BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015"

Transkript

1 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie, SM, NM, EM, VM och OS. Du ska som ryttare kunna ta ett steg i taget, känna dig komfortabel där och sedan våga gå vidare. De lägsta divisionerna är avsedda för de lite mindre rutinerade ekipagen. Syftet med divisioner kan sammanfattas i 5 punkter: 1. TRÄNA PÅ ATT RIDA I LAG 2. SKAPA GEMENSKAP, SAMMANHÅLLNING OCH KLUBBKÄNSLA 3. UTVECKLA SPORTMANNASKAP 4. LÄRA SIG ATT TA MED OCH MOTGÅNGAR 5. SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT SKALL FÅ VARA MED Dessutom ska tävlingarna vara attraktiva att arrangera för klubbarna, oavsett vilken omgång som arrangeras. Det ska även vara bra tävlingsdagar där lagklassen är dagens huvudpunkt. Regler enligt TR om inte annat anges. Gemensamma bestämmelser (Hallands Ridsportförbund) Lagtävlingen är öppen för SvRF-anslutna klubbar tillhörande Hallands Ridsportförbund. Anmälan av lag innebär att klubben skall vara beredd att arrangera, (eller vara medarrangör i) en omgång på egen eller lånad anläggning om så krävs, annars debiteras dubbel anmälningsavgift. Vid många anmälda lag i någon division delas den serien i två grupper (norra resp. södra). Gränsdragningen sker med hänsyn till gruppernas storlek. När serien inte delas rider alla lag tre omgångar. Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totala resultat. Regler avseende delad serie regleras under respektive disciplin. För att en serie ska räknas som fulltalig krävs att det är 5 stycken lag anmälda i hoppningen och för dressyren krävs det 4 anmälda lag. Vid delad serie går 50 % (avrundat uppåt) av antalet startande lag vid första omgången från varje grupp som sammanlagt efter 3 omgångar erhållit flest poäng till final. I en sådan final börjar samtliga lag på 0 poäng. Lag som erhållit lika många poäng efter de första tre omgångarna ska räknas som lika placerade. Vid ev. begränsning av antalet startande i klass före allsvenske klass, skall lagdeltagare + ev. reserver ges företräde. Defilering till fots kan genomföras före lagklassens första start och beslutas av den arrangerande klubben. Undantaget är div. III ponny hoppning då defilering är obligatorisk. Preliminär tid anges i meddelande till ryttare. Om defilering skall ske skall detta anges i ryttarmeddelandet. 1

2 Brott mot distriktets regler avseende divisionerna och TR leder till att ekipaget utesluts ur laget och från den aktuella omgången. Protest, ska vara skriftlig, och inlämnad SENAST 30 minuter efter att lagklassens resultat publicerats på Equipe eller tävlingsplatsen. Arrangören ansvarar för att poängberäkningen skickas till kansliet senast måndagen efter genomförd tävling. Överdomarrapporten skall vara tillgänglig för kansliet inom tre dagar. Anmälan och avgifter Anmälan skall ske på särskild anmälningsblankett via Hallands Ridsportförbunds hemsida. För vårens divisioner (I och III) senast 31 januari och för höstens divisioner (II) senast. 30 juni. Den av distriktet fastställda anmälningsavgiften 1500: - faktureras av Hallands Ridsportförbund. Denna avgift täcker samtliga 3 omgångar. Vid en eventuell final (4:e omgång) faktureras kvalificerade lag med 500: -. Sent inkommen anmälan, i mån av plats,= efteranmälan medför en extra avgift på 1000: - /lag. Observera! Lag som är anmält räknas som startanmält. Avanmälan skall ske till respektive arrangör för varje omgång: hoppning, senast 1 timme innan lagklassen startar. dressyr, samma dag som laguppställningen ska vara inlämnad, enl. propositionen. Vid utebliven avanmälan har arrangören rätt att ta ut en avgift på 500: -/lag. Lag som missar en omgångar får starta i de övriga omgångarna. Vid utebliven start får man 0 (noll) poäng. Det får inte tas ut några individuella efteranmälningsavgifter i lagklasserna. Lagsammansättning Lagledaren ska vara minst 18 år och föra lagets talan. Laget skall bestå av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästa resultaten räknas. Undantaget i dressyrens div. III ponny där samtliga fyra ekipages resultat räknas. Lagets sammansättning får ändras inför varje omgång. Inför varje omgång lottas startordningen i lagklassen. Lagekipagen varvas så att första ryttaren i varje lag rider först därefter andra ryttaren i varje lag osv. (undantaget hoppning ponny där kategoriindelningen styr, men spridning av lagen bör eftersträvas). Ekipage får delta i olika divisioner under samma år under förutsättning att ponny/häst uppfyller behörighetskraven för respektive division. Ryttare I ponnylag är det tillåtet med ekipage från de olika ålderskategorierna. Klubb med lag i div. I, II och III tillåts att i aktuell division låna två (2) ryttare från andra klubbar eller samma klubb inom distriktet, som saknar eget lag i samma division. Laguppställning kan ändras inför varje omgång dock ryttarlån från samma klubb/klubbar. Dessa ryttare tävlar individuellt för sina ordinarie klubbar. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av styrelsemedlem i de båda klubbarna samt skriftligt tillställas arrangerande klubb senast 1 timme innan klassen startar. Samt skickas till distriktet. Ryttare får, om klubben har flera lag, delta med en häst/ponny i varje lag. Ponny/Häst Ponny/häst får endast starta en gång per lag och serieomgång. 2

3 Ponny/häst som tävlas av flera i samma familj får starta i olika divisioner. Oavsett resultat eller placering. Vid ägarbyte, inom en 6 månaders-period före aktuell omgången, är det tillåtet att starta, oavsett ponny/häst tidigare resultat. UNDANTAG: Om du som ny ägare tidigare har lånat din ponny/häst gäller de grenspecifika reglerna. Ägarbyte ska kunna verifieras. Lektionsponny/häst får starta i olika divisioner. Oavsett resultat eller placering. Poängberäkning Vid omgång 1 och 2 erhåller lagen poäng enligt följande: segrande lag erhåller poäng lika med antalet anmälda lag till Distriktet, plus ett (+1), andra placerade lagets poäng är lika med antalet anmälda lag till Distriktet, minus ett (-1) och därefter i fallande skala (exempel: 8 anmälda lag ger en poängskala vid varje omgång på: 9p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p, och 1p). Vid omgång 3 räknas poängen med koefficient 1,5 i sista omgången (exempel: 8 anmälda lag till Distriktet ger segrande lag 13,5 poäng, andra placerade 10,5, 9, 7,5 etc.). Om två eller flera lag i omg. 1,2 eller 3 slutar på samma poängsumma, blir lagen lika placerade och erhåller båda samma poäng. (exempel: Vid dubbla segrare enligt ovan får båda lagen 9 p, ingen tvåa, och 3:e placerade laget får då 6p). Om två eller flera lag efter tre omgångar slutar på samma poängsumma avgör 3:e omgångens lagresultat om även dessa är lika avgör 2:a omgångens lagresultat. Om även dessa är lika avgör 1:a omgångens lagresultat. Om ej heller detta skiljer lagen åt, är det lika placerade. Övriga poängregler se under respektive gren. Priser Antal anmälda lag till Distriktet avgör antal placerade lag i samtliga omgångar. Dock alltid minst 3 placerade oavsett antal deltagande lag. Överblivna priser skall lämnas tillbaka till distriktet. I samtliga omgångar utdelas rosett och plakett till placerade lag, samt plakett till klubben. Till de totalt placerade lagen delas hederspriser 1-3 (täcke, ridtäcke, ländtäcke, samt pokal till klubben) ut. Övriga placerade får hederspris samt plakett till klubben, samtliga priser erhålls från Hallands Ridsportförbund. Eventuella sponsorer till lagklassen ska få marknadsföra sig på tävlingsplatsen. Prisutdelning för lagklassen ska ske separat med det segrande laget till häst, övriga placerade till fots. Prisutdelning i lagklassen ska ske i direkt anslutning till att sista lagryttaren har ridit. Priser till individuella starter i dressyren i respektive klass står arrangören för. Arrangören står även för priser vid den individuella starten i stilhoppning, div III. Proposition Propositionen skall vara färdig för godkännande senast 7 veckor före varje omgång. 3

4 ALLMÄNNA OCH SPECIFIKA BESTÄMMELSER FÖR DRESSYRALLSVENSKAN Allmänna bestämmelser, dressyr Anmälningsavgifterna för individuell start i lagklassen fastställs av distriktet och skall vara densamma i samtliga divisionsomgångar, oavsett arrangör. Anges i specifika bestämmelser för varje division. Laguppställningen görs på särskild blankett till respektive arrangör enligt propositionen. På anmälan anges följande: klubb, gren samt lagledare med telefon och mail samt preliminär laguppställning. Ej inlämnad laguppställning enligt propositionen, ger en straffavgift på 100 kr. Ändringar i inlämnad laguppställning får göras fram till en timme (60 minuter) innan lagklassens början vid aktuell omgång. I lagklasser där icke lagryttare finns anmälda, ska lagryttarnas starttider prioriteras och får inte krocka. Tävlingen skall vid Div. I, II, III häst samt Div. II ponny hållas på dubbla banor. Framridningsklass skall finnas i div I och II. Preliminära starttider anges i startlistan. Individuell start i lagklassen är obligatorisk i division I, II och III (ponny och häst). Resultatet från de 3 högsta procenten, med 3 decimaler, (sammanräknat) i laget, ligger till grund för laget placering. Undantaget är i div. 3 ponny, där alla 4 resultaten räknas in. Start med endast 2 ekipage räknas som genomförd omgång. Vid start med endast 2 ekipage räknas resultatet för 3:e ryttaren med 0 poäng i serie där de 3 bästas resultat räknas (undantaget div. III Ponny, se specifika bestämmelser för Div. III Dressyr ponny.) I division med olika program får ej fulltaliga lag (färre än 4) fördela ekipagen valfritt mellan programmen. Överdomare får inte ha andra uppdrag under lagklass/-erna. Specifika bestämmelser för Div. I. Dressyr, Ponny Tidpunkt: Vår, ska slutföras innan anmälningstiden för Elitallsvenskan går ut. Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 10 Min. antal lag: 5, vid färre lag, sökes sammanslagning med annat distrikt. Program omg. 1: Lagtävlansprogram för ponnyallsvenskan 2013 Program omg. 2: Lagtävlansprogram för ponnyallsvenskan 2013 Program omg. 3 (final): LA P: Individuell anmälningsavgift: 200 kr. Behöriga: Ekipage som startat i Elit 2014 och vars lag kvarstår i Elit, får inte starta division I Övriga upplysningar: se SvRF:s centrala bestämmelser för allsvenskan. Specifika bestämmelser för Div. II Dressyr, Ponny Tidpunkt: Höst Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Program omg. 1: LC: (två ryttare), LB: (två ryttare) Program omg. 2: LC: (två ryttare), LB: (två ryttare) Program omg. 3 (final): LB: (två ryttare), LA:1 2007(två ryttare) Individuell anmälningsavgift: 170 kr. 4

5 Behöriga: Ponny, oavsett ryttare, som har haft 62 % eller mer i LA:P1 eller FEI:s program inom en 6-månaders period, före aktuell omgång, får inte starta. Vid ägarbyte, se de gemensamma Ska gå på två banor. Specifika bestämmelser för Div. III Dressyr, Ponny Tidpunkt: Vår Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 10 Program omg. 1: Ryttartest Inledande Klass (4 ryttare) Uppdat Program omg. 2: Ryttartest Inledande Klass (4 ryttare) Uppdat Program omg. 3 (final): Ryttartest Inledande Klass (4 ryttare) Uppdat Anmälningsavgift: 120 kr NYTT FÖR 2015 är individuell start är obligatorisk. Behöriga: Ponny, oavsett ryttare, som har haft 62 % eller mer i LA eller högre inom en 6- månaders period, före aktuell omgång, får inte starta. Vid ägarbyte, se de gemensamma Övriga upplysningar: o Poängen räknas så att fullt lag är 4 ekipage. Samtligas poäng läggs ihop och divideras med 4. Lag med endast 3 ekipage, sätts det saknade ekipagets poäng till 0 och det sammanlagda resultatet delas med 4. o Utrustning enligt TR, med undantag av att ryttarna ska bära spö. o Omgång 1, 2 och 3 döms av två domare gemensamt. o Programläsare får finnas, varje lag ansvarar själva för detta. o Specifika regler och mer information kring tävlingsform finns i Anvisningar för Ryttartest & Dressyrryttartest. o ALLA lagryttare rider om en individuell placering i alla omgångar. NYTT 2015 Specifika bestämmelser för Div. I Dressyr, Häst Tidpunkt: Vår Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Program omg. 1: MSV C: (två ryttare), MSV B: (två ryttare) Program omg. 2: MSV C:1 2011(två ryttare), MSV B: (två ryttare) Program omg.3 (final): MSV C: (två ryttare), MSV B: (två ryttare) Individuell anmälningsavgift: 270 kr (MSV C), 270 kr (MSV B) Behöriga: Häst, oavsett ryttare, som har haft 62 % eller mer i MSV A eller högre inom en 6- månaders period, före aktuell omgång, får inte starta. Vid ägarbyte, se de gemensamma Det ska finnas lämpliga framridningsklasser till respektive program i lagklassen. Skall gå på två banor. 5

6 Specifika bestämmelser för Div. II Dressyr, Häst Tidpunkt: Höst Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Program omg. 1: LB: (två ryttare), LA: (två ryttare) Program omg. 2: LB: (två ryttare), LA: (två ryttare) Program omg. 3 (final): LB: (två ryttare), LA: (två ryttare) Individuell anmälningsavgift: 200 kr Behöriga: Häst, oavsett ryttare, som har haft 62 % eller mer i MSV: C eller startat MSV:B under en 6-månaders period, före aktuell omgång, får inte starta i div. II. Vid ägarbyte, se de gemensamma Skall gå på två banor. Framridningsklass skall finnas. Specifika bestämmelser för Div. III Dressyr, Häst Tidpunkt: Vår Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Program omg. 1: LC: (två ryttare), LB: (två ryttare). Program omg. 2: LC: (två ryttare), LB: (två ryttare). Program omg. 3 (final) LC: (två ryttare), LB: (två ryttare). Individuell anmälningsavgift: 170 kr Behöriga: Häst, oavsett ryttare, som har haft 62 % eller mer i LA eller startat MSV: C under en 6-månaders period, före aktuell omgång, får inte starta i div. III. Vid ägarbyte, se de gemensamma Ska på dubbla banor. 6

7 SPECIFIKA BESTÄMMELSER FÖR HOPPALLSVENSKAN Allmänna bestämmelser, hoppning Klubb får anmäla flera lag/serie, i mån av plats. Anmälningsavgifterna i förklasserna och individuell start (div III) bestäms av distriktet och skall vara densamma i samtliga divisionsomgångar, oavsett arrangör. Anges i specifika bestämmelser för varje division. Tidtagningen ska vara elektronisk, undantaget div. III. I propositionen ska det finnas en klass (ej lista) där lagryttarna och reserver anmäler sig i, som inte är anmäld till andra klasser på tävlingen. Individuell start är obligatorisk i omgångar med stilbedömning. Arrangerande klubb bestämmer själv antalet klasser per omgång, dock max två klasser före lag klassen. Förklasser får inte överstiga lagklassens höjd. Laguppställning ska lämnas in senast 10 minuter efter det att sista, tänkta, klubbekipage gått i mål i förklassen. Resultatet räknas enligt TR:s regler för lagklasser. 6-årig ponny/häst får tävla i lag om den är kvalificerad till avd. a, d.v.s. två felfria rundor på aktuell höjd det år den blir 6 år. Ingen av dessa rundor får göras samma dag som laghoppningen. Specifika bestämmelser för Div. I Hoppning, Ponny: Tidpunkt: Vår (sammanfaller med elitserien) Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 16 (minst 6 lag) Klass omg. 1: LB bed A:1a Klass omg. 2: LB bed A:1a Klass omg.3: LA bed A:1a Klass ev. final: LA bed A:1a Anmälningsavgift till förklass: max 130 kr. Ponnyn får inte starta elit och div. 1 i samma omgång. Specifika bestämmelser för Div. II Hoppning, Ponny: Tidpunkt: Höst Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Klass omg. 1: LC bed A:1a Klass omg. 2: LC bed A:1a Klass omg.3: LC+ bed A:1a Klass ev. final: LC+ bed A:1a Anmälningsavgift till förklass: 120 kr Behöriga: Ponny, oavsett ryttare, får inte ha placering i LA avd. A eller startat högre klass under en 6-månaders period, före aktuell omgång. Vid ägarbyte, se de gemensamma 7

8 Specifika bestämmelser för Div. III Hoppning, Ponny Tidpunkt: Vår Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Klass omg. 1: LD bed A:stil Klass omg. 2: LD bed A:stil Klass omg.3: LD +5 bed A:stil Klass ev. final: LD +5 bed A:stil Anmälningsavgift till förklass: max 100 kr Individuell start: 100 kr (omg 1, 2 & 3) Behöriga: Ponny, oavsett ryttare, får inte ha placering i LB avd. A eller startat högre klass under en 6-månaders period, före aktuell omgång. Vid ägarbyte, se de gemensamma Övriga upplysningar: o Ingen höjning sker vid en ev. omhoppning. o Defilering är obligatorisk. Specifika bestämmelser för Div. II Hoppning, Häst: EJ KLAR, UNDER OMARBETNING Tidpunkt: Höst Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Klass omg. 1: 0.90 Klass omg. 2: 0.95 bed A:1a Klass omg.3: 1.00 bed A:1a Klass ev. final: 1.00 bed A:1a Anmälningsavgift till förklass: 120 kr. Behöriga: Häst får ej ha placering i 1.20 avd. A eller startat högre klass under nuvarande eller föregående år före divisionens första omgång. Specifika bestämmelser för Div. III Hoppning Häst: Tidpunkt: Vår Max antal lag innan divisionen delas i två serier: 20 Klass omg. 1: 0.90 bed A:stil Klass omg. 2: 0.95 bed A:stil Klass omg.3: 1.00 bed A:1a Klass ev. final: 1.00 bed A:1a Anmälningsavgift till förklass: 100 kr. Individuell start: 100 kr (omg 1 & 2) Behöriga: Häst, oavsett ryttare, får inte ha placering i 1.10 avd. A eller startat högre klass inom en 6-månaders period, före aktuell omgång. Vid ägarbyte, se de gemensamma 8

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i.

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i. Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2013-01-01 till och med 2013-12-31. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Hoppning Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

Ryttarmeddelande Kalmar Jumping Tour 2014 med Ridsport Ponny Cup Lokal/Regional/Nationell hopptävling för ponny och häst 26-29/6 2014

Ryttarmeddelande Kalmar Jumping Tour 2014 med Ridsport Ponny Cup Lokal/Regional/Nationell hopptävling för ponny och häst 26-29/6 2014 Ryttarmeddelande Kalmar Jumping Tour 2014 med Ridsport Ponny Cup Lokal/Regional/Nationell hopptävling för ponny och häst 26-29/6 2014 Tack för din anmälan och varmt välkommen Tävlingen hålls utomhus på

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS Mästerskap Individuella Uppgjord Rev Rev Rev Rev Rev TB 01 Banskytte, gevär, liggande 83.03 99.01 00.06 01.01 11.03 12.12 TB 02 - ställn. seniorer 83.03 87.02

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 150526 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info Ditt fö retag Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN TITTA IN I STYRELSEARBETET Vi har styrelsemöte i slutet av varje månad och vill gärna ha synpunkter och idéer från er alla som vi kan ta med i

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Kost & Logi: Kost: Skövde SS erbjuder lunch på Restaurang Vallegrillen (90 kr/st.), glöm inte meddela ev. allergier. Boka på kansli@skovdess.

Kost & Logi: Kost: Skövde SS erbjuder lunch på Restaurang Vallegrillen (90 kr/st.), glöm inte meddela ev. allergier. Boka på kansli@skovdess. Västsvenska Simförbundet i samarbete med Skövde SS inbjuder till DM/JDM (25m) 2015 i simning Arena Skövde, Skövde den 17-18 okt 2015. 25m bassäng, 8 banor, eltidtagning Anmälan: VSSF tillhanda senast kl.

Läs mer

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Tack till alla medverkande! Bakgrund: Med anledning av den rådande situationen i Västerbottens Ridsportförbund, där tävlingsorganisation för närvarande

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Proposition för Bruksprovet 2015 Flyinge Kungsgård 9-14 mars

Proposition för Bruksprovet 2015 Flyinge Kungsgård 9-14 mars Särskilda bestämmelser Anmälan och betalning Anmälan och betalning sker via Tävlingsdatabasen (TDB) och öppnas 19 december 2014. Ordinarie anmälningstid utgår den 12 februari 2014 kl 18. Efteranmälan tas

Läs mer

Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010

Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010 Växjö Simsällskap & Svenska Simförbundet inbjuder till Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010 Tävlingen är öppen för registrerade Masterssimmare från Sverige och världen i övrigt. i samarbete

Läs mer

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg.

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Närvarande: Helen Larsson, Yvonne Johansson, Ingela Lindgren, Jeanette Sande, Karin Nylander, Glenn J Unger, Ulrika

Läs mer

REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD

REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD 1 REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD Dessa regler har utarbetats av NKU:s Lydnadskommittè, bestående av representanter nominerade av DKK, FKK, NKK och SKK. Reglerna har fastställts vid NKU/AU möte

Läs mer

Tilläggsregler för SKCC 2015

Tilläggsregler för SKCC 2015 Tilläggsregler för SKCC 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 2 1.1 SKCC ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 2 1.2 KONTAKTPERSONER KLUBBAR... 2 1.3 SKCC TÄVLINGSORGANISATION... 2 1.4 KALENDER... 3

Läs mer

Sommaraktiviteter 2010

Sommaraktiviteter 2010 Sommaraktiviteter 2010 Bodens Ridklubb Bodens Ridkubb anordnar följande aktiviteter under sommaren 2010 1.) Träningsläger dagtid 21-24 juni 2.) Extralektion häst och ponny (kvällstid) 21-24 juni 3.) Helpensionsläger

Läs mer

På uppdrag av Stiftelsen Skolskyttefrämjandet:

På uppdrag av Stiftelsen Skolskyttefrämjandet: På uppdrag av Stiftelsen Skolskyttefrämjandet: SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM 21-22 SEPTEMBER 2013 Representanter Skolskyttefrämjandet Svenska skyttesportförbundet Leif Törnquist Hans Drugge

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

Version 2013-2014:1 Datum 2013-06-03

Version 2013-2014:1 Datum 2013-06-03 Till Arrangerande förening Gymnastikförbundet Sydosts trupptävlingskommitté tackar Er, för att ni accepterat att arrangera följande tävling:.... Med detta brev vill vi hjälpa till, att räta ut några av

Läs mer

Mellannorrlands Simförbund och Sundsvalls Simsällskap hälsar alla deltagande föreningar VARMT VÄLKOMNA!

Mellannorrlands Simförbund och Sundsvalls Simsällskap hälsar alla deltagande föreningar VARMT VÄLKOMNA! Mellannorrlands Simförbund och Sundsvalls Simsällskap hälsar alla deltagande föreningar VARMT VÄLKOMNA! Mellannorrlands Simförbund och Sundsvalls Simsällskap inbjuder härmed till: Norrländska Mästerskapen

Läs mer

PM SM MTB 2007. I DH och 4# finns ingen H50 klass

PM SM MTB 2007. I DH och 4# finns ingen H50 klass PM SM MTB 2007 IK Hakarpspojkarna och Svenska Cykelförbundet Hälsar alla välkomna till SM, JSM, USM och VSM i Mountainbike i grenarna Down Hill (DH), Four Cross (4#) XC, Tempo, Lag, Stafett Tävlingsregler:

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna.

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna. Sverigeduvan 2011 Sverigeduvan 2011... 1 Inledning... 2 Arrangörsförmåner... 2 Tävling... 3 Skillnader mot Engelsk Sporting... 3 Tävlingsdagar... 3 Tävlingsgenomförande... 4 Banor/layouter... 4 Arrangör...

Läs mer

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR:

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: STOCKHOLMSCUPEN 2011 ARRANGÖR & KONTAKTPERSONER Datum Arrangörsklubb 29:e maj MHF Skarpnäck Kontaktman: Peter Glas Telefon:

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER HUVUDANSVARIG FÖR CUPEN: DELTAGARE: Anders Billred, Vetlanda RRC. Tävlingarna är öppna för alla förare med för 2015 giltig SBF-licens Nationell, D- eller utbildningsintyg.

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Finlands Svenska Gymnastikförbund Redskapssektionen TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Dessa bestämmelser gäller för alla tävlingar som Finlands Svenska Gymnastikförbund ordnar och

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

Kvalperiod 1 maj 2014 22 maj 2015 resp. 26 oktober 2014 10 oktober 2015

Kvalperiod 1 maj 2014 22 maj 2015 resp. 26 oktober 2014 10 oktober 2015 Skånska mästerskapen och Juniormästerskapen Kvaltider Förening vilken inte har e-mail skall ha inbjudan Beslutas av Skåne Sim. Kvaltider gäller framöver. Är en simmare kvalad i minst en gren får anmälan

Läs mer

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser:

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser: SM I JURIDIK ALLMÄNT 1 Organisatör Svenska juridiska mästerskapen (SJM) organiseras av Sammanslutningen för de Svenska Juridiska Mästerskapen (SSJM). Sammanslutningen består av representanter från Uppsalas,

Läs mer

Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt.

Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt. Regler för Lag SM Varje lag anmäler 5 eller 6 (4 ryttare + 1 eller 2 reserver) eller 7 eller 8 (6 ryttare + 1 eller 2 reserver) till valfri uttagning. Laget ska alltså redan till uttagningen vara klart.

Läs mer

!!!!!!!! INBJUDAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!! INBJUDAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! INBJUDAN Välkomna Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 2014. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. Den 8:e upplagan av Svea Cup kommer

Läs mer

Kungsbacka Simsällskap. har nöjet att inbjuda Er till. Kungsbacka TYR Open. 3 4 oktober 2015 i Kungsbacka, Kungsbacka Simhall (25m, 8 banor)

Kungsbacka Simsällskap. har nöjet att inbjuda Er till. Kungsbacka TYR Open. 3 4 oktober 2015 i Kungsbacka, Kungsbacka Simhall (25m, 8 banor) har nöjet att inbjuda Er till Kungsbacka TYR Open 3 4 oktober 2015 i Kungsbacka, Kungsbacka Simhall (25m, 8 banor) PLATS: TIDTAGNING: Kungsbacka Simhall, 25m 8 banor. Elektroniskt, Livetiming ÅLDERSKLASSER:

Läs mer

Nordic Masters. open. 5-6-7 OKTOBER 2007 Bollnäs sverige

Nordic Masters. open. 5-6-7 OKTOBER 2007 Bollnäs sverige Nordic Masters open 5-6-7 OKTOBER 2007 Bollnäs sverige Bollnäs Simsällskap och Svenska Simförbundet inbjuder härmed till Öppna Nordiska Mastersmästerskapen i Simning 2007 Tid: 5 7 oktober 2007 Plats: Simhallen,

Läs mer

3-årstest 5 april 2012 Kungsgården i Flyinge

3-årstest 5 april 2012 Kungsgården i Flyinge 3-årstest 5 april 2012 Kungsgården i Flyinge Deltagarinformation Arrangör: Flyinge Hästsportklubb & Varmblodsklubben Malmöhus Samarbetspartner Välkommen till årets 1:a treårstest 5 april 2012 kl 09:00

Läs mer

Vi inbjuder till. Yngre (50m) Klass 13 ÅR Klass 12 ÅR Klass 11 ÅR o Yngre

Vi inbjuder till. Yngre (50m) Klass 13 ÅR Klass 12 ÅR Klass 11 ÅR o Yngre Vi inbjuder till Yngre (50m) Klass 13 ÅR Klass 12 ÅR Klass 11 ÅR o Yngre Centralbadet Norrköping Lördag Kl. 8.30 och 14.50 Söndag Kl. 8.20 och 14.50 Arrangör Norrköpings KK Simsätt och Distanser Klass

Läs mer

SM 2015. Observera att ålderskategori fastställs efter exakt ålder på tävlingsdagen.

SM 2015. Observera att ålderskategori fastställs efter exakt ålder på tävlingsdagen. Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion tillsammans med Ljungby TKD ITF inbjuder alla föreningar som tränar ITF style Taekwon-Do och är anslutna till Svenska Taekwondoförbundet till Svenska Mästerskapen

Läs mer

Tilläggsregler för SKCC 2014

Tilläggsregler för SKCC 2014 Tilläggsregler för SKCC 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATIONSKOMMITTÉ 2 1.1 SKCC ORGANISATIONSKOMMITTÉ 2 1.2 KONTAKTPERSONER KLUBBAR 2 1.3 SKCC TÄVLINGSORGANISATION 2 1.4 KALENDER 3 2 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

Läs mer

Guiden till Grönt kort

Guiden till Grönt kort Guiden till Grönt kort Alla som tävlar, från lokal tävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort. Det gäller oavsett om du är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör, och oavsett i vilken gren du tävlar.

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Säsongen 2014-2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 1.1. Åldersklass... 1 1.2. Representation... 1 1.3. Anmälan... 1 1.4. Särskilda avgifter... 1 1.5. Tolkningsordning...

Läs mer

Tävlingskalender Trupp Region Uppsvenska 2013

Tävlingskalender Trupp Region Uppsvenska 2013 Tävlingskalender Trupp Region Uppsvenska 2013 1 Ver. 2 VT2013 Särskilda bestämmelser för truppverksamheten GF Uppsvenska Uppsvenskas tävlingsbestämmelser utgår från Sv.GF tävlingsbestämmelser med vissa

Läs mer

NoM-reglemente 2005. Bilorientering

NoM-reglemente 2005. Bilorientering KannonKiertäjät ry NoM-reglemente 2005 Bilorientering KA BILSPORTFÖRBUNDET Utgåva April 2005 2002 SVENS NoMregler2005 17 april.doc Utgåva sept 2002 Sidan 1 av 6 REGLEMENTE FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP I BILORIENTERING

Läs mer

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. INBJUDER till Vårsimiaden 2015 Distrikt. 18 19 april 2015 i Höganäs Sportcenter 1(5)

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. INBJUDER till Vårsimiaden 2015 Distrikt. 18 19 april 2015 i Höganäs Sportcenter 1(5) Höganäs Simsällskap i samarbete med INBJUDER till Vårsimiaden 2015 Distrikt 18 19 april 2015 i Höganäs Sportcenter 1(5) Tävlingsplats Bassängen Höganäs Sportcenter, Höganäs. Nya bassängen, 6 banor, 25

Läs mer

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. Skånes Simförbund. INBJUDER till Vårsimiaden 2011 Distrikt. 7 8 maj 2011 i Höganäs Sportcenter 1(5)

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. Skånes Simförbund. INBJUDER till Vårsimiaden 2011 Distrikt. 7 8 maj 2011 i Höganäs Sportcenter 1(5) Höganäs Simsällskap i samarbete med Skånes Simförbund INBJUDER till Vårsimiaden 2011 Distrikt 7 8 maj 2011 i Höganäs Sportcenter 1(5) Tävlingsplats Bassängen Höganäs Sportcenter, Höganäs. Nya bassängen,

Läs mer

Hur börjar man tävla dressyr med häst och vagn?

Hur börjar man tävla dressyr med häst och vagn? Hur börjar man tävla dressyr med häst och vagn? Tänkte spinna vidare på det där med att tävla med häst och vagn. Vi tävlar DRESSYR! Om du vill börja tävla i körning så måste du börja med dressyr eller

Läs mer

Inbjudan till SM/JSM/RM Falling Target 2010

Inbjudan till SM/JSM/RM Falling Target 2010 Inbjudan till SM/JSM/RM Falling Target 2010 Norrköping 26-28 november www.ft2010.se Välkommen till Peking *! Det är med en stor ära Östergötlands Skyttesportförbund inbjuder till 2010 års SM/JSM/RM i Falling

Läs mer

SM INBJUDAN 2009. Göteborg Sim och Svenska Simförbundet hälsar välkomna till SM (25 m) i Göteborg den 26-29 november 2009

SM INBJUDAN 2009. Göteborg Sim och Svenska Simförbundet hälsar välkomna till SM (25 m) i Göteborg den 26-29 november 2009 SM INBJUDAN 2009 Göteborg Sim och Svenska Simförbundet hälsar välkomna till SM (25 m) i Göteborg den 26-29 november 2009 TÄVLINGSPLATS ARRANGÖR SM HEMSIDA Valhallabadet 25 m bassäng, 8 banor Göteborg Sim

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt

Läs mer

Tävlingsverksamhet - 2 -

Tävlingsverksamhet - 2 - Tävlingsverksamhet - 2 - Va:1 1988 TÄVLINGSREGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAP I SVARTKRUTSSKYTTE (Fastställda vid NM 1 Finland 1988-07-30) ALLMÄNT: 1. a) Nordiskt Mästerskap skall, i den mån det är möjligt,

Läs mer

3-årstest 12 april 2013 Kungsgården i Flyinge. Arrangör: Flyinge Hästsportklubb & Varmblodsklubben Malmöhus

3-årstest 12 april 2013 Kungsgården i Flyinge. Arrangör: Flyinge Hästsportklubb & Varmblodsklubben Malmöhus 3-årstest 12 april 2013 Kungsgården i Flyinge Arrangör: Flyinge Hästsportklubb & Varmblodsklubben Malmöhus Välkommen till årets 1:a treårstest 12 april 2013 på Kungsgården i Flyinge Ändringar/avanmälan

Läs mer

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift Att anordna freestyle och/eller Planera i god tid Oavsett om ni ska ha en inofficiell eller officiell tävling så försök komma igång med planeringen i så god tid som möjligt. Ofta när det gäller freestyle/heelwork

Läs mer

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet.

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet. Inbjudan Tävling: Datum: Arrangör: Allsvenskan segling Deltävling 1: 22 24 maj, Saltsjöbaden Deltävling 2: 14 16 augusti, Malmö Deltävling 3: 28 30 augusti, Grötö Svenska Seglarförbundet, SSF, i samarbete

Läs mer

Rådasiö. Tävlingsdatum: 22-23 augusti 2015. Anmälan senast: 14 augusti 2015

Rådasiö. Tävlingsdatum: 22-23 augusti 2015. Anmälan senast: 14 augusti 2015 Rådasiö Tävlingsdatum: 22-23 augusti 2015 Tävlingsplats: Rådasjön, Mölndal Anmälan senast: 14 augusti 2015 Lördag den 22 augusti Lopp Tid Båt Klass Delfinal Cup Banlängd 101 00:00 8+ JBCmixed x SUC 500

Läs mer

Inbjudan till A-TÄVLING Uddevalla-Pokalen 10-11 oktober 2015

Inbjudan till A-TÄVLING Uddevalla-Pokalen 10-11 oktober 2015 Inbjudan till A-TÄVLING Uddevalla-Pokalen 10-11 oktober 2015 Tävlingsplats Uddevalla, Fridhemshallen, Svanevägen 2A, 451 93 Uddevalla Inomhus, uppvärmd, 30 x 60m Tävlingsdagar Lördag 10 oktober 2015 Söndag

Läs mer

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. Skånes Simförbund. INBJUDER till Vårsimiaden 2013 Distrikt. 20 21 april 2013 i Höganäs Sportcenter 1(5)

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. Skånes Simförbund. INBJUDER till Vårsimiaden 2013 Distrikt. 20 21 april 2013 i Höganäs Sportcenter 1(5) Höganäs Simsällskap i samarbete med Skånes Simförbund INBJUDER till Vårsimiaden 2013 Distrikt 20 21 april 2013 i Höganäs Sportcenter 1(5) Tävlingsplats Bassängen Höganäs Sportcenter, Höganäs. Nya bassängen,

Läs mer

Administrera tävling. Arrangera tävling

Administrera tävling. Arrangera tävling 2015 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Administrera tävling Steg 3 Arrangera tävling [Här kan du läsa en enkel guide hur du arrangerar

Läs mer

GYMNASTIKSPELEN 2014

GYMNASTIKSPELEN 2014 Vid varje Gymnastikspel lanseras en ny cool t-shirt. Har du tips på hur årets Gymnastikspelströja ska se ut? Kom med dina idéer senast den 28 februari. Maila sydost@gymnastik.se t-shirten 2012 Sidan 2

Läs mer

På följande sidor finns arbetsbeskrivningar för Tävlingsfunktionärer.

På följande sidor finns arbetsbeskrivningar för Tävlingsfunktionärer. På följande sidor finns arbetsbeskrivningar för Tävlingsfunktionärer. Tävlingsledare/ansvarig på klubbtävling Se till att TR följs. Om inte, döm ut följder tillsammans med domare. Se till att checklistan

Läs mer

INBJUDAN Svenska Simförbundet i samarbete med inbjuder härmed till 2015 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (25m), Sum-Sim

INBJUDAN Svenska Simförbundet i samarbete med inbjuder härmed till 2015 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (25m), Sum-Sim INBJUDAN Svenska Simförbundet i samarbete med inbjuder härmed till 2015 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (25m), Sum-Sim Tävlingsdatum: Lördag den 14 november och söndag den 15 november 2015 Tävlingsplats:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM)

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) 1 RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) (senast uppdaterad 2010-07-18) Sid 1. ALLMÄNT 2 2. SPRINT (60 m - 400 m) 4 3. MEDELDISTANS (800 m - 1500 m) 4 4. LÅNGDISTANS (3000 m - 10000 m) 5 5. STAFETT

Läs mer

Höstsimiaden 21-22 november 2015

Höstsimiaden 21-22 november 2015 Inbjudan till Höstsimiaden 21-22 november 2015 SK Ägir har härmed nöjet att inbjuda Er klubb och Era simmare till Höstsimiaden 2015. www.skagir.se Välkomna! Höstsimiaden 21-22 november 2015 Tävlingen avgörs

Läs mer

Bangolf 2014. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Bangolf 2014. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2014 Bangolf 2014 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs via s hemsida; www.korpenlinkoping.se. Sista anmälan till seriespel är den 13/4-2014 Anmälan är fullständig först när

Läs mer

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH.

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. Deltagarfrågor Fråga: Jag har aldrig skapat ett konto via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

TALANG UTVECKLING FÖR FÄLTTÄVLAN

TALANG UTVECKLING FÖR FÄLTTÄVLAN TALANG UTVECKLING FÖR FÄLTTÄVLAN Fälttävlanskommittén Version ett: augusti 2013. 1 RYTTARENS NIVÅ TÄVLING TRÄNING FOKUS FÄLTTÄVLAN UTVECKLINGSTRAPPA Denna utvecklingstrappa har skapats av Gunilla Fredriksson,

Läs mer

Inbjudan till. 20-22 November 2009. www.ft2009.se. gbskytt@algonet.se

Inbjudan till. 20-22 November 2009. www.ft2009.se. gbskytt@algonet.se Inbjudan till 20-22 November 2009 www.ft2009.se gbskytt@algonet.se Välkomna till Göteborg och Falling Target 2009! Göteborgs och Bohusläns Ungdomsskytteförbund hälsar alla skyttar, ledare och supportrar

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet

Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet STOCKHOLM CUP 2014/2015 - GENERELLT Tävlingsregler och bedömning Stockholm Cup består av 5 klubbtävlingar, 12 stjärntävlingar (varav 3 kvällstävlingar)

Läs mer

Arrangör FMCK Borås. Tävlingsklasser Cadetti, Micro, Mini, Junior 60, Formel Yamaha och Sport 2000

Arrangör FMCK Borås. Tävlingsklasser Cadetti, Micro, Mini, Junior 60, Formel Yamaha och Sport 2000 Inbjudan och tilläggsregler Kart Cup Väst 5 27 September 2014 FMCK Borås Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser Arrangör FMCK Borås Organisationskommitte

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015-09-01 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

GYMNASTIKSPELEN 3-4/5 2014

GYMNASTIKSPELEN 3-4/5 2014 Sidan 1 GYMNASTIKSPELEN 3-4/5 2014 Innehållsförteckning Sida 2 Allmän information 3-4 Gymnastikspelscupen 5 Gympakampen 6 Föreningsmixen 7 Gyllene Hatten 8 GympaKidz uppvisning 9 KARL-OSKAR 10 Prova-på

Läs mer

Sprinttävling för Trissjolle arrangeras 31 juli (separat inbjudan publiceras på www.trissjolle.se)

Sprinttävling för Trissjolle arrangeras 31 juli (separat inbjudan publiceras på www.trissjolle.se) Tävling: Svenskt mästerskap för Trissjolle 2015 Klassmästerskap Juniorer för Trissjolle 2015 i samarrangemang med Arköregattan Sprinttävling för Trissjolle arrangeras 31 juli (separat inbjudan publiceras

Läs mer

*** PM *** Höganäs Simsällskap

*** PM *** Höganäs Simsällskap *** PM *** Höganäs Simsällskap i samarbete med Skånes Simförbund INBJUDER till Vårsimiaden 2012 Distrikt 5 6 maj 2012 i Höganäs Sportcenter 1(5) Tävlingsplats Bassängen Höganäs Sportcenter, Höganäs. Nya

Läs mer

Inbjudan till 2010 års upplaga av Sim á Lund GUL Challenge

Inbjudan till 2010 års upplaga av Sim á Lund GUL Challenge Inbjudan till 2010 års upplaga av Sim á Lund GUL Challenge SK Poseidon inbjuder härmed till årets upplaga Detta är ett bra och välkommet komplement till SM & SUM SIM Vi erbjuder alla 100 meters distanser

Läs mer

Inbjudan Sum-Sim Regionsfinal 2013

Inbjudan Sum-Sim Regionsfinal 2013 Inbjudan Sum-Sim Regionsfinal 2013 Svenska Simförbundet i samarbete med eon inbjuder härmed till 2013 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (Sum-Sim) Tävlingsdatum: Lördagen den 9 November och Söndagen

Läs mer

Roslagens Rid och Körklubb välkomnar till. Rimboritten. med LAG-SM 2012

Roslagens Rid och Körklubb välkomnar till. Rimboritten. med LAG-SM 2012 Roslagens Rid och Körklubb välkomnar till Rimboritten med LAG-SM 2012 Program 20-21 juli 2012 Program Rimboritten 2012 Fredagen den 20 juli - Veterinärbesiktning, Lag-SM middag etc. 16.00-17.00 Veterinärbesiktning

Läs mer

RS DM 2013 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2013-02-14

RS DM 2013 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2013-02-14 RS DM 2013 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER 2. TÄVLINGAR 3. DELTAGARE 4. KLASSINDELNING 5. ANMÄLAN och GALLRING 6. POÄNGBERÄKNING 7. PRISER och PRISUTDELNING

Läs mer

Svenska Simförbundet och Södertälje SS hälsar välkomna till 2011 års Junior-SM (25 m) i Södertälje den 3 6 februari 2011

Svenska Simförbundet och Södertälje SS hälsar välkomna till 2011 års Junior-SM (25 m) i Södertälje den 3 6 februari 2011 Svenska Simförbundet och Södertälje SS hälsar välkomna till 2011 års Junior-SM (25 m) i Södertälje den 3 6 februari 2011 Tävlingsplats Arrangör Sydpoolen 25 m bassäng, 8 banor Svenska Simförbundet och

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001

ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001 ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001 1 (6) Deltagare: Enligt bifogad lista INLEDNING Margareta Lindfors, motocrossektionen, hälsade alla välkomna och gick igenom helgens

Läs mer

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling Guide till IceTest... 1 Före, under och efter tävling... 1 Före tävling... 1 Lottningen... 1 Dags att skapa databas för tävlingen... 2 Skapa ny gren... 2 Färger m. m.... 3 Importering i IceTest... 3 Kontroll

Läs mer

För ledare och aktiva vid SM i simning för juniorer på Högevallsbadet i Lund 2-5 December 1999

För ledare och aktiva vid SM i simning för juniorer på Högevallsbadet i Lund 2-5 December 1999 PM För ledare och aktiva vid SM i simning för juniorer på Högevallsbadet i Lund 2-5 December 1999 SK Poseidon och Svenska Simförbundet hälsar aktiva och ledare varmt välkomna till Lund och årtusendets

Läs mer

Stockholmspolisens Simidrottsförening och HEAD har härmed nöjet att bjuda in till... Summer Cup. 27-29 June 2014

Stockholmspolisens Simidrottsförening och HEAD har härmed nöjet att bjuda in till... Summer Cup. 27-29 June 2014 Stockholmspolisens Simidrottsförening och HEAD har härmed nöjet att bjuda in till... Summer Cup 27-29 June 2014 Avsluta vårterminens simning i sommarmetropolen Stockholm! Ta även med släkt & vänner så

Läs mer

Inomhus Go-kartserie 2015-16

Inomhus Go-kartserie 2015-16 Inomhus Go-kartserie 2015-16 Start nr. Klass Team namn (inom parentes = förra säsongens resultat) 1. E Bortalaget (1) 2. E NAG Racing (2) 3. E Ap-X (5) 4. E Stoppsladd (6) 5. E GT40 + (7) 6. E Kompositteknik

Läs mer

BANBYGGE BANPERSONAL

BANBYGGE BANPERSONAL När man är funktionär förväntas man finnas på plats minst 20 min innan passet börjar. BANBYGGE Dagen innan tävlingarna börjar bygger vi banan under ledning av banchefen och banbyggaren. Här kan alla hjälpa

Läs mer

Fixardag på Lovisedal 9/5

Fixardag på Lovisedal 9/5 Medlemsblad för Roslagens Rid och Körklubb VOLUME 1, ISSUE 1 N EWSLETTER DATE Nr 1-2011 Löpande information och nyheter publiceras på klubbens websida WWW.RRKK.SE Fixardag på Lovisedal 9/5 Då var det åter

Läs mer

REGLER F13/F14 OCH P13/14

REGLER F13/F14 OCH P13/14 REGLER F13/F14 OCH P13/14 SKARA FC och SKARA SOMMARLAND presenterar regler för SOMMARLAND CUP 2014. 1. Cupen spelas med 11-mannalag med (rullande byten). Varje lag får innehålla obegränsat antal spelare.

Läs mer