Hur hantera prisrisken inom spannmålsförsäljning med terminshandel?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur hantera prisrisken inom spannmålsförsäljning med terminshandel?"

Transkript

1 Hur hantera prisrisken inom spannmålsförsäljning med terminshandel? Gästföreläsning MAL 5-kursen, Institutionen för ekonomi på Agroforstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Rikard Korkman, ombudsman, SLC Vilka faktorer påverkar lönsamheten inom jordbruket? Jordbruksstöd Skördemängd x pris Kostnader 1 Hur få ett bättre grepp om marknaden? Titta bakåt (priskurvor, vad kan man utläsa) Titta framåt (terminspriser, priserna inför nästa höst) Vad är ett bra pris? Kalkylera din nettoproduktionskostnad (euro/ton) inför den nya odlingsäsongen Hur utvecklas spannmålsbalansen (utbud och efterfrågan) i ljuset av prognoserna 2014/15 ( IGC, Finland (VYR)) Utvecklingen av nyckeltal på marknaden (tex basis och stock to use ratio) Övriga faktorer som inverkar på spannmålspriset:väderleken i USA! Uppgör en försäljningsstrategi för din gård Några allmänna missbedömningar i spannmålsförsäljning 1. Motvilja till att prissätta sitt spannmål före skörd 2. Bristen på exit strategy, försäljningstrategi för när man skall sälja sitt spannmål 3. Man lagrar spannmålet för länge Källa: Namn 4 1

2 Namn 6 Kvarnvete, NYSE Liffe (Paris) Innehåll Spannmålsproduktion: producerad mängd/kostnader/stöd/marknad (pris) Del 1: Spannmålsmarknadens grunder Spannmålprognoserna och spannmålsbalansernas betydelse för marknadsutvecklingen. Vad kan man utläsa ur dem? Del 2: Terminskontrakt och priser Del 3: Terminskontrakt i praktiken De olika aktörerna på terminsmarknaden Exempel mm https://derivatives.euronext.com/en/products/commoditiesfutures/ Namn 7 2

3 Hur mycket är 50 euro/ton? Ton/ha Hektar Namn 10 Varför handlas det med terminer eller spannmålsfuturer? Råvarupriser är nästan omöjliga att förutse. Många oförutsägbara faktorer kan påverka utbud och efterfrågan före skörden. Terminskontraktet skyddar jordbrukaren mot sjunkande priser (och köparen från stigande), men man kan inte heller dra nytta av stigande (eller sjunkande) priser En klassisk win-win situation Källa: Dagens industris ABC Namn 12 3

4 Fegisen och våghalsen Historian bakom terminskontrakt på Chicagobörsen, varför kom de till? Källa: Dagens industris ABC Namn 13 Marknaden i USA var i obalans på grund av bristande kontraktskultur och rena rama Vilda västern metoder i början på 1800-talet Terminskontrakt med handeln (forward contract) infördes fortsättningvis oklara och varierande kontraktsvillkor skapade missnöje Terminskontrakt på börsen (futures contract) infördes Standardiserade kontrakt (kvalitet, mängd, pris och datum för leverans) infördes och krav på säkerheter för att få handla -Omsättningen blev större och handeln effektivare genom att öppna den också för utomstående Olika risker måste beaktas på gården Lånerisk Skörderisk/väderrisk Prisrisk Price is what you make it -Proven ways to protect your price Olika sätt att hantera prisrisken Terminskontrakt med handeln Terminskontrakt (futurkontrakt) på börsen Säljoption (put option), rätten att sälja en futur - out of the money - in the money Lagring av spannmål Jordbrukstödet (t o m 60 % av omsättningen)uppfattas som ett sätt att hantera prisrisken och minskar intresset bland jordbrukarna att agera aktivt utan många bara väntar och ser Namn 15 4

5 Försäljningsstrategin bestäms i i sista hand av.. Din riskprofil Din marknadssyn Din inställning till risker Minneslista för hantering av prisrisken 1. Känn till din produktionskostnad, euro/ton 2. Bestäm ett tröskelpris för försäljning 3. Följ regelbundet med marknaden min/dag hjälper dig att förstå marknaden bättre. 4. Gör upp en försäljningstrategi Namn 17 Del 1: Spannmålsmarknadens grunder -spannmålsprognoser Förändringarna i prognoserna (utbud och efterfrågan) skapar prisförändringarna på marknaden Namn 20 5

6 Hur greppa marknaden? För att slippa chansa måste du kontinuerligt : Läsa terminspriserna Bevaka skördeprognoserna Följa händelserna på marknaden q q q De månatliga förändringarna i prognoserna från en månad till en annan skapar prisförändringarna. Om prognoserna blir positivare ökar sannolikheten för att priserna sjunker. Om spannmålsbalansen blir allt positivare är det orealistiskt att tro att priset kan bli bättre sen. Men: Mycket svårt att förutspå prisriktningen, om priserna går upp eller ned man behöver en pris- eller tidsdriven marknadsplan och en försäljningsstrategi för att hantera prisriskerna som är förknippade med spannmålshandel Namn 22 Faktorer som påverkar utbud och efterfrågan på spannmål Väder, väder, väder Minskningen av åkerareal Växtsjukdomar och växtskador Energikostnaden Politisk instabilitet Global efterfrågan: Förändrade konsumtionsvanor Handelspolitik:Exportkvoter och begränsningar Makroekonomisk utveckling Användningen av biobränsle Minskningen av slutlagren för spannmål Vad berättar spannmålsprognoserna? Är produktionen större än konsumtionen? Hur bra är marknaden i balans Ökar eller minskar slutlagret från ett spannmålsår till ett annat? Utgående lager/konsumtion (stocks/use ratio) är ett viktigt nyckeltal som marknaden håller noggrant öka på 6

7 Majsprognosens utveckling 2014/15, milj.ton 2012/ / Produktion Konsumtion Slutlager förändring Slutlager/konsu mtion, % 15,3 18,4 17,2 19,7 19,9 Källa:IGC Veteprognosens utveckling 2014/15, milj.ton 2012/ / Produktion Konsumtion Slutlager förändring Slutlager/konsu mtion, % 25,1 27,0 26,7 27,6 27,6 Källa:IGC 7

8 Suurimmat viljan viejät ja tuojat Viejät:USA, EU, Venäjä, Kanada, Ukraina, Australia, Argentina ja Kazakstan Tuojat: Japani, Egypti, Meksiko, Etelä Korea, Saudi-Arabia, Algeria, Marokko ja Nigeria 8

9 Spannmålsbalansuppskattning (Finland) 2014/2015, , VYR Källa: Produktion 2014, 1000 t Inhemsk konsumtion Exportbehov % av produktionen Vete 1035 (869) 700(666) 335(203) 32 (23) Korn 1779(1904) 1571(1586) 208 (318) 12 (17) Havre 1066(1197) 771 (758) 295(439) 28 (37) Råg 72 (26) 99(96) - - () =föregående spannmålsår 2013/2014 Del 2: Spannmålsmarknadens grunder -terminskontrakt- och priser Terminsmarknaden skapades för att skydda för obehagliga förändringar i priset (säljare och köpare av spannmål eller prissäkrare) men även för att kunna dra nytta av prisförändringarna, om man är villig att axla prisrisken (spekulanter). Terminsmarknaden representerar en s.k. klassisk win-win situation Namn 36 9

10 Terminskontrakt på börsen Noteras varje vardag. I Europa är NYSE Liffe-Paris (Matif) den viktigaste börsen. Viktiga terminskontrakt är kvarnvete (50 ton) (milling wheat) och rapsfrö (50 ton) (rapeseed) Kontraktsvillkor för kvarnvete: 76 kg/hl, fukthalt 15 %, skadade kärnor 4 %, grodda kärnor 2 % och renhet 2 %. I mottagning till börslager även krav på protein (normalt 11 %) och falltal (normalt 220) Ett terminskontrakt på börsen är ett derivatinstrument, man handlar inte med själva varan utan skyldigheten att göra en affär senare. Innehavaren av kontraktet tar på sig skyldigheten att köpa eller sälja en underliggande vara till ett bestämt pris någon gång i framtiden Om kontraktet förfaller till leverans- det händer mycket sällan -skall spannmålet levereras till av börsen godkänt lager i hamnen i Rouen utanför Paris Man kan med fog tala om marknadspris, priset baserar sig på en stor omsättning på de flesta kontrakt. Detta beror på att handeln med terminskontrakt är öppen för alla,också för spekulanter och inte bara dem som säljer och köper spannmål (tex jordbrukare, livmedelsindustri) Vad berättar terminspriset? Är det högt eller lågt i ett historiskt perspektiv? Om det är högt eller täcker produktionskostnaderna lönar det sig att överväga att sälja på termin; man är orolig för att priset kan sjunka (jmf handelns terminskontrakt) Vad är skillnaden (basis) mellan vårt lokala pris i Finland och börspriset. Är det starkt eller svagt? Är skillnaden liten eller stor. Om skillnaden är stor kan det löna sig att exportera spannmål. Basis-skillnaden mellan spotpriset i Finland och börspris Vårvete, Finland (Avena, Svartå), euro/ton Kvarnvete, Frankrike (Matif,Paris), euro/ton 247,50 241,25 249,50 245,75 207,50 184,25 Skillnad (basis),euro/to n -20,50-24,25-39,50-35,75 2,50-15,25 Att läsa terminspriser Pris i stabila marknadsförhållanden: spotpris+ränta+lagring. Högre priser i framtiden betyder inte att priserna går upp. Undantaget är prissättningen av den nya skörden på hösten. Kolla prisdifferensen mellan de olika leveransmånaderna. Om det finns brist på råvara kan priset på närmaste leveransmånad vara högre och priset fallande för de följande månaderna. 10

11 Kvarnvete, NYSE Liffe (Paris) https://derivatives.euronext.com/en/products/commoditiesfutures/ Finlands inverkan på prisutvecklingen? Med en produktion på ca 3-4 milj ton av milj ton (IGC, ) ingen chans att påverka! Vårt pris bestäms på den globala och EU marknaden (t.ex. Hamburg och Euronext-Paris (Matif)) Priset vid överproduktion; europeisk prisnivå-fraktkostnad Lösningar för att erhålla bättre pris: -Bättre balans i utbud och efterfrågan -Spannmålsexport -Sälj i rätt tid! Namn 41 Faktorer som påverkar spannmålsmarknaden i ett nötskal Prognoser över utbud och efterfrågan styr priset; ta reda på fakta om bakomliggande faktorer som styr priset och försök förstå dem bättre. Priset rör sig varje dag. Följ med de signaler som terminspriserna ger när du planerar dina försäljningar. Att bara vänta och se är ingen lösning. Terminskontrakt med handeln/börsen/banken möjliggör att du kan gardera dig mot sjunkande priser som spannmålsförsäljare och stigande priser som spannmålsuppköpare. Flera banker erbjuder möjlighet till att handla med terminskontrakt på börsen idag. Jobba regelbundet med marknaden- skriv gärna ner och återkom till din motiveringar om varför du gjorde si eller så. Lär dig av dina misstag. Och kom ihåg att alla är nybörjare! Del 3: Terminskontrakt i praktiken 11

12 Terminskontrakt på börsen ett nollsummespel om man samtidigt är i besittning av den underliggande varan, dvs spannmålet ü Med terminskontrakt kan man inte dra nytta av stigande spannmålspriser Idéen med terminskontraktet är att säljare och köpare kommer överens om priset och subventionerar varandra med börsens hjälp om priset avviker. Säljaren, tex jordbrukaren från att priset skall sjunka och köparen från att priset skall stiga. När terminspriset sjunker krediteras ditt börs-konto som säljare och vice versa. Före terminskontraktet förfaller kvitterar man tillbaka sitt kontrakt med ett motköp(om man inte vill leverera till lager nära börsen!) och säljer motsvarande mängd spannmål på spot-marknaden. Terminskontraktets vinst kompenserar för eventuell förlust jämfört med det pris man fastslog sitt terminskontrakt till. Och vice versa. För att detta skall fungera förutsätts att priset på terminsmarknaden och spot-marknaden följs åt (basis!). Hävstångseffekten Genom att deponera en säkerhet (initial margin) på 10% av kontraktets värde kan du kontrollera hela kontraktet om du handlar direkt på börsen. Vid handel genom banken är kravet på säkerhet större Ex. Matif 10% av euro (50 ton x 250 euro/ton)=1.250 euro. Minsta förändring (ticks) 0,25 euro/ton motsvarar 12,50 euro per kontrakt En prisförändring på 10 euro motsvarar följaktligen 500 euro per kontrakt Hur påverkas ett säljkontrakt av de dagliga prisförändringarna Prisförändring, euro/ton Pris, euro/ton Värde, euro Resultat Säkerhetens värde, euro Terminsmarknadens aktörer (1) Prissäkraren: Allt jag kräver är dagens terminspris. Jag ger hellre upp möjligheten till större förtjänst än riskerar en förlust. It s more important to minimize risk than to maximize profit Spekulanten: Jag är villig att ta över din risk. Men i utbyte vill jag ha möjlighet att tjäna på råvaror utan att själv vara i branschen. 12

13 Terminsmarknadens aktörer (2) Säljaren: Om priset på min råvara stiger över dagens lovar jag att betala mellanskillnaden åt dig. Köparen: Om priset på din råvara sjunker under dagens lovar jag att betala mellanskillnaden. Då slipper du att göra förlust. De olika aktörerna på terminsmarknaden (1/4) Långa (long)prissäkrare (köpare av spannmål) köper ett kontrakt för skydda sej för stigande priser kontraktsmängden bör motsvara den mängd spannmål som man tänker införskaffa på spotmarknaden De olika aktörerna på terminsmarknaden (2/4) De olika aktörerna på terminsmarknaden (3/4) Korta (short) prissäkrare (säljare av spannmål) säljer ett kontrakt för skydda sej för sjunkande priser kontraktsmängden bör motsvara den mängd som man tänker sälja på spotmarknaden Spekulanter tar på sig marknadsrisken, dvs agerar utan att ha den underliggande råvaran, dvs spannmålet vill förtjäna på de förväntade prisförändringarna på marknaden genom att köpa och sälja terminer tillför marknaden likviditet som är ett kännetecken på en fungerande marknad 13

14 De olika aktörerna på terminsmarknaden (4/4) 1. Långa prissäkrare (köpare av spannmål) 2. Korta prissäkrare (säljare av spannmål) 3. Spekulanter OBS! Förstås kan också säljare och köpare av spannmål fungera som spekulanter. Köpare: s.k. Lång prissäkring (long hedge) Spot-marknaden Terminsmarknaden Exempel 1: stigande priser *referenspris ingen Datum transaktion genomförd 23 mars $ 2.70 Bushel* Lång(köp) juli 2.50/bu 23 juni Köp Sälj (kvittera) juli 2.80/bu Resultat Man vinner på terminen 0.30/bu Basis (skillnaden mellan spotpris och terminspris) +$0.20/bu +$0.20/bu Ingen förändring Köpare: s.k. Lång prissäkring (long hedge) Exempel 2: sjunkande Datum priser Spot-marknaden *referenspris ingen transaktion genomförd Terminsmarknaden Basis (skillnaden mellan spotpris och terminspris) Säljare: s.k. Kort prissäkring (short hedge) Exempel 1: sjunkande Datum priser Spot-marknaden *referenspris ingen transaktion genomförd Terminsmarknaden Basis (skillnaden mellan spotpris och terminspris) 23 mars $ 2.70 Bushel* Lång(köp) juli 2.50/bu 23 juni Köp Sälj (kvittera) juli 2.30/bu Resultat Man förlorar på terminen 0.30/bu +$0.20/bu +$0.20/bu Ingen förändring 15 maj $ 5.60 Bushel* Kort (sälj) November 20 oktober Sälj Resultat Köp (kvittera med motköp) November Man vinner på terminen 0.40/bu -$0.40/bu -$0.40/bu Ingen förändring 14

15 Säljare: s.k.kort prissäkring (short hedge) Exempel 2: stigande Datum priser Spot-marknaden *referenspris ingen transaktion genomförd Terminsmarknaden 15 maj $ 5.60 Bushel* Kort (sälj) November 20 oktober Sälj Resultat Köp (kvittera med motköp) November Man förlorar på terminen 0.40/bu Basis (skillnaden mellan spotpris och terminspris) -$0.40/bu -$0.40/bu Ingen förändring Spekulation om man räknar med att priserna kommer att stiga Man går lång (go long) och köper ett terminskontrakt När terminspriset stiger säljer man tillbaka sitt terminskontrakt och kvitterar mellanskillnaden mellan köp- och säljpris till sig själv Pga hävstångseffekten kan du vinna eller förlora mycket mer än du investerat. 1 euros prisförändring per ton innebär 50 euro per kontrakt (t.ex Matif) Om marknaden, mot spekulantens förväntan, utvecklas i motsatt riktning innebär det att man gör förlust Spekulation om man räknar med att prisernas kommer att sjunka Man går kort (short) och säljer ett terminskontrakt När man sålt ett terminskontrakt så vinner man på terminen när priset sjunker Fördelar och nackdelar med börsomsatta terminskontrakt ur spannmålsförsäljarens synvinkel Fördelar Tryggt alternativ om marknadspriset i Finland följer bra börspriset (oljeväxter) Lönar sig bäst då skillnaden mellan spotpris och börspris är stor och också spotpriset är på en bra nivå Affären kan avslutas med motköp när som helst före kontraktets förfallodag. Mera flexibelt i förhållande till terminskontrakt med handeln Nackdelar Riskfyllt om marknadspriset i Finland (spotpris) har svag prisföljsamhet med börspriset och skillnaden mellan spotpris och börspris är liten Man kan inte dra nytta av stigande priser; för det behövs optioner Kontraktstorleken, t ex på Euronext-Matif är 50 ton. För stort kontrakt för oljeväxter med tanke på finländska gårdar Du måste ha tillräckliga säkerheter på ditt börs- eller bankkonto (Börsen (Matif): 10% av positionens värde. Bankerna i Finland: % av positionens värde. 15

16 Prissäkring med terminskontrakt på börsen i ett nötskal Två parallella affärer; handel med spannmål på din egen spotmarknad och handeln med terminskontrakt på börsen. Håll isär detta! Prisäkringen kräver att man har motsvarande mängd spannmål som säljs samtidigt som man avslutar sin terminsaffär. Handel med terminskontrakt utan spannmål är spekulation Terminskontraktet kvitteras med motköp före kontraktet förfaller till leverans och först då realiseras vinsten eller förlusten på terminskontraktet. Nettoresultet är nollsummespel; det man vinner på terminskontraktet förlorar man på spotkontraktet och vice versa (när börspriset stiger, stiger även spotpriset!). Man kan inte dra nytta stigande priser. I praktiken innebär detta att det du säkrar när du säljer ett terminskontraktet är spotpriset i det ögonblick som du gör din prissäkring ( det är prisförändringen på börskontraktet som är intressant inte själva priset) I vissa situationer innebär terminkontrakt risker (basisrisk) pga bristande prisföljsamhet mellan börspris och spotpris som man bör vara medveten om. Källor: Greppa marknaden-sälj och köp förnuftigt (Forskning för framåt 33), ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Dagens Industris ABC, handbok om aktier, räntor, derivat, fonder och pengar The Chicago Board of Trade, Handbook of futures and options. Bra egenstudiematerial (engelska) på Grain Marketing is simple-it s just not easy, 2010, Edward Usset Bättre betalt för skörden-riskhantering för lantbrukare, 2012 Torbjörn Iwarsson Terminspriserna på börsen hittas även på spannmålsuppköparnas hemsidor Tyska priserna (på tyska) hittas bland annat på Agrimarket och K-lantbruks hemsidor. Prognoser; IGC, Finland; Spannmålsbranschens samarbetsgrupp, Prognoser och balanser för Finland produceras av informationstjänstcentralen,tike. 16

TERMINSHANDEL FÖR ATT HANTERA PRISRISKEN INOM SPANNMÅLSODLINGEN - BEGREPP OCH EXEMPEL. Vasa, 10 november 2009. Rikard Korkman, ombudsman SLC

TERMINSHANDEL FÖR ATT HANTERA PRISRISKEN INOM SPANNMÅLSODLINGEN - BEGREPP OCH EXEMPEL. Vasa, 10 november 2009. Rikard Korkman, ombudsman SLC TERMINSHANDEL FÖR ATT HANTERA PRISRISKEN INOM SPANNMÅLSODLINGEN - BEGREPP OCH EXEMPEL Vasa, 10 november 2009 Rikard Korkman, ombudsman Kurs: Marknadsföra spannmål Lantbrukssällskapets utbildningsprojekt

Läs mer

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling Marknadsinformation Rikard Korkman, () 27.1. 2011 Veteprognosens utveckling, milj.ton, källa:igc 700 600 500 400 300 Produktion Konsumtion Lager 200 100 0

Läs mer

Hur ser spannmålsmarknaden ut?

Hur ser spannmålsmarknaden ut? Hur ser spannmålsmarknaden ut? www.slc.fi 28.11. 2012 Greppa marknaden projektet 2010-2012 Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Titta bakåt (priskurvor, vad kan man utläsa) Titta framåt (terminspriser,

Läs mer

Marknadsöversikt. 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet. Rikard Korkman, ombudsman, SLC

Marknadsöversikt. 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet. Rikard Korkman, ombudsman, SLC Marknadsöversikt 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Titta bakåt (priskurvor, vad kan man utläsa) Titta framåt (terminspriser, höstens 2013 priser, förkalkyl)

Läs mer

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling Marknadsinformation Rikard Korkman, () 28.10. 2010 - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Marknadsutvecklingen sedan kursstarten i juni -10 Efter

Läs mer

Spannmålsmarknadsöversikt

Spannmålsmarknadsöversikt Spannmålsmarknadsöversikt 5-6.2.2014 Greppa marknadenprojektet Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Tuff start på 2014! Marknaden: wheat prices still seeking bottom, vetefuturen på Chicagobörsen på

Läs mer

Greppa marknadenkunskapsprojekt. för en lönsammare växtodling

Greppa marknadenkunskapsprojekt. för en lönsammare växtodling - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Greppa marknadenkunskapsprojekt 2010-2012 för en lönsammare växtodling Marknadsöversikt Rikard Korkman 25.1. 2012 Resultatet av en prissäkring i februari

Läs mer

Agenda. Vete CBOT 1973 - Partnerskap Alnarp den 19 mars

Agenda. Vete CBOT 1973 - Partnerskap Alnarp den 19 mars Agenda Nya förutsättningar på spannmålsmarknaden Hur arbetar Lantmännen med spannmålshandel idag? Lantmännens terminsavtal och övriga produkter inom spannmålshandeln Partnerskap Alnarp den 19 mars MATIF

Läs mer

Spannmålsmarknadsöversikt

Spannmålsmarknadsöversikt Spannmålsmarknadsöversikt 12.11.2013 Greppa marknadenprojektet Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Prissvängningarna i augusti-september för majs- och sojafuturerna har mattats av när rekordskörden

Läs mer

Terminshandel med jordbruksprodukter

Terminshandel med jordbruksprodukter Terminshandel med jordbruksprodukter en kortversion Argentina, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och Ukraina Terminshandel erbjuder jordbrukets producenter möjligheter att prissäkra det som produceras

Läs mer

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 9 Råvaror 1 Innehåll 1. Att investera i råvaror 2. Uppkomsten av en organiserad marknad 3. Råvarumarknadens aktörer 4. Vad styr råvarupriserna? 5. Handel med råvaror 6. Spotmarknaden och terminsmarknaden

Läs mer

Kraftig ökning av spannmålspriserna

Kraftig ökning av spannmålspriserna 1(5) INFORMATION 21-8-13 Enheten för handel och marknad Ida Björklund Tfn: 36-15 63 43 Mobil: 7-548 4 7 E-post: ida.bjorklund@jordbruksverket.se Kraftig ökning av spannmålspriserna Under de senaste veckorna

Läs mer

Terminshandel med jordbruksprodukter

Terminshandel med jordbruksprodukter Terminshandel med jordbruksprodukter översikt Rapport 2008:1 Foto: Mats Pettersson Terminshandel med jordbruksprodukter översikt Utredningsenheten 2008-01-28 Referens Anna Clarin 036-15 50 15 Börje Karlsson

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar Del 3 Utdelningar Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är utdelningar?... 3 Hur påverkar utdelningar optioner?... 3 Utdelningar och forwards... 3 Prognostisera utdelningar... 4 Implicita utdelningar...

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r Här finner du allmän information om råvaruoptioner som handlas genom Danske Bank. Råvaror är obearbetade eller delvis bearbetade varor som handlas

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Hedging och Försäkring (prisskydd/prisförsäkring)

Hedging och Försäkring (prisskydd/prisförsäkring) Hedging och Försäkring (prisskydd/prisförsäkring) Hedging En hedge kan översättas med ett skydd eller en säkring ; till exempel ett valutaskydd eller en valutasäkring i en transaktion som ska ske i framtiden.

Läs mer

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad 2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad Enligt USDAs senaste skördeprognos för 2003/04 väntas världsproduktionen av fodersäd slå nytt skörderekord.

Läs mer

Obligationsbaserade futures, forwards och optioner

Obligationsbaserade futures, forwards och optioner Obligationsbaserade futures, forwards och optioner Här kan du läsa om obligationsbaserade futures, forwards och optioner, och hur de används. Du finner även exempel på investeringsstrategier Vad är obligationsbaserade

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2016

Priser på jordbruksprodukter maj 2016 2011-05 2011-27 2011-49 2012-19 2012-41 2013-11 2013-33 2014-03 2014-25 2014-47 2015-17 2015-39 2016-08 2015-21 2015-24 2015-27 2015-30 2015-33 2015-36 2015-39 2015-42 2015-45 2015-48 2015-51 2016-01 2016-04

Läs mer

Västankvarn Fältdag 2013

Västankvarn Fältdag 2013 Västankvarn Fältdag 2013 Handelsbanken har verksamhet i 24 länder Sverige (461) Danmark (55) Finland (45) Norge (49) Nederländerna (15) Storbritannien (155) Handelsbankens företagsfilosofi Starkt decentraliserad

Läs mer

SPANNMÅLSMARKNADEN. mest. För tillfället ärde. väderleksfenomenen somär. Skörde- och balansuppföljning. Finland av marknaden

SPANNMÅLSMARKNADEN. mest. För tillfället ärde. väderleksfenomenen somär. Skörde- och balansuppföljning. Finland av marknaden SPANNMÅLSMARKNADEN SKÖRDEÅRET 2015-2016 Hankkija Oy, Tarmo Kajander 1 SPANNMÅLSMARKNADEN Ute i världen ochi Europa För tillfället ärde väderleksfenomenen somär mest uppföljda på olika delar i världen Skörde-

Läs mer

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare Miniterminer Prissäkring för dig som är lantbrukare SEB:s Miniterminer minskar din osäkerhet kring framtida inköp och försäljning av råvaror används för prissäkring av spannmål, oljeväxter och drivmedel

Läs mer

Guide om spannmålshandel. kontraktsodling

Guide om spannmålshandel. kontraktsodling Guide om spannmålshandel och kontraktsodling Namnet på den publikationen: Guide om spannmålshandel och kontraktsodling Utgivare: Spannmålsbranchens samarbetsgrupp Foto: MMM:s bildarkiv, Jukka Virolainen,

Läs mer

ATL:s prissäkringstävling 2017

ATL:s prissäkringstävling 2017 ATL:s prissäkringstävling 2017 Tävlingsregler Mellan den 7 mars och den 31 maj ska du försöka få en så bra terminsavkastning som möjligt. Det är det som marknadsföring och prissäkring handlar om. Du handlar

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Köpläge i vete. En analys framtagen av Börstjänaren Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor.

Köpläge i vete. En analys framtagen av Börstjänaren Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor. Köpläge i vete En analys framtagen av Börs Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor. Efter flera månader med sidledes rörelser börjar spannmålsprodukterna röra

Läs mer

GUIDE OM SPANNMÅLSHANDEL OCH KONTRAKTSODLING

GUIDE OM SPANNMÅLSHANDEL OCH KONTRAKTSODLING GUIDE OM SPANNMÅLSHANDEL OCH KONTRAKTSODLING Februari 2008 1 Publikationens namn: Guide om spannmålshandel och kontraktsodling Utgivare: Spannmålsbranschens samarbetsgrupp Bilder: JSM:s bildarkiv ISBN

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

OPTIONER OCH FUTURES PÅ VETE

OPTIONER OCH FUTURES PÅ VETE OPTIONER OCH FUTURES PÅ VETE En studie av optioner, volatilitet och investeringsstrategier på råvarumarknaden Sammanfattning I rapporten analyseras den europeiska och amerikanska marknaden för optioner

Läs mer

Greppa marknaden! Seminarium Finska Spannmålsodlare i Stockholm den 29 november 2012 Per Sandberg Ordförande Föreningen Sveriges Spannmålsodlare

Greppa marknaden! Seminarium Finska Spannmålsodlare i Stockholm den 29 november 2012 Per Sandberg Ordförande Föreningen Sveriges Spannmålsodlare Greppa marknaden! Seminarium Finska Spannmålsodlare i Stockholm den 29 november 2012 Per Sandberg Ordförande Föreningen Sveriges Spannmålsodlare Svensk spannmålsmarknad. Odlarnas syn på framtiden. Hur

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Här kan du läsa om aktieoptioner, och hur de kan användas. Du hittar också exempel på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan vara upptagna till handel

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter april 2016

Priser på jordbruksprodukter april 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-05-02 Priser på jordbruksprodukter april 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2016

Priser på jordbruksprodukter september 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-29 Priser på jordbruksprodukter september 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Agenda: Lars Medin. Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla?

Agenda: Lars Medin. Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla? Lars Medin Agenda: Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla? -2- Marknad Vete Sammanfattning 2006 Utbudsöverskott

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2016

Priser på jordbruksprodukter november 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-11-30 Priser på jordbruksprodukter ember 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

Kalkyler från 2011 samt förkalkyler för 2012 Krister Hildén

Kalkyler från 2011 samt förkalkyler för 2012 Krister Hildén Kalkyler från 2011 samt förkalkyler för 2012 Krister Hildén Kännetecknandeför2011 Stor variation i skördarna på vårt område, rätt bra i väst och dåligt i väst Rätt bra prisnivå på spannmål och oljeväxter

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2017

Priser på jordbruksprodukter juni 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-07-03 Priser på jordbruksprodukter juni 2017 är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom. Priset för ungtjur klass R3 i var 25 procent

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter februari 2017

Priser på jordbruksprodukter februari 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-02-28 Priser på jordbruksprodukter ruari 2017 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Riskhantering med spannmål. Risk management with grain

Riskhantering med spannmål. Risk management with grain Riskhantering med spannmål terminshandel som instrument Risk management with grain futures as an instrument Gustaf Larsson Självständigt arbete 10 hp Grundnivå, G1E Lantmästare - kandidatprogram Självständigt

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs UnderÖver ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs Med ÖVER och UNDER kan du på ett nytt och enkelt sätt agera på vad du tror kommer att hända på börsen. När du köper en ÖVER

Läs mer

Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se

Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se 31 januari 2014-01-31 Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se Vete Terminspriserna på vete har under veckan backat i både Paris och Chicago. Vetet i Chicago handlas nu på lägsta

Läs mer

Författare Jonsson B. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 60

Författare Jonsson B. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 60 Bibliografiska uppgifter för Framtida utveckling av priser på produkter och produktionsmedel Författare Jonsson B. Utgivningsår 7 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

Marknadsråd Spannmål 17 januari 2017 Jönköping

Marknadsråd Spannmål 17 januari 2017 Jönköping Marknadsråd Spannmål 17 januari 217 Jönköping 217-1-18 1/1/213 12/3/213 21/5/213 3/7/213 8/1/213 17/12/213 25/2/214 6/5/214 15/7/214 23/9/214 2/12/214 1/2/215 21/4/215 3/6/215 8/9/215 17/11/215 26/1/216

Läs mer

Delårsrapport Q1/ april 2009 Juha Rantanen, VD.

Delårsrapport Q1/ april 2009 Juha Rantanen, VD. Delårsrapport Q1/2009 2 april 2009 Juha Rantanen, VD www.outokumpu.com Q1/2009 i korthet Marknaden för rostfritt stål Outokumpus strategi och vidtagna åtgärder Räkenskaper Q1/2009 Framtidsutsikter 2 April

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2015

Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-03-31 Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Avräkningspriserna på nötkött både i och ligger på en relativt hög nivå. Under 2014 ökade andelen svenskt nötkött

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-01 Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

MARKNADSNYTT 2016-02-21

MARKNADSNYTT 2016-02-21 Sida 1 av 7 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-02-21 Den gångna veckans utfall på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar visar en fortsatt nedgång på Paris men en uppgång på Chicago

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2015

Priser på jordbruksprodukter september 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-09-30 Priser på jordbruksprodukter september 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Elmarknadsrapport Q3-14

Elmarknadsrapport Q3-14 Svängiga väderprognoser Under veckan som gått har vi haft mycket osäkra prognoser som svängt varannan dag. Orsaken till detta är att vi inte har haft något stabilt högtryck över södra Europa vilket har

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2015

Priser på jordbruksprodukter november 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-11-30 Priser på jordbruksprodukter november 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2016

Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-07-04 Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige var

Läs mer

Marknadsmässig Spannmålshandel. Arvid Posse & Daniel Jönsson SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN. Lantmästarprogrammet

Marknadsmässig Spannmålshandel. Arvid Posse & Daniel Jönsson SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN. Lantmästarprogrammet SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN Lantmästarprogrammet 10 hp Marknadsmässig Spannmålshandel Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Arvid Posse & Daniel Jönsson 2010

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2017

Priser på jordbruksprodukter januari 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-01-31 Priser på jordbruksprodukter januari 2017 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Produktinformation Achieving more together

Produktinformation Achieving more together Mini Futures & Mini Futures BEST Produktinformation Achieving more together Innehåll I 3 Innehåll Mini Futures 04 Varifrån kommer Mini Futurens hävstång? Daglig Finansieringskostnad Stop loss-nivån och

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Marknadsråd Spannmål. 12 jan 2016 Jönköping

Marknadsråd Spannmål. 12 jan 2016 Jönköping Marknadsråd Spannmål 12 jan 216 Jönköping Välkomna! IGC 13/14 USDA 13/14 IGC 14/15 USDA 14/15 IGC 15/16 USDA 15/16 milj ton Spannmålsbalans (IGC maj prog, USDA, FAO jun prog) 213/14 214/15 215/16 2 25

Läs mer

Nonnendagen 16 nov. 2007 Fortsätter spannmålspriset att stiga?

Nonnendagen 16 nov. 2007 Fortsätter spannmålspriset att stiga? Nonnendagen 16 nov. 2007 Fortsätter spannmålspriset att stiga? Janne Rundqvist DLA Agro Member structure DLA Agro 2007 Nätverk runt Östersjön Vartåt lutar det med spannmålspriserna? Frågor som man kan

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2016

Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-01-28 Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i, men även i. Priset i var hela 23 procent högre

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 18. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren jens.lundgren@ei.se

Läget på elmarknaden Vecka 18. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren jens.lundgren@ei.se 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 18 Ansvarig: Jens Lundgren jens.lundgren@ei.se Veckan i korthet Under vecka 18 har vårfloden fortsatt i både Sverige och Norge. Samtidigt börjar den svenska kärnkraften

Läs mer

Elhandel. Plan. Diarienummer: KS 2004/117 Dokumentansvarig: Fastighetschef Datum för beslut: 2004-09-13

Elhandel. Plan. Diarienummer: KS 2004/117 Dokumentansvarig: Fastighetschef Datum för beslut: 2004-09-13 Elhandel Plan Diarienummer: KS 2004/117 Dokumentansvarig: Fastighetschef Datum för beslut: 2004-09-13 Handläggare: Lennart Karlsson 1 Innehållsförteckning 1. Användning och uppdatering av strategidokumentet...

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 3. 2014 Sammanfattning Mjölkföretagens ekonomi och likviditetssituation kan komma att bli problematisk under kommande månader. Perioden med höga avräkningspriser varade

Läs mer

Veckans kommentarer Jordbruk

Veckans kommentarer Jordbruk VECKOBREV FRÅN HANDELSBANKEN 28 JANUARI 2016 Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se Vete Terminspriserna på vete i både Paris och Chicago steg inledningsvis i veckan men har

Läs mer

MARKNADSNYTT 2015-11-01

MARKNADSNYTT 2015-11-01 Sida 1 av 8 Internationellt MARKNADSNYTT 2015-11-01 Den gångna veckans förändringar på Paris- Chicago- och Winnipegs spannmåls-och oljeväxtnoteringar har varit små, förutom på vete Chicago. En förklaring

Läs mer

Kvartalsrapport Q2/2009

Kvartalsrapport Q2/2009 Kvartalsrapport Q2/2009 23 juli 2009 Juha Rantanen, vd www.outokumpu.com Q2/2009 i korthet Marknaden för rostfritt stål Outokumpus strategi och vidtagna åtgärder Räkenskaper Q2/2009 Framtidsutsikter 2

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s k o n t r a k t

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s k o n t r a k t I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s k o n t r a k t Här hittar du allmän information om valutaoptionskontrakt som handlas hos Danske Bank. Valutaoptioner kan handlas OTC med oss som motpart.

Läs mer

Greppa marknadenkunskapsprojekt. för en lönsammare växtodling

Greppa marknadenkunskapsprojekt. för en lönsammare växtodling Greppa marknadenkunskapsprojekt 2010-2012 för en lönsammare växtodling Marknadsöversikt Rikard Korkman 9 och 10.8. 2012 - Svenska lantbrukspro oducenternas centralförbund Preliminär skördestatistik 16.7.

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2013-03-28 Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Äggpriser i Sverige och EU Det svenska partipriset för ägg låg under vecka 11 på 223,40 euro/100 kg, vilket var

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

IG:S KOSTNADER OCH AVGIFTER

IG:S KOSTNADER OCH AVGIFTER IG:S KOSTNADER OCH AVGIFTER INNEHÅLL Syftet med dokumentet 01 Kostnader för CFD-transaktioner 02 Råvaror 02 Valuta 03 Aktier 03 Index 04 Aktieoptioner 04 Bilaga A: Formelblad 05 Avgift för valutaomvandling

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Vad är en termin? Varför kan en jordbrukare ha nytta av terminskontrakt? Sälj nu dvs bestäm priset. Leverera och få betalt i framtiden.

Vad är en termin? Varför kan en jordbrukare ha nytta av terminskontrakt? Sälj nu dvs bestäm priset. Leverera och få betalt i framtiden. Vad är en termin? Sälj nu dvs bestäm priset. Leverera och få betalt i framtiden. Så här fungerar terminer När du tror att priset skall gå ner När du är orolig för att priset går ner om priset går ner kanske

Läs mer

POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL

POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17,

Läs mer

Anpassa din handel och risk till marknadens svängningar

Anpassa din handel och risk till marknadens svängningar Anpassa din handel och risk till marknadens svängningar John Lönnqvist Nordenansvarig RBS Mini Futures och OEC John.lonnqvist@sipnordic.se Twitter: @john_lonnqvist Mini Futures är hävstångsprodukter som

Läs mer

Vikingen Börs. Vikingen Börs är ett lättanvänt basprogram och ett tryggt och bra alternativ att börja med för dig som är ny användare.

Vikingen Börs. Vikingen Börs är ett lättanvänt basprogram och ett tryggt och bra alternativ att börja med för dig som är ny användare. Vikingen Börs Vikingen Börs är ett lättanvänt basprogram och ett tryggt och bra alternativ att börja med för dig som är ny användare. Det fantastiska med Vikingen är att programmet gör jobbet åt dig genom

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren ATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR

Läs mer

Räcker den ekologiska spannmålen? -Anneke Svantesson -Produktmarknadschef råg och ekologisk spannmål

Räcker den ekologiska spannmålen? -Anneke Svantesson -Produktmarknadschef råg och ekologisk spannmål Räcker den ekologiska spannmålen? -Anneke Svantesson -Produktmarknadschef råg och ekologisk spannmål Pris turbulens och ekologisk S/D ekopremie Efterfrågan/utbud (S/D) avgör priset Liten tillgång driver

Läs mer