Från: Mona Hamberg Skickat: den 30 januari :58. Till: Mona Hamberg; VC$sterbottens RidsportfC6rbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från: Mona Hamberg Skickat: den 30 januari :58. Till: Mona Hamberg; VC$sterbottens RidsportfC6rbund"

Transkript

1 Från: Mona Hamberg Skickat: den 30 januari :58 Till: Mona Hamberg; VC$sterbottens RidsportfC6rbund Ämne: Re: Motion till Västerbottens ridsports förbund Stöcke 30/ Motion angående egen ponny kommitte i SvRFVi, Stöcke Ponny Förening vill att i SvRF skall det finnas en ponny kommitte som bara jobbar och inriktar sig på ponnyfrågar i förbundet. Denna kommitte skall ha en styrelse som jobbar specifikt med ponnysportens utveckling och ponnyfrågor.denna kommitte skall ha samma mandat som övriga sektioner och kommitter i förbundet. Denna kommitte skall sammarbeta med andra inom SvRF med gemensamma frågor inom sporten. Med Vänliga hälsningar Ordförande Stöcke PonnyFörening Lennart Eriksson

2 Motion till Västerbottens Ridsportförbunds årsmöte från Kågedalens Ryttarförening och Skellefteå Ridklubb Vi föreslår att Västerbottens Ridsportförbund aktiverar Handikappsektionen, som är beslutad enligt stadgarna och att den benämns Kommittén för funktionshindrade utövare (FU) FU skall arbeta för att främja och utveckla möjligheter till deltagande på tävling och i ridskoleverksamhet för funktionshindrade utövare. FU skall ansvara för att utbildning och fortbildning av ledare och funktionärer genomförs med deltagare från Västerbotten. FU skall ha samma status, resurser och mandat som övriga sektioner/kommittéer i Västerbottens Ridsportförbund. FU Västerbotten skall representeras på förbundsnivå. Nuvarande representant är Eva Lindström. FU skall hålla sig väl underrättad om utvecklingen av ridsporten för funktionshindrade utövare i Sverige och internationellt. Med vänlig hälsning Styrelserna Kågedalens Ryttarförening och Skellefteå Ridklubb

3 Motion till Västerbottens Ridsportförbunds årsmöte från Skellefteå Ridklubb Angående policydokument för ponnyidrotten i länet Vi föreslår att Västerbottens Ridsportförbund upprättar ett policydokument för utveckling av ridsporten med unga ponnyryttare i Västerbotten. Mål, Syfte, Vision och förväntat resultat. Prioriterade uppgifter enligt SvRFs policy- och handlingsplan är bla: Att utveckla tävlingsformer så att andelen barn- och ungdomar som vill delta i tävlingsverksamhet ökar. Att utveckla former så att ridklubben kan ha fler och för olika målgrupper anpassade tävlingsinslag. Att utveckla tävlingsformer som ger möjlighet till samverkan mellan bredd och elit. Att etablera och göra konceptet "Ridsportens vill" känt i alla discipliner. Att arbeta för att tävlingsarrangemang ska bli attraktiva för ryttare arrangörer, funktionärer, publik och sponsorer. Vi föreslår VRiF att beakta nedanstående förslag till utveckling av ponnysporten i länet och att upprätta ett policydokument. VRiF skall arbeta för att främja och utveckla möjligheter till deltagande på tävling och i ridskoleverksamhet för ponnyryttare. Såväl ryttare som tävlar på ridskoleponny som ryttare med egen ponny. VRiF skall ansvara för att utbildning och fortbildning av ledare, tränare och funktionärer inom ponnyridning/-tävling genomförs med deltagare från Västerbotten. VRiF skall öka rekrytering, motivering, kvalitet och tävlingsmöjligheter för ponnyryttare. VRiF skall öka möjligheterna att arrangera tävlingar på lägre nivå ex. D- och E- nivå i hoppning. VRiF skall uppdatera regelverket för proppgranskning så att det inte blir ett hinder för tävlingsarrangörerna, vilket man upplever att det är idag. Med vänlig hälsning Styrelsen och Tävlingssektionen Skellefteå Ridklubb

4 Jur. kand. Malin Wikström Vännäs Motion angående barn och ungdomars ålder på ponny Nuvarande åldersgränser för ponnyryttare är: B-ponny högst 13 år (fälttävlan och dressyr 14 år) C- och D-ponny högst 18 år Avdelning B har ingen åldersgräns. Mitt förslag är att man behåller nuvarande åldersgränser av följande skäl: Övergripande anser jag att ridsporten ska vara en breddsport och att man ska arbeta med att göra den attraktiv för många. Det ska finnas flera olika möjligheter att komma in i sporten på ett enkelt sätt oavsett ålder. Jag vet också att det råder en stor konkurrens och utbud från både andra sporter och fritidsaktiviteter för barn och ungdom. Att införa nya åldersregler för ponny som innebär begränsningar vid olika tidpunkter anser vi vara förödande och bör noga övervägas för att säkerställa att konsekvenserna inte blir att Sverige mister en stor del av rekryteringsbasen till sporten. Det påverkar hela ridsporten som bransch med en krympande ekonomi. Juridiska byrån M Wikström Box 15 Org nr: Plusgiro: VÄNNÄS Bankgiro: Tel: Godkänd för F-skatt

5 Jur. kand. Malin Wikström Enligt uppgift i media har det framkommit att nedan är det som diskuteras som underlag till kommande förslag. 1. Att begränsa insteget till sporten genom att barn (upp tom 12 år) oavsett storlek på ponny/häst i princip inte ska få tävla på riktigt (specialbedömningar, avd. B). 2. Att begränsa antalet riktiga tävlingsår på ponny till 3 år (13-16 år). 3. Att införa en ny ålderskategori för ponny (17-20 år) som enligt min bedömning innebär en begränsning då underlaget till egna klasser knappt kommer att finnas i stor del av landet, vilket kraftfullt marginaliserar ålderskategorin. Intresset kommer vara lågt, och sannolikt kommer ålderskategorin med automatik försvinna på sikt. Min bedömning är att om ovan eventuella nya åldersregler införs så kommer det bli färre som tar steget in i sporten vilket kommer få förödande konsekvenser för rekryteringsunderlaget. 1. Barn och familjer kommer helt sonika att välja bort ridsporten till förmån för en annan sport. Redan idag krävs det både pengar och tid för att kunna utöva sporten. Med begränsningar ovan blir det än svårare, dyrare och med en mycket lång transportsträcka för att komma in i sporten på riktigt. 2. Generellt kommer färre att välja att gå in i ponnysporten mot bakgrund till att antalet riktiga ponnyår minskar. Det blir både en ekonomisk och känslomässig fråga. Att investera i något för en kort tid kommer att avskräcka många. Idag har många av de ryttare som ligger på topp på C- och D-ponny gjort många starter/ponnyår antingen på B- eller C-ponny i tidig ålder, dvs i årsåldern. Det är bara att gå in och studera statistiken på TDB för de senaste åren. Juridiska byrån M Wikström Box 15 Org nr: Plusgiro: VÄNNÄS Bankgiro: Tel: Godkänd för F-skatt

6 Jur. kand. Malin Wikström 3. Begränsningarna i ponnysporten kommer ej medföra att fler kommer köpa/rida häst. För familjer utan hästbakgrund är det ett mycket större och svårare åtagande att köpa en stor häst än en ponny. Barnen är inte tillräckligt stora för att hantera en stor häst, det kräver mer uppbackning i form av tränare osv. Den enklare vägen in i sporten via en ponny försvinner och många kommer att avstå, tappa intresset och konsekvensen är att man även tappar här jämfört med idag. 4. De familjer med barn i åldern år som väljer att köpa häst och hoppar över ponny i och med begränsningarna. Risken är stor att detta ger bortfall av utövare. De är en för många känslig ålder. I den här åldern är det varken enkelt att rida stor häst eller att nå framgång och då speciellt när barnet ej erhållit erfarenhet från viktiga tävlingsår på ponny. Min uppfattning är att dagens åldersgränser fungerar bra och vi har inte fått någon rimlig förklaring till att de skulle förändras eller varför. De skäl som uppgivits, ex RFs riktlinjer bedömer jag inte vara skäl för att införa ovan åldersgränser och med stora konsekvenser. Jag har jämfört med andra idrottsförbund och tagit del av deras diskussioner och inte fått uppfattningen att något förbund har jämförbara planer. Med vänliga hälsningar Malin Wikström Vännäs Ryttarförening Köpmangatan Vännäs Juridiska byrån M Wikström Box 15 Org nr: Plusgiro: VÄNNÄS Bankgiro: Tel: Godkänd för F-skatt

7 Jur. kand. Malin Wikström Vännäs Motion angående egen ponnykommittee i Svenska Ridsportförbundet Jag föreslår att det skall finnas en egen ponnykommittee i Svenska Ridsportförbundet. Denna ponnykommittee skall bara jobba med och inrikta sig på ponnyfrågor i förbundet. Denna kommittee skall ha en egen styrelse som jobbar specifik med ponnysportens utveckling och ponnyfrågor. Denna kommittee skall ha samma mandat som övriga sektioner och kommittéer i förbundet. Med vänlig hälsning Malin Wikström Vännäs Ryttarförening Köpmangatan Vännäs Juridiska byrån M Wikström Box 15 Org nr: Plusgiro: VÄNNÄS Bankgiro: Tel: Godkänd för F-skatt

8 MOTION Till svenska ridsportförbundets förbundsmöte Är körning som disciplin inom Svenska Ridsportförbundet på ett sluttande plan? Frågan är berättigad. Antalet Licensierade kuskar uppgår 2013 till knappt 300 och siffran har varit rätt konstant under många år. Av landets 19 distrikt har 13 färre än 15 licensierade kuskar. De fyra största distrikten (Skåne, Västerbotten, Stockholm och Halland) redovisar tillsammans 156 licensierade kuskar D v s 15 distrikt delar på ca hälften av kuskarna och det betyder att somliga distrikt i praktiken saknar körning som aktiv del av respektive distriktsförbunds verksamhet. Ser man på antalet tävlingar och startande är siffrorna i stort sett desamma.( Statistik framtagen av Anna Limegård januari 2014). Slutsatsen blir närmast att om inget görs för att vända siffrorna kommer körningen att vara av så liten omfattning att det inte kommer att finnas underlag för nationella mästerskap och internationell representation om ca 10 år. Av undersökningar jag gjort inom Svenska Ridsportförbundet främst i form av frågor till Kör kommittén, Tävlingssektionen och Förbundsstyrelsen kan jag dra följande slutsatser. Kör kommittén har en i förhållande till intäkterna från tävlingslicenser inbetalde av kuskar relativt sett mer pengar än vad som motsvarar intäkterna. Dessa pengar används i stort sett uteslutande till stöd för landslags ekipage och i någon mån för gemensamma tävlings organisatoriska åtgärder (TR, utbildning av domare m m). På motsvarade sätt satsar TS en del resurser på körningen bl a till landslagsledning. Några resurser av betydelse satsas däremot inte på att skapa en återväxt inom kör sporten. Det saknas helt enkelt en strategi från Förbundets sida när det gäller stöd för en utveckling av körsporten. På fråga om strategi dokument blir FS svaret skyldigt. För oss som vill se ett Ridsportförbund med alla discipliner i utveckling är det vi ser, och kan utläsa om Körningens framtid, högst oroväckande. Med utgångspunkt från ovan beskrivna förutsättningar yrkar jag att Förbundsmötet beslutar, Att uppdra till Förbundsstyrelsen att utarbeta en strategi för körningens utveckling där alla delar och nivåer, inklusive ridskolorna, engageras för att göra körningen till en stabil och viktig del av Ridsportförbundets verksamhet. Kvarnriset Hans-Erik Persson Medlem i Mellanbygdens Ryttarförening

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Barn och ungdom Utbildning Avel och hästhållning SPORT - TÄVLING att bli en ledande sportnation RIDKLUBB - RIDSKOLA att vidareutveckla ett rid-

Läs mer

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och Vision: vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och tävlingsutövare. Vi skall ligga i framkant i vår utbildningsverksamhet och verka

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING Punkt Ärende Hänvisning mm. 10.00 Välkomstanförande Medaljörerna hedras Stämmans öppnande Svenska Ridsportförbundets ordförande Anders Mellberg Öppningsanförande

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte den 18 mars 2015 HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN 2014 ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR Vårt förbund står på en stabil grund med en omfattande verksamhet Den ideella föreningen

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet SvRF idag Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt därtill anknuten verksamhet nationellt och internationellt.

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07 Personinformation Distriktsstyrelsen Foto: Mittsvenska Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola.

Läs mer

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312.

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Styrelsen Protokoll Protokoll 11/12 Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Plats: Ledamöter: Anmäld förhindrad:

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

Regelverk 2016 Norrlandsmästerskap

Regelverk 2016 Norrlandsmästerskap Regelverk 2016 Norrlandsmästerskap Senast ändrad 2015-02-21 Strandgatan 1 871 45 Härnösand mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Dags för ännu ett nytt tävlingsår för oss

Läs mer

Verksamhetsplan för tävlingssektionen i Västergötland Upprättad

Verksamhetsplan för tävlingssektionen i Västergötland Upprättad Verksamhetsplan för tävlingssektionen i Västergötland 2010 Upprättad 2010-01-21 Vad händer under året 2010 Allmänt Tävlingssektionen består under 2010 av Ordförande Grenledare Hoppnng häst Grenledare Hoppning

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län År/tidsperiod 2015 Gemensamma

Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län År/tidsperiod 2015 Gemensamma Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län Gemensamma Deltagare i DM måste tävla för klubb som är ansluten till Stockholms bestämmelser Läns Ridsportförbund StRF. DM och -DM arrangeras

Läs mer

Dessa verksamheter skall genomsyra kärnverksamheterna: Värdegrunden Barnrättsperspektivet God hästhållning Säkerhet

Dessa verksamheter skall genomsyra kärnverksamheterna: Värdegrunden Barnrättsperspektivet God hästhållning Säkerhet Verksamhetsplan 2019 Så här arbetar Södermanlands Ridsportförbund Södermanlands Ridsportförbund (SöRF) är en ideell förening och ska arbeta som Svenska Ridsportförbundets (SvRF) regionala organ i enlighet

Läs mer

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov.

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov. Dalarnas Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Distriktens roll/distriktens idé (från basutbud för distrikten) Att vara samarbetsorganisation för klubbarna i sitt distrikt. Att ta till vara klubbarnas intresse

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2012-2013 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Nöjdare medlemmar

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Norrlandsmästerskap Hoppning för ponny

Norrlandsmästerskap Hoppning för ponny Norrlandsmästerskap Hoppning för ponny NM består av tre mästerskap, NM för kategorierna B, C och D. Ryttare får deltaga med max 2 ponnyer per kategori i klass 1 och 2, men i NM-klass 3 med endast 1 ponny

Läs mer

Stockholms Läns Ridsportförbund

Stockholms Läns Ridsportförbund Stockholms Läns Ridsportförbund STOCKHOLMS LÄN 1 av Svenska Ridsportförbundets 19 distrikt 118 föreningar (+2 under anslutning) Föreningar i 24 av 26 kommuner i Stockholms Län ~27 500 medlemmar i föreningarna

Läs mer

Projekt SvRF Lägesinformation

Projekt SvRF Lägesinformation 1/6 Projekt SvRF Lägesinformation 2012-12-02. 01. Bakgrund 02. Uppdraget 03. Förbundet, WRAS 04. Distrikten 05. Klubbarna 06. Medlemmarna 07. Westernridning - förutsättningar för tillväxt. 08. Varför vill

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2017

Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Elitserien arrangeras av SvRF.

Läs mer

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Tack till alla medverkande! Bakgrund: Med anledning av den rådande situationen i Västerbottens Ridsportförbund, där tävlingsorganisation för närvarande

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Gävleborgs Ridsportförbundet (GRF) är en ideell förening, och skall arbeta som Svenska Ridsportförbundets (SvRF) regionala organ i enlighet med SvRFs ändamål. Gävleborgs Ridsportförbund

Läs mer

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING Gröna tråden Historik Skogslottens Ryttarförening är Norrköpings största och Sveriges femte största ridklubb. Vi har hela 500 medlemmar i veckan som rider lektioner hos

Läs mer

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK Leksands Ridklubb Att vara medlem i LRK Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Förmåner 1 2.1 Medlemstidningen Häst & Ryttare 1 2.2 Olycksfallsförsäkring 1 2.3 Delta i aktiviteter 1 2.4 Nyttja anläggningen

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Vår vision Att bli en arena för högkvalitativa tävlingar samt att erbjuda marknadens bästa ridskola. Övergripande mål 2013 Attraktiv anläggning där alla grupper

Läs mer

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA AFFÄRSPLAN 2015-2018 1 VISION 3 2 VÄRDEGRUND 3 3 VERKSAMHETSBESKRIVING 3 3.1 UTBUD 3 3.2 SÄKERHET 4 3.3 GOD HÄSTHÅLLNING 4 3.4 UTBILDNING 4 3.5 PERSONAL 4

Läs mer

Information ang. Extra årsmöte SRF

Information ang. Extra årsmöte SRF Information ang. Extra årsmöte SRF Skogslottens Ryttarförening (SRF) bildades den 8 januari 2000 riktar sig till lektionsryttare och privatryttare på ponny och storhäst i discipliner som hoppning, dressyr,

Läs mer

Reviderad Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK

Reviderad Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK Leksands Ridklubb Att vara medlem i LRK Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Förmåner 1 2.1 Medlemstidningen Häst & Ryttare 1 2.2 Olycksfallsförsäkring 1 2.3 Delta i aktiviteter 1 2.4 Nyttja anläggningen

Läs mer

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på Mål och vision Nivå Västmanlands två Ridsportförbund 2011-01-18 Nivå fyra Fastställd av distriktsstyrelsen 11 1 Klicka här för Innehåll

Läs mer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Organisation Inom Hallands Ridsportförbund finns följande sektoner och kommittéer: Ungdomssektionen (DUS) Utbildning Tävlingssektionen

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2014

Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland och Västmanland för året 2014 Södermanlands Ridsportförbund Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck

Läs mer

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA AFFÄRSPLAN 2013-2015 1 VISION 3 2 VÄRDEGRUND 3 3 VERKSAMHETSBESKRIVING 3 3.1 PRODUKTPORTFÖLJ 3 3.2 SÄKERHET 4 3.3 GOD HÄSTHÅLLNING 4 3.4 UTBILDNING 4 3.5 PERSONAL

Läs mer

Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens Tillkommit. finns ingen lägsta åldersgräns

Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens Tillkommit. finns ingen lägsta åldersgräns TR-ändringar inför 2019 TR I Gren Datum 20180503 Mom Rubrik (ska finnas) 111.9.1.2 Ingen lägsta åldersgräns 112 Ryttarens ansvar 112 Ryttarens ansvar 113.3 Kommersiell a rättigheter 120.1 Officiella svenska

Läs mer

Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det?

Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det? Organisationsprojektet Öppna forum Resultat från dialogövningar Det är ditt förbund hur vill du ha det? Öppna forum dialogövningar i distrikten Distrikt Förträff ungdomar Samtliga Rep. klubbar Blekinge

Läs mer

Distriktsmästerskap Dalarna Regler

Distriktsmästerskap Dalarna Regler Distriktsmästerskap Dalarna Regler DM-regler 2016 1 Gemensamma regler alla discipliner 1. Distriktsmästerskap ska årligen hållas inom distriktet. Om detta ej är möjligt får DM avgöras på närliggande tävlingsplats

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2018

Regler Ponnyallsvenskan 2018 Uppdaterat 180110 Regler Ponnyallsvenskan 2018 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2018 Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Elitserien arrangeras av SvRF. För regler

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015 Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Flera och Nöjda

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsplan 2018 Gävleborgs Ridsportförbundet (GRF) är en ideell förening, och skall arbeta som Svenska Ridsportförbundets (SvRF) regionala organ i enlighet med SvRFs ändamål. Gävleborgs Ridsportförbund

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och Elitserierna

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2019

Regler Ponnyallsvenskan 2019 Uppdaterat 181220 Regler Ponnyallsvenskan 2019 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2019 Ridsportens Hus 73494 Strömsholm 0220-456 22/24 Elitserien arrangeras av SvRF. För regler

Läs mer

Ridsportens plan för TALANGUTVECKLING

Ridsportens plan för TALANGUTVECKLING Ridsportens plan för TALANGUTVECKLING 2 Talangutvecklingsplan juni 2012 Talangutvecklingsplan juni 2012 3 Talangutvecklingsmodell Modellen är i dagsläget en pyramid uppdelad i fem olika nivåer. Inom varje

Läs mer

Voltigen vill 2024. En fantastisk sport

Voltigen vill 2024. En fantastisk sport Voltigen vill 2024 En fantastisk sport Voltige är en unik kamratsport där flickor och pojkar, kvinnor och män, ponnyer och hästar tävlar tillsammans på lika villkor och i samma klasser. 1. Voltigen vill

Läs mer

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag efter att ha haft diskussioner om kompetens, geografisk spridning etc. hos de ledamöter

Läs mer

Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice

Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice Man är medlem för att man måste! Varför måste man vara medlem? eller uttryckt på ett annat sätt, vad är medlemsnyttan? Delprojektet Föreningsservice uppdrag är

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2018-2019 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället och framtida utveckling Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Övergripande mål Strategiska områden, inriktningsmål

Läs mer

Matfors Ryttarförening

Matfors Ryttarförening Mål och visionsarbete 2017 Matfors Ryttarförening...den lilla ridklubben med stort hjärta som ger utrymme och utveckling åt alla Vår vision Matfors Ryttarförening skall vara förstahandsvalet för alla ridsportintresserade

Läs mer

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning Dressyrtävlingar för ryttare med Förord Dressyrtävlingar för ryttare med anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser och II - Dressyr. Nedan

Läs mer

Vision och Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet 1 (12)

Vision och Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet 1 (12) Vision och Verksamhetsplan 2010-2012 Svenska Konståkningsförbundet 1 (12) VISION Vi ska brett stå för att högt nå! VERKSAMHETSIDÉ Gemensam vision och målsättning Varje förening bedriver en verksamhet utifrån

Läs mer

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö 7. FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG 10.1 Behandling av förbundsstyrelsens förslag till Strategi2020, verksamhetsoch ekonomisk plan. (se punkt 5 i FM-dokumentationen) 10.2 Fastställande av föreningarnas medlemsavgift

Läs mer

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg.

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Närvarande: Helen Larsson, Yvonne Johansson, Ingela Lindgren, Jeanette Sande, Karin Nylander, Glenn J Unger, Ulrika

Läs mer

Måldokument ANTAGET VID FÖRBUNDSMÖTET

Måldokument ANTAGET VID FÖRBUNDSMÖTET S v e n s k b o r d t e n n i s dokument 2017-2022 ANTAGET VID FÖRBUNDSMÖTET 2017-04-09 Verksamhetsidé Bordtennis ska vara lättillgängligt och vi ska erbjuda alla möjligheten att utöva och verka inom bordtennisen

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Sida 13 s HästHalland startades som ett projekt år 2005 av LRF Halland, Hushållningssällskapet Halland och Region Halland. HästHalland är idag ett regionalt initiativ, formellt ägt av Hushållningssällskapet

Läs mer

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder Förord Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser

Läs mer

ERBJUDANDE OM SPONSORSKAP

ERBJUDANDE OM SPONSORSKAP ERBJUDANDE OM SPONSORSKAP VÄLKOMMEN TILL OSS Nu har ni möjlighet att stödja en aktiv och expanderande idrottsklubb i Gnosjö - Gnosjöandans Ridklubb! Klubben startades våren 2009 och har idag över 130 aktiva

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Talangutveckling. Examensarbete Pernilla Bjuhr

Talangutveckling. Examensarbete Pernilla Bjuhr Talangutveckling Examensarbete 2014-2015 Pernilla Bjuhr Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1Syfte... 1 2. Upplägg med Östgötateamet... 2 2.1Kriterier för att vara med i Östgötateamet fälttävlan...

Läs mer

Kick-Off. För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare

Kick-Off. För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare Kick-Off För alla tävlingsintresserade SoRK ryttare Dagens upplägg Tävlingar 2016 och 2017 Vad krävs för att få tävla? SoRK:s funktionärer T-SEK Verksamhetsplan/Värdegrund TDB och Equipe och tävlingsplatsen

Läs mer

SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET

SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET Den nya grenen under SvRF Working Equitation WE - kommittéen Helena Wiklund och Jan Gustafsson Här är en gren som gör att alla kan mötas över gränserna oavsett hästeller ponnyras,

Läs mer

Allt arbete inom TS sker med SIF:s bästa i ett helhetsperspektiv. Öppenhet, Lyhördhet samt Uppmuntran till delaktighet är ledord för all verksamhet.

Allt arbete inom TS sker med SIF:s bästa i ett helhetsperspektiv. Öppenhet, Lyhördhet samt Uppmuntran till delaktighet är ledord för all verksamhet. Svenska Islandshästförbundet SIF 2015-04-08 Ansvarsområde Tävling På uppdrag av SIF:s styrelse har TS operativt ansvar för pågående verksamhet samt aktivt arbete för utveckling för framtiden enligt av

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2019

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2019 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2019 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa Svenska Ridsportförbundets målsättning med utvecklingsmodellen

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte hos Bollnäs Ridsällskap 2012.03.24 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan Häst

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan Häst REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2018 för Allsvenskan Häst 2018 För att klubb ska få delta med lag i Allsvenskor krävs att klubben: Har betalat sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och Svenska Ridsportförbundet.

Läs mer

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja rida eller köra häst. Drygt en miljon människor i Sverige

Läs mer

Nyby Torshälla Ridklubb

Nyby Torshälla Ridklubb En framgångsrik förebild inom ridsporten Måldokument Nyby Torshälla Ridklubb Nyby Torshälla Ridklubb Måldokument NTRKs verksamhetsidé NTRK ska vara en framgångsrik förebild för alla inom ridsporten. Alla,

Läs mer

Som tävlingsryttare så kom vi som var på träffen fram till dessa önskemål.

Som tävlingsryttare så kom vi som var på träffen fram till dessa önskemål. Vi hade på dressyrarrangörsträffen på Huseby 17 juni frågeställningar som utgick ifrån två olika perspektiv: Du som tävlingsryttare Du som arrangör En del hade erfarenhet och inblick ifrån båda sidor.

Läs mer

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr 2010 Version 100125 Ändringar från 2009 markeras med rött Häst Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund 415 82 Göteborg 031-726 61 21 ridsport.goteborg@vsif.o.se

Läs mer

Verksamhetsplan Stockholms Läns Ridsportförbund

Verksamhetsplan Stockholms Läns Ridsportförbund Stockholms Läns Ridsportförbund Stockholms Läns Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte Att vara samarbetsorganisation för föreningarna i distriktet. Att ta till vara föreningarnas intresse i samhället inom

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Ponnyallsvenskan

Allmänna bestämmelser för Ponnyallsvenskan REGLER FÖR PONNYALLSVENSKAN 2019 för Ponnyallsvenskan 2019 För att klubb ska få delta med lag i Allsvenskor krävs att klubben: Har betalat sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och Svenska

Läs mer

Ponnyallsvenskan 2010

Ponnyallsvenskan 2010 Regler Ponnyallsvenskan 2010 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2010 2009-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Elitserien i

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2017 Södermanlands ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Ponnyallsvenskan

Allmänna bestämmelser för Ponnyallsvenskan REGLER FÖR PONNYALLSVENSKAN 2018 för Ponnyallsvenskan År/tidsperiod 2018 För att klubb ska få delta med lag i Allsvenskor krävs att klubben: Har betalat sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Nordmalings Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet,

Läs mer

REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2018 Div IV Hoppning

REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2018 Div IV Hoppning REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2018 Div IV Hoppning Regler för År/tidsperiod 2018 Allmänna bestämmelser för Allsvenskan Häst För att klubb ska få delta med lag i Allsvenskor krävs att klubben: Har betalat sina

Läs mer

Projekt SvRF - Medlemmarna frågar och får svar #2

Projekt SvRF - Medlemmarna frågar och får svar #2 1/8 Projekt SvRF - Medlemmarna frågar och får svar #2 Detta dokument innehåller frågor som kommit projektgruppen tillhanda från klubbar och enskilda medlemmar. Svaren på frågorna är markerade med rött.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2019

VERKSAMHETSPLAN 2019 VERKSAMHETSPLAN 2019 1 För organisationsledarna (förtroendevalda) Distriktsårsmöte Träff för utbildningsansvariga Med bl a val till Distriktsstyrelsen och sektionerna samt fastställande av avgifter Genomförs

Läs mer

Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 20 Juni 2012 klockan Mötet inleds med enklare måltid.

Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 20 Juni 2012 klockan Mötet inleds med enklare måltid. 6/12 Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 20 Juni 2012 klockan 17.00 Mötet inleds med enklare måltid. Plats: Ledamöter: Vännäs Ryttarförening, Vännäs Roger Estefors, RE Christina

Läs mer

Svenska Biljardförbundet. Verksamhetsplan

Svenska Biljardförbundet. Verksamhetsplan Svenska Biljardförbundet Verksamhetsplan 2018 2020 Inledning Svensk biljardsport står inför en av sina största utmaningar på länge. Vikande medlemssiffror och strukturella brister i organisationen har

Läs mer

alla som vill vara med och tävla på DRK s interntävlingar

alla som vill vara med och tävla på DRK s interntävlingar VIKTIG INFORMATION till alla som vill vara med och tävla på DRK s interntävlingar Medlem För att vara med och tävla på klubbens interntävlingar måste du vara medlem i DRK Hur blir jag medlem? Betala in

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2013

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2013 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2013 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie

Läs mer

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 en efter föreningarnas föreningarna möjlighet Västerbottens att Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte vara samarbetsorganisation för

Läs mer

Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan

Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan 2011-2016 Vision Svensk Pingis bäst i världen! Värdegrund Pingis för alla, fair play, kamratskap, lättillgängligt, överallt, ledande, nydanande, föregångare,

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2014

Verksamhetsplan Budget 2014 Verksamhetsplan Budget 2014 Postadress: c/o Zone System, Box 806 931 28 Skellefteå Besöksadress: Hyvelgatan 15 Telefon:0910-72 68 80 E-post: distrikt@vasterbotten.ridsport.se Västerbottens Ridsportförbund

Läs mer

11.6 Svenska Islandshästförbundet

11.6 Svenska Islandshästförbundet 11.6 Medlemsansökan Svenska Islandshästförbundet 11.6 Svenska Islandshästförbundet Förslag: RS föreslår att RF-stämman beslutar att i enlighet med RS utlåtande, avslå Svenska Islandshästförbundets ansökan

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. Närvarande: Representanter från följande klubbar; Björbäcks Ryttarförening, Caprifolens Volitigeklubb, Eksätra Ryttarsällskap,

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg Lagregler 2013 För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida Version 1.3 Förändringar och tillägg från 2012 är markerade med gult Innehåll: Gemensamma bestämmelser för: tävlingsarrangörer...

Läs mer

Ridning för funktionshindrade En studie av verksamhet för funktionshindrade

Ridning för funktionshindrade En studie av verksamhet för funktionshindrade Ridning för funktionshindrade En studie av verksamhet för funktionshindrade vid föreningar anslutna till Upplands Ridsportförbund och Svenska Ridsportförbundet Upplands Ridsportförbund 2008 Sammanfattning

Läs mer

Strategi 2024 WE. Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare.

Strategi 2024 WE. Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare. Strategi 2024 WE Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare. Grupp1 : Anna N, Ulrika P, Gabriella P, Malin B, Åsa T, Ingela H Delmål för 2016/2017

Läs mer

Eslövs TKD Klubb, Lunds TKD Klubb, Champion TKD Klubb, Höganäs TKD och Södra Taekwondoförbundet: Ny domarkommitté med Reza Abrishami som samordnare.

Eslövs TKD Klubb, Lunds TKD Klubb, Champion TKD Klubb, Höganäs TKD och Södra Taekwondoförbundet: Ny domarkommitté med Reza Abrishami som samordnare. Motionerna I 1-5 Eslövs TKD Klubb, Lunds TKD Klubb, Champion TKD Klubb, Höganäs TKD och Södra Taekwondoförbundet: Ny domarkommitté med Reza Abrishami som samordnare. Motionärernas förslag: Årsmötet yrkar

Läs mer

Boka den 28 januari 2017

Boka den 28 januari 2017 Nyhetsbrev Västmanlands ridsportgala Boka den 28 januari 2017 Västmanlands första ridsportgala går av stapeln den 28 januari 2017! Denna kväll får ni inte missa! Boka in galan i er kalender redan nu! Platsen

Läs mer

Aktivietetsrapport från SvRF körkommitté (KK),

Aktivietetsrapport från SvRF körkommitté (KK), Aktivietetsrapport från SvRF körkommitté (KK), 201208 Nu börjar vi närma oss slutet av säsongen, men det finns ännu ca 10 tävlingar som skall genomföras innan höstmörkret sänker sig på riktigt.jag hoppas

Läs mer

Frågor/Åsikter från medlemmar WSG men även från diskussioner förda i WRAS & SvRFgruppen

Frågor/Åsikter från medlemmar WSG men även från diskussioner förda i WRAS & SvRFgruppen Frågor/Åsikter från medlemmar WSG men även från diskussioner förda i WRAS & SvRFgruppen på FB Hur tidsplanen är tänkt att hålla eftersom både klubbar och WRAS kan komma att behöva 6 månader och 6+6 är

Läs mer