Ridklubben i Grästorp, Gota Ponny 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ridklubben i Grästorp, Gota Ponny 2014"

Transkript

1 Ridklubben i Grästorp, Gota Ponny 2014 Regler för Lagtävlingar Hoppning och dressyr 2015

2 Innehåll Regler för Lagtävlingar... 0 Distriktets lagserier... 2 Gemensamma bestämmelser... 2 Tidpunkt... 2 Deltagande... 2 Gemensamma bestämmelser för tävlingsarrangörer... 4 Ridsportallsvenskan (Häst) Div II... 6 Gotacupen häst hoppning... 7 Div I Ponnyallsvenskan hoppning... 8 Div II Ponnyallsvenskan hoppning Gotacupen ponnyhoppning Grenspecifikt dressyr Dressyrallsvenskan Häst Div I Dressyrallsvenskan Häst Div II Dressyrallsvenskan Häst Div III Ponnyallsvenskan dressyr Div I Ponnyallsvenskan dressyr div II Ponnyallsvenskan dressyr div III FAQ Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75 Tvist om regler Detta regelverk, gällande tävlingsreglemente (TR) samt tidigare års beslut är grunden för avgörande vid eventuell tolkningsfråga. Distriktets Tävlingssektion har tolkningsföreträde. Reglerna fastställda Version (Förtydligande angående begränsning för ekipage i dressyr div II och III, samt förtydligande i Gota ponny, bedömning) 1

3 Distriktets lagserier En av distriktets mer synliga verksamhet består i att organisera lagtävlingar för ekipage på alla nivåer. Lagtävlingarna är öppna för föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet och som tillhör Västergötlands Ridsportförbunds distrikt. Gemensamma bestämmelser Detta regelverk baseras i huvudsak på fastställda regler från Svenska Ridsportförbundet med anpassning för Div II och III samt Gotacupen. Lagserierna rids kalenderårsvis. Lag som ej fullföljer en serie utan vägande skäl kan uteslutas för deltagande i nästa års serie. Förening får starta med flera lag i mån av plats Brott mot distriktets regler leder till att laget stryks den aktuella omgången och kan därvid ej heller slutplaceras. NYHET 2015: Lag i hästdressyr div III tillåts att som femte ekipage i laget ha en ryttare med funktionsnedsättning, vilket innebär att laget kan bestå av upp till 5 ekipage. Tidpunkt Deltagande Lagledare Anmälan till serie Vid mer än ett lag Div I och III rids på våren, Div II rids på hösten. Förening som deltar med lag i någon av de serier som arrangeras inom distriktet skall inom en 2-årsperiod arrangera tävling på lägst motsvarande nivå i respektive disciplin. Lagledaren för laget och är den som kommer att få utskick inför seriestart, och är den hos er som är ytterst ansvarig för att informationen kommer vidare till rätt person. Den som ansvarar för anmälan samt utsedd lagledare skall vara väl insatt i reglerna och utifrån dessa handleda sina ryttare/lag igenom serierna. Det är inte möjligt att ange lagledare under övrigt för den enda adressen som genereras av systemet vid utskick är anmälarens e-post. Anmälan via distriktets webbplats Serietabell med fördelning av lagen publiceras på distriktets hemsida senast två veckor efter datum för efteranmälan till serie Anmälan av lag skall ske till önskad serie/område. Under övrigt anges val av alternativ serie/område. Förening har rätt att delta med minst ett lag per serie om laget är anmält före anmälningstidens utgång. Arrangör har rätt att delta med två lag. En förutsättning för att anmälan av lag skall gälla är att föreningen inte har förfallna skulder till distriktet. Det är anmälarens ansvar att kontrollera detta med föreningens kassör. NYTT för i år: Ange i samband med anmälan hur många lag ni har. 2

4 Anmälningstid Vårens serier 15:e feb innevarande år, ordinarie anmälan 1:a mars, sista dag för efteranmälan I mån av plats Höstens serier 1:a juni innevarande år, ordinarie anmälan 15:e juni, sista dag för efteranmälan I mån av plats Urval vid för stort antal lag i en serie Avanmälan till serie Avanmälan till omgång Anmälningsavgift, lag OBS: Undantag för Gota Ponny Tio-kronan Vid allianslag Varje klubb har rätt att delta med ett lag per serie om laget är anmält före anmälningstidens utgång. Arrangör har rätt att delta med två lag. Förening som anmält flera lag inom ordinarie anmälningstids utgång har förtur framför de efteranmälda. Är det fortfarande för många lag sker ett urval enlig följande steg-metod: a) Eventuella betalningskrav på föreningen. b) Lag 2 plockas bort, (arrangörers lag undantas) alternativt att förening ges möjlighet att helt byta serie. c) Vid snedfördelning i serierna äger distriktet rätt att göra omfördelning till annan serie. d) Är det fortfarande för många lag kommer distriktsgrenledaren att stämma av regeln De klubbar som deltar med lag i någon av de serier som arrangeras inom distriktet skall inom en 2-årsperiod arrangera tävling på lägst motsvarande nivå i respektive disciplin e) I sista hand, om det fortfarande är för många lag, sker lottning. Förening som anmält lag till serie och ej kommer att starta ska avanmäla detta snarast till grenledaren så att platsen kan erbjudas eventuell reserv. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång krävs hela avgiften in, såvida platsen ej går till en reserv. I sådana fall krediteras klubben halva avgiften Lag som uteblivit från någon av omgångarna får återuppta sin plats i serien, men kan ej slutplaceras. Detta gäller även lag som startat i någon omgång (ingen lagpoäng den omgången) med för få deltagare Avanmälan av lag ska ske skriftligt (e-postas) och bekräftas av distriktsgrenledaren. Båda med kopia till distriktskansliet. Arrangören skall fakturera straffavgift på 4 x 100 kr om lag uteblir utan giltigt skäl. Anmälningsavgiften per lag är höjd till kr, (Undantag Gota Ponny som kostar 600 kr) efteranmälningsavgift är borttagen. Faktureras mot tio dagars betalning. Om fakturan ej betalas enligt angivet förfallodatum kan laget nekas start i nästföljande omgång. I samtliga individuella anm.avgifter ingår distriktets Tio-krona, såväl i förklass som lagklass. Vi fakturerar halva avgiften vardera till föreningar ingående i allianslag. Ange båda klubbnamnen under klubb. 3

5 Gemensamma bestämmelser för tävlingsarrangörer Tilldelning av tävling Proposition Priser lagpriser Pris till totalplacerade lag Efterbeställning till ryttare som ridit omg 1 eller 2 Tidpunkt för efterbeställning Kostnad för efterbeställning För Div I gäller att respektive distriktsgrenledare tillfrågar arrangörer, ur ett geografiskt och anläggningsmässigt perspektiv. Arrangör kan anmäla intresse. För Div II och III samt Gota gäller vanligt ansökningsförfarande med tilldelning utifrån hur det sett ut tidigare år, och med perspektivet att sprida arrangemangen så att alla som sökt får minst en tävling. Detta under förutsättning att tävlingsplatsen erbjuder det som krävs för respektive tävling. Propositionen ska skapas i TDB för godkännande senast två månader före aktuell tävlingsdag. Västergötlands Ridsportförbundsansvarar för att rosett och plakett * finns för utdelning i varje omgång till placerade lag, samt till totalplacerade lag efter sista omgången. Kansliet ansvarar för att lagpriserna överlämnas till arrangören. Undantag Gota ponny, som enbart erhåller Gotarosett i grundomgångarna* Priser till max 4 ekipage per lag och tillfälle. Rosett, plakett till ryttarna och och hederspris till föreningen. Täcken till segrande lag (Undantag Gota ponny) Medalj till alla Ryttare i Div III-dressyr och Gota ponny. I ponnyallsvenskans serier Div I gäller att Ridsportförbundets plakett delas ut till segrande lag i varje omgång samt till totalsegrande lag. Övriga placerade lag erhåller distriktsplakett som vanligt. I ponnyallsvenskan Div II-serier gäller att Ridsportförbundets plakett delas ut till totalsegrande lag i varje serie. Övriga placerade lag erhåller distriktsplakett. Pris för totalplacering i serier kan efterbeställas till ryttare som i varit med och ridit i i aktuellt totaltplacerat lag, omgång 1 eller 2. Ändring från tidigare år: Man kan endast efterbeställa rosett och plakett. Övriga priser delas endast ut till de ryttare som representerat laget i finalomgången. Beställningen skall vara oss tillhanda senast 14 dagar efter avslutad tävling. Beställning tas endast emot via mail, med angivande av namn och adress på ryttare som deltagit. Distriktets tävlingssektion tar kostnaden för max 2 ekipage. För övriga debiteras en självkostnad som rör sig om cirka 115 kr per ekipage plus porto, totalt alltså cirka 150 kr per ekipage. Beställningar som inkommer senare: Då debiteras faktisk kostnad för samtliga inklusive det tillägg vi får betala för denna efterbeställning. (En rosett kan då kosta 195 kr) Leverans -kontroll Tävlingsansvarig hos arrangerande klubb skall försäkra sig om var priserna finns senast en vecka före tävling, samt kontrollera att innehållet stämmer överens med följesedel. Om något är fel skall kontakt omedelbart tas med 4

6 distriktskansliet. Vid felaktigt utdelade priser debiteras arrangören faktiska kostnader för efterbeställning och leverans Priser individuella klasser Resultatredovisning Tio-kronan Priser till individuella starter står arrangören för. Antalet placerade bestäms av TR. Resultatansvarig hos arrangerande klubb ansvarar för att lagresultatet skickas till kansliet senast 3 dagar efter genomförd tävling. Av resultatet ska framgå samtliga lags deltagande ekipage, (namnges) deras resultat samt lagens totalresultat och placering. Vid mer än ett lag från förening skall lagen ha lagnummer angivet. Nästa arrangör hittar resultat och poäng från de olika serierna på distriktets webbplats. I samtliga individuella anmälningsavgifter ingår distriktets Tio-krona, såväl i förklass som lagklass. 5

7 Ridsportallsvenskan (Häst) Div II Tävling Div II rids på Lokal tävling i tre omgångar där seriefinal ingår i omg. 3 Klasser Allianser Ryttarlån Lagsammansättning Individuell start Omgång 1 3 rids i 1,00/1.10 m bedömning A1:a. I laget skall minst en ryttare rida 1,00 m och minst en skall rida 1,10 m. Övriga väljer 1.00/1.10 Koefficient 1,5 i omgång 3 Förklass ska finnas, en i 1.00 m med bedömning två faser A:0 + A:0. Ekipage får endast starta en gång i lagklassen dvs. den klass med bed A1:a. Allianser tillåts för klubb som saknar eget lag i samma serie. Ryttarna tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Förening tillåts att i aktuell serie låna in totalt en(1) ryttare från en klubb som saknar eget lag i samma serie. Denne ryttare tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av ordförande i de båda berörda klubbarna samt skriftligt tillställas distriktet innan ordinarie anmälningstids utgång före aktuell tävlingsomgång. Ryttare får dock inte tävla i ponnyallsvenskans olika serier för mer än en klubb under samma kalenderår. Undantag för ryttare som lånats ut av sin moderklubb. Mall för ryttarlån hittar du här Varje lag består av tre-fyra ekipage. I lagtävlan skall startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som startande Lagen lottas i startordning Individuell start i lagklassen är obligatorisk dvs. varje lagdeltagare skall anmäla sig själv till resp. omgång Lagens sammansättning får ändras i varje omgång. Ryttare får om klubben har fler än ett lag deltaga med en häst/ponny per lag. Häst/ponny får inte starta med olika ryttare i samma omgång. Poängberäkning Vid varje omgång erhåller lagen poäng. För seger 20 p, andraplats 18 p, tredjeplats 17 p, fjärdeplats 16 p, osv. Detta oavsett antal startande lag i serien. Placering Anmälningsavgift Om två eller flera lag i omgång 1-3 slutar på samma poängsumma, blir lagen likaplacerade. Om två eller flera lag slutar på samma poängsumma efter tre omgångar avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antal fel i de tre grundomgångarna. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars tredje sämst placerade ryttare erhållit lägsta antal fel i sista omgången. I lagtävlan skall startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som startande. Den individuella anmälningsavgiften får uppgå till max 160 kronor 6

8 Gotacupen häst hoppning Tävling Klasser Ekipage Allianser Ryttarlån Lagsammansättning Individuell start Gotacupen rids på Lokal tävling i tre grundomgångar där seriefinalen ingår i tredje omgången. Omgång 1-3 rids i 0,95, bed A:1a. Förklassen i omgång 1-3 ska vara 0,90, bed A eller CR. Gotacupen är till för ekipage i början av sin tävlingskarriär. Privatekipage och ridskoleekipage som i hoppning har placering i 1,20 eller startat i högre klasser äger ej rätt att deltaga i Gotacupen. Allianser tillåts för klubb som saknar eget lag i samma serie. Ryttarna tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Förening tillåts att i aktuell serie låna in totalt en(1) ryttare från en klubb som saknar eget lag i samma serie. Denne ryttare tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av ordförande i de båda berörda klubbarna samt skriftligt tillställas distriktet innan ordinarie anmälningstids utgång före aktuell tävlingsomgång. Ryttare får dock inte tävla i ponnyallsvenskans olika serier för mer än en klubb under samma kalenderår. Undantag för ryttare som lånats ut av sin moderklubb. Mall för ryttarlån hittar du här Varje lag består av tre-fyra ekipage. I lagtävlan skall startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som startande. Lagen lottas för startordning i lagklassen Individuell start i lagklassen är obligatorisk dvs. varje lagdeltagare skall anmäla sig själv till resp. omgång Lagens sammansättning får ändras i varje omgång. Ryttare får om klubben har fler än ett lag deltaga med en häst/ponny per lag. Häst/ponny får inte starta med olika ryttare i samma omgång. Poängberäkning Vid varje omgång erhåller lagen poäng. För seger 20 p, andraplats 18 p, tredjeplats 17 p, fjärdeplats 16 p, osv. Detta oavsett antal startande lag i serien. Placering Om två eller flera lag i omgång 1-3 slutar på samma poängsumma, blir lagen likaplacerade. Om två eller flera lag slutar på samma poängsumma efter tre omgångar avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antal fel i de tre grundomgångarna. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars tredje sämst placerade ryttare erhållit lägsta antal fel i sista omgången. I lagtävlan skall startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som startande. Anmälningsavgift Den individuella anmälningsavgiften får uppgå till max 150 7

9 Div I Ponnyallsvenskan hoppning Allmänna bestämmelser Tävling Klasser Kvalregler Elitserien Div. I serien skall bestå av minst 4 lag vid första omgången för att få räknas som kvalifikation till Elitserien. Div. I rids kalenderårsvis. Lag ska starta i samtliga omgångar för att kunna få slutplacering i respektive divisions serie. Div I rids på Regional tävling i tre grundomgångar med seriefinal i sista omgången. Tidtagningen skall vara automatisk. För att vara kvalificerande till elitserien skall div 1-serie bestå av fyra till tolv lag, och svårighetsgraden lägst vara: Omgång 1 och 2: Lätt B bed A:1a Omgång 3: Lätt A bed. A:1a. Sista omgången skall ha Koefficient 2,0 Distrikten äger rätt att anordna så många div. I-serier som antalet anmälda lag medger. Division I-serie kan samordnas över distriktsgränserna. Det segrande laget i varje div. I-serie flyttas upp till elitserien. Om klubb redan har lag i elitserien skall närmast i serien efterföljande lag flyttas upp. Detta gäller även om det segrande laget avstår från att starta i elitserien. Lag placerat på 4:e plats eller sämre i division 1 kan ej erbjudas plats i elitserien. Klubb som flyttas ned från elitserien kan ej under samma säsong kvalificera sig till elitserien via div. I. Div. I-serie med färre än fyra lag i första omgången kan fullföljas, men gäller ej som kvalifikation till elitserien. Inlåning av ryttare Klubb med lag i div. I tillåts att i aktuell serieomgång med final låna totalt en (1) ryttare från en klubb som saknar eget lag i samma serie. Denne ryttare tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Undantag: Ekipage som föregående år varit utlånad till annan klubbs elitserielag äger rätt att starta div. I innevarande år för sin moderklubb. Med moderklubb avses den klubb som ryttaren hade licens hos föregående år. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av ordförande i de båda berörda klubbarna samt skriftligt tillställas respektive distrikt för div. I innan anmälningstidens utgång före första omgången. Ryttare får dock inte tävla i ponnyallsvenskans olika serier för mer än en klubb under samma kalenderår. Undantag för ryttare som lånats ut av sin moderklubb. Mall för ryttarlån hittar du här Lagsammansättning Ekipaget Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästas resultat räknas. Om laget består av fyra ekipage måste sammansättningen bestå av ponnyer från minst 2 kategorier Deltagande klubb äger rätt att ändra sammansättningen på laget vid varje tävlingsomgång. Ekipage får inte starta i samma omgång i allsvenskans olika divisioner. Dvs. man får rida i Elit i omg 1 och Division 1 omg 2 eller vice versa. Brott mot denna bestämmelse medför uteslutning av laget. 8

10 Antal ponnyer per ryttare Individuell start Ryttare får endast delta med en ponny i respektive div. I lag. Ponny får endast starta en gång i varje serieomgång. Ekipage får ej starta i samma omgång i elit och div. I. Brott mot dessa bestämmelser medför uteslutning av laget. Efter stadigvarande ryttarbyte är det dock tillåtet att starta samma ponny i alla omgångar i lägre division. Lektionsponny som startat i högre division får starta i alla omgångarna i lägre division med annan ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av flera syskon i samma familj. 6 årig ungponny tillåts endast starta om den kvalificerats sig, dvs. genomfört två felfria ritter i avd. B i samma klass eller högre, med aktuell ryttare, dock ej samma dag, se mom. 373 TR III. Individuell start i lagklassen är obligatorisk dvs. varje lagdeltagare skall anmäla sig själv till resp. omgång Lagens sammansättning får ändras i varje omgång. Ryttare får om klubben har fler än ett lag deltaga med en häst/ponny per lag. Häst/ponny får inte starta med olika ryttare i samma omgång. Poängberäkning Vid varje omgång erhåller lagen poäng. För seger 20 p, andraplats 18 p, tredjeplats 17 p, fjärdeplats 16 p, osv. Detta oavsett antal startande lag i serien. Placering Om två eller flera lag i omgång 1-3 slutar på samma poängsumma, blir lagen likaplacerade. Om två eller flera lag slutar på samma poängsumma efter tre omgångar avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antal fel i de tre grundomgångarna. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars tredje sämst placerade ryttare erhållit lägsta antal fel i sista omgången. I lagtävlan skall startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som startande. Anmälningsavgift Övrigt Den individuella anmälningsavgiften får uppgå till max 150 kr Brott mot dessa bestämmelser medför uteslutning av laget. 9

11 Div II Ponnyallsvenskan hoppning Tävling Div II rids på Lokal tävling i tre omgångar där seriefinal ingår i omg. 3 Klasser Allianser Ryttarlån Lagsammansättning Ekipaget Ungponny Individuell start Anmälningsavgift Omgång 1-2 rids i Lätt C, bed A:1a Omgång 3 rids i Lätt B, bed A:1a Ej Koefficient Allianser tillåts för klubb som saknar eget lag i samma serie. Ryttarna tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Förening tillåts att i aktuell serie låna in totalt en(1) ryttare från en klubb som saknar eget lag i samma serie. Denne ryttare tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av ordförande i de båda berörda klubbarna samt skriftligt tillställas distriktet innan ordinarie anmälningstids utgång före aktuell tävlingsomgång. Ryttare får dock inte tävla i ponnyallsvenskans olika serier för mer än en klubb under samma kalenderår. Undantag för ryttare som lånats ut av sin moderklubb. Mall för ryttarlån hittar du här Laget skall bestå av 3-4 ekipage. Om laget består av fyra ekipage måste sammansättningen bestå av ponnyer från minst 2 kategorier I lagtävlan skall startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som startande. Ekipage får ej i samma omgång starta i allsvenskans olika divisioner. Brott mot denna bestämmelse medför uteslutning av laget Kvalregler enligt TR gäller Individuell start i lagklassen är obligatorisk dvs. varje lagdeltagare skall anmäla sig själv till resp. omgång Lagens sammansättning får ändras i varje omgång. Ryttare får om klubben har fler än ett lag delta med en ponny per lag. Ponny får inte starta med olika ryttare i samma omgång. Den individuella anmälningsavgiften får uppgå till max 140 kronor Poängberäkning Vid varje omgång erhåller lagen poäng. För seger 20 p, andraplats 18 p, tredjeplats 17 p, fjärdeplats 16 p, osv. Detta oavsett antal startande lag i serien. Placering Om två eller flera lag i omgång 1-3 slutar på samma poängsumma, blir lagen likaplacerade. Om två eller flera lag slutar på samma poängsumma efter tre omgångar avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antal fel i de tre grundomgångarna. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars tredje sämst placerade ryttare erhållit lägsta antal fel i sista omgången. Startanmält lag-ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som startande. 10

12 Gotacupen ponnyhoppning Vi har utgått från Ridsporten Vill och Barns tävlande och vi vill undvika en laguttagning på denna låga nivå. Vi vill i stället att alla skall vara glada tillsammans och heja på varandra. Vi vill att alla tillsammans på nybörjarnivå skall få vara ett lag, och att alla får vara med Tävling Klasser Öppen för Ekipaget Ungponny Allianser Ryttarlån Lagsammansättning Deltagande Individuell start Stängd klass Prisutdelning Slutplacering Anmälningsavgift lag Gotacupen rids på Lokal tävling i tre grundomgångar där seriefinalen ingår i tredje omgången. Samtliga omgångar rids i lätt D. Förklassen i samtliga omgångar ska vara lätt D och är öppen för alla även de som ej är med något lag. Arrangör kan lägga till en tredje klass, (efter lagklassen) öppen för alla Gotacupen vänder sig till ekipage i början av sin tävlingskarriär. Privatekipage och ridskoleekipage som i hoppning har placering i lätt B OBS gäller endast avd A, eller startat i Lätt A äger ej rätt att delta i Gotacupen, gäller såväl förklass som lagklass. För ponny som tävlas av två eller flera syskon gäller villkoret per ekipage 5- och 6-årig ponny skall vara reglementsenligt kvalad till respektive klass och höjder. Allianser tillåts för klubb som saknar eget lag i samma serie. Vid anmälan skall anges EN klubb som skall bära fakturan. Fördelning av kostnaden åvilar inblandade föreningar. Ryttarna tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Ej tillåtet Varje förening anmäler och deltar med ett lag, där alla ryttare rider tillsammans, obegränsat antal i laget. Minst tre ryttare och minst tre ponnyer för att bilda lag. Inget krav på ponnyer från minst två kategorier Nya åldersindelningen påverkar inget här, alla rider kategorivis. Alla lagryttare anmäler sig individuellt till förklasserna via TDB Lagen lottas för startordning i lagklassen Förklassen är öppen, dvs även icke-lagryttare kan delta, obs dock begränsningen enligt kapitel Ekipaget nedan. Ingen individuell klass i lagklassen Gota-klassen är endast öppen för lagryttare Vid placering får alla i laget pris. Speciella GOTA-rosetter används, med samma färgsättning oavsett placering. Vid lika poäng efter tre omgångar tillämpas likaplacering Är inte samma som i de andra serierna, utan endast 600 kr i anmälningsavgift till distriktet. 11

13 Anmälningsavgift per omgång, lagklassen Anmälningsavgift, enskild start Bedömningar Clear-roundrosett i lagklassen Förtydligande vid bestämmande av idelatid Grundavgift per lag till arrangör: 300 kr samt 50 kr per ekipage i laget. Den individuella anmälningsavgiften till förklassen får uppgå till max 110 kronor. Distriktets tävlingssektion har tagit till sig de frågetecken som uppstått, och har enats om att ändra bedömningarna till följande: Omg 1 och 2 - Bed A: Clear round alt bed A idealtid som ligger till grund för inbördes placering för lagen. Omg 3 - Bed A: Inverkan Arrangerande förening tillhandahåller Clear-round-rosett i lagklassen för de ryttare som rider felfri runda. Vid idealtid: Banan skall mätas med mäthjul och att det är den tänkta ridvägen som skall mätas. Banan ska bestå av 7-8 hinder där hälften skall vara längdhinder. Mållinjen skall ligga meter efter sista hindret. De två sista punkterna finns valmöjlighet med tanke på storlek på tävlingsbanan. Rangordning Tiderna hos de tre felfria ryttarna i varje lag som är närmast idealtiden läggs ihop och delas på tre för att på så sätt få fram vilket lag som är närmast idealtiden för att på så sätt få fram de placerade lagen. Finns inte tre felfria ryttare får man räkna samma som ovan och så minst antal fel. Uteslutning vid dubbla idealtidens överskridande. Prisutdelning Endast det segrande laget till häst på prisutdelning. Delas första platsen är det alla till fots. 12

14 Grenspecifikt dressyr Anmälan till arrangerande klubb Individuell start Lagens sammansättning Reserv Lagens startordning Lagledaren ska anmäla laget med laguppställning inklusive eventuella reserver, senast tio dagar innan tävlingen till e-postdress som står i propositionen. Individuell start i lagklassen är obligatorisk dvs. varje lagdeltagare anmäler sig själv till resp. omgång. Alla lagryttare och reserver anmäler sig individuellt till klasserna via TDB. Övriga ryttare anmäler sig till kölistor för respektive klass. De plockas därefter in i klasserna i den ordning de anmält sig, om det finns plats. Lagens sammansättning får ändras i varje omgång. Ryttare får endast starta en häst/ponny per lag. Häst/ponny får inte starta med olika ryttare i samma omgång. Om ett lagekipage väljer att avstå sin plats i laget på tävlingsdagen, så har man rätt att plocka in föranmäld reserv. (Skäl för att avstå behöver ej anges) Nytt ekipage ska starta på laganmälts plats i startlistan och anmälas av lagledaren innan första lagklassen startar. Förtydligande: Föranmäld reserv får gå in i valfritt lag vid mer än ett lag per förening. Lagen lottas först därefter skapas startordning i lagklassen/klasserna samt får liknande startordning i förklassen/klasserna. Om speciella önskemål finns om lagryttares startordning i laget, ej startlistan, kan lagledaren ge önskemål om detta i samband med laganmälan till respektive arrangör. Lagekipagen varvas så att förstaryttaren i varje lag rider först sedan andra ryttaren osv. Poängberäkning Vid varje omgång erhåller lagen poäng. För seger 20 p, andraplats 18 p, tredjeplats 17 p, fjärdeplats 16 p, osv. Detta oavsett antal startande lag i serien. Om två eller flera lag i omgång 1-3 slutar på samma poängsumma blir lagen likaplacerade och erhåller båda samma poäng. Ponnykategorier Fasta starttider Antal starter för dagen Efteranmälningsavgift Överdomare Ponnykategorier blandas i startlistan. Fasta starttider skall tillämpas samt gärna en speaker. Antal starter för dagen ska beräknas på minst 120 starter. (Ett önskemål från många ryttare är att tävlingen fördelas på minst två tävlingsbanor). Vid färre anmälda får antalet domare reduceras. Arrangören ska ta ut efteranmälningsavgift om 500 kr/lag om laget och laguppställningen ej är anmäld inom anmälningstiden till respektive omgång och arrangör. Faktura skickas från distriktskansliet. Obetalda lagskulder för alla distriktets lagtävlingar medför anmälningsförbud till kommande serier En auktoriserad överdomare ska finnas på alla lagtävlingar och får ej döma lagklassen eller någon annan klass samtidigt som lagklassen pågår. 13

15 Dressyrallsvenskan Häst Div I Tävling Div I rids på regional tävling i tre omgångar med distriktsfinal i sista omgången. Klasser Omgång 1-2 rids i MSVC: samt MSVB: Omgång 3 rids i MSVC: och i MSVB: Förklass ska finnas i LA:4 (och om arrangören har möjlighet även en Msv: C-Bklass utöver Allianser Ryttarlån Allianser tillåts för klubb som saknar eget lag i samma serie. Vid anmälan skall anges EN klubb som skall bära fakturan. Fördelning av kostnaden åvilar inblandade föreningar. Ryttarna tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Förening tillåts att i aktuell serie låna in totalt en (1) ryttare från en klubb som saknar eget lag i samma serie. Denne ryttare tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av ordförande i de båda berörda klubbarna samt skriftligt tillställas distriktet innan ordinarie anmälningstids utgång före aktuell tävlingsomgång. Ryttare får dock inte tävla i ponnyallsvenskans olika serier för mer än en klubb under samma kalenderår. Undantag för ryttare som lånats ut av sin moderklubb. Mall för ryttarlån hittar du här Minst ett ekipage ska starta i Msv: C och minst ett ekipage i Msv: B. Minst ett ekipage ska räknas med i resultatet i varje klass. Deltagande Placering Lagsammansättning Anmälningsavgifter Varje lag består av tre-fyra ekipage. Alla lagryttare anmäler sig individuellt till lagklasserna via TDB. Lagen lottas för startordning i lagklassen Om två lag efter tre omgångar slutar på samma poängsumma, bestäms deras placering av resultatet för allmänt intryck i sista omgången. Om även resultaten då är lika placeras det lag före vars 3:e placerade ryttare erhållit den högsta procenten i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars 2:a ryttare erhållit den högsta procenten i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt anses lagen likaplacerade. De individuella startavgifterna ska vara lika i samtliga omgångar oavsett arrangör. För innevarande år gäller 240 kr i anmälningsavgift. 14

16 Dressyrallsvenskan Häst Div II Tävling Klasser Lagsammansättning Deltagande Allianser Ryttarlån Uppklassning Placering Anmälningsavgift Div II rids på lokal / regional tävling i tre grundomgångar, där LB-klasserna rids på lokalnivå, samt LA-klasserne rids på regional nivå Omgång 1 och 2 rids i LB: eller LB: lokal klass samt LA: eller LA: regional klass Omgång 3 rids i LB: lokal klass samt LA: regional klass Förklass ska finnas i LB-klass (och om arrangören har möjlighet även en LA-klass utöver). Två ekipage ska starta i LB och två ekipage i LA. Om lag startar med endast tre ekipage skall laget delas upp i klasserna på valfritt sätt (1+2 alt 2+1). Alla tre ekipagen räknas Varje lag består av tre-fyra ekipage. Alla lagryttare anmäler sig individuellt till lagklasserna via TDB Lagen lottas för startordning i lagklassen Allianser tillåts för klubb som saknar eget lag i samma serie. Vid anmälan skall anges EN klubb som skall bära fakturan. Fördelning av kostnaden åvilar inblandade föreningar. Ryttarna tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Förening tillåts att i aktuell totalt en(1) ryttare från en klubb som saknar eget lag i samma serie. Denne ryttare tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av ordförande i de båda berörda klubbarna samt skriftligt tillställas distriktet innan ordinarie anmälningstids utgång före aktuell tävlingsomgång. Ryttare får dock inte tävla i ponnyallsvenskans olika serier för mer än en klubb under samma kalenderår. Undantag för ryttare som lånats ut av sin moderklubb. Mall för ryttarlån hittar du här Hästen får inte ha startat och uppnått 62 % eller mer i högre klasser än de som ingår i omgång 3, innevarande år eller året innan. (Man får heller inte ha resultat på 62 % eller mer i Msv C) Tidpunkt för när regeln tillämpas - förtydligande: Om hästen uppnått 62 % eller mer under tid från ordinarie anm.tids utgång till respektive omgångs genomförande tillåts man starta i denna omgång, men tillåts inte anmäla till nästa omgång. Om två eller flera lag i omgång 1-3 slutar på samma poängsumma likaplaceras lagen Om två lag efter tre omgångar slutar på samma poängsumma, bestäms deras placering av resultatet för allmänt intryck i sista omgången. Om även resultaten då är lika placeras det lag före vars 3:e placerade ryttare erhållit den högsta procenten i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars 2:a ryttare erhållit den högsta procenten i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt anses lagen likaplacerade. För innevarande år gäller 220 kr i anmälningsavgift. 15

17 Dressyrallsvenskan Häst Div III Tävling Div III rids på lokal tävling i tre grundomgångar. Klasser Omgång 1-3 rids i LC: och LB: Förklassen i omgång 1-3 skall vara LC:1 Målgrupp Div III-serien vänder sig till ryttare och/eller hästar som är i början av sin tävlingskarriär. En erfaren ryttare kan delta med en oerfaren häst hela serien igenom, och en oerfaren ryttare kan delta med en erfaren häst. Målet är att ekipaget tillsammans på ngt sätt skall vara i början av sin karriär. Uppklassning Tidpunkt för uppklassning gäller för resultat innevarande och föregående år. Endast en del av ekipaget (Ryttare eller häst) får ha startat Msv klass eller högre. Samt endast en del av ekipaget (Ryttare eller häst) får på lokaltävling eller tävling med högre status ha uppnått 62 % eller mer i Lätt A-klass. Denna regel gäller såväl förklass som lagklass (såväl lagstart som individuell start) Om arrangören har andra klasser gäller TR:s regler för dessa. Tidpunkt för när regeln tillämpas - förtydligande: Om startanmält ekipage (Ryttare och häst) uppnår 62 % eller mer under tid från ordinarie anm.tids utgång till respektive omgångs genomförande tillåts man starta i denna omgång, men tillåts inte anmäla till nästa omgång. Ryttare med funktionsneds. Lagsammansättning Deltagande Allianser Ryttarlån Om ryttare med funktionsnedsättning ingår i laget får laget totalt bestå av 5 ekipage varav de 3 bästa resultaten räknas. Valfritt dressyrprogram Två ekipage ska starta i LC:1 och två ekipage i LB:1 i alla tre omgångarna Om lag startar med endast tre ekipage skall laget delas upp i klasserna på valfritt sätt (1+2 alt 2+1) alla tre ekipagen räknas. Varje lag består av tre-fyra ekipage, samt ev en ryttare med funktionsnedsättning. Alla lagryttare anmäler sig individuellt till lagklasserna via TDB. Lagen lottas för startordning i lagklassen Allianser tillåts för klubb som saknar eget lag i samma serie. Vid anmälan skall anges EN klubb som skall bära fakturan. Fördelning av kostnaden åvilar inblandade föreningar. Ryttarna tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Förening tillåts att i aktuell totalt en(1) ryttare från en klubb som saknar eget lag i samma serie. Denne ryttare tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av ordförande i de båda berörda klubbarna samt skriftligt tillställas distriktet innan ordinarie anmälningstids utgång före aktuell tävlingsomgång. Ryttare får dock inte tävla i ponnyallsvenskans olika serier för mer än en klubb under samma kalenderår. Undantag för ryttare som lånats ut av sin moderklubb. Mall för ryttarlån hittar du här 16

18 Placering Anmälningsavgift Om två eller flera lag i omgång 1-3 slutar på samma poängsumma, blir lagen likaplacerade. Om två lag efter tre omgångar slutar på samma poängsumma, bestäms deras placering av resultatet för allmänt intryck i sista omgången. Om även resultaten då är lika placeras det lag före vars 3:e placerade ryttare erhållit den högsta procenten i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars 2:a ryttare erhållit den högsta procenten i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt anses lagen likaplacerade. För innevarande år gäller max 200 kr i anmälningsavgift. 17

19 Ponnyallsvenskan dressyr Div I Allmänna bestämmelser Tävling Klasser Kvalregler elitserien Deltagande Klubb och allianslag Ryttare Division I rids kalenderårsvis. Division 1 skall arrangeras på våren, och avslutas innan anmälningstiden till elitserien utgår den 15/6. Div I rids på Regional tävling i tre grundomgångar med distriktsfinal i sista omgången, på kortbana. För att vara kvalificerande till elitserien skall följande klasser ridas Omgång 1-2 Lagtävlansprogram 2013 Omgång 3 LA:P Individuellt deltagande i lagklass är obligatoriskt i alla serier. De segrande lagen från division 1 serierna i respektive distrikt flyttas upp till elitserien. Om antalet lag då kommer att överstiga åtta (8), flyttas så många lag ned från elitserien att antalet blir högst åtta (8). Division I serier med färre lag än fyra (4) i första omgången kan fullföljas men räknas inte som kvalificerande till elitserien, med undantag för zon Polar. Om lag från division 1 serie kvalificerat till elitserien avstår sin plats, eller aktuell klubb redan har ett lag i serien, erbjuds nästkommande lag från samma serie plats i elitserien. Endast lag som genomför omgång 1 till 3 kan kvalificeras till elitserien. Distrikten beslutar om antalet lag i division 1. Varje lag består av tre-fyra ekipage. Alla lagryttare anmäler sig individuellt till lagklasserna via TDB Lagen lottas för startordning i lagklassen Div. I kan bestå av klubblag och eller allianslag. Med allianslag menas två föreningar/klubbar från samma distrikt får allianslag anmälas i division 1. Om allianslag kvalar/kvalat till elitserien via division 1 kan detta anmälas till elitserien. Ett allianslag som anmäls i division 1, 2015 får endast bestå av ett (1) lag som under 2014 deltog i elitserien. Om en förening hade lag i Elitserien 2014, så kan de välja att avstå sin plats i Elitserien och tillsammans med ett lag som inte deltog i Elitserien 2014 anmäla ett allianslag i division 1. Ryttare som vill rida i Div I men som saknar lag kan anmäla sitt intresse till distriktsgrenledaren som vid tillräckligt stort intresse kan försöka hjälpa till att sätta ihop lag. Ryttare får endast delta med en ponny respektive division I lag. Ryttare får dock inte tävla i ponnyallsvenskans olika serier för mer än en klubb under samma kalenderår. Undantag för ryttare som lånats ut av sin moderklubb. Ponny Ekipage Ponny får starta en gång i varje serieomgång. Ponny får starta i alla omgångar i lägre division med annan ryttare Ekipage som startat i Elit 2104 och vars lag kvarstår i elit får inte starta i lägre serie för samma klubb

20 Anmälan Placering Hederspriser Anmälningsavgifter Anmälan till Division 1 ska göras till eget distrikt, vid tidpunkt och enligt det anvisningar som lämnas av respektive distrikt. Anmälan till respektive omgång görs per mail till respektive arrangör. På anmälan anges följande: Klubb, gren (dressyr) samt lagledare med adress, telefon och mail samt preliminär laguppställning. Om två eller flera lag i omgång 1-3 slutar på samma poängsumma, blir lagen likaplacerade. Om två eller flera lag efter tre omgångar slutar på samma poängsumma placeras det lag före vars 3:e-placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Om inte heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars 2:a-placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Svenska Ridsportförbundets plaketter utdelas till segrande lag i varje omgång. Plaketter utdelas till totalsegrande lag. De individuella startavgifterna ska vara lika i samtliga omgångar oavsett arrangör. För innevarande år gäller 240 kr i anmälningsavgift. 19

21 Ponnyallsvenskan dressyr div II Tävling Klasser Deltagande Lagsammansättning Allianser Ryttarlån Uppklassning Placering Anmälningsavgift Div II rids på lokal / regional tävling i tre grundomgångar, där LB-klasserna rids på lokalnivå, samt LA-klasserne rids på regional nivå Omgång 1-3 rids i LB: lokal klass samt LA: regional klass Förklass ska finnas i någon LB-klass. Varje lag består av tre-fyra ekipage. Alla lagryttare anmäler sig individuellt till lagklasserna via TDB. Lagen lottas för startordning i lagklassen Två ekipage ska starta i LB och två ekipage i LA. Om lag startar med endast tre ekipage skall laget delas upp i klasserna på valfritt sätt (1+2 alt 2+1). Alla tre ekipagen räknas. Om laget består av fyra ekipage måste sammansättningen bestå av minst 2 kategorier. Allianser tillåts för klubb som saknar eget lag i samma serie. Vid anmälan skall anges EN klubb som skall bära fakturan. Fördelning av kostnaden åvilar inblandade föreningar. Ryttarna tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Förening tillåts att i aktuell totalt en(1) ryttare från en klubb som saknar eget lag i samma serie. Denne ryttare tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av ordförande i de båda berörda klubbarna samt skriftligt tillställas distriktet innan ordinarie anmälningstids utgång före aktuell tävlingsomgång. Ryttare får dock inte tävla i ponnyallsvenskans olika serier för mer än en klubb under samma kalenderår. Undantag för ryttare som lånats ut av sin moderklubb. Mall för ryttarlån hittar du här Ponnyn får ej ha startat i lag och uppnått 62 % eller mer i högre division innevarande år eller året innan Tidpunkt för när regeln tillämpas - förtydligande: Om ponnyn uppnår 62 % eller mer under tid från ordinarie anm.tids utgång till respektive omgångs genomförande tillåts man starta i denna omgång, men tillåts inte anmäla till nästa omgång. Om två eller flera lag i omgång 1-3 slutar på samma poängsumma, blir lagen likaplacerade. Om två lag efter tre omgångar slutar på samma poängsumma, bestäms deras placering av resultatet för allmänt intryck i sista omgången. Om även resultaten då är lika placeras det lag före vars 3:e placerade ryttare erhållit den högsta procenten i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars 2:a ryttare erhållit den högsta procenten i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt anses lagen likaplacerade. För innevarande år gäller 210 kr i anmälningsavgift. 20

22 Ponnyallsvenskan dressyr div III Tävling Div III rids på lokal tävling i tre grundomgångar. Klasser Omgång 1-3 rids i LC: och LB: Förklassen i omgång 1-3 skall vara LC:1 Målgrupp Div III-serien vänder sig till ryttare och/eller hästar som är i början av sin tävlingskarriär. En erfaren ryttare kan delta med en oerfaren häst hela serien igenom, och en oerfaren ryttare kan delta med en erfaren häst. Målet är att ekipaget tillsammans på ngt sätt skall vara i början av sin karriär. Uppklassning Tidpunkt för uppklassning gäller för resultat innevarande och föregående år. Endast en del av ekipaget (Ryttare eller häst) får ha startat Msv klass eller högre. Samt endast en del av ekipaget (Ryttare eller häst) får på lokaltävling eller tävling med högre status ha uppnått 62 % eller mer i Lätt A-klass. Denna regel gäller såväl förklass som lagklass (såväl lagstart som individuell start) Om arrangören har andra klasser gäller TR:s regler för dessa. Tidpunkt för när regeln tillämpas - förtydligande: Om startanmält ekipage (Ryttare och häst) uppnår 62 % eller mer under tid från ordinarie anm.tids utgång till respektive omgångs genomförande tillåts man starta i denna omgång, men tillåts inte anmäla till nästa omgång. Ryttare med funktionsneds. Lagsammansättning Deltagande Allianser Ryttarlån Om ryttare med funktionsnedsättning ingår i laget får laget totalt bestå av 5 ekipage varav de 3 bästa resultaten räknas. Två ekipage ska starta i LC:1 och två ekipage i LB:1 i alla tre omgångarna Om lag startar med endast tre ekipage skall laget delas upp i klasserna på valfritt sätt (1+2 alt 2+1) alla tre ekipagen räknas. Ryttare med funktionsnedsättning: Valfritt dressyrprogram. Om laget består av fyra ekipage måste laget innehålla ponnyer från minst två kategorier. Varje lag består av tre-fyra ekipage, samt ev en ryttare med funktionsnedsättning. Alla lagryttare anmäler sig individuellt till lagklasserna via TDB. Lagen lottas för startordning i lagklassen Allianser tillåts för klubb som saknar eget lag i samma serie. Vid anmälan skall anges EN klubb som skall bära fakturan. Fördelning av kostnaden åvilar inblandade föreningar. Ryttarna tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Förening tillåts att i aktuell totalt en(1) ryttare från en klubb som saknar eget lag i samma serie. Denne ryttare tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av ordförande i de båda berörda klubbarna samt skriftligt tillställas distriktet innan ordinarie anmälningstids utgång före aktuell tävlingsomgång. Ryttare får dock inte tävla i ponnyallsvenskans olika serier för mer än en klubb under samma kalenderår. Undantag för ryttare som lånats ut av sin 21

23 moderklubb. Mall för ryttarlån hittar du här Placering Anmälningsavgift Om två eller flera lag i omgång 1-3 slutar på samma poängsumma, blir lagen likaplacerade. Om två lag efter tre omgångar slutar på samma poängsumma, bestäms deras placering av resultatet för allmänt intryck i sista omgången. Om även resultaten då är lika placeras det lag före vars 3:e placerade ryttare erhållit den högsta procenten i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars 2:a ryttare erhållit den högsta procenten i sista omgången.om ej heller detta skiljer lagen åt anses lagen likaplacerade. För innevarande år gäller max 200 kr i anmälningsavgift. 22

24 Start i olika serier samma år? Efterbeställning Ungponny Ridsportallsvenskan Div II FAQ Serie Fråga Svar Om hästen som är anmäld till 1.10 blir skadad, får laget då lyfta upp en de andra föranmälda lagekipagen från klassen 1.00 till 1.10, och plocka in reserven till 1.00, eller MÅSTE reserven gå in på 1.10 Alternativt: Kan reserven som är anmäld med en av sina hästar då göra ett hästbyte och rida sin andra häst som är bättre lämpad för 1.10, dvs göra ett hästbyte. Om något föranmält ekipage av någon anledning ej kan komma till start i lagklassen äger varje lagledare rätt att sätta in någon av reserverna/ordinarie anmäld ryttare där lagledaren anser att den bäst är lämplig. Syftet är att lagledaren är den som bäst vet vad som är bra för sitt lag. Får en 5-årig ponny rida i Gotacupen, där är ju ändå bara grundomgång. TS har beslutat att kvalregler gäller, även om det endast är grundomgång. Får en 6-årig ponny rida i Gotacupen, där är ju ändå bara grundomgång Varför tar det så lång tid att få hem priser som vi har efterbeställt Det innebär att både 5- och 6-årig ponny skall vara reglementsenligt kvalad till respektive klass och höjder. Vi har några hålldatum för detta: När serien är slutredovisad kan det vara så att några endast har haft 3 ryttare i laget. Då får vi tillbaka priser, så som rosetter med text. Kan ett ponnyekipage endast tävla i en division under året? Dvs om man tävlat i Gota ponny, får man då inte gå upp i Div II på hösten? När vi har kollat upp detta så gör vi EN tilläggsbeställning på resten. Varje start av rosett-tillverkning kostar en hel del, så av det skälet strävar vi efter att göra en sammanhållen beställning. Vi har nu satt en gräns på 14 dagar efter tävling för att skicka in sin beställning, därefter gör vi vår beställning. I Elit, Div I och Div II gäller att ekipaget inte får starta i samma omgång i de olika serierna. Men ekipage som rider Gota cupen alt Div III ponnydressyr under våren kan även starta i höstens Div II samtliga omgångar, då detta innebär att man går uppåt i seriesystemet. 23

25 Ryttarbyte 65 % eller mer i dressyr Vad händer om jag i dressyr div II och III uppnår mer än tillåtna % från tiden för anmälan till omgång, till dess att omgången rids? Tidpunkt för när regeln tillämpas - förtydligande: Om ekipage uppnår 62 % eller mer under tid från anm.tids utgång till tävlingens genomförande tillåts man ej starta i Div III. 24

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

VÄRMLANDS RIDSPORTFÖRBUND BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN 2017.

VÄRMLANDS RIDSPORTFÖRBUND BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN 2017. VÄRMLANDS RIDSPORTFÖRBUND BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN 2017. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER Detta regelverk baseras i huvudsak på fastställda regler från Svenska Ridsportförbundet med anpassning för Division

Läs mer

DRESSYR HÄST OCH PONNY 2011

DRESSYR HÄST OCH PONNY 2011 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund. DRESSYR HÄST OCH PONNY 2011 Publicerad 2011-02-01 Grenledare: Häst Johanna Ahlqvist, tel 0515-15301,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75 Regler för Lagtävlingar Hoppning och dressyr 2016 Innehåll Regler för Lagtävlingar... 0 Distriktets lagserier... 2 Gemensamma bestämmelser... 2 Tidpunkt... 2 Deltagande... 2 Tävlingsarrangörer... 4 Regler

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75 Regler för Lagtävlingar Hoppning och dressyr 2017 Innehåll Regler för Lagtävlingar... 0 Distriktets lagserier... 2 Gemensamma bestämmelser... 2 Tidpunkt... 2 Deltagande... 2 Tävlingsarrangörer... 3 Regler

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr 2010 Version 100125 Ändringar från 2009 markeras med rött Häst Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund 415 82 Göteborg 031-726 61 21 ridsport.goteborg@vsif.o.se

Läs mer

BESTÄMMELSER. Allsvenskor

BESTÄMMELSER. Allsvenskor BESTÄMMELSER Allsvenskor 2012 Generella regler lag Dessa regler gäller för samtliga allsvenskor om inget annat anges. ANMÄLAN Lagserierna är öppna för klubbar anslutna till SvRF inom Upplands Ridsportförbund.

Läs mer

Ponnyallsvenskan 2010

Ponnyallsvenskan 2010 Regler Ponnyallsvenskan 2010 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2010 2009-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Elitserien i

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2017

Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Elitserien arrangeras av SvRF.

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg Lagregler 2013 För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida Version 1.3 Förändringar och tillägg från 2012 är markerade med gult Innehåll: Gemensamma bestämmelser för: tävlingsarrangörer...

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2016

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2016 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2016 1 för Allsvenskan 2016 För att klubb ska få delta Har betalat sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och Svenska med lag i Allsvenskor Ridsportförbundet. krävs att

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2017 Södermanlands ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och Elitserierna

Läs mer

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg Lagregler 2016 Betr. div. 1 hoppning häst och ponny hänvisar vi till SvRf:s hemsida: http://www3.ridsport.se/tavling/hoppning_/regler Version 1.1 Förändringar och tillägg från 2015 är markerade med gult

Läs mer

Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund HOPPNING HÄST & PONNY Publicerad

Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund HOPPNING HÄST & PONNY Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund HOPPNING HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2014

Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland och Västmanland för året 2014 Södermanlands Ridsportförbund Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg Lagregler 2015 Betr. div. 1 hoppning häst och ponny hänvisar vi till SvRf:s hemsida: http://www3.ridsport.se/tavling/hoppning_/regler Reglerna för Gymkhanan finns under fliken på vår hemsida. Version 1.0

Läs mer

Lagregler För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida

Lagregler För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida Lagregler 2011 För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida Version 2.0 Förändringar och tillägg från 2010 är markerade med blått Innehåll: Gemensamma bestämmelser för: tävlingsarrangörer...

Läs mer

Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013

Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013 Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013 A. Gemensamma bestämmelser B. Grenspecifika hoppserier C. Grenspecifika dressyrserier A. 1. Deltagare Alla klubbar inom Smålands Ridsportförbund

Läs mer

Ridsportallsvenskan 2010

Ridsportallsvenskan 2010 Regler Ridsportallsvenskan 2010 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2010 2009-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Div I Hoppning

Läs mer

Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012

Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012 Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012 A. Gemensamma bestämmelser B. Grenspecifika hoppserier C. Grenspecifika dressyrserier A. 1. Deltagare Alla klubbar inom Smålands Ridsportförbund

Läs mer

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag- SM 2017 Svenska Ridsportförbundet

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag- SM 2017 Svenska Ridsportförbundet Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag- SM 2017 Anordnad av Svenska Ridsportförbundet År/tidsperiod 2017 Gren Öppen för Ponnyhoppning Folksam Ponnyallsvenska (elitserien) rids kalenderårsvis.

Läs mer

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag-sm 2018

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag-sm 2018 Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag-sm 2018 Anordnad av Svenska Ridsportförbundet År/tidsperiod 2018 Gren Öppen för Ponnyhoppning Folksam Ponnyallsvenska (elitserien) rids kalenderårsvis.

Läs mer

Förord. Ni är varmt välkomna att kontakta respektive grenledare för att få hjälp med att tyda regler i såväl Regelboken som Tävlingsreglementet.

Förord. Ni är varmt välkomna att kontakta respektive grenledare för att få hjälp med att tyda regler i såväl Regelboken som Tävlingsreglementet. REGELBOKEN 2016 2 Förord I denna regelbok har distriktets tävlingssektion samlat bestämmelser som gäller för distriktsmästerskap, lagtävlingar, championat och cuper i Norrbottens distrikt. Norrlandsmästerskapens

Läs mer

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011 1 1. Tidpunkt och indelning: Tävlingen genomförs under oktober-november. Skåne delas i grupper så att antalet blir ca 7-8 lag/grupp. 2. Anmälan och avgifter: Anmälan ska vara Skånes RF tillhanda senast

Läs mer

ID: Regler för Folksam Elitallsvenska, lag- SM Svenska Ridsportförbundet. År/tidsperiod 2017

ID: Regler för Folksam Elitallsvenska, lag- SM Svenska Ridsportförbundet. År/tidsperiod 2017 Regler för Folksam Elitallsvenska, lag- SM 2017 Anordnad av Svenska Ridsportförbundet År/tidsperiod 2017 Gren Öppen för Hoppning Folksam Elitallsvenska är öppen för föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet.

Läs mer

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11 Regelverk 2011 Senast ändrad 2011-02-11 Idrottens Hus Box 384 831 25 ÖSTERSUND 010-476 42 38 mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Då är det nytt år och med det lite nya

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län År/tidsperiod 2015 Gemensamma

Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län År/tidsperiod 2015 Gemensamma Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län Gemensamma Deltagare i DM måste tävla för klubb som är ansluten till Stockholms bestämmelser Läns Ridsportförbund StRF. DM och -DM arrangeras

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

Regelverk 2016 Norrlandsmästerskap

Regelverk 2016 Norrlandsmästerskap Regelverk 2016 Norrlandsmästerskap Senast ändrad 2015-02-21 Strandgatan 1 871 45 Härnösand mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Dags för ännu ett nytt tävlingsår för oss

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Bestämmelser för Stockholmscupen Dressyr Hösten 2016 Våren 2017 Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Öppet för Stockholms- och Ponnycupen är en utbytestävling i dressyr och hoppning mellan

Läs mer

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder Förord Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Bestämmelser för Stockholmscupen Hoppning Hösten 2016 Våren 2017 Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Öppet för Stockholms- och Ponnycupen är en utbytestävling i dressyr och hoppning mellan

Läs mer

Lathund TR dressyrtävlingar för pararyttare

Lathund TR dressyrtävlingar för pararyttare Lathund TR dressyrtävlingar för pararyttare Förord Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser

Läs mer

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Seriemotocross 2015 reviderad 17 jan 2015 Röd text = ny text eller regel 1. ORGANISATION Västra Serieföreningen Motocross handlägger organisatoriska och administrativa

Läs mer

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning Dressyrtävlingar för ryttare med Förord Dressyrtävlingar för ryttare med anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser och II - Dressyr. Nedan

Läs mer

VETLANDAORTENS RYTTARFÖRENINGS POLICY VID LAGTÄVLINGAR

VETLANDAORTENS RYTTARFÖRENINGS POLICY VID LAGTÄVLINGAR VETLANDAORTENS RYTTARFÖRENINGS POLICY VID LAGTÄVLINGAR Allmänt Alla intresserade vars häst/ponny av sportkommitén före seriens start bedöms ha kapacitet att delta skall beredas plats i division III-I lagen

Läs mer

Regelverk Senast ändrad Övergård Sollefteå

Regelverk Senast ändrad Övergård Sollefteå Regelverk 2015 Senast ändrad 2015-02-08 Övergård 213 881 93 Sollefteå 010-476 42 38 mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Dags för ännu ett nytt tävlingsår för oss i Mittsvenska.

Läs mer

Distriktsmästerskap Dalarna Regler

Distriktsmästerskap Dalarna Regler Distriktsmästerskap Dalarna Regler DM-regler 2016 1 Gemensamma regler alla discipliner 1. Distriktsmästerskap ska årligen hållas inom distriktet. Om detta ej är möjligt får DM avgöras på närliggande tävlingsplats

Läs mer

Vi ber alla som innehar ett vandringspris att lämna in dem senast den 10/11!

Vi ber alla som innehar ett vandringspris att lämna in dem senast den 10/11! PROPOSITION till Torns Ryttarförenings Klubbmästerskap och Minimästerskap 2016 Hoppning och Dressyr för häst och ponny 19 och 20 november 2016 KLUBBTÄVLING Vi ber alla som innehar ett vandringspris att

Läs mer

Kick-Off. För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare

Kick-Off. För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare Kick-Off För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare Dagens upplägg Tävlingar 2016 och 2017 Vad krävs för att få tävla? SoRK:s funktionärer T-SEK Verksamhetsplan/Värdegrund TDB och Equipe och tävlingsplatsen

Läs mer

Ändringar i TR II 2010

Ändringar i TR II 2010 Ändringar i TR II 2010 * finns ett förtydligande sist i momentet Understruken text = ändring/tillägg 2010 Mom 204 Anmälan skall ske efter resp propositions bestämmelser och vara arrangören tillhanda sista

Läs mer

Hoppfunktionärer! Funktionär vid framhoppningen

Hoppfunktionärer! Funktionär vid framhoppningen Funktionär vid framhoppningen Hoppfunktionärer! Vi är väldigt glada för all hjälp! Vi är en ideell förening och är i stort behov av stöd. Den här lilla instruktionen är till hjälp för dig som är tävlingsfunktionär

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap INNEHÅLL 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4

Läs mer

TR I 2011 ÄNDRINGAR. Bengt Sånesson 1. Mom 110. Mom 111 p 4(e) Mom 122.1. Mom 124. Mom 123

TR I 2011 ÄNDRINGAR. Bengt Sånesson 1. Mom 110. Mom 111 p 4(e) Mom 122.1. Mom 124. Mom 123 Mom 110 TR I 2011 ÄNDRINGAR I de fall texten i grenspecifika TR avviker med texten i TR I,,gäller de grenspecifika reglerna. I de fall texten i grenspecifika TR avviker med texten i TR I, gäller TR I.

Läs mer

Distriktsmästerskap Dalarna Regler

Distriktsmästerskap Dalarna Regler Distriktsmästerskap Dalarna Regler DM-regler 2017 1 Gemensamma regler alla discipliner 1. Distriktsmästerskap ska årligen hållas inom distriktet. Om detta ej är möjligt får DM avgöras på närliggande tävlingsplats

Läs mer

2. Organisation Serieföreningen ansvarar för organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande organ i dessa frågor.

2. Organisation Serieföreningen ansvarar för organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande organ i dessa frågor. 1. Inledning Serieföreningen i Västra Distriktet har nöjet att inbjuda till serietävling i motocross. Serien skall ge klubbarna i Västra distriktet en chans att matcha sina bästa förare mot varandra, i

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen

Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen 2017-02-09 Innehåll Kap. 1. Svenska Cupen... 3 1. Förutsättningar (150913)... 3 2. Anmälan (150913)... 3 3. Uteblivande (150913)... 3 4. Byte mellan klass, lag eller

Läs mer

VIKTIG INFORMATION till alla som vill vara med och tävla på Djursholms ridklubbs interntävlingar

VIKTIG INFORMATION till alla som vill vara med och tävla på Djursholms ridklubbs interntävlingar Reviderad 171121 VIKTIG INFORMATION till alla som vill vara med och tävla på Djursholms ridklubbs interntävlingar Medlem För att tävla på klubbens interntävlingar måste du vara medlem i DRK och om du inte

Läs mer

SERIEREGLER SERIEN SÖDRA 2017.

SERIEREGLER SERIEN SÖDRA 2017. 1.0 ORGANISATION SERIEREGLER SERIEN SÖDRA 2017. Motocrosskommittén i Södra Motorcykelförbundet handlägger organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande i dessa frågor. Anmälan om

Läs mer

Som tävlingsryttare så kom vi som var på träffen fram till dessa önskemål.

Som tävlingsryttare så kom vi som var på träffen fram till dessa önskemål. Vi hade på dressyrarrangörsträffen på Huseby 17 juni frågeställningar som utgick ifrån två olika perspektiv: Du som tävlingsryttare Du som arrangör En del hade erfarenhet och inblick ifrån båda sidor.

Läs mer

Duntis Cupen 2010 ÅRETS DELTÄVLINGAR. (Datum är preliminära, kan ändras)

Duntis Cupen 2010 ÅRETS DELTÄVLINGAR. (Datum är preliminära, kan ändras) Duntis Cupen 2010 deltävlingar består av RS- och RSP-samt SS tävlingar på grus. Serien är öppen för alla förare med 4 & 2-hjulsdrivna tävlingsbilar, även från andra distrikt än Östergötland. De startande

Läs mer

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2007-01-01 till och med 2008-12-31, med undantag för freestyle där dessa bestämmelser gäller från och med 2007-01-01 till och med

Läs mer

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Version 4 2017-05-12 Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Detta dokument är ett komplement till reglerna vid lydnadstävlingar. Dessa anvisningar kan uppdateras löpande. 3. Ansökan om och redovisning

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Hoppning Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer

Läs mer

Motionslagstävlingen i korthet Grundkrav är att klubben skall ha anmält ett lag till serien o

Motionslagstävlingen i korthet Grundkrav är att klubben skall ha anmält ett lag till serien o INLEDNING Motocrosskommittén i Östra Distriktet har nöjet att inbjuda till serietävling i motocross inför 2010. Serien skall ge klubbarna i Östra distriktet en chans att matcha sina bästa förare mot varandra

Läs mer

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i.

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i. Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2013-01-01 till och med 2013-12-31. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat

Läs mer

Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017

Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017 Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017 170321 Tävlingsform: Lagtävling matchspel mellan klubbar anslutna till Upplands Golfförbund (UGF). Tävlingen spelas mellan av klubbarna anmälda

Läs mer

Regler Nedre Norra distriktsserien 2017

Regler Nedre Norra distriktsserien 2017 Klasser: Maskin klasser, Mx1,Mx2 och Open. Licensklasser: Elit, Senior, Junior, Bredd, MX-Girls Regler Nedre Norra distriktsserien 2017 Tillägg: Förare ska ha tävlingslicens för klubben man representerar

Läs mer

Norrlandsmästerskap Hoppning för ponny

Norrlandsmästerskap Hoppning för ponny Norrlandsmästerskap Hoppning för ponny NM består av tre mästerskap, NM för kategorierna B, C och D. Ryttare får deltaga med max 2 ponnyer per kategori i klass 1 och 2, men i NM-klass 3 med endast 1 ponny

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Proposition för Ljungby Ridklubb

Proposition för Ljungby Ridklubb Förbundet Utbildning Tävling Hästkunskap Häst & Ryttare Meny Start Internetanmälan Tävlingsadministration Proposition för Ljungby Ridklubb nationell, regional tävling i hoppning ponny, ridhäst, 8-10 April

Läs mer

RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014

RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014 RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014 1. Generellt Cupen består av fyra stycken tävlingar och totalresultatet är rankinggrundande. OBS! ingen deltävling är obligatorisk Tävlingarna

Läs mer

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms. Ungdoms SM

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms. Ungdoms SM Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms 1. Grenar, genomförande och resultat 1.1. Villkor för deltagande 1.2. Anmälan 2. Agility 2.1. Individuellt 2.2. Lag 2.3. Ordningsföljd mellan ekipage Ungdoms SM 2.4.

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14

FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14 FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14 Folksam Scandinavian Open 2014 Särskilda bestämmelser Dressyr Samarbetspartner: Folksam Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda

Läs mer

Hopp mot Cancer Challenge 12 september :e deltävlingen

Hopp mot Cancer Challenge 12 september :e deltävlingen Compass Sportryttarklubb arrangerar Hopp mot Cancer Challenge 12 september 2015 3:e deltävlingen Meddelande till ryttare Startlistor och onlineuppdatering: http://online.equipe.com Vi följer ordningen

Läs mer

Tävlingsreglemente för SAM

Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente av år 1989 för Svenska Akademiska Mästerskapen i dressyr och hoppning (SAR SAM-TR). Reviderade 21 april 2002 Tävlingsreglementets tillämpning: Mom 1 Styrelsen

Läs mer

PROPOSITIONER FÖR Mälarcupen (lokal)/allsvenskan (regional)

PROPOSITIONER FÖR Mälarcupen (lokal)/allsvenskan (regional) PROPOSITIONER FÖR Mälarcupen (lokal)/allsvenskan (regional) I VOLTIGE DEN 21-22/5 2016 ARRANGÖR: Salaortens Ryttarförening (SORF) PLATS: Vallby Ryttargård 100 733 91 Sala Särskilda bestämmelser: 1) Tävlingen

Läs mer

Manual SGDF:s Seriespel 2016

Manual SGDF:s Seriespel 2016 Manual SGDF:s Seriespel 2016 Övergripande Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt de gällande publikationerna av: Regler för golfspel Spel- och tävlingshandboken

Läs mer

NoM-reglemente 2005. Bilorientering

NoM-reglemente 2005. Bilorientering KannonKiertäjät ry NoM-reglemente 2005 Bilorientering KA BILSPORTFÖRBUNDET Utgåva April 2005 2002 SVENS NoMregler2005 17 april.doc Utgåva sept 2002 Sidan 1 av 6 REGLEMENTE FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP I BILORIENTERING

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Dressyr Samarbetspartner: Folksam Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade.

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4 Skåneserien

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

1. Sekretariat & startanmälan: Sekretariatet är beläget i ridhuset och öppnar kl. 8:00 på tävlingsdagen.ekipaget är automatiskt startanmält.

1. Sekretariat & startanmälan: Sekretariatet är beläget i ridhuset och öppnar kl. 8:00 på tävlingsdagen.ekipaget är automatiskt startanmält. Ryttarmeddelande Vi hälsar Dig varmt välkommen till Kanalhoppet 2016, Söderköpings Ryttarsällskaps lokala & regionala hopptävlingar för ponny & ridhäst den 2 3 juli 2016. Telefonnr. på tävlingsdagen är

Läs mer

Regler för ÖstraMX Serie 2010

Regler för ÖstraMX Serie 2010 Regler för ÖstraMX Serie 2010 INLEDNING Motocrosskommittén i Östra Distriktet har nöjet att inbjuda till serietävling i motocross inför 2010. Serien skall ge klubbarna i Östra distriktet en chans att matcha

Läs mer

OBS!! Vaccinationsintyg skall uppvisas i sekretariatet innan urlastning.

OBS!! Vaccinationsintyg skall uppvisas i sekretariatet innan urlastning. Ryttarmeddelande Välkommen till Räkanhoppet 2016 Ankomst Du kommer att tas emot av våra parkeringsvakter som anvisar dig var du skall ställa trailer, husvagn, lastbil och personbil. Följ deras anvisningar.

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt och klubbar som arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Senast uppdaterad 2010-01-17. Propositionen Viktiga datum och tidpunkter är när tävlingen öppnas för

Läs mer

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Serieregler 2016

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Serieregler 2016 VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Serieregler 2016 reviderad 19 april Röd text = ny text eller regel 1. ORGANISATION Västra Serieföreningen Motocross handlägger organisatoriska och administrativa frågor.

Läs mer

Info för dig som vill tävla klubbtävling på Lomma Ridklubb

Info för dig som vill tävla klubbtävling på Lomma Ridklubb Tävlingskompendium Info för dig som vill tävla klubbtävling på Lomma Ridklubb 1. Anmälan Inför varje klubbtävling kommer det ut en så kallad proposition på hemsidan, den brukar också sättas upp på anslagstavlan

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

Administrera tävling/proposition/anmälningar i TDB

Administrera tävling/proposition/anmälningar i TDB Administrera tävling/proposition/anmälningar i TDB Hantering av proposition Allmänt: När tävlingsansökan har godkänts av distrikt och/eller SvRF öppnas möjligheten att skapa proposition, i dagsläget 120

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2016

Bestämmelser Smålandsserien 2016 Bestämmelser Smålandsserien 2016 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2015

Bestämmelser Smålandsserien 2015 Bestämmelser Smålandsserien 2015 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

Ryttarmeddelande Kalmar Jumping Tour 2014 med Ridsport Ponny Cup Lokal/Regional/Nationell hopptävling för ponny och häst 26-29/6 2014

Ryttarmeddelande Kalmar Jumping Tour 2014 med Ridsport Ponny Cup Lokal/Regional/Nationell hopptävling för ponny och häst 26-29/6 2014 Ryttarmeddelande Kalmar Jumping Tour 2014 med Ridsport Ponny Cup Lokal/Regional/Nationell hopptävling för ponny och häst 26-29/6 2014 Tack för din anmälan och varmt välkommen Tävlingen hålls utomhus på

Läs mer

alla som vill vara med och tävla på DRK s interntävlingar

alla som vill vara med och tävla på DRK s interntävlingar VIKTIG INFORMATION till alla som vill vara med och tävla på DRK s interntävlingar Medlem För att vara med och tävla på klubbens interntävlingar måste du vara medlem i DRK Hur blir jag medlem? Betala in

Läs mer

Ändringar i TR III 2015

Ändringar i TR III 2015 Ändringar i TR III 2015 Moment Ändring/nyheter Syfte Ordet han förändrat till ryttaren i de flesta fall eller till vem det berör. 300 Allmänt Mera utförlig beskrivning av vad en Tydlighet hopptävling är

Läs mer

1 REGLER FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP OCH NORDISKA CUPER I TRIAL

1 REGLER FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP OCH NORDISKA CUPER I TRIAL 1 REGLER FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP OCH NORDISKA CUPER I TRIAL 1.1 TÄVLINGAR 1.1.1 Ämnen som inte tas upp i denna regelsamling, hänvisas till UEMs regler för trial. 1.1.2 Den svenska versionen av de nordiska

Läs mer

Lagledare nedre norra 2014

Lagledare nedre norra 2014 Sida 1 Lagledare 2014 Lagledare nedre norra 2014 Klubb: Namn: Mobiltele: Epost: Alfta-Edsbyn Thessa Ohlsson 073-830 29 02 thessa.ohlsson@lagsmmx.se; Alfta-Edsbyn Neo Ohlsson 070-345 27 97 Bollnäs Pelle

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS Mästerskap Individuella Uppgjord Rev Rev Rev Rev Rev TB 01 Banskytte, gevär, liggande 83.03 99.01 00.06 01.01 11.03 12.12 TB 02 - ställn. seniorer 83.03 87.02

Läs mer

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR:

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: STOCKHOLMSCUPEN 2011 ARRANGÖR & KONTAKTPERSONER Datum Arrangörsklubb 29:e maj MHF Skarpnäck Kontaktman: Peter Glas Telefon:

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 150526 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Svenska Skridskoförbundet

Svenska Skridskoförbundet Svenska Skridskoförbundet SVENSKA MÄSTERSKAP (nytt koncept på prov 2017 och 2018 ) Seniorer Juniorer Veteraner REGELVERK ! Svenska Mästerskap i hastighetsåkning 2017 för juniorer, seniorer och veteraner

Läs mer