Verksamhetsplan Stockholms Läns Ridsportförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan Stockholms Läns Ridsportförbund"

Transkript

1 Stockholms Läns Ridsportförbund

2 Stockholms Läns Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte Att vara samarbetsorganisation för föreningarna i distriktet. Att ta till vara föreningarnas intresse i samhället inom ramen för Svenska Ridsportförbundets ändamål. Att Stockholms Läns Ridsportförbund anpassar verksamheten efter föreningarnas behov. Att Stockholms Läns Ridsportförbund genom utbildning, stöd och rådgivning ger föreningarna möjlighet att bedriva en bra verksamhet för föreningens medlemmar. Vision Sverige skall vara en ledande ridsportnation i världen avseende kvalitet på breddverksamhet, sportsliga framgångar, hästar och hästhållning samt avel för ridsportens behov. Vår verksamhet ska kännetecknas av stort engagemang, hög kompetens, skickligt ledarskap, ansvarstagande och god etik. Övergripande mål vara Svenska Ridsportförbundets ledande distrikt genom att ligga i framkant i all verksamhetsutveckling inom Svenska Ridsportförbundets områden. verka för att fler människor, genom mångfald och bredd, blir engagerade i ridsporten. verka för att barn, ungdomar och vuxna i föreningar erbjuds en meningsfull och utvecklande fritid. Den enskilda föreningsmedlemmen ska ha möjlighet att vistas i en ridklubbsverksamhet med kvalité. att all verksamhet bedrivs i en rök och drogfri miljö. att utveckla, besöka, stödja och utbilda föreningarnas styrelser, för att de ska ha en möjlighet till att bedriva demokratiskt föreningsverksamhet samt arbeta för god etik och moral uti från StRFs värdegrunder. att ridsporten är öppen för alla oavsett social bakgrund, kultur eller kön. att för en god hästhållning genom ökad kunskap om hästen samt att all verksamhet skall genomsyras av säkerhet. att öka kunskapen om ridsport, hos politiker och tjänstemän, genom påverkan, opinion och information. 1

3 Verksamhetsområdes mål Barnverksamhet verka för att föreningarna i Stockholms Län bedriver en barnverksamhet på barns villkor, med ledare som har kunskaper om barns utveckling. verka för att barnen får en allsidig och allmän kunskap om hästen och de hästverksamheter som finns. verka för att all verksamhet genomsyras av Ridsporten vill. verka för att främja barns och föräldrars deltagande i föreningens breda verksamheter. Ungdomsverksamhet stimulera ungdomar till att vilja bli ledare inom ridsporten samt att verka för att ungdomsverksamhet bedrivs på ungdomars villkor. stimulera så att ungdomar deltar i den demokratiska processen inom ridsporten. stimulera att all verksamhet genomsyras av Ridsporten vill. verka för att främja ungdomars och föräldrars deltagande i föreningens breda verksamheter. Utbildningsverksamheten erbjuda utbildningar som efterfrågas av ridsportföreningarna för deras ledare, barn & ungdomar, tränare, instruktörer, förtroendevalda, tävlingsfunktionärer, ryttare och föräldrar som genomförs på professionellt sätt som ger kunskap, nytta och glädje baserat på Stockholms Läns Ridsportförbunds värdegrunder. Tävlingsverksamhet utveckla tävlingsverksamheten inom alla grenar till och med regional nivå i Stockholms Län genom att föra en bra dialog med distriktets föreningar och ryttare i tävlingsfrågor. ha säkra och välarrangerade tävlingar på lokal och regional nivå inom alla tävlingsgrenar, som möter ryttarnas behov. Verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning uppmuntra funktionshindrade till engagemang inom ridsporten. verka för att funktionshindrade får möjlighet att tävla. verka för att föreningarna får en möjlighet att bedriva verksamhet för funktionshindrade ryttare. Kommunikation verka för att information om distriktets mål och verksamhet når distriktets medlemmar på ett lämpligt sätt. Besöksverksamheten 2

4 med kontinuerliga besök, hos föreningar som driver ridskola eller samarbetar med ridskola, verka för att anläggningarna uppfyller Svenska Ridsportförbundets krav på anläggning. Ledord Stockholms Läns Ridsportförbund: Hästen och människan i samspel Förhållningssätt * Hästens välbefinnande * Alla känner sig välkomna och möts med respekt * Allas lika värde * Alla ges en möjlighet att uttrycka sina åsikter Hästens Bästa Hästen ska alltid vårdas med omsorg, kunskap och kärlek utifrån sitt behov. Ridsport ska vara rolig för både häst och människa. Gemenskap Alla är välkomna att bygga samhörighet och gemenskap, med intresset för hästen som gemensam grund. Respekt Att alla följer samma regler. Att man får vara olika och ha egen åsikt. Individen ska få känna trygghet, öppenhet och ärlighet. Det bidrar till att vi visar varandra respekt. Glädje Glädje och Lycka är att få vara i stallet och möta en varm mule. Att få leva min dröm och utvecklas tillsammans med hästen. Ledorden förankras i olika processer hos föreningarna i Stockholms Län. 3

5 PRIORITERADE OMRÅDEN 2016 Unga medlemmar Ridsportens ledare Kommunikation Framtidens Ridskola PRIORITERADE AKTIVITETER 2016 Basutbildning för ridsportens ledare Gemensamt DM Satsningen på unga ryttare Kommunikation till mindre föreningar Stockholms Läns Ridsportförbund bedriver en verksamhet som ska förbättra föreningarnas verksamhet inom följande områden: Barn & Ungdomsverksamhet, utbildningsverksamhet, tävlingsverksamhet samt verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning. Följande områden har föreningarna uppgett i enkäter att de har behov av att Stockholms Läns Ridsportförbund fokuserar på Utveckla ridsporten Opinions bildning Kommun Påverkan/skapa ekonomiska förutsättningar Utbildning Ungdomsledarutbildning/ledarutbildning Fortbildning ridlärare/tränare Hästkunskap Tävlingsfunktionärer Uppsökande verksamhet Råd och stöd Ungdom Stödja ungdomssektionerna Ungdomars möjlighet att påverka Kommunikation Hemsida/utskick/besök/Nyhetsbrev Sociala medier Tävling Samordna tävlingsverksamheten Samordna tävlingsterminen Allsvenskan/Cuper DM Distriktsmästerskap Regler Administrera Samordna verksamheten Stöd i administrativa system 4

6 För Stockholms Läns Ridsportförbund är det viktigt att ha medlemsnyttan i fokus så utöver de basutbudet som erbjuds föreningarna och prioriterade områden har styrelsen beslutat att även lyfta följande områden: Ridsporten är öppen för alla oavsett social bakgrund, kultur och/eller kön. Därför kommer Stockholms Läns Ridsportförbund att fokusera på ryttare med funktionsnedsättning, barn/ungdomsverksamhet samt integration riktat mot barn och ungdomar. Att vara medlem inom Ridsportförbundet ska ge en meningsfull och en utvecklad fritid. Den enskilda medlemmen ska ha möjlighet att utvecklas inom ridsporten. Stockholms Läns Ridsportförbund har flera verksamhetsområden för att skapa mervärden såsom tävling, utbildning, ungdom samt verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning. Stockholms Läns Ridsportförbund fokusera på Besöksgruppen, som har till uppgift att stödja föreningar som driver eller samarbetar med ridskola. Under 2016 är Framtidens Ridskola ett prioriterat område. Framtidens Ridskola Hur ser utvecklingen ut i Stockholmsregionen? Vilket stöd och utbildning behövs för att fler skall ges möjlighet att rida och delta i den verksamhet ridskolorna erbjuder. Att påverka kommunernas inställning och prioritering av ridsporten är ett pågående arbete. Vilka mervärden som faktiskt ridsporten ger till kommunens invånare Det finns en kommungrupp i styrelsen som samordnar och fokusera på denna viktiga dialog. Detta kommer att ske genom konferens, möten med kommunerna samt marknadsföring av ridsporten till kommunerna i samarbete med ridsportföreningarna Stockholms Läns Ridsportförbund behöver öka kunskapen om ridsport och dess värde i samhället för våra intressenter. Målet är att se en utveckling inom ridsporten som gynnar alla parter. StRF har tillsatt en kommunikationsgrupp som har till uppgift att genomföra distriktets kommunikationsstrategi. Filmer om Stockholms Läns Ridsportförbunds verksamhet har tagits fram under Filmerna kommer att användas i kommunikationen under Medlemsvärdet att arbeta för att fler vill bilda förening eller vara medlem i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet Medlemsrekrytering Definiera mervärdet Synlig göra StRFs mer värde Utveckla det vi har! Ökad kommunikation kommunikationsplan Att få hästmänniskor/ryttare att vilja bilda förening. Hjälpa föreningarna att rekrytera fler medlemmar. Vi är starkare tillsammans en ensamma få alla som håller på med häst att vilja vara medlemmar och känna tillhörighet. Under 2015 kommer 8 nya föreningar att ha anslutits till Svenska Ridsportförbundet. Målet är att under 2016 öka med ytterligare 5 föreningar till 128 medlemsföreningar i Stockholms Län. 5

7 Hästen i fokus Hästutbildning och hästhållning för att verksamheterna bedrivs enligt de lagar som finns. Utbildningsverksamheten Under 2016 är Vår Ridklubb föreningsutveckling för den ideella föreningen och Basutbildning för Ridsportens ledare samt utbildning av unga medlemmar fokusområden för utbildningsverksamheten. Utbildningsverksamheten utvecklas också genom: Personlig kontakt med föreningarna som ska ge idéer och lyfta utbildningsutbudet. Utbildning erbjuds medlemmarna inom följande områden: Basutbildning för Ridsportens ledare Basutbildningen ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare. Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler. Detta är en prioriterad utbildning och målet är att utbilda minst 300 ledare under Ridlärare/tränarutbildning Säkerhet Hållbarare ridskolehäst Fortbildning för ridledare Prestationspsykologi Sits och inverkan, Barns utveckling, ledarskap, att hantera föräldrar. Mål, planering, självkänsla för ridlärare. Hästhållning Utbildningar med inriktning på hästens hållbarhet och säker hästhantering. Värdegrunder: Erbjuda utbildning för fler målgrupper med värdegrunder och ledord i fokus. 6

8 Klubbstyrelser Utbildning värdegrunder och ledord i föreningen. Föreningsutveckling med föreningsteknik. Ta fram goda exempel föreningar som arbetat med att ta fram värdegrunder. Klubbstyrelseutbildningen för föreningens styrelse utifrån materialet Vår Ridklubb Vår Ridklubb är ett material som hjälper till att presentera ridklubben, vad den står för och vad det betyder att vara medlem i klubben. Vår ridklubb är fylld med tips och idéer för att det ideella arbetet ska bli tydligare och enklare, så att fler ska kunna engagera sig. Framtidens Ridskola utbildning Aktivt arbeta för att utbilda och utveckla ridskolorna i länet. Framtidens ridskola är ett av Stockholms Läns Ridsportförbunds prioriterade områden. På ridskolan finns de flesta barn och ungdomarna. Under 2016 kommer ansvariga på ridskolorna tillsammans med Stockholms Läns Ridsportförbund utbilda ledare för att ännu bättre kunna ta emot alla barn och ungdomar i stallet. Ledare i stallet/fritidsledare Utbildningsområden: Du som fritidsledare roll i föreningen. Information om organisationen. Ledarskap. Stockholms Läns Ridsportförbund har som målsättning att det skall finnas fritidsledare på 75% av ridskolorna i Stockholms Län. Ungdomsledare: Att under 2016 utbilda ca 100 nya ungdomsledare som kommer att ta hand barnen i den stora breddverksamheten som erbjuds på ridskolorna. Unga medlemmar: Utbildningar riktade till ungdomar mellan år kommer att genomföras under 2016 med följande innehåll: ledarskap, hästkunskap och säkerhet. Tävlingsverksamheten Fokusområde för Tävlingssektionen är att öka antalet tävlingstillfällen samt arbeta för Säkrare Tävlingsplats. Övriga prioriteringar inför 2016 Gemensamt Distriktsmästerskap i hoppning och dressyr för ponny och häst. Bättre styrning av vår tävlingstermin och utbud av tävlingar. Mer arrangörsstöd och support till våra klubbar och tävlingsarrangörer Samarbete med aktiva i våra olika discipliner Utveckling av cuper för ryttare som rider på ridskola Arbeta med bättre kommunikation, säkerhet på tävling, samt utbildning och repetitionskurser i närmare samarbete med StRFs utbildningssektion. 7 Ungdomsverksamheten Fokusområde 2016 Möte med Ungdomssektionerna på ridklubbarna, genom besök och träffar. Profilering av Distriktsungdomssektionen DUS. Vision för DUS Alla ska med Framåt

9 Samarbete mellan US Ridsport som sport Vi ska vara ledande inom ridsportens ungdomsverksamhet och en förebild för alla idrotter Mål för DUS Att det vid varje aktivitet ska finnas en övning som ökar gemenskapen mellan klubbarna. Att vi ska ha 25 klubbar representerade på årsmötet. Preliminär planering verksamhetsåret 2016 Februari Klubbesök hos Ungdomssektionerna Mars Årsmöte med föreläsning Klubbesök hos Ungdomssektionerna April Vi i stallet final September Träff med ungdomar i länet Klubbesök hos Ungdomssektionerna Oktober/november Käpphäst DM Distriktsmästerskap Deltagande ungdomar i Vi i stallet 2015 Verksamhetsområde ryttare med funktionsnedsättning Fokusområde: Barn/ungdomar med dolda handikapp. Utbildning för Ridlärare på ridskolorna. Hur möter vi barn/ungdomar med dolda funktionsnedsättningar. Information och kommunikation för att öka kunskapen. Utbildning: Ledarutbildning FU1 Utbildningsplanen för ledarutbildning verksamhet för funktionsnedsatta, kommuniceras ut ytterligare för att öka antalet FU1 FU2, FU3. Dialog med föreningarna Träff med intresserade föreningar. Syfte med träffen är att föra en dialog med föreningarna kring verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning. Behov och förutsättningar. Utveckling: 1. Projekt Tillsammans med minst 10 föreningar starta verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning. Att tillsammans med minst 10 föreningar utveckla ordinarieverksamhet för att kunna integrera ryttare med funktionsnedsättning. Till satsningen används fonderade medel som uppstått vid försäljning av fondandelar enligt årsmötesbeslut. 2. Strategi för verksamheten 3. Omvärldsbevakning fortsätter under Tävling Kartläggning av tävlingar där funktionsnedsatta deltar. 1. Klubbar bör erbjuda ryttare med funktionsnedsättningar att delta i klubbtävlingar. 8

10 2. Klass på lokaltävling, funktionsnedsatta ryttare behöver ej vara graderade för att deltaga. Projekt för att ge domararvode i stöd för att döma dessa ekipage bör startas. 3. Minst 1 klass per termin för funktionsnedsatta ryttare. Mål för 2016 att öka antalet tävlingar för ryttare med funktionsnedsättning samt genomföra ett Distriktsmästerskap i Paradressyr. tävlingar. Här är länk till en film om paradressyr ryttare med funktionsnedsättning som tagits fram av Stockholms Läns Ridsportförbund: Uppsökande verksamhet Handlingsplan för besöksverksamheten 2016 Att besöka 20 ridskolor Att ta kontakt med Sportklubbarna och tillsammans med representant från Tävlingssektionen besöka dem för stöd och råd både vad gäller att hantera föreningsverksamheten och medlemrekrytering. Mål att komma i kontakt med 50% av föreningarna under 2016 via besök eller telefonkontakt. Kvalitetsmärkning av de ridskolor som söker skyltarna. Uppdatera kvalitetsmärkningen för de ridskolor som har skyltar enligt gamla märkningssystemet. Att besöka och behandla nya medlemsansökningar. Stöd och råd till föreningar i kommunkontakter. Stöd och råd till föreningar i anläggningsfrågor. Ridsportens ridskolor har ansvar för levande djur, vilket innebär stora krav på föreningarna från myndigheterna vad gäller djurtillsyn, arbetsmiljö, säkerhet m m, även här är Stockholms Läns Ridsportförbund ett stöd. Stockholms Läns Ridsportförbund har också en dialog med kommunerna, för att de på ett bra sätt skall kunna planera för ridsport i kommunen. Mer information om kvalitetsmärkningen finns på Unga medlemmar Under 2016 kommer Stockholms Läns Ridsportförbund genomföra en unik satsning på unga ryttare med hästen och människan i samspel. Satsningen vänder sig till ponnyryttare år som rider dressyr eller hoppning och syftar till att stödja unga ryttare i sin ryttarutveckling. Under nio tillfällen varav sju heldagsträffar och fyra kvällsträffar utspridda under 2016 kommer ryttarna att få utbildning inom fyra fokusområden: Personlig utveckling Fysisk hälsa Hästens bästa Glädje och gemenskap Detta innefattar bland annat tränings och tävlingsplanering, fysträning och fystest, hästhållning, hållbarhet och skötsel, mental träning, kost och foderlära samt kommunikation, samarbete och etik. Träffarna kommer att hållas av föreläsare specialiserade på sitt område. Ridsporten vill slå vakt om främjande verksamheten för barn och ungdomar: Stockholms Läns Ridsportförbund har under flera år prioriterat barn och ungdomsverksamheten. Utvecklingen av barn och ungdomsverksamheten fortsätter kontinuerligt. Det är viktigt att barn och ungdomar i ridsporten sätts i fokus och att verksamheten bedrivs på deras villkor och med bra kvalité. Ridsportens verksamhet är ca 30% ridning och 70% kopplat till hästen och ridning på olika sätt. Barn och ungdomar kan komma till stallet, för avsutten verksamhet, när de önskar/kan, utan att detta är organiserat. (I regelverket för LOK stöd ska förhållandet vara 75/25 principen. Vilket ytterligare drabbar ridsporten och den breda främjande verksamheten, då det finns mindre möjlighet att få stöd för den delen på grund av regelverket.) 9

11 Verksamheten innehåller allt från hästskötsel, luciashower, talangjakter, tipspromenader till klubbtävlingar. Ridklubbarna/ridskolorna är i många avseenden en öppen verksamhet. Många barn och ungdomar väljer att vara i stallet flera dagar i veckan, även fast man kanske bara rider en dag i veckan. På de ridskolor som har fritidsledare/idrottsledare har man kunnat se en positiv utveckling av verksamheten, där man bl. a kunnat öka gemenskapen och kamratskapet mellan de som vistas i stallet. Barn och ungdomar vistas stor del av sin fritid tillsammans med hästar och ledare på ridklubbar och ridskolor. Det krävs därför att ledare och de som ansvar för barn och ungdomar får en bra ledarutbildning. Antalet fritidsledare/idrottsledare i länet ökar varje år och Stockholms Läns Ridsportförbund strävar efter att de ska bli fler på ridskolorna. Många barn och ungdomar har idag inte råd att rida därför ställs det högra krav på ridsporten att kunna hitta former där även de kan erbjudas olika aktiviteter. Ridskolan fyller här ett stort syfte. Ridsporten måste ha väl utbildade ledare som tar hand om undervisningen för att verksamheten skall kunna vara säker. Både barn, ungdomar och hästar behöver trygghet. Inom ridsporten har ungdomarna stor demokratisk påverkan och ridsporten är ledande vad gäller deras möjlighet att delta i de beslut som fattas inom ridsporten på alla nivåer. Detta möjliggörs genom att det är stadgestyrt med ungdomssektioner och att ungdomarna skall ha en ordinarie ledamot samt suppleant i styrelserna på alla nivåerna. Krav på ridsporten: Att vi måste ha väl utbildade ledare som är yrkesverksamma inom ridsporten, detta för att det krävs stora kunskaper om både hästar samt barn och ungdomars utveckling. Detta för att ridsport skall kunna bedrivas säkert och tryggt. Verksamheten kan inte bedrivas med ideella ledare. Med Ridskolan som prioriterat område kommer främjandeverksamhet att utvecklas. Inom ramen för främjandeverksamheten ges möjlighet för integrations projekt riktat mot barn och ungdomar. Stockholms Läns Ridsportförbund har som mål att 75% av föreningarna som driver eller samarbetar med ridskola skall ha anställda ledare(fritidsledare). Lokalt aktivitetsstöd Stockholms Läns Ridsportförbund prioriterar även inför 2016 att lägga resurser på att hjälpa föreningarna med att hitta lösningar i samverkan med ridskolor för att uppfylla kravet för det lokala aktivitetsstödet. Det lokala aktivitetsstödet är en beräkningsgrund i Stockholms Idrottsförbunds kriterier för stöd till SDF:en. Detta har skett genom att föreningarna erbjuds: Uppsökande verksamhet hos ridsportföreningarna där de utbildats i frågor om det Lokala aktivitetsstödet. De föreningar som minskat sitt stöd eller ej söker Lokalt aktivitetsstöd har kontaktats för råd och stöd. Kontinuerlig dialog med ordförande i föreningarna. En liten ökning har skett av redovisade aktiviteter, trots det så minskade stödet från Stockholms Idrottsförbund till Stockholms Läns Ridsportförbund

12 Stockholms Läns Ridsportförbund Stockholms Läns Ridsportförbund är Svenska Ridsportförbundets största distrikt med 123 föreningar och ca medlemmar. Antalet föreningar och medlemmar har under 2015 ökat. Trenden ser ut att hålla även under 2016, då intresset för ridsport är mycket stort. Ca 72% c:a är under 25 år, i hela landet är det 65% Ca lektionsryttare. Det finns 63 ridskolor, varav 17 drivs av den ideella föreningen och i övriga fall samarbetar föreningen nära med privata ridskolor hästar i länet (12,5%, 22hästar/1000 invånare. Verksamheten inkluderar hela Stockholms Län. Stockholms Läns Ridsportförbund Stockholms Läns Ridsportförbund ca medlemmar 123 föreningar ca 3500 licensierade ryttare Sport Utbildning Barn/ungdom Hästhållning Av StRFs medlemmar är endast 12% licensierade och tävlar på ngn nivå. Cuper. Satsningar på unga lovande idrottare Ridskola Ledarutbildning Hästkunskap Hästutbildning Klubbfunktionärer. Ca 120 utbild./år med ca deltagare Säkerhet Demokrati/stadgar Ungdomssektioner Ca 72% av medlemmarna är under 25 år. Djurskydd Anläggning Hållbarhet Miljökrav Kvalitetsmärkning Krav för medlemskap Främjande: Ridskolan som fritidsgård, social fostran, demokrati, livsstil, ansvar om hästen m m. Rökfria anläggningar och må bra. Barn och ungdomar vistas oftast flera dagar i veckan i verksamheten och erbjuds många olika aktiviteter utöver ridningen. Ridsporten påverkas av följande: Idrotten Främjande Hästnäringen Myndighetskrav 11

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 en efter föreningarnas föreningarna möjlighet Västerbottens att Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte vara samarbetsorganisation för

Läs mer

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och Vision: vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och tävlingsutövare. Vi skall ligga i framkant i vår utbildningsverksamhet och verka

Läs mer

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov.

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov. Dalarnas Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Distriktens roll/distriktens idé (från basutbud för distrikten) Att vara samarbetsorganisation för klubbarna i sitt distrikt. Att ta till vara klubbarnas intresse

Läs mer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Organisation Inom Hallands Ridsportförbund finns följande sektoner och kommittéer: Ungdomssektionen (DUS) Utbildning Tävlingssektionen

Läs mer

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Barn och ungdom Utbildning Avel och hästhållning SPORT - TÄVLING att bli en ledande sportnation RIDKLUBB - RIDSKOLA att vidareutveckla ett rid-

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING Gröna tråden Historik Skogslottens Ryttarförening är Norrköpings största och Sveriges femte största ridklubb. Vi har hela 500 medlemmar i veckan som rider lektioner hos

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på Mål och vision Nivå Västmanlands två Ridsportförbund 2011-01-18 Nivå fyra Fastställd av distriktsstyrelsen 11 1 Klicka här för Innehåll

Läs mer

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA AFFÄRSPLAN 2013-2015 1 VISION 3 2 VÄRDEGRUND 3 3 VERKSAMHETSBESKRIVING 3 3.1 PRODUKTPORTFÖLJ 3 3.2 SÄKERHET 4 3.3 GOD HÄSTHÅLLNING 4 3.4 UTBILDNING 4 3.5 PERSONAL

Läs mer

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål 1 Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål Från och med 2010 bedrivs Solna Fältrittklubbs verksamhet utifrån en fastslagen värdegrund och vision, och med tydliga och konkreta mål. Värdegrunden, visionen

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07 Personinformation Distriktsstyrelsen Foto: Mittsvenska Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola.

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet SvRF idag Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt därtill anknuten verksamhet nationellt och internationellt.

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Sida 13 s HästHalland startades som ett projekt år 2005 av LRF Halland, Hushållningssällskapet Halland och Region Halland. HästHalland är idag ett regionalt initiativ, formellt ägt av Hushållningssällskapet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 1 Stockholms Läns Ridsportförbund 2-8 Rökfritt/Ridsporten vill 9 Idrottslyftet 10 Besöksgruppens verksamhet 11-12 Barn- och Ungdomsverksamhet

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte den 18 mars 2015 HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN 2014 ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR Vårt förbund står på en stabil grund med en omfattande verksamhet Den ideella föreningen

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

Ridsportens plan för TALANGUTVECKLING

Ridsportens plan för TALANGUTVECKLING Ridsportens plan för TALANGUTVECKLING 2 Talangutvecklingsplan juni 2012 Talangutvecklingsplan juni 2012 3 Talangutvecklingsmodell Modellen är i dagsläget en pyramid uppdelad i fem olika nivåer. Inom varje

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2012-2013 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Nöjdare medlemmar

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2017

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2017 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2017 Under 2016 har hela idrotten gjort en översyn av Idrottslyftet för att se hur vi kan göra det ännu. Under den nästkommande perioden som sträcker sig 2017 2019 kommer Idrottslyftet

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb Jönköpings Fältrittklubb -Klubben, verksamheten och arbetet Verksamhetsplan 2015 JFK är som ridskola och förening en förebild för andra föreningar i landet. Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Vår vision Att bli en arena för högkvalitativa tävlingar samt att erbjuda marknadens bästa ridskola. Övergripande mål 2013 Attraktiv anläggning där alla grupper

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015 Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Flera och Nöjda

Läs mer

Nyby Torshälla Ridklubb

Nyby Torshälla Ridklubb Måldokument Nyby Torshälla Ridklubb En framgångsrik förebild inom ridsporten Nyby Torshälla Ridklubb -02-18 Måldokument -02-18 NTRKs verksamhetsidé NTRK ska vara en framgångsrik förebild för alla inom

Läs mer

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN 2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN RIDSKOLA TÄVLING ANNAN VERKSAMHET MOTIONÄRER TÄVLINGSRYTTARE AVSUTTNA MEDLEMMAR Ledare Förtroendevalda Tränare Uppfödare Funktionärer Familj RIDSKOLERYTTARE ANLÄGGNING

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten

Läs mer

Leksands ridklubb. Att vara medlem i LRK FD Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor - Sidor 4. Datum för revisionsändring

Leksands ridklubb. Att vara medlem i LRK FD Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor - Sidor 4. Datum för revisionsändring FD 13-04 Utgivare Besluts-/Utgivningsdatum 2013-05-10 Bilagor - Handläggare Revision A Datum för revisionsändring 2015-01-14 Sidor 4 Sändlista Leksands ridklubb Att vara medlem i LRK 2015-01-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 1 Möten och konferenser, för föreningsstyrelse och sektioner Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Distriktsårsmöte Stadgeenligt innehåll, med bl a val till Distriktsstyrelsen och fastställande

Läs mer

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Vision - En galoppör i varje stall Värderingar Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Respekt Vi tillåter olika åsikter,

Läs mer

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja rida eller köra häst. Drygt en miljon människor i Sverige

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017 Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Ridsportens kärnverksamheter Ridklubb/Ridskola Sport/Tävling Dessa

Läs mer

LEDAR- PASSET. Jag är en del av svensk ridsport

LEDAR- PASSET. Jag är en del av svensk ridsport LEDAR- PASSET Jag är en del av svensk ridsport Mitt engagemang Vi vet att ridsporten utvecklar självständiga ledare. Lika väl vet vi att du som ideell ledare laas med mängder av andra mervärden som du

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK Leksands Ridklubb Att vara medlem i LRK Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Förmåner 1 2.1 Medlemstidningen Häst & Ryttare 1 2.2 Olycksfallsförsäkring 1 2.3 Delta i aktiviteter 1 2.4 Nyttja anläggningen

Läs mer

Ridning för funktionshindrade En studie av verksamhet för funktionshindrade

Ridning för funktionshindrade En studie av verksamhet för funktionshindrade Ridning för funktionshindrade En studie av verksamhet för funktionshindrade vid föreningar anslutna till Upplands Ridsportförbund och Svenska Ridsportförbundet Upplands Ridsportförbund 2008 Sammanfattning

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Intern ledarutbildning på Ridklubben!

Intern ledarutbildning på Ridklubben! VÄSTMANLANDS RIDSPORTFÖRBUND Intern ledarutbildning på Ridklubben! Utbildningssystem för barn & ungdomar på Ridklubben! Datum: 2002-02-27 Bilder tagna på Hallsta Ridklubb Rubriker Vad, varför, hur? Innehåll

Läs mer

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb Välkommen att stödja Väsby Ridklubb RIDKLUBBEN SOM SÄTTER HÄSTEN OCH ELEVEN I CENTRUM Väsby Ridklubb erbjuder ridutbildning i naturskön miljö vid Mälaren. Vi vänder oss till alla åldrar på olika nivåer.

Läs mer

Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014

Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014 Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014 Vision Med hästen i centrum är Bromma Ridklubb en förebild vad gäller engagemang, klubbanda och kunskap. Verksamhetsidé Bromma Ridklubb är en ideell förening

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?!

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! Följande elever har möjlighet att få förmånen att bli förberedande träningselever respektive träningselever vid Uppsala Ponnyklubb: - Elev som rider i lägst P6 men

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag efter att ha haft diskussioner om kompetens, geografisk spridning etc. hos de ledamöter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Nordmalings Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet,

Läs mer

Välkomna till Lidköpings Ridklubb

Välkomna till Lidköpings Ridklubb Välkomna till Lidköpings Ridklubb 2015 Välkomna till en av Skandinaviens finaste ridanläggningar! och en ridklubb med stor framtidstro där alla är välkomna och behövs Med stora framgångar genom åren På

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni stötta och synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren

Läs mer

Fritidsnämndens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet

Fritidsnämndens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Fritidsnämndens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet Örebro kommun 2016-09-20 Ft 264/2016 orebro.se 2 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling

Läs mer

Sammanställning Sölvesborgs kommun Projektledare Maria Hjelm Nilsson

Sammanställning Sölvesborgs kommun Projektledare Maria Hjelm Nilsson Sammanställning Sölvesborgs kommun 2015 Projektledare Maria Hjelm Nilsson Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Projektperiod...2 3. Kartläggning Sölvesborg..2 3.1 Resultat kartläggning i Sölvesborg...2-3

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordförande har ordet...... 1 Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

1. RIDSPORTEN I SVERIGE

1. RIDSPORTEN I SVERIGE 1. RIDSPORTEN I SVERIGE FEI, the Fédération Equestre Internationale, dvs det internationella ridsportförbundet Det är i föreningarna som den viktiga verksamheten skapas, styrs och genomförs. Det är där

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det?

Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det? Organisationsprojektet Öppna forum Resultat från dialogövningar Det är ditt förbund hur vill du ha det? Öppna forum dialogövningar i distrikten Distrikt Förträff ungdomar Samtliga Rep. klubbar Blekinge

Läs mer

Policy / styrdokument Skellefteå Ridklubb (SRK)

Policy / styrdokument Skellefteå Ridklubb (SRK) Policy / styrdokument Skellefteå Ridklubb (SRK) Ändamålet med föreningen: Skellefteå Ridklubb (SRK) är en ideell förening. SRK erbjuder kommunens invånare en ridklubb för alla. SRK tillhandahåller idrottsoch

Läs mer

Årets Ungdomssektion 2010

Årets Ungdomssektion 2010 Årets Ungdomssektion 2010 Klubb: Theleborgs Ryttarsällskap Distrikt: Smålands Ridsportförbund Kontaktperson i sektionen: Josefine Ahlgren Adress: Stallvägen 10 353 52 Växjö Telefon: 0702-46 06 11 E-mail:

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Nyby Torshälla Ridklubb

Nyby Torshälla Ridklubb En framgångsrik förebild inom ridsporten Måldokument Nyby Torshälla Ridklubb Nyby Torshälla Ridklubb -02-14 NTRKs verksamhetsidé NTRK ska vara en framgångsrik förebild för alla inom ridsporten. Alla, såväl

Läs mer

Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice

Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice Man är medlem för att man måste! Varför måste man vara medlem? eller uttryckt på ett annat sätt, vad är medlemsnyttan? Delprojektet Föreningsservice uppdrag är

Läs mer

GF Tempo Ledarguiden 2016

GF Tempo Ledarguiden 2016 GF Tempo Ledarguiden 2016 Förord Detta dokument är framtaget av ledare samt styrelsemedlemmar i GF Tempo. Dokumentet som kommer från riksidrottsförbundet (RF) bygger på ledarguiden som är utvecklat ifrån

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola 1 AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola Viktig information Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en avtalsmall /typavtal som bygger på LOK-stödsnämndens praxis i liknande ärenden.

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar.

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar. LB07 modellen Förord En förening ska alltid ha en strategi för framtiden, som binder ihop dagens situation med morgondagens. Det är viktigt eftersom verkligheten ständigt ändras. Vi erbjuder barn och unga

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Nyby Torshälla Ridklubb

Nyby Torshälla Ridklubb En framgångsrik förebild inom ridsporten Måldokument Nyby Torshälla Ridklubb Nyby Torshälla Ridklubb -05-15 Måldokument -02-10 NTRKs verksamhetsidé NTRK ska vara en framgångsrik förebild för alla inom

Läs mer

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb 1 Förklaringar I följande likabehandlingsplan kommer vi utgå ifrån fyra aktörer på föreningen enligt följande; Organisationsledare, Tränare och funktionär, Aktiv

Läs mer

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312.

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Styrelsen Protokoll Protokoll 11/12 Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Plats: Ledamöter: Anmäld förhindrad:

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012 VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Besöksgruppens funktion Besöksgruppen fungerar som en rådgivande, inspekterande och kontrollerande resurs till distriktets anslutna

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR på barns vis I stallet formas framtidens starka ledare som tidigt får lära sig ledarskap och att ta ansvar. Men stallet kan också ha en baksida, där hierarki kan leda till mobbing,

Läs mer

CENTRAL ORGANISATION. Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet 19 DISTRIKT

CENTRAL ORGANISATION. Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet 19 DISTRIKT RIDSPORTEN I SVERIGE Riksidrottsförbundet LOK-Stöd Idrottslyftet IdrottOnline SISU utbildningstimmar CENTRAL ORGANISATION Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet

Läs mer

Strategi 2024 WE. Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare.

Strategi 2024 WE. Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare. Strategi 2024 WE Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare. Grupp1 : Anna N, Ulrika P, Gabriella P, Malin B, Åsa T, Ingela H Delmål för 2016/2017

Läs mer

VÅR RIDKLUBB MÅLSTEGEN DÄRFÖR FINNS VI TILL VAD VI STÅR FÖR DIT VI SIKTAR VAD VI SKA FOKUSERA PÅ

VÅR RIDKLUBB MÅLSTEGEN DÄRFÖR FINNS VI TILL VAD VI STÅR FÖR DIT VI SIKTAR VAD VI SKA FOKUSERA PÅ VÅR RIDKLUBB MÅLSTEGEN DÄRFÖR FINNS VI TILL VAD VI STÅR FÖR DIT VI SIKTAR VAD VI SKA FOKUSERA PÅ En förenklad modell över hur du som förening hittar rätt. Den tydliggör varför ni som förening finns till,

Läs mer

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Vår vision är att ge - så många som möjligt chansen att få spela ishockey hos oss i en inspirerande och utvecklande

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Handbok för A, B & C tränare! Samt anvisningar för tränarutbildning

Handbok för A, B & C tränare! Samt anvisningar för tränarutbildning Handbok för A, B & C tränare! Samt anvisningar för tränarutbildning Utgåva 7 Handbok för tränare! Tränarutbildningens bakgrund Tränarutbildningen startade 1991, bakgrunden till bildandet var då att de

Läs mer

Utvecklingsplan kommande åren En trygg och säker ridskola för alla

Utvecklingsplan kommande åren En trygg och säker ridskola för alla Utvecklingsplan kommande åren En trygg och säker ridskola för alla Detta är det material som har presenterats för Falköpings kommun och är en arbetsplan för de kommande åren för verksamheten. Vi söker

Läs mer

SKÖTARE TILL TOPP ETT SAMARBETE MELLAN

SKÖTARE TILL TOPP ETT SAMARBETE MELLAN SKÖTARE TILL TOPP ETT SAMARBETE MELLAN VILL DU VARA EN DEL AV PROJEKTET SKÖTARE TILL TOPP? Vad är ett projekt? Älvkarleby ridklubb har under 2009 ansökt om pengar från Idrottslyftet för att starta ett

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET STRATEGI 2016 FOTO: ANDREAS WENNEBÄCK

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET STRATEGI 2016 FOTO: ANDREAS WENNEBÄCK SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET STRATEGI 2016 FOTO: ANDREAS WENNEBÄCK SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS STRATEGI INLEDNING Att hoppa fallskärm handlar om att ta steget ut i det delvis okända: att våga och att samtidigt

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

SöFF Årsmöte Välkomna!

SöFF Årsmöte Välkomna! SöFF Årsmöte 2016 Välkomna! SöFF värdegrund Vi vill varandras framgång. Vi föregår med gott exempel och visar öppenhet och respekt för människors lika värde samt motverkar alla former av diskriminering

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

Vision Gymnastikforum den oktober 2011

Vision Gymnastikforum den oktober 2011 Vision 2020 Gymnastikforum den 22-23 oktober 2011 Varför, vad och hur processarbeta? För att vägen är en stor del av målet. Ju fler som blir och gör sig delaktiga, desto större chans att många kommer fram

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Ordförande har ordet........ När jag skriver detta har vi kommit en bra bit in på 2011. Vintern, som har varit kall, både i slutet på 2010

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

Från: Mona Hamberg Skickat: den 30 januari :58. Till: Mona Hamberg; VC$sterbottens RidsportfC6rbund

Från: Mona Hamberg Skickat: den 30 januari :58. Till: Mona Hamberg; VC$sterbottens RidsportfC6rbund Från: Mona Hamberg [mailto:stocke1@hotmail.com] Skickat: den 30 januari 2014 16:58 Till: Mona Hamberg; VC$sterbottens RidsportfC6rbund Ämne: Re: Motion till Västerbottens ridsports förbund Stöcke 30/1-2014

Läs mer

Alternativt förslag till ny ridanläggning i Staffanstorp

Alternativt förslag till ny ridanläggning i Staffanstorp Alternativt förslag till ny ridanläggning i Staffanstorp Alternativt förslag till ny ridanläggning i Staffanstorp Innehåll: Förslagstext Föreningens mål och syfte Markanvändningsplan Detta dokument i PDF

Läs mer

Manual för Hultsfredsbygdens Ridklubb (HBR)

Manual för Hultsfredsbygdens Ridklubb (HBR) Manual för Hultsfredsbygdens Ridklubb (HBR) Innehållsförteckning 1 HBR S VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ...1 2 VERKSAMHETSOMRÅDEN...2 2.1 Styrelsearbetet...3 2.2 Anläggning...4 2.3 Trivsel...5 2.4 Tävling...5

Läs mer