Evidens. vård och utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Evidens. vård och utbildning"

Transkript

1 Evidens vård och utbildning

2

3 För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete.

4 Evidens och Lysekilsmodellen för vård och utbildning inom psykiatriområdet Evidens har under åren utvecklat kunskap och erfarenhet om hur man arbetar över organisationsgränser på ett integrerat sätt med patientens bästa för ögonen Lysekilsmodellen. Evidens är ett företag med rötterna i Lysekil. Vi fick vårt första uppdrag av Västra Götalandsregionen redan 1994 då vi övertog ansvaret för öppenvårdspsykiatrin och vård i behandlingshem i Lysekils kommun. Det är glädjande att kunna konstatera att intresset och nyfikenheten för vårt arbetssätt är stort! Evidens är sedan 2002 också representerade i Malmö och 2007 fick vi ett omfattande utbildningsuppdrag tillsammans med Karlstads Universitet. Detta sker inom ramen för den statliga psykiatrisatsningen som ett resultat av Miltonrapporten. Vi utbildar personal från kommuner och landsting, som tillsammans skall verka i team när det gäller vård- och stödsamordning (case management). Denna utbildning ger 7,5 högskolepoäng. Vi kommer dessutom att genomföra en case managementutbildning på 30 högskolepoäng. Vårt mål är att hjälpa och behandla patienter med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning till en bättre livskvalitet. Under många år har vi arbetat efter det som vi kallar Lysekilsmodellen. Denna innebär att patienterna själva sätter upp målen 4

5 med behandlingen och har ett avgörande inflytande över hur den utformas. Det gör att individen själv tar ett stort ansvar för att skapa ett meningsfullt liv. Lysekilsmodellen innebär: Ökat patientinflytande Helhetsperspektiv Hög tillgänglighet Case manager och resursgrupp Gemensamma manualer Samverkansavtal primärvård-kommun-psykiatri Evidensbaserad och utvärderad behandlingsmetod Integrerad Psykiatri Kognitivt förhållningssätt och kognitiv terapi 5

6 Varför Lysekilsmodellen? Idag finns det forskningsresultat som visar hur psykisk ohälsa effektivt kan minimeras genom en kombination av medicin och psykosociala insatser. Lysekilsmodellen innebär att vi tillämpar Integrerad psykiatri. Ett allmänpsykiatriskt team har totalansvar för alla personer med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättning. Arbetssätten case management och uppsökande psykosociala team används i det evidensbaserade programmet Integrerad psykiatri. Det innebär att: behovet av slutenvård kan minimeras behandlingen utgår från den psykiska funktionsnedsättningen varje patient tilldelas en case manager som dessutom är behandlare och den person som följer patienten från tidigt omhändertagande, behandling och krishantering till rehabilitering en resursgrupp med anhöriga, vårdpersonal och personal från socialtjänst och försäkringskassa formas kring varje patient. Det är patienten som avgör vilka som ska ingå i denna grupp. Patienten sätter tillsammans med resursgruppen upp långsiktiga och kortsiktiga mål och uppmuntras att ta tillbaka kontrollen över sitt eget liv. 6

7 Vetenskapliga studier har visat att Integrerad psykiatri ger hjälp till ett liv med bättre livskvalitet för svårt sjuka. Det är intressant att notera att detta gäller oavsett psykisk sjukdom och vilken kultur patienten lever i. Resultaten är lika oavsett om vi pratar om Sverige eller Japan. Samhällets kostnader för vården är inte högre än för konventionell psykiatri. Bristen på psykiatriker är stor i hela landet vilket ofta skapar långa köer till de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna. Vid Integrerad Psykiatri tar case managern över en del uppgifter som läkare eller annan personal tidigare skött. Det kan gälla utredningar om patientens livssituation och behov och uppföljning av olika insatsers effekt. Det gör att köerna kan minska. På sikt är målet att de helt ska försvinna. Integrerad psykiatri ger också hopp åt anhöriga, en grupp som ofta belastas hårt och har svårt att göra sin röst hörd. I den internationella studien såg man en 50-procentig lägre belastning på de anhöriga. Det anser vi beror på att arbetssättet ger patienter och anhöriga en ny roll. De blir tagna på allvar, blir hörda och har en viktig roll i behandlingen. 7

8 Brukarmedverkan För oss är det är en självklarhet att patienter och brukare, de som vi är till för, är involverade i förändringsarbetet och att vi tar tillvara deras erfarenheter. En av hörnstenarna i modellen är en av patienten vald resursgrupp. Patienten och resursgruppen får samma utbildning som utgångspunkt för ett gemensamt beslutsfattande. En utvecklingsplan baserad på patientens kortsiktiga och långsiktiga mål tas fram där resursgruppen på olika sätt blir delaktig. Uppföljning och återföring av målen är en viktig beståndsdel liksom utvärdering av resultatet av resursgruppsarbetet, det vill säga hur ser patientens hela livssituation ut idag jämfört med tidigare. Skriften Så vill vi ha det är framtagen av Patient-, brukaroch anhörignätverket. I deras krav på framtida vård, stöd och behandling inom psykiatriområdet skriver de: När brukarna själva får frågan om vad som varit till hjälp blir svaret ofta mänskliga relationer, självbestämmande och hopp. En viktig fråga är hur detta kan kombineras med evidensbaserade insatser. Lysekilsmodellen erbjuder just det som efterfrågas evidensbaserad vård och självbestämmande i samvaro med personer som är viktiga för återhämtning. 8

9

10

11 Är Du intresserad och vill veta mer är Du varmt välkommen att kontakta oss. Carina Nilsson, administrativ chef Tommy Nordén, utvecklingschef Karin Kaloczy, VD Evidens FoU Kungsportsavenyen Göteborg

12

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Beslut har våren 2010 tagits av nämnder och styrelser i samtliga Kalmar läns kommuner och i landstinget om att modellen

Läs mer

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR elisabeth.beijer@gr.to 300 personer

Läs mer

Utvärdering av rehabiliteringsprojektet i Psykiatrin Halland

Utvärdering av rehabiliteringsprojektet i Psykiatrin Halland Utvärdering av rehabiliteringsprojektet i Psykiatrin Halland rapport del 2 Programtrohet och erfarenheter av implementeringen Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser för personer med psykiska

Läs mer

Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012?

Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012? Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012? En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård

Läs mer

Positiva erfarenheter

Positiva erfarenheter Runt 180 personer deltog på REHSAM-konferensen den 29/1 2014 på Münchenbryggeriet. Under en workshop bildade dessa personer 22 stycken olika grupper. Här nedan följer en sammanställning av de anteckningar

Läs mer

Inget beslut om mig utan mig

Inget beslut om mig utan mig Inget beslut om mig utan mig Vårdplanering ur patientperspektiv Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Vårdplanering

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Vård och stödsamordningsprojektet. Arbetsseminarium/chefsutbildning Moskogen 4 och 5 februari 2013

Vård och stödsamordningsprojektet. Arbetsseminarium/chefsutbildning Moskogen 4 och 5 februari 2013 Vård och stödsamordningsprojektet Arbetsseminarium/chefsutbildning Moskogen 4 och 5 februari 2013 Bakgrund Vård- och stödsamordningsprojektet arbetar sedan flera år tillbaka för att personer i Dalarna

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev maj 2012. Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB

Janssen Nyhetsbrev maj 2012. Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB Janssen Nyhetsbrev maj 2012 Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB Förord Cancervården i Sverige fungerar bra om man gör en internationell jämförelse och vi har höga överlevnadstal.

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR

Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Innehåll Inledning...

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49 1(5) Dnr 09-0406 /DE 2009-09-18 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besöksadress: Gävlegatan 16 tel: +46 (0)8 457 55 00 texttel: +46 (0)8 457 55 01

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

måsten i vårdpolitiken

måsten i vårdpolitiken måsten i vårdpolitiken TVÅ MÅSTEN I VÅRDPOLITIKEN Vården är en av de viktigaste politiska frågorna i Sverige idag. Det är framförallt vårdens kvalitet och hur du bemöts som patient som är viktigt för

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer