Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund HOPPNING HÄST & PONNY Publicerad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund HOPPNING HÄST & PONNY Publicerad"

Transkript

1 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund HOPPNING HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och med 15:e feb innevarande år Efteranmälan mot 500 kr tillägg till och med 1:a mars innevarande år Höstens serier, ordinarie anm.tid till och med 1:a juni innevarande år Efteranmälan mot 500 kr tillägg till och med 15:e juni innevarande år Kansli Telefon Staveredsg. 20 Telefax Trollhättan E-post

2 Nytt 2014 är markerat med grönt. Information om regler för distriktets lagserier En av distriktets mer synliga verksamhet består i att organisera lagtävlingar för ekipage på alla nivåer. Lagtävlingarna är öppna för klubbar anslutna till Svenska Ridsportförbundet och som tillhör Västergötlands Ridsportförbunds distrikt. Reglerna baseras på synpunkter från deltagare och arrangörer, fastställda regler från Svenska Ridsportförbundet samt gällande tävlingsreglemente (TR) Lagserierna rids kalenderårsvis. Lag som ej fullföljer en serie utan vägande skäl kan uteslutas för deltagande i nästa års serie. Anmälningstiden till varje serie utgår enligt fastställda datum, se första sidan. Klubb får starta med flera lag i mån av plats. Brott mot distriktets regler leder till att laget stryks den aktuella omgången och kan därvid ej heller slutplaceras. Vid ev. frågor kontakta distriktets grenledare eller distriktets kansli Gemensamma bestämmelser för deltagande klubbar och lagledare Förening som deltar med lag i någon av de serier som arrangeras inom distriktet skall inom en 2- årsperiod arrangera tävling på lägst motsvarande nivå i respektive disciplin. Anmälan till serie Den som ansvarar för anmälan samt utsedd lagledare skall vara väl insatt i reglerna och utifrån dessa handleda sina ryttare/lag igenom serierna. Anmälan görs via distriktets webbplats Anmälda lag finns att se via Serietabell med fördelning av lagen publiceras på distriktets hemsida senast två veckor efter datum för efteranmälan till serie enligt datum på sidan 1. Anmälan av lag Du anmäler ditt lag till den serie ni helst vill rida i. Under övrigt kan du ange val av alternativ serie. Förening har rätt att delta med minst ett lag per serie om laget är anmält före anmälningstidens utgång. Arrangör har rätt att delta med två lag. En förutsättning för att anmälan av lag skall gälla är att föreningen inte har förfallna skulder till distriktet. Det är anmälarens ansvar att kontrollera detta med föreningens kassör. Vid mer än ett lag Du måste göra EN anmälan per lag, så att grenledaren direkt kan se antal lag i listan. Numrera lagen

3 Lagledare Tänk på att det är Du som anmäler laget är den som kommer att få utskick inför seriestart, och är den hos er som är ytterst ansvarig för att informationen kommer vidare till rätt person. Det är inte möjligt att ange lagledare under övrigt för den enda adressen som genereras av systemet vid utskick är anmälarens e-post. Urval vid för stort antal lag i en serie Varje klubb har rätt att delta med ett lag per serie om laget är anmält före anmälningstidens utgång. Arrangör har rätt att delta med två lag. Klubbar som anmält flera lag inom tiden har förtur framför de efteranmälda. Är det fortfarande för många lag sker ett urval enlig följande steg-metod: a) Eventuella betalningskrav på föreningen. b) Lag 2 plockas bort, (arrangörers lag undantas) alternativt att förening ges möjlighet att helt byta serie. c) Vid snedfördelning i serierna äger distriktet rätt att göra omfördelning till annan serie. d) Är det fortfarande för många lag kommer distriktsgrenledaren att stämma av regeln De klubbar som deltar med lag i någon av de serier som arrangeras inom distriktet skall inom en 2-årsperiod arrangera tävling på lägst motsvarande nivå i respektive disciplin e) I sista hand, om det fortfarande är för många lag, kommer lottning att ske. Avanmälan till serie Förening som anmält lag till serie och ej kommer att starta ska avanmäla detta snarast till grenledaren så att platsen kan erbjudas eventuell reserv. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång krävs hela avgiften in, såvida platsen ej går till en reserv. I sådana fall krediteras klubben 750 kr Lag som uteblivit från någon av omgångarna får återuppta sin plats i serien, men kan ej slutplaceras. Detta gäller även lag som startat i någon omgång (ingen lagpoäng den omgången) med för få deltagare Betalning Anmälningsavgiften är kr per lag, för efteranmält lag kr. Avgiften faktureras mot tio dagars betalning. Om fakturan ej betalas enligt angivet förfallodatum kan laget nekas start i nästföljande omgång. Grenspecifikt hoppning Anmälan till arrangerande klubb, hoppning Lagledaren ska till arrangerande klubb anmäla laguppställning inklusive eventuella reserver innan anmälningstidens utgång till mailadress som står i propositionen. (Denna regel gäller ej Div I) Individuell start i lagklassen är obligatorisk dvs. varje lagdeltagare skall anmäla sig själv till resp. omgång (Gäller ej Gota ponny)

4 Om ett lagekipage väljer att avstå sin plats i laget på tävlingsdagen, så har man rätt att plocka in föranmäld reserv. (Skäl för att avstå behöver ej anges) Detta ska göras före lagklassens start. Det ekipage som har avstått sin plats får då ej starta i avd A utan istället starta i avd B" Lagens sammansättning får ändras i varje omgång. Ryttare får om klubben har fler än ett lag deltaga med en häst/ponny per lag. Häst/ponny får inte starta med olika ryttare i samma omgång. Ekipage får ej i samma omgång starta i allsvenskans olika divisioner. Brott mot denna bestämmelse medför uteslutning av laget. Förtydligande, utsänt via e-post till samtliga lagledare, arrangörer, domare och överdomare i Ridsportallsvenskan Div II På förekommen fråga: Om något föranmält ekipage av någon anledning ej kan komma till start i lagklassen äger varje lagledare rätt att sätta in någon av reserverna/ordinarie anmäld ryttare där lagledaren anser att den bäst är lämplig. Syftet är att lagledaren är den som bäst vet vad som är bra för sitt lag Lisbet Sandgren Ordförande i Tävlingssektionen

5 Gemensamma bestämmelser för tävlingsarrangörer Proposition Propositionen ska skapas i TDB för godkännande senast två månader före tävlingsdatum. Deltagande Varje lag består av tre-fyra ekipage. (gäller ej Gota ponny) Alla lagryttare anmäler sig individuellt till klasserna via TDB (gäller ej Gota ponny) Lagen lottas för startordning i lagklassen Efteranmälningsavgift Arrangören ska ta ut efteranmälningsavgift om 500:-/lag, om laguppställning ej är anmält innan anmälningstidens utgång till resp. omgång och arrangör. Faktura skickas från distriktskansliet. Obetalda lagskulder för alla distriktets lagtävlingar medför anmälningsförbud till kommande serier. Avanmälan till omgång Avanmälan av lag ska ske skriftligt (e-postas) och bekräftas av distriktsgrenledaren. Båda med kopia till distriktskansliet. Arrangören skall fakturera straffavgift på 4 x 100 kr om lag uteblir utan giltigt skäl. Överdomare Överdomaren skall vara väl insatt i gällande regler Priser lagpriser Västergötlands Ridsportförbunds rosett och plakett utdelas i varje omgång till placerade lag, samt till totalplacerade lag efter sista omgången. Kansliet ansvarar för att lagpriserna överlämnas till arrangören. Undantag Gota ponny, som erhåller rosett (Gotarosett) i grundomgångarna. Pris till totalplacerade lag Rosett, plakett och hederspris till de tre främst placerade lagen, samt hederspris till klubben. Priser till max 4 ekipage per lag och tillfälle. Extrapriser för totalplacering kan efterbeställas till ryttare som i någon omgång varit med och ridit i aktuellt totaltplacerat lag. Tävlingsansvarig hos arrangerande klubb skall försäkra sig om var priserna finns senast en vecka före tävling, samt kontrollera att innehållet stämmer överens med följesedel. Om något är fel skall kontakt omedelbart tas med distriktskansliet. Vid felaktigt utdelade priser debiteras arrangören faktiska kostnader för efterbeställning och leverans Priser individuella klasser Priser till individuella starter står arrangören för. Antalet placerade bestäms av TR.

6 Resultatredovisning Resultatansvarig hos arrangerande klubb ansvarar för att lagresultatet skickas till kansliet senast 3 dagar efter genomförd tävling. Av resultatet ska framgå samtliga lags deltagande ekipage, (namnges) deras resultat samt lagens totalresultat och placering. Vid mer än ett lag från klubb skall nummer på lagen anges. Kommande arrangör hittar resultat och poäng från de olika serierna på distriktets webbplats. Utbetalning av arrangörsbidrag Vid årets slut får arrangören arrangörsbidrag via PG eller BG under förutsättning att arrangören följt anvisningarna för tävlingen Poängberäkning och uträkning Lag består av tre-fyra ekipage varav de tre bästa resultaten räknas. (Undantag för Gota ponny, enligt speciella regler specificerade under Gota Ponny ) Vid varje omgång erhåller lagen poäng enligt följande: För seger 20 p, andraplats 18 p, tredjeplats 17 p, fjärdeplats 16p, osv. Detta oavsett antal startande lag i serien. Om två eller flera lag slutar på samma resultat i grundomgång blir lagen likaplacerade denna gång och erhåller båda samma poäng. Exempel: Vid dubbla segrare enligt ovan får båda lagen 20 p, här uppstår ingen tvåa, utan 3:e placerade laget får då 17p. Om två lag efter tre omgångar slutar på samma poängsumma avgörs deras placering av sammanlagda antal fel i grundomgången i omgång 3. Har lagen fortfarande samma antal fel skall tiden i grundomgången vara avgörande i omgång 3. Om ej heller detta skiljer lagen åt anses lagen likaplacerade. Anmält lag som ej kommer till start erhåller noll poäng och antal fel motsvarande 3 uteslutna ekipage. Undantag: Gota ponny, vid lika slutpoäng sker likaplacering.

7 Regler för Ridsportallsvenskan (Häst) Div II Anmälan Div II genomförs på hösten med anmälan enligt fastställt datum. Tävling Div II rids på Lokal tävling i tre omgångar där seriefinal ingår i omg. 3 Omgång 1 3 rids i 1,00/1.10 m bedömning A1:a. I laget skall minst en ryttare rida 1,00 m och minst en skall rida 1,10 m. Övriga väljer 1.00/1.10 Koefficient 1.5 i omgång 3 Två förklasser ska finnas, en i 1.00 m och en i 1.10 m med bedömning två faser A:0 + A:0. Ekipage med i lag eller ej får endast starta en gång i lagklassen dvs. den klass med bed A1:a. Lagsammansättning Laget skall bestå av 3-4 ekipage. Allianser tillåts för klubb som saknar eget lag i samma serie. Vid anmälan skall anges EN klubb som skall bära fakturan. Fördelning av kostnaden åvilar inblandade föreningar. Ryttarna tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. I lagtävlan skall startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som startande. Ekipaget Den individuella anmälningsavgiften får uppgå till max 140 kronor I avgiften ingår distriktets 10-krona

8 Regler för Gotacupen häst hoppning Gotacupen är till för ekipage i början av sin tävlingskarriär. Anmälan Gotacupen häst hoppning genomförs på våren med anmälan enlig fastställt datum se första sidan Tävling Gotacupen rids på Lokal tävling i tre grundomgångar där seriefinalen ingår i tredje omgången. Omgång 1-3 rids i 0,95, bed A:1a. Förklassen i omgång 1-3 ska vara 0,90, bed A eller CR. Lagsammansättning Laget skall bestå av 3-4 ekipage. Allianser tillåts för förening som saknar eget lag i samma serie. Vid anmälan skall anges EN klubb som skall bära fakturan. Fördelning av kostnaden åvilar inblandade föreningar. Ryttarna tävlar individuellt för sin ordinarie förening. I lagtävlan skall startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som startande. Ekipaget Privatekipage och ridskoleekipage som i hoppning har placering i 1,20 eller startat i högre klasser äger ej rätt att deltaga i Gotacupen. Den individuella anmälningsavgiften får uppgå till max 130 I avgiften ingår distriktets 10-krona

9 Regler för Div I Ponnyallsvenskan hoppning Läs även: Anmälan Div I genomförs på våren med anmälan senast enligt fastställt datum se första sidan Tävling Div I rids på Regional tävling i tre grundomgångar med seriefinal i sista omgången. Omgång 1-2: 70 cm-100 cm bed A:1a Omgång 3: 80 cm-110cm bed. A:1a. Koefficient 2,0 Tidtagningen skall vara automatisk. Det segrande laget i varje div. I-serie flyttas upp till elitserien. Om klubb redan har lag i elitserien skall närmast i serien efterföljande lag flyttas upp. Detta gäller även om det segrande laget avstår från att starta i elitserien. För att vara kvalificerande till elitserien skall div 1-serie bestå av sex till tolv lag. Serie med färre än sex lag i första omgången kan fullföljas, men gäller ej som kvalifikation till elitserien. Lagsammansättning Om laget består av fyra ekipage måste sammansättningen bestå av ponnyer från minst 2 kategorier. Klubb med lag tillåts att i aktuell serieomgång låna en (1) ryttare från en klubb som saknar eget lag i samma serie. Denna ryttare tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av ordförande i de båda berörda klubbarna samt skriftligt tillställas ansvarig distriktsgrenledare innan anmälningstidens utgång för första omgången. Kopia skall samtidigt skickas till arrangören av första omgången som ansvarar för att överdomaren får tillgång till dessa meddelande. I lagtävlan skall startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som startande. Ekipaget Ekipage som startat i Elit föregående år och vars lag kvarstår i Elit får ej starta Division I innevarande år. Undantag: Ekipage som föregående år varit utlånad till annan klubbs elitserielag äger rätt att starta div. I innevarande år för sin moderklubb. Med moderklubb avses den klubb som ryttaren hade licens hos föregående år. Ekipage får ej i samma omgång starta i allsvenskans olika divisioner. Brott mot denna bestämmelse medför uteslutning av laget. Den individuella anmälningsavgiften får uppgå till max 130 kr I avgifterna ingår distriktets 10-krona

10 Regler för Div II Ponnyallsvenskan hoppning Anmälan Div II genomförs på hösten med anmälan senast Enligt fastställt datum se första sidan Tävling Div II rids på Lokal tävling i tre omgångar där seriefinal ingår i omg. 3 Omgång 1-2 rids i 60cm-90cm bed A:1a Omgång 3 rids i 70cm-100cm bed A:1a Ej Koefficient Lagsammansättning Laget skall bestå av 3-4 ekipage. Om laget består av fyra ekipage måste sammansättningen bestå av ponnyer från minst 2 kategorier Allianser tillåts för förening som saknar eget lag i samma serie. Vid anmälan skall anges EN förening som skall bära fakturan. Fördelning av kostnaden åvilar inblandade föreningar. Ryttarna tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. I lagtävlan skall startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som startande. Ekipaget Ekipage får ej i samma omgång starta i allsvenskans olika divisioner. Brott mot denna bestämmelse medför uteslutning av laget. Den individuella anmälningsavgiften får uppgå till max 120 kronor I avgiften ingår distriktets 10-krona

11 Regler för Gotacupen ponny hoppning Omarbetade regler 2014, försök som kommer att utvärderas av både arrangörer och tävlande. Gotacupen vänder sig till ekipage i början av sin tävlingskarriär. Vi har utgått från Ridsporten Vill och barns tävlande, och vi tror jättemycket på att inget barn skall sållas bort i en laguttagning på denna låga nivå. Vi vill i stället att alla skall vara glada tillsammans och heja på varandra. Vi har fram tills nu ibland haft både två och tre lag från samma förening, där ryttarna hållit på SITT lag, inte på sin förening. Vi vill så här på nybörjarnivå att alla tillsammans skall känna sig som ett lag, och att alla får vara med Bedömningen är poäng för varje övervunnet hinder i omgång 1 och 2. Med 8 hinder på banan, och 3 poäng per hinder man klarar vid första anridningen, 2 poäng vid andra försöket och 1 poäng vid tredje försöket. Uteslutning enligt TR Exempel Ett exempel, Pelle rider mot hinder nr 1 klarar det felfritt får 3 poäng för det, rider mot hinder nr 2 och får där en olydnad gör en ny ansatts och klarar hindret får då 2 poäng, rider mot hinder nr 3 klarar felfritt 3 poäng till, men vid hinder nr 4 får han en olydnad till rider an igen och får ytterligare en olydnad och blir då utesluten pga 3 st olydnader som innebär uteslutning på lokal nivå och slutar då på 8 poäng. Ett annat ex Lotta rider hinder 1,2,3,4,5,6, och 7 felfritt har då 21 poäng men vid hinder 8 får hon en olydnad, rider an igen, en olydnad till, rider an igen hoppar hindret, men river det, hon får då inget poäng för det hindret och slutar på 21 poäng. Man blir alltså utesluten efter 3 olydnader på lokal tävling men får behålla den poäng som man ridit ihop fram till utelutning pga 3 olydnader. Man får bara starta med en ponny i laget Vid omgång 3 gäller stilbedömning, bed A:stil Bedömningen är alltså i A:stil och skall också bedömas så, alltså ingen poäng-bedömning per hinder utan A:stil med tillhörande stilprotokoll. Den som har minst antal fel och högst stilbedömnings poäng vinner och ingen poängbedömning på övervunnet hinder som vi haft i omg 1 och 2. De tre bästa resultaten per lag räknas. Varje förening anmäler och deltar med ett lag, där alla ryttare rider tillsammans, obegränsat antal i laget. De tre bästa resultaten räknas vid varje tillfälle. Ingen omhoppning, endast grundomgång med olika bedömningar Vid placering får alla i laget pris. Speciella GOTA-rosetter kommer att tillämpas, samma färgsättning oavsett placering. Pris till tre lag oavsett antal starter i respektive omgång. Minst tre ryttare och minst tre ponnyer för att bilda lag.

12 Lägre anmälningsavgift till distriktet, men separat lagavgift till varje arrangör. Dvs 500 kr i anmälningsavgift till distriktet, som går till priser, samt 400 kr per omgång som anmälningsavgift per omgång till arrangören. Ingen individuell klass i lagklassen Förklassen har öppnats, dvs även icke-lagryttare kan delta, obs dock begränsningen enligt kapitel Ekipaget nedan. Gota-klassen är endast öppen för lagryttare Vid lika poäng efter tre omgångar tillämpas likaplacering, ingen särskiljning alltså Anmälan Gotacupen ponny hoppning genomförs på våren med anmälan senast enligt fastställt datum på första sidan Tävling Gotacupen rids på Lokal tävling i tre grundomgångar där seriefinalen ingår i tredje omgången. Samtliga omgångar rids i lätt D Förklassen i samtliga omgångar ska vara lätt D och är öppen för alla även de som ej är med något lag Arrangör kan lägga till en tredje klass, öppen för alla Lagsammansättning Förening anmäler sitt deltagande till serien, och bildar ETT lag, med obegränsat antal ekipage, valfria kategorier. (alltså inget krav på ponnyer från minst två kategorier) Om laget består av fyra eller fler ekipage måste minst två kategorier ingå. Allianser tillåts för förening som saknar eget lag i samma serie. Vid anmälan skall anges vilken förening som skall bära fakturan. Fördelning av kostnaden åvilar inblandade föreningar. Ryttarna tävlar individuellt för sin ordinarie förening. I lagtävlan skall startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som startande. Ekipaget Privatekipage och ridskoleekipage som i hoppning har placering i (för kat A-D motsvarande lätt B-nivå OBS gäller endast avd A ) eller startat i (för Kat A-D motsvarande lätt A-nivå) äger ej rätt att deltaga i Gotacupen, gäller såväl förklass som lagklass. För ponny som tävlas av två eller flera syskon gäller villkoret per ekipage 6-årig ponny skall vara reglementsenligt kvalad till respektive klass och höjder. Den individuella anmälningsavgiften till förklassen får uppgå till max 110 kronor. I avgiften ingår distriktets 10-krona

13 Information om priser från distriktet till arrangör av serietävling 2014 Ponny Div I ponny, hopp och dressyr- grundomgång 1-3 Trekransrosetter med långa band utan text. 4 st per lag Förbundsplakett till segrande lag i varje omgång. Distriktsplakett i aluminium till övriga placerade lag från 2:a plats och därefter. 4 st per lag. Div II ponny, hopp och dressyr - grundomgång 1-3 Trekransrosetter med korta band utan text, 4 rosetter per lag Distriktsplakett i aluminium till beräknat antal placerade lag, 4 st per lag Div III dressyr ponny Tvåkransrosetter utan text, 4 st per lag Distriktsplakett i aluminium till placerade lag / 4 st per lag, undantag Gota ponny som istället för al.plakett får Gotaplakett till segrande lag i varje omgång Gotacupen ponny - grundomgång 1-3 Gotarosetter utan text, till alla i laget Inga plaketter i grundomgången Hederspris Hederspris till placerade lag i omgången är borttaget till förmån för bättre priser i slutomgången Gota ponny, pris tilldelas i år tre placerade lag oavsett antal startande lag. Antalet placerade lag i övriga serier inom hoppning bestäms av antalet startande lag i första omgången. Både hopp och dressyr: Om det blir färre lag till start än vad som var anmält, så kan det bli så att ni får returnera priser. Dock alltid lägst tre placerade lag, även om det i tabellen bara skall vara två.

14 Information om priser från distriktet till arrangör av serietävling 2014 Häst Dressyrallsvenskan div I - Grundomgång 1-3 häst Trekransrosetter med långa band utan text, 4 st per lag Distriktsplakett i aluminium till beräknat antal placerade lag, 4 st per lag Dressyrallsvenskan div II samt Ridsportallsvenskan Div II Grundomgång 1-3 häst Trekransrosetter med korta band utan text, 4 st per lag Distriktsplakett i aluminium till beräknat antal placerade lag, 4 st per lag Dressyrallsvenskan div III Tvåkransrosetter med långa band utan text, 4 st per lag Distriktsplakett i aluminium till placerade lag / 4 st per lag Gotacupen häst - Grundomgång 1-3 häst Tvåkransrosetter med långa band utan text, 4 st per lag Gotaplakett till placerade lag / 4 st per lag Grundomgång 1-3 Lagseriekörningen Trekransrosetter med korta band utan text Distriktsplakett i aluminium till beräknat antal placerade lag Hederspris Hederspris till placerade lag i omgången är borttaget till förmån för bättre priser i slutomgången Antalet placerade lag i hoppning bestäms av antalet startande lag i första omgången. Om det blir färre lag till start än vad som var anmält, så kan det bli så att ni får returnera priser. Dock alltid lägst tre placerade lag, även om det i tabellen bara skall vara två. Antalet placerade lag i dressyren är alltid tre, om 4 lag eller fler startar i serien, även om det enligt tabellen bara skall vara två.

15 Information om priser från distriktet till arrangör av serietävling 2014 Slutplacerade lag i samband med grundomgång 3, både ponny och häst Priser till max 4 ekipage per lag och tillfälle, delas ut till de som ridit i laget i omgång 3. Extrapriser härutöver för totalplacering kan efterbeställas till ryttare som i någon omgång varit med och ridit i aktuellt totaltplacerat lag. Tävlingsansvarig hos arrangerande klubb skall försäkra sig om var priserna finns senast en vecka före tävling, samt kontrollera att innehållet stämmer överens med följesedel. Om något är fel skall kontakt omedelbart tas med distriktskansliet. Vid felaktigt utdelade priser debiteras arrangören faktiska kostnader för efterbeställning och leverans : Samma storlek som i grundomgångarna, med serietext på banden. Distriktets mässingsplaketter / placerat lag Undantag ponny div I och II: Förbundets allsvenskplaketter till samtliga totalsegrande lag i respektiver serie. Detta innebär att vi packat 4 Allsvenskaplaketter i finalkassen, som skall delas ut till Ettan i varje serie i slutställningen. Övriga placerade erhåller distriktets mässingsplakett. Hederspris Div I och II Skrittäcke till vinnande lag, max 4 st delas ut per lag. Till lagledare i slutplacerade lag: En karaff med vår logga på, hoppas det blir uppskattat. Samtliga ponnyryttare div III och Gotacupen som varit med i serien erhåller i sista omgången medalj, dvs alla skall in och få ta emot något.

16 Information om priser från distriktet till arrangör av serietävling 2014 Prisutdelning sista omgången, så här bör ni göra Prisutdelning delomgång 3 som också är seriens finalomgång. Går till på följande sätt - Först delar ni ut priser till placerade lag med i er arrangörsomgång, dvs omgång 3, och så ett litet ärevarv för dessa lag. Därefter tar ni in de lag som placerat sig totalt och förrättar prisutdelning till dessa, (inkl medaljer till ponnyryttarna Div III och Gota) och så ett ärevarv. Gärna en blombukett per lagledare, bekostas av er. Special för ponny div III och Gota : Samtliga ponnyryttare div III och Gotacupen som varit med i serien skall vid sista omgången tilldelas medalj, dvs alla som deltagit skall in och få ta emot något. Alltså, när totalplacerade fått sina medaljer tar ni in resterande lagens ryttare och lagledare och delar ut medalj till alla, inkl deras reserver, vi har räknat med cirka 6 per lag så det bör räcka, annars i värsta fall får man efterbeställa. Merdalj delas endast ut till fysiskt närvarande ryttare, detta är en lagsport som förutsätter laganda. de som har åkt hem skall inte kunna få medaljen skickad till sig. Undantag är givetvis sjukdom. Tag gärna foto vid tävlingen och skicka till oss på distriktet. När det gäller Div I för ponny så vill gärna tidningen Ridsport också ha bilder, med uppgift om fotograf samt vilka som är på bilden. E-postadress är Efter avslutad tävling För att er klubb ska få ut arrangörsbidraget för tävlingen måste ni inom en vecka skicka in följande: Resultatredovisning Uppgift om antalet startande för debitering av Tio-kronan Resultatet ska även skickas till grenledaren samt till nästkommande arrangör. Blanketterna finns i lådan med priser men kan också hämtas på distriktets hemsida under blanketter. Lycka till med er tävling, och har du frågor om priserna är du välkommen att ta kontakt med oss på kansliet Överblivna rosetter skall i oskadat, ej skrynklig skick returneras till kansliet snarast, gäller speciellt rosetter med text på. kan returneras senare, antingen via postpaket, brev eller i samband med distriktsträff alternativt till distriktsgrenledare eller konsulent.

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

DRESSYR HÄST OCH PONNY 2011

DRESSYR HÄST OCH PONNY 2011 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund. DRESSYR HÄST OCH PONNY 2011 Publicerad 2011-02-01 Grenledare: Häst Johanna Ahlqvist, tel 0515-15301,

Läs mer

VÄRMLANDS RIDSPORTFÖRBUND BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN 2017.

VÄRMLANDS RIDSPORTFÖRBUND BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN 2017. VÄRMLANDS RIDSPORTFÖRBUND BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN 2017. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER Detta regelverk baseras i huvudsak på fastställda regler från Svenska Ridsportförbundet med anpassning för Division

Läs mer

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75 Regler för Lagtävlingar Hoppning och dressyr 2017 Innehåll Regler för Lagtävlingar... 0 Distriktets lagserier... 2 Gemensamma bestämmelser... 2 Tidpunkt... 2 Deltagande... 2 Tävlingsarrangörer... 3 Regler

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

Ridklubben i Grästorp, Gota Ponny 2014

Ridklubben i Grästorp, Gota Ponny 2014 Ridklubben i Grästorp, Gota Ponny 2014 Regler för Lagtävlingar Hoppning och dressyr 2015 Innehåll Regler för Lagtävlingar... 0 Distriktets lagserier... 2 Gemensamma bestämmelser... 2 Tidpunkt... 2 Deltagande...

Läs mer

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr 2010 Version 100125 Ändringar från 2009 markeras med rött Häst Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund 415 82 Göteborg 031-726 61 21 ridsport.goteborg@vsif.o.se

Läs mer

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75

Frågor till TS ordförande Lisbet Sandgren, alternativt kansliet /75 Regler för Lagtävlingar Hoppning och dressyr 2016 Innehåll Regler för Lagtävlingar... 0 Distriktets lagserier... 2 Gemensamma bestämmelser... 2 Tidpunkt... 2 Deltagande... 2 Tävlingsarrangörer... 4 Regler

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg Lagregler 2013 För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida Version 1.3 Förändringar och tillägg från 2012 är markerade med gult Innehåll: Gemensamma bestämmelser för: tävlingsarrangörer...

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2014

Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland och Västmanland för året 2014 Södermanlands Ridsportförbund Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2016

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2016 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2016 1 för Allsvenskan 2016 För att klubb ska få delta Har betalat sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och Svenska med lag i Allsvenskor Ridsportförbundet. krävs att

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2017

Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Elitserien arrangeras av SvRF.

Läs mer

BESTÄMMELSER. Allsvenskor

BESTÄMMELSER. Allsvenskor BESTÄMMELSER Allsvenskor 2012 Generella regler lag Dessa regler gäller för samtliga allsvenskor om inget annat anges. ANMÄLAN Lagserierna är öppna för klubbar anslutna till SvRF inom Upplands Ridsportförbund.

Läs mer

Ponnyallsvenskan 2010

Ponnyallsvenskan 2010 Regler Ponnyallsvenskan 2010 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2010 2009-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Elitserien i

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och Elitserierna

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2017 Södermanlands ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

Lagregler För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida

Lagregler För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida Lagregler 2011 För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida Version 2.0 Förändringar och tillägg från 2010 är markerade med blått Innehåll: Gemensamma bestämmelser för: tävlingsarrangörer...

Läs mer

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg Lagregler 2016 Betr. div. 1 hoppning häst och ponny hänvisar vi till SvRf:s hemsida: http://www3.ridsport.se/tavling/hoppning_/regler Version 1.1 Förändringar och tillägg från 2015 är markerade med gult

Läs mer

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg Lagregler 2015 Betr. div. 1 hoppning häst och ponny hänvisar vi till SvRf:s hemsida: http://www3.ridsport.se/tavling/hoppning_/regler Reglerna för Gymkhanan finns under fliken på vår hemsida. Version 1.0

Läs mer

Ridsportallsvenskan 2010

Ridsportallsvenskan 2010 Regler Ridsportallsvenskan 2010 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2010 2009-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Div I Hoppning

Läs mer

Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013

Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013 Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013 A. Gemensamma bestämmelser B. Grenspecifika hoppserier C. Grenspecifika dressyrserier A. 1. Deltagare Alla klubbar inom Smålands Ridsportförbund

Läs mer

ID: Regler för Folksam Elitallsvenska, lag- SM Svenska Ridsportförbundet. År/tidsperiod 2017

ID: Regler för Folksam Elitallsvenska, lag- SM Svenska Ridsportförbundet. År/tidsperiod 2017 Regler för Folksam Elitallsvenska, lag- SM 2017 Anordnad av Svenska Ridsportförbundet År/tidsperiod 2017 Gren Öppen för Hoppning Folksam Elitallsvenska är öppen för föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet.

Läs mer

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag- SM 2017 Svenska Ridsportförbundet

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag- SM 2017 Svenska Ridsportförbundet Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag- SM 2017 Anordnad av Svenska Ridsportförbundet År/tidsperiod 2017 Gren Öppen för Ponnyhoppning Folksam Ponnyallsvenska (elitserien) rids kalenderårsvis.

Läs mer

Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012

Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012 Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012 A. Gemensamma bestämmelser B. Grenspecifika hoppserier C. Grenspecifika dressyrserier A. 1. Deltagare Alla klubbar inom Smålands Ridsportförbund

Läs mer

Förord. Ni är varmt välkomna att kontakta respektive grenledare för att få hjälp med att tyda regler i såväl Regelboken som Tävlingsreglementet.

Förord. Ni är varmt välkomna att kontakta respektive grenledare för att få hjälp med att tyda regler i såväl Regelboken som Tävlingsreglementet. REGELBOKEN 2016 2 Förord I denna regelbok har distriktets tävlingssektion samlat bestämmelser som gäller för distriktsmästerskap, lagtävlingar, championat och cuper i Norrbottens distrikt. Norrlandsmästerskapens

Läs mer

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag-sm 2018

Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag-sm 2018 Regler för Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag-sm 2018 Anordnad av Svenska Ridsportförbundet År/tidsperiod 2018 Gren Öppen för Ponnyhoppning Folksam Ponnyallsvenska (elitserien) rids kalenderårsvis.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län År/tidsperiod 2015 Gemensamma

Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län År/tidsperiod 2015 Gemensamma Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län Gemensamma Deltagare i DM måste tävla för klubb som är ansluten till Stockholms bestämmelser Läns Ridsportförbund StRF. DM och -DM arrangeras

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

Regelverk 2016 Norrlandsmästerskap

Regelverk 2016 Norrlandsmästerskap Regelverk 2016 Norrlandsmästerskap Senast ändrad 2015-02-21 Strandgatan 1 871 45 Härnösand mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Dags för ännu ett nytt tävlingsår för oss

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Bestämmelser för Stockholmscupen Hoppning Hösten 2016 Våren 2017 Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Öppet för Stockholms- och Ponnycupen är en utbytestävling i dressyr och hoppning mellan

Läs mer

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011 1 1. Tidpunkt och indelning: Tävlingen genomförs under oktober-november. Skåne delas i grupper så att antalet blir ca 7-8 lag/grupp. 2. Anmälan och avgifter: Anmälan ska vara Skånes RF tillhanda senast

Läs mer

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11 Regelverk 2011 Senast ändrad 2011-02-11 Idrottens Hus Box 384 831 25 ÖSTERSUND 010-476 42 38 mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Då är det nytt år och med det lite nya

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Bestämmelser för Stockholmscupen Dressyr Hösten 2016 Våren 2017 Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Öppet för Stockholms- och Ponnycupen är en utbytestävling i dressyr och hoppning mellan

Läs mer

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Seriemotocross 2015 reviderad 17 jan 2015 Röd text = ny text eller regel 1. ORGANISATION Västra Serieföreningen Motocross handlägger organisatoriska och administrativa

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

Regelverk Senast ändrad Övergård Sollefteå

Regelverk Senast ändrad Övergård Sollefteå Regelverk 2015 Senast ändrad 2015-02-08 Övergård 213 881 93 Sollefteå 010-476 42 38 mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Dags för ännu ett nytt tävlingsår för oss i Mittsvenska.

Läs mer

2. Organisation Serieföreningen ansvarar för organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande organ i dessa frågor.

2. Organisation Serieföreningen ansvarar för organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande organ i dessa frågor. 1. Inledning Serieföreningen i Västra Distriktet har nöjet att inbjuda till serietävling i motocross. Serien skall ge klubbarna i Västra distriktet en chans att matcha sina bästa förare mot varandra, i

Läs mer

Distriktsmästerskap Dalarna Regler

Distriktsmästerskap Dalarna Regler Distriktsmästerskap Dalarna Regler DM-regler 2016 1 Gemensamma regler alla discipliner 1. Distriktsmästerskap ska årligen hållas inom distriktet. Om detta ej är möjligt får DM avgöras på närliggande tävlingsplats

Läs mer

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder Förord Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Lathund TR dressyrtävlingar för pararyttare

Lathund TR dressyrtävlingar för pararyttare Lathund TR dressyrtävlingar för pararyttare Förord Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Hoppfunktionärer! Funktionär vid framhoppningen

Hoppfunktionärer! Funktionär vid framhoppningen Funktionär vid framhoppningen Hoppfunktionärer! Vi är väldigt glada för all hjälp! Vi är en ideell förening och är i stort behov av stöd. Den här lilla instruktionen är till hjälp för dig som är tävlingsfunktionär

Läs mer

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning Dressyrtävlingar för ryttare med Förord Dressyrtävlingar för ryttare med anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser och II - Dressyr. Nedan

Läs mer

Regler Nedre Norra distriktsserien 2017

Regler Nedre Norra distriktsserien 2017 Klasser: Maskin klasser, Mx1,Mx2 och Open. Licensklasser: Elit, Senior, Junior, Bredd, MX-Girls Regler Nedre Norra distriktsserien 2017 Tillägg: Förare ska ha tävlingslicens för klubben man representerar

Läs mer

Vi ber alla som innehar ett vandringspris att lämna in dem senast den 10/11!

Vi ber alla som innehar ett vandringspris att lämna in dem senast den 10/11! PROPOSITION till Torns Ryttarförenings Klubbmästerskap och Minimästerskap 2016 Hoppning och Dressyr för häst och ponny 19 och 20 november 2016 KLUBBTÄVLING Vi ber alla som innehar ett vandringspris att

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap INNEHÅLL 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen

Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen 2017-02-09 Innehåll Kap. 1. Svenska Cupen... 3 1. Förutsättningar (150913)... 3 2. Anmälan (150913)... 3 3. Uteblivande (150913)... 3 4. Byte mellan klass, lag eller

Läs mer

VETLANDAORTENS RYTTARFÖRENINGS POLICY VID LAGTÄVLINGAR

VETLANDAORTENS RYTTARFÖRENINGS POLICY VID LAGTÄVLINGAR VETLANDAORTENS RYTTARFÖRENINGS POLICY VID LAGTÄVLINGAR Allmänt Alla intresserade vars häst/ponny av sportkommitén före seriens start bedöms ha kapacitet att delta skall beredas plats i division III-I lagen

Läs mer

TR I 2011 ÄNDRINGAR. Bengt Sånesson 1. Mom 110. Mom 111 p 4(e) Mom 122.1. Mom 124. Mom 123

TR I 2011 ÄNDRINGAR. Bengt Sånesson 1. Mom 110. Mom 111 p 4(e) Mom 122.1. Mom 124. Mom 123 Mom 110 TR I 2011 ÄNDRINGAR I de fall texten i grenspecifika TR avviker med texten i TR I,,gäller de grenspecifika reglerna. I de fall texten i grenspecifika TR avviker med texten i TR I, gäller TR I.

Läs mer

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2007-01-01 till och med 2008-12-31, med undantag för freestyle där dessa bestämmelser gäller från och med 2007-01-01 till och med

Läs mer

Distriktsmästerskap Dalarna Regler

Distriktsmästerskap Dalarna Regler Distriktsmästerskap Dalarna Regler DM-regler 2017 1 Gemensamma regler alla discipliner 1. Distriktsmästerskap ska årligen hållas inom distriktet. Om detta ej är möjligt får DM avgöras på närliggande tävlingsplats

Läs mer

Motionslagstävlingen i korthet Grundkrav är att klubben skall ha anmält ett lag till serien o

Motionslagstävlingen i korthet Grundkrav är att klubben skall ha anmält ett lag till serien o INLEDNING Motocrosskommittén i Östra Distriktet har nöjet att inbjuda till serietävling i motocross inför 2010. Serien skall ge klubbarna i Östra distriktet en chans att matcha sina bästa förare mot varandra

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2015

Bestämmelser Smålandsserien 2015 Bestämmelser Smålandsserien 2015 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i.

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i. Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2013-01-01 till och med 2013-12-31. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat

Läs mer

Proposition för Ljungby Ridklubb

Proposition för Ljungby Ridklubb Förbundet Utbildning Tävling Hästkunskap Häst & Ryttare Meny Start Internetanmälan Tävlingsadministration Proposition för Ljungby Ridklubb nationell, regional tävling i hoppning ponny, ridhäst, 8-10 April

Läs mer

1. Sekretariat & startanmälan: Sekretariatet är beläget i ridhuset och öppnar kl. 8:00 på tävlingsdagen.ekipaget är automatiskt startanmält.

1. Sekretariat & startanmälan: Sekretariatet är beläget i ridhuset och öppnar kl. 8:00 på tävlingsdagen.ekipaget är automatiskt startanmält. Ryttarmeddelande Vi hälsar Dig varmt välkommen till Kanalhoppet 2016, Söderköpings Ryttarsällskaps lokala & regionala hopptävlingar för ponny & ridhäst den 2 3 juli 2016. Telefonnr. på tävlingsdagen är

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2016

Bestämmelser Smålandsserien 2016 Bestämmelser Smålandsserien 2016 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

Duntis Cupen 2010 ÅRETS DELTÄVLINGAR. (Datum är preliminära, kan ändras)

Duntis Cupen 2010 ÅRETS DELTÄVLINGAR. (Datum är preliminära, kan ändras) Duntis Cupen 2010 deltävlingar består av RS- och RSP-samt SS tävlingar på grus. Serien är öppen för alla förare med 4 & 2-hjulsdrivna tävlingsbilar, även från andra distrikt än Östergötland. De startande

Läs mer

Kick-Off. För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare

Kick-Off. För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare Kick-Off För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare Dagens upplägg Tävlingar 2016 och 2017 Vad krävs för att få tävla? SoRK:s funktionärer T-SEK Verksamhetsplan/Värdegrund TDB och Equipe och tävlingsplatsen

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Hoppning Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer

Läs mer

Norrlandsmästerskap Hoppning för ponny

Norrlandsmästerskap Hoppning för ponny Norrlandsmästerskap Hoppning för ponny NM består av tre mästerskap, NM för kategorierna B, C och D. Ryttare får deltaga med max 2 ponnyer per kategori i klass 1 och 2, men i NM-klass 3 med endast 1 ponny

Läs mer

SERIEREGLER SERIEN SÖDRA 2017.

SERIEREGLER SERIEN SÖDRA 2017. 1.0 ORGANISATION SERIEREGLER SERIEN SÖDRA 2017. Motocrosskommittén i Södra Motorcykelförbundet handlägger organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande i dessa frågor. Anmälan om

Läs mer

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms. Ungdoms SM

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms. Ungdoms SM Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms 1. Grenar, genomförande och resultat 1.1. Villkor för deltagande 1.2. Anmälan 2. Agility 2.1. Individuellt 2.2. Lag 2.3. Ordningsföljd mellan ekipage Ungdoms SM 2.4.

Läs mer

Regler för ÖstraMX Serie 2010

Regler för ÖstraMX Serie 2010 Regler för ÖstraMX Serie 2010 INLEDNING Motocrosskommittén i Östra Distriktet har nöjet att inbjuda till serietävling i motocross inför 2010. Serien skall ge klubbarna i Östra distriktet en chans att matcha

Läs mer

Administrera tävling/proposition/anmälningar i TDB

Administrera tävling/proposition/anmälningar i TDB Administrera tävling/proposition/anmälningar i TDB Hantering av proposition Allmänt: När tävlingsansökan har godkänts av distrikt och/eller SvRF öppnas möjligheten att skapa proposition, i dagsläget 120

Läs mer

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Version 4 2017-05-12 Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Detta dokument är ett komplement till reglerna vid lydnadstävlingar. Dessa anvisningar kan uppdateras löpande. 3. Ansökan om och redovisning

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 150526 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Ändringar i TR III 2015

Ändringar i TR III 2015 Ändringar i TR III 2015 Moment Ändring/nyheter Syfte Ordet han förändrat till ryttaren i de flesta fall eller till vem det berör. 300 Allmänt Mera utförlig beskrivning av vad en Tydlighet hopptävling är

Läs mer

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Serieregler 2016

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Serieregler 2016 VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Serieregler 2016 reviderad 19 april Röd text = ny text eller regel 1. ORGANISATION Västra Serieföreningen Motocross handlägger organisatoriska och administrativa frågor.

Läs mer

Manual SGDF:s Seriespel 2016

Manual SGDF:s Seriespel 2016 Manual SGDF:s Seriespel 2016 Övergripande Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt de gällande publikationerna av: Regler för golfspel Spel- och tävlingshandboken

Läs mer

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR:

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: STOCKHOLMSCUPEN 2011 ARRANGÖR & KONTAKTPERSONER Datum Arrangörsklubb 29:e maj MHF Skarpnäck Kontaktman: Peter Glas Telefon:

Läs mer

Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017

Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017 Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017 170321 Tävlingsform: Lagtävling matchspel mellan klubbar anslutna till Upplands Golfförbund (UGF). Tävlingen spelas mellan av klubbarna anmälda

Läs mer

Välkommen till Norrköping Horse Show maj 2014 Regional & Nationell Häst Hoppning PM till Proposition i TDB

Välkommen till Norrköping Horse Show maj 2014 Regional & Nationell Häst Hoppning PM till Proposition i TDB Regional & Nationell Häst Hoppning PM till Proposition i TDB www.norrkopinghorseshow.se E-Mail: info@norrkopinghorseshow.se Anmälan Anmälan kan göras från den 13 april kl. 18.00 Anmälningstiden utgår tisdag

Läs mer

Ändringar i TR II 2010

Ändringar i TR II 2010 Ändringar i TR II 2010 * finns ett förtydligande sist i momentet Understruken text = ändring/tillägg 2010 Mom 204 Anmälan skall ske efter resp propositions bestämmelser och vara arrangören tillhanda sista

Läs mer

VIKTIG INFORMATION till alla som vill vara med och tävla på Djursholms ridklubbs interntävlingar

VIKTIG INFORMATION till alla som vill vara med och tävla på Djursholms ridklubbs interntävlingar Reviderad 171121 VIKTIG INFORMATION till alla som vill vara med och tävla på Djursholms ridklubbs interntävlingar Medlem För att tävla på klubbens interntävlingar måste du vara medlem i DRK och om du inte

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS Mästerskap Individuella Uppgjord Rev Rev Rev Rev Rev TB 01 Banskytte, gevär, liggande 83.03 99.01 00.06 01.01 11.03 12.12 TB 02 - ställn. seniorer 83.03 87.02

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4 Skåneserien

Läs mer

RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014

RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014 RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014 1. Generellt Cupen består av fyra stycken tävlingar och totalresultatet är rankinggrundande. OBS! ingen deltävling är obligatorisk Tävlingarna

Läs mer

Tävlingsreglemente för SAM

Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente av år 1989 för Svenska Akademiska Mästerskapen i dressyr och hoppning (SAR SAM-TR). Reviderade 21 april 2002 Tävlingsreglementets tillämpning: Mom 1 Styrelsen

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Foto: Andreas Svensson/West Photo. Tävlingsbestämmelser Kvinnlig Artistisk Gymnastik

Foto: Andreas Svensson/West Photo. Tävlingsbestämmelser Kvinnlig Artistisk Gymnastik Foto: Andreas Svensson/West Photo Tävlingsbestämmelser Kvinnlig Artistisk Gymnastik Januari 2017 Innehållsförteckning Allmänna Tävlingsbestämmelser 2017... 4 1. Rikstävlingar Kvinnlig Artistisk Gymnastik...

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

Välkommen till Folkungabygdens Ryttarförening

Välkommen till Folkungabygdens Ryttarförening Ryttarmeddelande Välkommen till Folkungabygdens Ryttarförening Regional/Nationell hopptävling 15-16 juni 2013 Solla Herrgård Startlistor publiceras på http://online.equipe.com/. Anläggningsskiss hittar

Läs mer

Lagledare nedre norra 2014

Lagledare nedre norra 2014 Sida 1 Lagledare 2014 Lagledare nedre norra 2014 Klubb: Namn: Mobiltele: Epost: Alfta-Edsbyn Thessa Ohlsson 073-830 29 02 thessa.ohlsson@lagsmmx.se; Alfta-Edsbyn Neo Ohlsson 070-345 27 97 Bollnäs Pelle

Läs mer

PROPOSITIONER FÖR Mälarcupen (lokal)/allsvenskan (regional)

PROPOSITIONER FÖR Mälarcupen (lokal)/allsvenskan (regional) PROPOSITIONER FÖR Mälarcupen (lokal)/allsvenskan (regional) I VOLTIGE DEN 21-22/5 2016 ARRANGÖR: Salaortens Ryttarförening (SORF) PLATS: Vallby Ryttargård 100 733 91 Sala Särskilda bestämmelser: 1) Tävlingen

Läs mer

OBS!! Vaccinationsintyg skall uppvisas i sekretariatet innan urlastning.

OBS!! Vaccinationsintyg skall uppvisas i sekretariatet innan urlastning. Ryttarmeddelande Välkommen till Räkanhoppet 2016 Ankomst Du kommer att tas emot av våra parkeringsvakter som anvisar dig var du skall ställa trailer, husvagn, lastbil och personbil. Följ deras anvisningar.

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

SERIEREGLER SERIEN SÖDRA 2015.

SERIEREGLER SERIEN SÖDRA 2015. SERIEREGLER SERIEN SÖDRA 2015. 1. ORGANISATION Motocrosskommittén i Södra Motorcykelförbundet handlägger organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande i dessa frågor. Anmälan om deltagande

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14

FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14 FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14 Folksam Scandinavian Open 2014 Särskilda bestämmelser Dressyr Samarbetspartner: Folksam Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda

Läs mer

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan 2015-02-20 Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- I grunden gäller Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och anvisningar. Nedanstående sammanställning är utdrag och förtydligande av dessa

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 140120

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 140120 Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 140120 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Bestämmelser för Distriktsmästerskap i Rallycross 2010

Bestämmelser för Distriktsmästerskap i Rallycross 2010 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET Bestämmelser för Distriktsmästerskap i Rallycross 2010 Deltagare I tävlingen deltar förare med giltig Rallycross, Racing licens. Tävlande om DM tecken är förare med licens

Läs mer

Inbjuder till SKF-trofén 2004 i Piteå den 12-14 mars 2004

Inbjuder till SKF-trofén 2004 i Piteå den 12-14 mars 2004 NORRBOTTENS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Inbjuder till SKF-trofén 2004 i Piteå den 12-14 mars 2004 På uppdrag av Svenska Konståkningsförbundet inbjuder Norrbottens Konståkningsförbund och Piteå Konståkningsklubb

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt och klubbar som arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Senast uppdaterad 2010-01-17. Propositionen Viktiga datum och tidpunkter är när tävlingen öppnas för

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens 320 Hinder / Generellt / Plastbom. Vanlig träbom, måste användas som toppbom.

Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens 320 Hinder / Generellt / Plastbom. Vanlig träbom, måste användas som toppbom. TR III Hoppning Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens 320 Hinder / Generellt / Plastbom Behöver inte vara i samma färg. 323 Vattengravar/ Hinder med vatten Vanlig träbom, målad i samma

Läs mer