VERKSAMHETSPLAN 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2015"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN

2 Möten och konferenser, för föreningsstyrelse och sektioner Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Distriktsårsmöte Stadgeenligt innehåll, med bl a val till Distriktsstyrelsen och fastställande av avgifter. I vissa fall uppmärksammande av speciella händelser under året. Två ombud per förening, utsedda vid årsmöte eller av styrelsen. Verksamhetsfonden Distriktshöstmöte Stadgeenligt innehåll, samt val till sektionerna Två ombud per förening, utsedda vid årsmöte eller av styrelsen. Verksamhetsfonden Regional t Ridsportforum Tävlingskonferens Ridskolekonferens Kurser av olika slag Föreningsledare och anställda Verksamhetsfonden Ordförandeträffar Ordförandeträff arrangeras under hösten inför föreningarnas årsmötet Ordförande + 1 från alla klubbar bjuds in Verksamhetsfonden Träffar om Idrottslyftet Information i samband med att vi har andra träffar. Representanter från alla föreningar Konferens i Ridskoledrift Genomgång och presentation av ekonomiska förutsättningar att driva ridskola i föreningsform. Beslutsfattare i kommunernas Miljö- och Fritidskontor. Kommunal finansiering Träff för utbildningsansvariga Genomförs i samverkan med SISU Idr.utbildarna, Fre em Lör fm Utbildningsansvariga (Återupptagen aktivitet) Hälsodag för anställda I December månad, med utbildningsinslag För personal på ridskolorna Ej klart 2

3 Främjande, utbildningsverksamhet Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Basutbildning för ledare (Nyhet från Svenska Ridsportförbundet 2015) Målet med Basutbildningen för ledare inom ridsporten är att blivande ledare ska få en god grund att stå på så att de kan känna sig trygga med sitt uppdrag och fortsätta utvecklas inom ridsporten Svenska Ridsportförbundets Tävlingsoch Utbildningssektion tagit initiativet till en Basutbildning för ledare inom ridsporten där första steget är att utbilda utbildare som leder basutbildningen. Basutbildningen vänder sig till alla som fungerar som ledare inom ridsporten, till exempel ridlärare, tränare, lagledare, funktionärer och förtroendevalda Fortbildning ridskolechefer, Kompetenslyft (nytt 2015) Avsuttna träffar med blandat utbud. Ledarskap, ekonomi, personalutveckling, arbetsmiljö mm Ridskolechefer, verksamhetschefer Egen finansiering Fortbildning Ridlärare Antingen avsuttet eller uppsuttet, med syfte att ge uppslag till goda lektionsidéer 5-6 tillfällen per år Yrkesverksamma ridlärare inom distriktets ridskolor Fortbildning Tränare Arrangeras utifrån fastställt ramverk från Svenska Ridsportförbundet. Samarrangeras med fortbildning B- och C-tränare samt Ridlärare lägst level I Egen finansiering Ridprov till årets ridledarkurs I ridprovet ingår en praktisk del samt personlig intervju. Genomförs som endagskurs. Mål: att avgöra den sökandes möjligheter att tillgodogöra sig ridledarkurs, med betyg godkänt eller högre För blivande ridledarelever Behörighetskrav ULK I-III Gymnasieexamen Lägst 18 år Ridledarkurs Betoning på ridlära /instruktörskunskap, samt stalltjänst och hästkunskap. Utbildningsmål: Eleven skall efter gången kurs under handledare kunna leda elementära lektioner i ridning och i teoretiska ämnen som följer upp ridningen samt bör ha personlig färdighet i ridning och teoretiska kunskaper i ridning och hästkunskap som motsvarar godkänt prov för Bronsmärke, dvs LB dressyr och 1.00-hoppning samt terrängmärke. Kursen passar mycket bra för dig som börjat hjälpa till med föreningens ridskoleverksamhet och som saknar utbildning. CSN-medelberättigad Förening kan även söka medel från diverse fonder, stiftelser och stipendier 3

4 Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Ungdomsledarkurs En av distriktets kärnkurser, som varje år tillför våra föreningar välutbildade unga ledare Ämnen som ingår är Ledarskap Hästkunskap Ungdomsverksamhet barn & ungdomars utveckling föreningskunskap organisationskunskap aktivitetsplanering samt en hel del hemuppgifter, inklusive att starta en lärgrupp. Ledare inom föreningen som arbetar med barn- och ungdomsverksamheten i våra föreningar. Tävlingsledarkurs Kurs för att skapa förutsättningar för flera små tävlingsgrupper på klubben. För grupper om 3-4 från föreningen Equipekurs Grund- och fortsättningskurs För sekretariatspersonal Repetitionskurser dressyrdomare Repetitionskurs för överdomare dressyr I kursen ingår såväl praktisk bedömningsövning som efterföljande diskussion Genomförs två ggr per år, varav en kurs är tvådagarskurs Teoretisk kurs, endagskurs. Erbjuds en gång per år, obligatoriskt att delta minst en gång per 2-årsperiod. Aktiva domare Aktiva överdomare Samt egen finansiering Repetitionskurs domare och överdomare hoppning Teoretisk kurs, endagskurs. Erbjuds en gång per år, obligatoriskt att delta minst en gång per 2-årsperiod. För aktiva domare, Repetitionskurs för banbyggare Båda teori och praktik. Erbjuds en gång per år, obligatoriskt att delta minst en gång per 2-årsperiod. För aktiva banbyggare 4

5 Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Dressyrdomarskrivarkurs Erbjuds vid uttalat behov. För nya domarsekreterare Tävlingsarrangörsutbildning på hemmaplan Tävlingsledarkurs Handledarutbildning Grönt Kort Mål med kursen: Kursen innefattar grundläggande teori Att arrangera en tävling samt arbete med alla de praktiska detaljer som skall föras vid en tävling. Uppdragsutbildning Genomförs som 2-3 timmarskurs, med syfte att lära ut förande av kurs på hemmaplan. För oerfarna tävlingssektioner i distriktets föreningar. För representant från föreningen. Repetitionskurs Grönt kortutbildare Genomförs som 2-3 timmarskurs, med syfte att uppdatera kursmaterial och förande av kurs på hemmaplan. Tidigare utbildade kursledare 5

6 Verksamhet inom område funktionsnedsättning Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Ledarkurs steg I Konferens Funktionshindrad i manegen Målet med kursen är att skapa intresse, nyfikenhet och en önskan om att få mer kunskap om ridning för ryttare med handikapp, samt att verka för en positiv attitydutveckling inför människor med handikapp Debatt om fysiskt funktionshinder ridsport som sin idrott Kognitiv funktions- nedsättning LOK-stöd och tävlingsmöjligheter. Bidrag, stipendier och fonder. För ledare på ridskolan, Ridlärare personliga assistenter med flera Ridlärare, Ledare, Assistenter, Ryttare, föräldrar s amt övriga ledare alt egen finansiering samt egen insats. Lägerledarkurs Mål med kursen: att förbereda och informera ledarna om olika handikapp och funktionshinder För de som engageras som ledare vid årets ridläger. Ridläger för ryttare med funktionsnedsättning Två stycken 5-dagarsläger. Innehåll: Häst- stall- och persedelvård Ridning, körning, teori, märkestagning, bad, båtturer, lägerbål, tävling, disco mm För ryttare med funktionsnedsätt ning. Föreläsning Inom FU-området Ridlärare, Ledare, Assistenter, Ryttare, föräldrar s amt övriga ledare Samt egen avgift 6

7 Sportverksamhet Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Tävlingsterminsplanering Planläggning för hopp- och dressyr tävlingar på Lokal och Regional nivå Representant från föreningens tävlingssektion. Arrangörsträffar & Regelträff Samverkan Clinics och föreläsningar Clinics i egen regi Anordnas inför vårens och höstens serier. Priser lämnas ut, och regler och övriga blanketter gås i. Processande av regler inför nästa års serier och cuper Samarbete mellan förening och distrikt, för publika evenemang, på initiativ av den lokala föreningen som vill nå en större publik. Större publika evenemang där distriktet äger frågan. Förläggs till anläggning med kapacitet för många åskådare. För arrangörer, representant från förening, lagledare och övriga intresserade. Tävlings- och ridskoleekipage, tränare m fl. Tävlings- och ridskoleekipage, tränare m fl. Föreläsningar inom Tio-kronan Talang 2020 Större publika evenemang där distriktet äger frågan. Förläggs till lokal med kapacitet för många åhörare, gärna i samverkan med förening. Talangsatsning som i grunden bygger på Ridsportförbundets talangsatsning, distriktsnivå. Tävlings- och ridskoleekipage, tränare m fl. Tävlingsekipage i samtliga discipliner. Distriktsmästerskap Regionmästerskap RM Arrangeras som individuella DM-klasser i Hopp, dressyr, fälttävlan och dressyr för ryttare med funktionsnedsättning. Under 2015 tillkommer DM för ridskoleekipage Tiokrona finansierar priser och överdomare. RM i körning och distans, under förutsättning att zonledare tillstyrker detta. Förutsätter att vi också kan beställa hem RM-medaljer. 7 Tävlingsekipage tillhörande förening i distriktet, både ponny och häst. Tävlingsekipage tillhörande förening både ponny häst.

8 Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Allsvenskan Arrangeras för lag. Hoppning häst Hoppning ponny Dressyr häst Dressyr ponny Div II Div I och II Div I, II och III Div I, II och III Tävlingsekipage tillhörande förening i distriktet, både ponny och häst. Lagavgiften betalas av anmälande förening Cuper Arrangeras för lag: Hoppning häst Hoppning Ponny Gota Cup Gota Cup Tävlingsekipage tillhörande förening i distriktet, både ponny och häst. Lagavgiften betalas av anmälande förening Cuper från SvRF Arrangeras individuellt Mountain Horse Ponny Cup Agria Pony Trophy Tävlingsekipage tillhörande förening i distriktet, ponny Egen finansiering 8

9 Ungdomsverksamhet Aktivitet Program, innehåll Målgrupp DUS-årsmöte Stadgeenligt innehåll, samt val till sektionen. Genomförs oftast i samband med ULK-III. Två ombud per förening, utsedda vid årsmöte eller av styrelsen. Verksamhetsfonden Styrelsemöten Ca 6 möten per år DUS ledamöter Kick-off För verksamhetsplan och målsättning mot 2020 DUS ledamöter US-gala Konferens, seminarier och fest, US Hösten 2015 RIXU Riksungdomsmöte, arrangeras av CUS DUS ledamöter Verksamhets -fonden BUS-enkelt För dig som vill utvecklas inom ditt US Aktiviteter inom US Metoder Styrelsearbete Styrelsens gemensamma uppdrag och ansvar US-ledamöter Arrangeras en gång per termin FULK Förberedande ledarskapskurs Unga ledare från US. Vårterminen 2015 ULK steg I-III Medverkan vid kvällsarrangemang För unga ledare DUS on Tour DUS träffar US på hemmaplan Klubbträffar på så många klubbar som möjligt vid styrelsemöten US Verksamhets -fonden Vi i Stallet distriktsfinal Kunskapstävling i lag. Arrangeras i samband med ULK steg III Lag från US Studieresa Ponny-EM Malmö Ungdomar Årets Ungdomsledare och Ungdomssektion Utdelning av stipendie Nominering US 9

10 Vi är där när idrotten lär Ekonomi Utvecklas Framtidens idrottsförening Styrelse & Valberedning Vår verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation. Vi jobbar för att stimulera människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar idrottens verksamhet. Vi erbjuder både utbildningar enligt färdiga upplägg och skräddarsyr utbildningsinsatser efter de utvecklingsbehov som din förening och förbund har. SISU Idrottsutbildarna är en resurs för din förening och ditt förbund när ni vill utvecklas. Vi kommer till er och diskuterar i era behov och hjälper sedan till att anpassa upplägg av utbildning och utvecklingsinsatser utifrån det vi tillsammans kommer fram till. Kom igång och jobba tillsammans med oss Som idrottsförening tar ni kontakt med ert närmsta SISU Idrottsutbildarna. SISU Idrottsutbildarna finns på 21 distrikt och utöver det har en del av distrikten ett eller fler lokalkontor i sitt distrikt. 10

11 11

12 Vår organisation Vi samarbetar med Vi har under året erhållit ekonomiskt stöd från 12

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Vinnare i Div 1 ponny hoppning, Strömsholms Ridsportförening lag 1 Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund

Läs mer

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet!

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! - Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! Projekt Framtidens ridskola FRAMTIDENS RIDSKOLA Det vi vill är att arbeta fram en ny ridsportanläggning som är anpassad efter våra och samhällets

Läs mer

Styrelsen för Hallands Ridsportförbund skall verka för att vara den självklara länken mellan förbundet, distriktet och klubbarna

Styrelsen för Hallands Ridsportförbund skall verka för att vara den självklara länken mellan förbundet, distriktet och klubbarna Hallands Ridsportsförbund Verksamhetsberättelse 2012 1 Hallands Ridsportförbund Styrelsen Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Inför verksamhetsåret 2012 har styrelsen formulerat följande mål

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Karlstads Ridklubb vill härmed lämna verksamhetsberättelse för 2010. Karlstads Ridklubb har en hög ambition att vara centrum för ridsporten i Värmland. Målsättningen

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 STYRELSEN FÖR SMÅLANDS RIDSPORTFÖRBUND AVGER HÄRMED FÖLJANDE REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 ORGANISATION Distriktsstyrelsen har under året utgjorts av: Kerstin Hultquist,

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Uppsala februari 2015 Ordförande har ordet Lurbo ridklubb är en förening för ridintresserade hästvänner. Klubben har idag ett mycket brett utbud

Läs mer

TEMADAGAR. alla temadagar ingår i ridavgiften, gå på så många du vill. (gäller även för föräldrar)

TEMADAGAR. alla temadagar ingår i ridavgiften, gå på så många du vill. (gäller även för föräldrar) TEMADAGAR RIDSKOLAN INFORMERAR TEMADAGAR - teori På Jutagårdens Ridskola vill vi inte bara prioritera och värdesätta ridning utan även teorin som vi anser är minst lika viktig för att få en värdefull utbildning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Ordförandens årskrönika 2014 Full rulle var orden! Massor med utbildningar, möten och träffar, närmare bestämt 2-3 stycken varenda vecka! Många tävlingar, i genomsnitt 9 per

Läs mer

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Min & din Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Idrott Det finns en idrott för varje barn. Låt oss ge dem en chans att hitta den. Innehåll: Genom Idrottslyftet Rekrytera är dörren öppen för alla. Vad är Idrottslyftet

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015-02-15. Dagordning. Styrelse under 2014. Lägesbeskrivning för val av styrelse 2015. Verksamhetsberättelse. Resultatrapport.

ÅRSMÖTE 2015-02-15. Dagordning. Styrelse under 2014. Lägesbeskrivning för val av styrelse 2015. Verksamhetsberättelse. Resultatrapport. ÅRSMÖTE 2015-02-15 Dagordning Styrelse under 2014 Lägesbeskrivning för val av styrelse 2015 Verksamhetsberättelse Resultatrapport Balansrapport Revisionsberättelse Förslag till budget 2015 DAGORDNING 1.

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer