Workshopunderlag. En snabbstart i det förbundsgemensamma scoutprogrammet - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Workshopunderlag. En snabbstart i det förbundsgemensamma scoutprogrammet - 1 -"

Transkript

1 Programworkshop

2 Workshopunderlag En snabbstart i det förbundsgemensamma scoutprogrammet - 1 -

3 Det här är ett underlag till dig som ska hålla workshop i det förbundsgemensamma scoutprogrammet. Se det som en grund för dig att inspirera ledare i att utveckla sina programidéer. Workshopen är uppdelad i sex delar som presenteras nedan. Använd workshopen i sin helhet eller anpassa och använd de delar som är lämpliga vid varje tillfälle. Total tidsåtgång: cirka 2,5 h Mål: Ledarna ska förstå tankarna i det förbundsgemensamma programmet och få verktyg för att använda det i planeringen av den egna verksamheten. Hjälpmappen: Till workshopen finns en hjälpmapp med bilder och dokument som är användbara vid genomförandet. Materialet finns på Mer information: På finns mer information om bakgrunden till det förbundsgemensamma programmet och hur processen gått till. Där finns också en informationsbroschyr och affischer att ladda ner, samt kontaktuppgifter

4 Inledning: Presentationsövning scoutmetoden Tidsåtgång: 15 min Syfte med övningen: Att ge en tydlig start på workshopen, en öppningsceremoni som deltagarna kan känna igen sig i. Material: Lappar med scoutmetoden (finns i hjälpmappen), namnlappar Förberedelse: Gör lika många lappar, träbitar, läderbitar etcetera som antalet deltagare. Skriv en del ur scoutmetoden på varje lapp/bit. Alternativt använder du bilderna som finns i hjälpmappen. Genomförande: Välkomna varje deltagare. Vid behov ge dem gärna en namnskylt, exempelvis ett etikettark eller frystejp som du kan skriva med tuschpenna på, så att alla kan tilltala varandra med namn. Låt varje deltagare dra en bit av scoutmetoden, redan innan ni samlas gemensamt. Se till att alla delar av scoutmetoden blir utdelade. Be sedan deltagarna leta i sin omedelbara närhet efter något som kan symbolisera just den bit av metoden de fick på sin lapp. Föremålet ska kunna tas med till storgruppen. Det här blir en viktig reflektion och repetition av scoutmetodens alla delar. Samla deltagarna, välkomna dem och be dem till exempel uppge sitt namn, scoutkår, vilken bit av scoutmetoden de fick och vilken symbol de valde, samt att lägga symbolen i mitten av ringen. Börja gärna själv och glöm inte att tacka för varje bidrag. Avsluta med att upprepa alla delar i scoutmetoden. Var noga med att påpeka att metoden styr våra aktiviteter och även planeringsarbetet inför aktiviteter, när vi börjar använda oss av det förbundsgemensamma programmet. Var också tydlig med att påpeka att det är helheten som gör scoutmetoden, det är först när vi använder oss av alla delarna tillsammans som det blir scouting. Metoden har funnits länge, och kommer att fortsätta finnas, vad som förändras i det gemensamma programmet är att vi förutom metoden lägger fokus på verksamhetens mål. För att nå målen krävs att vi gör medvetna val om vilka aktiviteter som ska genomföras. Avsluta inledningen med att ge information om syftet med workshopen samt praktisk information om toaletter, längd på passet, när pausen är och liknande

5 Revision av scoutprogrammet Tidsåtgång: 20 min Syfte med övningen: Att berätta för deltagarna vad det gemensamma scoutprogrammet går ut på och hur det skiljer sig från tidigare program. Deltagarna ska få chans att fundera kring frågan varför scoutledare och scouter behöver definiera vad scouting är. Material: Skyltar med vad som är det nya med programmet (finns i hjälpmappen). Det nya är heltäckande, gemensamt och modernt. Jag blev lurad, insändare från Scoutmagasinet nummer 6/2008 (finns i hjälpmappen). Programförklaringen (finns på Genomförande: Berätta om bakgrunden till scoutprogrammet: När scouting efter ett par år spred sig började Baden Powell skicka ut brev för att berätta om hans tankar kring scouting, hur han ville att rörelsen skulle bedrivas utifrån de behov han såg för Englands pojkar i början av 1900-talet. Varje scoutavdelning skapade sin verksamhet utifrån dessa brev som han efter ytterligare ett par år samlade i boken Scouting for Boys. Detta var den första versionen av scoutprogrammet, som en läroplan. Behoven för barn och ungdomar förändras i takt med samhället och scoutprogrammet behöver med jämna mellanrum revideras för att möta de utmaningar som scouterna ställs inför i livet. Sedan 2007 har scoutförbunden tillsammans arbetat med ett revisionsarbete för att utveckla scouting efter dagens samhälle och för att skapa ett gemensamt scoutprogram för alla scouter i Sverige. En annan viktig orsak till programrevidering är att jobba fram en scoutidentitet, att göra scouting tydligt både för oss själva och för andra. Övning: scoutidentitet Dela in deltagarna i mindre grupper. Läs insändaren Jag blev lurad samt Svenska Scoutrådets stadgar rörande dess syfte: Svenska Scoutrådets syfte är att möjliggöra för unga människor att utvecklas till ansvarsfulla världsmedborgare utifrån de värderingar som uttrycks i scoutlagen och scoutlöftet. Detta är syftet med scouting, sedan uppnår vi det med det äventyrliga och aktiva program vi bedriver inom scoutrörelsen med hjälp av scoutmetoden. Ge grupperna följande frågeställning: Tänk dig att du på väg hem en kväll stoppas av en främmande person. Han pekar på din scoutskjorta och utbrister. Är du scout? Vad gör ni, egentligen? Vad svarar du på den frågan? - 4 -

6 Vad är det då som är nytt med det förbundsgemensamma programmet? Häng upp skyltarna i träd eller på lokalens väggar. Låt grupperna diskutera kort vad som menas med orden. Det är viktigt att låta grupperna själva i så stor utsträckning som möjligt komma fram till ordens innebörd. Här nedan finns en kort sammanfattning av varje ord och som workshopledare kan du i slutet lägga till de delar av sammanfattningen som inte kommit fram i gruppdiskussionen. Det är heltäckande (genomgripande) programmet skapar en helhetsbild över vad vi vill med scouting där alla delar av det vi gör passar in i helheten. Det är helheten sammantaget som blir scouting. Kom också ihåg att allt vi gör är program, för att verksamheten ska bli bra gäller det att vi gör rätt sak i rätt sammanhang. Det är gemensamt vi blir genom ett gemensamt program en gemensam scoutrörelse i Sverige även om det kommer att finnas skillnader, och olika nischer, såväl mellan olika förbund som mellan kårer inom samma förbund. Scouterna är en rörelse som ska passa alla, det kräver en mängd skilda aktiviteter och sätt att utföra verksamheten. Det är helt okej så länge aktiviteterna syftar till att nå målen och så länge de genomförs med hjälp av scoutmetoden. Det är modernt programmet utgår från situationen barn och unga befinner sig i idag. För att klara det tror vi att avdelningen behöver göra medvetna val om vilka aktiviteter som bäst leder till måluppfyllelse. Det här innebär inte att vi per automatik ska förändra all vår verksamhet. Att fler barn använder datorer dagligen gör inte att vi behöver använda oss av datorer på våra scoutmöten. Ändå spelar den ökande datoranvändningen roll för oss. Barn som tillbringar största delen av sin fritid framför datorn (och tv-apparaten) får sämre kondition, men de är också mer sällan ute bland jämnåriga och leker. Det här kan få betydelse för hur vi i Scouterna kan genomföra vår verksamhet. Kanske behöver vi lägga mer krut på att lära scouterna att fungera i en grupp, och kanske måste vi i ett inledningsskede sänka ambitionsnivån beträffande hur mycket scouterna orkar. På så sätt behöver vi ta hänsyn till omgivande förändringar även om vi inte alltid tar in dem i verksamheten. Programmet är ett första steg i vårt gemensamma arbete med program. Genom att fortsätta att utveckla programmet, uppdatera form och innehåll blir det modernt och upplevs attraktivt framöver

7 De nya åldersgrupperna Tidsåtgång: 20 min Syfte med övningen: Att diskutera varför Scouterna behövde nya namn på åldersgrupperna. Lära sig namnen och få en bakgrund till namn och symboler. Material: Ålderstrappan (finns i hjälpmappen), lappar med orden Spårare, Upptäckare, Äventyrare, Utmanare, Rover med respektive ålderssymbol (finns i hjälpmappen). Genomförande: Om scoutprogrammet ska gälla för alla scouter i Sverige behövs en revidering av åldersgrupperna, så att alla förbund kan känna sig hemma i dem. De nya åldersgrupperna har kommit till efter en noggrann analys av barn och ungas utveckling. Berätta medan du visar ålderstrappan att scoutprogrammet riktar sig till barn och ungdomar mellan 8 och 25 år. För yngre intresserade kan scoutkåren, om den vill, bedriva prova på-program, men scoutprogrammets huvudmålgrupp ligger mellan 8 och 25 år. Under denna tid påbörjas scoutens livslånga personliga utveckling, som också fortsätter efter 25 år i utbildningsprogrammet. Namnen är aktiva ord som väcker lust och känsla, en möjlighet att inspirera scoutledarna att bygga ett program som speglar personens utveckling och vilar i scoutings kärna och tradition. Genom att kåren börjar använda de nya namnen samtidigt som vi tillsammans utvecklar verksamheten kommer verksamheten att bli tydligare både för oss själva och för utomstående. Tidigare namnbyten var till exempel på 1960-talet när blåvingar, vargungar och 1:a-, 2:a- och 3:e- klasscouter byttes till minior, junior, patrull och senior. Åttaåringarna i Scouterna har hittat ett spår och följer det vidare mot nya upptäckter. Äventyren blir allt större och scouten utmanar både sig själv och andra. Spårare Spåraren har fått upp spåret på något nytt och vågar sig utanför sin hemmiljö med stort mod och upptäckarglädje. Ordet visar på viljan att upptäcka spåret och finna äventyret. Upptäckare För upptäckarna öppnar sig nya möjligheter och tillsammans löser de alla problem. Namnet spelar på äventyrslust och vilja att utforska den yttre och inre världen

8 Äventyrare Äventyrarna utmanas i patrullen till nya möten och friluftsliv i allt större sammanhang, tillsammans reflekterar man över sin och andras insats. Ordet speglar strapatsen och spänningen på färden. Utmanare Utmanaren ifrågasätter och ställs inför större uppgifter i ett allt tydligare internationellt sammanhang. Namnet fokuserar både på att individen och gruppen utmanas på olika plan och att man själv utmanar omvärlden. Rover Roverscouten vandrar vidare utåt och bortåt genom att söka egna projekt och stötta andra i deras utveckling. Namnet är valt med hänsyn både till dess betydelse och för att poängtera de ökade internationella möjligheterna, genom att Rover är ett etablerat internationellt begrepp. Till varje åldersgrupp finns en färg, ett typsnitt och en symbol som är en del av den grafiska profilen för varje åldersgrupp till stöd för den som vill. Färgerna och symbolerna kan till exempel användas för inbjudningar till hajker och läger eller program för scoutmötena för att skapa en helhet och en identitet för respektive åldersgrupp. De grafiska profilerna blir successivt klara och kommer att finnas på och aktivitetsbanken. Färgerna och symbolerna kan tolkas på olika sätt och här beskriver vi en tanke. Grönt är ofta den första färgen och kan föra tankarna till något spirande och det grönskande. Räven är duktig på att spåra och visar väg för de yngsta scouterna. Den blåa färgen ger utrymme för nya upptäckter och spänning och kan samtidigt associeras till vatten. Ficklampan sprider ljus i mörkret och ger utrymme för nya upptäckter. Orange används ofta för varning och syns från långt avstånd och passar äventyrarscouterna oavsett äventyr. Symbolen kan ses som ett flammande berg eller del av en eldstad

9 Mörkrosa eller närmare bestämt Magenta är en uppstudsig färg som provocerar och utmanar. Megafonen symboliserar någon som vill höras och bli tagen på allvar. Gult visar på en mogen och utvecklad smak och kan associeras med exempelvis citroner. Roverscouten tar till sig scouting i hjärtat och visar på gemenskapen i hela världen. Alla symbolerna bildar en helhet genom flamman som visar på ett brinnande engagemang och själva flamman är också symbolen för programmet. Dela gruppen i mindre grupper, om möjligt så att ledare för samma avdelning hamnar i samma grupp. Be dem att till varje åldersgrupp hitta på ett mötes-, hajk- eller lägertema, som associerar till åldersgruppens namn och åldersspann. Exempelvis Indiana Jones-läger för äventyrarscouter och Gissa bajset-möte för spårarscouter. De får max 5 minuter på sig. Be sedan varje grupp presentera sina teman i storgrupp. Det gör inget om inte alla har kommit på teman till alla åldersgrupper. Skriv ner alla teman som presenteras, de kan komma till användning när kåren senare börjar fundera kring terminsplaneringen

10 Scoutprogramplanering Passet är en introduktion till övningen Planera scoutverksamhet. Tidsåtgång: 20 min Syfte med övningen: Att belysa för deltagarna vikten av tankarna bakom planeringen av scoutaktiviteter. Syftet blir tydligt och det måste vara med från början. Man kan med andra ord inte först hitta på ett antal aktiviteter och sedan försöka hitta anledningar till att man valde just de aktiviteterna. Material: Ballongbild som visar hur de 14 målspåren hänger ihop (finns i hjälpmappen). För att utvecklas och kunna växa (lyfta) behöver scouten få öva sina färdigheter inom många målspår. Att hoppa över ett eller flera målspår kan liknas vid att punktera den ballongen. Konsekvensen blir att lyftkraften minskar och att barnen inte får lika många verktyg att växa. Genomförande: Jag var redo, men på vadå? Svarar du Allt blir jag olycklig, det kunde lika gärna varit Inget i så fall., utdrag ur insändare i en av scouttidningarna. Det förbundsgemensamma programmet är tänkt att underlätta för scoutledarna att göra ett äventyrligt program med ett genomtänkt syfte. Som scoutledare måste man tänka efter före. Varför & hur vad Målen & metoden aktiviteten Scoutprogrammet är ett stöd till scoutledaren för att enkelt göra bra scoutverksamhet. Programmet utgör den röda tråden genom scoutens utveckling. Projektet med att revidera programmet började med att undersöka vilka utmaningar barn och ungdomar i Sverige ställs inför idag. Jag tänker på hur jag ska: hitta och vara mig själv älska och bli älskad välja rätt accepteras som den jag är och acceptera andra hitta min livsåskådning må bra Fem utvecklingsområden och 14 målspår Scouterna gör unga redo för livet! I Scouterna får barn och unga möjlighet till personlig utveckling. I Scouterna kan det definieras som utveckling inom fem områden

11 Vi har valt att använda nedanstående ord för att beskriva de fem utvecklingsområdena. Social utveckling - Gruppen Fysisk utveckling - Kroppen Andlig utveckling - Tron och livsfrågorna Känslomässig utveckling - Känslorna Intellektuell utveckling Tanken Vad som är specifikt för Scouterna är att vi vill vara med och stötta barnens utveckling inom alla fem områdena. Flertalet andra ideella föreningar riktar in sig på ett eller kanske två utvecklingsområden. Att skapa verksamhet som på ett naturligt sätt innehåller aktiviteter riktade till alla fem utvecklingsområden kan dock kännas svårt. Det blir omfattande och som ledare finns ofta en oro att man missar något. Därför har utvecklingsområdena brutits ned till mål för varje åldersgrupp. Den kår som arbetar med alla målspåren täcker per automatik in alla utvecklingsområden. Målen för åldersgrupperna är utformade så att de ger en naturlig stegring och hänger samman som ett spår genom åldersgrupperna. De berättar inte vad avdelningen ska genomföra för aktiviteter, utan ger en beskrivning av en normal utvecklingskurva för barn inom respektive målspår och något att ha som grund i planeringen. Målspåren har inga vattentäta skott emellan sig. Det är med andra ord inte meningen att man ska träna på ett målspår i taget. Istället kan man relativt lätt hitta aktiviteter där scouterna får delar av flera målspår samtidigt. I Aktivitetsbanken är det meningen att det tydligt ska framgå vilka målspår olika övningar riktar sig mot. De 14 målspåren Ledarskap Aktiv i gruppen Problemlösning Kritiskt tänkande Existens Egna värderingar Fysiska utmaningar Relationer Aktiv i samhället Förståelse för omvärlden Fantasi och kreativt uttryck Självinsikt och självkänsla Känsla för naturen Ta hand om sin kropp. Rätt sak på rätt plats Allt vi gör är program. Varje scoutledare måste se till att göra rätt aktivitet i rätt sammanhang. Gör saker där de förekommer naturligt, locka barnen till att öva inför en spännande strapats och lär barnen se syftet med en övning. Vilket stöd kommer att finnas i det framtida arbetet?

12 Det kommer att tas fram en hel del stödfunktioner som är tänkta att hjälpa ledare i att skapa intressanta och roliga program för scouterna. Några av dessa är: Ledarbok Scoutböcker, som även ledaren kan använda för tips på teman, aktiviteter och annat som går att bygga vidare på. Onlinestöd, bland annat i form av en utvecklad aktivitetsbank, Terminsprogram för Spårare, Upptäckare och Äventyrare som kan användas som inspiration och grund för egen planering. De finns på Aktivitetsbanken. Guide till den nya ledaren Gemensamt märkessystem för märken kopplade till programmet

13 Planera scoutverksamhet Tidsåtgång: 70 min Syfte med övningen: Att deltagarna får använda sig av det ni tagit upp i tidigare övningar och diskutera med varandra kring tankarna. Övningen är en form av reflektion för att minnas, använda och befästa vad som sagts under passet. Genom att ge deltagarna chansen att omedelbart starta processen med att planera sin verksamhet, till exempel genom att göra ett terminsprogram, ökar möjligheterna att tankarna i det gemensamma programmet får genomslag i den faktiska verksamheten. Material: Programförklaringen (finns att ladda ner på målspåren (finns i hjälpmappen) Genomförande: Det förbundsgemensamma programmet syftar till att få ledare och scouter att tänka efter före, att skapa en helhet som gör att det alltid går att svara på frågan varför vi gör en viss aktivitet. Den helheten kan skapas på flera sätt. Ett sätt är att bygga ett terminsprogram utifrån ett speciellt tema. Det kan till exempel handla om en bok där varje scoutmöte bygger på ett specifikt kapitel. I den här övningen handlar det istället om att bygga upp terminen utefter ett gemensamt slutmål. Fler konkreta tips på att planera program finns i ledarboken och på Om möjligt: dela upp gruppen åldersgruppsvis, om detta inte är möjligt får ledarna i respektive grupp avgöra vilken åldersgrupp de ska arbeta med. Låt grupperna läsa in sig på vad programmet säger om de olika målspåren för deras åldersgrupp. Ge gruppen i uppdrag att ta fram en avslutningsaktivitet (exempelvis en dagshajk, en övernattning eller kanske en loppmarknad där överskottet skänks till välgörande ändamål). Bygg gärna vidare på det tema grupperna kom fram till i övningen om åldersindelningen. Om detta inte känns relevant bör gruppen uppmanas att komma fram till ett nytt tema som ska användas under avslutningsaktiviteten. Under aktiviteten ska scouterna få använda sig av kunskaper som kan hänföras från målspåren för den aktuella åldersgruppen. Se till att de är så konkreta som möjligt om vad som ska göras under aktiviteten. Ju mer i detalj deltagarna planerar avslutningen, ju lättare blir fortsättningen. När gruppen beslutat om avslutningsaktivitet får de i uppdrag att fundera kring vad scouterna behöver kunna och göra i förväg för att det ska bli en så bra aktivitet som möjligt. Gruppen skriver upp kunskaperna som behövs till vänster på ett papper, där beskriver de också kortfattat hur aktiviteterna hänger ihop med målen för åldersgruppen. Tolka begreppet kunskaper som behövs väldigt brett. Visst handlar det om färdigheter som krävs för att klara av aktiviteten, det kan till exempel handla om att kunna paddla kanot, slå upp tält och laga mat. Men det har minst lika mycket att göra med kunskaper som behövs för att upplevelsen ska bli bästa möjliga. Är man på en ö med rikt fågelliv ökar glädjen om man också kan se skillnad på de olika fåglarna. Samlas gruppen på kvällen för att sjunga vid lägerbålet ökar trivselfaktorn om alla scouter faktiskt kan sjunga med i åtminstone någon av sångerna. Och så vidare. Dessutom vill vi ge våra scouter minnen för livet, då är det viktigt att

14 scouterna kan metoder för att dokumentera sina upplevelser, det kan man bland annat göra genom fotografering, bloggande, skriva dagbok eller bara genom att reflektera över vad som hänt under dagen. När uppräkningen av alla saker som scouterna behöver kunna är gjord, ber du deltagarna kontrollera att de har fått med alla (eller i vart fall flertalet) målspår som finns för den specifika åldersgruppen. När de är klara låter du dem fylla i datum till höger om varje aktivitet. Där har de ett färdigt terminsprogram! Vad som krävs sedan är att involvera scouterna i planeringen och att planera de enskilda avdelningsmötena i detalj. Tydliggör också att de gärna kan göra motsvarande övning från början med scouterna. Ge varje grupp några minuter att fundera på hur de med utgångspunkt från det gjorda terminsprogrammet skulle kunna lägga upp ett avdelningsmöte. Vilka lekar skulle passa? Vilka övningar? Hur kan de inleda och sluta mötet? Påminn om hjälpen de kan få, bland annat i Aktivitetsbanken, scoutböckerna och ledarboken. Låt varje grupp redovisa huvuddragen för sina tankar. Avslutning: Berätta för deltagarna att de har lagt grunden för terminsprogrammet, inklusive ett färdigplanerat scoutmöte. Vad som återstår är att planera varje scoutmöte på samma sätt som de just provat på. Till detta kan de använda tidigare aktiviteter eller hitta på helt nya. Hjälp med arbetet att ta fram den faktiska aktiviteten finns att få i Aktivitetsbanken, i litteratur som är kopplat till det förbundsgemensamma programmet och genom de erfarenheter scoutledarna redan har. Svårare än så är det alltså inte! Om det finns tid kvar ägna några minuter åt att fundera över stegring. Finns någon koppling mellan åldergrupperna? Om inte - hur kan kåren jobba för att i framtiden få in stegring mellan åldersgrupper som en naturlig del i verksamheten? Fråga om det känns bra? Diskutera känslorna. Tryck åter på vilken hjälp ledarna kan få. Hur går vi vidare? Ägna en stund av avslutningen att prata med ledarna hur de ska sprida idéerna i det gemensamma programmet vidare till övriga ledare, hur de resonerar kring att byta åldersgrupperna om de inte redan börjat med de nya namnen och så vidare. När det är dags att köpa böckerna kan de få dessa gratis genom ett samarbete med studieförbunden. Information om detaljerna i samarbetet finns på

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet.

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet. De nya scouterna 2006 enades våra fem scoutförbund om en gemensam strategi. Anledningen var en insikt om att scoutrörelsen i Sverige behövde ta gemensamma krafttag för att utvecklas positivt. Tillsammans

Läs mer

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING 1 UNGA SOM GÖR VÄRLDEN BÄTTRE Scouterna ger över 65 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012

Knivsta Scoutkår. Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012 Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012 Inledning till vår policy Vår förenings värderingar bygger på scoutrörelsen synsätt och uppfattningar. Nedan finns

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. Redo för livet Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. Scouterna gör unga redo Redo för naturen Redo för sjön Redo för livet Scoutmetoden Patrullsystemet

Läs mer

I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen.

I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. Spårare 8-9 år I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. I Scouterna kan du hitta på nästan vad som helst,

Läs mer

Djursholms Scoutkår. Äventyr - Friluftsliv - Gemenskap

Djursholms Scoutkår. Äventyr - Friluftsliv - Gemenskap Djursholms Scoutkår Äventyr - Friluftsliv - Gemenskap Innehåll Välkommen... 2 Du som ledare... 3 Redo för livet... 4 Om det inte är roligt, är det inte scouting... 4 Scoutmötet... 6 Mötesmallen... 7 Hajk...

Läs mer

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen?

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Villighet lägga ned tid på utbildning, (uppdelat på ålder) (uppdelat på ålder) Personer upp till 25 år kan i högre grad tänka sig att lägga 4-7 dagar på utbildning

Läs mer

Märkestavla Upptäckare Termin: 1

Märkestavla Upptäckare Termin: 1 Termin: 1 Vägen Andra repmärket Andra repmärket är en fortsättning på det första repmärket. Genom att jobba med aktiviteter kopplade övar du dig i att lösa problem och hur du kan få nytta av rep till olika

Läs mer

Terminsprogram hösten 2009. äventyrare

Terminsprogram hösten 2009. äventyrare Terminsprogram hösten 2009 äventyrare Välkommen till ny termin! För att du ska få en enklare start i ditt nya uppdrag som scoutledare får du här förslag på hur ett terminsprogram kan se ut i åldersgruppen

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012-2013

Kvalitetsdokument 2012-2013 Kvalitetsdokument 2012-2013 Förskola: Prästkragen Förskolechef: Susan Hellström Beskrivning av förskolan: Prästkragens förskola ligger nära Danderyds sjukhus och kommunikationerna. Förskolan består av

Läs mer

för spejarscoutprogrammet

för spejarscoutprogrammet för spejarscoutprogrammet Innehåll 1. Inledning 3 2. Hur man tar ibruk spejarprogrammet på ett smidigt sätt 4 3. Samarbete med äventyrsscoutavdelningen 8 4. Spejarscoutavdelningens gemensamma träffar 9

Läs mer

Digerdöden. Ett äventyr med samhällsprägel. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning 1

Digerdöden. Ett äventyr med samhällsprägel. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning 1 Digerdöden Ett äventyr med samhällsprägel Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Introduktion 2 Åldrar 2 Målspår 2 Tidsåtgång 2 Millenniemål 2 Scen ur äventyret 3 Story 3 Funktionärsbehov 5 Roller

Läs mer

Bokstäver. Myrstackens kvalitetsarbete. Hällevadsholms förskola

Bokstäver. Myrstackens kvalitetsarbete. Hällevadsholms förskola Myrstackens kvalitetsarbete Bokstäver Hällevadsholms förskola 2015 Förskolor Norr Munkedals kommun Yvonne Frisk Helena Halla Helena Eriksson Tina Lundgren Lotta Dahl Innehåll Grundfakta och förutsättningar...

Läs mer

Ucklums förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling.

Ucklums förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Ucklums förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Ansvariga för planen: Förskolechefen. Vår vision: Stenungsunds

Läs mer

Studiehandledning till

Studiehandledning till Studieguide Studiehandledning till Glöd scouting på kristen grund Studieguiden är framtagen av equmenia och Studieförbundet Bilda för att scoutledare ska få hjälp att samtala och arbeta med innehållet

Läs mer

Ledarutbildning INTRO

Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO - 1 - Ledarutbildning INTRO Inledning Det här är instruktioner till dig som ska hålla Ledarutbildning INTRO. Målgrupp Nyfikna vuxna som vill lära sig grunderna

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET Datum 130729 Skolenhet/förskoleenhet Förskoleområde 2 Rektor/förskolechef Marie Nilsson Mål Mål enligt BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram: Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass,

Läs mer

Strategidokument för Scoutkåren Finn 2016

Strategidokument för Scoutkåren Finn 2016 Strategidokument för Scoutkåren Finn 2016 Vision erbjuda Lunds bästa ungdomsverksamhet. år 2020 erbjuda minst tvåhundra scouter en meningsfull fritid som genom scoutmetoden bidrar till personlig utveckling.

Läs mer

Handlingar Scouternas stämma 21-23 november 2014

Handlingar Scouternas stämma 21-23 november 2014 Handlingar Scouternas stämma 21-23 november 2014 Inledning av Scouternas styrelse Scouter, När vi samlas till stämma i Kristianstad är det för fortsätta utveckla Scouterna tillsammans. Vi gör demokrati,

Läs mer

Intressemärken. Plåstra

Intressemärken. Plåstra Intressemärken Nedan finner ni en sammanställning över alla de intressemärken som finns. Tyvärr går inte riktigt alla att köpa i scouternas webbshop just nu. I mitten av höstterminen kommer alla märken

Läs mer

Svenhammeds journaler

Svenhammeds journaler Svenhammeds journaler För- och efterarbete för skolpersonal med dramapedagogiska metoder - att använda i skolan Att se en teaterpjäs är en konstnärlig upplevelse som talar för sig själv och kan lämnas

Läs mer

Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef, pedagogisk samordnare

Läs mer

"Vi ska ge barnen många möjligheter att ta hänsyn och leva sig in i andra människors situation samt att vilja hjälpa andra:"

Vi ska ge barnen många möjligheter att ta hänsyn och leva sig in i andra människors situation samt att vilja hjälpa andra: Normer och värderingar 1. Mål: "Vi ska ge barnen många möjligheter att ta hänsyn och leva sig in i andra människors situation samt att vilja hjälpa andra:" 2. Hur vi ska arbeta för att uppnå målet, metoder,

Läs mer

Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare.

Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare. Verksamhetsberättelse Förskola; Tallbackens förskola Avdelning; Blåvingen Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare. Pedagogisk

Läs mer

Fjäderns Bokslut 2015

Fjäderns Bokslut 2015 Fjäderns Bokslut 2015 Utforska vär(l)den genom böcker. Fokus under året På Fjädern har vi i år lyft det språkliga, det etiska och det demokratiska lärandet i förskolan. Förskolan ska sträva efter att varje

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola Rapport Grön Flagg Rönnens förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-24 08:18:54: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande aktiviteter

Läs mer

Kårmål G. Profilerad kommunikation. Arbetsmaterial för kårer. Kårmålsformulering. Kåren använder NSF:s grafiska profil i all visuell kommunikation.

Kårmål G. Profilerad kommunikation. Arbetsmaterial för kårer. Kårmålsformulering. Kåren använder NSF:s grafiska profil i all visuell kommunikation. Kårmål G Profilerad kommunikation Arbetsmaterial för kårer Kårmålsformulering Kåren använder NSF:s grafiska profil i all visuell kommunikation. Målgrupp Alla i kåren som är över 15 år och vill vara med.

Läs mer

Kommuniceramer än ord

Kommuniceramer än ord Kommuniceramer än ord 1 2 Kommuniceramer än ord Pratglad eller traggig Skillnaden kan vara hårfin när samma meddelande upprepas. När man väljer att kommunicera så är det oftast hur man pratar med varandra

Läs mer

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se IDÉ ACTION! Exempel på planering Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se Om workshopen Idé->Action! handlar om att uppleva känslan i kroppen av att

Läs mer

Arbetsplan för Bullerbyn Föräldrakooperativ i Gävle

Arbetsplan för Bullerbyn Föräldrakooperativ i Gävle Arbetsplan för Bullerbyn Föräldrakooperativ i Gävle 2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

En bättre framtid med gemensam anda

En bättre framtid med gemensam anda En bättre framtid med gemensam anda Till skolans grundläggande uppgifter hör att förbereda barn och unga för framtiden. Vi kan inte veta hur framtiden ser ut men vi kan stärka de färdigheter hos barn och

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30 Vårby Gårds scoutkår ansluten till Svenska Scoutförbundet VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30 Styrelse Ordförande: Paula Nilsson Vice ordförande: Jenny Sundberg Sekreterare: Roger Aronsson

Läs mer

Pedagogisk dokumentation ett förhållningssätt till och verktyg för barns Delaktighet. Birgitta Kennedy Förskolan Trollet, Kalmar 131016

Pedagogisk dokumentation ett förhållningssätt till och verktyg för barns Delaktighet. Birgitta Kennedy Förskolan Trollet, Kalmar 131016 Pedagogisk dokumentation ett förhållningssätt till och verktyg för barns Delaktighet Birgitta Kennedy Förskolan Trollet, Kalmar 131016 Pedagogiska dokumentation som en mötesplats för ETIK och DEMOKRATI

Läs mer

Terminsprogram hösten 2009. upptäckare

Terminsprogram hösten 2009. upptäckare Terminsprogram hösten 2009 upptäckare Välkommen till ny termin! Dags för en ny termin och många förväntansfulla scouter och ledare. I det här terminsprogrammet hittar du tips och inspiration till 10 möten

Läs mer

TEMA ARBETSPLAN ABC-Leksaker

TEMA ARBETSPLAN ABC-Leksaker TEMA ARBETSPLAN ABC-Leksaker MUMINDALEN 2015/2016 Förutsättningar Ålder 2år 3år 4år Flickor 4 2 1 Pojkar 2 3 3 Andrine Hultstrand Leg. Förskolelärare Emma Larsson Barnskötare Jenny Nilsson Barnskötare

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Läsåret 2014-2015

Kvalitetsredovisning för Läsåret 2014-2015 Kvalitetsredovisning för Läsåret 2014-2015 Förskolan Myrstacken Trygga och glada barn med lust att lära och utforska med alla sina sinnen Nora kommun Postadress E-postadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnr

Läs mer

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer

Vad håller vi på med?

Vad håller vi på med? Fyren Waxholms Scoutkårs tidning, april 2006 Myrornas möten Vi är på Kullön varje månad och går i mörkret med lyktor. Vi har varit på Kastellet med Småfåglarna. Där fick vi en guidad rundtur med guiden

Läs mer

Svensby forskole enhet avdelning Pyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svensby forskole enhet avdelning Pyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Svensby forskole enhet avdelning Pyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR Beslutad 2015-11-22 1 Medlemskap i kåren 1.1 Vem kan bli medlem? Medlemskap i scoutkåren beviljas av kårens styrelse för den som åtar sig att följa de regler, stadgar och

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Hösten 2010. Terminsprogram. Spårarscouter 8-10 år

Hösten 2010. Terminsprogram. Spårarscouter 8-10 år Terminsprogram Hösten 2010 Spårarscouter 8-10 år Svenska Scoutrådet Box 420 34, 126 12 Stockholm, Sweden Besöksadress: Instrumentvägen 19 Telefon 08 555 065 00 www.scout.se Välkommen till en ny termin!

Läs mer

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se Förskola; Tallbacken Avdelning; Nyckelpigan Välkomna till förskolan Tallbacken Nyckelpigan. Vi som arbetar här är engagerade pedagoger som brinner för barns lust och nyfikenhet till sitt eget lärande i

Läs mer

Sagobackens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Sagobackens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Sagobackens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan a för planen Helen Peterson Vår vision På vår förskola ska alla

Läs mer

Klara Färdiga Gå! De tre första samlingarna.

Klara Färdiga Gå! De tre första samlingarna. Mål I Royal Rangers NÅR vi de unga, vi får dem att VÄXA och vi UTRUSTAR DEM TILL TJÄNST. Andligt, själsligt, kroppsligt och socialt. Det är viktigt med en helhetssyn på människan i vår verksamhet. Genom

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. a g a l i b s g n i n v Ö Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. Så här går övningarna till Här hittar du instruktioner för de olika övningarna. För att du enkelt ska

Läs mer

Minnesanteckningar Uppstartskonferens HT06

Minnesanteckningar Uppstartskonferens HT06 Minnesanteckningar Uppstartskonferens HT06 Märken och stegring... 2 Om ledare i kåren... 2 Belöningssystem... 2 Nya ledare... 2 Ny ledare, ej scout (ofta föräldrar)... 2 Scouter i kåren (seniorer)... 3

Läs mer

Använd häftet som stöd för att utbilda och utveckla idrottarna i din förening.

Använd häftet som stöd för att utbilda och utveckla idrottarna i din förening. Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Program roverforum 2015

Program roverforum 2015 Program roverforum 2015 Normkritisk scouting - Regnbågsscouterna Funderar du mycket på normer? Eller är det så att du aldrig har skänkt det en tanke? På Regnbågsscouternas workshop kommer vi att vrida

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Arbetsplan för Nykterhetsrörelsens

Arbetsplan för Nykterhetsrörelsens Arbetsplan för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 2012 Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Grundsyn och målsät Detta är de tankar, värderingar och idéer som ligger till grund för styrelsens arbete. Vart är

Läs mer

Lärarmaterial. Det skulle varit jag dansteater av Birgitta Egerbladh. VästmanlandsTeater

Lärarmaterial. Det skulle varit jag dansteater av Birgitta Egerbladh. VästmanlandsTeater VästmanlandsTeater Slottsgatan 11 722 11 Västerås Tel 021-470 41 00 skola@vastmanlandsteater.se vastmanlandsteater.se Lärarmaterial Det skulle varit jag dansteater av Birgitta Egerbladh Illustration: Malin

Läs mer

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Christoffer Bator, P13 Johanna Dolk, P11 Erik Hedin, M13 Gustav Johansson,

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Orgona förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Orgona förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Orgona förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef, pedagogisk samordnare och

Läs mer

Guldmedens Förskola. Lokal arbetsplan

Guldmedens Förskola. Lokal arbetsplan Guldmedens Förskola Lokal arbetsplan Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplanen för förskolan (Lpfö 98) är: Ett barn ÄR: nyfiket företagsamt lärande skapande Ett barn HAR: intressen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Under 2015 erbjöd Barnens Internet föräldraföreläsningar till samtliga lågstadieskolor samt till de daghem på Åland där föreläsningar inte genomfördes under 2014.

Läs mer

Motioner och propositioner + RauD:s svar Ting2011

Motioner och propositioner + RauD:s svar Ting2011 Motioner och propositioner + RauD:s svar Ting2011 Motion anga ende scoutmetoden Jag är av den uppfattningen att all scouting bör ske enligt scoutmetoden. Scoutmetoden är sju olika punkter som alla bör

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola

SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola 2014-2015 Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2014-2015 Algutsrums förskola 5 avdelningar 1 Förskolans värdegrund och uppdrag Att skapa

Läs mer

Scouternas program. Programförklaring

Scouternas program. Programförklaring Scouternas program Programförklaring 2Programförklaring Scouternas programförklaring Det här dokumentet är programförklaringen för scoutförbundens gemensamma program. Programförklaring är grunden för programmet

Läs mer

1. Vi erbjuder våra barn en meningsfull fritid. Den största delen av den planerade verksamheten är frivillig.

1. Vi erbjuder våra barn en meningsfull fritid. Den största delen av den planerade verksamheten är frivillig. TALLBACKASKOLANS FRITIDSHEM ÅK 1 2013/2014 Mål för fritidshemmet 2013-2014 1. Vi erbjuder våra barn en meningsfull fritid. Den största delen av den planerade verksamheten är frivillig. 2. Alla barn känner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03 Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar LIKABRHANDLINGSPLAN - plan mot kränkande behandling INLEDNING

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. 2012-2013 Skattkammarens förskola Förskolechef

Systematiskt kvalitetsarbete. 2012-2013 Skattkammarens förskola Förskolechef Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Skattkammarens förskola Förskolechef 1 2 Innehåll 1 Uppföljning, utvärdering och utveckling (kap.2.6 Lpfö 98 reviderad 2010) 4 2 Redovisning av särskilda insatser

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Att lära sig läsa. Tips för en mjukstart på läsresan FRONT COVER

Att lära sig läsa. Tips för en mjukstart på läsresan FRONT COVER Att lära sig läsa Tips för en mjukstart på läsresan FRONT COVER 1 Det börjar hemma Text: Liv Engen Förut brukade man säga: Vi försöker hålla igen så gott det går; läsinlärningen får vara skolans jobb.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FÖRSKOLEKLASSEN Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor 2010-05-12 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande sidan 6 Förskola

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

PEDAGOGMATERIAL till föreställningen Peka Trumma Dansa Urpremiär december 2014

PEDAGOGMATERIAL till föreställningen Peka Trumma Dansa Urpremiär december 2014 PEDAGOGMATERIAL till föreställningen Peka Trumma Dansa Urpremiär december 2014 www.teatertre.se / 08-669 00 60 Peka Trumma Dansa är en rytmisk, rörlig och rolig föreställning för de yngsta, fritt efter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Arbetsplan 2006 2007 Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! Foto:Torkel Edenborg För alla oss som på något sätt är verksamma inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund innebär ett

Läs mer

Lärande & utveckling. www.karlskoga.se

Lärande & utveckling. www.karlskoga.se Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Förskolan Blåklinten Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning)

Läs mer

Kärrtorps scoutkår. Stegringsplan och märkessystem

Kärrtorps scoutkår. Stegringsplan och märkessystem Kärrtorps scoutkår Stegringsplan och märkessystem 1 Stegringsplan och märkessystem Kärrtorps scoutkårs guide för programplanering inom respektive gren med en successiv och genomtänkt stegring av kunskaper

Läs mer

Lärarhandledning. och dundermysteriet ARBETETS MUSEUM 21 NOVEMBER 28 AUGUSTI 2016. I samarbete med Hyresbostäder, kolmårdens djurpark och swedbank

Lärarhandledning. och dundermysteriet ARBETETS MUSEUM 21 NOVEMBER 28 AUGUSTI 2016. I samarbete med Hyresbostäder, kolmårdens djurpark och swedbank Lärarhandledning och dundermysteriet ARBETETS MUSEUM 21 NOVEMBER 28 AUGUSTI 2016 I samarbete med Hyresbostäder, kolmårdens djurpark och swedbank Inledning Den här lärarhandledningen kopplar till utställningen

Läs mer

10 Roverscoutlotsens handbok

10 Roverscoutlotsens handbok 10 Roverscoutlotsens handbok Grattis! Du har tagit emot den viktiga uppgiften att handleda ungdomar i livet. Lycka till! En roverscout är 18 22 år gammal. Roverscouten börjar ta kontroll över sitt eget

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Avdelningen Blåbäret

Avdelningen Blåbäret Avdelningen Blåbäret På avdelningen blåbär så har vi 25 barn 1 5 åringar och fyra pedagoger. Vi har 11 flickor och 12 pojkar. En dag på avdelningen Blåbär Kommer man innan 8.00 på morgonen så går man till

Läs mer

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Innehåll Inledning 2 Äppelbo förskola 2 Personal 3 Kontaktuppgifter 3 Presentation 3 Vision 4 Barnsyn och Förhållningssätt 4 Arbetssätt 5 Miljö 5 Rutiner 7 Dagsschema

Läs mer

Rannsaka dina julkänslor och designa din egen julstämning.

Rannsaka dina julkänslor och designa din egen julstämning. Rannsaka dina julkänslor och designa din egen julstämning. Tycker du som jag att känslor är ett knepigt kapitel. Vi är i så fall inte ensamma. Vi tillhör en hel generation som upplever rädsla för och okunskap

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Verksamhetsplanering, läsåret 2015-2016. Trappgränds montessoriförskola

Verksamhetsplanering, läsåret 2015-2016. Trappgränds montessoriförskola Verksamhetsplanering, läsåret 2015-2016. Trappgränds montessoriförskola Solgläntan Solgläntan är en småbarnsavdelning med 16 barn ht-15 i åldrarna ett - tre år. Personalen består from okt 2014 av en förskollärare/

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Enskede 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Enskede 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Enskede 2015/2016 På Kunskapsskolan Enskede värnar vi om oss själva och varandra samt bemöter alla med respekt. Vi är även måna om

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform Kommunikationsplattform Alla bilder i de*a dokument är skissbilder och rä5gheterna är o7a begränsade. Använd all:d bilder från vår bildbank eller bilder som ni själva har tagit eller köpt rä*en :ll. Det

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 Inledning Arbetet med denna verksamhetsplan har genomförts med Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10) som underlag. Vår vision Att ha den mest lustfyllda och lärorika verksamheten

Läs mer

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA Idrottsvägen 19 b 195 32 Märsta 591 264 19, 6423, 6424 och 64 33 ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2 (10) Vision På Tingvalla

Läs mer

Arbetsplan för Förskolan Tegelslagaren Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Förskolan Tegelslagaren Läsåret 2015/2016 150630 Arbetsplan för Förskolan Tegelslagaren Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer