Hur möter branscherna eko-boomen? Ekologiskt lantbruk har kollat läget inför nästa år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur möter branscherna eko-boomen? Ekologiskt lantbruk har kollat läget inför nästa år"

Transkript

1 Hur möter branscherna eko-boomen? Ekologiskt lantbruk har kollat läget inför nästa år Efter en valhänt inledning har nu allt fler företag på allvar börjat arbeta med sitt ekologiska sortiment. Framför allt utmärker sig mejerierna, men även när det gäller kött och spannmål finns ett ökat engagemang. Alla företag som Ekologiskt Lantbruk har varit i kontakt med, ser en fortsatt ökad efterfrågan, både från offentliga aktörer och från handeln. Eftersom det redan råder brist på i stort sett alla råvaror, handlar det nu för företagen om att arbeta mycket aktivt för att inte bristen ska bli alltför stor, marknaden tappa fart och importen öka allt för mycket. Hur många producenter man lyckas locka inför nästa år återstår att se. Priset är den tydligaste signal som en lantbrukare kan få, och de flesta branscher är medvetna om att detta är ett viktigt instrument. Vi kommer med stor sannolikhet att få se stigande priser under nästa år. Om det är tillräckligt får framtiden visa. ANN-HELEN MEYER von BREMEN Scan räknar med att få in nya ekogrisar under Totalt räknar man med att slakta ca KRAV- eller EU-ekologiska grisar. GRISAR Fler nya grisar i slutet av nästa år Både efterfrågan och bristen på ekogrisar håller i sig och Scan räknar med att priset kommer att stiga ytterligare under nästa år. Scans marknadskampanj har varit lyckad och man räknar med att öka försäljningen i Sverige under nästa år, samtidigt som exporten till Storbritannien också ökar. Vi kommer att kunna sälja 100 procent av köttet och lite till, säger Billy Stridh som är tillförselansvarig för svin hos Scan. Den ökade efterfrågan har fått priset att stiga cirka 4 kronor, jämfört med hösten förra året. Konsumtionen av chark har stigit kraftig och nu vill man även ha tag i suggorna för att kunna använda dem till charkråvara. Under nästa år räknar man med att få in cirka nya grisar, men de flesta av dessa kommer i slutet av året och därför kommer det förmodligen att bli fortsatt brist under större delen av året. Enligt uppgifter har Scan en förväntan att komma upp i EU-ekologiska grisar och KRAV-grisar. Hur ska ni övertyga producenterna att satsa på ekologiska grisar? Det krävs att priset går upp och att spannmålspriset sjunker. Fortsätter vi att sälja 100 procent av köttet är det en förutsättning för ett bra pris till uppfödarna, säger Billy Stridh. NÖTKÖTT Fler slaktaktörer konkurrerar om för få djur Nya aktörer och ökad efterfrågan får det att röra på sig rejält när det gäller nötköttet. Scan har brist på djur och en priserna kommer att stiga under nästa år. Huddinge Kommun har på två år ökat sin ekologiska andel från knappt en procent till elva procent. I förskolan och skola ligger andelen på procent. Från årsskiftet blir man KRAV-certifierad och nu sitter projektledare Daina Måsviken och försöker säkra upp leveranser inför året. Det är inte särskilt lätt. Svårast har hon att få tag på mjölk, köttfärs, grytbitar och ägg. Det känns tråkigt. Vi har jobbat som sjutton för det här. Vi certifierar ju oss inte för att fortsätta köpa konventionella livsmedel, säger Daina Måsviken. Bland annat försökte hon få Scan att garantera leverans på 16 ton köttfärs under året, men Scan var tvungna att säga nej. Thomas Kjellin, försäljningschef för kött hos Scan, suckar, för Huddinge Kommun är inte den enda kunden som Scan har varit tvungen att säga nej till under den senaste tiden. Vi har tyvärr inte utrymme för några nya löpande affärer med kontinuerliga leveranser varje vecka. Vi kan leverera enstaka partier, men inte kontinuerlig leverans, säger han. Överskottet på KRAV-godkänt nötkött är borta. Scan säljer alla KRAV-godkända nötboskap som de får levererade. Och de skulle kunna sälja ännu mer. Nya leverantörer är på väg in, men vid sommaren kommer det ekologiskt lantbruk 10/2007

2 Fler företag som konkurrerar om de ekologiska djuren kommer att höja priset nästa år. troligen att bli kärvt igen. Vi kommer då att gå ut med kraftigt KRAV-tillägg under betesperioden för att stimulera till att lämna djur under sommaren, säger Runar Gustavsson, inköpschef för nöt och lamm hos Scan. Regionala koncept Förutom en fortsatt ökad efterfrågan, har också nya aktörer klivit in på nötköttsmarknaden. Olika regionala köttkoncept som Kaprifolkött, Gröna Gårdar, Bonnakött m fl har funnits ett antal år, men har de senaste åren ökat så pass kraftigt att de nu står för cirka 30 procent av den ekologiska nötköttsförsäljningen. Under hösten bestämde sig också Ugglarps Slakteri för att kliva in på KRAVmarknaden och presentera sin egen notering. Fler företag som märks på marknaden kommer sannolikt att höja priset, vilket redan har märkts. Scan valde exempelvis att inte sänka KRAV-tillägget under v 45 till 3,50, som man brukar, utan lhar legat kvar på 4 kronor. Priset kommer troligen också att stiga efter årsskiftet. Vi vet ju att fodret slår rätt hårt från årsskiftet och det kommer att påverka produktionskostnaden. Vi måste dock ha ut en sådan höjning i marknaden, och det jobbar vi med just nu, säger Runar Gustavsson. Men frågan är om priset inte måste upp ytterligare för att få igång en ökad produktion av nötkött. KRAV-tillägget har legat stilla rätt länge och ligger bara två kronor (på årsbasis) över Scans Gourmettillägg som går ut till köttrasdjuren. Två kronors skillnad kan tyckas vara ett väl litet incitament. Måste det inte till ett högre pris om det ska bli någon ordentlig fart på nyrekryteringen? Jo, så är det nog och i takt med att ekomarknaden blir mer konkurrensutsatt så kommer detta också driva priset uppåt, säger Thomas Kjellin. EU-ekologiskt Ugglarps Slakteri går in som ny aktör på den ekologiska nötköttsmarknaden när man tillsammans med Bergendahls satsar på EU-ekologiskt nötkött. Länge har det endast varit Scan och tidigare Swedish Meats som haft en prisnotering för ekologiskt kött, men nu blandar sig även Ugglarps Slakteri med i leken och går ut med en egen notering. Deras KRAV-tilllägg ligger på samma nivå som Scans, 4 kr, samt för lägre klassning (från O till P+) på 2 kronor. Skillnaden mot Scan är att man har ett bredare spann när det gäller viktklasser för den högsta klassen, vilket gör att även hondjur kan kvala in. Samtidigt så Ekologisk produktion har en positiv utveckling och vi jobbar hårt för att matcha dina foderbehov även i framtiden. Nu byter våra ekologiska foder namn till Sund och ingår i varumärkena för respektive djurslag. Även förpackningen är ny så leta efter Pullfor Sund när du köper foder nästa gång! har man högre nedre kvalitetsgräns för det högsta tillägget, O+. Ugglarps Slakteri gör tillsammans med Bergendahls en stor satsning på EU-ekologiskt nötkött. Under nästa år är det tänkt att nötköttet ska börja säljas i alla City Gross-butiker i landet. Nu slaktar vi 8 10 djur i veckan men målet under nästa år är att komma upp i hundra djur i veckan, säger Jenny-Ann Sundelöf, tillförselchef på Ugglarps. Kommer ni få tag på djuren? Jag hoppas det. Vi har haft möten med uppfödare och annonserat mycket, så jag tror att vi kommer att få in de djur vi behöver. Däremot kan hon inte säga något om priset kommer att höjas ytterligare. Jag vet inte om det är rätt pris nu och det är självklart viktigt att vi får en lönsamhet i produktionen för annars kommer vi inte att ha någon produktion, säger hon. Även Skövde slakteri annonserar nu stort efter leverantörer av både KRAV- och EU-ekologiska nötdjur. ekologiskt lantbruk 10/2007

3 Producenterna är rörliga just nu, och mejerierna är medvetna om risken att tappa leverantörer till någon annan förening som betalar bättre. MEJERI Rejäla ökningar av merpriset för att rädda volymer Norrmejerier har ruskat om övriga mejerier med sitt ekotillägg på 1,30 kronor vid nyår. För oss handlar det om vi ska vara med i den här affären eller inte. Vi kan inte stå utan en efterfrågad produkt gentemot våra kunder, säger Jan-Erik Noord på Norrmejerier. Ekomjölkspriset har inte någonsin tidigare stigit så här kraftigt som under det gångna året. När Skånemejerier i november tog ledningen med sin höjning till 95 öre, tog det bara någon dag innan Norrmejerier gick ut med hela 1,30 i ekotillägg. Även om man bland mejerierna menar att den norrländska situationen är speciell, med högre En maskin... flera fältarbeten Sådd, radhackning, gödningsmyllning, mm Gothia Redskap AB Borensberg, Sweden produktionskostnader för producenterna och att Norrmejerier har en liten andel ekomjölk, så har inte Norrmejeriers prishöjning lämnat någon oberörd. Flera mejerier är medvetna om att detta kan innebära att man tappar leverantörer till Norrmejerier. Visst är det så att det kan bli ett priskrig. Det är oroligt bland leverantörerna just nu, vilket även gäller den konventionella sidan, säger Trine Amundsen som leder Milkos arbete med ekomjölken. Skånemejerier, Milko och Arla Foods pratar alla om att de är medvetna om att priset är en oerhört viktig signal till bönder Tel Fax na att satsa på ekomjölk, om mejerierna ska klara av att leverera till sina kunder. För Arlas del handlar det också om att bönderna ska känna förtroende för att vi är ett företag som vill utveckla marknaden. Men visst är det också viktigt för oss att ligga med i toppen när det gäller priset, säger Ann Freudenthal, ansvarig för det ekologiska sortimentet hos Arla. Trine Amundsen på Milko menar att det inte bara är priset som ska avgöra om en mjölkproducent bestämmer sig för att ställa om till ekologiskt. Det kan inte bara handla om ekonomi. Det här är ett annat sätt att bedriva jordbruk och det måste alla var medvetna om när man fattar sitt beslut, men självfallet ska inte lönsamheten vara sämre, säger Trine Amundsen. Stor skillnad I dag är det stor skillnad mellan det lägsta KRAV-tillägget på 50 öre hos Gefleortens Mejeri till Norrmejeriers 1,30. Det blir så när mejerierna har brist på ekomjölken. Man riskerar att tappa marknad och det är bråttom att få fram mer ekomjölk, säger Per Blomquist, VD på Gefleortens Mejeri. Ekomjölken hos Gefleortens Mejeri har en andel på 8 procent. Mejeriet får sägas utgöra ett undantag bland övriga mejerier eftersom man aldrig haft brist på ekomjölk. Första januari höjer man dock KRAV-tillägget till 75 öre. Anledningen är att man tänker konvertera sin ekologiska minimjölk till lättmjölk, som man tror kommer sälja mera, samt att man vill kunna vara mer offensiv i sin marknadsföring än vad man varit tidigare. Ett samlat intryck är att mejerierna tror på en fortsatt växande marknad, både inom handeln och offentlig sektor och att detta i kombination med en knapphet på mjölk gör att vi med stor sannolikhet kommer att få se fler prishöjningar under nästa år. Från en del lantbrukare hörs också krav på att frikoppla priset på ekomjölken från priset på den konventionella mjölken och i stället mer låta marknaden sätta priset. Det är en tanke som inte är främmande för flera mejerier. Det kanske är något man får tänka sig. Nu har det hänt så mycket under kort tid att det nog inte är alla som vet hur man ska agera i den här nya situationen, säger Per-Olof Jonsson, produktchef på Skånemejerier. Marknaden måste betala Alla mejerier pratar om att det är viktigt att prishöjningarna också betalar sig. Visserligen ger större volymer en högre nyttjandegrad och därför också bättre lönsamhet. Men det måste också gå att ta ut prishöjningen av kunderna. Enligt A C Nielsen är det fortfarande bara 15 procent av kunderna som är beredda att betala för ekologi, och vi ser ingen jätteökning i butikerna på samma sätt som framställs i media. Ska vi kunna få upp priserna rejält, måste vi kombinera eko med andra värden eller egenskaper som kunderna efterfrågar. Eko står för naturlighet för oss, säger Ann Freudenthal på Arla. Skånemejerier, som sedan tidigare har en hälsoprofil, ser att just kombinationen eko och hälsa är bra. Den ekologiska Pro 8 ekologiskt lantbruk 10/2007

4 Viva som man lanserade under hösten har hittills varit lyckad. Skälet till Norrmejeriers kraftiga prishöjning är att man bestämt sig att 2011 ha en andel på 10 procent ekologisk mjölk. Vi kommer att klara att förse våra kunder under 2008 om de offentliga kunderna kommer i lagom takt, men det handlar om att vi ska klara det framåt också. Det här är väldigt tydligt drivet, även från konsumenthåll, både när det gäller befintliga produkter och att man vill ha fler produkter, säger Jan-Erik Noord, chef för producenttjänsten hos Norrmejerier. Den höjning som ni har gjort är kraftig, räknar ni hem affären? Det centrala är att ha en affär överhuvudtaget. Vi kan inte stå där och inte ha en efterfrågad produkt. Det finns egentligen inget alternativ för oss, vi måste ha ekomjölken. Kan vi sedan också utnyttja råvaran väl, så ser vi att det finns ekonomi i det. Rydström har vi gjort för att visa att vi har stora ambitioner för ekomjölken. Vi är ju redan idag störst i världen på ekologisk mjölk och ekologiska mejeriprodukter, säger Ann Freudenthal. Arla har under hösten löst sin brist genom att erbjuda dansk ekologisk mjölk som ett alternativ till konventionell mjölk till offentliga storhushåll. Under senhösten och vintern får Arla in de 37 nya leverantörer och deras 20 miljoner kg mjölk som man så väl behöver. Arla vet också att det kommer att bli en viss ökning under nästa år. Mejeriet har också planer på att ta fram en rad olika nya produkter, beroende på hur långt råvaran räcker, men man är inte främmande för att använda dansk ekologisk mjölk för att produktutveckla vissa varumärken som inte ligger under Arlakon. Skånemejerier kommer inom kort att få in tre nya leverantörer som tillsammans har ett par miljoner kg ekomjölk och löser därmed sin akuta brist. Framåt sommaren är dock läget betydligt mer osäkert. Förutom att uppmana mjölkbönderna att producera mer mjölk, har Skånemejerier också löst sin brist genom ett samarbete med danska Thise Mejeri. Vi har inget utrymme för att lansera nya produkter och därför har vi inlett samarbetet med Thise Mejeri. Vi kommer att lansera en rad olika syrade produkter från dem, säger Per-Olof Jonsson, produktchef på Skånemejerier. Och ett tredje sätt är givetvis att locka till sig leverantörer från andra mejerier. Vissa sådana trevanden görs, men hur stor huggsexan kommer att bli om de ekologiska mjölkbönderna återstår att se. En sak är dock säker vinden blåser åt rätt håll för ekoproducenterna. Satsar på värvning Alla mejerier jobbar nu mycket aktivt på att få fram mer ekomjölk. Milko bedriver ett antal aktiviteter, framför allt för att övertyga bönder som redan har ställt om marken, men inte djuren. Under nästa år kommer man bl a att anordna informationsträffar på ekologiska mjölkgårdar tillsammans med rådgivare från länsstyrelsen. Från 1 februari kommer också mejeriet i Sundsvall att kunna ta emot KRAV-mjölk, och då är alla Milkos mejerier KRAV-godkända. Vid årsskiftet får man in en rad nya leverantörer som gör att man ökar sin andel från 6,5 till 7,2 procent. Jag hoppas att vi inte ska behöva ställa några produkter under nästa höst, som är den kritiska perioden. Under den gångna hösten hade vi bara några enstaka sådana tillfällen, säger Trine Amundsen. Arla har under hösten lagt in en rejält högre växel för att få in mer ekomjölk. Vi jobbar nu med eko inom Arla på alla bredder, från vision till volymmål inför nästa år. Reklamkampanjen med Elin Stockholms Butikskött har under hösten visat att de omöjliga KRAV-lammen mycket väl går att sälja. LAMM Ny aktör tar över där Scan misslyckats Det går att sälja ekologiskt lamm. Stockholms Butikskött har under hösten börjat sälja färdigstyckat lamm från Gotland till ett 40-tal butiker i Stockholm och räknar nästa år med att dubbla försäljningen. Försäljning av lamm i allmänhet och ekologiskt lamm i synnerhet, har varit en trög historia. Ett problem som brukar lyftas fram är att tillgången är ojämn, mycket lamm på hösten och betydligt mindre på våren. Även om Scan kraftigt har ökat sin försäljning av KRAVmärkt nötkött och griskött, så går det betydligt trögare med lammen. Stockholms Butiks kött har dock gjort en satsning på KRAV-märkt lammkött. Under hösten startade man tillsammans med ekologiska nötoch lammuppfödare ett koncept som man kallar Gotlands Eko. Köttet säljs till ett 40-tal butiker, främst Coop, i Stockholm och försäljningen har hittills gått mycket bra. Vi har styckat och sålt djur i veckan och vi skulle kunna sälja minst det dubbla, säger Thomas Östlund, VD för Stockholms Butikskött. Förutom att kombinationen av ekologiskt och lokalt, som ändå Gotland får anses vara ur Stockholmsperspektiv, så är en annan framgångsfaktor att man valt att leverera lammen färdigstyckade i boxar. Stockholms Butikskött styckar lammen i sex olika detaljer, vilket också gör att man kan erbjuda fler detaljer än vad som annars finns i butikerna. Även på nötsidan går försäljningen bra. I dag säljer man 10 djur i veckan och räknar med 25 djur nästa år. Det här ligger i tiden och är här för att stanna. Genom den här satsningen, framför allt på lamm, så känner vi att vi ligger i framkanten, säger Thomas Östlund. foto: lena karlsson ekologiskt lantbruk 10/2007 9

5 Höga priser på konventionell spannmål gör det svårare att rekrytera nya ekoodlare. SPANNMÅL Rörlig marknad till fördel för odlarpriset men ökar osäkerheten Kommande års konventionella och ekologiska spannmålsmarknad kommer att bli svängigare. Det beror på ökad förbrukning av spannmål i världen och små världslager. Så länge det är tomt i världslagren så har vi en mycket rörligare marknad till odlarens fördel, säger Anneke Svantesson, produktmarknadschef för ekologiskt spannmål hos Lantmännen. Inför nästa år förväntar sig Anneke Svantesson en brist på ekologisk spannmål, vilket kommer ge en bra förhandlingsposition och möjlighet att ta ut bra priser på marknaden. Golvet, i form av konventionella priser, är inte längre platt utan guppigt och det gäller att undvika svackorna. Att marknaden är hög innebär inte att det ställs mindre krav på hur man agerar framöver. Tvärtom, nu måste vi ha järnkoll på vad som händer både i den konventionella och ekologiska marknaden för att agera, säger Anneke Svantesson. Rekordpriser på ekologiskt för skörd 2007 beror just på kombinationen av skyhöga konventionella priser och en riktigt bra efterfrågan på ekologisk spannmål. För v 42 betalade Lantmännen 3,20 för höstvete och fodervete, mot 1, Rågen låg på 3,20 (1, ), oljeväxter på 5,10 (3, ) och baljväxter på 3,50 (1, ). Svårt med nyrekrytering Anneke Svantesson håller det för sannolikt att premierna för ekologisk spannmål blir bra några år framöver. Det beror bl a på att Sverige och Västvärlden tappar och har svårt att rekrytera ekoodlare på grund av ett högt konventionellt spannmålspris. Samtidigt ökar efterfrågan på ekologisk spannmål. Starkast ökar foderspannmål och proteingrödor på grund av en ökande animalieproduktion. Förutom att Anneke Svantesson vill ha fler odlare, så rekommenderar hon också djuruppfödare att odla mer proteinfoder själva, eftersom det finns stor risk att det kommer att bli brist på detta. Bra priser på ekovete och havre, får odlare att hoppa över mer riskabla grödor som baljväxter. Jag rekommenderar spannmålsodlarna att odla en blandad korg av grödor så att vi håller alla våra kunder igång. Det är svårt att säga hur det går med foderspannmålen. Hittills har situation i Europa räddats genom import från bland annat Kazakstan och länder i östra Europa, där intensiteten i konventionell odling är lägre och steget till ekologisk produktion kortare. Vad gör ni på Lantmännen för att övertyga fler odlare om att de ska ställa om? Vi vill ha fler odlare, men det är priset och villkoren som måste övertyga. Vi har aldrig kört några politiska rekryteringskampanjer. Varje odlare måste ju göra det som är bäst på det egna företaget, säger Anneke Svantesson. Fast i kontraktet Börje Fredriksson på Storegården i västgötska Kestad är en av de odlare som tycker att Lantmännen kunde visa ett större intresse för den ekologiska spannmålsodlingen. Själv sitter han fast med ett treårskontrakt för höstvete med ett garanterat Årets julläsning ute nu! Grönsaks- & blomsterfrö Pluggplantor blommor och många tillbehör Brukar Du inte få katalogen, beställ den NU! Mogatan 6, Helsingborg, Tel Fax ekologiskt lantbruk 10/2007

6 minsta pris på 1,50 och ett högsta pris på 2,20, samtidigt som priset nu är uppe på 3,20. Vad har bonden eller Lantmännen, som är böndernas företag, för intresse av att ha ett maxpris? Det borde ligga i Lantmännens intresse att bönderna också tjänar pengar. Lantmännen måste inse att ekologisk odling kräver en annan långsiktighet. Jag kan bli konventionell i morgon om jag vill det, men det tar två år för en konventionell att bli ekologisk. Jag skulle vilja se lockpriser och att Lantmännen också vågar ta en risk för att fler odlare ska ställa om. I dag finns det risk att man i stället slutar odla ekologiskt, säger Börje Fredriksson. Han är också kritisk till den bristande marknadsinformationen som han tycker är ett tecken på att Lantmännen inte på allvar arbetar med detta. Anneke Svantesson bemöter kritiken med att det inte var någon som för ett år sedan, när treårskontrakten skrevs, visste hur priserna skulle rusa i höjden. Treårsavtalen är en typ av terminsavtal. Det har varit odlarens eget val att skriva ett sådant avtal eller ett vanligt poolavtal med öppet pris. Vi har ställt ut ett erbjudande som odlare frivilligt kunnat ta eller lämna. Lantmännen har i sin tur sålt på exakt samma villkor till kund och är bunden av det priset till både köpare och säljare. Hon säger också att även många konventionella odlare har säkrat tidigt i marknaden på relativt blygsamma terminspriser, så detta är inget unikt för just de treåriga ekologiska avtalen. Många odlare fokuserar på höstens höga priser på konventionellt spannmål, men så kan man inte jämföra. Många konventionella odlare har heller inte lyckats pricka topparna, utan fått betydligt lägre priser, säger hon. Rörlig marknad Däremot så tror hon inte att det kommer att bli aktuellt inom den närmaste tiden att skriva nya treårskontrakt, helt enkelt därför att det troligen blir svårare att hitta ett prisintervall som både köpare och säljare känner sig bekväma med. När det gäller marknadsinformationen så läggs korta marknadsrapporter regelbundet ut på Lantmännens hemsida, Den rörliga marknaden kommer dock att öka behovet av marknadsinformation. Vi kommer att informera bättre om priserna, men jag kan inte ställa ut priserna skarpt som de konventionella gör. När Lantmännen ställer ut spot- och terminspriser på konventionell spannmål är det erbjudanden som är obegränsade. För att det skall fungera behövs det antingen en fysisk marknad att sälja på motsvarande pris i direkt, eller en börs att säkra på. Den ekologiska marknaden är helt enkelt för liten och för ojämn för att detta skall fungera. Aktiviteten på ekomarknaden sker mer i perioder. I bristsituationer, som i år, vill kunderna ofta köpa en stor del av sitt årsbehov tidigt. Positivt är nu att ekomarknaden har blivit större, vilket gör att det också finns en eftermarknad, säger Anneke Svantesson. Lantmännen har också anställt en ny person som ska ansvara för planering och styrning av ekologisk spannmål. Han heter Krister Linnarsson och jobbar i varuflödesteamet på spannmålsdivisionen. Vi vill ha fler odlare, framför allt när det gäller produkter som inte är så vanliga i den ekologiska odlingen, som sallat, kål och det som odlas i växthus, säger Frans Brozén på Samodlarna. Den ekologiska grönsaksodfoto: andré maslennikov En bromskloss för de ekologiska grönsakerna är att det saknas samordning kring packning och distribution för hela Sverige utom Gotland. GRÖNSAKER Höga spannmålspriser lockar odlarna mer än grönsakerna Försäljningen av ekologiska grönsaker har ökat med cirka 30 procent i år, och den ökningen förväntas bli ännu större under nästa år. Fler ekologiska grönsaksodlare behövs. Den ekologiska rödlöken tog slut redan i oktober, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Samodlarnas försäljning av rödlök har ökat med hela 500 procent under året. Hur det går med potatisen och rotfrukterna fram på vårkanten återstår att se. Generellt har grönsaksförsäljningen stigit med 30 procent. lingen kommer att öka nästa år, men det är fortfarande ingen riktig fart i omställningen. Frans Brozén menar att det beror på flera faktorer, bl a finns en osäkerhet hos odlarna. Det är inte så länge sedan som det var dåliga priser på ekologiskt. Höga spannmålspriser lockar också odlare, i stället för grönsaker som är en mer riskfylld och tidskrävande odling. En bromskloss är också att det saknas en samordning kring packning och distribution på fastlandet. På Gotland har vi ett sådant system som fungerar bra. Vi inom Samodlarna hjälper gärna till med att få igång något, säger Frans Brozén. Även om priserna har varit bra i år, menar han att en odlare inte kan bygga sin kalkyl på dessa höga priser. Han skulle också gärna se att handeln inte gör så stora procentpåslag som sker i dag. Det kan inte vara vettigt att ett kilo potatis, som odlaren får 7 7,50 kronor för, ska kosta kronor ute i butiken. Handeln gör en större vinst på ekologiskt än på konventionellt och det kan inte vara meningen, säger han. ekologiskt lantbruk 10/

7 Nu byggs det dock nya hönsstallar för fullt och en uppskattning är att det rör sig om ungefär hönsplatser. De som bygger satsar på större flockar, från och uppåt, och befintliga bygger också ut. Två kronor till skulle äggproducenterna behöva för att täcka de ökade foderkostnaderna, och en höjning är på väg lovar Svenska Lantägg. ÄGG Nya regler för stallarna har fått många nya att satsa Försäljningen av KRAV-ägg har ökat kraftigt och bristen är nu stor. Priserna fortsätter att stiga, samtidigt som en rad nya producenter är på väg in. Det är tufft för de ekologiska äggproducenterna just nu. Visserligen har priset stigit med cirka 2 kronor kilot under hösten, men enligt Roland Ivarsson, ordförande i Föreningen för ekologisk fjäderproduktion, täcker inte detta de ökade foderpriserna. Vi skulle behöva minst två kronor till, säger han. Han upplever också att packerierna inte jobbar med eko på samma aktiva sätt som exempelvis mejerierna. Samtidigt som det finns ett starkt intresse från exempelvis mindre helt ekologiska butiker och även mindre grönsaksgrossister, väljer allt fler producenter att starta egna packerier. Jag förstår dem, men ser det samtidigt som en olycklig utveckling, för packerierna är bra på att packa ägg och har en hög livsmedelskontroll, säger Roland Ivarsson. Fortfarande har branschen inte löst uppfödningen av unghönan. I dag finns bara en liten uppfödare som föder upp ung hönan enligt KRAV-reglerna. Vi tror ju att vi får starkare och mer vana höns om de redan som unghöna är vana vid dagsljus och grönbete, säger Roland Ivarsson. Under året har det också blivit tillåtet att avskilja flockarna med nätväggar i stället för hela väggar, något som ger en lägre investeringskostnad per hönsplats. Detta ger olika prisbilder hos producenterna och jag är också rädd att vi kommer att få svårt att försvara nätväggarna gentemot konsumenterna, säger Roland Ivarsson. Det tyder på att branschen ändå har en viss framtidstro? Ja, nätväggarna ger som sagt lägre investeringskostnader för dem som bygger nu, men sedan hoppas man också på högre äggpris. Och äggpriset kommer att stiga, förmodligen före årets utgång. Det beskedet ger Håkan Andersson på Svenska Lantägg, som är marknadsledande på KRAV-ägg. Företaget säljer drygt hälften av alla ekologiska ägg i landet. Han bedömer att efterfrågan är så pass stor att man skulle kunna sälja nästan 30 procent mer ägg redan i dag, vilket motsvarar cirka ton. Svenska Lantägg är inte ensamma i sin situation. Det råder underskott även hos de andra packerierna. Hur högt blir priset? Det kommer att bli en kraftig höjning, men samtidigt är KRAV-äggen redan i dag dubbelt så dyra som vanliga ägg och frågan är hur mycket mer som konsumenten är beredd att betala. Samtidigt så måste vi se till att producenterna får en lönsamhet. Det är en svår balansgång, säger Håkan Andersson. 12 ekologiskt lantbruk 10/2007

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Tertialrapport. Tertialrapport - Livsmedel, hotell och restaurang Tertial 1 2014

Tertialrapport. Tertialrapport - Livsmedel, hotell och restaurang Tertial 1 2014 Tertialrapport Årets första månader visar på en fortsatt uppgång för ekologiska varor och konsumenterna har dessutom börjar efterfråga produkter rena från hormoner och antibiotika. Efterfrågan på viltkött

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

MARKNAD INVÄGNING AV EKOLOGISK MJÖLK SAMS/SWEGRO NOTERING MERPRIS FÖR EKOLOGISK MJÖLK AVRÄKNINGSPRISER KRAV-GODKÄNT KÖTT

MARKNAD INVÄGNING AV EKOLOGISK MJÖLK SAMS/SWEGRO NOTERING MERPRIS FÖR EKOLOGISK MJÖLK AVRÄKNINGSPRISER KRAV-GODKÄNT KÖTT INVÄGNING AV EKOLOGISK MJÖLK Invägningen av ekologisk mjölk fortsatte att öka 2002 och var 13 % större än 2001. Den stora förändringen under året har varit en starkt ökad tillverkning av syrade produkter,

Läs mer

Träff kring andelsjordbruk

Träff kring andelsjordbruk Träff kring andelsjordbruk Ekocentrum 5 mars 2014 Arrangörer: Grön Produktion på Mistra Urban Futures, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Studiefrämjandet Onsdagskvällen den 5 mars höll Grön Produktion på

Läs mer

Vill du sprida risker eller leva i nuet?

Vill du sprida risker eller leva i nuet? Vill du sprida risker eller leva i nuet? Spannmålsavtal på dina villkor Låt oss köpa din spannmål Spannmålsaffären är en av dina allra viktigaste affärer. Flera faktorer avgör slutresultatet och vissa

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 Eko-målet med siktet på en hållbar utveckling GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 På lördag är det dags igen!!! Ekomatsligan 2013 Ludvika nu på plats 38 Våra ekologiska varor: Vetemjöl Havregryn Mjölk Filmjölk

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

Nya förhoppningar om ekoslakt I Jämtland och Västernorrland Jämtlandsgården gör omstart och Nässlanders bygger till för KRAV-slakt.

Nya förhoppningar om ekoslakt I Jämtland och Västernorrland Jämtlandsgården gör omstart och Nässlanders bygger till för KRAV-slakt. Nya förhoppningar om ekoslakt I Jämtland och Västernorrland Jämtlandsgården gör omstart och Nässlanders bygger till för KRAV-slakt. Projektet Ekologiskt kött i norr arbetar i de fyra nordligaste länen

Läs mer

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Omläggning till Ekologisk växtodling Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Marknaden ekospannmål 2007 uppdelning av 150 000 ton 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Livsmedel Export

Läs mer

MARKNAD. Bättre konsumentpackat från Swedish Meats KÖTT. KRAV-godkänt kött via Swedish Meats avräknas med tillägg över ordinarie avräkningspris.

MARKNAD. Bättre konsumentpackat från Swedish Meats KÖTT. KRAV-godkänt kött via Swedish Meats avräknas med tillägg över ordinarie avräkningspris. Bättre konsumentpackat från Swedish Meats Jämnare flöde, bättre etiketter, nya tråg och längre hållbarhet på konsumentförpackat kött från Swedish Meats är nyheter som förhoppningsvis ska underlätta försäljningen

Läs mer

Utbildning om KRAV och ekologisk produktion

Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Välkomna till Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Norrbottens Läns Landsting 17 september 2014 Staffan Carlberg KRAV Ekologisk grundkurs KRAV som organisation, mervärden Märkningar Ekologisk produktion

Läs mer

Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige

Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige Hög tid att dra åt samma håll! Svenska Köttföretagen AB Unika möjligheter att producera högkvalitativa livsmedel men kurvorna visar på motsatsen 400 Svenska grismarknaden

Läs mer

ursprungsmärkning av livsmedel

ursprungsmärkning av livsmedel Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel Martin & Servera arbetar, tillsammans med restaurang- och storköksbranschen, för att initiera en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel, något som många kunder

Läs mer

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Claes Johansson, Chef Hållbar Utveckling Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord Maskiner Inköp Växtodling Insatsvaror Lantbrukare Spannmål Vidareförädling

Läs mer

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning Så skapas en hållbar svensk grisuppfödning lever upp till de gemensamma regler och lagar som beslutats. gör upp handlingsplaner för att skapa hög djurhälsa. säkerställer en minskad antibiotikaanvändning.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1

Sammanfattning Rapport 2012:1 Sammanfattning Rapport 2012:1 Mål som styrmedel målet för den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel Riksdagen satte på regeringens initiativ målet att 25 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen

Läs mer

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark I Bastuträsk har man gjort korv till försäljning i 118 år, det är en fin Västerbottnisk mattradition som man ser att ägarna Mattias Berg och

Läs mer

Källsprångs gård har valt nischen lokal minigrossist

Källsprångs gård har valt nischen lokal minigrossist Tjäna pengar på ekogrönsaker? Källsprångs gård har valt nischen lokal minigrossist Lokala förutsättningar avgjorde odlingens storlek och inriktning. Källsprångs gård LISBETH LARSSON Man får utnyttja de

Läs mer

Samverkan är nyckeln till framgång

Samverkan är nyckeln till framgång Samverkan är nyckeln till framgång Sten Moberg, Svalöf Weibull Oljeväxterna har inte endast Jan Elmeklo, Karlshamns AB betydelse för att förse svenska konsumenter med svensk rapsolja och rapsmjöl. Det

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

ARLA EKO. Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on. Arlas ekologiska ini8a8v. Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand

ARLA EKO. Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on. Arlas ekologiska ini8a8v. Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand ARLA EKO Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on Arlas ekologiska ini8a8v Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand Arla vilka är vi 10 minuter Arla Ekologiskt Arla eko - nuläge och

Läs mer

Förädlade ekologiska och närproducerade produkter

Förädlade ekologiska och närproducerade produkter Förädlade ekologiska och närproducerade produkter -Probleminventering inom förädlingsindustrin Av: Svante Lindqvist Datum: 2001-01-29 Handledare: Kristina Sjöholm Sammanfattning Den här rapporten har gjorts

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Sibylle Mendes. Criadora Consult. Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013

Sibylle Mendes. Criadora Consult. Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013 . Sibylle Mendes Criadora Consult Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013 Goda exempel De goda exemplen finns, men de har krävt en hel del extra arbete av såväl kostchefer som upphandlare. Vadstena,

Läs mer

Vad ska vi äta? Elin Röös

Vad ska vi äta? Elin Röös Vad ska vi äta? Elin Röös Forskare på Sverige lantbruksuniversitet Även knuten till EPOK, Centrum för ekologisk produktion och konsumtion University of Oxford Food Climate Research Network www.fcrn.org.uk

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS I den här utställningen får du lära dig om hur grisarna har det här på Källunda. Följ tavlorna runt för att få veta hur grisarnas liv ser ut. MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS

Läs mer

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Marknadsläget på spannmål Agrimarket på exportmarknaden Vad betyder samarbetet med DLA för exporten av spannmål från Finland Kvaliteten på årets spannmål Skördarna bra

Läs mer

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm Jordbruksinformation 22 2011 Starta eko Lamm Foto: Urban Wigert Börja med ekologisk lammproduktion Text och foto: Birgit Fag, Hushållningssällskapet i Jönköping (om inte annat anges) Denna broschyr vänder

Läs mer

Kan djurvälfärd löna sig?

Kan djurvälfärd löna sig? Kan djurvälfärd löna sig? De ekologiska reglerna innebär många fördelar för djuren som konsumenterna uppskattar men som inte alltid ger tillräckligt betalt i lantbru ANN-HELEN MEYER von BREMEN FOTO. ANDRÉ

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

SLAKTGRIS produktion och lönsamhet

SLAKTGRIS produktion och lönsamhet SLAKTGRIS produktion och lönsamhet Slaktgriskalkylen Vilka kostnader är påverkbara? För en företagare är det viktigt att se över de kostnader som finns i företaget. Nyckeln till ökad lönsamhet är inte

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

EKOLOGISK SKINKA TILL JUL? en undersökning av konsumenternas attityder till julskinkan

EKOLOGISK SKINKA TILL JUL? en undersökning av konsumenternas attityder till julskinkan EKOLOGISK SKINKA TILL JUL? en undersökning av konsumenternas attityder till julskinkan Kön Ålder Region S1. Vilket av följande alternativ passar in på dig angående hushållets inköp av dagligvaror, dvs.

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö.

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät -modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat.

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät - modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Mervä rde med ekologiskt ko tt

Mervä rde med ekologiskt ko tt Seminarium och dialogmöte på Garveriet i Floda den 3 oktober 2012 Mervä rde med ekologiskt ko tt Föreläsningar Marknadsutvecklingen för ekologiska livsmedel Cecilia Ryegård från Ekoweb gjorde en bred presentation

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

Foto: Åsa Odelros Foto: Uffe Andersson Starta eko Ägg Jordbruksinformation 4 2012

Foto: Åsa Odelros Foto: Uffe Andersson Starta eko Ägg Jordbruksinformation 4 2012 Foto: Åsa Odelros Foto: Uffe Andersson Starta eko Ägg Jordbruksinformation 4 2012 Börja med ekologisk äggproduktion Text och foto: Åsa Odelros, Åsa Odelros AB om inte annat anges Att producera ägg ekologiskt

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra S M A R T STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Handlar om vad vi väljer att stoppa i kundvagnen. MINDRE TOMMA KALORIER ANDELEN EKOLOGISKT ÖKAS Handlar om hur

Läs mer

marknad Ekokött kampanjar med handeln och Scan Foods

marknad Ekokött kampanjar med handeln och Scan Foods Ekokött kampanjar med handeln och Scan Foods Vi är glada att det finns en vilja i branschen, säger Ekokötts verksamhetsledare Maria Alarik. De tre största livsmedelskedjorna, Ica, Coop och Axfood, kommer

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

KRAV. Värdekedjeanalys av KRAV-märkt nötkött. Mars 2015 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE

KRAV. Värdekedjeanalys av KRAV-märkt nötkött. Mars 2015 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Värdekedjeanalys av -märkt nötkött Mars 2015 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Introduktion Rapportens syfte är att analysera prisutvecklingen för respektive konventionellt nötkött

Läs mer

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Som utgångspunkt är Svensk Dagligvaruhandel och dess medlemmar positiva till initiativet

Läs mer

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling Marknadsinformation Rikard Korkman, () 27.1. 2011 Veteprognosens utveckling, milj.ton, källa:igc 700 600 500 400 300 Produktion Konsumtion Lager 200 100 0

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Den hållbara maten konsumenten i fokus

Den hållbara maten konsumenten i fokus Den hållbara maten konsumenten i fokus Frukostseminarium, 10 april 2013 Produktion av livsmedel står för ungefär en fjärdedel av svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Maten påverkar också miljön

Läs mer

Marknadsöversikt. 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet. Rikard Korkman, ombudsman, SLC

Marknadsöversikt. 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet. Rikard Korkman, ombudsman, SLC Marknadsöversikt 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Titta bakåt (priskurvor, vad kan man utläsa) Titta framåt (terminspriser, höstens 2013 priser, förkalkyl)

Läs mer

Råvaror - resultat och diskussion

Råvaror - resultat och diskussion Metod Livsmedelsproduktionen i Sverige svarar för en ansenlig del av Sveriges totala miljöpåverkan. Sammantaget står hela livsmedelskedjan för ca 50 % av övergödningen, 28 % av växthusgaserna och 20 %

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Grafisk manual för märkesanvändare

Grafisk manual för märkesanvändare Grafisk manual för märkesanvändare 1 Innehållsförteckning Till er som är märkesanvändare 3 Kriterier för Svenskt kött 4 Ursprungsmärkningen Svenskt kött 6 Versioner av märket 7 Märkets färger 8 Märkets

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

MARKNAD. Nå krogen via nätet en ekologisk möjlighet Ekonav heter webplatsen som vill bli en marknadsplats för matfolk och ekologiska leverantörer.

MARKNAD. Nå krogen via nätet en ekologisk möjlighet Ekonav heter webplatsen som vill bli en marknadsplats för matfolk och ekologiska leverantörer. Nå krogen via nätet en ekologisk möjlighet Ekonav heter webplatsen som vill bli en marknadsplats för matfolk och ekologiska leverantörer. MARIA GARDFJELL Allt fler hotell och restauranger vill profilera

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 3. 2014 Sammanfattning Mjölkföretagens ekonomi och likviditetssituation kan komma att bli problematisk under kommande månader. Perioden med höga avräkningspriser varade

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Seminarierapport från Ekologiskt Forum Ekologisk mat inom offentlig sektor. Grythyttan fredagen den 29 oktober 2010

Seminarierapport från Ekologiskt Forum Ekologisk mat inom offentlig sektor. Grythyttan fredagen den 29 oktober 2010 Seminarierapport från Ekologiskt Forum Ekologisk mat inom offentlig sektor Grythyttan fredagen den 29 oktober 2010 Seminariets syfte var att ge kunskaper som kan underlätta för aktörer i kommuner och landsting

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Försäljning av små mängder Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Att sälja små mängder I den här broschyren kan du som ska sälja små mängder primärprodukter

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Lär dig mer om din kost

Lär dig mer om din kost kostspecial Fitness stora Matiga sallader sidan 64 Ekologiskt sidan 52 Lär dig mer om din kost Smoothietrender sidan 59 Äta bör du. Annars orkar du inte träna. Häng med i vår kostspecial och lär dig göra

Läs mer

MARKNAD. Projekt Norrlandsslakt drar igång Hushållningssällskapet i Västerbotten blir huvudman för ett projekt som ska få igång KRAV-slakt i Norrland.

MARKNAD. Projekt Norrlandsslakt drar igång Hushållningssällskapet i Västerbotten blir huvudman för ett projekt som ska få igång KRAV-slakt i Norrland. Projekt Norrlandsslakt drar igång Hushållningssällskapet i Västerbotten blir huvudman för ett projekt som ska få igång KRAV-slakt i Norrland. Det är Katarina Markström på Hushållningssällskapet i Västerbotten

Läs mer

Mervärde med ekologiskt kött

Mervärde med ekologiskt kött Seminarium och dialogmöte Mervärde med ekologiskt kött Föreläsningar Marknadsutvecklingen för ekologiska livsmedel Cecilia Ryegård från Ekoweb gjorde en bred presentation av marknadsläget för ekologiska

Läs mer

vi är matälskare! Färdigskuret för matproffs

vi är matälskare! Färdigskuret för matproffs vi är matälskare! Färdigskuret för matproffs 2 Cutting Edge - and Salad Med SallaCarte har du tillgång till marknadens bredaste sortiment av färska skurna frukter och grönsaker. Allt för att göra din vardag

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer

Synpunkter på utkast till föreskrift om miljöersättningar m m Ert Dnr 19-9225/06, utkast daterat 29 september

Synpunkter på utkast till föreskrift om miljöersättningar m m Ert Dnr 19-9225/06, utkast daterat 29 september PETER EINARSSON Tel & fax 0477 401 60 E-post peter.einarsson@ekolantbruk.se 5 oktober 2006 Till Jordbruksverket Gunilla Kock gunilla.kock@sjv.se Synpunkter på utkast till föreskrift om miljöersättningar

Läs mer

Frågor och svar om GMO

Frågor och svar om GMO Frågor och svar om GMO 140414 Om LRFs position angående GMO i foder och hållbarhetscertifierad soja 1. Är LRF för GMO? Ja, om de bidrar till en miljömässig och ekonomiskt mer hållbar utveckling, samt inte

Läs mer

SMARTARE MAT. Ät en potatis så kan du andas under vattenytan! Är det smart mat? Hur smart kan mat bli?

SMARTARE MAT. Ät en potatis så kan du andas under vattenytan! Är det smart mat? Hur smart kan mat bli? Vad menas med det? Är det funktionell mat? Tjejmjölk i rosa förpackning med extra folsyra som underlättar om man vill bli gravid. Är det smart? GMO? Genetiskt Modifierad Organism Ris med mer A-vitamin?

Läs mer

Växande marknad. Försäljning, volymer & trender för ekologisk mat

Växande marknad. Försäljning, volymer & trender för ekologisk mat Växande marknad Försäljning, volymer & trender för ekologisk mat EKOLOGISKA LANTBRUKARNA 2008 2 växande marknad 2008 Växande marknad Den nya våg av marknadstillväxt för ekologiska produkter som startade

Läs mer

Hjälp oss göra våra regler bättre!

Hjälp oss göra våra regler bättre! Remiss, nya regler för slakt, kapitel 10, få ändringar i djurreglerna, kapitel 5 Svara senast 31 mars 2013 Svara till regler@krav.se Hjälp oss göra våra regler bättre! KRAVs styrka är en bred förankring

Läs mer

Grön näring i Kalmar. Stora möjligheter för både dig som privatperson och företag! Hälsosamt och närproducerat. Kalmars gröna näring 1

Grön näring i Kalmar. Stora möjligheter för både dig som privatperson och företag! Hälsosamt och närproducerat. Kalmars gröna näring 1 Grön näring i Kalmar Hälsosamt och närproducerat Stora möjligheter för både dig som privatperson och företag! Kalmars gröna näring 1 Kalmar och Kalmarsundsregionen - med det gröna hjärtat Kalmar är speciellt!

Läs mer

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan Fakta om ägg från Svenska Ägg Sammanfattning Att äta ägg är både klimatsmart och belastar miljön mindre än många andra animaliska livsmedel.

Läs mer

Klimatsmart mat måste alla bli vegetarianer?

Klimatsmart mat måste alla bli vegetarianer? Klimatsmart mat måste alla bli vegetarianer? Karin Sahlström Miljösmart EKOMAT så klart! EKOMAT Hållbar utveckling - Brundtlandkommissionen 1987 Klimatsmart EKOMAT så klart! EKOMAT Hållbar utveckling eller

Läs mer

Stärk djurskyddet i Europa

Stärk djurskyddet i Europa Stärk djurskyddet i Europa Europas förenta krafter maj 2009 www.centerpartiet.se Centerpartiet vill: 1. Förbättra skyddet för EU:s grisar 2. Att djur ska bedövas före slakt 3. Införa max åtta timmar långa

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

Agenda. Vete CBOT 1973 - Partnerskap Alnarp den 19 mars

Agenda. Vete CBOT 1973 - Partnerskap Alnarp den 19 mars Agenda Nya förutsättningar på spannmålsmarknaden Hur arbetar Lantmännen med spannmålshandel idag? Lantmännens terminsavtal och övriga produkter inom spannmålshandeln Partnerskap Alnarp den 19 mars MATIF

Läs mer

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden Mikael Olsson Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden 15 juni 2012 NÖTKÖTTSMARKNADEN Brasilien Exporten till EU fortsätter att öka under april och maj månad. Gapet mellan förra

Läs mer

Goda förutsättningar för ökad livsmedelsproduktion i Blekinge län Sören Persson LRF 19 Mars 2015

Goda förutsättningar för ökad livsmedelsproduktion i Blekinge län Sören Persson LRF 19 Mars 2015 Goda förutsättningar för ökad livsmedelsproduktion i Blekinge län Sören Persson LRF 19 Mars 2015 Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Miljarder kr 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1975 Realt produktionsvärde 1975-1979

Läs mer

Nonnendagen 16 nov. 2007 Fortsätter spannmålspriset att stiga?

Nonnendagen 16 nov. 2007 Fortsätter spannmålspriset att stiga? Nonnendagen 16 nov. 2007 Fortsätter spannmålspriset att stiga? Janne Rundqvist DLA Agro Member structure DLA Agro 2007 Nätverk runt Östersjön Vartåt lutar det med spannmålspriserna? Frågor som man kan

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer