Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun"

Transkript

1 Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun

2 Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är äldre eller långvarigt sjuk eller som stödjer närstående med funktionsnedsättning (SoL 2001:453, 5 kapitlet 10 paragrafen). Bestämmelsen om anhörigstöd omfattar alla kontakter inom socialtjänstens olika verksamhetsgrenar: individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar. Det innebär att vi alla har skyldighet att uppmärksamma och erbjuda anhörigstöd. I den här broschyren hittar du information om det viktiga anhörigstödet. Du hittar också kontaktuppgifter till personer som kan ge dig svar om du har frågor. Låt oss alla arbeta tillsammans för att göra anhörigstödet i Enköpings kommun ännu bättre!

3 Vem är anhörig, vem är närstående? Närstående är den person som tar emot omsorg, vård, hjälp och stöd. Anhörig är den person som ger omsorg, vård, hjälp och stöd. En anhörig kan vara en person inom familjen, som till exempel make/ maka, sambo, barn, syskon eller släkting en person som står utanför familjekretsen, som till exempel en vän eller en granne. Att stödja anhöriga Många som är anhöriga kan ha svårt att se sig själva som vårdare eller stödjare. Därför kan ett första steg vara att hjälpa den anhörige att bli medveten om sin situation, och hur den kan påverka levnadsförhållanden och livskvalitet. När en person som är mitt i livet drabbas av långvarig sjukdom, missbruk eller funktionsnedsättning, så påverkas hela familjen. Invanda mönster och roller förändras och det kan skapa kris och sorg i en familj. Då är det viktigt att erbjuda ett bra anhörigstöd.

4 Vad är anhörigstöd? Syftet med anhörigstöd Många gånger bär anhöriga på en tung börda. Det kan påverka deras hälsa negativt, både psykiskt och fysiskt. Syftet med anhörigstöd är främst att minska anhörigas fysiska och psykosociala belastning. Det kan ge en förbättrad livssituation och minska risken för ohälsa. Kommunen bör därför ha ett brett utbud av stöd att erbjuda till anhöriga. Stödet ska kunna tillgodose de behov som finns hos olika grupper och individer. Individuellt och flexibelt stöd Det är viktigt att vi uppmärksammar anhörigas behov av stöd i ett tidigt skede. Vi kan bland annat erbjuda ett stöd som är anpassat efter hela familjen eller delar av familjen, till exempel syskon en stödinsats som ges tillsammans med den närstående praktisk hjälp enskilda stödsamtal rekreationsvistelse anhöriggrupper för att träffa andra och dela erfarenheter. Du som i ett tidigt skede kommer i kontakt med anhöriga är en viktig länk. Du kan uppmärksamma och förmedla viktig information om deras rätt till anhörigstöd.

5 Behovsprövat stöd till anhöriga Anhöriga har möjlighet att söka bistånd för sin egen del (prop. 2008:09/82 s. 24). En sådan ansökan handläggs som vilken biståndsansökan som helst och kommunen är skyldiga att dokumentera ärendet. Anhöriga har rätt till insatser som är direkt anpassade efter det egna behovet. De ansöker om bistånd hos en biståndshandläggare eller socialsekreterare på kommunen. Det finns inga begränsningar i vad anhöriga kan ansöka om för egen del. Genom en utredning kan handläggaren eller socialsekreteraren komma fram till vilka behov som finns. I samråd med den anhörige fattar de sedan beslut om vilken insats som är aktuell. I vissa fall fungerar en insats som allmän service. Då krävs varken behovsprövning eller dokumentation. Exempel på sådana insatser är stödsamtal med anhörigkonsulent och kontakt med Familjens hus.

6 Direkt och indirekt anhörigstöd Anhörigstöd kan delas in i två kategorier, direkt anhörigstöd och indirekt anhörigstöd. Direkt anhörigstöd ges som en service eller ett bistånd riktar sig enbart till den person som vårdar, hjälper och stödjer en närstående. Det kan till exempel vara: information enskild rådgivning gruppverksamhet hälsoaktivitet utbildning stödgrupper vila och återhämtning. Indirekt anhörigstöd riktar sig till den närstående men avlastar även anhöriga ges som en insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kan till exempel vara: hemtjänst avlösning i hemmet daglig verksamhet kontaktfamilj/person familjehem boendestöd växelvård korttidsplats behandling.

7 Anhöriga ska bemötas med respekt och erkännande Det enklaste och kanske mest efterfrågade stödet till anhöriga är erkännande, respekt och delaktighet. Anhöriga kan ofta ge viktig information om sin närstående. Det kan till exempel handla om livshistoria eller något annat som är av stort värde för medarbetare att veta. Därför är det viktigt att du samverkar med anhöriga och beaktar deras synpunkter och önskemål om stöd. Också yngre personer är anhöriga Anhörigstödet i landets kommuner vänder sig många gånger till anhöriga till äldre personer. Den nya bestämmelsen om anhörigstöd innebär dock att stödet måste anpassas till anhöriga under 65 år och även till barn och unga (Socialtjänstlagen).

8 Här kan du läsa mer om anhörigstöd Länkar Litteratur att hämta som pdf Stiftelsen allmänna barnhuset (2010): Det späda barnet som anhörig Stiftelsen allmänna barnhuset (2011): Mod och mandat - ny lagstiftning som stärker barn som anhöriga. Har vi modet att möta dem? Stiftelsen allmänna barnhuset (2011): Jag finns också - om att vara syskon till en bror eller syster med svår sjukdom eller funktionsnedsättning Litteratur Bergh, A (1997): Anhörigvård Carlander, J & Carlander, L (2007): Hur står det till? Konsten att ställa frågor i människorvårdande yrken Cullberg, J (2011): Kris och utveckling Jeppson, E (2002): Anhörigskapets uttrycksformer Johansson, L (2007): Anhörig: omsorg och stöd Leneér Axelson, B (2011): Förluster: om sorg och livsomställningar Skerfving A (2005): Att synliggöra de osynliga barnen: om barn till psykiskt sjuka föräldrar Sundström, E (2012): Jag är också viktig Ladda ned från:

9 Vill du veta mer? Kontakta oss om anhörigstöd Christer Lund Socialförvaltningen Enhetschef Familjens hus E-post: Telefon: Jan Dahlman Socialförvaltningen Enhetschef Nyängen E-post: Telefon: Siv Bergström Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef socialpsykiatri E-post: Telefon: May-Britt Waghorn Vård- och omsorgsförvaltningen Anhörigkonsulent E-post: Telefon:

10 Anteckningar

11

12 Enköpings kommun Formgivning: Elin Hjelm.

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR. För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28

ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR. För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28 ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28 INFOBYRÅN, ÖSTERSUNDS KOMMUN 2007-05-28 TRYCK:KOMMUNTRYCKERIET Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor

Läs mer

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun Stöd till anhöriga Kungsbacka kommun Du får stöd Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som är anhörig

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Anhörigstöd i Sala. Delrapport Kartläggning. Liselotte Eriksson, Marie Erlandsson Ek 2012-01-24

Anhörigstöd i Sala. Delrapport Kartläggning. Liselotte Eriksson, Marie Erlandsson Ek 2012-01-24 Anhörigstöd i Sala Delrapport Kartläggning Liselotte Eriksson, Marie Erlandsson Ek 2012-01-24 Sammanfattning Syftet med projekt Anhörigstöd är att bygga upp och utveckla såväl befintligt som nytt stöd

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Anhörigstöd enligt 5 kap 10 socialtjänstlagen. Vad består anhörigstödet av i praktiken, exempel på hur stödet kan se ut.

Anhörigstöd enligt 5 kap 10 socialtjänstlagen. Vad består anhörigstödet av i praktiken, exempel på hur stödet kan se ut. Anhörigstöd enligt 5 kap 10 socialtjänstlagen Jonas Reinholdsson KommunLex AB Copyright 2011 KommunLex AB materialet får inte spridas, användas eller kopieras utan KommunLex medgivande Frågor för dagen

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer