Hur möter branscherna eko-boomen? Ekologiskt lantbruk har kollat läget inför nästa år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur möter branscherna eko-boomen? Ekologiskt lantbruk har kollat läget inför nästa år"

Transkript

1 Hur möter branscherna eko-boomen? Ekologiskt lantbruk har kollat läget inför nästa år Efter en valhänt inledning har nu allt fler företag på allvar börjat arbeta med sitt ekologiska sortiment. Framför allt utmärker sig mejerierna, men även när det gäller kött och spannmål finns ett ökat engagemang. Alla företag som Ekologiskt Lantbruk har varit i kontakt med, ser en fortsatt ökad efterfrågan, både från offentliga aktörer och från handeln. Eftersom det redan råder brist på i stort sett alla råvaror, handlar det nu för företagen om att arbeta mycket aktivt för att inte bristen ska bli alltför stor, marknaden tappa fart och importen öka allt för mycket. Hur många producenter man lyckas locka inför nästa år återstår att se. Priset är den tydligaste signal som en lantbrukare kan få, och de flesta branscher är medvetna om att detta är ett viktigt instrument. Vi kommer med stor sannolikhet att få se stigande priser under nästa år. Om det är tillräckligt får framtiden visa. ANN-HELEN MEYER von BREMEN Scan räknar med att få in nya ekogrisar under Totalt räknar man med att slakta ca KRAV- eller EU-ekologiska grisar. GRISAR Fler nya grisar i slutet av nästa år Både efterfrågan och bristen på ekogrisar håller i sig och Scan räknar med att priset kommer att stiga ytterligare under nästa år. Scans marknadskampanj har varit lyckad och man räknar med att öka försäljningen i Sverige under nästa år, samtidigt som exporten till Storbritannien också ökar. Vi kommer att kunna sälja 100 procent av köttet och lite till, säger Billy Stridh som är tillförselansvarig för svin hos Scan. Den ökade efterfrågan har fått priset att stiga cirka 4 kronor, jämfört med hösten förra året. Konsumtionen av chark har stigit kraftig och nu vill man även ha tag i suggorna för att kunna använda dem till charkråvara. Under nästa år räknar man med att få in cirka nya grisar, men de flesta av dessa kommer i slutet av året och därför kommer det förmodligen att bli fortsatt brist under större delen av året. Enligt uppgifter har Scan en förväntan att komma upp i EU-ekologiska grisar och KRAV-grisar. Hur ska ni övertyga producenterna att satsa på ekologiska grisar? Det krävs att priset går upp och att spannmålspriset sjunker. Fortsätter vi att sälja 100 procent av köttet är det en förutsättning för ett bra pris till uppfödarna, säger Billy Stridh. NÖTKÖTT Fler slaktaktörer konkurrerar om för få djur Nya aktörer och ökad efterfrågan får det att röra på sig rejält när det gäller nötköttet. Scan har brist på djur och en priserna kommer att stiga under nästa år. Huddinge Kommun har på två år ökat sin ekologiska andel från knappt en procent till elva procent. I förskolan och skola ligger andelen på procent. Från årsskiftet blir man KRAV-certifierad och nu sitter projektledare Daina Måsviken och försöker säkra upp leveranser inför året. Det är inte särskilt lätt. Svårast har hon att få tag på mjölk, köttfärs, grytbitar och ägg. Det känns tråkigt. Vi har jobbat som sjutton för det här. Vi certifierar ju oss inte för att fortsätta köpa konventionella livsmedel, säger Daina Måsviken. Bland annat försökte hon få Scan att garantera leverans på 16 ton köttfärs under året, men Scan var tvungna att säga nej. Thomas Kjellin, försäljningschef för kött hos Scan, suckar, för Huddinge Kommun är inte den enda kunden som Scan har varit tvungen att säga nej till under den senaste tiden. Vi har tyvärr inte utrymme för några nya löpande affärer med kontinuerliga leveranser varje vecka. Vi kan leverera enstaka partier, men inte kontinuerlig leverans, säger han. Överskottet på KRAV-godkänt nötkött är borta. Scan säljer alla KRAV-godkända nötboskap som de får levererade. Och de skulle kunna sälja ännu mer. Nya leverantörer är på väg in, men vid sommaren kommer det ekologiskt lantbruk 10/2007

2 Fler företag som konkurrerar om de ekologiska djuren kommer att höja priset nästa år. troligen att bli kärvt igen. Vi kommer då att gå ut med kraftigt KRAV-tillägg under betesperioden för att stimulera till att lämna djur under sommaren, säger Runar Gustavsson, inköpschef för nöt och lamm hos Scan. Regionala koncept Förutom en fortsatt ökad efterfrågan, har också nya aktörer klivit in på nötköttsmarknaden. Olika regionala köttkoncept som Kaprifolkött, Gröna Gårdar, Bonnakött m fl har funnits ett antal år, men har de senaste åren ökat så pass kraftigt att de nu står för cirka 30 procent av den ekologiska nötköttsförsäljningen. Under hösten bestämde sig också Ugglarps Slakteri för att kliva in på KRAVmarknaden och presentera sin egen notering. Fler företag som märks på marknaden kommer sannolikt att höja priset, vilket redan har märkts. Scan valde exempelvis att inte sänka KRAV-tillägget under v 45 till 3,50, som man brukar, utan lhar legat kvar på 4 kronor. Priset kommer troligen också att stiga efter årsskiftet. Vi vet ju att fodret slår rätt hårt från årsskiftet och det kommer att påverka produktionskostnaden. Vi måste dock ha ut en sådan höjning i marknaden, och det jobbar vi med just nu, säger Runar Gustavsson. Men frågan är om priset inte måste upp ytterligare för att få igång en ökad produktion av nötkött. KRAV-tillägget har legat stilla rätt länge och ligger bara två kronor (på årsbasis) över Scans Gourmettillägg som går ut till köttrasdjuren. Två kronors skillnad kan tyckas vara ett väl litet incitament. Måste det inte till ett högre pris om det ska bli någon ordentlig fart på nyrekryteringen? Jo, så är det nog och i takt med att ekomarknaden blir mer konkurrensutsatt så kommer detta också driva priset uppåt, säger Thomas Kjellin. EU-ekologiskt Ugglarps Slakteri går in som ny aktör på den ekologiska nötköttsmarknaden när man tillsammans med Bergendahls satsar på EU-ekologiskt nötkött. Länge har det endast varit Scan och tidigare Swedish Meats som haft en prisnotering för ekologiskt kött, men nu blandar sig även Ugglarps Slakteri med i leken och går ut med en egen notering. Deras KRAV-tilllägg ligger på samma nivå som Scans, 4 kr, samt för lägre klassning (från O till P+) på 2 kronor. Skillnaden mot Scan är att man har ett bredare spann när det gäller viktklasser för den högsta klassen, vilket gör att även hondjur kan kvala in. Samtidigt så Ekologisk produktion har en positiv utveckling och vi jobbar hårt för att matcha dina foderbehov även i framtiden. Nu byter våra ekologiska foder namn till Sund och ingår i varumärkena för respektive djurslag. Även förpackningen är ny så leta efter Pullfor Sund när du köper foder nästa gång! har man högre nedre kvalitetsgräns för det högsta tillägget, O+. Ugglarps Slakteri gör tillsammans med Bergendahls en stor satsning på EU-ekologiskt nötkött. Under nästa år är det tänkt att nötköttet ska börja säljas i alla City Gross-butiker i landet. Nu slaktar vi 8 10 djur i veckan men målet under nästa år är att komma upp i hundra djur i veckan, säger Jenny-Ann Sundelöf, tillförselchef på Ugglarps. Kommer ni få tag på djuren? Jag hoppas det. Vi har haft möten med uppfödare och annonserat mycket, så jag tror att vi kommer att få in de djur vi behöver. Däremot kan hon inte säga något om priset kommer att höjas ytterligare. Jag vet inte om det är rätt pris nu och det är självklart viktigt att vi får en lönsamhet i produktionen för annars kommer vi inte att ha någon produktion, säger hon. Även Skövde slakteri annonserar nu stort efter leverantörer av både KRAV- och EU-ekologiska nötdjur. ekologiskt lantbruk 10/2007

3 Producenterna är rörliga just nu, och mejerierna är medvetna om risken att tappa leverantörer till någon annan förening som betalar bättre. MEJERI Rejäla ökningar av merpriset för att rädda volymer Norrmejerier har ruskat om övriga mejerier med sitt ekotillägg på 1,30 kronor vid nyår. För oss handlar det om vi ska vara med i den här affären eller inte. Vi kan inte stå utan en efterfrågad produkt gentemot våra kunder, säger Jan-Erik Noord på Norrmejerier. Ekomjölkspriset har inte någonsin tidigare stigit så här kraftigt som under det gångna året. När Skånemejerier i november tog ledningen med sin höjning till 95 öre, tog det bara någon dag innan Norrmejerier gick ut med hela 1,30 i ekotillägg. Även om man bland mejerierna menar att den norrländska situationen är speciell, med högre En maskin... flera fältarbeten Sådd, radhackning, gödningsmyllning, mm Gothia Redskap AB Borensberg, Sweden produktionskostnader för producenterna och att Norrmejerier har en liten andel ekomjölk, så har inte Norrmejeriers prishöjning lämnat någon oberörd. Flera mejerier är medvetna om att detta kan innebära att man tappar leverantörer till Norrmejerier. Visst är det så att det kan bli ett priskrig. Det är oroligt bland leverantörerna just nu, vilket även gäller den konventionella sidan, säger Trine Amundsen som leder Milkos arbete med ekomjölken. Skånemejerier, Milko och Arla Foods pratar alla om att de är medvetna om att priset är en oerhört viktig signal till bönder Tel Fax na att satsa på ekomjölk, om mejerierna ska klara av att leverera till sina kunder. För Arlas del handlar det också om att bönderna ska känna förtroende för att vi är ett företag som vill utveckla marknaden. Men visst är det också viktigt för oss att ligga med i toppen när det gäller priset, säger Ann Freudenthal, ansvarig för det ekologiska sortimentet hos Arla. Trine Amundsen på Milko menar att det inte bara är priset som ska avgöra om en mjölkproducent bestämmer sig för att ställa om till ekologiskt. Det kan inte bara handla om ekonomi. Det här är ett annat sätt att bedriva jordbruk och det måste alla var medvetna om när man fattar sitt beslut, men självfallet ska inte lönsamheten vara sämre, säger Trine Amundsen. Stor skillnad I dag är det stor skillnad mellan det lägsta KRAV-tillägget på 50 öre hos Gefleortens Mejeri till Norrmejeriers 1,30. Det blir så när mejerierna har brist på ekomjölken. Man riskerar att tappa marknad och det är bråttom att få fram mer ekomjölk, säger Per Blomquist, VD på Gefleortens Mejeri. Ekomjölken hos Gefleortens Mejeri har en andel på 8 procent. Mejeriet får sägas utgöra ett undantag bland övriga mejerier eftersom man aldrig haft brist på ekomjölk. Första januari höjer man dock KRAV-tillägget till 75 öre. Anledningen är att man tänker konvertera sin ekologiska minimjölk till lättmjölk, som man tror kommer sälja mera, samt att man vill kunna vara mer offensiv i sin marknadsföring än vad man varit tidigare. Ett samlat intryck är att mejerierna tror på en fortsatt växande marknad, både inom handeln och offentlig sektor och att detta i kombination med en knapphet på mjölk gör att vi med stor sannolikhet kommer att få se fler prishöjningar under nästa år. Från en del lantbrukare hörs också krav på att frikoppla priset på ekomjölken från priset på den konventionella mjölken och i stället mer låta marknaden sätta priset. Det är en tanke som inte är främmande för flera mejerier. Det kanske är något man får tänka sig. Nu har det hänt så mycket under kort tid att det nog inte är alla som vet hur man ska agera i den här nya situationen, säger Per-Olof Jonsson, produktchef på Skånemejerier. Marknaden måste betala Alla mejerier pratar om att det är viktigt att prishöjningarna också betalar sig. Visserligen ger större volymer en högre nyttjandegrad och därför också bättre lönsamhet. Men det måste också gå att ta ut prishöjningen av kunderna. Enligt A C Nielsen är det fortfarande bara 15 procent av kunderna som är beredda att betala för ekologi, och vi ser ingen jätteökning i butikerna på samma sätt som framställs i media. Ska vi kunna få upp priserna rejält, måste vi kombinera eko med andra värden eller egenskaper som kunderna efterfrågar. Eko står för naturlighet för oss, säger Ann Freudenthal på Arla. Skånemejerier, som sedan tidigare har en hälsoprofil, ser att just kombinationen eko och hälsa är bra. Den ekologiska Pro 8 ekologiskt lantbruk 10/2007

4 Viva som man lanserade under hösten har hittills varit lyckad. Skälet till Norrmejeriers kraftiga prishöjning är att man bestämt sig att 2011 ha en andel på 10 procent ekologisk mjölk. Vi kommer att klara att förse våra kunder under 2008 om de offentliga kunderna kommer i lagom takt, men det handlar om att vi ska klara det framåt också. Det här är väldigt tydligt drivet, även från konsumenthåll, både när det gäller befintliga produkter och att man vill ha fler produkter, säger Jan-Erik Noord, chef för producenttjänsten hos Norrmejerier. Den höjning som ni har gjort är kraftig, räknar ni hem affären? Det centrala är att ha en affär överhuvudtaget. Vi kan inte stå där och inte ha en efterfrågad produkt. Det finns egentligen inget alternativ för oss, vi måste ha ekomjölken. Kan vi sedan också utnyttja råvaran väl, så ser vi att det finns ekonomi i det. Rydström har vi gjort för att visa att vi har stora ambitioner för ekomjölken. Vi är ju redan idag störst i världen på ekologisk mjölk och ekologiska mejeriprodukter, säger Ann Freudenthal. Arla har under hösten löst sin brist genom att erbjuda dansk ekologisk mjölk som ett alternativ till konventionell mjölk till offentliga storhushåll. Under senhösten och vintern får Arla in de 37 nya leverantörer och deras 20 miljoner kg mjölk som man så väl behöver. Arla vet också att det kommer att bli en viss ökning under nästa år. Mejeriet har också planer på att ta fram en rad olika nya produkter, beroende på hur långt råvaran räcker, men man är inte främmande för att använda dansk ekologisk mjölk för att produktutveckla vissa varumärken som inte ligger under Arlakon. Skånemejerier kommer inom kort att få in tre nya leverantörer som tillsammans har ett par miljoner kg ekomjölk och löser därmed sin akuta brist. Framåt sommaren är dock läget betydligt mer osäkert. Förutom att uppmana mjölkbönderna att producera mer mjölk, har Skånemejerier också löst sin brist genom ett samarbete med danska Thise Mejeri. Vi har inget utrymme för att lansera nya produkter och därför har vi inlett samarbetet med Thise Mejeri. Vi kommer att lansera en rad olika syrade produkter från dem, säger Per-Olof Jonsson, produktchef på Skånemejerier. Och ett tredje sätt är givetvis att locka till sig leverantörer från andra mejerier. Vissa sådana trevanden görs, men hur stor huggsexan kommer att bli om de ekologiska mjölkbönderna återstår att se. En sak är dock säker vinden blåser åt rätt håll för ekoproducenterna. Satsar på värvning Alla mejerier jobbar nu mycket aktivt på att få fram mer ekomjölk. Milko bedriver ett antal aktiviteter, framför allt för att övertyga bönder som redan har ställt om marken, men inte djuren. Under nästa år kommer man bl a att anordna informationsträffar på ekologiska mjölkgårdar tillsammans med rådgivare från länsstyrelsen. Från 1 februari kommer också mejeriet i Sundsvall att kunna ta emot KRAV-mjölk, och då är alla Milkos mejerier KRAV-godkända. Vid årsskiftet får man in en rad nya leverantörer som gör att man ökar sin andel från 6,5 till 7,2 procent. Jag hoppas att vi inte ska behöva ställa några produkter under nästa höst, som är den kritiska perioden. Under den gångna hösten hade vi bara några enstaka sådana tillfällen, säger Trine Amundsen. Arla har under hösten lagt in en rejält högre växel för att få in mer ekomjölk. Vi jobbar nu med eko inom Arla på alla bredder, från vision till volymmål inför nästa år. Reklamkampanjen med Elin Stockholms Butikskött har under hösten visat att de omöjliga KRAV-lammen mycket väl går att sälja. LAMM Ny aktör tar över där Scan misslyckats Det går att sälja ekologiskt lamm. Stockholms Butikskött har under hösten börjat sälja färdigstyckat lamm från Gotland till ett 40-tal butiker i Stockholm och räknar nästa år med att dubbla försäljningen. Försäljning av lamm i allmänhet och ekologiskt lamm i synnerhet, har varit en trög historia. Ett problem som brukar lyftas fram är att tillgången är ojämn, mycket lamm på hösten och betydligt mindre på våren. Även om Scan kraftigt har ökat sin försäljning av KRAVmärkt nötkött och griskött, så går det betydligt trögare med lammen. Stockholms Butiks kött har dock gjort en satsning på KRAV-märkt lammkött. Under hösten startade man tillsammans med ekologiska nötoch lammuppfödare ett koncept som man kallar Gotlands Eko. Köttet säljs till ett 40-tal butiker, främst Coop, i Stockholm och försäljningen har hittills gått mycket bra. Vi har styckat och sålt djur i veckan och vi skulle kunna sälja minst det dubbla, säger Thomas Östlund, VD för Stockholms Butikskött. Förutom att kombinationen av ekologiskt och lokalt, som ändå Gotland får anses vara ur Stockholmsperspektiv, så är en annan framgångsfaktor att man valt att leverera lammen färdigstyckade i boxar. Stockholms Butikskött styckar lammen i sex olika detaljer, vilket också gör att man kan erbjuda fler detaljer än vad som annars finns i butikerna. Även på nötsidan går försäljningen bra. I dag säljer man 10 djur i veckan och räknar med 25 djur nästa år. Det här ligger i tiden och är här för att stanna. Genom den här satsningen, framför allt på lamm, så känner vi att vi ligger i framkanten, säger Thomas Östlund. foto: lena karlsson ekologiskt lantbruk 10/2007 9

5 Höga priser på konventionell spannmål gör det svårare att rekrytera nya ekoodlare. SPANNMÅL Rörlig marknad till fördel för odlarpriset men ökar osäkerheten Kommande års konventionella och ekologiska spannmålsmarknad kommer att bli svängigare. Det beror på ökad förbrukning av spannmål i världen och små världslager. Så länge det är tomt i världslagren så har vi en mycket rörligare marknad till odlarens fördel, säger Anneke Svantesson, produktmarknadschef för ekologiskt spannmål hos Lantmännen. Inför nästa år förväntar sig Anneke Svantesson en brist på ekologisk spannmål, vilket kommer ge en bra förhandlingsposition och möjlighet att ta ut bra priser på marknaden. Golvet, i form av konventionella priser, är inte längre platt utan guppigt och det gäller att undvika svackorna. Att marknaden är hög innebär inte att det ställs mindre krav på hur man agerar framöver. Tvärtom, nu måste vi ha järnkoll på vad som händer både i den konventionella och ekologiska marknaden för att agera, säger Anneke Svantesson. Rekordpriser på ekologiskt för skörd 2007 beror just på kombinationen av skyhöga konventionella priser och en riktigt bra efterfrågan på ekologisk spannmål. För v 42 betalade Lantmännen 3,20 för höstvete och fodervete, mot 1, Rågen låg på 3,20 (1, ), oljeväxter på 5,10 (3, ) och baljväxter på 3,50 (1, ). Svårt med nyrekrytering Anneke Svantesson håller det för sannolikt att premierna för ekologisk spannmål blir bra några år framöver. Det beror bl a på att Sverige och Västvärlden tappar och har svårt att rekrytera ekoodlare på grund av ett högt konventionellt spannmålspris. Samtidigt ökar efterfrågan på ekologisk spannmål. Starkast ökar foderspannmål och proteingrödor på grund av en ökande animalieproduktion. Förutom att Anneke Svantesson vill ha fler odlare, så rekommenderar hon också djuruppfödare att odla mer proteinfoder själva, eftersom det finns stor risk att det kommer att bli brist på detta. Bra priser på ekovete och havre, får odlare att hoppa över mer riskabla grödor som baljväxter. Jag rekommenderar spannmålsodlarna att odla en blandad korg av grödor så att vi håller alla våra kunder igång. Det är svårt att säga hur det går med foderspannmålen. Hittills har situation i Europa räddats genom import från bland annat Kazakstan och länder i östra Europa, där intensiteten i konventionell odling är lägre och steget till ekologisk produktion kortare. Vad gör ni på Lantmännen för att övertyga fler odlare om att de ska ställa om? Vi vill ha fler odlare, men det är priset och villkoren som måste övertyga. Vi har aldrig kört några politiska rekryteringskampanjer. Varje odlare måste ju göra det som är bäst på det egna företaget, säger Anneke Svantesson. Fast i kontraktet Börje Fredriksson på Storegården i västgötska Kestad är en av de odlare som tycker att Lantmännen kunde visa ett större intresse för den ekologiska spannmålsodlingen. Själv sitter han fast med ett treårskontrakt för höstvete med ett garanterat Årets julläsning ute nu! Grönsaks- & blomsterfrö Pluggplantor blommor och många tillbehör Brukar Du inte få katalogen, beställ den NU! Mogatan 6, Helsingborg, Tel Fax ekologiskt lantbruk 10/2007

6 minsta pris på 1,50 och ett högsta pris på 2,20, samtidigt som priset nu är uppe på 3,20. Vad har bonden eller Lantmännen, som är böndernas företag, för intresse av att ha ett maxpris? Det borde ligga i Lantmännens intresse att bönderna också tjänar pengar. Lantmännen måste inse att ekologisk odling kräver en annan långsiktighet. Jag kan bli konventionell i morgon om jag vill det, men det tar två år för en konventionell att bli ekologisk. Jag skulle vilja se lockpriser och att Lantmännen också vågar ta en risk för att fler odlare ska ställa om. I dag finns det risk att man i stället slutar odla ekologiskt, säger Börje Fredriksson. Han är också kritisk till den bristande marknadsinformationen som han tycker är ett tecken på att Lantmännen inte på allvar arbetar med detta. Anneke Svantesson bemöter kritiken med att det inte var någon som för ett år sedan, när treårskontrakten skrevs, visste hur priserna skulle rusa i höjden. Treårsavtalen är en typ av terminsavtal. Det har varit odlarens eget val att skriva ett sådant avtal eller ett vanligt poolavtal med öppet pris. Vi har ställt ut ett erbjudande som odlare frivilligt kunnat ta eller lämna. Lantmännen har i sin tur sålt på exakt samma villkor till kund och är bunden av det priset till både köpare och säljare. Hon säger också att även många konventionella odlare har säkrat tidigt i marknaden på relativt blygsamma terminspriser, så detta är inget unikt för just de treåriga ekologiska avtalen. Många odlare fokuserar på höstens höga priser på konventionellt spannmål, men så kan man inte jämföra. Många konventionella odlare har heller inte lyckats pricka topparna, utan fått betydligt lägre priser, säger hon. Rörlig marknad Däremot så tror hon inte att det kommer att bli aktuellt inom den närmaste tiden att skriva nya treårskontrakt, helt enkelt därför att det troligen blir svårare att hitta ett prisintervall som både köpare och säljare känner sig bekväma med. När det gäller marknadsinformationen så läggs korta marknadsrapporter regelbundet ut på Lantmännens hemsida, Den rörliga marknaden kommer dock att öka behovet av marknadsinformation. Vi kommer att informera bättre om priserna, men jag kan inte ställa ut priserna skarpt som de konventionella gör. När Lantmännen ställer ut spot- och terminspriser på konventionell spannmål är det erbjudanden som är obegränsade. För att det skall fungera behövs det antingen en fysisk marknad att sälja på motsvarande pris i direkt, eller en börs att säkra på. Den ekologiska marknaden är helt enkelt för liten och för ojämn för att detta skall fungera. Aktiviteten på ekomarknaden sker mer i perioder. I bristsituationer, som i år, vill kunderna ofta köpa en stor del av sitt årsbehov tidigt. Positivt är nu att ekomarknaden har blivit större, vilket gör att det också finns en eftermarknad, säger Anneke Svantesson. Lantmännen har också anställt en ny person som ska ansvara för planering och styrning av ekologisk spannmål. Han heter Krister Linnarsson och jobbar i varuflödesteamet på spannmålsdivisionen. Vi vill ha fler odlare, framför allt när det gäller produkter som inte är så vanliga i den ekologiska odlingen, som sallat, kål och det som odlas i växthus, säger Frans Brozén på Samodlarna. Den ekologiska grönsaksodfoto: andré maslennikov En bromskloss för de ekologiska grönsakerna är att det saknas samordning kring packning och distribution för hela Sverige utom Gotland. GRÖNSAKER Höga spannmålspriser lockar odlarna mer än grönsakerna Försäljningen av ekologiska grönsaker har ökat med cirka 30 procent i år, och den ökningen förväntas bli ännu större under nästa år. Fler ekologiska grönsaksodlare behövs. Den ekologiska rödlöken tog slut redan i oktober, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Samodlarnas försäljning av rödlök har ökat med hela 500 procent under året. Hur det går med potatisen och rotfrukterna fram på vårkanten återstår att se. Generellt har grönsaksförsäljningen stigit med 30 procent. lingen kommer att öka nästa år, men det är fortfarande ingen riktig fart i omställningen. Frans Brozén menar att det beror på flera faktorer, bl a finns en osäkerhet hos odlarna. Det är inte så länge sedan som det var dåliga priser på ekologiskt. Höga spannmålspriser lockar också odlare, i stället för grönsaker som är en mer riskfylld och tidskrävande odling. En bromskloss är också att det saknas en samordning kring packning och distribution på fastlandet. På Gotland har vi ett sådant system som fungerar bra. Vi inom Samodlarna hjälper gärna till med att få igång något, säger Frans Brozén. Även om priserna har varit bra i år, menar han att en odlare inte kan bygga sin kalkyl på dessa höga priser. Han skulle också gärna se att handeln inte gör så stora procentpåslag som sker i dag. Det kan inte vara vettigt att ett kilo potatis, som odlaren får 7 7,50 kronor för, ska kosta kronor ute i butiken. Handeln gör en större vinst på ekologiskt än på konventionellt och det kan inte vara meningen, säger han. ekologiskt lantbruk 10/

7 Nu byggs det dock nya hönsstallar för fullt och en uppskattning är att det rör sig om ungefär hönsplatser. De som bygger satsar på större flockar, från och uppåt, och befintliga bygger också ut. Två kronor till skulle äggproducenterna behöva för att täcka de ökade foderkostnaderna, och en höjning är på väg lovar Svenska Lantägg. ÄGG Nya regler för stallarna har fått många nya att satsa Försäljningen av KRAV-ägg har ökat kraftigt och bristen är nu stor. Priserna fortsätter att stiga, samtidigt som en rad nya producenter är på väg in. Det är tufft för de ekologiska äggproducenterna just nu. Visserligen har priset stigit med cirka 2 kronor kilot under hösten, men enligt Roland Ivarsson, ordförande i Föreningen för ekologisk fjäderproduktion, täcker inte detta de ökade foderpriserna. Vi skulle behöva minst två kronor till, säger han. Han upplever också att packerierna inte jobbar med eko på samma aktiva sätt som exempelvis mejerierna. Samtidigt som det finns ett starkt intresse från exempelvis mindre helt ekologiska butiker och även mindre grönsaksgrossister, väljer allt fler producenter att starta egna packerier. Jag förstår dem, men ser det samtidigt som en olycklig utveckling, för packerierna är bra på att packa ägg och har en hög livsmedelskontroll, säger Roland Ivarsson. Fortfarande har branschen inte löst uppfödningen av unghönan. I dag finns bara en liten uppfödare som föder upp ung hönan enligt KRAV-reglerna. Vi tror ju att vi får starkare och mer vana höns om de redan som unghöna är vana vid dagsljus och grönbete, säger Roland Ivarsson. Under året har det också blivit tillåtet att avskilja flockarna med nätväggar i stället för hela väggar, något som ger en lägre investeringskostnad per hönsplats. Detta ger olika prisbilder hos producenterna och jag är också rädd att vi kommer att få svårt att försvara nätväggarna gentemot konsumenterna, säger Roland Ivarsson. Det tyder på att branschen ändå har en viss framtidstro? Ja, nätväggarna ger som sagt lägre investeringskostnader för dem som bygger nu, men sedan hoppas man också på högre äggpris. Och äggpriset kommer att stiga, förmodligen före årets utgång. Det beskedet ger Håkan Andersson på Svenska Lantägg, som är marknadsledande på KRAV-ägg. Företaget säljer drygt hälften av alla ekologiska ägg i landet. Han bedömer att efterfrågan är så pass stor att man skulle kunna sälja nästan 30 procent mer ägg redan i dag, vilket motsvarar cirka ton. Svenska Lantägg är inte ensamma i sin situation. Det råder underskott även hos de andra packerierna. Hur högt blir priset? Det kommer att bli en kraftig höjning, men samtidigt är KRAV-äggen redan i dag dubbelt så dyra som vanliga ägg och frågan är hur mycket mer som konsumenten är beredd att betala. Samtidigt så måste vi se till att producenterna får en lönsamhet. Det är en svår balansgång, säger Håkan Andersson. 12 ekologiskt lantbruk 10/2007

Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad

Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad 20 januari 2016 Maria Dirke Punkter Ekologiska Lantbrukarna Ekologisk produktion i Sverige Jordbrukspolitik, landsbygdsprogram Mål? Marknad eko Ekonomi

Läs mer

Ekologiska spannmålsmarknaden 2015

Ekologiska spannmålsmarknaden 2015 Ekologiska spannmålsmarknaden 2015 - Vad är på gång och vilka rörelser finns på marknaden i Sverige, EU och USA? Olle Ryegård, Agroidé AB Inledning Totalproduktionen av svensk certifierad säljbar ekologisk

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Halvårsrapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln inklusive Systembolaget. Januari Juli 2016 sammanställd av Ekoweb.nu 18 års erfarenhet av ekomarknaden

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning KF granskar den svenska marknaden för kött En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten ska kunna påverka utbudets kvalitet

Läs mer

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1.

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Själva grundtanken är att det ska bli mindre krångligt att handla lokalt producerad mat. Det ska inte behövas bil, en stor frys och att man råkar känna

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Växande Marknad. det aktuella marknadsläget för ekologiska produkter. 120 Invägd ekologisk mjölk. 80 Tusen ton 60

Växande Marknad. det aktuella marknadsläget för ekologiska produkter. 120 Invägd ekologisk mjölk. 80 Tusen ton 60 Växande Marknad det aktuella marknadsläget för ekologiska produkter 120 Invägd ekologisk mjölk 100 80 Tusen ton 60 40 20 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Text och layout: Karolina Jerkebring

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2013-03-28 Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Äggpriser i Sverige och EU Det svenska partipriset för ägg låg under vecka 11 på 223,40 euro/100 kg, vilket var

Läs mer

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skåne är Sveriges kornbod. Här finns landets bästa jordbruksmark. Här odlas också 70 procent av Sveriges grönsaker, frukt och bär.

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Färre KRAV-slakterier ska möta ökad efterfrågan

Färre KRAV-slakterier ska möta ökad efterfrågan Färre KRAV-slakterier ska möta ökad efterfrågan Swedish Meats är helt dominerande på de stora djurslagen och har rationaliserat hårt. MARIA ALARIK och YLVA ÅKERFELDT Ekokötts reklamkampanj för ekologiskt

Läs mer

marknad Arla täcker brist på svensk ekomjölk från företagets danska leverantörer

marknad Arla täcker brist på svensk ekomjölk från företagets danska leverantörer Arla täcker brist på svensk ekomjölk från företagets danska leverantörer Import ett bättre alternativ än att dra in produkter från konsumentmarknaden. Värmdövägen 738 740, 132 40 Saltsjö-Boo Försäljning:

Läs mer

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1 Ekologiskt är en växande konsumenttrend som skapar en

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Ekologisk produktion

Ekologisk produktion Ekologisk produktion Varför matchar inte utbudet efterfrågan? en kortversion Foto: Johan Ascard Producentpriset för ekologiskt producerade jordbruksprodukter är betydligt högre än för konventionellt producerade

Läs mer

Bättre lönsamhet och mindre risk men växtodlarna tvekar att lägga om

Bättre lönsamhet och mindre risk men växtodlarna tvekar att lägga om Bättre lönsamhet och mindre risk men växtodlarna tvekar att lägga om Ekostödet och oberoendet av insatsmedel jämnar ut intäkterna mellan åren. Det verkar som att lönsamheten är bättre i ekologisk produktion

Läs mer

Jordbruksinformation Starta eko. ungnöt

Jordbruksinformation Starta eko. ungnöt Jordbruksinformation 2 2016 Starta eko ungnöt Foto: Mats Pettersson Börja med ekologisk produktion av ungnöt Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Allt fler vill köpa ekologiskt nötkött. I Sverige

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Regional livsmedelsstrategi för Stockholm. Behövs det?

Regional livsmedelsstrategi för Stockholm. Behövs det? Regional livsmedelsstrategi för Stockholm Behövs det? Trendspaning Stockholm historiskt en plats för nya intryck och innovation Många miljömedvetna konsumenter och många olika matkulturer Stockholms uppfattas

Läs mer

Varför handla ekologiskt?

Varför handla ekologiskt? 100519 Varför handla ekologiskt? Ida Wreifält, 9B Handledare: Fredrik Alven Innehållsförteckning: Inledning sid 1 Bakgrund sid 1-2 Syfte sid 2 Metod sid 2 Resultat sid 2-4 Slutsats sid 4 Felkällor sid

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Maten och Miljön. Strängnäs 24 November. Hans Andersson

Maten och Miljön. Strängnäs 24 November. Hans Andersson Maten och Miljön Strängnäs 24 November Hans Andersson Mitt företag Haga Tillsammans med 3 anställda bedriver jag ekologisk mjölkproduktion med ca 70 kor och 100 ungdjur. Vi brukar 200 ha åker och 50 ha

Läs mer

Räcker den ekologiska spannmålen? -Anneke Svantesson -Produktmarknadschef råg och ekologisk spannmål

Räcker den ekologiska spannmålen? -Anneke Svantesson -Produktmarknadschef råg och ekologisk spannmål Räcker den ekologiska spannmålen? -Anneke Svantesson -Produktmarknadschef råg och ekologisk spannmål Pris turbulens och ekologisk S/D ekopremie Efterfrågan/utbud (S/D) avgör priset Liten tillgång driver

Läs mer

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216

Läs mer

Tertialrapport. Tertialrapport - Livsmedel, hotell och restaurang Tertial 1 2014

Tertialrapport. Tertialrapport - Livsmedel, hotell och restaurang Tertial 1 2014 Tertialrapport Årets första månader visar på en fortsatt uppgång för ekologiska varor och konsumenterna har dessutom börjar efterfråga produkter rena från hormoner och antibiotika. Efterfrågan på viltkött

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2016

Priser på jordbruksprodukter maj 2016 2011-05 2011-27 2011-49 2012-19 2012-41 2013-11 2013-33 2014-03 2014-25 2014-47 2015-17 2015-39 2016-08 2015-21 2015-24 2015-27 2015-30 2015-33 2015-36 2015-39 2015-42 2015-45 2015-48 2015-51 2016-01 2016-04

Läs mer

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2012-07-12 Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen Världsmarknadspriserna på jordbruksprodukter väntas den kommande tioårsperioden

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, bröd & spannmål

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, bröd & spannmål Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning, bröd & spannmål KF granskar: Den svenska marknaden för bröd och spannmål En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 1, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. Produktionsvärde: Osäker prognos indikerar 2,3

Läs mer

Vill du sprida risker eller leva i nuet?

Vill du sprida risker eller leva i nuet? Vill du sprida risker eller leva i nuet? Spannmålsavtal på dina villkor Låt oss köpa din spannmål Spannmålsaffären är en av dina allra viktigaste affärer. Flera faktorer avgör slutresultatet och vissa

Läs mer

djurhållning Med KRAV på grönbete tema:

djurhållning Med KRAV på grönbete tema: tema: djurhållning Med KRAV på grönbete Det är sommar och smågrisarna busar med varandra i gröngräset medan suggorna bökar i jorden eller tar sig ett gyttjebad. På en annan gård går korna lugnt och betar.

Läs mer

Ekologisk mjölk- och grisproduktion

Ekologisk mjölk- och grisproduktion Ekologisk mjölk- och grisproduktion Introduktionskurs för rådgivare Linköping, 2015-10-13 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Utvecklingen

Läs mer

Nötkreatur och grisar, hur många och varför

Nötkreatur och grisar, hur många och varför Miljontal På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10- 24 Nötkreatur och grisar, hur många och varför Svenskt jordbruk blir allt extensivare. Mjölkkrisen har lett till att antalet

Läs mer

Oslo 25 mars 2010. Svensk spannmålssektor 15 år med EU. Jordbruksdepartementet

Oslo 25 mars 2010. Svensk spannmålssektor 15 år med EU. Jordbruksdepartementet Oslo 25 mars 2010 Svensk spannmålssektor 15 år med EU Vad har hänt i Sverige sedan 1995? Politik Produktion ki Konsumtion Handel Industri Politiska spelregler Beslut i Sverige 1990 om avreglering Slopat

Läs mer

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV är en symbol för positiv utveckling. Nästan alla konsumenter, 98 procent*, känner till KRAV-märket.

Läs mer

Kraftig ökning av spannmålspriserna

Kraftig ökning av spannmålspriserna 1(5) INFORMATION 21-8-13 Enheten för handel och marknad Ida Björklund Tfn: 36-15 63 43 Mobil: 7-548 4 7 E-post: ida.bjorklund@jordbruksverket.se Kraftig ökning av spannmålspriserna Under de senaste veckorna

Läs mer

Mervärden från anonymitet till identitet Åsa Odell vice förbundsordförande LRF

Mervärden från anonymitet till identitet Åsa Odell vice förbundsordförande LRF Mervärden från anonymitet till identitet Åsa Odell vice förbundsordförande LRF Konsumenten vill veta ursprung, produktionsmetoder, egenskaper och om maten är schysst och säker Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund

Läs mer

Samverkan är nyckeln till framgång

Samverkan är nyckeln till framgång Samverkan är nyckeln till framgång Sten Moberg, Svalöf Weibull Oljeväxterna har inte endast Jan Elmeklo, Karlshamns AB betydelse för att förse svenska konsumenter med svensk rapsolja och rapsmjöl. Det

Läs mer

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Claes Johansson, Chef Hållbar Utveckling Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord Maskiner Inköp Växtodling Insatsvaror Lantbrukare Spannmål Vidareförädling

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Johan Andersson Divisionschef, Lantmännen Lantbruk Lantmännens strategi och portföljstruktur utgår från uppdraget bidra till lönsamheten på våra ägares gårdar (affärspartner)

Läs mer

Världens närmaste mat

Världens närmaste mat Sv Sigill A6_g 07-06-19 12.32 Sida 1 Världens närmaste mat En skrift som vill inspirera dig till att välja mat som är lite bättre Sv Sigill A6_g 07-06-19 12.32 Sida 2 Vi bryr oss precis som du Svenskt

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2015

Priser på jordbruksprodukter september 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-09-30 Priser på jordbruksprodukter september 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-07-04 Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna 2016-2025 Utbudet matchar efterfrågan för de flesta råvarorna vilket ger en blygsam prisutveckling

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT nr 73 74 Sid 2 Livsmedelspolitik HEM Innehåll Dagordningspunkt 73... 3 Motion nr 113 Angående Livs tar ansvar för svensk livsmedelsproduktion...

Läs mer

Prisutveckling och lönsamhet inom ekologisk produktion

Prisutveckling och lönsamhet inom ekologisk produktion Prisutveckling och lönsamhet inom ekologisk produktion Rapport 2008:10 Foto: Mats Pettersson Prisutveckling och lönsamhet inom ekologisk produktion Marknadsavdelningen 2008-06-27 Referens: Gabriella Cahlin

Läs mer

MARKNAD INVÄGNING AV EKOLOGISK MJÖLK SAMS/SWEGRO NOTERING MERPRIS FÖR EKOLOGISK MJÖLK AVRÄKNINGSPRISER KRAV-GODKÄNT KÖTT

MARKNAD INVÄGNING AV EKOLOGISK MJÖLK SAMS/SWEGRO NOTERING MERPRIS FÖR EKOLOGISK MJÖLK AVRÄKNINGSPRISER KRAV-GODKÄNT KÖTT INVÄGNING AV EKOLOGISK MJÖLK Invägningen av ekologisk mjölk fortsatte att öka 2002 och var 13 % större än 2001. Den stora förändringen under året har varit en starkt ökad tillverkning av syrade produkter,

Läs mer

Publicerad i Göteborgsposten 22/10 2015

Publicerad i Göteborgsposten 22/10 2015 Publicerad i Göteborgsposten 22/10 2015 Hållbar produktion kan förhindra nya mjölkkriser MJÖLKKRISEN: Många fler mjölkbönder kan få betydligt mer betalt när man producerar mjölk på ett hållbart sätt. Marknaden

Läs mer

Vad ska man äta egentligen? Matens hållbarhetsutmaningar Haninge, 21 augusti 2012 Anna Richert

Vad ska man äta egentligen? Matens hållbarhetsutmaningar Haninge, 21 augusti 2012 Anna Richert Vad ska man äta egentligen? Matens hållbarhetsutmaningar Haninge, 21 augusti 2012 Anna Richert Vad vi äter och hur det är producerat: Vem äter nyttigast? Vilken familj orsakar mest belastning på miljön?

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, mejeri & ägg

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, mejeri & ägg Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning, mejeri & ägg KF granskar: den svenska marknaden för mejeri och ägg I ett omfattande granskningsprojekt kommer KF att belysa hur olika livsmedelsmarknader

Läs mer

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 Eko-målet med siktet på en hållbar utveckling GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 På lördag är det dags igen!!! Ekomatsligan 2013 Ludvika nu på plats 38 Våra ekologiska varor: Vetemjöl Havregryn Mjölk Filmjölk

Läs mer

Sveriges produktion av nötkött och ägg ökar men importen tar ändå marknadsandelar

Sveriges produktion av nötkött och ägg ökar men importen tar ändå marknadsandelar På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-09-20 Sveriges produktion av nötkött och ägg ökar men importen tar ändå marknadsandelar Under första halvåret 2013 fortsatte Sveriges produktion av

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Att vara eller inte vara ekobonde

Att vara eller inte vara ekobonde Att vara eller inte vara ekobonde Insikter från projektet: Det svenska lantbrukets omvandling 1990-2040 Camilla Eriksson Fil.dr. i landsbygdsutveckling Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Institutionen

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2016

Priser på jordbruksprodukter november 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-11-30 Priser på jordbruksprodukter ember 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Träff kring andelsjordbruk

Träff kring andelsjordbruk Träff kring andelsjordbruk Ekocentrum 5 mars 2014 Arrangörer: Grön Produktion på Mistra Urban Futures, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Studiefrämjandet Onsdagskvällen den 5 mars höll Grön Produktion på

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2017

Priser på jordbruksprodukter juni 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-07-03 Priser på jordbruksprodukter juni 2017 är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom. Priset för ungtjur klass R3 i var 25 procent

Läs mer

Jordbruksinformation10 2013. Starta eko Kyckling

Jordbruksinformation10 2013. Starta eko Kyckling Jordbruksinformation10 2013 Starta eko Kyckling Starta eko kyckling Text och foto: Åsa Odelros Kyckling är mager och nyttig mat och konsumtionen av kycklingkött ökar stadigt. De ekologiska kycklingarna

Läs mer

Arlas Ekorapport Ekostatistik för första halvåret 2013 och en inblick i tredje kvartalet

Arlas Ekorapport Ekostatistik för första halvåret 2013 och en inblick i tredje kvartalet Arlas Ekorapport 2013 Ekostatistik för första halvåret 2013 och en inblick i tredje kvartalet Innehåll Arlas Ekorapport 2013 Sammanfattning - Från avmattad marknad till försiktigt optimism... 3 Om Arla

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Proteinskiftet ur ett Lantmännen perspektiv

Proteinskiftet ur ett Lantmännen perspektiv Proteinskiftet ur ett Lantmännen perspektiv Annelie Moldin, Lantmännen R&D 2017-05-19 Lantmännen agerar på en global marknad, med basen i norra Europa Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas

Läs mer

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-06-03 Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 2, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. Produktionsvärde: Osäker prognos indikerar,5

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

KSLA den 13 oktober 2016 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad

KSLA den 13 oktober 2016 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad 216-1-14 Hur blåser vindarna på den svenska livsmedelsmarknaden? KSLA den 13 oktober 216 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad Den svenska animaliemarknaden - hur påverkas den av omvärlden?

Läs mer

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark I Bastuträsk har man gjort korv till försäljning i 118 år, det är en fin Västerbottnisk mattradition som man ser att ägarna Mattias Berg och

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Omläggning till Ekologisk växtodling Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Marknaden ekospannmål 2007 uppdelning av 150 000 ton 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Livsmedel Export

Läs mer

Du kan göra skillnad - bli en av oss.

Du kan göra skillnad - bli en av oss. Du kan göra skillnad - bli en av oss. Vi värnar om den svenska ängen Naturbeteskött i Sverige är en ideell förening som arbetar för att fler bönder ska producera och fler konsumenter ska köpa, certifierat

Läs mer

ursprungsmärkning av livsmedel

ursprungsmärkning av livsmedel Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel Martin & Servera arbetar, tillsammans med restaurang- och storköksbranschen, för att initiera en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel, något som många kunder

Läs mer

Djuromsorg och konkurrenskraft - hur samspelar marknad och politik? Konsumentdriven djuromsorg - är Danmark och Holland på väg att ta täten?

Djuromsorg och konkurrenskraft - hur samspelar marknad och politik? Konsumentdriven djuromsorg - är Danmark och Holland på väg att ta täten? Djuromsorg och konkurrenskraft - hur samspelar marknad och politik? Konsumentdriven djuromsorg - är Danmark och Holland på väg att ta täten? Bakgrund konkurrenskraft och djurskydd Konkurrenskraftutredningen

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

Klimatsmart mat myter och vetenskap. Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet

Klimatsmart mat myter och vetenskap. Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Klimatsmart mat myter och vetenskap Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige

Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige Hög tid att dra åt samma håll! Svenska Köttföretagen AB Unika möjligheter att producera högkvalitativa livsmedel men kurvorna visar på motsatsen 400 Svenska grismarknaden

Läs mer

ARLA EKO. Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on. Arlas ekologiska ini8a8v. Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand

ARLA EKO. Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on. Arlas ekologiska ini8a8v. Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand ARLA EKO Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on Arlas ekologiska ini8a8v Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand Arla vilka är vi 10 minuter Arla Ekologiskt Arla eko - nuläge och

Läs mer

Nya förhoppningar om ekoslakt I Jämtland och Västernorrland Jämtlandsgården gör omstart och Nässlanders bygger till för KRAV-slakt.

Nya förhoppningar om ekoslakt I Jämtland och Västernorrland Jämtlandsgården gör omstart och Nässlanders bygger till för KRAV-slakt. Nya förhoppningar om ekoslakt I Jämtland och Västernorrland Jämtlandsgården gör omstart och Nässlanders bygger till för KRAV-slakt. Projektet Ekologiskt kött i norr arbetar i de fyra nordligaste länen

Läs mer

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Marknadsläget på spannmål Agrimarket på exportmarknaden Vad betyder samarbetet med DLA för exporten av spannmål från Finland Kvaliteten på årets spannmål Skördarna bra

Läs mer

Ekologisk djurproduktion

Ekologisk djurproduktion Ekologisk djurproduktion Introduktionskurs för rådgivare Uppsala, 2016-01-20 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Mjölk loket i den ekologiska

Läs mer

Sammanfattning av Workshop Grislyftet 12 december 2011

Sammanfattning av Workshop Grislyftet 12 december 2011 Sammanfattning av Workshop Grislyftet 12 december 2011 Målbilder (om 10 år) hos Halländska grisföretagare Generationsskifte eller försäljning. Självförsörjande på el (sol eller vind) Producera lönsamma

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 3, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. Produktionsvärde: 2 procent real tillväxt enligt

Läs mer

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 217-6-8 Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala förbrukningen

Läs mer

Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp

Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp Var vi befinner oss i Landet Ekologisk mjölkproduktion I Västra Götaland och här ligger

Läs mer

För mera information: Om Växa Sverige

För mera information: Om Växa Sverige 2016-08-26 1 (6) Från och med den 1 augusti finns det endast 3 971 mjölkbönder kvar. Det senaste året har Sverige tappat över 300 gårdar och nedläggningstakten ökar nu för varje vecka. Under 2016 har även

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

MARKNAD. Bättre konsumentpackat från Swedish Meats KÖTT. KRAV-godkänt kött via Swedish Meats avräknas med tillägg över ordinarie avräkningspris.

MARKNAD. Bättre konsumentpackat från Swedish Meats KÖTT. KRAV-godkänt kött via Swedish Meats avräknas med tillägg över ordinarie avräkningspris. Bättre konsumentpackat från Swedish Meats Jämnare flöde, bättre etiketter, nya tråg och längre hållbarhet på konsumentförpackat kött från Swedish Meats är nyheter som förhoppningsvis ska underlätta försäljningen

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1

Sammanfattning Rapport 2012:1 Sammanfattning Rapport 2012:1 Mål som styrmedel målet för den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel Riksdagen satte på regeringens initiativ målet att 25 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen

Läs mer

Jos Botermans & Anne-Charlotte Olsson, JBT/SLU, Alnarp

Jos Botermans & Anne-Charlotte Olsson, JBT/SLU, Alnarp 1 Slutrapport: Ekologisk grisproduktion - en tillväxtmöjlighet för mindre producenter? Ekonomisk jämförelse av produktion enligt KRAV eller EU-regler (projnr 0446023) Jos Botermans & Anne-Charlotte Olsson,

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV SUGGOR PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS SUGGAN & GALTEN SUGGOR & SMÅGRISAR UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR MOBILE ORGANIC PIGGERY

KÄLLUNDAGRISENS LIV SUGGOR PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS SUGGAN & GALTEN SUGGOR & SMÅGRISAR UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR MOBILE ORGANIC PIGGERY I den här utställningen får du veta hur grisuppfödningen går till på Källunda Gård och hur vi arbetar för att grisarna ska ha det bra samtidigt som de kommer till nytta i jordbruket. På den här sidan ser

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet GÄSENE KÖTT Datum: 204-2-23... Journalnummer: Projekttid: Juli December 204. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som

Läs mer

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen?

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Patrik Myrelid, strategichef KSLA den 9 april 2015 2 15 maj 2014 Med affärsverksamheter i norra

Läs mer