Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist"

Transkript

1 Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst... 4 Utbildning... 4 Bygga och bo... 5 Förutsättningar för nybyggnation av bostäder... 5 Lediga tomter för ny bebyggelse... 5 Ortpriser... 6 Tobins Q... 6 Bevarande... 6 Attraktivitet... 6 Pendling... 7 Kommunalskatt... 8 Arbetslöshet... 8 Kommunens exploateringsmål... 9 Källförteckning Bilaga Bilaga

3 Bjuvs kommun Invånare Areal (kvm) 115 Större tätorter Bjuv, Billesholm samt Ekeby Medelinkomst män kvinnor Arbetslöshet 7 % Tobins Q 0,77 Kommunalskatt 31,28 Sammanfattning Bjuvs kommun är beläget i nordvästra Skåne 2 mil från Helsingborgs stad och består av tre mindre tätorter, Bjuv, Billesholm och Ekeby. Befolkningsmängden i kommunen har ökat under de senaste åren vilket har lett till större möjligheter för exploatering. Kommunen har som mål att bli en bättre boendekommun och satsar på småskaligt byggande. Dock ligger kommunens Tobins Q kvot under 1 vilket innebär att det egentligen inte lönar sig att bygga nytt. De större planerade bostadsområdena i Bjuv ligger i de nordvästra delarna av kommunen och gränsar till Åstorps kommun med goda kommunikationsmöjligheter till Helsingborg. Ortpriserna har på senare år stigit och en tomt i Bjuvs kommun kostar idag omkring 400,000 kr. 3

4 Inledning Bjuvs kommun ligger i nordvästra Skåne och är en av de mindre kommunerna i länet. Kommunen har en area på 115 km2 och ett invånarantal på drygt varav medelåldern ligger runt 40 år. I kommunen finns ca 900 företag, bland annat Findus Sverige AB, Isover och Lindells Materialhantering. Eftersom kommunen är belägen nära Söderåsen så präglas området av bokskogsbevuxna kullar i söder och ett slättlandskap i norr. Förskolor, grundskolor, äldreboende, primärvård och bibliotek finns i alla de större orterna som Bjuv, Billesholm och Ekeby med folktandvård i Bjuv. (Kommunen, Bjuvs kommun 2009). Syftet med denna rapport är att utreda förutsättningarna för exploatering i kommunen ur ett ekonomiskt lönsamhetsperspektiv. Demografi Fördelning av yrken inom kommunen Gällande demografiska frågor så är de 20 vanligaste yrkena fördelade enligt tabell 1 bilaga 1 med ca 10 % som arbetar inom vård och omsorg och lika stor andel inom kategorin maskinoperatörer, livsmedelsindustri med mera. Den förstnämnda är klart överrepresenterad av kvinnor medan den andra har en jämnare fördelning. (Kommunfakta 2009) Inkomst Inkomsten i kommunen visar att årsinkomsten är ca kr/år medan rikets medelvärde ligger på ca kr/år. Dock finns där en stor skillnad mellan könen gällande inkomst där männen tjänar ca kr/år mer än kvinnorna, se tabell 2 bilaga 1. Tabell 4 bilaga 1 visar upp inkomst för familjer med olika antal barn. I jämförelse med resten av landet så ligger Bjuv under i alla kategorier utom för ensamstående pappor med 1 barn. Sammanslaget kan denna information visa upp en bild av hur mycket folk tjänar respektive hur de bor och vilket civilstånd de innehar. (Kommunfakta 2009) Utbildning Ytterligare en faktor som anknyter till inkomstvariabeln är utbildning. Statistiken visar här att Bjuv ligger förhållandevis långt efter resten av landet. Enligt tabell 3 bilaga 1 så har endast ca 14 % av Bjuvs invånare eftergymnasial utbildning medan det för resten av landet är ca 35 %. (Kommunfakta 2009) 4

5 Bygga och bo Förutsättningar för nybyggnation av bostäder Förutsättningarna inför nybyggande i Bjuvs kommun beror på flertalet faktorer gällande både utbud och efterfrågan. Dagens utbud av bostäder visar att ca 75 % av invånarna i Bjuvs kommun bor i villa. Det kommunala bostadsbolaget AB Bjuvsbostäder äger ca 1030 lägenheter i området och fördelningen visar att 2:or och 3:or är starkt representerade samt att 1:or och 4:or finns det endast ett fåtal av (Översiktsplan 2006, Bjuvs kommun 2006). Jordmånen i Bjuv är som på många ställen i Skåne av god klass vilket man måste beakta då ny byggnation ska planeras och uppföras (Bjuvs kommun- Översiktsplan 2006). Översiktsplanen säger att det i huvudsak är småbarnsfamiljer som attraheras att bo i kommunen vilket är målet för kommun även i framtiden. Därför är det motiverat att fortsätta bygga småskaligt och bibehålla en låg statsprofil, se bilaga 2 för översiktlig planering av kommunens byggplaner. Däremot är närheten till Helsingborgs stad en viktig förutsättning för kommunens överlevnad och invånarna måste med enkla medel kunna ta sig till och från Bjuvs kommun. Exploatering bör därför ske nära den befintliga infrastrukturen. Tabell 1 visar hur attraktivt nybygge har varit i Bjuvs kommun från (Kommunfakta 2009) Lediga tomter för ny bebyggelse Från och med våren 2009 har kommunen 35 stycken tomter till salu i området Brogårdaområdet i norra delen av Bjuv. Tomternas areal ligger mellan 874 m² och 1030 m² och kostar runt (Tomter, Bjuvs kommun 2009). Det finns även 5 tomter på Jarl kulles gata i Bjuv för kr där arealen ligger mellan kvm (Lediga tomter i Ekeby, A-hus 2009) Kommunen och företaget Hjältevadshus håller också på att ta fram ytterligare 20 tomter för nybyggnation.(tomter, Hjältevadehus 2009) Enligt tabell 1 har byggande av småhus i kommunen ökat de senaste tre åren och kommunens mål är att fortsätta det småskaliga byggandet. (Översiktsplan 2006, Bjuvs kommun 2006) 5

6 Tabell1. Antal nybyggda hus i Bjuvs kommun från 2004 till 2008.(Kommunfakta- statistik 2009) Ortpriser Ortprismetoden innebär att fastigheters marknadsvärde i ett område bestäms med ledning av fastighetsförsäljningar i orten. I Bjuvs kommun ligger som ovan nämnt tomtpriserna runt 400,000 kr.(jarl Gustavsson Planeringschef Bjuvs Kommun, 2009) Tobins Q Tobins Q innebär kvoten mellan kostnaden av att köpa ett befintligt hus och kostnaden av att investera i en nybyggnation. Om marknadsvärdet är högre än återskaffningsvärdet lönar det sig att bygga nytt. Tobins Q kan användas för att studera just lönsamheten i att bygga i olika områden. Om kvoten blir exakt 1 är kostnaden samma för både nybyggnation och köp av befintligt hus vilket innebär att värdet ska ligga över 1 för att det ska vara lönsamt att bygga nytt. Bjuvs kommun hade år 2006 en kvot på 0,73 (Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet 2008), vilken höjdes till 0,77 år (Här lönar det sig att bygga nytt, Dagens Industri 2007) Bevarande Ett viktigt mål enligt kommunens översiktsplan är att bevara de gamla byggnaderna. Det planeras inte bara nybyggnad utan även upprustning av äldre bebyggelse. För att underlätta nybyggnad och bevarande är målet att göra klara och tydliga detaljplaner över de intressanta områdena i kommunen.(översiktsplan 2006, Bjuvs kommun 2006) Attraktivitet Bebyggelsen i Bjuvs kommun är som tidigare nämnts präglad av småhus och villor. Det är en liten ort och dess lugna miljö attraherar småbarnsfamiljer. Samtidigt medför närheten till Helsingborg möjligheter för kommuninvånarna att utföra aktiviteter som de annars kunnat 6

7 sakna. En annan glädje att ha en så stor stad nära inpå är att man kan bo i Bjuv och samtidigt ha samma karriärmöjlighet som man haft i en storstad. Det vill säga man bor lugnt och tryggt men kan enkelt ta del av det häktiska i en storstad när det passar. Vidare kommer den planerade utbyggnaden av Söderåsbanan med plattform i Billesholm göra kommunen ytterligare tillgänglig för omvärlden och därmed mer attraktiv att bo i. (Våra projekt, Banverket 2009) Pendling Bjuvs kommun gränsar till de större städerna Helsingborg, Ängelholm och Landskrona. Väg E6 och E4 ligger fem minuter bilresa från kommunen och ger goda kommunikationer till alla tre städerna. Det finns bra med buss och tågförbindelser till och från Helsingborg. Mellan Bjuvs centrum och Helsingborg tar det 20 min (www.scandlines.se- Resa/Tidtabeller/Helsingborg- Helsingör). Det finns även tåg mot Åstorp och Hässleholm. Banverket planerar också att öka utnyttjandet av Söderåsbanan och höja hastigheten till 140Km/h vilket är en nödvändighet för att sedan kunna utöka pendlingstrafiken med Pågatågen. Från Helsingborg finns bra färjeförbindelser till Helsingör och på 20 minuter med färja så är man i Danmark där man till exempel kan köra vidare till Kastrups flygplats. Se tabell 2 för statistik om in och utpendling. (Kommunfakta 2009) Tabell2. Visar hur mycket in och utpendling som sker från Bjuvs kommun förhållande till övriga län och kommuner.(kommunfakta 2009) 7

8 Kommunalskatt Kommunens skatteintäkter år 2008 uppgick till 580,2 miljoner kronor inklusive statsbidrag och utjämning, vilket står för ca 82 procent av de totala intäkterna för kommunen. Kommunskatten jämfört med riket och länet kan ses i tabell3. (Årsredovisning, Bjuvs kommun 2008) Tabell3. Kommunalskatten i kommunen år 2009 (Kommunfakta- statistik 2009) Arbetslöshet I Bjuvs kommun finns det idag företag som Findus Sverige AB, Höganäs-Bjuf AB och Lindells Materialhantering AB. Kommunen genererar ca 5000 jobb och planer har funnits att utöka möjligheten för större företag att etablera sig i kommunen för att generera fler jobb (Kommunen, Bjuvs kommun 2009). Dock har kommunen ändrar inriktning då de märkt att större företag varslar fler personer än mindre företag vilket drabbar en liten kommun som Bjuv mer än större kommuner. Detta har lett till mindre fokus på att få stora företag att etablera sig och istället lägger man ner energi på mindre företag (Jarl Gustavsson, Planeringschef 2009). Se tabell 4. För statistik om arbetssökande i kommunen. 8

9 Tabell4. Arbetssökande i Bjuvskommun år 2008 respektive (Kommunfakta- statistik 2009) Kommunens exploateringsmål Bjuvs kommun samarbetar med omkringliggande kommuner gällande fysisk planering i nordvästra Skåne och ämnar fortsätta med detta. Inom kommunen satsar de på att bli en bättre boendekommun. Med den goda barnomsorgen samt med den etablerade trafikkommunikationen anser de målet skäligt. De områden som enligt översiktsplanen är planerade bostadsområden ligger i utkanten av kommunen mot Hyllinge i Åstorps kommun, se bild 1 bilaga 2. Där och även längre ut mot Helsingborg finns köpcentrumen Hyllinge Centrum och Väla, vilket genererar åtskilliga arbetstillfällen. (Jarl Gustavsson, Planeringschef Bjuvs Kommun, 2009) 9

10 Källförteckning A-hus. (2009), (Elektronisk) Lediga tomter i Ekeby, Tillgänglig: Banverket. (2009), (Elektronisk) Våra projekt, Tillgänglig: Bjuvs Kommun. (2009), (Elektronisk) Bygga och Bo, Tillgänglig: Bjuvs Kommun. (2009), (Elektronisk) Kommunen, Tillgänglig: Bjuvs Kommun. (2009), (Elektronisk) Kommunfakta statistik, Tillgänglig: Bjuvs Kommun. (2009), (Elektronisk) Tomter, Tillgänglig: Bjuvs Kommun. (2006), (Elektronisk) Översiktsplan 2006, Tillgänglig: Dagens Industri. (2007), (Elektronisk) Här lönar det sig att bygga nytt, Tillgänglig: apengar%26articleid%3d2007%255c08%255c25%255c12139 Hjältevadehus. (2009), (Elektronisk) Tomter, Tillgänglig: Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet. (2008), (Elektronisk), Tobins Q kommun för kommun, Tillgänglig: Intervju: Jarl Gustavsson, Planeringschef Bjuvs Kommun,

11 Bilaga 1. Tabell 1. Yrken (Kommunfakta- statistik 2009) Tabell 2. Inkomst A (Kommunfakta- statistik 2009) 11

12 Tabell 3. Utbildning (Kommunfakta- statistik 2009) Tabell 4. Inkomst B (Kommunfakta 2009) Tabell 5. Civilstånd (Kommunfakta- statistik 2009) 12

13 Bilaga 2. Bild 1. Tätorts- och Landsbygdsutveckling (Översiktsplan 2006, Bjuvs kommun 2006) 13

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER 339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER INLEDNING Vi har alla olika tidshorisonter när det gäller investeringar i staden. För handlaren så är det dagskassan och

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Kommunexperten. Vad gör vi med de gamla? Analysartikel

Kommunexperten. Vad gör vi med de gamla? Analysartikel Kommunexperten Fundamental finansiell analys av Sveriges kommuner Utges av Svensk Kommunrating AB Analysartikel Vad gör vi med de gamla? Hur prioriterar kommunalpolitikerna? De sju åren mellan 2006 och

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

En ny nivå. Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE

En ny nivå. Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE I Sakta vi går genom stan sjöng Monika Zetterlund att här bor en miljon. Det var sant då som nu. Sen har det dröjt till slutet på 2000-talet innan

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer