Södermanland. Framtidens ridsport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södermanland. Framtidens ridsport"

Transkript

1 Södermanland

2

3 År 2012 firar en 100 år. Det ska vi fira på många olika sätt! I Södermanland firar vi de a genom a ge år 2012 temat Fram dens Ridsport. För visst vill vi a en ska finnas i y erligare 100 år?! Temaåret kommer a kantas av föreläsningar och utbildningar med temat Fram den och vi smygstartade redan i slutet av 2011 med Trender och medlemskap samt Ledarskap i förändring. Under hela 2012 kommer vi a erbjuda massor av olika föreläsningar och utbildningar kring Fram dens ledare, -förening, -ridskola, -tävling och ry are. Vi avslutar sedan året med en rik g inspira ons- och fram dsdag i november då vi samlar ihop alla fram dsfrågor och knyter ihop säcken. I denna folder hi ar du det övergripande programmet för hela Separata inbjudningar kommer också a finnas där samtliga utbildningar pryds med vår egen fram dsrose för a du enkelt ska se vilka träffar som har fram dsfokus. Vi kommer även a samla alla fram dstankar på en egen sida där ni kan hi a inspira on och idéer gällande Fram dens Ridsport: www3..se/fram dens2012 Så håll utkik e er vår Fram dsrose 2012!

4 ledarskap ledare Fram dens ledare Så tar de och vi ger dem plats! Kom och träffa Helena Carlsson, ordförande för Svenska Ridspor örbundets centrala ungdomssek on, som pushar för och ger ps på hur ens egna fram da ledare, ungdomarna, ska våga och vilja ta mer plats i sin förening. Likaså håller Helena e pass som hur vi kan se ll a behålla och rekrytera denna vik ga ideella kra genom a verkligen skapa en stödjande miljö där de uppmuntras och tas om hand om i våra ridspor öreningar! Helena Carlsson Vi erbjuder följande llfällen: 1. Ungdomsledarträff Så tar vi plats! Kom och träffa dina gamla ULK-kompisar och sam digt lyssna på och ta med dig en massa bra ps för a våga och vilja ta plats från Helena. När: 16 februari 2012, klockan Plats: Knytpunkten, Strömsholm Föreläsare: Helena Carlsson, ordförande CUS 2. Instruktörs-/ledarträff Så rekryterar vi och behåller unga ledare! Här kan du som ledare passa på a ta del av goda konkreta råd på hur vi tar hand om ens fram da kra - de unga ledarna. När: 17 februari 2012, klockan Plats: MunktellArenan, Eskilstuna Föreläsare: Helena Carlsson, ordförande CUS

5 ridskola ridskola Fram dens Ridskola Ekonomi Vilka utmaningar står Fram dens Ridskola inför? Många ridklubbar har svårigheter inte minst gällande ekonomi och vikande elevunderlag. Totalt se minskar antalet medlemmar i ridspor öreningar i Sverige. Vad ställer det för krav på ridskolan och hur kan vi möta dem? Lars-Gösta Nocke Nauclér ger oss sin syn på Fram dens ridskola och ridskoleekonomi. U från Nockes iak agelser diskuterar vi gemensamt och drar slutsatser kring Fram dens Ridskola. Vi väver också in diskussioner kring värderingsstyrt ledarskap u från föreläsningen för chefer som Anders Mellberg genomförde i november 2011 samt informa on kring LOK-stöd som är en het fråga för många ridskolor. När: 21 Januari 2012, klockan Plats: Ridsportens Hus, Strömsholm Föreläsare: Anna Lundberg, Västmanlands Ridspor örbund samt Lars-Gösta Nauclér, förfa are ll boken Ridskoleekonomi och Häs öretagaren. Fram dens Ridskola - Driva Ridskola Driva Ridskola är uppslagsboken för ridskoleverksamheten. Materialet är framtaget för a fungera som vägledning för dig som arbetar med a driva och utveckla Svenska Ridspor örbundets ridskoleverksamhet. Nu är materialet omarbetat och vi får en genomgång och guidning i det. När: Vecka 11/ Plats: Ridsportens Hus, Strömsholm Föreläsare: Svenska Ridspor örbundet Diskussionsforum Chefsträff Kom och diskutera och passa på a byta erfarenheter och ps med andra ridskolechefer. Här styr ni själva över de ämnen som känns aktuella för a skapa Fram dens Ridskola. När: 11 maj 2012 Plats: Ridklubb, se separat inbjudan

6 ridskola Studiebesök på Ågesta Gård Fokus på verksamhet för ry are med funk onsnedsä ning Idag är ridning den största handikappidro en! A satsa på denna verksamhet gör a vi kan öppna upp vår idro för ännu fler. Vi gör därför e studiebesök på Stockholms Handikappridklubb, som bedriver sin verksamhet på Ågesta Gård för a se hur de har lyckats inom de a område! När: 12 Maj 2012 Plats: Stockholms Handikappridklubb på Ågesta Gård, Huddinge Inspirerande studiebesök på ridskola i annat distrikt Vi gör e studiebesök på en välfungerande ridskola i e annat distrikt och passar på a dessutom diskutera Fram dens Ridskola. Fristående diskussionsforum u från vårens föreläsningar. När: Hösten 2012 Plats: Ridskola, se separat inbjudan Ridskoleekonomi Lo a Löfstrand En framgångsrik förebild Hur vi lyckas med vår ekonomi är rubriken på föreläsningen och föreläsare är Lo a Löfstrand från Nyby Torshälla Ridklubb. Lo a är ridskolechef på Nyby Torshälla Ridklubb och har under sina år där vänt föreningens ekonomi och skapat e system för hur personal och styrelse arbetar med ekonomin i vardagen. Lo a berä ar om Nyby Torshälla Ridklubbs system och ger konkreta ps och råd på hur man kan lägga upp si ekonomiska arbete. När: Hösten 2012 Lotta Löfstrand Plats: MunktellArenan, Eskilstuna Föreläsare: Lo a Löfstrand, Nyby Torshälla Ridklubb

7 förening förening Tematräff media - Marknadsföring/sponsring Tema media, marknadsföring, sponsring med Svenska Ridspor örbundet. Alla som någon gång har blivit omskrivna i en dning, eller kanske ll och med varit med i radio eller TV, vet vilken enorm genomslagskra det ger. O ast är insatserna för a få ll en dningsar kel liten, men effekten oerhört stor. Men hur gör man för a intressera media? Och vad är de egentligen intresserade av? Och ännu vik gare vad är de inte intresserade av? Vilka möjligheter finns för en klubb, och vilka är begränsningarna? Och när väl journalisterna kommer, hur gör jag då för a ta hand om dem på bästa sä? När: Mars 2012 Plats: Ridsportens Hus, Strömsholm Föreläsare: Svenska Ridspor örbundet Spar d och effek visera arbetet med digital kompetens och sociala media Internet är ingen fluga, utan är här för a stanna! Frågan är bara vad en ridklubb har för ny a av a veta mer om digital kompetens och sociala media?! Digital kompetens handlar om a lära sig använda Internet och ny ja dess möjligheter. Hur kan föreningarna använda Google ll mer än bara en sökmotor? Sociala media ger dig en genomgång av de vanligaste verktygen som finns och hur du prak skt kan använda dig av dem i din förening. När/Plats: 21 februari 2012, klockan , Ridsportens Hus, Strömsholm och 8 mars 2012, klockan 9:30-12:30, Bullersta, Nyköping Föreläsare: Anna Lundberg, Västmanlands Ridspor örbund Kurs för nyvalda styrelseledamöter Demokra är den sämsta av styrelseformer lär Winston Churchill ha sagt, men han llade för säkerhets skull om man undantar alla andra. Demokra är e grekiskt ord som förenklat kan översä as ll folkstyre. Har du koll på hur folkstyret fungerar i din förening? Här får du en dos vik g enkel föreningskunskap som hjälper dig lyckas med di styrelseuppdrag! När: 29 mars 2012, klockan Plats: MunktellArenan, Eskilstuna Föreläsare: Anna Lundberg, Västmanlands Ridspor örbund och Jenni Ohlsson, Sörmlandsidro en

8 förening Nyfiken på hur en förening fungerar? Är du det - då är det här kursen för dig! Här har vi helt enkelt skräddarsy en heldagsutbildning för dig som är ak v i en ridklubb och nyfiken och vill lära dig lära dig mer om hur en förening fungerar. Kursen kan ses som en fördjupning e er Nyvald i styrelsen och går mer på djupet i föreningskunskapen. Vi utgår från materialet Idro ens föreningslära fördjupning. Föreningskunskapen kombinerar vi dessutom med en utvecklingsdel som handlar om konkreta ps och metoder i föreningsutvecklingsarbete. Förvalta och utveckla helt enkelt! När: 5 maj 2012, klockan Plats: MunktellArenan, Eskilstuna Föreläsare: Anna Lundberg, Västmanlands Ridspor örbund och Andreas Hagström, projekt- och processledare Anna Lundberg Andreas Hagström Vik ga ideella! Mia Thun från Svenska Ridspor örbundet kommer och berä ar om vikten av det ideella ledarskapet och hur det ly er våra ridspor öreningar! Mia berättar bla om sin egen resa som digare ordförande i Nyby Torshälla Ridklubb och vad det har ge både henne själv och föreningen. När: 19 april 2012, klockan Plats: MunktellArenan, Eskilstuna Mia Thun Föreläsare: Mia Thun, Svenska Ridspor örbundet IFL Marknadsföring Blir jeansbröllop på modet minskar e erfrågan på brudklänning-ngar! Förr var lojalitet, tradi on och livs dsmedlemskap inte ovanligt när vi valde a lösa medlemskap i en förening. Idag är vikten av a llhöra och vara en del av en iden tet och e tydligt varumärke förknippat med de egna värdena och intressena starkare. Hur skapar vi, stärker och förmedlar vi ut vår förenings varumärke? Kort och go - hur marknadsför vi oss. När: September 2012 Plats: MunktellArenan, Eskilstuna Jenni Ohlsson Föreläsare: Jenni Ohlsson, Sörmlandsidro en Studiebesök på Riksidro smuseet med specialvisning för en För a kunna sia om fram den är det vik gt a känna sin historia. Vi tar dig med ll Riksidro smuseet i Stockholm där vi får en specialvisning VIP för oss häst- och ridbitna! När: Hösten 2012 Plats: Riksidro smuseet, Stockholm

9 tävling tävling Vasaloppet en fram da nyckel för en? Kom och lyssna på när Rolf Hammar, digare chef för Vasaloppet, berä ar om hur de arbetar för a få ihop sin tävlingsorganisa on. n. Hur har andra lyckats och vad kan vi ta med oss ll en för a få levande och lönsamma tävlingar och arrangemang? När: September 2012 Plats: Knytpunkten, Strömsholm Föreläsare: Rolf Hammar, digare chef för Vasaloppet Rolf Hammar Diskussionsforum Så skapar vi fram dens tävlingar Vi resonerar vidare och ges möjlighet a stöta och blöta våra idéer från bla Rolf Hammars föreläsning gällande hur vi skapar ar fram dens tävlingar inom en. Tomas Torgersen medverkar! När: Oktober 2012 Plats: MunktellArenan, Eskilstuna Tomas Torgersen

10 ryttare ryttare Breddsatsning Vi satsar på bredden för a höja kunskapsnivån om hästar, ry are och ekipage. Mer hästkunskap, ridlära, folkhälsovetenskap och e större kontaktnät ger roligare tävlande och tränande! Vi erbjuder dig en helg fullmatad med träningar inom både hoppning och dressyr samt föreläsningar i bla kost och mental träning. Du som ingår i breddsatsningen deltar i både uppsu na och avsu na utbildningar. Samtliga föreläsningar är även öppna för allmänheten. Se separat program. När: Helg, HT 2012 Plats: Ej klart Föreläsare: Se separat program Mental träning med Johan Plate Här använder ni er allsvenska-bilje då SISU Idro sutbildarna Södermanland bjuder in stort ll samtliga lag i alla divisioner inom både hoppning och dressyr, ponny och häst Fram dens Ry are helt enkelt! När: November 2012 Plats: Södermanland Föreläsare: Johan Plate Johan Plate

11 Inspira ons- och fram dsdag! För a knyta ihop säcken på fram dsåret avslutar vi vår satsning med stor baluns genom en rik g inspira ons- och fram dsdag där vi samlar ihop alla fram dsfrågor och summerar det allra bästa från samtliga fram dsrose er under året; allt ifrån de mest tydliga trenderna för en i fram den, ll de bästa psen för a genomföra en lyckad tävling. Flera spännande föreläsare finns såklart på plats! Se separat program. När: November 2012 Plats: Knytpunkten Strömsholm Föreläsare: Se separat program

12 Samlingskalender våren 2012 Södermanlands Ridspor örbund Januari Unikt erbjudande Ridlärare, Kurs för Level 2 Ridlärare på Strömsholm Ridsportgala, Stockholm Rep kurs hopp- och överdomare Tävlingsträff, lagledare och tävlingsledare/arrangörer Fram dens Ridskola - Ekonomi Leader Inlandet träff, Eskilstuna Grönt kort kurs, ansvariga Banbyggarkurs D steg Equipekurs, Flen Februari Tävlingsledarkurs steg VULK I, vuxen ledarkurs Förberedande Ridledarkurs i Värmland Handikappledarkurs steg 2, SvRF Tävlingsledarkurs steg Ungdomsledarträff Så tar vi plats! Instruktörs-/ledartäff - Så rekryterar vi och behåller unga ledare! ULK 1 - Ungdomsledarkurs steg Digital kompetens och sociala media Ej klart Tematräff media - Marknadsföring/sponsring Mars Sekretariatskurs grund Digital kompetens och sociala media Ta täten - för dig som vill utvecklas som ledare VULK del 2 v.11/12 Fram dens Ridskola - Driva Ridskola Ridlärardagar Stockholm, SvRF Årsmöte Sekretariatskurs fördjupning Fortbildning Ridlärare, Agneta Aronsson Ungdomsledarkurs steg Kurs för nyvalds styrelseledamöter April Grönt Kort Kurs, Vingåker Vik ga ideella! Handikappledarkurs steg 3, SvRF Idro sly sträff v.17 Fortbildning Ridlärare, Daniel Svensson, Nyköping ULK 3 - Ungdomsledarkurs steg 3 Styrelseproffs - fortbildning Ungdomsledare Maj Nyfiken på hur en förening fungerar? Diskussionsforum - Chefsträff Studiebesök på Ågesta Gård Juni Fortbildning ridlärare, Strömsholm Ridledarkurs Mer informa on om utbildningar på SISU Idro sutbildarna Södermanland hi ar du på vår hemsida en.se / sutbildarna.se/sodermanland

13

14 Kontakta oss! Södermanlands Ridspor örbund , , SISU Idro sutbildarna Södermanland , , , , Välkommen a besöka oss på webben och på Facebook orbund sutbildarna.se/sodermanland en

15

16 Gilla oss på Facebook! Genom a gilla Södermanlands Ridspor örbund och Sörmlandsidro en på facebook kan du följa oss i vårt dagliga arbete! orbund en

UFO - Utbildning För Organisationsledare

UFO - Utbildning För Organisationsledare Köpings Idrottsliv - Sveriges bästa? Aktiviteter 2013 UFO - Utbildning För Organisationsledare För a kunna leda och utveckla föreningslivet krävs god kompetens och sunda värderingar. Den här utbildningen

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten!

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! Möt oss våren 2014 SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! SISU Idro sutbildarna är idro ens studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idro en och verkar för a s mulera

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF R E T TE 7 I V I KT A 2 1 f UNF-träf 8 4 Förenings boken 3 10enings- 9 Värva f UNF-träf 22 Värva 29 18 17 16 15 11 För boken 23 30 6 5 25 24enings- NF-aren U n e r a UNF- 12 Teater 14 13 20 19 26 27 21

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Ett nytt år är här! Kom ihåg datumet! En dag med ungdomstema

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Ett nytt år är här! Kom ihåg datumet! En dag med ungdomstema F E B R U A R I 2 0 1 3 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro En dag med ungdomstema Den 12 februari är det dags för Funktionshinderdelegationens sammanträde. Denna gång är det fokus på

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Har vi rätt tempo för omvärlden?

Har vi rätt tempo för omvärlden? Har vi rätt tempo för omvärlden? En stallnära nulägesanalys med stort hopp om framtidens hästnäring FRAMTIDSSPANING 2.0 Innehåll Inledning 3 Om HUS 4 Om projektet 5 Arbetsprocessen 8 Pressklipp 10 Del

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Heroes of today. Skolsatsning 2012 Projektplan

Heroes of today. Skolsatsning 2012 Projektplan Heroes of today Skolsatsning 2012 Projektplan Läget i världen är allvarligt, otroligt allvarligt, men det är inte det den här tidningen fokuserar på. Den handlar om den enorma rörelse av människor som

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer