ACT i Malmö Workshop G U N I L L A C R U C E, P R O C E S S L E D A R E M Å N S G E R L E, P S Y K I A T E R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ACT i Malmö Workshop 141107 G U N I L L A C R U C E, P R O C E S S L E D A R E M Å N S G E R L E, P S Y K I A T E R"

Transkript

1 ACT i Malmö Workshop G U N I L L A C R U C E, P R O C E S S L E D A R E M Å N S G E R L E, P S Y K I A T E R

2 Vad betyder ACT Assertive - Bestämd, ihärdig Community - Samhälle Treatment - Behandling Ihärdig samhällsbaserad vård

3 Vad är Assertive Community Treatment? Ett multidisciplinärt fullserviceteam där både sociala stödinsatser och psykiatrisk behandling erbjuds personer med allvarlig psykisk sjukdom av alla teammedlemmar till alla deltagare i långsiktiga kontakter med intensitet upp till dagliga hembesök

4 Få deltagare per samordnare 1:10 Regelbundna täta hembesök Ansvar för både sjukvårdande och sociala insatser Liten andel träffar på mottagning Multiprofessionellt team Psykiatern integrerad i teamet Tom Burns

5 Hur uppkom ACT? 1970-t, Madison, Wisconsin, USA Nedläggning av stora institutioner Bristfällig öppenvård Svängdörrsfenomenet Training in Community Living (TCL) Tidsbegränsade insatser gav tidsbegränsad effekt Nytt program utan tidsram - ACT

6 Vidareutveckling Assertive Outreach - AO Storbritannien Flexibel ACT FACT Nederländerna Integration av resursgruppsarbete Sverige/Nederländerna

7 Evidens för ACT Färre inläggningar, kortare vårdtid Bättre upprätthållande av vårdkontakten Bättre stabilitet i självständigt boende Minskad risk för hemlöshet Minskad risk för arbetslöshet Bättre tillfredsställelse med vården Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom, Öjehagen 2006

8 Grundläggande arbetssätt - O C H K O M M E N T A R E R O M I M P L E M E N T E R I N G

9 Målgrupp Viktigt med tydligt definierad målgrupp Avgränsar uppdraget och ger beslutsmandat Bidrar till att en omfattande insats når rätt personer

10 ACT Malmös målgrupp Personer med långvarig psykos eller bipolär sjd typ 1 med betydande funktionsnedsättningar under sjukdomens mest turbulenta år med dålig följsamhet till behandlingen eventuellt med missbruk, lätt utvecklingsstörning med svår social livssituation som ofta återfaller i psykos med behov av heldygnsvård i behov av intensiva insatser för social och klinisk stabilisering där ordinarie vård- och stödinsatser har visat sig eller bedömts vara otillräckliga för att möta personens behov

11 Teamsammansättning per 100 deltagare Enl modellen Malmö, per 85 deltagare Teamledare 1 Psykiater, minst 0,8 Sjuksköterskor 2,85 Missbruksspecialist 1 Arbetsspecialist 1 Brukarspecialist 1 Sekreterare 1 Teamledare 1 Psykiater 0,9 Sjuksköterskor 2 Skötare 1 Socialsekreterare 2 Arbetsterapeut (IPS) 2 Brukarspecialist 1 Sekreterare 0,5-1

12 Storlek, antagning Modellen Malmö Max 10 deltagare per samordnare Ett team bör inte anta fler än 100 deltagare Antagningstakt max 4 per månad Teamet har beslutanderätt om antagning Antagning efter remittentpresentation Medgivande eller anonymt Accepterar viss osäkerhet kring diagnos F n 60 deltagare

13 Krisberedskap Modellen Malmö Tillgänglighet 24/7 året runt Möjlighet till hembesök Akuten hänvisar till teamet Teammannaskap ökar flexibiliteten Kontorsarbetstid med flexibilitet med kort varsel Möjlighet till insatser kväll, (natt), helg Välutvecklat teammannaskap

14 In vivo Modellen Malmö Huvuddelen av kontakterna ska ske i deltagarens vardagsmiljö >75 % för full måluppfyllelse Av integritetsskäl och av vana vill vissa deltagare hellre träffas på mottagning

15 Fullservice Modellen Malmö Sjukvårdande insatser Psykosociala insatser Arbetsinriktade insatser Återhämtningsinriktade insatser Nätverksarbete Samarbete med LSS SoL-boenden Boendestöd Inget socialt beslutsmandat Nya rutiner för bistånd till sociala ACT-insatser

16 Kontinuitet & ihärdighet Modellen Malmö Långa kontakter Tätt samarbete med heldygnsvård under inläggning Vidmakthålla kontakt vid behandlingsvistelse 9 mån kontaktsökande trots motstånd Samarbeten under utveckling (PIVA, akuten, avdelningar) 12 mån kontaktsökande

17 Evidensbaserade insatser Modellen Malmö Integrerad samsjuklighetsbehandling IPS/SE (arbete först) Återhämtningsarbete PPI Psykoterapi Bostad först Utbildningar MI, ÅP, HAP, Rökavvänjning IPS Översikt KBT PPI Bostad först litet projekt i Malmö

18 Uppstartsprocessen H U R S K U L L E V I H A G J O R T I D A G?

19 ACT-projektet i Malmö Identifierade behov av integrerade insatser i psykiatrin och Malmö stad Successivt växande arbetsgrupp som idag utgör styrgrupp Samverkansavtal Processledare anställdes Olikformad rekryteringsprocess

20 ACT-projektet i Malmö Samverkan mellan Sociala Resursförvaltningen Malmö stad, Område psykos VO vuxenpsykiatri Malmö och Integrerad Närsjukvård Malmö Driftsansvar Område psykos, VO vuxenpsykiatri Malmö FINSAM delfinansierar Ordinarie personal (utom processledare och brukarspecialist) Projekttid

21 Utvärdering CEPI följer implementeringen och programtroheten (TMACT) CEPI följer deltagarnas process FINSAM utvärderar samverkansaspekten

22 Lärdomar Metoden bör förankras väl i båda organisationerna Likformig och väl förberedd rekrytering viktig Handledning av ACT-kunnig önskvärt Grupputveckling Utvärdering driver utvecklingen

23 Vår vardag S T R U K T U R E R O C H E G N A L Ö S N I N G A R

24 Veckostruktur Morgonmöten dagligen Återblick gårdagen Planera transporter Uppdatera dagsplanen Teamkonferens 2h inkl säkerhetsrond Fördjupning kring två ärenden torsdagar Handledning var 14:e dag Internutbildning var 14:e dag

25 Infrastruktur Transporter Lokaler 3 bilar 2 cyklar Taxikort Busskort 4 kontor 1 konferensrum 1 samtalsrum

26 IT Liggare skapad i Excel uppdateras under teamkonferens Kalendrar i hotmail delade med varandra Smartphones med mail och kalender Dokumentation via USB

27 Planer Vårdplan Deltagarplan SIP

PROJEKT OM STÖD TILL UTVECKLING AV INTEGRERADE VERKSAMHETER INOM PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD EN UTVÄRDERING

PROJEKT OM STÖD TILL UTVECKLING AV INTEGRERADE VERKSAMHETER INOM PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD EN UTVÄRDERING PROJEKT OM STÖD TILL UTVECKLING AV INTEGRERADE VERKSAMHETER INOM PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD EN UTVÄRDERING 1 Förord I en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen från maj

Läs mer

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Beslut har våren 2010 tagits av nämnder och styrelser i samtliga Kalmar läns kommuner och i landstinget om att modellen

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

Sviktboendeprojektet i Mölndal

Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboende ett projekt för att stödja människor med psykisk ohälsa i deras självständiga boende. Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man Tänk om blir det

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun Revisionsrapport Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder Mora kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund och revisionskriterier

Läs mer

Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter

Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Kvalitet på Dina villkor RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Dokumentets tillkomst Initiativet till detta dokument togs av RSMH:s förbundsstyrelse. Därefter har det

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande Väsby välfärd, individ-och familjeomsorgen Carin Erlandh Engman Kvalitets-och utvecklingsledare 08-590 975 10 Fax 08-590 733 41 carin.erlandengman@upplandsvasby.se 2015-04-30 Dnr SÄN/2014:349 Social-och

Läs mer

Vitalisprojektet - 2010-2011 Slutrapport

Vitalisprojektet - 2010-2011 Slutrapport Vitalisprojektet - 2010-2011 Slutrapport Författare: Per Lytsy och Ingrid Anderzén 1 Styrgrupp Johan Åberg Kjell Haglund Tomas Hedberg Pär Lundvik, tom 2011 05 Tina Anbäcken Rudfeltd, from 2011 05 Ove

Läs mer

Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015. Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010.

Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015. Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010. Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015 Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010 Omsorgsnämnden Innehåll Rubrik Sidan Visioner. 3 Inledning.. 3 Övergripande mål

Läs mer

Att utgå från klientens uppdrag

Att utgå från klientens uppdrag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling Vårterminen 2010 Att utgå från klientens uppdrag En granskning av verksamheten Personligt ombud i Umeå

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

Manual för att bedöma programtroheten för individanpassat stöd till arbete. enligt modellen Individual placement and support

Manual för att bedöma programtroheten för individanpassat stöd till arbete. enligt modellen Individual placement and support Manual för att bedöma programtroheten för individanpassat stöd till arbete enligt modellen Individual placement and support 2 Innehållsförteckning Introduktion till manualen 5 Genomgång av kriterierna

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom

Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom behovsinventering och plan för kompetensutveckling www.smalandsbilder.se Projektrapport Jönköpings län, februari 2014 Anita Andersson, Iréne

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer