TERMINSHANDEL FÖR ATT HANTERA PRISRISKEN INOM SPANNMÅLSODLINGEN - BEGREPP OCH EXEMPEL. Vasa, 10 november Rikard Korkman, ombudsman SLC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TERMINSHANDEL FÖR ATT HANTERA PRISRISKEN INOM SPANNMÅLSODLINGEN - BEGREPP OCH EXEMPEL. Vasa, 10 november 2009. Rikard Korkman, ombudsman SLC"

Transkript

1 TERMINSHANDEL FÖR ATT HANTERA PRISRISKEN INOM SPANNMÅLSODLINGEN - BEGREPP OCH EXEMPEL Vasa, 10 november 2009 Rikard Korkman, ombudsman Kurs: Marknadsföra spannmål Lantbrukssällskapets utbildningsprojekt Österbottens Odling ton/ha 2,83 x Skördenivå vs. pris Marknadsföring euro/ton Totalt euro/ha 4 x ,54 x

2 Hur mycket är 50 euro/ton? Ton/ha Hektar Kursens målsättning, innehåll Produktion/stöd/marknad Del 1: Spannmålsmarknadens grunder Spannmålprognoser. Vad kan man utläsa ur dem? Vad berättar terminspriset? Prisstrategi Grupparbete 1 Del 2: Terminskontrakt i praktiken Derivatinstrument vs spotmarknad De olika aktörerna på terminsmarknaden -exempel Grupparbete 2 o 3

3 och efterfrågan på spannmål Del 1: Faktorer som påverkar utbud

4 Faktorer som påverkar utbud och efterfrågan på spannmål Väder, väder, väder Ökad avreglering och från produktionen frikopplade jordbruksstöd - avreglering av interventionsmekanismen Konkurrensen mellan grödorna -vad kan ersättas med vad? Den allmänna ekonomiska utvecklingen - intresset att placera i råvaror -fraktkostnader -valutakurser -oljepris Förändrade konsumtionsvanor Etc, etc Verktyg för att greppa marknaden Spannmålsprognoser - förändringarna i prognosen skapar prisförändringar - IGC, Finland Terminspriser på börsen -en Text öppen hit och transparent marknadsplats som erbjuder ett verkligt marknadspris varje dag. - t.e.x Euronext-Matif Följa händelserna påmarknaden och den allmänna ekonomiska utvecklingen (valutakurser, oljepriser, etc. )

5 Utgående lager/konsumtion (stocks/usage ratio) Vad berättar spannmålsprognoserna? Är produktionen större än konsumtionen? Hur bra är marknaden i balans Ökar eller minskar det utgående slutlagret? Finland - Produktion och konsumtion är inte i balans. Stor överproduktion av fodersäd. IGC:s veteprognos, miljoner ton Produktion, prognos Konsumtion, prognos Lager, prognos /06 06/07 07/08 07/08 07/08 07/08 08/09 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/

6 IGC:s veteprognos, miljoner ton Vete, milj.ton 05/06 06/07 07/08 08/ Produktion, prognos Handel Konsumtion, prognos Lager, prognos största exportörer Usage/stock ratio 0,2176 0, , ,2392 0, , ,25234 Vete, milj.ton 09/ Produktion, prognos Handel Konsumtion, prognos Lager, prognos största exportörer Usage/stock ratio 0, , , , , , ,29238 IGC:s totala spannmålsprognos, miljoner ton Produktion Konsumtion Lager /06 06/07 07/08 07/08 07/08 07/08 08/09 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/

7 IGC:s totala spannmålsprognos, miljoner ton 05/06 06/07 07/08 08/ Produktion Handel Konsumtion Lager / Produktion Handel Konsumtion Lager

8 Spannmålsbalans i Finland Terminspriser påbörsen (t.ex Euronext, Matif) Noteras varje dag - Kvarnvete, fram till nov-10 - Rapsfrö, fram till feb-11 Hur marknaden ser påde framtida priserna just idag, i morgon kan situationen vara en annan Standardiserade kontrakt (kvantitet, kvalitet, datum för leverans)

9 Terminsprisnoteringar, Matif-vete Nov ,00 Jan ,50 130,75 Mar ,75 130,75 143,25 146,25 137,25 Maj ,00 131,75 144,50 147,00 136,25 136,25 Aug ,50 139,75 151,00 150,00 138,00 138,25 144,00 129,00 Nov ,50 142,75 154,50 156,00 145,00 143,25 154,00 137,00 123,75 123,50 Jan ,25 156,00 157,50 146,50 144,25 155,50 139,00 126,25 124,00 Mar ,00 147,75 145,75 157,00 140,75 128,50 126,00 Maj ,25 158,00 142,50 130,25 128,00 Aug ,75 147,25 135,50 137,50 Nov ,50 135,75 Terminsprisnoteringar, Matif-vete Nov-08 Jan-09 Mar-09 Maj-09 Aug-09 Nov-09 Jan-10 Mar-10 Maj-10 Aug-10 Nov-10

10 Terminsprisnoteringar, Matif-raps Feb ,75 282,75 Maj ,50 275,25 279,75 275,50 268,00 279,25 Aug ,00 278,75 281,25 279,50 272,00 281,25 323,00 Nov ,75 282,75 284,75 282,50 275,75 283,75 326,75 277,75 263,25 254,75 Feb ,50 289,25 288,00 284,50 280,00 287,75 330,75 281,25 267,50 260,75 Maj-10 Text 0,00 hit 282,25 294,50 284,50 281,75 291,25 334,75 285,50 269,75 265,75 Sep ,50 281,75 290,00 319,50 286,75 268,25 267,50 Nov ,75 290,00 271,75 270,25 Feb ,50 276,25 270,25 Terminsprisnoteringar, Matif-raps 350,00 340,00 330,00 320,00 310,00 300,00 290,00 280,00 270,00 260,00 250, Feb-09 Maj-09 Aug-09 Nov-09 Feb-10 Maj-10 Sep-10 Nov-10 Feb

11 skörden påhösten. Kolla prisdifferensen Att läsa terminspriser Pris i stabila marknadsförhållanden: spotpris+ränta+lagring. Högre priser i framtiden betyder inte att priserna går upp. Undantaget är prissättningen av den nya mellan de olika leveransmånaderna. Om det finns brist påråvara kan priset på närmaste leveransmånad vara högre och priset fallande för de följande månaderna. Finland och marknadsutvecklingen? Med en produktion påca 4miljton av 1.760miljton ingen chans att påverka! Vårt pris bestäms i första hand påeu marknaden (t.ex. Hamburg ochmatif/paris). Priset vid överproduktion; europeisk prisnivå-fraktkostnad Lösningar för att erhålla bättre pris: - bättre balans i utbud och efterfrågan - direktförsäljning - utnyttja round up begränsningarna bättre - öka kontraktsproduktionen, utveckla kontraktsmodellerna - certifiering, -nya exportkanaler, -etanol? Om inte:-sälj i rätt tid

12 Olika sätt att hantera prisrisken Gör ingenting- sälj före julen som du alltid gjort Gör motsatsen till vad du gjorde ifjol Följ med marknaden och sälj utgående från din egen uppfattning om marknadsutvecklingen Sälj idag (slåfast ditt pris) för framtida leverans och betalning - Prissäkra dej på den lokala marknaden för spannmål med handelns terminskontrakt -Använd terminskontrakt påbörsen (futurer och optioner) Gör upp en prisstrategi Tänk på spannmålet som något som skall säljas..helst redan när du slår fröna i backen. Idén är att undvika värsta scenariot. Under vilket pris får du absolut inte hamna. Gör din egen förkalkyl för att beräkna vilket pris som du behöver, dvs täcker produktionskostnaderna och helst ger en liten vinst Om du bara väntar och ser spekulerar du. Med en hur stor del av skörden vågar du spekulera är frågan. - om Text du måste hit sälja oberoende på hösten pga lagerbrist, överväg ferminskontrakt - om du måste sälja med tanke på likviditeten, överväg terminskontrakt Grundregel: Det är vettigare att sälja påtermin när priset är högt och kan sjunka än när det känns lågt. Kom ihåg ändå alltid att priset också kan sjunka ytterligare (2009!). Sälj vid upp- och nedgång. Bestäm vilka pris som utlöser försäljning

13 Övningsuppgift 1 Diskutera i grupp (15 min) din marknadsstrategi på spannmålsmarknaden våren/sommaren 2009? Påvilka grunder fattade du dina beslut? Motivera. Vilka faktorer påverkade dina beslut? Min prisstrategi 2009 Interventionsdugligfodervete, havre. Mer eller mindre allting i lager utan något kontrakt. Havren har marknad till närstående ridstall. 150 euro +moms hemtransporterat +/-0 resultat skulle ha krävt ett pris påca 160 euro/ton för vete. Minimera förlusten för fodervete Mycket låga priser; motiverar inte terminskontrakt Intervention i maj 104,52 euro/ton, Svartå? Försäljning vid eventuell uppgång: 30 % 105 euro, 30 % 115 euro Beredskap att revidera planen ommarknadlägetförändras väsentligt..

14 Del 2: Terminshandel ett sätt att sälja sitt spannmål Terminshandel ett sätt att sälja sitt spannmål Börshandel med spannmålsterminer startade i USA på talet Påtermin betyder För framtida leverans och betalning. Det finns tvåolika typer av terminskontrakt: Kontrakt med handeln ( cash forward contract) eller terminskontrakt på börsen (futures contract) Ett terminskontrakt påbörsen är ett derivatinstrument, man handlar inte med själva varan utan skyldigheten att göra en affär senare - Varans kvantitet, - Priset, - Datum för leverans

15 Derivatinstrument vs. spotmarknad och -pris Derivatinstrument: Handel med rätten (optionen) eller skyldigheten (terminen)att göra en affär vid en senare tidpunkt Spotmarknaden: Den plats där köpare och säljare möts Text för hit att hämta och leverera råvaror Spotpris(dagspris): Köp/försäljning av vara med omedelbar betalning och leverans. Priset bestäms av utbud och efterfrågan på en fri marknad. Spannmålspriserna ofta låga i skördetider pga rikligt utbud. Terminskontrakt på börsen ett nollsummespel om man samtidigt är i besittning av den underliggande varan, dvs spannmålet Med terminskontrakt kan man inte dra nytta av stigande spannmålspriser Idéen med terminskontraktet är att säljare och köpare kommer överens om priset och subventionerar varandra med börsens hjälp om priset avviker. Säljaren,texjordbrukaren från att priset skall sjunka och köparen från att Text priset hit skall stiga. När terminspriset sjunker krediteras ditt börskonto som säljare och vice versa. Före terminskontraktet förfaller köper man tillbaka sitt kontrakt (om man inte vill leverera till lager nära börsen!) och säljer motsvarande mängd spannmål påspot-marknaden. Terminskontraktets vinst kompenserar för eventuell förlust jämfört med det pris man fastslog sitt terminskontrakt till. Och vice versa. För att detta skall fungera förutsätts att priset på terminsmarknaden och spotmarknaden följs åt.

16 BASIS Skillnad mellan spot- och terminspris Vanligtvis skiljer sigspot-och terminspris från varandra Med tanke påprissäkring är det viktigt med god prisföljsamhet mellan spot- och terminspris Basis risk. Påverkar prissäkringen genom att basis kan förstärkas (spotprisetökar relativt mera än terminspriset) eller försvagas (minskar relativt mera än terminspriset Hävstångseffekten Genom att deponera en säkerhet (initialmargin) på10% av kontraktets värde kan du kontrollera hela kontraktet Ex.Matif10% av euro (50 ton x 250 euro/ton)=1.250 euro Minsta förändring (ticks) 0,25 euro/ton motsvarar 12,50 euro per kontrakt En prisförändring på10 euro motsvarar följaktligen 500 euro per kontrakt

17 Terminsmarknadens aktörer (1) Prissäkraren: Allt jag kräver är dagens terminspris. Jag ger hellre upp möjligheten till större förtjänst än riskerar en förlust. It s Text more hit important to minimize risk than to maximize profit Spekulanten: Jag är villig att ta över din risk. Men i utbyte vill jag ha möjlighet att tjäna påråvaror utan att själv vara i branschen. Terminsmarknadens aktörer (2) Säljaren: Om priset påmin råvara stiger över dagens lovar jag att betala mellanskillnaden åt dig. Köparen: Om priset pådin råvara sjunker under dagens lovar jag att betala mellanskillnaden. Då slipper du att göra förlust.

18 De olika aktörerna på terminsmarknaden (1/4) Långa prissäkrare (köpare av spannmål) köper ett kontrakt för skydda sej för stigande priser kontraktsmängden bör motsvara den mängd spannmål som man tänker införskaffa på spotmarknaden säljer ett kontrakt för skydda sej för sjunkande priser kontraktsmängden bör motsvara den mängd som man tänker sälja på spotmarknaden De olika aktörerna på terminsmarknaden (2/4) Korta prissäkrare (säljare av spannmål)

19 Spekulanter tar på sig marknadsrisken, dvs agerar utan att ha den underliggande råvaran, dvs spannmålet vill förtjäna påde förväntade prisförändringarna påmarknaden genom Text att hit köpa och sälja terminer tillför marknaden likviditet som är ett kännetecken påen fungerande marknad De olika aktörerna på terminsmarknaden (3/4) De olika aktörerna på terminsmarknaden (4/4) 1. Långa prissäkrare (köpare av spannmål) 2. Korta prissäkrare (säljare av spannmål) 3. Spekulanter OBS! Förstås kan ocksåsäljare och köpare av spannmål fungera som spekulanter.

20 Datum Köpare: s.k. Lång prissäkring (long hedge) Exempel 1: stigande priser 23 mars $ 2.70Bushel* Lång(köp) juli 2.50/bu Spot-marknaden *referenspris ingen transaktion genomförd Terminsmarknaden 23 juni Köp Sälj (kvittera) juli 2.80/bu Resultat Man vinner på terminen 0.30/bu Basis (skillnaden mellanspotprisoch terminspris) +$0.20/bu +$0.20/bu Ingen förändring Datum Köpare: s.k. Lång prissäkring (long hedge) Exempel 2: sjunkande priser 23 mars $ 2.70Bushel* Lång(köp) juli 2.50/bu Spot-marknaden *referenspris ingen transaktion genomförd Terminsmarknaden 23 juni Köp Sälj (kvittera) juli 2.30/bu Resultat Man förlorar på terminen 0.30/bu Basis (skillnaden mellanspotprisoch terminspris) +$0.20/bu +$0.20/bu Ingen förändring

21 Datum Säljare: s.k. Kort prissäkring (short hedge) Exempel 1: sjunkandepriser 15 maj $ 5.60Bushel* Kort (sälj) November Spot-marknaden *referenspris ingen transaktion genomförd 20 oktober Sälj Resultat Terminsmarknaden Köp (kvittera med motköp) November Man vinner på terminen 0.40/bu Basis (skillnaden mellanspotprisoch terminspris) -$0.40/bu -$0.40/bu Ingen förändring Säljare: s.k.kort prissäkring (short hedge) Exempel 2: stigande priser Datum Spot-marknaden Terminsmarknaden *referenspris ingen transaktion genomförd 15 maj $ 5.60Bushel* Kort (sälj) November 20 oktober Sälj Resultat Köp (kvittera med motköp) November Man förlorar på terminen 0.40/bu Basis (skillnaden mellanspotprisoch terminspris) -$0.40/bu -$0.40/bu Ingen förändring

22 Spekulation om man räknar med att priserna kommer att stiga Man går lång (go long) och köper ett terminskontrakt När terminspriset stiger säljer man tillbaka sitt terminskontrakt och kvitterar mellanskillnaden mellan köp-och säljpris till sig själv Pgahävstångseffekten kan du vinna eller förlora mycket mer än du investerat. 1 euros prisförändring per ton innebär 50 euro per kontrakt (t.ex Matif) Om marknaden, mot spekulantens förväntan, utvecklas i motsatt riktning innebär det att man gör förlust Spekulation om man räknar med att prisernas kommer att sjunka Man går kort (short) och säljer ett terminskontrakt När man sålt ett terminskontrakt såvinner man på terminen när priset sjunker

23 Övningsuppgift 2 Ta en position påterminsmarknaden inför skörden 2010 (15 min) Utgående från de aktuella terminspriserna (delas ut) 1. Vill du säkra ett försäljningspris eller spekulera i en prisförändring 2. Köper du eller säljer du påtermin 3. Vilken råvara (vete eller raps)? 4. Vilken leveransmånad väljer du? 5. Motivera varför?

24

25 Fördelar Fördelar och nackdelar med börsomsatta terminskontrakt Tryggt alternativ om marknadspriset i Finland följer bra börspriset (oljeväxter) Kan både säljas och köpas -om du börjar befara att t ex du inte kan fylla ditt kontrakt Nackdelar Mera riskfyllt om vårt marknadspris inte följer börspriset. Man kan inte dra nytta av stigande priser; för det behövs optioner Kontraktstorleken, t ex på Euronext-Matif är 50 ton Du måste ha tillräckliga säkerheter påditt börskonto (Matif: 10% av positionens värde) Spotprisetkvarnvete Finland (Avena) och Matif-kvarnvete 2009 Matif Avena Basis , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

26 Spotprisetkvarnvete Finland (Avena) och Matif-kvarnvete Matif Avena Basis Övningsuppgift 3 Räkna ut hur en prissäkring med terminskontrakt påbörsen (50 ton Kvarnvete-Matif,Euronext) utföll 2009 om man sålde ett kontrakt (nov-09) 8.6. och köpte tillbaka det Totalresultat 113 euro/ton+30,5 euro/ton=143,5 euro ton Datum Spotmarknad (S) Terminsmark nad (T) euro/ton Sälj Nov euro/ton Sälj 50 ton vete 113 euro/ton Köp Nov ,50 euro/ton Resultat +30,5 euro/ton Skillnad mellan S o T -19 euro/t -10,5 euro/t

27 Sammanfattning och slutord Prognoser över utbud och efterfrågan styr priset; ta reda på fakta om bakomliggande faktorer som styr priset och försök förstå dem bättre. Priset rör sig varje dag. Följ med de signaler som terminspriserna ger när du planerar dina försäljningar. Att bara vänta och se är ingen lösning. Terminskontrakt med handeln/börsen/banken möjliggör att du kan sälja din skörd mera flexibelt och gardera dig mot sjunkande priser. Jobba regelbundet med marknaden-skriv gärna ner och återkom till din motiveringar om varför du gjorde si eller så. Lär dig av dina misstag. Och kom ihåg att alla är nybörjare! Källor: Kursmaterial, Spannmålsförsäljning-Fokus på terminshandel, Agronomics, Dagens Industris ABC, handbok om aktier, räntor, derivat, fonder och pengar The ChicagoBoardof Trade,Handbookoffuturesand options. Bra egenstudiematerial på Terminspriser: NYSE Euronext, Prognoser; IGC, Finland; Spannmålsbranschens samarbetsgrupp,

28 Länkar Länkar

29 Marknadsföra och prissäkra spannmål Rikard Korkman

Hur hantera prisrisken inom spannmålsförsäljning med terminshandel?

Hur hantera prisrisken inom spannmålsförsäljning med terminshandel? Hur hantera prisrisken inom spannmålsförsäljning med terminshandel? Gästföreläsning 9.10.2014 MAL 5-kursen, Institutionen för ekonomi på Agroforstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Rikard

Läs mer

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling Marknadsinformation Rikard Korkman, () 27.1. 2011 Veteprognosens utveckling, milj.ton, källa:igc 700 600 500 400 300 Produktion Konsumtion Lager 200 100 0

Läs mer

Hur ser spannmålsmarknaden ut?

Hur ser spannmålsmarknaden ut? Hur ser spannmålsmarknaden ut? www.slc.fi 28.11. 2012 Greppa marknaden projektet 2010-2012 Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Titta bakåt (priskurvor, vad kan man utläsa) Titta framåt (terminspriser,

Läs mer

Agenda. Vete CBOT 1973 - Partnerskap Alnarp den 19 mars

Agenda. Vete CBOT 1973 - Partnerskap Alnarp den 19 mars Agenda Nya förutsättningar på spannmålsmarknaden Hur arbetar Lantmännen med spannmålshandel idag? Lantmännens terminsavtal och övriga produkter inom spannmålshandeln Partnerskap Alnarp den 19 mars MATIF

Läs mer

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling Marknadsinformation Rikard Korkman, () 28.10. 2010 - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Marknadsutvecklingen sedan kursstarten i juni -10 Efter

Läs mer

Greppa marknadenkunskapsprojekt. för en lönsammare växtodling

Greppa marknadenkunskapsprojekt. för en lönsammare växtodling - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Greppa marknadenkunskapsprojekt 2010-2012 för en lönsammare växtodling Marknadsöversikt Rikard Korkman 25.1. 2012 Resultatet av en prissäkring i februari

Läs mer

Marknadsöversikt. 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet. Rikard Korkman, ombudsman, SLC

Marknadsöversikt. 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet. Rikard Korkman, ombudsman, SLC Marknadsöversikt 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Titta bakåt (priskurvor, vad kan man utläsa) Titta framåt (terminspriser, höstens 2013 priser, förkalkyl)

Läs mer

Spannmålsmarknadsöversikt

Spannmålsmarknadsöversikt Spannmålsmarknadsöversikt 5-6.2.2014 Greppa marknadenprojektet Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Tuff start på 2014! Marknaden: wheat prices still seeking bottom, vetefuturen på Chicagobörsen på

Läs mer

Spannmålsmarknadsöversikt

Spannmålsmarknadsöversikt Spannmålsmarknadsöversikt 12.11.2013 Greppa marknadenprojektet Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Prissvängningarna i augusti-september för majs- och sojafuturerna har mattats av när rekordskörden

Läs mer

Terminshandel med jordbruksprodukter

Terminshandel med jordbruksprodukter Terminshandel med jordbruksprodukter en kortversion Argentina, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och Ukraina Terminshandel erbjuder jordbrukets producenter möjligheter att prissäkra det som produceras

Läs mer

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 9 Råvaror 1 Innehåll 1. Att investera i råvaror 2. Uppkomsten av en organiserad marknad 3. Råvarumarknadens aktörer 4. Vad styr råvarupriserna? 5. Handel med råvaror 6. Spotmarknaden och terminsmarknaden

Läs mer

Terminshandel med jordbruksprodukter

Terminshandel med jordbruksprodukter Terminshandel med jordbruksprodukter översikt Rapport 2008:1 Foto: Mats Pettersson Terminshandel med jordbruksprodukter översikt Utredningsenheten 2008-01-28 Referens Anna Clarin 036-15 50 15 Börje Karlsson

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r Här finner du allmän information om råvaruoptioner som handlas genom Danske Bank. Råvaror är obearbetade eller delvis bearbetade varor som handlas

Läs mer

Hedging och Försäkring (prisskydd/prisförsäkring)

Hedging och Försäkring (prisskydd/prisförsäkring) Hedging och Försäkring (prisskydd/prisförsäkring) Hedging En hedge kan översättas med ett skydd eller en säkring ; till exempel ett valutaskydd eller en valutasäkring i en transaktion som ska ske i framtiden.

Läs mer

Köpläge i vete. En analys framtagen av Börstjänaren Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor.

Köpläge i vete. En analys framtagen av Börstjänaren Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor. Köpläge i vete En analys framtagen av Börs Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor. Efter flera månader med sidledes rörelser börjar spannmålsprodukterna röra

Läs mer

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare Miniterminer Prissäkring för dig som är lantbrukare SEB:s Miniterminer minskar din osäkerhet kring framtida inköp och försäljning av råvaror används för prissäkring av spannmål, oljeväxter och drivmedel

Läs mer

Obligationsbaserade futures, forwards och optioner

Obligationsbaserade futures, forwards och optioner Obligationsbaserade futures, forwards och optioner Här kan du läsa om obligationsbaserade futures, forwards och optioner, och hur de används. Du finner även exempel på investeringsstrategier Vad är obligationsbaserade

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Här kan du läsa om aktieoptioner, och hur de kan användas. Du hittar också exempel på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan vara upptagna till handel

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Västankvarn Fältdag 2013

Västankvarn Fältdag 2013 Västankvarn Fältdag 2013 Handelsbanken har verksamhet i 24 länder Sverige (461) Danmark (55) Finland (45) Norge (49) Nederländerna (15) Storbritannien (155) Handelsbankens företagsfilosofi Starkt decentraliserad

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs UnderÖver ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs Med ÖVER och UNDER kan du på ett nytt och enkelt sätt agera på vad du tror kommer att hända på börsen. När du köper en ÖVER

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar Del 3 Utdelningar Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är utdelningar?... 3 Hur påverkar utdelningar optioner?... 3 Utdelningar och forwards... 3 Prognostisera utdelningar... 4 Implicita utdelningar...

Läs mer

Kalkyler från 2011 samt förkalkyler för 2012 Krister Hildén

Kalkyler från 2011 samt förkalkyler för 2012 Krister Hildén Kalkyler från 2011 samt förkalkyler för 2012 Krister Hildén Kännetecknandeför2011 Stor variation i skördarna på vårt område, rätt bra i väst och dåligt i väst Rätt bra prisnivå på spannmål och oljeväxter

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Agenda: Lars Medin. Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla?

Agenda: Lars Medin. Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla? Lars Medin Agenda: Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla? -2- Marknad Vete Sammanfattning 2006 Utbudsöverskott

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Förkalkyler inför 2017 Greppa Marknaden, Vanda

Förkalkyler inför 2017 Greppa Marknaden, Vanda Förkalkyler inför 2017 Greppa Marknaden, Vanda 18.1.2017 Förkalkyl inför 2017 - I dessa kalkyler används 40 % växttäcke som tilläggsåtgärd i miljöersättningen - Priset är i huvudsak Avenas terminspris

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

GUIDE OM SPANNMÅLSHANDEL OCH KONTRAKTSODLING

GUIDE OM SPANNMÅLSHANDEL OCH KONTRAKTSODLING GUIDE OM SPANNMÅLSHANDEL OCH KONTRAKTSODLING Februari 2008 1 Publikationens namn: Guide om spannmålshandel och kontraktsodling Utgivare: Spannmålsbranschens samarbetsgrupp Bilder: JSM:s bildarkiv ISBN

Läs mer

ATL:s prissäkringstävling 2017

ATL:s prissäkringstävling 2017 ATL:s prissäkringstävling 2017 Tävlingsregler Mellan den 7 mars och den 31 maj ska du försöka få en så bra terminsavkastning som möjligt. Det är det som marknadsföring och prissäkring handlar om. Du handlar

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Guide om spannmålshandel. kontraktsodling

Guide om spannmålshandel. kontraktsodling Guide om spannmålshandel och kontraktsodling Namnet på den publikationen: Guide om spannmålshandel och kontraktsodling Utgivare: Spannmålsbranchens samarbetsgrupp Foto: MMM:s bildarkiv, Jukka Virolainen,

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2016

Priser på jordbruksprodukter maj 2016 2011-05 2011-27 2011-49 2012-19 2012-41 2013-11 2013-33 2014-03 2014-25 2014-47 2015-17 2015-39 2016-08 2015-21 2015-24 2015-27 2015-30 2015-33 2015-36 2015-39 2015-42 2015-45 2015-48 2015-51 2016-01 2016-04

Läs mer

IG:S KOSTNADER OCH AVGIFTER

IG:S KOSTNADER OCH AVGIFTER IG:S KOSTNADER OCH AVGIFTER INNEHÅLL Syftet med dokumentet 01 Kostnader för CFD-transaktioner 02 Råvaror 02 Valuta 03 Aktier 03 Index 04 Aktieoptioner 04 Bilaga A: Formelblad 05 Avgift för valutaomvandling

Läs mer

Greppa marknaden! Seminarium Finska Spannmålsodlare i Stockholm den 29 november 2012 Per Sandberg Ordförande Föreningen Sveriges Spannmålsodlare

Greppa marknaden! Seminarium Finska Spannmålsodlare i Stockholm den 29 november 2012 Per Sandberg Ordförande Föreningen Sveriges Spannmålsodlare Greppa marknaden! Seminarium Finska Spannmålsodlare i Stockholm den 29 november 2012 Per Sandberg Ordförande Föreningen Sveriges Spannmålsodlare Svensk spannmålsmarknad. Odlarnas syn på framtiden. Hur

Läs mer

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad 2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad Enligt USDAs senaste skördeprognos för 2003/04 väntas världsproduktionen av fodersäd slå nytt skörderekord.

Läs mer

Kraftig ökning av spannmålspriserna

Kraftig ökning av spannmålspriserna 1(5) INFORMATION 21-8-13 Enheten för handel och marknad Ida Björklund Tfn: 36-15 63 43 Mobil: 7-548 4 7 E-post: ida.bjorklund@jordbruksverket.se Kraftig ökning av spannmålspriserna Under de senaste veckorna

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Räcker den ekologiska spannmålen? -Anneke Svantesson -Produktmarknadschef råg och ekologisk spannmål

Räcker den ekologiska spannmålen? -Anneke Svantesson -Produktmarknadschef råg och ekologisk spannmål Räcker den ekologiska spannmålen? -Anneke Svantesson -Produktmarknadschef råg och ekologisk spannmål Pris turbulens och ekologisk S/D ekopremie Efterfrågan/utbud (S/D) avgör priset Liten tillgång driver

Läs mer

Bostadsindex Finansiella Produkter

Bostadsindex Finansiella Produkter 1 Bostadsindex Finansiella Produkter Magnus Olsson Juni 2010 Agenda NASDAQ OMX och index Omvärlden vad händer Vad bygger en ny marknad Produkter baserade på HOX några exempel 2 NASDAQ OMX och Index NASDAQ

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s k o n t r a k t

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s k o n t r a k t I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s k o n t r a k t Här hittar du allmän information om valutaoptionskontrakt som handlas hos Danske Bank. Valutaoptioner kan handlas OTC med oss som motpart.

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Täckningsbidragkalkyler -begrepp och modeller Krister Hildén, NSL TÄCKNINGSBIDRAGSKALKYLENS UPPBYGGNAD INTÄKTER - RÖRLIGA KOSTNADER TÄCKNINGSBIDRAG A - ARBETSKOSTNADER TÄCKNINGSBIDRAG B - MASKINKOSTNADER

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter april 2016

Priser på jordbruksprodukter april 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-05-02 Priser på jordbruksprodukter april 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Lägre priser för spannmål, kött och mejerivaror under 2008/09

Lägre priser för spannmål, kött och mejerivaror under 2008/09 Lägre priser för spannmål, kött och mejerivaror under 28/9 Fram till strax efter årsskiftet 27/8 noterades kraftiga prishöjningar på olika jordbruksprodukter. Därefter har priserna fallit avsevärt, men

Läs mer

Elcertifikatmarknad från 1 jan. 2012. Portföljförvaltning och riskhantering: Hur agera?

Elcertifikatmarknad från 1 jan. 2012. Portföljförvaltning och riskhantering: Hur agera? Elcertifikatmarknad från 1 jan. 2012. Portföljförvaltning och riskhantering: Hur agera? Uppdaterad: 2011-02-01 Agenda Initial handel i Sverige Vad påverkar risken och hur hanteras den Viktiga frågor att

Läs mer

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER Optioner ger investerare många möjligheter eftersom det finns strategier för alla olika marknadslägen. De är också effektiva verktyg för att försäkra innehav

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-07-04 Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna 2016-2025 Utbudet matchar efterfrågan för de flesta råvarorna vilket ger en blygsam prisutveckling

Läs mer

POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL

POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17,

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Anpassa din handel och risk till marknadens svängningar

Anpassa din handel och risk till marknadens svängningar Anpassa din handel och risk till marknadens svängningar John Lönnqvist Nordenansvarig RBS Mini Futures och OEC John.lonnqvist@sipnordic.se Twitter: @john_lonnqvist Mini Futures är hävstångsprodukter som

Läs mer

OMX-KRÖNIKAN Fre 22 maj 2015 Skrivet av Per Stolt

OMX-KRÖNIKAN Fre 22 maj 2015 Skrivet av Per Stolt OMX-index (diagram källa: Infront) OMX-KRÖNIKAN Fre 22 maj 2015 Skrivet av Per Stolt God Morgon! 08:51 OMX-INDEX (1642,19): Liten köpsignal igår då OMX bröt 1637 Eurogruppen och Euro-medlemmarna är inte

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren ATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se

Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se 31 januari 2014-01-31 Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se Vete Terminspriserna på vete har under veckan backat i både Paris och Chicago. Vetet i Chicago handlas nu på lägsta

Läs mer

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör

Läs mer

Marknadsmässig Spannmålshandel. Arvid Posse & Daniel Jönsson SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN. Lantmästarprogrammet

Marknadsmässig Spannmålshandel. Arvid Posse & Daniel Jönsson SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN. Lantmästarprogrammet SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN Lantmästarprogrammet 10 hp Marknadsmässig Spannmålshandel Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Arvid Posse & Daniel Jönsson 2010

Läs mer

OPTIONER OCH FUTURES PÅ VETE

OPTIONER OCH FUTURES PÅ VETE OPTIONER OCH FUTURES PÅ VETE En studie av optioner, volatilitet och investeringsstrategier på råvarumarknaden Sammanfattning I rapporten analyseras den europeiska och amerikanska marknaden för optioner

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2016

Priser på jordbruksprodukter september 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-29 Priser på jordbruksprodukter september 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-08 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

MARKNADSNYTT 2015-11-01

MARKNADSNYTT 2015-11-01 Sida 1 av 8 Internationellt MARKNADSNYTT 2015-11-01 Den gångna veckans förändringar på Paris- Chicago- och Winnipegs spannmåls-och oljeväxtnoteringar har varit små, förutom på vete Chicago. En förklaring

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankens bull & Bear certifikat Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER VARNING HÖGRISKINVESTERING: valutahandel (forex) och spekulationer i prisförändringar (CFD:s) är mycket spekulativa och innebär en hög risknivå och passar kanske inte alla

Läs mer

Delårsrapport Q1/ april 2009 Juha Rantanen, VD.

Delårsrapport Q1/ april 2009 Juha Rantanen, VD. Delårsrapport Q1/2009 2 april 2009 Juha Rantanen, VD www.outokumpu.com Q1/2009 i korthet Marknaden för rostfritt stål Outokumpus strategi och vidtagna åtgärder Räkenskaper Q1/2009 Framtidsutsikter 2 April

Läs mer

Riskhantering med spannmål. Risk management with grain

Riskhantering med spannmål. Risk management with grain Riskhantering med spannmål terminshandel som instrument Risk management with grain futures as an instrument Gustaf Larsson Självständigt arbete 10 hp Grundnivå, G1E Lantmästare - kandidatprogram Självständigt

Läs mer

Produktinformation Achieving more together

Produktinformation Achieving more together Mini Futures & Mini Futures BEST Produktinformation Achieving more together Innehåll I 3 Innehåll Mini Futures 04 Varifrån kommer Mini Futurens hävstång? Daglig Finansieringskostnad Stop loss-nivån och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Mini futures är högriskplaceringar

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

Bomull. färdigplockat? börs. Halverat bomullspris

Bomull. färdigplockat? börs. Halverat bomullspris Bomull färdigplockat? En analys framtagen av Börs Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor. Halverat bomullspris I början av året låg bomullspriset på $2.20

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2016

Priser på jordbruksprodukter november 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-11-30 Priser på jordbruksprodukter ember 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer