Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef"

Transkript

1 Nationell konferens för politiker och chefstjänstemän i Stockholm november 2010 Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef riskkonsumenter Hur ser det ut 2015? Vad behövs? Mer för pengarna? Vad krävs av dig? Välkommen till en tvådagarskonferens som syftar till att inspirera politiker och chefstjänstemän att ta ett gemensamt ansvar för utvecklingen inom missbruksoch beroendevården. Konferensen kommer ge ökad kunskap inom området och presentera konkreta verktyg för utveckling, genomförande och uppföljning i arbetet. Huvudteman för konferensen: Brukarinflytande och brukarnas behov Kunskapsbaserade och kostnadseffektiva insatser Samverkan och ansvarsfördelning Strategisk planering konkret tillämpning Uppföljning och långsiktighet Kunskapsstöd och kvalitet Framåtblick - nya perspektiv. Boka in den 17 och 18 november i kalendern! För fortsatt erfarenhetsutbyte anordnas en gemensam konferensmiddag med underhållning på kvällen den 17 november. Anmälan kommer att kunna göras via anmälningsformulär på webbplatsen i april. Konferensavgiften blir 450 kr, exkl moms och inkluderar konferensmaterial och måltider. Gör en intresseanmälan redan nu! Mejla så får du en personlig inbjudan med anmälningslänk, när den finns färdig. Arrangör är Kunskap till praktik, ett utvecklingsarbete inom SKL, som arbetar med att förbättra den svenska missbruks- och beroendevården i enlighet med de nationella riktlinjerna och annan aktuell kunskap. Målet är att brukarna ska få bästa möjliga vård. utveckling av missbruks- och beroendevården

2 Framtidens riskbruk, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef PROGRAM 17 NOVEMBER Registrering och kaffe Gunborg Brännström, projektchef Kunskap till praktik, Sveriges Kommuner och Landsting och moderator Ted Bergdahl hälsar alla välkomna Ilija Batljan, (S) landstingsråd i Stockholms läns landsting och ordförande i beredningen för socialpolitik och individomsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, inleder konferensen Riskbruk, skadligt bruk, missbruk, beroende och samsjuklighet vad är vad? Agneta Öjehagen, professor i psykosocial forskning vid Lunds universitet, reder ut begreppen och ger klara definitioner på de olika benämningarna Kaffemingel Kartlägg situationen innan insatser genomförs Presentation av två fallbeskrivningar, därefter samtal kring kartläggning och behandling av respektive fall. Anette Voltaire, psykiatriker, Eskilstuna, en socialchef och AnnChristine Persson, alkohol- och drogterapeut, Söderhamns beroendecentrum Utredning som grund för insats och kvalitetssäkring Några reflektioner om att kartlägga, utreda och bedöma - för vem och varför? Presentation av några etablerade bedömningsinstrument för socialtjänsten och hälsooch sjukvården. Claudia Fahlke, legitimerad psykolog och professor i psykologi vid Göteborgs universitet Lunch på restaurang Cabaret i Folkets Hus Seminarier A om samarbete och samverkan. Välj ett av sex parallella seminarier. Se bifogad pdf Seminarier Kaffemingel Samverkan inveckling eller utveckling? Hinder och förutsättningar för lyckad samverkan. Vetenskapliga forskningsresultat varvas med konkreta pedagogiska lösningar. Berth Danermark, professor i sociologi vid Örebro universitet Debatt kring samverkan Paneldebatt med riks- och lokalpolitiker från de sju största partierna Middag på restaurang Cabaret i Folkets Hus För fortsatt erfarenhetsutbyte anordnas en gemensam konferensmiddag med underhållning på kvällen. Dörrarna öppnar 18:30. (Programmet fortsätter på nästa sida) Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Tfn: utveckling av missbruks- och beroendevården

3 Framtidens riskbruk, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef PROGRAM 18 NOVEMBER Bemötande som framgångsfaktor Vikten av ett bra bemötande ur ett brukarperspektiv. Hasse Arvidsson, alkohol och drogterapeut, Goodlife AB Metoder och tillämpning i praktiken Om evidensbaserade metoder och evidensbaserad praktik, och skillnaden dem emellan. Mats Fridell, professor i psykologi vid Lunds universitet Kaffemingel Brukarmedverkan ett vinna vinna koncept Varför är det bra med brukarmedverkan, hur kan den se ut på individ-, verksamhets- och strukturell nivå och vad krävs av en brukarrepresentant? Brukardialog kontra civil dialog var går gränsen? Gunvi Haggren, Verdandi Samtal kring brukarmedverkan. Hur lyckas man? Sonja Wallbom, RFHL. Tommy Strandberg, Beroendecentrum Örebro. Linnéa Darell (FP), kommunpolitiker Linköping. Gunvi Haggren, Verdandi Seminarier B om brukarinflytande och brukarmedverkan. Välj ett av sex parallella seminarier. Se bifogad pdf Seminarier Lunch på restaurang Cabaret i Folkets Hus Seminarier C om uppföljning på individ- och gruppnivå. Välj ett av sex parallella seminarier. Se bifogad pdf Seminarier Kaffemingel Mer för pengarna Hur kunskap om effekter av behandling kan förenas med ett ekonomiskt perspektiv. Karin Mossler, ekonom, analysfunktion på Socialdepartementet Nya former för att utveckla en evidensbaserad praktik Presentation av Sverigers Kommuner och Landstings nya överenskommelse med regeringen Sabina Wikgren Orstam, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting Debatt kring framtidens riskbruks-, missbruks och beroendevård? En paneldebatt med bland andra Gerhard Larsson, särskild utredare, Missbruksutredningen, Tommy Strandberg, verksamhetschef beroendecentrum Örebro, Alec Carlberg, ordförande Rainbow Sweden, Björn Fries (S), Birgitta Rydberg (FP) landstingsråd i Stockholms läns landsting Konsten att få framtiden att hända Vision utan aktion är en dagdröm, aktion utan vision är en mardröm. Detta japanska ordspråk illustrerar i ett nötskal nycklarna för den som vill få framtiden att hända. Och skillnaden stavas i regel ledarskap. Aktuell forskning visar att skillnaderna mellan framgångsrika och mindre framgångsrika organisationer handlar i ökande grad om hur ledarskapet utövas. Erik Herngren, framtidsstrateg, Kairos Future Avslutning Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Tfn: utveckling av missbruks- och beroendevården

4 SEMINARIER A, 17 nov kl Samarbete och samverkan > Välj ett av de sex parallella seminarierna < A1 - Integrerade mottagningar Stockholm Under de senaste tio åren har landstingets specialiserade missbruks- och beroendevården i stadsdelar och kommunerna i Stockholms län byggt upp ett 40-tal lokala integrerade mottagningar. Hur samarbetet ser ut samt erfarenheter och effekter från processen beskrivs. Stefan Borg, verksamhetschef, Beroendecentrum Stockholm. Ljusdal Beroendemottagningen är en del i kommunens rehabiliteringskedja i samarbete med Landstingets primärvård som också samarbetar med sju andra kommuner i länet. Den integrerade mottagningen i Ljusdal arbetar i nära samverkan med socialtjänsten, sjukvården och den övriga vårdkedjan. Ingrid Näslund, vårdenhetschef, Landstinget Gävleborg. Margareta Larsson, enhetschef, Ljusdals kommun. Moderator: Per Sandén, projektledare, Regionförbundet Örebro. A2 - Case Management Team Norrbotten och Jönköping En beskrivning av Case Management enligt ACT-modellen som införts i Norrbotten och Jönköpings län. Om framgångsfaktorer, utmaningar och erfarenheter som framkommit under processen. Agneta Bygdell, FoU-samordnare, Kommunförbundet Norrbotten. Örebro CM-teamet består av personal från både landstingets Beroendecentrum, socialtjänsten och kommunens socialpsykiatri. Hur CM-teamet arbetar utifrån tre olika perspektiv; som brukaren ser det, med organisationernas glasögon och hur vi får ihop det. Lars Fridborg, gruppledare, Case Management Team, Örebro läns landsting. Moderator: Harald Segerstedt, verksamhetsstrateg, division vuxenpsykiatri, Norrbottens läns landsting. A3 Samverkansöverenskommelser Gagnef Erfarenheter från Gagnef om resan till lokala riktlinjer i samverkan med primärvården, socialtjänsten och psykiatrin. Lokala riktlinjer som fungerar i den praktiska vardagen. Ulf Börjesson, verksamhetschef, Vårdcentral Gagnef. Borlänge Lokala riktlinjer för olika målgrupper inom socialtjänst och hälso- och sjukvården har arbetats fram i Borlänge. Ett gemensamt mål är en integrerad beroendeenhet (socialtjänst, psykiatrin och primärvård). Birgitta Ljungqvist, missbrukssamordnare och vårdutvecklare, Borlänge primärvård. Moderator: Peter Lindqvist, processledare, Eskilstuna kommun. A4 - Individuella planer En generell genomgång av de lagar och förordningar man måste förhålla sig till gällande individuella planer. Annika Petersson, processledare, Landstinget Jönköping. I Värmland erbjuds personal från öppenvårdspsykiatrin, allmänmedicin och socialtjänst i alla kommuner en heldagsutbildning kring individuella planer. Presentation av utbildningens upplägg och genomförande. Elisabet Aass- Jonsson, enhetschef, Beroendecentrum/Karlstad kommun. Ett annat sätt att komma igång med individuella planer är med hjälp av workshops. Exempel från Gävleborgs implementeringsarbete i praktiken. Ann Lyrberg, FoU-välfärd, Region Gävleborg. Moderator: Jörgen Bergström, utbildningssamordnare, Regionförbundet Östsam.

5 A5 - Riskbruk och tidig upptäckt Effektiva insatser vid riskbruk Om behovet av att bredda sjukvårdens insatser för människor med alkoholproblem utanför den specialiserade beroendevården. Majoriteten av dem som har alkoholberoende nås inte av beroendevården. Samtidigt finns det effektiva insatser som primärvård och företagshälsovård kan genomföra. Sven Andréasson, Statens folkhälsoinstitut. Tidig upptäckt och kort rådgivning En satsning på tidig upptäckt och kort rådgivning inom socialtjänst, primärvård och psykiatri genomförs i mellersta Skåne. Syftet är att personal inom psykiatri, primärvård och socialtjänst ska veta när det är relevant att ställa frågor om alkohol/narkotika, hur frågorna ska ställas och vad som ska göras med svaren. Gunilla Cruce, dr i medicinsk vetenskap, kurator i Psykos- och Missbruksteamet Lund. June Haldeborg, Socionom/socialsekreterare, Höörs kommun. Moderator: Annika Nordström, hälsoutvecklare/med dr. FoUUstaben, Västerbottens läns landsting. A6 SiS och kriminalvården Framgångsrik missbruksvård - Vårdkedja! Socialtjänst, institutioner och klienter samverkar i en vårdkedja som ger positiva resultat! Vårdkedjeprojektet och Ett kontrakt för livet är två projekt med inriktning på att utveckla samverkan mellan socialtjänsten och institutionsvården i form av vårdkedjor och implementering av kunskapsbaserade metoder inom missbruksvården. Tomas Ring, enhetschef, Statens institutionsstyrelse (SiS) ITOK - Integrerat team för opiatberoende kriminalvårdsklienter Den svåra övergången från sluten kriminalvård till beroendevård i frihet för opiatberoende kriminalvårdsklienter. En fungerande samverkansmodell mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och kriminalvård. Daniel Uppström, koordinator ITOK, Beroendecentrum Stockholm och Kriminalvården region Stockholm. Moderator: Helena Asklund, processledare, Kunskap till praktik SEMINARIER B, 18 nov kl Brukarinflytande och brukarmedverkan > Välj ett av de sex parallella seminarierna < B1 - Brukarstyrda brukarrevisioner Borlänge/Sundsvall Brukarstyrda brukarrevisioner genomfördes hos socialtjänstens missbruksvård i Borlänge och Sundsvalls kommuner hösten Målet är att utveckla metoder för en enkel och inte alltför kostsam brukarrevision, samt att arbeta för att göra brukare till subjet i stället för objekt i vården. Hur arbetet gick till, hur enkätsvaren ser ut och vilka slutsatser som kan dras. Margot Grälls Anjou, Verdandi. Örebro Brukarrådet vid beroendecentrum Örebro läns landsting har genomfört egna brukarrevisioner under många år som gett värdefulla kunskaper om hur vården fungerar. Brukarrevisionerna har gett en god bild av situationen och resulterat i att påvisade brister åtgärdats. Hur brukarrevisionerna förbereds, genomförs och återförs till ledningen. Ann-Marie Wulfstrand-Byhlin, Verdandi. Moderator: Ewa Kjell, enhetschef, Region Dalarna. B2 - Mobilisering av brukarorganisationer Om att stärka brukarinflytandet genom mobilisering av brukarorganisationer, fortbildning av brukarorganisationer och uppbyggnad av brukarråd. RFHL har besökt de flesta länen och det finns nu en struktur att bygga vidare på. Hur kan vi tillsammans utveckla formerna för ett brukarinflytande som syns och märks ute i verksamheterna? Camilla Svenonius, RFHL. I Gävle har man bildat ett regionalt brukarråd Beroenderådsalliansen (BRA). Tillsammans med Region Gävleborg byggs en internetportal där myndigheter och brukarorganisationer och deras stödformer och alternativ blir tydliga för de hjälpsökande. Rådet vill också hitta nya former för egen praktisk verksamhet, som socialt företagande för personer med exempelvis neuropsykiatriska funktionshinder. Stefan Olsson, KRIS/NBV och Rolf Carlsson, RFHL. Moderator: Lena Berglund Friberg, Landstinget Västernorrland. (Programmet fortsätter på nästa sida)

6 B3 - Skapa förutsättningar för dialog mellan brukare och behandlare Genusperspektiv i behandlingsarbete En framgångsrik behandling bygger på relationen mellan patient och behandlare. Varje person behöver bli sedd i just sina behov. Kvinnors beroendeproblematik skiljer sig på många sätt från mäns. Missbruksmönster, val av droger, varningssignaler, konsekvenser, villighet att söka hjälp, bemötandet från samhället, behov av behandlingsmetoder är några av de områdena. Lotten Sunna, verksamhetschef/vd, Behandlingshemmet Ulfshyttan AB Arbeta med tolk i behandling På Öppenvårdshuset Gustav i Malmö kan den sökande få information, rådgivning, stödsamtal och behandling, enskilt eller i grupp. Att använda tolk i behandling fördelar, skillnader och svårigheter. Bertil Ekstedt, leg sjuksköterska och leg psykoterapeut. Per Hedberg, socionom och familjeterapeut. Moderator: Eva Rydell, processledare, Västerbotten. B4 - Dialog mellan brukare och politiker Linköping Brukarorganisationer i Linköping gick samman och bildade Föreningsgruppen Vårdkedjan för att kunna påverka politikerna. Det som startade med stridigheter är idag en kontinuerlig dialog. Hur får man dialogen att fungera och vilka fallgropar bör man undvika. Gunilla Persson, FMN, Föräldraföreningen mot narkotika. Linnéa Darell (FP). Upplevelser av missbruks- och beroendevård i Östergötlands län Brukardialogberedning 4 Om arbetet med att fånga brukarnas/patienternas upplevelse av missbruks- och beroendevården. Beredningarna för brukardialog har till uppgift att genom dialog med medborgare och brukare bidra med underlag till behovsanalyser och uppdrag. Moderator: Katarina Thunander, projektledare, Västra Götaland. B5 Brukare och profession Brukarmedverkan som ett sätt att utveckla verksamheten Den kontinuerliga uppföljningen på Beroendecentrum Karlstad omfattar både patienter/klienter och kommunerna som gör utplaceringarna. Uppföljningen innehåller uppgifter om hur man uppfattat verksamheten på olika sätt. Bjarne Olsson, Utvecklingsledare, Karlstads Kommun. Uppföljning av öppenvården i Skellefteå brukare och profession På öppenvårdsmottagningen i Skellefteå används två typer av uppföljningsinstrument. SRS, som mäter klientens bedömning av terapeuten och ORS, som mäter behandlingsresultat. Gun-Eva Långdahl-Andersson, leg. Psykolog, specialist klinisk och pedagogisk psykologi, Rådgivningen Oden, Skellefteå kommun. Moderator: Gunborg Brännström, projektchef Kunskap till praktik, Sveriges Kommuner och Landsting. B6 Socialt arbete och mobilisering Empowermentorienterat socialt arbete Empowermentorienterat socialt arbete sker med hjälp av ett sammanbindande språk och ett sätt att uppträda som stärker självkänslor och egenmakt. Paternalistiskt orienterat socialt arbete sker med hjälp av ett separerande språk och ett sätt att uppträda som försvagar självkänslor och tenderar att göra oss vanmäktiga. Bengt Starrin, professor i socialt arbete, Karlstads universitet. Social mobilisering - kurs för brukare och socionomer I kursen Social mobilisering på Socialhögskolan i Lund blandas studenter från brukarorganisationer med socionomstudenter. Här möts de tidigare klienternas erfarenheter med studenternas visioner om det sociala arbetets möjligheter. Dynamiska, men inte alltid problemfria möten uppstår. Namu Nambiar Basta/Rainbow (tidigare student). Erik Eriksson, Socialhögskolan i Lund (tidigare student) Moderator: Marja-Leena Komulainen, projektledare, Kommunförbundet Norrbotten. (Programmet fortsätter på nästa sida)

7 SEMINARIER C, 18 nov kl Uppföljning på individ- och gruppnivå > Välj ett av de sex parallella seminarierna < C1 - Lokal uppföljning, en del av evidensbaserad praktik Ett uppföljnings- och utvärderingssystem som fokusera på praktikernas och brukarnas erfarenheter av de insatser som sker inom socialtjänstens område. Jan Brännström, utvecklare, Umeå socialtjänst. Moderator: Ann-Sofie Nordenberg, processledare, Värmlands läns Vårdförbund. C2 - Uppföljning med hjälp av ASI Hur man når en optimal användning av ASI, eller liknande standardiserade metoder, som en väsentlig del i kunskapsutvecklingen för missbrukar- och beroendevården. Anneli Jäderland, utredare, Socialstyrelsen. Nyttan med ASI för klienten och verksamheten. Vad betyder ASI i Norrköping? Olle Johansson, enhetschef och John Törnquist, enhetschef, Norrköpings kommun. Moderator: Ann-Marie Ek, projektledare, SIKTA, Skåne. C3 - Utvärdering av insatser i Göteborg Ett verktyg för kvalitetsutveckling för att bättre följa upp vad man åstadkommer för de resurser som används till missbrukarvården. Det handlar om att öka kunskaperna om vilka effekterna blir ur ett brukarperspektiv. Marco Fredin, planeringsledare vid Stadskansliet i Göteborg. Moderator: Per Svensson, Ljungby kommun. C4 - Vad finns det för avtryck av FoU-insatserna i praktiken? Vilken betydelse har FoU i Väst haft när det gäller utveckling och spridning av kunskaper inom missbruks- och beroendevården inom Göteborgsregionen? Resultaten från ett kartläggningsprojekt bygger dels på studier av de produkter som FoU-insatserna lett till, dels på intervjuer med personer som på olika nivåer har ansvar för missbruks- och beroendevården. Annika Hallén-Hemb, Mini-Maria Centrum i Göteborg. Björn Trägårdh, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Elisabeth Beijer, FoU i Väst. Moderator: Maria Laag, processledare, NIL-projektet/Kunskap till praktik, Kommunförbundet Jämtlands län. C5 - Uppföljning av mångbesökare En kartläggning av mångbesökarna på beroendeakuten i Stockholm. Syftet är att utveckla en metod som kan ligga till grund för en analys av systembrister och ett förbättrat samarbete. Studien genomförs med intagna patienter och deras närmaste anhöriga genom kvalitativa frågor. Catarina Norman och Margareta Ekh, Beroendecentrum Stockholm. Moderator: Ann-Sofie Holmberg, verksamhetschef öppenvård psykiatri, Landstinget Dalarna. C6 - Deltagarorienterad utvärdering Socialtjänsten i Jönköpings kommun har arbetat fram ett utvärderingsprogram med syfte att främja och stödja ett proaktivt utvärderingsarbete av socialtjänstens verksamheter. En grundläggande idé med kvalitetsarbetet är att metodiskt och systematiskt värdera det arbete man gör och se behovet av förändringar och förbättringar. Stefan Österström, utvecklingschef, Jönköpings kommun. Moderator: Nima Najafi, projektledare, RIM-projektet Regionförbundet Uppsala län.

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård

Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Nationell konferens för politiker och chefer den 11 12 november 2014 i Folkets Hus, Barnhusgatan 12 14, Stockholm

Läs mer

Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009

Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009 Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009 TALARE FRÅN Beroendecentrum Stockholm Kriminalvården region Stockholm Daniel Uppström Kommunförbundet Norrbotten Marja-Leena

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken?

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken? Ny möjlighet att delta på SIPU:s missbrukskonferens! Konferensen hölls första gången i maj 2015, med 100% nöjda deltagare! Nu genomför SIPU åter konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks-

Läs mer

Framtidens missbruks- och beroendevård

Framtidens missbruks- och beroendevård Med anledning av lagändringarna inom missbruksområdet som trädde i kraft 1 juli 2013, arrangerar SIPU en nationell konferens om Framtidens missbruks- och beroendevård. Under konferensen får du viktig information

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Under våren 2015 kommer en uppdatering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården att presenteras. Denna kurs bygger på kunskaper

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Nationell baskurs Under våren 2014 genomförs basutbildningen Riskbruk, missbruk och beroende Kunskap till praktik för sjätte gången i Västerbotten.

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter

Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter Gunvi Haggren Verdandi Karin Alexanderson Dalarnas forskningsråd Bakgrund Överenskommelse Verdandi SKL Försöksverksamhet

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Utveckling av missbruks- och beroendevården. tillbakablickar och framtidsutsikter

Utveckling av missbruks- och beroendevården. tillbakablickar och framtidsutsikter Utveckling av missbruks- och beroendevården tillbakablickar och framtidsutsikter Utveckling av missbruksoch beroendevården tillbakablickar och framtidsutsikter Upplysningar om innehållet: Gunborg Brännström,

Läs mer

Välkommen till nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende!

Välkommen till nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende! Välkommen till nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende! Innehåll i utbildningen Alkohol- och narkotikasituationen i Sverige Faktorer av betydelse för missbruks- och beroendeutveckling Fysisk

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

BRUKARREVISION 2013 AV BEROENDEMOTTAGNINGEN LÄNSSJUKHUSET RYHOV

BRUKARREVISION 2013 AV BEROENDEMOTTAGNINGEN LÄNSSJUKHUSET RYHOV BRUKARREVISION 2013 AV BEROENDEMOTTAGNINGEN LÄNSSJUKHUSET RYHOV 3 INNEHÅLL INLEDNING... 5 SYFTE... 6 BEROENDEMOTTAGNINGEN PÅ RYHOV... 6 METOD... 7 RESULTAT... 8 TOLKNING... 24 SLUTKOMMENTARER... 24 FÖRSLAG

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 29 september 2009 Scandic Crown i Göteborg Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete arrangörer: Svenskt demenscentrum och Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i

Läs mer

Om evidensbaserad praktik i socialt arbete

Om evidensbaserad praktik i socialt arbete Om evidensbaserad praktik i socialt arbete Riskbruk, missbruk och beroende Eva Rönnbäck 11 oktober 2010 Kort presentation av FoU Innehåll Evidensbaserad medicin & praktik vad är det? Hur tillämpar man

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Hannele Renberg Sjuksköterska/ leg. psykoterapeut Utbildare i Beardslees familjeintervention, Föra

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik

Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Chefs- och politikerutbildning i Västra Götaland den 4 februari Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik gunborg.brannstrom@skl.se 070 484

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik 1 Missbruksorganisationer i Stockholm Historik Missbrukskliniker inom och utom psykiatrin Olika behandlingstraditioner och personberoende Sjukvård socialtjänst på olika håll Tillnyktring avgiftning behandling

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Information om Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Varför ett nationellt projekt? Det finns många goda skäl att tillsammans

Läs mer

N y a n a t i o n e l l a r i k t l i n j e r n a f ö r m i s s b r u k s - o c h b e r o e n d e v å r d Välkomna!

N y a n a t i o n e l l a r i k t l i n j e r n a f ö r m i s s b r u k s - o c h b e r o e n d e v å r d Välkomna! Nya nationella riktlinjerna för missbruks - och beroendevård Välkomna! 9:00-9:30 Kaffe och registrering Program: 9:30-12:30 Inledning Socialstyrelsens presentation av riktlinjerna. GAP-analysen över Skåne

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2009. Öppna jämförelser

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik Lena Brönnert Lars Näsström Hammarö kommun - En samgranskning av Landstinget i Värmland

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Riskbruk, missbruk och beroende Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Vision Att fortbildningen ger en orientering om hur missbrukspsykologi kan tillämpas i det kliniska/praktiska arbetet med

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET

INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET i samarbete ASIH Sundsvall INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET Datum: 19-20 september 2012 Plats: Kostnad: Anmälan: Resa: Hotell Knaust Konferens, Sundsvall 1400 kr exkl moms, lunch

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland. Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014

Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland. Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014 Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014 Regional stödstruktur plattform i Halland Uppdragsgivare Chefsgrupp Halland Kommunchefer RD Kommunberedning

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen 2007-02-05 07/35 Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen AKTUALITETSDAG INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE BAKGRUND/SYFTE Under dagen kommer två huvudsakliga ämnesområden att behandlas. Det första avser förslaget

Läs mer

Lärandeseminarier i missbruksvården

Lärandeseminarier i missbruksvården Skriftserie från Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Linnéuniversitetet Nr 4, 2011 Pedagogik Lärandeseminarier i missbruksvården en utvärdering av ett samverkansprojekt Maria Alm

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Genomförandeplan 2011 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2011 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2011 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Den 24 april 2008 träffade regeringen en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Missbrukande kvinnor

Missbrukande kvinnor Grupprabatt! Gå fyra betala för tre! Missbrukande kvinnor Nya riskgrupper, verksamma insatser och ett förbättrat bemötande Ändrade drogvanor och nya riskgrupper ta del av senaste nytt! Lär dig mer om missbruk

Läs mer

Kontaktpersoner Utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28

Kontaktpersoner Utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Kontaktpersoner Utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Hannele Renberg Sjuksköterska / Leg psykoterapeut Utbildare i Beardslees familjeintervention, Föra

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se NORRBOTTEN LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt therese.sehlstedt@boden.se introduktion till HAP, VÄSTERBOTTEN Olov Stenlund olov.stenlund@skelleftea.se HAP-utbildningar HAP. LOKALT Boden

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Mångbesökare. Projekt. En modell för uppföljning av insatser och behov som patienter/klienter har inom missbruks- och beroendevården i Norrbotten

Mångbesökare. Projekt. En modell för uppföljning av insatser och behov som patienter/klienter har inom missbruks- och beroendevården i Norrbotten Projekt Mångbesökare En modell för uppföljning av insatser och behov som patienter/klienter har inom missbruks- och beroendevården i Norrbotten Benitha Eliasson, projektledare Eugenia Segerstedt, projektmedarbetare

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik

Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Som en fortsättning på den nationella

Läs mer

LOB, tillnyktring och abstinensvård

LOB, tillnyktring och abstinensvård LOB, tillnyktring och abstinensvård Bakgrund 2014-2016 Satsning beträffande förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. (Regeringsbeslut II:6) Utveckla alternativa

Läs mer

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN FRAMTIDENS CHEF I inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDNA Nestor Eva Karlsson Projektledare, fil. dr etnologi Telia Niklas Sundler Business Developer Executive Lunds

Läs mer

Hur uppnår man en lokal samverkan mellan frivården, kommun och landsting? Råd för framtiden, Norrköping 26 oktober

Hur uppnår man en lokal samverkan mellan frivården, kommun och landsting? Råd för framtiden, Norrköping 26 oktober Hur uppnår man en lokal samverkan mellan frivården, kommun och landsting? Råd för framtiden, Norrköping 26 oktober SJUKSKÖTERSKA KURATOR SKÖTARE ARBETSTERAP SJUKGYMNAST Somatisk vård DISTRSKÖT SSK AVGIFTNING

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök 2006-06-27 06/73 Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök Landstinget köken Folkhögskolornas

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt?

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Inbjudan och program Nationell konferens om barnets rättigheter Eskilstuna 4-5 februari 2009 Arrangörer: Inbjudan & Program Välkommen att delta i en konferens

Läs mer

Beroendekliniken. i Göteborg

Beroendekliniken. i Göteborg Beroendekliniken i Göteborg Vi erbjuder utredning och behandling vid komplicerat missbruk/beroende av alkohol, läkemedel och narkotika för personer med eller utan psykiatrisk problematik. Målgrupp Beroendekliniken

Läs mer

Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården

Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården Föräldrastöd i Falun 2013 09 17 gunborg.brannstrom@skl.se Kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet V 39 2012

Läs mer

IT ger bättre vård i kommunerna Om den nationella IT-strategin för vård och omsorg

IT ger bättre vård i kommunerna Om den nationella IT-strategin för vård och omsorg IT ger bättre vård i kommunerna Om den nationella IT-strategin för vård och omsorg Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

Hur viktig är chefen?

Hur viktig är chefen? Hur viktig är chefen? Dokumentation från utbildning för ansvariga politiker och chefer inom missbruks- och beroendevården i Skåne den 9 december 2008 Den 9 december 2008 genomförde SIKTA och Kunskap till

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 TALARE Moderator: Lena Eidevall Örebro Universitet Per Germundsson Helsingborgs stad Thorbjörn Jordansson

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län

Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län Inger Axelsson FoU-ledare FoUrum Regionförbundet i Jönköpings län Invest Region Jönköping Ur Missbruksutredningen,

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Upphandlingskonferensen 2012

Upphandlingskonferensen 2012 Konferensen arrangeras av Swedish Medtech, LfU, LfMT och Materialkonsulenterna Upphandlingskonferensen 2012 Uppsala Konsert & Kongress 26-27 september 2012 Välkommen! Om Upphandlingskonferensen Konferensens

Läs mer

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Inledning Socialstyrelsen har i uppdrag att under perioden 2011-2014 i samråd med Statens Folkhälsoinstitut (FHI) och Sveriges Kommuner

Läs mer

Plats Landstingshuset Karlstad, torsdagen den 4 september kl. 09.00 12.00. Marianne Utterdahl (SIV), ej närvarande 56-57 ordförande

Plats Landstingshuset Karlstad, torsdagen den 4 september kl. 09.00 12.00. Marianne Utterdahl (SIV), ej närvarande 56-57 ordförande Protokoll 1 (5) Primärvårds- och psykiatriutskottet Elisabeth E Jangehammar 2014-09-04 LK/140042 Plats Landstingshuset Karlstad, torsdagen den 4 september kl. 09.00 12.00 Beslutande Ersättare I tjänsten

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Till Verksamhetschefer inom psykiatrin och närsjukvård i Landstinget Dalarna samt socialchefer och IFO chefer i Dalarnas kommuner.

Till Verksamhetschefer inom psykiatrin och närsjukvård i Landstinget Dalarna samt socialchefer och IFO chefer i Dalarnas kommuner. Till Verksamhetschefer inom psykiatrin och närsjukvård i Landstinget Dalarna samt socialchefer och IFO chefer i Dalarnas kommuner. Falun 080617 Information om genomfört och planerat arbete i Implementeringsprogram

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-22. Landstingshuset. konferensrum Dr Prag. Hus 2 Plan 2. 2009-09-22 kl. 09:00-15:00. Eva-Britt-Jonsson Kajsa Larsson

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-22. Landstingshuset. konferensrum Dr Prag. Hus 2 Plan 2. 2009-09-22 kl. 09:00-15:00. Eva-Britt-Jonsson Kajsa Larsson Ungdomsråd Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Landstingshuset. konferensrum Dr Prag. Hus 2 Plan 2. 2009-09-22 kl. 09:00-15:00 Marielle Nordström Eva-Britt-Jonsson Kajsa Larsson Meeri Brandum Granqvist

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Nationella Riktlinjer

Nationella Riktlinjer R I S R I SVästra Götaland Nationella Riktlinjer Konferens 31 Okt 2008 R I S R I S GIR R I S Riktlinjer I Samverkan Västra Götaland Text/layout: Kia Benroth Göteborgs Implementering av Riktlinjer I Göteborg

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Case management enligt ACT

Case management enligt ACT Case management enligt ACT NLL i samverkan med Luleå och Bodens kommuner. 6 utsågs att få gå Case management-utbildning. Till deras stöd och hjälp utsågs 6 specialister. Integrerad behandling missbruk

Läs mer