BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015"

Transkript

1 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie, SM, NM, EM, VM och OS. Du ska som ryttare kunna ta ett steg i taget, känna dig komfortabel där och sedan våga gå vidare. De lägsta divisionerna är avsedda för de lite mindre rutinerade ekipagen. Syftet med divisioner kan sammanfattas i 5 punkter: 1. TRÄNA PÅ ATT RIDA I LAG 2. SKAPA GEMENSKAP, SAMMANHÅLLNING OCH KLUBBKÄNSLA 3. UTVECKLA SPORTMANNASKAP 4. LÄRA SIG ATT TA MED OCH MOTGÅNGAR 5. SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT SKALL FÅ VARA MED Dessutom ska tävlingarna vara attraktiva att arrangera för klubbarna, oavsett vilken omgång som arrangeras. Det ska även vara bra tävlingsdagar där lagklassen är dagens huvudpunkt. Regler enligt TR om inte annat anges. Gemensamma bestämmelser (Hallands Ridsportförbund) Lagtävlingen är öppen för SvRF-anslutna klubbar tillhörande Hallands Ridsportförbund. Anmälan av lag innebär att klubben skall vara beredd att arrangera, (eller vara medarrangör i) en omgång på egen eller lånad anläggning om så krävs, annars debiteras dubbel anmälningsavgift. Vid många anmälda lag i någon division delas den serien i två grupper (norra resp. södra). Gränsdragningen sker med hänsyn till gruppernas storlek. När serien inte delas rider alla lag tre omgångar. Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totala resultat. Regler avseende delad serie regleras under respektive disciplin. För att en serie ska räknas som fulltalig krävs att det är 5 stycken lag anmälda i hoppningen och för dressyren krävs det 4 anmälda lag. Vid delad serie går 50 % (avrundat uppåt) av antalet startande lag vid första omgången från varje grupp som sammanlagt efter 3 omgångar erhållit flest poäng till final. I en sådan final börjar samtliga lag på 0 poäng. Lag som erhållit lika många poäng efter de första tre omgångarna ska räknas som lika placerade. Vid ev. begränsning av antalet startande i klass före allsvenske klass, skall lagdeltagare + ev. reserver ges företräde. Defilering till fots kan genomföras före lagklassens första start och beslutas av den arrangerande klubben. Undantaget är div. III ponny hoppning då defilering är obligatorisk. Preliminär tid anges i meddelande till ryttare. Om defilering skall ske skall detta anges i ryttarmeddelandet. 1

2 Brott mot distriktets regler avseende divisionerna och TR leder till att ekipaget utesluts ur laget och från den aktuella omgången. Protest, ska vara skriftlig, och inlämnad SENAST 30 minuter efter att lagklassens resultat publicerats på Equipe eller tävlingsplatsen. Arrangören ansvarar för att poängberäkningen skickas till kansliet senast måndagen efter genomförd tävling. Överdomarrapporten skall vara tillgänglig för kansliet inom tre dagar. Anmälan och avgifter Anmälan skall ske på särskild anmälningsblankett via Hallands Ridsportförbunds hemsida. För vårens divisioner (I och III) senast 31 januari och för höstens divisioner (II) senast. 30 juni. Den av distriktet fastställda anmälningsavgiften 1500: - faktureras av Hallands Ridsportförbund. Denna avgift täcker samtliga 3 omgångar. Vid en eventuell final (4:e omgång) faktureras kvalificerade lag med 500: -. Sent inkommen anmälan, i mån av plats,= efteranmälan medför en extra avgift på 1000: - /lag. Observera! Lag som är anmält räknas som startanmält. Avanmälan skall ske till respektive arrangör för varje omgång: hoppning, senast 1 timme innan lagklassen startar. dressyr, samma dag som laguppställningen ska vara inlämnad, enl. propositionen. Vid utebliven avanmälan har arrangören rätt att ta ut en avgift på 500: -/lag. Lag som missar en omgångar får starta i de övriga omgångarna. Vid utebliven start får man 0 (noll) poäng. Det får inte tas ut några individuella efteranmälningsavgifter i lagklasserna. Lagsammansättning Lagledaren ska vara minst 18 år och föra lagets talan. Laget skall bestå av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästa resultaten räknas. Undantaget i dressyrens div. III ponny där samtliga fyra ekipages resultat räknas. Lagets sammansättning får ändras inför varje omgång. Inför varje omgång lottas startordningen i lagklassen. Lagekipagen varvas så att första ryttaren i varje lag rider först därefter andra ryttaren i varje lag osv. (undantaget hoppning ponny där kategoriindelningen styr, men spridning av lagen bör eftersträvas). Ekipage får delta i olika divisioner under samma år under förutsättning att ponny/häst uppfyller behörighetskraven för respektive division. Ryttare I ponnylag är det tillåtet med ekipage från de olika ålderskategorierna. Klubb med lag i div. I, II och III tillåts att i aktuell division låna två (2) ryttare från andra klubbar eller samma klubb inom distriktet, som saknar eget lag i samma division. Laguppställning kan ändras inför varje omgång dock ryttarlån från samma klubb/klubbar. Dessa ryttare tävlar individuellt för sina ordinarie klubbar. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av styrelsemedlem i de båda klubbarna samt skriftligt tillställas arrangerande klubb senast 1 timme innan klassen startar. Samt skickas till distriktet. Ryttare får, om klubben har flera lag, delta med en häst/ponny i varje lag. Ponny/Häst Ponny/häst får endast starta en gång per lag och serieomgång. 2

3 Ponny/häst som tävlas av flera i samma familj får starta i olika divisioner. Oavsett resultat eller placering. Vid ägarbyte, inom en 6 månaders-period före aktuell omgången, är det tillåtet att starta, oavsett ponny/häst tidigare resultat. UNDANTAG: Om du som ny ägare tidigare har lånat din ponny/häst gäller de grenspecifika reglerna. Ägarbyte ska kunna verifieras. Lektionsponny/häst får starta i olika divisioner. Oavsett resultat eller placering. Poängberäkning Vid omgång 1 och 2 erhåller lagen poäng enligt följande: segrande lag erhåller poäng lika med antalet anmälda lag till Distriktet, plus ett (+1), andra placerade lagets poäng är lika med antalet anmälda lag till Distriktet, minus ett (-1) och därefter i fallande skala (exempel: 8 anmälda lag ger en poängskala vid varje omgång på: 9p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p, och 1p). Vid omgång 3 räknas poängen med koefficient 1,5 i sista omgången (exempel: 8 anmälda lag till Distriktet ger segrande lag 13,5 poäng, andra placerade 10,5, 9, 7,5 etc.). Om två eller flera lag i omg. 1,2 eller 3 slutar på samma poängsumma, blir lagen lika placerade och erhåller båda samma poäng. (exempel: Vid dubbla segrare enligt ovan får båda lagen 9 p, ingen tvåa, och 3:e placerade laget får då 6p). Om två eller flera lag efter tre omgångar slutar på samma poängsumma avgör 3:e omgångens lagresultat om även dessa är lika avgör 2:a omgångens lagresultat. Om även dessa är lika avgör 1:a omgångens lagresultat. Om ej heller detta skiljer lagen åt, är det lika placerade. Övriga poängregler se under respektive gren. Priser Antal anmälda lag till Distriktet avgör antal placerade lag i samtliga omgångar. Dock alltid minst 3 placerade oavsett antal deltagande lag. Överblivna priser skall lämnas tillbaka till distriktet. I samtliga omgångar utdelas rosett och plakett till placerade lag, samt plakett till klubben. Till de totalt placerade lagen delas hederspriser 1-3 (täcke, ridtäcke, ländtäcke, samt pokal till klubben) ut. Övriga placerade får hederspris samt plakett till klubben, samtliga priser erhålls från Hallands Ridsportförbund. Eventuella sponsorer till lagklassen ska få marknadsföra sig på tävlingsplatsen. Prisutdelning för lagklassen ska ske separat med det segrande laget till häst, övriga placerade till fots. Prisutdelning i lagklassen ska ske i direkt anslutning till att sista lagryttaren har ridit. Priser till individuella starter i dressyren i respektive klass står arrangören för. Arrangören står även för priser vid den individuella starten i stilhoppning, div III. Proposition Propositionen skall vara färdig för godkännande senast 7 veckor före varje omgång. 3

4 ALLMÄNNA OCH SPECIFIKA BESTÄMMELSER FÖR DRESSYRALLSVENSKAN Allmänna bestämmelser, dressyr Anmälningsavgifterna för individuell start i lagklassen fastställs av distriktet och skall vara densamma i samtliga divisionsomgångar, oavsett arrangör. Anges i specifika bestämmelser för varje division. Laguppställningen görs på särskild blankett till respektive arrangör enligt propositionen. På anmälan anges följande: klubb, gren samt lagledare med telefon och mail samt preliminär laguppställning. Ej inlämnad laguppställning enligt propositionen, ger en straffavgift på 100 kr. Ändringar i inlämnad laguppställning får göras fram till en timme (60 minuter) innan lagklassens början vid aktuell omgång. I lagklasser där icke lagryttare finns anmälda, ska lagryttarnas starttider prioriteras och får inte krocka. Tävlingen skall vid Div. I, II, III häst samt Div. II ponny hållas på dubbla banor. Framridningsklass skall finnas i div I och II. Preliminära starttider anges i startlistan. Individuell start i lagklassen är obligatorisk i division I, II och III (ponny och häst). Resultatet från de 3 högsta procenten, med 3 decimaler, (sammanräknat) i laget, ligger till grund för laget placering. Undantaget är i div. 3 ponny, där alla 4 resultaten räknas in. Start med endast 2 ekipage räknas som genomförd omgång. Vid start med endast 2 ekipage räknas resultatet för 3:e ryttaren med 0 poäng i serie där de 3 bästas resultat räknas (undantaget div. III Ponny, se specifika bestämmelser för Div. III Dressyr ponny.) I division med olika program får ej fulltaliga lag (färre än 4) fördela ekipagen valfritt mellan programmen. Överdomare får inte ha andra uppdrag under lagklass/-erna. Specifika bestämmelser för Div. I. Dressyr, Ponny Tidpunkt: Vår, ska slutföras innan anmälningstiden för Elitallsvenskan går ut. Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 10 Min. antal lag: 5, vid färre lag, sökes sammanslagning med annat distrikt. Program omg. 1: Lagtävlansprogram för ponnyallsvenskan 2013 Program omg. 2: Lagtävlansprogram för ponnyallsvenskan 2013 Program omg. 3 (final): LA P: Individuell anmälningsavgift: 200 kr. Behöriga: Ekipage som startat i Elit 2014 och vars lag kvarstår i Elit, får inte starta division I Övriga upplysningar: se SvRF:s centrala bestämmelser för allsvenskan. Specifika bestämmelser för Div. II Dressyr, Ponny Tidpunkt: Höst Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Program omg. 1: LC: (två ryttare), LB: (två ryttare) Program omg. 2: LC: (två ryttare), LB: (två ryttare) Program omg. 3 (final): LB: (två ryttare), LA:1 2007(två ryttare) Individuell anmälningsavgift: 170 kr. 4

5 Behöriga: Ponny, oavsett ryttare, som har haft 62 % eller mer i LA:P1 eller FEI:s program inom en 6-månaders period, före aktuell omgång, får inte starta. Vid ägarbyte, se de gemensamma Ska gå på två banor. Specifika bestämmelser för Div. III Dressyr, Ponny Tidpunkt: Vår Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 10 Program omg. 1: Ryttartest Inledande Klass (4 ryttare) Uppdat Program omg. 2: Ryttartest Inledande Klass (4 ryttare) Uppdat Program omg. 3 (final): Ryttartest Inledande Klass (4 ryttare) Uppdat Anmälningsavgift: 120 kr NYTT FÖR 2015 är individuell start är obligatorisk. Behöriga: Ponny, oavsett ryttare, som har haft 62 % eller mer i LA eller högre inom en 6- månaders period, före aktuell omgång, får inte starta. Vid ägarbyte, se de gemensamma Övriga upplysningar: o Poängen räknas så att fullt lag är 4 ekipage. Samtligas poäng läggs ihop och divideras med 4. Lag med endast 3 ekipage, sätts det saknade ekipagets poäng till 0 och det sammanlagda resultatet delas med 4. o Utrustning enligt TR, med undantag av att ryttarna ska bära spö. o Omgång 1, 2 och 3 döms av två domare gemensamt. o Programläsare får finnas, varje lag ansvarar själva för detta. o Specifika regler och mer information kring tävlingsform finns i Anvisningar för Ryttartest & Dressyrryttartest. o ALLA lagryttare rider om en individuell placering i alla omgångar. NYTT 2015 Specifika bestämmelser för Div. I Dressyr, Häst Tidpunkt: Vår Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Program omg. 1: MSV C: (två ryttare), MSV B: (två ryttare) Program omg. 2: MSV C:1 2011(två ryttare), MSV B: (två ryttare) Program omg.3 (final): MSV C: (två ryttare), MSV B: (två ryttare) Individuell anmälningsavgift: 270 kr (MSV C), 270 kr (MSV B) Behöriga: Häst, oavsett ryttare, som har haft 62 % eller mer i MSV A eller högre inom en 6- månaders period, före aktuell omgång, får inte starta. Vid ägarbyte, se de gemensamma Det ska finnas lämpliga framridningsklasser till respektive program i lagklassen. Skall gå på två banor. 5

6 Specifika bestämmelser för Div. II Dressyr, Häst Tidpunkt: Höst Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Program omg. 1: LB: (två ryttare), LA: (två ryttare) Program omg. 2: LB: (två ryttare), LA: (två ryttare) Program omg. 3 (final): LB: (två ryttare), LA: (två ryttare) Individuell anmälningsavgift: 200 kr Behöriga: Häst, oavsett ryttare, som har haft 62 % eller mer i MSV: C eller startat MSV:B under en 6-månaders period, före aktuell omgång, får inte starta i div. II. Vid ägarbyte, se de gemensamma Skall gå på två banor. Framridningsklass skall finnas. Specifika bestämmelser för Div. III Dressyr, Häst Tidpunkt: Vår Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Program omg. 1: LC: (två ryttare), LB: (två ryttare). Program omg. 2: LC: (två ryttare), LB: (två ryttare). Program omg. 3 (final) LC: (två ryttare), LB: (två ryttare). Individuell anmälningsavgift: 170 kr Behöriga: Häst, oavsett ryttare, som har haft 62 % eller mer i LA eller startat MSV: C under en 6-månaders period, före aktuell omgång, får inte starta i div. III. Vid ägarbyte, se de gemensamma Ska på dubbla banor. 6

7 SPECIFIKA BESTÄMMELSER FÖR HOPPALLSVENSKAN Allmänna bestämmelser, hoppning Klubb får anmäla flera lag/serie, i mån av plats. Anmälningsavgifterna i förklasserna och individuell start (div III) bestäms av distriktet och skall vara densamma i samtliga divisionsomgångar, oavsett arrangör. Anges i specifika bestämmelser för varje division. Tidtagningen ska vara elektronisk, undantaget div. III. I propositionen ska det finnas en klass (ej lista) där lagryttarna och reserver anmäler sig i, som inte är anmäld till andra klasser på tävlingen. Individuell start är obligatorisk i omgångar med stilbedömning. Arrangerande klubb bestämmer själv antalet klasser per omgång, dock max två klasser före lag klassen. Förklasser får inte överstiga lagklassens höjd. Laguppställning ska lämnas in senast 10 minuter efter det att sista, tänkta, klubbekipage gått i mål i förklassen. Resultatet räknas enligt TR:s regler för lagklasser. 6-årig ponny/häst får tävla i lag om den är kvalificerad till avd. a, d.v.s. två felfria rundor på aktuell höjd det år den blir 6 år. Ingen av dessa rundor får göras samma dag som laghoppningen. Specifika bestämmelser för Div. I Hoppning, Ponny: Tidpunkt: Vår (sammanfaller med elitserien) Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 16 (minst 6 lag) Klass omg. 1: LB bed A:1a Klass omg. 2: LB bed A:1a Klass omg.3: LA bed A:1a Klass ev. final: LA bed A:1a Anmälningsavgift till förklass: max 130 kr. Ponnyn får inte starta elit och div. 1 i samma omgång. Specifika bestämmelser för Div. II Hoppning, Ponny: Tidpunkt: Höst Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Klass omg. 1: LC bed A:1a Klass omg. 2: LC bed A:1a Klass omg.3: LC+ bed A:1a Klass ev. final: LC+ bed A:1a Anmälningsavgift till förklass: 120 kr Behöriga: Ponny, oavsett ryttare, får inte ha placering i LA avd. A eller startat högre klass under en 6-månaders period, före aktuell omgång. Vid ägarbyte, se de gemensamma 7

8 Specifika bestämmelser för Div. III Hoppning, Ponny Tidpunkt: Vår Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Klass omg. 1: LD bed A:stil Klass omg. 2: LD bed A:stil Klass omg.3: LD +5 bed A:stil Klass ev. final: LD +5 bed A:stil Anmälningsavgift till förklass: max 100 kr Individuell start: 100 kr (omg 1, 2 & 3) Behöriga: Ponny, oavsett ryttare, får inte ha placering i LB avd. A eller startat högre klass under en 6-månaders period, före aktuell omgång. Vid ägarbyte, se de gemensamma Övriga upplysningar: o Ingen höjning sker vid en ev. omhoppning. o Defilering är obligatorisk. Specifika bestämmelser för Div. II Hoppning, Häst: EJ KLAR, UNDER OMARBETNING Tidpunkt: Höst Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Klass omg. 1: 0.90 Klass omg. 2: 0.95 bed A:1a Klass omg.3: 1.00 bed A:1a Klass ev. final: 1.00 bed A:1a Anmälningsavgift till förklass: 120 kr. Behöriga: Häst får ej ha placering i 1.20 avd. A eller startat högre klass under nuvarande eller föregående år före divisionens första omgång. Specifika bestämmelser för Div. III Hoppning Häst: Tidpunkt: Vår Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Klass omg. 1: 0.90 bed A:stil Klass omg. 2: 0.95 bed A:stil Klass omg.3: 1.00 bed A:1a Klass ev. final: 1.00 bed A:1a Anmälningsavgift till förklass: 100 kr. Individuell start: 100 kr (omg 1 & 2) Behöriga: Häst, oavsett ryttare, får inte ha placering i 1.10 avd. A eller startat högre klass inom en 6-månaders period, före aktuell omgång. Vid ägarbyte, se de gemensamma 8

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 150526 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i.

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i. Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2013-01-01 till och med 2013-12-31. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat

Läs mer

Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt.

Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt. Regler för Lag SM Varje lag anmäler 5 eller 6 (4 ryttare + 1 eller 2 reserver) eller 7 eller 8 (6 ryttare + 1 eller 2 reserver) till valfri uttagning. Laget ska alltså redan till uttagningen vara klart.

Läs mer

NoM-reglemente 2005. Bilorientering

NoM-reglemente 2005. Bilorientering KannonKiertäjät ry NoM-reglemente 2005 Bilorientering KA BILSPORTFÖRBUNDET Utgåva April 2005 2002 SVENS NoMregler2005 17 april.doc Utgåva sept 2002 Sidan 1 av 6 REGLEMENTE FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP I BILORIENTERING

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans Gäller fr o m 1 januari 2012 CODE OF CONDUCT 1. Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt. 2. Hästens välbefinnande

Läs mer

SKANDIA CUP 2012... 11. Handicapgräns... 11

SKANDIA CUP 2012... 11. Handicapgräns... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PRESENTATION AV SGF JUNIORTÄVLINGAR 2012... 4 TÄVLINGSTRAPPA FÖR JUNIORER 2012... 5 PROGRAM SGF JUNIORTÄVLINGAR 2012... 6 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER SGF JUNIORTÄVLINGAR

Läs mer

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Söndag 7 juli 2008; kl. 14.00 18.00 Närvarande Per Hultin, Rasmus Myklebust, Hans Johansson, Carl Axel Nilsson och Niklas Sidmar. Ordföranden

Läs mer

Fixardag på Lovisedal 9/5

Fixardag på Lovisedal 9/5 Medlemsblad för Roslagens Rid och Körklubb VOLUME 1, ISSUE 1 N EWSLETTER DATE Nr 1-2011 Löpande information och nyheter publiceras på klubbens websida WWW.RRKK.SE Fixardag på Lovisedal 9/5 Då var det åter

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar Gäller från 1 juli 2015 Kapitel och paragraf indelningen nedan, åsyftar lokala tillägg eller avvikelser till motsvarande paragrafer i Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

Allsvenska serierna 2005/06 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2005/06)

Allsvenska serierna 2005/06 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2005/06) 1 Allsvenska serierna 2005/06 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2005/06) Beslut 2005-06-18/AK Beslut 2005-07-08/CS Beslut 2005-08-04/AK+2005-09-09/AU

Läs mer

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar Västergötlands IBF Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av DS efter förslag från TK och finns på Anmälan till seriespel

Läs mer

Allsvenska serierna 2006/07 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2006/07)

Allsvenska serierna 2006/07 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2006/07) 1 Allsvenska serierna 2006/07 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2006/07) Beslut 2006-07-05, 07/AK Beslut 2006-07-07--09/CS Beslut 2006-07-10/AK+2006-10-07/AU

Läs mer

MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013

MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013 2013-07-09 Svenska Mini-Touren 1 (13) MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013 ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2012-2015 Spel- och

Läs mer

Regler och Riktlinjer för Tävlingar inom Stockholm 2014. Beslut 2013-11-12

Regler och Riktlinjer för Tävlingar inom Stockholm 2014. Beslut 2013-11-12 Regler och Riktlinjer för Tävlingar inom Stockholm 2014 Beslut 2013-11-12 Innehåll Tävlingsstruktur 2014... 3 Beslut 2014... 4 Öppna tävling för anmälan... 4 Sista dag för anmälan... 4 Efteranmälan...

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2010 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, Tävlingsföreskrifter, regelhandbok och övriga

Läs mer

Allsvenska serierna 2008/09 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2008/09)

Allsvenska serierna 2008/09 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2008/09) 1 Allsvenska serierna 2008/09 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2008/09) Beslut 2008-04-04/AK (Grundversion) Beslut 2008-04-xx/AK e-postledes

Läs mer

Råd och regler för ridskolans tävlingselever

Råd och regler för ridskolans tävlingselever Råd och regler för ridskolans tävlingselever Innehåll: Att tävla för och representera sin klubb Uppsala Ponnyklubbs Championat Hos oss behöver man inte ha egen häst! Det kostar pengar att tävla Att anmäla

Läs mer

BMW Cup tävlingsregler 2013-2015

BMW Cup tävlingsregler 2013-2015 Version 2 Sida 1 av 11 Version och historik Tävlingsregler 2013-2015 Version Datum Kommentar 1 2012-11-01 Första utkast för reglementesperioden 2013-2015. 3.1 Förtydligat att klass- resp. totalmästerskap

Läs mer

Regelverk 2015. IK Ymer Friidrott. Beslutade av IK Ymer Friidrotts styrelse 2014-12-10

Regelverk 2015. IK Ymer Friidrott. Beslutade av IK Ymer Friidrotts styrelse 2014-12-10 Regelverk 2015 IK Ymer Friidrott Beslutade av IK Ymer Friidrotts styrelse Välkommen till IK Ymer Friidrott IK Ymer Friidrott är en av flera sektioner i huvudklubben IK Ymer som är en ideell förening. IK

Läs mer

11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER

11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sidan 1 (36) FÖR 2012/2013 11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 Sidan 2 (36) 1. KAP. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER sid 4 1 Administration sid 4-14 2 Matchstart sid 15 3 Matchdräkt sid 15 4 Arena reklam sid

Läs mer

Manual för Equipe 4. <2007> Equipe AB (2007-04-02)

Manual för Equipe 4. <2007> Equipe AB (2007-04-02) Manual för Equipe 4 I Equipe 4 - datorprogram för administration av ryttartävlingar Innehållsförteckning 0 Del I INLEDNING OCH LICENSBESTÄMMELSER 2 1 Installation... 3 Produktnyckel... Starta programmet...

Läs mer