Stor 56 % 2. Hur mycket känner Ditt företag till om den internationella konkurrensen kring fisketurism? Mycket liten 7 % Stor 22 %

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stor 56 % 2. Hur mycket känner Ditt företag till om den internationella konkurrensen kring fisketurism? Mycket liten 7 % Stor 22 %"

Transkript

1 Gysinge Till: Projektledare i deltagande leaderområde Hej! Som underlag i arbetet med en ny organisationsform ska Du få hjälpa till med en genomgång bland företagen i Ditt nätverk. Vi ber Dig kontakta respektive företag i Ditt nätverk och i samtal med dem besvara frågorna här nedan. Genom Din personliga kontakt ges möjlighet att bättre kvalitetssäkra svaren. Samtidigt får Du en uppdatering och även möjlighet att komplettera med egna kommentarer utifrån din lokala kännedom. Inför samtalet är det bra om den Du ska tala med har haft någon dag på sig för att gå igenom frågeställningarna. Använd Adobe Acrobat eller Acrobat Reader och tabba för att flytta mellan fälten. Lycka till med genomgången, Ditt arbete och alla svar är viktiga för arbetet! Maila svar senast , vänliga hälsningar Henrik Thomke, Projektledare Nationella turistfiskeprojektet/swedenfishing.com Leaderområdet: Projektledare:. Företagets namn:... Uppgiftslämnare:.. Per 12/10, 68 enkätsvar. Mål = 75 st. På sajten 113 företag, ytterligare två är under inläggning. A) Omvärld, hur ser Du på följande: 1. Ditt företags digitala mognad? (Digital mognad; internet, egen hemsida, , blogg-/nyhetssida, sociala medier, hantering av digital dokument och bilder, betalning via internetbank, användande av smartphone.) Mycket liten 1 % Liten 15 % Stor 56 % Mycket stor 28 % Vet ej 0 % 2. Hur mycket känner Ditt företag till om den internationella konkurrensen kring fisketurism? Mycket liten 7 % Liten 59 % Stor 22 % Mycket stor 12 % Vet ej 0 % 3. Hur kan medverkan i ett nationellt samarbete utveckla kunskapen? Mycket liten 0 % Liten 7 % Stor 60 % Mycket stor 28 % Vet ej 4 % Kommentera gärna på vilket/a sätt:.. Projektledarens kommentar: 4. Använder Ditt företag i dagsläget internet för bokning? 53 % a. Endast via e-postförfrågningar 18 % b. Eget online-system 35 % c. Ansluten annat online-system (lokal Turistbyrå, Regional destination el likn), namn o/e huvudman för det:.. 9 % d. Köper tjänsten via annan part, namn:.. 13 % e. Ej intresserad av online-bokning, därför att:.. Projektledarens kommentar:

2 B) Behov, vad är viktigast i ett landsomfattande samarbete för marknadsföring av svensk fisketurism mot utlandet. 5. Vilka är de största behoven Ditt företag ser för framgång i exportarbete? (Ökad trafik från utlandet. Hjälp med utlandslansering. Erfarenhetsutbyte med andra entreprenörer. Påverka beslutsfattare. Bättre lönsamhet för tillvalsprodukter bland utländska gäster, ex guidning, mat etc. Nå nya målgrupper för säsonger utanför den traditionella svenska turistsäsongen etc.) Ge upp till tre exempel: Vad är viktigast för Ditt företag att få ut av deltagandet för att kunna utveckla anläggningen och produktutbudet? Ge upp till tre exempel: Projektledarens kommentar: 7. Vilken hjälp i utlandsmarknadsföringen är betydelsefullast/viktigast för Ditt företag? (Kontakter, visningsbesök, texter, bilder, mässor, nätet, översättning,, etc.) Ge upp till tre exempel: Projektledarens kommentar: 8. Sajten innehåller i dagsläget 10 språk. I projektplanen som finansierar vårt arbete fanns inte resurser för en svensk version med. Men vilken möjlighet ser Du att en Svenskspråkig version skulle kunna betyda för Ditt företag? Mycket liten 12 % Liten 18 % Stor 37 % Mycket stor 24 % Vet ej 9 % Kommentera gärna exempelvis om hur/varför/varför ej:... Projektledarens kommentar:

3 C) Möjlighet, att göra Din röst hörd: 9. Är det betydelsefullt för Dig med insyn i ett sådant marknadsföringssamarbete? Ja Nej 91 % 9 % Projektledarens kommentar: 10. Vill Du kunna påverka planeringar av satsningar för utlandet som görs i ett sådant marknadsföringssamarbete? 74 % 26 % Om Ja ge gärna exempel hur du vill kunna påverka:.. Projektledarens kommentar: 11. Utan att gå in på prisdetaljer vill vi höra om det vore intressant för Ditt företag att kunna köpa följande tjänster till självkostnads- eventuellt reducerade priser? Ja/Nej/Ej svar 72/24/4 % 71/25/4 % 41/54/4 % 85/10/4 % 56/38/6 % 89/7/4 % 44/49/7 % 89/7/4 % 63/32/4 % Översättningshjälp till andra språk Mässdeltagande på utländsk mässa Deltagande med företags/produktpresentation på Online-bokningstjänst med kortbetalning för slutkund Mässdeltagande på inhemsk mässa Visningsbesök press/media Online-bokningslösning för researrangörs-/agentförsäljning Visningsbesök researrangörer/agenter Sökordsmarknadsföring via ex vis Google samt Microsoft/Yahooo Annat önskemål:... Projektledarens kommentar:

4 D) Löpande, utifrån Ditt företags verksamhet: 12. Ungefär hur långt i förväg planerar Ditt företag sina investeringar i marknadsföring? Två svar möjligt: 6 månader 1 år 2 år 3 år Ej planerat 13. Ungefär hur långt i förväg planerar Ditt företag sina investeringar i utrustning för produktutveckling? Två svar möjligt: 6 månader 1 år 2 år 3 år Ej planerat 14. Hur länge har Ditt företag jobbat med sportfisketurism? Svar: 15. Planerar Ditt företag större förändringar i satsningen på sportfisketurism? Nämn några:. 16. Hur många länder jobbar Ditt företag vanligtvis med när det gäller marknadsföring av fisketurismen? Antal: Antal länder / Angiven svarsfrekvens 1 / 10 2 / 10 3 / 11 4 / 3 5 / 7 6 / 3 7 / 4 8 / 0 9 / 1 10 / 1 Vilka länder: 17. Följande fråga får Du svara ja eller nej på ur ett rent allmänt perspektiv. Anta att Ditt företag/eller nätverk gavs möjlighet att vara med i ett landsomfattande samarbete för marknadsföring av svenskt sportfisketurism till utlandet. Skulle Du då vilja medverka? Ja Nej 96 % 4 % Vid Ja, vilken(a) form(er) skulle vara intressant:. Stort Tack för Hjälpen!

5 Kommentarer från företagsenkäten helt oredigerat Hur kan medverkan i ett nationellt samarbete utveckla kunskapen? Erfarenhetsutbyte, vad som fungerar bäst i sammanhanget. Vilka länder som är mest intresserade av att komma. Stort potential i öst. Bra kontakter till press i tyskland jättemycket samverkan andra ger mycket ny kunskap Inte intresserad av insjöfiske i Lappland. Kunskapen inom regionen är mer intressant. Idéer, inspiration, nå ut bredare, positiva effekter om det är i rätt sammanhang som nystartad saknar man erfarenheter, otroligt bra kunna nätverka och söka erfarenheter tips inspiration Ju mer samverkan ger mer åt alla. Större möjlighet att vara med på mässor o dyl. bredare orientering genom insikter flera personer/partners/kollegor samarbete mellan entreprenörer skapar förutsättningar och nödvändiga kontakter. Genom att lära av goda exempel, nätverkssamarbete Nationellt samarbete lyfter frågan på just en nationell nivå. Det är det fokus vi på företagsnivå behöver draghjälp med. få mer erfarenehet från andra och utväckla nya produkter att sälja. Marknadsföring och utveckling 3. vi behöver hjälpen med den internationella kunskapen! Det ger erfarenhet Träffa andra företag, info om agenter m.m. Det behövs ett lämpligt forum. Typ Blogg. Genom NeDa får vi mycket info Hur andra tar hand om sina gäster. Vad andra erbjuder är intressant. prissättning av olika segment, marknadsföringsinsatser, gemensamma satsningar, avtal med fvo ang olika fiskekort nuvarande drivare av anläggningen kom sent med i projektet utväckling av byn, erfarenheter från andra, bra med erfarenhetsutbyte Lyssna på andras erfarenhet Skapa samarbete och Crosselling saknar omvärlsdanalys, hur ser situationen ut i landet, gärna "hur ekonomiska läget påverkar o vad det betyder, andra strömningar om resintresset, trender, svängningar Det finns små sajter också som inte kostar så mycket. får mycket hjälp av projektledare, hjälp med bilder, kontakter m.m Ger den relevanta informationen presenterade på ett översiktligt vis Kontaktnät, insikt i hur andra gör Man lär sig genom att ventilera saker med andra Samarbete ger kunskap (marknaden liten) Vi har så lite medel att locka hit folk. vår säsong är alltför varierad, vårt laxfiske kan

6 vi knappast garantera tidsmässigt pga av vattenföring,väderlek etc. Har ingen egen infrastruktur. jobbar med att förvalta vattnen. totalkört att få upp fisk ovanför dammarna närmaste åren. Vad det är frågan om för kvalitet på samarbetetet och om det innehåller något som utvecklar innehåll och kunskapen som liten aktör måste man tillhöra en organisation, det är viktigt för kvalitetssäkringen, marknadsföring osv. Ta del av erfarenheter i ett Nätverk skapar nya förutsättningar. Är viktigt med bra samarbete och att man hjälps åt för att utvecklas. Det finns inga konkurrenter i en start, bara kompanjoner. olika förutsättningar / behov i olika länder Samarbeten med andra företag, ökad medvetenhet om marknaden Vilka är de största behoven Ditt företag ser för framgång i exportarbete? Ex 1 Lansering av de länder man är intresserad av. Deldagare pa Fiskemässen Att få till en ökad trafik från utlandet. Bra kontakter utlandet inte bara fler kontakter - mer kvalitet Slussa utländska köpare till produkterna Att synas i marknadsföringen slagkraftigare Fler aktiva boendeanläggningar som vill satsa och skaffa sig kunnande om fisketurism. Ökad trafik från utlandet Marknadsföring Ökad trafik från Utlandet Hjälp med marknadsföring Fler flyg till/från Kiruna Hållbar produkt Utlandslansering Skapar trafik mot destination hjälp med allt för att vi är så nya Nå nya målgrupper för tider utanför ordinarie tursitsäsong, dvs vår och höst Ökad trafik från utlandet - agenter, journalister Bättre marknadsföring utomlands kompentens Ökad trafik från utlandet Samarbete kring kvalitets fiske som introduktion avsätta personalresurser för kontakter med återförsäljare i utlandet! hjälp att överhuvudtaget komma utanför landets gränser med marknadsföringen

7 kunskap i fisketurism Bättre fiske Nå den målgrupp som passar hos oss Fler utländska besökare Enhetlighet i kvalitetssäkring vid presentation av anläggningar - vilka ligger sjönära eller ej Ökad trafik från utlandet få kontakt med researrangörer Nå rätt kundgrupper Marknadsföring Förlängning av säsongen Att synas (marknadsföring av Sverige som fiskedestination) Jämnare vattenföring Utlandslansering marknadsföring Hemsidan Bättre lönsamhet Visningsresor, reportage Utveckla marknadsföringen Ex 2 Organisation som kan prata med kunder på rätt vis Marknadföring t.ex. visit-sweden med egna broschyr om fiskemöjlighet i sverige Sätta Sverige som ett fiskeland i folks medvetande Försäljningsportal. Fler gäster Lönsamhet för tillvalsprodukter Breddad säsong Ökad trafik från utlandet Miljöarbete/Yrkesfiskestopp/Skarvreducering mm som främjar tillväxt av fiskpopulation. katastrof i havet utanför gästriklands kustremsa. en sorts cooperation för inköp med reducerade priser Fler nationella besökare Hitta nya målgrupper Erfarenhetsutbyte med andra entreprenörer Kontaktnät Ökat laxuppgång i älvarna Kalixälven Viktigt att synas utåt synligheten och marknadsföringen internationellt på utlandsmarknaden studieresor Nå nya målgrupper

8 Bättre lönsamhet för tillvalsprodukter bland utländska gäster, ex guidning, mat etc. Flera direktkontakter med återförsäljare Erfarenhetsutbyte med andra entreprenörer produkten måste anpassas för varje land...inga standardlösningar! komma in i marknaden - inte känd där Marknadsföring på rätt ställe Bättre prisläge Lyft de som är seriösa fiskeföretagare som satsar och kan ge service. nå de ställen där turisterna finns Vilka internationella behov kan vårt företag matcha? Exponering på utlandsmarknad Intäktsgenerande tillvalsprodukter Kunskap om marknaden Mer fisk Att nå nya målgrupper lista andra aktiviteter för medföljande upplevelser Ökad trafik från utlandet. Att entreprenörer hjälps åt att marknadsföra produkt Erfarenhetsutbyte Påverka beslutsfattare i frågor om skärgården Utbyte med andra aktörer Ex 3 Erfarenhetsutbyte Lancera international fiskewebsidan (t.ex. med möjlighet att ta fiskecamper egna informationer pa denna sidan) Fiskets betydelse (ekonomiskt) hos fiskevattenägaren Även upparbetning mot agenter. Även Sverige är intressant Bättre lönsamhet på tillvalsprodukter, möjlighet hyra in tjänster maninte själv har möjlighet att ha men som kan vara värdefullt att erbjuda Nå nya målgrupper för säsonger utanför den traditionella svenska turistsäsongen Få med fisketurismen i medvetandet hos kommuner och turistinriktade instanser som kan marknadsföre densamma från flera håll. Erfarenhetsutbyte med andra entreprenörer Påverka beslutsfattare Hjälp och stöd av kunnig expertis om vad kunden förväntar sig Marknadsföring Hjälp med översättningar bilder, Marknadsföra den svenska produkten - vad vi har! få in kunder hit! Hur internationell turism funkar Marknadsanalys, prislägen Annonsering Utökat samarbete med andra anläggningar

9 begränsa antal deltagare i nätverket...undvik överexploatering av sverige som fiskedestination Få reda på kundernas behov / önskemål Säkra upp att folk verkligen förstår vad begreppet "fiske" verkligen innebär för kunden. Många i Sv räcker inte till. Erfarenhetsutbyte med andra entreprenörer hitta rätt vägar till gästerna Kundernas specifika behov vid fiske Paketering Marknadsföringsaspekt Samarbete med andra entreprenörer Duktiga guider Öka sin volym av utbudet dvs bäddar. Erfarenhetsutbyte med andra entreprenörer Ett lokalt fiskecentrum (affär) där man kan få information om regionens fiskemöjligheter. Även redskap och fiskekort skall säljas där. förbättring av marknadsföringsmaterial Samarbeten Medverkan i utländska fiske- naturmässor

10 Vad är viktigast för Ditt företag att få ut av deltagandet för att kunna utveckla anläggningen och produktutbudet? Ex 1 Bra fiske är grundpelaren, lobbyverksamhet gentemot beslutsfattare en viktig del för att få till vilka regler som ska gälla Nätverk Bredda vår produkt Nå ut till utlandet. flera aktiviteter, generellt En bra kommunikatör Att vi har en bra vara ett erbjuda gästerna - kvalitetsperspektivet Kommunalt vatten & avlopp är ett stort behov. Att samarbete kan genomföras över länsgränser. Snoka rätt på nya marknadssegment MArknadsföring Hjälp att möta den utländska marknaden Öka beläggningen Ökad besökfrekvens Att få ut budskap om att ICEHOTEL existerar även under barmarks säsong. Ändra folks uppfattning om regnbågsfiske Fler gäster Vilken typ av fiske som utländska kunder vill ha Att få hit fler gäster och få snurr på verksamheten så att man kan utväcklas ännu mer Agentkontakter Nå ut på olika marknader Få mer kunskap om fisketuristen kompetens Press resor med journalister samt operatörer Hjälp med professionella översättningar Fler bokingar från utlandsrepresentanter Behöver "kompisar" i branschen att få ett ökat kundunderlag få mer kunskap om fisketurismen Bra fiske Nöjda gäster Prisbilder från den utländska marknaden Nya idéer Mer bokningar marknadsföringen och få kontakt med researrangörerna Få hjälp med att se behoven Intresse av att utveckla produktportfolion Marknadskunskap Stärkt varumärke

11 Ökad beläggning - hur ska vi få det, mer kunskap kring det ökade besöksfrekvens Mer försäljningf Att det finns bra samarbetspartner att marknadsföra mot rätt målgrupp Betalande gäster Etablera kontaktnät allmänt Ex 2 Koll på hur andra lyckats i världen inom turismfiske, få intryck av andra framgångrika inom samma gebit. Fisket är tillgängligt för en bredd av människor lätttillgänglit Gäddfiske klubbar bör uppsökas. lokal utveckling Produktutveckling Att vi har mycket gäster som vill komma till Sverige Marknadsföring genom mässor och besök från researrangörer. Analysera vad turisterna söker Kunskap om marknaden och kunderna Förlänga säsongen Köpstark kundgrupp Öka kontaktnätet Vilken syn de har på en guidning - olika beroende på nationalitet Kunskap genom sammarbete och utväckla företaget i rätt riktning. Marknadsföring Att synas studieresor Hjälp med utvecklingen av internetmarknadsföringen Påverkan av politik som innebär begränsning Erfarenhetsåterkoppling Erfarenhetsutbyte med andra entreprenörer Cross-selling...måste kunna veta vart jag skickar gäster om det är bokat hos mig komma in i marknaden Erfarenhet / Kunskap Vad som önskas av olika målgrupper Marknaderna har stagnerat, gästerna rör sig snabbare Nätverkande kunna sälja mer Utveckling inom området Marknadsföringsaspekt Synligheten gentemot utländska agenturer Kunna ta hjälp av andra för att öka beläggning genom nätverkande fångar förfrågningar och dlea med sig om man känner till mer om varandra köpstarka kundgrupper Fler bokningar

12 Att vår huvudprodukt i starten fungerar på ett tillfredsställande sätt (Trolling i Ivösjön) prissättning Ökad kunskap om marknaden Få kontakt med utländska resebyråer Ex 3 Viktigt träffa andra som jobbar med turism Man får mer feedback från entreprenörer som har bra produkter. Finns det nya marknader. Kunder med fiskeetiskt uppträdande. Vi upplever ett stort problem med kunder, i huvudsak från forna Östeuropa, som enbart "köttfiskar" och bryter mot alla former av regelverk. Marknadsföring "Få fler gäster och testa och utväckla produkterna! Nätverksarbete och kunskapsutbyte Träffa andra företagare Få besök av utländska fiskejournalister Nya kunskaper veta vad andra gör så man kan hitta på annat...ny ideer Marknadsföringen Kunskap om de nya marknader kunderna väljer (besöksmål) Mer synlig på hemsidan. kontakt med visningsresor, mentor, någon att fråga, hjälp att utveckla produkter som säljer Tjänster som gudning service i nätverket Nya trender Att hemsidan swedenfishing.com når ut till kunderna på ett bra sätt Ökad kunskap om trender/paketuppbyggnad En bättre marknadsföring

13 Vilken hjälp i utlandsmarknadsföringen är betydelsefullast/viktigast för Ditt företag? Ex 1 Ökad försäljning Bra kontakter, agenter/resarrangörer Bra att synas på mässor men det behövs mer aktiviteter nätet nätet med agenter Nätet samt visnings besök Översättning, visningsbesök Att vi har en direkt ingång med en som finns på mässorna och skapar relationer och utväcklar dessa i europa! Jette viktig! Annonsering med utländska researrangörer kontakter Representation på mässor med återförsäljare, avstämning så att inte alla jobbar med samma! mässor mässor Att det finns mycket fisk - bra fångster med agenter Agent/arrangörskontakter nätet få kontakt med agenter/researrangörer Kunskap om målgruppen Credibility med rätt partner Reportage

14 förstås markandsföring Personliga kontakter Bilder säger mycket och beskriver bra kontakter Visningsresor, reportage Nätet bilder Ex 2 Översättning Viktigt att delta på mässor Besök hos Gäddfiske klubbar, affärer. Översättning Mer internet översättning mässor Formulera erbjudanden till kunden Översättning Texter, bilder Översättning Att finns med på hemsidan och marknadsföringen. pressresor Utveckling av min hemsida nätet visningsbesök visningsbesök kontakter Hemsidan agent och journalist resor visningsresor Översättningar Paketering

15 Bilder på fiskar kontakter Översättningar är bra och bekvämt för kunden med agenter Ex 3 Profilera sverige Visningsresor Mobil-app på flera språk Reklamgrejer att göra tillsammans - typ ett mindre reklamblad som intresserade anläggningar gick ihop om för att sprida mot en bestämd målgrupp/målområde/kanal mässor SwedenFishing s webbsida. visningsbesök, gärna planterade reportage. Hemsidan Press och mediabesök Marknadsföring Journalistbesök Visnoingsresor Översättning Nätet agentresor mässor visningsbesök visningsbesök Kontakt med utländska aktörer Nätet Mediabearbetning Nätet Internet Att marknadsföringen via nätet fungera, nästan allra viktigast. Syns vi inte utåt med Sverige om fisket - finns vi inte produktutveckling kan vara bra att nå kund.

16

17 Utan att gå in på prisdetaljer vill vi höra om det vore intressant för Ditt företag att kunna köpa följande tjänster till självkostnads- eventuellt reducerade priser? All marknadsföring är intressant Onlinebokning är svårt i vårt fall då boendeanläggningar har egna bokningssystem och vi använder oss av olika guider beroende på arbetsläget. OnLine-boknings inställningen kan ändras på ngt års tid. En nackdel med OnLine kan avar att flexibiliteten i gästanpassningen minskar 1.måste vara låg kostnad annars har vi ingen möjlighet när vi är så små! 2, kunna bli kopplad i alla fall, 5, hellre på egen hand, Hjälp med utveckling av hemsida Utbildning vad det gäller media, it/nätet, bildbehandling, hur utveckla sin hemsida sociala medier och hur man kan använda de som sverigeportal hitta säljkanaler som vi inte kan finna på egen hand språk kan bli!, mässor blir i framtiden, vet ej hur stort behovet är av de inhemska mässorna, Fiskespecifik kunskap - vi har svårt medverka ännu bättre om det finns en person som kan medverka och representera vårt intresse. Fyrkantigheten i OL-bokning vid begränsad kapacitet. Sökordsmarknadsföringshjälp vore väldigt bra jag har svarat ja på alla frågorna, men allt är givetvis en kostnadsfråga i förhållande till omsättningen.

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Söderfors Herrgård i Leader Nedre Dalälven, 4-5 juni 2012.

Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Söderfors Herrgård i Leader Nedre Dalälven, 4-5 juni 2012. Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Söderfors Herrgård i Leader Nedre Dalälven, 4-5 juni 2012. Deltagare: AnnaKarin Olsson, handläggare Gustaf Westring, handläggare Annika

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden

Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden En guide för Måltidsupplevelser Foto: Håkan Hjort Foto: Jennie Pettersson Handbok för Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden Foto: Håkan Stenlund Då kör vi! Landsbygdens unika resurser kan i rätt

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

AC International 2011-2013

AC International 2011-2013 AC International 2011 2013 1. Inledning Västerbottens läns landsting bildade år 2000 den regionala turistorganisationen VästerbottensTurism inom ramen för sin enhet för regional utveckling. Den 1 januari

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Förstudie Funäsfjällen - Rapport

Förstudie Funäsfjällen - Rapport Förstudie Funäsfjällen - Rapport Mattias Bergman Destination Funäsfjällen 20141229 Innehåll 1. Bakgrund 2. Genomförande 3. Resultat och slutsatser 4. Budget 5. Sammanfattning Bilagor 1. Sammanställning

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Inventering av boenden och upplevelser 2013. www.lansstyrelsen.se/orebro. En inventering av Örebro läns besöksnäring.

Inventering av boenden och upplevelser 2013. www.lansstyrelsen.se/orebro. En inventering av Örebro läns besöksnäring. Inventering av boenden och upplevelser 2013 En inventering av Örebro läns besöksnäring. www.lansstyrelsen.se/orebro Foto: Mostphotos Publ. nr 2014:04 Innehållsförteckning Kort bakgrund... 2 Informationsinsamling...

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer