1 (5) Vägledarens. Årsrapport Februari Ewa Karlsson Vägledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare"

Transkript

1 1 (5) Vägledarens Årsrapport 2010 Februari 2010 Ewa Karlsson Vägledare

2 2 (5) Inledning I Oskarshamns kommun finns, sedan 2006, en tjänst som Vägledare inrättad. Vägledarens arbetsplats finns i Kulturhuset och är organisatoriskt knuten till Socialförvaltningen. Vägledaren är en fristående funktion som inte är kopplad till myndigheten eller verksamheten, detta ger möjlighet att skapa tillit och stärka den enskildes självkänsla och integritet. Arbetet innebär ingen myndighetsutövning. Målgruppen är äldre och funktionshindrade, närstående och olika intresseorganisationer. Syftet med vägledarfunktionen är att öka tillgängligheten till information och underlätta kontakter med olika myndigheter genom att erbjuda en väg in. Uppdraget är att ge råd och stöd, förmedla kontakter, informera och samtala. Den enskilde kan vända sig till Vägledaren anonymt och utan registrering. Vägledaren kan nås via telefon, besök, hembesök, brev och e-post. För att öka tillgängligheten för målgruppen är det viktigt med en central och neutral placering med närhet till kollektivtrafik och möjlighet till parkering, samtidigt som integriteten kan upprätthållas. För att ytterligare öka tillgängligheten och flexibiliteten finns ingen speciell telefontid. Arbetstiden är 07:30 16:00, måndag fredag. Som en del av tjänsten ingår uppsökande verksamhet, där förebyggande hembesök erbjuds alla 75 år och äldre, utan insatser från kommunen, vartannat år. Den uppsökande verksamheten redovisas till socialnämnden i särskild skrivelse. Antalet invånare i Oskarshamns kommun den 31 december 2010 var enligt Statistiska centralbyrån. Av dessa var personer över 65 år och personer över 80 år. De som kontaktar Vägledaren i enskilda ärenden som kräver insatser i form av råd och stöd, är övervägande personer över 80 år och deras anhöriga.

3 3 (5) Vägledarens arbete 2010 Vägledartjänsten har tagit några år att arbeta in, men återkommande information till olika organisationer, myndigheter, kommunala verksamheter och till de äldre i kommunen, har nu givit resultat när det gäller antalet kontakter. Under 2010 har Vägledaren haft ca 950 kontakter, vilket innebär en ökning med 350 jämfört med Kontakter har skett via telefon, personliga möten samt brev och e-post. Antalet telefonsamtal har varit 815, hembesök eller besök på kontoret 120, övriga kontakter har skett via brev och e-post. De flesta kontakterna har tagits av den enskilde själv men även anhöriga, föreningar, organisationer och kommunanställd personal har tagit kontakt. Vägledaren har under året medverkat på möten med olika pensionärsorganisationer och föreningar för att informera om Vägledarens arbete. Information har lämnat på olika träffpunkter, har även medverkat i Äldreveckan och Aktivitetsdagen i stadsparken. Vägledaren har deltagit i kommunala pensionärsrådets möten under året. De kontakter som tagits via telefon har handlat mycket om vägledning och råd. Information om vart man ska vända sig i olika ärenden och situationer, har efterfrågats. Frågor har ställts om riktlinjer/rutiner och bestämmelser när det gäller bland annat bostadstillägg, färdtjänst/riksfärdtjänst, Rut-avdrag, parkeringstillstånd, bostadsanpassning, pensioner, god man, skuldsanering, överklagningar, körkortsärenden, patientnämnd etc. Många kontakter har resulterat i praktisk hjälp med att tolka brev och skrivelser från olika myndigheter, hjälp med att fylla i olika blanketter och ansökningar. Agerat mellanhand i kontakt med sjukvård, pensionsmyndighet, rättsinstanser, länsstyrelse, patientnämnd, överförmyndare m. m. Vägledaren har också ombetts att medverka tillsammans med den enskilde vid olika planeringar i hemmet med t.ex. handläggare, enhetschef, färdtjänsthandläggare m fl. Har även ombetts att medverka vid bankärenden som en oberoende lyssnare. Vägledaren används ofta som bollplank i olika frågeställningar, både av närstående och den enskilde.

4 4 (5) Agerar samtalspartner i känsliga frågor som kan vara svårt att diskutera med närstående eller när närstående saknas eller finns på långt håll. Akuta hembesök har också förekommit, när något oväntat inträffat och oron infinner sig. Många ringer bara för att få prata en stund. Återkommande kontakter har tagits med vägledaren i ca 70 ärenden under året, där intervallerna från varannan dag till mer sällan. Framförda synpunkter Upplevelsen att det ofta kommer två personal hem till den enskilde, kvarstår från förra året och man har svår att förstå varför. Som hemtjänsttagare känner man sig åsidosatt då personalen pratar med varandra och inte med den enskilde. Det man samtidigt framför i denna fråga är kostnaden för kommunen och osäkerhet över vad man själv får betala för. Många har läst i tidningen om besparingar inom äldreomsorgen. Det som handlar om att man först måste prova hemtjänst när man kommer från sjukhuset, innan man eventuellt kan få komma till en korttidsplats, skrämmer många. Man är också orolig över att man inte ska kunna få ett särskilt boende i form av servicelägenhet om man inte först har provat kommunal hemtjänst. Ex. Jag har hört av bekanta att man inte får flytta till en servicelägenhet om man inte har hemtjänst sedan tidigare, men jag har ju hjälp av mina barn i dag. Den oro som började sprida sig förra året, hos de äldre som har privat hjälp, att de inte skulle få ta del av kommunens insatser i samma utsträckning som de som anlitar den kommunala hemtjänsten, fortsätter. De flesta som lämnar synpunkter uppger att de inte vill fylla i Synpunkten, på grund av risk för repressalier. Anhöriga fortsätter att ställa frågor om varför det är så svårt att få anhörigbidrag. De känner att arbetet som anhörigvårdare i bland är tufft, framför allt när den som är sjuk inte vill släppa in någon utomstående i hemmet som avlastar. Samtidigt är det då svårt att komma ifrån för att besöka till exempel anhörigcenter. En ekonomisk ersättning skulle då kännas som en uppmuntran och göra arbetet lättare.

5 5 (5) En ny aspekt har framkommit när det gäller anhörigbidragen, man ifrågasätter ekonomin i det hela. De funderar över om det inte blir dyrare att låta hemtjänstpersonalen utföra det som anhöriga ställer upp med dygnet runt för en ringa ersättning. Oftast är ett anhörigbidrag den bästa lösningen och ger den största tryggheten för både den enskilde och den anhöriga. Rättsliga prövningar har gjorts vad gäller anhörigbidragen och förvaltningsrätten tar inte ställning till hur kommunen väljer att tillgodose de behov som finns utan bara att. Deras fråga är, har det gått prestige i frågan? Närstående ringer fortfarande och frågar efter telefonnummer till olika verksamheter inom äldreomsorgen. Någon kanske vistas på korttidsplats eller nyligen flyttat till ett särskilt boende och anhöriga vill få kontakt. Telefonnummer finns inte i telefonkatalogen, därför försöker de ringa på de telefonnummer som finns. Helger och kvällar är det dock svårt att få kontakt med någon. Röststyrningen kanske skulle informeras mer om? Argumentet att fler och fler söker telefonnummer via datorn, stämmer inte för målgruppen äldre som oftast inte har någon dator. Sammanfattning Frågor, synpunkter och efterfrågan på praktisk hjälp har varit mycket skiftande under året. Efterfrågan på tjänster, som tidigare var lättillgängliga, efterfrågas mer och mer från Vägledaren. Ett exempel är bankkontorens nedläggningar i ytterområden, dessa kunde tidigare hjälpa till med ifyllande av bankgiro, nu vet man inte vart man ska vända sig. Hemtjänsten hjälper inte till med detta och för att få en God Man krävs att man är sjuk. Ansökan om bostadstillägg är också svårt att få hjälp med, för de som inte kan ta sig till försäkringskassans lokalkontor, som inte ligger centralt. Självdeklarationen ställde till problem för de som var vana att lämna den i brevlådan vid gamla skattekontoret. Nya alternativ att lämna sin deklaration har inte varit lätt för de äldre att ta till sig, möjligheten att lämna via dator är i stort sett omöjlig och alternativet på telefon är inte heller lätt då man måste knappa in flera koder. Detta har märkts på efterfrågan av hjälp med detta.

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från andra mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från andra mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Äldreombudsmannens årsrapport 2009

Äldreombudsmannens årsrapport 2009 Äldreombudsmannens årsrapport 2009 Dnr:113-48/2009 Gäller verksamhetsåret 2008 Äldreombudsmannens instruktion Beslutad av kommunstyrelsen i Stockholms Stad i juni 2002 Äldreombudsmannen (ÄO) är en fristående

Läs mer

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående Vetlanda kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående 94 personer har svarat på enkäten vilket var

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS i Borås

Personlig assistans enligt LSS i Borås 1 Rapport november 2014 Personlig assistans enligt LSS i Borås En granskning av kommunens arbete med personliga assistansen enligt LSS - från utredning till verkställighet 2 Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag

Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag Slutrapport Elisabeth Bennet, Arbetsterapeut Cecilia Larsson Glowacki, Biståndshandläggare

Läs mer

En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum

En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum Rapport från en FoU-cirkel för biståndshandläggare inom äldreomsorgen Medverkande Annika Larsson Ann-Britt Lundin Eva Johansson Erja Mattson

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-15 AN-2012/825.739 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn r Handbok för god man till ensamkommande barn Överförmyndarnämnden i 2011-07-15 ÖVERFÖRMYNDARKONTORET Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Välkommen till ett ideellt åtagande som god man till ensamkommande

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR. För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28

ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR. För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28 ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28 INFOBYRÅN, ÖSTERSUNDS KOMMUN 2007-05-28 TRYCK:KOMMUNTRYCKERIET Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor

Läs mer

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Sammanfattning Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka, samtidigt som det kommer att bli svårt och

Läs mer

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och Meddelande 2007:8 handikappomsorgen Länsstyrelsen Halland Meddelande 2007:8 ISSN 1101 1084 ISRN LSTY-N-M-2007/8-SE Tryckt på Länsstyrelsens Tryckeri,

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer