BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015"

Transkript

1 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie, SM, NM, EM, VM och OS. Du ska som ryttare kunna ta ett steg i taget, känna dig komfortabel där och sedan våga gå vidare. De lägsta divisionerna är avsedda för de lite mindre rutinerade ekipagen. Syftet med divisioner kan sammanfattas i 5 punkter: 1. TRÄNA PÅ ATT RIDA I LAG 2. SKAPA GEMENSKAP, SAMMANHÅLLNING OCH KLUBBKÄNSLA 3. UTVECKLA SPORTMANNASKAP 4. LÄRA SIG ATT TA MED OCH MOTGÅNGAR 5. SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT SKALL FÅ VARA MED Dessutom ska tävlingarna vara attraktiva att arrangera för klubbarna, oavsett vilken omgång som arrangeras. Det ska även vara bra tävlingsdagar där lagklassen är dagens huvudpunkt. Regler enligt TR om inte annat anges. Gemensamma bestämmelser (Hallands Ridsportförbund) Lagtävlingen är öppen för SvRF-anslutna klubbar tillhörande Hallands Ridsportförbund. Anmälan av lag innebär att klubben skall vara beredd att arrangera, (eller vara medarrangör i) en omgång på egen eller lånad anläggning om så krävs, annars debiteras dubbel anmälningsavgift. Vid många anmälda lag i någon division delas den serien i två grupper (norra resp. södra). Gränsdragningen sker med hänsyn till gruppernas storlek. När serien inte delas rider alla lag tre omgångar. Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totala resultat. Regler avseende delad serie regleras under respektive disciplin. För att en serie ska räknas som fulltalig krävs att det är 5 stycken lag anmälda i hoppningen och för dressyren krävs det 4 anmälda lag. Vid delad serie går 50 % (avrundat uppåt) av antalet startande lag vid första omgången från varje grupp som sammanlagt efter 3 omgångar erhållit flest poäng till final. I en sådan final börjar samtliga lag på 0 poäng. Lag som erhållit lika många poäng efter de första tre omgångarna ska räknas som lika placerade. Vid ev. begränsning av antalet startande i klass före allsvenske klass, skall lagdeltagare + ev. reserver ges företräde. Defilering till fots kan genomföras före lagklassens första start och beslutas av den arrangerande klubben. Undantaget är div. III ponny hoppning då defilering är obligatorisk. Preliminär tid anges i meddelande till ryttare. Om defilering skall ske skall detta anges i ryttarmeddelandet. 1

2 Brott mot distriktets regler avseende divisionerna och TR leder till att ekipaget utesluts ur laget och från den aktuella omgången. Protest, ska vara skriftlig, och inlämnad SENAST 30 minuter efter att lagklassens resultat publicerats på Equipe eller tävlingsplatsen. Arrangören ansvarar för att poängberäkningen skickas till kansliet senast måndagen efter genomförd tävling. Överdomarrapporten skall vara tillgänglig för kansliet inom tre dagar. Anmälan och avgifter Anmälan skall ske på särskild anmälningsblankett via Hallands Ridsportförbunds hemsida. För vårens divisioner (I och III) senast 31 januari och för höstens divisioner (II) senast. 30 juni. Den av distriktet fastställda anmälningsavgiften 1500: - faktureras av Hallands Ridsportförbund. Denna avgift täcker samtliga 3 omgångar. Vid en eventuell final (4:e omgång) faktureras kvalificerade lag med 500: -. Sent inkommen anmälan, i mån av plats,= efteranmälan medför en extra avgift på 1000: - /lag. Observera! Lag som är anmält räknas som startanmält. Avanmälan skall ske till respektive arrangör för varje omgång: hoppning, senast 1 timme innan lagklassen startar. dressyr, samma dag som laguppställningen ska vara inlämnad, enl. propositionen. Vid utebliven avanmälan har arrangören rätt att ta ut en avgift på 500: -/lag. Lag som missar en omgångar får starta i de övriga omgångarna. Vid utebliven start får man 0 (noll) poäng. Det får inte tas ut några individuella efteranmälningsavgifter i lagklasserna. Lagsammansättning Lagledaren ska vara minst 18 år och föra lagets talan. Laget skall bestå av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästa resultaten räknas. Undantaget i dressyrens div. III ponny där samtliga fyra ekipages resultat räknas. Lagets sammansättning får ändras inför varje omgång. Inför varje omgång lottas startordningen i lagklassen. Lagekipagen varvas så att första ryttaren i varje lag rider först därefter andra ryttaren i varje lag osv. (undantaget hoppning ponny där kategoriindelningen styr, men spridning av lagen bör eftersträvas). Ekipage får delta i olika divisioner under samma år under förutsättning att ponny/häst uppfyller behörighetskraven för respektive division. Ryttare I ponnylag är det tillåtet med ekipage från de olika ålderskategorierna. Klubb med lag i div. I, II och III tillåts att i aktuell division låna två (2) ryttare från andra klubbar eller samma klubb inom distriktet, som saknar eget lag i samma division. Laguppställning kan ändras inför varje omgång dock ryttarlån från samma klubb/klubbar. Dessa ryttare tävlar individuellt för sina ordinarie klubbar. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av styrelsemedlem i de båda klubbarna samt skriftligt tillställas arrangerande klubb senast 1 timme innan klassen startar. Samt skickas till distriktet. Ryttare får, om klubben har flera lag, delta med en häst/ponny i varje lag. Ponny/Häst Ponny/häst får endast starta en gång per lag och serieomgång. 2

3 Ponny/häst som tävlas av flera i samma familj får starta i olika divisioner. Oavsett resultat eller placering. Vid ägarbyte, inom en 6 månaders-period före aktuell omgången, är det tillåtet att starta, oavsett ponny/häst tidigare resultat. UNDANTAG: Om du som ny ägare tidigare har lånat din ponny/häst gäller de grenspecifika reglerna. Ägarbyte ska kunna verifieras. Lektionsponny/häst får starta i olika divisioner. Oavsett resultat eller placering. Poängberäkning Vid omgång 1 och 2 erhåller lagen poäng enligt följande: segrande lag erhåller poäng lika med antalet anmälda lag till Distriktet, plus ett (+1), andra placerade lagets poäng är lika med antalet anmälda lag till Distriktet, minus ett (-1) och därefter i fallande skala (exempel: 8 anmälda lag ger en poängskala vid varje omgång på: 9p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p, och 1p). Vid omgång 3 räknas poängen med koefficient 1,5 i sista omgången (exempel: 8 anmälda lag till Distriktet ger segrande lag 13,5 poäng, andra placerade 10,5, 9, 7,5 etc.). Om två eller flera lag i omg. 1,2 eller 3 slutar på samma poängsumma, blir lagen lika placerade och erhåller båda samma poäng. (exempel: Vid dubbla segrare enligt ovan får båda lagen 9 p, ingen tvåa, och 3:e placerade laget får då 6p). Om två eller flera lag efter tre omgångar slutar på samma poängsumma avgör 3:e omgångens lagresultat om även dessa är lika avgör 2:a omgångens lagresultat. Om även dessa är lika avgör 1:a omgångens lagresultat. Om ej heller detta skiljer lagen åt, är det lika placerade. Övriga poängregler se under respektive gren. Priser Antal anmälda lag till Distriktet avgör antal placerade lag i samtliga omgångar. Dock alltid minst 3 placerade oavsett antal deltagande lag. Överblivna priser skall lämnas tillbaka till distriktet. I samtliga omgångar utdelas rosett och plakett till placerade lag, samt plakett till klubben. Till de totalt placerade lagen delas hederspriser 1-3 (täcke, ridtäcke, ländtäcke, samt pokal till klubben) ut. Övriga placerade får hederspris samt plakett till klubben, samtliga priser erhålls från Hallands Ridsportförbund. Eventuella sponsorer till lagklassen ska få marknadsföra sig på tävlingsplatsen. Prisutdelning för lagklassen ska ske separat med det segrande laget till häst, övriga placerade till fots. Prisutdelning i lagklassen ska ske i direkt anslutning till att sista lagryttaren har ridit. Priser till individuella starter i dressyren i respektive klass står arrangören för. Arrangören står även för priser vid den individuella starten i stilhoppning, div III. Proposition Propositionen skall vara färdig för godkännande senast 7 veckor före varje omgång. 3

4 ALLMÄNNA OCH SPECIFIKA BESTÄMMELSER FÖR DRESSYRALLSVENSKAN Allmänna bestämmelser, dressyr Anmälningsavgifterna för individuell start i lagklassen fastställs av distriktet och skall vara densamma i samtliga divisionsomgångar, oavsett arrangör. Anges i specifika bestämmelser för varje division. Laguppställningen görs på särskild blankett till respektive arrangör enligt propositionen. På anmälan anges följande: klubb, gren samt lagledare med telefon och mail samt preliminär laguppställning. Ej inlämnad laguppställning enligt propositionen, ger en straffavgift på 100 kr. Ändringar i inlämnad laguppställning får göras fram till en timme (60 minuter) innan lagklassens början vid aktuell omgång. I lagklasser där icke lagryttare finns anmälda, ska lagryttarnas starttider prioriteras och får inte krocka. Tävlingen skall vid Div. I, II, III häst samt Div. II ponny hållas på dubbla banor. Framridningsklass skall finnas i div I och II. Preliminära starttider anges i startlistan. Individuell start i lagklassen är obligatorisk i division I, II och III (ponny och häst). Resultatet från de 3 högsta procenten, med 3 decimaler, (sammanräknat) i laget, ligger till grund för laget placering. Undantaget är i div. 3 ponny, där alla 4 resultaten räknas in. Start med endast 2 ekipage räknas som genomförd omgång. Vid start med endast 2 ekipage räknas resultatet för 3:e ryttaren med 0 poäng i serie där de 3 bästas resultat räknas (undantaget div. III Ponny, se specifika bestämmelser för Div. III Dressyr ponny.) I division med olika program får ej fulltaliga lag (färre än 4) fördela ekipagen valfritt mellan programmen. Överdomare får inte ha andra uppdrag under lagklass/-erna. Specifika bestämmelser för Div. I. Dressyr, Ponny Tidpunkt: Vår, ska slutföras innan anmälningstiden för Elitallsvenskan går ut. Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 10 Min. antal lag: 5, vid färre lag, sökes sammanslagning med annat distrikt. Program omg. 1: Lagtävlansprogram för ponnyallsvenskan 2013 Program omg. 2: Lagtävlansprogram för ponnyallsvenskan 2013 Program omg. 3 (final): LA P: Individuell anmälningsavgift: 200 kr. Behöriga: Ekipage som startat i Elit 2014 och vars lag kvarstår i Elit, får inte starta division I Övriga upplysningar: se SvRF:s centrala bestämmelser för allsvenskan. Specifika bestämmelser för Div. II Dressyr, Ponny Tidpunkt: Höst Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Program omg. 1: LC: (två ryttare), LB: (två ryttare) Program omg. 2: LC: (två ryttare), LB: (två ryttare) Program omg. 3 (final): LB: (två ryttare), LA:1 2007(två ryttare) Individuell anmälningsavgift: 170 kr. 4

5 Behöriga: Ponny, oavsett ryttare, som har haft 62 % eller mer i LA:P1 eller FEI:s program inom en 6-månaders period, före aktuell omgång, får inte starta. Vid ägarbyte, se de gemensamma Ska gå på två banor. Specifika bestämmelser för Div. III Dressyr, Ponny Tidpunkt: Vår Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 10 Program omg. 1: Ryttartest Inledande Klass (4 ryttare) Uppdat Program omg. 2: Ryttartest Inledande Klass (4 ryttare) Uppdat Program omg. 3 (final): Ryttartest Inledande Klass (4 ryttare) Uppdat Anmälningsavgift: 120 kr NYTT FÖR 2015 är individuell start är obligatorisk. Behöriga: Ponny, oavsett ryttare, som har haft 62 % eller mer i LA eller högre inom en 6- månaders period, före aktuell omgång, får inte starta. Vid ägarbyte, se de gemensamma Övriga upplysningar: o Poängen räknas så att fullt lag är 4 ekipage. Samtligas poäng läggs ihop och divideras med 4. Lag med endast 3 ekipage, sätts det saknade ekipagets poäng till 0 och det sammanlagda resultatet delas med 4. o Utrustning enligt TR, med undantag av att ryttarna ska bära spö. o Omgång 1, 2 och 3 döms av två domare gemensamt. o Programläsare får finnas, varje lag ansvarar själva för detta. o Specifika regler och mer information kring tävlingsform finns i Anvisningar för Ryttartest & Dressyrryttartest. o ALLA lagryttare rider om en individuell placering i alla omgångar. NYTT 2015 Specifika bestämmelser för Div. I Dressyr, Häst Tidpunkt: Vår Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Program omg. 1: MSV C: (två ryttare), MSV B: (två ryttare) Program omg. 2: MSV C:1 2011(två ryttare), MSV B: (två ryttare) Program omg.3 (final): MSV C: (två ryttare), MSV B: (två ryttare) Individuell anmälningsavgift: 270 kr (MSV C), 270 kr (MSV B) Behöriga: Häst, oavsett ryttare, som har haft 62 % eller mer i MSV A eller högre inom en 6- månaders period, före aktuell omgång, får inte starta. Vid ägarbyte, se de gemensamma Det ska finnas lämpliga framridningsklasser till respektive program i lagklassen. Skall gå på två banor. 5

6 Specifika bestämmelser för Div. II Dressyr, Häst Tidpunkt: Höst Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Program omg. 1: LB: (två ryttare), LA: (två ryttare) Program omg. 2: LB: (två ryttare), LA: (två ryttare) Program omg. 3 (final): LB: (två ryttare), LA: (två ryttare) Individuell anmälningsavgift: 200 kr Behöriga: Häst, oavsett ryttare, som har haft 62 % eller mer i MSV: C eller startat MSV:B under en 6-månaders period, före aktuell omgång, får inte starta i div. II. Vid ägarbyte, se de gemensamma Skall gå på två banor. Framridningsklass skall finnas. Specifika bestämmelser för Div. III Dressyr, Häst Tidpunkt: Vår Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Program omg. 1: LC: (två ryttare), LB: (två ryttare). Program omg. 2: LC: (två ryttare), LB: (två ryttare). Program omg. 3 (final) LC: (två ryttare), LB: (två ryttare). Individuell anmälningsavgift: 170 kr Behöriga: Häst, oavsett ryttare, som har haft 62 % eller mer i LA eller startat MSV: C under en 6-månaders period, före aktuell omgång, får inte starta i div. III. Vid ägarbyte, se de gemensamma Ska på dubbla banor. 6

7 SPECIFIKA BESTÄMMELSER FÖR HOPPALLSVENSKAN Allmänna bestämmelser, hoppning Klubb får anmäla flera lag/serie, i mån av plats. Anmälningsavgifterna i förklasserna och individuell start (div III) bestäms av distriktet och skall vara densamma i samtliga divisionsomgångar, oavsett arrangör. Anges i specifika bestämmelser för varje division. Tidtagningen ska vara elektronisk, undantaget div. III. I propositionen ska det finnas en klass (ej lista) där lagryttarna och reserver anmäler sig i, som inte är anmäld till andra klasser på tävlingen. Individuell start är obligatorisk i omgångar med stilbedömning. Arrangerande klubb bestämmer själv antalet klasser per omgång, dock max två klasser före lag klassen. Förklasser får inte överstiga lagklassens höjd. Laguppställning ska lämnas in senast 10 minuter efter det att sista, tänkta, klubbekipage gått i mål i förklassen. Resultatet räknas enligt TR:s regler för lagklasser. 6-årig ponny/häst får tävla i lag om den är kvalificerad till avd. a, d.v.s. två felfria rundor på aktuell höjd det år den blir 6 år. Ingen av dessa rundor får göras samma dag som laghoppningen. Specifika bestämmelser för Div. I Hoppning, Ponny: Tidpunkt: Vår (sammanfaller med elitserien) Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 16 (minst 6 lag) Klass omg. 1: LB bed A:1a Klass omg. 2: LB bed A:1a Klass omg.3: LA bed A:1a Klass ev. final: LA bed A:1a Anmälningsavgift till förklass: max 130 kr. Ponnyn får inte starta elit och div. 1 i samma omgång. Specifika bestämmelser för Div. II Hoppning, Ponny: Tidpunkt: Höst Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Klass omg. 1: LC bed A:1a Klass omg. 2: LC bed A:1a Klass omg.3: LC+ bed A:1a Klass ev. final: LC+ bed A:1a Anmälningsavgift till förklass: 120 kr Behöriga: Ponny, oavsett ryttare, får inte ha placering i LA avd. A eller startat högre klass under en 6-månaders period, före aktuell omgång. Vid ägarbyte, se de gemensamma 7

8 Specifika bestämmelser för Div. III Hoppning, Ponny Tidpunkt: Vår Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Klass omg. 1: LD bed A:stil Klass omg. 2: LD bed A:stil Klass omg.3: LD +5 bed A:stil Klass ev. final: LD +5 bed A:stil Anmälningsavgift till förklass: max 100 kr Individuell start: 100 kr (omg 1, 2 & 3) Behöriga: Ponny, oavsett ryttare, får inte ha placering i LB avd. A eller startat högre klass under en 6-månaders period, före aktuell omgång. Vid ägarbyte, se de gemensamma Övriga upplysningar: o Ingen höjning sker vid en ev. omhoppning. o Defilering är obligatorisk. Specifika bestämmelser för Div. II Hoppning, Häst: EJ KLAR, UNDER OMARBETNING Tidpunkt: Höst Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Klass omg. 1: 0.90 Klass omg. 2: 0.95 bed A:1a Klass omg.3: 1.00 bed A:1a Klass ev. final: 1.00 bed A:1a Anmälningsavgift till förklass: 120 kr. Behöriga: Häst får ej ha placering i 1.20 avd. A eller startat högre klass under nuvarande eller föregående år före divisionens första omgång. Specifika bestämmelser för Div. III Hoppning Häst: Tidpunkt: Vår Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Klass omg. 1: 0.90 bed A:stil Klass omg. 2: 0.95 bed A:stil Klass omg.3: 1.00 bed A:1a Klass ev. final: 1.00 bed A:1a Anmälningsavgift till förklass: 100 kr. Individuell start: 100 kr (omg 1 & 2) Behöriga: Häst, oavsett ryttare, får inte ha placering i 1.10 avd. A eller startat högre klass inom en 6-månaders period, före aktuell omgång. Vid ägarbyte, se de gemensamma 8

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2018

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2018 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2018 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2013

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2013 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2013 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2019

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2019 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2019 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa Svenska Ridsportförbundets målsättning med utvecklingsmodellen

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2011

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2011 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2011 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och Elitserierna

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2017

Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Elitserien arrangeras av SvRF.

Läs mer

BESTÄMMELSER. Allsvenskor

BESTÄMMELSER. Allsvenskor BESTÄMMELSER Allsvenskor 2012 Generella regler lag Dessa regler gäller för samtliga allsvenskor om inget annat anges. ANMÄLAN Lagserierna är öppna för klubbar anslutna till SvRF inom Upplands Ridsportförbund.

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2018

Regler Ponnyallsvenskan 2018 Uppdaterat 180110 Regler Ponnyallsvenskan 2018 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2018 Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Elitserien arrangeras av SvRF. För regler

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2017 Södermanlands ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och

Läs mer

Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund. DRESSYR HÄST OCH PONNY Uppdaterad

Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund. DRESSYR HÄST OCH PONNY Uppdaterad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund. DRESSYR HÄST OCH PONNY 2010 Uppdaterad 100114 Grenledare: Häst Johanna Ahlqvist, tel 0515-15301,

Läs mer

Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013

Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013 Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013 A. Gemensamma bestämmelser B. Grenspecifika hoppserier C. Grenspecifika dressyrserier A. 1. Deltagare Alla klubbar inom Smålands Ridsportförbund

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2014

Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland och Västmanland för året 2014 Södermanlands Ridsportförbund Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2016

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2016 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2016 1 för Allsvenskan 2016 För att klubb ska få delta Har betalat sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och Svenska med lag i Allsvenskor Ridsportförbundet. krävs att

Läs mer

Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbunds. HOPPNING HÄST & PONNY Publicerad

Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbunds. HOPPNING HÄST & PONNY Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbunds. HOPPNING HÄST & PONNY 2011 Publicerad 110201 Västergötlands Ridsportförbund Staveredsg. 20 461

Läs mer

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr 2010 Version 100125 Ändringar från 2009 markeras med rött Häst Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund 415 82 Göteborg 031-726 61 21 ridsport.goteborg@vsif.o.se

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2019

Regler Ponnyallsvenskan 2019 Uppdaterat 181220 Regler Ponnyallsvenskan 2019 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2019 Ridsportens Hus 73494 Strömsholm 0220-456 22/24 Elitserien arrangeras av SvRF. För regler

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Ponnyallsvenskan

Allmänna bestämmelser för Ponnyallsvenskan REGLER FÖR PONNYALLSVENSKAN 2019 för Ponnyallsvenskan 2019 För att klubb ska få delta med lag i Allsvenskor krävs att klubben: Har betalat sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och Svenska

Läs mer

VÄRMLANDS RIDSPORTFÖRBUND BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN 2017.

VÄRMLANDS RIDSPORTFÖRBUND BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN 2017. VÄRMLANDS RIDSPORTFÖRBUND BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN 2017. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER Detta regelverk baseras i huvudsak på fastställda regler från Svenska Ridsportförbundet med anpassning för Division

Läs mer

Bohuscupen, Lokal tävling för Häst Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund

Bohuscupen, Lokal tävling för Häst Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund Regler för Anordnas av År 2018/tidsperiod Gren Öppen för Bohuscupen, Lokal tävling för Häst Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund Genomförs på våren Hästdressyr Bohuscupen har två målgrupper: lektionsryttare

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Ponnyallsvenskan

Allmänna bestämmelser för Ponnyallsvenskan REGLER FÖR PONNYALLSVENSKAN 2018 för Ponnyallsvenskan År/tidsperiod 2018 För att klubb ska få delta med lag i Allsvenskor krävs att klubben: Har betalat sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund

Läs mer

ALLSVENSKABESTÄMMELSER FÖR GÄVLEBORG PONNY

ALLSVENSKABESTÄMMELSER FÖR GÄVLEBORG PONNY ALLSVENSKABESTÄMMELSER FÖR GÄVLEBORG PONNY Lagsammansättning Lag skall bestå av minst 3 och max 4 ekipage, de 3 bästa resultaten räknas. (Gäller inte div 4 hoppning ponny, se nedan) Ryttare får starta

Läs mer

VÄRMLANDS RIDSPORTFÖRBUND BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN 2018.

VÄRMLANDS RIDSPORTFÖRBUND BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN 2018. VÄRMLANDS RIDSPORTFÖRBUND BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN 2018. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER Detta regelverk baseras i huvudsak på fastställda regler från Svenska Ridsportförbundet med anpassning för Division

Läs mer

Ponnyallsvenskan 2010

Ponnyallsvenskan 2010 Regler Ponnyallsvenskan 2010 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2010 2009-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Elitserien i

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan Häst

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan Häst REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2018 för Allsvenskan Häst 2018 För att klubb ska få delta med lag i Allsvenskor krävs att klubben: Har betalat sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och Svenska Ridsportförbundet.

Läs mer

Regler för Anordnas av

Regler för Anordnas av Regler för Anordnas av Bohuscupen, Lokal tävling för Häst Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund År 2018/tidsperiod Genomförs på våren 2018 Gren Hästhoppning Öppen för Bohuscupen har två målgrupper: lektionsryttare

Läs mer

Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012

Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012 Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012 A. Gemensamma bestämmelser B. Grenspecifika hoppserier C. Grenspecifika dressyrserier A. 1. Deltagare Alla klubbar inom Smålands Ridsportförbund

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg Lagregler 2015 Betr. div. 1 hoppning häst och ponny hänvisar vi till SvRf:s hemsida: http://www3.ridsport.se/tavling/hoppning_/regler Reglerna för Gymkhanan finns under fliken på vår hemsida. Version 1.0

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg Lagregler 2013 För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida Version 1.3 Förändringar och tillägg från 2012 är markerade med gult Innehåll: Gemensamma bestämmelser för: tävlingsarrangörer...

Läs mer

HÖÖKS Bohuscupen, Lokal tävling för Häst

HÖÖKS Bohuscupen, Lokal tävling för Häst Regler för Annordnas av År/tidsperiod Gren Öppen för HÖÖKS Bohuscupen, Lokal tävling för Häst Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund 2019 Genomförs på våren Hästhoppning Bohuscupen har två målgrupper: lektionsryttare

Läs mer

Ridsportallsvenskan 2010

Ridsportallsvenskan 2010 Regler Ridsportallsvenskan 2010 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2010 2009-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Div I Hoppning

Läs mer

DRESSYR HÄST OCH PONNY 2011

DRESSYR HÄST OCH PONNY 2011 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund. DRESSYR HÄST OCH PONNY 2011 Publicerad 2011-02-01 Grenledare: Häst Johanna Ahlqvist, tel 0515-15301,

Läs mer

REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2018 Div IV Hoppning

REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2018 Div IV Hoppning REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2018 Div IV Hoppning Regler för År/tidsperiod 2018 Allmänna bestämmelser för Allsvenskan Häst För att klubb ska få delta med lag i Allsvenskor krävs att klubben: Har betalat sina

Läs mer

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg Lagregler 2016 Betr. div. 1 hoppning häst och ponny hänvisar vi till SvRf:s hemsida: http://www3.ridsport.se/tavling/hoppning_/regler Version 1.1 Förändringar och tillägg från 2015 är markerade med gult

Läs mer

Ponnyallsvenskan 2011

Ponnyallsvenskan 2011 Regler Ponnyallsvenskan 2011 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2011 2010-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Elitserien i

Läs mer

Lagregler För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida

Lagregler För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida Lagregler 2011 För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida Version 2.0 Förändringar och tillägg från 2010 är markerade med blått Innehåll: Gemensamma bestämmelser för: tävlingsarrangörer...

Läs mer

Ridklubben i Grästorp, Gota Ponny 2014

Ridklubben i Grästorp, Gota Ponny 2014 Ridklubben i Grästorp, Gota Ponny 2014 Regler för Lagtävlingar Hoppning och dressyr 2015 Innehåll Regler för Lagtävlingar... 0 Distriktets lagserier... 2 Gemensamma bestämmelser... 2 Tidpunkt... 2 Deltagande...

Läs mer

Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund HOPPNING HÄST & PONNY

Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund HOPPNING HÄST & PONNY VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund HOPPNING HÄST & PONNY 2012 Publicerad 120201 Uppdaterad sid 2 120227 Förtydligad för Div II ponny

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2012 Publicerad 120201 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Bestämmelser för serier 2015 Uppdaterade 3/ Ändringar för 2015 i kursiv stil.

Bestämmelser för serier 2015 Uppdaterade 3/ Ändringar för 2015 i kursiv stil. Bestämmelser för serier 2015 Uppdaterade 3/12-2014. Ändringar för 2015 i kursiv stil. Undantag: Bestämmelser Elit häst/ponny, DIV 1 hoppning häst, Div 1 hoppning ponny samt Div 1 dressyr ponny se SvRF:s

Läs mer

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75 Regler för Lagtävlingar Hoppning och dressyr 2017 Innehåll Regler för Lagtävlingar... 0 Distriktets lagserier... 2 Gemensamma bestämmelser... 2 Tidpunkt... 2 Deltagande... 2 Tävlingsarrangörer... 3 Regler

Läs mer

Förord. Ni är varmt välkomna att kontakta respektive grenledare för att få hjälp med att tyda regler i såväl Regelboken som Tävlingsreglementet.

Förord. Ni är varmt välkomna att kontakta respektive grenledare för att få hjälp med att tyda regler i såväl Regelboken som Tävlingsreglementet. REGELBOKEN 2016 2 Förord I denna regelbok har distriktets tävlingssektion samlat bestämmelser som gäller för distriktsmästerskap, lagtävlingar, championat och cuper i Norrbottens distrikt. Norrlandsmästerskapens

Läs mer

Bestämmelser för serier 2016 Uppdaterade 25/ Ändringar för 2016 i kursiv stil.

Bestämmelser för serier 2016 Uppdaterade 25/ Ändringar för 2016 i kursiv stil. Bestämmelser för serier 2016 Uppdaterade 25/8-2016. Ändringar för 2016 i kursiv stil. A. Gemensamma bestämmelser (avvikelser kan förekomma i olika serier, då gäller seriebestämmelserna i första hand) B.

Läs mer

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75 Regler för Lagtävlingar Hoppning och dressyr 2016 Innehåll Regler för Lagtävlingar... 0 Distriktets lagserier... 2 Gemensamma bestämmelser... 2 Tidpunkt... 2 Deltagande... 2 Tävlingsarrangörer... 4 Regler

Läs mer

Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund HOPPNING HÄST & PONNY Publicerad

Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund HOPPNING HÄST & PONNY Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund HOPPNING HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11 Regelverk 2011 Senast ändrad 2011-02-11 Idrottens Hus Box 384 831 25 ÖSTERSUND 010-476 42 38 mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Då är det nytt år och med det lite nya

Läs mer

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag-sm 2019

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag-sm 2019 Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag-sm 2019 Anordnad av Svenska Ridsportförbundet År/tidsperiod 2019 Gren Öppen för Ponnyhoppning Folksam Ponnyallsvenska (elitserien) rids kalenderårsvis.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län År/tidsperiod 2015 Gemensamma

Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län År/tidsperiod 2015 Gemensamma Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län Gemensamma Deltagare i DM måste tävla för klubb som är ansluten till Stockholms bestämmelser Läns Ridsportförbund StRF. DM och -DM arrangeras

Läs mer

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011 1 1. Tidpunkt och indelning: Tävlingen genomförs under oktober-november. Skåne delas i grupper så att antalet blir ca 7-8 lag/grupp. 2. Anmälan och avgifter: Anmälan ska vara Skånes RF tillhanda senast

Läs mer

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag- SM 2017 Svenska Ridsportförbundet

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag- SM 2017 Svenska Ridsportförbundet Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag- SM 2017 Anordnad av Svenska Ridsportförbundet År/tidsperiod 2017 Gren Öppen för Ponnyhoppning Folksam Ponnyallsvenska (elitserien) rids kalenderårsvis.

Läs mer

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag-sm 2018

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag-sm 2018 Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag-sm 2018 Anordnad av Svenska Ridsportförbundet År/tidsperiod 2018 Gren Öppen för Ponnyhoppning Folksam Ponnyallsvenska (elitserien) rids kalenderårsvis.

Läs mer

Regelverk Senast ändrad Övergård Sollefteå

Regelverk Senast ändrad Övergård Sollefteå Regelverk 2014 Senast ändrad 2014-03-15 Övergård 213 881 93 Sollefteå 010-476 42 38 mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Dags för ännu ett nytt tävlingsår för oss i Mittsvenska

Läs mer

ID: Regler för Folksam Elitallsvenska, lag- SM Svenska Ridsportförbundet. År/tidsperiod 2017

ID: Regler för Folksam Elitallsvenska, lag- SM Svenska Ridsportförbundet. År/tidsperiod 2017 Regler för Folksam Elitallsvenska, lag- SM 2017 Anordnad av Svenska Ridsportförbundet År/tidsperiod 2017 Gren Öppen för Hoppning Folksam Elitallsvenska är öppen för föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet.

Läs mer

VETLANDAORTENS RYTTARFÖRENINGS POLICY VID LAGTÄVLINGAR

VETLANDAORTENS RYTTARFÖRENINGS POLICY VID LAGTÄVLINGAR VETLANDAORTENS RYTTARFÖRENINGS POLICY VID LAGTÄVLINGAR Allmänt Alla intresserade vars häst/ponny av sportkommitén före seriens start bedöms ha kapacitet att delta skall beredas plats i division III-I lagen

Läs mer

Protokoll fört vid TS-möte den 18 januari 2016 på Halmstad FK

Protokoll fört vid TS-möte den 18 januari 2016 på Halmstad FK Protokoll fört vid TS-möte den 18 januari 2016 på Halmstad FK Närvarande: Sverker Magnuson, Eva Karlberg, Hanna Johansson, Yvonne Johansson, Claes Angersjö och Tomas Boman Ej närvarande: Kerstin Collin,

Läs mer

Vi ber alla som innehar ett vandringspris att lämna in dem senast den 10/11!

Vi ber alla som innehar ett vandringspris att lämna in dem senast den 10/11! PROPOSITION till Torns Ryttarförenings Klubbmästerskap och Minimästerskap 2016 Hoppning och Dressyr för häst och ponny 19 och 20 november 2016 KLUBBTÄVLING Vi ber alla som innehar ett vandringspris att

Läs mer

Regelverk 2016 Norrlandsmästerskap

Regelverk 2016 Norrlandsmästerskap Regelverk 2016 Norrlandsmästerskap Senast ändrad 2015-02-21 Strandgatan 1 871 45 Härnösand mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Dags för ännu ett nytt tävlingsår för oss

Läs mer

Ponnyallsvenskan Div I Ponnyallsvenskan dressyr Div II Gota-dressyr ponny ny serie FAQ... 23

Ponnyallsvenskan Div I Ponnyallsvenskan dressyr Div II Gota-dressyr ponny ny serie FAQ... 23 Regler för Lagtävlingar Hoppning och dressyr 2019 Innehåll Regler för Lagtävlingar... 0 Distriktets lagserier... 2 Gemensamma bestämmelser... 2 Deltagande... 2 Tävlingsarrangörer... 4 Ridsportallsvenskan

Läs mer

Regelverk Senast ändrad Strandgatan Härnösand

Regelverk Senast ändrad Strandgatan Härnösand Regelverk 2016 Senast ändrad 2016-01-19 Strandgatan 1 871 45 Härnösand 070-556 2919 mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Dags för ännu ett nytt tävlingsår för oss i Mittsvenska

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

Innehåll. Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75

Innehåll. Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75 Regler för Lagtävlingar Hoppning och dressyr 2019 Innehåll Regler för Lagtävlingar... 0 Distriktets lagserier... 2 Gemensamma bestämmelser... 2 Deltagande... 2 Tävlingsarrangörer... 4 Ridsportallsvenskan

Läs mer

Folksam Elitallsvenska delas in i fem zoner: Norra, Östra, Mellersta, Västra och Södra. Varje zon omfattar maximalt åtta lag.

Folksam Elitallsvenska delas in i fem zoner: Norra, Östra, Mellersta, Västra och Södra. Varje zon omfattar maximalt åtta lag. Regler för Folksam Elitallsvenska, lag-sm 2019 Anordnad av Svenska Ridsportförbundet År/tidsperiod 2019 Gren Öppen för Hoppning Folksam Elitallsvenska är öppen för föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet.

Läs mer

Proposition. STUDENT-SM i Ridsport 3-5 maj 2019

Proposition. STUDENT-SM i Ridsport 3-5 maj 2019 Proposition STUDENT-SM i Ridsport 3-5 maj 2019 Lunds Akademiska Ryttarsällskap (LARS) i samarbete med Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) och Lunds Civila Ryttarförening (LCR) inbjuder härmed till

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Bestämmelser för Stockholmscupen Dressyr Hösten 2016 Våren 2017 Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Öppet för Stockholms- och Ponnycupen är en utbytestävling i dressyr och hoppning mellan

Läs mer

Regelverk Senast ändrad Övergård Sollefteå

Regelverk Senast ändrad Övergård Sollefteå Regelverk 2015 Senast ändrad 2015-02-08 Övergård 213 881 93 Sollefteå 010-476 42 38 mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Dags för ännu ett nytt tävlingsår för oss i Mittsvenska.

Läs mer

Norrlandsmästerskap Hoppning för ponny

Norrlandsmästerskap Hoppning för ponny Norrlandsmästerskap Hoppning för ponny NM består av tre mästerskap, NM för kategorierna B, C och D. Ryttare får deltaga med max 2 ponnyer per kategori i klass 1 och 2, men i NM-klass 3 med endast 1 ponny

Läs mer

Linköpings Akademiska Ridklubb (LARK) i samarbete med Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) inbjuder härmed till Student-SM i ridsport.

Linköpings Akademiska Ridklubb (LARK) i samarbete med Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) inbjuder härmed till Student-SM i ridsport. Linköpings Akademiska Ridklubb (LARK) i samarbete med Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) inbjuder härmed till Student-SM i ridsport. 1. Tävlingarna äger rum på Smedstad Ridsportcenter i Linköping

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

Norrbottens Ridsportförbund Tävlingssektionen

Norrbottens Ridsportförbund Tävlingssektionen REGELBOKEN 2012 Norrbottens Ridsportförbund Tävlingssektionen 2 Förord I denna regelbok har distriktets tävlingssektion samlat bestämmelser som gäller distriktsmästerskap, lagtävlingar, championat och

Läs mer

Kick-Off. För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare

Kick-Off. För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare Kick-Off För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare Dagens upplägg Tävlingar 2016 och 2017 Vad krävs för att få tävla? SoRK:s funktionärer T-SEK Verksamhetsplan/Värdegrund TDB och Equipe och tävlingsplatsen

Läs mer

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Seriemotocross 2015 reviderad 17 jan 2015 Röd text = ny text eller regel 1. ORGANISATION Västra Serieföreningen Motocross handlägger organisatoriska och administrativa

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Bestämmelser för Stockholmscupen Hoppning Hösten 2016 Våren 2017 Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Öppet för Stockholms- och Ponnycupen är en utbytestävling i dressyr och hoppning mellan

Läs mer

2. Organisation Serieföreningen ansvarar för organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande organ i dessa frågor.

2. Organisation Serieföreningen ansvarar för organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande organ i dessa frågor. 1. Inledning Serieföreningen i Västra Distriktet har nöjet att inbjuda till serietävling i motocross. Serien skall ge klubbarna i Västra distriktet en chans att matcha sina bästa förare mot varandra, i

Läs mer

Proposition för Ljungby Ridklubb

Proposition för Ljungby Ridklubb Förbundet Utbildning Tävling Hästkunskap Häst & Ryttare Meny Start Internetanmälan Tävlingsadministration Proposition för Ljungby Ridklubb nationell, regional tävling i hoppning ponny, ridhäst, 8-10 April

Läs mer

Distriktsmästerskap Dalarna Regler

Distriktsmästerskap Dalarna Regler Distriktsmästerskap Dalarna Regler DM-regler 2016 1 Gemensamma regler alla discipliner 1. Distriktsmästerskap ska årligen hållas inom distriktet. Om detta ej är möjligt får DM avgöras på närliggande tävlingsplats

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 130429 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Hopp mot Cancer Challenge, 18 april 2015, 1a deltävlingen

Hopp mot Cancer Challenge, 18 april 2015, 1a deltävlingen Compass Sportryttarklubb arrangerar Hopp mot Cancer Challenge, 18 april 2015, 1a deltävlingen Startlistor och onlineuppdatering: http://online.equipe.com Meddelande till ryttare TÄVLING: HOPP MOT CANCER

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENTE FÖR UNGHÄSTCHAMPIONAT OCH FJORD-SM FÖR JUNIORER

TÄVLINGSREGLEMENTE FÖR UNGHÄSTCHAMPIONAT OCH FJORD-SM FÖR JUNIORER TÄVLINGSREGLEMENTE FÖR UNGHÄSTCHAMPIONAT OCH FJORD-SM FÖR JUNIORER SVENSKA SVENSKA FJORDHÄSTFÖRENINGEN Detta tävlingsreglemente ägs av Svenska Fjordhästföreningen (SFF). Det är SFF:s styrelse som äger

Läs mer

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder Förord Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser

Läs mer

1. Sekretariat & startanmälan: Sekretariatet är beläget i ridhuset och öppnar kl. 8:00 på tävlingsdagen.ekipaget är automatiskt startanmält.

1. Sekretariat & startanmälan: Sekretariatet är beläget i ridhuset och öppnar kl. 8:00 på tävlingsdagen.ekipaget är automatiskt startanmält. Ryttarmeddelande Vi hälsar Dig varmt välkommen till Kanalhoppet 2016, Söderköpings Ryttarsällskaps lokala & regionala hopptävlingar för ponny & ridhäst den 2 3 juli 2016. Telefonnr. på tävlingsdagen är

Läs mer

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2007-01-01 till och med 2008-12-31, med undantag för freestyle där dessa bestämmelser gäller från och med 2007-01-01 till och med

Läs mer

Regler Nedre Norra distriktsserien 2017

Regler Nedre Norra distriktsserien 2017 Klasser: Maskin klasser, Mx1,Mx2 och Open. Licensklasser: Elit, Senior, Junior, Bredd, MX-Girls Regler Nedre Norra distriktsserien 2017 Tillägg: Förare ska ha tävlingslicens för klubben man representerar

Läs mer

Duntis Cupen 2010 ÅRETS DELTÄVLINGAR. (Datum är preliminära, kan ändras)

Duntis Cupen 2010 ÅRETS DELTÄVLINGAR. (Datum är preliminära, kan ändras) Duntis Cupen 2010 deltävlingar består av RS- och RSP-samt SS tävlingar på grus. Serien är öppen för alla förare med 4 & 2-hjulsdrivna tävlingsbilar, även från andra distrikt än Östergötland. De startande

Läs mer

Regler Nedre Norra distriktsserien 2019

Regler Nedre Norra distriktsserien 2019 Regler Nedre Norra distriktsserien 2019 Klasser: Maskin klasser, Mx1, Mx2 och Open. Licensklasser: Elit, Senior, Junior, Bredd, Women Tillägg: Förare ska ha tävlingslicens för klubben man representerar

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Hoppning Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer

Läs mer

Som tävlingsryttare så kom vi som var på träffen fram till dessa önskemål.

Som tävlingsryttare så kom vi som var på träffen fram till dessa önskemål. Vi hade på dressyrarrangörsträffen på Huseby 17 juni frågeställningar som utgick ifrån två olika perspektiv: Du som tävlingsryttare Du som arrangör En del hade erfarenhet och inblick ifrån båda sidor.

Läs mer

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i.

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i. Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2013-01-01 till och med 2013-12-31. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat

Läs mer

Ändringar TYR III Ändringar TR III Endast ryttaren som skall delta på hästen får hoppa fram hästen under tävlingen

Ändringar TYR III Ändringar TR III Endast ryttaren som skall delta på hästen får hoppa fram hästen under tävlingen Ändringar TR III 2011 1 Mom 301 Stilhoppning Bedömningen i stilhoppning skall vara A med stilbedömningsprotokoll. Benämningen skall vara A:stil enligt reglerna för lokal tävling oberoende av tävlingens

Läs mer

Kusk och ryttarmeddelande

Kusk och ryttarmeddelande Kusk och ryttarmeddelande gällande SM för fjordhästar 20-23 Juli 2017, Varmt Välkommen till Vetlandaortens ryttarförening, vi har 73 hästar anmälda till meetinget. Dela länken till vår FB-sidan https://www.facebook.com/fjordsm2017/

Läs mer

Ändringar i TR II 2010

Ändringar i TR II 2010 Ändringar i TR II 2010 * finns ett förtydligande sist i momentet Understruken text = ändring/tillägg 2010 Mom 204 Anmälan skall ske efter resp propositions bestämmelser och vara arrangören tillhanda sista

Läs mer

Hopp mot Cancer Challenge 12 september :e deltävlingen

Hopp mot Cancer Challenge 12 september :e deltävlingen Compass Sportryttarklubb arrangerar Hopp mot Cancer Challenge 12 september 2015 3:e deltävlingen Meddelande till ryttare Startlistor och onlineuppdatering: http://online.equipe.com Vi följer ordningen

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 140120

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 140120 Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 140120 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Distriktsmästerskap Dalarna Regler

Distriktsmästerskap Dalarna Regler Distriktsmästerskap Dalarna Regler DM-regler 2017 1 Gemensamma regler alla discipliner 1. Distriktsmästerskap ska årligen hållas inom distriktet. Om detta ej är möjligt får DM avgöras på närliggande tävlingsplats

Läs mer

Hopp mot Cancer 13 maj 2017

Hopp mot Cancer 13 maj 2017 Compass Sportryttarklubb arrangerar tillsammans med Upplands Motor Hopp mot Cancer 13 maj 2017 Meddelande till ryttare Startlistor och onlineuppdatering: http://online.equipe.com Vi följer ordningen på

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14

FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14 FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14 Folksam Scandinavian Open 2014 Särskilda bestämmelser Dressyr Samarbetspartner: Folksam Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda

Läs mer

Swedish 7-Star Spring Tour

Swedish 7-Star Spring Tour Regler för År/tidsperiod 2019 Swedish 7-Star Spring Tour Gren Touren är öppen för Allmänna bestämmelser Tävlingsplatser Hoppning Tour 1,30 och 1,40 är öppen för svenska och utländska ryttare. Tour 1,50

Läs mer