BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING"

Transkript

1 BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

2 BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och i olika grenar, från de enklaste tävlingar som anordnas i din egen ridgrupp till internationella stortävlingar. Men någonstans måste man börja! Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet (SvRF) är anslutet till Riksidrottsförbundet och är med drygt medlemmar ett av de största specialidrottsförbunden i Sverige. Förbundet har till uppgift att främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt därtill anknuten verksamhet nationellt och internationellt. Med ryttare menas varje utövare oavsett disciplin. Inom SvRF är det Tävlingssektionen som ansvarar för SvRFs tävlingsverksamhet, i dressyr, banhoppning, fälttävlan, körning, distansritt och voltige samt för ryttare med funktionsnedsättning. Allt ifrån lokala evenemang på klubboch distriktsnivå till Svenska Mästerskap och internationella tävlingar. Svenska Ridsportförbundets kommitté för ryttare och kuskar med funktionsnedsättning spänner över allt från fritidsridning till sportsliga framgångar. Kommittén har kontaktpersoner i samtliga fem sektioner. På förbundets kansli finns även en tjänsteman som kan ge råd i tävlingsfrågor till klubbar, distrikt och enskilda. Att tävla med funktionsnedsättning I Sverige finns det unika möjligheter för personer med funktionsnedsättning att tävla i ridning/körning. När man tävlar i ridning finns möjlighet att tävla både på egen och på lånad häst (lånad häst lånas av arrangören på tävlingsplatsen). Att ha en egen häst innebär många fysiskt krävande moment, vilket kan vara svårt för personer med funktionsnedsättning att klara själv. Detta är bakgrunden till att tävlingar för ryttare med funktionsnedsättning ser lite annorlunda ut. Tävlingarna med klasser för lånad häst får mer karaktär av att vara tävlingar mellan ryttare, inte mellan ekipage och fokus ligger på ryttarens ridskicklighet. Men det blir också allt vanligare att ryttare med funktionsnedsättning tävlar på egen häst och man delar in klasserna i två avdelningar en för lånad häst, avdelning A och en för egen häst, avdelning B. Det tar lång tid att lära sig rida eller köra, att hitta ett sätt att kommunicera med hästen, men det kommer en dag när du upptäcker att det börjar fungera. För en del faller det sig då naturligt att börja tävla. Att tävla kan också vara ett sätt för dig att få ett mål med ridningen eller något som sporrar dig till att göra ditt allra bästa. Mål och delmål på vägen dit är viktiga oavsett om man är barn eller vuxen. Att tävla kan vara ett sätt för dig att växa samtidigt som det ger tillfällen att träffa andra ryttare/ kuskar och ha roligt tillsammans. Centrala Ungdomssektionen Arbetsutskott Säkerhetsutskottet Disciplinnämnden Djurskyddsutskottet Juridiska utskottet CIRKA 900 FÖRENINGAR, 450 RIDSKOLOR Medlemssektionen 19 DISTRIKT FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSEN Ridskole- och Anläggningssektionen Utbildningssektionen KANSLI Tävlingssektionen 2 3

3 Medicinskt ID-kort För att kunna delta i tävlingar för ryttare/kuskar med funktionsnedsättning måste du ha ett Medicinskt ID-kort. Tävlingar finns på lokal, regional, nationell och elitnivå. Utbudet av tävlingar varierar beroende på var du bor. Några distrikt arrangerar serier av dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning. Eftersom antalet tävlande ännu inte är så stort finns inte så många lokala tävlingar. För att göra det lättare att börja tävla krävs inte Medicinskt ID-kort för att delta i lokala och regionala tävlingar. De regionala tävlingarna finns som ett mellansteg mellan klubb- och lokaltävlingar och de på nationell eller elitnivå. De svenska mästerskapen är den enda tävling som anordnas på elitnivå. Det medicinska ID-kortet bygger på en bedömning, en klassificering, som visar hur omfattande funktionsnedsättning du har och därmed vilken grad du tillhör. Grad 1 har den mest omfattande funktionsnedsättningen medan grad 4 har den minst omfattande. I körning finns bara två grader. För att söka Medicinskt ID-kort, kontakta någon av Svenska Ridsportförbundets utbildade klassificerare. Mer information finns på Inom varje grad blir varje ryttare/kusk placerad i en av de profiler som finns. Profilen är en slags streckgubbe, som illustrerar vilken typ av funktionsnedsättning och i vilken omfattning det påverkar ryttarens inverkan. Klassificeringen görs om var femte år i samband med att det medicinska IDkortet ska förnyas. Förändras funktionsnedsättningen under tiden, kan man begära att bli omklassificerad tidigare. Vid tävlingar i Sverige rids oftast specialskrivna internationella program, som är speciellt utformade för att passa de olika graderna. Alla dressyrprogram finns på hemsidan Grönt Kort är grunden För att få tävla inom ridsporten måste du ha Grönt Kort. Det finns ett av SvRF fastställt Tävlingsreglemente (TR) som gäller vid alla tävlingar. Varje gren har dessutom ett eget tillläggsreglemente. För funktionsnedsatta gäller respektive grens TR med vissa tillägg. För att ta Grönt Kort, måste du kunna grunderna i TR och hur man hittar i det. Även hästhantering och säkerhetsfrågor ingår. Som ryttare/kusk med funktionsnedsättning är det också viktigt att känna till vilka regler i TR som gäller för dig med Medicinskt ID-kort. När du vill ta Grönt Kort vänder du dig till din klubb eller ditt ridsportdistrikt. Om du som tävlande ryttare/kusk inte har fyllt fjorton år, måste du ha med dig en vuxen, som själv har Grönt Kort. Samma princip gäller för ryttare med en kognitiv funktionsnedsättning. Om du har svårt att ta Grönt Kort på vanligt sätt, är det okej att du får göra det efter dina egna förutsättningar. Grönt Kort materialet finns nu även inläst. Mer utförlig information kan du få av ansvarig tjänsteman på SvRFs kansli. Grad 1 är uppdelat i a och b, där ryttare i 1a bara rider skritt och ryttare i 1b rider skritt och enklare vägar i trav. Nationellt tävlar de ibland mot varandra. Inom grad 2 innehåller programmen skritt och en mer sammanhängande travdel. Inom grad 3 förekommer skritt, trav och galopp i programmen och de motsvarar ungefär LB/LA. Inom grad 4 förekommer alla gångarter och rörelser som öppna, sluta och förvänd galopp. Programmen motsvarar LA/MSV. Licens För att få tävla på lokal nivå och högre krävs att du har en ryttarlicens. Ryttarlicensen löser du i Tävlingsdatabasen (TDB). Länk till TDB hittar du på SvRFs hemsida. Där hittar du också anvisningar för hur du går tillväga. Det kan vara bra att känna till att det även för kuskar heter ryttarlicens. Licensen innebär bland annat att du omfattas av en olycksfallsförsäkring när du tävlar. Har du frågor om licenser kontakta ansvarig tjänsteman på SvRFs kansli. Anmäla till tävling Tävlingsarrangören gör en tävlingsinbjudan, en proposition, där alla uppgifter om tävlingen finns. Propositionen hittar du i TDB på förbundets hemsida. När du anmäler dig ska du samtidigt skicka en så kallad Handikappbilaga som du hittar på SvRFs hemsida. Den ska innehålla uppgifter om ditt medicinska ID-kort. Om du avser att rida på lånad häst måste du även fylla i längd, vikt och eventuella hjälpmedel. Det finns också möjlighet att ange önskemål angående hästtyp. Den skickas till arrangören enligt uppgifter i propositionen. Tävla dressyr på lånad eller egen häst Vid varje tävling för ryttare med funktionsnedsättning finns i varje grad två avdelningar, en för lånad häst och en för egen. De som arrangerar tävlingen tillhandahåller hästar som ska vara utbildade för sin uppgift och lämpliga för tävling. Ofta handlar det om ridskolehästar från ridskolan där tävlingen hålls, men de kan även vara inlånade privathästar. Typen av hästar varierar och både ponnyer och hästar används. Varje häst som tillhandahålls av arrangören har en egen skötare som känner hästen väl. Skötarens uppgifter är dels att ge dig som ryttare den hjälp med hästen som du önskar, dels att rida fram hästen före din egen framridning. Skötaren kan också hjälpa dig med viktiga upplysningar om hästen. På tävlingsplatsen finns alltid en hästansvarig som har det yttersta ansvaret för lånehästarna. Hästarna lottas ut till ryttarna, som får veta vilken häst de ska rida vid startanmälan på tävlingsdagen. Det enda godtagbara skälet till hästbyte är säkerhetsskäl. Vid startanmälan ska du även visa upp medicinskt ID-kort och eventuellt betala de avgifter som inte reglerats via TDB. Har man med sig egen häst ska vaccinationsintyg visas upp. Att tävla på egen häst betyder inte att du som ryttare måste vara ägare till hästen. Det som är avgörande är att ryttaren själv tillhandahåller hästen och inte får en häst lottad av arrangören. 4 5

4 Framridning dressyr Tävlar du på lånad häst får du hjälp med uppvärmningen av hästen. Tävlande i grad 3 och 4 får rida fram sina hästar i minst 20 minuter och i grad 1 och 2 får ryttaren rida i minst 15 minuter. Under framridningen får du bara arbeta i de gångarter som förekommer i programmet. Hjälpmedel Om du har ett medicinsk ID-kort har du rätt att på tävling för ryttare /kusk med funktionsnedsättning använda den utrustning som du anser dig behöva. Behöver du använda dressyrspö, tåhättor, handtag på sadeln går det bra, men mer avancerade hjälpmedel måste först godkännas av SvRF. Inom körning kan groomen hålla spöet eller kan vagnen ha handbroms i stället för fotbroms. Det vanligaste hjälpmedlet är individuellt anpassad sadel. Notera att det aldrig är tillåtet att spänna fast sig i sadeln. Har du synnedsättning kan du använda dig av ropare inne på ridbanan för att hjälpa till med orienteringen. Ange i bilaga till anmälan att du har behov av detta, så att arrangören har möjlighet att engagera funktionärer. Alla tävlande med funktionsnedsättning har rätt att använda programläsare. Inom körning får synskadade bara vara med i dressyrdelen. Som ryttare/kusk med funktionsnedsättning har du möjlighet att söka dispens från TR när du vill vara med på tävlingar öppna för ryttare/kuskar utan funktionsnedsättning, men då måste du söka om dispens för de hjälpmedel du behöver. Dispensen söker du hos SvRF och den gäller sedan i ett år. När du är på tävling och vill åberopa din dispens, är det ditt ansvar att se till att informera arrangören och domarna om vilka dispenser du har. Körning Körtävlingar för funktionsnedsatta genomförs som en vanlig körtävling med få undantag. De innehåller en dressyrdel, en precisionsdel med konor och en maratondel med fasta hinder. De olika delarna slås ihop till ett totalresultat. Minsta antalet straffpoäng vinner. Även straffpoäng delas ut på samma sätt oavsett om kusken har en funktionsnedsättning eller inte. I körning ska man alltid vara minst två personer på vagnen, en kusk och en groom. Har kusken funktionsnedsättning får groomen av säkerhetsskäl inte vara rörelsehindrad. I nationella tävlingar används samma program för alla kuskar oavsett om de har funktionsnedsättning eller inte. Däremot tävlar ofta kuskar med funktionsnedsättning i en speciell klass. Det kan vara bra att känna till att klass 1 kuskar som tävlar i VM måste ha två groomar med sig under hela tävlingen. I lokal HK klass kan kuskar tävla utan medicinskt ID kort, men när man tävlar i högre klass från med HK nationell Lätt behöver man ett medicinskt kort. Utförligare information finns i tävlingsreglementet, bilaga för funktionshindrade. En annan god idé för mer information är att ta kontakt med en verksam kusk med funktionsnedsättning. VART VÄNDER JAG MIG? Grönt Kort Kontakta din ridklubb eller ditt ridsportdistrikt Medicinskt ID-kort Kontakta av Svenska Ridsportförbundet utbildade klassificerare, se Licens Löser du via TDB (mer info på Propositioner Söker du via TDB Dispenser Kontakta ansvarig tjänsteman på SvRFs kansli Producerad av Svenska Ridsportförbundet Layout: [dizain] Foto: [dizain], Svenska Ridsportförbundet Tryckeri: Strokirk-Landströms AB,

5 Svenska Ridsportförbundet Ridsportens Hus Strömsholm

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja rida eller köra häst. Drygt en miljon människor i Sverige

Läs mer

Råd och regler för ridskolans tävlingselever

Råd och regler för ridskolans tävlingselever Råd och regler för ridskolans tävlingselever Innehåll: Att tävla för och representera sin klubb Uppsala Ponnyklubbs Championat Hos oss behöver man inte ha egen häst! Det kostar pengar att tävla Att anmäla

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

RidKLUBBEN en resurs för din kommun

RidKLUBBEN en resurs för din kommun RidKLUBBEN en resurs för din kommun Foto: Kajsa Thorén Svensk ridsport är unik i världen. Både när det gäller omfattning och tillgänglighet. Ridklubbar finns över hela landet och i varje kommun finns i

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 150526 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING INNEHÅLL Den här krisplanen fokuserar på olyckor av olika slag, och hur de hanteras praktiskt och kommunikativt. Den ger också handgripliga tips

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Rallylydnad. Rallylydnad 2012.indd 1 2012-11-19 15:30:34

Rallylydnad. Rallylydnad 2012.indd 1 2012-11-19 15:30:34 Rallylydnad Rallylydnad 2012.indd 1 2012-11-19 15:30:34 Sporten för alla Det här är en hundsport för alla, till skillnad från många andra hundsporter som passar bättre för vissa typer av hundar och deras

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Varför ponnysport? Jag har valt att dela upp ryttare i olika grupper. Hobby gruppen Små resurser gruppen Stora resurser gruppen Rutingruppen

Varför ponnysport? Jag har valt att dela upp ryttare i olika grupper. Hobby gruppen Små resurser gruppen Stora resurser gruppen Rutingruppen S i d a 1 Varför ponnysport? Jag har valt att både för mig själv och för er utreda vikten av ponnysportens existens. Jag har valt att hålla mig inom hoppsporten men jag tror och hoppas att mina tankar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt.

Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt. Regler för Lag SM Varje lag anmäler 5 eller 6 (4 ryttare + 1 eller 2 reserver) eller 7 eller 8 (6 ryttare + 1 eller 2 reserver) till valfri uttagning. Laget ska alltså redan till uttagningen vara klart.

Läs mer

Från 1600 meter till 16 mil. för en arabgaloppör är galoppbanan bara uppvärmning!

Från 1600 meter till 16 mil. för en arabgaloppör är galoppbanan bara uppvärmning! Pikaboo i sin första karriär som galopphäst. Från 1600 meter till 16 mil för en arabgaloppör är galoppbanan bara uppvärmning! text monika eicker foto pauline högdahl, monika eicker, stefan olsson 58 galoppmagasinet

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer