Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef"

Transkript

1 Nationell konferens för politiker och chefstjänstemän i Stockholm november 2010 Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef riskkonsumenter Hur ser det ut 2015? Vad behövs? Mer för pengarna? Vad krävs av dig? Välkommen till en tvådagarskonferens som syftar till att inspirera politiker och chefstjänstemän att ta ett gemensamt ansvar för utvecklingen inom missbruksoch beroendevården. Konferensen kommer ge ökad kunskap inom området och presentera konkreta verktyg för utveckling, genomförande och uppföljning i arbetet. Huvudteman för konferensen: Brukarinflytande och brukarnas behov Kunskapsbaserade och kostnadseffektiva insatser Samverkan och ansvarsfördelning Strategisk planering konkret tillämpning Uppföljning och långsiktighet Kunskapsstöd och kvalitet Framåtblick - nya perspektiv. Boka in den 17 och 18 november i kalendern! För fortsatt erfarenhetsutbyte anordnas en gemensam konferensmiddag med underhållning på kvällen den 17 november. Anmälan kommer att kunna göras via anmälningsformulär på webbplatsen i april. Konferensavgiften blir 450 kr, exkl moms och inkluderar konferensmaterial och måltider. Gör en intresseanmälan redan nu! Mejla så får du en personlig inbjudan med anmälningslänk, när den finns färdig. Arrangör är Kunskap till praktik, ett utvecklingsarbete inom SKL, som arbetar med att förbättra den svenska missbruks- och beroendevården i enlighet med de nationella riktlinjerna och annan aktuell kunskap. Målet är att brukarna ska få bästa möjliga vård. utveckling av missbruks- och beroendevården

2 Framtidens riskbruk, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef PROGRAM 17 NOVEMBER Registrering och kaffe Gunborg Brännström, projektchef Kunskap till praktik, Sveriges Kommuner och Landsting och moderator Ted Bergdahl hälsar alla välkomna Ilija Batljan, (S) landstingsråd i Stockholms läns landsting och ordförande i beredningen för socialpolitik och individomsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, inleder konferensen Riskbruk, skadligt bruk, missbruk, beroende och samsjuklighet vad är vad? Agneta Öjehagen, professor i psykosocial forskning vid Lunds universitet, reder ut begreppen och ger klara definitioner på de olika benämningarna Kaffemingel Kartlägg situationen innan insatser genomförs Presentation av två fallbeskrivningar, därefter samtal kring kartläggning och behandling av respektive fall. Anette Voltaire, psykiatriker, Eskilstuna, en socialchef och AnnChristine Persson, alkohol- och drogterapeut, Söderhamns beroendecentrum Utredning som grund för insats och kvalitetssäkring Några reflektioner om att kartlägga, utreda och bedöma - för vem och varför? Presentation av några etablerade bedömningsinstrument för socialtjänsten och hälsooch sjukvården. Claudia Fahlke, legitimerad psykolog och professor i psykologi vid Göteborgs universitet Lunch på restaurang Cabaret i Folkets Hus Seminarier A om samarbete och samverkan. Välj ett av sex parallella seminarier. Se bifogad pdf Seminarier Kaffemingel Samverkan inveckling eller utveckling? Hinder och förutsättningar för lyckad samverkan. Vetenskapliga forskningsresultat varvas med konkreta pedagogiska lösningar. Berth Danermark, professor i sociologi vid Örebro universitet Debatt kring samverkan Paneldebatt med riks- och lokalpolitiker från de sju största partierna Middag på restaurang Cabaret i Folkets Hus För fortsatt erfarenhetsutbyte anordnas en gemensam konferensmiddag med underhållning på kvällen. Dörrarna öppnar 18:30. (Programmet fortsätter på nästa sida) Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Tfn: utveckling av missbruks- och beroendevården

3 Framtidens riskbruk, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef PROGRAM 18 NOVEMBER Bemötande som framgångsfaktor Vikten av ett bra bemötande ur ett brukarperspektiv. Hasse Arvidsson, alkohol och drogterapeut, Goodlife AB Metoder och tillämpning i praktiken Om evidensbaserade metoder och evidensbaserad praktik, och skillnaden dem emellan. Mats Fridell, professor i psykologi vid Lunds universitet Kaffemingel Brukarmedverkan ett vinna vinna koncept Varför är det bra med brukarmedverkan, hur kan den se ut på individ-, verksamhets- och strukturell nivå och vad krävs av en brukarrepresentant? Brukardialog kontra civil dialog var går gränsen? Gunvi Haggren, Verdandi Samtal kring brukarmedverkan. Hur lyckas man? Sonja Wallbom, RFHL. Tommy Strandberg, Beroendecentrum Örebro. Linnéa Darell (FP), kommunpolitiker Linköping. Gunvi Haggren, Verdandi Seminarier B om brukarinflytande och brukarmedverkan. Välj ett av sex parallella seminarier. Se bifogad pdf Seminarier Lunch på restaurang Cabaret i Folkets Hus Seminarier C om uppföljning på individ- och gruppnivå. Välj ett av sex parallella seminarier. Se bifogad pdf Seminarier Kaffemingel Mer för pengarna Hur kunskap om effekter av behandling kan förenas med ett ekonomiskt perspektiv. Karin Mossler, ekonom, analysfunktion på Socialdepartementet Nya former för att utveckla en evidensbaserad praktik Presentation av Sverigers Kommuner och Landstings nya överenskommelse med regeringen Sabina Wikgren Orstam, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting Debatt kring framtidens riskbruks-, missbruks och beroendevård? En paneldebatt med bland andra Gerhard Larsson, särskild utredare, Missbruksutredningen, Tommy Strandberg, verksamhetschef beroendecentrum Örebro, Alec Carlberg, ordförande Rainbow Sweden, Björn Fries (S), Birgitta Rydberg (FP) landstingsråd i Stockholms läns landsting Konsten att få framtiden att hända Vision utan aktion är en dagdröm, aktion utan vision är en mardröm. Detta japanska ordspråk illustrerar i ett nötskal nycklarna för den som vill få framtiden att hända. Och skillnaden stavas i regel ledarskap. Aktuell forskning visar att skillnaderna mellan framgångsrika och mindre framgångsrika organisationer handlar i ökande grad om hur ledarskapet utövas. Erik Herngren, framtidsstrateg, Kairos Future Avslutning Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Tfn: utveckling av missbruks- och beroendevården

4 SEMINARIER A, 17 nov kl Samarbete och samverkan > Välj ett av de sex parallella seminarierna < A1 - Integrerade mottagningar Stockholm Under de senaste tio åren har landstingets specialiserade missbruks- och beroendevården i stadsdelar och kommunerna i Stockholms län byggt upp ett 40-tal lokala integrerade mottagningar. Hur samarbetet ser ut samt erfarenheter och effekter från processen beskrivs. Stefan Borg, verksamhetschef, Beroendecentrum Stockholm. Ljusdal Beroendemottagningen är en del i kommunens rehabiliteringskedja i samarbete med Landstingets primärvård som också samarbetar med sju andra kommuner i länet. Den integrerade mottagningen i Ljusdal arbetar i nära samverkan med socialtjänsten, sjukvården och den övriga vårdkedjan. Ingrid Näslund, vårdenhetschef, Landstinget Gävleborg. Margareta Larsson, enhetschef, Ljusdals kommun. Moderator: Per Sandén, projektledare, Regionförbundet Örebro. A2 - Case Management Team Norrbotten och Jönköping En beskrivning av Case Management enligt ACT-modellen som införts i Norrbotten och Jönköpings län. Om framgångsfaktorer, utmaningar och erfarenheter som framkommit under processen. Agneta Bygdell, FoU-samordnare, Kommunförbundet Norrbotten. Örebro CM-teamet består av personal från både landstingets Beroendecentrum, socialtjänsten och kommunens socialpsykiatri. Hur CM-teamet arbetar utifrån tre olika perspektiv; som brukaren ser det, med organisationernas glasögon och hur vi får ihop det. Lars Fridborg, gruppledare, Case Management Team, Örebro läns landsting. Moderator: Harald Segerstedt, verksamhetsstrateg, division vuxenpsykiatri, Norrbottens läns landsting. A3 Samverkansöverenskommelser Gagnef Erfarenheter från Gagnef om resan till lokala riktlinjer i samverkan med primärvården, socialtjänsten och psykiatrin. Lokala riktlinjer som fungerar i den praktiska vardagen. Ulf Börjesson, verksamhetschef, Vårdcentral Gagnef. Borlänge Lokala riktlinjer för olika målgrupper inom socialtjänst och hälso- och sjukvården har arbetats fram i Borlänge. Ett gemensamt mål är en integrerad beroendeenhet (socialtjänst, psykiatrin och primärvård). Birgitta Ljungqvist, missbrukssamordnare och vårdutvecklare, Borlänge primärvård. Moderator: Peter Lindqvist, processledare, Eskilstuna kommun. A4 - Individuella planer En generell genomgång av de lagar och förordningar man måste förhålla sig till gällande individuella planer. Annika Petersson, processledare, Landstinget Jönköping. I Värmland erbjuds personal från öppenvårdspsykiatrin, allmänmedicin och socialtjänst i alla kommuner en heldagsutbildning kring individuella planer. Presentation av utbildningens upplägg och genomförande. Elisabet Aass- Jonsson, enhetschef, Beroendecentrum/Karlstad kommun. Ett annat sätt att komma igång med individuella planer är med hjälp av workshops. Exempel från Gävleborgs implementeringsarbete i praktiken. Ann Lyrberg, FoU-välfärd, Region Gävleborg. Moderator: Jörgen Bergström, utbildningssamordnare, Regionförbundet Östsam.

5 A5 - Riskbruk och tidig upptäckt Effektiva insatser vid riskbruk Om behovet av att bredda sjukvårdens insatser för människor med alkoholproblem utanför den specialiserade beroendevården. Majoriteten av dem som har alkoholberoende nås inte av beroendevården. Samtidigt finns det effektiva insatser som primärvård och företagshälsovård kan genomföra. Sven Andréasson, Statens folkhälsoinstitut. Tidig upptäckt och kort rådgivning En satsning på tidig upptäckt och kort rådgivning inom socialtjänst, primärvård och psykiatri genomförs i mellersta Skåne. Syftet är att personal inom psykiatri, primärvård och socialtjänst ska veta när det är relevant att ställa frågor om alkohol/narkotika, hur frågorna ska ställas och vad som ska göras med svaren. Gunilla Cruce, dr i medicinsk vetenskap, kurator i Psykos- och Missbruksteamet Lund. June Haldeborg, Socionom/socialsekreterare, Höörs kommun. Moderator: Annika Nordström, hälsoutvecklare/med dr. FoUUstaben, Västerbottens läns landsting. A6 SiS och kriminalvården Framgångsrik missbruksvård - Vårdkedja! Socialtjänst, institutioner och klienter samverkar i en vårdkedja som ger positiva resultat! Vårdkedjeprojektet och Ett kontrakt för livet är två projekt med inriktning på att utveckla samverkan mellan socialtjänsten och institutionsvården i form av vårdkedjor och implementering av kunskapsbaserade metoder inom missbruksvården. Tomas Ring, enhetschef, Statens institutionsstyrelse (SiS) ITOK - Integrerat team för opiatberoende kriminalvårdsklienter Den svåra övergången från sluten kriminalvård till beroendevård i frihet för opiatberoende kriminalvårdsklienter. En fungerande samverkansmodell mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och kriminalvård. Daniel Uppström, koordinator ITOK, Beroendecentrum Stockholm och Kriminalvården region Stockholm. Moderator: Helena Asklund, processledare, Kunskap till praktik SEMINARIER B, 18 nov kl Brukarinflytande och brukarmedverkan > Välj ett av de sex parallella seminarierna < B1 - Brukarstyrda brukarrevisioner Borlänge/Sundsvall Brukarstyrda brukarrevisioner genomfördes hos socialtjänstens missbruksvård i Borlänge och Sundsvalls kommuner hösten Målet är att utveckla metoder för en enkel och inte alltför kostsam brukarrevision, samt att arbeta för att göra brukare till subjet i stället för objekt i vården. Hur arbetet gick till, hur enkätsvaren ser ut och vilka slutsatser som kan dras. Margot Grälls Anjou, Verdandi. Örebro Brukarrådet vid beroendecentrum Örebro läns landsting har genomfört egna brukarrevisioner under många år som gett värdefulla kunskaper om hur vården fungerar. Brukarrevisionerna har gett en god bild av situationen och resulterat i att påvisade brister åtgärdats. Hur brukarrevisionerna förbereds, genomförs och återförs till ledningen. Ann-Marie Wulfstrand-Byhlin, Verdandi. Moderator: Ewa Kjell, enhetschef, Region Dalarna. B2 - Mobilisering av brukarorganisationer Om att stärka brukarinflytandet genom mobilisering av brukarorganisationer, fortbildning av brukarorganisationer och uppbyggnad av brukarråd. RFHL har besökt de flesta länen och det finns nu en struktur att bygga vidare på. Hur kan vi tillsammans utveckla formerna för ett brukarinflytande som syns och märks ute i verksamheterna? Camilla Svenonius, RFHL. I Gävle har man bildat ett regionalt brukarråd Beroenderådsalliansen (BRA). Tillsammans med Region Gävleborg byggs en internetportal där myndigheter och brukarorganisationer och deras stödformer och alternativ blir tydliga för de hjälpsökande. Rådet vill också hitta nya former för egen praktisk verksamhet, som socialt företagande för personer med exempelvis neuropsykiatriska funktionshinder. Stefan Olsson, KRIS/NBV och Rolf Carlsson, RFHL. Moderator: Lena Berglund Friberg, Landstinget Västernorrland. (Programmet fortsätter på nästa sida)

6 B3 - Skapa förutsättningar för dialog mellan brukare och behandlare Genusperspektiv i behandlingsarbete En framgångsrik behandling bygger på relationen mellan patient och behandlare. Varje person behöver bli sedd i just sina behov. Kvinnors beroendeproblematik skiljer sig på många sätt från mäns. Missbruksmönster, val av droger, varningssignaler, konsekvenser, villighet att söka hjälp, bemötandet från samhället, behov av behandlingsmetoder är några av de områdena. Lotten Sunna, verksamhetschef/vd, Behandlingshemmet Ulfshyttan AB Arbeta med tolk i behandling På Öppenvårdshuset Gustav i Malmö kan den sökande få information, rådgivning, stödsamtal och behandling, enskilt eller i grupp. Att använda tolk i behandling fördelar, skillnader och svårigheter. Bertil Ekstedt, leg sjuksköterska och leg psykoterapeut. Per Hedberg, socionom och familjeterapeut. Moderator: Eva Rydell, processledare, Västerbotten. B4 - Dialog mellan brukare och politiker Linköping Brukarorganisationer i Linköping gick samman och bildade Föreningsgruppen Vårdkedjan för att kunna påverka politikerna. Det som startade med stridigheter är idag en kontinuerlig dialog. Hur får man dialogen att fungera och vilka fallgropar bör man undvika. Gunilla Persson, FMN, Föräldraföreningen mot narkotika. Linnéa Darell (FP). Upplevelser av missbruks- och beroendevård i Östergötlands län Brukardialogberedning 4 Om arbetet med att fånga brukarnas/patienternas upplevelse av missbruks- och beroendevården. Beredningarna för brukardialog har till uppgift att genom dialog med medborgare och brukare bidra med underlag till behovsanalyser och uppdrag. Moderator: Katarina Thunander, projektledare, Västra Götaland. B5 Brukare och profession Brukarmedverkan som ett sätt att utveckla verksamheten Den kontinuerliga uppföljningen på Beroendecentrum Karlstad omfattar både patienter/klienter och kommunerna som gör utplaceringarna. Uppföljningen innehåller uppgifter om hur man uppfattat verksamheten på olika sätt. Bjarne Olsson, Utvecklingsledare, Karlstads Kommun. Uppföljning av öppenvården i Skellefteå brukare och profession På öppenvårdsmottagningen i Skellefteå används två typer av uppföljningsinstrument. SRS, som mäter klientens bedömning av terapeuten och ORS, som mäter behandlingsresultat. Gun-Eva Långdahl-Andersson, leg. Psykolog, specialist klinisk och pedagogisk psykologi, Rådgivningen Oden, Skellefteå kommun. Moderator: Gunborg Brännström, projektchef Kunskap till praktik, Sveriges Kommuner och Landsting. B6 Socialt arbete och mobilisering Empowermentorienterat socialt arbete Empowermentorienterat socialt arbete sker med hjälp av ett sammanbindande språk och ett sätt att uppträda som stärker självkänslor och egenmakt. Paternalistiskt orienterat socialt arbete sker med hjälp av ett separerande språk och ett sätt att uppträda som försvagar självkänslor och tenderar att göra oss vanmäktiga. Bengt Starrin, professor i socialt arbete, Karlstads universitet. Social mobilisering - kurs för brukare och socionomer I kursen Social mobilisering på Socialhögskolan i Lund blandas studenter från brukarorganisationer med socionomstudenter. Här möts de tidigare klienternas erfarenheter med studenternas visioner om det sociala arbetets möjligheter. Dynamiska, men inte alltid problemfria möten uppstår. Namu Nambiar Basta/Rainbow (tidigare student). Erik Eriksson, Socialhögskolan i Lund (tidigare student) Moderator: Marja-Leena Komulainen, projektledare, Kommunförbundet Norrbotten. (Programmet fortsätter på nästa sida)

7 SEMINARIER C, 18 nov kl Uppföljning på individ- och gruppnivå > Välj ett av de sex parallella seminarierna < C1 - Lokal uppföljning, en del av evidensbaserad praktik Ett uppföljnings- och utvärderingssystem som fokusera på praktikernas och brukarnas erfarenheter av de insatser som sker inom socialtjänstens område. Jan Brännström, utvecklare, Umeå socialtjänst. Moderator: Ann-Sofie Nordenberg, processledare, Värmlands läns Vårdförbund. C2 - Uppföljning med hjälp av ASI Hur man når en optimal användning av ASI, eller liknande standardiserade metoder, som en väsentlig del i kunskapsutvecklingen för missbrukar- och beroendevården. Anneli Jäderland, utredare, Socialstyrelsen. Nyttan med ASI för klienten och verksamheten. Vad betyder ASI i Norrköping? Olle Johansson, enhetschef och John Törnquist, enhetschef, Norrköpings kommun. Moderator: Ann-Marie Ek, projektledare, SIKTA, Skåne. C3 - Utvärdering av insatser i Göteborg Ett verktyg för kvalitetsutveckling för att bättre följa upp vad man åstadkommer för de resurser som används till missbrukarvården. Det handlar om att öka kunskaperna om vilka effekterna blir ur ett brukarperspektiv. Marco Fredin, planeringsledare vid Stadskansliet i Göteborg. Moderator: Per Svensson, Ljungby kommun. C4 - Vad finns det för avtryck av FoU-insatserna i praktiken? Vilken betydelse har FoU i Väst haft när det gäller utveckling och spridning av kunskaper inom missbruks- och beroendevården inom Göteborgsregionen? Resultaten från ett kartläggningsprojekt bygger dels på studier av de produkter som FoU-insatserna lett till, dels på intervjuer med personer som på olika nivåer har ansvar för missbruks- och beroendevården. Annika Hallén-Hemb, Mini-Maria Centrum i Göteborg. Björn Trägårdh, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Elisabeth Beijer, FoU i Väst. Moderator: Maria Laag, processledare, NIL-projektet/Kunskap till praktik, Kommunförbundet Jämtlands län. C5 - Uppföljning av mångbesökare En kartläggning av mångbesökarna på beroendeakuten i Stockholm. Syftet är att utveckla en metod som kan ligga till grund för en analys av systembrister och ett förbättrat samarbete. Studien genomförs med intagna patienter och deras närmaste anhöriga genom kvalitativa frågor. Catarina Norman och Margareta Ekh, Beroendecentrum Stockholm. Moderator: Ann-Sofie Holmberg, verksamhetschef öppenvård psykiatri, Landstinget Dalarna. C6 - Deltagarorienterad utvärdering Socialtjänsten i Jönköpings kommun har arbetat fram ett utvärderingsprogram med syfte att främja och stödja ett proaktivt utvärderingsarbete av socialtjänstens verksamheter. En grundläggande idé med kvalitetsarbetet är att metodiskt och systematiskt värdera det arbete man gör och se behovet av förändringar och förbättringar. Stefan Österström, utvecklingschef, Jönköpings kommun. Moderator: Nima Najafi, projektledare, RIM-projektet Regionförbundet Uppsala län.

Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård

Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Nationell konferens för politiker och chefer den 11 12 november 2014 i Folkets Hus, Barnhusgatan 12 14, Stockholm

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu VAD INNEBÄR BRUKARINFLYTANDE? Vilka metoder används och vilka erfarenheter finns bland olika aktörer? Inom det sociala arbetets teori och praktik har begreppet brukarinflytande fått allt större genomslagskraft,

Läs mer

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete 12-13 november 2013 Stockholmsmässan Bland talarna: Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Stina

Läs mer

Nationella Riktlinjer

Nationella Riktlinjer Nationella Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING TJÖRN 2-3 Juni 2009 R I S GIR Riktlinjer I Samverkan Västra Götaland Av: Alf Midholm & Kia Benroth Göteborgs Implementering av Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd 10 år 2003-2013 Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart

Läs mer

Missbruks- och beroendevård i utveckling

Missbruks- och beroendevård i utveckling PROGRAM Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Nationell konferens för politiker och chefer den 11 12 november 2014 i Folkets Hus, Barnhusgatan 12 14,

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Utsänd 2011-04-12 Ledamöter i Den politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Den Politiska ledningsgruppen för Samverkan mot våld Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem Socialstyrelsen klassificerar

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Pilotprojektet Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Slutrapport Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR elisabeth.beijer@gr.to 300 personer

Läs mer

Konferens: SOCIALPSYKIATRISK

Konferens: SOCIALPSYKIATRISK PROGRAMBOK Välkommen till två dagar med ett fullmatat program inom socialpsykiatrisk forskning! 28 29 mars 2007 Konferens: SOCIALPSYKIATRISK forskning Ett samarbetsprojekt mellan Socialpsykiatriskt Forum

Läs mer

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk sjukdom (samsjuklighet) Kapitel 5 Föreläsare professor Agneta Öjehagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar

Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar Välfärd Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar Ett forum för erfarenhetsutbyte och dialog om välfärdsfrågor inom vård och omsorg med lokal, regional nationell

Läs mer