Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015"

Transkript

1 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015

2 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att Har arrangerat/samarrangerat en lokal tävling eller högre (oavsett klubben: disciplin) föregående år (Gäller ej nyansluten klubb). Arrangerar eller samarrangerar en tävling under innevarande år, samt kan arrangera en omgång av Allsvenskan under innevarande år om så krävs. Har betalat alla avgifter till respektive omgång föregående år till både arrangerande klubbar och Stockholms Läns Ridsportförbund. Medger att Stockholms Läns Ridsportförbund kan ålägga deltagande klubb att anordna tävling. Stockholms Läns Ridsportförbund har som mål att varje förening i distriktet skall ha möjlighet att kunna delta med lag i någon av Allsvenskorna. Tävlingsverksamheten i distriktet bygger på ett solidariskt ansvar och att alla föreningar som önskar delta i Allsvenskan skall vara beredda att arrangera eller vara medarrangör i en omgång. Stockholms Läns Ridsportförbund rekommenderar föreningarna att anmäla sina ryttare till träffarna om Värdegrunder. Stockholms Läns Ridsportförbund rekommenderar också klubbarna att närvara på det Allsvenskamöte (Tävlingsmötet) som hålls varje år i oktober. Ryttare får bara starta i Allsvenskan för en klubb och i ett distrikt per år. Häst/ponny får bara starta i ett lag per Allsvenskaomgång. Gäller endast ponny Hoppning Är öppet för ryttare upp till 20år. Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, vid 4 ekipage måste laget bestå av minst två ponnykategorier. Klubb med lag i elitserien och/eller Div I tillåts att i aktuell serieomgång med final låna 1 (en) ryttare från en klubb som saknar eget lag i samma serie. Denne ryttare tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av ordförande i de båda berörda klubbarna, samt skriftligt tillställas respektive distrikt (för Div I) innan anmälningstidens utgång för första omgången. I övriga divisioner får ryttare ej lånas in. Dressyr Är öppet för ryttare upp till 20år. Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, vid 4 ekipage måste laget bestå av minst två ponnykategorier. Allianslag får förekomma mellan 2 klubbar från Stockholmsdistriktet i Elit och Div I. Deltagande lag som inte startar i samtliga grundomgångar blir uteslutna. Stockholms Läns Ridsportförbund ser Div II och Div III som breddverksamhet där många ryttare och hästar/ponnyer ska beredas möjlighet att få en grundläggande tävlingsutbildning.

3 2 Tävlingarna ska hållas i en vänskaplig anda. Det är viktigt att tävlingsplatserna genomsyras av Stockholms Läns Ridsportförbunds värdegrund, god kvalité och högt säkerhetstänk. I övriga divisioner får allianslag ej förekomma, (d v s att låna in ryttare är ej tillåtet). Propositioner: Anmälan: Lag som anmält och inte avser att starta serien: Resultat: Domare dressyr och Inverkan hoppning: Lag: För samtliga Allsvenskaomgångar skall läggas in i TDB. Hoppning: I det fall Allsvenskan arrangeras tillsammans med flera klasser, ska förklassen gå i direkt anslutning till Allsvenskaklassen. Anmälan av deltagande lag sker till Stockholms Läns Ridsportförbund via hemsidan: före den 30 september Anmälan skall innehålla klubbnamn, lagledarens namn, adress, mail och tel. Inför varje omgång ska lagledare i tid anmäla/avanmäla lag till arrangör enligt proposition. Det räcker alltså inte att enbart anmäla deltagande till Stockholms Läns Ridsportförbund. Stockholms Läns Ridsportförbund fakturerar alla omgångars lagavgifter i förskott. Vårens omgångar jan-jun faktureras i december. Höstens omgångar jul-nov faktureras i maj. Stockholms Läns Ridsportförbund betalar efter genomförd omgång ut lagavgift till respektive arrangerande klubb. Utbetalningen sker till, av klubben angivet konto i Idrott Online. Obs! Det räcker alltså inte att enbart anmäla till Stockholms Läns Ridsportförbund att lag skall delta. I de divisioner i Allsvenskan som har en final (istället för omgång 3) så fakturerar Stockholms Läns Ridsportförbund de tävlande klubbarna för den omgångsavgiften. Inga avgifter för finalomgång skall betalas till den klubb som arrangerar finalen. Skall snarast meddela detta till Stockholms Läns Ridsportförbunds kansli. Sker avanmälan före fakturans förfallodag krediteras avgiften. När lag avanmäler sig därefter återbetalas ingen avgift. Obs! Lag som ej avanmäler sig inför första omgången och inte kommer till start kommer att extrafaktureras en kostnad på 500 kr som tillfaller arrangören. Från varje omgång redovisas i TDB senast 2 dagar efter genomförd tävling. Domare från deltagande klubbar bör ej användas i lagklasser. Gäller dock ej överdomare. (Gäller dressyr- och inverkansdomare) Domare bör ej döma flera omgångar inom samma grupp. Gäller dock ej överdomare. (Gäller dressyr- och inverkansdomare). Om plats finns i Div I, Div II och Div III får klubb delta med två lag. Häst/ponny får endast starta i ett lag per omgång. Ryttare får, om klubben har två lag, delta med en ponny/häst per lag.

4 3 Poängberäkning: Priser: Prisutdelningarnas genomförande Ponny får ej starta i samma omgång i Allsvenskans olika divisioner. Efter stadigvarande ryttarbyte är det dock tillåtet att starta samma ponny i alla omgångar. Lektionsponny som startat i högre/lägre division får starta i alla omgångar i lägre/högre division med annan ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av flera syskon i samma familj. Deltagande klubb äger rätt att ändra lagsammansättningen vid varje omgång. För att få delta i omgång 2 måste lagen ha fullföljt omgång 1. För att få delta i omgång 3 resp. final måste lagen ha fullföljt omgång 1 och omgång 2. Häst/ponny måste ha uppnått viss ålder enl. respektive TR för att få starta viss klass/vissa klasser. Ålder för ryttare gäller enligt TR1 (i hoppning gäller reglerna för avd A) Uppklassning av ekipage gäller från och med lokal tävling, (gäller dressyr) Se TR II mom.212. Vid varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag erhåller lika många poäng som antalet startande lag i första omgången +1 poäng. Andraplacerade laget erhåller lika många poäng som antalet startande lag i första omgången -1 poäng. Tredjeplacerade laget erhåller lika många poäng som antalet startande lag i första omgången -2 poäng o s v. Exempel: 9 startande lag i första omgången, ger nedanstående poäng i alla omgångar för Allsvenskor som rids i tre omgångar samt i första och andra omgången för de Allsvenskor som rids i två omgångar och en final. 1:a plats ger 10 p, 2:a plats, 8 p, 3:e plats, 7 p, 4:e plats, 6 p, o s v. I de Allsvenskor som har två omgångar och en final, startar samtliga lag i finalen på 0 poäng. Startordning skall lottas. Om lag i en omgång är likaplacerade i dressyr, skiljs de åt genom att räkna ut poängen under det allmänna intrycket i respektive omgång. I grundomgångarna står arrangören för priserna. I grundomgångarna 1, 2 och 3 i Div I, Div II och Div III ansvarar arrangören för rosetter, hederspriser och plaketter till samtliga placerade lag enl. TR. Stockholms Läns Ridsportförbund står för priserna i finaler, och vid slutresultatet efter omg 3. I finalerna och efter totalresultat i omgång 3, i Div I, Div II och Div III erhåller vinnande lag Stockholms Läns Ridsportförbunds segertäcken, rosetter och plaketter. Övriga placerade lag (enl. TR) i finalerna samt totalt efter omg. 3 erhåller Stockholms Läns Ridsportförbunds rosetter och plaketter. Hederspriser ansvarar arrangören för. I dressyr är det först prisutdelning individuellt, för ponny kategorivis, därefter prisutdelning för lag.

5 4 I de divisionerna med en omgång 3, istället för final, så genomförs först en prisutdelning gällande den 3:e omgångens tävling, dessa priser står arrangören för. Därefter genomförs en prisutdelning för det totalsegrande laget samt för de övriga placerade lag (enl. TR) som erhåller Stockholms Läns Ridsportförbunds Segertäcken, rosetter och plaketter. Hederspriser ansvarar arrangören för. Överträdelser Överträdelser mot bestämmelserna medför uteslutning av ekipage/lag, även om det upptäcks i efterhand. Om överträdelse av reglerna upptäcks på plats har överdomaren rätt att utesluta ekipage/lag. Frågor: Datum för publicering:

6 Klasser Ridsportallsvenskan Div II Hoppning 2015 Våren Hoppning Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage där de tre främst placerade räknas. I lag med fyra ekipage skall en ryttare vara Junior el Ung ryttare (21år). Ekipage som placerat sig i 1,30 hoppning eller högre under pågående eller föregående år får ej starta Div II. Ekipage som deltagit i Div I eller högre föregående år får ej starta Div II. Allsvenska ekipage får bara starta i en förklass. Omstart i Clear Round är tillåtet enl. TR. Förklass skall vara samma höjd som lagklass. Vid många anmälda lag i Div II och Div III delas divisionerna i flera grupper. Vid en grupp rider alla lag alla omgångar. Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totalresultat. Vid flera grupper rider lagen 2 omgångar, hälften (50 % per grupp) går sen vidare till final. Vid ojämnt antal lag räknas antal uppåt (ex. 9 lag 50%=4,5= 5 lag). I finalen startar alla lag på 0 poäng. Om två eller flera lag i omgång 3 slutar på samma poängsumma avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antal fel i de två grundomgångarna. Samtliga ryttare i laget rider på samma höjd. Omgång 1, 2 Omgång 3/ Final 1,10-hoppning bed A:1a Lagklass 1,15-hoppning bed A:1a

7 Klasser Ridsportallsvenskan Div III Hoppning 2015 Hösten Hoppning Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage där de tre främst placerade räknas. I lag med fyra ekipage skall en ryttare vara Junior eller Ung Ryttare (21år). Ekipage som placerat sig i 1,20 hoppning eller högre under kalenderåret får ej starta Div III. Ekipage som deltagit i Div II eller högre pågående år får ej starta Div III. Allsvenska ekipage får bara starta i en förklass. Omstart i Clear Round är tillåtet enl. TR. Förklass skall vara samma höjd som lagklass. Vid många anmälda lag i Div II och Div III delas divisionerna i flera grupper. Vid en grupp rider alla lag alla omgångar. Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totalresultat. Vid flera grupper rider lagen 2 omgångar, hälften (50 % per grupp) går sen vidare till final. Vid ojämnt antal lag räknas antal uppåt (ex. 9 lag 50%=4,5= 5 lag). I finalen startar alla lag på 0 poäng. Om två eller flera lag i omgång 3 slutar på samma poängsumma avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antal fel i de två grundomgångarna. Samtliga ryttare i laget rider samma på samma höjd. Omgång 1, 2 Omgång 3/ Final 1,00-hoppning bed A:1a 1,05 hoppning bed A:1a

8 Dressyrallsvenskan Div I 2015 Hösten Dressyr Juniorer/Unga Ryttare/Seniorer Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, där de tre främst placerade räknas. Ekipage som under innevarande kalenderår placerat sig i Msv A el. högre dressyr med kvalificerande resultat, 62 % el. högre får ej starta Div I. Vid många anmälda lag i Div 1, delas divisionerna i flera grupper. Vid en grupp rider alla lag alla omgångar (även finalen). Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totalresultat. Vid två grupper går de fem lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. Vid tre grupper går de tre lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. Individuell tävlan i lagklassen är obligatorisk. Vid byte av ryttare/ekipage till laget skall EJ dubbel anmälningsavgift tas ut för individuell tävlan. Om slutpoängen blir lika efter omgång 3 placeras det lag före vars 3:e placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars 2:a placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. I de båda första omgångarna skall en domare anlitas. I finalen skall tre domare anlitas. Klasser Omgång 1 och 2 Omgång 3/Final Msv B: Msv B:3 2008

9 Dressyrallsvenskan Div II 2015 Våren Dressyr Lag skall bestå av tre ekipage. I lag där Juniorer eller Unga Ryttare ingår, får en av dessa lägga till 2 % på erhållet resultat. Exempel: procenträkning för J/UR: 62,530 % x 1,02 =63,781. Denna regel gäller endast 1 (en) ungdomsryttare ingående i aktuellt lag. Denne ryttare skall meddelas av lagledare till sekretariatet före lagklassens start. Ekipage som placerat sig i Msv B:3 eller högre under pågående eller föregående kalenderår får ej starta i Div II. Ekipage som deltagit i Div I dressyr föregående höst får ej starta i Div II. Vid många anmälda lag i Div II delas divisionerna i flera grupper. Vid en grupp rider alla lag alla omgångar. Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totalresultat. Vid två grupper går de sex lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. Vid tre grupper går de fyra lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. Individuell tävlan i lagklassen är obligatorisk. Vid byte av ryttare/ekipage till laget skall EJ dubbel anmälningsavgift tas ut för individuell tävlan. Om slutpoängen blir lika efter omgång 3 placeras det lag före vars 3:e placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars 2:a placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. I de båda första omgångarna skall en domare anlitas. I finalen skall tre domare anlitas. Klasser Omgång 1 och 2 Omgång 3/Final Lätt A: Lätt A:4 2015

10 Dressyrallsvenskan Div III 2015 Våren Dressyr Lag skall bestå av tre ekipage. I lag där Juniorer eller Unga Ryttare ingår, får en av dessa lägga till 2 % på erhållet resultat. Exempel: procenträkning för J/UR: 62,530 % x 1,02 =63,781. Denna regel gäller endast 1 (en) ungdomsryttare ingående i aktuellt lag. Denne ryttare meddelas av lagledare till sekretariatet före lagklassens start. Ekipage som placerat sig i LA:4 eller högre under pågående eller föregående kalenderår får ej starta i Div III. Ekipage som deltagit i Div I dressyr föregående höst eller någon omgång av Div II dressyr pågående vår, får ej starta Div III. Vid många anmälda lag i Div III delas divisionerna i flera grupper. Vid en grupp rider alla lag alla omgångar (även finalen). Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totalresultat. Vid två grupper går de sex lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. Vid tre grupper går de fyra lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. Individuell tävlan i lagklassen är obligatorisk. Vid byte av ryttare/ekipage till laget skall EJ dubbel anmälningsavgift tas ut för individuell tävlan. Om slutpoängen blir lika efter omgång 3 placeras det lag före vars 3:e placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars 2:a placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. I de båda första omgångarna skall en domare anlitas. I finalen skall tre domare anlitas. Klasser Omgång 1 och 2 Omgång 3/Final Lätt B: Lätt B:3 2007

11 Ponnyallsvenskan Div I Hoppning 2015 Våren Hoppning Tävlingen är öppen i kategori C och D för ryttare till och med det året de fyller 20 år. I kategori B för ryttare till och med det året de fyller 13 år. Ryttare ska ha gällande svensk tävlingslicens. Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, där de tre främst placerade räknas. Vid 4 ekipage måste laget bestå av minst två ponnykategorier. Allsvenska ekipage får bara starta i en förklass. Omstart i Clear Round är tillåtet enl. TR. Förklass skall vara samma höjd som lagklass. Vid många anmälda lag i Div I, delas divisionerna i flera grupper. Vid en grupp rider alla lag alla omgångar. Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totalresultat. Vid flera grupper rider lagen 2 omgångar, hälften (50 % per grupp) går sen vidare till final. Vid ojämnt antal lag räknas antal uppåt (ex. 9 lag 50%=4,5= 5 lag). I finalen startar alla lag på 0 poäng. Obs! Koefficient i sista omgången! Poängen från Div. 1 sista omgång ges koefficienten 1,5. Om två eller flera lag i omgång 3 slutar på samma poängsumma avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antal fel i de två grundomgångarna. Om lagets sista ryttare inte kan påverka resultatet behöver denne inte rida. Gäller oavsett grundomgång eller omhoppning. Ekipage får ej starta i samma omgång i Elit och Div I. Efter stadigvarande ryttarbyte är det dock tillåtet att starta samma ponny i alla omgångar. Lektionsponny som startat högre division får starta i alla omgångar i lägre division med ny ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av flera syskon i samma familj. Klasser Omgång 1 och 2 Omgång 3/Final Lätt B bed. A:1a Lätt A bed. A:1a rids med koefficienten 1,5 poäng.

12 Ponnyallsvenskan Div II Hoppning 2015 Hösten Hoppning Tävlingen är öppen i kategori C och D för ryttare till och med det året de fyller 20 år. I kategori B för ryttare till och med det året de fyller 13 år. Ryttare ska ha gällande svensk tävlingslicens. Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, där de tre främst placerade räknas. Vid 4 ekipage måste laget bestå av minst två ponnykategorier. Ekipage som placerat sig i Lätt A eller högre under kalenderåret får ej starta Div II. Ekipage som deltagit i Div I eller högre pågående år får ej starta Div II. Ekipage som deltagit i Div III får starta Div II samtliga omgångar. Allsvenska ekipage får bara starta i en förklass. Omstart i Clear Round är tillåtet enl. TR. Förklass skall vara samma höjd som lagklass. Vid många anmälda lag i Div II delas divisionerna i flera grupper. Vid en grupp rider alla lag alla omgångar. Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totalresultat. Vid flera grupper rider lagen 2 omgångar, hälften (50 % per grupp) går sen vidare till final. Vid ojämnt antal lag räknas antal uppåt (ex. 9 lag 50%=4,5= 5 lag). I finalen startar alla lag på 0 poäng. Om två eller flera lag i omgång 3 slutar på samma poängsumma avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antal fel i de två grundomgångarna. Om lagets sista ryttare inte kan påverka resultatet behöver denne inte rida. Gäller oavsett grundomgång eller omhoppning. Ponny får ej starta i samma omgång i Allsvenskans olika divisioner. Efter stadigvarande ryttarbyte är det dock tillåtet att starta samma ponny i alla omgångar. Lektionsponny som startat högre division får starta i alla omgångar i lägre division med ny ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av flera syskon i samma familj. Klasser Omgång 1 och 2 Omgång 3/Final Lätt C bed A:1a Lätt C + 5 bed A:1a

13 Allmänna bestämmelser Ponnyallsvenskan Div III Hoppning 2015 Våren Hoppning Tävlingen är öppen i kategori C och D för ryttare till och med det året de fyller 20 år. I kategori B för ryttare till och med det året de fyller 13 år. Ryttare ska ha gällande svensk tävlingslicens. Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, Där de tre främst placerade räknas. Vid 4 ekipage måste laget bestå av minst två ponnykategorier. I första hand avgör antal fel på hinder och i andra hand inverkanspoängen. Aktuellt inverkansprotokoll finns för nedladdning på Svenska Ridsportförbundets hemsida: Inverkansridning_2014.PDF Ekipage som placerat sig i Lätt B eller högre under pågående eller föregående år får ej starta i Div III. Ekipage som deltagit i Div II eller högre pågående eller föregående år får ej starta i Div III. Allsvenska ekipage får bara starta i en förklass. Omstart i Clear Round är tillåtet enl. TR. Förklass skall vara samma höjd som lagklass. Vid många anmälda lag i Div III delas divisionerna i flera grupper. Vid en grupp rider alla lag alla omgångar. Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totalresultat. Vid flera grupper rider lagen 2 omgångar, hälften (50 % per grupp) går sen vidare till final. Vid ojämnt antal lag räknas antal uppåt (ex. 9 lag 50%=4,5= 5 lag). I finalen startar alla lag på 0 poäng. Om två eller flera lag i omgång 3 slutar på samma poängsumma avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antal fel i de två grundomgångarna. Om lagets sista ryttare inte kan påverka resultatet behöver denne inte rida. Gäller oavsett grundomgång eller omhoppning. Ponny får ej starta i samma omgång i Allsvenskans olika divisioner. Efter stadigvarande ryttarbyte är det dock tillåtet att starta samma ponny i alla omgångar. Lektionsponny som startat högre division får starta i alla omgångar i lägre division med ny ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av flera syskon i samma familj. Klasser Omgång 1 och 2 Omgång 3/Final Lätt D bed A:Inverkan Lätt D+5 bed A:Inverkan

14 Ponnyallsvenskan Div I dressyr 2015 Våren Dressyr Tävlingen är öppen i kategori C och D för ryttare till och med det året de fyller 20 år. I kategori B för ryttare till och med det året de fyller 13 år. Ryttare måste ha gällande svensk tävlingslicens. Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, där de tre främst placerade räknas. Lag med fyra ponnyer får tillhöra samma kategori. Ekipage som deltagit i Elitallsvenskan i dressyr föregående år och vars lag kvarstår i Elitserien får ej starta i lägre division för samma klubb nästföljande år. Vid många anmälda lag i Div I, delas divisionerna i flera grupper. Vid en grupp rider alla lag alla omgångar (även finalen). Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totalresultat. Vid två grupper går de fem lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. Vid tre grupper går de tre lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. I finalen startar samtliga lag på noll poäng. Individuell tävlan i lagklassen är obligatorisk. Vid byte av ryttare/ekipage till laget skall EJ dubbel anmälningsavgift tas ut för individuell tävlan. Om slutpoängen blir lika efter omgång 3 placeras det lag före vars 3:e placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars 2:a placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. I de båda första omgångarna skall en domare anlitas. I finalen skall tre domare anlitas. Ponny får ej starta i samma omgång i Allsvenskans olika divisioner. Efter stadigvarande ryttarbyte är det dock tillåtet att starta samma ponny i alla omgångar. Lektionsponny som startat högre division får starta i alla omgångar i lägre division med ny ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av flera syskon i samma familj. Klasser Omgång 1 och 2 Omgång 3/Final Lagtävlansprogram för Lätt A:P Ponnyallsvenskan 2013

15 Ponnyallsvenskan Div II Dressyr 2015 Hösten Dressyr Tävlingen är öppen i kategori C och D för ryttare till och med det året de fyller 20 år. I kategori B för ryttare till och med det året de fyller 13 år. Ryttare ska ha gällande svensk tävlingslicens. Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, där de tre främst placerade räknas. Vid 4 ekipage måste laget bestå av minst två ponnykategorier. Ekipage som placerat sig i LA:P1 eller högre under kalenderåret får inte starta Div II. Ekipage som deltagit i Div I dressyr eller högre under kalenderåret får ej starta i Div II. Ekipage som deltagit i Div III får rida Div II samtliga omgångar. Vid många anmälda lag i Div II delas divisionerna i flera grupper. Vid en grupp rider alla lag alla omgångar (även finalen). Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totalresultat. Vid två grupper går de fem lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. Vid tre grupper går de tre lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. I finalen startar samtliga lag på noll poäng. Individuell tävlan i lagklassen är obligatorisk. Vid byte av ryttare/ekipage till laget skall EJ dubbel anmälningsavgift tas ut för individuell tävlan. Om slutpoängen blir lika efter omgång 3 placeras det lag före, vars 3:e placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars 2:a placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. I de båda första omgångarna skall en domare anlitas. I finalen skall tre domare anlitas. Ponny får ej starta i samma omgång i Allsvenskans olika divisioner. Efter stadigvarande ryttarbyte är det dock tillåtet att starta samma ponny i alla omgångar. Lektionsponny som startat högre division får starta i alla omgångar i lägre division med ny ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av flera syskon i samma familj. Klasser Omgång 1 och 2 Omgång 3/Final Lätt B: Lätt B:3 2007

16 Ponnyallsvenskan Div III dressyr 2015 Våren Dressyr Tävlingen är öppen i kategori C och D för ryttare till och med det året de fyller 20 år. I kategori B för ryttare till och med det året de fyller 13 år. Ryttare ska ha gällande svensk tävlingslicens. Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, där de tre främst placerade räknas. Vid 4 ekipage måste laget bestå av minst två ponnykategorier. Ekipage som placerat sig i LA:1 eller högre under kalenderåret eller året innan får inte starta Div III. Ekipage som deltagit i Div I dressyr under kalenderåret eller Div II dressyr eller högre föregående år får ej starta i Div III. Vid många anmälda lag i Div I, Div II och Div III, delas divisionerna i flera grupper. Vid en grupp rider alla lag alla omgångar (även finalen). Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna sammanräknas och utgör lagens totalresultat. Vid två grupper går de fem lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. Vid tre grupper går de tre lag som, sammanlagt efter två omgångar, erhållit flest poäng till final. I finalen startar samtliga lag på noll poäng. Individuell tävlan i lagklassen är obligatorisk. Vid byte av ryttare/ekipage till laget skall EJ dubbel anmälningsavgift tas ut för individuell tävlan. Om slutpoängen blir lika efter omgång 3 placeras det lag före, vars 3:e placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars 2:a placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. I de båda första omgångarna skall en domare anlitas. I finalen skall tre domare anlitas. Ponny får ej starta i samma omgång i Allsvenskans olika divisioner. Efter stadigvarande ryttarbyte är det dock tillåtet att starta samma ponny i alla omgångar. Lektionsponny som startat högre division får starta i alla omgångar i lägre division med ny ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av flera syskon i samma familj. Klasser Omg 1 och 2 Omgång 3 /Final LC: LB:1 2015

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i.

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i. Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2013-01-01 till och med 2013-12-31. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 150526 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SEKTION C REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER C 1 ALLMÄNT C 1.1 Förbundets benämning C 1.1.1 I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med SBF.

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Regler och Riktlinjer för Tävlingar inom Stockholm 2014. Beslut 2013-11-12

Regler och Riktlinjer för Tävlingar inom Stockholm 2014. Beslut 2013-11-12 Regler och Riktlinjer för Tävlingar inom Stockholm 2014 Beslut 2013-11-12 Innehåll Tävlingsstruktur 2014... 3 Beslut 2014... 4 Öppna tävling för anmälan... 4 Sista dag för anmälan... 4 Efteranmälan...

Läs mer

Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt.

Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt. Regler för Lag SM Varje lag anmäler 5 eller 6 (4 ryttare + 1 eller 2 reserver) eller 7 eller 8 (6 ryttare + 1 eller 2 reserver) till valfri uttagning. Laget ska alltså redan till uttagningen vara klart.

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar Västergötlands IBF Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av DS efter förslag från TK och finns på Anmälan till seriespel

Läs mer

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008.

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. FÖRORD Tävlingsverksamheten inom Svensk Innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok,

Läs mer

Regelverk 2015. IK Ymer Friidrott. Beslutade av IK Ymer Friidrotts styrelse 2014-12-10

Regelverk 2015. IK Ymer Friidrott. Beslutade av IK Ymer Friidrotts styrelse 2014-12-10 Regelverk 2015 IK Ymer Friidrott Beslutade av IK Ymer Friidrotts styrelse Välkommen till IK Ymer Friidrott IK Ymer Friidrott är en av flera sektioner i huvudklubben IK Ymer som är en ideell förening. IK

Läs mer

Informationsblad 2. Inför cupen

Informationsblad 2. Inför cupen Informationsblad 2 I år blir vi återigen över 400 deltagande lag och cupen växer till att bli lite större och lite bättre år efter år. Storsjöcupen är landets äldsta fotbollscup för ungdomar och detta

Läs mer

Labradormästerskapet. Regler och Anvisningar. för deltagare, arrangör och funktionärer

Labradormästerskapet. Regler och Anvisningar. för deltagare, arrangör och funktionärer Labradormästerskapet Regler och Anvisningar för deltagare, arrangör och funktionärer Fastställda av Labrador Retrieverklubbens huvudstyrelse 2015-03-03 Labrador Retrieverklubben 2015 REGLER FÖR LABRADORMÄSTERSKAPET

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. UNGDOMSSERIERNA A1 födda 1999-00 eller senare A2 födda 1999-00 eller senare B1 födda 2001-02 eller senare B2 födda 2001-02 eller senare C1 födda 2003-04 eller

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015 Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Allmänt 1:2 Seriebestämmelser 1:3 Officiell regelbok och regelverk för anläggningar.

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för 2014 / 2015 Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för Herrjuniorer Damjuniorer (96-yngre) Pojkar A - Flickor A (98-yngre) Pojkar B - Flickor B (00-yngre) 2014-06-26 / Ralf

Läs mer

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER GÄLLER för SPELFORMERNA januari 2014 Vinnare Plats Tvilling Komb Trio Dagens Dubbel V4 V5 V65 V64 V75 V86 V3 Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling,

Läs mer

Regler 2015. Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen!

Regler 2015. Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen! Regler 2015 Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen! Rödmarkerad text = nyhet/förtydligande! Speltid 7-fotboll: 2x20 minuter utan

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015 Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Tävlingsbestämmelser 2015 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2015 Begrepp 6 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 9 2 Matchtillstånd 9

Läs mer

Råd och regler för ridskolans tävlingselever

Råd och regler för ridskolans tävlingselever Råd och regler för ridskolans tävlingselever Innehåll: Att tävla för och representera sin klubb Uppsala Ponnyklubbs Championat Hos oss behöver man inte ha egen häst! Det kostar pengar att tävla Att anmäla

Läs mer

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup S E R I E B E S T Ä M M E L S E R Stockholm Hockey Cup 2014-2015 Innehållsförteckning Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Generella bestämmelser... 2 Matchbestämmelser... 3 Ledarbestämmelser... 3 Funktionärer

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Amatörregler 2008-2011 (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden)

Amatörregler 2008-2011 (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden) 1 Amatörregler 2008-2011 (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden) Inledning R&A förbehåller sig rätten att ändra Amatörreglerna samt att när som helst utfärda och ändra

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT Svenska Kanotförbundet / Tävlingstekniska regler drakbåt 2015-03-21 Sidan 1 TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT 1 kapitlet Tekniska regler 1 Definition 2 Drakbåtens utformning 3 Paddelns utformning 4 Framdrivning

Läs mer

Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014

Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014 Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Serieavgifter fastställs av distriktsstyrelsen. Kapitel 3 Före match 12 a) Distriktstävlingar

Läs mer