Program för serviceförvaltningens mässa 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program för serviceförvaltningens mässa 2013"

Transkript

1 Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Tid Fullmäktige Enköping Fjärdhundra Lagunda Trögd Åsunda SEF IT-SERVICE LÖNE-SERVICE 8.30 SEF 1: Intern service i Enköpings kommun SEF 2: IT uppbyggnad och funktioner i kommunen SEF 3: Gemensam fordonshantering - Projekt SEF 4: Sharepoint och exchange - vad är på gång SEF 5: Gemensamt Kundcenter/Kontaktcenter Enköping - Projekt IT-drift IT 3: IT 3: SEF 6: Nytt ekonomisystem - Vad händer i IT-drift införandet av Agresso SEF 7: Konferensanläggningen i kommunhuset SEF 8: Upphandling nya närkopiatorer SEF 9: Internfinansiering - hur fungerar det? SEF 1: Intern service i Enköpings kommun IT-drift IT 3: Lön 1: Självservice Lön 2: WinLas Lön 3: Medvind Lön 4: Lön 5: Löneadministration Lön 1: Självservice Lön 2: WinLas Lön 3: Medvind Lön 4: KONTORS-SER- VICE KS 1: Repro KS 2: Vaktmästeri KS 3: Infocenter KS 4: Växel KS 5: KS 1: Repro KS 2: Vaktmästeri KS 3: Infocenter KS 4: Växel EKONOMI-SERVICE EK 1: Reseservice EK 2: Ersättning och utlägg EK 3: Kortbeställningar EK 4: Inyett EK 5: EK 1: Reseservice EK 2: Ersättning och utlägg EK 3: Kortbeställningar EK 4: Inyett TELE-SERVICE Tele/inköp 1: Sortiment Tele/inköp 2: + Tele/inköp 3: Abonnemang Tele/inköp 4: Leverans Tele/inköp 5: Tele/inköp 1: Sortiment Tele/inköp 2: + Tele/inköp 3: Abonnemang Tele/inköp 4: Leverans

2 SEF 1 SEF 2 SEF 3 SEF 4 SEF 5 Intern service i Enköpings kommun IT uppbyggnad och funktioner i kommunen. Gemensam fordonshantering - Projekt Sharepoint och exchange vad är på gång Gemensamt Kontaktcenter Enköping - Projekt SEF 6 Nytt ekonomisystem - Vad händer i införandet av Agresso SEF 7 Konferensanläggningen i kommunhuset. SEF 8 Upphandling nya närkopiatorer Serviceförvaltningen startade 1 januari 2012 och har under sedan dess både arbetat med att etablera en ny förvaltning samtidigt som vi levererat våra tjänster. Vi kommer kort inledningsvis beskriva vilka vi är, vilket arbete som pågår men även vilka utmaningar vi står inför den kommande tiden. Alla vet vi väl självklart vad en dator är men hur fungerar det egentligen i en stor verksamhets it-miljö. Varför är det inte självklart att jag får lägga in de program jag själv tycker att jag behöver och varför kan inte vem som helst bara få använda vårt nät. Vi kommer kort att förklara Enköping kommuns it-miljö och det stora utvecklingsarbete vi just nu genomför. Visste ni att Enköpings kommun lägger ned mycket pengar på tjänsteresor med personbilar. Vi har också en väldigt splittrad hantering som skiljer sig mellan olika förvaltningar. Kommunen har startat ett projekt för att se om det går att lösa effektivare. Kommunens ledning kommer senare i höst få ett beslutsunderlag så de kan fatta beslut. Vi presenterar lite fakta och hur långt vi nått hittills. Vi har väl alla klagat över gamla epost-system. Enköpings kommun håller på att gå över till Microsoft Outlook som epost-system och kommer att få Sharepoint som ersättare för våra ikoner i First Class. Vi beskriver lite av vad som är på gång och vad det innebär för kommunen. Visste ni att växeln i 75% av alla samtal som kommer in till kommunen svarar inom 12 sekunder men att då det sker vidarekoppling att man bara kommer i kontakt med handläggare i 43% av fallen. Vi har ett utvecklingsarbete att göra i kommunen. Kommunstyrelsen har gett ett uppdrag att påbörja arbetet med att förbättra vår service som kommun. Ett led i detta är att det påbörjats ett projekt som kommer att vara kommunövergripande och avser att skapa en bättre fungerande kontakt med våra medborgare. Arbetet har precis börjat och vi kommer att presentera vad ett kontaktcenter skulle kunna innebära för Enköping. Enköpings kommun har upphandlat ett nytt ekonomisystem, Agresso. För närvarande genomför leverantören utbildning och förberedelser för det nya systemet. Vi berättar lite om det nya systemet och det arbete som pågår just nu. Vi kommer även att informera lite om de förändringar som det nya ekonomisystemet kommer att innebära. En ny utrustning har installerats i de gemensamma konferenssalar som finns i kommunhuset. Vi kommer ge er en lektion i handhavande och vilken utveckling som kommer att ske i dessa rum. Det kommer ständiga frågor om nya närkopiatorer och när de kommer att bytas ut. Vi har precis fått ett ramavtal klart och arbetet med att upphandla nya närkopiatorer har påbörjats. Just nu genomförs en inventering hos förvaltningarna för att vi ska veta hur stor upphandling som det kommer att bli. Vi ger en information om den pågående upphandlingen men vi kommer även att informera om andra kommande förändringar.

3 SEF 9 Internfinansiering - hur fungerar det? Det finns olika sätt att finansiera verksamheter inom kommunen. Generellt så använder vi två principer inom Enköpings kommun. Den normala finansieringen av förvaltningarna är anslagsfinansiering men när det gäller hyror och Serviceförvaltningens tjänster så sker dessa genom en internfinansiering. Vi berättar lite om skillnader och om hur internfinansiering av de tjänster vi levererar går till. IT 1 + För att få bästa möjliga leverans av tjänst eller produkt så är det ett gemensamt ansvar. är det verktyg vi använder för att både skicka beställningar men även att följa upp pågående ärenden. En riktigt lagd beställning underlättar vårt arbete och kommer att göra så att vi snabbare kan hjälpa er med det ni önskar. I detta moment så visar vi hur ni kan lägga ett ärende eller en beställning av it-produkter eller tjänster inom it. Vi kommer att göra en genomgång servicedesk+ och hur hittar man dit? IT 2 IT drift IT är för kommunen ett omfattande arbete och det händer väldigt mycket idag inom IT. Vi håller på att införa en ny infrastruktur och ett helt nytt operativsystem samtidigt som ger support och stöd på kommunens gamla it-miljö. I detta moment kommer vi ge en presentation av it och de ansvarsområden vi har och den påverkan it-utvecklingen har på kommunen fram till vi är helt klar. IT 3 Vi erbjuder en workshop där du både kan få en möjlighet att prova på, ställa dina frågor men även göra ett besök hos oss på IT. Lön 1 Självservice Självservice är ett av de försystem vi inom Enköpings kommun använder, när vi rapporterar hur vi arbetat, eventuell frånvaro, reseräkningar etc. Uppgifterna i Självservice ligger till grund för att vi medarbetare ska få rätt lön för utfört arbete. Lön 2 WinLas WinLas är ett verktyg för LAS-hantering och anställningsavtal. Utifrån de anställningsuppgifter respektive chef lagt in i WinLas registreras uppgifterna manuellt i P/A-systemet Personec P. Därefter lägger IT-service upp AD-konto. Detta moment vänder sig i första hand till WinLas-användare. Lön 3 Medvind Medvind är ett av de försystem vi inom Enköpings kommun använder, när vi rapporterar hur vi arbetat, eventuell frånvaro etc. Uppgifterna i Medvind ligger till grund för att vi medarbetare ska få rätt lön för utfört arbete. Medvind används i nuläget av hela Vård- och Omsorgsförvaltningen samt vissa delar av Socialförvaltningen. Lön 4 Ni är varmt välkomna att ställa alla era frågor inom löneområdet. För att underlätta ert arbete kan vi också vägleda er i de olika systemen. Lön 5 Löneadministration Löneadministration handlar om mycket mer än en lönespecifikation i slutet av månaden. Vi informerar er om de tjänster Löneservice levererar och går igenom tjänstekatalogen. KS 1 Repro Att repro kan trycka papper är självklart men vi har en stort utbud som vi kan erbjuda. Vi ger er därför en vägledning i webbutiken och alla de områden vi kan hjälpa er med.

4 KS 2 Vaktmästeri Vi har en gemensam hantering av post inom kommunen och avtal med Posten AB men för att säkerställa att ett brev kommer säkert fram så kan det krävas att vi gör på rätt sätt. Vi ger er för att ni ska bli säkrare en vägledning i att adressera rätt, frankering och hur gör man rek. KS 3 Infocenter InfoCenter tar emot alla de gäster som kommer till kommunhuset och är för många den första kontakten med Enköpings kommun. Vi ger er en vägledning vad hjälper vi till med och vilka behov vi har för att kunna utföra vårt arbete på bästa sätt för att både skapa en positiv bild av Enköpings kommun men även för att underlätta ert arbete. KS 4 Växel Alla har vi ringt till en myndighet och inte kommit i kontakt med den vi söker. När vi kopplas till växeln så är endast svaret; Inget svar! Om vi hjälps åt så underlättar det både att inte bli stöd under möten men även så att kommunens växel kan berätta då ni har ett viktigt möte. Det system vi använder i kommunen för att lösa detta är Vision. Vi hjälper er genom att beskriva hur ni gör för att ändra i Vision 80/20 och vad vi kan hjälpa till med. KS 5 Vi använder tiden till att svara på frågor som rör kontorservice verksamheter och den hjälp vi kan erbjuda er. Du kanske undrar något rörande porto, växel, informationscenter, borgerliga vigslar eller vad vi kan trycka för papper i repro. Kom och ställ dina frågor! EK 1 Reseservice Ibland måste vi genomföra en tjänsteresa för att lösa våra uppgifter. Kommunen har ett avtal med CWT som kan hjälpa oss med detta. För de kortare resorna kan det både vara billigare och enklare att använda SJ eller UL. Vi ger er en vägledning till resebeställningar och vad som gäller när det rör tjänsteresor. EK 2 Ersättning/utlägg Ibland tvingas vi att betala med egna pengar och ska få dessa tillbaka av kommunen. För att göra detta så fyller vi i en utanordningsblankett. Men vad gäller för friskvård och andra utlägg och hur fyller jag i blanketten korrekt så att jag kan få tillbaka mina utlägg? EK 3 Kortbeställningar Enköpings kommun har ett bankavtal med Nordea och genom detta kan vi beställa betalkort för att slippa använda egna pengar eller ha kontanter i en handkassa som vi ska redovisa. Det kort vi kan beställa är Firstcard inköpskort. När det gäller drivmedel till bilar har kommunen avtal med Statoil och för ytterområden OKQ8. Men hur vet jag när det är det lämpligt att ha kort och vilket kort behöver jag? Var finns blanketten? Riktlinjer? Vi ger dig en vägledning avseende alla kortbeställningar som vi kan hjälpa er med. EK 4 Inyett Enköpings kommun hanterar en hel del bluffakturor men även kontroll av utbetalningar så att vi inte betalar för mycket pengar. Hur görs våra leverantörs-och betalningskontroller? Blufföretag-när ska man vara uppmärksam? Vi visar hur detta hanteras och vad vi kan få fram för statistik av de system vi använder. EK 5 Vi använder tiden till att svara på frågor som rör ekonomi och den hjälp vi kan erbjuda er. Kom och ställ dina frågor!

5 Tele 1 Sortiment inom tele Alla behöver vi finnas tillgängliga för medborgare inom Enköpings kommun men även för andra som är intresserad av vår kommun. Detta kan vara företag, myndigheter men även personer som vill flytta hit. Telefonen är fortfarande en av de saker vi använder mest i våra kontakter. Vi kommer i detta pass hjälpa er så att ert val av telefonprodukt blir den bästa möjliga för att lösa uppdraget. Vi kommer i detta moment visa vad kan man beställa via Tele och Inköp. Tele 2 + För att få bästa möjliga leverans av tjänst eller produkt så är det ett gemensamt ansvar. är det verktyg vi använder för att både skicka beställningar men även att följa upp pågående ärenden. En riktigt lagd beställning underlättar vårt arbete och kommer att göra så att vi snabbare kan hjälpa er med det ni önskar. I detta moment så visar vi hur ni kan göra en beställning av teleprodukter eller tjänster inom tele. Tele 3 Abonnemang Kommunen har i dagsläget ett tele-avtal med Tele 2 för våra abonnemang. Det kan vara svårt att hitta rätt i de olika abonnemangen och hur det fungerar med MEX. Vi kommer att lotsa er rätt inom de olika abonnemangstyperna men även ge er en information om vad MEX (mobile extension) är för något. Tele 4 Leverans Vart vänder jag mig för att få min telefon och vad kan jag få för hjälp i samband med att jag hämtar den. Vi berättar vad som sker vid leverans av beställningar inom telefoni. Tele 5 Vi använder tiden till att svara på frågor som rör telefoni och den hjälp vi kan erbjuda er. Kom och ställ dina frågor!

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter 2013 Tjänstekatalog Enköping kommuns Servicecenter Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte och innehåll 3 Kund och beställare 4 Begrepp 4 Tjänsteutbud 4 Kundservice 4 Gemensamma servicetider 5 Service management

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

OMDANING. Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången. Arbetet fortsätter efter nyår. s. 7. s. 6

OMDANING. Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången. Arbetet fortsätter efter nyår. s. 7. s. 6 OMDANING FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FRÅN FÖRSVARETS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAKTEN Nr 8 2012 s. 7 s. 6 s. 2 Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången Arbetet fortsätter efter nyår En kort

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Ekonomiservice Illustration: Robert Hilmersson Nu kan även mindre företag mäta sig med stora företags resurser när det gäller

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Innan ni köper affärssystem

Innan ni köper affärssystem Innan ni köper affärssystem Läs hur ni bäst förbereder er innan ni köper ett affärssystem. Utnyttja mer än 10 års erfarenhet och undvik överraskningar med dessa goda råd från en aktör som själva producerar

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Agdabladet nr 2 2013. En kundtidning från Visma Agda årgång 23. nr2. Rekrytering i Visma.net

Agdabladet nr 2 2013. En kundtidning från Visma Agda årgång 23. nr2. Rekrytering i Visma.net Agdabladet nr 2 2013. En kundtidning från Visma Agda årgång 23 nr2 Rekrytering i Visma.net Ansvarig utgivare Sofia Gerstenfeld Framtid, frihet och framgång! Redaktör Louise Karlsson Grafisk form Andreas

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

SOPPA I TANKEN. 24 miljoner SAMTAL I MOBILA NÄT # 1 2015 SÅ FÅR VI SCHYSST IT-KONSULTER. Flexibilitet gäller för EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD

SOPPA I TANKEN. 24 miljoner SAMTAL I MOBILA NÄT # 1 2015 SÅ FÅR VI SCHYSST IT-KONSULTER. Flexibilitet gäller för EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD fördelen UPPHANDLINGSBOLAGET EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD # 1 2015 SÅ FÅR VI SCHYSST SOPPA I TANKEN Flexibilitet gäller för IT-KONSULTER 24 miljoner SAMTAL I MOBILA NÄT Inte samma sak som att köpa privat

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer