Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor"

Transkript

1 NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi!

2 NLC anser att infrastruktur och rekrytering är problemen! En fast förbindelse över Gullmarn skulle ha avgörande betydelse för Lysekils framtid är tekniskt möjlig är ekonomiskt möjlig NLC:s Infrastrukturgrupp vill visa detta...

3

4 Befolkningen blir allt mindre och äldre! Folkmängd i Lysekils k:n Trots en attraktiv boendemiljö minskar folkmängden med ca 70 personer per år! Antalet personer i arbetsför ålder är ca 700 färre idag än för femton år sedan är det 1100 färre än idag!! Lysekil VG-Regionens prognos Källor: SCB, VG-regionen

5 Allt svårare att rekrytera! Låg återväxt av lokal arbetskraft Lysekil Sotenäs Grästorp Vara Munkedal' Dals-Ed Uddevalla Trollhättan Källa: AF Eftergymnasial utbildning minst 3 år Eftergymnasial utbildning < 3 år Gymnasial utbildning Källa: SCB Förgymnasial utbildning Utbildningsnivå 2012 VG-regionen Lysekil Lysekil är en industrikommun med fjärdedel (ca 1600) av arbetstillfällena i tillverkningsindustrin. Den offentliga sektorn utgör nära en tredjedel (ca 1800 arbetstillfällen) Endast hälften av pensionsavgångarna kommer att kunna ersättas av nytillträdande ungdomar på 10 års sikt (Arbetsförmedlingen) Rekrytering av hög kompetens är särskilt svår Rekrytering genom inflyttning förutsätter oftast att medflyttande också kan erbjudas arbete. Svårt!

6 Arbetsresorna blir allt längre! Både in- och utpendling ökar lysekilsbor pendlar till arbetsplatser i andra kommuner, mer än hälften (ca 1000) åt syd och ost arbetstillfällen i Lysekil tillgodoses genom inpendling från andra kommuner, varav 1/3-del (ca 500) från syd och ost 0 Källa: SCB inpendling utpendling Både ut- och inpendling är jämförelsevis låg, ca ¼-del. Förklaring: Dåliga kommunikationer

7 Lysekil vid sidan av regionens utveckling! Källa: VGR Befolkningsförändring Ökning Oförändrat Minskning Befolkning - Index 1990 = 100% 140% Lysekil Uddevalla 130% Göteborgsregionen 120% Trestad 110% 100% 90% 80% Källor: SCB, VGR Restiden till en stor lokal arbetsmarknad är avgörande!

8 Gullmarsfärjan en barriär! Källa: VGR/Sweco Gullmarsfärjan transporterar idag ca PBE/år. En av Sveriges mest trafikerade färjeleder! Restidsförlängning färjan: ca 20 min Trängseleffekter sommartid På 45 minuters bilresa når man som längst till Torp Köpcentrum. Större arbetsmarknader ligger för långt bort!

9

10 Vad driver tillväxt och utveckling? Tomas Ekberg Chefsanalytiker VGR Marknadsstorlek, företagsamhet, attraktivitet Större orter, högre löner och bättre skattekraft Ju större arbetsmarknadsregioner ju bättre befolkningsutveckling Göteborg och kringkommunerna växer Dessa kommuner har också en positiv utveckling av befolkningspyramiden Attraktiv boendemiljö - havsnära

11 Acceptabel restid Transportforskningsenheten Umeå 2006 Många anser att 45 minuter är en acceptabel restid Det dagliga resandet till och från arbete är en stressfaktor för exempelvis barnfamiljer, där lämning och hämtning på dagis och fritidshem är sådana aktiviteter som inte kan ändras i tid och rum. Studenter säger sig komma att ha högre acceptans för pendling när de börjar jobba (upp till och över 1 timma)

12 Hur långt når man åt öster och söder inom olika restider från Lysekil? Idag Källa: VGR/Sweco Med bro Källa: VGR/Sweco

13 Hur många arbetstillfällen finns det åt öster och söder inom olika restider? Källa: Kommunfakta

14 Större arbetsmarknad = ökad sysselsättning, ökad tillgång på kompetens Rimliga pendlingstider - både med bil och kollektivt Lysekilsbornas arbetsmarknad utökas Näringslivets, kommunens och institutioners möjligheter att rekrytera kompetens förbättras Make/makas/sambos behov av arbete kan lättare tillgodoses Minskad utflyttning och ökad inflyttning Ökad bosättning ger ökade skatteintäkter 100 invånare motsvarar 5 miljoner per år (Källa: Lysekils kommun)

15 Miljöförtjänster! En resa till Torp via väg 162 är 25 km längre än via väg 161 En del väljer ändå denna eftersom man slipper passa färjan helt onödig miljöbelastning! För dagspendlare är 5 mil extra inget bra alternativ Kortare restid via bro ger dessutom bättre förutsättningar för en konkurrenskraftig kollektivtrafik.

16

17 NLC vill att... Lysekil blir en integrerad del av Trestads och Göteborgsregionens arbetsmarknader Det kan förverkligas genom en fast förbindelse över Gullmarn! Det skulle ge en stark framtidstro och utvecklingspotential för Lysekil Vi måste lägga in en högre växel nu. Processen är lång!

18 Nordhordalandsbron en beprövad förebild! Fördel flytbro Passar stora djup Låg kostnad (60%) Billig drift Liten miljöpåverkan Nordhordalandsbron, Bergens k:n, Norge. Invigd 1994, 1614 meter, segelfri höjd 32 m Betald på 11 år. Stor regionalekonomisk effekt. Situationen påminner mycket om Gullmarn: djup fjord, samma längd, väg finns. 8 färjor mellan Kristiansand och Trondheim kommer att ersättas med bl a flytbroar.

19 Flytbro över Gullmarn En ideskiss Skiss: WSP Längd: ca 1800 m Investeringskostnad: 1,8 Mdkr Anknyter vid nuvarande färjelägen Segelfri del för fartyg

20 Fullt möjlig att finansiera! Inbesparad färjedrift TRV uppdrag: Ersätt färjetrafik utan att öka anslagsförbrukningen! Driftskostnad idag: ca 40 Mnkr/år 30 års inbesparing ger Mkr Broavgift Ny lag: Broavgift möjlig! Ex: Sundsvall och Motala Trafik idag: ca 1 miljon bilar per år Antagen avgift: 20 kr per överfart 30 års avgifter ger 600 Mkr miljoner kronor - utan regionala eller kommunala pengar. En god utgångspunkt för förhandlingar om finansiering!

21 Samhällsekonomiskt lönsam! Samhällsekonomiska nyttor trafikekonomi/olyckor restidsförkortning snabbare godstransporter Regionalekonomiska effekter inräknat ger en bro 170 kr tillbaka på varje satsad 100-lapp! Källa: Sweco färjedrift försvinner kollektivtrafiken förbättras sommartrafiken förbättras brounderhållet lågt

22 Stråk 5 i VG-regionens trafikstrategi Lysekil är ändpunkt på stråk 5 - prioriterat i VGR s trafikstrategi En färjebesparings- och avgiftsfinansiering ligger helt vid sidan av normala väganslag Konkurrerar inte med övriga infrastrukturprojekt i regionen!

23 Var står vi idag? Fast förbindelse en gammal fråga Seminarium maj 2014 om flytbro och broavgift. Stort intresse hos berörda beslutsfattare Arbetet sker i samarbete med kommunen, Fyrbodal, VGR och TRV Uppvaktning TRV s GD förbereds

24 Kommunens engagemang är nödvändigt! KS/KF principbeslut om hög prioritet och fortsatt arbete för en fast förbindelse över Gullmarn Lobba mot Fyrbodal, VG-regionen, riksdagsmän Och det är bråttom! Mål: Integrering med förarbetena till nästa regionala plan för infrastrukturen

25

26 NLC kommer att jobba vidare för en fast förbindelse över Gullmarn! er NLC kommer gärna ut och stöttar i diskussioner Tack!

Konferens på Campus Väst i Lysekil onsdagen den 7 maj 2014

Konferens på Campus Väst i Lysekil onsdagen den 7 maj 2014 Version6, 2014-06-04 KvS Konferens på Campus Väst i Lysekil onsdagen den 7 maj 2014 Symposiet arrangerades av Näringslivscentrum i Lysekil i samarbete med Lysekils kommun och Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling. En studie om regionförstoring och tillväxt

Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling. En studie om regionförstoring och tillväxt Västra Stambanan tillväxtkorridor under utveckling En studie om regionförstoring och tillväxt Förord Järnvägen har under senaste 15 åren spelat en viktig roll för utvecklingen av Sverige, där inte minst

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Framtidsutredningen Stockholms stad Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt 5 Om denna rapport Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för år 2001 att kommunstyrelsen skulle utarbeta ett underlag

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Ett näringspolitiskt program för Mälardalen utarbetat av; Unionen Bergslagen, Unionen Mälardalen, Unionen

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIKENS MÖJLIGHETER OCH BETYDELSE. Erika Sandow 1,2 Kerstin Westin 1,2. Transportforskningsenheten, Umeå Universitet

KOLLEKTIVTRAFIKENS MÖJLIGHETER OCH BETYDELSE. Erika Sandow 1,2 Kerstin Westin 1,2. Transportforskningsenheten, Umeå Universitet REGIONFÖRSTORING I GLESA OMRÅDEN KOLLEKTIVTRAFIKENS MÖJLIGHETER OCH BETYDELSE Erika Sandow 1,2 Kerstin Westin 1,2 1 Transportforskningsenheten, Umeå Universitet 2 Kulturgeografiska institutionen, Umeå

Läs mer

7. Trafik och kommunikationer. december 2004

7. Trafik och kommunikationer. december 2004 december 2004 7. Trafik och kommunikationer 1 Innehåll Vägar och motortrafi k...3 Trafi ksäkerhet och olyckor Parkeringar Planerade åtgärder Järnvägen...6 Hamn, sjötransport, fl ygplats, fl ygtransport...7

Läs mer

YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Kommunstyrelsen Datum 1 (12) Kommunledningskontoret Näringsliv KS/KF2008:226 Lennart Nilsson, 016-710 83 37 Kommunstyrelsen YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG

Läs mer

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda VAD KOSTAR DET ATT VÄNTA? - utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda MDKR 13,5 Stockholms läns landsting - Tillväxt, miljö och regionplanering, Regionförbundet Uppsala, Västerås, Enköping,

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter.

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Kristdemokraterna Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Sverige ska bli världens bästa land för barn att växa upp i. Låt oss börja i Västmanland. Kristdemokraterna i Västmanland

Läs mer

Planerings- och trafikutskottet. Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030

Planerings- och trafikutskottet. Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030 Planerings- och trafikutskottet Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030 Mälardalsrådet arbetar för att ge förutsättningar för en flerkärnig struktur i Stockholm- Mälarregionen.

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-4685-12

Rapport. Diarienummer 405-4685-12 Rapport Diarienummer 405-4685-12 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2012 Omslagsbild Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/ellert Nordmark. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Juni 2012 Beställningsadress

Läs mer

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Reviderad 10 mars, 2014 Innehåll Uppdraget en socioekonomisk analys av Mellersta Norrland... 2 Utvärdering av socialfonden -2007-2013...

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2012 2012 års tillväxtkommun I år ges Sveriges Nya Geografi ut för femtonde året i rad. Bakom publikationen står ARENA för Tillväxt och konsultföretaget Sweco Eurofutures. ARENA för

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta

Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta 9 Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta FÖR VÅRA BESLUTSFATTARE har den välbekanta trion skola, vård och omsorg närmast blivit ett mantra. Själva tycker vi att det saknas ett ord kollektivtrafik.

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Reviderad 2010-11-22 Reviderad 2010-11-29 Reviderad 2010-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-17 Reviderad av kommunfullmäktige 2010-12-16 Innehåll 1

Läs mer

DEL 1: KARTLÄGGNING AV SÖT-REGIONEN

DEL 1: KARTLÄGGNING AV SÖT-REGIONEN INLEDNING EuroFutures har fått uppdraget att kartlägga och översiktligt analysera Sundsvall, Östersund och Trondheim (SÖT-kommunerna) ur ett regionalt perspektiv, där regionbegreppet syftar på den funktionella

Läs mer

Övergripande infrastrukturstrategi Del 1, Södertälje kommun 2008-2015

Övergripande infrastrukturstrategi Del 1, Södertälje kommun 2008-2015 SÖDERTALIE Tjänsteskrivelse okommunstyrelsens KONTOR 2008-11-01 Peter Unnerstedt Infrastruktur- och näringslivsstrateg 08-523 043 10 peter.unnerstedt@sodertalje.se Kommunstyrelsen Övergripande infrastrukturstrategi

Läs mer

Fakta och myter om Peak Car

Fakta och myter om Peak Car Fakta och myter om Peak Car Text och produktion: Scantech Strategy Advisors 2014. Finns Peak Car? I samhällsdebatten förekommer ibland uttrycket Peak Car. Betydelsen av Peak Car varierar, men syftet är

Läs mer

Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år

Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år Miljösmarta förslaget om gotlandstrafiken. Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år När jag har funderat kring gotlandstrafiken ser jag bara möjligheter

Läs mer