SOPPA I TANKEN. 24 miljoner SAMTAL I MOBILA NÄT # SÅ FÅR VI SCHYSST IT-KONSULTER. Flexibilitet gäller för EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOPPA I TANKEN. 24 miljoner SAMTAL I MOBILA NÄT # 1 2015 SÅ FÅR VI SCHYSST IT-KONSULTER. Flexibilitet gäller för EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD"

Transkript

1 fördelen UPPHANDLINGSBOLAGET EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD # SÅ FÅR VI SCHYSST SOPPA I TANKEN Flexibilitet gäller för IT-KONSULTER 24 miljoner SAMTAL I MOBILA NÄT

2 Inte samma sak som att köpa privat upphandling och inköp är inte lätt det har jag berört vid flera tillfällen. Det finns många faktorer och prioriteringar som ska vägas in och lagstiftning, modeller och system att förhålla sig till. Hur det ska kokas samman och smaka beror på vem man frågar, det vill säga vilken roll man har och under vilka förutsättningar man arbetar. När vi skapar ramavtal för staden vill vi naturligtvis skapa förutsättningar för att staden ska göra goda affärer. Men vi måste också bygga ramavtalen så att de passar marknaden. För att öka kunskapen om hur olika branscher är uppbyggda och fungerar arbetar vi mer och mer med dialog. På så sätt kan vi bättre precisera uppbyggnaden av ramavtalen och öka förutsättningarna för att staden ska göra bra affärer. en annan del i arbetet med att skapa goda affärer handlar om att följa upp hur avtal har fungerat. Uppföljningsarbetet ligger till grund för den framtida upphandlingen, vilka krav vi ställer på leverantörerna och hur de ska visa att de lever upp till dem. Om en leverantör inte klarar av sitt uppdrag är det viktigt att det får konsekvenser, även om det innebär bekymmer. Från den senaste kundundersökningen kan vi konstatera att våra tjänster behöver möta era behov på ett bättre sätt. Det är något vi tar på största allvar. Utifrån era synpunkter i undersökningen har vi upprättat en handlingsplan för att utveckla vår verksamhet hur detta kommer att bli i praktiken kommer vi att berätta om löpande. i allt arbete måste vi dock ha i åtanke att det inte är samma sak att handla upp inom offentlig sektor som det är att göra inköp som privatperson. Och det ska det inte vara. Vi hoppas att du i detta numer ska få en bättre bild av hur vi arbetar med uppföljning och hur vi vill lyssna på dig. Ta nu med dig tidningen och gå ut i solen det är aldrig fel med lite ny energi! INGER EK vd Upphandlingsbolaget fördelen OMSLAGSBILD Gatubolagets Peter tankar en av stadens bilar. Hur Upphandlingsbolaget arbetar med uppföljning av krav på drivmedel från pump berättar vi om på sidan 16. foto anders västlund 2 Fördelen ges ut av Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget AB UPPHANDLINGSBOLAGET Besöksadress: Kungsgatan 19 Postadress: Box 1111, Göteborg Telefon: ANSVARIG UTGIVARE: Inger Ek REDAKTÖR: Annelie Gärdmark Vi arbetar alltmer med dialog för att öka kunskapen om hur olika branscher fungerar. Vi gillar tips och synpunkter på tidningen. Hör gärna av dig till oss! BESÖK OSS PÅ WEBBEN Hallå där nyanställda! ELIN ALM upphandlingsledare Vad gör du på UHB? Jag är upphandlingsledare inom bygg och projektleder upphandlingar just nu håller jag på med växter i parti och minut. Hur trivs du? Det är väldigt roligt att jobba i projekt tillsammans med våra avtalsgrupper, som ju är experter på sina respektive områden. Vad gjorde du innan? Då var jag upphandlare på Göteborgs universitet. En spännande skillnad här på Upphandlingsbolaget är att den politiska dimensionen finns med och påverkar upphandlingarna. I Winst hittar du alla ramavtal i sin helhet, inklusive prislistor och annan viktig information. Vill du ha löpande information om nya avtal prenumerera på Upphandlingsbolagets nyhetsbrev. MER INFO på uhb.goteborg.se/for_inkopare PRODUKTION: Medialaget Väst AB TRYCK Sandstens tryckeri AB Fördelen trycks på Svanenmärkt papper. INLEDNINGSVIS LENA ÅHMARK kundrådgivare Vad gör du på UHB? Jag tar emot samtal och ger råd och stöd kring inköp och avtal. Jag trivs fantastiskt bra och har blivit jättefint välkomnad. Det är ett öppet klimat här man hjälps åt och vill varandras bästa. Jag vet aldrig vad som väntar när telefonen ringer. Vad gjorde du tidigare? Jag var enhetschef på Grefab, Göteborgsregionens fritidshamnar. Då satt jag på andra sidan, som beställare, vilket jag har nytta av nu. Jag känner igen de frågeställningar som kan dyka upp vid beställning och avtalssökning. Postavtal sägs upp TIDNINGSBUDEN INOM VTD, Västsvensk tidningsdistribution, kommer inte längre att dela ut stadens post. Ramavtalet har sagts upp i förtid och Postnord tar över. Anledningen är brister i leveranssäkerheten, mer information finns i Winst.

3 INLEDNINGSVIS Sänkta kostnader för service på Appleprodukter I STADEN FINNS TIOTUSENTALS produkter från Apple telefoner, plattor och datorer. Om de går sönder kan det leda till stora kostnader i de tidigare ramavtalen har service nämligen inneburit att de trasiga produkterna bytts ut mot nya. Därför har det tillkommit nya ramavtal för Service av Apple produkter. De ska i första hand gälla för produkter där garanti tiden gått ut eller snart kommer att gå ut, och avser byte av trasiga delar. Reparation i stället för utbytesenheter innebär möjligheter till sänkta kostnader och ger mindre miljöpåverkan. Dessutom är några av de nya ramavtals leverantörerna på detta område mindre företag från Göteborg. Detta ställer också vissa krav på beställare då de ska vara försiktiga med att använda dessa ramavtal på nyinköpta produkter med lång garantitid kvar. Ibland kan det vara bra att rådgöra med oss på Upphandlingsbolaget för att kunna använda rätt ramavtal och på rätt sätt, säger upphandlingsledare Slavko Blazevic. Upphandlingsbolaget hjälper Färdtjänsten med en upphandling som ska användas av förvaltningar och bolag när de har behov av bussresor med förare. Och med att upphandla fast skolbusstrafik för två stadsdelar. Ny utbildning för upphandlare FÖR ATT MÖTA BEHOVET av upphandlingskompetens på arbetsmarknaden har utbildningsförvaltningen genom Yrgo högre yrkesutbildning Göteborg, startat en tvåårig utbildning till offentlig upphandlare. På dagens arbetsmarknad råder brist på människor med kunskaper om offentlig upphandling. När vi drog i gång i höstas var det ett stort antal sökande för en nystartad utbildning runt 200 till 30 platser, säger Mikaela Eliasson, utbildningsledare på Yrgo. De första studenterna är nu inne på sin andra termin, och gör under våren LIA (lärande i arbete) på bland annat Upphandlingsbolaget. Bolaget är sam arbetspartner för utbildningen, tillsammans med flera offentliga verksamheter i Göteborgsområdet. Värdetransport mellan lokaler NOKAS VÄRDEHANTERING AB blir fortsatt leverantör när ramavtalet Värdetransporter förnyas. I det ingår hämtning av dagskassor, växelhantering, uppräkning och insättning på konto. Men även andra tjänster som är förenliga med värdetransport, som till exempel köp och hyra av deponiskåp. I avtalet finns också den nya tjänsten transport av medel mellan lokaler. Det finns verksamheter som vill ha hjälp med att köra pengar mellan sina lokaler i stället för att låta personalen göra det och utsätta sig för risker, säger Anna Övergaard, ansvarig för ramavtalet. Konventionellt kött kompletterar RAMAVTALSKATEGORIN Livsmedel Grossist, som omfattar enbart ekologiskt kött, har kompletterats med ett avtalsområde för konventionellt kött. Orsaken är att det finns för få produkter av ekologiskt kött för att tillfredsställa stadens behov. Framför allt har äldreomsorgen saknat vissa traditionella produkter. När det kommer nya ekologiska produkter på marknaden kommer motsvarade produkt av vanligt kött fasas ut. Förhoppningsvis behövs inte det nya avtalsområdet inom några år, säger Ann Sagvall, upphandlingsledare på Upphandlingsbolaget. LÄS MER Nya avtal för arboristtjänster I HÖSTAS BLEV nya ramavtal för området arboristtjänster klara. Avtalen gäller tjänster som exempelvis besiktning av skadade och sjuka träd eller beskärning. För mindre arbeten finns en fast prislista men vid större åtgärder ska en förnyad konkurrensutsättning mellan de fyra leverantörerna göras. Vid akuta åtgärder kan beställning göras direkt från de antagna leverantörerna. Nytt bland konsulter INOM RAVAVTALSKATEGORIN tekniska konsulter har det sedan den 1 november tecknats nya avtal för: Bergteknik, Data/Datanät/El-Larm/El-Tele-Bygg, Geoteknik, Hydrogeologi, Miljötekniska markundersökningar, Storkök, Tillgänglighet, Antikvariska konsulter bebyggelse samt tekniska konsulter Yttre VA Allmän VA och tekniska konsulter Yttre VA Kvarters mark. Gällande hantverkstjänster finns det nya avtal för Pumparbeten ABC och Pumparbeten FKU. 3

4 IT/DATA Lägsta tillåtna pris DET FINNS ALLTID EN risk att leverantörer i sina anbud använder sig av så kallade strategiska priser på vissa prispositioner. Det innebär att de lämnar extremt låga priser på tjänster som de inte har för avsikt att leverera, vilket leder till att de gynnas på de andra leverantörernas bekostnad. För att komma tillrätta med detta innehöll den senaste upphandlingen av it-konsulter ett lägsta tillåtna pris, där lägre priser inte ger någon fördel vid bedömningen av anbuden. Det är ett sätt att förhindra oseriösa anbud och se till att priserna i avtalen är rimliga, säger Slavko Blazevic. Om vi har lyckats med det är för tidigt att säga. 4

5 IT/DATA Flexibilitet för digital följsamhet Den digitala världen förändras allt snabbare, och därmed också stadens behov. Därför är flexibilitet under avtalsperioden ett av målen för de nya ramavtalen för it-konsulter. Behovet av it-konsulter varierar från år till år, både volymmässigt och vilka sorters tjänster som efterfrågas. Det är ett område där nya tjänster och kompetenser kan uppstå på ganska kort tid. För några år sedan pratade till exempel ingen om appar. Vi känner helt enkelt inte till framtidens behov, säger Slavko Blazevic, upphandlingsledare för avtalskategorin it- och datakonsulter. för att staden ska kunna hänga med i utvecklingen har målet med de nya ramavtalen, som trädde i kraft i december, varit att de ska vara flexibla och anpassas till nya behov. Avtalskategorin är indelat i sju områden utifrån olika kompetenser. Leverantörerna har möjlighet att i sin tur anlita underleverantörer under hela ramavtals perioden, men endast i ett led. Alla nya underleverantörer ska godkännas på förhand av oss på Upphandlingsbolaget. Ramavtalsleverantörer ska på så sätt kunna bibehålla sin kapacitet under hela avtalsperioden och kan också delvis anpassa sina kompetenser till efterfrågan. Det här gör det också möjligt för fler mindre företag att arbeta åt staden. för företag som är för små eller specialiserade för att kvalificera sig för någon av de övergripande avtalsområdena finns också en annan möjlighet. Genom avtalsområdet Konsultmäklare kan beställare få tag på specialkompetens, till exempelvis uppgifter som ej täcks av de övriga ramavtalen eller där de vanliga leverantörerna inte erbjuder tillfredsställande kvalitet. Det är ett sätt att släppa in mindre leverantörer, men framför allt att ge beställarna tillgång till ett bredare utbud. I de nya ramavtalen har även avropssättet förenklats för både beställare och leverantörer på så sätt att förnyad konkurrensutsättning bara behöver tillämpas på avrop som överstiger kronor. För att avtalen ska kunna fortsätta utvecklas, säger Slavko att det är viktigt att Upphandlingsbolaget försöker få en bättre bild av hur avtalen faktiskt används ute i verksamheterna. Jag tror att det skulle gagna Göteborgs Stad om vi blev bättre på uppföljning hur handlar vi, från vem, och varför? Skrota datorn grönt TUNGMETALLER, MILJÖGIFTER och känsliga dokument. När stadens datorer och mobiltelefoner har tjänat ut finns det mycket som behöver tas om hand på rätt sätt, både rent fysiskt och innehållsmässigt. Därför finns inom ramavtalen för Data hårdvara inklusive tjänster möjligheten att lämna uttjänta datorer och annan hårdvara för återtag. Det innebär att ramavtalsleverantörerna förbundit sig att, mot ersättning, ta hand om datorn för destruktion eller rekondition. Leverantören har också skyldighet att se till att all information som lagrats på enheten raderas på ett säkert sätt. Från 1 december finns nya ramavtal för Konsulter IT-data: A. Verksamhetsutveckling och Strategi, B. Systemutveckling och systemförvaltning, inkl webbutveckling, C. Ledning och styrning, D. Infrastruktur och kommunikation, E. Informationssäkerhet, F. Geografiskt informationssystem (GIS), G. Tekniskt stöd och servicedesk, H. Konsultmäklare, förmedling av IT konsulttjänster. foto: istock photo TEXT & FOTO KALLE LEKHOLM 5

6 RAMAVTAL TELEFONI Mobila arbetssätt ställer nya krav på telefoni Ökad mobilitet samt effektiv och tillgänglig service. Det är några av målen i Göteborgs Stads nya upphandling av telefonitjänster. Telefonin är viktig för Göteborgs Stad, den ska vara till nytta för medborgarna och för medarbetarna. I Göteborgs Stad pågår ett arbete inom ramen för den nationella digitala agendan och Sveriges Kommuner och Landstings strategi för e-samhället. Målet är enklare-öppnare-effektivare. Det ställer nya och ökade krav på stadens telefonitjänster och är utgångspunkten i stadens nya avtal inom telefoni. En styrgrupp har arbetat utifrån mål och ramar för att uppnå effektiv och tillgänglig service, verksamhetsnytta, kostnadseffektivitet och kostnadskontroll. Avtalsgrupper, med representanter från stadens verksamheter och experter från respektive avtalsområde, har sett över behovet. Tillsammans har de arbetat fram krav på vad staden vill få ut av upphandlingen. Staden går mer och mer mot mobila arbetssätt och ökade krav på tillgänglighet gör att avtalsgrupperna måste tänka vidare och nytt. Det gäller bland annat ett uttalat behov av att använda fler kommunikationskanaler som e-post, chatt och sociala medier. Det ska också vara möjligt för hemtjänstens personal att via mobil eller läsplatta komma åt information ute hos omsorgstagarna, säger Elisabeth Fröiseth, som är ansvarig upphandlare för telefoni på Upphandlingsbolaget. innevarande avtal täcker all telefoni. Efter noga överväganden kom styrgruppen fram till att det vore bättre för staden att dela upp upphandlingen i tre delar: Operatörstjänster, Växel och Contactcenter inklusive bland annat hänvisningssystem. Med den uppdelningen ville vi öppna upp för fler leverantörer på marknaden att lämna anbud, möjliggöra att få in spetskompetens och öka kvaliteten för respektive område och till rätt pris, säger Elisabeth Fröiseth. En uppdelning möjliggjorde också längre avtal när det gäller Växel och Contactcenter. De upphandlades som it-system och kan därmed ha längre avtalstider, vilket är bra för kontinuiteten inom dessa områden. När det gäller operatörstjänsterna, är maxtiden fyra år enligt LOU. Det har många fördelar. Vi är en stor aktör på marknaden och det är bra att vi regelbundet kommer ut och gör konkurrensutsättningar. Om vi skulle sitta på många och långa avtal kan vi riskera att en del aktörer slås ut. Både vi och branschen är i ständig utveckling; det är ytterligare ett argument för att komma ut på marknaden med inte alltför långa tidsintervaller, säger Elisabeth Fröiseth. upphandlingsbolaget bjöd även in marknaden att ge sina synpunkter på hur kraven i upphandlingen ställts och på att den delats upp i tre delar, genom en så kallad extern remiss. Det kom in en del synpunkter, men remissen godkände i stort sätt den uppdelning som föreslagits. Formuleringar och krav har också genomarbetats internt på Upphandlingsbolaget så att de överensstämmer med lagar, mål och policys inom staden, bland annat för social hänsyn, miljö och hållbarhet. I avtalen för Fasta och mobila operatörstjänster finns till exempel en öppning om dialog när det gäller insatser för social hänsyn. 6

7 FAKTA Upphandling i 3 delar 1. Telefoni Operatörstjänster A. Ramavtal för bland annat fasta och mobila abonnemang, fasta anknytningar och mobil datakommunikation. Tjänsterna kommer att förpackas i ett lättöverskådligt utbud så att det blir lätt för verksamheterna att beställa det som passar just deras behov. Tilldelades Tele 2, men har överklagats och fallet ligger nu hos Kammarrätten. B. Ramavtal för Automatiskt genererade sms-tjänster. Leverantör från 1/10 är TeliaSonera Sverige AB. 2. Telefoni Växel Avtal för funktion av växel. Leverantör från 1/10 är Cygate AB. 3. Telefoni Contactcenter Avtal för telefonistarbetsplatser med bland annat funktioner för stadens kontaktcenter, hänvisningar och katalogdatabaser samt svarsgrupper. Leverantör från 1/10 är TDC Sverige AB. 7 MILJONER SMS SKICKAS VARJE ÅR 24 MILJONER SAMTAL GÖRS I OPERATÖRENS MOBILA NÄT PER ÅR 20 MILJONER SAMTAL GÖRS FRÅN GÖTEBORGS STADS VÄXEL PER ÅR I december stod det klart vilka leverantörer som tilldelats avtalen (se faktaruta). Inom avtalen för Växel och Contactcenter pågår arbetet tillsammans med leverantörerna med att förbereda övergången till de nya systemen, vilket ska ske den 1 oktober Även ett implementeringsprojekt har inletts med representanter från stadens alla verksamheter 10 stadsdelar, 12 bolag och 17 fackförvaltningar som i dag har den kommungemensamma telefonitjänsten. Uppdraget som lokal projektledare är att samordna och leda det lokala arbetet samt informera berörda användare och personalorganisationer så att övergången sker så smidigt som möjligt. foto: emilia stasiak/istock photo Operatörstjänster överklagade I DECEMBER TILLDELADES Tele2 Sverige AB i upphandlingen av Operatörstjänster, område Fasta och mobila operatörstjänster. En annan av leveran törerna ansökte då om överprövning, vilket avslogs av förvaltningsrätten den 17 mars Den 27 mars beslöt leverantören att överklaga domen till kammarrätten. Vi avvaktar händelseutvecklingen. Nuvarande avtal går ut sista september. Men medarbetare i verksamheterna behöver inte oroa sig. Staden kommer inte att stå utan telefoni på grund av detta, säger Elisabeth Fröiseth. BIRGITTA LAGERLÖF 7

8 VERKSAMHETS- OCH ORGANISATIONSKONSULTER NYTT UPPLÄGG ska underlätta för beställarna Bredare och tydligare definierat. Nu hoppas Upphandlingsbolaget att staden har hittat en bra form för ramavtalen för verksamhetsoch organisationskonsulter. Ramavtalskategorin för Verksamhets- och organisationskonsulter, eller Managementoch organisationskonsulter som det tidigare har kallats, har genom åren orsakat visst huvudbry för staden. När upphandlingen gjordes om under 2014/2015 arbetade därför avtalsgruppen, bestående av beställare från staden, fram en ny struktur för avtalen. Avtalsgruppen diskuterade stadens behov och tog hänsyn till de synpunkter som lyfts under förra avtalsperioden. Dessutom fick alla leverantörer från tidigare avtal möjlighet att komma in med sina tankar och funderingar. vi ville att avtalen ska vara enklare att använda, dels för beställarna men också för leverantörerna. Inom staden har vi skapat en egen struktur för hur vi delar in våra avtalsområden och det kanske inte alltid helt stämmer överens med hur branschen och 8 tjänsterna fungerar, förklarar Mariah Collin, ansvarig upphandlare. I tidigare avtal var det viktigt att veta exakt vad man behövde hjälp med för att veta inom vilket område beställningen skulle göras. Nu gäller det istället att veta vilket mål eller syfte man har: Står förvaltningen eller bolaget inför en stor omorganisation, behöver arbetsprocesserna förbättras, eller behövs hjälp med framtagande av vision, mål eller handlingsplaner? FAKTA 4 områden I dag består ramavtalskategorin av fyra avtalsområden: A Verksamhets- och organisationsutveckling, (ersätter hela ramavtalskategorin Management- och organisationskonsulter). I april 2015 är området överprövat se Winst för mer information. B Konsultmäklare C1 och C2 som är Internrevision och andra oberoende granskningar/utvärderingar och Förebyggande arbete och utredningar inom oegentlighetsområdet, som är till för beställare inom Göteborgs Stad. Tidigare fanns det många definierade områden inom avtalskategorin. Men nu kan beställarna använda sig av område A oavsett om behovet avser bara en del av eller omfattar hela förändrings- eller utvecklingsprocessen, förklarar Mariah. i dag består område a av leverantörer som kan tillhandahålla ett större antal konsulter jämfört med tidigare. Men för att inte en beställare ska riskera att stå utan konsulter som kan tillgodose specialiserade behov, finns område B: Konsultmäklare. Det är en leverantör med uppdraget att hjälpa beställarna att hitta rätt specialist om de tjänster de önskar inte kan tillgodoses av leverantörerna inom områdena A, C1 och C2. Dessutom kan konsultmäklaren användas om kapaciteten inom de andra områdena inte räcker till. Mariah påpekar att det är mycket viktigt att beställarna i första hand vänder sig till leverantörer inom område A, C1 och C2 innan de tar kontakt med konsultmäklaren i område B. MARIA LAGERGRÉEN VÄSTLUND

9 UPPHANDLINGSBOLAGET & MARKNADEN Viktigt med SYNPUNKTER från marknaden Att ta in synpunkter från leverantörerna kan leda till bättre upphandlingar och högre acceptans från branschen. Vi har ju inte suttit helt isolerade från marknaden tidigare, men det här sättet att arbeta strukturerat för att få in synpunkter från marknaden är nytt, säger upphandlingschef Göran Brunberg. Han pratar om de provomgångar med externa remisser och RFI (Request for information) som Upphandlingsbolaget gjorde för första gången under Det är två sätt att ta in synpunkter från exempelvis leverantörer, inför upphandlingar. Och försöken har gett mersmak. Det är en ytterligare dimension, ett till verktyg i verktygslådan. Externa remisser och RFI:er kan användas om vi ska upphandla ett nytt område, eller när vi känner att vi behöver marknadens synpukter på våra förfrågningsunderlag innan vi går in i skarpt läge. för upphandlingsbolaget är det alltså ytterligare en väg att ta in information, vilket ger förutsättningar för mer kvalitativa förfrågningsunderlag. Och för leverantörerna är det ett tillfälle att föra fram sina åsikter och delvis påverka upphandlingarnas utformning. När vi får in svaren måste vi så klart ta dem för vad de är. Leverantörerna har sina skäl att svara som de gör, och vi får hantera svaren utifrån det. Den analysen kvarstår. Men vi tycker också att det är ett sätt att bemöta och ta åt oss av den kritik som finns mot att offentliga upphandlare inte alltid förstår marknaden. Min personliga uppfattning är att offentliga upphandlare får oförtjänt kritik från marknaden och media. Att vara upphandlare är ett kvalificerat yrke och inte alltid så enkelt som många tycks tro. Både externa remisser och RFI:er publiceras på samma sätt som vanliga upphandlingar, och vem som helst kan skicka in synpunkter. Även om målgruppen i första hand är potentiella leverantörer, ser Göran Brunberg positivt på att andra aktörer som fackförbund och branschorganisationer svarar. Gensvaret från leverantörerna på de nya metoderna har hittills varit gott. Det har bara varit positivt, inget negativt. Vid något av tillfällena har vi inte fått så mycket gensvar som vi hade hoppats på, men man får tänka på att det här är nytt för marknaden också. KALLE LEKHOLM FAKTA Synpunkter Vid extern remiss finns ett preliminärt förfrågningsunderlag som Upphandlingsbolaget vill få in synpunkter på. Det kan fungera som ett sätt att upptäcka brister i underlaget innan den skarpa upphandlingen görs. Tanken är att underlaget ska bli så bra som möjligt. En RFI (Request for information) görs i ett tidigare skede än en extern remiss. I en RFI ställs olika frågor som bland annat kan ge information om hur marknaden ser ut och vad den har att erbjuda. foto: anders västlund 9

10 UPPHANDLINGSBOLAGET & MARKNADEN 10

11 UPPHANDLINGSBOLAGET & MARKNADEN UPPHANDLING ett arbete i samverkan På Västsveriges Upphandlingsdag minglade intresserade leverantörer med upphandlare från stad och region, studenter och en minister. Det behövs fler platser där företag och offentliga aktörer kan mötas, säger Mirja Färnstrand på Västsvenska Handelskammaren. Upphandlingsdagen, som arrangerades för femte gången av Västsvenska handelskammaren i samarbete med Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, lockade runt 250 besökare till Chalmers kårhus. Förutom mingel erbjöds seminarier om heta upphandlingsfrågor, och stjärnglans i form av civilminister Ardalan Shekarabi (S). Syftet är att skapa en mötesplats mellan offentligt och privat och sprida kunskap om upphandling. Våra medlemmar tycker det är svårt att nå fram till upphandlande myndigheter och svara på upphandlingar. Med det här arrangemanget vill vi samla många leverantörer och företrädare för det offentliga på samma plats, så att de kan mötas. Och det känns som om vi lyckas man hör på surret i pauserna att folk är nöjda, säger Mirja Färnstrand. Hennes intryck är att många företag tycker upphandling är krångligt, och att det finns en informationsbrist på området. Samtidigt är hon positiv till Upphandlingsbolagets arbete tillsammans med leverantörerna. Jag tycker de jobbar väldigt bra. De är professionella och går att få tag i. Till exempel är de väldigt proaktiva vad gäller social hänsyn, och berättar om hur de arbetar med det. Och det är så klart jättekul att de och Västra Götalandsregionen är med och arrangerar Västsveriges Upphandlingsdag. PÅ PLATS FANNS också ett antal studenter från utbildningen till offentlig upphandlare på Yrgo högre yrkesutbildning Göteborg. Jag tycker det är fantastiskt att den här utbildningen har dragit i gång i Göteborg. I dag finns en kunskapsbrist på båda sidor, och det här är förhoppningsvis ett steg mot att upphandling betraktas som ett eget yrke i framtiden. Och för de studenter som är här i dag är det ett bra tillfälle att lära sig mera och knyta kontakter inför framtiden. KALLE LEKHOLM Mirja Färnstrand, Västsvenska handelskammaren Varje år görs upphandlingar för mellan 600 och 900 miljarder kronor i Sverige. Det är en väldigt stor del av vår offentliga ekonomi. Ändå har en nationell politik saknats. Därför behövs en nationell upphandlingspolitik, som vi ska ta fram i samråd med forskning, myndigheter och leverantörer. Civilminister Ardalan Shekarabi (S), på Västsveriges Upphandlingsdag foto: svante örnberg 11

12 UPPHANDLINGSBOLAGET & MARKNADEN Hallå där! ANGELICA STRANDBERG Kommunikatör VGR inköp Varför är du här på Västsvenska upphandlingsdagen? Hur har dagen varit? Vi på Västra Götalalandsregionen är medarrangörer tillsammans med Västsvenska handelskammaren och Göteborgs Stad. Jag är här för att svara på frågor från leverantörer om regionens inköp. Det är väldigt kul att träffa så mycket folk, knyta kontakter och visa upp att Västra Götalandsregionen satsar framåt. Vi har till exempel som första landsting i Sverige anställt kvalitetstekniker som ska arbeta med uppföljning av våra ramavtal. LINN SANDMARK Jurist på advokatfirman Lindahl Offentlig upphandling är ett av våra specialområden, och i dag är jag här för att marknadsföra vår nya bok om LUF som ges ut av Norstedts Juridik. Dagen har varit jättebra! Bra mingel och ett bra initiativ. Jag har fått många småfrågor, som exempelvis var direktupphandlingsgränsen ligger. Annars är sociala hänsyn och miljökrav i upphandlingar heta områden just nu. GUNNAR ARVESTÅHL försäljningsansvarig Acando Sverige Jag är försäljningsansvarig för sydvästra Sverige på Acando. Vi är ett it- och manage mentkonsultbolag och en stor del av vår målgrupp är här i dag. Vi arbetar mycket för den offen tliga sektorn, så det är kul att höra hur de tänker. Föredraget om uppföljning under avtalsperioden var intressant. Det är ett område som offentlig sektor har börjat jobba med mer och mer. De ligger fortfarande efter näringslivet, men knappar in. ALEJANDRO HERNANDEZ Student, Yrgo högre yrkesutbildning Jag utbildar mig till offentlig upphandlare och är här för att ta del av föreläsningarna och skaffa kontakter. Dagen har varit bra och lärorik. Dess utom är det en bra chans att knyta kontakter inför praktiken senare under utbildningen. Det bästa är upplägget, att man själv får välja mellan massa olika föreläsningar. Sociala hänsyn är ett område som jag tycker är särskilt intressant. 12

13 KUNDUNDERSÖKNING Underlag till förbättringar i 800 öppna svar Låga betyg i 2014 års kundundersökning, men tack vare 800 öppna svar och närmare 100 uppföljningssamtal har Upphandlingsbolaget möjlighet att göra förbättringar som gör skillnad. Under 2014 infördes Winst som e-handelssystem för alla stadens förvaltningar. Detta gjorde att Upphandlingsbolaget för första gången kunde skicka ut kundundersökningen till alla medarbetare i förvaltningarna som gör beställningar på stadens ramavtal. Enkäten skickades ut till personer (jämfört med år 2011) och av dessa svarade. Årets NKI sjönk från 52, år 2011 till 38, och undersökningen visar att vi inte lever upp till kundernas förväntningar, säger Annelie Gärdmark, chef för avdelningen Kommunikation och kund. en analys av resultatet visar att det kunderna inte är nöjda med ofta är kopplat till funktionaliteten i Winst. Det är svårt att hitta rätt avtal och de upplever att avtalen inte täcker deras behov. Vi vet att många är nya som beställare eller sällananvändare och vi behöver bli bättre på att kommunicera med dem. Att kundnöjdheten är låg är något som Upphandlingsbolaget tar på största allvar. Snart efter att slutrapporten levererades påbörjades arbetet med att ta fram en handlingsplan. Vi fick in drygt 800 förbättringsförslag och synpunkter. Vi utgick från dessa när vi arbetade fram vår handlingsplan och kom fram till fem förbättringsområden: Winst, ramavtal, service och stöd, kommunikation samt organisation. inom varje förbättringsområde har flera åtgärder kunnat identifieras och dessa är sammanställda i en handlingsplan. Vi hamnar ofta i ett läge där kritik riktas mot oss, men där det egentligen är faktorer som vi inte kan styra över som ligger till grund. Upplever våra kunder att det är svårt att hantera Winst måste vi ha en dialog med leverantören av systemet för att se om de kan göra förbättringar. Upplever kunderna att det är svårt med beställningar kan vi göra fler utbildningsinsatser. Vi vet att det finns svårigheter och det ligger i vårt uppdrag att hjälpa våra kunder att hantera dessa svårigheter med information, utbildning och support. Det intresset ska vi verkligen ta vara på. Annelie Gärdmark och faktum är att det är just kundbemötandet och utbildningarna som beställarna är mest nöjda med hos Upphandlingsbolaget. Kunderna tycker att det är lätt att komma i kontakt med Upphandlingsbolaget och att de blir trevligt bemötta. De tycker också att utbildningarna ger nytta. Det intresset ska vi verkligen ta vara på, säger Annelie. MARIA LAGERGRÉEN VÄSTLUND KUNSKAP är nyckeln NÄR UPPHANDLINGSBOLAGET analyserade vilka olika grupper av beställare som gett vilka betyg i kundundersökningen kunde de konstatera att utbildning och kunskap är en nyckel till kundnöjdhet. De som är vana beställare, som förstår LOU, och har lärt sig Winst, är mer nöjda som kunder. Upphandlingsbolaget behöver därför erbjuda fler utbildningar både inom offentliga inköp och Winst. Det ska vi göra i samverkan med Intraservice som ansvarar för systemet. Vi är mitt i arbetet med att tillsammans ta fram ett utbildningsupplägg för detta, säger Annelie Gärdmark. 72 % tycker att de möttes av ett trevligt och korrekt bemötande i sin kontakt med Upphandlingsbolaget. 13

14 PERSONALVÅRD Missbruk och beroende av alkohol är något som drabbar minst var tjugonde person. Som anställd i Göteborgs Stad kan man nu via nya ramavtal få behandling i öppen vård eller på behandlingshem. Vård till gagn för stadens anställda Statistik från CAN (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) visar att ungefär en halv miljon människor i Sverige missbrukar eller är beroende av alkohol. I verkligheten är det troligtvis betydligt fler. Alkoholism är fortfarande tabubelagt och något som många lever med i hemlighet. Enligt lag har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar. Genom den nya ramavtalskategorin Behandling av stadens medarbetare vid beroende eller missbruk av alkohol blir det nu lättare att hjälpa en anställd med alkoholproblem. Ramavtalen omfattar både öppenvård och behandlingshem och det är möjligt att välja den form som passar individen bäst. Det finns ingen rangordning mellan leverantörerna, säger Lina Bryngelsson som är ansvarig för upphandlingen. samtliga behandlingar följer tolvstegsmodellen. Det är en etablerad behandlingsform som användes överlägset mest inom staden även innan ramavtalen kom till stånd. En av leverantörerna är Aleforsstiftelsen som arbetar med både alkohol- och drogberoende. De erbjuder dels öppen vård en halv dag i veckan under ett år och dels vistelse på behandlingshem i fyra veckor. Tolvstegsmodellen handlar om att ta av sig sin ryggsäck och titta i den på vilka konsekvenser alkoholen har i livet och vad som behövs för att jag ska kunna leva ett bra och nyktert och liv med kvalitet, säger Malin Sandberg som är ställföreträdande verksamhetschef på Aleforsstiftelsen. behandlingen omfattar de första tre stegen av modellen. Från sjukdomskännedom, till att acceptera hjälp, till att lägga upp en handlingsplan för hur man ska arbeta vidare med sin sjukdom. De övriga nio stegen bygger på eget arbete, med stöd från Anonyma Alkoholister. Målet är att bli självförsörjande på sitt tillfrisknande. Att lära sig att hitta sätt att hantera sjukdomen och skapa livskvalitet som nykter. Annars är det lätt att falla tillbaka in i missbruket, säger Malin Sandberg. en viktig del av behandlingen är att skydda medarbetarnas integritet. Där har leverantörerna ansvar för att, vid en ny förfrågan, meddela om de har ett pågående behandlingsuppdrag från Göteborgs Stad. Beställaren kan då besluta om de ska vända sig till en annan upphandlad leverantör. Du måste kunna sitta och prata öppet utan att behöva tänka på vad du säger, utan att behöva ta hänsyn till om det till exempel finns en lärare från dina barns skola i samma behandlingsgrupp. Staden är inte så stor, säger Lina Bryngelsson. ÅSA REHNSTRÖM FAKTA Avtalsområdet Ramavtalskategorin Behandling av stadens medarbetare vid beroende eller missbruk av alkohol består av två avtalsområden: Öppenvård Konsultbyrån Valet Nämndegården Aleforsstiftelsen Behandlingshem Provita Nämndegården Aleforsstiftelsen 14

15 foto: istock photo FRITT OCH ANONYMT med hjälp genom personalvårdsprogrammet Ibland kan ett samtal förändra allt. Via ramavtalet Personalvårdsprogram kan anställda i staden få hjälp med personliga och arbetsplatsrelaterade problem via fem fria och anonyma samtal med experter. Ibland kan man behöva hjälp med att lösa svåra knutar i privatlivet. Ramavtalet för Personalvårdsprogram ger stadens bolag och förvaltningar möjlighet att ansluta sig till en tjänst som erbjuder de anställda fem anonyma samtal med olika experter. Avtalets leverantör är SOS International. De har experter inom allt från juridik, ekonomi och psykologi. De kan även hjälpa till med problematik kring stress, alkohol, droger och spelmissbruk samt sociala, samlevnads-, familje- och relationsproblem. Om du inte vet om din arbetsplats är ansluten kan du vända dig till din HR-avdelning och fråga. De kan även hjälpa till med kontaktuppgifter, säger Lina Bryngelsson på Upphandlingsbolaget. när man ringer och uppger sitt ärende får man en telefontid med den expert som passar ens ärende bäst. Alla anställda har rätt till fem samtal per ärende och alla är anonyma. Det finns också möjlighet att få en besökstid om man hellre föredrar det. Att få prata om det som skapar oro och stress kan räta ut många knutar. Genom att få tips och råd och bli lotsad till var det går att söka vidare hjälp kan många problem lösas innan de blir för stora. ÅSA REHNSTRÖM 15

16 UPPFÖLJNING Hårda miljökrav utmanar LEVERANTÖRER AV DRI Hårda miljökrav är något som politikerna i Göteborg eftersträvar. Ett område där leverantörerna har fått anstränga sig är inom upphandlingarna av drivmedel. Upphandlingsbolaget och trafikkontoret kontrollerar kontinuerligt att leverantörerna lever upp till kraven. Det två ramavtalskategorier som är aktuella för de hårda miljökraven och efterföljande granskningar är Drivmedel från pump och Eldningsolja drivmedel till depå. Dessa båda ramavtalskategorier har i dag löpt i tre år och på Upphandlingsbolaget sitter upphandlingsledare Homer Taghizadeh mitt i arbetet med att förbereda inför nästa omgång. I avtalen finns en bilaga med särskilda kontraktsvillkor där vi ställer hårda krav bland annat på miljö och spårbarhet. Leverantörer ska helt enkelt kunna visa varifrån råoljan kommer hela vägen ner i kedjan, säger han. för leverantörerna gäller att de ska kunna visa dokument på att de lever upp till de ställda kraven. Något som kontrolleras kontinuerligt under avtalstiden av Upphandlingsbolaget tillsammans med trafikkontoret. När någon leverantör haft bristfällig dokumentation har de fått lite tid på sig att komplettera. En chans att förklara vad bristerna beror på och hur de tänker åtgärda dem. Om de inte kan göra det är vårt alternativ att sätta ner foten och häva avtalet. Det har vi dock inte behövt göra gällande drivmedel. All dokumentation som Upphandlingsbolaget får till sig om hur leverantörerna lever upp till kraven, är underlag för kommande upphandlingar. Nu när vi sitter med förfrågningsunderlagen till nästa ramavtalsperiod måste vi ta ställning till om de krav vi ställde förra gången var relevanta, om de var för låga eller om de rent av var höga för leverantörerna att leva upp till, och utifrån den analysen bestämma hur vi ska göra nästa gång, säger han. Genom återkommande uppföljning av kraven kontrolleras att drivmedlet för stadens bilar är så sjysst och miljövänligt som möjligt. Homer kan inte svara på hur den kommande upphandlingen kommer att se ut. Han konstaterar dock att de miljökrav som ställdes var väldigt hårda, men att det också finns en politik som förordar just det. de politiska beslut som ligger bakom miljökraven som ställs inom ramavtalsområdena för drivmedel kommer från trafiknämnden, därför arbetar trafikkontoret och Upphandlingsbolaget tillsammans med uppföljningen inom avtalen. Trafikkontoret har den specialistkompetens som 16

17 UPPFÖLJNING VMEDEL Ökat fokus på UPPFÖLJNING Att följa upp de krav som ställts på leverantören i en upphandling är en viktig uppgift för avdelningen Specialist och uppföljning. Det handlar helt enkelt om att se till att leverantörerna håller vad de lovar och att stadens beställare får det som beställts. behövs för uppföljningen, konstaterar Homer och bollar frågan vidare till Mats-Ola Larsson på trafikkontoret. Vi på trafikkontoret hjälper till att definiera vilka krav man kan ställa inom ramavtalskategorin för att leva upp till de politiska beslut som finns. Vi kan fastställa principer och tillsammans med Upphandlingsbolaget se till att de tillämpas, säger Mats-Ola Larsson. MARIA LAGERGRÉEN VÄSTLUND foto: anders västlund Carin Bergdahl, du är ansvarig för avdelningen. Kan du förklara vad som är ert uppdrag? Avdelningen Specialist och uppföljning skapades i samband med vår omorganisation bland annat för att vi ville ha större fokus på uppföljning av de krav som ställs i upphandlingarna och hitta metoder för att följa upp på ett mer systematiskt och konstruktivt sätt. Vi ställer hårda krav och det är viktigt att vi kontrollerar att leverantörerna lever upp till dessa. Kontrollerar ni alla krav i alla ramavtal? Vi har inordnat ramavtalskategorierna i två grupper som är kopplade till avtalens strategiska betydelse för staden. Här har vi bland annat tittat på hur komplexa ramavtalen är, områdets karaktär vad gäller till exempel hållbarhet, miljöpåverkan eller CSR. På de avtal som hamnar på nivå 1, det vill säga avtal som är av stor betydelse för staden, kommer vi att jobba med mycket omfattande uppföljningar. På de avtal som hamnar på nivå 2, kommer vi arbeta med reaktiv uppföljning. Hur arbetar ni rent praktiskt? Under året som har gått sedan omorganisationen genomfördes har vi arbetat fram en ny projektmodell som vi nu har börjat implementera. Den innebär att vi har en process som löper på från det att arbetet med ramavtalet inleds tills dess att avtalstiden är slut. I detta är det tydligt definierat vad som ska göras, när det ska göras och hur det ska levereras. Vi har en process som löper på från det att arbetet med ramavtalet inleds tills dess att avtalstiden är slut. Carin Bergdahl Vem ska göra uppföljningarna? Beställarna ska följa upp att de fått det som de har beställt, i rätt tid, till rätt pris. Leverantörerna har ansvar för att lämna statistik, information och vad det är de har levererat för typ av produkt eller tjänst. Ett av momenten inom den planerade uppföljningen för ramavtal som definierats till nivå 1, är att träffa leverantörer eller prata med dem på telefon för att stämma av under avtalstidens gång. Vad kan hända om en leverantör inte sköter sig eller fullt ut lever upp till de krav som ställts? Vi har möjlighet att släcka ner leverantörens avtal i Winst så det inte längre är beställningsbart, till dess att vi fått klarhet i vad som hänt. Utredningen kan leda till att avtalet hävs eller att vi öppnar upp leverantören för beställning i Winst igen. 17

18 UPPFÖLJNING Uppmärksammad revision i Kina När Upphandlingsbolaget gjorde en revision av arbetarnas villkor på Canons kopiatorfabrik i Kina var det första gången något liknande hänt den japanska elektronikjätten. Det blev en jättestor fråga som gick hela vägen till högsta ledningen i Tokyo, säger Helena Sagvall på Upphandlingsbolaget. Under två dagar i juni besökte revisorer på uppdrag av Upphandlingsbolaget Canons fabrik för multifunktionsskrivare i Kina. Produktionsanläggningen samt arbetarnas bostäder och villkor kontrollerades och 53 slumpvis utvalda arbetare intervjuades. Kina har en förhållandevis bra arbetslagstiftning, men tyvärr följs den inte alltid, vilket är anledningen till att vi gjorde revisionen, säger Helena Sagvall. Syftet är att kontrollera att de krav som Upphandlings bolaget ställer på leverantörerna efterföljs. Kraven, och revisionerna, är ett av våra sätt att bidra till Göteborgs Stads mål om social hållbarhet och etisk konsumtion. genomgången visade att förhållandena på fabriken överlag var goda inget barnarbete eller tvång förekom och lönenivån låg 35 procent över miniminivån. Vad gäller arbetstid upptäckte revisorerna att vissa arbetare jobbat för mycket övertid, vilket Canon sedan dess har bemött och delvis åtgärdat. De kinesiska revisorerna på plats tyckte att det var ett bra ställe med inhemska mått mätt. Vad gäller övertiden så var det en del arbetare som jobbade för mycket, men enligt våra revisorer var det frivilligt och berodde på att de ville spara ihop pengar. Det styrktes genom både dokumentation och en majoritet av de slumpvisa intervjuerna, säger Helena Sagvall. hos canon väckte Upphandlingsbolagets revision uppmärksamhet detta var första gången som en revision gjordes för att kontrollera arbetarnas villkor. Det var en lång process med många möten med jurister, och frågan var uppe på hösta ledningsnivå hos Canon. Men de gick med på det, och i efterhand har Canon Sverige varit positiva till att revisionen gjordes och själva använt resultaten, säger Helena. Hon tror att Upphandlingsbolaget i och med revisionen lyft frågan om FAKTA Revisioner arbetsvillkor internt hos elektronikföretaget. Målsättningen med våra revisioner är ju inte att vi ska häva avtalen, utan att bidra till förbättring. TEXT & FOTO: KALLE LEKHOLM Upphandlingsbolaget har ett ramavtal på revision genom SKL Kommentus inköpscentral, och samarbetar också med andra kommuner genom SKL för att om möjligt göra gemensamma revisioner. I fallet Canon var det dock UHB själva som stod bakom revisionen även om andra kommuner kan använda sig av resultatet. Runt 2 4 revisioner görs per år. Vid bedömningen av vilka avtalskategorier som ska kontrolleras spelar flera faktorer in: P Finns det kända problem i branschen? P Förekommer långa leveranskedjor? P I vilka länder finns produktionen? P Omsättningen på ramavtal? Krav på produktionsvillkor ställs i de flesta varuupphandlingar. Även då Upphandlingsbolaget inte bedömer att revision behövs kan man till exempel begära in dokumentation och ha uppföljningsmöten med leverantörer. 18

19 STÖD FÖR SYNPUNKTER Skicka era synpunkter till oss Nu har det gått ett år sedan Upphandlingsbolaget införde Artur, ett ärendehanteringssystem med flera funktioner. Alla frågor och synpunkter som kommer in från beställare och leverantörer registreras i ett system. Det gör att Upphandlingsbolaget verkligen kan få en samlad bild om hur ramavtalen fungerar. Förutom att samla på sig kunskap kan systemet också ge signaler om något inte stämmer. Många frågor kan vara tecken på att något inte fungerar som det ska inom avtalsområdet. Det är vårt ansvar att reagera på dessa signaler och ta reda på vad som ligger bakom för att på så vis kunna göra de insatser som krävs. Det kan handla om utbildning eller om att informationen behöver förtydligas på ett eller annat sätt, förklarar Annelie Gärdmark, chef för avdelningen Kommunikation & kund. Vid en avtalsuppföljning eller inför en ny upphandling kan upphandlare hämta ut rapporter från ärendehanteringssystemet på den avtals kategori som ska följas upp. Där finns alla synpunkter, frågor och händelser som har registrerats under avtalsperioden. Materialet analyseras för att på så sätt utveckla ramavtalen och verksamheten. Artur ger oss ett stöd som gör att vi kan säkerställa att alla kunder och leverantörer får svar. Systemet ger oss möjlighet till kunskapsåterföring. Komplicerade frågor och svar blir sökbara för all vår personal och kunderna kan då få snabbare svar. Så skicka in era synpunkter till oss! Det är viktigt för oss att ta del av era åsikter och önskemål så att vi tillsammans kan se till att ramavtalen täcker era behov, säger Annelie. I den digitala databasen Artur finns ett litet lejon som leder användaren rätt. Det finns ett glapp mellan upphandling och inköp I höstas var Inger Ek, vd på Upphandlingsbolaget med och startade Strategi forum för upphandlings- och inköpsfrågor. Det är en mötesplats där 14 direktörer och chefer på ledningsnivå i Göteborgs Stads förvaltningar träffas och diskuterar inköpsfrågor på en övergripande och strategisk nivå. Varför behövs det? Det finns ett glapp mellan det dagliga arbetet med upphandlingar och inköp som görs i staden, bland annat av oss på Upphandlingsbolaget, och det långsiktiga perspektiv som finns i övergripande policydokument och stadens budget. Strategiforumet är ett sätt att stärka den kopplingen, och dessutom skapa en enad syn på hur staden ser på inköp- och upphandlingsfrågor. Vad för frågor diskuterar ni? Strategiska frågor kring inköp och upphandling. Allt från omvärldsanalys, hur exempelvis regelverk och lagstiftning påverkar oss, till hur vi ska förhålla oss gentemot marknaden eller hur stadens verksamheter samarbetar i samordnad upphandling och uppföljning. Men också till exempel hur Winst ska utvecklas och förvaltas. Vad har det gett för resultat? Detta innebär stora möjligheter till utveckling. Forumet kommer till exempel finnas med som referens i den pågående översynen av stadens upphandlings- och inköpspolicy. En arbetsgrupp arbetar med att ta fram ett förslag till en utvecklad arbetsform för framtagande av krav i upphandlingar. Jag ser forumet som en början att lyfta inköps- och upphandlingsfrågor, och öka förståelsen och kompetensen på alla nivåer i staden. På kan du hitta protokoll från strategiforumets möten. Inköpare möts i nytt nätverk SEDAN I HÖSTAS FINNS ett nätverk för inköpare i Göteborgs Stads fackförvaltningar. Här kan Upphandlingsbolaget informera om nyheter, men det är också en möjlighet för förvaltningarna att prata med varandra om sina inköp och till exempel göra gemensamma upphandlingar. Jag ser enorma fördelar i att öka kontaktytorna mellan förvaltningarna och utbyta erfarenheter mellan fackförvaltningarna. Våra verksamheter är olika, vilket är bra för mångfalden i gruppen. Sedan nätverket drog i gång pratar vi också mer med varandra även mellan träffarna, säger Carina Andersson, inköps- och avtalssamordnare på miljöförvaltningen. Upphandlingsbolaget har hjälpt till med att starta nätverket, men förvaltningarna styr själva över innehållet. Det är en ömsesidig kommunikation där de kan dela sina åsikter med oss och varandra, säger Charlotta Martinsson, kundansvarig på Upphandlingsbolaget. 19

20 RETURADRESS Göteborgs Stads Upphandlings AB Box Göteborg SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ Hållbar upphandling Upphandlingsbolaget ska bidra till en hållbar utveckling ekonomiskt, ekologiskt och socialt. I hållbarhetsredovisningen 2014 sammanfattas fjolårets insatser. Här är några smakprov. 35 % mindre För att bidra till en hållbar marknad ska Upphandlingsbolaget underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandlingar hade 35 procent av stadens leverantörer än 10 anställda. 2012: 43 % 2013: 64 % 2014: 71 % Hållbar upphandling 2014 GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 var 71 procent av all fisk som köptes in av staden MSC- och kravmärkt. 34 PERSONER fick anställning under 2014 i ett pilotprojekt för social hänsyn i tjänsteupphandling som drivs av Upphandlingsbolaget. Syftet är att använda upphandling som ett sätt att skapa arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden. På uhb.goteborg.se hittar du Göteborgs Stads Upphandlingsbolagets hållbarhetsredovisning för 2014.

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Styrelsehandling nr 14b 2016-04-15 Göteborgs Stad Upphandling & inköp Gemensamt för staden Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad - Policy N010G00167 Version: 2 Gällande from

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

8. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp.

8. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp. Policy för upphandling och inköp 1. All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma bästa har företräde framför enskild verksamhets intresse. 2.

Läs mer

1 Fråga: Hej! Amesto Sourcing

1 Fråga: Hej! Amesto Sourcing Fråga/Svar Läst 1 Fråga: Hej! g undrar om det finns någon möjlighet för er att förlänga anbudstiden? Våra semestrar är sedan länge inplanerade och december präglas för de flesta byråer av många leveranser

Läs mer

Ramavtalet i fokus. Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget. Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal. Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus. Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget. Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal. Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal Göran Brunberg Närodlat Karteller Etiska regler kollektivavtal KKV LOU/LUF tingsrätt Transportsamordning

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

Beställ på rätt sätt. Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Beställ på rätt sätt. Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg 19 december 2011 Delbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 På jakt efter den goda affären analys och erfarenheter

Läs mer

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Vad är ramavtal? LOU 2 kap 15; Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

Västernorrland ligger i framkant gällande upphandling

Västernorrland ligger i framkant gällande upphandling Västernorrland ligger i framkant gällande upphandling De närmaste åren står Sverige inför en stor investeringsbom, bara i Sundsvall kommer kommunen fram till 2021 investera närmare tio miljarder kronor.

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2013-03-18 1 (5) Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 1. Upphandling i samband med intern och extern representation För

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Upphandlingsbolaget, Magasinsgatan 18 A

Upphandlingsbolaget, Magasinsgatan 18 A MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED STRATEGIFORUM UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSFRÅGOR Datum: 5 februari 2016, kl. 13.00 15.30 Plats: Närvarande: Upphandlingsbolaget, Magasinsgatan 18 A Anders Johansson, Stadsledningskontoret

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Förstudie DANTE 2008-01-15

Förstudie DANTE 2008-01-15 Förstudie DANTE 2008-01-15 Agenda Introduktion av VERVA Inledning Förstudie DANTE Förstudiens slutsatser (Paus) Ramavtal och Avropsprocess Tidplan Diskussion (Lunch) Verva IT-ramavtal för offentlig förvaltning

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar!

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar! Nyhetsbrev juni Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT-området gäller uppdraget

Läs mer

Vad kännetecknar ett ramavtal

Vad kännetecknar ett ramavtal Vad kännetecknar ett ramavtal Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren i kontrakt som senare

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Ramavtal och sen då? Magnus Josephson. Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1

Ramavtal och sen då? Magnus Josephson. Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1 Ramavtal och sen då? Magnus Josephson Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattningvis Regel nr 1: bli etta på ramavtalet! Regel nr 2: om du inte är etta försök att sälja ändå

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

3. Stöd vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger

3. Stöd vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger Förfrågningsunderlag 2012-05-31 Upphandlingsansvarig Solna Stad Upphandling Företagshälsovård Christina Kalnas 2012:28 Sista anbudsdag: 2012-07-03 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Program för serviceförvaltningens mässa 2013

Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Tid Fullmäktige Enköping Fjärdhundra Lagunda Trögd Åsunda SEF IT-SERVICE LÖNE-SERVICE 8.30 SEF 1: Intern service i Enköpings kommun 09.00 SEF 2: IT uppbyggnad

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Extern remiss IT-konsulttjänster 2016 2017-10-18 I samarbete med: Välkomna Dagens möte SKL Kommentus Inköpscentrals representanter Tommy Olsson, Kategoriansvarig IT-produkter

Läs mer

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Inköpsprocesser i staden

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Inköpsprocesser i staden Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Inköpsprocesser i staden Charlotta Ståhlberg Upphandlingsbolaget Styrande dokument EU:s upphandlingsdirektiv Lagen om offentlig upphandling inom klassiska sektorn

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster 1 (6) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Bo Stålhammar Entreprenadupphandlare Datum 2014-03-28 Diarienr (åberopas) A230.980/2013 Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor

Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor 2016-11-10 1 (5) Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor Anförande av Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket, vid Upphandlingsforum den 10 november 2016 i Stockholm. Det talade ordet gäller

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Peter Lindblom janpeterlindblom@hotmail.com 2012-02-02 1 1 Liten agenda Grundläggande principer vid offentlig upphandling Dagens

Läs mer

Anvisningar för upphandling och inköp

Anvisningar för upphandling och inköp Kommunstyrelsen 2014-03-11 1 (5) Konsult och uppdrag Utveckling Astrid Stockenberg, 710 10 45 Anvisningar för upphandling och inköp Anvisningar för upphandling och inköp har till syfte att förtydliga riktlinjerna

Läs mer

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Offentlig upphandling Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Agenda Kort om Upphandlingsmyndigheten Om upphandlingsreglerna Ny upphandlingslagstiftning Nyheter i nya LOU- en överblick Upphandlingsprocessen

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013 Upphandling av Juridiska tjänster Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö 6 februari 2013 Upphandlingsbolaget Upphandlingsbolaget (UHB) är Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling

Läs mer

Arkitekturfrukost. Välkomna! Dagens ämne: Allt om nya LOU. #arkfrukost.

Arkitekturfrukost. Välkomna! Dagens ämne: Allt om nya LOU. #arkfrukost. Arkitekturfrukost Välkomna! Dagens ämne: Allt om nya LOU #arkfrukost www.arkitekt.se Kommande Arkitekturfrukost ons 29 mars Vässa dig inför lönesamtalet Snart är det för många dags för årets lönesamtal

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2016-04-28 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005)

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) LS 1102-0181 UPPHANDLINGSPOLICY Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15 Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (6)

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013

Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013 Maja Ohlsson och Helena Sagvall 28 november 2013 EU-kommissionens tolkning Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter Anständigt arbete Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter Social integration

Läs mer

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad 1 (5) Datum 2017-02-23 Diarienummer KS 2017-5 Handläggare Camilla Petersson Direkttelefon 0380-51 80 10 E-postadress Camilla.petersson@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun

Läs mer

2011-2012. Utbildningskatalog. Mercell. 1: Allmän, grundläggande kurs 2: Fördjupningskurser 3: Branschorienterade specialkurser

2011-2012. Utbildningskatalog. Mercell. 1: Allmän, grundläggande kurs 2: Fördjupningskurser 3: Branschorienterade specialkurser 2011-2012 Mercell Utbildningskatalog 1: Allmän, grundläggande kurs 2: Fördjupningskurser 3: Branschorienterade specialkurser Offentlig sektor som kund Offentliga upphandlingar utgör en väldigt stor andel

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 Hallands Basutbud Så upphandlade Region Halland 25 företagskonsulter

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: /

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: / stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav på säkerhetsarbete

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Malmö Birgitta Laurent

Malmö Birgitta Laurent Goda Affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Malmö Birgitta Laurent 1 Bakgrund Upphandlingsutredningen 2010 med Anders Wijkman som särskild utredare fick sitt uppdrag 9 september

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Ramavtalet i korthet Trygghetslarm och larmmottagning 2015 Syfte och mål Dagens trygghetslarm är till största del uppbyggda på analog teknik, en teknik som inom några år inte

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn.

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn. Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn. Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativ att det tilldelas en leverantör per delområdet. Dessa texter

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden TJÄNSTESKRIVELSE (2) Sociala nämndernas förvaltning 205-02- Dnr: 205/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Uppföljning av nätverksmöten och föräldrautbildning,

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Miljö och sociala krav i upphandling Peter Nohrstedt Hållbarhetschef SKL Kommentus Agenda Varför använda upphandling till att driva hållbarhetsfrågor? Vad säger nya lagen? UHMs

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001 Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO 14001 och ISO 9001 Göteborgs Stads Upphandlings AB Petra Dahlberg petra.dahlberg@canea.se 2015-12-17 Sida 1 (6) INLEDNING Syfte och omfattning Syftet med

Läs mer