Terminalen för bussarna från Nacka och Värmdö. Tor Edsjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Terminalen för bussarna från Nacka och Värmdö. Tor Edsjö"

Transkript

1 Terminalen för bussarna från Nacka och Värmdö Tor Edsjö

2 Bussterminalen i Katarinaberget är ett projekt som påverkar allt öster om bron. 19 m under Katarinavägen 2

3 Bussterminalen föreslås ligga i Katarinaberget, 19 m under Katarinavägen

4 Berget över terminalen bärs upp av 22 bergpelare som är 10 x 15 m. Läget inne i berget gör terminalen större än vad den borde vara

5 Från och med år 2018 får bussarna från Nacka och Värmdö en provisorisk terminal på Stadsgårdskajen Den kan bli kvar till år 2027 eller längre. 5

6 År kommer den nya bron vara på plats. Biltunnelns västra del är klar. Tunneln kan dock ännu inte användas. Stadsgårdsleden går i kulvert under brofästet. Saltsjöbanans station ligger kvar i Henriksdal

7 Bussterminalen i Katarinaberget 250% större än en bussterminal i fria luften med samma kapacitet. Det blir dyrt och obekvämt. Blir den bra?

8 Bild: Tor Edsjö Tillfarten är 300 m lång. 150 m nedsänkt ramp, öppen uppåt. 150 m tunnel. Bussarna går i vänstertrafik. Nödutgångsfält finns i en del av tunneln, markerat med rött. Utrymning förutsätter att bussar först körs ut. När utgående trafik är avvecklad finns körbanan för utgående trafik att tillgå för utrymning skriver WSP i detaljplanens säkerhetskoncept. 8

9 Det kan finnas upp till 700 personer i infarten. Det skulle enligt brandskyddsbeskrivningen finnas ett utrymningsfält med bredden 1.2 m. Men det blev en 0,5 m bred upphöjning mellan bussarna. Detaljplanebeskrivningen hävdar felaktigt att det finns en 1,5 m bred utrymningsväg

10 Sektion G G genom tunnel med två körfält i samma riktning. Se sektionsmarkering på bild 9och 10. En utrymning blir omöjlig eftersom det saknas utrymningsfält och det är trångt mellan bussarna. De 0,4 m breda upphöjningar som finns vid tunnelsidorna omöjliggör utrymning med barnvagn eller rullstol. Utrymning kan behövas vid motorstopp eller kollisioner mellan bussar. Utrymningsfält saknas Brandgas i tunneln trycks mot mynningen Om detta varit en statlig anläggning skulle det ha funnits en minst 1,2 m bred utrymningsväg. Brandgas i tunneln ska tryckas ut till tunnelmynningen. B 10

11 Bild: Tor Edsjö Pilarna visar utrymning. Man utrymmer från en brinnande buss genom att gå in i passagerarhallen. Rök följer med. Bussar kan blockera nödutgångar. 11

12 Det finns arton dubbla dörrpartier till busskörytan. Bilden visar att dörrarna i båda partierna kan stå öppna samtidigt. Det är omöjligt att ha slussar på samma sätt som i Cityterminalen. Både vid dagligt bruk och vid utrymning kommer båda dörrarna att stå öppna samtidigt när många människor ska passera. Ändå ska de enligt WSP hindra att avgaser tränger in i passagerarhallen. De ska stå emot tryckvågor och brandbelastning. De ska tjäna som nödutrymning i båda riktningarna och samtidigt hindra brandgaser att sprida sig mellan de två utrymmena. Hur dörrpartierna ska klara sina motsägelsefulla uppgifter är ännu inte klarlagt. 12

13 Utrymningen bland bussar blir kaotisk och nödutgångar kan vara blockerade. Rök, hetta, buller, nedströmmande sprinklervatten bidrar till kaos. Bildmontage: Tor Edsjö Utrymningen på bilden sker från påstigningsytan och från vänthallen (till höger i bilden) till nödutgång (till vänster i bilden). Bussarna befinner sig i det läge de var när larmet gick. Passagerarna ska hitta till nödutgången mellan de diagonalt uppställda bussarna. Hållplatsfickan är 3,7 m bred, bussen 2.6 m bred. Avståndet mellan bussarna är 1,1 m. En utgående buss har stannat framför nödutgången. Passagerarna måste därför gå mellan bussen och tunnelväggen för att nå fram till nödutgången. Avståndet mellan bussens sida och tunnelväggen är högst 1 m. Närmast väggen finns en 0,5 m bred refug. Den ca 1 meter breda yta mellan buss och tunnelvägg som är tillgänglig för utrymning är alltså delad i två nivåer. Den kommer att blockeras. 13

14 Brand i Filipstad den 19 december. När brandkåren kom till platsen brann 1 buss. 6 minuter senare brann 4 bussar. I Katarinaterminalen räknar man inte med att brand kommer att spridas från en buss till en annan, i varje fall inte innan alla hunnit ut

15 Luften Halterna av partiklar (PM 2,5 10,0) och kväveoxider (båda lika giftiga) i Stockholmsluften är mellan 20 och 50 ug/m3. Halterna i Peking är som värst 500 ug Halterna i Söderledstunneln är som värst 1800 ug. Halterna i bergterminalen har ej redovisats

16 Onsdag den 21 december undertecknades genomförandeavtalet mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad för ombyggnaden av Slussen Jag känner mig trygg med avtalet och sover verkligen gott om nätterna när jag vet vilka fantastiska medarbetare vi har som nu ska förvalta det och driva arbetet framåt. Vi har en spännande resa framför oss med Nya Slussen, säger Håkan Falk. Jonas Eliasson, trafikdirektör i staden. påminde den samlade skaran om avtalets historiska betydelse. Genom tiderna har Slussen varit en viktig plats i Stockholm och vart 100:e år har den byggts om för att anpassas till sin tids förutsättningar. Det är ett privilegium att få vara med här idag. Tillsammans ska vi inte bara bygga om en trafiklösning utan skapa en mötesplats för alla. Landstinget har köpt bergterminalen av staden för 1 miljard 891 miljoner kronor. 16

17 Bergterminalen bör inte byggas. Det behövs nytt läge för bussterminalen

18 Husen framför KF huset och Glashuset kan ersättas av en bussterminal

19 Skiss till bussterminal vid Katarinavägen

20 Beskrivning till idéskissen för terminal vid Katarinavägen Terminalen ligger ovanpå den planerade biltunneln. Biltunneln kan byggs som planerat. Viktoriaparken kan utföras som planerat. Saltsjöbanan kan återställas som planerat De kontorshus som planerats ligga framför KF huset och Glashusen utgår. Terminalens västra ände ligger i Katarinavägens nivå Resenärerna kommer till och reser från gatuplanet vid Katarinahissen Ankomst och avgångsplatser har regnskydd och vindskydd Vänthallar och service anordnas i KF husets bottenvåning Tillfart österifrån utgörs av en 130 m lång ramp utmed Saltsjöbanan. Rampen ansluter till en dubbelriktad bussgata fram till Tegelviken På rampens norra sida finns cykelbana och gångbana

21 Terminal vid Katarinavägen med tillfart m2 Terminal i Katarinaberget med tillfart och anslutningar m

22 Husen bakom Katarinahissen försvinner och ersätts av bussterminalen. I övrigt blir bilden oförändrad. Biltunneln kan förbättras. Saltsjöbanan blir som planerat

23 Jämförelse mellan bergterminal och en terminal i fria luften Bergterminalen blir 250% större än en terminal i fria luften. Skälet till detta är anpassningen till bergets förutsättningar samt de långa anslutningarna Bergterminalen ger längre gångavstånd Den blir mycket dyrare Bygget tar längre tid Riskerna är stora vid brand i det slutna bergrummet Utrymningsmöjligheterna i bergrummet är dåliga Luftkvalitén blir mycket bättre i en terminal i fria luften

Jämförelse mellan Katarinaterminalen och bussterminalen i SLUSSEN plan B

Jämförelse mellan Katarinaterminalen och bussterminalen i SLUSSEN plan B ARBETSGRUPPEN FÖR 2013-01-31 rev. 2013-09-17 SLUSSEN plan B www.slussenplanb.nu Jämförelse mellan Katarinaterminalen och bussterminalen i SLUSSEN plan B Sammanfattning Vid högtrafik år 2030 kommer man

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B Faktakällor: Stockholm stads information på www.stockholm.se/slussen för plan A och plan B s information på www.slussenplanb.nu från november 2014. Riksintresse

Läs mer

Överklagande av detaljplan för bussterminal i Katarinaberget, Dnr

Överklagande av detaljplan för bussterminal i Katarinaberget, Dnr 1 är en partipolitiskt och religöst obunden förening, grundad 1969, med både enskildapersoner och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö.

Läs mer

Din resa via Slussen

Din resa via Slussen Din resa via 2025 s 2 har varit i bruk i 80 år och behöver göras om från grunden. Nya kommer att få ökad kapacitet att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön. Det minskar risken för översvämningar

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Begäran om Transportstyrelsens tillsyn av bussterminalen i Katarinaberget i Stockholm från resenärssäkerhetens synpunkt

Begäran om Transportstyrelsens tillsyn av bussterminalen i Katarinaberget i Stockholm från resenärssäkerhetens synpunkt Refo skr 2019-03 Transportstyrelsen 601 73 Norrköping Begäran om Transportstyrelsens tillsyn av bussterminalen i Katarinaberget i Stockholm från resenärssäkerhetens synpunkt Resenärsforum är kollektivresenärernas

Läs mer

Utkast /TE. Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen, Fleminggatan 4 Box Stockholm. Stockholm

Utkast /TE. Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen, Fleminggatan 4 Box Stockholm. Stockholm Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen, Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Utkast 2016-07-04/TE Stockholm 2016-07-.. Synpunkter på förslag till ny detaljplan och ny fastighetsbildning (3D)

Läs mer

DEN NYA BUSSTERMINALEN I SLUSSEN: UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR

DEN NYA BUSSTERMINALEN I SLUSSEN: UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR BERGTEKNIKDAGEN 21 MARS DEN NYA BUSSTERMINALEN I SLUSSEN: UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR Muaz Alzouby, WSP Sverige AB Andreas Ehlis, WSP Sverige AB Abstrakt För att möta Stockholms kontinuerliga utveckling kommer

Läs mer

Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för. SLUSSEN plan B och Stadens förslag. Richard Murray SLUSSEN plan B

Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för. SLUSSEN plan B och Stadens förslag. Richard Murray SLUSSEN plan B Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för och Stadens Richard Murray Presentation 6 februari 2013 jämfört med Stadens Byggtid 4½ år istället för 8 år Byggkostnad 5 mdr istället för 8 mdr + bussterminalen

Läs mer

PM Omfattning av ny bussterminal i Katarinaberget

PM Omfattning av ny bussterminal i Katarinaberget Dokumentnamn Projekteringsskede Delområde omfattning_ver 5160707 SYSTEMHANDLING Övergripande Entreprenad - Ansvarig part Konstruktör Pia Ström Sjöberg Upprättad datum PM Omfattning av ny bussterminal i

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen

Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen 1(4) Slussen Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 10 0577 Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen Bakgrund Miljöpartiet

Läs mer

Information avseende Slussen - lägesredovisning november 2012

Information avseende Slussen - lägesredovisning november 2012 Stockholms läns landsting Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-11-02 1(5) Identitet TN 1211-0235 Handläggare: Johan von Schantz 08-686 3877 STYRELSESAMMANTRÄDE 2011-11- 1 3 Information avseende Slussen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen, del av fastigheten Södermalm 7:87 m fl.

Startpromemoria för planläggning av ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen, del av fastigheten Södermalm 7:87 m fl. STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (13) 2011-03-17 Handläggare: Martin Schröder Tfn 08-50826628 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av ny bussterminal för

Läs mer

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: BAKKANTSUTRYMNING I KÖPCENTRA Syfte: Indata: Resultat: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5:332 i

Läs mer

Trafikförbättrande åtgärder Stockholms största trafikförbättrande åtgärder som medför påverkan under 2016

Trafikförbättrande åtgärder Stockholms största trafikförbättrande åtgärder som medför påverkan under 2016 Trafikförbättrande åtgärder 2016 Stockholms största trafikförbättrande åtgärder som medför påverkan under 2016 Koordinering i Stockholm TSA-bild Skärmdump ur det s.k. TSA-verktyget Regional trafikgrupp

Läs mer

Nya Slussen Hantering av brand och olyckslaster. Lisa Jacobsson, Bitr. projektchef Bo Wahlström, Teknisk specialist Brandskydd

Nya Slussen Hantering av brand och olyckslaster. Lisa Jacobsson, Bitr. projektchef Bo Wahlström, Teknisk specialist Brandskydd Nya Slussen Hantering av brand och olyckslaster Lisa Jacobsson, Bitr. projektchef Bo Wahlström, Teknisk specialist Brandskydd Innehåll Presentation av projektet Stadsgårdsledstunneln Bussterminalen i Katarinaberget

Läs mer

Bilaga 1. Resonemang kring regelverken

Bilaga 1. Resonemang kring regelverken Bilaga 1. Resonemang kring regelverken Bilaga till skrivelse till Transportstyrelsen angående den planerade Katarinaterminalen i Stockholm. Definition av tunnel I Transportstyrelsens föreskrift (2015:27)

Läs mer

Jag anser att det finns flera moment i systemhandlingarnas riskutredningar och utrymningsplaner som kan ifrågasättas. Framför allt följande:

Jag anser att det finns flera moment i systemhandlingarnas riskutredningar och utrymningsplaner som kan ifrågasättas. Framför allt följande: Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen, Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Stockholm den 7 juli 2016 Tor Edsjö Arkitekt och stadsplanerare Synpunkter på förslag till ny detaljplan och ny fastighetsbildning

Läs mer

Frågor och svar till FAQ på hemsida

Frågor och svar till FAQ på hemsida Stadsbyggnadskontoret Fredrik Meurling PM Sida 1 (16) 2016-06-13 Frågor och svar till FAQ på hemsida Innehåll Frågor och svar till FAQ på hemsida 1 Innehåll 1 Kollektivtrafik 1 Plan 4 Tillgänglighet 10

Läs mer

Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för. SLUSSEN plan B och Stadens förslag. Richard Murray SLUSSEN plan B

Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för. SLUSSEN plan B och Stadens förslag. Richard Murray SLUSSEN plan B Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för och Stadens Richard Murray Presentation 12 december 2012 jämfört med Stadens Byggtid 4½ år istället för 8 år Byggkostnad 5 mdr istället för 8 mdr + bussterminalen

Läs mer

Cirkulationsplats i Bollebygd

Cirkulationsplats i Bollebygd 1 PM 2013:45 Joachim Karlgren Björn Sax Kaijser 2014-01-13 Cirkulationsplats i Bollebygd Förslag på utformning av ny tillfart Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46

Läs mer

Nästa Slussen. Fler mötesplatser Mer plats för gående, cyklister och kollektiv trafik Rent dricksvatten

Nästa Slussen. Fler mötesplatser Mer plats för gående, cyklister och kollektiv trafik Rent dricksvatten Nästa Slussen Fler mötesplatser Mer plats för gående, cyklister och kollektiv trafik Rent dricksvatten Nästa Slussen nu börjar det Efter 80 år är Slussen i mycket dåligt skick. Stora problem med grundläggningen,

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden

Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Alingsås kommun Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Göteborg 2016-03-21 Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Datum 2016-03-21 Uppdragsnummer 1320000906-012 Utgåva/Status Förhandskopia

Läs mer

N Y R É N S T Y R É N S E L U K A J P L A N A L T. B Ö J D B R E D B R O J U N I N Y A S L U S S E N

N Y R É N S T Y R É N S E L U K A J P L A N A L T. B Ö J D B R E D B R O J U N I N Y A S L U S S E N N Y R É N S T Y R É N S E L U K A J P L A N A L T. B Ö J D B R E D B R O 11 Mälarsidan. Den breda rampen från Sjöbergsplan leder till mellannivån och vidare upp till torgnivån. Gallerian/Terminalen Endast

Läs mer

TRAFIKEN I SLUSSEN. Projekt Nya Slussen jämförd med moderniserad återuppbyggnad Kronborg Trafikkonsult AB

TRAFIKEN I SLUSSEN. Projekt Nya Slussen jämförd med moderniserad återuppbyggnad Kronborg Trafikkonsult AB TRAFIKEN I SLUSSEN Projekt Nya Slussen jämförd med moderniserad återuppbyggnad 2015-05-26 Kronborg Trafikkonsult AB Projekt Nya Slussen samlar trafiken till en bro. Det blir tre plankorsningar, varav en

Läs mer

Trafikutredning för detaljplan Eskilshem 4:1 del av, Kapellbacken

Trafikutredning för detaljplan Eskilshem 4:1 del av, Kapellbacken Stadsbyggnadsnämnden Datum 1 (7) Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Johan Örn, 016-710 54 79 Trafikutredning för detaljplan Eskilshem 4:1 del av, Kapellbacken I samband med exploatering öst om

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Yttrande över utställd detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen

Yttrande över utställd detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen 1 (2) Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-01-31 TN 1202- Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Yttrande över utställd detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen Bakgrund

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5.332 finns för Vk 4 (hotell).

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna i Katarinaberget invid Slussen

Startpromemoria för planläggning av ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna i Katarinaberget invid Slussen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (14) 2014-08-22 Handläggare Martin Schröder Telefon 08-508 26 628 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av ny bussterminal

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

B - PM Bergteknik. Analys av teknisk och administrativ schaktgräns ovanför tunnlar tillhörandes Södra Länken. Uppdrag nr. 18U1660

B - PM Bergteknik. Analys av teknisk och administrativ schaktgräns ovanför tunnlar tillhörandes Södra Länken. Uppdrag nr. 18U1660 B - PM Bergteknik Analys av teknisk och administrativ schaktgräns ovanför tunnlar tillhörandes Södra Länken Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Mall: VS-14176 Version: 3.0 Status:

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? 2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig

Läs mer

Genomförandeavtal med SLL - Planskild korsning Enebybergs station

Genomförandeavtal med SLL - Planskild korsning Enebybergs station DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Klicka här för att ange text. Genomförandeavtal med SLL - Planskild korsning Enebybergs station Ärende Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting, SLL, har

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Information om driftsättningen av den tillfälliga bussterminalen vid Slussen

Information om driftsättningen av den tillfälliga bussterminalen vid Slussen 1(6) Karin Svingby 08-6863033 karin.svingby@sll.se Trafiknämnden 2018-04-10, punkt 21 Information om driftsättningen av den tillfälliga bussterminalen vid Slussen beskrivning Under våren 2018 driftsätts

Läs mer

Utredning om en permanent koppling för gående mellan Katarinavägen och Stadsgårdskajen. Svar på uppdrag från kommunstyrelsen (Tk + Explk + Sbk)

Utredning om en permanent koppling för gående mellan Katarinavägen och Stadsgårdskajen. Svar på uppdrag från kommunstyrelsen (Tk + Explk + Sbk) Exploateringskontoret Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Handläggare Exploateringskontoret Pia Ström Sjöberg Stora Projekt 08-508 264 84 Stadsbyggnadskontoret Fredrik Meurling Planavdelningen 08-508

Läs mer

Ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka Centrum

Ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka Centrum PM trafik NACKA KOMMUN Ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka Centrum Bilaga till detaljplan Stockholm 2010-09-21 KFKS 2007/12 214 Projekt 9214 Ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka Centrum PM trafik Datum 2010-09-21

Läs mer

Remiss från Stadsbyggnadskontoret, S-Dp Förklara beslutet omedelbar justerat.

Remiss från Stadsbyggnadskontoret, S-Dp Förklara beslutet omedelbar justerat. MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2011-05-30 Handläggare: Anette Jansson Telefon: 08-508 28 820 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden MHN 2011-06-14 p. 25 Inbjudan till samråd om

Läs mer

RAPPORT. Slussen Bussterminal VISSIM STOCKHOLMS STAD TRAFIKKONTORET

RAPPORT. Slussen Bussterminal VISSIM STOCKHOLMS STAD TRAFIKKONTORET STOCKHOLMS STAD TRAFIKKONTORET Slussen Bussterminal VISSIM Beläggning av avlämnings- och upphämtningsbusshållplatser under olika tider på dagen (kl. 06:00 till 22:00) UPPDRAGSNUMMER 7001606000 SWECO SOCIETY

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Nya Slussen. Fler mötesplatser Mer plats för gående, cyklister och kollektiv trafik Rent dricksvatten och minskad översvämningsrisk

Nya Slussen. Fler mötesplatser Mer plats för gående, cyklister och kollektiv trafik Rent dricksvatten och minskad översvämningsrisk Nya Slussen Fler mötesplatser Mer plats för gående, cyklister och kollektiv trafik Rent dricksvatten och minskad översvämningsrisk drottning kristinas sluss Den allra första Slussen, Drottning Kristinas

Läs mer

Ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka Centrum

Ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka Centrum Ramböll Sverige AB --- Nacka kommun Ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka Centrum Bilaga till detaljplan Utgåva 3 KFKS 2007/12 214 Projekt 9214 Nacka Kommun Ny förbindelse Kvarnholmen - Nacka Centrum Bilaga

Läs mer

TRAFIK, INRE HAMNEN NORRKÖPING

TRAFIK, INRE HAMNEN NORRKÖPING PM TRAFIK, INRE HAMNEN NORRKÖPING 2017-06-02 Tyréns Norrköping Susanna Davidsson Anneli Bellinger GRANSKNING 2017-06-02 1 UPPDRAG Tyréns har på uppdrag av och i dialog med Norrköpings kommun, utrett möjlig

Läs mer

Nya Slussen bryter mot Plan- och bygglagen (PBL)? Skrivelse från kommunstyrelsens, stadsbyggnads- och exploateringsnämndens,

Nya Slussen bryter mot Plan- och bygglagen (PBL)? Skrivelse från kommunstyrelsens, stadsbyggnads- och exploateringsnämndens, PM 2011: RIII (Dnr 326-1452/2011) Nya Slussen bryter mot Plan- och bygglagen (PBL)? Skrivelse från kommunstyrelsens, stadsbyggnads- och exploateringsnämndens, trafik- och renhållningsnämndens samt stadsdelsnämnden

Läs mer

Trafikanalys av Backavägen med mikrosimulering

Trafikanalys av Backavägen med mikrosimulering 1 (10) PM Trafikanalys av Backavägen med mikrosimulering Ansvarig mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning mikrosimulering: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Sebastian Hasselblom Sandra

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm Stockholms läns Bussbranschförening 2015-05-28 Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm - Redovisning av problem och angelägna förbättringar i väginfrastrukturen Publikation gjord

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2017-02-10 REVIDERING 2017-04-21 Kommentarer I revideringen

Läs mer

Delen Jakobsberg. Beskrivningen omfattar sträckan från strax norr. sen för Jakobsberg. Korridorernas namn och indelning

Delen Jakobsberg. Beskrivningen omfattar sträckan från strax norr. sen för Jakobsberg. Korridorernas namn och indelning 5. A LT E R N AT I V Korridorernas namn och indelning Delen Jakobsberg Kallhäll Jakobsberg Kista Vattmyran Barkarby Spånga Ulriksdal Solna Sundbyberg Tomteboda Beskrivningen omfattar sträckan från strax

Läs mer

Tillfällig övernattning Skäligt brandskydd

Tillfällig övernattning Skäligt brandskydd Tillfällig övernattning Skäligt brandskydd Om övernattning sker någon enstaka gång i en ej brandskyddsmässigt anpassad lokal kallas det för tillfällig övernattning. När övernattning sker i lokaler som

Läs mer

Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska

Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska 1 Detta är Förbifart Stockholm Den nya vägen Förbifart Stockholm kommer att gå från Kungens Kurva söder om Stockholm till Häggvik norr om Stockholm.

Läs mer

Exploateringsavtal med Vasakronan Fastigheter AB avseende Nattugglan 14 på Södermalm

Exploateringsavtal med Vasakronan Fastigheter AB avseende Nattugglan 14 på Södermalm Dnr E2018-00449, Dnr T2018-00760 Sida 1 (6) 2018-03-21 Handläggare Exploateringskontoret Maria Jäger 08-508 266 78 Trafikkontoret Tom Ekman 08-508 261 43 Till Exploateringsnämnden 2018-04-19 Trafiknämnden

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Överenskommelse med fastighetsägare i samband med ombyggnad av Kvarnholmsvägen på Finnbodasidan

Överenskommelse med fastighetsägare i samband med ombyggnad av Kvarnholmsvägen på Finnbodasidan 2014-05-12 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2013/478-052 (KFKS 2013/742-040) Tekniska nämnden Överenskommelse med fastighetsägare i samband med ombyggnad av Kvarnholmsvägen på Finnbodasidan Förslag till beslut

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse

Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse Västra Valhallavägen Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse Grontmij Maj 2014 stockholm.se/vastravalhallavagen Datum 2014 05 09 VÄSTRA VALHALLAVÄGEN. Programutredning för ny bebyggelse PM.

Läs mer

SJÖSTADSHÖJDEN. Gata

SJÖSTADSHÖJDEN. Gata SJÖSTADSHÖJDEN Gata 2017-11-15 SJÖSTADSHÖJDEN Gata KUND Exploateringskontoret KONSULT WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880

Läs mer

AKTIVITETER VIKENSKOLAN

AKTIVITETER VIKENSKOLAN 2017-12-06 1 (5) AKTIVITETER VIKENSKOLAN DECEMBER 2017 FEBRUARI 2018 Här följer information kring vad som kommer att hända kring byggnationen av Nya Vikenskolan under december och fram till februari. Som

Läs mer

Nya Slussen. - från trafiklösning till mötesplats. Eva Rosman. The Capital of Scandinavia

Nya Slussen. - från trafiklösning till mötesplats. Eva Rosman. The Capital of Scandinavia Nya Slussen - från trafiklösning till mötesplats Eva Rosman The Capital of Scandinavia DROTTNING KRISTINAS SLUSS 1642 POLHEMSLUSSEN 1755 NILS ERICSON-SLUSSEN 1850 KARL JOHAN-SLUSSEN 1935 The Capital of

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

PM om kollektivtrafik som berörs av Marieholmstunneln

PM om kollektivtrafik som berörs av Marieholmstunneln Marieholmstunneln 1 (7) 2009-10-19 BILAGA PM om kollektivtrafik som berörs av Marieholmstunneln Göteborgs Stad har genom Trafikkontoret i PM 2009-09-07 beskrivit planerad trafikering som i framtiden direkt

Läs mer

KULTURFÖRVALTNINGEN. Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Kulturnämnden. Handläggare: Anna-Karin Ericson Telefon:

KULTURFÖRVALTNINGEN. Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Kulturnämnden. Handläggare: Anna-Karin Ericson Telefon: KULTURFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS STADSMUSE UM MED MEDELTIDSMUSEE T OCH STOCKHOLMSFORSKNINGE N SID 1 (5) 2011-06-01 Handläggare: Anna-Karin Ericson Telefon: 08-508 31 569 Till Kulturnämnden KuN 2011-06-14

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige.

Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Dnr Sida 1 (7) 2014-01-13 Handläggare Josefine Weinberg 08-508 263 51 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-03-20 Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Utredning beträffande totalbrand i villa,

Utredning beträffande totalbrand i villa, Sida 1 Datum 2011-10-25 Vår beteckning 500-2011-00826-1 Utredning beträffande totalbrand i villa,, Örebro. Upplysningar om händelsen Larmtid: 2011-07-26 kl. 02:00 Tisdag Adress: Objektstyp: Villa Startutrymme:

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Trafik-PM Fisksätra-sprinten/Skogsö-medeln

Trafik-PM Fisksätra-sprinten/Skogsö-medeln Trafik-PM Fisksätra-sprinten/Skogsö-medeln Fredagen den 3 maj & lördagen den 4 maj 2019 Det bästa sättet att ta sig till tävlingen är med Saltsjöbanan. Arenan ligger i Fisksätra och då det är mycket begränsade

Läs mer

Tillhör systemhandling Verifikationsdokument Utrymning via Serviceschakt

Tillhör systemhandling Verifikationsdokument Utrymning via Serviceschakt Filnamn AKF03-01-024-00_010 Projektnamn Skapat av Godkänt datum Rev Datum Västlänken Mikaela Warberg, Faveo 2014-03-21 Godkänt av Version TRV 2013/92336 Behnam Shahriari 1(9) _ Tillhör systemhandling 2014-12-01

Läs mer

SLUSSEN plan B. Bättre och snabbare - till en lägre kostnad

SLUSSEN plan B. Bättre och snabbare - till en lägre kostnad SLUSSEN plan B Bättre och snabbare - till en lägre kostnad En förnyelse av Slussen, genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar dag, men helt moderniserad. Arbetsgruppen

Läs mer

PM Trafik. Södra Årby. Tyréns - Arvid Gentele 1(13) Uppdragsnr: Rapportnr: Rev (): l tl t t\ut d i \T é T fik PM k t LGS d

PM Trafik. Södra Årby. Tyréns - Arvid Gentele 1(13) Uppdragsnr: Rapportnr: Rev (): l tl t t\ut d i \T é T fik PM k t LGS d 1(13) PM Trafik Södra Årby 20111031 Tyréns - Arvid Gentele 2(13) Inledning En ny stadsdel, Södra Årby, planeras i anslutning till Läggesta station. Området omfattar bostäder, verksamheter och samhällsservice.

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Indata: Resultat: Att uppfylla föreskriften BBR 5:332 trots att längre gångavstånd än det i tabell 5:332 angivna gångavståndet

Läs mer

Uppstart av planarbete i Sickla syftande till att tillföra mer kontor och verksamheter till Nacka och skapa en stark knutpunkt för kollektivtrafik

Uppstart av planarbete i Sickla syftande till att tillföra mer kontor och verksamheter till Nacka och skapa en stark knutpunkt för kollektivtrafik Uppstart av planarbete i Sickla syftande till att tillföra mer kontor och verksamheter till Nacka och skapa en stark knutpunkt för kollektivtrafik Atrium Ljungbergs idé för Sickla är att blanda olika typer

Läs mer

Åtkomlighet för Räddningstjänsten

Åtkomlighet för Räddningstjänsten PM Åtkomlighet för Räddningstjänsten Upprättad: 2012-10-24/ EM Diarienr: 2012/107-MBR-191 Reviderad: Godkänd av: Stellan Jakobsson Avdelningschef, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Inledning Detta

Läs mer

Området Vårvik med ny bro i Trollhättan Kompletterande simuleringar

Området Vårvik med ny bro i Trollhättan Kompletterande simuleringar Området Vårvik med ny bro i Trollhättan Kompletterande simuleringar 2018-09-19 Under våren 2018 genomfördes en trafikanalys för Vårvik (fd Knorren) och Hjulkvarnelund i Trollhättan (Trafikanalyser Vårvik

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholm Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar. Nyhetsklipp

Socialdemokraterna i Stockholm Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar. Nyhetsklipp Socialdemokraterna i Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar Nyhetsklipp Kritiken mot bussterminalen fäller nya Slussen Svenska Dagbladet 2012-03-18 22:14 2 Kommunen ska rädda bollhallen Länstidningen Södertälje

Läs mer

Remiss, skrivelse om att anpassa nya Slussen efter minskade trafikmängder

Remiss, skrivelse om att anpassa nya Slussen efter minskade trafikmängder STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2011-11-03 Handläggare: Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Till Stadsbyggnadsnämnden Remiss, skrivelse om att anpassa nya Slussen efter minskade trafikmängder

Läs mer

Utbyggnad av Stadsgårdshissen Motion (2015:18) av Joakim Larsson (M)

Utbyggnad av Stadsgårdshissen Motion (2015:18) av Joakim Larsson (M) Utlåtande 2015:123 RI (Dnr 106-634/2015) Utbyggnad av Stadsgårdshissen Motion (2015:18) av Joakim Larsson (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Motion (2015:18) av Joakim

Läs mer

UNDERRÄTTELSE Lars Fryxell m.fl../. Stockholms kommun angående detaljplan för bussterminal vid Slussen, del av Södermalm 7:87 m.fl.

UNDERRÄTTELSE Lars Fryxell m.fl../. Stockholms kommun angående detaljplan för bussterminal vid Slussen, del av Södermalm 7:87 m.fl. NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen UNDERRÄTTELSE 2017-10-26 Aktbilaga 132 Mål nr P 2576-17 Avdelning 3 Anges vid kontakt med domstolen Mottagare, se nedan Lars Fryxell m.fl../. Stockholms kommun

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

Nya Slussen. Fler mötesplatser Mer plats för gående, cyklister och kollektiv trafik Rent dricksvatten och minskad översvämningsrisk

Nya Slussen. Fler mötesplatser Mer plats för gående, cyklister och kollektiv trafik Rent dricksvatten och minskad översvämningsrisk Nya Slussen Fler mötesplatser Mer plats för gående, cyklister och kollektiv trafik Rent dricksvatten och minskad översvämningsrisk Drottning Kristinas sluss Den allra första Slussen, Drottning Kristinas

Läs mer

Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra

Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra JP Distribution AB UPPDRAGSNUMMER 2125293000 Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra Visualisering väg 77 österut. Tunnel under vägen öster

Läs mer

RAPPORT: Trafikutredning Gubbängsfältet - Revidering. WSP Samhällsbyggnad. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

RAPPORT: Trafikutredning Gubbängsfältet - Revidering. WSP Samhällsbyggnad. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr RAPPORT: Trafikutredning Gubbängsfältet - Revidering WSP Samhällsbyggnad Uppdragsnr: 10246877 2 (8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Frågeformulering... 4 2.1 C Örbyleden... 4 3 Inventering... 5

Läs mer

RESECENTRUM 1.4 RESECENTRUM 1.4 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER I CENTRUM IDESKISS 2013 09 19

RESECENTRUM 1.4 RESECENTRUM 1.4 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER I CENTRUM IDESKISS 2013 09 19 RESECENTRUM 1.4 JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER I CENTRUM NYA MÖJLIGHETER SYFTE MED LINKÖPINGS RESECENTRUM 1.4 NÅGRA KONSEKVENSER AV JÄRNVÄG I TUNNEL SOM JÄMFÖRELSE TILL BROALTERNATIVET Vi

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Etapp 1. Etapp 2. Stationsskärm 1,5 m över omgivande mark.

Etapp 1. Etapp 2. Stationsskärm 1,5 m över omgivande mark. Ny bro för dubbelriktad biltrafik ersätter den gamla bilbron i Skälbyvägens förlängning. Den nya bron ansluts i en första etapp till Enköpingsvägen och byggs bara i halva sin bredd. Barkarby station flyttas

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund. 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203

Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund. 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203 Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203 Innehållsförteckning Planbeskrivning HANDLINGAR 1 BAKGRUND OCH SYFTE 1 TIDIGARE

Läs mer

En bro för framtiden. Idéförslag

En bro för framtiden. Idéförslag En bro för framtiden Idéförslag Varför behövs en ny bro? Ända sedan början av 1800-talet har det funnits broförbindelser mellan Lidingö och Stockholm. Den nuvarande Gamla Lidingöbron stod färdig 1925 och

Läs mer

En bro för framtiden. Idéförslag

En bro för framtiden. Idéförslag En bro för framtiden Idéförslag Varför behövs en ny bro? Gamla brons historia Ända sedan början av 1800-talet har det funnits broförbindelser mellan Lidingö och Stockholm. Den nuvarande Gamla Lidingöbron

Läs mer

Trafikverket. och. Västra Götalandsregionen. och. Region Halland. och. Göteborgs Stad. och. Göteborgsregionens kommunalförbund PROJEKTAVTAL

Trafikverket. och. Västra Götalandsregionen. och. Region Halland. och. Göteborgs Stad. och. Göteborgsregionens kommunalförbund PROJEKTAVTAL Godkänt av ledningsgruppen för Västsvenska paketet 2017-09-01 Trafikverket och Västra Götalandsregionen och Region Halland och Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund PROJEKTAVTAL MARIEHOLMSTUNNELNS

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2016-02-10 REVIDERING Kommentarer Disposition och mått parkeringsplatser

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 2013-05-02 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 TN 2013/196-512 Förord Nacka kommuns Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet består av två dokument: Riktlinjer

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Västlänken Underlagsrapport Linjesträckningar

Västlänken Underlagsrapport Linjesträckningar BRVT 2006:03:09 2006-02-09 Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Västlänken en tågtunnel under Göteborg Underlagsrapporter 03 Byggskedet 04 Gestaltning 05 Grundvatten 06 Kapacitet

Läs mer