Stor 56 % 2. Hur mycket känner Ditt företag till om den internationella konkurrensen kring fisketurism? Mycket liten 7 % Stor 22 %

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stor 56 % 2. Hur mycket känner Ditt företag till om den internationella konkurrensen kring fisketurism? Mycket liten 7 % Stor 22 %"

Transkript

1 Gysinge Till: Projektledare i deltagande leaderområde Hej! Som underlag i arbetet med en ny organisationsform ska Du få hjälpa till med en genomgång bland företagen i Ditt nätverk. Vi ber Dig kontakta respektive företag i Ditt nätverk och i samtal med dem besvara frågorna här nedan. Genom Din personliga kontakt ges möjlighet att bättre kvalitetssäkra svaren. Samtidigt får Du en uppdatering och även möjlighet att komplettera med egna kommentarer utifrån din lokala kännedom. Inför samtalet är det bra om den Du ska tala med har haft någon dag på sig för att gå igenom frågeställningarna. Använd Adobe Acrobat eller Acrobat Reader och tabba för att flytta mellan fälten. Lycka till med genomgången, Ditt arbete och alla svar är viktiga för arbetet! Maila svar senast , vänliga hälsningar Henrik Thomke, Projektledare Nationella turistfiskeprojektet/swedenfishing.com Leaderområdet: Projektledare:. Företagets namn:... Uppgiftslämnare:.. Per 12/10, 68 enkätsvar. Mål = 75 st. På sajten 113 företag, ytterligare två är under inläggning. A) Omvärld, hur ser Du på följande: 1. Ditt företags digitala mognad? (Digital mognad; internet, egen hemsida, , blogg-/nyhetssida, sociala medier, hantering av digital dokument och bilder, betalning via internetbank, användande av smartphone.) Mycket liten 1 % Liten 15 % Stor 56 % Mycket stor 28 % Vet ej 0 % 2. Hur mycket känner Ditt företag till om den internationella konkurrensen kring fisketurism? Mycket liten 7 % Liten 59 % Stor 22 % Mycket stor 12 % Vet ej 0 % 3. Hur kan medverkan i ett nationellt samarbete utveckla kunskapen? Mycket liten 0 % Liten 7 % Stor 60 % Mycket stor 28 % Vet ej 4 % Kommentera gärna på vilket/a sätt:.. Projektledarens kommentar: 4. Använder Ditt företag i dagsläget internet för bokning? 53 % a. Endast via e-postförfrågningar 18 % b. Eget online-system 35 % c. Ansluten annat online-system (lokal Turistbyrå, Regional destination el likn), namn o/e huvudman för det:.. 9 % d. Köper tjänsten via annan part, namn:.. 13 % e. Ej intresserad av online-bokning, därför att:.. Projektledarens kommentar:

2 B) Behov, vad är viktigast i ett landsomfattande samarbete för marknadsföring av svensk fisketurism mot utlandet. 5. Vilka är de största behoven Ditt företag ser för framgång i exportarbete? (Ökad trafik från utlandet. Hjälp med utlandslansering. Erfarenhetsutbyte med andra entreprenörer. Påverka beslutsfattare. Bättre lönsamhet för tillvalsprodukter bland utländska gäster, ex guidning, mat etc. Nå nya målgrupper för säsonger utanför den traditionella svenska turistsäsongen etc.) Ge upp till tre exempel: Vad är viktigast för Ditt företag att få ut av deltagandet för att kunna utveckla anläggningen och produktutbudet? Ge upp till tre exempel: Projektledarens kommentar: 7. Vilken hjälp i utlandsmarknadsföringen är betydelsefullast/viktigast för Ditt företag? (Kontakter, visningsbesök, texter, bilder, mässor, nätet, översättning,, etc.) Ge upp till tre exempel: Projektledarens kommentar: 8. Sajten innehåller i dagsläget 10 språk. I projektplanen som finansierar vårt arbete fanns inte resurser för en svensk version med. Men vilken möjlighet ser Du att en Svenskspråkig version skulle kunna betyda för Ditt företag? Mycket liten 12 % Liten 18 % Stor 37 % Mycket stor 24 % Vet ej 9 % Kommentera gärna exempelvis om hur/varför/varför ej:... Projektledarens kommentar:

3 C) Möjlighet, att göra Din röst hörd: 9. Är det betydelsefullt för Dig med insyn i ett sådant marknadsföringssamarbete? Ja Nej 91 % 9 % Projektledarens kommentar: 10. Vill Du kunna påverka planeringar av satsningar för utlandet som görs i ett sådant marknadsföringssamarbete? 74 % 26 % Om Ja ge gärna exempel hur du vill kunna påverka:.. Projektledarens kommentar: 11. Utan att gå in på prisdetaljer vill vi höra om det vore intressant för Ditt företag att kunna köpa följande tjänster till självkostnads- eventuellt reducerade priser? Ja/Nej/Ej svar 72/24/4 % 71/25/4 % 41/54/4 % 85/10/4 % 56/38/6 % 89/7/4 % 44/49/7 % 89/7/4 % 63/32/4 % Översättningshjälp till andra språk Mässdeltagande på utländsk mässa Deltagande med företags/produktpresentation på Online-bokningstjänst med kortbetalning för slutkund Mässdeltagande på inhemsk mässa Visningsbesök press/media Online-bokningslösning för researrangörs-/agentförsäljning Visningsbesök researrangörer/agenter Sökordsmarknadsföring via ex vis Google samt Microsoft/Yahooo Annat önskemål:... Projektledarens kommentar:

4 D) Löpande, utifrån Ditt företags verksamhet: 12. Ungefär hur långt i förväg planerar Ditt företag sina investeringar i marknadsföring? Två svar möjligt: 6 månader 1 år 2 år 3 år Ej planerat 13. Ungefär hur långt i förväg planerar Ditt företag sina investeringar i utrustning för produktutveckling? Två svar möjligt: 6 månader 1 år 2 år 3 år Ej planerat 14. Hur länge har Ditt företag jobbat med sportfisketurism? Svar: 15. Planerar Ditt företag större förändringar i satsningen på sportfisketurism? Nämn några:. 16. Hur många länder jobbar Ditt företag vanligtvis med när det gäller marknadsföring av fisketurismen? Antal: Antal länder / Angiven svarsfrekvens 1 / 10 2 / 10 3 / 11 4 / 3 5 / 7 6 / 3 7 / 4 8 / 0 9 / 1 10 / 1 Vilka länder: 17. Följande fråga får Du svara ja eller nej på ur ett rent allmänt perspektiv. Anta att Ditt företag/eller nätverk gavs möjlighet att vara med i ett landsomfattande samarbete för marknadsföring av svenskt sportfisketurism till utlandet. Skulle Du då vilja medverka? Ja Nej 96 % 4 % Vid Ja, vilken(a) form(er) skulle vara intressant:. Stort Tack för Hjälpen!

5 Kommentarer från företagsenkäten helt oredigerat Hur kan medverkan i ett nationellt samarbete utveckla kunskapen? Erfarenhetsutbyte, vad som fungerar bäst i sammanhanget. Vilka länder som är mest intresserade av att komma. Stort potential i öst. Bra kontakter till press i tyskland jättemycket samverkan andra ger mycket ny kunskap Inte intresserad av insjöfiske i Lappland. Kunskapen inom regionen är mer intressant. Idéer, inspiration, nå ut bredare, positiva effekter om det är i rätt sammanhang som nystartad saknar man erfarenheter, otroligt bra kunna nätverka och söka erfarenheter tips inspiration Ju mer samverkan ger mer åt alla. Större möjlighet att vara med på mässor o dyl. bredare orientering genom insikter flera personer/partners/kollegor samarbete mellan entreprenörer skapar förutsättningar och nödvändiga kontakter. Genom att lära av goda exempel, nätverkssamarbete Nationellt samarbete lyfter frågan på just en nationell nivå. Det är det fokus vi på företagsnivå behöver draghjälp med. få mer erfarenehet från andra och utväckla nya produkter att sälja. Marknadsföring och utveckling 3. vi behöver hjälpen med den internationella kunskapen! Det ger erfarenhet Träffa andra företag, info om agenter m.m. Det behövs ett lämpligt forum. Typ Blogg. Genom NeDa får vi mycket info Hur andra tar hand om sina gäster. Vad andra erbjuder är intressant. prissättning av olika segment, marknadsföringsinsatser, gemensamma satsningar, avtal med fvo ang olika fiskekort nuvarande drivare av anläggningen kom sent med i projektet utväckling av byn, erfarenheter från andra, bra med erfarenhetsutbyte Lyssna på andras erfarenhet Skapa samarbete och Crosselling saknar omvärlsdanalys, hur ser situationen ut i landet, gärna "hur ekonomiska läget påverkar o vad det betyder, andra strömningar om resintresset, trender, svängningar Det finns små sajter också som inte kostar så mycket. får mycket hjälp av projektledare, hjälp med bilder, kontakter m.m Ger den relevanta informationen presenterade på ett översiktligt vis Kontaktnät, insikt i hur andra gör Man lär sig genom att ventilera saker med andra Samarbete ger kunskap (marknaden liten) Vi har så lite medel att locka hit folk. vår säsong är alltför varierad, vårt laxfiske kan

6 vi knappast garantera tidsmässigt pga av vattenföring,väderlek etc. Har ingen egen infrastruktur. jobbar med att förvalta vattnen. totalkört att få upp fisk ovanför dammarna närmaste åren. Vad det är frågan om för kvalitet på samarbetetet och om det innehåller något som utvecklar innehåll och kunskapen som liten aktör måste man tillhöra en organisation, det är viktigt för kvalitetssäkringen, marknadsföring osv. Ta del av erfarenheter i ett Nätverk skapar nya förutsättningar. Är viktigt med bra samarbete och att man hjälps åt för att utvecklas. Det finns inga konkurrenter i en start, bara kompanjoner. olika förutsättningar / behov i olika länder Samarbeten med andra företag, ökad medvetenhet om marknaden Vilka är de största behoven Ditt företag ser för framgång i exportarbete? Ex 1 Lansering av de länder man är intresserad av. Deldagare pa Fiskemässen Att få till en ökad trafik från utlandet. Bra kontakter utlandet inte bara fler kontakter - mer kvalitet Slussa utländska köpare till produkterna Att synas i marknadsföringen slagkraftigare Fler aktiva boendeanläggningar som vill satsa och skaffa sig kunnande om fisketurism. Ökad trafik från utlandet Marknadsföring Ökad trafik från Utlandet Hjälp med marknadsföring Fler flyg till/från Kiruna Hållbar produkt Utlandslansering Skapar trafik mot destination hjälp med allt för att vi är så nya Nå nya målgrupper för tider utanför ordinarie tursitsäsong, dvs vår och höst Ökad trafik från utlandet - agenter, journalister Bättre marknadsföring utomlands kompentens Ökad trafik från utlandet Samarbete kring kvalitets fiske som introduktion avsätta personalresurser för kontakter med återförsäljare i utlandet! hjälp att överhuvudtaget komma utanför landets gränser med marknadsföringen

7 kunskap i fisketurism Bättre fiske Nå den målgrupp som passar hos oss Fler utländska besökare Enhetlighet i kvalitetssäkring vid presentation av anläggningar - vilka ligger sjönära eller ej Ökad trafik från utlandet få kontakt med researrangörer Nå rätt kundgrupper Marknadsföring Förlängning av säsongen Att synas (marknadsföring av Sverige som fiskedestination) Jämnare vattenföring Utlandslansering marknadsföring Hemsidan Bättre lönsamhet Visningsresor, reportage Utveckla marknadsföringen Ex 2 Organisation som kan prata med kunder på rätt vis Marknadföring t.ex. visit-sweden med egna broschyr om fiskemöjlighet i sverige Sätta Sverige som ett fiskeland i folks medvetande Försäljningsportal. Fler gäster Lönsamhet för tillvalsprodukter Breddad säsong Ökad trafik från utlandet Miljöarbete/Yrkesfiskestopp/Skarvreducering mm som främjar tillväxt av fiskpopulation. katastrof i havet utanför gästriklands kustremsa. en sorts cooperation för inköp med reducerade priser Fler nationella besökare Hitta nya målgrupper Erfarenhetsutbyte med andra entreprenörer Kontaktnät Ökat laxuppgång i älvarna Kalixälven Viktigt att synas utåt synligheten och marknadsföringen internationellt på utlandsmarknaden studieresor Nå nya målgrupper

8 Bättre lönsamhet för tillvalsprodukter bland utländska gäster, ex guidning, mat etc. Flera direktkontakter med återförsäljare Erfarenhetsutbyte med andra entreprenörer produkten måste anpassas för varje land...inga standardlösningar! komma in i marknaden - inte känd där Marknadsföring på rätt ställe Bättre prisläge Lyft de som är seriösa fiskeföretagare som satsar och kan ge service. nå de ställen där turisterna finns Vilka internationella behov kan vårt företag matcha? Exponering på utlandsmarknad Intäktsgenerande tillvalsprodukter Kunskap om marknaden Mer fisk Att nå nya målgrupper lista andra aktiviteter för medföljande upplevelser Ökad trafik från utlandet. Att entreprenörer hjälps åt att marknadsföra produkt Erfarenhetsutbyte Påverka beslutsfattare i frågor om skärgården Utbyte med andra aktörer Ex 3 Erfarenhetsutbyte Lancera international fiskewebsidan (t.ex. med möjlighet att ta fiskecamper egna informationer pa denna sidan) Fiskets betydelse (ekonomiskt) hos fiskevattenägaren Även upparbetning mot agenter. Även Sverige är intressant Bättre lönsamhet på tillvalsprodukter, möjlighet hyra in tjänster maninte själv har möjlighet att ha men som kan vara värdefullt att erbjuda Nå nya målgrupper för säsonger utanför den traditionella svenska turistsäsongen Få med fisketurismen i medvetandet hos kommuner och turistinriktade instanser som kan marknadsföre densamma från flera håll. Erfarenhetsutbyte med andra entreprenörer Påverka beslutsfattare Hjälp och stöd av kunnig expertis om vad kunden förväntar sig Marknadsföring Hjälp med översättningar bilder, Marknadsföra den svenska produkten - vad vi har! få in kunder hit! Hur internationell turism funkar Marknadsanalys, prislägen Annonsering Utökat samarbete med andra anläggningar

9 begränsa antal deltagare i nätverket...undvik överexploatering av sverige som fiskedestination Få reda på kundernas behov / önskemål Säkra upp att folk verkligen förstår vad begreppet "fiske" verkligen innebär för kunden. Många i Sv räcker inte till. Erfarenhetsutbyte med andra entreprenörer hitta rätt vägar till gästerna Kundernas specifika behov vid fiske Paketering Marknadsföringsaspekt Samarbete med andra entreprenörer Duktiga guider Öka sin volym av utbudet dvs bäddar. Erfarenhetsutbyte med andra entreprenörer Ett lokalt fiskecentrum (affär) där man kan få information om regionens fiskemöjligheter. Även redskap och fiskekort skall säljas där. förbättring av marknadsföringsmaterial Samarbeten Medverkan i utländska fiske- naturmässor

10 Vad är viktigast för Ditt företag att få ut av deltagandet för att kunna utveckla anläggningen och produktutbudet? Ex 1 Bra fiske är grundpelaren, lobbyverksamhet gentemot beslutsfattare en viktig del för att få till vilka regler som ska gälla Nätverk Bredda vår produkt Nå ut till utlandet. flera aktiviteter, generellt En bra kommunikatör Att vi har en bra vara ett erbjuda gästerna - kvalitetsperspektivet Kommunalt vatten & avlopp är ett stort behov. Att samarbete kan genomföras över länsgränser. Snoka rätt på nya marknadssegment MArknadsföring Hjälp att möta den utländska marknaden Öka beläggningen Ökad besökfrekvens Att få ut budskap om att ICEHOTEL existerar även under barmarks säsong. Ändra folks uppfattning om regnbågsfiske Fler gäster Vilken typ av fiske som utländska kunder vill ha Att få hit fler gäster och få snurr på verksamheten så att man kan utväcklas ännu mer Agentkontakter Nå ut på olika marknader Få mer kunskap om fisketuristen kompetens Press resor med journalister samt operatörer Hjälp med professionella översättningar Fler bokingar från utlandsrepresentanter Behöver "kompisar" i branschen att få ett ökat kundunderlag få mer kunskap om fisketurismen Bra fiske Nöjda gäster Prisbilder från den utländska marknaden Nya idéer Mer bokningar marknadsföringen och få kontakt med researrangörerna Få hjälp med att se behoven Intresse av att utveckla produktportfolion Marknadskunskap Stärkt varumärke

11 Ökad beläggning - hur ska vi få det, mer kunskap kring det ökade besöksfrekvens Mer försäljningf Att det finns bra samarbetspartner att marknadsföra mot rätt målgrupp Betalande gäster Etablera kontaktnät allmänt Ex 2 Koll på hur andra lyckats i världen inom turismfiske, få intryck av andra framgångrika inom samma gebit. Fisket är tillgängligt för en bredd av människor lätttillgänglit Gäddfiske klubbar bör uppsökas. lokal utveckling Produktutveckling Att vi har mycket gäster som vill komma till Sverige Marknadsföring genom mässor och besök från researrangörer. Analysera vad turisterna söker Kunskap om marknaden och kunderna Förlänga säsongen Köpstark kundgrupp Öka kontaktnätet Vilken syn de har på en guidning - olika beroende på nationalitet Kunskap genom sammarbete och utväckla företaget i rätt riktning. Marknadsföring Att synas studieresor Hjälp med utvecklingen av internetmarknadsföringen Påverkan av politik som innebär begränsning Erfarenhetsåterkoppling Erfarenhetsutbyte med andra entreprenörer Cross-selling...måste kunna veta vart jag skickar gäster om det är bokat hos mig komma in i marknaden Erfarenhet / Kunskap Vad som önskas av olika målgrupper Marknaderna har stagnerat, gästerna rör sig snabbare Nätverkande kunna sälja mer Utveckling inom området Marknadsföringsaspekt Synligheten gentemot utländska agenturer Kunna ta hjälp av andra för att öka beläggning genom nätverkande fångar förfrågningar och dlea med sig om man känner till mer om varandra köpstarka kundgrupper Fler bokningar

12 Att vår huvudprodukt i starten fungerar på ett tillfredsställande sätt (Trolling i Ivösjön) prissättning Ökad kunskap om marknaden Få kontakt med utländska resebyråer Ex 3 Viktigt träffa andra som jobbar med turism Man får mer feedback från entreprenörer som har bra produkter. Finns det nya marknader. Kunder med fiskeetiskt uppträdande. Vi upplever ett stort problem med kunder, i huvudsak från forna Östeuropa, som enbart "köttfiskar" och bryter mot alla former av regelverk. Marknadsföring "Få fler gäster och testa och utväckla produkterna! Nätverksarbete och kunskapsutbyte Träffa andra företagare Få besök av utländska fiskejournalister Nya kunskaper veta vad andra gör så man kan hitta på annat...ny ideer Marknadsföringen Kunskap om de nya marknader kunderna väljer (besöksmål) Mer synlig på hemsidan. kontakt med visningsresor, mentor, någon att fråga, hjälp att utveckla produkter som säljer Tjänster som gudning service i nätverket Nya trender Att hemsidan swedenfishing.com når ut till kunderna på ett bra sätt Ökad kunskap om trender/paketuppbyggnad En bättre marknadsföring

13 Vilken hjälp i utlandsmarknadsföringen är betydelsefullast/viktigast för Ditt företag? Ex 1 Ökad försäljning Bra kontakter, agenter/resarrangörer Bra att synas på mässor men det behövs mer aktiviteter nätet nätet med agenter Nätet samt visnings besök Översättning, visningsbesök Att vi har en direkt ingång med en som finns på mässorna och skapar relationer och utväcklar dessa i europa! Jette viktig! Annonsering med utländska researrangörer kontakter Representation på mässor med återförsäljare, avstämning så att inte alla jobbar med samma! mässor mässor Att det finns mycket fisk - bra fångster med agenter Agent/arrangörskontakter nätet få kontakt med agenter/researrangörer Kunskap om målgruppen Credibility med rätt partner Reportage

14 förstås markandsföring Personliga kontakter Bilder säger mycket och beskriver bra kontakter Visningsresor, reportage Nätet bilder Ex 2 Översättning Viktigt att delta på mässor Besök hos Gäddfiske klubbar, affärer. Översättning Mer internet översättning mässor Formulera erbjudanden till kunden Översättning Texter, bilder Översättning Att finns med på hemsidan och marknadsföringen. pressresor Utveckling av min hemsida nätet visningsbesök visningsbesök kontakter Hemsidan agent och journalist resor visningsresor Översättningar Paketering

15 Bilder på fiskar kontakter Översättningar är bra och bekvämt för kunden med agenter Ex 3 Profilera sverige Visningsresor Mobil-app på flera språk Reklamgrejer att göra tillsammans - typ ett mindre reklamblad som intresserade anläggningar gick ihop om för att sprida mot en bestämd målgrupp/målområde/kanal mässor SwedenFishing s webbsida. visningsbesök, gärna planterade reportage. Hemsidan Press och mediabesök Marknadsföring Journalistbesök Visnoingsresor Översättning Nätet agentresor mässor visningsbesök visningsbesök Kontakt med utländska aktörer Nätet Mediabearbetning Nätet Internet Att marknadsföringen via nätet fungera, nästan allra viktigast. Syns vi inte utåt med Sverige om fisket - finns vi inte produktutveckling kan vara bra att nå kund.

16

17 Utan att gå in på prisdetaljer vill vi höra om det vore intressant för Ditt företag att kunna köpa följande tjänster till självkostnads- eventuellt reducerade priser? All marknadsföring är intressant Onlinebokning är svårt i vårt fall då boendeanläggningar har egna bokningssystem och vi använder oss av olika guider beroende på arbetsläget. OnLine-boknings inställningen kan ändras på ngt års tid. En nackdel med OnLine kan avar att flexibiliteten i gästanpassningen minskar 1.måste vara låg kostnad annars har vi ingen möjlighet när vi är så små! 2, kunna bli kopplad i alla fall, 5, hellre på egen hand, Hjälp med utveckling av hemsida Utbildning vad det gäller media, it/nätet, bildbehandling, hur utveckla sin hemsida sociala medier och hur man kan använda de som sverigeportal hitta säljkanaler som vi inte kan finna på egen hand språk kan bli!, mässor blir i framtiden, vet ej hur stort behovet är av de inhemska mässorna, Fiskespecifik kunskap - vi har svårt medverka ännu bättre om det finns en person som kan medverka och representera vårt intresse. Fyrkantigheten i OL-bokning vid begränsad kapacitet. Sökordsmarknadsföringshjälp vore väldigt bra jag har svarat ja på alla frågorna, men allt är givetvis en kostnadsfråga i förhållande till omsättningen.

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

https://admin.surveygenerator.com/survey/questions/printfri...

https://admin.surveygenerator.com/survey/questions/printfri... Sida 1 Fråga 1 Syftet med denna enkät är att kartlägga hur fisketurismen ser ut i dag. Den tar bara några minuter att svara på och kommer att ge oss mycket kunskap för att utveckla fisketurismen i området.

Läs mer

Fisketurism Nedre Dalälven

Fisketurism Nedre Dalälven Fisketurism Nedre Dalälven Projektet har arbetat målmedvetet för bättre hållbarhet och kvalitet i fisket. Projektägare: Leader Nedre Dalälven Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 72 Jnr:

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Fisketurismkonferens. Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård.

Fisketurismkonferens. Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård. Fisketurismkonferens Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård. Program 12.00 13.00 LUNCH Inledning Anton Halldén, länsfiskekonsulent och Lennart Swärdh, Paradis Gård Fisketurism i ett nationellt

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se I maj 2011 lanserades Roslagens första affärsdrivna destinationssajt, UpplevRoslagen.se. I dagsläget är det Roslagens enda flerspråkiga destinationssajt, välj polska, kinesiska, spanska, eller vad du vill.

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland

Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland Paketresan gör det möjligt att nå ut till utlandsmarknaden via VS och arrangörsledet Paketresan främjar exportmognaden internationella

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten.

Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten. Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten. Betyder: Fantastiska möjligheter för utveckling längs kuster, i skogs- och jordbruksbygder

Läs mer

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Agenda 1. Kort marknadsanalys 2. Visitaland.com 3. Fokus i höst 4. Enkäten Kort marknadsanalys Övernattningsstatistik Låg tillväxt Vissa marknader till och med vikande

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Inom två timmar från Stockholm. Genuin och levande bygd. Lagom avstånd från större städer. Älvanknutna hotell och stugbyar. Närmare än man tror

Inom två timmar från Stockholm. Genuin och levande bygd. Lagom avstånd från större städer. Älvanknutna hotell och stugbyar. Närmare än man tror Biosfärområde för hållbar utveckling Höga naturvärden Rik historia Inom två timmar från Stockholm Genuin och levande bygd Lagom avstånd från större städer Komplett fiskeområde Affärsplan för Nedre Dalälvssamarbetet

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Consultants for Strategic Futures. REKOMMENDATIONER Nio kinesiska researrangörer intervjuades under vintern 2014 för att ta fram information och

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015

AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015 AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015 Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Vill du öka din omsättning?

Vill du öka din omsättning? Vill du öka din omsättning? Utan att öka dina kostnader? Då är ESSKA rätt för dig: Omkring 300 leverantörer använder med stor framgång vår plattform för att öka sin försäljning. Du kan också!.se Vi älskar

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Besöksnäring i utveckling (2)

Besöksnäring i utveckling (2) Besöksnäring i utveckling (2) Kompetensutveckling och kreativa möten i en växande bransch Besöksnäring i utveckling är ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till företag och anställda inom besöksnäringen

Läs mer

Visit Technology Group

Visit Technology Group Visit Technology Group Martin Essunger E: martin.essunger@visit.com M: +46(0)702 69 52 00 VISIT TECHNOLOGY GROUP PER 2012 06 Visit Technology Group (47) Citybreak Integration Services (8) Visit Technology

Läs mer

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event För nationell och internationell marknadsföring av Lund för ökad tillväxt och lönsamhet. Gemensamma budskap och kampanjer ger bättre affärer!

Läs mer

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com TYRINGE HOCKEY VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com VI HAR EN STOLT TRADITION GRUNDLÄGGANDE MÅL OCH POLICY Tyringe SoS bildades 1936 och har genom åren fostrat många duktiga spelare. Föreningen är

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och va rderingssajter Internet kan kännas som en djungel, det finns oändligt många sajter som erbjuder dig som boendeanläggning möjlighet att öka din

Läs mer

Fördelningsmall för bygdemedel

Fördelningsmall för bygdemedel Fördelningsmall för bygdemedel Bakgrund Tidigare, då det kommunala fiskevårdsbidraget fanns, lämnade föreningarna in statistik över antal fiskedygn per år, redovisning av de åtgärder som utförts samt uppgifter

Läs mer

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Fotograf: Mattias Leppäniemi/imagebank.sweden.se Slott & Herrgårdskampanj på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Slott & Herrgårdskampanj Vid gränsövergången

Läs mer

SIYSS UUF TEND FUFiF PB Föreningar

SIYSS UUF TEND FUFiF PB Föreningar Inledning Detta är ett dokument som beskriver hur arbetsgruppen med ansvar för att identifiera befintliga potential i förbundet unga forskare har arbetat, samt sammanfattar dess resultat. Process Arbetsgruppen

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden.

Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER Om Paketet Här når du på ett enkelt sätt direkt

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen personer intresserade av fiske Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen kvinnor / män som fiskat 2004 Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske,

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF

VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF ETT FRAMGÅNGSRIKT KONCEPT VI TROR PÅ LÅNGSIKTIGHET Franchising bygger på ett långsiktigt samarbete mellan ägarmässigt oberoende parter. Franchising innebär att enskilda

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram 1(5) 2012-05-09 Landsbygdsavdelningen Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram Inledning Lina Andersson, som är projektledare för att ta fram ett tekniskt

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se. 1O SIDOR Chefa som Åsa och gör ett klipp DIN START SNABBTESTA

Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se. 1O SIDOR Chefa som Åsa och gör ett klipp DIN START SNABBTESTA >> Frisören som vågar anställa Tillväxt verkets gratisfälla CAMILLA Gå inte i Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se Nr 4 2012 79 kr EXTRA bok med 400 RÅD! FÖRETAGARE

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Avtal om samverkan kring destination Laholm

Avtal om samverkan kring destination Laholm Avtal om samverkan kring destination Laholm Bakgrund Laholms kommun har som mål att utveckla kommunens attraktionskraft som destination och att bidra till en växande och konkurrenskraftig besöksnäring

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Hemsideskolan - Cheklistor

Hemsideskolan - Cheklistor Hemsideskolan - Cheklistor Den här PDF filen innehåller de checklistor som ingår i Hemsideskolan på www.hemsida24.se. Ladda ned hemsideskolan Hemsideskolan är en guide för dig som vill lära dig mer om

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 2013-10-22 322 Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur- och

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren

AKTUELLA ROLLER KOMPETENSER SPRÅK BRANSCHER. KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren KONSULTPROFIL/KONSULENTPROFIL Rita Akse Palmgren Rita har arbetat med webben som arbetsplats i de senaste åtta år i resebranschen och har en bred digital kompetens från att ha arbetat med digital närvaro

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 243 Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur-

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap DIN MARKNADSPLAN BUDSKAP Konkurrenter Ditt budskap KONKURRENTERS BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? USP Garantier Etc. DITT BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? Garantier? USP?

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Exportmoget Gotland Not yet!

Exportmoget Gotland Not yet! DestinationsArenan AB Annamari Thorell Mats Jansson 2014-09-09 Exportmoget Gotland Not yet! Rapport på uppdrag av Handel Gotland i samarbete med Svensk Handel och Region Gotland Innehåll 1 Exportmoget

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Smålands Turism. Visit Sweden Helene Berg 2015-10-15

Smålands Turism. Visit Sweden Helene Berg 2015-10-15 Smålands Turism Visit Sweden Helene Berg 2015-10-15 Vilka är vi? Ägda till 50 % av staten och till 50 % av Svensk Turism AB. Kommunikationsbolaget för Sverige Internationell marknadsföring med två fokus

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer