Lagregler För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lagregler För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida"

Transkript

1 Lagregler 2011 För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida Version 2.0 Förändringar och tillägg från 2010 är markerade med blått Innehåll: Gemensamma bestämmelser för: tävlingsarrangörer... sid 2-3 för deltagande föreningar... sid 4 för ryttare, ekipage, häst/ponny... sid 5 Särskilda bestämmelser: Bohuscupen hoppning för ponnyekipage... sid 6 Bohuscupen dressyr för ponnyekipage... sid 7 Allsvenskans Div. II för ponnyekipage... sid 8-9 Allsvenskans Div. I dressyr för ponnyekipage... sid Bohuscupen hoppning för hästekipage... sid 12 Bohuscupen dressyr för hästekipage... sid 13 Allsvenskan Div. II för hästekipage... sid Allsvenskans Div. I dressyr för hästekipage... sid 16 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg

2 Gemensamma bestämmelser för arrangörer Version 2.0 Gemensamma bestämmelser för tävlingsarrangörer Proposition Proposition skall läggas in i TDB:en för godkännande av distriktet. Godkänd proposition görs tillgänglig på tävlingsterminen i TDB. Arrangören får publicera godkänd proposition på den egna hemsidan. Företräde i förklasser Förklasserna i samtliga serier är öppna men ekipage från lagtävlingens deltagande klubbar skall ges företräde framför andra ekipage. Efteranmälningsavgift Arrangören har rätt att ta ut en extra avgift på max 300 kr av lag som inte startanmäler inom angiven tid, samt av lag som inte kommer till start och ej avanmäler inom angiven tid. Tid för avanmälan måste stå i propositionen. Priser och placerade Delomgång 1-3: I varje delomgång skall arrangören utdela priser motsvarande minst 300 kr totalt per placerat lag. Vid en serie baseras antal placerade i alla delomgångar på antal startande i första omgången. Vid delad serie gäller detsamma med undantag av tredje delomgången (dvs. finalen) då antal placerade är baserat på antal starter i den omgången. Totalsegrare: hela serien: Distriktet svarar för priser till totalsegrare och övriga placerade. Antal placerade baseras på totalt antal startande lag i första omgången (dvs. summan av startande i både norr och syd om serien är delad i två), dock minst tre placerade lag. Ettan, tvåan och trean erhåller Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds plakett, rosett samt hederspris. Därefter utdelas plakett och rosett till övriga placerade lag. Prisutdelning för hela serien hålls i samband med delomgång 3. Plakett utdelas även till lagledare i placerade lag. Tillägg till priser och placerade avseende Div. 1 dressyr: I serie med 4 deltagande lag är 2 lag placerade i varje omgång. I serie med minst 5 deltagande lag är 3 lag placerade i varje omgång. Antal startande lag i omgång 1 avgör antalet placerade lag även i omgång 2 och 3. : Generellt gäller följande: segern kan delas mellan två eller flera lag i respektive omgång men lagen ska skiljas åt när det gäller segrare för hela serien. Man måste också kunna skilja två likaplacerade lag åt vid delad serie då platserna till finalomgången är begränsade. en serie: Segrande lag erhåller 1 poäng mer än antalet lag i första omgången, tvåan i serien erhåller 2 poäng mindre än segraren, trean 1 poäng mindre än tvåan, därefter i fallande skala. I finalen används samma skala men med koefficient 1,5 Exempel: om det startar tolv lag i omgång ett ska segraren i omgång ett och två ha 13 poäng, tvåan ska ha 11, trean 10 osv. I finalen får segraren 19,5 poäng, tvåan får 16,5 och trean får 15 poäng osv. delad serie: Segrande lag i omgång 1 och omgång 2 erhåller 10 poäng, tvåan 8 poäng, trean 7 poäng osv., dock lägst 1 poäng, detta oavsett antal startande lag. I finalen används samma skala med men koefficient 1.5 (dvs. segrande lag får 15 poäng, tvåan får 12 poäng och trean får 10,5 poäng osv.) - 2 -

3 Gemensamma bestämmelser för arrangörer Version 2.0 Vid likaplacering i delomgångarna: Om två eller flera lag i omgång 1-3 slutar på samma poängsumma blir lagen likaplacerade och båda erhåller då samma poäng. Exempel: Vid dubbla segrare med 12 startande lag får båda segrande lag 13 p, ingen tvåa, och 3:e placerade laget får 10 p. Vid likaplacering i delad serie inför finalen: Om två lag efter två omgångar slutar på samma poängsumma och måste skiljas åt, går det laget vidare till final (omgång 3) vars 3:e-placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars 2:a-placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Vid likaplacering i finalen: Om två lag efter tre omgångar slutar på samma poängsumma placeras det lag före vars 3:e-placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars 2:a-placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Resultatredovisning Arrangerande klubb ombesörjer att resultat (och antal startande i omgång 1) kommer distriktet och nästkommande arrangör tillhanda senast 3 dagar efter det att tävlingen genomförts. Arrangerande klubbar som inte skickar in resultat får ingen ersättning utbetald. Utbetalning av lagavgifter Arrangerande klubb fakturerar distriktet för 300 kr per antal startande lag i första omgången. Arrangören av finalomgång vid delad serie fakturerar 300 kr per antal till finalen kvalificerade lag. För att utbetalning skall ske krävs att arrangerande klubb rapporterat in resultatet samt i övrigt följt anvisningarna för respektive omgång. Startordning Lagens startordning skall till samtiga omgångar lottas och presenteras i ryttarmeddelandet. Första startande är 1:e ryttaren från varje klubb, därefter 2:e ryttaren, därefter 3:e ryttaren och i sista rundan startar 4:e ryttaren från de klubbar som har fyra ekipage i sitt lag. Dressyrekipage som startar individuellt i lagklassen men inte ingår i laget skall starta sist

4 Gemensamma bestämmelser för deltagande föreningar Version 2.0 Gemensamma bestämmelser för deltagande föreningar För att föreningen skall få delta med lag i Bohuscupen, Div. II och Div. I gäller följande: Föreningen får ej ha obetalda fakturor till Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund. Föreningen ska ha betalt in medlemsavgifterna för innevarande år till Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund. De föreningar som deltar med lag i någon av de divisioner som arrangeras inom distriktet skall arrangera tävling på motsvarande nivå under samma kalenderår. Detta gäller för deltagande i alla av distriktet anordnade lagtävlingar. Deltagande i exempelvis Bohuscupen dressyr för ponny innebär att föreningen skall arrangera en lokaltävling (eller högre) i dressyr för ponny. För föreningar som har begränsningar i t ex anläggningen kan det göras undantag från motsvarande nivå. Grundregeln är dock att deltagande i distriktets lagtävlingar följs av ett arrangemang som riktar sig till lägst samma målgrupp. Anmälan Bohuscupen och Div. I genomförs på våren med anmälan senast 30 jan. Div. II genomförs på hösten med anmälan senast 15 juni. Anmälan skall ske till distriktets kansli: Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund, Göteborg, För att vara giltig skall anmälan göras på: Anmälningsblankett till Göteborg och Bohusläns lagtävlingar. Endast fullständigt ifyllda anmälningsblanketter är giltiga. Flera anmälningar kan göras på samma blankett. Man kan ej "hoppa på tåget" om man inte kommer till start i första omgången. Varje klubb i distriktet har rätt att delta med ett lag om laget är anmält innan anmälningstiden utgått. Har klubben anmält flera lag innan anmälningstidens utgång har dessa förtur framför de efteranmälda om plats finnes. Betalning Anmälningsavgiften är 1200 kr och faktureras föreningen efter anmälningstidens utgång. Efteranmälan möjlig i mån av plats men då till en förhöjd avgift på 2000 kr. Lagledarens ansvar: Före varje omgång: Lagledaren är ansvarig för att laget startanmäls inför varje omgång. Arrangören har rätt att ta ut en efteranmälningsavgift på max 300 kr om detta inte görs. Arrangören har också rätt att ta ut motsvarande summa av lag som ej kommer till start och som ej avanmält inom den tid som anges i propositionen. På tävlingsplatsen: Lagledaren skall meddela sig med sekretariatet så snart denne anländer till tävlingsplatsen. Lagledaren är också ansvarig för att till arrangören meddela lagets sammansättning och inom den tid som anges av arrangören

5 Gemensamma bestämmelser: övrigt Version 2.0 Gemensamma bestämmelser för: Ryttare Ryttare får om klubben har fler än ett lag delta med en häst/ponny per lag. Ekipage Ekipage får ej under samma termin (höst alt. vår) starta i allsvenskans olika divisioner. Brott mot dessa bestämmelser medför uteslutning av laget. Häst/ponny Häst/ponny får endast starta en gång i varje lagomgång. Brott mot dessa bestämmelser medför uteslutning av laget. Ungponny med överårig ryttare får ej delta Med lektionhäst/lektionsponny menas häst som regelbundet och som sin huvudsakliga syssla deltar i lektionsverksamhet på ridskola

6 Särskilda bestämmelser: Bohuscupen hoppning för ponnyekipage Version 2.0 Särskilda bestämmelser: Bohuscupen hoppning för ponnyekipage Bohuscupen har två målgrupper: lektionsryttare på lektionsponny och privatekipage i början av sin tävlingskarriär. Bohuscupen rids på lokal tävling i två grundomgångar samt en distriktsfinal. Max 32 deltagande lag uppdelat vid behov i två serier. Till final (vid delad serie) går de åtta bästa i varje serie. Om anmälda lag överstiger 40 ska distriktet försöka få till tre serier innan man lottar bort lag från deltagande. Samtliga omgångar rids i tidigare LD, dvs. Kat A: 50 cm, Kat B: 60 cm, Kat C: 70 cm och Kat D: 80 cm med stilbedömning. Finalen rids på en bana som är plus fem, dvs., Kat A: 55cm, Kat B: 65 cm, Kat C: 75 cm och Kat D: 85 cm med stilbedömning. Det får inte vara samma stillhoppnings-domare i de olika lagomgångarna. Vid eventuellt likaplacerade lag efter en omgång rider minst 3 och max 5 lag samma bana en gång till för de främsta lagplaceringarna. Dessa lag har med sig poängen från sin första omgång. Lagklassen i samtliga omgångar består av två klasser, en för lektionsekipage och en klass för övriga. Individuell start i dessa klasser i klassen är obligatorisk. Se TR för eventuell sammanslagning av kategorier. Dessa klasser i klassen rids endast i en omgång och ekipage med samma stilpoäng är likaplacerade. Förklassen till Bohuscupen skall vara tidigare LD, dvs. Kat A: 50 cm, Kat B: 60 cm, Kat C: 70 cm och Kat D: 80 cm, bedömning Clear round (enl. TR 2009). Förklass och lagklass bör följa varandra men arrangören får ha en klass (LD, bedömning Clear round) mellan för- och lagklass. Denna ska då vara förbehållen de ekipage som startat i förklassen och ej blivit uttagna till lagklassen. Arrangören skall i propositionen ange att de förbehåller sig rätten att begränsa antalet starter. Mellanklassen ska gå över samma bana som lagklassen och Kat D skall starta först. Arrangören kan ha klasser efter lagklassen enligt vanliga regler. två ekipage räknas som genomförd omgång. Om laget består av fyra ekipage måste laget innehålla minst ett lektionsekipage och två olika kategorier. Om laget består av färre ekipage än fyra kan alla vara samma kategori. Endast lag med ryttare från en och samma klubb får delta, allianser är ej tillåtet. 4 och 5-åriga ponnyer får ej starta i laget. 6-årig ponny tillåts endast starta om den kvalificerat sig, dvs. genomfört 2 felfria ritter i avd. B i samma klass eller högre med aktuell ryttare. Ekipage Ekipage som under föregående eller innevarande år på lokal tävling eller högre har placering i LB eller har startat i högre klass än LB äger ej rätt att delta i Bohuscupen. Resultatet räknas i stilpoäng och de tre bästa resultaten, och från en eventuell andra omgång, i varje lag läggs samman. Om laget består av två ekipage ges som ersättning för det saknade tredjeekipagets poäng den lägsta stilpoäng som delats ut i lagklassens grundomgång (dvs. inte poäng från en eventuell omhoppning ). Se också gemensamma bestämmelser för likaplacering av lag och lagpoängberäkning vid delad serie

7 Särskilda bestämmelser: Bohuscupen dressyr för ponnyekipage Version 2.0 Särskilda bestämmelser: Bohuscupen dressyr för ponnyekipage Bohuscupen har två målgrupper: lektionsryttare på lektionsponny, och privatekipage i början av sin karriär. Bohuscupen rids på lokal tävling i två grundomgångar samt en distriktsfinal. Max 16 deltagande lag uppdelat (vid behov) i två serier. Till final (vid delad serie) går de fyra bästa i varje serie. Om anmälda lag överstiger 20 så ska distriktet försöka få till tre serier innan man lottar bort lag från deltagande. Vid mer än 40 anmälda ekipage per klass har i första hand deltagande klubbar/lag företräde och i andra hand 5 ekipage per deltagande klubb/lag företräde. Grundomgångarna rids i LC:1 2008, och finalomgången i LB: Samma domare får inte döma förklass och lagklass, det får inte heller vara samma domare i de olika lagomgångarna. Lagklassen i samtliga omgångar består av två klasser, en för lektionsponnyekipage och en klass för övriga. Individuell start i dessa klasser i klassen är obligatorisk. Se TR för eventuell sammanslagning av kategorier. Förklass till Bohuscupen skall vara desamma som tävlingsklass, dvs. omgång ett och två rids i LC:1 2008, och finalens förklass rids i LB: I förklassen görs ingen skillnad på lektions- och privatekipage endast två ekipage räknas som genomförd omgång. Om laget består av fyra ekipage måste minst ett vara lektionsponnyekipage och laget måste innehålla ponnyer från minst två kategorier. Består laget av färre än fyra ekipage kan alla vara samma kategori. Endast lag med ryttare från en och samma klubb får delta, allianser är ej tillåtet. Ekipaget Ekipage som under föregående eller innevarande år har placering, eller har uppnått 62 % (eller högre), i LA på lokal tävling (eller högre) får inte delta i Bohuscupen. Resultatet räknas i % (uppnådd poäng i procent av maxpoäng) och de tre bästa procentresultaten (avrundat till två decimaler) i varje lag läggs samman. Om laget består av två ekipage ges som ersättning för det saknade tredjeekipagets poäng den lägsta poäng som delats ut i lagklassen. Se också gemensamma bestämmelser för likaplacering av lag och lagpoängberäkning vid delad serie

8 Särskilda bestämmelser: Allsvenskans Div. II för ponnyekipage Version 2.0 Särskilda bestämmelser för Allsvenskans Div. II hoppning för ponnyekipage Div. II rids på lokal tävling i två grundomgångar samt en distriktsfinal. Max 32 deltagande lag uppdelat (vid behov) i två serier. Till final (vid delad serie) går de åtta bästa i varje serie. Grundomgångarna rids i LC och finalomgången i LB. Alla omgångarna med bedömningen A1:a. Förklassen till Div. II, alla omgångarna, skall vara LC bedömning två faser A:0/A:0. endast två ekipage räknas som genomförd omgång. Om laget består av fyra ekipage måste laget innehålla två olika kategorier. Endast lag med ryttare från en och samma klubb får delta, allianser är ej tillåtet. 4 och 5-åriga ponnyer får ej starta i laget. 6-årig ponny tillåts endast starta om den kvalificerat sig, dvs. genomfört 2 felfria ritter i avd. B i samma klass eller högre med aktuell ryttare. Ekipage Ekipage som under föregående eller innevarande år på lokal tävling (eller högre) har placering i LA eller högre äger ej rätt att delta i Div. II. De tre bästa resultaten räknas. Om laget består av två ekipage ges som ersättning för det saknade tredjeekipagets poäng den högsta felpoäng som delats ut i lagklassens grundomgång. Se också gemensamma bestämmelser för likaplacering av lag och lagpoängberäkning vid delad serie. Särskilda regler för Allsvenskan Div. II dressyr för ponnyekipage Div. II rids på Lokal tävling i två grundomgångar samt en distriktsfinal. Max 16 deltagande lag uppdelat (vid behov) i två serier. Till final (vid delad serie) går de fyra bästa i varje serie. Vid mer än 40 anmälda ekipage per klass har i första hand deltagande klubbar/lag företräde och i andra hand 5 ekipage per deltagande klubb/lag företräde. Grundomgångarna rids i LB: och finalen i LA: Individuell start i lagklassen är obligatorisk. Förklassen till Div. II ska vara LB: Samma domare får inte döma förklass och lagklass, det får inte heller vara samma domare i de olika lagomgångarna. Finaldomare: 3 st. LA domare eller 1 st. MSV domare eller högre. endast två ekipage räknas som genomförd omgång. Vid start med fyra ekipage måste ponnyer från minst två kategorier delta. Endast lag med ryttare från en och samma klubb får delta, allianser är ej tillåtet. 4-åriga ponnyer får ej starta i laget. Ekipage För ponny som tävlas av två eller flera syskon gäller uppklassning per ekipage. Ekipage som under föregående eller innevarande år, har placering eller har uppnått 62 % (eller högre), i LA:4 på lokal tävling (eller högre) får inte delta i Allsvenskans Div. II ponny dressyr. Ekipage som innevarande år startat i Div. I får heller inte delta

9 Särskilda bestämmelser: Allsvenskans Div. II för ponnyekipage Version 2.0 Resultatet räknas i % (uppnådd poäng i procent av maxpoäng) och de tre bästa procentresultaten (avrundat till två decimaler) i varje lag läggs samman. Om laget består av två ekipage ges som ersättning för det saknade tredjeekipagets poäng den lägsta % som delats ut i lagklassen. Se också gemensamma bestämmelser för likaplacering av lag och lagpoängberäkning vid delad serie

10 Särskilda bestämmelser: Allsvenskans Div. I dressyr för ponnyekipage Version 2.0 Särskilda bestämmelser för Allsvenskans Div. I dressyr för ponnyekipage (för bestämmelser i hoppning, se SvRFs hemsida) Div. I rids som regional tävling med max 8 lag per distrikt. Lagtävlansprogram 2003 för ponnyallsvenskan rids i grundomgångarna, i finalen rids LA: P1. Förklass vid omgång ett och två ska vara LA:1 2007, och Lagtävlansprogram 2003 för ponny allsvenskan i finalen. Individuell start i lagklassen är obligatorisk. Vid mer än 40 anmälda ekipage per klass har i första hand deltagande klubbar/lag företräde och i andra hand har 5 ekipage per deltagande klubb/lag företräde. Förklasserna till Div. I döms av en eller tre domare. Division I klasserna skall dömas av tre (3) domare i samtliga omgångar. Startavgifterna i förklass och individuell start i lagklassen skall vara desamma i samtliga Div. I omgångar, oavsett arrangör. Avgifterna fastställs av distriktet och för år 2011 skall gälla 160kr för förklass, och i lagklass 180 kr (inklusive 5-kronan). Div. I serie med färre än fyra lag i första omgången kan fullföljas men räknas ej som kvalificerande till elitserien. endast två ekipage räknas som genomförd omgång. Om laget består av fyra ryttare måste det innehålla ponnyer från minst två kategorier. Lagdeltagare anmäls på plats. Start med endast två ekipage är tillåtet och räknas som genomförd omgång. Klubblag/allianser: Läs även, Ponnyallsvenskan 2011: Regler/Ponnyallsvenskan/ Samtliga serier kan bestå av klubblag och eller allianslag. Undantag gäller för Zon Polar och Gotland, där även distriktslag är tillåtna. Med allianslag menas två föreningar/klubbar från samma distrikt. Undantag gäller för Zon Polar och Gotland där allianslag kan bestå av fler än två föreningar/klubbar får allianslag anmälas i division 1. Om allianslag kvalar till elitserien via division 1 kan detta anmälas till elitserien. Allianslag 2011 får bestå av maximalt ett lag som under 2010 deltog i elitserien. Om en förening hade lag i Elitserien 2010, så kan de välja att avstå sin plats i Elitserien och tillsammans med ett lag som inte deltog i Elitserien 2010 anmäla ett allianslag i division 1. 4-årig ponny får ej delta, 5-årig ponny får starta i omgång ett och omgång två men inte LA: P1 i finalen (enligt TR paragraf 220). Ekipaget Ekipage som startat i Elit 2010 och vars lag kvarstår i Elit får ej starta i lägre serie för samma klubb Undantag: Ekipage som föregående år varit utlånat till annan klubbs elitserielag äger rätt att starta div. 1 nästa år för sin moderklubb. Med moderklubb avses den klubb som ryttaren hade licens hos Resultatet räknas i % (uppnådd poäng i procent av maxpoäng) och de tre bästa procentresultaten (avrundat till två decimaler) i varje lag läggs samman.. Om laget består av två ekipage ges som ersättning för det saknade tredjeekipagets poäng den lägsta % som delats ut i lagklassen. Se också gemensamma bestämmelser för likaplacering av lag och lagpoängberäkning vid delad serie

11 Särskilda bestämmelser: Allsvenskans Div. I dressyr för ponnyekipage Version 2.0 Priser Allsvenskerosett och plakett utdelas varje omgång till placerade lag. Plakett utdelas även till lagledare i placerade lag. Arrangerande distrikt beställer och bekostar rosetter och plaketter och distribuerar dessa till arrangerande klubbar

12 Särskilda bestämmelser: Bohuscupen hoppning för hästekipage Version 2.0 Särskilda bestämmelser för Bohuscupen hoppning för hästekipage Bohuscupen har två målgrupper: lektionsryttare på lektionshäst och privatekipage i början av sin tävlingskarriär. Bohuscupen rids på lokal tävling i två grundomgångar samt en distriktsfinal. Max 32 deltagande lag uppdelat (vid behov) i två serier. Till final (vid delad serie) går de åtta bästa i varje serie. Samtliga omgångar rids i 0.90 med stilbedömning. Det får inte vara samma domare, för stilbedömningen, i de olika lagomgångarna. Vid eventuellt lika placerade lag efter en omgång rider minst 3 och max 5 lag samma bana en gång till för de främsta lagplaceringarna. Dessa lag har med sig poängen från sin första omgång. Individuell start i lag klassen är obligatorisk där lektionshästarna bildar en stilklass och privathästarna en stilklass. Denna klass i klassen rids endast i en omgång och ekipage med samma stilpoäng är lika placerade. Förklassen till Bohuscupen skall vara 0.90 bedömning Clear round (enl. TR 2009). Förklass och lagklass bör följa varandra men arrangören får ha en klass (0,90 bedömning Clear round) mellan för- och lagklass. Denna ska då vara förbehållen de ekipage som startat i förklassen och ej blivit uttagna till lagklassen. Arrangören skall i propositionen ange att de förbehåller sig rätten att begränsa antalet starter. Mellanklassen ska gå över samma bana som lagklassen. Arrangören kan ha klasser efter lagklassen enligt vanliga regler. två ekipage räknas som genomförd omgång. Om laget består av fyra ekipage måste laget innehålla minst ett lektionsekipage. Endast lag med ryttare från en och samma klubb får delta, allianser är ej tillåtet. 4 och 5-åriga hästar ej får starta i laget och 6-årig häst tillåts endast starta om den kvalificerat sig, dvs. genomfört 2 felfria ritter i avd. B i samma klass eller högre med aktuell ryttare. Ekipage Ekipage som under föregående eller innevarande år på lokal tävling eller högre har placering i 1.10 eller startat högre äger ej rätt att deltaga i Bohuscupen. Resultatet räknas i stilpoäng och de tre bästa resultaten, och från en eventuell andra omgång, i varje lag läggs samman. Om laget består av två ekipage ges som ersättning för det saknade tredjeekipagets poäng den lägsta stilpoäng som delats ut i lagklassens grundomgång (dvs. inte poäng från en eventuell omhoppning ). Se också gemensamma bestämmelser för likaplacering av lag och lagpoängberäkning vid delad serie

13 Särskilda bestämmelser: Bohuscupen dressyr för hästekipage Version 2.0 Särskilda bestämmelser för Bohuscupen dressyr för hästekipage Bohuscupen har två målgrupper: lektionsryttare på lektionshäst, och privatekipage i början av sin karriär. Bohuscupen rids på Lokal tävling i två grundomgångar samt en distriktsfinal. Max 16 deltagande lag uppdelat (vid behov) i två serier. Till final (vid delad serie) går de fyra bästa i varje serie. Vid mer än 40 anmälda ekipage per klass har i första hand deltagande klubbar/ lag företräde och i andra hand 5 ekipage per deltagande klubb/lag företräde. Grundomgångarna rids i LC:1 2008, och finalomgången rids i LB: Samma domare får inte döma förklass och lagklass, det får inte heller vara samma domare i de olika lagomgångarna. Lagklassen i samtliga omgångar består av två klasser, en för lektionsekipage och en klass för övriga. Individuell start i dessa klasser i klassen är obligatorisk. Förklass till Bohuscupen skall vara desamma som tävlingsklass, dvs. omgång ett och två rids i LC:1 2008, och finalens förklass rids i LB: I förklassen görs ingen skillnad på lektions- och privatekipage. endast två ekipage räknas som genomförd omgång. Om laget består av fyra ekipage måste minst ett vara lektionsekipage. Endast lag med ryttare från en och samma klubb får delta, allianser är ej tillåtet. 4-åriga hästar får ej starta i laget. Ekipaget Ekipage som under föregående eller innevarande år har placering, eller har uppnått 62 % (eller högre), i LA på lokal tävling (eller högre) får inte delta i Bohuscupen. Resultatet räknas i % (uppnådd poäng i procent av maxpoäng) och de tre bästa procentresultaten (avrundat till två decimaler) i varje lag läggs samman.. Om laget består av två ekipage ges som ersättning för det saknade tredjeekipagets poäng den lägsta % som delats ut i lagklassen. Se också gemensamma bestämmelser för likaplacering av lag och lagpoängberäkning vid delad serie

14 Särskilda bestämmelser: Allsvenskan Div. II för hästekipage Version 2.0 Särskilda bestämmelser för Allsvenskans Div. II hoppning för hästekipage Div. II rids på lokal tävling i två grundomgångar samt en distriktsfinal. Max 32 deltagande lag uppdelat (vid behov) i två serier. Till final (vid delad serie) går de åtta bästa i varje serie. Alla omgångarna rids i 1.00/1.10 med bedömning A1:a. Det är endast hinderhöjden som sänks för den ryttare som rider på den lägre höjden. Förklassen till Div. II, alla omgångarna, skall vara 1.00 bedömning två faser A:0/A:0. endast två ekipage räknas som genomförd omgång. Om laget består av fyra ekipage måste en ryttare vara junior. Om laget består av fyra ekipage får en hoppa på den lägre höjden (behöver ej vara junioren). Består laget av tre ryttare får en junior hoppa den lägre höjden. Endast lag med ryttare från en och samma klubb får delta, allianser är ej tillåtet.4 och 5-åriga hästar ej får starta i laget och 6-årig häst tillåts endast starta om den kvalificerat sig, dvs. genomfört 2 felfria ritter i avd. B i samma klass eller högre med aktuell ryttare. Ekipage Ekipage som under föregående eller innevarande år på lokal tävling eller högre har placering i 1.20 eller startat högre äger ej rätt att deltaga. De tre bästa resultaten räknas. Om laget består av två ekipage ges som ersättning för det saknade tredjeekipagets poäng den högsta felpoäng som delats ut i lagklassens grundomgång. Se också gemensamma bestämmelser för likaplacering av lag och lagpoängberäkning vid delad serie. Särskilda bestämmelser för Allsvenskans Div. II dressyr för hästekipage Div. II rids på Lokal tävling i två grundomgångar samt en distriktsfinal. Max 16 deltagande lag uppdelat (vid behov) i två serier. Till final (vid delad serie) går de fyra bästa i varje serie. Vid mer än 40 anmälda ekipage per klass har i första hand deltagande klubbar/ lag företräde och i andra hand 5 ekipage per deltagande klubb/lag företräde. Grundomgångarna rids i LA: och finalen i LA:4, (eller LA:2 om lång bana inte finns att tillgå). Individuell start i lagklassen är obligatorisk. Förklassen till Div. II ska vara LA: Samma domare får inte döma förklass och lagklass, det får inte heller vara samma domare i de olika lagomgångarna. Finaldomare: 3 st. LA domare eller 1 st. MSV domare eller högre. endast två ekipage räknas som genomförd omgång. Endast lag med ryttare från en och samma klubb får delta, allianser är ej tillåtet. 4-åriga hästar får ej starta i laget. Ekipage Ekipage som under föregående eller innevarande år har placering, eller har uppnått 62% (eller högre), i LA:6 på lokal tävling (eller högre) får inte delta i Allsvenskans Div. II. Ekipage som innevarande år startat i Div. I får heller inte delta

15 Särskilda bestämmelser: Allsvenskan Div. II för hästekipage Version 2.0 Resultatet räknas i % (uppnådd poäng i procent av maxpoäng) och de tre bästa procentresultaten (avrundat till två decimaler) i varje lag läggs samman.. Om laget består av två ekipage ges som ersättning för det saknade tredjeekipagets poäng den lägsta % som delats ut i lagklassen. Se också gemensamma bestämmelser för likaplacering av lag och lagpoängberäkning vid delad serie

16 Särskilda bestämmelser: Allsvenskan Div. I dressyr för hästekipage Version 2.0 Särskilda bestämmelser för Allsvenskans Div. I dressyr för hästekipage (för bestämmelser i hoppning, se SvRFs hemsida) Div. I rids på regional tävling i två grundomgångar samt en distriktsfinal. Div. I kan organiseras i samarbete mellan distrikt, dock max 10 lag per zon. Två ryttare rider Msv. C:2 2010, en ryttare rider Msv. B: Individuell start i lagklassen är obligatorisk. Vid mer än 40 anmälda ekipage per klass har i första hand deltagande klubbar/ lag företräde och i andra hand har 5 ekipage per deltagande klubb/lag företräde. Förklasserna till Div. I döms av en eller tre domare. Div. I lagklass skall dömas av tre (3) domare i samtliga omgångar. Startavgifterna i förklass och individuell start i lagklassen skall vara desamma oavsett arrangör. Avgifterna fastställs av distriktet och för år 2011 gäller följande (inklusive 5-kronan). förklass = 160 kr, lagklass/ Msv. C:2 = 180 kr, lagklass/msv B:4 = 200 kr Lag består av högst fyra ekipage varav de tre bästa ekipagens resultat räknas. Om laget består av fyra ekipage måste laget ha minst en ungdomsryttare (upp tom 21 år). Ungdomsryttaren kan välja att rida MsvC:2 eller MsvB:4. Även start med endast två ekipage räknas som genomförd omgång. får ändras inför varje omgång. Lagdeltagare anmäls på plats. Endast lag med ryttare från en och samma klubb får delta, allianser är ej tillåtet. Om plats finns får klubb delta med två lag. Ekipaget Ryttare får endast starta en häst/division och omgång. Division I är öppen för hästar startberättigade i Msv C alternativt Msv B. Resultatet räknas i % (uppnådd poäng i procent av maxpoäng) de två bästa resultaten i MsvC:2 och det bästa resultatet i MsvB:4 (avrundat till två decimaler) i varje lag läggs samman. Om laget består av två ekipage ges som ersättning för det saknade tredjeekipagets poäng den lägsta % som delats ut i lagklassen. Se också gemensamma bestämmelser för likaplacering av lag och lagpoängberäkning vid delad serie. /SLUT

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr 2010 Version 100125 Ändringar från 2009 markeras med rött Häst Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund 415 82 Göteborg 031-726 61 21 ridsport.goteborg@vsif.o.se

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg Lagregler 2013 För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida Version 1.3 Förändringar och tillägg från 2012 är markerade med gult Innehåll: Gemensamma bestämmelser för: tävlingsarrangörer...

Läs mer

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg Lagregler 2015 Betr. div. 1 hoppning häst och ponny hänvisar vi till SvRf:s hemsida: http://www3.ridsport.se/tavling/hoppning_/regler Reglerna för Gymkhanan finns under fliken på vår hemsida. Version 1.0

Läs mer

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg Lagregler 2016 Betr. div. 1 hoppning häst och ponny hänvisar vi till SvRf:s hemsida: http://www3.ridsport.se/tavling/hoppning_/regler Version 1.1 Förändringar och tillägg från 2015 är markerade med gult

Läs mer

DRESSYR HÄST OCH PONNY 2011

DRESSYR HÄST OCH PONNY 2011 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund. DRESSYR HÄST OCH PONNY 2011 Publicerad 2011-02-01 Grenledare: Häst Johanna Ahlqvist, tel 0515-15301,

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2017

Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Elitserien arrangeras av SvRF.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2014

Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland och Västmanland för året 2014 Södermanlands Ridsportförbund Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2017 Södermanlands ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och

Läs mer

BESTÄMMELSER. Allsvenskor

BESTÄMMELSER. Allsvenskor BESTÄMMELSER Allsvenskor 2012 Generella regler lag Dessa regler gäller för samtliga allsvenskor om inget annat anges. ANMÄLAN Lagserierna är öppna för klubbar anslutna till SvRF inom Upplands Ridsportförbund.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2016

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2016 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2016 1 för Allsvenskan 2016 För att klubb ska få delta Har betalat sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och Svenska med lag i Allsvenskor Ridsportförbundet. krävs att

Läs mer

Ponnyallsvenskan 2010

Ponnyallsvenskan 2010 Regler Ponnyallsvenskan 2010 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2010 2009-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Elitserien i

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och Elitserierna

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

VÄRMLANDS RIDSPORTFÖRBUND BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN 2017.

VÄRMLANDS RIDSPORTFÖRBUND BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN 2017. VÄRMLANDS RIDSPORTFÖRBUND BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN 2017. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER Detta regelverk baseras i huvudsak på fastställda regler från Svenska Ridsportförbundet med anpassning för Division

Läs mer

Ridsportallsvenskan 2010

Ridsportallsvenskan 2010 Regler Ridsportallsvenskan 2010 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2010 2009-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Div I Hoppning

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013

Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013 Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013 A. Gemensamma bestämmelser B. Grenspecifika hoppserier C. Grenspecifika dressyrserier A. 1. Deltagare Alla klubbar inom Smålands Ridsportförbund

Läs mer

Ridklubben i Grästorp, Gota Ponny 2014

Ridklubben i Grästorp, Gota Ponny 2014 Ridklubben i Grästorp, Gota Ponny 2014 Regler för Lagtävlingar Hoppning och dressyr 2015 Innehåll Regler för Lagtävlingar... 0 Distriktets lagserier... 2 Gemensamma bestämmelser... 2 Tidpunkt... 2 Deltagande...

Läs mer

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag- SM 2017 Svenska Ridsportförbundet

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag- SM 2017 Svenska Ridsportförbundet Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag- SM 2017 Anordnad av Svenska Ridsportförbundet År/tidsperiod 2017 Gren Öppen för Ponnyhoppning Folksam Ponnyallsvenska (elitserien) rids kalenderårsvis.

Läs mer

Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012

Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012 Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012 A. Gemensamma bestämmelser B. Grenspecifika hoppserier C. Grenspecifika dressyrserier A. 1. Deltagare Alla klubbar inom Smålands Ridsportförbund

Läs mer

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag-sm 2018

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag-sm 2018 Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag-sm 2018 Anordnad av Svenska Ridsportförbundet År/tidsperiod 2018 Gren Öppen för Ponnyhoppning Folksam Ponnyallsvenska (elitserien) rids kalenderårsvis.

Läs mer

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75 Regler för Lagtävlingar Hoppning och dressyr 2017 Innehåll Regler för Lagtävlingar... 0 Distriktets lagserier... 2 Gemensamma bestämmelser... 2 Tidpunkt... 2 Deltagande... 2 Tävlingsarrangörer... 3 Regler

Läs mer

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75 Regler för Lagtävlingar Hoppning och dressyr 2016 Innehåll Regler för Lagtävlingar... 0 Distriktets lagserier... 2 Gemensamma bestämmelser... 2 Tidpunkt... 2 Deltagande... 2 Tävlingsarrangörer... 4 Regler

Läs mer

Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund HOPPNING HÄST & PONNY Publicerad

Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund HOPPNING HÄST & PONNY Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund HOPPNING HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

Förord. Ni är varmt välkomna att kontakta respektive grenledare för att få hjälp med att tyda regler i såväl Regelboken som Tävlingsreglementet.

Förord. Ni är varmt välkomna att kontakta respektive grenledare för att få hjälp med att tyda regler i såväl Regelboken som Tävlingsreglementet. REGELBOKEN 2016 2 Förord I denna regelbok har distriktets tävlingssektion samlat bestämmelser som gäller för distriktsmästerskap, lagtävlingar, championat och cuper i Norrbottens distrikt. Norrlandsmästerskapens

Läs mer

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011 1 1. Tidpunkt och indelning: Tävlingen genomförs under oktober-november. Skåne delas i grupper så att antalet blir ca 7-8 lag/grupp. 2. Anmälan och avgifter: Anmälan ska vara Skånes RF tillhanda senast

Läs mer

ID: Regler för Folksam Elitallsvenska, lag- SM Svenska Ridsportförbundet. År/tidsperiod 2017

ID: Regler för Folksam Elitallsvenska, lag- SM Svenska Ridsportförbundet. År/tidsperiod 2017 Regler för Folksam Elitallsvenska, lag- SM 2017 Anordnad av Svenska Ridsportförbundet År/tidsperiod 2017 Gren Öppen för Hoppning Folksam Elitallsvenska är öppen för föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet.

Läs mer

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11 Regelverk 2011 Senast ändrad 2011-02-11 Idrottens Hus Box 384 831 25 ÖSTERSUND 010-476 42 38 mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Då är det nytt år och med det lite nya

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län År/tidsperiod 2015 Gemensamma

Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län År/tidsperiod 2015 Gemensamma Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län Gemensamma Deltagare i DM måste tävla för klubb som är ansluten till Stockholms bestämmelser Läns Ridsportförbund StRF. DM och -DM arrangeras

Läs mer

Regelverk 2016 Norrlandsmästerskap

Regelverk 2016 Norrlandsmästerskap Regelverk 2016 Norrlandsmästerskap Senast ändrad 2015-02-21 Strandgatan 1 871 45 Härnösand mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Dags för ännu ett nytt tävlingsår för oss

Läs mer

Regelverk Senast ändrad Övergård Sollefteå

Regelverk Senast ändrad Övergård Sollefteå Regelverk 2015 Senast ändrad 2015-02-08 Övergård 213 881 93 Sollefteå 010-476 42 38 mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Dags för ännu ett nytt tävlingsår för oss i Mittsvenska.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Bestämmelser för Stockholmscupen Dressyr Hösten 2016 Våren 2017 Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Öppet för Stockholms- och Ponnycupen är en utbytestävling i dressyr och hoppning mellan

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Bestämmelser för Stockholmscupen Hoppning Hösten 2016 Våren 2017 Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Öppet för Stockholms- och Ponnycupen är en utbytestävling i dressyr och hoppning mellan

Läs mer

Vi ber alla som innehar ett vandringspris att lämna in dem senast den 10/11!

Vi ber alla som innehar ett vandringspris att lämna in dem senast den 10/11! PROPOSITION till Torns Ryttarförenings Klubbmästerskap och Minimästerskap 2016 Hoppning och Dressyr för häst och ponny 19 och 20 november 2016 KLUBBTÄVLING Vi ber alla som innehar ett vandringspris att

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

VETLANDAORTENS RYTTARFÖRENINGS POLICY VID LAGTÄVLINGAR

VETLANDAORTENS RYTTARFÖRENINGS POLICY VID LAGTÄVLINGAR VETLANDAORTENS RYTTARFÖRENINGS POLICY VID LAGTÄVLINGAR Allmänt Alla intresserade vars häst/ponny av sportkommitén före seriens start bedöms ha kapacitet att delta skall beredas plats i division III-I lagen

Läs mer

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder Förord Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser

Läs mer

VIKTIG INFORMATION till alla som vill vara med och tävla på Djursholms ridklubbs interntävlingar

VIKTIG INFORMATION till alla som vill vara med och tävla på Djursholms ridklubbs interntävlingar Reviderad 171121 VIKTIG INFORMATION till alla som vill vara med och tävla på Djursholms ridklubbs interntävlingar Medlem För att tävla på klubbens interntävlingar måste du vara medlem i DRK och om du inte

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

Norrlandsmästerskap Hoppning för ponny

Norrlandsmästerskap Hoppning för ponny Norrlandsmästerskap Hoppning för ponny NM består av tre mästerskap, NM för kategorierna B, C och D. Ryttare får deltaga med max 2 ponnyer per kategori i klass 1 och 2, men i NM-klass 3 med endast 1 ponny

Läs mer

Distriktsmästerskap Dalarna Regler

Distriktsmästerskap Dalarna Regler Distriktsmästerskap Dalarna Regler DM-regler 2017 1 Gemensamma regler alla discipliner 1. Distriktsmästerskap ska årligen hållas inom distriktet. Om detta ej är möjligt får DM avgöras på närliggande tävlingsplats

Läs mer

Distriktsmästerskap Dalarna Regler

Distriktsmästerskap Dalarna Regler Distriktsmästerskap Dalarna Regler DM-regler 2016 1 Gemensamma regler alla discipliner 1. Distriktsmästerskap ska årligen hållas inom distriktet. Om detta ej är möjligt får DM avgöras på närliggande tävlingsplats

Läs mer

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning Dressyrtävlingar för ryttare med Förord Dressyrtävlingar för ryttare med anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser och II - Dressyr. Nedan

Läs mer

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2007-01-01 till och med 2008-12-31, med undantag för freestyle där dessa bestämmelser gäller från och med 2007-01-01 till och med

Läs mer

Lathund TR dressyrtävlingar för pararyttare

Lathund TR dressyrtävlingar för pararyttare Lathund TR dressyrtävlingar för pararyttare Förord Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser

Läs mer

alla som vill vara med och tävla på DRK s interntävlingar

alla som vill vara med och tävla på DRK s interntävlingar VIKTIG INFORMATION till alla som vill vara med och tävla på DRK s interntävlingar Medlem För att vara med och tävla på klubbens interntävlingar måste du vara medlem i DRK Hur blir jag medlem? Betala in

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen

Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen 2017-02-09 Innehåll Kap. 1. Svenska Cupen... 3 1. Förutsättningar (150913)... 3 2. Anmälan (150913)... 3 3. Uteblivande (150913)... 3 4. Byte mellan klass, lag eller

Läs mer

Kick-Off. För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare

Kick-Off. För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare Kick-Off För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare Dagens upplägg Tävlingar 2016 och 2017 Vad krävs för att få tävla? SoRK:s funktionärer T-SEK Verksamhetsplan/Värdegrund TDB och Equipe och tävlingsplatsen

Läs mer

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i.

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i. Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2013-01-01 till och med 2013-12-31. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Hoppning Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer

Läs mer

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms. Ungdoms SM

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms. Ungdoms SM Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms 1. Grenar, genomförande och resultat 1.1. Villkor för deltagande 1.2. Anmälan 2. Agility 2.1. Individuellt 2.2. Lag 2.3. Ordningsföljd mellan ekipage Ungdoms SM 2.4.

Läs mer

Ändringar i TR III 2015

Ändringar i TR III 2015 Ändringar i TR III 2015 Moment Ändring/nyheter Syfte Ordet han förändrat till ryttaren i de flesta fall eller till vem det berör. 300 Allmänt Mera utförlig beskrivning av vad en Tydlighet hopptävling är

Läs mer

Hopp mot Cancer Challenge 12 september :e deltävlingen

Hopp mot Cancer Challenge 12 september :e deltävlingen Compass Sportryttarklubb arrangerar Hopp mot Cancer Challenge 12 september 2015 3:e deltävlingen Meddelande till ryttare Startlistor och onlineuppdatering: http://online.equipe.com Vi följer ordningen

Läs mer

Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens 320 Hinder / Generellt / Plastbom. Vanlig träbom, måste användas som toppbom.

Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens 320 Hinder / Generellt / Plastbom. Vanlig träbom, måste användas som toppbom. TR III Hoppning Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens 320 Hinder / Generellt / Plastbom Behöver inte vara i samma färg. 323 Vattengravar/ Hinder med vatten Vanlig träbom, målad i samma

Läs mer

1. Sekretariat & startanmälan: Sekretariatet är beläget i ridhuset och öppnar kl. 8:00 på tävlingsdagen.ekipaget är automatiskt startanmält.

1. Sekretariat & startanmälan: Sekretariatet är beläget i ridhuset och öppnar kl. 8:00 på tävlingsdagen.ekipaget är automatiskt startanmält. Ryttarmeddelande Vi hälsar Dig varmt välkommen till Kanalhoppet 2016, Söderköpings Ryttarsällskaps lokala & regionala hopptävlingar för ponny & ridhäst den 2 3 juli 2016. Telefonnr. på tävlingsdagen är

Läs mer

TR I 2011 ÄNDRINGAR. Bengt Sånesson 1. Mom 110. Mom 111 p 4(e) Mom 122.1. Mom 124. Mom 123

TR I 2011 ÄNDRINGAR. Bengt Sånesson 1. Mom 110. Mom 111 p 4(e) Mom 122.1. Mom 124. Mom 123 Mom 110 TR I 2011 ÄNDRINGAR I de fall texten i grenspecifika TR avviker med texten i TR I,,gäller de grenspecifika reglerna. I de fall texten i grenspecifika TR avviker med texten i TR I, gäller TR I.

Läs mer

Proposition för Ljungby Ridklubb

Proposition för Ljungby Ridklubb Förbundet Utbildning Tävling Hästkunskap Häst & Ryttare Meny Start Internetanmälan Tävlingsadministration Proposition för Ljungby Ridklubb nationell, regional tävling i hoppning ponny, ridhäst, 8-10 April

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14

FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14 FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14 Folksam Scandinavian Open 2014 Särskilda bestämmelser Dressyr Samarbetspartner: Folksam Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda

Läs mer

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Version 4 2017-05-12 Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Detta dokument är ett komplement till reglerna vid lydnadstävlingar. Dessa anvisningar kan uppdateras löpande. 3. Ansökan om och redovisning

Läs mer

Pakethoppning. Söndagen den 22 december med samling kl 09.00

Pakethoppning. Söndagen den 22 december med samling kl 09.00 Pakethoppning Klasser/höjder: Söndagen den 22 december med samling kl 09.00 o 40 cm, bed. Clear Round o 50 cm, bed. Clear Round o 60 cm, bed. Clear Round o 70 cm, Ponny bed. A:0+A:0 Häst bed. Clear Round

Läs mer

Som tävlingsryttare så kom vi som var på träffen fram till dessa önskemål.

Som tävlingsryttare så kom vi som var på träffen fram till dessa önskemål. Vi hade på dressyrarrangörsträffen på Huseby 17 juni frågeställningar som utgick ifrån två olika perspektiv: Du som tävlingsryttare Du som arrangör En del hade erfarenhet och inblick ifrån båda sidor.

Läs mer

1 REGLER FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP OCH NORDISKA CUPER I TRIAL

1 REGLER FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP OCH NORDISKA CUPER I TRIAL 1 REGLER FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP OCH NORDISKA CUPER I TRIAL 1.1 TÄVLINGAR 1.1.1 Ämnen som inte tas upp i denna regelsamling, hänvisas till UEMs regler för trial. 1.1.2 Den svenska versionen av de nordiska

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Dressyr Samarbetspartner: Folksam Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade.

Läs mer

2. Organisation Serieföreningen ansvarar för organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande organ i dessa frågor.

2. Organisation Serieföreningen ansvarar för organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande organ i dessa frågor. 1. Inledning Serieföreningen i Västra Distriktet har nöjet att inbjuda till serietävling i motocross. Serien skall ge klubbarna i Västra distriktet en chans att matcha sina bästa förare mot varandra, i

Läs mer

OBS!! Vaccinationsintyg skall uppvisas i sekretariatet innan urlastning.

OBS!! Vaccinationsintyg skall uppvisas i sekretariatet innan urlastning. Ryttarmeddelande Välkommen till Räkanhoppet 2016 Ankomst Du kommer att tas emot av våra parkeringsvakter som anvisar dig var du skall ställa trailer, husvagn, lastbil och personbil. Följ deras anvisningar.

Läs mer

Inbjuder till SKF-trofén 2004 i Piteå den 12-14 mars 2004

Inbjuder till SKF-trofén 2004 i Piteå den 12-14 mars 2004 NORRBOTTENS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Inbjuder till SKF-trofén 2004 i Piteå den 12-14 mars 2004 På uppdrag av Svenska Konståkningsförbundet inbjuder Norrbottens Konståkningsförbund och Piteå Konståkningsklubb

Läs mer

Hoppfunktionärer! Funktionär vid framhoppningen

Hoppfunktionärer! Funktionär vid framhoppningen Funktionär vid framhoppningen Hoppfunktionärer! Vi är väldigt glada för all hjälp! Vi är en ideell förening och är i stort behov av stöd. Den här lilla instruktionen är till hjälp för dig som är tävlingsfunktionär

Läs mer

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Seriemotocross 2015 reviderad 17 jan 2015 Röd text = ny text eller regel 1. ORGANISATION Västra Serieföreningen Motocross handlägger organisatoriska och administrativa

Läs mer

Ryttarmeddelande Kalmar Jumping Tour 2014 med Ridsport Ponny Cup Lokal/Regional/Nationell hopptävling för ponny och häst 26-29/6 2014

Ryttarmeddelande Kalmar Jumping Tour 2014 med Ridsport Ponny Cup Lokal/Regional/Nationell hopptävling för ponny och häst 26-29/6 2014 Ryttarmeddelande Kalmar Jumping Tour 2014 med Ridsport Ponny Cup Lokal/Regional/Nationell hopptävling för ponny och häst 26-29/6 2014 Tack för din anmälan och varmt välkommen Tävlingen hålls utomhus på

Läs mer

Tävlingsreglemente för SAM

Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente av år 1989 för Svenska Akademiska Mästerskapen i dressyr och hoppning (SAR SAM-TR). Reviderade 21 april 2002 Tävlingsreglementets tillämpning: Mom 1 Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg.

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Närvarande: Helen Larsson, Yvonne Johansson, Ingela Lindgren, Jeanette Sande, Karin Nylander, Glenn J Unger, Ulrika

Läs mer

PROPOSITIONER FÖR Mälarcupen (lokal)/allsvenskan (regional)

PROPOSITIONER FÖR Mälarcupen (lokal)/allsvenskan (regional) PROPOSITIONER FÖR Mälarcupen (lokal)/allsvenskan (regional) I VOLTIGE DEN 21-22/5 2016 ARRANGÖR: Salaortens Ryttarförening (SORF) PLATS: Vallby Ryttargård 100 733 91 Sala Särskilda bestämmelser: 1) Tävlingen

Läs mer

Välkommen till Norrköping Horse Show maj 2014 Regional & Nationell Häst Hoppning PM till Proposition i TDB

Välkommen till Norrköping Horse Show maj 2014 Regional & Nationell Häst Hoppning PM till Proposition i TDB Regional & Nationell Häst Hoppning PM till Proposition i TDB www.norrkopinghorseshow.se E-Mail: info@norrkopinghorseshow.se Anmälan Anmälan kan göras från den 13 april kl. 18.00 Anmälningstiden utgår tisdag

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Duntis Cupen 2010 ÅRETS DELTÄVLINGAR. (Datum är preliminära, kan ändras)

Duntis Cupen 2010 ÅRETS DELTÄVLINGAR. (Datum är preliminära, kan ändras) Duntis Cupen 2010 deltävlingar består av RS- och RSP-samt SS tävlingar på grus. Serien är öppen för alla förare med 4 & 2-hjulsdrivna tävlingsbilar, även från andra distrikt än Östergötland. De startande

Läs mer

På uppdrag av Svenska Skyttesportförbundets gevärssektion. inbjuder. Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb och Umeå Skytteförening.

På uppdrag av Svenska Skyttesportförbundets gevärssektion. inbjuder. Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb och Umeå Skytteförening. På uppdrag av Svenska Skyttesportförbundets gevärssektion inbjuder Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb och Umeå Skytteförening till Svenskt Mästerskap i Nationellt Luftgevär 2016 Information Tävlingsdagar:

Läs mer

Bestämmelser för Distriktsmästerskap i Rallycross 2010

Bestämmelser för Distriktsmästerskap i Rallycross 2010 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET Bestämmelser för Distriktsmästerskap i Rallycross 2010 Deltagare I tävlingen deltar förare med giltig Rallycross, Racing licens. Tävlande om DM tecken är förare med licens

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 150526 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Tävlingsreglemente. Gäller från och med 1 januari 2015 III HOPPNING

Tävlingsreglemente. Gäller från och med 1 januari 2015 III HOPPNING Tävlingsreglemente Gäller från och med 1 januari 2015 III HOPPNING 1 CODE OF CONDUCT 1 Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt. 2 Hästens välbefinnande ska alltid komma

Läs mer

RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014

RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014 RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014 1. Generellt Cupen består av fyra stycken tävlingar och totalresultatet är rankinggrundande. OBS! ingen deltävling är obligatorisk Tävlingarna

Läs mer

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR:

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: STOCKHOLMSCUPEN 2011 ARRANGÖR & KONTAKTPERSONER Datum Arrangörsklubb 29:e maj MHF Skarpnäck Kontaktman: Peter Glas Telefon:

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER HUVUDANSVARIG FÖR CUPEN: DELTAGARE: Anders Billred, Vetlanda RRC. Tävlingarna är öppna för alla förare med för 2015 giltig SBF-licens Nationell, D- eller utbildningsintyg.

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt och klubbar som arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Senast uppdaterad 2010-01-17. Propositionen Viktiga datum och tidpunkter är när tävlingen öppnas för

Läs mer

Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens. Handikapp Alla grader samt Special Olympics skall erbjudas. På nationell tävling är

Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens. Handikapp Alla grader samt Special Olympics skall erbjudas. På nationell tävling är TR II Dressyr () Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens 200.1 Elittävling Justering av teckensnitt 200.2 Nationell tävling Alla grader samt Special Olympics skall erbjudas. På nationell

Läs mer

Regler för Elitserien och Allsvenskan 2004

Regler för Elitserien och Allsvenskan 2004 Regler för Elitserien och Allsvenskan 2004 Att deltaga, reserver Varje klubb inom Svensk Bridge får deltaga i Elitserien/Allsvenskan med valfritt antal lag. Samtliga spelare i ett lag skall representera

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole

Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole 2017-02-08 Sida 1 Svenska Biljardförbundet Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole Dessa regler kompletterar Svenska Biljardförbundets grengemensamma tävlingsbestämmelser. Där dessa två står i konflikt,

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 8-16 juli :47

FALSTERBO HORSE SHOW 8-16 juli :47 FALSTERBO HORSE SHOW 8-16 juli 2017 2017-02-01 10:47 Folksam Open Särskilda bestämmelser Hoppning Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer utländska

Läs mer

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan 2015-02-20 Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- I grunden gäller Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och anvisningar. Nedanstående sammanställning är utdrag och förtydligande av dessa

Läs mer

Strategi 2024 WE. Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare.

Strategi 2024 WE. Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare. Strategi 2024 WE Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare. Grupp1 : Anna N, Ulrika P, Gabriella P, Malin B, Åsa T, Ingela H Delmål för 2016/2017

Läs mer

Administrera tävling/proposition/anmälningar i TDB

Administrera tävling/proposition/anmälningar i TDB Administrera tävling/proposition/anmälningar i TDB Hantering av proposition Allmänt: När tävlingsansökan har godkänts av distrikt och/eller SvRF öppnas möjligheten att skapa proposition, i dagsläget 120

Läs mer

Lagledare nedre norra 2014

Lagledare nedre norra 2014 Sida 1 Lagledare 2014 Lagledare nedre norra 2014 Klubb: Namn: Mobiltele: Epost: Alfta-Edsbyn Thessa Ohlsson 073-830 29 02 thessa.ohlsson@lagsmmx.se; Alfta-Edsbyn Neo Ohlsson 070-345 27 97 Bollnäs Pelle

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap INNEHÅLL 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4

Läs mer

Tilläggsregler för SKCC 2015

Tilläggsregler för SKCC 2015 Tilläggsregler för SKCC 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 2 1.1 SKCC ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 2 1.2 KONTAKTPERSONER KLUBBAR... 2 1.3 SKCC TÄVLINGSORGANISATION... 2 1.4 KALENDER... 3

Läs mer

Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017

Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017 Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017 170321 Tävlingsform: Lagtävling matchspel mellan klubbar anslutna till Upplands Golfförbund (UGF). Tävlingen spelas mellan av klubbarna anmälda

Läs mer

Info för dig som vill tävla klubbtävling på Lomma Ridklubb

Info för dig som vill tävla klubbtävling på Lomma Ridklubb Tävlingskompendium Info för dig som vill tävla klubbtävling på Lomma Ridklubb 1. Anmälan Inför varje klubbtävling kommer det ut en så kallad proposition på hemsidan, den brukar också sättas upp på anslagstavlan

Läs mer