Getupdated Internet Marketing (GIM.ST)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Getupdated Internet Marketing (GIM.ST)"

Transkript

1 Aktiekurs, SEK Volym, tusen ANALYSGARANTI* 21:e maj 2008 Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Ett bet på internetsök En investering i Getupdated (GIM) ger en tydlig exponering mot internetmarknadsföring som väntas växa kraftigt de närmaste åren. Vi bedömer att GIM växer med 23 procent (CAGR) de kommande tre åren med en rörelsemarginal på cirka 12 procent. Samtidigt finns tydliga risker. GIM gjorde 13 förvärv ifjol vilket kan skapa integrationsproblem och tempotapp. Bolaget är också beroende av en positiv utveckling för fjolårets viktigaste förvärv Just Search. Med en organisation som börjar nå kritisk massa, en underliggande stark tillväxt, samt stärkt kapitalbas genom den nyligen avslutade nyemissionen anser vi att möjligheterna överväger riskerna. Lista: First North Börsvärde: 374 MSEK Bransch: IT / Media VD: Johan Kadar Styrelseordf: Kjell Ormegard Kursutveckling Getupdated 30,0 25, , , , ,0 50 0,0 0 jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr jan Getupdated OMX Redeye Rating Bolaget Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Nyckeltal Aktien / Finans Finansiell situation Fundamental värderingspotential Relativ värderingspotential Aktieägarvänlighet Fakta e 2009e Omsättning, MSEK 33,1 68,1 213,9 408,0 515,0 Tillväxt 169% 106% 214% 91% 26% EBIT 3,0-1,2 25,1 50,0 64,0 Res. F. Skatt 2,5-1,6 21,4 45,0 60,0 Nettoresultat 1,3-1,5 15,7 32,4 43,2 Nettomarginal 3,9% -2,2% 7,3% 7,9% 8,4% EPS 1,2-0,1 0,8 1,2 1,6 P/E 11,3 neg 17,7 11,6 8,7 EV/EBITDA 4,6 neg 13,5 7,1 5,6 P/S 0,4 2,2 1,3 0,9 0,7 EV/S 0,7 2,5 1,8 1,0 0,8 Aktiekurs, SEK 13,80 Antal aktier m* 27,1 Börsvärde, MSEK 374 Nettoskuld* 23,0 Free float % 99 * Efter nyemission Analytiker: Magnus Dagel Tel: Hjalmar Ahlberg Tel: * Disclaimer Analysgaranti är ett analyskoncept som är framtaget av Redeye AB. Tjänsten genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysgarantin ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm. Tel E-post:

2 Definitioner Bolaget Historik Speglar bolagets historiska utveckling vad gäller tillväxt, lönsamhetsutveckling, nyemissionshistorik samt förmågan att hävda sig bättre än konkurrenterna på marknaden. Definitioner Aktien / Finans Finansiell situation En sammanvägning av bolagets finansiella status med avseende på skuldsättning, egna kapitalet, kassa, beroendet av enskilda kunder/kundkategorier samt ägarnas finansiella styrka. Företagsledning En bedömning av bolagsledningens kompetens, track-record och förmågan att driva bolaget mot goda resultat i framtiden Fundamental värderingspotential Bolagets potential utvärderas via olika fundamentala nyckeltal samt genom kassaflödesvärdering av bolagets rörelse. I den fundamentala värderingen ingår även att värdera möjligheterna för aktien vid Marknad En bedömning av tillväxt- och lönsamhetspotentialen på den aktuella marknaden/marknadssegmentet. Dessutom förändringar i avkastningskravet eller aktiens enskilda risknivå. Hög rating innebär låg fundamental värdering. analyseras faktorer som påverkar marknaden såsom hot utifrån och tänkbara strukturförändringar. Positionering Avser bolagets position på den aktuella marknaden mätt i marknadsandelar och konkurrenssituationen. Avgörande är faktorer som bolagets konkurrenskraft och varumärke. Eventuella partnerskap och utlandsetableringar kan också stärka bolagets positionering. Relativ värderingspotential Bolagets nyckeltal jämförs med liknande bolag i Sverige och internationellt. Ingen vikt läggs vid nyckeltalens fundamentala nivå. I den relativa värderingen ingår att värdera möjligheten för att aktiens skall värderas enligt de utvalda jämförelseobjekten. Hög rating innebär låg relativ värdering. Lönsamhetspotential Med stöd från övriga kategorier avseende bolagets verksamhet görs en bedömning av bolagets framtida lönsamhetstillväxt och en uppskattning av bolagets långsiktiga marginaler. Aktieägarvänlighet Aktien utvärderas kring parametrarna aktieutdelning, aktielikviditet, bolagets informationsgivning samt analysbevakning. I bedömningen ingår även aktieägarstrukturen och ägarnas finansiella ställning. Disclaimer Redeye AB är ett analys- och rådgivningsföretag. Analysgaranti och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Tjänsterna genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband en nyemission eller en notering. Redeye Advisory Services utför finansiell rådgivningsverksamhet på kontinuerlig basis mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av denna rapport bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i denna rapport. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysen ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. 2

3 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM) är verksamt inom Internetmarknadsföring samt onlinekommunikation och är noterat på First North. Bolaget har tre affärsområden. Internet Media är verksamt inom sökmotoroptimering, affiliate, förmedling av bannerannonsering och mediaplanering. Affärsområdet Internet Solutions är mer ett produktionsbolag som hjälper kunden med analys, utveckling, design och e-handel. Webbhosting delen utgörs av varumärket Crystone och erbjuder webbhotell samt domänhosting. Getupdated har visserligen varit börsnoterat sedan 1999 men är i och med 2006 års omvända förvärv av Eastpoint ett helt nytt bolag. Det är först under fjolåret som den verkliga expansionen började med hela 13 förvärv. Tillväxten ifjol uppgick till 214 procent där hälften var förvärvad och hälften organisk. Viktigaste förvärvet ifjol var Just Search, ett av Storbritanniens största bolag inom SEO (sökordsoptimering). Just Search växer kraftigt under mycket hög lönsamhet vilket kommer att påverka Getupdated positivt i år. Under första halvåret i år förväntar vi oss inte några fler förvärv då den finansiella situationen är ansträngd och Getupdated behöver integrera alla förvärv. Framöver anser vi dock att det finns bra potential att genomföra fler förvärv av SEO-bolag då marknaden är klart fragmenterad och Getupdated börjar nu nå kritisk massa vilket man kan utnyttja. Den underliggande marknaden som Getupdated verkar på växer kraftigt. Det är dock stor skillnad på de olika segmenten. Verksamheten inom affärsområdet Internet Solutions växer men tillväxten mattas bedömer vi. Inom Internet Media är tillväxten kraftig men vi ser ett klart skifte de kommande åren där tillväxten inom affiliate (display) kommer sjunka medan sökordsmarknadsföring väntas öka kraftigt. Överföring av annonspengar från framförallt tryckta medier till sökordsmarknadsföring väntas bidra till att det segmentet väntas växa globalt med mer än 25 procent (CAGR) mellan 2007 och Getupdated borde ha goda möjligheter att ta del av den tillväxten. Vi har målat upp tre olika scenarier för Getupdated, ett positivt, ett normal och ett negativt. De tre första åren är antagandena samma i de tre scenarierna, här räknar vi med en årlig tillväxt (CAGR) på 23 procent och att rörelsemarginalen ökar något till cirka 13 procent. I det positiva scenariot räknar vi med att den höga marknadstillväxten fortsätter till 2014 och att rörelsemarginalen ökar till 15 procent. I det negativa scenariot förväntar vi oss att marknaden mognar betydligt tidigare vilket betyder att tillväxten börjar sjunka redan 2011 och att lönsamheten även sjunker successivt. Utifrån vår DCF-modell värderar vi Getupdated till mellan 12 och 23 kronor per aktie med 16 kronor i vårt huvudscenario. Även i en relativvärdering framstår aktien som lågt värderad givet tillväxtutsikterna. Värderingen är gjord med beaktning av den nyligen genomförda nyemissionen som gett bolaget en välbehövlig förstärkning av kapitalbasen. 3

4 Bakgrund och historik Getupdates målsättning och vision är att bli ledande inom internetmarknadsföring. Strategin för att ta sig dit är en konsolidering av den spretiga marknaden Getupdated Internet Marketing AB (GIM) är verksamt inom Internetmarknadsföring samt onlinekommunikation. Bolaget består av de tre affärsområdena Internet Solutions, Internet Media och Webhosting. Affärsområdet Webhosting är under avyttring och kommer sannolikt att säljas inom det närmaste året. Bolagets vision och målsättning är att bli en av de ledande helhetsleverantörerna inom Internetmarknadsföring i Europa. Strategin för att ta denna position bygger på att konsolidera den spretiga marknaden på vilken bolaget agerar. Strategin realiseras genom förvärv vilket skapar möjligheten att kunna erbjuda ett helhetskoncept som gör att kunden inte behöver använda flera leverantörer. Detta är en av Getupdates styrkor gentemot konkurrenter, vilket gör dem mer attraktiva som leverantör samt ger goda möjligheter till korsförsäljning. Getupdated börsnoterades redan år 1999, men bolaget som finns i dag är ett helt annat än det som då listades. Det börsnoterade Getupdated består i dagsläget egentligen främst av forna Eastpoint AB som genom ett omvänt förvärv av Getupdated tog vägen till börsen år Eastpoint AB, grundades 1999 av GIM:s nuvarande vice VD Mattias Kaneteg. Den aggressiva förvärvsstrategin som legat till grund för de senaste årens tillväxt för GIM inleddes under år 2004 av dåvarande Eastpoint AB. Under året förvärvades webbhotellet Crystone och omsättningen ökade från c:a 12 miljoner kronor år 2004 till knappt 33 miljoner kronor år Förvärven har dock tärt på bolagets kassa men den nyligen genomförda nyemissionenen stärker finanserna med c:a 60 miljoner kronor Mellan åren förvärvar Eastpoint utöver Crystone även företagen Digikom Networks AB, Azalea Webbdesign AB samt Addmind AB. Addmind utgjorde ett relativt stort förvärv och ligger som betydande del till grund för verksamhetsdelen Getupdated Internet Solutions. Nuvarande VD på GIM, Johan Kadar, blev anställd inom GIM-koncernen i samband med förvärvet av Addmind där han var VD och grundare. Johan Kadar blev även delägare i GIM genom uppköpet där betalningen delvis skedde i aktier. I dagsläget äger Johan Kadar c:a 2,7 procent av aktierna i bolaget. År 2007 bytte Eastpoint namn till Getupdated Internet Marketing AB och flyttade upp från NGM till First North. Därefter påbörjas en konsolidering av koncernens varumärken samt en renodling av verksamheten, med syftet att gentemot företagets kunder skapa tydligare erbjudanden. Tanken med namnbytet var också att ge företaget ett mer internationellt gångbart namn. Efter de många förvärven har bolagets kassa försvagats och det har funnits ett kapitalbehov. Bolaget har därför genomfört en nyemission på 67 miljoner kronor (60 efter kostnader) som också till stor del kommer att användas till att betala av lån som tagits upp i samband med förvärv. GIM skall i år amortera 65 miljoner kronor av utestående skulder enligt emissionsprospekt. 4

5 Bolagsstruktur och Affärsmodell Getupdateds affärsidé är att erbjuda en helhetslösning till kunden och därmed få en starkare koppling till dem Getupdated har i dag c:a 340 anställda och är verksamma i Sverige, Norge, Frankrike, Storbritannien och USA. Efter 2007 års förändringar av koncernstrukturen är verksamheten uppdelad på tre affärsområden Getupdated Internet Media, Getupdated Internet Solutions och Webbhosting. Målet med den nya strukturen är att kunna erbjuda en helhetslösning till kunden där Getupdated är relativt unika med ett sådant erbjudande i dagsläget. Enligt bolaget har detta inneburit goda möjligheter till korsförsäljning samt nöjdare kunder. Vi ser också detta som en av Getupdates främsta styrkor som ger goda möjligheter till försäljningstillväxt i kombination med förbättrad lönsamhet. Internet Media är verksamt inom sökmotoroptimering, förmedling av bannerannonsering och mediaplanering. Affärsområdet Internet Solutions är mer ett produktionsbolag som hjälper kunden med analys, utveckling, design och e- handel. Webbhosting delen utgörs av varumärket Crystone och erbjuder webbhotell samt domänhosting. Under år 2007 redovisade Getupdated en försäljning på 213,9 miljoner kronor och gjorde ett rörelseresultat på 25,1 miljoner kronor. Försäljningstillväxten från år 2006 var 214 procent varav omkring hälften var organisk. I diagrammet nedan visad försäljning- respektive röreleresultatutveckling från år 2003 till år ,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Försäljning EBIT 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Första kvartalet år 2008 har inletts enligt våra förväntningar även om kostnaderna var något högre än väntat. Försäljningen uppgick till 88,3 miljoner kronor och rörelseresultatet blev 8,9 miljoner kronor. Vi hade väntat oss något bättre lönsamhet men kostnader för mässan Search Engine Strategies och en kickoff belastar resultatet med vissa extraordinära kostnader. Vår helårsprognos är en försäljning på 408 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 50 miljoner kronor. 5

6 Diagrammen baseras på Redeyes prognoser för helåret Omsättning Rörelseresultat Webhosting 17% Internet Solutions 22% Internet Media 61% Internet Solutions 22% Webhosting 12% Internet Media 66% Källa: Redeye Det största affärsområdet är Internet Media som står för mer än hälften av omsättning och rörelseresultat Den större delen av Getupdated utgörs av Internet Media som står för över hälften av omsättning och resultat. Det stora förvärvet av Just Search som redovisas under Internet Media kommer bidra till en fortsatt ökning av affärsområdets storlek. Internet Solutions har dock vuxit snabbare under de tre senaste åren; 2005 utgjorde det endast 4 % av omsättningen. Konkurrenterna till Getupdated utgörs bland annat av Nota Bene (noterat på First North Danmark), Advertising.com, TradeDoubler, Big Mouth Media, IProspect (som ägs av börsnoterade Aegis), Relevant Traffic, Cybercom och KnowIT. Konkurrenter till Webbhosting är exempelvis FSdata, One.com, Surftown och Servage. Getupdated Internet Media Affärsområdets erbjudande omfattar produkter och tjänster för i huvudsak sökmarknadsföring, sökmotoroptimering, bannernätverk och affiliates. Geografiskt säljs tjänsterna i affärsområdet inom Sverige, Storbritannien, Frankrike och USA. År 2007 omsatte Internet Media 122 miljoner kronor och gjorde ett rörelseresultat på 21 miljoner kronor. Under Q steg försäljningen med 324 procent till 53,8 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Rörelseresultatet ökade från 3,1 till 9,8 miljoner kronor. Internet Media är bolagets största affärsområde som står i dag för omkring % av försäljning och rörelseresultat. Av bolagets anställda är 56 % anställda inom Internet Media. Konkurrenter utgörs av iprospect, Big Mouth Media, ICrossing, Keybroker samt de två större bolagen TradeDoubler och Advertising.com. Getupdateds erbjudande skiljer sig inte väsentligt från konkurrenterna men de kan utnyttja sin storlek framför allt när det gäller sökmotorranking och affiliatemarknadsföring. Internet Medias erbjudande är uppdelat i framförallt tre delar; sökmarknadsföring, bannernätverk och affiliates. 6

7 Undersökningar visar på att internetanvändare endast fokuserar på de första sökträffarna varför sökmarknadsförning har blivit en allt viktigare tjänst på senare tid Sökmarknadsföring En webbsidas kodning påverkar vart i träfflistan webbsidan hamnar vid en sökning. För att hamna högt i träfflistan måste koden bearbetas rätt för att relevant innehåll skall kunna uppfattas av sökmotorernas spindlar. Målet är att göra kunden mer synlig på sökmotorer såsom Google, MSN, Yahoo, m.fl. Detta för att skapa ytterligare möjligheter för kunden att göra affärer via webbplatsen. För att åstadkomma detta använder sig Getupdated av två verktyg, dels sökmotoroptimering dels sponsrade länkar. Med sökmotoroptimering gör Getupdated att kundens hemsida rankas högre vid sökningar på relevanta nyckelord. Getupdated använder också så kallade sponsrade länkar hos sökmotorer för att öka antalet träffar till kunden. Här går dock endast c:a 15 % av försäljningen till Getupdated medan 85 % går till sökmotorn (typ Google). Det är mycket viktigt att hamna högt upp på söklistorna då undersökningar visar på att användare framförallt fokuserar på första sökresultatsidan och till störst del de 2 3 första träffarna. iprospect gör undersökningar årligen för att se hur användarna utnyttjar sökresultaten. Nedanstående tabell visar på att de dessutom blivit allt viktigare att hamna högt upp, knappt 70 procent av användarna tittar bara på första sidan Bara första träffarna 27% 23% 24% 16% Första sidan 41% 39% 36% 32% Första två sidorna 17% 19% 20% 23% Första tre sidorna 7% 9% 8% 10% Fler än tre sidor 8% 10% 12% 19% Källa: iprospect Getupdateds storlek gör att de kan erbjuda en konkurrenskraftig tjänst inom sökmotoroptimering En viktig del i arbetet med att förbättra kundens position hos sökmotorenas ranking är att göra sidan populär bland andra sidor. Sökspindlarna jobbar så att ju fler sidor som länkar till den aktuella kunden desto högre rankas sidan. Getupdated har ett stort antal sidor (med relevant innehåll) där de kan länka in kundens sida och få upp dem i rankingen. Inträdesbarriären för konkurrenter är därmed hög vilket vi ser som en styrka för Getupdated gentemot mindre konkurrenter. Bannernätverk En Banner är i regel en animerad annons på en webbplats. Genom GIM:s arbete med att placera ut dessa banners i företagets nätverk av samarbetspartners kan kunden nå fler potentiella kunder i rätt målgrupp. Här möter Getupdated stor konkurrens från Google som har ett enormt globalt nätverk. GIMs styrka ligger dock i att kunna erbjuda en lokal och mer anpassad tjänst med bättre kontroll. Används Google får kunden inte samma koll på vilka sidor annonsen till slut hamnar på. 7

8 Getupdated har Sveriges största affiliatenätverk, mätt i antal kunder Affilliates Genom att ingå i nätverk av strategiska samarbetspartners så kallade affiliets kan GIM matcha annonsörer med rätt webbplatsägare på så sätt att annonsen dels genererar pengar till webplatsägaren och dels ökar besöksfrekvensen på kundens webbplats. Risken finns dock att samarbetspartners webbplatser innehåll inte har någon större substans utan enbart består av en mängd annonser. För annonsören minskas därmed chanserna att nå fler träffar då fler annonser tävlar om utrymmet på webbplatsen. Några exempel på webbsiter inom Getupdates nätverk är Prisjakt.se och Sverigeresor.se. Förvävet av Affiliator som gjordes under 2007 var strategist viktigt då detta lade grunden till deras nuvarande affiliatenätverk. Genom förvärvet kompletterades även bolagets tidigare marknadsföringserbjudande som innefattade sökordmarknadsföring och bannernätverk. Getupdated har idag det största affiliatenätverket i Sverige, mätt i antal kunder. Getupdated Internet Solutions Internet Solutions omsatte c:a 51 miljoner kronor och gjorde ett rörelseresultat på 8 miljoner kronor år Under första kvartalet 2008 uppgick försäljningen till 23,3 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt på 15 procent jämfört med fjärde kvartalet Rörelseresultatet blev 2,9 miljoner kronor. Affärsområdes chef är Johan Kadar som också är VD för hela koncernen. Grunden till affärsområdet utgörs av Addmind som förvärvades av Eastpoint under Här erbjuds produkter och tjänster för intranät, e-handel och webbproduktion. Tanken är att göra kundens webbplats mer användarvänlig och synlig vid sökning på Internet. Undersökningar av kunders olika beteenden beroende på webbplatsen design och struktur ligger till grund för en produkt vars syfte för kunden är att stimulera till fler affärer via Internet. Förvärvet av Trive som gjordes under 2007 har gett bolaget en stark position inom community där Trive är specialiserade. Webbhosting är bolagets minsta affärsområde och skall avyttras under det närmaste året Webbhosting Det tredje affärsområdet Webbhosting bedrivs genom dotterbolaget Crystone, där sedan tidigare Azalea Webdesign AB, Digikom Network AB Enterweb AB samt Scandic Hosting AB är integrerade. GIM hade under årets början dock för avsikt att sälja webbhotellet Crystone. Företaget Phonera tecknade under år 2007 en avsiktsförklaring med GIM om att förvärva Crystone men affären uteblev då de inte kom överens om priset. Vi räknar med att Crystone kommer att säljas inom ett år förutsatt att priset är rätt. GIM erbjuder här sina kunder webbhotell och hostinglösningar. Webbhosting omsatte år ,5 MSEK med ett rörelseresultat på 4,5 MSEK. Under första kvartalet 2008 har resultatet förbättrats jämfört med i fjol men även en tillväxt och ökad lönsmhet mot fjärde kvartalet år 2007 kan noteras. Försäljingen för det första kvartalet uppgick till 13,5 milljoner kronor och rörelseresultatet blev 2,2 miljoner kronor. 8

9 Konkurrensbild De tjänster som bolaget erbjuder kan illustreras enligt nedanstående matris. Getupdated har ett erbjudande inom alla kategorier medan konkurrenterna är mer eller mindre nischade mot ett eller ett par av tjänsterna. Getupdated är även fokuserade på att konsolidera marknaden medan övriga konkurrenter till huvudsak växer organiskt eller är generella konsulter såsom KnowIT, WM-data och LBI. Den mest likvärdiga konkurrenten är Nota Bene som är noterat på danska First Noth listan. Nota Bene har en målsättning och strategi liknande Getupdated. Konceptet med en Onestop-shop används av Nota Bene och liksom Getupdated gjorde bolaget ett flertal förvärv under föra året. Deras utvecklingsdel är dock klart mindre än Getupdates. Konkurrensmässigt möts bolagen i Sverige och Storbritannien. Nota Bene omsatte förra året 81 miljoner danska kronor med ett rörelseresultat på 8,6 miljoner danska kronor. För det brutna räkenskapsåret 2007/2008 beräknas bolaget omsätta 287 miljonor konor och göra ett rörelseresultat på 28,8 miljoner danska kronor. Affärsområde Internet Media Affärsområde Internet Solutions 9

10 Förvärv År 2007 växte GIM med 211 procent varav hälften var organiskt. Sammanlagt gjordes under året 13 förvärv av framförallt svenska IT företag men även ett antal utländska, såsom brittiska Just Search, franska OptiWORDS och amerikanska etrafficjams. I tabellen nedan kan vi se de förvärv som GIM gjorde under Bolag Försäljning Pris P/S T illäggsköpeskilling Affiliator AB 0,3 10,5 35,4 Nej A r beta r m ed m a tch n in g a v a n n on sör er och w ebbpla tsä g a r e g en om sitt eg et n ä tv er k. Un g t för eta g som g r u n da des 2 006, för eta g et v ä n ta s v ä x a sn a bbt. In teg r er a des i a ffä r som r å det GIM (Getu pda ted In ter n et Media ). För v ä r v a des i febr u a r i Köpeskillin g en u ppg ick till 10,5 MSEK. Om sä ttn in g u ppg ick till 0,3 MSEK MIG AB (Många idéer gruppen AB) 8,5 22,5 2,6 Nej Leda n de a ktör in om SEO i Sv er ig e. För eta g et ä r v er ksa m t i Bor å s. MIG för v ä r v a des i febr u a r i MIG in teg r er a des m ed GIM (Getu pda ted In ter n et Media ). Neno* 3,0 2,0 0,7 Nej Ett litet Webbh otell som för v ä r v a des i febr u a r i i Om sä ttn in g en för ber ä kn a s u ppg å till 3 MSEK. Nen o in teg r er a des i a ffä r som r å det Webbh ostin g. Medieanaly s T risodium AB 1,5 12,5 8,4 Ja (har utgått) GIM för v ä r v a de u n der m a r s % a v a ktier n a i för eta g et Mediea n a ly s Tr isodiu m A B, m ed option på a tt få för v ä r v a r ester a n de 49 % in om tv å å r. För eta g et ä r v er ksa m t i Ka lm a r och a r beta r m ed SEO. Media a n a ly s A B in teg r er a des i GIS(Getu pda det In ter n et Solu tion s). Köpeskillin g en u ppg ick till 11 MSEK+ tillä g g. Ry ce Holding AB 15,5 32,0 2,1 Ja Ry ce Holdin g A B m ed tillh ör a n de dotter bola g en Ry ce Dir ector y In tellig en ce A B och Media Oper a tor A B för v ä r v a des i m a r s Köpeskillin g en u ppg ick till 3 6 MSEK. Ry ce Holdin g A B in teg r er a des i Cr y ston e. För eta g et a r beta r m ed h elh etskon cept för sökm edier. OptiWords* 15,0 4,5 0,3 Ja (har utgått) Fr a n skt för eta g som a r beta r m ed SEM (sea r ch en g in g e m a r ketin g), fr ä m st g en om spon sr a de lä n ka r. För eta g et för v ä r v a des i m a j In teg r er a des i a ffä r som r å det GIM (Getu pda ted In ter n et Media ). Köpeskillin g en u ppg ick till tota lt 4,5 MSEK dä r 1,667 MSEK v ar icke-prestationsbaserad. Euronet Online AB (inkråm sförvärv) 5,0 5,0 1,0 Nej Webbh otell som för v ä r v a des i ju n i för in teg r er in g i a ffä r som r å det Webbh ostin g. Köpeskillin g en u ppg ick till 5 MSEK. Cross Com m unication Holding AB 13,5 25,3 1,9 Ja För v ä r v a des tillsa m m a n s m ed dotter bola g en Cr oss Com m u n ica tion Con su ltin g A B och Cr oss Com m u n ica tion Im pr ov e A B, för v ä r v a des a v då v a r a n de Ea stpoin t A B (pu bl) u n der Cr oss a r beta r m ed IT - lösn in g a r in om fem olika om r å den : Con ten t m a n a g em en t, v er ksa m h etssy stem, a n v ä n da r v ä n lig h et, ex per tkon su lttjä n ster och sökoptim er in g. Det för sta m a ilet som skicka des m ella n tv å sta tsöv er h u v u den m öjlig g jor des ta ck v a r e tekn ik fr å n dotter bola g et Cr oss Con su ltin g AB. Köpeskillin g en u ppg ick till 2 4 MSEK +tillä g g. et rafficjam s* 7,8 8,4 1,1 Ja För v ä r v a des i ju li För eta g et ä r USA - ba ser a t m ed kon tor i Mia m i. För eta g et ä r specia liser a t på SEO. Köpeskillin g en u ppg ick till 7,2 MSEK. Solarplexus 4,8 6,9 1,4 Ja A r beta r m ed w ebb- och sökpla tsoptim er in g. För v ä r v a des i septem ber , In teg r er a des i GIM (Getu pda ted In ter n et Media ). Köpeskillin g en u ppg ick till 6,9 MSEK + m a x 2 MSEK i tillä g g. T rive AB 12,7 15,5 1,2 Ja (har utgått) Tr iv e g r u n da des och för v ä r v a des a v GIM u n der För eta g et ä r specia liser a t på com m u n ities. Köpeskillin g en u ppg ick till 1 2 MSEK + tillä g g ba ser a t på v in sten Tillä g g sköpeskillin g en fa ststä lldes till 3,5 MSEK. För eta g et integrerades i Webbhosting. Just Search Ltd. 26,0 115,0 4,4 Ja För v ä r v a des u n der Ju st Sea r ch Ltd, v a r s v er ksa m h et för u tom i UK ä v en ä r spr idd i USA, A u str a lien och Fr a n kr ike. Detta ä r det h ittills stör sta för v ä r v et GIM h a r g jor t. För v ä r v et a v JS g ör a tt GIM blir en a v de stör sta a ktör er n a in om sökm otor optim er in g i v ä r lden. Ju st Sea r ch Ltd. h a r h a ft en g od tillv ä x t de sen a ste å r en m a r g in a ler r u n t 4 0 % och en tillv ä x t r u n t 1 00 % per å r. Köpeskillin g en u ppg ick till MSEK +tillä g g ba ser a de på v in ster n a och Ju st Sea r ch integrerades i GIS (Getu pdated Internet Solu tions) * Försäljning enligt prognos från GIM Förvärven i utlandet är strategiskt viktiga då GIM strävar efter ett internationellt genombrott. GIM har under året etablerat kontor i både USA, Frankrike och Storbritannien, sedan 2006 bedrivs även verksamhet i Norge genom det av Eastpoint förvärvade företaget Enterweb AS samt 10

11 Crystone AS, dotterbolag till Crystone AB. Den större delen av GIMs omsättning ligger dock fortsatt i Sverige (86 procent 2007) men den internationella delen kommer växa framöver, främst i Storbritannien genom Just Search. SEO bolag är extremt lönsamma på grund av framgångsrik affärsmodell Vi ser goda möjligheter att göra fler förvärv inom SEO med Just Search som plattform. Marknaden för SEO är fortfarande i sin linda och är klart fragmenterad. Bolagen som verkar inom detta segment karaktäriseras av hög tillväxt och hög lönsamhet. Orsaken till den höga lönsamheten är att bolagen tar betalt per månad och skriver ofta kontrakt på månader. Det mesta arbetet sker i början på kontraktsperioden när kundens site byggs om och nya siter byggs som länkar till kunden. Under resterande perioden sker endast ett underhållsarbete varför lönsamheten under den perioden blir mycket hög. Kundens incitament att säga upp kontraktet är lågt då man genast kommer rasa i den organiska träfflistan. Det tar dessutom en tid innan en ny leverantör kan bygga upp innehåll och länkar. När marknaden successivt mognar är det dock högst troligt att lönsamheten går ned via prispress och nya leverantörer. Men dit är det troligtvis ett par år och Getupdated borde kunna förvärva fler bolag inom detta segment, framförallt i USA och centraleuropa för att bli mer heltäckande. Gemensamt för samtliga förvärvade bolag är att de präglas av god tillväxt och besitter kompetens inom ett flertal områden inom internetmarknadsföring. Förvärvade företag integreras i de 2(3) affärsområdena GIS, GIM och (Webbhosting). En prestationsbaserad tilläggsköpeskilling har varit vanlig vid Getupdateds förvärv. För det stora Just Search förvärvet kan tillägget uppgå till c:a 37 MSEK. För de förvärvade bolagen kan i flera fall en prestationsbaserad tilläggsköpeskilling utgå. Den enskilt största tilläggsköpeskillingen är hänförlig till Just Search. Upplägget innebär att ersättningen kan bli från c:a 3 till 37 miljoner kronor beroende på Just Search resultat för 2008, med ett intervall på mellan 17,7 och 29,5 miljoner kronor i vinst. Vidare finns en ersättning utan tak på på kronor för varje kronor i extra vinst som görs utöver 29,5 miljoner kronor. En ytterligare tilläggsköpeskilling kan utgå år 2009 på maximalt 10 miljoner kronor. Baserat på GIMs egna prognos om en vinst på 3 MGBP före skatt (~2,1 MGBP efter skatt) väntas tillägget uppgå till 29,5 MSEK. Tillägget för 2008 skall, om de blir aktuella, betalas ut under våren år 2009 respektive år Goodwill uppgår i dag till 348 miljoner kronor vilket kan ställas i relation till bolagets egna kapital på 262 miljoner kronor före nyemission. Således utgör nedskrivningar av gjorda förvärv en risk i bolaget då det i extrema fall kan radera ut mer än hela det egna kapitalet. De största goodwill posterna utgörs av Just Search (117,7 MSEK), Ryce Holding (38,0 MSEK), Affiliator (29,2 MSEK) samt MIG (25,8 MSEK). 11

12 SWOT-analys Styrkor Bra erfarenhet av förvärv Internationell verksamhet Börjar nå kritisk massa Heltäckande Möjligheter Stark marknadstillväxt skapar möjligheter Försäljning av Crystone Nyemission skapar finansiella möjligheter Förvärva SEO bolag Källa: Redeye Research Nedan har vi använt oss av en så kallad SWOT-analys för att utreda Getupdateds framtidsutsikter. SWOT Svagheter Kan upplevas som spretigt Hög utspädning för aktieägarna Stor Goodwill post Affiliate nätverket behöver växa internationellt Hot Stor mängd förvärv Växtvärk Hög konkurrens inom framförallt affiliate Ett antal tilläggsköpeskillingar skall betalas ut Beroende av Just Search höga lönsamhet Efter tretton förvärv Getupdated nu bra erfarenhet av det Styrkor Bra erfarenhet av förvärv Efter den stora mängden förvärv ifjol har Getupdated stor erfarenhet av förvärv och integration av dessa. Enligt Getupdateds uppgift har integrationen varit lyckad och ungefär 95 procent av personalen varit kvar. Majoriteten av förvärvet har bytt namn till Getupdated och integrerats i verksamheten. Internationell verksamhet Genom de omfattande förvärven har en internationell exponering mot internetmarknadsföring etablerats. Förutom Sverige finns nu verksamhet i Frankrike, Norge, England och USA. Det ger en bra plattform att växa vidare ifrån. Getupdated börjar nu nå kritisk massa inom internetmarknadsföring Börjar nå kritisk massa Getupdated har nu cirka 340 anställda och börjar nu nå kritisk massa. I Sverige är bolaget en av de största aktörerna inom internetmarknadsföring och även i Storbritannien är bolaget relativt stort genom förvärvet av Just Search. Heltäckande En viktig styrka är att Getupdated är heltäckande inom internetmarknadsföring. Det blir troligen allt viktigare att kunna erbjuda kunder både ett affiliate nätverk, sökoptimering och förmedling av sponsrade länkar. Flera affärer har gjorts för att kombinera affiliate och sök tex Tradedoublers (affiliate) köp av IMW (sök) i Storbritannien och Googles (sök) köp av Doubleclick (affiliate). 12

13 Svagheter Koncernen kan upplevas som spretig Alla förvärven under fjolåret samt dotterbolaget Crystone som är verksam inom internethosting gör att Getupdated kan upplevas som spretigt. En försäljning av Crystone skulle öka tydligheten. Getupdateds finansiella ställning har stärkts avsevärt men baksidan av myntet är utspädning Hög utspädning för aktieägarna Getupdated har nyligen genomfört en företrädesemission för att stärka den finansiella ställningen. Emissionen var garanterad och tillförde 67 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen var 10 kronor per aktie. Efter emission har den finansiella ställningen förbättrats markant men baksidan av myntet är en utspädning av antalet aktier. Goodwillposten är större än det Egna Kapitalet före nyemissionen Stor Goodwillpost Getupdated har byggt upp en stor goodwillpost efter alla förvärv. Goodwill uppgår till 350 miljoner kronor jämfört med det Egna Kapitalet på 262 miljoner kronor före nyemission. Utvecklas förvärven bra är detta inget problem. Vid problem och nedskrivningsbehov måste det Egna Kapitalet kunna bära detta för att soliditeten inte skall försämras drastiskt. Affiliate nätverket behöver växa internationellt Getupdated har ett stort affiliate nätverk i Sverige men vår uppfattning är att kunderna mer och mer kommer att efterfråga gränsöverskridande internationella nätverk. En utmaning för bolaget är alltså att expandera affiliate nätverket internationellt framförallt i de länder som man redan i dagsläget är verksamt i. Möjligheter Underliggande stark marknadstillväxt Den underliggande starka marknadstillväxten inom framförallt sökordsmarknadsföring men också till viss del inom affiliate nätverk utgör goda möjligheter för Getupdated. En försäljning av Crystone skulle renodla koncernen Försäljning av Crystone En försäljning av Crystone har varit på tapeten ett tag. En avsiktsförklaring om försäljning tecknades i slutet av förra året men transaktionen gick aldrig igenom. En försäljning bör förutom ett kassatillskott på minst 50 miljoner kronor bidra till en ökad renodling av koncernen. Med nyemissionen på 68 miljoner kronor kommer den finansiella ställningen förbättras avsevärt och stressen att sälja Crystone minskar. Nyemission stärker möjligheterna till nya förvärv Genom nyemissionen stärks den finansiella ställningen avsevärt vilket ökar förvärvsutrymmet markant. Säljs även Crystone förbättras utrymmet ytterligare. Når bolaget sin finansiella prognos för

14 med en ökad lönsamhet jämfört med 2007 implicerar det också ett bra kassaflöde. Getupdated har vuxit snabbt vilket kan skapa problem genom tempotapp och kundförluster Hot Förvärva SEO bolag Vi ser goda möjligheter att Getupdated kan köpa ytterligare SEO bolag (Search Engine Optimization) utöver Just Search. Marknaden är fragmenterad och tillväxten är kraftig inom detta segment. Lönsamheten är i de flesta fall också mycket hög. Stor mängd förvärv Förvärv och integration skapar alltid osäkerhetsmoment. Getupdated genomförde 13 förvärv ifjol vilket utgör ett potentiellt hot för möjliga kundförluster, tempotapp och kundtapp. Nu verkar dock integrationen hittills ha gått bra men problem kan dyka upp. Växtvärk Den kraftiga tillväxten kan skapa växtverk i koncernen. Förvärven samt organisk tillväxt bidrog till att Getupdated rapporterade en försäljningstillväxt på 214 procent för 2007 och hela 250 procent för fjärde kvartalet. Vi ser ofta att bolag som växer snabbt (betydligt lägre än denna takt) får olika typer av problem där rutiner inte hänger med vilket pressar lönsamheten. Getupdated är beroende av att det förvärvade Just Search håller sin budget Ett flertal tilläggsköpeskillingar skall betalas ut vilket kommer att tynga kassan Nedgång i Just Search lönsamhet Just Search som förvärvades i början av november kommer att stå för en betydande del av Getupdateds vinst på grund av bolagets höga lönsamhet. Getupdated blir därmed känsligt om bolagets höga lönsamhet skulle minska. Tilltagande konkurrens låga inträdesbarriärer Konkurrensen är hög inom Affiliate marknadsföring och kommer troligen öka ytterligare på Paid Search (sponsrade länkar). Vad vi kan bedöma är inte inträdesbarriärerna speciellt höga inom sök och här kommer troligtvis konkurrensen tillta markant. Inom Affiliate bedömer vi att inträdesbarriärerna är höga, speciellt för större nätverk som är gränsöverskridande. Flertal tilläggsköpeskillingar Ett flertal tilläggsköpeskillingar skall betalas ut de kommande två åren till följd av de omfattande förvärv som har gjorts det senaste året. Tilläggsköpeskillingarnas storlek beror på förvärvens resultatutveckling. Höga tilläggsköpeskillingar bör alltså betyda en bra utveckling i de förvärvade dotterbolagen. Utbetalningarna kommer dock att anstränga Getupdateds kassa. 14

15 Marknaden Vi delar grovt in marknaden för internetannonsering i tre olika delar; Affiliate Marketing, sökordsoptimering och sponsrade länkar (Paid Search). De tre segmenten går in i varandra men visar olika karakteristika och olika aktörer verkar inom olika områden här. Marknaden för Internetannonsering Affiliate Marketing SEO (Search Engine Optimizition) Sökordsoptimering Paid Search (Sponsrade länkar) Aktörer inom affiliate är egentligen en sorts mäklare av online annonser Affiliate Marketing Vi använder det engelska/amerikanska namnet på detta delsegment då det är det mest använda och då det inte heller finns något relevant namn på svenska. Möjligen skulle man kunna använda annonsnätverk. Det är inte ovanligt att investerare kommit i kontakt med detta segment då svenska TradeDoubler är störst i Europa inom detta område. TradeDoubler och andra aktörer inom Affiliate Marketing är egentligen inget annat än en mäklare av internetannonser mellan Publishers (internetsiter som t.e.x Spray.se och Aftonbladet.se) och Annonsörer (kunder som Dell och TeliaSonera). I exemplet nedan visar vi hur Affiliate nätverk fungerar. Köper en dator för kr Köpare (Privatperson) Annonserar för datorn på sin site Annonsör (tex Dell) Annonsmäklaren (tex Getupdated) Publisher (tex Aftonbladet) Försäljningskostnad Provision Annonsmäklaren skickar en faktura till annonsören på 250 kr Annonsmäklaren betalar 200 kr till Publisher (och behåller 50 kr) 15

16 I fallet ovan har en privatperson sett en annons (banner) för en Dell-dator på en site (tex aftonbladet.se). Kunden köper datorn för kronor. Annonsmäklarens mjukvara känner av att en transaktion har genomförts vilket genererar en försäljningsprovision på tex 2 procent till annonsören vilket motsvarar 200 kronor. Annonsmäklaren adderar en provision på försäljningsprovisionen och Publishern fakturerar Annonsören (Dell) 260 kronor. Annonsmäklaren redovisar en intäkt på 260 kronor och ett bruttoresultat på 60 kronor (bruttomarginal 23 procent). Den nordamerikanska marknaden är välkonsoliderad och konkurrensutsatt Med över 1600 Annonsörer och över Publishers är TradeDoubler störst i Europa inom Affiliate Marketing. Bolaget är marknadsledare i alla länder utom Tyskland där konkurrenten Zanox har en stark position. Den Nordamerikanska marknaden är relativt välkonsoliderad där DoubleClick, ValueClick och Advertising.com har en stor del av marknaden. ValueClick är börsnoterat (VCLK, Nasdaq) medan Google nyligen förvärvat DoubleClick och AOL/TimeWarner förvärvade Advertising.com under Trade Doubler har ett paneuropeisk nätverk och har större kunder än Getupdated På den svenska marknaden annonserade Getupdated i början av mars att den oberoende branschbevakaren affil.se rankat bolaget som störst i Sverige efter TradeDoubler mätt som antal kunder. Getupdated etablerade sig inom detta segment via förvärvet Affiliator i början av februari 2007 och har därmed varit verksamt inom Affiliate i drygt ett år. Bolagen har dock olika strategier där TradeDoubler har en pan-europeisk strategi med framförallt större företag på kundlistan. Vår bedömning är att Getupdated har fler mindre och lokala svenska företag bland kunderna. Inom affiliate marketing känner vi en viss osäkerhet hur Getupdated skall fortsätta expandera utanför Sveriges gränser. Marknaden börjar bli relativt välkonsoliderat och vi bedömer det som klart kostsamt att bygga ett eget affiliatenätverk i Europa och troligen ännu dyrare i USA. Affiliate nätverkens andel av online reklam väntas minska de kommande åren Den digitala annonsförsäljningen har växt kraftigt de senaste åren och väntas fortsätta att växa kraftigt de kommande åren. Men att separera ut Affiliate marknadsföring från den totala marknaden för internetannonsering är inte helt enkelt och kanske inte helt relevant. De flesta undersökningar vi sett indikerar dock att tillväxten kommer att vara klart högre inom Sök jämfört med Affiliate de närmaste åren. I Figuren nedan ser vi till exempel att Söks andel av den totala internetkakan i Europa väntas ha ökat från 41 procent 2006 till 49 procent Den andra delen Display eller bannerannonsering som framförallt drivs av affiliatenätverken väntas andelen ha minskat från 41 procent 2006 till 36 procent Det stämmer relativt bra överrens med våra egna förväntningar om TradeDoublers (Europas största affiliate nätverk) tillväxt de kommande åren. Den kraftiga tillväxten de senaste åren har mattats betänkligt och affiliate delen växte endast med 12 procent i fjärde kvartalet där den brittiska verksamheten tyngde. De kommande åren ( ) räknar vi med en genomsnittlig årlig tillväxt på strax över 11 procent för TradeDoublers affiliate del (genom förvärvet av IMW i juli 2007 är TradeDoubler nu även verksamt inom sökmarknadsföring). I och med att 16

17 TradeDoubler är så pass stora räknar vi med att marknaden som helhet växer i ungefär samma storleksordning. Naturligtvis lär det förekomma lokala skillnader beroende på hur väl utvecklade länderna är. Prognos för digital annonsförsäljning i Europa % 18% 41% Tillväxt CAGR 12% 36% 41% 49% Display (Banners) Search (Sök) Classifieds (oklassifiserade) Källa: JupiterResearch Classifieds är oklassificerade annonser som tex Blocket Under 2006 svarade sökmotorannonsering för 45 procent av europeiska företags budget för onlinereklam enligt IAB Europe/PWC, och Forrester Research förutspår att europeiska annonsörer kommer att spendera närmare 3 miljarder euro (28 miljarder kronor) 2010 på enbart sökmotorannonsering. Det är en kraftig ökning då marknaden uppskattades vara värd 856 miljoner euro 2004 (8 miljarder kronor). Tittar vi närmare på den globala marknaden för sökannonsering ser vi att de senaste årens extrema tillväxt mattas men väntas ändå vara kvar på en hög nivå. Under åren väntas tillväxten i genomsnitt (CAGR) enligt JP Morgan uppgå till 28,4 procent årligen uppskattas den globala sökmarknaden vara värd hela 60 miljarder dollar. Att tillväxten inom sök kommer vara avsevärt större än inom affiliate framstår som mycket tydligt Marknaden för global sökannonsering % 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Mdr USD Tillväxt % 17

18 Tittar vi närmare hur pengarna inom sökannonsering fördelar sig är det tydligt att merparten går till Paid Search eller sponsrade länkar. Paid Inclusion 1% SEM technology 1% Fördelning av sökannonsering 2006 (Nordamerika) Organic SEO 12% Paid Search 86% Källa: Källa: SEMPO, JP Morgan Jupiter Research De mesta av pengarna inom sökordsmarknadsföring går till Paid Search vilket betyder sökmotorerna där Google är dominerande I diagrammet ovan ser vi att hela 86 procent av budgetarna för sökannonsering på den nordamerikanska marknaden 2006 går till Paid Search eller sponsrade länkar. Marknaden uppskattades till cirka 9,4 miljarder dollar 2006 och växer kraftigt. 12 procent av budgetarna går till SEO eller Search Engine Optimization alltså till företag som optimerar kunders siter för bättre organiska sökresultat i olika sökmotorer. Cirka 8 miljarder dollar på den nordamerikanska marknaden 2006 gick därmed till Paid Search eller sponsrade länkar. Majoriteten av dessa pengar går till sökmotorer som Google och Yahoo!. Marknadsandel onlinesök oktober % 23% 10% 5% 58% Google Yahoo! MSN Ask.com Time Warner (AOL) Källa: JP Morgan I diagrammet ovan ser vi att Google är dominanten inom onlinesök med 58 procent av antalet sökningar (oktober 2007). Även om Microsoft skulle få igenom sitt bud på Yahoo! skulle det gemensamma bolaget ändå bara vara drygt hälften så stort som Google. Med tanke på Googles dominans inom detta område är det intressant att titta närmare på företaget och förväntningarna på dess fortsatta tillväxt. 18

19 Miljoner US Dollar Tillväxt nettoomsättning Getupdated Google försäljning och tillväxt % (Bloomberg Estimat) % 160% 120% 80% 40% 0% Nettoomsättning (Exkl TAC) Tillväxt nettoomsättning Källa: Bloomberg Googles explosionsartade försäljningstillväxt väntas avta men fortfarande vara extremt hög vilket speglar marknadsförutsättningarna väl Den explosionsartade tillväxten vi sett de senaste åren minskar de kommande åren vilket är naturligt då basen att växa från har ökat kraftigt. Enligt de snittförväntningar som ligger i marknaden (Bloomberg) väntas Googles tillväxt vara 26 procent per år (CAGR) de kommande sex åren (2007 till 2012). Det är en kraftig tillväxt för ett så pass stort bolag men en markant nedgång jämfört med de senaste sex åren (2002 till 2007) då ökningen var hela 102 procent årligen (CAGR). Intressant att notera är att Googles nettoförsäljning 2011 väntas vara 32 miljarder dollar jämfört med totalmarknaden som uppskattades av JP Morgan till 60 miljarder dollar under samma år. Om prognoserna går in väntas Google ha 53 procent av marknaden 2011 vilket ungefär är i linje med Googles marknadsandel av onlinesökningar i dagsläget. Prognoserna och de historiska siffrorna för Google är nettoomsättning vilket är justerat för så kallade Traffic Aquisition Cost (TAC). Det är de kostnader som Google delar med sig till sina annonspartners. Alltså medieeller annonsbyråer (som till exempel Getupdated som dock är små inom detta segment) säljer annonser (sponsrade länkar) på Google till sina kunder. Google fakturerar hela beloppet till kunden och bokar in detta som försäljning. Annonsbyråerna fakturerar sedan Google för tjänsten. Upplägget liknar alltså till viss del de i ett affiliate nätverk. Googles trafikkostnader (TAC) har minskat kontinuerligt som andel av försäljningen de senaste åren vilket framgår av grafen på nästa sida. 19

20 Miljoner US Dollar TAC, % av netto omsättning Getupdated Google netto omsättning & TAC e 2009e 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Nettoomsättning TAC, % av nettoförsäljning Källa: Google, JP Morgan Googles försäljning har växt snabbare än trafik kostnaderna Det betyder dock inte att trafikkostnaderna (det medieförmedlarna lever på) har minskat utan att Googles försäljning har växt ännu snabbare än dessa. I år väntas alltså Google dela med sig 25 procent av nettoomsättningen till mediebyråerna. Det är klart lägre än de 35 procent som rådde för bara några år sedan. Nedan kan vi se Googles kostnader för trafik (TAC) de senaste åren och prognoser för de två kommande åren. Googles trafikkostnader e 2009e Traffic Acquisition Costs (TAC), musd Tillväxt TAC, % 460% 133% 72% 56% 49% 12% 12% Källa: Google, JP Morgan Google väntas minska beroendet av medieförmedlare framöver Som vi kan se har trafikkostnaderna ökat kraftigt de senaste åren vilket gynnat medieförmedlarna. JP Morgan räknar emellertid med att tillväxten går ned till 12 procent i år och nästa år. Orsaken till detta är troligtvis det beslut som Google har tagit att öka direktförsäljningen till företag istället för den indirekta kanalen via medieförmedlare. Redan nu kan företag och organisationer göra mycket själva via Google adwords. Frågan är hur skiftet kommer att påverka medieförmedlare som driver in trafik. Det är möjligt att de får det betydligt tuffare framöver. Med den bakgrunden är det en vettig strategi från Getupdateds sida att inte fokusera på detta segment särskilt kraftigt. Lönsamheten för mediaförmedlarna är vanligtvis låg. Från en bruttomarginal på cirka 20 procent skall rörelsekostnader dras ifrån vilket gör att rörelsemarginalen ofta stannar på låga ensiffriga nivåer. Det är ytterligare en anledning att prioritera bort detta segment. Skiftet verkar dock inte påverka den underliggande marknadstillväxten eller Googles förväntade försäljningstillväxt speciellt mycket (enligt konsensusprognoser). Mellan 2007 och 2012 väntas tillväxten i snitt (CAGR) uppgå till 26 procent per år. Tillväxten kommer naturligtvis skilja sig mycket mellan marknader beroende på vilket utvecklingsstadium som dessa befinner sig på. Tillväxten kommer troligtvis att drivas till stor del av 20

21 nya marknader. I diagrammet nedan kan vi se att utveckling för internetannonsering kommit olika långt i Europa. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fördelning av digital annonsförsäljning i Europa i förhållande till population Fördelning av annonspengarna % Fördelning av populationen % Källa: Redeye Research Storbritannien är grovt överrepresenterat när det gäller fördelning av internets reklampengar i europa I diagrammet ovan har vi jämfört hur fördelningen av internetannonseringen skiljer sig från ländernas population. Internetannonseringen i Europa uppgick 2006 till cirka 8 miljarder euro. Som vi kan se är Storbritannien, som också är Europas mest utvecklade och konkurrensutsatta marknad, kraftigt överrepresenterat jämfört med populationen. Hela 35 procent av de 8 miljarder euro i online annonsering gick dit medan Storbritannien endast står för 15 procent av Europas totala population. En orsak till denna snedfördelning är att många större och multinationella företag har sin bas i London och planerar sina kampanjer därifrån. London har därför växt upp som Europas annonshuvudstad med mängder av företag inom marknadsföring, PR och reklam. Även Sverige och Nederländerna är mer utvecklade än snittet i den bemärkelsen att andelen digital annonsförsäljning överstiger populationens andel. Länder som är tydligt underutvecklade med klart lägre investeringar än sin population är framförallt Italien och Spanien. Här finns troligtvis den största tillväxtpotentialen de kommande åren. 21

22 Underliggande drivkrafter till tillväxten Vad är det som driver den kraftiga tillväxten inom internetmarknadsföring? Vi ser framförallt tre huvudsakliga drivkrafter till en fortsatt hög tillväxt de närmaste åren: Fortsatt förflyttning av annonspengar från traditionell media till online Hög träffsäkerhet Hög kostnadseffektivitet Reklampengar fortsätter att flyttas över till internet vilket driver tillväxten Förflyttning av annonspengar till Internet Det har skett en gradvis förflyttning av annonspengar från traditionell media så som tidningar och TV till Internet de senaste åren. Den trenden har förstärkts de senaste två åren. I Diagrammet nedan ser vi Internet och TVs andel av reklamkakan i Sverige de senaste åren. TV är troligen den största konkurrenten med Internet om reklampengar. Som vi kan se i diagrammet har TVs andel av reklamkakan varit relativt konstant medan Internets andel ökat kraftigt. Internet och TVs andel av reklamkakan i Sverige 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% (1H) 2008E Internet TV Internet är ikapp TV Under 2008 väntas andelen pengar som läggs på internet vara lika stor som den som läggs på TV i Sverige. I ett europeiskt perspektiv ligger Sverige relativt tidigt i utvecklingen men utvecklingen väntas gå åt samma håll i Europa. Orsaken kan ses i diagrammet nedan. 22

23 Mediaköp och mediakonsumtion i Europa % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% TV Radio Internet Dagstidningar Tidskrifter Andel av annonseringen % Andel av mediakonsumtionen % Det troligaste scenariot är att pengar flyttar från tryckt media till internet Att mer annonspengar flyttar över till internet är naturlig då diskrepansen mellan Internets andel av annonspengarna jämfört med tiden som spenderas där fortfarande är stor. Statistiken ovan är från 2006 men speglar ändå relationen bra. Under 2007 och början av 2008 har den spenderade tiden på internet ökat ytterligare men så har också investeringarna i onlinemarknadsföring. Det mest troliga scenariot de kommande åren är att annonspengar från tidskrifter och dagstidningar samt eventuellt även TV flyttas över mot internet. Träffsäkerheten är hög inom sökordsmarknadsföring Hög träffsäkerhet För annonsörernas del är ökade investeringar i onlinemarknadsföring naturligt då det ofta ger väldigt hög träffsäkerhet för investeringarna. I annonsering i traditionell media är det ofta svårt att få en direkt återkoppling från konsumenterna hur pass väl man lyckats. I internetannonsering är det däremot lätt att samla stora mängder uppgifter om konsumenterna och dess beteende. Uppgifter man lätt kan få reda på är hur konsumenten hittade till siten och på vilka siter som denne har varit innan och även efter den specifika siten. Det är också lätt att se vilken information de läser och vad de handlar. Med denna information kan specifika annonser tas fram som attraherar konsumenten och därmed ökar träffsäkerheten markant. Exempelvis kan annonser utformas för att passa vissa geografiska områden eller olika specifika målgrupper. Korta säljcykler skapar hög kostnadseffektivitet Hög kostnadseffektivitet Genom onlineannonsers höga träffsäkerhet nås också en hög kostnadseffektivitet. I traditionell media kan säljcyklerna mellan annons och utfört köp ofta vara långa. På Internet sker ofta ett köp direkt efter annonsen har setts. Genom den höga spårbarheten kan annonspengar allokeras dit de gör mest nytta vilket gör kostnadseffektiviteten mycket hög. Inom affiliate marketing har övergången till prestationsbaserad ökat kostnadseffektiviteten ytterligare. Tidigare har internetannonsering betalats 23

24 Trenden går från CPM modeller till CPC och CPA modeller via CPM (cost per thousand impressions) där annonsörer betalar beroende på hur många gånger en bannern visas. Marknaden går dock allt mer över till de prestationsbaserade betalningsmodellerna CPC (cost per click) där betalningen sker för varje klick som konsumenten gör och CPA (cost per action) där betalningen är länkad till aktivitet som kunden gör, tex ett köp. Inom sökmarknadföring är kostnadseffektiviteten mycket hög då konsumenten vanligtvis söker på just den produkt eller tjänst som denne är intresserad av. Annonser kan då avpassas för just den specifika produkten eller tjänsten som sökningen avsåg. Den höga kostnadseffektiviteten talar för att annonspengar kommer styras över från traditionell media till internetannonsering framförallt sökannonsering. 24

25 Finansiella prognoser och antaganden Vi har målat upp tre olika scenarier för Getupdated för att bedöma framtidsutsikterna; ett huvudscenario, ett optimistiskt och ett pessimistiskt. Huvudscenario är det scenario som vi bedömer att bolaget kommer att följa under prognosperioden. I tabellen nedan kan vi se våra prognoser från 2008 till 2010 samt våra långsiktiga antaganden om tillväxt och lönsamhet mellan 2011 och Scenariot är alltså uppdelat i två delar; Fas 1 som är en explicit prognosperiod och Fas 2 som är en modeleringsfas för tillväxt och lönsamhet. Fas 1 Fas e 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e Försäljning Tillväxt, % 91% 26% 20% 10% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 7% 7% EBIT Marginal, % 12% 12% 13% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 10% Fritt kassaflöde, FCF Diskonterat FCF Källa: Redeye Research Tillväxten väntas fortsätta under 2008 drivet av förvärven 2007 samt organisk tillväxt Huvud scenario I vårt huvudscenario räknar vi med en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) under Fas 1 på 23 procent. För 2008 räknar vi med en tillväxt på 90 procent vilket framförallt är drivet av de 13 förvärv som gjordes under Flera av dessa genomfördes också under andra delen av året vilket kommer att bidra till hög redovisad tillväxt under de tre första kvartalen. Under Q rapporterades en tillväxt på hela 188 procent. Det största förvärvet Just Search konsoliderades först i början av november 2007 och ingick alltså fullt ut i Q1. Vidare förväntar vi oss också en fortsatt hög organisk tillväxttakt förutom de positiva effekterna av förvärven. Vi förväntar oss inte några förvärv under det första halvåret 2008 då Getupdated dels behöver tid att smälta alla de förvärv som gjordes under fjolåret och dels att bolaget inte har de finansiella muskler som krävs. En nyemission görs visserligen men stora delar av den kommer att gå till att betala tilläggsköpeskillingar från fjolårets förvärv. Under andra delen av 2008 eller 2009 utesluter vi inte förvärv även om vi inte tagit hänsyn till det i våra prognoser. Inom framförallt Paid Search är marknaden fragmenterad och Getupdated borde ha en bra bas genom Just Search att bygga vidare från. Ett flertal faktorer talar för fortsatt hög tillväxt framförallt inom sökordsmarknadsföring Som vi skrev i marknadsavsnittet finns det ett antal faktorer som talar för fortsatt hög underliggande tillväxt de närmaste åren. Getupdated som är en relativt stor aktör har goda möjligheter att ta del av den tillväxten. Under 2009 och 2010 kalkylerar vi alltså med en tillväxt på 26 respektive 20 procent. Bortom 2010 (Fas 2) är osäkerheten hög och vi förväntar oss att tillväxten mattas. Vi räknar med att tillväxten minskar till cirka 10 procent och sjunker successivt ned till 7 procent Möjligheten kan det vara för 25

26 defensivt. Oberoende undersökningar (samt konsensusestimat för Google) indikerar en hög tillväxt även bortom 2010 (uteslutande inom sök). Vi räknar med att rörelsemarginalen förbättras något de kommande åren För lönsamheten förväntar vi oss en viss förbättring jämfört med 2007 då bolaget uppnådde 11,7 procent på rörelsenivå. Vi räknar med att den förbättras till 12,3 procent 2008, 12,4 procent 2009 och 12,6 procent Under 2008 kommer Just Search som har mycket hög lönsamhet att ingå fullt ut samtidigt tror vi att lönsamheten kommer att fortsätta tyngas av integrationen av alla de förvärven som gjordes under Under första kvartalet 2008 nådde Getupdated en rörelsemarginal på 10 procent. Den tyngdes dock av flera engångseffekter som kick-off, en stor mässa i New York samt en hög anställningstakt. Dessutom påverkades bolaget negativt faktureringsmässigt att påskledigheten låg i Q1. Vi känner oss konfidenta att bolaget kan öka rörelsemarginalen resterande kvartal jämfört med utfallet i Q1. Vi förväntar oss också att lönsamheten förbättras något de kommande åren. Från och med 2011 räknar vi emellertid med att konkurrensen tilltar alltmer vilket successivt pressar rörelsemarginalen till 10 procent Optimistiskt / Positivt scenario I det optimistiska scenariot har vi högre förväntningar på tillväxt och rörelsemarginal än i huvudscenariot. Fas 1 Fas e 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e Försäljning Tillväxt, % 90% 26% 20% 17% 16% 16% 15% 13% 12% 10% 9% 8% 7% EBIT Marginal, % 12,3% 12,4% 12,6% 13,0% 14% 14% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 10% Fritt kassaflöde, FCF Diskonterat FCF Källa: Redeye Research I denna fas räknar vi med att den höga tillväxten fortsätter I detta scenario räknar vi med att en hög tillväxt håller i sig betydligt längre än i normalscenariot. Fas 1 (den explicita prognosperioden) är samma i alla våra scenarier. Vi räknar fortfarande med att tillväxten toppar på 20 procent 2010 men att den höga tillväxten håller i sig betydligt längre innan den mattas. Prognoserna är mer i linje med oberoende estimat över marknadstillväxten som vi dock tycker är optimistiska. JP Morgan estimerar till exempel en marknadstillväxt inom sök på 19 procent 2011 (värde 60 miljarder dollar). För marknaden väntas enligt konsensusestimat en genomsnittlig årlig tillväxt på 23 procent (CAGR) mellan 2010 och 2012 alltså till och med högre än våra optimistiska prognoser för Getupdated. För lönsamheten (mätt som rörelsemarginal) har vi också högre förväntningar. I detta scenario räknar vi med att marginalen stärks successivt fram till 2014 där den toppar på 15 procent. Där förväntar vi oss att konkurrenstrycket tilltar så att lönsamheten tappar ned mot 10 procent

27 Negativt / Pessimistiskt Scenario I detta negativa pessimistiska scenario räknar vi dels med att marknaden mognar betydligt snabbare än i de föregående scenarierna och dels att konkurrensen tilltar kraftigt. I den negativa fasen förväntar vi oss att tillväxten viker brant nedåt efter 2010 Implikationerna i vår modell är dels att tillväxten rasar bortom 2010 och att marginalerna sjunker från och med 2011 för att fortsätta ned till 7 procent. Den explicita prognosperioden är densamma i detta scenario som de två övriga. Från och med 2011 räknar vi med att internetmarknadsföring går in i en mognadsfas och att tillväxten 2011 sjunker till 7 procent och att den därefter successivt sjunker ytterligare ned till 4 procent Vi räknar också med att lönsamheten toppar 2010 och därefter faller kontinuerligt de kommande tio åren Vi skulle förvisso bli förvånade om tillväxten inom internetmarknadsföring skulle sjunka så drastiskt om tre år. Inom affiliate marknadsföring tror vi emellertid att det är fullt möjligt då marknaden för internetannonsering förväntas skifta från banner-annonser (display) till sökordsmarknadsföring (paid seach). Getupdated är dock verksamt inom bägge områdena och kan skifta fokus om det sker förändringar i marknaden. Vad gäller lönsamheten förväntar vi oss i detta scenario att rörelsemarginalen toppar på 12,6 procent 2010 för att därefter minska till 7 procent Också marginalantagandena är klart defensiva. Konkurrenssituationen bör bli väldigt tuff eller bolaget skall troligen till viss del misskötas för att rörelsemarginalen skall sjunka ned till 7 procent. 27

28 2008e 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e Getupdated Sammanfattning prognoser och scenarioanalys I diagrammet nedan kan vi se hur våra förväntningar på försäljningen skiljer sig åt i de olika scenarierna. 30% 25% 20% Tillväxt % i olika scenarier 15% 10% 5% Huvudscenario Positivt scenario Negativt scenario 0% Stor skillnad i tillväxt för de olika scenarierna Som vi kan se i diagrammet är skillnaden relativt stor i de olika scenarierna. I det positiva scenariot håller sig tillväxten uppe längre än i de två andra scenarierna. Marginal % i olika scenarier 16% 14% 12% 10% 8% 6% Huvudscenario Positivt scenario Negativt scenario 4% Peaknivån i lönsamhet nås vid olika tidpunkter i de olika scenarierna För lönsamheten är det framförallt toppnivån och hur lång tid det tar innan peaken nås som skiljer sig åt i de olika scenarierna. I det positiva scenariot förväntar vi oss till exempel att lönsamheten fortsätter att öka till 2014 men att den viker betydligt tidigare i det två andra scenarierna. 28

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Resco (Resco.ST) Sverige tar fart. Bransch: Kjell Jacobsson. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Resco (Resco.ST) Sverige tar fart. Bransch: Kjell Jacobsson. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential ANALYSGARANTI* 27:e april 2005 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Sverige tar fart Rescos rapport i går var i linje med våra förväntningar och visar att bolaget är på väg åt rätt håll. Omsättningen ökade med

Läs mer

Redeye 2008-11-05 Johan Kadar

Redeye 2008-11-05 Johan Kadar Redeye 2008-11-05 Johan Kadar Agenda 1. Sammanfattning av Getupdated 2. Verksamhet 3. Marknaden framöver Sid. 2 Getupdated i korthet Verksamhet Getupdated, grundat 1999, är en snabbväxande helhetsleverantör

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Doro (DORO.ST) Prispress och dollar tynger Doros vinstvarnar idag för bolagets första kvartal. Hård prispress, en något starkare dollar, nedskrivningar av lager samt omstruktureringskostnader

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Delårsrapport Juli - September

Delårsrapport Juli - September Delårsrapport Juli - September 2007-11-15 DELÅRSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 Fortsatt kraftig tillväxt, med 176% och med bibehållen lönsamhet SAMMANDRAG JULI-SEPTEMBER 2007 Omsättningen ökade med 176 %

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

MTV Produktion AB (MTVPb.ST) Rider på den starka mediekonjunkturen

MTV Produktion AB (MTVPb.ST) Rider på den starka mediekonjunkturen ANALYSGARANTI* 3 maj, 2005 MTV Produktion AB (MTVPb.ST) Rider på den starka mediekonjunkturen MTV presenterade ytterligare en stark rapport i fredags. Försäljningen ökade med 46 % medan resultatet fördubblades

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 16 maj 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Oförändrade prognoser efter stabilt kvartal Affärsstrategerna har justerat upp värdet på Starlounge och indikerar att Samba Sensors gjort stora framsteg

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

2003 2004 2005 2006p 2007p

2003 2004 2005 2006p 2007p ANALYSGARANTI* 20 februari, 2006 Zodiak Television (Zodib.ST) Går in i en stabilare fas Zodiaks rapport för det fjärde kvartalet mötte inte våra högt ställda förväntningar, både försäljning och resultat

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario

Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario ANALYSGARANTI* 23 augusti, 2005 Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario Zodiak mötte inte våra högt ställda förväntningar i måndagens rapport. Våra prognoser var för

Läs mer

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden ANALYSGARANTI* 14 mars 2007 Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden Amago Capital, tidigare Fotoquick, har valt att byta strategi för att bättra anpassa sig till de rådande marknadsomständigheterna.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2007 för Eastpoint AB (publ)

Delårsrapport januari mars 2007 för Eastpoint AB (publ) 2007-04-23 Delårsrapport januari mars 2007 för Eastpoint AB (publ) Internetmarknadsföringen ökade omsättningen med 437% och hela koncernen med 122% Omsättningen ökade med 122% till 30,6 MSEK (13,8 MSEK)

Läs mer

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7 ANALYSGARANTI* 8 juni 2005 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Avreglering tveklöst positivt EG-domstolen öppnar för olika tolkningar i sin dom den 31 maj angående det svenska apoteksmonopolet. Redeye bedömer det

Läs mer

Med framgångar för Care, som vi räknar med även 2008, finns det mycket som talar för att produktmixen i Doro blir betydligt mer lönsam framöver.

Med framgångar för Care, som vi räknar med även 2008, finns det mycket som talar för att produktmixen i Doro blir betydligt mer lönsam framöver. ANALYSGARANTI* 15:e feb 2008 Doro (DORO.ST) Bra fart i Care klart lovande Doros rapport för det fjärde kvartalet var riktigt bra försäljningsmässigt och godkänt resultatmässigt. Framför allt var utvecklingen

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande

Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande ANALYSGARANTI* 9:e feb 2007 Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande Doros bokslut i förra veckan innehöll inte många överraskningar jämfört med den vägledning som lämnades av bolaget i december.

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2006

Bokslutskommuniké januari december 2006 2007-01-24 Bokslutskommuniké januari december 2006 Kraftigt ökad omsättning Omsättningen ökade med 107% till 68,2 MSEK (33,0 MSEK) Resultat efter skatt uppgick till -1,1 MSEK (2,9 MSEK) Resultat per aktie

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 21 februari 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Övervägande positivt Q4-rapporten präglades av en fortsatt bra utveckling inom de lönsamma portföljbolagen. Av de större innehaven utmärker

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien. Börsvärde: 188 MSEK Bransch: Spel/Underhållning Jonas Sundvall Styrelseordf: Leif T Carlsson

Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien. Börsvärde: 188 MSEK Bransch: Spel/Underhållning Jonas Sundvall Styrelseordf: Leif T Carlsson Analysgaranti* 22 2008 Analysgaranti Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien Redbets rapport för årets första kvartal blev något av ett genombrott för bolaget. Nettovinsten uppgick till 6,5 MSEK (3,13

Läs mer

DELÅRSRAPPORT APRIL JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT APRIL JUNI 2007 Delårsrapport april juni 2007 2007-08-20 DELÅRSRAPPORT APRIL JUNI 2007 Stark försäljning och fortsatt expansion ger högre tillväxt än väntat. Den internationella expansionen tar fart. SAMMANDRAG APRIL-JUNI

Läs mer

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti* 26 augusti 2008 Ticket (TICK.ST) Satsar i svackan En dämpad konjunktur har medfört färre bokningar under det andra kvartalet. Det har lett till att både försäljning

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST)

Nordic Mines (NOMI.ST) Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti 25 juni 28 Nordic Mines (NOMI.ST) Nyemission fulltecknad Nordic Mines nyligen avslutade nyemission blev fulltecknad och tillför bolaget 13,4 miljoner kronor före

Läs mer

Netrevelation (Netr.ST)

Netrevelation (Netr.ST) ANALYSGARANTI* 8:e maj 2007 Netrevelation (Netr.ST) Tillväxten tar fart Netrevelations rapport för det första kvartalet var bra. Tillväxten tar fart ordentligt och resultatet förbättras enligt plan. Netrevelation

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Det kommande resultatet av haltverifieringen i Fäboliden kommer att ha en avgörande betydelse för bolagets utveckling. Resultatet väntas under Q1.

Det kommande resultatet av haltverifieringen i Fäboliden kommer att ha en avgörande betydelse för bolagets utveckling. Resultatet väntas under Q1. ANALYSGARANTI* 10:e januari 2006 Update Lappland Goldminers (GOLD.ST) Lönsamhetsstudie viktigt steg guldhalten avgörande Den preliminära lönsamhetsstudien visar på låg produktionskostnad och god lönsamhetspotential

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

II Plats för en sidfot. Anmälan

II Plats för en sidfot. Anmälan Årsredovisning 2007 Årsstämma Årsstämman i Getupdated Internet Marketing AB (publ) äger rum tisdagen den 6 maj 2008, klockan 14.00 i bolagets lokaler på Brahegatan 10 i Stockholm. Anmälan Aktieägare som

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt ANALYSGARANTI* 22 augusti 2006 Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt Fotoquicks halvårsrapport visar att det återstår en rad åtgärder innan bolaget kan nå tillfredsställande lönsamhet.

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal ANALYSGARANTI* 4: e oktober 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal Fotoquick köper Portugals största fotokedja. Affären genomförs med kontanta medel utan ny upplåning, vilket tyder på

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Doro (DORO.ST) Nya Alexander-hugg kan komma

Doro (DORO.ST) Nya Alexander-hugg kan komma ANALYSGARANTI* 17:e okt 2006 Doro (DORO.ST) Nya Alexander-hugg kan komma Doros rapport för det tredje kvartalet får knappt godkänt. Rensat för strukturkostnader och omvärdering av skatteskuld är resultatet

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas ANALYSGARANTI* 30:e augusti 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas Fotoquick kom med en svag Q2-rapport. Men den stora nyheten i samband med kvartalsrapporten var att I.T.S. förvärvar 34 procent

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 3:e april 2006 A-Com (Acom.ST) Bra förvärv av Bizkit A-Coms förvärv i förra veckan av medierådgivaren Bizkit har flera positiva förtecken. A-Coms höga centrala kostnader kan slås ut på större

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

e 2007e 2008e

e 2007e 2008e Analysgaranti* 21 september 26 Nextlink (NXLT.ST) Nyemission skapar stabilitet Nextlink genomför en riktad nyemission till institutionella investerare. Bolaget tillförs därmed 28,6 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 1 Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,4 MSEK (0,6 MSEK). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-0,7) Koncernens resultat

Läs mer

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder ANALYSGARANTI* 2 maj 28 AllTele Förvärvar ytterligare 3 kunder I fredags annonserade AllTele att bolaget gör ytterligare ett stort förvärv genom att ta över Phoneras 3 privatkunder. AllTele gör detta genom

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

MultiQ Stark rapport men ökad osäkerhet

MultiQ Stark rapport men ökad osäkerhet Aktiekurs, SEK Volym, tusen MultiQ Stark rapport men ökad osäkerhet MultiQ lyckades överträffa våra högt uppsatta förväntningar under Q2 med en försäljning på drygt 49 miljoner kronor mot vår prognos på

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Net Insight Potentiell uppsida om 0,14 kr vinst per aktie för helåret 2014 (-0,02). Inträffar detta ser vi ett p/e-tal omkring 20,7 (-72) på 2014 års resultat. Bruttomarginalen

Läs mer

e 2008e 2009e

e 2008e 2009e Analysgaranti* 27 April 2007 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Överraskande stark tillväxt Betting Promotion presenterade sin rapport över årets första kvartal i tisdags. Tillväxten blev överraskande

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Rapport 1 januari 30 september 2011 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Rapport 1 januari 30 september 2011 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Rapport 1 januari 30 september ADDvise Lab Solutions AB (publ) Juli september Nettoomsättningen för perioden uppgick till 10,0 MSEK (2,5), en ökning med 300 % jämfört med samma period föregående år EBITDA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

e 2009e 2010e

e 2009e 2010e Analysgaranti* 24 juli 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Aktieåterköp kan ge stöd till kursen Betting Promotion rapport för det andra kvartalet var i linje med förväntningarna, eftersom bolaget

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3 ANALYSGARANTI* 3 september 28 (THEM.ST) Trygg tillväxt med säkerhetsmarginal erbjuder säkerhetsprodukter och larm till privata hem. Intäkterna kommer i allt större utsträckning från abonnemangsportföljen

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal

Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal Aktiekurs, SEK Volym, tusental ANALYSGARANTI* 5 maj Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal Vi hade låga förväntningar på Wayfinders Q1 rapport i och med att mobiltelefoner med inbyggd GPS från framförallt

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 29 oktober 2007 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Bättre än väntat på flera fronter Q3 var klart lugnare än Q2 avseende nya investeringar. Glädjande var däremot att flera av portföljbolagen rapporterade

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer