Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb."

Transkript

1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013

2 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare samt val av erforderligt antal rösträknare. 5. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av det underlag till röstlängd som förbundsstyrelsen har upprättat för distriktet. 6. Fastställande av föredragningslista för mötet. 7. Fråga om mötets behöriga utlysande. 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser. 9. Revisionsberättelse. 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen och dess förvaltning. 12. Fastställande av sektioner, utöver ungdomssektion, samt antal ledamöter i var sektion, lägst sex personer. 13. Fastställande av antal ledamöter i distriktsstyrelsen, lägst sex personer. 14. Val av ordförande i distriktet, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av ett år. 15. Val av övriga styrelseledamöter i distriktsstyrelsen för en tid av två år. Varav halva antalet väljs på varje distriktsårsmöte. 16. Val av sektionsordföranden att företräda den verksamhet och det ändamål som anges i 1 och 2 för en mandatperiod av ett år. 17. Val av övriga ledamöter (2 år) i sektionerna. Varav halva antalet väljs på varje distriktsårsmöte. 18. Val av en ordinarie ledamot/sektion, ej ungdomssektionen, att ingå i distriktsstyrelsen. 19. Anmälan av ungdomsrepresentant, vald av ungdomsmötet, att ingå som ledamot i styrelsen, för en tid av ett år. 20. Anmälan av personalens ledamot, att ingå som ledamot i styrelsen, för en tid av ett år. 21. Val av två revisorer med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktet, för en tid av ett år. 22. Val av ordförande, på ett år och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av två år, varav halva antalet väljs på varje distriktsårsmöte. 23. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Svenska Ridsportförbundets förbundsstämma. 24. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Gästriklands-, Hälsinglands- och Upplands Idrottsförbunds årsmöten. 25. Behandling av förslag (motioner) som inkommit i den ordning som anges i 13 samt av distriktsstyrelsens förslag 26. Fastställande av föreningars årsavgift till Gävleborgs Ridsportförbund, för nästkommande verksamhetsår. 27. Redovisning av styrelsens förslag till verksamhetsplan enligt 16: Mötet avslutas 2

3 ORDFÖRANDEORD 2013 Tänk vad tiden går fort, ytterligare ett år till ända. Vi har haft många utvecklande aktiviteter i vårt distrikt under det gånga året, ordförandekonferensen var ett tillfälle för oss att under trevliga former knyta lite kontakter över distriktet. Att vi kom tvåa efter Gotland i medlemsökning under 2012 gjorde att vi fick kr från Agria, det bekräftar att vi har potential att utvecklas vilket känns mycket positivt. Vi har detta år försökt med gemensamma möten för Distriktsstyrelsen, tävlingssektionen och utbildningskommittén, det har fungerat men det är inte det optimala för vår utveckling. Tävlingsverksamheten baseras på mycket ideella krafter vilket vi bör fundera på om det är det optimala med tanke på verksamhetens storlek. Utbildningsverksamheten har också betydande verksamhetsplanering men lite lättare att genomföra med operativa krafter. Distriktsstyrelsen arbetar med att se över vår organisation och dess bemanning. Anställda personer ska ansvara för all operativ verksamhet samt se till att vi får en jämnare aktivitetsfördelning över länet. De ska också initiera avstämning och i möjlig mån planering med närliggande distrikt. Vi får då även utrymme för att mer effektivt utveckla vårt utbud, samt att samarbeta inom länets hästnäring och på så sätt skapa bättre medlemsnytta. För styrelsens vidkommande behöver vi anpassa oss efter Riksförbundsstämmans beslut om fem sektioner. Troligtvis kan vi inte fylla dessa sektioner med förtroendevalda men styrelsen kan fördelas på sektionsansvar. Det kan troligtvis skapa en intressantare styrelseroll. Vid stämman beslutades även om bifall för en motion avseende gemensam olycksfallförsäkring för förbundets medlemmar. Det innebär att till medlemsavgiften för förbundet kommer det att adderas en kostnad för försäkring. Vid årets stämma för Svenska Ridsportförbundet fick jag det stora förtroendet att bli invald i förbundsstyrelsen. Det känns mycket stimulerande och jag hoppas och tror mej kunna bidra till en bra utveckling för svensk ridsport. Kommande år är valår och då gäller det att hjälpas åt med att lyfta fram ridsporten för våra politiker. Centralt har vi beslutat om att driva friskvårdfrågan och anläggning/ridskolornas roll i samhället som prioriterade områden och det ser vi inget hinder att ansluta oss till. Vi ses på årsmötet där vi får hjälpas åt och komma med idéer om hur vi vill att ridsporten ska se ut i framtiden. Eva Myrgren Ordförande Gävleborgs Ridsportförbund 3

4 Svenska Ridsportförbundet Förbundet har 19 ridsportdistrikt. Distrikten svarar för den regionala samordningen och utvecklingen. De har direktkontakt med klubbarna och är en länk mellan klubbar och förbund. De flesta distrikten har en eller flera anställda konsulenter. Ridsporten är en av de 70 idrotterna inom Riksidrottsförbundet. De drygt svenskar som rider - för tävling eller bara motion - servar vi med välutbildade instruktörer och ridlärare som fått sina kunskaper på Ridskolan Strömsholm eller genom Hippologiska högskoleutbildningen. Vi utbildar även alla tävlingsarrangörer och funktionärer och ger ut tävlingsreglementen för samtliga grenar. Ungdomssektionen samlar de unga kring deras speciella intressen, arrangerar kurser och kunskapstävlingar som "Vi i Stallet" och "Hästkunskap Cup", och ger ut nyhetsblad. Vi har också en omfattande handikappverksamhet - ridning är största handikappidrotten i Sverige - med både utbildning och tävling. Centralt finns vi på Strömsholm och lokalt i våra 19 distrikt från Flyinge i Skåne till Luleå i Norrbotten. Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning, körning och voltige som motion, folksport och tävlingsidrott samt att sprida kunskap om god hästhållning och säker hantering av hästar. SvRF utbildar instruktörer och ridlärare som med gedigen kunskap ska kunna ge en likvärdig ridundervisning, oavsett på vilken ridskola undervisningen bedrivs. hästintresserade ungdomar genom kurser och kunskapstävlingar samt fångar upp och utvecklar ungdomar till goda ledare och förebilder. tävlingsarrangörer och funktionärer - som domare, banbyggare med flera. SvRF arrangerar alla ryttartävlingar via våra medlemsklubbar i Sverige i dressyr, banhoppning, fälttävlan, körning, distansritt och voltige samt fastställer regler och ger ut tävlingsreglementen för samtliga grenar. SvRF påverkar Förbundet företräder medlemmarna gentemot myndigheter, politiker och samhälle och argumenterar för ridsportens samhällsnytta. 4

5 Gävleborgs Ridsportförbund Distriktet är organiserat i en distriktsstyrelse, en tävlingssektion, ett ungdomsråd, en utbildningskommitté samt ett kansli som ska ge service åt distriktets klubbar när det gäller ekonomi, information och rådgivning inom området ridsport. Gävleborgs Ridsporförbund är ett av de 19 ridsportförbund som tillhör Svenska Ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundet är anslutet till Riksidrottsförbundet. I Gävleborgs Ridsportförbund är 34 föreningar anslutna, och tillsammans har vi ca medlemmar varav 16 stycken av föreningarna bedriver ridskoleverksamhet. Distriktets konsulent som arbetar på kansliet har till uppgift att hålla ihop verksamheten. Antal medlemsföreningar i respektive distrikt per den 29 januari

6 Gävleborgs Ridsportförbunds styrelsesammansättning 2013 Ordförande: Eva Myrgren Ledamöter: Christina Jäderberg Vice ordförande Hans Stenbom Anna Giljam Nilsson Camilla Persson-Roos Emma Persson Catarina Lindström Revisorer: Maya Olsson och Christina Bergman. Tävlingssektion: Anna Giljam-Nilsson Ordförande Bengt Carlsson Pernilla Berger Robert Lundberg Lag- DM och cupansvarig Annette Björck Jennie Harrysson Carina Sandberg Konsulent: Besöksansvarig: Valberedning: Rose-Marie Hällberg Eva Myrgren och Rose-Marie Hällberg Per Nyström, Gunnel Håkansson och Elisabeth Blomgren. Styrelsearbetet Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under året. Verksamheten Årsmötet var den 23 mars på Storvik Ovansjö Ridklubb. Årsmötet hade besök ifrån Svenska Ridsportförbundet av Klara Gunnarsson som bl.a. lämnade information om organisationsutredningen. Därefter vidtogs sedvanliga årsmötesförhandlingar. På mötet var ca 44 % av våra medlemsföreningar representerade. Eva Myrgren är numera invald i förbundsstyrelsen och hon sitter fortfarande i styrgruppen för organisationsprojektet på Svenska Ridsportförbundet. Hon är också med i Nytorps programråd samt medverkar vid regionmöten med länsstyrelsen. 6

7 Ryttargalan 2013 Favorit i repris! Gävleborgs Ridsportförbund anordnade i år igen den populära Ryttargalan. Galan gick av stapeln den 23 november på Läkerol Arena i Gävle och 305 personer deltog denna kväll! Ett STORT TACK till alla er som kom och medverkade till denna fantastiska och minnesvärda kväll! Under kvällen fick vi bland annat se en mycket underhållande modevisning av Ryttarstugan och Lindgården där de visade säsongens ridkläder. ÅRETS RIDSKOLA i Gävleborg utsågs, det blev Gävle Ponnyklubb. Nytt för i år var att man utsåg ÅRETS LEKTIONSHÄST som blev Nestor 23 år ifrån Storvik Ovansjö Ridklubb. Han uppvaktades med ett fint inramat foto på sig själv och en stor säck morötter och spån ifrån Yes Box. Många priser delades ut under kvällen. -Lagseriernas segrare. -Medaljer i Distriktsmästerskapen Årets ryttare i Gävleborg 2013 korades; Hanna Åkerblom, hoppning häst seniorer Madelene Söderberg/Andersson, hoppning häst junior/yr Carolina Åkerlund, dressyr häst seniorer Lina Smålänning, dressyr häst junior/yr Foto:Felicia Eriksson Fälttävlan häst seniorer (delades ej ut pga. för låga ryttarrankingar ). Matilda Hammarström, fälttävlan häst junior/yr Selma Hammarström, fälttävlan ponny Klara Hammarström, hoppning ponny Märtha Nilsson och Amanda Frykman, dressyr ponny Årets prestation i Gävleborg 2013 Tilldelades Frida Andersén för hennes otroligt starka insats under EM i fälttävlan. Priset delades ut av Stisse Åberg sportchef på Arbetarbladet och Gefle dagblad 7

8 Utbildningsverksamheten 2013 Datum Kurs Plats Kursledare 2 febr Rep.kurs hoppdom/ödom Gävle RS Björn Johansson 2-3 febr ULK steg 1 Delsbo Kör- & Ridsällsk. Emma Berg 9-10 febr ULK steg 2 Delsbo Kör- & Ridsällsk. Emma Berg febr ULK steg 3 Delsbo Kör- & Ridsällsk. Emma Berg mars Rep.kurs dressyrdomare Hudiksvalls RPK Susanne Rudholm LA + dressyrdom.aspiranter 17 mars TDB och Equipe Realgymnasiet, Gävle Caroline Lundström 23 mars Dressyrclinic Storvik-Ovansjö RK Britt Hammar Varför dömde domaren så? 18 maj Distriktsfinal Vi i Stallet Ljusdals RK Gävleborgs Ridsportförb 22 juli-9aug Ridledarkurs Hudiksvalls RPK Åse Li Sterner Birgitta Lindstrand 31 okt Fortbildning hoppning Gävle RS Pether Markne Tränare B+C, instruktörer 2-3 nov Hoppdomare B, steg 1 Realgymnasiet, Gävle Björn Johansson 6 nov Ordförandekonferens Tönnebro Wärdshus Gävleborgs RF 7-8 nov Fortbildning dressyr Högbo RK Bo Jenå Tränare B+C, instruktörer 16 nov Tävlingskonferens Realgymnasiet, Gävle Gävleborgs Ridsportförb 9 dec Grönt kort Gävle RS Gävleborgs Ridsportförb 10 dec Grönt kort Bollnäs Gävleborgs Ridsportförb 8

9 Handikappverksamheten Handikappansvarig i distriktet har deltagit på den årliga HK-konferens som hölls på konferenshotellet Viktoria i Uppsala. Denna gång representerades också distriktet av en ungdom som hade egna grupparbeten under konferensen. Under 2013 har kartläggningen vad gäller ridskolornas verksamhet samt en undersökning om antal tävlingsryttare i distriktet fortsatts. Fliken Handikapp på distriktets hemsida har under året uppdaterats. Vid pennan Ann Carlsson, Hk ansv. i distriktet Tävlingssektionen Tävlingssektionen, TS, har under 2013 bestått av Anna Giljam Nilsson, Bengt Carlsson, Robert Lundberg, Pernilla Berger, Annette Björck, Carina Sandberg och Jennie Harrysson. Under året har vi arbetat med att organisera för en ännu mer hållbar tävlingstermin. Vi har många licensskrivande ridklubbar och därmed många klubbar i behov av tävlingsarrangemang. En strävan har varit att hålla tävlingar på samtliga nivåer inom distriktet. I november hölls den årliga tävlingskonferensen där terminen inför 2014 fastslogs. Dagen inleddes med seminarium gällande högre säkerhet vid tävling. Detta arbete kommer att fortsätta under nästkommande år. Vi glädjer oss även detta år åt många deltagare från vårt distrikt på alla nivåer av tävlingar. Vi har haft många starter inom distriktet men också ett stort antal framgångar på regional och nationell nivå. Det finns också framgångar att fira gällande internationella starter. Vi gratulerar Högbo Ridklubb, som tog silver i lag-sm ponnyhoppning och Klara Hammarström som tog individuellt SM-guld i ponnyhoppning (inomhus). Ett extra stort grattis till Frida Andersén från Hofors till silver i lag-em. Frida Andersén mottog dessutom ett antal utmärkelser under året för sina fina bragder. Foto: GRFs hemsida Ett varmt tack till alla arrangörsklubbar i distriktet som genomfört tävlingar under året! På vårt uppdrag har klubbarna även arrangerat lagserier i de flesta divisionerna, i såväl dressyr som hoppning för ponnyer och ridhästar samt DM i grenarna dressyr, hoppning och fälttävlan för såväl ponnyer som ridhästar, samt cuper. Vid pennan Anna Giljam Nilsson Ordförande tävlingssektionen 9

10 Ungdomsverksamheten Under 2013 var tanken att vi skulle få i gång ett DUS (distrikt ungdomssektion), vi startade som tidigare nämnt med en ungdomsträff under ledning av Klara Gunnarsson från CUS och Veronica Åkerström. Ett tjugotal ungdomar anslöt till träffen och åtta stycken lämnade vidare intresse för ett DUS. Efter en ytterligare en träff med Veronica Åkerström och Emma Persson 13 april var antalet nere på 5 och i dagsläget är 3 ur den ursprungliga gruppen kvar. Ambitiösa och drivna tjejer men som tyvärr av olika anledningar inte bor kvar eller fått tiden att räcka till. Vi står nu med funderingar om det kanske skulle finnas intresse för en kommitté och hoppas på det. Är du intresserad kontakta gärna Emma Persson, Ungdomsledarkursen hölls i år på Delsbo Kör- och Ridsällskap under tre helger i februari. Ledare för kursen var Emma Berg. Riksungdomsmötet gick av stapeln 4-5 maj på Strömsholm, som representanter från Gävleborg åkte, ur ungdomsgruppen, Ida Åstrand och Linda Rundal. Emma Persson var också närvarande i egenskap av valberedningsuppdrag för CUS. Intressanta, kontaktgivande och inspirerande dagar! Vi i stallet Finalen gick i Hälsingland i år på Ljusdals Ridklubb 18 maj. Med ur ungdomsgruppen var Alicia Anteskog. Årets tema var sitt upp fem taggade och pålästa lag anlände för at göra upp om förstaplatsens ära och de 2500 kronorna. Ljusdal hade 2 lag, Tunalid 2 lag och Hudiksvalls Rid- och Ponny klubb 1 lag. Segrande ur vi i stallet finalen gick HRPK- Grattis igen! Nästa år är det tänkt att finalen ska gå i Gästrikland. Emma Persson, Ungdomsansvarig Årets sponsorer Gävleborgs Ridsportförbund vill tillslut tacka våra sponsorer Nordea, Bilmetro, REAL Gymnasiet och Yes Box för ett gott samarbete under året!! 10

11 Distriktets medlemsantal 2013 Distriktet har totalt 34 föreningar varav 16 bedriver ridskola. Vi har det senaste året glädjande haft en ökning av medlemmar, totalt hade vi 5901 medlemmar den 31 december Klubb Bergsjö Rid & Körsällskap 31 31(12) Bollnäs Ridsällskap Delsbo Kör & Ridsällskap Edsbyns Ridklubb (12) Föreningen Gestrike Sportryttare Föreningen Rengsjöhästen Gnarps Ridklubb Gävle Fältrittklubb Gävle Ponnyklubb Gävle Ryttarsällskap Harmångers Ridklubb 17 17(12) Hedesunda Ryttarförening Hofors Ridsällskap Hudiksvalls Rid- och Ponnyklubb Högbo Ridklubb Järbo Ryttarsällskap Järvsö Ridklubb 11 11(12) Jättendals Ridklubb Kilafors Ridklubb Kungsgårdens Ryttarklubb Ljusdals Ridklubb Mitt Hjärta Hästsportförening Nansta Sportryttarförening Nytorps Hästsportklubb Ockelbo Ryttarförening Ringnäs Ryttarförening Storvik Ovansjö Ridklubb Söderhamns Hästsportklubb Söderhamnsortens Ryttarförening Torsåkers Hästintresseförening Tunalids Ridklubb Årsunda Hästklubb Älvkarleby Ridklubb Österfärnebo Ryttarsällskap Totalt antal medlemmar alla klubbar i Gävleborgs Ridsportförbund

12 Styrelsen Gävleborgs Ridsportförbund Gävle Eva Myrgren Christina Jäderberg Hans Stenbom Anna Giljam-Nilsson Camilla Persson -Roos Catarina Lindström Emma Persson 12

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Styrelsen för Hallands Ridsportförbund skall verka för att vara den självklara länken mellan förbundet, distriktet och klubbarna

Styrelsen för Hallands Ridsportförbund skall verka för att vara den självklara länken mellan förbundet, distriktet och klubbarna Hallands Ridsportsförbund Verksamhetsberättelse 2012 1 Hallands Ridsportförbund Styrelsen Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Inför verksamhetsåret 2012 har styrelsen formulerat följande mål

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Vinnare i Div 1 ponny hoppning, Strömsholms Ridsportförening lag 1 Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund

Läs mer

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 STYRELSEN FÖR SMÅLANDS RIDSPORTFÖRBUND AVGER HÄRMED FÖLJANDE REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 ORGANISATION Distriktsstyrelsen har under året utgjorts av: Kerstin Hultquist,

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Ordförandens årskrönika 2012 2012 var hästsportens år. Bl a fyllde Ridsportförbundet 100 år. Det firade vi i Skånes Ridsportförbund med en stor fest på Flyinge. Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

VERKSAMHETEN 2013/2014

VERKSAMHETEN 2013/2014 VERKSAMHETEN 2013/2014 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Årsmöte 2014... 3 Föredragningslista... 3 Röstlängd... 3 Styrelse, kommittéer, nämnder, utskott och kansli... 5 organisation... 5 Styrelse (bilder)...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Invigningen av Flyinges Active Stable innebar bla att Skånes Ridsportförbund var på plats och fick den stora äran att klippa bandet. Ordförandens årskrönika 2013 2013 var det

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta i diskussioner,

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Omslag: Uppvärmning till Stångåloppet 25 augusti Maria Bjurström, Boccia, Linköpings HIF Tjejdagen, 24 augusti ÅRSMÖTE Tid: onsdag 26 mars

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Styrelsen, kanslipersonal, föreningar, styrelsen har ordet 3 Föredragningslista 4 Styrelse,

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Uppsala februari 2015 Ordförande har ordet Lurbo ridklubb är en förening för ridintresserade hästvänner. Klubben har idag ett mycket brett utbud

Läs mer

UNGDOMSVERKSAMHETEN. Representation Ungdomsrepresentant i Distriktsstyrelsen har varit Anna Clevesjö och personlig suppleant Sara Blomgren.

UNGDOMSVERKSAMHETEN. Representation Ungdomsrepresentant i Distriktsstyrelsen har varit Anna Clevesjö och personlig suppleant Sara Blomgren. Stockholms Läns Ridsportförbund Ungdomssektion Verksamhetsberättelse 2009 UNGDOMSVERKSAMHETEN Mål: Stockholms Läns Ridsportförbund ska stimulera ungdomar till att vilja bli ledare inom ridsporten samt

Läs mer

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 2 Verksamheten i helhet 3 Ridskolan 7 Tävlingskommittén Lokala och regionala tävlingar samt Pay & Ride

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande)

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande) SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 2 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 AU har ordet Varje gång du öppnar tidningen, slår på dator, tv eller radio kan du se att idrotten

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012 Nedre norra distriktet Årsberättelse 2012 Antal SDF Förening Förenings Betalt Betaldatum Betalt Förseningsavgift Medl Medl Totalt Rösträtt Antal röster Klubbar Rapport Årsavgift Årsavgift Betalningsdatum

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2013-2014 Innehåll Dagordning... 2 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2013-2014... 3 Representation/uppdrag... 3 Rapport Dam/Flickkommittén...

Läs mer