Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för. SLUSSEN plan B och Stadens förslag. Richard Murray SLUSSEN plan B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för. SLUSSEN plan B och Stadens förslag. Richard Murray SLUSSEN plan B"

Transkript

1 Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för och Stadens Richard Murray Presentation 6 februari 2013

2 jämfört med Stadens Byggtid 4½ år istället för 8 år Byggkostnad 5 mdr istället för 8 mdr + bussterminalen i Katarinaberget Kortare bytestider och mindre trafikstockningar

3 Nuvärde, 3,5% diskonteringsränta Stadens Rivning, byggande Stadens :8.000 mnkr, minus 510 mnkr som redan spenderats inkl. 30 mnkr för köpt tomt, minus 780 mnkr för bussterminal på Stadsgården, plus moms 25% och skattekostnad 30% plus mnkr plus skattekostnad 30% för bussterminal i Katarinaberget. Kostnaderna uppräknade resp. nedräknade till prisnivå 2013 (5% prisökning per år). Bussterminalen byggs på 4 år, Slussen på 8 år. Byggkostnaderna periodiseras därefter. Innefattar ej kostnader för evakueringar och sprängskador vid byggande av bussterminalen i berget. : mnkr plus moms plus skattekostnad 30% periodiserat på 4 år.

4 Störningar biltrafik under byggtid Stadens : Katarinavägen stängd i 4 år, inga förbindelser Stadsgårdsleden- Söder mälarstrand och Gamla stan i 8 år. : Provisoriska körvägar är planerade så att inte några störningar ska uppstå. Ändå uppstår vissa förlängningar av körsträckor. Byggtiden är 4½ år.

5 Slussen plan B Störningar busstrafik under byggtid Stadens : Katarinavägen stängd i 4 år, buss 2, 3, 53 och 77 tar omväg via Folkungagatan, Medborgarplatsen, Söderledstunneln, Hornsgatan, Slussen. Slussen plan B: Provisoriska broar leder trafiken runt byggarbetsplatsen under hela byggtiden.

6 Byte buss/saltsjöbana-buss/t-bana byggtid Stadens : Under bygget av terminalen i Katarinaberget är bussterminalen i 4 år placerad nedför KF-husen plus att Saltsjöbanans resenärer tvingas stiga om till skyttelbuss vid Londonviadukten. Detta ger längre bytestider än idag, dryga 5 min per omstigning resande per dag 2009 växer med 2,5% per år. Bytestiden värderas till 100 kr/timme. SLUSSEN Plan B: Under byggtiden 4 år ligger bussterminalen nedför KF-husen, dock något närmare än i stadens. Saltsjöbanans ändstation 200 m längre bort. Genomsnittlig bytestid är 3,5 minuter per omstigning.

7 Slussen plan B Drift- och underhåll inkl bussterminal Stadens : Samma drift- och underhållskostnad som idag, 55 mkr per år i 5 år. Därefter 65 mnkr i 15 år, när bussterminalen i Katarinaberget är färdig. Plus moms och skattekostnad. : Samma drift- och underhållskostnad som idag, 55 mnkr, såväl under byggtid som när anläggningen är färdig. Plus moms och skattekostnad.

8 Kommersiella lokaler Stadens : Försäljning av byggrätter för 900 mnkr och 70% vinst och kapitalkostnad vid ianspråktagande av m 2 à kr från år 9. Minus värdeminskning på kringliggande fastigheter på 180 mnkr. : m 2 av olika kvalitet, 1.000, och kr/m 2,70% vinst och kapitalkostnad, från år 5.

9 Byte buss/saltsjöbana-buss/t-bana färdig anläggning Stadens SLUSSEN Plan B Stadens : Längre gångväg och bytestid från Katarinaberget än idag år 6 till år 20, ca 6 min, värderad till 134 kr/tim, 2,5% ökning av resandeströmmen per år räknat från år Nivåskillnad 12 m=1 min. SLUSSEN Plan B: Bytestid 2,5 min år 5 till år 20.

10 Tidsförlust bil Stadens : Längre körväg Stadsgården/Söder mälarstrand till Munkbron 1 min samt tidsförluster i tre korsningar med rödljus, värderade till 100 kr per timme från år 7 till år 20, samma trafikvolym som idag. SLUSSEN Plan B: Längre körväg Skeppsbron-Stadsgårdsleden och Hornsgatan- Katarinavägen samt tidsförluster i två korsningar med rödljus från år 5 till år 20.

11 Tidsförlust kollektivtrafik Stadens : Samtliga stadsbussar förlorar tid i två korsningar med rödljus från år 7 till år 20. Resenärernas tid värderad till 60 kr/tim. Resandet ökar med 1,2% per år. SLUSSEN Plan B: Vissa stadsbussar förlorar några sekunder i två korsningar med rödljus, från år 5 till år 20. Dubbelriktad bussgata från Londonviadukten till Slussen spar 30 sekunder vid färd in mot stan.

12 Tidsförlust och besvär för gående 145 SLUSSEN Plan B Stadens : gående förlorar tid på trappa, utsätts för besvär att gå i trappa och förlorar tid vid väntan på slussning. Tid värderas till 134 kr/tim, besvär till 70 öre per passage. Beräknat för år 9 till år 20. Antalet gående ökar med 1,3% per år. Sannolikhet få vänta 1 min på slussning 10% under halva året. SLUSSEN Plan B: inga skillnader jämfört med idag.

13 Tidsförlust cykel 3 SLUSSEN Plan B Stadens : Sannolikhet 10% få vänta i genomsnitt 1 min vid broöppning under halva året cyklister per dag, ingen ökning antas ske till Tiden värderas till 135 kr/tim. SLUSSEN Plan B: Ingen förändring jämfört med idag.

14 Tidsvinst ny cykelförbindelse Stadens : Ny cykelbro Munkbron-Södermalmstorg förkortar restid med 0,7 min för cyklister per dag 2030, upp från år Värderas till 135 kr/tim. SLUSSEN Plan B: Ny cykelbro, öppnar 4 år tidigare än i stadens.

15 Rivning, byggande Störningar biltrafik under bygge Störningar busstrafik under bygge Byte buss/saltsjöbana-buss/t-bana byggtid Drift- och underhåll inkl. bussterminal Kommersiella lokaler Byte buss-buss/t-bana färdig anläggning Tidsförlust bil Tidsförlust/-vinst kollektivtrafik Tidsförlust och besvär för gående 145 Tidsförlust cykel 3 Tidsvinst ny cykelförbindelse SUMMA SAMHÄLLSEKONOMISK KOSTNAD

16 Ytterligare aspekter Trafikstörningar övrig trafik på kringliggande gator Stadens - - Evakueringar och sprängskador vid bygge av bussterminal i Katarinaberget - Miljöskador vid vattenbyggnad Miljöskador vid avtappning av Mälaren Slussen Plan B Stadens : Trafikstörningar på kringliggande gator ej med i beräkningen. Risk för sprängskador och dyra evakueringar när Katarinaberget sprängs ut. Alla befintliga kajer rivs, stora muddringsarbeten. Stora erosionsskador och kraftig ström i Saltsjön om all avtappning sker genom Slussen. : Inledningsvis byggs en skyddstunnel för trafiken på Stadsgårdsleden. Befintliga kajer behålls nästan helt. Förespråkar kompletterande kapacitetsökning för avtappning vid Hammarby och Södertälje slussar.

17 Sammanfattning 9,4 miljarder kronor lägre samhällskostnad än stadens Mindre trafikstörningar under byggtiden Halva byggtiden Bättre skydd mot höjd havsnivå Bevarar kulturhistorisk stadsmiljö

Bygg ut tunnelbanan till Nacka

Bygg ut tunnelbanan till Nacka 2010 : 6 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bygg ut tunnelbanan till Nacka Sammanfattning Tunnelbanan är den billigaste typen av kollektivtrafik vid höga passagerarflöden. Konsultföretaget

Läs mer

Ny syn på Slussen Sammanfattning

Ny syn på Slussen Sammanfattning Ny syn på Slussen Sammanfattning Ny syn på Slussen bygger på Stockholms naturgivna karaktär och skönhet. Vid Slussen förenas de stora vattenrummen över Riddarfjärden och Saltsjön och på samma plats möter

Läs mer

Nya Slussen. på väg mot ett Stockholm i världsklass. www.stockholm.se/slussen

Nya Slussen. på väg mot ett Stockholm i världsklass. www.stockholm.se/slussen Nya Slussen på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/slussen Nu bygger vi framtidens Slussen Varför bygga nytt? Efter 75 år behöver Slussen byggas om. Dagens konstruktion är i så dåligt

Läs mer

VIDD VY 7. SLUSSVY från munkbron mot terminalen och södermalm. VY 3 från öster

VIDD VY 7. SLUSSVY från munkbron mot terminalen och södermalm. VY 3 från öster VY 7 brons undersida, blank ljus terrazzo reflekterar solljus och från vattenspegeln SLUSSVY från munkbron mot terminalen och södermalm VY 3 från öster nya nedgångar i glas kopplar bussterminalen och stadsbussarna

Läs mer

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Joel Hansson 2012-11-19 Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Nollalternativet busstrafik på Lundalänken Sedan 2003 finns en högklassig bussbana mellan Lund C och Solbjer;

Läs mer

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 Uppdrag: 232291 Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning

Läs mer

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08 Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2 Innehåll Dagens trafik: 3 6 Ny tågtrafik: 7 9 Regionbuss: 10 27

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Teknik, gestaltning, kostnad 2009-03-25

Teknik, gestaltning, kostnad 2009-03-25 Spårbilar i Södertälje - En vision för hållbar stadstrafik Teknik, gestaltning, kostnad 2009-03-25 Förord Södertälje Kommun har uppdragit åt LogistikCentrum och WSP Samhällsbyggnad att förprojektera de

Läs mer

Ny högstadieskola i Skara kommun

Ny högstadieskola i Skara kommun Ny högstadieskola i Skara kommun Innehåll I det här presentationsmaterialet vill vi förklara och informera om vad investeringen i en ny högstadieskola på Teglagärdet innebär för Skara kommun. Vi kommer

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-12553-54 SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-12553-54 SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann Tfn 08-508 271 08 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Ersta 24 och Rabatten

Läs mer

Framtida kollektivtrafiksystem i Uppsala - förstudie

Framtida kollektivtrafiksystem i Uppsala - förstudie Framtida kollektivtrafiksystem i Uppsala - förstudie TRAFFIC AB RAPPORT 2009:54 VERSION 1.0 Framtida kollektivtrafiksystem i Uppsala förstudie Dokumentinformation Titel: Framtida kollektivtrafiksystem

Läs mer

Trafikkaoset i Stockholm

Trafikkaoset i Stockholm Nummer 2 Juli 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Fokus i valrörelsen Enklare regler Ja tack! Bygg ditt varumärke steg för att hitta

Läs mer

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-05 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 10 Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer

Läs mer

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kjell-Åke Berne Sehlberg Mary Rosenfors Ola Magnusson Johanna Alm Lena Jatko Kurt Wennberg Bengt Niska Leif Zetterberg

Läs mer

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 1 Inledning För att stimulera debatten kring Stockholmstrafiken har Naturskyddsföreningen låtit några experter dels granska ekonomin kring det s k Stockholmsavtalet

Läs mer

Hushållens ekonomi 2015

Hushållens ekonomi 2015 Hushållens ekonomi 2015 24 februari 2015 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för löntagare De flesta med ett arbete fortsätter att få det bättre även 2015. Många får mer kvar i plånboken efter att nödvändiga

Läs mer

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Inledning För att stimulera debatten kring Stockholmstrafiken har Naturskyddsföreningen låtit några experter dels granska ekonomin kring det s k Stockholmsavtalet

Läs mer

Behöver Sverige höghastighetsbanor?

Behöver Sverige höghastighetsbanor? Behöver Sverige höghastighetsbanor? Publicerad i RØST: Samferdsel, 2011:1 I Sverige har lobbyister i mer än tio år försökt övertyga regeringen om att bygga höghastighetsbanor mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

Fakta och myter om Peak Car

Fakta och myter om Peak Car Fakta och myter om Peak Car Text och produktion: Scantech Strategy Advisors 2014. Finns Peak Car? I samhällsdebatten förekommer ibland uttrycket Peak Car. Betydelsen av Peak Car varierar, men syftet är

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

Utblick Slussen. NY uppdatering april 2011. Förslag av ULF CHRISTERSON arkitekt SAR/MSA

Utblick Slussen. NY uppdatering april 2011. Förslag av ULF CHRISTERSON arkitekt SAR/MSA STADSMUSEET KF-HUSEN ALLHUSET saluhall, bibliotek, kontor KATARINAHISSEN KATARINAPLATSEN RYSSGÅRDEN FYRFILIG RAMP SÖDERMALMSTORG AULA KARL JOHANS TORG AMFITEATER KULTURLOKALER EVENEMANGSPLATS SCEN VINTERTRÄDGÅRD

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2. Kapitel 13 Operativa trafikeringskostnader för persontrafik

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2. Kapitel 13 Operativa trafikeringskostnader för persontrafik S Version 2015-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Kapitel 13 Operativa trafikeringskostnader för persontrafik G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 13

Läs mer

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ 10 förslag för en bättre infrastruktur i Stockholm för fler jobb och en bättre miljö Jessica Rosencrantz INNEHÅLL INLEDNING 3 1. STORSATSA PÅ TUNNELBANAN 5 2. BYGG EN RIKTIG RINGLED

Läs mer

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM C:\Users\SELJ17226\Desktop\Konsekvenser av elbussar i Stockholm_2.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10198560 1 (8) KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM PM - Kalkyl över elbussar i Stockholm

Läs mer

Konferens på Campus Väst i Lysekil onsdagen den 7 maj 2014

Konferens på Campus Väst i Lysekil onsdagen den 7 maj 2014 Version6, 2014-06-04 KvS Konferens på Campus Väst i Lysekil onsdagen den 7 maj 2014 Symposiet arrangerades av Näringslivscentrum i Lysekil i samarbete med Lysekils kommun och Västra Götalandsregionen.

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer