Samverkan är nyckeln till framgång

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkan är nyckeln till framgång"

Transkript

1 Samverkan är nyckeln till framgång Sten Moberg, Svalöf Weibull Oljeväxterna har inte endast Jan Elmeklo, Karlshamns AB betydelse för att förse svenska konsumenter med svensk rapsolja och rapsmjöl. Det svenska lantbruket vitaliseras genom bl.a. förfruktseffekter, spridning av skördetidpunkt och ökad möjlighet Sten Andersson, Svenska Foder till jordbearbetning och kvickrotsbekämpning före höstsådden. Utöver detta är givetvis oljeväxterna betydelsefulla för utsädesproducenter och i handelsledet. Vi låter här några av de blivande intressenterna i Svensk Raps komma till tals. 12 SV E N S K FR Ö T I D N I N G N R 8 O K T O B E R

2 Sten Andersson, VD Svenska Foder Huvudskälet att vi går in i det här bolaget är nyttan för våra kunder. Svenska Foder kan naturligtvis lika gärna handla med spannmål som med raps, men vi är beroende av att bonden tjänar pengar. Vi befarar att med ytterligare ensidig veteodling tappar lantbrukaren i lönsamhet. Skall vi ha en livskraftig växtodling i Sverige krävs det att vi har värdefulla avbrottsgrödor till spannmål. Den viktigaste av dessa är oljeväxter. Givetvis kan vi inte blunda för Bildandet av ett branschaktiebolag innebär att hela oljeväxtbranschen ger en tydlig signal om att man vill satsa på en svensk oljeväxtodling att lönsamheten i oljeväxtodlingen har minskat. Men då utgår vi från den situation vi hade i början av 1990-talet med ett högt pris (beroende på att svenska staten löste in alla oljeväxter) och därmed en mycket lönsam odling. Vi måste få odlarna, och för all del även våra säljare att se på helheten i växtodlingsföretaget. För att hålla upp skördenivåerna i vete måste vi ha oljeväxter som avbrottsgröda. Vi måste arbeta för att få upp lönsamheten i de grödor som skall alternera med höstvete och dessa alternativ är få i dag för Mellansveriges del. Till nästa år är även exportstödet för havre i fara och det skulle vara mycket bekymmersamt för spannmålsodlingen i Öster- och Västergötland. I ett sådant läge blir även våroljeväxter konkurrenskraftiga, speciellt med ett stigande oljeväxtpris. Som vi ser det kommer det utan någon form av miljöstöd att bli svårt att få lönsamhet i våroljeväxter. Bildandet av ett branschaktiebolag innebär att hela oljeväxtbranschen ger en tydlig signal om att man vill satsa på en svensk oljeväxtodling. En av de stora vinsterna med branschsamarbetet är det gemensamma agerandet från oljeindustri via handel ända ut i odlarled. Detta är viktigt om man skall lyckas vända trenden med vikande arealer. Branschaktiebolagets viktigaste uppgifter blir att förse rådgivning och handel med kunskap om oljeväxter. Skall vi få en förståelse för nyttan av oljeväxter måste budskapet förmedlas av de som har de tätaste kontakterna med odlarna, nämligen rådgivare och säljare. Samtidigt får vi en naturlig knytning direkt ut till handeln genom ett gemensamt ägande av Branschbolaget. Som vi ser det kommer det utan någon form av miljöstöd att bli svårt att få lönsamhet i våroljeväxter. Det är i första hand genom ökad höstoljeväxtodling som vi kan få upp arealerna. Detta kräver för Mellansveriges del att vi får höstrapssorter med bättre övervintringsförmåga. Men också att vi har lämpliga förfrukter till höstrapsen. Med hjälp av hybridrapsen kan vi nu så höstraps i Mellansverige senare än månadsskiftet juli/ augusti som annars är den normala såtiden. Det här öppnar möjligheten att så höstraps efter tidiga höstvetesorter vilket skulle vara en mycket lämplig förfrukt till raps. Bildande av branschbolag är ett modernt sätt att se på företagande när olika företag som konkurrerar med varandra ute på marknaden kan samlas i ett gemensamt bolag för att uppnå mål som alla parter tjänar på. Detta samarbete syftar till att behålla en livskraftig svensk oljeväxtodling. Det kommer både Svenska Foder, Lantmännen och odlarna att tjäna på. Det är nämligen viktigt att vi inte tillåter oss för stora kostnader i en bransch som producerar raps till ett värde av inte mer än ca miljoner och där marginalen i handelsled kanske inte är mer än miljoner Med hjälp av branschsamarbetet har vi chans att utnyttja varandras kompetens. Det kan gälla hur försöksverksamheten bedrivs och var Det är nämligen viktigt att vi inte tillåter oss för stora kostnader i en bransch som producerar raps till ett värde av inte mer än ca miljoner och där marginalen i handelsled kanske inte är mer än miljoner försöken placeras, vilka informationskanaler som används och att utnyttja befintliga avdelningar för marknadsföringen hos de olika företagen. SV E N S K FR Ö T I D N I N G N R 8 O K T O B E R

3 Sten Moberg, VD Svalöf Weibull Svalöf Weibull och svensk växtförädling måste ha en odlingsplattform på hemmaplan. Det egna våroljeväxtprogrammet är mycket framgångsrikt men utan inhemsk odling kommer man att tvingas flytta förädlingsverksamheten utomlands. Vi är övertygade om att höstrapsen med sin avkastningspotential har en framtid i Sverige. Detta är ett av skälen att SW är angelägen om ökad svensk odling, ett annat är givetvis att man vill sälja oljeväxtutsäde. Vi är övertygade om att höstrapsen med sin avkastningspotential har en framtid i Sverige. Hybridsorterna har ökat vitaliteten i sortmaterialet och vi kan konstaterat att skördar på 4 ton/ha och mer är fullt möjliga. För våroljeväxterna är det värre. Förvisso har SW ett sortmaterial som är konkurrenskraftigt internationellt sett, men i konkurrens med spannmål i Nordeuropa har det svårt att hävda sig. För att uppnå målet med en ökande svensk oljeväxtodling måste vi arbeta både politiskt och med i n f o rmation till rådgivare och säljare. Agenda 2000 får inte drabba det nordiska lantbruket hårdare än det centraleuropeiska. Vi skall politiskt koncentrera oss på våroljeväxter som är en nordisk företeelse. När Agenda 2000 omprövas 2002 måste vi från svensk sida få en förändring till förmån för våroljeväxter. Här bör vi gå samman med finländare, danskar och skottar som har liknande problem som de svenska våroljeväxtodlarna. Vi måste skapa en medvetenhet om alla de fördelar som finns i att ha oljeväxter i växtföljden. Den andra biten för att nå framgång är information. Hos rådgivare och säljare är oljeväxterna helt klart underskattade. Både deras skördepotential och värde som omväxlingsgröda. Vi måste skapa en medvetenhet om alla de fördelar som finns i att ha oljeväxter i växtföljden. I dag är denna information mycket knapphändig och ibland rent felaktig. Här har ett branschbolag en viktig funktion att fylla. Jan Elmeklo, tillförordn. VD Karlshamns AB Nyttan för Karlshamns AB med en svensk odling är uppenbar. För det första är det logistiskt en fördel med odling inom landet. Det är billigare transporter och man har en närmare kontakt med Den frövara vi importerar kommer framförallt från Europa men vi vet i princip inget om hur den odlas, vilka ev. miljökraven som tillämpas i odlingsledet osv. leverantörerna. Dessutom har Karlshamns AB åtminstone indirekt en möjlighet att utöva en kontroll över odlingen. Vi kan formulera våra och våra kunders krav om hur odlingen skall bedrivas. Det här är en möjlighet när våra kunder vill ha speciella produkter med en särskild miljöprofil. Den frövara vi importerar kommer framförallt från Europa men vi vet i princip inget om hur den odlas, vilka ev. miljökraven som tillämpas i odlingsledet osv. Marknadsmässigt är det också en Vi borde om det inte är förenat med alltför stora kostnader för konsumenterna påtala värdet av en svenskproducerad rapsolja. fördel att ha svensk odling. Flera av Karlshamns AB:s kunder ser gärna att rapsoljan de köper är svensk. Dessvärre är det svårt att dra ekonomisk nytta av detta. Det är få varumärken som i dag profilerar sig på att det är svensk vara. Men här kan finnas mer att göra på marknaden. Vi borde om det inte är förenat med alltför stora kostnader för konsumenterna påtala värdet av en svenskproducerad rapsolja. Vi skall dessutom dra nytta av rapsoljans mycket gynnsamma fettsyrasammansättning där den klart överträffar sojaoljan och är att jämföra med olivoljan. SV E N S K FR Ö T I D N I N G N R 8 O K T O B E R

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Med blicken mot resultatet. Vädermarknad världen över. Konsten att skapa ett känt varumärke HANS WALLEMYR, LEDAMOT I KONCERNSTYRELSEN:

Med blicken mot resultatet. Vädermarknad världen över. Konsten att skapa ett känt varumärke HANS WALLEMYR, LEDAMOT I KONCERNSTYRELSEN: LEDAREN Affär som väcker många frågor SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 5 2010 Konsten att skapa ett känt varumärke SIDAN 6 7 Vädermarknad världen över SIDAN 23 HANS

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder 1 Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder Det viktigaste för ett nystartat företag är att få tag i de första kunderna. Den första är allra

Läs mer

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland Jennifer Davis Ulf Sonesson Anna Flysjö September 2006 SIK SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Idrotten som behandlingmetod

Idrotten som behandlingmetod Idrotten som behandlingmetod Inledning Detta dokument vill visa på de fördelar som finns med att blanda in idrottsaktiviteter i olika behandlingsprocesser vid olika former av funktionsnedsättningar. Dessa

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

Gränsdragningen mellan arbetstagare och företagare

Gränsdragningen mellan arbetstagare och företagare Gränsdragningen mellan arbetstagare och företagare Sebastian Åstrand Helsingfors universitet / Juridiska fakulteten Övningsseminariearbete i arbetsavtalsrätt Handledare: Petra Sund-Norrgård Våren 2013

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Vad ska vi med facket till?

Vad ska vi med facket till? Vad ska vi med facket till? S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Vad ska vi med facket till? En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 Inledning Fackföreningarna

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Jag ska bara sluta skjuta upp saker

Jag ska bara sluta skjuta upp saker Jag ska bara sluta skjuta upp saker I sista minuten, ingen tid över, stress, stress, stress och ändå blir ingenting gjort. Du som känner igen dig är i uppskjutandets våld förföriskt för stunden men förödande

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen

Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen I Spelet om handeln delas deltagarna upp i olika aktörer som försöker komma överens om ett globalt handelsavtal. Reglerna för världshandeln

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer