Case management enligt ACT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Case management enligt ACT"

Transkript

1 Case management enligt ACT NLL i samverkan med Luleå och Bodens kommuner. 6 utsågs att få gå Case management-utbildning. Till deras stöd och hjälp utsågs 6 specialister. Integrerad behandling missbruk och psykiska störningar. 15 hp Växjö universitet.

2 Moderorganisationerna Socialtjänsten Vuxenpsykiatrin Primärvården I Norrbotten finns ett avtal mellan moderorganisationerna som klargör huvudmännens ansvarstagande. Mest utsatta gruppen i samhället Personligt lidande Mycket resurskrävande

3 Det finns evidens för att psykisk störning och missbruk dubbeldiagnos ska behandlas samtidigt för bästa effekt. Case managern - spindeln i nätet

4 Case management Organisation av olika vård och sociala stödinsatser till ett fungerande helhet för den enskilde. ACT-modellen Assertive Community Treatment ACT-modellen aktivt uppsökande samhällsbaserad behandling och rehabilitering Patient/Klient: Bristande social funktion Missbruk Sannolik psykisk störning Case manager (CM): Personligt ansvar för högst 10 patienter/vardera Aktivt uppsökande, multidisciplinära team Förmedla vård Aktivt delta i vård och stöd Mobilt krisstöd dygnet runt

5 CM-teamet Luleå/Boden Luleå, 4 CM - 2 från kommun, 2 från landstinget Boden, 2 CM 1 från kommun, 1 från landstinget Vi arbetar 2 CM / klient patient (1 kommun 1 landsting) Fördel att vara en från varje organisation, det underlättar kontaktvägarna för den enskilde klienten och det vidgar helhetsperspektivet. Det blir inte lika sårbart vid ev. ledigheter och sjukfrånvaro bidrar till kontinuitet för både klient och nätverket. Fördel även ur arbetsmiljö och säkerhetsaspekt. Primärteamet Representanter med beslutsmandat: Luleå kommun, 2 personer (Vuxensekt. och verksamheten Stöd och omsorg) Boden kommun, 1 person (Missbruksenh.) Primärvården, 1 person (Chefsöl, alt. dist.sköt.) Vuxenpsyk, 4 personer (NP Luleå och Boden, MoB-enh. och Akutpsyk.) Primärteamet är remissinstans för CM och fungerar även som forum för behandlingskonferens och metodutveckling

6 Kriterier för CM-insats Personer med samsjuklighet, d v s psykisk sjukdom/ störning och samtidig missbruk och beroendeproblematik. Komplexa vårdbehov d v s person som har behov av insatser av minst socialtjänst och psykiatri (ofta primärvård och kriminalvård) där tidigare samverkansinsatser inte har gett önskat resultat. Personer som får CM-insats är: De som tidigare har haft dålig följsamhet i behandlingar. De som har bristfällig anknytning/dåliga relationer till vård och stöd. De som får allvarliga följder av återfall i sjukdom och missbruk. Person som har behov av ett stöd som är flexiblare och tillgängligare än vad man vanligtvis kan erbjuda inom socialtjänst och psykiatri. Personen behöver inte vara motiverad, motivationsarbete ingår i uppdraget! Remiss/aktualisering till CM-teamet Remiss inkommer till primärteamet och CM-teamet från både socialtjänst och psykiatri. Inrem. bjuds in till primärteamet för att info. och besvara frågor gällande remissen, detta för att kunna ta beslut om CM. Vid beslut om att inte erbjuda CM-insats ges ett åtgärdsförslag. Ex. kan förslag ges hur man kan samverka kring problematiken. Vid beslut om att erbjuda CM-insats, träffas inrem. och CM utan klient/patient, därefter en träff tillsammans med klient/patient. Vård och genomförandeplan så snart det är möjligt, denna görs med klienten/patienten och professionella nätverket.

7 Faser i behandlingen Involveringsfas Skapa alians, uppsökande arbete, lindra kriser i missbruk och sjukdom, praktisk hjälp Övertygande fas Utveckla medvetenhet om missbrukets betydelse, motivationsarbete. Behandlingsfas Beh. för missbruk och sj.d (läkemedel, KBT,självhjälpsgrupper) Återfallsförebyggande Insatser som upprätthåller nykter/drogfrihet och symtomfrihet Förväntade resultat Minskning av aktuella vårdbehov. Förbättrad psykosocial funktion hos den enskilde. Positiva förändringar i den enskildes nätverk. Förbättrad livskvalitet för den enskilde. Minskat utnyttjande av slutenvård och dagvård. Alla är vinnare!

8 Resultat av utvärdering (FoU/LTU Rapport 60:2009) Vårdkontakter efter ett år Minskat nyttjande av psykiatrisk slutenvård Minskat antal besök i psykiatrisk öppenvård Minskat antal remisser till psykiatrin Minskat antal HVB- och LVM-dygn Viss ökning av utbetalt ekonomiskt bistånd Slutsats: Klient med stöd av CM får i högre grad vad han/hon har rätt till Resultat av utvärdering (FoU/LTU Rapport 60:2009) Så tycker klienten efter ett år Stort eller acceptabelt stöd i kontakt med socialtjänst, primärvård, psykiatri och missbruksenhet. Stort eller acceptabelt stöd när det arbete, sysselsättning, boende, fritid och ekonomi. Stöd för förbättrad kontakt med familj och vänner inte påbörjat blir nästa steg.

9 Resultat av utvärdering (FoU/LTU Rapport 60:2009) Delaktighet och inflytande 10 av 14 tycker att stödet är mycket betydelsefullt. 8 av 14 menar att stödet utgår från egna behov och önskemål. 10 av 13 upplever att Case managern finns där och tror på dem. Resultat av utvärdering (FoU/LTU Rapport 60:2009) Sammanfattning av slutsatser Individen upplever i stor utsträckning att Case managern är ett stöd. Individen litar på Case managerns förmåga att samordna nätverket. Tillit och förtroende lägger grunden för ökad livskvalitet.

10 Nationell utvärdering, Mälardalens Högskola Norrbotten har kommit längst Tre utbildningsomgångar Case managers finns numera i 9 av 14 kommuner Små kommuner hjälper och stöttar varandra CM-läget 2009 Framgångsfaktorer Avtal/samverkansöverenskommelse utan avtal, fördröjd implementeringsprocess Kunskap om CM och ACT-modellen i organisationen Multidiciplinärt team och ett primärteam med beslutsmandat CM på heltid/ej delade tjänster Kartläggning/identifierad målgrupp

11 Vad händer under året? Kommunförbundet och landstinget har tillsammans anställt metodutvecklare. Gemensamma CM-träffar i länet håller ACT-modellen levande. Projektpengar täcker fortbildning/handledning externa föreläsare bjuds in. Tack för mig! Kontakt: Isa Larsson Hakkarainen

12 Visste du att Cirka 50 % av befolkningen kommer någon gång i livet att behöva behandling för psykiska besvär. Idag avsätts cirka 10 % av sjukvårdsmedel för detta. Inom vuxenpsykiatrin finns det över olika diagnoser. Den vanligaste dödsorsaken för människor under 40 år är självmord. Den vanligaste orsaken för sjukpensionering hos de under 35 år är schizofreni. Cirka 85 % av alla med depressionssjukdom kan framgångsrikt botas. Det är den högsta behandlingseffekt som man känner till för någon sjukdom, psykisk eller somatisk. Lästips Case Management, Ulf Malm Samhällsbaserad psykiatrisk vård, Tom Burns, Mike Firn Integrerad behandling vid dubbeldiagnoser, Peter Wirbing, Stefan Borg Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder, Bo Hejlskov Elvén

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Beslut har våren 2010 tagits av nämnder och styrelser i samtliga Kalmar läns kommuner och i landstinget om att modellen

Läs mer

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR elisabeth.beijer@gr.to 300 personer

Läs mer

Miltonprojektet: Integrerad Psykiatri Dubbeldiagnoser - en utvärdering

Miltonprojektet: Integrerad Psykiatri Dubbeldiagnoser - en utvärdering Lolo Lebedinski Miltonprojektet; Integrerad psykiatri Dubbeldiagnoser - en utvärdering. Slutrapport. RAPPORT FRÅN ÄLDREVÄST SJUHÄRAD 2008 Miltonprojektet: Integrerad Psykiatri Dubbeldiagnoser - en utvärdering

Läs mer

Med fokus på äldre med psykisk ohälsa. En kartläggning av äldre personer med psykisk ohälsa i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping

Med fokus på äldre med psykisk ohälsa. En kartläggning av äldre personer med psykisk ohälsa i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping Med fokus på äldre med psykisk ohälsa En kartläggning av äldre personer med psykisk ohälsa i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping Elisabeth Engberg april 2013 Sammanfattning Kartläggningen har genomförts

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

BILAGA 1: Nationell psykiatrisamordnings och Nationell narkotikapolitisk samordnings 10-punktsprogram

BILAGA 1: Nationell psykiatrisamordnings och Nationell narkotikapolitisk samordnings 10-punktsprogram BILAGA 1: Nationell psykiatrisamordnings och Nationell narkotikapolitisk samordnings 10-punktsprogram Den gemensamma programförklaringen i 10 punkter från Nationell psykiatrisamordning och Nationell narkotikapolitisk

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk sjukdom (samsjuklighet) Kapitel 5 Föreläsare professor Agneta Öjehagen

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan)

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan) Rehabsteget Ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Örebro Kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting. Projektet finansieras av medel från Finsamförbundet Slutrapport 080901-111231 Rapportförfattare:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad MÅL OCH INRIKTNING 2010-2012 2013-2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad Beslutad av hälso- och sjukvårdsnämnden april 2012 Fastställd av hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012?

Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012? Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012? En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård

Läs mer

Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter

Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Översyn av Umeå Socialtjänsts arbete med vuxna personer med missbruksproblematik.

Översyn av Umeå Socialtjänsts arbete med vuxna personer med missbruksproblematik. Översyn av Umeå Socialtjänsts arbete med vuxna personer med missbruksproblematik. Jan Brännström INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund till översynen 4 1.1 Några kommentarer till uppdraget 5 1.2 Prevention

Läs mer

Genomlysning av missbruksvården i Järfälla kommun

Genomlysning av missbruksvården i Järfälla kommun Genomlysning av missbruksvården i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Johanna Ajneståhl-Rudén Dnr Son 2013/899 2015-05-15 1 (33) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. METOD... 3 4. REDOVISNING...

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Norrbottens reflektioner och synpunkter på arbetet med att utforma en europeisk strategi för psykisk hälsa

Norrbottens reflektioner och synpunkter på arbetet med att utforma en europeisk strategi för psykisk hälsa Kontaktpersoner: Ingrid Carlénius 2006-05-29 Kommunförbundet Norrbotten ingrid.carlenius@bd.komforb.se Europeiska Kommissionen Agneta Bygdell Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd FoU Norrbotten

Läs mer

Uppdragsutbildning och implementering av CM som skall arbeta enligt ACT-metoden

Uppdragsutbildning och implementering av CM som skall arbeta enligt ACT-metoden Evidens och Karlstads universitet i samverkan Uppdragsutbildning och implementering av CM som skall arbeta enligt ACT-metoden Slutrapport till Socialstyrelsen 2011-12-27 Tommy Nordén och Torsten Norlander

Läs mer

r MÅL OCH INRIKTNING 2011-2013 Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän

r MÅL OCH INRIKTNING 2011-2013 Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän r MÅL OCH INRIKTNING 2011-2013 Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän Fastställd av hälso- och sjukvårdsnämnden maj 2010 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Vision...4 Den demokratiska

Läs mer

Riktlinjeprojektet i Nordväst. - Implementering av De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård genom integrerade studiecirklar

Riktlinjeprojektet i Nordväst. - Implementering av De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård genom integrerade studiecirklar Riktlinjeprojektet i Nordväst - Implementering av De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård genom integrerade studiecirklar Utvärderingsrapport juni 2009 2 3 Förord I nordvästregionen

Läs mer

Beroendecentrum Stockholm. Vi ser människan, inte bara missbruket

Beroendecentrum Stockholm. Vi ser människan, inte bara missbruket Beroendecentrum Stockholm Vi ser människan, inte bara missbruket 1 Man räknar med att det i Sverige finns: 330 000 alkoholberoende, 80 000 narkotikaberoende varav 29 500 med tungt missbruk och 65 000 läkemedelsberoende.

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hur ligger det till? En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Hur ligger det till? En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 03 Hur ligger det till? En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd En sammanställning av enkät 03 från projektet Bättre psykosvård

Läs mer

MÅL OCH INRIKTNING 2014-2016

MÅL OCH INRIKTNING 2014-2016 MÅL OCH INRIKTNING 2014-2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän Beslutad av hälso- och sjukvårdsnämnden 27 maj 2013-2 - Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...4 Visionen för hälso- och

Läs mer

LiÖ 2014-1124. Missbruks- och beroendevård

LiÖ 2014-1124. Missbruks- och beroendevård LiÖ 2014-1124 Missbruks- och beroendevård Behovsanalys 2014 1 Missbruks- och beroendevård del 2 - Behovsanalys inklusive resultat från Brukardialogberedning 5 Oktober 2014 Redaktör och kontaktperson för

Läs mer

STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA. Slutrapport 2014 REDOVISNING AV BEDRIVET UTVECKLINGSARBETE. Slutrapport 2014 1

STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA. Slutrapport 2014 REDOVISNING AV BEDRIVET UTVECKLINGSARBETE. Slutrapport 2014 1 STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA Slutrapport 2014 REDOVISNING AV BEDRIVET UTVECKLINGSARBETE Slutrapport 2014 1 Förord Slutrapport 2014 2 Sammanfattning Slutrapport 2014 3 Innehåll

Läs mer

Bostad först i Stockholms stad

Bostad först i Stockholms stad Socialförvaltningen Utvecklingsenheten SIDAN 1 Bostad först i Stockholms stad RFMA 2013-04-10 Maria Andersson Socialförvaltningen Stockholms stad Om Bostad först i Stockholms stad 3 år. Avslutas 2013 Partnerskap

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer