1. RIDSPORTEN I SVERIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. RIDSPORTEN I SVERIGE"

Transkript

1 1. RIDSPORTEN I SVERIGE FEI, the Fédération Equestre Internationale, dvs det internationella ridsportförbundet Det är i föreningarna som den viktiga verksamheten skapas, styrs och genomförs. Det är där KÄRNAN i ridsportsverige är. Distrikten, den centrala organisationen, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna stöttar alla föreningarnas arbete på olika sätt. ca MEDLEMMAR i 900 FÖRENINGAR Som medlem i en ridklubb är vi alla en del av ridsportsverige oavsett om vi är tävlingsryttare, motionärer, ridskoleryttare eller allmänt intresserad av hästar. Tillsammans kan vi förändra, förädla och förbättra! RIKSIDROTTSFÖRBUNDET / SISU IDROTTSUTBILDARNA 19 DISTRIKT CENTRAL ORGANISATION International Group for Equestrian Qualifications Den organisation som har arbetat fram en internationell standard för utbildningsnivåer inom ridsporten

2

3 VÄLKOMNA! FAKTA FÖRENINGARNA ÄR SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET En väl fungerande föreningsverksamhet kräver mer än stadgar, möten och protokoll. et Vår Ridklubb ger tips, verktyg och inspiration för att komma igång med det ideella arbetet eller utveckla engagemanget i föreningen ytterligare. Som medlem i Svenska Ridsportförbundet är föreningen en del av världens största familjer den svenska idrottsrörelsen. Svenska Ridsportförbundet är ett av Riksidrottsförbundets (RF) 70 medlemsförbund som rymmer sammanlagt omkring föreningar. Inom Svenska Ridsportförbundet finns 19 ridsportdistrikt och cirka 900 föreningar varav ungefär hälften driver ridskola. Föreningarna utgörs i sin tur av enskilda medlemmar. Föreningens medlemmar är tävlingsryttare, motionärer, ridskoleryttare eller avsuttna entusiaster, som i kraft av den demokratiska ordningen kan vara med och förändra, förädla och förbättra ridsporten. Vem är medlem var? Medlemmen (individen) är medlem i föreningen ingen individ är direkt medlem i Svenska Ridsportförbundet. Föreningen är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Tillsammans är föreningarna kärnan i Svenska Ridsportförbundet medan distrikt och central nivå i organisation finns till för att stötta föreningarna. Definitioner Medlem: Avser de individer som är medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Förening/Ridklubb 1 : Avser förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Ryttare: Avser alla aktiva vid uppsutten verksamhet, inklusive kuskar och voltigörer. Svenska Ridsportförbundet: Avser det samlade förbundet på central-, distrikts- och lokal nivå. Om viss del av Svenska Ridsportförbundet avses i en text, så anger vi det med hänvisning till central, distrikt eller lokal nivå. 1 Ibland skriver vi Förening och ibland Ridklubb, det är samma sak, bara synonymer. TACK FÖR ATT NI SOM FÖRENING: Sätter ridsporten på idrottskartan Föreningarna i Svenska Ridsportförbundet bidrar till att ridsporten växer inom ramen för Riksidrottsförbundet. I takt med att förbundet växer, växer även ridsportens andel av Idrottslyftet och LOK-stödet. Följer stadgarna och andra regelverk För att nå en väl fungerande föreningsverksamhet är det viktigt att alla föreningar följer de stadgar och regelverk, till exempel Tävlingsreglementet, som ridsporten gemensamt beslutat. Rapporterar medlemsantal Senast den 15 januari varje år ska föreningens medlemsantal rapporteras in. Det görs i föreningsrapporten i IdrottOnline. Betalar föreningens medlemsavgift Medlemsavgiften grundar sig på föreningsrapporten. Faktura från den centrala organisationen samt från distriktet ska vara betald senast den 30 april. Säkerställer att säkerhet, hästhållning och anläggning motsvarar de krav som ställts av Svenska Ridsportförbundet Regelbundet besöks föreningen av distriktets besöksgrupper, som ett stöd i föreningens egenkontroll. Tillsammans gör vi en bra ridsport bättre! Svenska Ridsportförbundet/jan2015Vår ridklubb_flik 1, blad 1, sid 1(2)

4 FAKTA KRAFTFULL RIDSPORT Styrkan i ridsporten kan sammanfattas i Hästkraft, Sport och Engagemang. Hästkraft Kraften i hästen påverkar oss människor. Historiskt har människan alltid levt nära hästen. En relation som handlar om arbete, vänskap och livskraft, men som också får människor att mötas, utvecklas, tävla och känna lycka. Vi mår bra av att umgås med djur. I stallet kräver hästar och ridning en total närvaro som ofta gör att stressen stannar i stalldörren. Hästlivet ger många gånger även en naturlig rörelse och andrum nära naturen. På ridskolan skapar hästkrafterna plats för äkta möten, en allt större bristvara i dagens virituella värld. I Sverige rider närmare en halv miljon människor för motion och tävling och 12 % av befolkningen säger sig vara intresserade av ridsport. Sverige är det näst hästtätaste landet i Europa med cirka hästar. Ridsportintresset är på uppgång! och bild Ridspo RtåRet i ord R ids p o 1 RtåR et i s iffr o R Ridsportens verksamhet redovisat i ord, bild och siffror För att få en tydlig bild av vad Ridsportförbundet gör läs Ridsportåret i ord och bild samt Ridsportåret i siffror. Hämta lite inspiration om vad ni som förening kan göra nu och i framtiden. Laddas ner via hemsidan: Sport Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning och körning som motion, folksport och tävlingsidrott. I Sverige finns licensierade tävlingsryttare och varje år genomförs mer än tävlingsstarter i en av få idrotter där män och kvinnor, unga och gamla tävlar på lika villkor. Ridsporten är en av de största idrotterna för personer med funktionsnedsättning och en framgångsrik sport ända upp till Paralympicsnivå. Fram till idag har åtta svenska ryttare vunnit en deltävling i hoppningens världscup fyra kvinnor och fyra män. Engagemang Ridsporten engagerar svenska folket, det visade sig bland annat i undersökningen, Sponsor Navigator Intressegraden bland ridsportfansen var ovanligt hög i jämförelse med många andra idrotter. Älska Hästkraft är budskapet som förenar Uppropet som förenar Svenska Ridsportförbundets alla föreningar. Läs mer: www3.ridsport.se/ Att ridsporten engagerar har också visat sig när Jerringpriset, folkets idrottspris, ska röstas fram. Två av Sveriges och världens bästa ryttare har legat i topp och 2012 knep Rolf-Göran Bengtsson priset efter att ha vunnit EM-guld. Ett brett engagemang visade ridsportsverige upp när Sara Algotsson Ostholt (Silver-Sara) inte hade pengar att köpa ut sin framtida OS-häst. En facebook-grupp startades vars enda syfte var att samla in pengar så Sara skulle kunna lösa ut sin häst, vilket hon också lyckades med. Ute bland alla klubbarna spirar ett ideellt engagemang som med sin kraft bygger nya stall och ridhus samt ser till att tävlingar genomförs. Många kommuner som investerat i ridklubbar vittnar om ett helhjärtat engagemang bland medlemmarna och känner då att kommunernas investeringarna i klubbarna är värt varenda krona. Svenska Ridsportförbundet/jan2015/Vår ridklubb_flik 1, blad 1, sid 2(2) OM HÄSTKRAFT. Om hästkraft Foldern Om hästkraft förklarar budskapet Älska Hästkraft och varför fler bör ta till vara på kraften hos hästen och landets ridsportföreningar. Beställ den tryckta broschyren genom att maila till Glöm inte att ange antal och vart den ska skickas.

5 VARSÅGODA! FAKTA Det är i föreningen ridsportens viktigaste verksamhet skapas, styrs och genomförs. Det är i föreningen värdet för medlemmen skapas. Distrikten, den centrala organisationen och Riksidrottsförbundet ger stöd och möjligheter att underlätta för föreningen i dess arbete. Följande sidor åskådliggör hur och på vilket sätt stöd finns och ger förslag om hur detta utbud av aktiviteter, material, utbildningar och bidrag kan användas i verksamheten. Distriktens främsta uppgift är att vara en samarbetsorganisation för föreningarna i distriktet. Distrikten ger utbildning, stöd och rådgivning till föreningarna så att de kan ge sina medlemmar en bra verksamhet. Centrala organisationen är uppdelad i fem sektioner som ansvarar för att förvalta och utveckla ridsporten i Sverige. MEDLEM Föreningar genererar olika värden till sina medlemmar beroende på verksamhetens inriktning. Ungdom Utbildning Medlem CENTRAL ORGANISATION FÖRENINGAR RIKSIDROTTSFÖRBUNDET / SISU IDROTTSUTBILDARNA 19 DISTRIKT Tävling Ridskola/anläggning Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation som ska stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, nationellt och internationellt. SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Svenska Ridsportförbundet/jan2015/Vår ridklubb_flik 1, blad 2, sid 1(4)

6 FAKTA RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Riksidrottsförbundet (RF) är svensk idrotts samlande organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Svenska Ridsportförbundet tillhör RF vilket innebär att medlemsföreningarna får tillgång till: Föreningsförsäkring Alla anslutna föreningar omfattas av Riksidrottsförbundets Grundförsäkring. Den innehåller fyra delförsäkringar: Ansvarsförsäkring, Förmögenhetsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring och Olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande ledare, funktionärer och förtroendevalda i föreningen. Samhällsstöd Föreningen i Svenska Ridsportförbundet kan söka kommunala bidrag och få LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd). För det statliga LOK-stödet finns speciella regler, se Riksidrottsförbundets hemsida, För kommunalt LOK-stöd varierar reglerna kommun för kommun. Kontakta kommunen för information om vad som gäller. Idrottslyftet Regeringen satsar på idrotten, vilket innebär att förbundets föreningar kan söka medel från Idrottslyftet som är regeringens satsning på barn och ungdomsverksamhet. Gratis hemsida Via IdrottOnline Klubb har föreningen tillgång till en hemsida i Riksidrottsförbundets IT-miljö för nyheter, medlemsregister, anslagstavla, aktivitetskalender, föreningsrapport och redovisning av det statliga LOK-stödet. Allt gratis. Läs mer om IdrottOnline: DEN CENTRALA ORGANISATIONEN Gemensamt arbetar den centrala organisationen inom Svenska Ridsportförbundet med: Att ge råd och service till alla medlemsföreningar. Att tillhandahålla material, ge stöd och planera och genomföra aktiviteter med och för föreningarna. Att företräda föreningarna gentemot myndigheter, politiker och samhälle och argumentera för ridsportens samhällsnytta. Att leda vägen och skapa opinion i viktiga framtidsfrågor. Att fastställa normer för hästhållning, ridskole- och tävlingsverksamhet. Att arbeta kontinuerligt med att kvalitetssäkra ridskolor. Att verka för en dopningsfri idrott. Att träna och förbereda ryttare inför mästerskap. Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att företräda ridsporten. Läs mer om uppdraget och verksamheten: www3.ridsport.se/svensk-ridsport/ Aktuella-fragor/ Fem sektioner Svenska Ridsportförbundets centrala verksamhet ska styras av de behov och önskemål föreningarna har. För att möta detta är den centrala organisationen indelad i sektioner där förtroendevalda leder det strategiska arbetet. Besluten verkställs sedan av det centrala kansliet. Riksidrottsförbundet har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som erbjuder specialerbjudanden på produkter och tjänster till idrotten. Läs mer här: Arbetsutskott Säkerhetsutskott Disciplinnämnden Djurskyddsutskottet Juridiska utskottet FÖRBUNDSSTYRELSEN KANSLI SISU IDROTTSUTBILDARNA Ungdom Utbildning Ridskola/ anläggning Medlem Tävling Varje dag möter SISU idrottskonsulenter ledare, tränare, styrelsemedlemmar, aktiva och föräldrar. I själva jobbet med föreningsutveckling är mötet mellan människor av stor betydelse. Möten där samtal och erfarenhetsutbyten leder till förändring och utveckling både på individnivå och för hela föreningen. Illustration över den centrala organisationen med de fem sektionerna. SISU Idrottsutbildarna tillför kompetens, erfarenhet och resurser och hjälper föreningen genom utbildning, utveckling och förflyttning. Med fördel arbetar föreningen tillsammans med SISU Idrottsutbildarna i lärgrupper. Svenska Ridsportförbundet//jan2015/Vår ridklubb_flik 1, blad 2, sid 2(4)

7 1. Ungdom Ungdomssektionens uppdrag är: Att stimulera barn och ungdomar att ständigt vilja lära. Att öka ungdomars delaktighet och inflytande. Att verka för att ungdomars ledarerfarenheter tas tillvara och att ungdomarna bereds utrymme. Läs mer om hur ungdomsarbetet bedrivs: CUS blogg: Info om CUS: www3.ridsport.se/ungdom/cus/ 2. Utbildning Utbildningssektionens uppdrag är: Att ansvara för utbildningsfrågor för yrkesverksamma, ledare, tränare, funktionärer. Att ansvara för att en nationell utbildningsamordning och strategisk plan. Att ansvara för det pedagogiska utvecklingsarbetet. 3. Ridskola & Anläggning Sektionen för Ridskola och Anläggning har som uppdrag: Att ansvara för ridskolefrågor och stödfunktioner till ridskola och anläggning. Att ansvara för kravställning av administrativa system, utbildning för R&A. Att ansvara för kvalitetsuppföljning, besöksverksamhet och egentillsyn. 4. Medlem Medlemssektionens uppdrag är: Att ansvara för gemensamt ramverk och frågor för medlemsnytta. Att sammanställa och paketera medlemsnytta. Att driva och initiera arbetet med nya kategorier av medlemmar och föreningar. 5. Tävling Tävlingssektionens uppdrag är: Att ansvara för tävlingsverksamheten från klubbtävling till mästerskap. Att ansvara för reglementen för samtliga grenar. Att ansvara för kravställning av utbildning och anläggningar/underlag. INFORMATION TILL ER OCH ERA MEDLEMMAR Som förening får era medlemmar tidningen Häst&Ryttare, förutsatt att klubbens prenumerationsregister uppdateras. Hur det går till beskrivs på www3.ridsport.se/svensk-ridsport/it/ Förutom information från förbundet har den ett varierat och läsvärt innehåll och är förbundets röst i samhällsdebatten. Föreningen har även 30 procent rabatt på annonsering i tidningen. Digitalt klubbutskick En gång i månaden kommer ett nyhetsbrev till föreningen från Svenska Ridsportförbundet. För att vara säkra på att utskicket når er förening måste e-postadress i IdrottOnline vara uppdaterad. Möjlighet till kunskap Svenska Ridsportförbundets har tagit fram olika aktiviteter i de olika sektionerna och för att göra utbudet överskådligt presenteras det på nästa uppslag. Utbudet är uppdelat i aktiviteter och material. Det är sorterat efter om det riktar sig till ledare eller ryttare. Den visar också på de möjligheter till vidareutbildning som finns inom ridsporten. Se nästa uppslag Kollektiv olycksfallsförsäkring Fr o m 1 januari 2015 har alla medlemmar i föreningen en gemensam olycksfallsförsäkring. Den gäller under alla aktiviteter och tävlingar som bedrivs av föreningen samt vid resa i direkt anslutning till och från sådan aktiviet. Den gäller även vid medlemmens enskilda ridning och träning med häst. Läs mer om vad som gäller: www3.ridsport.se/svensk-ridsport/forsakring/ Ridsportportalen Ridsportportalen är en del i Svenska Ridsportförbundets satsning på IT-stöd för att bidra till utveckling av breddverksamhet, sportsliga framgångar och god hästhållning. Genom att förenkla administrationen av medlemsuppgifter, avgifter, dokument och kommunikaton kan föreningen lägga mera resurser på det som är viktigast; ridning, hästar och medlemsnytta. Läs mer på: www3.ridsport.se/svensk-ridsport/it/it-nyheter/ 2015/01-06/Ensatsningforridsportensframtid/ Svenska Ridsportförbundet//jan2015/Vår ridklubb_flik 1, blad 2, sid 3(4)

8 EN ÖVERSIKT ÖVER DINA UTVECKLINGS- MÖJLIGHETER som medlem i föreningen Välkommen till ridsporten! Som medlem i en förening har du en mängd utvecklingsmöjligheter och du behöver inte bara välja en, du kan välja flera eller kanske alla. Denna översikt hjälper dig hitta rätt i mängden av material, utbildningar och aktiviteter som Svenska Ridsportförbundet erbjuder. Varje kolumn är en utvecklingsmöjlighet och rubrikerna till vänster sorterar den målgrupp du tillhör. Hästkunskap Ridutbildning Tävling Bli ledare För förtroendevalda GRUNDEN All verksamhet grundar sig i ridsportens gemensamma värderingar där Ridsportens ledstjärnor visar vägen och Ridsporten Vill är idédokumentet som förtydligar. BARN & UNGDOM Ledarmaterial SENIOR Ledarmaterial Vi i stallet tävling Hästkunskap Cup Mini- och Maxignägg Vi i stallet Hästkunskapssajten Säker med häst (finns även på DVD) Börja rida för personer med funktionsnedsättning På barns vis Vi i stallet Handledning för Mini- och Maxignägg Arbetsbok att leda verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning Trygg i stallet Hästkunskapssajten Säker med häst (finns även på DVD) Introduktionsmaterial för personer med funktionsnedsättning. Ridlärare och tränare har genom våra utbildningar fått en pedagogisk och teoretisk grund för att utbilda dig på bästa sätt i ridkonsten. Ridborgarmärkestagning Ryttarmärken ridsportens utbildningsplan Ryttarmärkestagning Utbildningsplan för ryttarmärken Ryttare är idrottare Hästar i trafiken för ryttare Ryttarmärken ridsportens utbildningsplan Ridsportens fysprofil Lektionshandledning Ridhandboken I-II Ridinstruktion Ridborgarmärkestagning Ryttarmärkestagning Ryttarmärken ridsportens utbildningsplan Ridhandboken I-II Ryttare är idrottare Hästar i trafiken för ryttare Informationsblad utbildning Handledning ryttarpasset Ridsportens fysprofil Lektionshandledning Ridhandboken I-II Ridinstruktion Ryttarutveckling /Utbildning Grönt Kort utbildning Ryttartest Tävling Funktionärsutbildning Ridsportens plan för talangutveckling Tävlingsreglemente Tävlingsdatabas Talang till topp Info om ridsportens grenar ridsport.se Ryttare är idrottare Börja tävla för ryttare/kuskar med funktionsnedsättning Checklista för tävlingsarrangörer Code of Conduct Trygg i Stallet Grönt kort (bok) Ridsportens fysprofil Lektionshandledning Ridhandboken I-II Ridinstruktion Grönt Kort utbildning Ryttartest Tävling Funktionärsutbildning Ridsportens plan för talangutveckling Tävlingsreglemente Tävlingsdatabas Talang till topp Info om ridsportens grenar ridsport.se Ryttare är idrottare Börja tävla för ryttare/kuskar med funktionsnedsättning Checklista för tävlingsarrangörer Code of Conduct Trygg i Stallet /Utbildning Utbildning till ungdomsledare (ULK I-III) som bygger på boken Ung och ledare inom ridsporten Fortbildning för ungdomsledare Ledarutbildningen Funktionsnedsättning och delaktighet (FU 1-3) som bygger på materialet med samma namn Ridledarkurs (för dig över 18 år) Basutbildningen Ung & Ledare inom ridsporten Utbildning för dig som vill engagera dig som ledare för unga (VULK I-III) Ledarutbildningen Funktionsnedsättning och delaktighet (FU 1-3) som bygger på materialet med samma namn Ridledarkurs Basutbildningen Engagera dig i US (föreningens ungdomssektion en perfekt skola i demokrati och delaktighet) Delta i Distriktets aktiviteter Ledarpasset Ung och aktiv inom ridsporten Välj smart Utmärkelser att sträva efter Årets ungdomssektion Årets ungdomsledare Fler förtroendeuppdrag Väljas till förtroendevald i distriktet Väljas till förtroendevald i den centrala organsiationen Engagera dig i föreningsstyrelsen en perfekt skola i demokrati och delaktighet. Basutbildning för ridsportens ledare Utveckla dig själv och din förening inom följande områden: Medlemsutveckling Tillsammans stärker vi ridsporten Pärmen Vår ridklubb Jag är en normal kille liksom Föreningsutveckling Med ridsporten mot framtiden Ridklubben en resurs i din kommun Välj smart Kommundialog Ridklubben en resurs i din kommun Lathundar för möte med kommunen Om Hästkraft Fler förtroendeuppdrag Väljas till förtroendevald i distriktet Väljas till förtroendevald i den centrala organsiationen JAG VILL JOBBA INOM RIDSPORTEN Skaffa dig ett yrke utbilda dig till: Ridlärare, unghästutbildare, tränare eller hästskötare! VILL DU VETA MER? KONTAKTA OSS I FÖRENINGEN: Kontaktperson: Telefonnummer: Svenska Ridsportförbundet//jan2015/Vår ridklubb_flik 1, blad 2, sid 4(4)

9 RIDSPORT- DISTRIKTEN FAKTA Distriktens främsta uppgift är att vara en samarbetsorganisation för föreningarna i distriktet. Distrikten ger utbildning, stöd och rådgivning till föreningarna så att de kan skapa en bra verksamhet för sina medlemmar. Distriktens roll I rollen som samarbetsorganisation för föreningar ingår även att ta vara på föreningarnas intressen, stödja föreningarna i sitt påverkansarbete och hjälpa dem hitta rätt i den demokratiska processen. Genom denna process utvecklas ridsporten inom distriktet. En god kommunikation med föreningarna är avgörande för att lyckas i samarbetet och då är närhet till föreningarna och lokalkännedom viktigt. Distriktsorganisationen behöver även vara flexibel och anpassa sin verksamhet efter föreningarnas behov. För att lyckas i rollen som samarbetsorganisation och kunna erbjuda föreningarna den del av ridsportens basutbud som ska genereras på distriktsnivå, finns en väl utvecklad samverkan mellan distrikt (samverkansregioner) och med den centrala organisationen. Distrikten erbjuder föreningarna följande stöd: MEDLEM Kunskap Ha kunskap om, samt förmedla var föreningarna kan få spetskompetens inom olika områden på nationell nivå Erbjuda kunskap, stöd och utveckling i föreningsfrågor Erbjuda föreningarna utvecklingsprojekt och inspirationsföreläsningar (arrangeras även i samarbete med central organisation) Initiera diskussion om attityder och värderingar Kommunikation & Påverkan Att genom kalendrar, hemsida, sociala medier, uppsökande verksamhet, träffar och utskick informera föreningarna i distriktet Ha och förmedla kontakter med idrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna Skapa dialog och kommunikation med kommun/ landsting samt driva opinionsbildning i distriktet Informera och stödja föreningarna när de söker bidrag/stöd Informera om marknadsföring/sponsring BARN- OCH UNGDOMS- VERKSAMHET Verka för att barn- och ungdomsverksamhet bedrivs enligt riktlinjerna i Ridsporten Vill, ridsportens trygghetsarbete och FN:s konvention om barnets rättigheter Planera och genomföra aktiviteter för barn och ungdomar i distriktet Stödja föreningarnas ungdomssektioner Bevaka ungas rätt och möjligheter att påverka verksamhet och aktiviteter på alla nivåer. UTBILDNING Erbjuda fortbildning för verksamma ridlärare/tränare i distriktet Erbjuda följande ledarutbildningar: Ungdomsledarutbildning, fortbildning för dem. Ridledarutbildning, fortbildning för dem. Ledarutbildning i barn- och ungdomsfrågor Funktionsnedsättning & Delaktighet steg 1 (FU1). Erbjuda utbildning för föreningsstyrelser Erbjuda utbildning i hästhållning och hästkunskap, de olika ridsportgrenarna. Erbjuda tävlingsfunktionärs- och tävlingsarrangörsutbildning till och med regionalnivå inom alla grenar RIDSKOLA/ANLÄGGNING Besöka klubbar och ridskolor i distriktet för att bedöma om anläggningen är säkert utformad för häst och människa. Detta gäller vid: nyanslutning och förprövning regelbundna besök för rådgivning och kontakt uppföljningsbesök av kvalitetsmärkta föreningar rådgivande stöd för föreningens kontakter med beslutsfattare Erbjuda ridskolerådgivning Ge stöd i ridskoleadministration och utvecklingsfrågor TÄVLING Samordna tävlingsverksamheten i distriktet till och med regionalnivå. granskning av propositioner tävlingsterminer. Utbilda, stödja och engagera tävlingsarrangörer Sammanställa regler för DM, cuper och allsvenskan Vid behov samordna träningar i de olika ridsportgrenarna Främja utveckling i enlighet med talangutvecklingsplanen Svenska Ridsportförbundet//jan2015/Vår ridklubb_flik 1, blad 4, sid 1(2)

10 FAKTA DISTRIKTSSTATISTIK 2013 Hur stor är ditt distrikt i förhållande till andra? Hur många tävlingar anordnas i ditt distrikt? Här får du en lätt översikt. Kom ihåg att statistik är färkvara. Kolla aktuella siffror på ridsport.se 1. Norrbotten Klubbar: 30 Medlemmar: 4132 Tävlingar: 53 Ridskolor:18 2. Västerbotten Klubbar: 23 Medlemmar: Tävlingar: 77 Ridskolor: Dalarna Klubbar: 41 Medlemmar: ca Tävlingar: 161 Ridskolor: Mittsvenska Klubbar: 40 Medlemmar: Tävlingar: 122 Ridskolor: uppgift saknas 2 6. Värmland Klubbar: 35 Medlemmar: ca 5000 Tävlingar: 137 Ridskolor: Gävleborg Klubbar: 34 Medlemmar: Tävlingar: 131 Ridskolor: Uppland Klubbar: 37 Medlemmar: Tävlingar: 150 Ridskolor: Örebro Län Klubbar: 42 Medlemmar: Tävlingar: 123 Ridskolor: 7 8. Västmanland Klubbar: 23 Medlemmar: Tävlingar: 146 Ridskolor: Göteborg och Bohuslän Klubbar: 57 Medlemmar: Tävlingar: 254 Ridskolor: Västergötland Klubbar: 84 Medlemmar: Tävlingar: 593 Ridskolor: Halland Klubbar: 41 Medlemmar: Tävlingar: 216 Ridskolor: Skåne Klubbar: 109 Medlemmar: ca Antal tävlingar: 649 Ridskolor: ca Stockholms Län Klubbar: 118 Medlemmar: ca Tävlingar: 405 Ridskolor: Södermanland Klubbar: 25 Medlemmar: Tävlingar: 105 Ridskolor: Östergötland Klubbar: 50 Medlemmar: Tävlingar: 222 Ridskolor: Gotland Klubbar: 8 Medlemmar: Tävlingar: 80 Ridskolor: Småland Klubbar: 83 Medlemmar: Tävlingar: 341 Ridskolor: Blekinge Klubbar: 16 Medlemmar: Tävlingar: 74 Ridskolor: 8 Svenska Ridsportförbundet/jan2015/Vår ridklubb_flik 1, blad 4, sid 2(2)

11 LÄS MER FÖRDJUPNING Till det här avsnittet finns flera material som vi gärna tipsar om och som kan vara bra för er att titta igenom. MATERIAL ATT LADDA NER: Finns på och i dokumentbanken. Ridsportens verksamhet i ord och bild Läs om vad som har genomförts inom Ridsporten under Ladda ner verksamhetsberättelsen här och låt dig inspireras: www3.ridsport.se/svensk-ridsport/dokumentbank/ Ridsportens verksamhet i siffror Läs verksamhetsredovisningen genom att ladda ner den: www3.ridsport.se/svensk-ridsport/dokumentbank/ Vår ridklubb Allt material i den här pärmen finns att ladda ner: www3.ridsport.se/ridklubbridskola/foreningsarenden/ Foreningsutveckling/ MATERIAL ATT BESTÄLLA: Beställ genom att skicka ett mail med antal ex och leveransadress till OM HÄSTKRAFT. Om hästkraft Foldern förklarar budskapet Älska Hästkraft och varför fler bör ta till vara på kraften hos hästen och landets ridsportföreningar. TYCK TILL! Saknas något i materialet? Är något otydligt? Tveka inte att kontakta Svenska Ridsportförbundet/jan2015/Vår ridklubb_flik 1, blad 5

1. RIDSPORTEN I SVERIGE

1. RIDSPORTEN I SVERIGE 1. RIDSPORTEN I SVERIGE FEI, the Fédération Equestre Internationale, dvs det internationella ridsportförbundet Det är i föreningarna som den viktiga verksamheten skapas, styrs och genomförs. Det är där

Läs mer

CENTRAL ORGANISATION. Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet 19 DISTRIKT

CENTRAL ORGANISATION. Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet 19 DISTRIKT RIDSPORTEN I SVERIGE Riksidrottsförbundet LOK-Stöd Idrottslyftet IdrottOnline SISU utbildningstimmar CENTRAL ORGANISATION Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet

Läs mer

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN 2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN RIDSKOLA TÄVLING ANNAN VERKSAMHET MOTIONÄRER TÄVLINGSRYTTARE AVSUTTNA MEDLEMMAR Ledare Förtroendevalda Tränare Uppfödare Funktionärer Familj RIDSKOLERYTTARE ANLÄGGNING

Läs mer

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och Vision: vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och tävlingsutövare. Vi skall ligga i framkant i vår utbildningsverksamhet och verka

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet SvRF idag Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt därtill anknuten verksamhet nationellt och internationellt.

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Sida 13 s HästHalland startades som ett projekt år 2005 av LRF Halland, Hushållningssällskapet Halland och Region Halland. HästHalland är idag ett regionalt initiativ, formellt ägt av Hushållningssällskapet

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2012-2013 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Nöjdare medlemmar

Läs mer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Organisation Inom Hallands Ridsportförbund finns följande sektoner och kommittéer: Ungdomssektionen (DUS) Utbildning Tävlingssektionen

Läs mer

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov.

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov. Dalarnas Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Distriktens roll/distriktens idé (från basutbud för distrikten) Att vara samarbetsorganisation för klubbarna i sitt distrikt. Att ta till vara klubbarnas intresse

Läs mer

IDROTTS- UTVECKLAR SVENSK RIDSPORT. Foto: Mikael Sjöberg

IDROTTS- UTVECKLAR SVENSK RIDSPORT. Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET UTVECKLAR SVENSK RIDSPORT Foto: Mikael Sjöberg Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Den här foldern berättar mer om vilka möjligheter Idrottslyftet

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

Foto: Per Groth. VÄLKOMMEN till Svenska Ridsportförbundet

Foto: Per Groth. VÄLKOMMEN till Svenska Ridsportförbundet Foto: Per Groth VÄLKOMMEN till Svenska Ridsportförbundet Sverige är ett riktigt hästland. Det näst hästtätaste i Europa (efter Island) faktiskt, med ungefär 350 000 hästar totalt. Här finns många sätt

Läs mer

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 en efter föreningarnas föreningarna möjlighet Västerbottens att Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte vara samarbetsorganisation för

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det?

Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det? Organisationsprojektet Öppna forum Resultat från dialogövningar Det är ditt förbund hur vill du ha det? Öppna forum dialogövningar i distrikten Distrikt Förträff ungdomar Samtliga Rep. klubbar Blekinge

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017 Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Ridsportens kärnverksamheter Ridklubb/Ridskola Sport/Tävling Dessa

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

9. KUNSKAPER I HÄSTVÄG

9. KUNSKAPER I HÄSTVÄG 9. KUNSKAPER I HÄSTVÄG I Ridsportens bibliotek finns Svenska Ridsportförbundets utbildningmaterial samlat. Här finns något för alla från ridskolebarn till tävlingsryttare, lärarhandledningar och studiecirkelmaterial

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2018-2019 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället och framtida utveckling Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Övergripande mål Strategiska områden, inriktningsmål

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015 Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Flera och Nöjda

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på Mål och vision Nivå Västmanlands två Ridsportförbund 2011-01-18 Nivå fyra Fastställd av distriktsstyrelsen 11 1 Klicka här för Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan Stockholms Läns Ridsportförbund

Verksamhetsplan Stockholms Läns Ridsportförbund Stockholms Läns Ridsportförbund Stockholms Läns Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte Att vara samarbetsorganisation för föreningarna i distriktet. Att ta till vara föreningarnas intresse i samhället inom

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014 S FÖRENINGS-ABC 2014 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är er förening redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni

Läs mer

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Barn och ungdom Utbildning Avel och hästhållning SPORT - TÄVLING att bli en ledande sportnation RIDKLUBB - RIDSKOLA att vidareutveckla ett rid-

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte den 18 mars 2015 HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN 2014 ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR Vårt förbund står på en stabil grund med en omfattande verksamhet Den ideella föreningen

Läs mer

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja rida eller köra häst. Drygt en miljon människor i Sverige

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 1 Möten och konferenser, för föreningsstyrelse och sektioner Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Distriktsårsmöte Stadgeenligt innehåll, med bl a val till Distriktsstyrelsen och fastställande

Läs mer

LEDAR- PASSET. Jag är en del av svensk ridsport

LEDAR- PASSET. Jag är en del av svensk ridsport LEDAR- PASSET Jag är en del av svensk ridsport Mitt engagemang Vi vet att ridsporten utvecklar självständiga ledare. Lika väl vet vi att du som ideell ledare laas med mängder av andra mervärden som du

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Ridsportens plan för TALANGUTVECKLING

Ridsportens plan för TALANGUTVECKLING Ridsportens plan för TALANGUTVECKLING 2 Talangutvecklingsplan juni 2012 Talangutvecklingsplan juni 2012 3 Talangutvecklingsmodell Modellen är i dagsläget en pyramid uppdelad i fem olika nivåer. Inom varje

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07 Personinformation Distriktsstyrelsen Foto: Mittsvenska Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola.

Läs mer

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola 1 AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola Viktig information Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en avtalsmall /typavtal som bygger på LOK-stödsnämndens praxis i liknande ärenden.

Läs mer

10. KUNSKAPER I HÄSTVÄG

10. KUNSKAPER I HÄSTVÄG 10. KUNSKAPER I HÄSTVÄG I Ridsportens bibliotek finns Svenska Ridsportförbundets utbildningmaterial samlat. Här finns något för alla från ridskolebarn till tävlingsryttare, lärarhandledningar och studiecirkelmaterial

Läs mer

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6.

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6. 21. Bidragsinformation 1. LOKstöd 2. SISU 3. RF anläggningsbidrag 4. Idrottslyftet 5. SISU Kulturarrangemang 6. Kommunala bidrag 7. Arvsfonden 8. Svenska Spel 9. RF avtal 1 1. LOKstöd Förkortningen LOK

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2017

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2017 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2017 Under 2016 har hela idrotten gjort en översyn av Idrottslyftet för att se hur vi kan göra det ännu. Under den nästkommande perioden som sträcker sig 2017 2019 kommer Idrottslyftet

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

4. VI OCH OMVÄRLDEN KONKURRENTER KOMMUNER ATTITYDER & TRENDER MEDLEMMEN ERBJUDER FÖRENINGEN EFTERFRÅGAR MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR FÖRENINGEN ERBJUDER

4. VI OCH OMVÄRLDEN KONKURRENTER KOMMUNER ATTITYDER & TRENDER MEDLEMMEN ERBJUDER FÖRENINGEN EFTERFRÅGAR MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR FÖRENINGEN ERBJUDER 4. VI OCH OMVÄRLDEN KONKURRENTER KOMMUNER ATTITYDER & TRENDER FÖRENINGAR MEDLEMMEN ERBJUDER FÖRENINGEN EFTERFRÅGAR MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR FÖRENINGEN ERBJUDER SPONSORER REGERING, RIKSDAG & EU REGLER & FÖRORDNINGAR

Läs mer

Att anordna kurser i att ha häst

Att anordna kurser i att ha häst Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för hästsektorn - Regionala

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen

Läs mer

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312.

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Styrelsen Protokoll Protokoll 11/12 Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Plats: Ledamöter: Anmäld förhindrad:

Läs mer

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA AFFÄRSPLAN 2013-2015 1 VISION 3 2 VÄRDEGRUND 3 3 VERKSAMHETSBESKRIVING 3 3.1 PRODUKTPORTFÖLJ 3 3.2 SÄKERHET 4 3.3 GOD HÄSTHÅLLNING 4 3.4 UTBILDNING 4 3.5 PERSONAL

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

VÅR RIDKLUBB MÅLSTEGEN DÄRFÖR FINNS VI TILL VAD VI STÅR FÖR DIT VI SIKTAR VAD VI SKA FOKUSERA PÅ

VÅR RIDKLUBB MÅLSTEGEN DÄRFÖR FINNS VI TILL VAD VI STÅR FÖR DIT VI SIKTAR VAD VI SKA FOKUSERA PÅ VÅR RIDKLUBB MÅLSTEGEN DÄRFÖR FINNS VI TILL VAD VI STÅR FÖR DIT VI SIKTAR VAD VI SKA FOKUSERA PÅ En förenklad modell över hur du som förening hittar rätt. Den tydliggör varför ni som förening finns till,

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet på årsmötet

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni stötta och synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren

Läs mer

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter Välkommen till Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter -Vad har man att rätta sig efter vad styr en förening -Styrelsens ansvar

Läs mer

KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA

KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA MEDLEMMEN ERBJUDER Tid Erfarenhet Kunskap Kontakter Perspektiv Idéer Förmåga MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR Bekräftelse Stöd Motivation Utveckling Nätverk Meriter

Läs mer

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING Gröna tråden Historik Skogslottens Ryttarförening är Norrköpings största och Sveriges femte största ridklubb. Vi har hela 500 medlemmar i veckan som rider lektioner hos

Läs mer

Målgrupper. Med målgrupper menar vi. Syfte. Målgrupperna. Vad händer inom fallskärmsvärlden?

Målgrupper. Med målgrupper menar vi. Syfte. Målgrupperna. Vad händer inom fallskärmsvärlden? Målgrupper Med målgrupper menar vi - Ett behovs- eller beteendemönster - i relation till fallskärmsförbundets kommunikation - som är relevant för vårt syfte Syfte - Transparens och insyn ger delaktighet,

Läs mer

5. SKAPA ENGAGEMANG OCH DIALOG

5. SKAPA ENGAGEMANG OCH DIALOG 5. SKAPA ENGAGEMANG OCH DIALOG KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA MEDLEMMEN ERBJUDER Tid Erfarenhet Kunskap Kontakter Perspektiv Idéer Förmåga MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR Bekräftelse Stöd Motivation Utveckling Nätverk

Läs mer

Guiden till Grönt kort

Guiden till Grönt kort Guiden till Grönt kort Alla som tävlar, från lokal tävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort. Det gäller oavsett om du är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör, och oavsett i vilken gren du tävlar.

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb Välkommen att stödja Väsby Ridklubb RIDKLUBBEN SOM SÄTTER HÄSTEN OCH ELEVEN I CENTRUM Väsby Ridklubb erbjuder ridutbildning i naturskön miljö vid Mälaren. Vi vänder oss till alla åldrar på olika nivåer.

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

Intern ledarutbildning på Ridklubben!

Intern ledarutbildning på Ridklubben! VÄSTMANLANDS RIDSPORTFÖRBUND Intern ledarutbildning på Ridklubben! Utbildningssystem för barn & ungdomar på Ridklubben! Datum: 2002-02-27 Bilder tagna på Hallsta Ridklubb Rubriker Vad, varför, hur? Innehåll

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Vår vision Att bli en arena för högkvalitativa tävlingar samt att erbjuda marknadens bästa ridskola. Övergripande mål 2013 Attraktiv anläggning där alla grupper

Läs mer

Projekt SvRF Lägesinformation

Projekt SvRF Lägesinformation 1/6 Projekt SvRF Lägesinformation 2012-12-02. 01. Bakgrund 02. Uppdraget 03. Förbundet, WRAS 04. Distrikten 05. Klubbarna 06. Medlemmarna 07. Westernridning - förutsättningar för tillväxt. 08. Varför vill

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Askims Fältrittklubb AFRK

Askims Fältrittklubb AFRK Välkommen till Askims Fältrittklubb AFRK Här kommer information om Askims Fältrittklubb till dig som medlem. Spara detta informationshäfte! Det innehåller viktig information om klubben och anläggningen.

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK Leksands Ridklubb Att vara medlem i LRK Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Förmåner 1 2.1 Medlemstidningen Häst & Ryttare 1 2.2 Olycksfallsförsäkring 1 2.3 Delta i aktiviteter 1 2.4 Nyttja anläggningen

Läs mer

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål 1 Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål Från och med 2010 bedrivs Solna Fältrittklubbs verksamhet utifrån en fastslagen värdegrund och vision, och med tydliga och konkreta mål. Värdegrunden, visionen

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 3. Faktainsamling en hemläxa för varje ridklubb Varje framgångsrikt påverkansarbete startar med en analys av nuläget. En genomgång av fakta om ridklubbens verksamheter,

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014

Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014 Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014 Vision Med hästen i centrum är Bromma Ridklubb en förebild vad gäller engagemang, klubbanda och kunskap. Verksamhetsidé Bromma Ridklubb är en ideell förening

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

FÖRENINGEN SAMMANFATTA MÅLBILDEN: LATHUND. Tänk utifrån medlemmens perspektiv och olika medlemsprofiler när ni diskuterar varje fråga

FÖRENINGEN SAMMANFATTA MÅLBILDEN: LATHUND. Tänk utifrån medlemmens perspektiv och olika medlemsprofiler när ni diskuterar varje fråga FÖRENINGEN Vad är proffsigt bemötande enligt våra medlemmar? Vilka mötesplatser behöver föreningen ha? Fysiska respektive digitala? Hur säkerställer vi att vår värdegrund är som en röd tråd genom allt

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice

Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice Man är medlem för att man måste! Varför måste man vara medlem? eller uttryckt på ett annat sätt, vad är medlemsnyttan? Delprojektet Föreningsservice uppdrag är

Läs mer

RIDSKOLANS ROLL I SAMHÄLLET

RIDSKOLANS ROLL I SAMHÄLLET RIDSKOLANS ROLL I SAMHÄLLET ALLTID ÖPPET på ridskolan Den svenska ridskolan med sitt upplägg och sin verksamhet är unik. Ridskolan är dels en utbildningsanläggning, dels en samlingsplats och fritidsgård

Läs mer

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns Curlingförbund Under augusti månad 2005 fick jag i uppdrag att göra ett förslag till en rekryteringsplan för Värmland

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

IDROTTS- ANLÄGGNING FÖR RIDSPORT CHECKLISTA

IDROTTS- ANLÄGGNING FÖR RIDSPORT CHECKLISTA IDROTTS- ANLÄGGNING FÖR RIDSPORT CHECKLISTA 1 En bra anläggning är grunden i en ridsportverksamhet, där både hästar och människor trivs i en säker miljö anpassad efter dagens villkor för arbete- och djurskydd.

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC S FÖRENINGS-ABC Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är ett idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är er förening redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN

ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN Utveckling av klubbens verksamhet SVEMO utbildningsmaterial Kontaktpersoner Håll dig uppdaterad genom att se på SVEMO utbildningssida www.svemo.se/utbildning SVENSKA

Läs mer

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?!

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! Följande elever har möjlighet att få förmånen att bli förberedande träningselever respektive träningselever vid Uppsala Ponnyklubb: - Elev som rider i lägst P6 men

Läs mer

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö 7. FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG 10.1 Behandling av förbundsstyrelsens förslag till Strategi2020, verksamhetsoch ekonomisk plan. (se punkt 5 i FM-dokumentationen) 10.2 Fastställande av föreningarnas medlemsavgift

Läs mer

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens LEDAR välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus UTBILDNING 2 utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens ledarutbildning 2 Syfte Säkert är att ungdomar framför allt

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta.

Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta. Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta. Martin Lindqvist Ordförande Hilti Brazilian Jiu- Jitsu Klubb Mob. 0704216128 E- post: martin@glykol.com Peder

Läs mer