Förord. Ni är varmt välkomna att kontakta respektive grenledare för att få hjälp med att tyda regler i såväl Regelboken som Tävlingsreglementet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Ni är varmt välkomna att kontakta respektive grenledare för att få hjälp med att tyda regler i såväl Regelboken som Tävlingsreglementet."

Transkript

1 REGELBOKEN 2016

2 2 Förord I denna regelbok har distriktets tävlingssektion samlat bestämmelser som gäller för distriktsmästerskap, lagtävlingar, championat och cuper i Norrbottens distrikt. Norrlandsmästerskapens regler presenteras i ett separat regelverk. Lagtävlingar som arrangeras i samarbete med Västerbotten, där de distrikten skriver reglerna, presenteras i denna regelbok. För de lagserier där Svenska ridsportförbundet styr reglerna finns dem att ta del av på Svenska ridsportförbundets hemsida. Allmänna bestämmelser för tävlingar finns i Tävlingsreglementen (TR). Information om övriga cuper, lagtävlingar och mästerskap finns även på Svenska Ridsportförbundets hemsida Vi hoppas att denna regelbok ska underlätta för dig genom att hitta den information som du behöver vid olika tävlingsarrangemang. Det är inte enkelt att skriva entydiga regler och bestämmelser som fungerar i alla tänkbara situationer. Reglerna måste testas i verkligheten. För att regelboken ska kunna fylla sin funktion på bästa möjliga sätt är dialogen mellan oss i tävlingssektionen som formar regler och er som använder er av boken av stor vikt. Ni är varmt välkomna att kontakta respektive grenledare för att få hjälp med att tyda regler i såväl Regelboken som Tävlingsreglementet. Tävlingssektionen Norrbottens Ridsportförbund Reviderad

3 3 ALLMÄN INFO, DM, LAG, CUPER, CHAMPIONAT DISTRIKTSMÄSTERSKAP - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Distriktet ska årligen arrangera Distriktsmästerskap (DM) i minst två grenar. DM arrangeras på en nationell eller regional tävling. Klasser i vilka DM ingår får vara öppna för alla startberättigade ekipagen oavsett berättigande att delta i DM. När DM-tävling hålls i distriktet får inte en annan tävling i samma gren anordnas inom distriktet. Om rätten att delta i DM: DM är öppen endast för ryttare som är licensierade i någon av distriktets ridklubbar. Ryttare/ekipage får delta i DM i endast ett distrikt under ett och samma år. Ekipage får ej delta i både S-DM och J/YR-DM i samma gren under samma kalenderår men ekipage får delta både i hoppning och dressyr. Ryttare får delta i både S-DM och J/YR-DM i samma gren under samma kalenderår med olika hästar. Ryttare får delta med max två hästar/ponnyer per DM-kategori (dvs. ponnykategori, J/YR, S) i samma gren i kvalklasserna, gäller både hoppning och dressyr, men ska innan finalklassen startar meddela sekretariatet med vilken häst/ponny ryttaren avser starta DM-finalen. Ryttaren kan dock delta med olika hästar/ponnyer i de olika DM-kategorierna i samma gren, men hästryttare ska innan första start meddela sekretariatet med vilken häst ryttaren avser delta med i J/YR respektive S. Häst/Ponny får vid DM endast delta under en ryttare i samma klass. DM är öppen för alla startberättigade hästar/ponnyer. Priser: DM-priserna delas i kategorier häst Senior, Junior/Young Rider, ponny kat B, kat C och kat D. Vinnare: DM-täcke, distriktsrosett och DM medalj. Tvåa och trea: Distriktsrosett och DM medalj. DM-täcken, DM-rosetter och DM medaljer skall utdelas oavsett antal startande i kategorin. Dock skall ryttaren ha genomfört ritten/ritterna. Med genomförd ritt i dressyren menas inte att procenten för godkänd ritt måste ha uppnåtts. För att få ta emot medalj så ska ekipaget finnas på plats på prisutdelningen. DM-priserna bekostas av och införskaffas av Tävlingssektionen i Norrbottens Ridsportförbund. Vid DM för häst delas även premier ut till medaljörerna, premiernas storlek beräknas på föregående års intjänade 5-krona

4 4 Resultatutskick: Eftersom att DM ingår i klasser som är öppna även för ekipage som inte är berättigade att delta i DM ska en separat resultatlista för DM inrättas och skickas till och respektive grenledare. LAGSERIER - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Lagserier administreras enligt följande: Hoppning häst: Elit: Centralt Ridsportförbundet Div 1: Centralt ridsportförbundet Div 2 och 3: Distriktsserie Hoppning ponny: Elit: Centralt Ridsportförbundet Div 1: Centralt Ridsportförbundet Div 2 och 3: Distriktsserie Dressyr häst: Dressyr ponny: Elit: Centralt ridsportförbundet Div 1: Norrbotten och Västerbotten Div 2 och 3: Distriktsserie Elit: Centralt ridsportförbundet Div 1: Centralt ridsportförbundet Div 2 och 3: Distriktsserie I alla lagserier är det klubbarna som står för bildandet av lag eller allianslag. Elit och div 1; se bestämmelser för varje serie. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTETS LAGSERIER DIV 2 OCH DIV 3: Vilka lagserier som skall genomföras fastställs av distriktets tävlingssektion för varje år. Division 2 bör gå på regionala tvådagars tävlingar. Div 3 kan gå på lokala endagars tävlingar. Antalet lag som krävs för serieomgången: För att genomföra en lagserie i hoppning eller dressyr krävs att minst tre lag skall vara anmälda till serien. Om lagserie ställs in skall anmält lag erbjudas att flytta sin anmälan till annan serie om lagserien ej är påbörjad, alternativt få sin anmälningsavgift återbetald. Bildandet av allianser: Allianslag får bildas inom distriktet för att öka förutsättningarna för lagtävlingar.

5 5 Alliansansökan måste godkännas av distriktets tävlingssektion innan seriens första omgång. Ifall klubben ämnar söka om dispens för bildandet av allianslag finns det en ansökansmall på distriktets hemsida under Blanketter. Genomförandet av totalserien: Anmält lag ska genomföra alla tre lagomgångar. Om laget inte kan starta i någon av omgångarna 1/2/3 anses laget ha utgått ur serien. Dock kan laget vid force majeure skäl (eller liknande) ansöka om dispens hos distriktets tävlingssektion. Lagens sammansättning: Lagen ska bestå av tre eller fyra ekipage, men bara 3 resultat räknas. Lagens sammansättning får ändras inför varje omgång. Klubb: En klubb kan anmäla flera lag i samma lagserie. Ekipage: Ekipage som har startat i en division får inte starta i en lägre division under samma år i samma gren. Ryttare: Ryttare får starta endast en häst/ponny per lagomgång i ett lag. Ifall klubben har fler anmälda lag i en serie/lag i olika serier får ryttaren delta i dessa lag men med olika hästar/ponnyer. Häst/ponny: Hästen/ponnyn är kvalificerad att starta i laget ifall den är kvalificerad att starta i klassen. Lagomgång: En häst/ponny får delta med en ryttare per lagomgång i en lagserie. En ridskolehäst/ponny får dock delta i en lagomgång med två olika ryttare i olika lag i samma serie. Laget kan tillfälligt låna in ett ekipage från en annan klubb ifall laget inte är fulltalig (4 ekipage) med förutsättning att det inte finns övriga startande från den egna klubben i klassen. Två inlånade ekipage betraktas som allians vilket måste ansökas i förväg hos distriktet. Om ponnylag består av fyra ekipage bör minst två kategorier vara representerade. I övrigt beror lagets sammansättning på bestämmelser för respektive grens lagserier. Genomförandet av lagomgången: Startordningen för laget bestäms utifrån respektive TR. Laget anses ha genomfört lagomgången och lagresultatet räknas när minst tre ekipage har kommit till start. Resultatutskick: Eftersom att lagtävlan rids i klasser som även är öppna för andra ekipage ska en separat resultatlista för lagtävlan upprättas. Resultaten skall omedelbart sändas till nästa tävlingsarrangör, till och till distriktets respektive grenledare.

6 6 Anmälan, avgifter, priser och premier div 2 och div 3 RIDHÄST, Ho och Dr, Div II och III: Anmälan ska sändas till distriktet enligt utsatt sista anmälningsdatum, se aktuell information på distriktets hemsida. Avgift: 1000 kr/lag Priser Bekostas av Omg 1-3: Prisrosett enligt placering, TR Distriktet Totalserie: Ländtäcke/Täcke till segrande lag Distriktet Distriktsrosetter enligt placering i TR Distriktet Distriktsplakett till ryttarna i segrande lag Distriktet PONNY, Ho och Dr, Div II och III: Anmälan ska sändas till distriktet enligt utsatt sista anmälningsdatum, se aktuell information på distriktets hemsida. Avgift: 900 kr/lag Priser Bekostas av Omg 1-3: Prisrosett enligt placering, TR Distriktet Totalserie: Ländtäcke/Täcke till segrande lag Distriktet Distriktsrosetter till alla lag som genomfört serien Distriktet Distriktsplakett till ryttarna i segrande lag Distriktet Anmälan ska sändas till distriktet enligt utsatt sista anmälningsdatum, se aktuell information på distriktets hemsida. Anmälan skall åtföljas av anmälningsavgift på 1000kr/lag för häst och 900kr/lag för ponny som insätts på BG: Ange klubb, serie och lag vid betalning. Observera att laganmälan inte anses giltig förrän anmälningsavgiften är inbetald! Se även specifika bestämmelser för respektive gren och serie!

7 7 ÅRETS JUNIOR - HÄSTHOPPNING OCH HÄSTDRESSYR För att uppmuntra juniorernas tävlande kommer distriktet årligen att dela ut ett diplom i både hoppning och i dressyr till bästa junior på häst. Beräknas enligt championatspoängen i Tävlingsdatabasen och gäller tävlingar i Sverige med poäng enligt Tävlingsdatabasen och TR. CHAMPIONATEN Championat går i dressyr och hoppning för häst och ponny. Bestämmelser Ekipage tillhörande klubbar anslutna till Norrbottens Ridsportförbund får delta. Alla ekipage som under året startar på regional och nationell tävling oavsett var i landet tar poäng. Anmälan till championatet behöver inte göras. Det kostar ingenting att vara med. Vem vinner? Placerat ekipage erhåller poäng enligt TR. Samtliga placeringar räknas. Skulle det i slutet finnas två med samma slutpoäng räknas den med flest vinster som vinnare. Är även detta lika räknas antalet andraplatser osv. För ponny utses segrare i championatet för kat. B, C och D. Ingen sammanslagning av kategorier sker. Aktuell resultatlista kan fortlöpande ses på tdb.ridsport.se. Pris till segraren genom distriktets försorg, utdelas på ridsportgalan nästkommande år.

8 8 HÄSTHOPPNING DISTRIKTSMÄSTERSKAP Allmänna bestämmelser för DM, se ovan. Tävlingens genomförande: DM rids under 2 dagar med en kvalklass på lördagen och finalen på söndag. Både kvalklassen och finalklassen kan vara öppna även för ekipagen som inte deltar i DM. DM-deltagarna startar i kvalet enligt den lottade startordningen för hela klassen men i finalen startar DM-deltagarna sist i klassen med omvänd startordning enligt placering från kvalklassen. Svårighetsgraden bestäms slutgiltigt på våren när standarden på ekipagen kan bedömas men bör sträcka sig mellan för häst. Till finalen går de 10 bästa senior ekipagen på häst från kvalklassen och de 10 bästa ungdomsryttare. Bedömningen skall vara A:1a i final. Endast ekipage som har startat och genomfört kvalet kan delta i DM- finalen. Omhoppning sker om medaljer; har 2 eller flera ekipage lika minsta antal felpoäng sker en omhoppning om segern. Om så behövs skall omhoppning även äga rum om 2:a och 3:e plats. Omhoppning om guldmedalj sker alltid sist. Ekipage med lika antal fel som ej deltagit i omhoppning skiljs åt genom tiderna i grundomgången. Svårighetsgrad: Senior (22 år -) Young Rider (- 21 år) Kval: 1,20 1,10 Bed: A0+A0 Final: 1,25 1,15 Bed: A:1a OBS! I DM-klasser i hoppning ska tidtagningen vara elektronisk. Premier: Senior J/YR kr, 800 kr, 400 kr 700 kr, 400 kr, 300 kr Resultatutskick: Eftersom att DM ingår i klasser som är öppna även för ekipage som inte är berättigade att delta i DM ska en separat resultatlista för DM inrättas och skickas till och distriktets hoppgrenledare på häst.

9 9 LAGSERIER ALLSVENSKAN ELIT OCH DIV 1: Lagserier i Allsvenskan Elit o Div 1 genomförs i enlighet med centrala bestämmelser. Ekipage som startat i Elitserien eller Div 1 får under samma kalenderår inte starta i Div. 2 eller lägre i hoppning. Ryttare och/eller häst som startat i Elitserien får under samma år inte starta i Div 1 i hoppning. ELIT HÄST HOPPNING: Se bestämmelser på förbundets hemsida: DIV 1 HÄST - HOPPNING: Se bestämmelser på förbundets hemsida:

10 10 DISTRIKTSERIE DIV 2 OCH 3 HÄSTHOPPNING: Allmänna lagbestämmelser, se ovan. Ekipage får delta i både Div. 2 och Div. 3 under samma år. Ekipage får ej ha startat Div. 1 eller Elit under samma år i hoppning och därefter starta Div.2 och Div. 3. Lagtävlingens genomförande: Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästa resultaten räknas. Lagdeltagarna startar på sin ordinarie plats i startlistan både i grundomgången och i omhoppningen. Det är alltid lagets sammanlagda resultat som räknas. Ny räkning börjar vid omhoppningen. Ifall laget går till omhoppning deltar alla lagryttare i omhoppningen. Sålunda kan ett ekipage som blivit uteslutet i grunden, bidra med en nolla till lagets tre bästa resultat efter omhoppningen. Om lagryttarnas resultaträkning se TR III mom Poängberäkning för lagen i div 2 och 3: Omgång 1 och 2 Omgång 3 1:a 12,0 p 1:a 18,0 p 2:a 10,0 p 2:a 15,0 p 3.e 9,0 p 3:e 13,5 p 4:e 8,0 p 4:e 12,0 p 5:e 7,0 p 5:e 10,5 p Segrande lag är det lag som efter de tre omgångarna erhållit flest poäng. Om två eller flera lag erhållit samma poäng avgör sammanlagda antal fel i grundomgångarna i omgång 1-3. Är även de felen lika avgör placeringen i omgång 3. Resultatutskick div 2 och div 3: Därför att lagtävlan numera rids i klasser som även är öppna för andra ekipage ska en separat resultatlista för lagtävlan upprättas. Resultaten skall omedelbart sändas till nästa tävlingsarrangör, till distriktskansliet och till distriktets hoppgrenledare på häst. DIV 2 HOPPNING HÄST: Omg. 1, 2 och 3 - Alla ryttare rider 1.10 bed. A1:a. DIV 3 HOPPNING HÄST: Omg. 1, 2 och 3 - Alla ryttare rider 1,00 m med bed. A:1a

11 11 PONNYHOPPNING DISTRIKTSMÄSTERSKAP Allmänna bestämmelser för DM, se ovan. Tävlingens genomförande: DM rids under 2 dagar med en kvalklass på lördagen och finalen på söndag. Både kvalklassen och finalklassen kan vara öppna även för ekipagen som inte deltar i DM. DM-deltagarna startar i kvalet enligt den lottade startordningen för hela klassen men i finalen startar DM-deltagarna sist i klassen med omvänd startordning enligt placering från kvalklassen. Till finalen går de 5 bästa B-ponny ekipagen från kvalklassen och de 10 bästa C-ponny och 10 bästa D-ponny ekipagen. Bedömningen skall vara A:1a i final. Endast ekipage som har startat och genomfört kvalet kan delta i DM- finalen. Omhoppning sker om medaljer; har 2 eller flera ekipage lika minsta antal felpoäng sker en omhoppning om segern. Om så behövs skall omhoppning även äga rum om 2:a och 3:e plats. Omhoppning om guldmedalj sker alltid sist. Ekipage med lika antal fel som ej deltagit i omhoppning skiljs åt genom tiderna i grundomgången. Ryttare får delta med max två ponnyer i kvalklasserna i de olika DM-kategorierna, men ska innan finalklassen startar meddela sekretariatet med vilken ponny ryttaren avser starta DM-finalen om kvalet ridits med två ponnyer i samma kategori. Samma ryttare kan således vara i finalen med ponnyer i olika kategorier men inte två ponnyer i samma kategori. Ryttare får i dressyr och hoppning delta med samma ponny. OBS! I DM-klasser i hoppning ska tidtagningen vara elektronisk. Svårighetsgrad: B-Ponny C-Ponny D-Ponny Kval: 0,80 0,90 1,00 Bed:A:0+A:0 Final: 0,80 1,00 1,10 Bed:A:1a Resultatutskick: Eftersom att DM ingår i klasser som är öppna även för ekipage som inte är berättigade att delta i DM ska en separat resultatlista för DM inrättas och skickas till distriktkansliet och distriktets hoppgrenledare på ponny.

12 12 LAGSERIER PONNYALLSVENSKAN: ELIT PONNY-HOPPNING Lagserier i ponny allsvenskan Elit genomförs i enlighet med centrala bestämmelser. DIV 1 PONNY HOPPNING Lagserier i ponny allsvenskan Division 1 genomförs i enlighet med centrala bestämmelser. Resultatutskick: Resultaten, gärna med foto (även från omgångarna), ska omedelbart skickas till samt till arrangören av nästa omgång. DIV 2 OCH 3 PONNYHOPPNING: Lagens sammansättning: Se Allmänna lagbestämmelser, se ovan. Ekipage får delta i både Div. 2 och Div. 3 under samma år. Ekipage får ej ha startat Div. 1 eller Elit under samma år i hoppning och därefter starta Div.2 och Div. 3. Lagtävlans genomförande: Observera att det alltid är lagets sammanlagda resultat som räknas. Har laget gått till omhoppning med tre nollade ekipage skall även det fjärde ekipaget hoppa omhoppningen. Ny räkning börjar vid omhoppningen. Därmed kan ett ekipage som blivit uteslutet i grunden, bidra med en nolla till lagets tre bästa resultat efter omhoppningen. Om lagryttarnas resultaträkning se TR. Poängberäkning för lagen i div 2 och 3: Vid varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag erhåller ett poäng mer än totala antalet startande lag i första omgången, andraplacerande lagets erhåller ett poäng mindre än antalet startande lag i första omgången därefter ett poäng i fallande skala. Exempel:10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid omgång 1 och 2 på 11p, 9p, 8p, 7p, 6p,osv. Sista omgången har koefficient 1,5 vilket ger en poängskala denna omgång på 16,5p, 13,5p, 12p,osv. Om två eller flera lag i omgång 1-3 slutar på samma poängsumma, blir lagen lika placerade. Om i hoppning efter tre omgångar två eller flera lag slutar på samma poängsumma avgör inbördes resultat i sista omgången. Därefter avgörs det av antal fel i de tre grundomgångarna. (se förbundets regler för allsvenskan).

13 13 Resultatutskick: Därför att lagtävlan numera rids i klasser som även är öppna för andra ekipage ska en separat resultatlista för lagtävlan upprättas. Resultaten skall omedelbart sändas till nästa tävlingsarrangör, till och till distriktets hoppgrenledare på ponny. DIV 2 HOPPNING PONNY: Omgång 1 och 2 rids i kat B 0,70 m / kat. C 0,80 m / kat. D 0,90 med bed A1:a. Omgång 3 rids i kat B 0,80 m / kat C 0,90 m / kat D 1,00 m med bed A1:a. DIV 3 HOPPNING PONNY: Omg. 1 och 2 rids i kat. B 0,65 m/kat. C 0,75 m/kat. D 0,85 m bed A:1a utan höjning i omhoppning. Omg. 3 rids i 0,65 m/0,75 m/0,85 m bed A1:a med höjning i omhoppning.

14 14 HÄSTDRESSYR DISTRIKTSMÄSTERSKAP Allmänna bestämmelser, se sida 3-4. DM klasserna kan vara öppna även för andra ekipage som inte deltar i DM. DMdeltagarna startar i klasserna i den lottade startordningen för hela klassen. DM rids i följande klasser: Senior (22 år -) Young Rider (- 21 år) Dag 1: Msv C:1 Lätt A:4 Dag 2: Msv B:3 Msv C:1 Det är ekipagens sammanlagda procent med två decimaler i klasserna som avgör placeringen i DM. Om två eller flera ekipage får lika hög procent avgör procenten i den högre klassen, ifall ekipagen även här har samma procent avgör poängen för allmänna intrycket i den högre klassen, är resultatet fortfarande lika sker omridning. Premier: Senior J/YR kr, 800 kr, 400 kr 700 kr, 400 kr, 300 kr Resultatutskick: Därför att DM ingår i klasser som är öppna även för ekipage som inte är berättigade att delta i DM ska en separat resultatlista för DM inrättas och skickas till och distriktets dressyrgrenledare.

15 15 LAGSERIER DIVISION 1 Division 1 Hästdressyr arrangeras på klubbar i Norrbotten och Västerbotten genom ett samarbete mellan Norrbottens- och Västerbottens Ridsportförbund. Allmänna bestämmelser Deltagande klubb skall vara beredd att arrangera/delta vid arrangemanget av en omgång. Division 1 genomförs på regional tävling. Arrangerande klubbar rekommenderas att lägga lagklasserna på dag två eller tre under ett meeting. Lagklasserna bör dömas av tre domare för en så rättvis bedömning som möjligt. Arrangörer rekommenderas att tillämpa fasta starttider i alla lagklasser. Lagsammansättning Laget ska bestå av tre eller fyra ryttare varav de tre bästa resultaten räknas (1 MSV B:4 och 2 MSV C:2). Laget behöver inte innehålla junior/ung ryttare (högst 21 år). Har laget en junior/ung ryttare räknas koefficienten 1,05 på det ekipaget. Endast en junior/yr får räknas, detta anges när laget anmäls till tävlingsplatsen. Flera lag från samma klubb får anmälas. Lagets sammansättning får ändras vid varje tävlingsomgång. Ryttare vars hemmaklubb saknar lag kan delta i annan klubbs lag. OBS! Detta måste anmälas före seriens första omgång till Laget kan låna in en ryttare innan omgångens start ifall laget ej är fulltaligt. Inlån får göras från annan klubb som ej har eget lag i divisionen. Ryttare får endast starta med en häst i varje lag per omgång. Lagtävling Lagtävlingen ingår i ordinarie klass. Ryttare kan starta både individuellt (avd B) och i lag (avd A). Lagdeltagarna bör starta först i klassen. Klasser/svårighetsgrad Alla de tre omgångarna rids i MSV C:2/MSV B:4. Lag kan välja att ha tre ryttare som rider MSV C:2 eller två ryttare som rider MSV B:4. Unga ryttare behöver inte rida det lättare programmet. Poängberäkning Om olika antal domare används under en omgång, så räknas ett medelvärde ut i denna klass, som används för att räkna ut lagresultatet. Lagets sammanlagda procent är underlag för placering. Poäng: 1-20 poäng, 2-17 poäng, 3-15 poäng, 4-13 poäng, 5-12 poäng, 6-11 poäng osv. Lagen får minst 1 poäng/omgång. Segrare är det lag som efter tre omgångar fått högst poäng. Om två eller flera lag har fått samma poäng, vinner det lag som fått högst domarpoäng i omgång tre. Är dessa lika avgörs resultatet för de lika placerade lagens bästa ryttare i omgång tre.

16 16 Om lagen fortfarande är lika blir det omedelbar omridning. Lag ska starta i samtliga omgångar för att kunna få slutplacering. Tävlingsplatser 2016 Omg 1 v 20 Piteå RK Omg 2 v 23 Kågedalens RF Omg 3 v 35 Vännäs RF Resultat Resultaten, gärna med foto (även från omgångarna) skall efter tävlingens slut omedelbart skickas till och till samt till arrangören av nästa omgång. Priser Västerbottens och Norrbottens Ridsportförbund står för priserna och har även representant på plats vid tävlingen som då också förrättar prisutdelningen. Anmälan och avgifter Anmälan skickas till senast den 30 april. På er anmälan anger ni klubb, antal lag, lagledarens namn och telefonnummer. Observera att anmälan även ska göras till varje omgång före ordinarie anmälningstids utgång. Kostnad: 600 kr/lag sätts in på VRIF:s bankgiro Lag som betalar för sent debiteras en efteranmälningsavgift på 300 kr. Frågor kan ställas till: Norrbottens grenledare Hästdressyr Isabella Björkman , Västerbottens dressyrkommitté Eva Lindström ,

17 17 DISTRIKTSERIER, div 2 och div 3: Allmänna lagbestämmelser, se ovan. Ekipage får delta i både Div. 2 och Div. 3 under samma år. Ekipage får ej ha startat Div. 1 eller Elit under samma år i hoppning och därefter starta Div.2 och Div. 3. Lagsammansättning: Lagen ska bestå av tre eller fyra ekipage, men bara tre resultat räknas. Lagens sammansättning får ändras inför varje omgång. Det är valfritt i laget vem som rider vilken klass. Poängberäkning i div 2 och div 3 enligt nedan: Ekipagens resultat räknas i procent med två decimaler. Om laget har en junior/young Rider räknas dennes procent med koefficient 1,2. Ifall laget består av fler J/YR ska lagledaren meddela i sekretariatet i förväg vilken J/YR som ska få koefficienten. Omg. 1 och 2 Omg. 3. Koefficient 1.2 1:a 16.0 p 1:a 19.2 p 2:a 14.0 p 2:a 16,8 p 3:a 13.0 p 3:a 15,6 p 4:a 12.0 p 4:a 14,4 p 5:a 11.0 p 5:a 13,2 p 6:a 10.0 p 6:a 12,0 p Distriktssegrare är det lag som efter tre omgångar erhållit högst antal poäng. Om två eller flera lag efter tre omgångar erhållit samma poäng vinner det lag som erhållit högst antal domarprocent i omgång 3. Är även dessa lika avgör resultatet för de lika placerade lagens bästa ryttare i omgång 3. Resultatutskick: Därför att lagtävlan numera rids i klasser som även är öppna för andra ekipage ska en separat resultatlista för lagtävlan upprättas. Resultaten skall omedelbart sändas till nästa tävlingsarrangör, till distriktskansliet och till distriktets dressyrgrenledare på häst. DIV 2 DRESSYR HÄST: Div 2 lagomgångar bör arrangeras på regionala tävlingar inom distriktet. Svårighetsgrad: Två ryttare rider LB:2 samt en ryttare rider LA:4, den fjärde ryttaren väljer själv klass innan lagomgångens avgång men bara ett LA:4 resultat räknas. DIV 3 DRESSYR HÄST: Div 3 är en lagserie som bör arrangeras på lokal eller regional tävling. Svårighetsgrad: Två ryttare rider Lätt C:2 och en ryttare rider Lätt B:1, den fjärde ryttaren väljer själv klass innan lagomgångens avgång men bara ett LB:1 resultat räknas.

18 18 PONNYDRESSYR DISTRIKTSMÄSTERSKAP Allmänna bestämmelser för DM, se sida 3-4. DM klasserna kan vara öppna även för andra ekipage som inte deltar i DM. DMdeltagarna startar i klasserna i den lottade startordningen för hela klassen. DM rids i följande klasser: Kategori B Kategori C Kategori D Dag 1: LC:2 LA:1 LA:1 Dag 2: LB:1 LA:4 LA:4 Det är ekipagens sammanlagda procent med två decimaler i klasserna som avgör placeringen i DM. Om två eller flera ekipage får lika hög procent avgör procenten i den högre klassen, ifall ekipagen även här har samma procent avgör poängen för allmänna intrycket i den högre klassen, är resultatet fortfarande lika sker omridning. Ryttare får delta med max två ponnyer dag 1 i de olika DM-kategorierna, men ska innan finalklassen dag 2 startar meddela sekretariatet med vilken ponny ryttaren avser starta DM-finalen om kvalet ridits med två ponnyer i samma kategori. Samma ryttare kan således vara i finalen med ponnyer i olika kategorier, men inte två ponnyer i samma kategori. Ryttare får i dressyr och hoppning delta med samma ponny. Resultatutskick: Eftersom DM ingår i klasser som även är öppna även för ekipage som inte är berättigade att delta i DM ska en separat resultatlista för DM inrättas och skickas till och distriktets dressyrgrenledare.

19 19 LAGSERIER PONNYALLSVENSKAN Ryttare får delta med olika ponnyer i Elitserien, Div 1, Div 2 och Div 3. Ponny får endast starta en gång i varje lag. Ponny får ej starta i allsvenskans olika divisioner annat än vid stadigvarande ägar-/ryttarbyte eller vid övergång till högre serie. Lektionsponny som startat elitserien får under kommande kalenderår starta i lägre division med annan ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av syskon i samma familj. I divisionerna 1, 2 och 3 får ryttare, om klubben har flera lag, delta med en ponny per lag. ELIT DRESSYR PONNY Elit genomförs enligt centrala bestämmelser: DIV 1 PONNY DRESSYR Division 1 genomförs enligt centrala bestämmelser: DISTRIKTSERIER, div 2 och div 3: Allmänna lagbestämmelser, se ovan. Ekipage får delta i både Div. 2 och Div. 3 under samma år. Ekipage får ej ha startat Div. 1 eller Elit under samma år i dressyr och därefter starta Div.2 och Div. 3. Lagens sammansättning: Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage varav de tre bästa resultaten räknas. Om laget består av fyra ekipage måste det innehålla ponnyer från minst två kategorier. Det är valfritt i laget vem som rider vilken klass. Deltagande klubb äger rätt att ändra sammansättningen på laget vid varje tävlingsomgång. Om en ponny blir uppklassad under året sedan lagomgången startat från LB, så får den starta LB-klassen, men bara i laget, inte individuellt. Poängberäkning i div 2 och div 3 enligt nedan: Ekipagens resultat räknas i procent med två decimaler. Omg. 1 och 2 Omg. 3 Koefficient 1.2 1:a 16,0 p 1:a 19,2 p 2:a 14,0 p 2:a 16,8 p 3:a 13,0 p 3:a 15,6 p 4:a 12,0 p 4:a 14,4 p 5:a 11,0 p 5:a 13,2 p 6:a 10,0 p 6:a 12,0 p

20 20 Distriktssegrare är det lag som efter tre omgångar erhållit högst antal poäng. Om två eller flera lag efter tre omgångar erhållit samma poäng vinner det lag som erhållit högst antal domarprocent i omgång 3. Är även dessa lika avgör resultatet för de lika placerade lagens bästa ryttare i omgång 3. Resultatutskick div 2 och 3: Därför att lagtävlan numera rids i klasser som även är öppna för andra ekipage ska en separat resultatlista för lagtävlan upprättas. Resultaten skall omedelbart sändas till nästa tävlingsarrangör, till distriktskansliet och till distriksgrenledare för ponnydressyren. DIV 2 DRESSYR PONNY: Svårighetsgrad: Två ryttare rider Lätt B:1 och en ryttare rider Lätt A:1, den fjärde ryttaren väljer själv klass men bara ett resultat i Lätt A:1 räknas. DIV 3 DRESSYR PONNY: Svårighetsgrad: Två ryttare rider Lätt C:1 och en ryttare rider LB:1, den fjärde ryttaren väljer själv klass men bara ett resultat i Lätt B:1 räknas.

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

BESTÄMMELSER. Allsvenskor

BESTÄMMELSER. Allsvenskor BESTÄMMELSER Allsvenskor 2012 Generella regler lag Dessa regler gäller för samtliga allsvenskor om inget annat anges. ANMÄLAN Lagserierna är öppna för klubbar anslutna till SvRF inom Upplands Ridsportförbund.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2016

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2016 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2016 1 för Allsvenskan 2016 För att klubb ska få delta Har betalat sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och Svenska med lag i Allsvenskor Ridsportförbundet. krävs att

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

Ponnyallsvenskan 2010

Ponnyallsvenskan 2010 Regler Ponnyallsvenskan 2010 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2010 2009-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Elitserien i

Läs mer

VÄRMLANDS RIDSPORTFÖRBUND BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN 2017.

VÄRMLANDS RIDSPORTFÖRBUND BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN 2017. VÄRMLANDS RIDSPORTFÖRBUND BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN 2017. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER Detta regelverk baseras i huvudsak på fastställda regler från Svenska Ridsportförbundet med anpassning för Division

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2017

Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Elitserien arrangeras av SvRF.

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2014

Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland och Västmanland för året 2014 Södermanlands Ridsportförbund Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck

Läs mer

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag- SM 2017 Svenska Ridsportförbundet

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag- SM 2017 Svenska Ridsportförbundet Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag- SM 2017 Anordnad av Svenska Ridsportförbundet År/tidsperiod 2017 Gren Öppen för Ponnyhoppning Folksam Ponnyallsvenska (elitserien) rids kalenderårsvis.

Läs mer

DRESSYR HÄST OCH PONNY 2011

DRESSYR HÄST OCH PONNY 2011 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund. DRESSYR HÄST OCH PONNY 2011 Publicerad 2011-02-01 Grenledare: Häst Johanna Ahlqvist, tel 0515-15301,

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr 2010 Version 100125 Ändringar från 2009 markeras med rött Häst Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund 415 82 Göteborg 031-726 61 21 ridsport.goteborg@vsif.o.se

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg Lagregler 2013 För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida Version 1.3 Förändringar och tillägg från 2012 är markerade med gult Innehåll: Gemensamma bestämmelser för: tävlingsarrangörer...

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och Elitserierna

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11 Regelverk 2011 Senast ändrad 2011-02-11 Idrottens Hus Box 384 831 25 ÖSTERSUND 010-476 42 38 mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Då är det nytt år och med det lite nya

Läs mer

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg Lagregler 2015 Betr. div. 1 hoppning häst och ponny hänvisar vi till SvRf:s hemsida: http://www3.ridsport.se/tavling/hoppning_/regler Reglerna för Gymkhanan finns under fliken på vår hemsida. Version 1.0

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2017 Södermanlands ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och

Läs mer

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag-sm 2018

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag-sm 2018 Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag-sm 2018 Anordnad av Svenska Ridsportförbundet År/tidsperiod 2018 Gren Öppen för Ponnyhoppning Folksam Ponnyallsvenska (elitserien) rids kalenderårsvis.

Läs mer

Lagregler För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida

Lagregler För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida Lagregler 2011 För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida Version 2.0 Förändringar och tillägg från 2010 är markerade med blått Innehåll: Gemensamma bestämmelser för: tävlingsarrangörer...

Läs mer

Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013

Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013 Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013 A. Gemensamma bestämmelser B. Grenspecifika hoppserier C. Grenspecifika dressyrserier A. 1. Deltagare Alla klubbar inom Smålands Ridsportförbund

Läs mer

Ridklubben i Grästorp, Gota Ponny 2014

Ridklubben i Grästorp, Gota Ponny 2014 Ridklubben i Grästorp, Gota Ponny 2014 Regler för Lagtävlingar Hoppning och dressyr 2015 Innehåll Regler för Lagtävlingar... 0 Distriktets lagserier... 2 Gemensamma bestämmelser... 2 Tidpunkt... 2 Deltagande...

Läs mer

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg Lagregler 2016 Betr. div. 1 hoppning häst och ponny hänvisar vi till SvRf:s hemsida: http://www3.ridsport.se/tavling/hoppning_/regler Version 1.1 Förändringar och tillägg från 2015 är markerade med gult

Läs mer

Regelverk 2016 Norrlandsmästerskap

Regelverk 2016 Norrlandsmästerskap Regelverk 2016 Norrlandsmästerskap Senast ändrad 2015-02-21 Strandgatan 1 871 45 Härnösand mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Dags för ännu ett nytt tävlingsår för oss

Läs mer

Ridsportallsvenskan 2010

Ridsportallsvenskan 2010 Regler Ridsportallsvenskan 2010 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2010 2009-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Div I Hoppning

Läs mer

ID: Regler för Folksam Elitallsvenska, lag- SM Svenska Ridsportförbundet. År/tidsperiod 2017

ID: Regler för Folksam Elitallsvenska, lag- SM Svenska Ridsportförbundet. År/tidsperiod 2017 Regler för Folksam Elitallsvenska, lag- SM 2017 Anordnad av Svenska Ridsportförbundet År/tidsperiod 2017 Gren Öppen för Hoppning Folksam Elitallsvenska är öppen för föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet.

Läs mer

Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012

Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012 Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012 A. Gemensamma bestämmelser B. Grenspecifika hoppserier C. Grenspecifika dressyrserier A. 1. Deltagare Alla klubbar inom Smålands Ridsportförbund

Läs mer

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75 Regler för Lagtävlingar Hoppning och dressyr 2017 Innehåll Regler för Lagtävlingar... 0 Distriktets lagserier... 2 Gemensamma bestämmelser... 2 Tidpunkt... 2 Deltagande... 2 Tävlingsarrangörer... 3 Regler

Läs mer

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75 Regler för Lagtävlingar Hoppning och dressyr 2016 Innehåll Regler för Lagtävlingar... 0 Distriktets lagserier... 2 Gemensamma bestämmelser... 2 Tidpunkt... 2 Deltagande... 2 Tävlingsarrangörer... 4 Regler

Läs mer

Regelverk Senast ändrad Övergård Sollefteå

Regelverk Senast ändrad Övergård Sollefteå Regelverk 2015 Senast ändrad 2015-02-08 Övergård 213 881 93 Sollefteå 010-476 42 38 mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Dags för ännu ett nytt tävlingsår för oss i Mittsvenska.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län År/tidsperiod 2015 Gemensamma

Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län År/tidsperiod 2015 Gemensamma Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län Gemensamma Deltagare i DM måste tävla för klubb som är ansluten till Stockholms bestämmelser Läns Ridsportförbund StRF. DM och -DM arrangeras

Läs mer

Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund HOPPNING HÄST & PONNY Publicerad

Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund HOPPNING HÄST & PONNY Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund HOPPNING HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

Norrlandsmästerskap Hoppning för ponny

Norrlandsmästerskap Hoppning för ponny Norrlandsmästerskap Hoppning för ponny NM består av tre mästerskap, NM för kategorierna B, C och D. Ryttare får deltaga med max 2 ponnyer per kategori i klass 1 och 2, men i NM-klass 3 med endast 1 ponny

Läs mer

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011 1 1. Tidpunkt och indelning: Tävlingen genomförs under oktober-november. Skåne delas i grupper så att antalet blir ca 7-8 lag/grupp. 2. Anmälan och avgifter: Anmälan ska vara Skånes RF tillhanda senast

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

Distriktsmästerskap Dalarna Regler

Distriktsmästerskap Dalarna Regler Distriktsmästerskap Dalarna Regler DM-regler 2017 1 Gemensamma regler alla discipliner 1. Distriktsmästerskap ska årligen hållas inom distriktet. Om detta ej är möjligt får DM avgöras på närliggande tävlingsplats

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Bestämmelser för Stockholmscupen Dressyr Hösten 2016 Våren 2017 Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Öppet för Stockholms- och Ponnycupen är en utbytestävling i dressyr och hoppning mellan

Läs mer

Distriktsmästerskap Dalarna Regler

Distriktsmästerskap Dalarna Regler Distriktsmästerskap Dalarna Regler DM-regler 2016 1 Gemensamma regler alla discipliner 1. Distriktsmästerskap ska årligen hållas inom distriktet. Om detta ej är möjligt får DM avgöras på närliggande tävlingsplats

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Bestämmelser för Stockholmscupen Hoppning Hösten 2016 Våren 2017 Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Öppet för Stockholms- och Ponnycupen är en utbytestävling i dressyr och hoppning mellan

Läs mer

Vi ber alla som innehar ett vandringspris att lämna in dem senast den 10/11!

Vi ber alla som innehar ett vandringspris att lämna in dem senast den 10/11! PROPOSITION till Torns Ryttarförenings Klubbmästerskap och Minimästerskap 2016 Hoppning och Dressyr för häst och ponny 19 och 20 november 2016 KLUBBTÄVLING Vi ber alla som innehar ett vandringspris att

Läs mer

VETLANDAORTENS RYTTARFÖRENINGS POLICY VID LAGTÄVLINGAR

VETLANDAORTENS RYTTARFÖRENINGS POLICY VID LAGTÄVLINGAR VETLANDAORTENS RYTTARFÖRENINGS POLICY VID LAGTÄVLINGAR Allmänt Alla intresserade vars häst/ponny av sportkommitén före seriens start bedöms ha kapacitet att delta skall beredas plats i division III-I lagen

Läs mer

Lathund TR dressyrtävlingar för pararyttare

Lathund TR dressyrtävlingar för pararyttare Lathund TR dressyrtävlingar för pararyttare Förord Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning Dressyrtävlingar för ryttare med Förord Dressyrtävlingar för ryttare med anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser och II - Dressyr. Nedan

Läs mer

VIKTIG INFORMATION till alla som vill vara med och tävla på Djursholms ridklubbs interntävlingar

VIKTIG INFORMATION till alla som vill vara med och tävla på Djursholms ridklubbs interntävlingar Reviderad 171121 VIKTIG INFORMATION till alla som vill vara med och tävla på Djursholms ridklubbs interntävlingar Medlem För att tävla på klubbens interntävlingar måste du vara medlem i DRK och om du inte

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Seriemotocross 2015 reviderad 17 jan 2015 Röd text = ny text eller regel 1. ORGANISATION Västra Serieföreningen Motocross handlägger organisatoriska och administrativa

Läs mer

alla som vill vara med och tävla på DRK s interntävlingar

alla som vill vara med och tävla på DRK s interntävlingar VIKTIG INFORMATION till alla som vill vara med och tävla på DRK s interntävlingar Medlem För att vara med och tävla på klubbens interntävlingar måste du vara medlem i DRK Hur blir jag medlem? Betala in

Läs mer

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder Förord Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i.

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i. Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2013-01-01 till och med 2013-12-31. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Hoppning Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer

Läs mer

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms. Ungdoms SM

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms. Ungdoms SM Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms 1. Grenar, genomförande och resultat 1.1. Villkor för deltagande 1.2. Anmälan 2. Agility 2.1. Individuellt 2.2. Lag 2.3. Ordningsföljd mellan ekipage Ungdoms SM 2.4.

Läs mer

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2007-01-01 till och med 2008-12-31, med undantag för freestyle där dessa bestämmelser gäller från och med 2007-01-01 till och med

Läs mer

2. Organisation Serieföreningen ansvarar för organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande organ i dessa frågor.

2. Organisation Serieföreningen ansvarar för organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande organ i dessa frågor. 1. Inledning Serieföreningen i Västra Distriktet har nöjet att inbjuda till serietävling i motocross. Serien skall ge klubbarna i Västra distriktet en chans att matcha sina bästa förare mot varandra, i

Läs mer

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Tack till alla medverkande! Bakgrund: Med anledning av den rådande situationen i Västerbottens Ridsportförbund, där tävlingsorganisation för närvarande

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14

FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14 FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14 Folksam Scandinavian Open 2014 Särskilda bestämmelser Dressyr Samarbetspartner: Folksam Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda

Läs mer

Motionslagstävlingen i korthet Grundkrav är att klubben skall ha anmält ett lag till serien o

Motionslagstävlingen i korthet Grundkrav är att klubben skall ha anmält ett lag till serien o INLEDNING Motocrosskommittén i Östra Distriktet har nöjet att inbjuda till serietävling i motocross inför 2010. Serien skall ge klubbarna i Östra distriktet en chans att matcha sina bästa förare mot varandra

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen

Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen 2017-02-09 Innehåll Kap. 1. Svenska Cupen... 3 1. Förutsättningar (150913)... 3 2. Anmälan (150913)... 3 3. Uteblivande (150913)... 3 4. Byte mellan klass, lag eller

Läs mer

Tävlingsreglemente för SAM

Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente av år 1989 för Svenska Akademiska Mästerskapen i dressyr och hoppning (SAR SAM-TR). Reviderade 21 april 2002 Tävlingsreglementets tillämpning: Mom 1 Styrelsen

Läs mer

Regler Nedre Norra distriktsserien 2017

Regler Nedre Norra distriktsserien 2017 Klasser: Maskin klasser, Mx1,Mx2 och Open. Licensklasser: Elit, Senior, Junior, Bredd, MX-Girls Regler Nedre Norra distriktsserien 2017 Tillägg: Förare ska ha tävlingslicens för klubben man representerar

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Dressyr Samarbetspartner: Folksam Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade.

Läs mer

OBS!! Vaccinationsintyg skall uppvisas i sekretariatet innan urlastning.

OBS!! Vaccinationsintyg skall uppvisas i sekretariatet innan urlastning. Ryttarmeddelande Välkommen till Räkanhoppet 2016 Ankomst Du kommer att tas emot av våra parkeringsvakter som anvisar dig var du skall ställa trailer, husvagn, lastbil och personbil. Följ deras anvisningar.

Läs mer

TDB 2015. Dressyr Hoppning Falbygdens Hästsportförening Hä Po Hä Lokal tävling i hoppning ridhäst. Övr. Serier. L 90 cm, 100 cm, 110 cm

TDB 2015. Dressyr Hoppning Falbygdens Hästsportförening Hä Po Hä Lokal tävling i hoppning ridhäst. Övr. Serier. L 90 cm, 100 cm, 110 cm v4 2015-01-24 (1) Falbygdens Hästsportförening Hä Po Hä okal tävling i hoppning ridhäst 90 cm, 100 cm, 110 cm v4 2015-01-25 (1) Falbygdens Hästsportförening okal tävling i hoppning ponny 85 cm, 90 cm,

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap INNEHÅLL 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4

Läs mer

Regler för ÖstraMX Serie 2010

Regler för ÖstraMX Serie 2010 Regler för ÖstraMX Serie 2010 INLEDNING Motocrosskommittén i Östra Distriktet har nöjet att inbjuda till serietävling i motocross inför 2010. Serien skall ge klubbarna i Östra distriktet en chans att matcha

Läs mer

Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017

Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017 Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017 170321 Tävlingsform: Lagtävling matchspel mellan klubbar anslutna till Upplands Golfförbund (UGF). Tävlingen spelas mellan av klubbarna anmälda

Läs mer

TR I 2011 ÄNDRINGAR. Bengt Sånesson 1. Mom 110. Mom 111 p 4(e) Mom 122.1. Mom 124. Mom 123

TR I 2011 ÄNDRINGAR. Bengt Sånesson 1. Mom 110. Mom 111 p 4(e) Mom 122.1. Mom 124. Mom 123 Mom 110 TR I 2011 ÄNDRINGAR I de fall texten i grenspecifika TR avviker med texten i TR I,,gäller de grenspecifika reglerna. I de fall texten i grenspecifika TR avviker med texten i TR I, gäller TR I.

Läs mer

Hoppfunktionärer! Funktionär vid framhoppningen

Hoppfunktionärer! Funktionär vid framhoppningen Funktionär vid framhoppningen Hoppfunktionärer! Vi är väldigt glada för all hjälp! Vi är en ideell förening och är i stort behov av stöd. Den här lilla instruktionen är till hjälp för dig som är tävlingsfunktionär

Läs mer

SWFRK - Tävlingsryttarmöte. 8 januari 2017

SWFRK - Tävlingsryttarmöte. 8 januari 2017 SWFRK - Tävlingsryttarmöte 8 januari 2017 AGENDA Stora Wäsby 1989-2017 Tävlingssektionen Presentation SWFRK Elit hoppning häst Grenpresentationer & Allsvenskan 2017 Grupparbete; SWFRK aktiviteter 2017

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 8-16 juli :47

FALSTERBO HORSE SHOW 8-16 juli :47 FALSTERBO HORSE SHOW 8-16 juli 2017 2017-02-01 10:47 Folksam Open Särskilda bestämmelser Hoppning Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer utländska

Läs mer

SERIEREGLER SERIEN SÖDRA 2017.

SERIEREGLER SERIEN SÖDRA 2017. 1.0 ORGANISATION SERIEREGLER SERIEN SÖDRA 2017. Motocrosskommittén i Södra Motorcykelförbundet handlägger organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande i dessa frågor. Anmälan om

Läs mer

Kick-Off. För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare

Kick-Off. För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare Kick-Off För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare Dagens upplägg Tävlingar 2016 och 2017 Vad krävs för att få tävla? SoRK:s funktionärer T-SEK Verksamhetsplan/Värdegrund TDB och Equipe och tävlingsplatsen

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 150526 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Svenska Skridskoförbundet

Svenska Skridskoförbundet Svenska Skridskoförbundet SVENSKA MÄSTERSKAP (nytt koncept på prov 2017 och 2018 ) Seniorer Juniorer Veteraner REGELVERK ! Svenska Mästerskap i hastighetsåkning 2017 för juniorer, seniorer och veteraner

Läs mer

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 15/ SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 15/ SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 15/ OBS! Eller direkt laganmälan via FOGIS OBS!

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 15/ SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 15/ SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 15/ OBS! Eller direkt laganmälan via FOGIS OBS! ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND Box 110 52 580 11 LINKÖPING 013 20 33 20 2008-12-11 Till Östergötlands samtliga fotbollsföreningar ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND INBJUDER HÄRMED TILL DELTAGANDE I 2009 ÅRS UNGDOMSSERIER

Läs mer

Norrbottens Ridsportförbund Tävlingssektionen

Norrbottens Ridsportförbund Tävlingssektionen 1 Tävlingsarrangörens checklista 2012 Norrbottens Ridsportförbund Tävlingssektionen 2 Förord Det är mycket att tänka på innan tävlingssäsongen! Tävlingsarrangemang kräver många medarbetare. Tävlingssektionen

Läs mer

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Serieregler 2016

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Serieregler 2016 VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Serieregler 2016 reviderad 19 april Röd text = ny text eller regel 1. ORGANISATION Västra Serieföreningen Motocross handlägger organisatoriska och administrativa frågor.

Läs mer

Duntis Cupen 2010 ÅRETS DELTÄVLINGAR. (Datum är preliminära, kan ändras)

Duntis Cupen 2010 ÅRETS DELTÄVLINGAR. (Datum är preliminära, kan ändras) Duntis Cupen 2010 deltävlingar består av RS- och RSP-samt SS tävlingar på grus. Serien är öppen för alla förare med 4 & 2-hjulsdrivna tävlingsbilar, även från andra distrikt än Östergötland. De startande

Läs mer

Är jag i rätt klass? B tränarkurs Strömsholm. Namn: Emma Emanuelsson. Handledare: Elisabeth Lundholm, Pether Markne

Är jag i rätt klass? B tränarkurs Strömsholm. Namn: Emma Emanuelsson. Handledare: Elisabeth Lundholm, Pether Markne Är jag i rätt klass? B tränarkurs Strömsholm Namn: Emma Emanuelsson Handledare: Elisabeth Lundholm, Pether Markne 2016-2017 1 Innehållsförteckning Inledning Syfte/Frågeställning Metoder/Material Slutsats/Analys

Läs mer

Foto: Andreas Svensson/West Photo. Tävlingsbestämmelser Kvinnlig Artistisk Gymnastik

Foto: Andreas Svensson/West Photo. Tävlingsbestämmelser Kvinnlig Artistisk Gymnastik Foto: Andreas Svensson/West Photo Tävlingsbestämmelser Kvinnlig Artistisk Gymnastik Januari 2017 Innehållsförteckning Allmänna Tävlingsbestämmelser 2017... 4 1. Rikstävlingar Kvinnlig Artistisk Gymnastik...

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS Mästerskap Individuella Uppgjord Rev Rev Rev Rev Rev TB 01 Banskytte, gevär, liggande 83.03 99.01 00.06 01.01 11.03 12.12 TB 02 - ställn. seniorer 83.03 87.02

Läs mer

1 REGLER FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP OCH NORDISKA CUPER I TRIAL

1 REGLER FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP OCH NORDISKA CUPER I TRIAL 1 REGLER FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP OCH NORDISKA CUPER I TRIAL 1.1 TÄVLINGAR 1.1.1 Ämnen som inte tas upp i denna regelsamling, hänvisas till UEMs regler för trial. 1.1.2 Den svenska versionen av de nordiska

Läs mer

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info Ditt fö retag Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN TITTA IN I STYRELSEARBETET Vi har styrelsemöte i slutet av varje månad och vill gärna ha synpunkter och idéer från er alla som vi kan ta med i

Läs mer

Regler SMF DM/MX-Champ2017

Regler SMF DM/MX-Champ2017 [SÖDRA MOTORCYKEL FÖRBUNDET / MOTOCROSSKOMMITTÉ] 2017-01-06 [1] Regler SMF DM/MX-Champ2017 1. DELTAGARE Tävlingen är öppen för samtliga förare med licens för klubb eller tillhörande serielag inom Södra

Läs mer

Gripens RF dressyr meeting för ponny 29/6-1/7

Gripens RF dressyr meeting för ponny 29/6-1/7 Gripens RF dressyr meeting för ponny 29/6-1/7 I helgen var det ett dressyr meeting för ponnyekipage i Strängnäs. Ett meeting är när en tävling håller på i två eller flera dagar och man stannar kvar på

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER HUVUDANSVARIG FÖR CUPEN: DELTAGARE: Anders Billred, Vetlanda RRC. Tävlingarna är öppna för alla förare med för 2015 giltig SBF-licens Nationell, D- eller utbildningsintyg.

Läs mer

PROPOSITIONER FÖR Mälarcupen (lokal)/allsvenskan (regional)

PROPOSITIONER FÖR Mälarcupen (lokal)/allsvenskan (regional) PROPOSITIONER FÖR Mälarcupen (lokal)/allsvenskan (regional) I VOLTIGE DEN 21-22/5 2016 ARRANGÖR: Salaortens Ryttarförening (SORF) PLATS: Vallby Ryttargård 100 733 91 Sala Särskilda bestämmelser: 1) Tävlingen

Läs mer

Välkommen till Norrköping Horse Show maj 2014 Regional & Nationell Häst Hoppning PM till Proposition i TDB

Välkommen till Norrköping Horse Show maj 2014 Regional & Nationell Häst Hoppning PM till Proposition i TDB Regional & Nationell Häst Hoppning PM till Proposition i TDB www.norrkopinghorseshow.se E-Mail: info@norrkopinghorseshow.se Anmälan Anmälan kan göras från den 13 april kl. 18.00 Anmälningstiden utgår tisdag

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

Volkswagen Cup 2017/2018

Volkswagen Cup 2017/2018 Svenska Skidförbundet och Volkswagen bjuder in till: Volkswagen Cup 2017/2018 Tävlingar: Cupen består av tio stycken deltävlingar samt totaltävlingen i minitouren, nio tävlingar räknas i den totala cupen.

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Finlands Svenska Gymnastikförbund Redskapssektionen TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Dessa bestämmelser gäller för alla tävlingar som Finlands Svenska Gymnastikförbund ordnar och

Läs mer

Sveriges Hundungdoms Representantskapsmöte 2014

Sveriges Hundungdoms Representantskapsmöte 2014 Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2015-01-01. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat Ungdoms-SM är en inofficiell

Läs mer

Utbildningsgång för SvRF Banbyggare

Utbildningsgång för SvRF Banbyggare 1 Utbildningsgång för SvRF Banbyggare D 1. Inledande kurs för Aspiranter. Distrikten. Kriterier för sökande. Skall vara minst 18 år, av distriktet godkänd banbyggar-aspirant och skall ha genomfört lägst

Läs mer

Proposition för Ljungby Ridklubb

Proposition för Ljungby Ridklubb Förbundet Utbildning Tävling Hästkunskap Häst & Ryttare Meny Start Internetanmälan Tävlingsadministration Proposition för Ljungby Ridklubb nationell, regional tävling i hoppning ponny, ridhäst, 8-10 April

Läs mer

1. Sekretariat & startanmälan: Sekretariatet är beläget i ridhuset och öppnar kl. 8:00 på tävlingsdagen.ekipaget är automatiskt startanmält.

1. Sekretariat & startanmälan: Sekretariatet är beläget i ridhuset och öppnar kl. 8:00 på tävlingsdagen.ekipaget är automatiskt startanmält. Ryttarmeddelande Vi hälsar Dig varmt välkommen till Kanalhoppet 2016, Söderköpings Ryttarsällskaps lokala & regionala hopptävlingar för ponny & ridhäst den 2 3 juli 2016. Telefonnr. på tävlingsdagen är

Läs mer

Regelverk för Folksam Cup 2016

Regelverk för Folksam Cup 2016 Regelverk för Folksam Cup 2016 Folksam Cup är en tävling med syfte att årligen kora Sveriges bästa skiddistrikt i ålderskategorin 15-16 år. Tävlingen är uppdelad i två moment. Moment ett består av en serie

Läs mer

Välkommen till Norrköping International Horse Show 29 maj 1 juni 2014 Elit & Nationell Häst Med inbjudna ryttare från Europa

Välkommen till Norrköping International Horse Show 29 maj 1 juni 2014 Elit & Nationell Häst Med inbjudna ryttare från Europa www.norrkopinghorseshow.se E-Mail: info@norrkopinghorseshow.se Swedish 7-Star Spring Tour Ett samarbete mellan sju elitarrangörer i hoppning. Ekipage tävlar om en extra bonus på en halv miljon kronor.

Läs mer

Inbjudan till öppna SVENSKA MÄSTERSKAPEN i Western Ridning 29-31 Augusti 2008 hos QL Training Center, på Okna Ranch.

Inbjudan till öppna SVENSKA MÄSTERSKAPEN i Western Ridning 29-31 Augusti 2008 hos QL Training Center, på Okna Ranch. Inbjudan till öppna SVENSKA MÄSTERSKAPEN i Western Ridning 29-31 Augusti 2008 hos QL Training Center, på Okna Ranch. Arrangör: Domare: Western Riders Nyköping Ralf Hesselschwerdt Bedömning: Tävlingen genomförs

Läs mer