Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap."

Transkript

1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011

2 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare samt val av erforderligt antal rösträknare. 5. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av det underlag till röstlängd som förbundsstyrelsen har upprättat för distriktet. 6. Fastställande av föredragningslista för mötet. 7. Fråga om mötets behöriga utlysande. 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser. 9. Revisionsberättelse. 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen och dess förvaltning. 12. Fastställande av sektioner, utöver ungdomssektion, samt antal ledamöter i var sektion, lägst sex personer. 13. Fastställande av antal ledamöter i distriktsstyrelsen, lägst sex personer. 14. Val av ordförande i distriktet, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av ett år. 15. Val av övriga styrelseledamöter i distriktsstyrelsen för en tid av två år. Varav halva antalet väljs på varje distriktsårsmöte. 16. Val av sektionsordföranden att företräda den verksamhet och det ändamål som anges i 1 och 2 för en mandatperiod av ett år. 17. Val av övriga ledamöter (2 år) i sektionerna. Varav halva antalet väljs på varje distriktsårsmöte. 18. Val av en ordinarie ledamot/sektion, ej ungdomssektionen, att ingå i distriktsstyrelsen. 19. Anmälan av ungdomsrepresentant, vald av ungdomsmötet, att ingå som ledamot i styrelsen, för en tid av ett år. 20. Anmälan av personalens ledamot, att ingå som ledamot i styrelsen, för en tid av ett år. 21. Val av tre (varav en är utsedd av Gästriklands-, Hälsinglands- eller Upplands Idrottsförbund) revisorer med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktet, för en tid av ett år. 22. Val av ordförande, på ett år och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av två år, varav halva antalet väljs på varje distriktsårsmöte. 23. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Svenska Ridsportförbundets förbundsstämma. 24. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Gästriklands-, Hälsinglands- och Upplands Idrottsförbunds årsmöten. 25. Behandling av förslag (motioner) som inkommit i den ordning som anges i 13 samt av distriktsstyrelsens förslag 26. Fastställande av föreningars årsavgift till Gävleborgs Ridsportförbund, för nästkommande verksamhetsår. 27. Redovisning av styrelsens förslag till verksamhetsplan enligt 16: Mötet avslutas 2

3 ORDFÖRANDEORD 2011 Det samarbete vi har haft under året med Hästlyftet Gävleborg under åren och som gjort det möjligt för oss att nå ut till betydligt fler utövare inom hästsporten, är nu avslutat. Det är mycket tråkigt att konstatera att Hästlyftet är nedlagt, eller lagt på is utan att vi nådde målet att få en opartisk ägare av ett hästkompetenscentum i länet som så många inom de olika grenarna inom hästsektorn förespråkat. Men vem vet vem som tar upp handsken och fortsätter om något år. Vi får då hoppas att allt kunnande och underlag kan komma att användas utan att någon ska uppfinna det så kallade hjulet igen. Vi vet att vi människor är mer individualister i dagens samhälle, så det gäller att nå ut med verksamheter som kan attrahera, så att även medlemskåren kan öka allt för kunskapsutvecklingens nytta runt hästen. Vi måste öka värdet på medlemsnyttan. Varje medlem måste känna att hon eller han får ut något för sin avgift. Under året som gått har SvRf genomfört en stor inventering av våra ridskolor. Resultatet är inte presenterat ännu men det står helt klart att många anläggningar behöver upprustning för att möta framtidens behov. Här kommer det säkerligen att uppstå ekonomiska problem om vi inte lyckas visa på för kommunerna vikten av att bidra med stöd som möjliggör en framtid för så stora och viktiga fritids- och ungdomsanläggningar. Men jag tror det ska vara hög prioritet även från förbundet centralt att satsa på ridskoleverksamheten. Det är härifrån grunden för kunskap runt hästen har största genomslagskraften. Vi hör ofta synpunkter på att det är för mycket fokus på tävling och den vanliga medlemmen tycker om att vara i det sociala runt hästen rida umgås och så vidare. På uppdrag av den centrala stämman 2011 sker nu en stor organisationsöversyn av hela vårt förbund. Det är en styrgrupp och tre arbetsgrupper som arbetar med frågorna där undertecknad medverkar i styrgruppen och Hans Stenbom medverkar i arbetsgruppen Struktur och samverkan. Det är ett mycket stort projekt som kräver stort engagemang av alla deltagare. Förslag till beslut ska vara framtaget till stämman Ridsporten är stark Eva Myrgren Ordförande Gävleborgs Ridsportförbund 3

4 Svenska Ridsportförbundet 1993 bildades Svenska Ridsportförbundet. Då slogs de fyra ridsportorganisationerna Svenska Ridsportens Centralförbund, Svenska Ponnyryttarförbundet, Ridfrämjandet och Sveriges Lantliga Ryttare, samman till ett förbund. Ridsportförbundet verkar för att främja ridning, körning och voltige som motion, folksport och tävlingsidrott. Nära tusen klubbar med sammanlagt närmare medlemmar är anslutna till förbundet. Förbundet har nitton ridsportdistrikt. Distrikten svarar för den regionala samordningen och utvecklingen. De har direktkontakt med klubbarna och är en länk mellan klubbar och förbund. De flesta av dem har en anställd distriktskonsulent. Ridsporten är en av de 70 idrotterna inom Riksidrottsförbundet. Svenska Ridsportförbundet arrangerar alla ryttartävlingar i Sverige i dressyr, banhoppning, fälttävlan, körning, distansritt, voltige och ponnygalopp. Det omfattar allt ifrån lokala evenemang i någon av våra drygt 900 ridklubbar runt om i landet, till de internationella tävlingarna Göteborg Horse Show i Scandinavium, Falsterbo Horse Show, och Stockholm International Horse Show i Globen. Vi skickar landslag till OS och mästerskap, och genom oss löser du ryttar- och hästlicens. De drygt svenskar som rider - för tävling eller bara motion - servar vi med välutbildade instruktörer och ridlärare som fått sina kunskaper på Ridskolan Strömsholm eller genom Hippologiska högskoleutbildningen. Vi utbildar även alla tävlingsarrangörer och -funktionärer och ger ut Tävlingsreglementen för samtliga grenar. Ungdomssektionen samlar de unga kring deras speciella intressen, arrangerar kurser och kunskapstävlingar som "Vi i Stallet" och "Hästkunskap Cup", och ger ut nyhetsblad. Vi har också en omfattande handikappverksamhet - ridning är största handikappidrotten i Sverige - med både utbildning och tävling. Centralt finns vi på Strömsholm, lokalt i våra 19 distrikt från Flyinge i Skåne till Luleå i Norrbotten. Gävleborgs Ridsportförbund Gävleborgs Ridsportförbund bildades samtidigt som ovan nämnda centrala förbund slogs samman Distriktet är organiserat i en distriktsstyrelse, en tävlingssektion, ett ungdomsråd, en utbildningskommitté samt ett kansli som ska ge service åt distriktets klubbar vad gäller ekonomi, information och rådgivning inom området ridsport. Gävleborgs Ridsporförbund är ett av de 19 ridsportförbund som tillhör Svenska Ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundet är anslutet till Riksidrottsförbundet. I Gävleborgs Ridsportförbund är 33 föreningar anslutna, och tillsammans har de ca 5500 medlemmar. 16 stycken av föreningarna bedriver ridskoleverksamhet. Distriktets konsulent som arbetar på kansliet har till uppgift att hålla ihop verksamheten 4

5 Gävleborgs Ridsportförbunds styrelsesammansättning 2011 Ordförande: Eva Myrgren Ledamöter: Christina Jäderberg Vice ordförande Hans Stenbom Anna Giljam Nilsson Anna Eriksson Emma Persson Bengt Carlsson Pressansvarig Patrik Andersson TS repr fr september Kicki Stjernmo TS repr tom september Revisorer: Ungdomsråd: Maya Olsson och Jan Wildmarker. Elin Fagerström, Ida Nordin, Ida Wallén, Evelina Bohlin, Jeanette Edman, Liv Forslin och Maria Snellman. Tävlingssektion: Patrik Andersson Ordförande fr september,fälttävlansans Kicki Stjernmo Ordförande tom september Bengt Carlsson Sekreterare, hoppansvarig Pernilla Berger Hoppansvarig Robert Lundberg Lag- DM och cupansvarig Annette Björck Dressyransvarig Jennie Harrysson Dressyransvarig Konsulent: Besöksansvarig: Valberedning: Rose-Marie Hällberg Eva Myrgren och Rose-Marie Hällberg Theo Overeem, sammankallande, Nils Dufva, Gunnel Håkansson, Per Nyström och Jessica Wennerström. Styrelsearbetet Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under året. Verksamheten Årsmötet var den 26 mars på Högbo Ridklubb. Dagen inleddes med en mycket intressant clinic med Anders Eriksson, som visade Hästens arbete i töm. Under två timmar demonstrerade han hur man med hjälp av tömmar kan utbilda och träna såväl den unga som äldre hästen och ponnyn med hjälp av tömmar. Clinicen var mycket uppskattad. Ca 30 personer deltog. Årsmötet hade också besök ifrån Svenska Ridsportförbundet av Kicki Ronnerberg samt Anders Eriksson, som lämnade information om bl.a. organisationsutredningen. Därefter vidtogs sedvanliga årsmötesförhandlingar. På mötet var ca 30 % av våra medlemsföreningar representerade. Eva Myrgren är med i valberedningen och i styrgruppen för organisationsprojektet på Svenska Ridsportförbundet. 5

6 Utbildningsverksamhet Kurs Plats Kursledare Datum. Förberedande Ridledarkurs Hudiksvall Åse Li Sterner 3-4/1 Ungdomsledarkurs II Hudiksvall Åse Li Sterner 15-16/1 Grönt Korthandledarutbildning Hudiksvall Rose-Marie Hällberg 25/1 Ryttarens Sits Ljusdal SISU/Slottegymnasiet 31/1 Grönt Korthandledarutbildning Gävle Rose-Marie Hällberg 5/2 Ungdomsledarkurs III Hudiksvall Åse Li Sterner 12-13/2 Rep kurs hoppdomare o ÖD Gävle Björn Johansson 26/2 TDB utbildning Gävle Karin Aasa 7/3 TDB utbildning Söderhamn Karin Aasa 9/5 Fortbildning Instruktörer Högbo Linnea Hedberg 16/5 o Ridskolepersonal Ridledarkurs Hudiksvall Åse Li Sterner 25/7-12/8 Ungdomsträff Hudiksvall Lena Englund/Lena Vikner12/8 Ordförandekonferens Bollnäs Distriktsstyrelsen 16/10 Ridskolemästerskap Söderhamn GRF/Söderhamnsortens Ryttarförening 16/10 Tävlingskonferens Gävle Tävlingssektionen/ Utbildningskommittén 12/11 Tävlingsledarutbildning Gävle Totta Wikström 13/11 Banbyggarkurs Gävle Leif Hall 4/12 Kurs Instruktörer o tränare Högbo Erik Berggren 5/12 6

7 Handikappverksamheten Utbildning Under året 2011 har det nya utbildningsmaterialet för Handikappledarutbildningen steg1 fått ett handledarmaterial. Detta material skall göra det lättare för klubbarna i distriktet att själva genomföra utbildningen i studiecirkelform. Tävling Ingen tävlingsverksamhet har pågått i distriktet under Övrigt Handikappansvarig i distriktet har deltagit på den HK-konferens som hölls på Strömsholm under året. Under 2011 har kartläggningen vad gäller ridskolornas verksamhet samt en undersökning om antal tävlingsryttare i distriktet fortsatts. Vid pennan Ann Carlsson, Hk ansv. i distriktet Tävlingssektionen Tävlingssektionen, TS, har detta år bestått av Patrik Andersson, Kicki Stjernmo, Bengt Carlsson, Robert Lundberg, Pernilla Berger, Annette Björck och Jennie Harrysson. Vi gläder oss även detta år åt relativt många deltagande från vårt län på större tävlingar. Ett stort tack till alla arrangörsklubbar i distriktet som genomfört tävlingar under året! På vårt uppdrag har klubbarna även arrangerat lagserier i de flesta divisionerna, i såväl dressyr som hoppning för ponnyer och ridhästar. DM i grenarna dressyr, hoppning och fälttävlan för såväl ponnyer som ridhästar, samt cuper. Fälttävlan: Frida Andersén och Herta, Hofors RS, blev sexa i Europamästerskapen i fälttävlan för young riders i Blair Castle, Storbritannien. Stina Dufva och Stenbroåsens Merlin, Högbo RK, SM 2a, silver, i elit fälttävlan SM Ponny 90 cm år Mountain Horse Cup med stilbedömning, Ljuslingsbackens Fälttävlansförening. 7

8 Grattis 2011 års Distriktsmästare Fälttävlan Senior Elin Evertsson/Flowerhill Presence Junior och Young Rider Stina Martinsson/No Barriers Hoppning Häst Senior Leif Hall/Killigrews Emperess Junior & Young Rider Malin Hillgren/Ventura of Canadian Hoppning Ponny B Selma Hammarström/Munsboro Betty Boop C Danielle Björk/Attyrory mr Silvermint D Ida Nordin/Munsboro Fizz Dressyr Häst Senior Madelene Märges/Chardonnay Junior & Young Rider Frida Andersén/Herta Dressyr Ponny B Märtha Nilsson/Zacco C Carolin Woxlin/Fabian D Jennifer Vakkuri/Tintin Grattis också till vinnande lag i serierna 2011 Dressyr Ponny Div II Hälsingland Bollnäs Ridsällskap lag 3 och Kilafors Ridklubb Dressyr Ponny Div II Gästrikland Gävle Ponnyklubb lag 1 Dressyr Häst Div II Gävleborg Hudiksvalls Rid och Ponnyklubb Dressyr Häst Div III Gästrikland Gävle Ryttarsällskap Hopp Ponny Div I Bollnäs Ridsällskap Hopp Ponny Div II Hälsingland Bollnäs Ridsällskap Hopp Ponny Div II Gästrikland Gävle Ryttarsällskap 1 Hopp Häst Div II Gävleborg Älvkarleby Ridklubb lag 1 Hopp Häst Div III Älvkarleby Ridklubb lag 1 Hopp Häst Norra Elit 1) Gävle Ryttarsällskap Till SM-final. 2) Bollnäs Ridsällskap Till SM-final 8

9 Distriktets medlemsantal 2011 Under 2011 har vi fått en minskning av antalet medlemmar i distriktet med 194 personer. En ny klubb har bildats, Föreningen Gestrike Sportryttare, och totalt har vi nu 33 klubbar varav 16 bedriver ridskola. Klubb 2011 Förändring Bergsjö Rid & Körsällskap Bollnäs Ridsällskap Delsbo Kör & Ridsällskap Edsbyns Ridklubb Föreningen Gestrike Sportryttare 80 - Föreningen Rengsjöhästen Gnarps Ridklubb Gävle Fältrittklubb Gävle Ponnyklubb Gävle Ryttarsällskap Harmångers Ridklubb 23 Hedesunda Ryttarförening 42 Hofors Ridsällskap Hudiksvalls Rid- och Ponnyklubb Högbo Ridklubb Järbo Ryttarsällskap 74 Järvsö Ridklubb 13-7 Jättendals Ridklubb 34 2 Kilafors Ridklubb Kungsgårdens Ryttarklubb 29 Ljusdals Ridklubb Nytorps Hästsportklubb 17-7 Ockelbo Ryttarförening Ovansjö Ryttarsällskap 43-1 Ringnäs Ryttarförening 62 Storvik Ovansjö Ridklubb Söderhamns Hästsportklubb Söderhamnsortens Ryttarförening Torsåkers Hästintresseförening 70-3 Tunalids Ridklubb Årsunda Hästklubb Älvkarleby Ridklubb Österfärnebo Ryttarsällskap Totalt alla klubbar i Gävleborgs Ridsportförbund De siffror som är kursiva är 2010 års medlemsantal. 9

10 Gävleborgs Ungdomsråd. Ungdomarna har haft en sammankomst i augusti på Hudiksvalls Rid och Ponnyklubb. Temat för dagen var Hästfria Lekar i Stallmiljö. Lena Englund och Lena Vikner organiserade och ledde dagen. Ett kompendium är tryckt, med dagens alla trevliga lekar och uppslag som behandlades. Kompendiet är tänkt som ett stöd/idé källa till våra klubbar i länet. 10

11 Gävleborgs Ridsportförbund har tillsammans med Länsförsäkringar Gävleborg och Agria ett utvecklingsteam för ungdomar i tre av ridsportens discipliner dressyr, hoppning och fälttävlan. Projektet startade 2007 och var inne på sitt femte år Projektet utvecklar och stöttar 45 stycken ungdomar per år i att bli goda föredömen och ambassadörer för kommande utövare. Lovande och ambitiösa ungdomar har fått möjlighet att träna extra inom sin specialgren startades upp med en kickoff på Realgymnasiet, Gävle. Leif Hall föreläste om tränings- och tävlingsupplägg, Molly Hedqvist om dressyr och Ann Carlsson om konditionsträning. Dressyrungdomarna har haft dressyrträning för Fredrik Böhling, hoppungdomarna har haft hoppträning för Helena Persson, Gabrielle Young Shing Pettersson och Leif Hall. Fälttävlansungdomarna har tränat för Lena Bredberg. I juli var hopp och dressyrteamet inbjudna till en gemensam dag i Hudiksvall med träning och information från Gävleborgs Ridsportförbund, Länsförsäkringar Gävleborg och Agria Djurförsäkringar. Avslutningen för ungdomarna genomfördes i samband med Stockholm Horse Show under fredagen. En hemlig gäst hade vi och det var ingen mindre än söndagens vinnare i världscupdressyr, Patrik Kittel. Patrik delade ut diplom och berättade hur hans resa till världstoppen hade varit. Han bestämde sig redan som elvaåring att han skulle rida OS. Han svarade på frågor hur han la upp veckoträning för en häst, hur han la upp träningspass, hur det var att träna för Sjef Janssen mm. Efter det såg alla hoppföreställningen, där bl a Withaker tog världsrekord i barbackahoppning på 2,12 Ungdomarna i teamet har haft många framgångar och i alla discipliner finns det ryttare som tävlat SM under året. En viktig del i projektet är det kontaktnät som har skapats mellan ungdomarna i teamet. 11

12 Styrelsen Gävleborgs Ridsportförbund Hudiksvall Eva Myrgren Christina Jäderberg Hans Stenbom Patrik Andersson Anna Eriksson Bengt Carlsson Anna Giljam Nilsson Emma Persson 12

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Styrelsen för Hallands Ridsportförbund skall verka för att vara den självklara länken mellan förbundet, distriktet och klubbarna

Styrelsen för Hallands Ridsportförbund skall verka för att vara den självklara länken mellan förbundet, distriktet och klubbarna Hallands Ridsportsförbund Verksamhetsberättelse 2012 1 Hallands Ridsportförbund Styrelsen Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Inför verksamhetsåret 2012 har styrelsen formulerat följande mål

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Vinnare i Div 1 ponny hoppning, Strömsholms Ridsportförening lag 1 Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund

Läs mer

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Ordförandens årskrönika 2012 2012 var hästsportens år. Bl a fyllde Ridsportförbundet 100 år. Det firade vi i Skånes Ridsportförbund med en stor fest på Flyinge. Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

VERKSAMHETEN 2013/2014

VERKSAMHETEN 2013/2014 VERKSAMHETEN 2013/2014 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Årsmöte 2014... 3 Föredragningslista... 3 Röstlängd... 3 Styrelse, kommittéer, nämnder, utskott och kansli... 5 organisation... 5 Styrelse (bilder)...

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Invigningen av Flyinges Active Stable innebar bla att Skånes Ridsportförbund var på plats och fick den stora äran att klippa bandet. Ordförandens årskrönika 2013 2013 var det

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta i diskussioner,

Läs mer

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens 2010 ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens Ungdomssatsning 2010 Under 2010 har nio organisationer inom hästsektorn tagit del av de 5 miljoner kr som reserverats ungdomsprojekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Styrelsen, kanslipersonal, föreningar, styrelsen har ordet 3 Föredragningslista 4 Styrelse,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2013-2014 Innehåll Dagordning... 2 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2013-2014... 3 Representation/uppdrag... 3 Rapport Dam/Flickkommittén...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 2 Verksamheten i helhet 3 Ridskolan 7 Tävlingskommittén Lokala och regionala tävlingar samt Pay & Ride

Läs mer

IDSPORTÅRET I SIFFROR

IDSPORTÅRET I SIFFROR 014 IDSPORTÅRET I SIFFROR 1 Verksamhetsberättelsen för 2014 består av två delar. Ridsporten i ord och bild samt Ridsporten i siffror som inkluderar årsredovisning och koncernredovisning. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Omslag: Uppvärmning till Stångåloppet 25 augusti Maria Bjurström, Boccia, Linköpings HIF Tjejdagen, 24 augusti ÅRSMÖTE Tid: onsdag 26 mars

Läs mer

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande)

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande) SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 2 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 AU har ordet Varje gång du öppnar tidningen, slår på dator, tv eller radio kan du se att idrotten

Läs mer

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012 Nedre norra distriktet Årsberättelse 2012 Antal SDF Förening Förenings Betalt Betaldatum Betalt Förseningsavgift Medl Medl Totalt Rösträtt Antal röster Klubbar Rapport Årsavgift Årsavgift Betalningsdatum

Läs mer

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB 2013 VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 I. FAKTA STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB 2013... 3 II. VERKSAMHETSÅRET 2013... 5 III. EKONOMI OCH

Läs mer

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB 2012 VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 I. FAKTA STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB 2012... 3 II. VERKSAMHETSÅRET 2012... 5 III. EKONOMI

Läs mer

Antal medlemmar Ålder 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0 6, 7-20 442 473 382 358 445 419 21-292 344 428 412 454 468 Totalt 778 817 810 770 899 887

Antal medlemmar Ålder 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0 6, 7-20 442 473 382 358 445 419 21-292 344 428 412 454 468 Totalt 778 817 810 770 899 887 Verksamhetsberättelse för Stora Ekeby Ridklubb 2009 Stora Ekeby Ridklubb Styrelse får härmed avge sin berättelse för verksamheten under 2009 Antal medlemmar Ålder 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0 6, 7-20

Läs mer

SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET

SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET Samhällsst llsstöd Distriktordförande- och tjänstemannakonferens september 2012 K R-B SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET UPPLÄGG Aktuell LOK-stödsstatistik RF:s översyn av LOK-stödsreglerna Föreningar som köper

Läs mer