Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm"

Transkript

1 Stockholms läns Bussbranschförening Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm - Redovisning av problem och angelägna förbättringar i väginfrastrukturen Publikation gjord av Göran Forssén, sekreterare i Stockholms läns Bussbranschförening

2 Inledning och syfte med publikationen För all busstrafik är det väsentligt med en god framkomlighet. Tar det för lång tid att resa med buss, till följd av att bussen fastnar i köer, eller får köra omvägar, väljer resenärerna andra sätt att resa, till exempel med personbil, eller avstår resandet helt. Det är angeläget för hela samhället att det finns förutsättningar för att all busstrafik ska fungera på ett effektivt och miljöanpassat sätt i Stockholm. Beställningstrafiken med buss har sämre förutsättningar än linjetrafiken med buss. Det beror på att linjetrafiken med buss historiskt har prioriterats av Stockholm Stad och Stockholms läns Landsting med flera. Beställningstrafiken med buss är också ett kollektivt resande som har stor betydelse för Stockholm, ekonomiskt samt från miljö- och klimatsynpunkt med mera. Stockholms läns Bussbranschförening vill med denna publikation redovisa exempel på problem som beställningstrafiken med buss har i Stockholm. Syftet med redovisningen är att problemen ska uppmärksammas och att förbättringar ska komma till stånd. Det är även angeläget att förutsättningarna för beställningstrafiken med buss bättre beaktas vid planering och genomförande av byggoch anläggningsprojekt i Stockholm. Det gäller bl a ombyggnationen av Slussen samt utbyggnad av spårvägar. Framkomlighet, bussparkeringar och busslogistik I den stadsmiljö som Stockholm utgör är det ont om gatuutrymme och trångt. Det är många trafikantkategorier som behöver utnyttja det tillgängliga utrymmet. Det är självfallet inte möjligt att bredda gator och flytta hus hur som helst. Men det går att prioritera och förbättra förutsättningarna för beställningstrafiken med buss. 1

3 Generella åtgärder som bör vidtas A. Samma prioritet/förutsättningar som linjetrafiken med buss har bör även beställningstrafiken med buss ges. Det gäller möjligheten att utnyttja kollektivtrafikkörfält i Stockholms innerstad, möjligheter att få trafikera broar med nedsatt bärighet, få rätt att göra vänstersvängar m m som är tillåtet för bussar i linjetrafik men som är förbjuden för annan trafik. B. En översyn av bärighetsnedsättningen i Stockholms kommun bör genomföras. I princip i hela kommunen är det bärighetsklass 2 (BK 2) som gäller. Den högsta bärighetsklassen är BK 1, som gäller på absolut största delen av det allmänna vägnätet, dock inte i Stockholms kommun. Det är angeläget att det görs en översyn om det verkligen finns skäl att ha bärighetsrestriktioner i hela kommunen. C. Fler bussparkeringar bör anordnas. Det har under många år försvunnit bussparkeringar i Stockholm, som inte ersatts i motsvarande grad. Det är särskilt angeläget med fler bussparkeringar i närhet av stora besöksmål, t ex Stockholms Slott. D. Det bör finnas fler, för busspassagerarna attraktiva platser där det är möjligt att stanna bussen (i beställningstrafik) för att låta passagerare stiga av respektive stiga på bussen. E. Vid planering och ombyggnationer i Stockholm bör det tas ökad hänsyn till busstrafikens utrymmesbehov. Det är viktigt att gator och trafikanordningar utformas så att bussen får plats, att det finns fri höjd 4,5 meter, att det är möjligt att svänga med bussen, att det inte byggs refuger eller spårvägsanordningar som blir hinder för busstrafiken. 2

4 Exempel på problem för beställningstrafiken med buss i Stockholm Vasabron. Den har högsta tillåtna bruttovikt 12 ton, vilket innebär att bussar inte får trafikera bron. Bussar som kör linjetrafik för SL har dock dispens, men inte bussar i beställningstrafik. Se bild 1 och 2. Dalagatans bro över Kammakargatan. Den har högsta tillåtna bruttovikt 12 ton, vilket innebär att bussar inte får trafikera bron. Bussar som kör linjetrafik för SL har dock dispens, men inte bussar i beställningstrafik. Djurgårdsbrunnsbron. Den har högsta tillåtna bruttovikt 14 ton, vilket innebär att bussar inte får trafikera bron. Bussar som kör linjetrafik för SL har dock dispens, men inte bussar i beställningstrafik. Fiskartorpsvägens bro över Värtabanan. Den har högsta tillåtna bruttovikt 8 ton, vilket innebär att bussar inte får trafikera bron. Bussar som kör linjetrafik för SL har dock dispens, men inte bussar i beställningstrafik. Hästholmsvägens bro över Värmdövägen. Den har högsta tillåtna bruttovikt 12 ton, vilket innebär att bussar inte får trafikera bron. Bussar som kör linjetrafik för SL har dock dispens, men inte bussar i beställningstrafik. Stortorpsvägens bro över Forsån. Den har högsta tillåtna bruttovikt 12 ton, vilket innebär att bussar inte får trafikera bron. Bussar som kör linjetrafik för SL har dock dispens, men inte bussar i beställningstrafik. Kollektivtrafikkörfälten i Stockholms innerstad får inte utnyttjas av bussar i beställningstrafik. Det gäller således bland annat kollektivtrafikkörfälten på Strandvägen, Djurgården, Skeppsbron, Hamngatan, och Valhallavägen. Se bild 3, 4, 5, 6, 7. Hamngatan och Strandvägen. Där är det mycket trångt och svårmanövrerat för bussar i beställningstrafik, bl a för att det byggts spårväg. Samtidigt finns stort behov av att trafikera dessa gator. Se bild 3 och 7. Södra Blasieholmshamnen, utanför Nationalmuseum. Där är det trångt och svårmanövrerat med buss. Utefter kajen, vid sight-seeingbåtarna skulle det vara önskvärt med bättre möjligheter för bussar att stanna och släppa av respektive ta upp resenärer. Se bild 8. 3

5 Odengatan norrut är det i ett antal korsningar förbjuden vänstersväng. Förbudet att svänga vänster i korsningarna gäller för buss i beställningstrafik men inte för buss i linjetrafik. Det finns ett antal förbud i Stockholm som gäller för bussar i beställningstrafik, men inte bussar i linjetrafik. Ett ytterligare exempel är på Söder Mälarstrand, i riktning mot Hornstull, vid vänstersväng upp på Torkel Knutssonsgatan där det är förbud mot infart med fordon, men det gäller inte bussar i linjetrafik. Se bild 9 och 10. Vid Vasamuséet är det väldigt dåliga lösningar för busstrafiken. Det är alltså dålig busslogistik. Bussar kan inte mötas på vägen till muséet, vilket innebär att bussar fastnar som är på väg ut eller in till muséet och det blir tidvis mycket omfattande köer och trafikstörningar. Det är också underdimensionerat med parkeringsplatser för bussar i anslutning till muséet. Se bild 11 och 12. Slottet/Slottsbacken. Det är mycket dålig busslogistik på och i anslutning till Slottsbacken. Det finns endast ett fåtal på- och avstigningsplatser och de är belägna längst upp på Slottsbacken. Likaså är det mycket få parkeringsplatser för bussar i närheten av Slottsbacken. Se bild 13 och 14. Teatrar saknar generellt på- och avstigningsplatser för buss. Det gäller t ex utanför Oscars, Maxim och Intiman. Det är ont om parkeringsplatser för bussar i Stockholm, både vad gäller korttidsparkeringar och nattparkeringar. Och det gäller såväl på mark som Stockholms stad, Fastighetsverket respektive Djurgårdsförvaltningen förvaltar/är väghållare för. Se bild 15 och 16. 4

6 Bild 1. På Vasabron är det max tillåten bruttovikt 12 ton, vilket innebär att (stora) bussar inte får trafikera bron. Bild 2. På Vasabron har bussar som kör för SL dispens, men inte bussar i beställningstrafik. 5

7 Bild 3. Det är trångt och rörigt på Strandvägen. Här fastnar många bussar i beställningstrafik på väg till Djurgården. Det finns kollektivtrafikkörfält, men endast bussar i linjetrafik får utnyttja det. Bild 4. På Djurgårdsvägen finns kollektivtrafikkörfält, men det är endast tillåtet för bussar i linjetrafik, inte i beställningstrafik. Notera skylten till höger på bilden om att högsta tillåtna höjd på bussen är 3,5 meter, om bussen har öppet tak. Det beror på att kontaktledningarna för spårvagnarna inte är tillräckligt högt placerade. 6

8 Bild 5. Det är trång på Skeppsbron och rörigt. Kollektivtrafikkörfältet får utnyttjas endast av bussar i linjetrafik. Bild 6. Den trånga trafikmiljön på Skeppsbron medför förutom trängsel och att bussarna i beställningstrafik fastnar i köer, att det är riskfyllt för den stora mängden cyklister. 7

9 Bild 7. Det är trångt och rörigt på Hamngatan. Här fastnar många bussar i beställningstrafik, eller tvingas köra omvägar. I kollektivtrafikkörfältet får bussar i linjetrafik köra, inte bussar i beställningstrafik. Bild 8. I Södra Blasieholmshamnen utanför Nationalmuseum är det rörigt och trångt samt svårt att vända för bussar. Alternativet blir ofta att bussförarna får köra över till Skeppsholmen för att vända. 8

10 Bild 9. På Odengatan norrut i riktning mot Vallhallavägen är det förbjudet att svänga vänster i ett antal korsningar. Det gäller inte fordon i linjetrafik men bussar i beställningstrafik. Bild 10. Det finns många förbud i Stockholm som gäller för bussar i beställningstrafik men inte för bussar i linjetrafik ( SL-bussar ). Som här på Söder Mälarstrand vid vänstersväng upp på Torkel Knutssonsgatan. 9

11 Bild 11. Det är ont om bussparkeringar vid Vasamuséet. Bild 12. Det är mycket dålig busslogistik vid Vasamuséet. Det korkar igen när bussar som ska lämna muséet möter bussar som ska in till muséet. 10

12 Bild 13. Det är mycket trångt och dålig busslogistik vid Slottet/Slottsbacken. Det är få på- och avstigningsplatser och stor brist på parkeringsplatser för bussar i anslutning till Slottet. Bild 14. Långt upp på Slottsbacken finns en liten plats för på- och avstigning av bussar. Ännu längre upp finns en stor grusfyrkant som kanske är tänkt som boulebana. En klok och enkel åtgärd skulle vara att ta bort denna grusfyrkant och därigenom förbättra förutsättningarna för bussarna. 11

13 Bild 15. Det finns ett antal bussparkeringar, som här på Rålambshovsleden, men det är för få, och blir färre för varje år. Bild 16. Kungsbron är en bra plats att parkera bussar, med dess närhet till Cityterminalen och city. Det finns dock endast plats för ett fåtal bussar. 12

Projekt Kör- och vilotider status i svensk bussbransch

Projekt Kör- och vilotider status i svensk bussbransch 1 Rapport Projekt Kör- och vilotider status i svensk bussbransch Sveriges Bussföretag/Svenska Bussbranschens Riksförbund 11 januari 2015 2 SVBF/BR, GF 2015-01-11 Rapport Projekt Kör- och vilotider status

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss)

Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss) 1(55) Handläggare Pauline Sedin Fastställd av Anders Lindström Förvaltningschef TF Informationsägare Jens Plambeck Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss) 2(55) Innehållsförteckning

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

#barn. Temarapport om framtidens kollektivtrafiksresenärer

#barn. Temarapport om framtidens kollektivtrafiksresenärer #barn Temarapport om framtidens kollektivtrafiksresenärer #barn temarapport om framtidens kollektivtrafiksresenärer Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Strategisk utveckling, Analys Karolina

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Cykelfrämjandets Riksstyrelse Joakim Bjerhem Sekreterare Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Sammanfattning Cykelfrämjandet

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Stanna och parkera Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om felparkeringsavgift (1976:206) Förordning om felparkeringsavgift (1976:1128)

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Bussar och gupp PUBLIKATION 2008:XX. Utgångspunkter, avsikter och fakta

Bussar och gupp PUBLIKATION 2008:XX. Utgångspunkter, avsikter och fakta Bussar och gupp PUBLIKATION 2008:XX Utgångspunkter, avsikter och fakta Arbetsgruppen i projektet: Bengt R Johansson och Rolf Perlman, Arbetsmiljöverket, Janne Arvidsson, Bussarbetsgivarna, Lars Annerberg,

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Detta är en förenklad redovisning av Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Den kompletta

Läs mer

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05 Kungsbacka Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg 031-50 70 00 Ebbe

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp D Stadsbyggnad och bostäder Miljö och kollektivtrafik

Motioner och utlåtanden. Grupp D Stadsbyggnad och bostäder Miljö och kollektivtrafik Motioner och utlåtanden Grupp D Stadsbyggnad och bostäder Miljö och kollektivtrafik Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion D1Enkelriktade gator...5 Ulf Holmlund Utlåtande

Läs mer

Bygg ut tunnelbanan till Nacka

Bygg ut tunnelbanan till Nacka 2010 : 6 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bygg ut tunnelbanan till Nacka Sammanfattning Tunnelbanan är den billigaste typen av kollektivtrafik vid höga passagerarflöden. Konsultföretaget

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ 10 förslag för en bättre infrastruktur i Stockholm för fler jobb och en bättre miljö Jessica Rosencrantz INNEHÅLL INLEDNING 3 1. STORSATSA PÅ TUNNELBANAN 5 2. BYGG EN RIKTIG RINGLED

Läs mer

Transportplan Växjö kommun

Transportplan Växjö kommun Transportplan Växjö kommun Antagen 2014-10-21 1 Förord Växjö skall växa, från en småstad där man förväntas nå allt med bil, till en större och attraktivare stad med tydliga urbana kvaliter och täta regionala

Läs mer

Transportplan för Växjö kommun

Transportplan för Växjö kommun Transportplan för Växjö kommun Antagen av Växjö kommunfullmäktige 2014-10-21 Transportplan för Växjö kommun 1 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Om transportplanen 6 Syftet med transportplanen

Läs mer

Rapport RJ 2008:03. Tillbud till plankorsningsolycka mellan lastbil och resandetåg 2513 På Esplanaden i Sundbyberg, AB län, den 13 december 2007

Rapport RJ 2008:03. Tillbud till plankorsningsolycka mellan lastbil och resandetåg 2513 På Esplanaden i Sundbyberg, AB län, den 13 december 2007 ISSN 1400-5743 Rapport RJ 2008:03 Tillbud till plankorsningsolycka mellan lastbil och resandetåg 2513 På Esplanaden i Sundbyberg, AB län, den 13 december 2007 Dnr J-23/07 SHK undersöker olyckor och tillbud

Läs mer

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 -

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 - 3.1 Vägsystemet Det teoretiska trafikflödet som en vanlig tvåfältig väg klarar av är ca 1 500 fordon per timme i en riktning. Enligt de senaste mätningarna på sträckan Hällsviksvägen - Gossbydal visar

Läs mer

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg STADSLEDNINGSKONTORET 2015-04-30 Henrik Nordström DNR KS-0042/2015 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅD Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Drottninggatan som gårdsgata

Drottninggatan som gårdsgata Drottninggatan som gårdsgata En konsekvensanalys av omvandlingen från gata till gårdsgata av Drottninggatan i Göteborg Anders Ågren Innerstaden Göteborg AB 2006-08-14 Innehållsförteckning Inledning s.

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

BKN i Sveriges miljonprogram 2012

BKN i Sveriges miljonprogram 2012 BKN i Sveriges miljonprogram 2012 Analys av resultatet Carlos Rojas för Boverket, december 2011 Innehåll: 1. En tredjedel vill bo i en bostadsrätt och de äldre gör redan det 1. Flyttbenägenheten är alltid

Läs mer