Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb."

Transkript

1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014

2 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare samt val av erforderligt antal rösträknare. 5. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av det underlag till röstlängd som förbundsstyrelsen har upprättat för distriktet. 6. Fastställande av föredragningslista för mötet. 7. Fråga om mötets behöriga utlysande. 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser. 9. Revisionsberättelse. 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen och dess förvaltning. 12. Fastställande av sektioner, utöver ungdomssektion, samt antal ledamöter i var sektion, lägst sex personer. 13. Fastställande av antal ledamöter i distriktsstyrelsen, lägst sex personer. 14. Val av ordförande i distriktet, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av ett år. 15. Val av övriga styrelseledamöter i distriktsstyrelsen för en tid av två år. Varav halva antalet väljs på varje distriktsårsmöte. 16. Val av sektionsordföranden att företräda den verksamhet och det ändamål som anges i 1 och 2 för en mandatperiod av ett år. 17. Val av övriga ledamöter (2 år) i sektionerna. Varav halva antalet väljs på varje distriktsårsmöte. 18. Val av en ordinarie ledamot/sektion, ej ungdomssektionen, att ingå i distriktsstyrelsen. 19. Anmälan av ungdomsrepresentant, vald av ungdomsmötet, att ingå som ledamot i styrelsen, för en tid av ett år. 20. Anmälan av personalens ledamot, att ingå som ledamot i styrelsen, för en tid av ett år. 21. Val av två revisorer med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktet, för en tid av ett år. 22. Val av ordförande, på ett år och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av två år, varav halva antalet väljs på varje distriktsårsmöte. 23. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Svenska Ridsportförbundets förbundsstämma. 24. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Gästriklands-, Hälsinglands- och Upplands Idrottsförbunds årsmöten. 25. Behandling av förslag (motioner) som inkommit i den ordning som anges i 13 samt av distriktsstyrelsens förslag 26. Fastställande av föreningars årsavgift till Gävleborgs Ridsportförbund, för nästkommande verksamhetsår. 27. Redovisning av styrelsens förslag till verksamhetsplan enligt 16: Mötet avslutas 2

3 ORDFÖRANDEORD 2014 Så var det dags igen att författa några rader om vår intressanta ridsport för det gånga året, Blickar vi tillbaka så avslutade vi året med, för tredje året i rad, en fantastisk ridsportgala på Gavlerinken Arena med 325 st festfina gäster som fick vara med om en mycket fin prisutdelning för alla som genomfört fantastiskt fina prestationer under året. Jag tror att många säkert tänkte att nästa år är det min tur att få gå upp på scenen och ta emot en utmärkelse. Överhuvudtaget så har hästsporten i Sverige nått mycket fina framgångar, kan vi nu bara nå målet att få sporten att även räknas in som friskvård så har vi kommit en bra bit på väg att etablera hästnäringen i samhället Vi kan tydligt se en förändring inom vår sport, de aktiva söker sig till träningsalternativ som bättre kan anpassas till den egna tiden. Vi kan även se att på många ridskolor, som är våra stora stöttepelare för grundutbildningen av ryttarna, kommer det fler nyheter om hur man möter och anpassar sina aktiviteter efter de aktivas önskemål. Det är ju inte alltid möjligt att teckna sig för en termins ridning på fasta tider, utan man kan som aktiv t.ex. teckna sig för ett visst antal lektioner för att sedan rida på egen hand osv. Många lektioner kan genomföras på dagtid och nyttjandegraden blir betydligt större på anläggningarna Under hösten enades det 19 distrikten om att utveckla vår verksamhet i 6 samarbetsregioner för landet. Det ska göra att utbudet i vår sport i möjligaste mån blir lika över landet, naturligtvis anpassad efter de egna regionala förutsättningar, det är som bekant en viss skillnad i avstånd beroende om man befinner sig i ex Skåne eller Norrbotten. Och förhoppningsvis ska vi på sikt kunna tala om ett förbund Nu är det dags att tacka för mig och lämna över till nästa ordförande. Det har varit mycket innehållsrika år, med som jag upplever det stort engagemang på många håll. Jag vill tro att det fina utvecklingsteamet vi hade tillsammans med Länsförsäkringar som sponsor har bidragit till den utveckling som vi idag har ibland våra ungdomar. Nu ska det bli intressant att följa utvecklingen i våra samarbetsregioner, allt för att nå målet ETT FÖRBUND. Eva Myrgren Ordförande Gävleborgs Ridsportförbund 3

4 Svenska Ridsportförbundet Förbundet har 19 ridsportdistrikt. Distrikten svarar för den regionala samordningen och utvecklingen. De har direktkontakt med föreningarna och är en länk mellan förening och förbund. De flesta distrikten har en eller flera anställda konsulenter. Ridsporten är en av 70 idrotter inom Riksidrottsförbundet. De drygt svenskar som rider - för tävling eller bara motion - servar vi med välutbildade instruktörer och ridlärare som fått sina kunskaper på Ridskolan Strömsholm eller genom Hippologiska högskoleutbildningen. Vi utbildar även alla tävlingsarrangörer och funktionärer och ger ut tävlingsreglementen för samtliga grenar. Ungdomssektionen samlar de unga kring deras speciella intressen, arrangerar kurser och kunskapstävlingar som "Vi i Stallet" och "Hästkunskap Cup", och ger ut nyhetsblad. Vi har också en omfattande handikappverksamhet - ridning är största handikappidrotten i Sverige - med både utbildning och tävling. Centralt finns vi på Strömsholm och lokalt i våra 19 distrikt från Flyinge i Skåne till Luleå i Norrbotten. Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning, körning och voltige som motion, folksport och tävlingsidrott samt att sprida kunskap om god hästhållning och säker hantering av hästar. SvRF utbildar instruktörer och ridlärare som med gedigen kunskap ska kunna ge en likvärdig ridundervisning, oavsett på vilken ridskola undervisningen bedrivs. hästintresserade ungdomar genom kurser och kunskapstävlingar samt fångar upp och utvecklar ungdomar till goda ledare och förebilder. tävlingsarrangörer och funktionärer - som domare, banbyggare med flera. SvRF arrangerar alla ryttartävlingar via våra medlemsföreningar i Sverige i dressyr, banhoppning, fälttävlan, körning, distansritt, WE och voltige samt fastställer regler och ger ut tävlingsreglementen för samtliga grenar. SvRF påverkar Förbundet företräder medlemmarna gentemot myndigheter, politiker och samhälle och argumenterar för ridsportens samhällsnytta. 4

5 Gävleborgs Ridsportförbund Gävleborgs Ridsporförbund är ett av de 19 ridsportförbund som tillhör Svenska Ridsportförbundet. I Gävleborgs Ridsportförbund är 33 föreningar anslutna varav 16 stycken av föreningarna bedriver ridskoleverksamhet, tillsammans har vi ca 5982 medlemmar. Distriktet är organiserat i en distriktsstyrelse, en tävlingssektion, en ungdomssektion, en utbildningskommitté samt ett kansli. Distriktsstyrelsen är uppdelad i olika ansvarsområden efter de fem sektionerna som förbundet centralt har tagit fram: tävling, ungdom, utbildning, medlem och ridskola/anläggning. Distriktets konsulent som arbetar på kansliet i Gävle har till uppgift att hålla ihop verksamheten och ge service åt distriktets klubbar när det gäller ekonomi, tävling, utbildning, information och rådgivning inom området ridsport. Gävleborgs Ridsportförbunds styrelsesammansättning 2014 Ordförande: Eva Myrgren Ledamöter: Christina Jäderberg Vice ordförande Hans Stenbom Anna Giljam Nilsson Camilla Persson-Roos Emma Persson Catarina Lindström Revisorer: Maya Olsson och Christina Bergman. Tävlingssektion: Anna Giljam-Nilsson Ordförande Ann Carlsson Pernilla Berger Robert Lundberg Lag- DM och cupansvarig Annette Björck Carina Sandberg Utbildningskommitté: Konsulent: Besöksansvarig: Valberedning: Styrelsearbetet Christina Jäderberg Jessica Wennerström Eva Myrgren, Hans Stenbom och Jessica Wennerström Per Nyström, Gunnel Håkansson och Elisabeth Blomgren. Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under året. 5

6 Verksamheten Årsmötesdagen den 23 mars började på Hudiksvalls Rid- och Ponnyklubb med en clinic med Ulla-Carin Carlsson-Lindkvist som föreläste om Säker häst hantering. Hon berättade om sin tid som ridande polis och hur hon tränade sin häst Utter till en trygg och säker polishäst. Efter föreläsningen så tränade två grupper på olika övningar som Ulla-Carin använder sig av i sin träning att bli en trygg och säker ledare och hur vi får en säker häst. Tio ekipage deltog från olika delar i distriktet. Clinicen var mycket uppskattad av både publik, ryttare och hästar. Totalt så deltog ca 90 personer. Årsmötet tog vid på eftermiddagen. Mötet fick information av Eva Myrgren från Svenska Ridsportförbundet. Därefter vidtogs sedvanliga årsmötesförhandlingar. På mötet var ca 44 % av våra medlemsföreningar representerade.. Ryttargalan 2014 Gävleborgs Ridsportförbund anordnade i år igen den populära Ryttargalan. Galan gick av stapeln den 6 december på Gavlerinken i Gävle och 325 personer deltog denna kväll! Det var tredje gången gillt och det slog tidigare galor med råge! Ridsporten i Gävleborg har äntligen fått en kväll att träffas under uppsluppen, uppklädd och avsutten form. Ett STORT TACK till alla er som kom och medverkade till denna fantastiska och minnesvärda kväll! Under kvällen fick vi bland annat se en mycket underhållande modevisning av Ryttarstugan där de visade säsongens ridkläder. Modevisningen avslutades med den kultiga fågeldansen som alla hängde med i så nästan taket lyfte. Priser som delades ut under kvällen ÅRETS RIDSKOLA i Gävleborg utsågs och årets vinnare blev Storvik Ovansjö Ridklubb. ÅRETS LEKTIONSHÄST utsågs och det blev Amanda ifrån Hudiksvalls Rid- och Ponnykubb. Hon uppvaktades med ett fint inramat foto på sig själv och en stor säck morötter och spån ifrån Yes Box. Nytt pris för i år var ÅRETS RIDLÄRARE och priset gick till Carolin Brodin på Gävle Ryttarsällskap. Carolin fick ett utbildningsstipendium från Gästriklands/Hälsinglands idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna 6

7 Lagseriernas segrare fick pris i form av lagtallrikar och ryttargalans speciella rosett. Distriktsmästarna fick sina medaljer och rosetter förstås. Årets ryttare i Gävleborg 2014 korades; Hoppning Lotta Sjöberg, seniorer Denice Ödén, junior/yr Ingemar Hammarström, ponny Dressyr Christina Elson, seniorer Cecilia Berglund Bergåkra, junior/yr Märtha Nilsson, ponny Fälttävlan Frida Andersén, fälttävlan häst seniorer Matilda Hammarström, fälttävlan häst junior/yr Selma Hammarström,, fälttävlan ponny WE Alexandra Rahm 7

8 Årets prestation i Gävleborg 2014 Tilldelades Irma Karlsson Bollnäs Ridsällskap för hennes otroligt starka insats under Motivering: Denna ryttare har redan i tidig ponnyålder visats sig vara en stor ryttartalang. Från sin första B-ponny till klivet upp på stor häst har vi sett en utvecklingspotential på högsta nivå. Året 2014 var det år där denna sistaårs YR-ryttare skulle visa för alla att hon är redo att ta klivet upp på seniornivå. Det gjorde hon med besked. Med en seger i Sopots Grand Prix i Polen i Maj blev hon ett känt namn inom den Svenska hoppsporten och när hon sen segrade i Arezzo, Italien på Young Rider EM blev hon het. Irma kunde tyvärr inte komma på galan då hon var utomlands och tävlade.. UTBILDNINGSVERKSAMHET 2014 Vi har haft ett aktivt utbildningsår inom Gävleborgs Ridsportförbund med många deltagare på flertalet av våra utbildningar. Vi inledde året med ULK-kursen som arrangerades under 3 helger av Bollnäs RS med 20 deltagare. I februari hade vi ett lunchseminarium för ridskolepersonal hos SORF i ämnet Säkerhet på Ridskola, Lotta Annergård och Sara Thunholm från SvRF höll i trådarna. Intresset var stort från media som kom och gjorde reportage från konferensen. Höstens lunchseminarium hade temat Driva Ridskola och då hade vi besök av Anna Reilly ifrån SVRF. Årets Distriktskonferens hade temat Säkerhet och Arbetsmiljö på våra anläggningar. Drygt ett 20-tal deltagare hade hittat till Scandic i Gävle. Våra fortbildningsdagar i dressyr och hoppning för tränare och instruktörer lockade många deltagare, 32 per dag kom och deltog. Populära kursledare var Elisabeth Lundholm och Maria Gretzer. Kursdagarna hölls hos Högbo RK. Höstens tävlingskonferens hade temat Teamutveckling & lagledarrollen med Johan Fyrberg. Johan var mycket uppskattad som föreläsare. SISUs Pia Hillgren informerade om Idrotten Vill. Distriktets tävlingssektion informerade om nya lagregler för 2015 samt att tävlingstermin för 2015 fastställdes. Ett 40-tal deltagare deltog på konferensen. 8

9 Genomförda utbildningar jan ULK steg 1 Bollnäs RS 1 feb Rep.kurs för hoppdomare/överdomare REAL-gymnasiet Gävle 20 feb Säkerhet på Ridskola (lunchseminarium) Söderhamnsortens RF 8-9 feb ULK steg 2 Bollnäs RS 15 feb TDB/Equipe REAL-gymnasiet Gävle feb ULK steg 3 Bollnäs RS 8-9 mar Rep.kurs för dressyrdomare LA/MSV C Hudiksvalls RPK 23 mar Säker med häst (clinic vid vårt årsmöte) Hudiksvalls RPK 3 sep Driva Ridskola (lunchseminarium) Teknikparken Gävle 25 nov Fortbildning hoppning för tränare/instruktörer Högbo RK 26 nov Fortbildning dressyr för tränare/instruktörer Högbo RK Funktionsnedsättning Ansvarig för verksamheten Funktionsnedsättning i distriktet har deltagit på den årliga FUkonferens som hölls i Malmö september. Under 2014 har kartläggningen vad gäller ridskolornas verksamhet samt en undersökning om antal tävlingsryttare i distriktet fortsatts. För detta ändamål har också projektpengar sökts iform av SDF bidrag för Fliken Handikapp på distriktets hemsida har under året uppdaterats. Vid pennan Ann Carlsson, Fu ansv. i distriktet 9

10 Tävlingssektionen Tävlingssektionen, TS, har under 2014 bestått av Anna Giljam Nilsson, Robert Lundberg, Pernilla Berger, Annette Björck, Carina Sandberg och Ann Karlsson. Under året har vi fortsatt med arbetet med att organisera för att hålla en ännu mer hållbar tävlingstermin. Vi har många licensskrivande ridklubbar och därmed många klubbar i behov av tävlingsarrangemang. En fortsatt strävan har varit att hålla tävlingar på samtliga nivåer inom distriktet. I november hölls den årliga tävlingskonferensen där terminen inför 2015 fastslogs. Dagen inleddes med föreläsning av Johan Fyrberg kring lagledarskap. Enligt styrelsens beslut att införa 10-kronan 2015 har vi genomfört ett implementeringsarbete för att öka klubbarnas förståelse och medvetenhet i denna fråga. Vi gläder oss även detta år åt många deltagare från vårt distrikt på alla nivåer av tävlingar. Vi har haft många starter inom distriktet men också ett stort antal framgångar på regional och nationell nivå. Det finns också framgångar att fira gällande internationella starter. Ett varmt tack till alla arrangörsklubbar i distriktet som genomfört tävlingar under året! På vårt uppdrag har klubbarna även arrangerat lagserier i de flesta divisionerna, i såväl dressyr som hoppning för ponnyer och ridhästar samt DM i grenarna dressyr, hoppning och fälttävlan för såväl ponnyer som ridhästar, samt cuper. Sektionens ordförande Anna Giljam Nilsson vill också passa på att tacka för en trevlig tid men lämnar nu uppdraget till nya krafter. Vid pennan Anna Giljam Nilsson Ordförande tävlingssektionen Lag SM Hofors

11 Ungdomsverksamheten Vi som har suttit i Gävleborgs DUS år 2014 är: Sara-Lena Sahlin ordförande Olivia Agebro Sekreterare Zan Yee Pang Ledamot Julia Samuelsson Ledamot (Avgick innan årets slut) Händelse under året: Vi i stallet final som i år vanns av Hedesunda Ryttarförening Uppstarts möte i Tönnebro med Jessica Wennerström och Emma Persson. Planering av ungdomskamp, blev för få anmälda. DUS Konferens i Göteborg, arrangerades av CUS. (Olivia och Zan Yee) Möten vid olika tillfällen, angående framtiden. Vi är i uppstarten av DUS och har fått många idéer och tankar från bland annat Göteborg konferensen. Vårt mål för 2015 är att: Få fler ungdomar engagerade i DUS och ridsporten i allmänhet. Börja med besök och visa vad DUS är i distriktets ridklubbar. Vill genomföra Vi i stallet. Åka på lärorika träffar med andra DUS i Sverige. Vid tangenterna: Olivia Agebro, Sekreterare Årets sponsorer Gävleborgs Ridsportförbund vill tillslut tacka våra sponsorer Nordea, Bilmetro, REAL Gymnasiet, Blomsterimporten och Yes Box för ett gott samarbete under året!! Även ett stort tack till distriktets föreningar som lånar ut sina anläggningar till våra aktiviteter. Vi hoppas på ett lika bra samarbete under 2015! 11

12 Distriktets medlemsantal 2014 Distriktet har totalt 33 föreningar varav 16 bedriver ridskola. Vi har det senaste året glädjande haft en ökning av medlemmar, totalt hade vi 5982 medlemmar den 31 december Klubb Bergsjö Rid & Körsällskap 31(-12) 20 Bollnäs Ridsällskap Delsbo Kör & Ridsällskap Edsbyns Ridklubb (-13) Föreningen Gestrike Sportryttare Föreningen Rengsjöhästen Gnarps Ridklubb Gävle Fältrittklubb Gävle Ponnyklubb Gävle Ryttarsällskap Harmångers Ridklubb 25 25(-13) Hedesunda Ryttarförening Hofors Ridsällskap Hudiksvalls Rid- och Ponnyklubb Högbo Ridklubb Järbo Ryttarsällskap Järvsö Ridklubb 11(-12) 11(-12) Jättendals Ridklubb Kilafors Ridklubb Kungsgårdens Ryttarklubb Ljusdals Ridklubb Mitt Hjärta Hästsportförening Nansta Sportryttarförening Ockelbo Ryttarförening Ringnäs Ryttarförening Storvik Ovansjö Ridklubb Söderhamns Hästsportklubb 63 63(-13) Söderhamnsortens Ryttarförening Torsåkers Hästintresseförening Tunalids Ridklubb (-13) Årsunda Hästklubb Älvkarleby Ridklubb Österfärnebo Ryttarsällskap Totalt antal medlemmar alla klubbar i Gävleborgs Ridsportförbund

13 Styrelsen Gävleborgs Ridsportförbund Hudikvall Eva Myrgren Christina Jäderberg Hans Stenbom Anna Giljam-Nilsson Camilla Persson -Roos Catarina Lindström Emma Persson 13

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2011 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2012 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Styrelsen för Hallands Ridsportförbund skall verka för att vara den självklara länken mellan förbundet, distriktet och klubbarna

Styrelsen för Hallands Ridsportförbund skall verka för att vara den självklara länken mellan förbundet, distriktet och klubbarna Hallands Ridsportsförbund Verksamhetsberättelse 2012 1 Hallands Ridsportförbund Styrelsen Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Inför verksamhetsåret 2012 har styrelsen formulerat följande mål

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Vinnare i Div 1 ponny hoppning, Strömsholms Ridsportförening lag 1 Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 STYRELSEN FÖR SMÅLANDS RIDSPORTFÖRBUND AVGER HÄRMED FÖLJANDE REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 ORGANISATION Distriktsstyrelsen har under året utgjorts av: Kerstin Hultquist,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Ordförandens årskrönika 2014 Full rulle var orden! Massor med utbildningar, möten och träffar, närmare bestämt 2-3 stycken varenda vecka! Många tävlingar, i genomsnitt 9 per

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Ordförandens årskrönika 2012 2012 var hästsportens år. Bl a fyllde Ridsportförbundet 100 år. Det firade vi i Skånes Ridsportförbund med en stor fest på Flyinge. Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

storslaget OS-Silver till Sara Algotsson Ostholt

storslaget OS-Silver till Sara Algotsson Ostholt 012 HISTORISKT Svenska Ridsportförbundet firade 100 år storslaget OS-Silver till Sara Algotsson Ostholt världsbäst Rolf-Göran Bengtsson vann Jerringspriset och var rankad etta i världen tio månader på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Invigningen av Flyinges Active Stable innebar bla att Skånes Ridsportförbund var på plats och fick den stora äran att klippa bandet. Ordförandens årskrönika 2013 2013 var det

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Omslag: Uppvärmning till Stångåloppet 25 augusti Maria Bjurström, Boccia, Linköpings HIF Tjejdagen, 24 augusti ÅRSMÖTE Tid: onsdag 26 mars

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta i diskussioner,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Karlstads Ridklubb vill härmed lämna verksamhetsberättelse för 2010. Karlstads Ridklubb har en hög ambition att vara centrum för ridsporten i Värmland. Målsättningen

Läs mer

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Uppsala februari 2015 Ordförande har ordet Lurbo ridklubb är en förening för ridintresserade hästvänner. Klubben har idag ett mycket brett utbud

Läs mer

VERKSAMHETEN 2013/2014

VERKSAMHETEN 2013/2014 VERKSAMHETEN 2013/2014 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Årsmöte 2014... 3 Föredragningslista... 3 Röstlängd... 3 Styrelse, kommittéer, nämnder, utskott och kansli... 5 organisation... 5 Styrelse (bilder)...

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

UNGDOMSVERKSAMHETEN. Representation Ungdomsrepresentant i Distriktsstyrelsen har varit Anna Clevesjö och personlig suppleant Sara Blomgren.

UNGDOMSVERKSAMHETEN. Representation Ungdomsrepresentant i Distriktsstyrelsen har varit Anna Clevesjö och personlig suppleant Sara Blomgren. Stockholms Läns Ridsportförbund Ungdomssektion Verksamhetsberättelse 2009 UNGDOMSVERKSAMHETEN Mål: Stockholms Läns Ridsportförbund ska stimulera ungdomar till att vilja bli ledare inom ridsporten samt

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 1 Möten och konferenser, för föreningsstyrelse och sektioner Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Distriktsårsmöte Stadgeenligt innehåll, med bl a val till Distriktsstyrelsen och fastställande

Läs mer

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB 2012 VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 I. FAKTA STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB 2012... 3 II. VERKSAMHETSÅRET 2012... 5 III. EKONOMI

Läs mer