Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef"

Transkript

1 Nationell konferens för politiker och chefstjänstemän i Stockholm november 2010 Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef riskkonsumenter Hur ser det ut 2015? Vad behövs? Mer för pengarna? Vad krävs av dig? Välkommen till en tvådagarskonferens som syftar till att inspirera politiker och chefstjänstemän att ta ett gemensamt ansvar för utvecklingen inom missbruksoch beroendevården. Konferensen kommer ge ökad kunskap inom området och presentera konkreta verktyg för utveckling, genomförande och uppföljning i arbetet. Huvudteman för konferensen: Brukarinflytande och brukarnas behov Kunskapsbaserade och kostnadseffektiva insatser Samverkan och ansvarsfördelning Strategisk planering konkret tillämpning Uppföljning och långsiktighet Kunskapsstöd och kvalitet Framåtblick - nya perspektiv. Boka in den 17 och 18 november i kalendern! För fortsatt erfarenhetsutbyte anordnas en gemensam konferensmiddag med underhållning på kvällen den 17 november. Anmälan kommer att kunna göras via anmälningsformulär på webbplatsen i april. Konferensavgiften blir 450 kr, exkl moms och inkluderar konferensmaterial och måltider. Gör en intresseanmälan redan nu! Mejla så får du en personlig inbjudan med anmälningslänk, när den finns färdig. Arrangör är Kunskap till praktik, ett utvecklingsarbete inom SKL, som arbetar med att förbättra den svenska missbruks- och beroendevården i enlighet med de nationella riktlinjerna och annan aktuell kunskap. Målet är att brukarna ska få bästa möjliga vård. utveckling av missbruks- och beroendevården

2 Framtidens riskbruk, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef PROGRAM 17 NOVEMBER Registrering och kaffe Gunborg Brännström, projektchef Kunskap till praktik, Sveriges Kommuner och Landsting och moderator Ted Bergdahl hälsar alla välkomna Ilija Batljan, (S) landstingsråd i Stockholms läns landsting och ordförande i beredningen för socialpolitik och individomsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, inleder konferensen Riskbruk, skadligt bruk, missbruk, beroende och samsjuklighet vad är vad? Agneta Öjehagen, professor i psykosocial forskning vid Lunds universitet, reder ut begreppen och ger klara definitioner på de olika benämningarna Kaffemingel Kartlägg situationen innan insatser genomförs Presentation av två fallbeskrivningar, därefter samtal kring kartläggning och behandling av respektive fall. Anette Voltaire, psykiatriker, Eskilstuna, en socialchef och AnnChristine Persson, alkohol- och drogterapeut, Söderhamns beroendecentrum Utredning som grund för insats och kvalitetssäkring Några reflektioner om att kartlägga, utreda och bedöma - för vem och varför? Presentation av några etablerade bedömningsinstrument för socialtjänsten och hälsooch sjukvården. Claudia Fahlke, legitimerad psykolog och professor i psykologi vid Göteborgs universitet Lunch på restaurang Cabaret i Folkets Hus Seminarier A om samarbete och samverkan. Välj ett av sex parallella seminarier. Se bifogad pdf Seminarier Kaffemingel Samverkan inveckling eller utveckling? Hinder och förutsättningar för lyckad samverkan. Vetenskapliga forskningsresultat varvas med konkreta pedagogiska lösningar. Berth Danermark, professor i sociologi vid Örebro universitet Debatt kring samverkan Paneldebatt med riks- och lokalpolitiker från de sju största partierna Middag på restaurang Cabaret i Folkets Hus För fortsatt erfarenhetsutbyte anordnas en gemensam konferensmiddag med underhållning på kvällen. Dörrarna öppnar 18:30. (Programmet fortsätter på nästa sida) Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Tfn: utveckling av missbruks- och beroendevården

3 Framtidens riskbruk, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef PROGRAM 18 NOVEMBER Bemötande som framgångsfaktor Vikten av ett bra bemötande ur ett brukarperspektiv. Hasse Arvidsson, alkohol och drogterapeut, Goodlife AB Metoder och tillämpning i praktiken Om evidensbaserade metoder och evidensbaserad praktik, och skillnaden dem emellan. Mats Fridell, professor i psykologi vid Lunds universitet Kaffemingel Brukarmedverkan ett vinna vinna koncept Varför är det bra med brukarmedverkan, hur kan den se ut på individ-, verksamhets- och strukturell nivå och vad krävs av en brukarrepresentant? Brukardialog kontra civil dialog var går gränsen? Gunvi Haggren, Verdandi Samtal kring brukarmedverkan. Hur lyckas man? Sonja Wallbom, RFHL. Tommy Strandberg, Beroendecentrum Örebro. Linnéa Darell (FP), kommunpolitiker Linköping. Gunvi Haggren, Verdandi Seminarier B om brukarinflytande och brukarmedverkan. Välj ett av sex parallella seminarier. Se bifogad pdf Seminarier Lunch på restaurang Cabaret i Folkets Hus Seminarier C om uppföljning på individ- och gruppnivå. Välj ett av sex parallella seminarier. Se bifogad pdf Seminarier Kaffemingel Mer för pengarna Hur kunskap om effekter av behandling kan förenas med ett ekonomiskt perspektiv. Karin Mossler, ekonom, analysfunktion på Socialdepartementet Nya former för att utveckla en evidensbaserad praktik Presentation av Sverigers Kommuner och Landstings nya överenskommelse med regeringen Sabina Wikgren Orstam, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting Debatt kring framtidens riskbruks-, missbruks och beroendevård? En paneldebatt med bland andra Gerhard Larsson, särskild utredare, Missbruksutredningen, Tommy Strandberg, verksamhetschef beroendecentrum Örebro, Alec Carlberg, ordförande Rainbow Sweden, Björn Fries (S), Birgitta Rydberg (FP) landstingsråd i Stockholms läns landsting Konsten att få framtiden att hända Vision utan aktion är en dagdröm, aktion utan vision är en mardröm. Detta japanska ordspråk illustrerar i ett nötskal nycklarna för den som vill få framtiden att hända. Och skillnaden stavas i regel ledarskap. Aktuell forskning visar att skillnaderna mellan framgångsrika och mindre framgångsrika organisationer handlar i ökande grad om hur ledarskapet utövas. Erik Herngren, framtidsstrateg, Kairos Future Avslutning Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Tfn: utveckling av missbruks- och beroendevården

4 SEMINARIER A, 17 nov kl Samarbete och samverkan > Välj ett av de sex parallella seminarierna < A1 - Integrerade mottagningar Stockholm Under de senaste tio åren har landstingets specialiserade missbruks- och beroendevården i stadsdelar och kommunerna i Stockholms län byggt upp ett 40-tal lokala integrerade mottagningar. Hur samarbetet ser ut samt erfarenheter och effekter från processen beskrivs. Stefan Borg, verksamhetschef, Beroendecentrum Stockholm. Ljusdal Beroendemottagningen är en del i kommunens rehabiliteringskedja i samarbete med Landstingets primärvård som också samarbetar med sju andra kommuner i länet. Den integrerade mottagningen i Ljusdal arbetar i nära samverkan med socialtjänsten, sjukvården och den övriga vårdkedjan. Ingrid Näslund, vårdenhetschef, Landstinget Gävleborg. Margareta Larsson, enhetschef, Ljusdals kommun. Moderator: Per Sandén, projektledare, Regionförbundet Örebro. A2 - Case Management Team Norrbotten och Jönköping En beskrivning av Case Management enligt ACT-modellen som införts i Norrbotten och Jönköpings län. Om framgångsfaktorer, utmaningar och erfarenheter som framkommit under processen. Agneta Bygdell, FoU-samordnare, Kommunförbundet Norrbotten. Örebro CM-teamet består av personal från både landstingets Beroendecentrum, socialtjänsten och kommunens socialpsykiatri. Hur CM-teamet arbetar utifrån tre olika perspektiv; som brukaren ser det, med organisationernas glasögon och hur vi får ihop det. Lars Fridborg, gruppledare, Case Management Team, Örebro läns landsting. Moderator: Harald Segerstedt, verksamhetsstrateg, division vuxenpsykiatri, Norrbottens läns landsting. A3 Samverkansöverenskommelser Gagnef Erfarenheter från Gagnef om resan till lokala riktlinjer i samverkan med primärvården, socialtjänsten och psykiatrin. Lokala riktlinjer som fungerar i den praktiska vardagen. Ulf Börjesson, verksamhetschef, Vårdcentral Gagnef. Borlänge Lokala riktlinjer för olika målgrupper inom socialtjänst och hälso- och sjukvården har arbetats fram i Borlänge. Ett gemensamt mål är en integrerad beroendeenhet (socialtjänst, psykiatrin och primärvård). Birgitta Ljungqvist, missbrukssamordnare och vårdutvecklare, Borlänge primärvård. Moderator: Peter Lindqvist, processledare, Eskilstuna kommun. A4 - Individuella planer En generell genomgång av de lagar och förordningar man måste förhålla sig till gällande individuella planer. Annika Petersson, processledare, Landstinget Jönköping. I Värmland erbjuds personal från öppenvårdspsykiatrin, allmänmedicin och socialtjänst i alla kommuner en heldagsutbildning kring individuella planer. Presentation av utbildningens upplägg och genomförande. Elisabet Aass- Jonsson, enhetschef, Beroendecentrum/Karlstad kommun. Ett annat sätt att komma igång med individuella planer är med hjälp av workshops. Exempel från Gävleborgs implementeringsarbete i praktiken. Ann Lyrberg, FoU-välfärd, Region Gävleborg. Moderator: Jörgen Bergström, utbildningssamordnare, Regionförbundet Östsam.

5 A5 - Riskbruk och tidig upptäckt Effektiva insatser vid riskbruk Om behovet av att bredda sjukvårdens insatser för människor med alkoholproblem utanför den specialiserade beroendevården. Majoriteten av dem som har alkoholberoende nås inte av beroendevården. Samtidigt finns det effektiva insatser som primärvård och företagshälsovård kan genomföra. Sven Andréasson, Statens folkhälsoinstitut. Tidig upptäckt och kort rådgivning En satsning på tidig upptäckt och kort rådgivning inom socialtjänst, primärvård och psykiatri genomförs i mellersta Skåne. Syftet är att personal inom psykiatri, primärvård och socialtjänst ska veta när det är relevant att ställa frågor om alkohol/narkotika, hur frågorna ska ställas och vad som ska göras med svaren. Gunilla Cruce, dr i medicinsk vetenskap, kurator i Psykos- och Missbruksteamet Lund. June Haldeborg, Socionom/socialsekreterare, Höörs kommun. Moderator: Annika Nordström, hälsoutvecklare/med dr. FoUUstaben, Västerbottens läns landsting. A6 SiS och kriminalvården Framgångsrik missbruksvård - Vårdkedja! Socialtjänst, institutioner och klienter samverkar i en vårdkedja som ger positiva resultat! Vårdkedjeprojektet och Ett kontrakt för livet är två projekt med inriktning på att utveckla samverkan mellan socialtjänsten och institutionsvården i form av vårdkedjor och implementering av kunskapsbaserade metoder inom missbruksvården. Tomas Ring, enhetschef, Statens institutionsstyrelse (SiS) ITOK - Integrerat team för opiatberoende kriminalvårdsklienter Den svåra övergången från sluten kriminalvård till beroendevård i frihet för opiatberoende kriminalvårdsklienter. En fungerande samverkansmodell mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och kriminalvård. Daniel Uppström, koordinator ITOK, Beroendecentrum Stockholm och Kriminalvården region Stockholm. Moderator: Helena Asklund, processledare, Kunskap till praktik SEMINARIER B, 18 nov kl Brukarinflytande och brukarmedverkan > Välj ett av de sex parallella seminarierna < B1 - Brukarstyrda brukarrevisioner Borlänge/Sundsvall Brukarstyrda brukarrevisioner genomfördes hos socialtjänstens missbruksvård i Borlänge och Sundsvalls kommuner hösten Målet är att utveckla metoder för en enkel och inte alltför kostsam brukarrevision, samt att arbeta för att göra brukare till subjet i stället för objekt i vården. Hur arbetet gick till, hur enkätsvaren ser ut och vilka slutsatser som kan dras. Margot Grälls Anjou, Verdandi. Örebro Brukarrådet vid beroendecentrum Örebro läns landsting har genomfört egna brukarrevisioner under många år som gett värdefulla kunskaper om hur vården fungerar. Brukarrevisionerna har gett en god bild av situationen och resulterat i att påvisade brister åtgärdats. Hur brukarrevisionerna förbereds, genomförs och återförs till ledningen. Ann-Marie Wulfstrand-Byhlin, Verdandi. Moderator: Ewa Kjell, enhetschef, Region Dalarna. B2 - Mobilisering av brukarorganisationer Om att stärka brukarinflytandet genom mobilisering av brukarorganisationer, fortbildning av brukarorganisationer och uppbyggnad av brukarråd. RFHL har besökt de flesta länen och det finns nu en struktur att bygga vidare på. Hur kan vi tillsammans utveckla formerna för ett brukarinflytande som syns och märks ute i verksamheterna? Camilla Svenonius, RFHL. I Gävle har man bildat ett regionalt brukarråd Beroenderådsalliansen (BRA). Tillsammans med Region Gävleborg byggs en internetportal där myndigheter och brukarorganisationer och deras stödformer och alternativ blir tydliga för de hjälpsökande. Rådet vill också hitta nya former för egen praktisk verksamhet, som socialt företagande för personer med exempelvis neuropsykiatriska funktionshinder. Stefan Olsson, KRIS/NBV och Rolf Carlsson, RFHL. Moderator: Lena Berglund Friberg, Landstinget Västernorrland. (Programmet fortsätter på nästa sida)

6 B3 - Skapa förutsättningar för dialog mellan brukare och behandlare Genusperspektiv i behandlingsarbete En framgångsrik behandling bygger på relationen mellan patient och behandlare. Varje person behöver bli sedd i just sina behov. Kvinnors beroendeproblematik skiljer sig på många sätt från mäns. Missbruksmönster, val av droger, varningssignaler, konsekvenser, villighet att söka hjälp, bemötandet från samhället, behov av behandlingsmetoder är några av de områdena. Lotten Sunna, verksamhetschef/vd, Behandlingshemmet Ulfshyttan AB Arbeta med tolk i behandling På Öppenvårdshuset Gustav i Malmö kan den sökande få information, rådgivning, stödsamtal och behandling, enskilt eller i grupp. Att använda tolk i behandling fördelar, skillnader och svårigheter. Bertil Ekstedt, leg sjuksköterska och leg psykoterapeut. Per Hedberg, socionom och familjeterapeut. Moderator: Eva Rydell, processledare, Västerbotten. B4 - Dialog mellan brukare och politiker Linköping Brukarorganisationer i Linköping gick samman och bildade Föreningsgruppen Vårdkedjan för att kunna påverka politikerna. Det som startade med stridigheter är idag en kontinuerlig dialog. Hur får man dialogen att fungera och vilka fallgropar bör man undvika. Gunilla Persson, FMN, Föräldraföreningen mot narkotika. Linnéa Darell (FP). Upplevelser av missbruks- och beroendevård i Östergötlands län Brukardialogberedning 4 Om arbetet med att fånga brukarnas/patienternas upplevelse av missbruks- och beroendevården. Beredningarna för brukardialog har till uppgift att genom dialog med medborgare och brukare bidra med underlag till behovsanalyser och uppdrag. Moderator: Katarina Thunander, projektledare, Västra Götaland. B5 Brukare och profession Brukarmedverkan som ett sätt att utveckla verksamheten Den kontinuerliga uppföljningen på Beroendecentrum Karlstad omfattar både patienter/klienter och kommunerna som gör utplaceringarna. Uppföljningen innehåller uppgifter om hur man uppfattat verksamheten på olika sätt. Bjarne Olsson, Utvecklingsledare, Karlstads Kommun. Uppföljning av öppenvården i Skellefteå brukare och profession På öppenvårdsmottagningen i Skellefteå används två typer av uppföljningsinstrument. SRS, som mäter klientens bedömning av terapeuten och ORS, som mäter behandlingsresultat. Gun-Eva Långdahl-Andersson, leg. Psykolog, specialist klinisk och pedagogisk psykologi, Rådgivningen Oden, Skellefteå kommun. Moderator: Gunborg Brännström, projektchef Kunskap till praktik, Sveriges Kommuner och Landsting. B6 Socialt arbete och mobilisering Empowermentorienterat socialt arbete Empowermentorienterat socialt arbete sker med hjälp av ett sammanbindande språk och ett sätt att uppträda som stärker självkänslor och egenmakt. Paternalistiskt orienterat socialt arbete sker med hjälp av ett separerande språk och ett sätt att uppträda som försvagar självkänslor och tenderar att göra oss vanmäktiga. Bengt Starrin, professor i socialt arbete, Karlstads universitet. Social mobilisering - kurs för brukare och socionomer I kursen Social mobilisering på Socialhögskolan i Lund blandas studenter från brukarorganisationer med socionomstudenter. Här möts de tidigare klienternas erfarenheter med studenternas visioner om det sociala arbetets möjligheter. Dynamiska, men inte alltid problemfria möten uppstår. Namu Nambiar Basta/Rainbow (tidigare student). Erik Eriksson, Socialhögskolan i Lund (tidigare student) Moderator: Marja-Leena Komulainen, projektledare, Kommunförbundet Norrbotten. (Programmet fortsätter på nästa sida)

7 SEMINARIER C, 18 nov kl Uppföljning på individ- och gruppnivå > Välj ett av de sex parallella seminarierna < C1 - Lokal uppföljning, en del av evidensbaserad praktik Ett uppföljnings- och utvärderingssystem som fokusera på praktikernas och brukarnas erfarenheter av de insatser som sker inom socialtjänstens område. Jan Brännström, utvecklare, Umeå socialtjänst. Moderator: Ann-Sofie Nordenberg, processledare, Värmlands läns Vårdförbund. C2 - Uppföljning med hjälp av ASI Hur man når en optimal användning av ASI, eller liknande standardiserade metoder, som en väsentlig del i kunskapsutvecklingen för missbrukar- och beroendevården. Anneli Jäderland, utredare, Socialstyrelsen. Nyttan med ASI för klienten och verksamheten. Vad betyder ASI i Norrköping? Olle Johansson, enhetschef och John Törnquist, enhetschef, Norrköpings kommun. Moderator: Ann-Marie Ek, projektledare, SIKTA, Skåne. C3 - Utvärdering av insatser i Göteborg Ett verktyg för kvalitetsutveckling för att bättre följa upp vad man åstadkommer för de resurser som används till missbrukarvården. Det handlar om att öka kunskaperna om vilka effekterna blir ur ett brukarperspektiv. Marco Fredin, planeringsledare vid Stadskansliet i Göteborg. Moderator: Per Svensson, Ljungby kommun. C4 - Vad finns det för avtryck av FoU-insatserna i praktiken? Vilken betydelse har FoU i Väst haft när det gäller utveckling och spridning av kunskaper inom missbruks- och beroendevården inom Göteborgsregionen? Resultaten från ett kartläggningsprojekt bygger dels på studier av de produkter som FoU-insatserna lett till, dels på intervjuer med personer som på olika nivåer har ansvar för missbruks- och beroendevården. Annika Hallén-Hemb, Mini-Maria Centrum i Göteborg. Björn Trägårdh, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Elisabeth Beijer, FoU i Väst. Moderator: Maria Laag, processledare, NIL-projektet/Kunskap till praktik, Kommunförbundet Jämtlands län. C5 - Uppföljning av mångbesökare En kartläggning av mångbesökarna på beroendeakuten i Stockholm. Syftet är att utveckla en metod som kan ligga till grund för en analys av systembrister och ett förbättrat samarbete. Studien genomförs med intagna patienter och deras närmaste anhöriga genom kvalitativa frågor. Catarina Norman och Margareta Ekh, Beroendecentrum Stockholm. Moderator: Ann-Sofie Holmberg, verksamhetschef öppenvård psykiatri, Landstinget Dalarna. C6 - Deltagarorienterad utvärdering Socialtjänsten i Jönköpings kommun har arbetat fram ett utvärderingsprogram med syfte att främja och stödja ett proaktivt utvärderingsarbete av socialtjänstens verksamheter. En grundläggande idé med kvalitetsarbetet är att metodiskt och systematiskt värdera det arbete man gör och se behovet av förändringar och förbättringar. Stefan Österström, utvecklingschef, Jönköpings kommun. Moderator: Nima Najafi, projektledare, RIM-projektet Regionförbundet Uppsala län.

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Genomförandeplan för Borlänge 2011 Berörda verksamheter- Kommun och Landsting åtar sig att genomföra följande under 2011. Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Styrgrupp

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende 20-21 februari samt 12-13 mars 2012 Campus Mittuniversitetet, Sal F214, Östersund

Riskbruk, missbruk och beroende 20-21 februari samt 12-13 mars 2012 Campus Mittuniversitetet, Sal F214, Östersund 1 Välkommen till Riskbruk, missbruk och beroende 20-21 februari samt 12-13 mars 2012 Campus Mittuniversitetet, Sal F214, Östersund Som ett led i implementeringen av de nationella riktlinjerna för missbruks-

Läs mer

Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård

Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Nationell konferens för politiker och chefer den 11 12 november 2014 i Folkets Hus, Barnhusgatan 12 14, Stockholm

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Blekinge Processledare Sten Eklund och RosMarie Nilsson

Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Blekinge Processledare Sten Eklund och RosMarie Nilsson Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och Processledare Sten Eklund och RosMarie Nilsson sten.eklund@ltblekinge.se rosmarie.nilsson@ltblekinge.se 1 Nationella riktlinjer Socialstyrelsens

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende

Riskbruk, missbruk och beroende Inbjudan Inbjudan Riskbruk, missbruk och beroende Datum: 12-13 april, 3-4 maj Plats: Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand Riskbruk, missbruk och beroende - Kunskap till praktik Missa inte

Läs mer

Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009

Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009 Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009 TALARE FRÅN Beroendecentrum Stockholm Kriminalvården region Stockholm Daniel Uppström Kommunförbundet Norrbotten Marja-Leena

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende

Riskbruk, missbruk och beroende Inbjudan Inbjudan Riskbruk, missbruk och beroende Datum: 12-13 april, 3-4 maj Plats: Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand Riskbruk, missbruk och beroende - Kunskap till praktik Missa inte

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken?

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken? Ny möjlighet att delta på SIPU:s missbrukskonferens! Konferensen hölls första gången i maj 2015, med 100% nöjda deltagare! Nu genomför SIPU åter konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks-

Läs mer

Nya missbruksvården. Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård. Inbjudan till konferens i Stockholm den januari 2012

Nya missbruksvården. Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård. Inbjudan till konferens i Stockholm den januari 2012 Nya missbruksvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård Hammarbackens behandlingshem Nytt huvudmannaskap? Så påverkas

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Framtidens missbruks- och beroendevård

Framtidens missbruks- och beroendevård Med anledning av lagändringarna inom missbruksområdet som trädde i kraft 1 juli 2013, arrangerar SIPU en nationell konferens om Framtidens missbruks- och beroendevård. Under konferensen får du viktig information

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Uppdrag att fördela medel för vidareutveckling av missbruks- och beroendevården inom ramen för Kunskap till praktik 2013 2014

Uppdrag att fördela medel för vidareutveckling av missbruks- och beroendevården inom ramen för Kunskap till praktik 2013 2014 Regeringsbeslut II:6 2013-09-19 S2013/6484/FST (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att fördela medel för vidareutveckling av missbruks- och beroendevården inom

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 - hur kan de hjälpa oss utveckla kunskapsbaserad vård - de största förändringarna jmf tidigare version av NR Göteborg 2016-08-31 Agneta

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Beroendevården 2015

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Beroendevården 2015 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Beroendevården 2015 Tord Fredriksen FoU Välfärd Arbetsrapport 2015:4 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Beroendevården 2015 Tord Fredriksen Arbetsrapport

Läs mer

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården nationell satning på brukarmedverkan Brukares krav på förändring och förbättring är den viktigaste kraften för att utveckla

Läs mer

Delrapport SIKTA 2010-12-31

Delrapport SIKTA 2010-12-31 Delrapport SIKTA 2010-12-31 Kristina Bloomfield Wijk Projektledare Struktur på lokal nivå Styrgrupp Styrgruppen för projektet, som tillsattes i början av 2009, består av Håkan Rosén, verksamhetschef, Beroendecentrum

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Kunskap till praktik - Genomförandeplan för Skåne 2010

Kunskap till praktik - Genomförandeplan för Skåne 2010 2009-11-15 Att: Gunborg Brännström Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg 118 82 Stockholm Kunskap till praktik - Genomförandeplan för Skåne 2010 Bakgrund Kunskap till praktik

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Under våren 2015 kommer en uppdatering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården att presenteras. Denna kurs bygger på kunskaper

Läs mer

PROGRAM. Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Nationell baskurs. Vision. Målgrupp. Syfte

PROGRAM. Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Nationell baskurs. Vision. Målgrupp. Syfte PROGRAM Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Nationell baskurs Vision Riskbruk, missbruk och beroende Kunskap till praktik är en fortbildning som ska ges kontinuerligt, vara gemensam,

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Nationell baskurs Under våren 2014 genomförs basutbildningen Riskbruk, missbruk och beroende Kunskap till praktik för sjätte gången i Västerbotten.

Läs mer

Förslag till förlängning av Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Förslag till förlängning av Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-11 1 (5) HSN 1302-0168 Handläggare: Jocelyne Ängeslevä Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, p 5 Förslag till förlängning av Policy för att

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende

Riskbruk, missbruk och beroende Inbjudan Inbjudan Riskbruk, missbruk och beroende Tid: 11-12, 25-26 oktober Plats: Sundsvalls konferenscenter, Folkets hus, Sundsvall Riskbruk, missbruk och beroende - Kunskap till praktik Missa inte möjligheten

Läs mer

Minnesanteckningar Länsstyrgruppen för Missbruks- och beroendevården i Dalarna Måndagen den 9 september 2013 kl.13.15-16.00.

Minnesanteckningar Länsstyrgruppen för Missbruks- och beroendevården i Dalarna Måndagen den 9 september 2013 kl.13.15-16.00. Datum 2013-09-09 Sida Minnesanteckningar Länsstyrgruppen för Missbruks- och beroendevården i Dalarna Mötesdatum: Måndagen den 9 september 2013 kl.13.15-16.00. Plats: Deltagare: Region Dalarna, Myntgatan

Läs mer

Socialnämnden i Ljusdals kommun ansökte om 2 200 000 kr i september 2007. Länsstyrelsen beviljade kommunen 1 200 000 kronor i december 2007.

Socialnämnden i Ljusdals kommun ansökte om 2 200 000 kr i september 2007. Länsstyrelsen beviljade kommunen 1 200 000 kronor i december 2007. 512009-04-01 Omsorgs- och socialförvaltningen Datum 090331 Avd Individ- och familjeomsorg Chatarina Plomér Projektledare Beroendemottagningen i Ljusdal Beroendemottagningen i Ljusdal Beroendemottagningen

Läs mer

Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter

Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter Gunvi Haggren Verdandi Karin Alexanderson Dalarnas forskningsråd Bakgrund Överenskommelse Verdandi SKL Försöksverksamhet

Läs mer

Konferens i Göteborg

Konferens i Göteborg Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst FAR AR VÄL VÄLFÄRDEN? SOCIAL CIALTJÄNS TJÄNSTE TEN I FRAM AMTID TIDEN Konferens i Göteborg 12 13 april 2011 Far väl välfärden? Socialtjänsten

Läs mer

Anmälan av Socialstyrelsens öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården 2010

Anmälan av Socialstyrelsens öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården 2010 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG ANMÄLAN SID 1 (6) 2010-12-08 Handläggare: Siv Lundgren Telefon: 08-508 13185 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2011-01-20 Anmälan av Socialstyrelsens öppna jämförelser

Läs mer

Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården

Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4197 2015-10-23 Avdelningen för vård och omsorg Mikael Malm Anneli Jäderland Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården Beslut Styrelsen föreslår kongressen

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING. Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg Vilmergruppen

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING. Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg Vilmergruppen TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 Vilmergruppen Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 12 mars 2010

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Om evidensbaserad praktik i socialt arbete

Om evidensbaserad praktik i socialt arbete Om evidensbaserad praktik i socialt arbete Riskbruk, missbruk och beroende Eva Rönnbäck 11 oktober 2010 Kort presentation av FoU Innehåll Evidensbaserad medicin & praktik vad är det? Hur tillämpar man

Läs mer

Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer

Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer Regeringsbeslut II:6 2014-03-27 S2014/2933/FST (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 22018 103 15 Stockholm Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Sammandrag inspirationsdag för ökat brukarinflytande på verksamhets- och organisationsnivå, av Sofia Wange. 6 oktober 2016 i Wilandersalen

Sammandrag inspirationsdag för ökat brukarinflytande på verksamhets- och organisationsnivå, av Sofia Wange. 6 oktober 2016 i Wilandersalen Sammandrag inspirationsdag för ökat brukarinflytande på verksamhets- och organisationsnivå, av Sofia Wange 6 oktober 2016 i Wilandersalen Moderator Elisabet Norlinder Välkomsttal av Marie-Louise Forsberg

Läs mer

BRUKARREVISION 2013 AV BEROENDEMOTTAGNINGEN LÄNSSJUKHUSET RYHOV

BRUKARREVISION 2013 AV BEROENDEMOTTAGNINGEN LÄNSSJUKHUSET RYHOV BRUKARREVISION 2013 AV BEROENDEMOTTAGNINGEN LÄNSSJUKHUSET RYHOV 3 INNEHÅLL INLEDNING... 5 SYFTE... 6 BEROENDEMOTTAGNINGEN PÅ RYHOV... 6 METOD... 7 RESULTAT... 8 TOLKNING... 24 SLUTKOMMENTARER... 24 FÖRSLAG

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2014 Arbetsrapport 2014:10 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2014 Tord

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 29 september 2009 Scandic Crown i Göteborg Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete arrangörer: Svenskt demenscentrum och Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET

INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET i samarbete ASIH Sundsvall INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET Datum: 19-20 september 2012 Plats: Kostnad: Anmälan: Resa: Hotell Knaust Konferens, Sundsvall 1400 kr exkl moms, lunch

Läs mer

Regeringsuppdrag till FHI

Regeringsuppdrag till FHI Regeringsuppdrag till FHI Handlingsplanerna, prop. 2000/01:20 och 2005/06:30 Fortbildning om alkohol till primärvårdens och företagshälsovårdens personal 2004 - Projektering/planering 2005 - Pilotverksamheter

Läs mer

Behandling vid samsjuklighet

Behandling vid samsjuklighet Behandling vid samsjuklighet Beroende, missbruk psykisk sjukdom Riktlinjer för missbruk och beroende 2015 Göteborg 160831 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Välkommen till nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende!

Välkommen till nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende! Välkommen till nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende! Innehåll i utbildningen Alkohol- och narkotikasituationen i Sverige Faktorer av betydelse för missbruks- och beroendeutveckling Fysisk

Läs mer

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik 1 Missbruksorganisationer i Stockholm Historik Missbrukskliniker inom och utom psykiatrin Olika behandlingstraditioner och personberoende Sjukvård socialtjänst på olika håll Tillnyktring avgiftning behandling

Läs mer

Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk. från upptäckt till behandling

Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk. från upptäckt till behandling Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk från upptäckt till behandling Pågående utvecklingsarbete Samarbete mellan Värmlands läns vårdförbund, Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland,

Läs mer

Konferens Första linjen

Konferens Första linjen VÄLKOMMEN TILL... 4:e okt 2 0 1 7 i Stockholm Konferens Första linjen Den 4 oktober 2017 anordnar Uppdrag Psykisk Hälsa en konferens med fokus på Första linjen. Syftet med konferensen är att lyfta upp

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Stockholms län Samverkan i missbrukar- och beroendevården

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer

En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer BASUT En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer En nationell satsning Pengar från Socialstyrelsen Gemensam ansökan

Läs mer

VÄLKOMMEN. Länskonferens lokala styrgrupper

VÄLKOMMEN. Länskonferens lokala styrgrupper VÄLKOMMEN Länskonferens lokala styrgrupper DAGORDNING 09:00-15:00 Bengt Stenström Marianne Utterdahl Leif Martinsson Ann-Sofie Johansson FIKA 10:00-10:20 Moderator Inledning Bakgrund, process, ansvar Psykosociala

Läs mer

Samverkan och stöd för vuxna med ADHD

Samverkan och stöd för vuxna med ADHD Samverkan och stöd för vuxna med ADHD Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2008 VÅRA TALARE HanteraLivet Pernilla Ekström Örebro Universitet Berth Danermark Södertälje kommun Yvonne Kokkola

Läs mer

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan?

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? 2006-12-18 07/11 Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? BAKGRUND/SYFTE Skolan som samhällsinstitution

Läs mer

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende:

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2015 DU FÅR MÖTA Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Jörgen Nyberg, enhetschef Annicka Wester & Lena Tolfvenstam, biträdande chefer Socialstyrelsen

Läs mer

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning.

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning. 1 AKTIVITETSPLAN SUD 2013-2014 antagen SUD-rådet 2013-11-22 Reviderad 2014-03-10 Implementering Med implementering avses här: implementerings- och processtöd i syfte att nå de mål som anges i form av nationella

Läs mer

Utvärdering av de lokala RIM-grupperna i Uppsala län , Petra Rohrer

Utvärdering av de lokala RIM-grupperna i Uppsala län , Petra Rohrer Utvärdering av de lokala RIM-grupperna i Uppsala län 2013-2017, Petra Rohrer Enköpings kommun: Gruppen har inte bjudit in brukare att delta förrän från 2017 då Attention i Enköping har representanter med.

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Utveckling av missbruks- och beroendevården. tillbakablickar och framtidsutsikter

Utveckling av missbruks- och beroendevården. tillbakablickar och framtidsutsikter Utveckling av missbruks- och beroendevården tillbakablickar och framtidsutsikter Utveckling av missbruksoch beroendevården tillbakablickar och framtidsutsikter Upplysningar om innehållet: Gunborg Brännström,

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN REGIONMÖTE FÖR VERKSAMHETSCHEFER INOM HABILITERING I SÖDRA REGIONEN 091008

MINNESANTECKNINGAR FRÅN REGIONMÖTE FÖR VERKSAMHETSCHEFER INOM HABILITERING I SÖDRA REGIONEN 091008 1(5) Närsjukvården Barn- och ungdomshabiliteringen MINNESANTECKNINGAR FRÅN REGIONMÖTE FÖR VERKSAMHETSCHEFER INOM HABILITERING I SÖDRA REGIONEN 091008 Närvarande: Margareta Nilsson, verksamhetschef BUH

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Riskbruk, missbruk och beroende Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Vision Att fortbildningen ger en orientering om hur missbrukspsykologi kan tillämpas i det kliniska/praktiska arbetet med

Läs mer

Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA.

Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA. PROJEKTPLAN 1(5) 2010-07-01 INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA. Bakgrund: Arbetet med missbruk- och beroendeproblematik

Läs mer

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor.

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Folkhälsoenkät 2008 Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Den högsta andelen ses bland unga kvinnor i åldern 18-34 år.. Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer,

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2009. Öppna jämförelser

Läs mer

AKTIVITETSPLAN SUD antagen SUD-rådet Reviderad Bilaga 1

AKTIVITETSPLAN SUD antagen SUD-rådet Reviderad Bilaga 1 1 AKTIVITETSPLAN SUD 2013-2014 antagen SUD-rådet 2013-11-22 Reviderad 2014-09-30 Bilaga 1 Med implementering avses här: implementerings- och processtöd i syfte att nå de mål som anges i form av nationella

Läs mer

N y a n a t i o n e l l a r i k t l i n j e r n a f ö r m i s s b r u k s - o c h b e r o e n d e v å r d Välkomna!

N y a n a t i o n e l l a r i k t l i n j e r n a f ö r m i s s b r u k s - o c h b e r o e n d e v å r d Välkomna! Nya nationella riktlinjerna för missbruks - och beroendevård Välkomna! 9:00-9:30 Kaffe och registrering Program: 9:30-12:30 Inledning Socialstyrelsens presentation av riktlinjerna. GAP-analysen över Skåne

Läs mer

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Hannele Renberg Sjuksköterska/ leg. psykoterapeut Utbildare i Beardslees familjeintervention, Föra

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik

Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Chefs- och politikerutbildning i Västra Götaland den 4 februari Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik gunborg.brannstrom@skl.se 070 484

Läs mer

Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland. Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014

Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland. Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014 Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014 Regional stödstruktur plattform i Halland Uppdragsgivare Chefsgrupp Halland Kommunchefer RD Kommunberedning

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni

Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Konferens den 7/10 2011 arrangerad av RSMH, Schizofreniförbundet och Socialpsykiatriskt forum Varför är denna konferens

Läs mer

Kartläggning integrerade verksamheter och arbetssätt

Kartläggning integrerade verksamheter och arbetssätt Kartläggning integrerade verksamheter och arbetssätt Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2016-10-25 Zophia Mellgren 1 Hur är det egentligen? Spridningen av olika modeller? Programtrohets mätningar Hur har det gått

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016 Sida 1(8) Vård,omsorg, e-hälsa och folkhälsa, Nya Perspektiv Birgitta Svensson, 054-701 11 35 Birgitta.svensson@regionvarmland.se Karin Thyselius 054-701 1134 Karin.thyselius@regionvarmland.se Datum 2015-03-17

Läs mer

Nationella Riktlinjer

Nationella Riktlinjer R I S R I SVästra Götaland Nationella Riktlinjer Konferens 31 Okt 2008 R I S R I S GIR R I S Riktlinjer I Samverkan Västra Götaland Text/layout: Kia Benroth Göteborgs Implementering av Riktlinjer I Göteborg

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Strategi för hälsa. Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg

Strategi för hälsa. Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg Strategi för hälsa Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg Visste du att Fyra i varje klass av en årskull hamnar i utanförskap. Fem i varje klass saknade behörighet till gymnasieskolan 2015/2016.

Läs mer