Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård"

Transkript

1 Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Nationell konferens för politiker och chefer den november 2014 i Folkets Hus, Barnhusgatan 12 14, Stockholm PROGRAM Välkommen till Kunskap till praktiks konferens för politiker och chefer inom socialtjänst, hälso- och sjukvård. Få ett helhetsgrepp om utvecklingsarbetet som bedrivits nationellt, regionalt och lokalt sedan Lyssna till ny kunskap, områden som bör vidareutvecklas och hur SKL ska fortsätta stödja huvudmännen nästa år. Brukarmedverkan Kostnad kronor. Vill du delta på middagen den 11 november så kostar den 400 kr. Priser exklusive moms, fakturering sker efter avslutad konferens. Anmäl dig HÄR senast 10 oktober. Begränsat antal platser. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. Kontakta Karin Gisselman på eller för frågor om programmet. Vid frågor om anmälan och andra praktiska detaljer, kontakta Konstella på eller telefon Hitta till Folkets Hus (klicka för vägbeskrivning). Föräldrar och barn Samverkan Uppföljning

2 PROGRAM DAG 1: 11 november 09:00 10:00 10:00 10:20 10:20 10:45 10:45 11:00 11:00 11:45 Registrering och kaffe. SKL:s ordförande Anders Knape inleder. Dagens missbruks- och beroendevård och dess behov av förändring för att möta morgondagen. Claudia Falke, professor vid psykologiska institutionen Göteborgs universitet. PAUS Hur gör vi när hela familjen berörs? Frid Hansen, fagsjef, kompetansesenter-rus, region sør ved Borgestadklinikken, Norge. 11:45 12:00 Moderator Ted Bergdahl och rimmaren Jacke Sjödin sammanfattar förmiddagen. 12:00 13:00 LUNCH I FOLKETS HUS 13:00 13:30 Vadå, beror det på mig?! En föreställning om bemötande. Av och med skådespelaren Benny Haag. 13:30 14:00 Därför är brukarmedverkan viktigt problem och möjligheter. Camilla Svenonius, utbildare Verdandi. 14:00 14:15 Framgångsrik brukarmedverkan i Halland. 14:30 15:15 Fem parallella seminarier med temat Brukarmedverkan. 15:15 15:45 KAFFE 15:45 16:30 Fem parallella seminarier med temat Föräldrar och barn. 16:40 16:45 Stöd till föräldrar och barn. 16:45 17:00 Summering av dagen med Ted Bergdahl och Jacke Sjödin. 19:00 MIDDAG MED UNDERHÅLLNING I FOLKETS HUS

3 PROGRAM DAG 2: 12 november 08:30 08:45 08:45 09:15 Höjdpunkter från gårdagen. Kunskap till praktiks betydelse för missbruks- och beroendevården. Mats Fridell, professor vid Institutionen för psykologi Lunds universitet. Robert Holmberg, Institutionen för psykologi Lunds universitet. 09:15 09:20 Integrerad verksamhet i Värmland. 09:20 10:00 10:00 10:20 10:20 10:50 10:50 11:20 KAFFE Vilka metoder bör vi lägga störst resurser på? Nya preliminära riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Stefan Borg, docent och specialist i psykiatri. Anna von Reis, utvecklingsledare kommunförbundet Skåne. Barn vars föräldrar är patienter i den slutna missbruks- och beroendevården. Anders Hjern, barnläkare och professor, CHESS Karolinska institutet Stockholm. Så här mycket tjänar samhället ekonomiskt på tidiga insatser. Ingvar Nilsson, nationalekonom vid Institutet för SocialEkologisk Ekonomi (SEE). 11:20 11:30 LOKE en modell för uppföljning. 11:30 12:30 LUNCH I FOLKETS HUS 12:30 13:15 Fem parallella seminarier med temat Uppföljning. 13:30 14:15 14:15 14:45 Fem parallella seminarier med temat Samverkan. KAFFE 14:45 15:00 Case Management en modell för samverkan. 15:00 15:30 15:30 16:00 SKL:s stöd till medlemmarna. Vad händer 2015? Hans Karlsson, avdelningschef Vård och omsorg och Åsa Furén-Thulin, sektionschef Vård och socialtjänst, SKL. Vad är viktigast för chefer och politiker att göra nu? Medskick inför framtiden. Gunborg Brännström, projektchef Kunskap till praktik. Tack för din medverkan och lycka till! Se alla parallella seminarier på följande fyra sidor.

4 DAG 1, TEMA 1: BRUKARMEDVERKAN 14:30 15:15 A. Brukarstyrd brukarrevision hur gör man? a) Hur vi arbetar med brukarstyrd brukarrevision i Örebro län. Ann-Marie Wulfstrand-Byhlin, ombudsman Verdandi Örebro. b) Fördelar med att genomföra brukarstyrd brukarrevision vad bör man tänka på vid beställning? Gunvi Haggren, förbundssekreterare Verdandi. B. Barn som brukare a) Att hjälpa barn och unga i familjer med alkohol- och narkotikaproblem fallgropar och möjligheter. Olivia Trygg, generalsekreterare stiftelsen Trygga Barnen. b) Framgångsfaktorer och hinder i samverkan med socialtjänsten. Therese Eriksson, utvecklingschef Maskrosbarn. C. Barns delaktighet som brukare a) Barns rätt som anhöriga (BRA) ett samtalsverktyg för information, råd och stöd. Åsa Lundström-Mattsson, socionom Allmänna Barnhuset. b) Barnen vill vågar vi? Systematiska barnsamtal för verksamhetsutveckling. Viktoria Skoog, Fil. dr. i socialt arbete, FoU Västernorrland. D. En fråga om kvalitet a) Makten osynlig eller synlig? Alec Carlberg, ordförande för klientrörelsens paraplyorganisation Rainbow. b) Att överbrygga klyftor gemensam kurs för socionomstudenter och studenter från brukarorganisationer. Cecilia Heule, universitetsadjunkt Lunds universitet. E. Att ge ordet och lämna plats a) Brukares delaktighet i planering av integrerad verksamhet i Jämtland. Jessica Viggesjö, vice ordförande Jämtlands läns brukarråd. b) Vägledning om brukarinflytande. Ann Jönsson, utredare Socialstyrelsen.

5 DAG 1, TEMA 2: FÖRÄLDRAR OCH BARN 15:45 16:30 A. Föräldrars och barns erfarenheter a) Att växa upp med missbruk i familjen en intervjustudie med föräldrar och barn. Helen Olsson, processledare Regionförbundet Uppsala län. b) Föra barnen på tal en möjlig lägsta nivå i små kommuner. Annika Nordström, forskningsledare Region Västerbotten. B. Se hela familjen samverkan inom socialtjänsten a) Stöd till kommunerna när det gäller barn och föräldrar. Ewa Kjell, processledare föräldrastöd och Britta Johnsson, utvecklingsledare Dalarna. b) Att ta fram en handlingsplan för samverkan i kommuner. Peter Hagberg, processledare Skåne. C. Från mammor som vet a) QvinnoQulan stöd i föräldraskap. Annika Öberg, RFHL. b) Havererat föräldraskap om diskvalificerade mammor och borttappade pappor. Malin Widerlöv, Maskrosföräldrar/Rainbow Sweden. D. Beakta barns behov av information, råd och stöd hur gör vi? a) Kartläggning som grund för utveckling. Christina Scheffer Birath, Med.dr. Leg psykolog, Beroendecentrum Stockholm. b) Resultat, rutiner och implementering i Malmö. Åsa Magnusson, områdeschef Beroendecentrum Malmö. E. Barn i familjer med missbruk a) Fördjupad kartläggning av Kunskap till praktiks kartläggning. Håkan Leifman, direktör CAN.

6 DAG 2, TEMA 3: UPPFÖLJNING 12:30 13:15 A. Intervjuer och dokumentation, vi lär av varandra a) Resultaten av ASI, ett bedömningsinstrument för vuxna. Annica Henriksson, utvecklingsledare Kommunförbundet Skåne. b) LOKE en uppföljningsmodell. Jan Brännström, utvecklingsledare Umeå kommun. B. Uppföljning av insatser för brukare a) ORS/SRS, en metod för uppföljning i dialog. Gun-Ewa Andersson, öppenvårdsverksamheten Oden i Skellefteå. b) UIV uppföljning av insatser för vuxna. Ulf Kassfeldt, verksamhetsutvecklare Högskolan Dalarna. C. Mångbesökarmodellen följer upp frekventa besökare a) Uppföljning i Norrbotten. Benitha Eliasson, vetenskaplig ledare FoU Norrbotten. Eugenia Segerstedt, doktorand i arbetsvetenskap. b) Uppföljning av mångbesökare inom missbruks- och beroendevården. Ulla Gurner, senior konsult. D. Kvalitetsregister a) LARO läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Johan Franck, verksamhetschef Beroendecentrum Stockholm. b) SBR Svenskt beroenderegister. Johan Franck, verksamhetschef Beroendecentrum Stockholm. E. Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården a) SKL:s analysstöd till öppna jämförelser. Helena Henningsson, projektledare öppna jämförelser vård och omsorg om äldre, SKL. Emma Holmgren, projektledare öppna jämförelser missbruks- och beroendevård, SKL. b) Öppna jämförelser som stöd för utveckling i Jönköpings län. Henrik Ahlgren, FoU-ledare Region Jönköping. Cecilia Strandlund, processledare Region Jönköping.

7 DAG 2, TEMA 4: SAMVERKAN 13:30 14:15 A. Samverkan för personer med komplex problematik a) Ingen ska falla mellan stolarna Treklöver Västmanland. Samverkan mellan kommunen, Rättspsykiatri, Beroendecentrum och Frivården i Västmanland. Elisabeth Berglind, psykiatrisjuksköterska Treklöver, Rättspsykiatri Västmanland. Kristian Pernu, frivårdsinspektör frivården Västerås, Västmanland. b) Från kriminalvård till beroendevård. Samverkan i Stockholmsregionen. Daniel Uppström, koordinator Beroendecentrum Stockholm Kriminalvården Region Stockholm. B. Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk a) Case Magement, CM-team för samsjuklighetsgruppen i Jönköpings län med lokala variationer och anpassning även till den lilla kommunen. Aili Sölling, CM i Vetlanda och Jennie Taus, BoP-teamet i Jönköping. b) Man behöver inte vara stor för att bygga fungerande samarbete. Slussen integrerad mottagning i samarbete med primärvård och vuxenpsykiatri i Fagersta, Västmanland. Teemu Sulin, politiker och socialnämndens ordförande i Fagersta. Britt-Marie Nohrstedt, behandlare missbruksmottagningen Slussen. C. En väg in en omorganisation för effektivare arbete a) Utveckling av missbruks- och beroendevården i Bodens kommun. Ingegerd Svanberg, enhetschef missbruksenheten Bodens kommun. b) Utveckling av missbruks- och beroendevården i Hallands län. Åsa Claesson, processledare Region Halland. Lennart Runevad, verksamhetsutvecklare Psykiatrin Halland. D. Samordnad individuell plan utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv a) Värmlands län. Bengt Palo, förbundschef Värmlands läns vårdförbund. b) Samordnad individuell plan på nationell nivå. Karin Lindström, handläggare Psynk, SKL. E. Samordnade insatser för ungdomar a) Maria Ungdom. Helene von Schewen, chef för Maria Ungdom. b) MiniMarior, Stockholm. Gisela Baumgren, chef för MiniMarior.

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu VAD INNEBÄR BRUKARINFLYTANDE? Vilka metoder används och vilka erfarenheter finns bland olika aktörer? Inom det sociala arbetets teori och praktik har begreppet brukarinflytande fått allt större genomslagskraft,

Läs mer

Nationell konferens 2013 BARN SOM ANHÖRIGA

Nationell konferens 2013 BARN SOM ANHÖRIGA Nationell konferens 2013 BARN SOM ANHÖRIGA Vi välkomnar forskare, beslutsfattare, idéburna organisationer och professionella verksamma inom hälso- och sjukvården, socialtjänst och skola till den sjunde

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Ett välfyllt konferensprogram

Ett välfyllt konferensprogram Foto: Leif Spångberg Foto: Ida Flanagan 2 Resecentrum Motala Ström Drogfokus är en nationell konferens som arrangeras för andra gången. Denna gång är Norrköping värdkommun och konferensen arrangeras i

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar

Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar Välfärd Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar Ett forum för erfarenhetsutbyte och dialog om välfärdsfrågor inom vård och omsorg med lokal, regional nationell

Läs mer

Nationell konferens. Barn som anhöriga 2014. En bro för gemensamt lärande och samverkan

Nationell konferens. Barn som anhöriga 2014. En bro för gemensamt lärande och samverkan Nationell konferens Barn som anhöriga 2014 En bro för gemensamt lärande och samverkan Under 2012-2014 har Socialstyrelsen tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga på regeringens uppdrag lett

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1. Inledning... 2 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd 10 år 2003-2013 Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

attention TEMA NORDEN medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 4 2013 BIRGITTA ENGHOLM

attention TEMA NORDEN medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 4 2013 BIRGITTA ENGHOLM attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 4 2013 TEMA NORDEN BIRGITTA ENGHOLM ASSISTANSPOOLEN Välkommen till oss, vi arbetar med personlig assistans. Vi är stolta över att ge Dig ett rikt

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Sverige ska vara ett tryggt land för alla, oavsett vem man är eller var man bor.

Sverige ska vara ett tryggt land för alla, oavsett vem man är eller var man bor. Gunnar Weman, ärkebiskop emeritus Magnus Sjögren, Psykolog (moderator) Ulrica Åström, samordnare Svenska Röda Korset (moderator) Anders Danielsson, generaldirektör Säkerhetspolisen Agneta Granström, landstingsråd

Läs mer

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg 8:e Familjehemskonferensen 9 11 september 2015 Göteborg V ä l k o m m e n t i l l d e n 8:e Familjehems k o n f e r e n s e n 9 11 september 2015 Anmälningsformulär hittar du på: www.goteborg.se/dalheimershus

Läs mer

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland Om du har en smartphone; scanna koden och kom direkt till hemsidan. Med fokus på välfärden Våra resultat Box 3014 871 03 HÄRNÖSAND Besöksadress: Gånsviksvägen 4 Tfn: 0611-55 78 50 www.kfvn.se Verksamhetsberättelse

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Söker du inspiration att fördjupa eller sätta igång arbetet med bostäder för äldre? Välkommen till en konferens om bostäder och boendemiljöer för framtidens äldre

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Välfärdskonferensen 2012

Välfärdskonferensen 2012 Välfärdskonferensen 2012 Nya behov ny välfärd genom samverkan Göteborg den 14-16 november En konferensrapport av Runo Axelsson Susanna Bihari Axelsson 1 INTRODUKTION Den 14-16 november anordnade Samordningsförbundet

Läs mer