Missbruks- och beroendevård i utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Missbruks- och beroendevård i utveckling"

Transkript

1 PROGRAM Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Nationell konferens för politiker och chefer den november 2014 i Folkets Hus, Barnhusgatan 12 14, Stockholm

2 VÄLKOMMEN TILL DEN ANDRA NATIONELLA KONFERENSEN OM UTVECKLING AV MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN FÖR CHEFER OCH POLITIKER Intresset för Kunskap till praktiks andra konferens för chefer och politiker är stort. Konferensen är fullbokad, 530 personer har anmält sig. Roligt! Kunskap till praktiks andra konferens för chefer och politiker som vi kallar Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Konferensen innehåller intressanta presentationer i plenum, flera parallella seminarier, filmreportage om framgångrika och viktiga insatser och gripande dialoger. Jag hoppas att vi har skapat utrymme för att prata om gemensamma frågor över huvudmannagränser och att konferensen kommer bidra till att inspirera er att komma vidare. Utvecklingen av insatser på regional och lokal nivå främjas då de samlade insatserna bättre möter brukarnas behov. Programmet till konferensen har utarbetats av Kunskap till praktiks kansli tillsammans med ett antal processledare och nyckelpersoner från kommuner och landsting runt om i Sverige. Tanken är att konferensen ska inspirera till vidareutveckling av de mest centrala frågorna för missbruks- och beroendevården det vill säga att utgå från brukarnas behov, samordning och samarbete inom och mellan huvudmännen, förstärkt barn- och föräldraperspektiv samt uppföljning av resultat på individ- och verksamhetsnivå. Jag hoppas också att ni kommer att ha tid att prata med era kollegor från andra delar av landet och besöka utställningarna under pauser och luncher. Slutligen hoppas jag att ni ska ha roligt och koppla av i goda vänners lag under konferensens gemensamma middag. Varmt välkommen önskar Sveriges Kommuner och Landsting Gunborg Brännström Projektchef Kunskap till praktik

3 PROGRAM DAG 1: 11 november 09:00 10:00 10:00 10:20 10:20 10:45 10:45 11:00 11:00 11:45 Registrering och kaffe. SKL:s ordförande Anders Knape inleder. Dagens missbruks- och beroendevård och dess behov av förändring för att möta morgondagen. Claudia Falke, professor vid psykologiska institutionen Göteborgs universitet. PAUS Hur gör vi när hela familjen berörs? Frid Hansen, fagsjef, kompetansesenter-rus, region sør ved Borgestadklinikken, Norge. 11:45 12:00 Moderator Ted Bergdahl och rimmaren Jacke Sjödin sammanfattar förmiddagen. 12:00 13:00 LUNCH I FOLKETS HUS 13:00 13:30 Vadå, beror det på mig?! En föreställning om bemötande. Av och med skådespelaren Benny Haag. 13:30 14:00 Därför är brukarmedverkan viktigt problem och möjligheter. Camilla Svenonius, utbildare och Gunvi Haggren, förbundssekreterare Verdandi. 14:00 14:15 Framgångsrik brukarmedverkan i Halland. 14:30 15:15 Fem parallella seminarier med temat Brukarmedverkan. 15:15 15:45 KAFFE 15:45 16:30 Fem parallella seminarier med temat Föräldrar och barn. 16:40 16:45 Stöd till föräldrar och barn. 16:45 17:00 Summering av dagen med Ted Bergdahl och Jacke Sjödin. 19:00 MIDDAG MED UNDERHÅLLNING I FOLKETS HUS

4 PROGRAM DAG 2: 12 november 08:30 08:45 08:45 09:15 Höjdpunkter från gårdagen. Kunskap till praktiks betydelse för missbruks- och beroendevården. Mats Fridell, professor vid Institutionen för psykologi Lunds universitet. Robert Holmberg, Institutionen för psykologi Lunds universitet. 09:15 09:20 Integrerad verksamhet i Värmland. 09:20 10:00 10:00 10:20 10:20 10:50 10:50 11:20 KAFFE Vilka metoder bör vi lägga störst resurser på? Nya preliminära riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Stefan Borg, docent och specialist i psykiatri. Anna von Reis, utvecklingsledare kommunförbundet Skåne. Barn vars föräldrar är patienter i den slutna missbruks- och beroendevården. Anders Hjern, barnläkare och professor, CHESS Karolinska institutet Stockholm. Så här mycket tjänar samhället ekonomiskt på tidiga insatser. Ingvar Nilsson, nationalekonom vid Institutet för SocialEkologisk Ekonomi (SEE). 11:20 11:30 LOKE en modell för uppföljning. 11:30 12:30 LUNCH I FOLKETS HUS 12:30 13:15 Fem parallella seminarier med temat Uppföljning. 13:30 14:15 14:15 14:45 Fem parallella seminarier med temat Samverkan. KAFFE 14:45 15:00 Case Management en modell för samverkan. 15:00 15:30 15:30 16:00 SKL:s stöd till medlemmarna. Vad händer 2015? Hans Karlsson, avdelningschef Vård och omsorg och Åsa Furén-Thulin, sektionschef Vård och socialtjänst, SKL. Vad är viktigast för chefer och politiker att göra nu? Medskick inför framtiden. Gunborg Brännström, projektchef Kunskap till praktik. Tack för din medverkan och lycka till! Se alla parallella seminarier på följande fyra sidor.

5 Parallella seminarier DAG 1, TEMA 1: BRUKARMEDVERKAN 14:30 15:15 A. Brukarstyrd brukarrevision hur gör man? Lokal: 201 a) Hur vi arbetar med brukarstyrd brukarrevision i Örebro län. Ann-Marie Wulfstrand-Byhlin, ombudsman Verdandi Örebro. b) Fördelar med att genomföra brukarstyrd brukarrevision vad bör man tänka på vid beställning? Gunvi Haggren, förbundssekreterare Verdandi. B. Barn som brukare Lokal: Kongresshall A a) Att hjälpa barn och unga i familjer med alkohol- och narkotikaproblem fallgropar och möjligheter. Olivia Trygg, generalsekreterare stiftelsen Trygga Barnen. b) Framgångsfaktorer och hinder i samverkan med socialtjänsten. Therese Eriksson, utvecklingschef Maskrosbarn. C. Barns delaktighet som brukare Lokal: 300 a) Barns rätt som anhöriga (BRA) ett samtalsverktyg för information, råd och stöd. Åsa Lundström-Mattsson, socionom Allmänna Barnhuset. b) Barnen vill vågar vi? Systematiska barnsamtal för verksamhetsutveckling. Viktoria Skoog, Fil. dr. i socialt arbete, FoU Västernorrland. D. En fråga om kvalitet Lokal: 202 a) Makten osynlig eller synlig? Alec Carlberg, ordförande för klientrörelsens paraplyorganisation Rainbow. b) Att överbrygga klyftor gemensam kurs för socionomstudenter och studenter från brukarorganisationer. Cecilia Heule, universitetsadjunkt Lunds universitet. E. Att ge ordet och lämna plats Lokal: 503/4 a) Brukares delaktighet i planering av integrerad verksamhet i Jämtland. Jessica Viggesjö, vice ordförande Jämtlands läns brukarråd. b) Vägledning om brukarinflytande. Ann Jönsson, utredare Socialstyrelsen.

6 DAG 1, TEMA 2: FÖRÄLDRAR OCH BARN 15:45 16:30 Parallella seminarier A. Föräldrars och barns erfarenheter Lokal: 503/4 a) Att växa upp med missbruk i familjen en intervjustudie med föräldrar och barn. Helen Olsson, processledare Regionförbundet Uppsala län. b) Föra barnen på tal en möjlig lägsta nivå i små kommuner. Annika Nordström, forskningsledare Region Västerbotten. B. Se hela familjen samverkan inom socialtjänsten Lokal: Kongresshall A a) Stöd till kommunerna när det gäller barn och föräldrar. Ewa Kjell, processledare föräldrastöd och Britta Johnsson, utvecklingsledare Dalarna. b) Att ta fram en handlingsplan för samverkan i kommuner. Peter Hagberg, processledare Skåne. C. Från mammor som vet Lokal: 201 a) QvinnoQulan stöd i föräldraskap. Annika Öberg, RFHL. b) Havererat föräldraskap om diskvalificerade mammor och borttappade pappor. Malin Widerlöv, Maskrosföräldrar/Rainbow Sweden. D. Beakta barns behov av information, råd och stöd hur gör vi? Lokal: 202 a) Kartläggning som grund för utveckling. Christina Scheffer Birath, Med.dr. Leg psykolog, Beroendecentrum Stockholm. b) Resultat, rutiner och implementering i Malmö. Åsa Magnusson, områdeschef Beroendecentrum Malmö. E. Barn i familjer med missbruk Lokal: 300 a) Fördjupad kartläggning av Kunskap till praktiks kartläggning. Håkan Leifman, direktör CAN.

7 Parallella seminarier A. Intervjuer och dokumentation, vi lär av varandra Lokal: 503/4 a) Resultaten av ASI, ett bedömningsinstrument för vuxna. Annica Henriksson, utvecklingsledare Kommunförbundet Skåne. b) LOKE en uppföljningsmodell. Jan Brännström, utvecklingsledare Umeå kommun. B. Uppföljning av insatser för brukare Lokal: Kongresshall A a) ORS/SRS, en metod för uppföljning i dialog. Gun-Ewa Andersson, öppenvårdsverksamheten Oden i Skellefteå. b) UIV uppföljning av insatser för vuxna. Ulf Kassfeldt, verksamhetsutvecklare Högskolan Dalarna. C. Mångbesökarmodellen följer upp frekventa besökare Lokal: 201 a) Uppföljning i Norrbotten. Benitha Eliasson, vetenskaplig ledare FoU Norrbotten. Eugenia Segerstedt, doktorand i arbetsvetenskap. b) Uppföljning av mångbesökare inom missbruks- och beroendevården. Ulla Gurner, senior konsult. D. Kvalitetsregister Lokal: 356 (i norra latin, tvärs över gatan) a) LARO läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Johan Franck, verksamhetschef Beroendecentrum Stockholm. b) SBR Svenskt beroenderegister. Johan Franck, verksamhetschef Beroendecentrum Stockholm. E. Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården Lokal: 300 a) SKL:s analysstöd till öppna jämförelser. Helena Henningsson, projektledare öppna jämförelser vård och omsorg om äldre, SKL. b) Öppna jämförelser som stöd för utveckling i Jönköpings län. Henrik Ahlgren, FoU-ledare Region Jönköping. Cecilia Strandlund, processledare Region Jönköping. DAG 2, TEMA 3: UPPFÖLJNING 12:30 13:15

8 Parallella seminarier DAG 2, TEMA 4: SAMVERKAN 13:30 14:15 A. Samverkan för personer med komplex problematik Lokal: 356 (i norra latin, tvärs över gatan) a) Ingen ska falla mellan stolarna Treklöver Västmanland. Samverkan mellan kommunen, Rättspsykiatri, Beroendecentrum och Frivården i Västmanland. Elisabeth Berglind, psykiatrisjuksköterska Treklöver, Rättspsykiatri Västmanland. Kristian Pernu, frivårdsinspektör frivården Västerås, Västmanland. b) Från kriminalvård till beroendevård. Samverkan i Stockholmsregionen. Daniel Uppström, koordinator Beroendecentrum Stockholm Kriminalvården Region Stockholm. B. Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk Lokal: Kongresshall A a) Case Magement, CM-team för samsjuklighetsgruppen i Jönköpings län med lokala variationer och anpassning även till den lilla kommunen. Aili Sölling, CM i Vetlanda och Jennie Taus, BoP-teamet i Jönköping. b) Man behöver inte vara stor för att bygga fungerande samarbete. Slussen integrerad mottagning i samarbete med primärvård och vuxenpsykiatri i Fagersta, Västmanland. Teemu Sulin, politiker och socialnämndens ordförande i Fagersta. Britt-Marie Nohrstedt, behandlare missbruksmottagningen Slussen. Patrik Bildås, klient. C. En väg in en omorganisation för effektivare arbete Lokal: 503/4 a) Utveckling av missbruks- och beroendevården i Bodens kommun. Ingegerd Svanberg, enhetschef missbruksenheten Bodens kommun. b) Utveckling av missbruks- och beroendevården i Hallands län. Åsa Claesson, processledare Region Halland. Lennart Runevad, verksamhetsutvecklare Psykiatrin Halland. D. Samordnad individuell plan utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv Lokal: 201 a) Värmlands län. Bengt Palo, förbundschef Värmlands läns vårdförbund. b) Samordnad individuell plan på nationell nivå. Karin Lindström, handläggare Psynk, SKL. E. Samordnade insatser för ungdomar Lokal: 300 a) Maria Ungdom. Helene von Schewen, chef för Maria Ungdom. b) MiniMarior, Stockholm. Gisela Baumgren, chef för MiniMarior.

9 Deltagare Namn Befattning Organisation Abrahamsson Katrin Behandlingssekreterare Åmåls kommun Abreham Tezeta Biträdande chefsjuksköterska Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Ackerot Hans Överläkare Region Halland Adegren Linda Teamsamordnare/sjuksköterska Region Gotland Adnell Gun Sektionschef Beroendecentrum Stockholm Ahlberg Lena Teamledare Hudiksvalls kommun Ahlin Frida Boendestödjare Region Gotland Albenius Öhrn Sarah Föreståndare Borlänge kommun Albrecht Thomas Processledare Linköpings kommun (Läns-SLAKO) Alexandersson Ricky Chef Jönköpings kommun Alexisson Cecilia Socialsekreterare Heby kommun Almqvist Annika FoU Chef Region Gävleborg Andersson Birgith Jämtlands Läns Brukarråd Andersson Camilla Enhetschef Psykiatri Skåne VO Helsingborg Andersson Helen Enhetschef Trelleborgs kommun Andersson Helene Metodstödjare Regionförbundet Uppsala län Andersson Håkan Områdeschef Hallsbergs kommun Andersson Jan Verksamhetschef Norrköpings kommun Andersson Laila Verksamhetschef Regionförbundet i Kalmar län Andersson Pia Enhetschef Eskilstuna kommun Andersson Pia Enhetschef Vård och Bildning Andersson Sven-Erik Verksamhetschef Psykiatri Skåne Andersson Tina Planeringsledare Linköpings kommun Andersson Ulla Processledare Linköpings kommun (Läns-SLAKO) Angberg Lena Chef/IFO Borlänge kommun Arnoldsson Stefan Socialnämndens ordförande Arboga kommun Arnsvik Anders FoU-handläggare FoU-Nordväst Aronsson Anna Ärendehandledare Karlstads kommun Arvidsson Jörgen Biträdande enhetschef Stockholms läns landsting Asaba Joseline Projektledare Kris Stockholm Asklund Helena Processledare Sveriges Kommuner och Landsting Autio Monica Processledare Kommunförbundet Norrbotten Axelsson Inger FoU-ledare Regionförbundet i Jönköpings län Axling Kenneth Ordförande socialnämnden Hofors kommun Babulfath Ida Verksamhetschef Nya Tag i Göteborg AB Bechgaard Sören Sjuksköterska Landstinget i Värmland Bengtsson Therese Enhetschef Stockholms stad Berg Marie-Louise Resultatenhetschef Södertälje kommun Berg Eklundh Lotta Forskare/utvecklingsledare FoU Nordost Berglund Susanna Verksamhetschef Landstinget Dalarna Berglund Kåberg Maria Biträdande enhetschef Stockholms stad Bergman Kjerstin Nationell samordnare Barn-och unga-satsningen Sveriges Kommuner och Landsting Bergman Troll Lars 1:e socialsekreterare Rättviks kommun Bergström Britta Ordförande Landstinget Sörmland Bergström Monica Behandlingssamordnare Vallentuna kommun Bergström Niclas 1:e vice ordförande i socialnämnden Fagersta kommun Bergström Niclas Politiker Fagersta kommun Berlin Ulla Enhetschef Landstinget Västmanland Björck Holmqvist Cajsa Projekt medarbetare Regionförbundet i Kalmar län Björk Andersson Elisabeth Utvecklingsledare FoU Sörmland Björkman Carolina Utvecklare Nyköpings kommun

10 Deltagare Namn Befattning Organisation Blom Håkan Vice ordförande Länkens Kamratförbund Blom Andersson Christina Politiker Ekerö kommun Borg Karin Enhetschef Stockholms stad Brandholm Anna Verksamhetschef Olofströms kommun Brodin Åsa Enhetschef Landstinget Västernorrland Broman Marie Projektledare H.Lundbeck AB Brundin Ann Verksamhetschef Vallentuna kommun Brunner Charlotta Chefläkare Landstinget i Kalmar län Brännmar Lena Förbundsdirektör Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Brännström Gunborg Projektchef Sveriges Kommuner och Landsting Burman Emil Ordförande socialnämnden Östersunds kommun Burman-Linder Marita Behandlingssekreterare Åmåls kommun Bäckström Fredrik Frivårdsinspektör Landstinget Västmanland Callenmark Victoria Enhetschef Södermalms SDF Camper Malin Länssamordnare VästKom Carlsson Åsa Sektionschef Uppsala kommun Carpholt Camilla Utvecklingsledare Kommunförbundet Västernorrland Cesares Olsson Marie Processledare Regonförbundet Örebro Chirico Lena FoU-samordnare Regionförbundet Uppsala län Christoffersson Inger Behandlingssekreterare Åmåls kommun Chrona Carina Kriminalvårdsinspektör Kriminalvården Clerksén Lars Gruppchef Gävle kommun Cohen Karin Enhetschef INOM Innovativ Omsorg Collin Mats Förvaltningschef Gävle kommun Conzen Anna IFO-chef Upplands Väsby kommun Cronqvist Anders Avdelningschef Haningen kommun Cuevas Patricio Sektionschef Botkyrka kommun Dahl Åsa Enhetschef Salems kommun Dahl Carina Ombudsman Verdandi Dahlgren Annika Verksamhetschef Landstinget i Värmland Dahlqvist Bo Enhetschef Lunds kommun Dahlström Kerstin Enhetschef Heby kommun Danielsson Anna Förvaltningschef Sandvikens kommun Davenport Ulla Biträdande enhetschef Lunds kommun Düsing Helena Biträdande enhetschef Stockholms stad Edman Maud Samordnare Vuxenstöd Ånge kommun Edner Magdalena Utredare Regionförbundet i Kalmar län Ehlers Stephan Med.rådg. Västra Götalandsregionen Ehnebom Margareta Chefläkare Landstinget Västmanland Einarsson Claes Enhetschef Lunds kommun Ejvind Emma Psykiatrisjuksköterska Landstinget Västmanland Ek Christina Utvecklingssamordnare Malmö stad Ekblom Emma Konsulent Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland Eklund Sara Biträdande föreståndare Bills bo & utbildningsgård Ekman Elin 1:e socialsekreterare Smedjebackens kommun Ekvall Carin Enhetschef Mölndals stad Elb Larsson Lena Planeringssekreterare Halmstads kommun Engstedt Anna-Lena Enhetschef Tyresö kommun Ericsson Sara Enhetschef Sandvikens kommun Eriksson Lena Verksamhetsledare Stockholms stad Eriksson Madeleine Enhetschef Uppsala kommun

11 Deltagare Namn Befattning Organisation Eriksson Qvicker Annette 1:e socialsekreterare Munkfors kommun Eriksson Wigg Laila Enhetschef Ljusdals kommun Erlandsson Katarina Enhetschef Kristianstads kommun Ernestad Marie FoU-chef Region Västerbotten Evelius Jan Chef/sjuksköterska Beroendecentrum Stockholm Evensson Markus Ordförande omsorgsnämnden Ljusdals kommun Fagerlund Åsa Samordnare Region Gotland Fahlman Lars Områdeschef Sundsvalls kommun Fernlund Kia Gruppchef Gävle kommun Fischer Georg Processledare Fyrbodals kommunalförubnd Flennemo Elisabet Folkhälsoutvecklare Landstinget Kronoberg Florin Karin Administratör Bills bo & utbildningsgård Fogelberg Johan Enhetschef Fagersta kommun Forsberg Anna Verksamhetschef INOM Innovativ Omsorg Forsberg Lasse Samordnare Härnösands kommun Forsberg Mona Förtroendevald Jönköpings kommun Forsgren Inger Förbundsordförande RFHL Forslund Helena Biträdande områdeschef Södertälje kommun Forsman Monika Samordnare Laholms kommun Forsman Björkman Carina FoU-chef Fou i Sörmland Fossheimer Lena Chef Jönköpings kommun Fransson Emma Gruppledare Örebro kommun Fransson Per-Uno Falkenbergs kommun Fransson Anders Projektledare Regionförbundet södra Småland Fredriksson Erik Teamchef Östersunds kommun Fredriksson Eva Ledamot socialnämnden Östhammars kommun Fredriksson Emma Processledare Kommunförbundet Stockholms Län Frelin Carina Distriktssköterska/missbrukssamordnare Landstinget Dalarna Frisell Fredrik Psykiatriker Landstinget Västmanland Fritzson Helen Gruppledare Örebro kommun Fröberg Annika Verksamhetschef Karlshamns kommun Gerdin Lillemor Bitr sektionschef Beroendecentrum Stockholm Ghaderi Åsa Enhetschef Eskilstuna kommun Gisselman Karin Processledare Kunskap till praktik Sveriges Kommuner och Landsting Gonzalez Victor Enhetschef Nyköpings Kommun Gotting-Veide Ann Utredare Solna stad Granbom Jessica Enhetschef Karlstads kommun Granqvist Gunilla Enhetschef Piteå kommun Green Bo Behandlingschef IMIS AB Grefve Cecilia Socialdirektör Jönköpings kommun Grigoryan Ruzanna ST-läkare Landstinget Sörmland Grip Maria Utvecklingledare Västra Götalandsregionen Gräfnings Ulrika IFO-chef Rättviks kommun Gröndahl Katarina Enhetschef Sandvikens kommun Gunnarsson Annika Samordnare Region Halland Gunnarsson Malin Enhetschef Svedala kommun Gustafson Annika 1:e socialsekreterare Sigtuna kommun Gustafsson Christina Resultatområdeschef Södertälje kommun Gustafsson Elisabeth Journalist/dokumentatör E Gustafsson Information AB Gustavson Anders Enhetschef Halmstads kommun Gynning Anna Samordnare Region Gotland

12 Deltagare Namn Befattning Organisation Göransson Alexandra Avdelningschef Socialförvaltningen Haase Veronica Teamchef Östersunds kommun Haglund Kjell Utvecklingsledare Regionförbundet Uppsala län Halilovic Marie Gruppchef Gävle kommun Hallberg Anneli Chef Jönköpings kommun Hallenberg Petri Enhetschef Salems kommun Hallin Malin Enhetscehef samt processledare Hälso- och sjukvårdsförvaltingen Hallquist Lena Tf chef social välfärd Regionförbundet Jämtlands län Hammarström Jimmy Politiker Alvesta kommun Hammerin Agnetha Utvecklingsledare Regionförbundet i Kalmar län Hansson Merike Utredare Socialstyrelsen Haraké Leena Kanslichef KSAN Haraldsson Linnéa Projektmedarbetare Regionförbundet i Kalmar län Harrysson Birgitta Gruppchef Göteborgs stad, Social resursförvaltning Harrysson Eva-Britt Vårdenhetschef Landstinget Gävleborg Harty Mia Utvecklingsledare Västra Götalandsregionen Hed Mia Samordnare behandling Åmåls kommun Hedqvist Kerstin Resultatenhetschef Södertälje kommun Heimer Margareta Socialdirektör Danderyds kommun Helgesson Nilla Direktor/VD Skyddsvärnet i Stockholm Helgesson Anita Strateg vård och omsorg Region Västerbotten Helsing Dick Ledamot socialnämnden Fagersta kommun Helsing Dick Politiker Fagersta kommun Janeros Patrik Gruppchef Göteborgs stad Hemmestad Linda Skötare/barnombud Landstinget i Jönköpings län Henning Maria Market Access Manager H. Lundbeck AB Henriksson Marika Biträdande enhetschef Stockholms stad Hermansson Katarina Läkare Landstinget Gävleborg Hill-Berg Mary Utvecklingsledare/utbildare Stockholms stad Hjalmarsson Lars Processledare Regionförbundet Örebro Hjelm Ann-Britt Enhetschef Beroendecentrum Stockholm Hjelm Fredrika Platschef Mirum Omsorg AB Hjert Johan Chef Jönköpings kommun Hoffmann Orsolya Överläkare Landstinget Sörmland Holgert Malin IFO-chef Regionförbundet i Kalmar län Holkvik Tore Sektionschef Västerbottens läns landsting Hollström Maria Socialsekreterare Piteå kommun Holm Per Planeringsledare Göteborgs stad Holmberg Roger Ordförande socialnämnd Kalmar kommun Holmblad Jim Enhetschef Örebro kommun Holmgren Susanne Socialchef Hofors kommun Holmqvist Rose-Marie Vice ordförande Växjö kommun Holmqvist Stålholm Anne Enhetschef Huddinge kommun Hortlund Stefan Ordförande Älvsbyns kommun Hultin Inger Extern utredare Östersunds kommun Humble Christina Verksamhetsutvecklare/bitr socialchef Trosa kommun Hvarfner Sandra Kommunikatör Sveriges Kommuner och Landsting Håkansson Ingela Avdelningschef Landstinget i Värmland Hägerbaum Marie Leadmot socialnämnden Östhammars kommun Hägerström Kaj Enhetschef Norrköpings kommun Häggerud Victoria Regional utvecklingsledare Regionförbundet i Kalmar län

13 Deltagare Namn Befattning Organisation Härlin Marie Verksamhetsområdeschef Region Gotland Högberg Brittinger Strateg Region Västerbotten Högblom Christina Socialtjänstinspektör Stockholms stad Höglander Bengt Socialchef Tidaholms kommun Höglund Solbritt Enhetschef Härnösands kommun Höjer Maja Enhetschef Norrköpings kommun Ingare Dahlstrand Karin Vårdenhetschef Landstinget Gävleborg Ingemyr Gunilla Socialnämndsordförande Värmlands läns Vårdförbund Isaksson Carolyn Verksamhetschef Landstinget i Värmland Iveblad Grahn Elisabet Avdelningschef Fagersta kommun Iversen Anders Verksamhetschef Hässleholms kommun J Engdahl Mia Enhetschef Hallsbergs kommun Jacobsson Tor Projektledare Falkenbergs kommun Jansson Irene Avdelningschef Mölndals stad Jansson Margaretha Sektionschef Landstinget Blekinge Jenisch Lena Verksamhetsutvecklare Kalmar kommun Johansson Ann-Marie Förtroendevald Jämtlands läns landsting Johansson Benny Ordförande Växjö kommun Johansson Brittmarie Avdelningschef Växjö kommun Johansson Christer Social- och omvårdnadsnämndens ordförande Tidaholms kommun Johansson Herman Sjuksköterska Landstinget i Jönköpings län Johansson Inga- Stina Avd chef Laholms kommun Johansson Maria Teamledare Eskilstuna kommun Johansson Monica Ordförande i psykiatriberedningen Landstinget Sörmland Johansson Olof Enhetschef Norrköpings kommun Johansson Pär Enhetschef Karlstads kommun Johansson Therese Processledare Motala kommun Johansson Maritha Ordförande socialnämnden Gävle kommun Johansson Tennivaara Nathalie Skötare/barnombud Landstinget i Jönköpings län Johnson Viktoria Utförarchef Vuxenenhet Solna stad Johnsson Peter Områdeschef Nyköpings kommun Jonsson Ewa Utredare Östersunds kommun Jonsson Gunnar Tf Biträdande institutionschef Statens institutionsstyrelse Jonsson Kristoffer Familjebehandlare Piteå kommun Jonsson Monica Vård- och omsorgsstrateg Regionförbundet Uppsala län Jonsson Annica Processledare Sof Ifo Jonsson Mats Fotograf E Gustafsson Information AB Josefsson Ann-Christin VD Föreståndare Mirum Omsorg AB Josefssson Sara Enhetschef Karlstads kommun Junzell Maria Psykiatrisjuksköterska Åmåls kommun Jäderland Anneli Handläggare Sveriges Kommuner och Landsting Kahlin Mikael Ordförande Laholms Kommun Kaij Bevheden Gunilla Förvaltningschef Alvesta kommun Kalander Patrik Strateg Västerås stad Karlsson Anna Platschef Mirum Omsorg AB Karlsson Stina Sjukvårdsstrateg Landstinget i Kalmar län Karlsson Rolf Vice ordförande RFHL Karlsson Emmy Sjuksköterska Region Gotland Kilpala Eija IFO chef Arboga kommun Klingefors Ewa Socialdirektör Region Västerbotten Klint Per Sektionschef Botkyrka kommun

14 Deltagare Namn Befattning Organisation Krook Marianne Biträdande social och äldreomsorgsdirektör Huddinge kommun Kylander Thomas Förbundsordförande Anhörigas Riksförbund Kyösti Inger Utvecklingsledare Kommunförbundet Norrbotten Lagerqvist Leni Utredare Regionförbundet i Kalmar län Lagervall Kerstin Enhetschef Region Västerbotten Landin Katarina Samordnare CM Landstinget i Jönköpings län Landquist Solveig Verksamhetschef/resultatområdeschef Landstinget Västmanland Langemark Anders Utvecklingsledare Region Halland Lanz Roland 1:e Socialsekreterare Hagfors kommun Larssén Harriet Enhetschef Sollentuna kommun Larsson Amanda Socialsekreterare Katrineholms kommun Larsson Anita Enhetschef IFO Kalix kommun Larsson Ann Handläggare Region Gotland Larsson Catherine Utv ledare BoU Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Larsson Marie Verkasmhetschef Göteborgs stad Larsson Ninja Enhetschef Sollentuna kommun Larsson Rickard Gruppchef Göteborgs stad Larsson Roger Processledare Region Gävleborg FoU Välfärd Laurén Teresa Verksamhetssamordnare Landstinget Sörmland Leijon Sofia Biträdande enhetschef Stockholm stad Lekedal Tommy Områdeschef Regionförbundet Jämtlands län Lilja Catharina Enhetschef Lunds kommun Liljegren Catarina Institutionschef Statens institutionsstyrelse Liljestrand Catarina Enhetschef Mölndals stad Lilliesköld Louise 1:e socialsekreterare Heby kommun Linck Hannah-Karin Landstingsråd Region Gävleborg Lindberg Jim Enhetschef Beroendeenheten Regionförbundet Jämtlands län Linde Jan Brukarrevisor Brukarrådet för Missbruksfrågor Västra Götaland Lindén Rost Birgitte Enhetschef Upplands Väsby kommun Lindgren Ann Verksamhetsområdeschef Piteå kommun Lindgren Lillemor Socialsekreterare Åmåls kommun Lindström Eva Psykiatriker Landstinget Västmanland Lindvall Eva Samordnare Region Gotland Litzén Joachim Enhetschef Haningen kommun Ljunggren Roger LF-ledamot Landstinget Sörmland Lodin Per Enhetschef Sandvikens kommun Loiske Björkman Christine Processledare Värmlands läns vårdförbund Lood Christel Avdelningschef Halmstads kommun Lundberg Berit Administratör Sveriges Kommuner och Landsting Lundberg Mattsson Monica Gruppledare Uppsala kommun Lundgren Kristiina Bitr. enh. chef/ leg. ssk PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri AB Lundin Kristina Områdeschef öppenvård Östersunds kommun Lundsten Christer Gruppledare Örebro kommun Lytter Geli IFO-chef Östhammars kommun Magnell Elisabeth Teamledare Hudiksvalls kommun Malm Mikael Handläggare Sveriges Kommuner och Landsting Malmgren Åsa Enhetschef Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Martinsson Leif Utvecklingsledare Värmlands läns Vårdförbund Mcdermott Gregory Enhetschef Göteborgs stad Mehtäla Annelie Gruppchef Gävle kommun Misikangas Eeva Socialsekreterare Laholms kommun

15 Deltagare Namn Befattning Organisation Mohlin Henrik Enhetschef Karlshamns kommun Molén-Carlehäll Katarina Enhetschef vuxenenheten Hofors kommun Morgan Sara Utvecklingsledare Eskilstuna kommun Mortensen Isabell FoU-ledare Regionförbundet Jönköpings län Moss Jennie Socialsekreterare Hagfors kommun Myrén Grönlund Vanja Områdeschef Borås stad Månsson Crister Samordnare Brukarrådet i Halland inom missbruk och beroende Månsson Ingrid Enhetschef Stockholm stad Najafi Nima Enhetschef Umeå kommun Nambiar Namu Medlem Rainbow Sweden Nilsson Alexandra Enhetschef Psykiatri Skåne, Vo Helsingborg Nilsson Jan Enhetschef Sandvikens kommun Nilsson Lena Enhetschef Sandvikens kommun Nilsson Marie Socialsekreterare Laholms kommun Nilsson Tomas Enhetschef Piteå kommun Niska Jenni Utredare Folkhälsomyndigheten Norberg Ingrid Enhetschef Sollentuna kommun Nordberg Gunnar Enhetschef Lunds kommun Nordberg Marie Ledamot södra länsdelsberedningen Landstinget i Uppsala län Nordkvist Pernilla Enhetschef Norrbottens läns landsting Nordling Tarja Utvecklingsledare Regionförbundet Örebro Nordquist Bodiil Socialpedagog Landstinget i Värmland Nordstedt Eva Biträdande enhetschef Solna stad Nordström Lotta Chef Jönköpings kommun Norlin Helena Avdelningschef Landstinget i Värmland Norman Catarina Projektledare Stockholms stad Norrman Charlotta Behandlingssekreterare Statens Institutionsstyrelse Notlind Maria Överläkare Region Gotland Nowakowski Barbara Biträdande enhetschef Stockholms stad Nrolin Miriam Samordnare öppenvård Eksjö kommun Nykänen Katja Verksamhetschef Salems kommun Nylander Marcus Enhetschef Eksjö kommun Nyman Jan Samordnare Region Halland Nyström Sarah Socialsekreterare Munkfors kommun Näslund Staffan Förvaltningschef Region Västerbotten Nässbjer Camilla Enhetschef Sandvikens kommun Olofsson Elisabet Utredare Folkhälsomyndigheten Olofsson Mikael Enhetschef Älvsbyns kommun Olofsson Susanne Enhetschef Landstinget Västernorrland Olsson Ann-Catrine Sjuksköterska Landstinget Dalarna Olsson Johanna Chef Hudiksvalls kommun Olsson Peter Socialsekreterare Åmåls kommun Olsson Robert Chef Landstinget Västmanland Olsson Ulrika Metodutvecklare Stockholms stad Olsson Yvonne Sektionschef Regionförbundet i Kalmar län Olsson Carolina Processledare Kunskap till Praktik Olsson Maria Politiker Borlänge kommun Paunia Marianne Forskningsass Lidingö stad Pedersen Lisa Gruppledare Uppvidinge kommun Pellikka Lisa Chefssekreterare/verksamhetsutvecklare Landstinget i Värmland Perkovic Gunilla Enhetschef Sigtuna kommun

16 Deltagare Namn Befattning Organisation Persson Helena Enhetschef Nyköpings Kommun Persson Christina Processledare Västmanlands kommuner och landsting Persson Kenneth Ordförande Borlänge kommun Pettersen Mariann Behandlingssekreterare Åmåls kommun Pettersson Erik Enhetschef Sandvikens kommun Pettersson Joakim Sektionschef Landstinget Västmanland Pettersson Kerstin Socialsekreterare Hallsbergs kommun Pettersson Christer Kassör Länkens Kamratförbund Plaenge Malin VD Bills bo & utbildningsgård Planck Wolther Enhetschef Gävle kommun Quist Lillemor Socialförvaltningschef Hallstahammars kommun Ragnevi Henrik Ledamot Riksförbundet Attention Rahm Mona IFO-chef Torsby kommun Ramsby Maud Vårdenhetschef Landstinget Gävleborg Reihammar Mats Avdelningschef Regionförbundet i Kalmar län Rickardsson Ann-Kristin Processledare Region Dalarna Riddersporre Kajsa Journalist Scriptura texter Ringkrans Pia Enhetschef Upplands-Bro kommun Rolf Karin Enhetschef Nyköpings kommun Roman Stefan Inspektör Inspektionen för vård och omsorg, IVO Ronsten Maria Förvaltningschef Smedjebackens kommun Ropponen Heli Enhetschef Borås stad Rudmark Hagström Johanna Enhetschef Uppsala kommun Rydell Carina Skötare Landstinget Blekinge Rönnerfors Jessica Kriminalvårdsinspektör Kriminalvården Saario Maria Strateg Socialförvaltningen Saker Else-Marie Enhetschef Lindesbergs kommun Salmén Jennie Psykiatrisamordnare Kristianstads kommun Samuelsson Maj-Stina Socialtjänstinspektör Stockholms stad Sandberg Jenny Sjuksköterska Norrbottens läns landsting Sandberg Per Förvaltningschef Växjö kommun Sandgren Eva Förvaltningschef Region Västerbotten Savelius Marjo Socialchef Arboga kommun Segerstedt Eva Vårdsamordnare/vik chef Piteå kommun Segerstedt Harald Verksamhetsstrateg Norrbottens läns landsting Semb Agneta Biträdande föreståndare Olivia - strukturerad öppenvård för kvinnor AB Sigfridsson Björn Samordnare Olofströms kommun Simemark Linda Rehabiliteringschef Rainbow Sivén Marita Enhetschef Västerås stad Sjögren Birgitta Socialnämndens ordförande Ånge kommun Sjölund Mariette Socialnämndens ordförande Hallstahammars kommun Skeidsvoll Lillemor Gruppchef Gävle kommun Sonnsjö Peter Verksamhetschef Kristianstads kommun Staav Lina Verksamhetsansvarig socialt arbete IOGT-NTO Stahl Ulrica Skötare Landstinget Blekinge Stare Veronica Enhetschef Västerås stad Steen Liselotte Sektionschef Beroendecentrum Stockholm Stenseth Anna Samordnande psykiatrichef Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Stenzelius Gunila Avdelningschef Danderyds kommun Stoij Tinna Vårdenhetschef Landstinget Kronoberg Stålhandske Peter Avdelningschef/nyckelperson Landstinget Blekinge

17 Deltagare Namn Befattning Organisation Sundblom Inger Gruppchef Gävle kommun Sundqvist Christina Psyk.ssk Landstinget i Värmland Sundström Roland Jämtlands Läns Brukarråd Svanhem Lotta Enhetschef Norrköpings kommun Svanqvist Peder Projektledare Katrineholms kommun Svedemo Majlise 2:e vice ordförande socialnämnden Fagersta kommun Svedström Gunilla Verksamhetschef Akademiska Barnsjukhuset Swensån Retzman Karin Processledare Värmlands läns vårdförbund Sysmäläinen Petra Gruppledare Uppvidinge kommun Söder Susanne Drogterapeut Statens Institutionsstyrelse Söderberg Susanne Affärsområdeschef Uppsala kommun Söderberg Tommy Enhetschef Göteborgs stad Högelius Sara Processledare Landstinget Blekinge Sömsk Camilla Avdelningschef IFO Smedjebackens kommun Ten Siethoff Maria Enhetschef Region Gotland Thambert Nelly Motivatör Kris-Stockholm Thienemann Ursula Verksamhetschef Landstinget i Östergötland Thorell Therese Utredare Stockholms stad Thoren Tarja Verksamhetschef Mölndals stad Thors Lottie Enhetschef Håbo kommun Tiderman Sofie Enhetschef Regionförbundet i Kalmar län Tiricke Helena 1:e socialsekreterare Region Gotland Tudén Peter Vårdenhetschef Landstinget i Jönköpings län Tylén Sofia Inspektör Inspektionen för vård och omsorg, IVO Uddbäck Lars Utveclingsledare Regionförbundet södra Småland Uddemar Lena Inspektör Inspektionen för vård och omsorg, IVO Ulcinjak Indira Enhetschef Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Utterdahl Marianne Landstingsråd Landstinget i Värmland Wadestig Cecilia Enhetschef Uppsala kommun Waern-Nyström Camilla Utvecklingsledare Vetlanda kommun Wahlbeck Yvonne Chef vuxensektionen IFO Östhammars kommun Wallerström Fredrik Enhetschef Nacka kommun Wallin Britta Enhetschef Västerås stad Vasarainen Wallin Silja Metodutvecklare Stockholms stad Vaz Contreiras Anna-Karin Förtroendevald (KD) Landstinget i Uppsala län Wedin Pernilla Enhetschef Mölndals stad Vejklint Mattias FoU-ledare Regionförbundet Jönköpings län Wessman Christina Enhetschef Region Dalarna Westling Annica Verksamhetschef IFO Strängnäs kommun Westman Eva Gruppchef Gävle kommun Westman Monica Områdeschef IFO Kalix kommun Widner Ingela Enhetschef Örebro kommun Wikström Ulrik Biträdande vårdenhetschef Landstinget i Jönköpings län Vilhelmsson Måns Förtroendevald (M) Landstinget i Uppsala län Wistedt Johanna Skyddsvärnet i Stockholm Viuhko Lidner Lisa Kurator Örebro läns landsting Wolgast Henrik Överläkare Landstinget Dalarna Zetterberg Pia Ledamot hälso- och sjukvårdsstyrelsen Landstinget i Uppsala län Zolkowska Krystyna Chefsöverläkare Psykiatri Skåne Åkerblom Fia Missbrukssjuksköterska Landstinget Dalarna Åkerlund Britta Avdelningschef Sollentuna kommun

18 Deltagare Namn Befattning Organisation Åkesson Ida Verksamhetschef Karlshamns kommun Åsbrink Per Verksamhetsutvecklare Sandvikens kommun Ängeslevä Jocelyne Utredare Stockholms läns landsting Öfverström Wedin Benita Avdelningschef Norrtälje kommun Öhagen Maria Vårdenhetschef Landstinget Gävleborg Øiern Tone Kommunikasjonsrådgiver Oslo universitetssykehus Öquist Ingrid Förtroendevald Jönköpings kommun Örnberg Daniel Utvecklingsledare FoU Välfärd, Region Västerbotten Östermark Ragnar Enhetschef Beroendeenheten Region Gotland Östling Madeleine 1:e socialsekreterare Norrtälje kommun Östlund Mona Psykolog Landstinget Västmanland

19 Föreläsare Namn Befattning Organisation Ahlgren Henrik FoU-ledare Regionförbundet Jönköpings län Andersson Långdahl Gun-Eva Leg.Psykolog Specialist Klinisk och Pedagodisk Psykologi Skellefteå kommun Baumgren Gisela Enhetschef Beroendecentrum Stockholm Bergdahl Ted Moderator Berglind Elisabeth Psykiatrisjuksköterska Landstinget Västmanland Bildås Patrik Klient Fagersta kommun Borg Stefan Docent och specialist i psykiatri Beroendecentrum Stockholm Brännström Jan Utvecklingsledare Umeå kommun Carlberg Alec Ordförande Rainbow-Sweden Claesson Åsa Utvecklare/processledare Region Halland Eliasson Benitha Vetenskaplig ledare Kommunförbundet Norrbotten Eriksson Therese Utvecklingschef Maskrosbarn Fahlke Claudia Professor Göteborgs universitet Franck Johan Verksamhetschef Beroendecentrum Stockholm Fridell Mats Professor Lunds Universitet Furén-Thulin Åsa Sektionschef Sveriges Kommuner och Landsting Gurner Ulla Seniorkonsult Haag Benny Skådespelare Hagberg Peter Utvecklingsledare Kommunförbundet Skåne Haggren Gunvi Förbundssekreterare Verdandi Hansen Frid KoRus - Sør, Borgestadklinikken Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Henningson Helena Projektledare Sveriges Kommuner och Landsting Henriksson Annica Utvecklingsledare Kommunförbundet Skåne Heule Cecilia Universitetslärare Lunds Universitet Hjern Anders Professor/barnläkare Karolinska Institutet Holmberg Robert Universitetslektor Lunds universitet Johnsson Britta Regional utvecklingsledare Region Dalarna Jönsson Ann Utredare Socialstyrelsen Karlsson Hans Avdelningschef Sveriges Kommuner och Landsting Kassfeldt Ulf Verksamhetsutvecklare Högskolan Dalarna Kjell Ewa Processledare/enhetschef Region Dalarna Leifman Håkan Chef/forskare (CAN) Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning Lindström Karin Handläggare Sveriges Kommuner och Landsting Lundström Mattsson Åsa Handläggare Stiftelsen Allmänna Barnhuset Magnusson Åsa Områdeschef Region Skåne Nilsson Ingvar Nationalekonom & sommelier SEE & OFUS Nohrstedt Britt-Marie Rådgivare/behandlare Fagersta kommun Nordström Annika Forskningsledare Region Västerbotten Olsson Helén Utvecklingsledare Regionförbundet i Uppsala län Palo Bengt Förbundschef Värmlands läns Vårdförbund Pernu Kristian Frivårdsinspektör Landstinget Västmanland Runevad Lennart Verksamhetsutvecklare Region Halland Psykiatri Scheffel Birath Christina Samordnande psykolog Beroendecentrum Stockholm Segerstedt Eugenia Doktorand Kommunförbundet Norrbotten Sjödin Jacke Konsult Skoog Viktoria Foskare Kommunförbundet FoU Västernorrland Strandlund Cecilia FoU-ledare FoUrum Regionförbundet Jönköpings län Sulin Teemu Föreläsare Fagersta kommun Svanberg Ingegerd Teamchef Bodens kommun Svenonius Camilla Utbildare Verdandi Sölling Aili Specialistsjuksköterska BoP-teamet, Psyk.kliniken Ryhov, Jönköping

20 Föreläsare Namn Befattning Organisation Taus Jennie Specialistsjuksköterska Psykiatri BoP-teamet, Psyk.kliniken Ryhov, Jönköping Trygg Olivia Generalsekreterare Stiftelsen Trygga Barnen Uppström Daniel Koordinator Beroendecentrum Stockholm Widerlöv Malin Projekledare Rainbow Sweden Viggesjöö Jessica Vice ordförande Jämtlands läns brukarråd Von Reis Anna Utvecklingsledare Kommunförbundet Skåne von Schewen Helena Sektionschef Maria Ungdom Stockholms läns landsting (SLSO) Wulfstrand-Byhlin Ann-Mari Ombudsman Verdandi Örebro Öberg Annika Familjestödjare RFHL - Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende

Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård

Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Nationell konferens för politiker och chefer den 11 12 november 2014 i Folkets Hus, Barnhusgatan 12 14, Stockholm

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Representanter i NSK-S kommungrupp Socialchefer/motsvarande

Representanter i NSK-S kommungrupp Socialchefer/motsvarande Representanter i NSK-S kommungrupp Socialchefer/motsvarande 1. Blekinge Claes Wiridén 8 Chef Handikappförvaltningen, Karlskrona kommun Tel: 0455-30 44 13 E-post: Claes.Wiriden@karlskrona.se 2. Dalarna

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m 94 Evelina Nilsson 12.17 2015 86 Lisa Rönnqvist 12.18 2003 95 Fanny Panboon 12.32 2013 67 Elisabeth Hamrin 12.34 1986 73 Annica Johansson 12.36 1992 93 Johanna

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Demokratinätverket - adresser

Demokratinätverket - adresser Demokratinätverket - adresser Adresser till ordföranden och sekreterare i demokratiutskott/beredningar eller motsvarande i samtliga landsting A) Stockholms läns landsting Conny Andersson 070-201 31 66

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

De fem högst betalda personerna i landstingen. Region Skåne. Ingrid Bengtsson Rijavec, tf regiondirektör Jan Eriksson, sjukhuschef

De fem högst betalda personerna i landstingen. Region Skåne. Ingrid Bengtsson Rijavec, tf regiondirektör Jan Eriksson, sjukhuschef De fem högst betalda personerna i landstingen Region Skåne Ingrid Bengtsson Rijavec, tf regiondirektör 130 000 Jan Eriksson, sjukhuschef 130 000 Henrik Dagnäs, trafikdirektör 128 000 Per Olof Sjöblom,

Läs mer

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 b Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 2. Katarina Andersson Aneby Miljö & Vatten AB katarina.andersson@aneby.se

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Termin 6 Vår termin -09, v 11-16, 18-23 HK06, 72 studenter A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Frida Möller (ev utland) Sofia Gråsjö Pernilla Skoog Karin Eriksson Helena

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg Damer seniorer Pl Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg 1 Johansson Amanda Örebro KK 1996 Örebro 091213 28 34 62 2 Fors Julia Trelleborgs ABK 1998 Landskrona 090222 18 32 50 3 Seger Julia

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Namn Titel och arbetsplats Hemsida E-post Ahlin, Lars Kulturmäklare www.sodertalje.se/k365 Lars.ahlin@sodertalje.se Södertälje kommun Agestam, Maria Samordnare

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Startnr Klass Namn Ort Sluttid 6 M Samuelsson, Johan Falun 00:36:07 152 M Karlsson, Henric Tranemo 00:40:47 65 K Kristiansson, Frida Borås 00:43:14 121 M Algebäck, Markus

Läs mer

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Hannele Renberg Sjuksköterska/ leg. psykoterapeut Utbildare i Beardslees familjeintervention, Föra

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende 20-21 februari samt 12-13 mars 2012 Campus Mittuniversitetet, Sal F214, Östersund

Riskbruk, missbruk och beroende 20-21 februari samt 12-13 mars 2012 Campus Mittuniversitetet, Sal F214, Östersund 1 Välkommen till Riskbruk, missbruk och beroende 20-21 februari samt 12-13 mars 2012 Campus Mittuniversitetet, Sal F214, Östersund Som ett led i implementeringen av de nationella riktlinjerna för missbruks-

Läs mer

Partävling Deltagarlista

Partävling Deltagarlista Partävling Deltagarlista Banda VK 1 19 Ulrica Pettersson 16 Kenneth Pettersson Banda VK 2 1 Linnéa Appelqvist 14 Leif Olsson Banda VK 3 8 Malin Karlsson 18 Tommy Pettersson Banda VK 4 12 Karin Olofsson

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats 1 Presentkort weekend (värde 5000 kr) Karin Gabrielsson Sjungande dalens skola Flöjtens

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail.

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail. uppdatering av Mentalfunktionärer SBK Mellannorrlandsdistrikt nov 2011. G Crona,mentalansvarig. Funktion Klubb Namn Telefon Mobil Mail Uppdateringar Mentaltest Domare Härnösand Gunnel Crona 0611-600 43

Läs mer

Värdinnor / Gäster Hemma hos 15 april Unionsmötet 15-17 april 2016

Värdinnor / Gäster Hemma hos 15 april Unionsmötet 15-17 april 2016 Värdinnor / Gäster Hemma hos 15 april Unionsmötet 15-17 april 2016 Isabell Alriksson Växjö isabell.alriksson@telia.com Stora Hultvägen 4 Susanne Ullén Arvika advokatbyran.arvika@telia.com Agneta Engstrand

Läs mer

2 A Klinge/H Klinge Anmäld Mixed-klassen Hima Klinge Ljunghusens GK 4,9 Anders Klinge Ljunghusens GK 3,2

2 A Klinge/H Klinge Anmäld Mixed-klassen Hima Klinge Ljunghusens GK 4,9 Anders Klinge Ljunghusens GK 3,2 Datum 2009-07-08 Spelform Foursome, Slagtävling Bana KGA Tävlingsbana Nr Lag Status Klass Förnamn 1 L Knutson/C Knutson Efternamn Klubb Önskemål HCP Lars Knutson Ljunghusens GK 4,4 Cajsa Knutson Ljunghusens

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Klubbrekord ute kvinnor 2015

Klubbrekord ute kvinnor 2015 Klubbrekord ute kvinnor 2015 Kvinnliga seniorer 100m 11,68 Helsingborg 2010 200m Jenny Ljunggren 23,35 Tammerfors 2003 400m Anne Arén 53,60 Helsingfors 1978 1500m Nina Andersson 4.29,73 Palo Alto 2006

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Blekinge Processledare Sten Eklund och RosMarie Nilsson

Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Blekinge Processledare Sten Eklund och RosMarie Nilsson Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och Processledare Sten Eklund och RosMarie Nilsson sten.eklund@ltblekinge.se rosmarie.nilsson@ltblekinge.se 1 Nationella riktlinjer Socialstyrelsens

Läs mer

10-BÄSTA I UPPLAND GENOM TIDERNA

10-BÄSTA I UPPLAND GENOM TIDERNA 10-BÄSTA I UPPLAND GENOM TIDERNA Statistik: 10-bästa i Uppland genom tiderna Sammanställt av Urban Gustafsson och Kristin Bäckström KVINNOR t o m 2009 100m 11.95 Marie Westerlund -75 Gimo IF 1992 11.97

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

EM-medaljer genom tiderna

EM-medaljer genom tiderna EM-medaljer genom tiderna FÄLTTÄVLAN 1976, Fontainebleu, Frankrike Lagsilver: Sverige (Agneta Ohm, Katarina Björling, Anna Nilsson, Gudrun Ahl) Individuellt Guld: Agneta Ohm, Sverige 1971, Stadskanaal,

Läs mer

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

BVC enheter Namn, e-post, tel

BVC enheter Namn, e-post, tel Reviderad december 2015 BVC enheter Namn, e-post, tel Område V8 Götene vårdcentral Centrumhuset Torggatan 4 533 30 Götene Lena Mathiason Ann-Katrin Fredriksson Freda Lennartsson lena.matiasson@vgregion.se

Läs mer

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se NORRBOTTEN LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt therese.sehlstedt@boden.se introduktion till HAP, VÄSTERBOTTEN Olov Stenlund olov.stenlund@skelleftea.se HAP-utbildningar HAP. LOKALT Boden

Läs mer

Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista

Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista Page 1 of 6 Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista 2012-05-26 D85 2350 meter 2 anmälda 1 Anna Hermansson Skåne 48:33 0:00 2 Lena Nordahl Skåne 54:36 6:03 D80 2350 meter 10 anmälda 1 Lisa Hedström

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat Tarstaborgsrundan 2008, Resultat 9-km, samtliga 1 Jakob Olars 84 Kumla SF Friidrott 33,05 2 Johan Röjler 81 Sk Winner 33,47 3 Stefan Olars 84 Kumla SF Friidrott 34,18 4 Ulf Hallmén 68 Hagaby GoIF 35,13

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: ÅMÅL Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan Dnr: 201-16687-2010 Rösträkningen och

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette

Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette Lidholm Anette Nygern Anette Persson Anita Larsson Ann Kristin

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

RM Kommun A Startlista

RM Kommun A Startlista Datum 005-08- Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternam n 0800 Fredrik Mössler Kristianstad,6 Gul 0808 086 084 08 0840 0848 0856 0904 Björn Bergkvist Östhammar 9, Gul Gun-Marie Svärd Bollnäs 7,7

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/ RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/12 1996 60 M P 16 1 Mikael Jakobsson -81 KFUM Örebro 7.42 2 Patrik Lado -82 Stocksäters IF 7.86 3 Johan Roth -82 Stocksäters IF 8.34 4 Roy Lilja -82 Stocksäters IF 8.73

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Hur viktig är chefen?

Hur viktig är chefen? Hur viktig är chefen? Dokumentation från utbildning för ansvariga politiker och chefer inom missbruks- och beroendevården i Skåne den 9 december 2008 Den 9 december 2008 genomförde SIKTA och Kunskap till

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

SM i konståkning - damer. År Ort Guld Silver Brons Stockholm Elna Montgomery Stockholms ASK Köping Valborg Lindahl Ingeborg Claréus

SM i konståkning - damer. År Ort Guld Silver Brons Stockholm Elna Montgomery Stockholms ASK Köping Valborg Lindahl Ingeborg Claréus SM i konståkning - damer År Ort Guld Silver Brons 1908 Stockholm Elna Montgomery 1909 Köping Valborg Lindahl Ingeborg Claréus IFK Karlstad 1910 Falun Eva Lindahl Svea Norén Valborg Lindahl 1911 Stockholm

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Bästa CASTORAMA - serier Valö IK 1981 t.o.m 2007.

Bästa CASTORAMA - serier Valö IK 1981 t.o.m 2007. 1 Bästa CASTORAMA - serier Valö IK 1981 t.o.m 2007. 1. Per Andersson -53 2485 p 821010 Strömsbro 2. Linn Wennbom 89 2218 20060827 Valö 3. Heikki Seppänen -65 2200 951001 Valö 4. Johan Bark 85 2187 20030925

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Catarina Borneland Dalg 15b 0768-815155. 151 33 Södertälje. Caroline Draste Tröskverksvägen 46 08-99 23 71 0721-77 74 45 125 34 Älvsjö

Catarina Borneland Dalg 15b 0768-815155. 151 33 Södertälje. Caroline Draste Tröskverksvägen 46 08-99 23 71 0721-77 74 45 125 34 Älvsjö Catarina Borneland Dalg 15b 0768-815155 151 33 Södertälje Caroline Draste Tröskverksvägen 46 08-99 23 71 0721-77 74 45 125 34 Älvsjö Helena Eriksson AB Söderstöd Krukmakargatan 35C 070-3923274 118 51 Stockholm

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Örebroträffen startlista fält OBS! Vi ser gärna att Ni har jämna pengar vid anmälan, inga 500 kr sedlar Tack.

Örebroträffen startlista fält OBS! Vi ser gärna att Ni har jämna pengar vid anmälan, inga 500 kr sedlar Tack. Patr Namn Klass Förening Starttid 9 Andreas Johansson C2 Eskilstuna Handeldvapenförening 09:04 25 Andreas Johansson B2 Eskilstuna Handeldvapenförening 11:12 39 Andreas Johansson A2 Eskilstuna Handeldvapenförening

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer