Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014"

Transkript

1 Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Tack till alla medverkande! Bakgrund: Med anledning av den rådande situationen i Västerbottens Ridsportförbund, där tävlingsorganisation för närvarande saknas, blev det i år SISU Idrottsutbildarna och styrelsen för Västerbottens Ridsportförbund som bjöd in till tävlingskonferens. Deltagande: Kågedalens Ryttarförening Skellefteå Ridklubb Umeå Ryttarförening Mellanbygdens Ryttarförening Tanne Hästförening Södra Umeå Ryttarförening (Via länk och telefon) Vännäs Ryttarförening (Via länk och telefon) Villvattnets Körsällskap Ledamöter styrelsen Västerbottens Ridsportförbund Gun Båtsta, kanslist Västerbottens Ridsportförbund Annelie Nilsson, SISU Idrottsutbildarna höll i mötet. Från konferensen: Annelie Nilsson, SISU Idrottsutbildarna inledde mötet med att föredra den demokratiska beslutsgången för föreningar och förbund. Därefter togs programpunkten Nuläge Västerbottens Ridsportförbund upp. De ledamöter från styrelsen som var på plats berättade kort vad som hänt föreningsjuridiskt och hur situationen är just nu och deltagarna fick ställa frågor. Frågor och synpunkter som bland annat kom upp före, under och efter konferensen: Om det aldrig varit aktuellt att kalla till ett extra medlemsmöte i samband med att ledamöter avsagt sig sina uppdrag? Svar från styrelsens ledamöter: Vid mötet som revisorerna kallade till för att reda ut situationen som uppstått i och med att styrelseledamöter ville lämna sina styrelseuppdrag, konstaterades det att det fanns en beslutsmässig styrelse och då har det inte varit aktuellt att kalla till ett extra medlemsmöte. Att det varit otydligt vart klubbarna kan vända sig gällande tävlingsfrågor. Vem är ansvarig? Svar från styrelsens ledamöter: I nuläget när distriktet saknar tävlingsorganisation är det styrelsen som håller i alla frågor gällande tävlingsverksamheten.. Det har varit dålig uppdatering på hemsidan vart klubbarna kan vända sig, styrelsen tar till sig kritiken.

2 Varför har tävlingskonferensen förlagts en vardagkväll i Lövånger? Svar från styrelsens ledamöter: I samband med styrelsens möte med revisorerna beslutades det att ett möte med tävlingsansvariga skulle hållas före den 16 november, då Norrmötet (med Norrbotten och Mittsvenska) var inplanerat till den 16 november. Det har inte funnits lämpliga helgdagar att förlägga mötet på. Varför blev endast två representanter från varje tävlingssektion/klubb samt domare och tränare inbjudna och inte alla som vill, som tidigare år? Svar från styrelsens ledamöter: I och med att Västerbottens Ridsportförbund befinner sig i ett helt annat läge nu än tidigare år, då vi i nuläget saknar tävlingsorganisation, kan inte denna konferens ses som en likvärdig konferens som den som hållits tidigare år. En tanke var att det till denna konferens skulle räcka om två representanter från varje klubb deltog, här gjorde vi i styrelsen kanske en felbedömning? I efterhand har vi också förstått att det kanske inte blev riktigt bra att kalla denna träff för tävlingskonferens. Vilka forum som behövs inom verksamhetsområdet tävling, för att ge alla som vill möjlighet att komma till tals, är en av de frågor som arbetsgruppen för tävling kan arbeta med. Se mer info i länken nedan; ivasterbotten2020/ Varför personer blivit tillfrågande om att vara grenledare om det inte var tanken? Svar från styrelsens ledamöter: Det finns inget styrelsebeslut om tillsättning av nya grenledare. Styrelsen ber om ursäkt om personer genom detta har hamnat i kläm, och uppmanar alla som vill, att vara med och påverka distriktets framtida tävlingsorganisation genom att engagera sig i arbetsgruppen för tävling, maila förslag på personer till arbetsgruppen till: Vad är det för skillnad mellan kontaktperson och grenledare? Svar från styrelsens ledamöter: Kontaktpersonernas uppgifter har varit att svara på frågor om den löpande verksamheten, grenledarnas uppgifter är att bland annat att driva grenen framåt och är därmed mer omfattade. I arbetsgruppen för tävling är det bra om det finns personer som vill vara kontaktpersoner. I samband med att nuläget i distriktet diskuterades kom också frågor om de tilltänkta arbetsgrupperna upp; Om tiden för att komma med förslag på personer till arbetsgrupperna kan förlängas? Svar från styrelsens ledamöter: Tiden är nu förlängd tom 30 november. När och hur många möten arbetsgrupperna ska ha innan årsmötet? Svar från styrelsens ledamöter: Att det är upp till varje arbetsgrupp att avgöra hur många möten som behövs. En synpunkt som kom upp under kvällen var att det är bättre med färre men längre möten, kanske förslagsvis totalt två helgdagar. Ett preliminärt datum för en första träff för arbetsgrupperna är 6:e eller 7:e december. Vad är det arbetsgrupperna ska göra? Svar från styrelsens ledamöter: Arbetsgrupperna ska komma med synpunkter och förslag kring det organisationsförslag som föreslogs på årsmötet samt de delegationsordningar och arbetsbeskrivningar som

3 finns, samt jobba med att ta fram övergripande målsättningar för de olika verksamhetsområdena. Övergripande information och frågeställningar ligger ute på hemsidan: ivasterbotten2020/ SISU Idrottsutbildarna kommer att hålla i mötena med arbetsgrupperna och komma med tips och hjälp under arbetets gång. Nya anvisningar för barn och ungdomsidrott; Annelie berättade om de nya anvisningar för barn och ungdomsidrott som kommit i år och lite om bakgrunden till de nya anvisningarna. Hon tog också upp aspekter i de nya anvisningarna som på olika sätt kommer att påverka de tävlingssystem vi har idag för barn och ungdomar, i alla idrotter generellt sett, men även i ridsporten. De nya anvisningarna är en del i varför reglerna och åldrarna på ponny förändrats och kommer att förändras på sikt. De nya anvisningarna för barn och ungdomsidrott finns att läsa här: Tävlingsterminen 2015; Deltagarna valde att jobba med tävlingsterminen grenvis och lämnade in förslag på ändringar som önskades. Se bilagor. Övriga frågor som togs upp i grenarna. Hoppning 1. Finns det en möjlighet att göra en ändring i de lägre divisionerna gällande hoppning, häst, så att fler ges möjlighet att delta? Finns det möjlighet att göra en egen division i laghoppning? Som det ser ut nu vill många ryttare rida klasser på mellannivå ex Efterlyser funktionärsutbildning för sekretariatet angående nya åldersindelningen på ponny. 3. Hur kan man driva frågan om önskemål om ändring av åldrarna i division 1, hoppning häst, så att fler lag här uppe kan få möjlighet att rida division 1 och därmed har chans att kvala till elitserien. Kvalet till elitserien div.1 har inte samma förutsättningar som elitserien då junior/young rider inte krävs men krävs i kvalet. Körning se bilaga Dressyr se bilaga Kontakta Linda Hedman, proppgranskare, som genomför flyttningar och fastställer tävlingsterminen. Hedman Linda

4 Tävlingstermin Västerbotten 2015 Hoppning Rh/Po Röd=nationell. Grön=regional. Svart=lokal. Lila=Elit Datum Vecka Rh ho Po ho 28-feb 9 01-mar 9 07-mar 10 URF 08-mar 10 URF 14-mar mar mar mar mar 13 URF 28-mar 13 URF 29-mar 13 URF påsk apr apr apr 16 VRF VRF 18-apr 16 VRF VRF 19-apr 16 VRF VRF 25-apr apr maj maj 18 SRK SRK 03-maj 18 SRK SRK 08-maj 19 VRF 09-maj 19 VRF 10-maj 19 VRF 14-maj maj 20 VRF 16-maj 20 VRF v maj 20 VRF 22-maj 21 URF SURF 23-maj 21 URF SURF V22 24-maj 21 URF SURF 29-maj maj 22 surf

5 31-maj jun jun 23 KDRF 07-jun 23 KDRF 12-jun jun 24 VinRK 14-jun 24 VinRK midsom jun jun 26 LMR 28-jun 26 LMR 03-jul 27 SPF SPF 04-jul 27 SPF 05-jul 27 SPF 10-jul jul jul jul jul aug aug aug 32 SRK 09-aug 32 SRK 15-aug 33 SURF från aug 33 SURF 21-aug 34 VRF 22-aug 34 VRF SURF till aug 34 VRF SURF 29-aug 35 VinRK V.37 VinRK v37 30-aug 35 VinRK v37 v sep 36 SURF 06-sep 36 SURF 12-sep 37 VinRK V.37 VinRK v37 13-sep 37 VinRK v37 v sep 38 SPF 20-sep sep 39 URF 26-sep 39 URF 27-sep 39 URF 03-okt 40

6 04-okt okt okt okt okt okt 43 SRK 25-okt 43 SRK 1. Ponnyhoppning Vännäs har flyttat Nat/Reg/Lok v 20 till v 19 = krock med KDRF dressyr. Vill KDRF flytta fram eller bak en helg? 2. SURF Ponny har flyttat fr. v 21 till v SURF har flyttat fr. v 34 till v 33

7 ru8 s/h/;'"t J 0/3-.r;, 24rr2/*,.zaZ- &, v 06tu/r* 4;{ nnamt4l,{

8 Minnesanteckningar från tävlingsmötet dressyr Umeå ryttarförennigs Vårtävling ändras till en endagar tävling och är alltså endast den 12/4 Nordmarlings Ridklubb och Sandgärdans ridklubb har båda lagt sin tävling helgen v.24. Förslag på att en utav dessa flyttas till vecka 25. Umeå Ryttarförenings junitävling lägger till kvalklasser till SM för ponny så tävlingen blir lik som Umeå Ryttarförenings agustitävling blir en tvådagarstävling och flyttas från v.32 till vecka 34 och kommer även ha några lägre ponnyklasser. Detta för att ge möjlighet för ridskoleryttare som endast kan delta på hemmatävlingar kan delta om den ligger senare. Alltså ligga på 22-23augusti. Förslag på att Lappmarksryttarna flyttar fram sin tävling från v.33 till vecka v.32 för att inte ligga för nära URFs tävling. Lag: Div 1 Häst: Bra Nivå, prova med samma program som förra året och förhoppningsvis få ihop lag i nästa år. Förslag på var de ska ligga: v.20 Piteå v23 Södra Umeå Ryttarförening v.26 Umeå Ryttarförening Div 2 Häst: Samma program men ändra att det är minst två ryttare i LB och en i LA för att ge möjligheten att fler klubbar kan var med. Förslag på var de ska ligga: v. 32 Lappmarksryttarna v. 34 Umeå Ryttarförening v 36 Södra Umeå Ryttarförening Div 2 Ponny: Samma program. Förslag på var de ska ligga: v. 19 Kågedalens Ryttarförening v. 22 Vindels Ridklubb v. 24 Nordmarlings ridklubb Div 1 ponny: Vi kunde inte bestämma något här då ingen visste hur underlaget för denna Div ser ut. Varken SURF eller URF kommer nog kunna få ihop ett egen lag under nästa år. Norrlandmästerskapet: Samma program för Seniorer som detta år. Byta till MSV C:1 & MSV C:2 för young rider. Samma program för ponnyer. Förslagsvis läggs på någon tävling i Norrbotten då det har legat i Västerbotten 2014 men om ingen klubb i Norrbotten vill ha det så är förslaget att lägga det på Umeå ryttarförenings junidressyr.

9 Distriktsmästerskapet: Samma program för både seiorer och young rider på häst. Byta till LC:1 & LB:1 för kat A & B. Samma program för kat D ponny Förslag på var det bör ligga: v35 Södra Umeå Ryttarförening

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Det är inte ideologier som styr på kåren

Det är inte ideologier som styr på kåren Styrelsen. Mikaela Peltz, Zakarias Pante och Katarina Nilsson representerar Socialdemokraterna, Moderaterna och Pedagogerna. Det är inte ideologier som styr på kåren Medier och politiker på riksnivå har

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Proposition 2 Damserier

Proposition 2 Damserier Proposition 2 Damserier Ärende: Proposition till Tävlingskongressen 2014 om att införa en ny spelform och ett nytt spelupplägg för damernas SSL och division 1 (Allsvenskan). Beskrivning av ärendet och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Vinnare i Div 1 ponny hoppning, Strömsholms Ridsportförening lag 1 Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Kallade: Anna Lindblad (AL) Conny Nilsson (CN) Lars-Erik Westman (LEW) Mikael Thelander (MT) Nazanin Sultani

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna att träna 13-16 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Närvarande: Ericson Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Eva Stark Louice Sporrsäter Sofie Falkman Ej närvarande: Tina Bodin Lena Hedlund Giesela Edström

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer