BESTÄMMELSER. Allsvenskor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESTÄMMELSER. Allsvenskor"

Transkript

1 BESTÄMMELSER Allsvenskor 2012

2

3 Generella regler lag Dessa regler gäller för samtliga allsvenskor om inget annat anges. ANMÄLAN Lagserierna är öppna för klubbar anslutna till SvRF inom Upplands Ridsportförbund. Startavgiften för de tre omgångarna samt föranmälningsavgift: Totalt 1300 kr för hoppning, 1450 kr för dressyr. Dessa avgifter gäller för 2012 och skall inbetalas till distriktet på bg före den 1 februari för vårens serier och den 1 augusti för höstens serier. Har betalning inte inkommit dessa datum stryks laget. För vårens serier skall anmälan vara gjord 1 november och för höstens serier 1 maj. Anmälan efter dessa datum endast i mån av plats och mot dubbel avgift. I anmälan skall finnas uppgifter på lagledare eller annan kontaktperson, dennes e-post alt postadress och telefonnummer. Skriftlig anmälan av laget skall göras till respektive arrangör inför varje omgång. Klubb som anmäler lag till serier är skyldiga att vid behov arrangera en omgång. Dressyr - Alla lagryttare måste starta individuellt i lagklassen. Anmälan skall göras inom anmälningstiden till respektive arrangör via TDB. Vid skriftlig anmälan av laget skall preliminär laguppställning anges. Den preliminära laguppställningen får ändras fram till 30 min innan lagklassens början. På grund av att många lagtävlingar har så många anmälda att inga reserver kan anmäla sig till tävlingarna, så får klubb byta ut anmält ekipage i både lagklass och framridningsklass mot annat ekipage utan efteranmälningsavgift eller dylikt efter anmälningstidens utgång. Detta ekipage får då ta det tidigare anmälda ekipagets plats i startlistor etc. RESULTAT Resultaten för varje omgång skickas till distriktet samt för de serier som rids på regional nivå även till SvRF. Dessa skall innehålla resultat för alla lag (ange lagdeltagarna) samt resultat och procent (gäller dressyr) för de individuella starterna. Arrangerande klubb skall även sända lagresultat till nästa omgångs arrangör. AVANMÄLAN Avanmälan skall ske senast 1 februari för vårens serier och 1 augusti för höstens serier. Avanmälan senare än dessa datum innebär att anmälningsavgiften inte återbetalas. Avanmälan skall göras skriftligt till distriktet. EVENTUELLA FRÅGOR De eventuella frågor, beträffande lagserierna som ej finns reglerade i SvRF's TR eller i övriga bestämmelser, hänskjuts till respektive kommitté för beslut. Anmälda ekipage, tävlingsplatser m.m. finns på klicka under tävling och respektive gren. ÖVRIGA SERIER Vad gäller bestämmelser för andra serier än de som beskrivs här och på hemsidan, hänvisar vi till SvRF's hemsida, för t.ex. anmälningstider och regelverk.

4 Kom Ihåg för Dig som tävlings/resultat ansvarig! 1 november Sista anmälningsdag för lag alla allsvenska serier som ordnas av Upplands Ridsportförbund under våren. Anmälan är inte giltig förrän den är gjord skriftligt och innehåller kontaktuppgifter till lagledare. Anmälan efter 1 november endast i mån av plats och mot dubbel avgift. 1 februari är sista dag att betala in avgiften för lagen, annars stryks laget. 1 februari är också sista dag att avanmäla laget och få tillbaka ev. inbetald avgift. 1 maj Sista anmälningsdag för lag alla allsvenska serier som ordnas av Upplands Ridsportförbund under hösten. Anmälan är inte giltig förrän den är gjord skriftligt och innehåller kontaktuppgifter till lagledare. Anmälan efter 1 maj endast i mån av plats och mot dubbel avgift. 1 maj är sista dag att betala in avgiften för lagen, annars stryks laget. 1 augusti är också sista dag att avanmäla laget och få tillbaka eventuell inbetald avgift. 10 kronan 10 kronor per start vid regional och lokaltävling och alla discipliner skall inbetalas på distriktets bg snarast efter tävling. Gäller EJ Lagklasser (utom dressyr då tiokronan betalas för de individuella starterna även i lagklassen) samt Ekohus Cup. Resultat Lagresultat mailas in till distriktet (i html-format). Ange lagdeltagarna för de placerade lagen. Resultat från alla tävlingar ska vara Svenska Ridsportförbundet tillhanda senast två dagar efter avslutad tävling. Tänk på att ha aktuella referensfiler med licensnummer hemma innan tävlingen. Registreringsavdelningen och hemsidan har olika krav på resultatlistorna. Till sportavdelningen SvRF för registrering I första hand vill Sportavdelningen ha resultaten direkt till TDB, i andra hand xml-filen via e-post och i tredjehand txt-filen via e-post. Xml-filen och txt-filen går att generera ur tävlingsprogrammen. Resultat som hanteras manuellt på tävlingsplatsen kan skickas per brev eller fax. Dessa resultat måste innehålla giltiga licensnummer för alla ryttare och hästar/ponnyer. eller Till hemsidan SvRF På hemsidan är vi mer intresserade av vem som vann och vem som kom tvåa, än vilket licensnummer de har. För att vi ska kunna publicera resultaten på hemsidan måste vi få dem som en färdig html-fil med samtliga klasser, utan licensnummer. Resultatservicen på hemsidan hör till våra mest efterfrågade sidor och naturligtvis vill vi försöka vara så uppdaterade som möjligt. Skicka resultat via e-post.

5 dressyr ponny Ponnyallsvenskan division I dressyr 2012 Tävling Ponnyallsvenskan div.i rids på regional nivå i tre omgångar på våren. Division I skall bestå av 4-8 lag. Omg. 1-2 rids i Lagtävlan 2003 för ponnyallsvenskan, framridningsklass LA: Omgång 3 rids i LA:P1 2004, Framridningsklass LA:2. Brott mot bestämmelserna nedan medför uteslutning av laget, även om det upptäcks i efterhand. Till lagklass har lagdeltagare företräde, förutsatt att de har anmält sig (individuellt) samt att en preliminär laguppställning skickats till arrangörer inom den ordinarie anmälningstiden. Alla klasser på tävlingsdagen är öppna för andra ryttare än lagryttare om plats finnes. Alla ryttare måste starta individuellt i lagklassen. Lagsammansättning Lag skall bestå av två till fyra ekipage och behöver ej bestå av avvikande kategori. Även start med bara två lagryttare räknas som genomförd omgång. Deltagande klubbar äger rätt att ändra lagsammansättningen vid varje omgång. Varje klubb får delta med 2 lag. Allianslag får anmälas. Om allianslag kvalar till elitserien via division I kan detta anmälas till elitserien. Domare I de två första omgångarnas kan lagklassen dömas av en LA-domare, finalen skall dock dömas av en Msv-domare. Enligt TR I skall specifik överdomare finnas vid lagklassens genomförande. Ponny Ponny får starta en gång i varje serieomgång. Ponny får starta i alla omgångar i lägre division med annan ryttare. Ryttare Ryttare får inte tävla i ponnyallsvenskans olika serier för mer än en klubb under samma kalenderår. (Undantaget ryttare som lånats ut av sin moderklubb.) Ekipage Ekipage som startat i elit 2011 och vars lag kvarstår i elit får ej starta i lägre serie för samma klubb Undantag: Ekipage som föregående år varit utlånat till annan klubbs elitserielag äger rätt att starta division 1 för sin moderklubb. Med moderklubb avses den klubb som ryttaren hade licens hos Poängberäkning Samma poängskala skall gälla samtliga omgångar och utgår från antalet startande lag i omgång 1. Segrande lag erhåller poäng lika med antalet i första omgången startande lag plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med i första omgången startande lag minus ett. EX: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11 p, 9 p, 8 p, 7 p, 6 p, 5 p, 4 p, 3 p, 2 p och 1 p. Om två eller fler lag i omgång 1-3 slutar på samma poängsumma blir lagen likaplacerade och erhåller samma poäng. Exempel: vid dubbla segrare enligt ovan får båda lagen 9p, ingen tvåa, tredjeplacerade laget får då 6 p. Om två lag efter tre omgångar slutar på samma poängsumma placeras det lag före vars tredjeplacerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången.

6 dressyr ponny Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars andra placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Samtliga lag som är anmälda till serien äger rätt att delta vid tre omgångar, men måste inte. Lag som inte kommer till start första omgången får starta övriga omgångar och kan bli placerade i den aktuella omgången men får inga poäng i serien. Poängen fördelas mellan de lag som kom till start första omgången. För att få slutplacering i serien skall laget ha startat samtliga tre omgångar. Priser Vid alla tre omgångarna står arrangerande klubb för priser till placerade lag i omgången i enlighet med TR I. Antalet placerade lag vi varje omgång följer även det TR I. Slutplacerade lag i serien beräknas på antal startande lag i första omgången. Slutplacerade lag får distriktets rosett och plakett. Resultat Resultat skall, snarast efter varje omgång, sändas till distriktet, SvRF samt till klubb som arrangerar nästa omgång. Dessa skall innehålla resultat för alla lag (ange lagdeltagare), samt resultaten och procenten för de individuella starterna. Anmälan Startavgiften för de tre omgångarna samt föranmälningsavgift, totalt 1450 kr. Sista anmälningsdag är 1 nov. Avgiften inbetalas till distriktet på bg senast 1 februari. Har avgiften inte inkommit till distriktet då stryks laget. För sen anmälan endast i mån av plats och mot dubbel avgift. För att anmälan skall vara giltig skall anmälan innehålla uppgifter om lagledare eller annan kontaktperson, dennes e-post alt. adress samt tel. nummer. Skriftlig anmälan med preliminär laguppställning skall göras innan ordinarie anmälningstids utgång inför vare omgång, till respektive arrangör annars garanteras inte laget och lagdeltagarna plats i omgången. Om anmälan inkommit efter anmälningstidens utgång skall denna räknas som efteranmälan varvid laget startar först och efteranmälningsavgift á 200:- betalas till arrangören. Den preliminära laguppställningen får ändras fram till 30 min innan lagklassens början. Lag har rätt att byta ut anmäld deltagare mot annan, utan efteranmälningsavgift. Den nya ryttaren tar då den strukna ryttarens plats i starlistor osv. Varje lagdeltagare skall själv anmäla sig samt, i förekommande fall, betala anmälningsavgift till respektive arrangör innan anmälningstidens utgång för att vara garanterad plats i klassen. Avanmälan Avanmälan av lag till serien skall göras skriftligt till distriktet. Vid avanmälan innan 1 februari återbetalas hela anmälningsavgiften. Efter detta datum återbetalas ingen del av avgiften.

7 dressyr ponny Ponnyallsvenskan Division II dressyr 2012 Tävling Division II rids på lokal nivå i tre omgångar under hösten. I samtliga omgångar rids lagklassen i LA:1 med LB:1 som framridningsklass. Till lagklass har lagdeltagare företräde, förutsatt att de har anmält sig (individuellt) samt att en preliminär laguppställning skickats in inom anmälningstiden. Alla klasser på tävlingsdagen är även öppna för andra ryttare än lagryttare om plats finnes. Alla ryttare måste starta individuellt i klassen. Brott mot allsvenskan bestämmelser medför uteslutning av laget, även om det upptäcks i efterhand. Vid färre än fyra (4) anmälda lag ställs serien in. En serie kan ha max tio (10) lag. Vid fler än 10 anmälda klubbar delas serien. Klubb får anmäla flera lag i mån av plats. Lagsammansättning Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage. Poängen för laget baseras på de tre bästa ekipagen. Om laget består av fyra ekipage måste det innehålla ponnyer från minst två kategorier. Ponnyer och ryttare får bara starta en gång i varje lag. Ryttare får, om klubben har två lag, delta med en ponny per lag. Ponnyer får bara ingå i ett lag. Deltagande klubb äger rätt att ändra sammansättningen på laget vid varje tävlingsomgång. Domare Lagklassen kan dömas av LA-domare från valfritt distrikt. Enligt TR I skall specifik överdomare finnas vid lagklassens genomförande. Kvalifikationer Ponny som startat högre serie får starta lägre serier med annan ryttare. Ponny som är uppklassad ur aktuell klass eller ekipage som blivit placerade i LA:P1 eller högre innevarande eller föregående år, äger ej rätt att delta i div. II. Ekipage som placerat sig i LA:P1 eller högre efter det att anmälningstiden för en specifik omgång utgått äger rätt att starta i denna specifika omgång, men är fortsättningsvis "uppklassad". För ponny som tävlas av flera syskon gäller uppklassning för ekipage, det samma gäller för lektionsponny. Poängberäkning Samma poängskala skall gälla samtliga omgångar och utgår från antalet startande lag i omgång 1. Segrande lag erhåller poäng lika med antalet i första omgången startande lag plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med i första omgången startande lag minus ett. EX: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11 p, 9 p, 8 p, 7 p, 6 p, 5 p, 4 p, 3 p, 2 p och 1 p. Om två eller fler lag i omgång 1-3 slutar på samma poängsumma blir lagen likaplacerade och erhåller samma poäng. Exempel: vid dubbla segrare enligt ovan får båda lagen 9p, ingen tvåa, tredjeplacerade laget får då 6 p. Om två lag efter tre omgångar slutar på samma poängsumma placeras det lag före vars tredjeplacerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars andra placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången.

8 dressyr ponny Samtliga lag som är anmälda till serien äger rätt att delta vid tre omgångar, men måste inte. Lag som inte kommer till start första omgången får starta övriga omgångar och kan bli placerade i den aktuella omgången men får inga poäng i serien. Poängen fördelas mellan de lag som kom till starta första omgången. För att få slutplacering i serien skall laget ha startat vid samtliga tre omgångar. Priser Vid alla tre omgångarna står arrangerande klubb för priser till placerade lag i varje omgång i enlighet med TR I. Antalet placerade lag vid varje omgång följer även det TR I. Total placerade lag i serien beräknas på antal lag som kommit till start i första omgången. Slutplacerade i serien får distriktets plakett och rosett. Resultat Resultat skall, snarast efter varje omgång, sändas till distriktet samt till klubb som arrangerar nästa omgång. Dessa skall innehålla resultat för alla lag (ange lagdeltagare), samt resultaten och procent för de individuella starterna. Anmälan Startavgift för de tre omgångarna samt föranmälningsavgift, totalt 1450 kr. Sista anmälningsdag är 1 maj. Avgiften inbetalas till distriktet på bg senast 1 augusti. Har avgiften inte inkommit till distriktet då stryks laget. För sen anmälan endast i mån av plats och mot dubbel avgift. För att anmälan skall vara giltig skall anmälan innehålla uppgifter om lagledare eller annan kontaktperson, dennes e-post alt adress samt telefonnummer. Skriftlig anmälan med preliminär laguppställning skall göras innan anmälningstidens utgång inför vare omgång, till respektive arrangör annars garanteras inte laget och lagdeltagarna plats i omgången. Om anmälan inkommit efter anmälningstidens utgång skall denna räknas som efteranmälan varvid laget startar först och efteranmälningsavgift á 200:- betalas till arrangören. Den preliminära laguppställningen får ändras fram till 30 min innan lagklassens början. Lag har rätt att byta ut anmäld deltagare mot annan utan efteranmälningsavgift. Den nya ryttaren tar då den strukna ryttarens plats i starlistor osv. Varje lagdeltagare skall själv anmäla sig samt, i förekommande fall, betala anmälningsavgift till respektive arrangör innan anmälningstidens utgång för att vara garanterad plats i klassen. Avanmälan Avanmälan av lag till serien skall göras skriftligen till distriktet. Vid avanmälan innan 1 augusti för höstens allsvenskor återbetalas hela anmälningsavgiften. Avanmälan efter detta datum återbetalas ingen avgift.

9 dressyr ponny SISU CUP division III dressyr 2012 Tävling Cupen rids på lokal nivå i tre omgångar med lagklass LB:1 och framridningsklass LC:1. Serien rids på våren. Till lagklass har lagdeltagare företräde, förutsatt att de har anmält sig (individuellt) samt att en preliminär laguppställning skickats in inom anmälningstiden. Alla klasser på tävlingsdagen är även öppna för andra ryttare än lagryttare om plats finnes. Alla ryttare måste starta individuellt i klassen. Brott mot allsvenskan bestämmelser medför uteslutning av laget, även om det upptäcks i efterhand. Vid färre än fyra(4) anmälda lag ställs serien in. En serie kan ha max tio(10) lag. Vid fler än 10 anmälda klubbar delas serien. Klubb får anmäla flera lag i mån av plats. Lagsammansättning Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage. Poängen för laget baseras på de tre bästa ekipagen. Om laget består av fyra ekipage måste det innehålla ponnyer från minst två kategorier. Klubb får anmäla två lag till serien. Ponnyer och ryttare får bara starta en gång i varje lag. Ryttare får, om klubben har två lag, delta med en ponny per lag. Ponnyer får bara ingå i ett lag. Deltagande klubb äger rätt att ändra sammansättningen på laget vid varje tävlingsomgång. Kvalifikationer Ponny som startat högre serie får starta lägre serie med annan ryttare. Ponny som är uppklassade ur aktuell klass eller ekipage som blivit placerade i LA:1 eller högre innevarande eller föregående år, äger ej rätt att delta i div. III. Ekipage som placerat sig i LA:1 eller högre efter det att anmälningstiden för en specifik omgång utgått äger rätt att starta i denna specifika omgång, men är fortsättningsvis "uppklassad". För ponny som tävlas av flera syskon gäller uppklassning för ekipage, det samma gäller för lektionsponny. Domare Lagklassen kan dömas av LA-domare från valfritt distrikt. Enligt TR I skall specifik överdomare finnas vid genomförande av lagklass. Poängberäkning Samma poängskala skall gälla samtliga omgångar och utgår från antalet startande lag i omgång 1. Segrande lag erhåller poäng lika med antalet i första omgången startande lag plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med i första omgången startande lag minus ett. EX: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11 p, 9 p, 8 p, 7 p, 6 p, 5 p, 4 p, 3 p, 2 p och 1 p. Om två eller fler lag i omgång 1-3 slutar på samma poängsumma blir lagen likaplacerade och erhåller samma poäng. Exempel: vid dubbla segrare enligt ovan får båda lagen 9p, ingen tvåa, tredjeplacerade laget får då 6 p. Om två lag efter tre omgångar slutar på samma poängsumma placeras det lag före vars tredjeplacerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars andra placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången.

10 dressyr ponny Samtliga lag som är anmälda till serien äger rätt att delta vid tre omgångar, men måste inte. Lag som inte kommer till start första omgången får starta övriga omgångar och kan bli placerade i den aktuella omgången men får inga poäng i serien. Poängen fördelas mellan de lag som kom till starta första omgången. För att få slutplacering i serien skall laget ha startat vid samtliga tre omgångar. Priser Vid alla tre omgångarna står arrangerande klubb för priser till placerade lag i varje omgång i enlighet med TR I. Antalet placerade lag vid varje omgång följer även det TR I. Total placerade lag i serien beräknas på antal lag som kommit till start i första omgången i resp zon (om flera). Slutplacerade lag i serien får distriktets rosett och plakett från SISU. Vinnande lag erhåller hederspriser från SISU. Resultat Resultat skall, snarast efter varje omgång, sändas till distriktet samt till klubb som arrangerar nästa omgång. Dessa skall innehålla resultat för alla lag (ange lagdeltagare), samt resultaten och procent för de individuella starterna. Anmälan Startavgift för de tre omgångarna samt föranmälningsavgift, totalt 1450 kr. Sista anmälningsdag är 1 november. Avgiften inbetalas till distriktet på bg senast 1 augusti. Har avgiften inte inkommit till distriktet då stryks laget. För sen anmälan endast i mån av plats och mot dubbel avgift. För att anmälan skall vara giltig skall anmälan innehålla uppgifter om lagledare eller annan kontaktperson, dennes e-post alt adress samt telefonnummer. Skriftlig anmälan med preliminär laguppställning skall göras innan anmälningstidens utgång inför vare omgång, till respektive arrangör annars garanteras inte laget och lagdeltagarna plats i omgången. Om anmälan inkommit efter anmälningstidens utgång skall denna räknas som efteranmälan varvid laget startar först och efteranmälningsavgift á 200:- betalas till arrangören. Den preliminära laguppställningen får ändras fram till 30 min innan lagklassens början. Lag har rätt att byta ut anmäld deltagare mot annan utan efteranmälningsavgift. Den nya ryttaren tar då den strukna ryttarens plats i starlistor osv. Varje lagdeltagare skall själv anmäla sig samt, i förekommande fall, betala anmälningsavgift till respektive arrangör innan anmälningstidens utgång för att vara garanterad plats i klassen. Avanmälan Avanmälan av lag till serien skall göras skriftligen till distriktet. Vid avanmälan innan 1 februari för vårens allsvenskor återbetalas hela anmälningsavgiften. Avanmälan efter detta datum återbetalas ingen avgift.

11 hoppning ponny Ponnyallsvenskan Division I Hoppning 2012 Tävling Division I skall bestå av 6-12 lag. Samtliga omgångar av div I skall arrangeras på regional tävling och rids på våren. Den första omgången rids i Kat.D 1.00 m, kat.c 0.90 m, kat.b 0.80 m, kat.a 0.70 m bed A:1a, andra & tredje omgången rids i Kat.D 1.10 m, kat.c 1.00 m, kat.b 0.90 m, kat.a 0.80 m bed. A:1a. Lagklassen samt en klass före skall vara öppen för alla ponnyer. Brott mot allsvenskans bestämmelser medför uteslutning av laget, även om det upptäcks i efterhand. Varje klubb får delta med 2 lag. Lagsammansättning Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästas resultat räknas. Om laget består av fyra ekipage måste det innehålla ponnyer från minst två kategorier. Klubb tillåts att i aktuell serieomgång med final låna en (1) ryttare från en annan klubb som saknar eget lag i samma serie. Denne ryttare tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av ordförande i de båda berörda klubbarna samt skriftligt tillställas distriktet innan anmälningstidens utgång för första omgången. Deltagande klubb äger rätt att ändra sammansättningen på laget vid varje tävlingsomgång. Ekipage eller ponny får ej delta i samma omgång av Elit eller Div I pågående kalenderår. Ryttare Ryttare får om klubben har 2 lag delta med 1 ponny / lag. Ryttare får inte tävla i ponnyallsvenskans olika serier för mer än en klubb under samma kalenderår (undantaget ryttare som lånats ut av sin moderklubb). Ponny Ponny får endast starta 1 gång i ett lag. Ponny får ej starta i samma omgång i allsvenskans olika divisioner. Efter stadigvarande ryttarbyte är det dock tillåtet att starta samma ponny i alla omgångar av division 2. Lektionsponny som startat i högre division får starta alla omgångarna i lägre division med annan ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av flera syskon i samma familj. 6-årig ungponny tillåts endast att starta om den kvalificerat sig, dvs genomfört 2 felfria ritter i avd B i samma klass eller högre med aktuell ryttare. Poängberäkning Samma poängskala skall gälla samtliga omgångar och utgår från antalet startande lag i omgång 1. Segrande lag erhåller poäng lika med antalet i första omgången startande lag plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med i första omgången startande lag minus ett. EX: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11 p, 9 p, 8 p, 7 p, 6 p, 5 p, 4 p, 3 p, 2 p och 1 p. Om i hoppning efter tre omgångar två eller flera lag slutar på samma poängsumma avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antalet fel i grundomgångarna från samtliga tre omgångar. Om ej detta skiljer lagen åt, placeras det lag före vars näst sämst placerade ryttare erhållit lägsta antal fel i sista omgången. I lagtävlan skall startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som startande.

12 hoppning ponny OBS! Omgång två & tre räknas poängen med koefficient 1,5. Segrande lag i varje division I serie flyttas upp till Elitserien. Om klubb redan har lag i Elitserien skall närmast i serien efterföljande lag flyttas upp. Detta gäller även om det segrande laget avstår från att starta i Elitserien. Samtliga lag som är anmälda till serien äger rätt att delta vid tre omgångar, men måste inte. Lag som inte kommer till start första omgången får starta övriga omgångar och kan bli placerade i den aktuella omgången men får inga poäng i serien. Poängen fördelas mellan de lag som kom till starta första omgången. För att få totalplacering i serien skall laget ha startat vid samtliga tre omgångar. Priser Vid alla tre omgångarna står arrangerande klubb för hederspris och rosett till placerade lag i varje omgång i enlighet med TR I. Antal placerade enl. TR I. Totalplacerade lag i serien beräknas på antal lag som kommit till start i första omgången. Totalplacerade lag efter tre omgångar får distriktets rosett och plakett. Resultat Resultaten för varje omgång skickas till distriktet. Dessa skall innehålla resultat för alla lag samt resultaten för de andra klasserna. Arrangerande klubb skall även sända lagresultat till nästa omgångs arrangör. Anmälan Startavgift för de tre omgångarna samt föranmälningsavgift är 1300 kr. Sista anmälningsdag är 1 nov året innan. Avgiften inbetalas till distriktet på bg senast 1 februari. Har avgiften inte inkommit till distriktet stryks laget. För sen anmälan tas emot endast i mån av plats och mot dubbel avgift. För att anmälan skall vara giltig skall anmälan innehålla uppgifter om lagledare eller annan kontaktperson, dennes e-post alt. adress samt tel. nummer. Skriftlig anmälan inför varje omgång skall göras till resp. arrangör. Avanmälan Avanmälan skall göras skriftligen till distriktet. Vid avanmälan innan 1 februari för vårens allsvenskor återbetalas hela anmälningsavgiften. Efter dessa datum återbetalas ingen avgift.

13 hoppning ponny Ponnyallsvenskan Division II Hoppning 2012 Tävling Arrangeras på lokaltävling i tre omgångar och rids på hösten. Vid begränsning av antalet startande i klass före allsvenskeklass, skall minst 5 ekipage/lag få starta. Alla omgångar rids i Kat.D 1.00 m, kat.c 0.90 m, kat.b 0.80 m, kat.a 0.70 m bed A:1a. Brott mot allsvenskans bestämmelser medför uteslutning av laget, även om det upptäcks i efterhand. Vid färre än fem (5) anmäld lag ställs serien in. Klubbar får anmäla flera lag i mån av plats. Vid behov kan serierna komma att delas i flera serier. Lagsammansättning Lag består av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästas resultat räknas. Om laget består av fyra ekipage måste det innehålla ponnyer från minst två kategorier. Deltagande klubb äger rätt att ändra sammansättningen på laget vid varje tävlingsomgång. Ryttare Ryttare får, om klubben har två lag, deltaga med en ponny per lag. Ekipage som startat kat.d, 1.20, kat.c, 1.10, kat.b, 1.00, kat.a, 0.90 eller högre under kalenderåret får ej starta div II. Ekipage som deltagit i div I eller högre under pågående år får ej starta div II. Ponny Ponny får endast starta 1 gång per omgång och serie. 6-årig ungponny tillåts endast att starta om den kvalificerat sig, dvs genomfört 2 felfria ritter i avd B i samma klass eller högre med aktuell ryttare. Poängberäkning Segrande lag erhåller poäng lika med antalet i första omgången startande lag plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med i första omgången startande lag minus ett. Ex: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11 p, 9 p, 8 p, 7 p, 6 p, 5 p, 4 p, 3 p, 2 p och 1 p. Om efter tre omgångar två eller flera lag slutar på samma poängsumma avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antalet fel i grundomgångarna från samtliga tre omgångar. Om ej detta skiljer lagen åt, placeras det lag före vars näst sämst placerade ryttare erhållit lägsta antal fel i sista omgången. I lagtävlan skall startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som startande. Samtliga lag som är anmälda till serien äger rätt att delta vid tre omgångar, men måste inte. Lag som inte kommer till start första omgången får starta övriga omgångar och kan bli placerade i den aktuella omgången men får inga poäng i serien. Poängen fördelas mellan de lag som kom till starta första omgången. För att få totalplacering i serien skall laget ha startat vid samtliga tre omgångar.

14 hoppning ponny Priser Vid alla tre omgångarna står arrangerande klubb för hederspris och rosett till placerade lag i varje omgång i enlighet med TR I. Antal placerade lag enl. TR I. Totalplacerade lag i serien beräknas på antal lag som kommit till start i första omgången. Totalplacerade lag efter tre omgångar får distriktets rosett och plakett. Resultat Resultaten för varje omgång skickas till distriktet. Dessa skall innehålla resultat för alla lag samt resultaten för de andra klasserna. Arrangerande klubb skall även sända lagresultat till nästa omgångs arrangör. Anmälan Startavgift för de tre omgångarna samt föranmälningsavgift är 1300 kr. Sista anmälningsdag är 1 maj. Avgiften inbetalas till distriktet på bg senast 1 augusti. Har avgiften inte inkommit till distriktet stryks laget. För sen anmälan tas emot endast i mån av plats och mot dubbel avgift. För att anmälan skall vara giltig skall anmälan innehålla uppgifter om lagledare eller annan kontaktperson, dennes e-post alt. adress samt tel. nummer. Skriftlig anmälan inför varje omgång skall göras till resp. arrangör. Avanmälan Avanmälan skall görs skriftligen till distriktet. Vid avanmälan innan 1 augusti för höstens allsvenskor återbetalas hela anmälningsavgiften. Efter dessa datum återbetalas ingen avgift.

15 hoppning ponny SISU CUP Division III hoppning 2012 Tävling Arrangeras på lokaltävling i tre omgångar och rids på våren. Vid begränsning av antalet startande i klass före allsvenskeklass, skall minst 5 ekipage/lag få starta. Omgång 1-3 rids i Kat.D 0.90 m, kat.c 0.80 m, kat.b 0.70 m, kat.a 0.60 m bed. A:1a. Brott mot allsvenskans bestämmelser medför uteslutning av laget, även om det upptäcks i efterhand. Vid färre än fem (5) anmäld lag ställs serien in. Klubbar får anmäla flera lag i mån av plats. Vid behov kan serierna komma att delas i flera serier. Lagsammansättning Lag består av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästas resultat räknas. Om laget består av fyra ekipage måste det innehålla ponnyer från minst två kategorier. Deltagande klubb äger rätt att ändra sammansättningen på laget vid varje tävlingsomgång. Ryttare Ryttare får, om klubben har två lag, deltaga med en ponny per lag. Ekipage som startat D:1.10, C:1.00, B:0.90, A:0.80 eller högre under kalenderåret får ej starta div III. Ekipage som deltagit i div II eller högre under pågående eller föregående år får ej starta i div III. Ponny Ponny får endast starta 1gång per omgång och serie. 6-årig ungponny tillåts endast starta om den kvalificerat sig, dvs genomfört 2 felfria ritter i avd.b i samma klass eller högre, med aktuell ryttare. Poängberäkning Segrande lag erhåller poäng lika med antalet i första omgången startande lag plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med i första omgången startande lag minus ett. Ex: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11 p, 9 p, 8 p, 7 p, 6 p, 5 p, 4 p, 3 p, 2 p och 1 p. Om efter tre omgångar två eller flera lag slutar på samma poängsumma avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antalet fel i grundomgångarna från samtliga tre omgångar. Om ej detta skiljer lagen åt, placeras det lag före vars näst sämst placerade ryttare erhållit lägsta antal fel i sista omgången. I lagtävlan skall startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som startande. Samtliga lag som är anmälda till serien äger rätt att delta vid tre omgångar, men måste inte. Lag som inte kommer till start första omgången får starta övriga omgångar och kan bli placerade i den aktuella omgången men får inga poäng i serien. Poängen fördelas mellan de lag som kom till starta första omgången. För att få totalplacering i serien skall laget ha startat vid samtliga tre omgångar.

16 hoppning ponny Priser Vid alla tre omgångarna står arrangerande klubb för hederspris och rosett till placerade lag i varje omgång i enlighet med TR I. Antal placerade lag enl. TR I. Totalplacerade lag i serien beräknas på antal lag som kommit till start i första omgången. Totalplacerade lag i serien får distriktets rosett och plakett från SISU. Vinnande lag erhåller hederspriser från SISU. Resultat Resultaten för varje omgång skickas till distriktet. Dessa skall innehålla resultat för alla lag samt resultaten för de andra klasserna. Arrangerande klubb skall även sända lagresultat till nästa omgångs arrangör. Anmälan Startavgift för de tre omgångarna samt föranmälningsavgift är 1300 kr. Sista anmälningsdag är 1 nov året innan. Avgiften inbetalas till distriktet på bg senast 1 februari. Har avgiften inte inkommit till distriktet stryks laget. För sen anmälan tas emot endast i mån av plats och mot dubbel avgift. För att anmälan skall vara giltig skall anmälan innehålla uppgifter om lagledare eller annan kontaktperson, dennes adress, e-post eller tel. nummer. Skriftlig anmälan inför varje omgång skall göras till resp. arrangör. Avanmälan Avanmälan skall göras skriftligen till distriktet. Vid avanmälan innan 1 februari för vårens allsvenskor återbetalas hela anmälningsavgiften. Avanmälan efter dessa datum återbetalas ingen avgift.

17 dressyr häst Dressyrallsvenskan Division I Uppland 2012 Tävling Rids på regional nivå i tre omgångar på hösten. Framridningsklass är MsvB:2 och lagklassen är MsvB:4 de två första omgångarna. I finalen är framridningsklassen MsvB:4 och lagklassen FEI s Lagtävlansprogram för Juniorer. Till lagklass har lagdeltagare företräde, förutsatt att de har anmält sig (individuellt) samt att en preliminär laguppställning skickats in inom anmälningstiden. Alla klasser på tävlingsdagen är även öppna för andra ryttare än lagryttare om plats finnes. Alla ryttare måste starta individuellt i klassen. Brott mot allsvenskan bestämmelser medför uteslutning av laget, även om det upptäcks i efterhand. Vid färre än fyra(4) anmälda lag ställs serien in. En serie kan ha max tio(10) lag. Vid fler än 10 anmälda klubbar delas serien. Klubb får anmäla flera lag i mån av plats. Lagsammansättning Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage. Poängen för laget baseras på de tre bästa ekipagen. Ryttare får, om klubben har två lag, delta med en häst per lag. Hästar får bara ingå i ett lag. Deltagande klubb äger rätt att ändra lagets sammansättning vid varje omgång. Domare Lagklassen ska dömas av en Msv-domare eller högre från valfritt distrikt. Enligt TR I skall specifik överdomare finnas vid lagklassens genomförande. Kvalifikationer Ekipage som placerat sig i Msv A på nationell tävling eller högre föregående eller innevarande år äger ej rätt att starta. Ekipage som placerat sig i Intermediare eller högre efter det att anmälningstiden för en specifik omgång utgått äger rätt att starta i denna specifika omgång, men är fortsättningsvis "uppklassad". Poängberäkning Samma poängskala skall gälla samtliga omgångar och utgår från antalet startande lag i omgång 1. Segrande lag erhåller poäng lika med antalet i första omgången startande lag plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med i första omgången startande lag minus ett. EX: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11 p, 9 p, 8 p, 7 p, 6 p, 5 p, 4 p, 3 p, 2 p och 1 p. Om två eller fler lag i omgång 1-3 slutar på samma poängsumma blir lagen likaplacerade och erhåller samma poäng. Exempel: vid dubbla segrare enligt ovan får båda lagen 9p, ingen tvåa, tredjeplacerade laget får då 6 p. Om två lag efter tre omgångar slutar på samma poängsumma placeras det lag före vars tredjeplacerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars andra placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången.

18 dressyr häst Samtliga lag som är anmälda till serien äger rätt att delta vid tre omgångar, men måste inte. Lag som inte kommer till start första omgången får starta övriga omgångar och kan bli placerade i den aktuella omgången men får inga poäng i serien. Poängen fördelas mellan de lag som kom till starta första omgången. För att få slutplacering i serien skall laget ha medverkat vid samtliga tre omgångar. Priser Vid alla tre omgångarna står arrangerande klubb för priser till placerade lag i varje omgång i enlighet med TR I. Antalet placerade lag vid varje omgång följer även det TR I. Totalplacerade lag i serien beräknas på antal lag som kommit till start i första omgången. Slutplacerade i serien får distriktets plakett och rosett. Resultat Resultatet skall snarast efter varje omgång, sändas in till distriktet, SvRF samt till klubb som arrangerar nästa omgång. Dessa skall innehålla resultat för alla lag (ange lagdeltagare), samt resultaten och procent för de individuella starterna. Anmälan Startavgift för de tre omgångarna samt föranmälningsavgift, totalt 1450 kr. Sista anmälningsdag är 1 maj. Avgiften inbetalas till distriktet på bg senast 1 augusti. Har avgiften inte inkommit till distriktet då stryks laget. För sen anmälan endast i mån av plats och mot dubbel avgift. För att anmälan skall vara giltig skall anmälan innehålla uppgifter om lagledare eller annan kontaktperson, dennes e-post alt adress samt telefonnummer. Skriftlig anmälan med preliminär laguppställning skall göras innan anmälningstidens utgång inför vare omgång, till respektive arrangör annars garanteras inte laget och lagdeltagarna plats i omgången. Om anmälan inkommit efter anmälningstidens utgång skall denna räknas som efteranmälan varvid laget startar först och efteranmälningsavgift á 200:- betalas till arrangören. Den preliminära laguppställningen får ändras fram till 30 min innan lagklassens början. Lag har rätt att byta ut anmäld deltagare mot annan utan efteranmälningsavgift. Den nya ryttaren tar då den strukna ryttarens plats i starlistor osv. Varje lagdeltagare skall själv anmäla sig samt, i förekommande fall, betala anmälningsavgift till respektive arrangör innan anmälningstidens utgång för att vara garanterad plats i klassen. Avanmälan Avanmälan av lag till serien skall göras skriftligen till distriktet. Vid avanmälan innan 1 augusti för höstens allsvenskor återbetalas hela anmälningsavgiften. Efter detta datum återbetalas ingen avgift.

19 dressyr häst Dressyrallsvenskan Division II Uppland 2012 Tävling Rids på regional nivå i tre omgångar på våren. I första två omgångarna är Framridningsklass LB:3 och lagklassen LA:4. I finalen är framridningsklassen LA:4 och lagklassen Msv C:1 Till lagklass har lagdeltagare företräde, förutsatt att de har anmält sig (individuellt) samt att en preliminär laguppställning skickats in inom anmälningstiden. Alla klasser på tävlingsdagen är även öppna för andra ryttare än lagryttare om plats finnes. Alla ryttare måste starta individuellt i klassen. Brott mot allsvenskan bestämmelser medför uteslutning av laget, även om det upptäcks i efterhand. Vid färre än fyra(4) anmälda lag ställs serien in. En serie kan ha max tio(10) lag. Vid fler än 10 anmälda klubbar delas serien. Klubb får anmäla flera lag i mån av plats. Lagsammansättning Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage. Poängen för laget baseras på de tre bästa ekipagen. Deltagande klubb äger rätt att ändra lagets sammansättning vid varje omgång. Kvalifikationer Ekipage som deltagit i högre division, är uppklassade ur aktuell klass eller har placerat sig i Msv B eller högre föregående eller innevarande år äger ej rätt att starta. Ekipage som placerat sig i Msv B eller högre efter det att anmälningstiden för en specifik omgång utgått äger rätt att starta i denna specifika omgång, men är fortsättningsvis "uppklassad". Domare I omgång 1 och 2 kan lagklassen dömas av en LA-domare från valfritt distrikt, i finalen skall lagklassen dömas av Msv-domare eller högre. Enligt TR I skall specifik överdomare finnas vid lagklassens genomförande. Poängberäkning Samma poängskala skall gälla samtliga omgångar och utgår från antalet startande lag i omgång 1. Segrande lag erhåller poäng lika med antalet i första omgången startande lag plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med i första omgången startande lag minus ett. EX: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11 p, 9 p, 8 p, 7 p, 6 p, 5 p, 4 p, 3 p, 2 p och 1 p. Om två eller fler lag i omgång 1-3 slutar på samma poängsumma blir lagen likaplacerade och erhåller samma poäng. Exempel: vid dubbla segrare enligt ovan får båda lagen 9p, ingen tvåa, tredjeplacerade laget får då 6 p. Om två lag efter tre omgångar slutar på samma poängsumma placeras det lag före vars tredjeplacerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars andra placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången.

20 dressyr häst Samtliga lag som är anmälda till serien äger rätt att delta vid tre omgångar, men måste inte. Lag som inte kommer till start första omgången får starta övriga omgångar och kan bli placerade den aktuella omgången men får inga poäng i serien. Poängen föredelas mellan de lag som kom till start första omgången. För att få slutplacering i serien skall laget ha startat samtliga tre omgångar. Priser Vid alla tre omgångarna står arrangerande klubb för priser till placerade lag i varje omgång i enlighet med TR I. Antalet placerade lag vid varje omgång följer även det TR I. Total placerade lag i serien beräknas på antal lag som kommit till start i första omgången (alla zoner). Slutplacerade i serien får distriktets plakett och rosett. Resultat Resultatet skall snarast efter varje omgång, sändas in till distriktet samt till klubb som arrangerar nästa omgång, och till SvRF. Dessa skall innehålla resultat för alla lag (ange lagdeltagare), samt resultaten och procent för de individuella starterna. Anmälan Startavgift för de tre omgångarna samt föranmälningsavgift, totalt 1450 kr. Sista anmälningsdag är 1 november. Avgiften inbetalas till distriktet på bg senast 1 augusti. Har avgiften inte inkommit till distriktet då stryks laget. För sen anmälan endast i mån av plats och mot dubbel avgift. För att anmälan skall vara giltig skall anmälan innehålla uppgifter om lagledare eller annan kontaktperson, dennes e-post alt adress samt telefonnummer. Skriftlig anmälan med preliminär laguppställning skall göras innan anmälningstidens utgång inför vare omgång, till respektive arrangör annars garanteras inte laget och lagdeltagarna plats i omgången. Om anmälan inkommit efter anmälningstidens utgång skall denna räknas som efteranmälan varvid laget startar först och efteranmälningsavgift á 200:- betalas till arrangören. Den preliminära laguppställningen får ändras fram till 30 min innan lagklassens början. Lag har rätt att byta ut anmäld deltagare mot annan utan efteranmälningsavgift. Den nya ryttaren tar då den strukna ryttarens plats i starlistor osv. Varje lagdeltagare skall själv anmäla sig samt, i förekommande fall, betala anmälningsavgift till respektive arrangör innan anmälningstidens utgång för att vara garanterad plats i klassen. Avanmälan Avanmälan av lag till serien skall göras skriftligen till distriktet. Vid avanmälan innan 1 februari för vårens allsvenskor återbetalas hela anmälningsavgiften. Avanmälan efter detta datum återbetalas ingen avgift.

21 dressyr häst AGRIA/LF Cup Division III Dressyr 2012 Tävling Cupen rids på lokal nivå i tre omgångar. I första och andra omgången rids framridningsklass LB.2 och lagklass LB:2. I finalen rids framridningsklass LB:3 och lagklass LB:3. Serien rids på hösten. Till lagklass har lagdeltagare företräde, förutsatt att de har anmält sig individuellt samt att preliminär laguppställning skickats in inom anmälningstiden. Alla klasser på tävlingsdagen är även öppna för andra ryttare än lagryttare om plats finnes. Alla ryttare måste starta individuellt i klassen. Brott mot allsvenskan bestämmelser medför uteslutning av laget, även om det upptäcks i efterhand. Vid färre än fyra(4) anmälda lag ställs serien in. En serie kan ha max tio(10) lag. Vid fler än 10 anmälda klubbar delas serien. Klubb får anmäla flera lag i mån av plats. Lagsammansättning Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage. Poängen för laget baseras på de tre bästa ekipagen. Hästar och ryttare får bara starta en gång i varje lag. Deltagande klubb äger rätt att ändra sammansättningen på laget vid varje tävlingsomgång. Kvalifikationer Ekipage som deltagit i högre division, är uppklassade ur aktuell klass eller blivit placerade i Msv C:1 eller högre innevarande eller föregående år, äger ej rätt att delta i div. III. Ekipage som placerat sig i Msv C:1 eller högre efter det att anmälningstiden för en specifik omgång utgått äger rätt att starta i denna specifika omgång, men är fortsättningsvis "uppklassad". Domare Lagklassen kan dömas av en LA-domare eller högre från valfritt distrikt. Enligt TR I skall specifik överdomare finnas vid lagklassens genomförande. Poängberäkning Samma poängskala skall gälla samtliga omgångar och utgår från antalet startande lag i omgång 1. Segrande lag erhåller poäng lika med antalet i första omgången startande lag plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med i första omgången startande lag minus ett. EX: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11 p, 9 p, 8 p, 7 p, 6 p, 5 p, 4 p, 3 p, 2 p och 1 p. Om två eller fler lag i omgång 1-3 slutar på samma poängsumma blir lagen likaplacerade och erhåller samma poäng. Exempel: vid dubbla segrare enligt ovan får båda lagen 9p, ingen tvåa, tredjeplacerade laget får då 6 p. Om två lag efter tre omgångar slutar på samma poängsumma placeras det lag före vars tredjeplacerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars andra placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången.

22 dressyr häst Samtliga lag som är anmälda till serien äger rätt att delta vid tre omgångar, men måste inte. Lag som inte kommer till start första omgången får starta övriga omgångar och kan bli placerade i den aktuella omgången men får inga poäng i serien. Poängen fördelas mellan de lag som kom till starta första omgången. För att få slutplacering i serien skall laget ha medverkat vid samtliga tre omgångar. Priser Vid alla tre omgångarna står arrangerande klubb för hederspriser och rosetter till placerade lag i varje omgång i enlighet med TR I. AGRIA/LF står för plakett. Antalet placerade lag vid varje omgång följer även det TR I. Total placerade lag i serien beräknas på antal lag som kommit till start i första omgången (alla zoner). Slutplacerade i serien får AGRIA/LF plakett, distriktets rosett samt hederspris. Resultat Resultat skall, snarast efter varje omgång, sändas till distriktet, sponsorn samt till klubb som arrangerar nästa omgång. Dessa skall innehålla resultat för alla lag (ange lagdeltagare), samt resultaten och procent för de individuella starterna. Anmälan Startavgift för de tre omgångarna samt föranmälningsavgift, totalt 1450 kr. Sista anmälningsdag är 1 maj. Avgiften inbetalas till distriktet på bg senast 1 augusti. Har avgiften inte inkommit till distriktet då stryks laget. För sen anmälan endast i mån av plats och mot dubbel avgift. För att anmälan skall vara giltig skall anmälan innehålla uppgifter om lagledare eller annan kontaktperson, dennes e-post alt adress samt telefonnummer. Skriftlig anmälan med preliminär laguppställning skall göras innan anmälningstidens utgång inför vare omgång, till respektive arrangör annars garanteras inte laget och lagdeltagarna plats i omgången. Om anmälan inkommit efter anmälningstidens utgång skall denna räknas som efteranmälan varvid laget startar först och efteranmälningsavgift á 200:- betalas till arrangören. Den preliminära laguppställningen får ändras fram till 30 min innan lagklassens början. Lag har rätt att byta ut anmäld deltagare mot annan utan efteranmälningsavgift. Den nya ryttaren tar då den strukna ryttarens plats i starlistor osv. Varje lagdeltagare skall själv anmäla sig samt, i förekommande fall, betala anmälningsavgift till respektive arrangör innan anmälningstidens utgång för att vara garanterad plats i klassen. Avanmälan Avanmälan av lag till serien skall göras skriftligen till distriktet. Vid avanmälan innan 1 augusti för höstens allsvenskor återbetalas hela anmälningsavgiften. Avanmälan efter detta datum återbetalas ingen avgift.

23 hoppning häst Ridsportallsvenskan Division II Uppland 2012 Tävling Rids som lokal tävling. Hinderhöjden är densamma i samtliga 3 omgångar. Alla omgångar rids i 1.10 hoppning för seniorer och 1.00 för juniorer / ung ryttare. Varje omgång består av en grundomgång och en omhoppning, bed A:1a. Brott mot allsvenskans bestämmelser medför uteslutning av laget, även om det upptäcks i efterhand. Vid färre än fem (5) anmälda lag ställs serien in. Klubbar får anmäla flera lag i mån av plats. Vid behov kan serierna komma att delas i flera serier. Lagsammansättning Lag består av tre eller fyra ekipage. Om laget består av fyra ekipage måste minst en ryttare vara junior eller ung ryttare. De tre bästa resultaten räknas. Junior alt. ung ryttare rider 1.00 m hoppning och övriga rider 1.10 m hoppning. Om flera juniorer alt. unga ryttare ingår i laget startar en på den lägre hinderhöjden. Varje klubb får starta med ett lag. Lagens sammansättning får ändras inför varje omgång. Ung ryttare Som ung ryttare räknas ryttare från och med det år de fyller 16 år till och med det år de fyller 21. Juniorer Som junior räknas ryttare t.o.m. det år de fyller 18 år. Ryttare Ekipage får inte ha startat i Elit eller Div I under innevarande eller föregående år. Ekipage får inte startat 1.30 (senior), 1.20 (junior / ung ryttare som avser att starta på den lägre hinderhöjden). Häst Unghäst 6-åring skall vara kvalad för att få starta avd. A. Häst får endast starta en gång per omgång och serie. Poängberäkning Segrande lag erhåller poäng lika med antalet i första omgången startande lag plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med i första omgången startande lag minus ett. Ex: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11 p, 9 p, 8 p, 7 p, 6 p, 5 p, 4 p, 3 p, 2 p och 1 p. Om efter tre omgångar två eller flera lag slutar på samma poängsumma avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antalet fel i grundomgångarna från samtliga tre omgångar. Om ej detta skiljer lagen åt, placeras det lag före vars näst sämst placerade ryttare erhållit lägsta antal fel i sista omgången. I lagtävlan skall startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som startande. Samtliga lag som är anmälda till serien äger rätt att delta vid tre omgångar, men måste inte. Lag som inte kommer till start första omgången får starta övriga omgångar och kan bli placerade den aktuella omgången men får inga poäng i serien. Poängen föredelas mellan de lag som kom till start första omgången. För att få totalplacering i serien skall laget ha startat samtliga tre omgångar.

Ponnyallsvenskan 2010

Ponnyallsvenskan 2010 Regler Ponnyallsvenskan 2010 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2010 2009-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Elitserien i

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2017

Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Elitserien arrangeras av SvRF.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2014

Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland och Västmanland för året 2014 Södermanlands Ridsportförbund Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2017 Södermanlands ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och Elitserierna

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2016

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2016 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2016 1 för Allsvenskan 2016 För att klubb ska få delta Har betalat sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och Svenska med lag i Allsvenskor Ridsportförbundet. krävs att

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

Ridsportallsvenskan 2010

Ridsportallsvenskan 2010 Regler Ridsportallsvenskan 2010 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2010 2009-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Div I Hoppning

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

DRESSYR HÄST OCH PONNY 2011

DRESSYR HÄST OCH PONNY 2011 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund. DRESSYR HÄST OCH PONNY 2011 Publicerad 2011-02-01 Grenledare: Häst Johanna Ahlqvist, tel 0515-15301,

Läs mer

VÄRMLANDS RIDSPORTFÖRBUND BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN 2017.

VÄRMLANDS RIDSPORTFÖRBUND BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN 2017. VÄRMLANDS RIDSPORTFÖRBUND BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN 2017. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER Detta regelverk baseras i huvudsak på fastställda regler från Svenska Ridsportförbundet med anpassning för Division

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg Lagregler 2013 För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida Version 1.3 Förändringar och tillägg från 2012 är markerade med gult Innehåll: Gemensamma bestämmelser för: tävlingsarrangörer...

Läs mer

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr 2010 Version 100125 Ändringar från 2009 markeras med rött Häst Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund 415 82 Göteborg 031-726 61 21 ridsport.goteborg@vsif.o.se

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013

Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013 Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013 A. Gemensamma bestämmelser B. Grenspecifika hoppserier C. Grenspecifika dressyrserier A. 1. Deltagare Alla klubbar inom Smålands Ridsportförbund

Läs mer

Lagregler För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida

Lagregler För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida Lagregler 2011 För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida Version 2.0 Förändringar och tillägg från 2010 är markerade med blått Innehåll: Gemensamma bestämmelser för: tävlingsarrangörer...

Läs mer

Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012

Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012 Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012 A. Gemensamma bestämmelser B. Grenspecifika hoppserier C. Grenspecifika dressyrserier A. 1. Deltagare Alla klubbar inom Smålands Ridsportförbund

Läs mer

Ridklubben i Grästorp, Gota Ponny 2014

Ridklubben i Grästorp, Gota Ponny 2014 Ridklubben i Grästorp, Gota Ponny 2014 Regler för Lagtävlingar Hoppning och dressyr 2015 Innehåll Regler för Lagtävlingar... 0 Distriktets lagserier... 2 Gemensamma bestämmelser... 2 Tidpunkt... 2 Deltagande...

Läs mer

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75 Regler för Lagtävlingar Hoppning och dressyr 2017 Innehåll Regler för Lagtävlingar... 0 Distriktets lagserier... 2 Gemensamma bestämmelser... 2 Tidpunkt... 2 Deltagande... 2 Tävlingsarrangörer... 3 Regler

Läs mer

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg Lagregler 2015 Betr. div. 1 hoppning häst och ponny hänvisar vi till SvRf:s hemsida: http://www3.ridsport.se/tavling/hoppning_/regler Reglerna för Gymkhanan finns under fliken på vår hemsida. Version 1.0

Läs mer

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg Lagregler 2016 Betr. div. 1 hoppning häst och ponny hänvisar vi till SvRf:s hemsida: http://www3.ridsport.se/tavling/hoppning_/regler Version 1.1 Förändringar och tillägg från 2015 är markerade med gult

Läs mer

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75 Regler för Lagtävlingar Hoppning och dressyr 2016 Innehåll Regler för Lagtävlingar... 0 Distriktets lagserier... 2 Gemensamma bestämmelser... 2 Tidpunkt... 2 Deltagande... 2 Tävlingsarrangörer... 4 Regler

Läs mer

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag- SM 2017 Svenska Ridsportförbundet

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag- SM 2017 Svenska Ridsportförbundet Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag- SM 2017 Anordnad av Svenska Ridsportförbundet År/tidsperiod 2017 Gren Öppen för Ponnyhoppning Folksam Ponnyallsvenska (elitserien) rids kalenderårsvis.

Läs mer

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag-sm 2018

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag-sm 2018 Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag-sm 2018 Anordnad av Svenska Ridsportförbundet År/tidsperiod 2018 Gren Öppen för Ponnyhoppning Folksam Ponnyallsvenska (elitserien) rids kalenderårsvis.

Läs mer

Förord. Ni är varmt välkomna att kontakta respektive grenledare för att få hjälp med att tyda regler i såväl Regelboken som Tävlingsreglementet.

Förord. Ni är varmt välkomna att kontakta respektive grenledare för att få hjälp med att tyda regler i såväl Regelboken som Tävlingsreglementet. REGELBOKEN 2016 2 Förord I denna regelbok har distriktets tävlingssektion samlat bestämmelser som gäller för distriktsmästerskap, lagtävlingar, championat och cuper i Norrbottens distrikt. Norrlandsmästerskapens

Läs mer

ID: Regler för Folksam Elitallsvenska, lag- SM Svenska Ridsportförbundet. År/tidsperiod 2017

ID: Regler för Folksam Elitallsvenska, lag- SM Svenska Ridsportförbundet. År/tidsperiod 2017 Regler för Folksam Elitallsvenska, lag- SM 2017 Anordnad av Svenska Ridsportförbundet År/tidsperiod 2017 Gren Öppen för Hoppning Folksam Elitallsvenska är öppen för föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet.

Läs mer

Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund HOPPNING HÄST & PONNY Publicerad

Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund HOPPNING HÄST & PONNY Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund HOPPNING HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11 Regelverk 2011 Senast ändrad 2011-02-11 Idrottens Hus Box 384 831 25 ÖSTERSUND 010-476 42 38 mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Då är det nytt år och med det lite nya

Läs mer

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011 1 1. Tidpunkt och indelning: Tävlingen genomförs under oktober-november. Skåne delas i grupper så att antalet blir ca 7-8 lag/grupp. 2. Anmälan och avgifter: Anmälan ska vara Skånes RF tillhanda senast

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län År/tidsperiod 2015 Gemensamma

Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län År/tidsperiod 2015 Gemensamma Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län Gemensamma Deltagare i DM måste tävla för klubb som är ansluten till Stockholms bestämmelser Läns Ridsportförbund StRF. DM och -DM arrangeras

Läs mer

Regelverk 2016 Norrlandsmästerskap

Regelverk 2016 Norrlandsmästerskap Regelverk 2016 Norrlandsmästerskap Senast ändrad 2015-02-21 Strandgatan 1 871 45 Härnösand mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Dags för ännu ett nytt tävlingsår för oss

Läs mer

Regelverk Senast ändrad Övergård Sollefteå

Regelverk Senast ändrad Övergård Sollefteå Regelverk 2015 Senast ändrad 2015-02-08 Övergård 213 881 93 Sollefteå 010-476 42 38 mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Dags för ännu ett nytt tävlingsår för oss i Mittsvenska.

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Bestämmelser för Stockholmscupen Dressyr Hösten 2016 Våren 2017 Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Öppet för Stockholms- och Ponnycupen är en utbytestävling i dressyr och hoppning mellan

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Bestämmelser för Stockholmscupen Hoppning Hösten 2016 Våren 2017 Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Öppet för Stockholms- och Ponnycupen är en utbytestävling i dressyr och hoppning mellan

Läs mer

VETLANDAORTENS RYTTARFÖRENINGS POLICY VID LAGTÄVLINGAR

VETLANDAORTENS RYTTARFÖRENINGS POLICY VID LAGTÄVLINGAR VETLANDAORTENS RYTTARFÖRENINGS POLICY VID LAGTÄVLINGAR Allmänt Alla intresserade vars häst/ponny av sportkommitén före seriens start bedöms ha kapacitet att delta skall beredas plats i division III-I lagen

Läs mer

Vi ber alla som innehar ett vandringspris att lämna in dem senast den 10/11!

Vi ber alla som innehar ett vandringspris att lämna in dem senast den 10/11! PROPOSITION till Torns Ryttarförenings Klubbmästerskap och Minimästerskap 2016 Hoppning och Dressyr för häst och ponny 19 och 20 november 2016 KLUBBTÄVLING Vi ber alla som innehar ett vandringspris att

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Hoppning Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen

Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen 2017-02-09 Innehåll Kap. 1. Svenska Cupen... 3 1. Förutsättningar (150913)... 3 2. Anmälan (150913)... 3 3. Uteblivande (150913)... 3 4. Byte mellan klass, lag eller

Läs mer

Ändringar i TR II 2010

Ändringar i TR II 2010 Ändringar i TR II 2010 * finns ett förtydligande sist i momentet Understruken text = ändring/tillägg 2010 Mom 204 Anmälan skall ske efter resp propositions bestämmelser och vara arrangören tillhanda sista

Läs mer

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2007-01-01 till och med 2008-12-31, med undantag för freestyle där dessa bestämmelser gäller från och med 2007-01-01 till och med

Läs mer

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Seriemotocross 2015 reviderad 17 jan 2015 Röd text = ny text eller regel 1. ORGANISATION Västra Serieföreningen Motocross handlägger organisatoriska och administrativa

Läs mer

Distriktsmästerskap Dalarna Regler

Distriktsmästerskap Dalarna Regler Distriktsmästerskap Dalarna Regler DM-regler 2016 1 Gemensamma regler alla discipliner 1. Distriktsmästerskap ska årligen hållas inom distriktet. Om detta ej är möjligt får DM avgöras på närliggande tävlingsplats

Läs mer

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR:

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: STOCKHOLMSCUPEN 2011 ARRANGÖR & KONTAKTPERSONER Datum Arrangörsklubb 29:e maj MHF Skarpnäck Kontaktman: Peter Glas Telefon:

Läs mer

Norrlandsmästerskap Hoppning för ponny

Norrlandsmästerskap Hoppning för ponny Norrlandsmästerskap Hoppning för ponny NM består av tre mästerskap, NM för kategorierna B, C och D. Ryttare får deltaga med max 2 ponnyer per kategori i klass 1 och 2, men i NM-klass 3 med endast 1 ponny

Läs mer

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i.

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i. Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2013-01-01 till och med 2013-12-31. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat

Läs mer

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder Förord Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser

Läs mer

2. Organisation Serieföreningen ansvarar för organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande organ i dessa frågor.

2. Organisation Serieföreningen ansvarar för organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande organ i dessa frågor. 1. Inledning Serieföreningen i Västra Distriktet har nöjet att inbjuda till serietävling i motocross. Serien skall ge klubbarna i Västra distriktet en chans att matcha sina bästa förare mot varandra, i

Läs mer

1. Sekretariat & startanmälan: Sekretariatet är beläget i ridhuset och öppnar kl. 8:00 på tävlingsdagen.ekipaget är automatiskt startanmält.

1. Sekretariat & startanmälan: Sekretariatet är beläget i ridhuset och öppnar kl. 8:00 på tävlingsdagen.ekipaget är automatiskt startanmält. Ryttarmeddelande Vi hälsar Dig varmt välkommen till Kanalhoppet 2016, Söderköpings Ryttarsällskaps lokala & regionala hopptävlingar för ponny & ridhäst den 2 3 juli 2016. Telefonnr. på tävlingsdagen är

Läs mer

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms. Ungdoms SM

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms. Ungdoms SM Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms 1. Grenar, genomförande och resultat 1.1. Villkor för deltagande 1.2. Anmälan 2. Agility 2.1. Individuellt 2.2. Lag 2.3. Ordningsföljd mellan ekipage Ungdoms SM 2.4.

Läs mer

Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens. Handikapp Alla grader samt Special Olympics skall erbjudas. På nationell tävling är

Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens. Handikapp Alla grader samt Special Olympics skall erbjudas. På nationell tävling är TR II Dressyr () Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens 200.1 Elittävling Justering av teckensnitt 200.2 Nationell tävling Alla grader samt Special Olympics skall erbjudas. På nationell

Läs mer

Regler Nedre Norra distriktsserien 2017

Regler Nedre Norra distriktsserien 2017 Klasser: Maskin klasser, Mx1,Mx2 och Open. Licensklasser: Elit, Senior, Junior, Bredd, MX-Girls Regler Nedre Norra distriktsserien 2017 Tillägg: Förare ska ha tävlingslicens för klubben man representerar

Läs mer

Distriktsmästerskap Dalarna Regler

Distriktsmästerskap Dalarna Regler Distriktsmästerskap Dalarna Regler DM-regler 2017 1 Gemensamma regler alla discipliner 1. Distriktsmästerskap ska årligen hållas inom distriktet. Om detta ej är möjligt får DM avgöras på närliggande tävlingsplats

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Dressyr Samarbetspartner: Folksam Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade.

Läs mer

Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017

Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017 Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017 170321 Tävlingsform: Lagtävling matchspel mellan klubbar anslutna till Upplands Golfförbund (UGF). Tävlingen spelas mellan av klubbarna anmälda

Läs mer

VIKTIG INFORMATION till alla som vill vara med och tävla på Djursholms ridklubbs interntävlingar

VIKTIG INFORMATION till alla som vill vara med och tävla på Djursholms ridklubbs interntävlingar Reviderad 171121 VIKTIG INFORMATION till alla som vill vara med och tävla på Djursholms ridklubbs interntävlingar Medlem För att tävla på klubbens interntävlingar måste du vara medlem i DRK och om du inte

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14

FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14 FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14 Folksam Scandinavian Open 2014 Särskilda bestämmelser Dressyr Samarbetspartner: Folksam Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda

Läs mer

Kick-Off. För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare

Kick-Off. För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare Kick-Off För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare Dagens upplägg Tävlingar 2016 och 2017 Vad krävs för att få tävla? SoRK:s funktionärer T-SEK Verksamhetsplan/Värdegrund TDB och Equipe och tävlingsplatsen

Läs mer

PROPOSITIONER FÖR Mälarcupen (lokal)/allsvenskan (regional)

PROPOSITIONER FÖR Mälarcupen (lokal)/allsvenskan (regional) PROPOSITIONER FÖR Mälarcupen (lokal)/allsvenskan (regional) I VOLTIGE DEN 21-22/5 2016 ARRANGÖR: Salaortens Ryttarförening (SORF) PLATS: Vallby Ryttargård 100 733 91 Sala Särskilda bestämmelser: 1) Tävlingen

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap INNEHÅLL 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4

Läs mer

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Version 4 2017-05-12 Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Detta dokument är ett komplement till reglerna vid lydnadstävlingar. Dessa anvisningar kan uppdateras löpande. 3. Ansökan om och redovisning

Läs mer

Hoppfunktionärer! Funktionär vid framhoppningen

Hoppfunktionärer! Funktionär vid framhoppningen Funktionär vid framhoppningen Hoppfunktionärer! Vi är väldigt glada för all hjälp! Vi är en ideell förening och är i stort behov av stöd. Den här lilla instruktionen är till hjälp för dig som är tävlingsfunktionär

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 8-16 juli :47

FALSTERBO HORSE SHOW 8-16 juli :47 FALSTERBO HORSE SHOW 8-16 juli 2017 2017-02-01 10:47 Folksam Open Särskilda bestämmelser Hoppning Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer utländska

Läs mer

Duntis Cupen 2010 ÅRETS DELTÄVLINGAR. (Datum är preliminära, kan ändras)

Duntis Cupen 2010 ÅRETS DELTÄVLINGAR. (Datum är preliminära, kan ändras) Duntis Cupen 2010 deltävlingar består av RS- och RSP-samt SS tävlingar på grus. Serien är öppen för alla förare med 4 & 2-hjulsdrivna tävlingsbilar, även från andra distrikt än Östergötland. De startande

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt och klubbar som arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Senast uppdaterad 2010-01-17. Propositionen Viktiga datum och tidpunkter är när tävlingen öppnas för

Läs mer

Administrera tävling/proposition/anmälningar i TDB

Administrera tävling/proposition/anmälningar i TDB Administrera tävling/proposition/anmälningar i TDB Hantering av proposition Allmänt: När tävlingsansökan har godkänts av distrikt och/eller SvRF öppnas möjligheten att skapa proposition, i dagsläget 120

Läs mer

GOLFTOURERNAS ANMÄLNINGSSYSTEM PÅ INTERNET

GOLFTOURERNAS ANMÄLNINGSSYSTEM PÅ INTERNET GOLFTOURERNAS ANMÄLNINGSSYSTEM PÅ INTERNET 67 Webbadress: http://anmalan.golfdata.se Kan även nås via Skandia Tours hemsida: http://skandiatour.golf.se Alla anmälningar till Skandia Tour Elit, Riks, Regional

Läs mer

Hopp mot Cancer Challenge 12 september :e deltävlingen

Hopp mot Cancer Challenge 12 september :e deltävlingen Compass Sportryttarklubb arrangerar Hopp mot Cancer Challenge 12 september 2015 3:e deltävlingen Meddelande till ryttare Startlistor och onlineuppdatering: http://online.equipe.com Vi följer ordningen

Läs mer

Ryttarmeddelande Kalmar Jumping Tour 2014 med Ridsport Ponny Cup Lokal/Regional/Nationell hopptävling för ponny och häst 26-29/6 2014

Ryttarmeddelande Kalmar Jumping Tour 2014 med Ridsport Ponny Cup Lokal/Regional/Nationell hopptävling för ponny och häst 26-29/6 2014 Ryttarmeddelande Kalmar Jumping Tour 2014 med Ridsport Ponny Cup Lokal/Regional/Nationell hopptävling för ponny och häst 26-29/6 2014 Tack för din anmälan och varmt välkommen Tävlingen hålls utomhus på

Läs mer

OBS!! Vaccinationsintyg skall uppvisas i sekretariatet innan urlastning.

OBS!! Vaccinationsintyg skall uppvisas i sekretariatet innan urlastning. Ryttarmeddelande Välkommen till Räkanhoppet 2016 Ankomst Du kommer att tas emot av våra parkeringsvakter som anvisar dig var du skall ställa trailer, husvagn, lastbil och personbil. Följ deras anvisningar.

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

Lathund TR dressyrtävlingar för pararyttare

Lathund TR dressyrtävlingar för pararyttare Lathund TR dressyrtävlingar för pararyttare Förord Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Proposition för Ljungby Ridklubb

Proposition för Ljungby Ridklubb Förbundet Utbildning Tävling Hästkunskap Häst & Ryttare Meny Start Internetanmälan Tävlingsadministration Proposition för Ljungby Ridklubb nationell, regional tävling i hoppning ponny, ridhäst, 8-10 April

Läs mer

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning Dressyrtävlingar för ryttare med Förord Dressyrtävlingar för ryttare med anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser och II - Dressyr. Nedan

Läs mer

alla som vill vara med och tävla på DRK s interntävlingar

alla som vill vara med och tävla på DRK s interntävlingar VIKTIG INFORMATION till alla som vill vara med och tävla på DRK s interntävlingar Medlem För att vara med och tävla på klubbens interntävlingar måste du vara medlem i DRK Hur blir jag medlem? Betala in

Läs mer

TR I 2011 ÄNDRINGAR. Bengt Sånesson 1. Mom 110. Mom 111 p 4(e) Mom 122.1. Mom 124. Mom 123

TR I 2011 ÄNDRINGAR. Bengt Sånesson 1. Mom 110. Mom 111 p 4(e) Mom 122.1. Mom 124. Mom 123 Mom 110 TR I 2011 ÄNDRINGAR I de fall texten i grenspecifika TR avviker med texten i TR I,,gäller de grenspecifika reglerna. I de fall texten i grenspecifika TR avviker med texten i TR I, gäller TR I.

Läs mer

Kvalperiod 1 maj 2014 22 maj 2015 resp. 26 oktober 2014 10 oktober 2015

Kvalperiod 1 maj 2014 22 maj 2015 resp. 26 oktober 2014 10 oktober 2015 Skånska mästerskapen och Juniormästerskapen Kvaltider Förening vilken inte har e-mail skall ha inbjudan Beslutas av Skåne Sim. Kvaltider gäller framöver. Är en simmare kvalad i minst en gren får anmälan

Läs mer

Skall publiceras senast 4 veckor före första start på föreningens och Skåne Sims hemsida ( SK ) samt utsändas via till distriktens föreningar.

Skall publiceras senast 4 veckor före första start på föreningens och Skåne Sims hemsida ( SK ) samt utsändas via  till distriktens föreningar. Skånska mästerskapen och Juniormästerskapen Kvaltider Beslutas av Skåne Sim. Kvaltider gäller framöver. Är en simmare kvalad i minst en gren får anmälan ske i flera grenar även om kvaltiden ej har uppnåtts.

Läs mer

Motionslagstävlingen i korthet Grundkrav är att klubben skall ha anmält ett lag till serien o

Motionslagstävlingen i korthet Grundkrav är att klubben skall ha anmält ett lag till serien o INLEDNING Motocrosskommittén i Östra Distriktet har nöjet att inbjuda till serietävling i motocross inför 2010. Serien skall ge klubbarna i Östra distriktet en chans att matcha sina bästa förare mot varandra

Läs mer

Välkommen till Folkungabygdens Ryttarförening

Välkommen till Folkungabygdens Ryttarförening Ryttarmeddelande Välkommen till Folkungabygdens Ryttarförening Regional/Nationell hopptävling 15-16 juni 2013 Solla Herrgård Startlistor publiceras på http://online.equipe.com/. Anläggningsskiss hittar

Läs mer

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Serieregler 2016

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Serieregler 2016 VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Serieregler 2016 reviderad 19 april Röd text = ny text eller regel 1. ORGANISATION Västra Serieföreningen Motocross handlägger organisatoriska och administrativa frågor.

Läs mer

Inbjudan till NUSS Äldre (25m)

Inbjudan till NUSS Äldre (25m) Inbjudan till NUSS Äldre (25m) 3-5 februari 2017 Rosenlundsbadet, Jönköping Fredag 3/2 Kl. 17.30 Lördag 4/2 Kl. 8.20 och 14.50 Söndag 5/2 Kl. 8.20 och 14.50 Tävlingsklasser: Pojkar och flickor Juniorer,

Läs mer

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 15/ SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 15/ SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 15/ OBS! Eller direkt laganmälan via FOGIS OBS!

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 15/ SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 15/ SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 15/ OBS! Eller direkt laganmälan via FOGIS OBS! ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND Box 110 52 580 11 LINKÖPING 013 20 33 20 2008-12-11 Till Östergötlands samtliga fotbollsföreningar ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND INBJUDER HÄRMED TILL DELTAGANDE I 2009 ÅRS UNGDOMSSERIER

Läs mer

08:30 Träning 1 C 20 min jämna nr. 08:50 Träning 2 C 20 min ojämna nr. 09:10 träning 1 B 20 min jämna nr. 09:30 träning 2 B 20 min ojämna nr

08:30 Träning 1 C 20 min jämna nr. 08:50 Träning 2 C 20 min ojämna nr. 09:10 träning 1 B 20 min jämna nr. 09:30 träning 2 B 20 min ojämna nr Tilläggsregler Stockholmscrossen 2011 Arrangör: Göta MS Datum: 2011-09-18 Tävlingsplats: Nya Pepparotsbanan, Motorstadion Enköping Anmälan vid tävlingsplats: Anmälan Klass B, C Tjej; 07:30-9:00 Anmälan

Läs mer

RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014

RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014 RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014 1. Generellt Cupen består av fyra stycken tävlingar och totalresultatet är rankinggrundande. OBS! ingen deltävling är obligatorisk Tävlingarna

Läs mer

Vi inbjuder till. Klass Född Frisim Bröstsim Ryggsim Fjärilsim Medley

Vi inbjuder till. Klass Född Frisim Bröstsim Ryggsim Fjärilsim Medley Vi inbjuder till Simsätt och Distanser NUSS Yngre (25m) Klass 13 ÅR Klass 12 ÅR Klass 11 ÅR o Yngre 2-3 februari 2013 Kristiansborgsbadet, Västerås Lördag Kl. 8.30 och 14.50 Söndag Kl. 8.20 och 14.50 Arrangör

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4 Skåneserien

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund INBJUDAN TILL NORRBOTTENS FOTBOLLFÖRBUNDS 11-MANNA OCH 9-MANNA SERIER FÖR POJKAR & FLICKOR 2014 ANMÄLAN: Sker i FOGIS föreningsinloggningen samt på bifogad anmälningstalong som

Läs mer

Välkommen till Norrköping Horse Show maj 2014 Regional & Nationell Häst Hoppning PM till Proposition i TDB

Välkommen till Norrköping Horse Show maj 2014 Regional & Nationell Häst Hoppning PM till Proposition i TDB Regional & Nationell Häst Hoppning PM till Proposition i TDB www.norrkopinghorseshow.se E-Mail: info@norrkopinghorseshow.se Anmälan Anmälan kan göras från den 13 april kl. 18.00 Anmälningstiden utgår tisdag

Läs mer

Regler för ÖstraMX Serie 2010

Regler för ÖstraMX Serie 2010 Regler för ÖstraMX Serie 2010 INLEDNING Motocrosskommittén i Östra Distriktet har nöjet att inbjuda till serietävling i motocross inför 2010. Serien skall ge klubbarna i Östra distriktet en chans att matcha

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS Mästerskap Individuella Uppgjord Rev Rev Rev Rev Rev TB 01 Banskytte, gevär, liggande 83.03 99.01 00.06 01.01 11.03 12.12 TB 02 - ställn. seniorer 83.03 87.02

Läs mer

Nedre Norra Ungdoms cup 2017

Nedre Norra Ungdoms cup 2017 Serieregler Nedre Norra Ungdoms cup 2017 Nedanstående är de generella tävlingsreglerna för Nedre Norra Ungdom. Inför varje deltävling publicerar respektive arrangerande klubb sin individuella TR. Nedre

Läs mer

Som tävlingsryttare så kom vi som var på träffen fram till dessa önskemål.

Som tävlingsryttare så kom vi som var på träffen fram till dessa önskemål. Vi hade på dressyrarrangörsträffen på Huseby 17 juni frågeställningar som utgick ifrån två olika perspektiv: Du som tävlingsryttare Du som arrangör En del hade erfarenhet och inblick ifrån båda sidor.

Läs mer

Reglemente för öppna. Officiell Hemsida.

Reglemente för öppna. Officiell Hemsida. Reglemente för öppna 2017 Officiell Hemsida www.svealandscupen.se Rev 2017-01-23 REGLEMENTE FÖR 2017 Svealandscupen anordnas enligt Svenska Bilsportsförbundets regler samt dessa särbestämmelser. Juridisk

Läs mer

Inbjudan till NUSS äldre och yngre 50 m

Inbjudan till NUSS äldre och yngre 50 m Inbjudan till NUSS äldre och yngre 50 m 8-10 juli 2016, ALIDEBERGSBADET, Borås Fredag Kl. 16.00 Lördag Kl. 8.30 och 15.00 Söndag Kl. 8.30 och 15.00 Tävlingsklasser: Pojkar och flickor 16 o äldre, 14-15

Läs mer