Missbruks- och beroendevård i utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Missbruks- och beroendevård i utveckling"

Transkript

1 PROGRAM Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Nationell konferens för politiker och chefer den november 2014 i Folkets Hus, Barnhusgatan 12 14, Stockholm

2 VÄLKOMMEN TILL DEN ANDRA NATIONELLA KONFERENSEN OM UTVECKLING AV MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN FÖR CHEFER OCH POLITIKER Intresset för Kunskap till praktiks andra konferens för chefer och politiker är stort. Konferensen är fullbokad, 530 personer har anmält sig. Roligt! Kunskap till praktiks andra konferens för chefer och politiker som vi kallar Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Konferensen innehåller intressanta presentationer i plenum, flera parallella seminarier, filmreportage om framgångrika och viktiga insatser och gripande dialoger. Jag hoppas att vi har skapat utrymme för att prata om gemensamma frågor över huvudmannagränser och att konferensen kommer bidra till att inspirera er att komma vidare. Utvecklingen av insatser på regional och lokal nivå främjas då de samlade insatserna bättre möter brukarnas behov. Programmet till konferensen har utarbetats av Kunskap till praktiks kansli tillsammans med ett antal processledare och nyckelpersoner från kommuner och landsting runt om i Sverige. Tanken är att konferensen ska inspirera till vidareutveckling av de mest centrala frågorna för missbruks- och beroendevården det vill säga att utgå från brukarnas behov, samordning och samarbete inom och mellan huvudmännen, förstärkt barn- och föräldraperspektiv samt uppföljning av resultat på individ- och verksamhetsnivå. Jag hoppas också att ni kommer att ha tid att prata med era kollegor från andra delar av landet och besöka utställningarna under pauser och luncher. Slutligen hoppas jag att ni ska ha roligt och koppla av i goda vänners lag under konferensens gemensamma middag. Varmt välkommen önskar Sveriges Kommuner och Landsting Gunborg Brännström Projektchef Kunskap till praktik

3 PROGRAM DAG 1: 11 november 09:00 10:00 10:00 10:20 10:20 10:45 10:45 11:00 11:00 11:45 Registrering och kaffe. SKL:s ordförande Anders Knape inleder. Dagens missbruks- och beroendevård och dess behov av förändring för att möta morgondagen. Claudia Falke, professor vid psykologiska institutionen Göteborgs universitet. PAUS Hur gör vi när hela familjen berörs? Frid Hansen, fagsjef, kompetansesenter-rus, region sør ved Borgestadklinikken, Norge. 11:45 12:00 Moderator Ted Bergdahl och rimmaren Jacke Sjödin sammanfattar förmiddagen. 12:00 13:00 LUNCH I FOLKETS HUS 13:00 13:30 Vadå, beror det på mig?! En föreställning om bemötande. Av och med skådespelaren Benny Haag. 13:30 14:00 Därför är brukarmedverkan viktigt problem och möjligheter. Camilla Svenonius, utbildare och Gunvi Haggren, förbundssekreterare Verdandi. 14:00 14:15 Framgångsrik brukarmedverkan i Halland. 14:30 15:15 Fem parallella seminarier med temat Brukarmedverkan. 15:15 15:45 KAFFE 15:45 16:30 Fem parallella seminarier med temat Föräldrar och barn. 16:40 16:45 Stöd till föräldrar och barn. 16:45 17:00 Summering av dagen med Ted Bergdahl och Jacke Sjödin. 19:00 MIDDAG MED UNDERHÅLLNING I FOLKETS HUS

4 PROGRAM DAG 2: 12 november 08:30 08:45 08:45 09:15 Höjdpunkter från gårdagen. Kunskap till praktiks betydelse för missbruks- och beroendevården. Mats Fridell, professor vid Institutionen för psykologi Lunds universitet. Robert Holmberg, Institutionen för psykologi Lunds universitet. 09:15 09:20 Integrerad verksamhet i Värmland. 09:20 10:00 10:00 10:20 10:20 10:50 10:50 11:20 KAFFE Vilka metoder bör vi lägga störst resurser på? Nya preliminära riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Stefan Borg, docent och specialist i psykiatri. Anna von Reis, utvecklingsledare kommunförbundet Skåne. Barn vars föräldrar är patienter i den slutna missbruks- och beroendevården. Anders Hjern, barnläkare och professor, CHESS Karolinska institutet Stockholm. Så här mycket tjänar samhället ekonomiskt på tidiga insatser. Ingvar Nilsson, nationalekonom vid Institutet för SocialEkologisk Ekonomi (SEE). 11:20 11:30 LOKE en modell för uppföljning. 11:30 12:30 LUNCH I FOLKETS HUS 12:30 13:15 Fem parallella seminarier med temat Uppföljning. 13:30 14:15 14:15 14:45 Fem parallella seminarier med temat Samverkan. KAFFE 14:45 15:00 Case Management en modell för samverkan. 15:00 15:30 15:30 16:00 SKL:s stöd till medlemmarna. Vad händer 2015? Hans Karlsson, avdelningschef Vård och omsorg och Åsa Furén-Thulin, sektionschef Vård och socialtjänst, SKL. Vad är viktigast för chefer och politiker att göra nu? Medskick inför framtiden. Gunborg Brännström, projektchef Kunskap till praktik. Tack för din medverkan och lycka till! Se alla parallella seminarier på följande fyra sidor.

5 Parallella seminarier DAG 1, TEMA 1: BRUKARMEDVERKAN 14:30 15:15 A. Brukarstyrd brukarrevision hur gör man? Lokal: 201 a) Hur vi arbetar med brukarstyrd brukarrevision i Örebro län. Ann-Marie Wulfstrand-Byhlin, ombudsman Verdandi Örebro. b) Fördelar med att genomföra brukarstyrd brukarrevision vad bör man tänka på vid beställning? Gunvi Haggren, förbundssekreterare Verdandi. B. Barn som brukare Lokal: Kongresshall A a) Att hjälpa barn och unga i familjer med alkohol- och narkotikaproblem fallgropar och möjligheter. Olivia Trygg, generalsekreterare stiftelsen Trygga Barnen. b) Framgångsfaktorer och hinder i samverkan med socialtjänsten. Therese Eriksson, utvecklingschef Maskrosbarn. C. Barns delaktighet som brukare Lokal: 300 a) Barns rätt som anhöriga (BRA) ett samtalsverktyg för information, råd och stöd. Åsa Lundström-Mattsson, socionom Allmänna Barnhuset. b) Barnen vill vågar vi? Systematiska barnsamtal för verksamhetsutveckling. Viktoria Skoog, Fil. dr. i socialt arbete, FoU Västernorrland. D. En fråga om kvalitet Lokal: 202 a) Makten osynlig eller synlig? Alec Carlberg, ordförande för klientrörelsens paraplyorganisation Rainbow. b) Att överbrygga klyftor gemensam kurs för socionomstudenter och studenter från brukarorganisationer. Cecilia Heule, universitetsadjunkt Lunds universitet. E. Att ge ordet och lämna plats Lokal: 503/4 a) Brukares delaktighet i planering av integrerad verksamhet i Jämtland. Jessica Viggesjö, vice ordförande Jämtlands läns brukarråd. b) Vägledning om brukarinflytande. Ann Jönsson, utredare Socialstyrelsen.

6 DAG 1, TEMA 2: FÖRÄLDRAR OCH BARN 15:45 16:30 Parallella seminarier A. Föräldrars och barns erfarenheter Lokal: 503/4 a) Att växa upp med missbruk i familjen en intervjustudie med föräldrar och barn. Helen Olsson, processledare Regionförbundet Uppsala län. b) Föra barnen på tal en möjlig lägsta nivå i små kommuner. Annika Nordström, forskningsledare Region Västerbotten. B. Se hela familjen samverkan inom socialtjänsten Lokal: Kongresshall A a) Stöd till kommunerna när det gäller barn och föräldrar. Ewa Kjell, processledare föräldrastöd och Britta Johnsson, utvecklingsledare Dalarna. b) Att ta fram en handlingsplan för samverkan i kommuner. Peter Hagberg, processledare Skåne. C. Från mammor som vet Lokal: 201 a) QvinnoQulan stöd i föräldraskap. Annika Öberg, RFHL. b) Havererat föräldraskap om diskvalificerade mammor och borttappade pappor. Malin Widerlöv, Maskrosföräldrar/Rainbow Sweden. D. Beakta barns behov av information, råd och stöd hur gör vi? Lokal: 202 a) Kartläggning som grund för utveckling. Christina Scheffer Birath, Med.dr. Leg psykolog, Beroendecentrum Stockholm. b) Resultat, rutiner och implementering i Malmö. Åsa Magnusson, områdeschef Beroendecentrum Malmö. E. Barn i familjer med missbruk Lokal: 300 a) Fördjupad kartläggning av Kunskap till praktiks kartläggning. Håkan Leifman, direktör CAN.

7 Parallella seminarier A. Intervjuer och dokumentation, vi lär av varandra Lokal: 503/4 a) Resultaten av ASI, ett bedömningsinstrument för vuxna. Annica Henriksson, utvecklingsledare Kommunförbundet Skåne. b) LOKE en uppföljningsmodell. Jan Brännström, utvecklingsledare Umeå kommun. B. Uppföljning av insatser för brukare Lokal: Kongresshall A a) ORS/SRS, en metod för uppföljning i dialog. Gun-Ewa Andersson, öppenvårdsverksamheten Oden i Skellefteå. b) UIV uppföljning av insatser för vuxna. Ulf Kassfeldt, verksamhetsutvecklare Högskolan Dalarna. C. Mångbesökarmodellen följer upp frekventa besökare Lokal: 201 a) Uppföljning i Norrbotten. Benitha Eliasson, vetenskaplig ledare FoU Norrbotten. Eugenia Segerstedt, doktorand i arbetsvetenskap. b) Uppföljning av mångbesökare inom missbruks- och beroendevården. Ulla Gurner, senior konsult. D. Kvalitetsregister Lokal: 356 (i norra latin, tvärs över gatan) a) LARO läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Johan Franck, verksamhetschef Beroendecentrum Stockholm. b) SBR Svenskt beroenderegister. Johan Franck, verksamhetschef Beroendecentrum Stockholm. E. Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården Lokal: 300 a) SKL:s analysstöd till öppna jämförelser. Helena Henningsson, projektledare öppna jämförelser vård och omsorg om äldre, SKL. b) Öppna jämförelser som stöd för utveckling i Jönköpings län. Henrik Ahlgren, FoU-ledare Region Jönköping. Cecilia Strandlund, processledare Region Jönköping. DAG 2, TEMA 3: UPPFÖLJNING 12:30 13:15

8 Parallella seminarier DAG 2, TEMA 4: SAMVERKAN 13:30 14:15 A. Samverkan för personer med komplex problematik Lokal: 356 (i norra latin, tvärs över gatan) a) Ingen ska falla mellan stolarna Treklöver Västmanland. Samverkan mellan kommunen, Rättspsykiatri, Beroendecentrum och Frivården i Västmanland. Elisabeth Berglind, psykiatrisjuksköterska Treklöver, Rättspsykiatri Västmanland. Kristian Pernu, frivårdsinspektör frivården Västerås, Västmanland. b) Från kriminalvård till beroendevård. Samverkan i Stockholmsregionen. Daniel Uppström, koordinator Beroendecentrum Stockholm Kriminalvården Region Stockholm. B. Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk Lokal: Kongresshall A a) Case Magement, CM-team för samsjuklighetsgruppen i Jönköpings län med lokala variationer och anpassning även till den lilla kommunen. Aili Sölling, CM i Vetlanda och Jennie Taus, BoP-teamet i Jönköping. b) Man behöver inte vara stor för att bygga fungerande samarbete. Slussen integrerad mottagning i samarbete med primärvård och vuxenpsykiatri i Fagersta, Västmanland. Teemu Sulin, politiker och socialnämndens ordförande i Fagersta. Britt-Marie Nohrstedt, behandlare missbruksmottagningen Slussen. Patrik Bildås, klient. C. En väg in en omorganisation för effektivare arbete Lokal: 503/4 a) Utveckling av missbruks- och beroendevården i Bodens kommun. Ingegerd Svanberg, enhetschef missbruksenheten Bodens kommun. b) Utveckling av missbruks- och beroendevården i Hallands län. Åsa Claesson, processledare Region Halland. Lennart Runevad, verksamhetsutvecklare Psykiatrin Halland. D. Samordnad individuell plan utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv Lokal: 201 a) Värmlands län. Bengt Palo, förbundschef Värmlands läns vårdförbund. b) Samordnad individuell plan på nationell nivå. Karin Lindström, handläggare Psynk, SKL. E. Samordnade insatser för ungdomar Lokal: 300 a) Maria Ungdom. Helene von Schewen, chef för Maria Ungdom. b) MiniMarior, Stockholm. Gisela Baumgren, chef för MiniMarior.

9 Deltagare Namn Befattning Organisation Abrahamsson Katrin Behandlingssekreterare Åmåls kommun Abreham Tezeta Biträdande chefsjuksköterska Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Ackerot Hans Överläkare Region Halland Adegren Linda Teamsamordnare/sjuksköterska Region Gotland Adnell Gun Sektionschef Beroendecentrum Stockholm Ahlberg Lena Teamledare Hudiksvalls kommun Ahlin Frida Boendestödjare Region Gotland Albenius Öhrn Sarah Föreståndare Borlänge kommun Albrecht Thomas Processledare Linköpings kommun (Läns-SLAKO) Alexandersson Ricky Chef Jönköpings kommun Alexisson Cecilia Socialsekreterare Heby kommun Almqvist Annika FoU Chef Region Gävleborg Andersson Birgith Jämtlands Läns Brukarråd Andersson Camilla Enhetschef Psykiatri Skåne VO Helsingborg Andersson Helen Enhetschef Trelleborgs kommun Andersson Helene Metodstödjare Regionförbundet Uppsala län Andersson Håkan Områdeschef Hallsbergs kommun Andersson Jan Verksamhetschef Norrköpings kommun Andersson Laila Verksamhetschef Regionförbundet i Kalmar län Andersson Pia Enhetschef Eskilstuna kommun Andersson Pia Enhetschef Vård och Bildning Andersson Sven-Erik Verksamhetschef Psykiatri Skåne Andersson Tina Planeringsledare Linköpings kommun Andersson Ulla Processledare Linköpings kommun (Läns-SLAKO) Angberg Lena Chef/IFO Borlänge kommun Arnoldsson Stefan Socialnämndens ordförande Arboga kommun Arnsvik Anders FoU-handläggare FoU-Nordväst Aronsson Anna Ärendehandledare Karlstads kommun Arvidsson Jörgen Biträdande enhetschef Stockholms läns landsting Asaba Joseline Projektledare Kris Stockholm Asklund Helena Processledare Sveriges Kommuner och Landsting Autio Monica Processledare Kommunförbundet Norrbotten Axelsson Inger FoU-ledare Regionförbundet i Jönköpings län Axling Kenneth Ordförande socialnämnden Hofors kommun Babulfath Ida Verksamhetschef Nya Tag i Göteborg AB Bechgaard Sören Sjuksköterska Landstinget i Värmland Bengtsson Therese Enhetschef Stockholms stad Berg Marie-Louise Resultatenhetschef Södertälje kommun Berg Eklundh Lotta Forskare/utvecklingsledare FoU Nordost Berglund Susanna Verksamhetschef Landstinget Dalarna Berglund Kåberg Maria Biträdande enhetschef Stockholms stad Bergman Kjerstin Nationell samordnare Barn-och unga-satsningen Sveriges Kommuner och Landsting Bergman Troll Lars 1:e socialsekreterare Rättviks kommun Bergström Britta Ordförande Landstinget Sörmland Bergström Monica Behandlingssamordnare Vallentuna kommun Bergström Niclas 1:e vice ordförande i socialnämnden Fagersta kommun Bergström Niclas Politiker Fagersta kommun Berlin Ulla Enhetschef Landstinget Västmanland Björck Holmqvist Cajsa Projekt medarbetare Regionförbundet i Kalmar län Björk Andersson Elisabeth Utvecklingsledare FoU Sörmland Björkman Carolina Utvecklare Nyköpings kommun

10 Deltagare Namn Befattning Organisation Blom Håkan Vice ordförande Länkens Kamratförbund Blom Andersson Christina Politiker Ekerö kommun Borg Karin Enhetschef Stockholms stad Brandholm Anna Verksamhetschef Olofströms kommun Brodin Åsa Enhetschef Landstinget Västernorrland Broman Marie Projektledare H.Lundbeck AB Brundin Ann Verksamhetschef Vallentuna kommun Brunner Charlotta Chefläkare Landstinget i Kalmar län Brännmar Lena Förbundsdirektör Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Brännström Gunborg Projektchef Sveriges Kommuner och Landsting Burman Emil Ordförande socialnämnden Östersunds kommun Burman-Linder Marita Behandlingssekreterare Åmåls kommun Bäckström Fredrik Frivårdsinspektör Landstinget Västmanland Callenmark Victoria Enhetschef Södermalms SDF Camper Malin Länssamordnare VästKom Carlsson Åsa Sektionschef Uppsala kommun Carpholt Camilla Utvecklingsledare Kommunförbundet Västernorrland Cesares Olsson Marie Processledare Regonförbundet Örebro Chirico Lena FoU-samordnare Regionförbundet Uppsala län Christoffersson Inger Behandlingssekreterare Åmåls kommun Chrona Carina Kriminalvårdsinspektör Kriminalvården Clerksén Lars Gruppchef Gävle kommun Cohen Karin Enhetschef INOM Innovativ Omsorg Collin Mats Förvaltningschef Gävle kommun Conzen Anna IFO-chef Upplands Väsby kommun Cronqvist Anders Avdelningschef Haningen kommun Cuevas Patricio Sektionschef Botkyrka kommun Dahl Åsa Enhetschef Salems kommun Dahl Carina Ombudsman Verdandi Dahlgren Annika Verksamhetschef Landstinget i Värmland Dahlqvist Bo Enhetschef Lunds kommun Dahlström Kerstin Enhetschef Heby kommun Danielsson Anna Förvaltningschef Sandvikens kommun Davenport Ulla Biträdande enhetschef Lunds kommun Düsing Helena Biträdande enhetschef Stockholms stad Edman Maud Samordnare Vuxenstöd Ånge kommun Edner Magdalena Utredare Regionförbundet i Kalmar län Ehlers Stephan Med.rådg. Västra Götalandsregionen Ehnebom Margareta Chefläkare Landstinget Västmanland Einarsson Claes Enhetschef Lunds kommun Ejvind Emma Psykiatrisjuksköterska Landstinget Västmanland Ek Christina Utvecklingssamordnare Malmö stad Ekblom Emma Konsulent Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland Eklund Sara Biträdande föreståndare Bills bo & utbildningsgård Ekman Elin 1:e socialsekreterare Smedjebackens kommun Ekvall Carin Enhetschef Mölndals stad Elb Larsson Lena Planeringssekreterare Halmstads kommun Engstedt Anna-Lena Enhetschef Tyresö kommun Ericsson Sara Enhetschef Sandvikens kommun Eriksson Lena Verksamhetsledare Stockholms stad Eriksson Madeleine Enhetschef Uppsala kommun

11 Deltagare Namn Befattning Organisation Eriksson Qvicker Annette 1:e socialsekreterare Munkfors kommun Eriksson Wigg Laila Enhetschef Ljusdals kommun Erlandsson Katarina Enhetschef Kristianstads kommun Ernestad Marie FoU-chef Region Västerbotten Evelius Jan Chef/sjuksköterska Beroendecentrum Stockholm Evensson Markus Ordförande omsorgsnämnden Ljusdals kommun Fagerlund Åsa Samordnare Region Gotland Fahlman Lars Områdeschef Sundsvalls kommun Fernlund Kia Gruppchef Gävle kommun Fischer Georg Processledare Fyrbodals kommunalförubnd Flennemo Elisabet Folkhälsoutvecklare Landstinget Kronoberg Florin Karin Administratör Bills bo & utbildningsgård Fogelberg Johan Enhetschef Fagersta kommun Forsberg Anna Verksamhetschef INOM Innovativ Omsorg Forsberg Lasse Samordnare Härnösands kommun Forsberg Mona Förtroendevald Jönköpings kommun Forsgren Inger Förbundsordförande RFHL Forslund Helena Biträdande områdeschef Södertälje kommun Forsman Monika Samordnare Laholms kommun Forsman Björkman Carina FoU-chef Fou i Sörmland Fossheimer Lena Chef Jönköpings kommun Fransson Emma Gruppledare Örebro kommun Fransson Per-Uno Falkenbergs kommun Fransson Anders Projektledare Regionförbundet södra Småland Fredriksson Erik Teamchef Östersunds kommun Fredriksson Eva Ledamot socialnämnden Östhammars kommun Fredriksson Emma Processledare Kommunförbundet Stockholms Län Frelin Carina Distriktssköterska/missbrukssamordnare Landstinget Dalarna Frisell Fredrik Psykiatriker Landstinget Västmanland Fritzson Helen Gruppledare Örebro kommun Fröberg Annika Verksamhetschef Karlshamns kommun Gerdin Lillemor Bitr sektionschef Beroendecentrum Stockholm Ghaderi Åsa Enhetschef Eskilstuna kommun Gisselman Karin Processledare Kunskap till praktik Sveriges Kommuner och Landsting Gonzalez Victor Enhetschef Nyköpings Kommun Gotting-Veide Ann Utredare Solna stad Granbom Jessica Enhetschef Karlstads kommun Granqvist Gunilla Enhetschef Piteå kommun Green Bo Behandlingschef IMIS AB Grefve Cecilia Socialdirektör Jönköpings kommun Grigoryan Ruzanna ST-läkare Landstinget Sörmland Grip Maria Utvecklingledare Västra Götalandsregionen Gräfnings Ulrika IFO-chef Rättviks kommun Gröndahl Katarina Enhetschef Sandvikens kommun Gunnarsson Annika Samordnare Region Halland Gunnarsson Malin Enhetschef Svedala kommun Gustafson Annika 1:e socialsekreterare Sigtuna kommun Gustafsson Christina Resultatområdeschef Södertälje kommun Gustafsson Elisabeth Journalist/dokumentatör E Gustafsson Information AB Gustavson Anders Enhetschef Halmstads kommun Gynning Anna Samordnare Region Gotland

12 Deltagare Namn Befattning Organisation Göransson Alexandra Avdelningschef Socialförvaltningen Haase Veronica Teamchef Östersunds kommun Haglund Kjell Utvecklingsledare Regionförbundet Uppsala län Halilovic Marie Gruppchef Gävle kommun Hallberg Anneli Chef Jönköpings kommun Hallenberg Petri Enhetschef Salems kommun Hallin Malin Enhetscehef samt processledare Hälso- och sjukvårdsförvaltingen Hallquist Lena Tf chef social välfärd Regionförbundet Jämtlands län Hammarström Jimmy Politiker Alvesta kommun Hammerin Agnetha Utvecklingsledare Regionförbundet i Kalmar län Hansson Merike Utredare Socialstyrelsen Haraké Leena Kanslichef KSAN Haraldsson Linnéa Projektmedarbetare Regionförbundet i Kalmar län Harrysson Birgitta Gruppchef Göteborgs stad, Social resursförvaltning Harrysson Eva-Britt Vårdenhetschef Landstinget Gävleborg Harty Mia Utvecklingsledare Västra Götalandsregionen Hed Mia Samordnare behandling Åmåls kommun Hedqvist Kerstin Resultatenhetschef Södertälje kommun Heimer Margareta Socialdirektör Danderyds kommun Helgesson Nilla Direktor/VD Skyddsvärnet i Stockholm Helgesson Anita Strateg vård och omsorg Region Västerbotten Helsing Dick Ledamot socialnämnden Fagersta kommun Helsing Dick Politiker Fagersta kommun Janeros Patrik Gruppchef Göteborgs stad Hemmestad Linda Skötare/barnombud Landstinget i Jönköpings län Henning Maria Market Access Manager H. Lundbeck AB Henriksson Marika Biträdande enhetschef Stockholms stad Hermansson Katarina Läkare Landstinget Gävleborg Hill-Berg Mary Utvecklingsledare/utbildare Stockholms stad Hjalmarsson Lars Processledare Regionförbundet Örebro Hjelm Ann-Britt Enhetschef Beroendecentrum Stockholm Hjelm Fredrika Platschef Mirum Omsorg AB Hjert Johan Chef Jönköpings kommun Hoffmann Orsolya Överläkare Landstinget Sörmland Holgert Malin IFO-chef Regionförbundet i Kalmar län Holkvik Tore Sektionschef Västerbottens läns landsting Hollström Maria Socialsekreterare Piteå kommun Holm Per Planeringsledare Göteborgs stad Holmberg Roger Ordförande socialnämnd Kalmar kommun Holmblad Jim Enhetschef Örebro kommun Holmgren Susanne Socialchef Hofors kommun Holmqvist Rose-Marie Vice ordförande Växjö kommun Holmqvist Stålholm Anne Enhetschef Huddinge kommun Hortlund Stefan Ordförande Älvsbyns kommun Hultin Inger Extern utredare Östersunds kommun Humble Christina Verksamhetsutvecklare/bitr socialchef Trosa kommun Hvarfner Sandra Kommunikatör Sveriges Kommuner och Landsting Håkansson Ingela Avdelningschef Landstinget i Värmland Hägerbaum Marie Leadmot socialnämnden Östhammars kommun Hägerström Kaj Enhetschef Norrköpings kommun Häggerud Victoria Regional utvecklingsledare Regionförbundet i Kalmar län

13 Deltagare Namn Befattning Organisation Härlin Marie Verksamhetsområdeschef Region Gotland Högberg Brittinger Strateg Region Västerbotten Högblom Christina Socialtjänstinspektör Stockholms stad Höglander Bengt Socialchef Tidaholms kommun Höglund Solbritt Enhetschef Härnösands kommun Höjer Maja Enhetschef Norrköpings kommun Ingare Dahlstrand Karin Vårdenhetschef Landstinget Gävleborg Ingemyr Gunilla Socialnämndsordförande Värmlands läns Vårdförbund Isaksson Carolyn Verksamhetschef Landstinget i Värmland Iveblad Grahn Elisabet Avdelningschef Fagersta kommun Iversen Anders Verksamhetschef Hässleholms kommun J Engdahl Mia Enhetschef Hallsbergs kommun Jacobsson Tor Projektledare Falkenbergs kommun Jansson Irene Avdelningschef Mölndals stad Jansson Margaretha Sektionschef Landstinget Blekinge Jenisch Lena Verksamhetsutvecklare Kalmar kommun Johansson Ann-Marie Förtroendevald Jämtlands läns landsting Johansson Benny Ordförande Växjö kommun Johansson Brittmarie Avdelningschef Växjö kommun Johansson Christer Social- och omvårdnadsnämndens ordförande Tidaholms kommun Johansson Herman Sjuksköterska Landstinget i Jönköpings län Johansson Inga- Stina Avd chef Laholms kommun Johansson Maria Teamledare Eskilstuna kommun Johansson Monica Ordförande i psykiatriberedningen Landstinget Sörmland Johansson Olof Enhetschef Norrköpings kommun Johansson Pär Enhetschef Karlstads kommun Johansson Therese Processledare Motala kommun Johansson Maritha Ordförande socialnämnden Gävle kommun Johansson Tennivaara Nathalie Skötare/barnombud Landstinget i Jönköpings län Johnson Viktoria Utförarchef Vuxenenhet Solna stad Johnsson Peter Områdeschef Nyköpings kommun Jonsson Ewa Utredare Östersunds kommun Jonsson Gunnar Tf Biträdande institutionschef Statens institutionsstyrelse Jonsson Kristoffer Familjebehandlare Piteå kommun Jonsson Monica Vård- och omsorgsstrateg Regionförbundet Uppsala län Jonsson Annica Processledare Sof Ifo Jonsson Mats Fotograf E Gustafsson Information AB Josefsson Ann-Christin VD Föreståndare Mirum Omsorg AB Josefssson Sara Enhetschef Karlstads kommun Junzell Maria Psykiatrisjuksköterska Åmåls kommun Jäderland Anneli Handläggare Sveriges Kommuner och Landsting Kahlin Mikael Ordförande Laholms Kommun Kaij Bevheden Gunilla Förvaltningschef Alvesta kommun Kalander Patrik Strateg Västerås stad Karlsson Anna Platschef Mirum Omsorg AB Karlsson Stina Sjukvårdsstrateg Landstinget i Kalmar län Karlsson Rolf Vice ordförande RFHL Karlsson Emmy Sjuksköterska Region Gotland Kilpala Eija IFO chef Arboga kommun Klingefors Ewa Socialdirektör Region Västerbotten Klint Per Sektionschef Botkyrka kommun

14 Deltagare Namn Befattning Organisation Krook Marianne Biträdande social och äldreomsorgsdirektör Huddinge kommun Kylander Thomas Förbundsordförande Anhörigas Riksförbund Kyösti Inger Utvecklingsledare Kommunförbundet Norrbotten Lagerqvist Leni Utredare Regionförbundet i Kalmar län Lagervall Kerstin Enhetschef Region Västerbotten Landin Katarina Samordnare CM Landstinget i Jönköpings län Landquist Solveig Verksamhetschef/resultatområdeschef Landstinget Västmanland Langemark Anders Utvecklingsledare Region Halland Lanz Roland 1:e Socialsekreterare Hagfors kommun Larssén Harriet Enhetschef Sollentuna kommun Larsson Amanda Socialsekreterare Katrineholms kommun Larsson Anita Enhetschef IFO Kalix kommun Larsson Ann Handläggare Region Gotland Larsson Catherine Utv ledare BoU Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Larsson Marie Verkasmhetschef Göteborgs stad Larsson Ninja Enhetschef Sollentuna kommun Larsson Rickard Gruppchef Göteborgs stad Larsson Roger Processledare Region Gävleborg FoU Välfärd Laurén Teresa Verksamhetssamordnare Landstinget Sörmland Leijon Sofia Biträdande enhetschef Stockholm stad Lekedal Tommy Områdeschef Regionförbundet Jämtlands län Lilja Catharina Enhetschef Lunds kommun Liljegren Catarina Institutionschef Statens institutionsstyrelse Liljestrand Catarina Enhetschef Mölndals stad Lilliesköld Louise 1:e socialsekreterare Heby kommun Linck Hannah-Karin Landstingsråd Region Gävleborg Lindberg Jim Enhetschef Beroendeenheten Regionförbundet Jämtlands län Linde Jan Brukarrevisor Brukarrådet för Missbruksfrågor Västra Götaland Lindén Rost Birgitte Enhetschef Upplands Väsby kommun Lindgren Ann Verksamhetsområdeschef Piteå kommun Lindgren Lillemor Socialsekreterare Åmåls kommun Lindström Eva Psykiatriker Landstinget Västmanland Lindvall Eva Samordnare Region Gotland Litzén Joachim Enhetschef Haningen kommun Ljunggren Roger LF-ledamot Landstinget Sörmland Lodin Per Enhetschef Sandvikens kommun Loiske Björkman Christine Processledare Värmlands läns vårdförbund Lood Christel Avdelningschef Halmstads kommun Lundberg Berit Administratör Sveriges Kommuner och Landsting Lundberg Mattsson Monica Gruppledare Uppsala kommun Lundgren Kristiina Bitr. enh. chef/ leg. ssk PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri AB Lundin Kristina Områdeschef öppenvård Östersunds kommun Lundsten Christer Gruppledare Örebro kommun Lytter Geli IFO-chef Östhammars kommun Magnell Elisabeth Teamledare Hudiksvalls kommun Malm Mikael Handläggare Sveriges Kommuner och Landsting Malmgren Åsa Enhetschef Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Martinsson Leif Utvecklingsledare Värmlands läns Vårdförbund Mcdermott Gregory Enhetschef Göteborgs stad Mehtäla Annelie Gruppchef Gävle kommun Misikangas Eeva Socialsekreterare Laholms kommun

15 Deltagare Namn Befattning Organisation Mohlin Henrik Enhetschef Karlshamns kommun Molén-Carlehäll Katarina Enhetschef vuxenenheten Hofors kommun Morgan Sara Utvecklingsledare Eskilstuna kommun Mortensen Isabell FoU-ledare Regionförbundet Jönköpings län Moss Jennie Socialsekreterare Hagfors kommun Myrén Grönlund Vanja Områdeschef Borås stad Månsson Crister Samordnare Brukarrådet i Halland inom missbruk och beroende Månsson Ingrid Enhetschef Stockholm stad Najafi Nima Enhetschef Umeå kommun Nambiar Namu Medlem Rainbow Sweden Nilsson Alexandra Enhetschef Psykiatri Skåne, Vo Helsingborg Nilsson Jan Enhetschef Sandvikens kommun Nilsson Lena Enhetschef Sandvikens kommun Nilsson Marie Socialsekreterare Laholms kommun Nilsson Tomas Enhetschef Piteå kommun Niska Jenni Utredare Folkhälsomyndigheten Norberg Ingrid Enhetschef Sollentuna kommun Nordberg Gunnar Enhetschef Lunds kommun Nordberg Marie Ledamot södra länsdelsberedningen Landstinget i Uppsala län Nordkvist Pernilla Enhetschef Norrbottens läns landsting Nordling Tarja Utvecklingsledare Regionförbundet Örebro Nordquist Bodiil Socialpedagog Landstinget i Värmland Nordstedt Eva Biträdande enhetschef Solna stad Nordström Lotta Chef Jönköpings kommun Norlin Helena Avdelningschef Landstinget i Värmland Norman Catarina Projektledare Stockholms stad Norrman Charlotta Behandlingssekreterare Statens Institutionsstyrelse Notlind Maria Överläkare Region Gotland Nowakowski Barbara Biträdande enhetschef Stockholms stad Nrolin Miriam Samordnare öppenvård Eksjö kommun Nykänen Katja Verksamhetschef Salems kommun Nylander Marcus Enhetschef Eksjö kommun Nyman Jan Samordnare Region Halland Nyström Sarah Socialsekreterare Munkfors kommun Näslund Staffan Förvaltningschef Region Västerbotten Nässbjer Camilla Enhetschef Sandvikens kommun Olofsson Elisabet Utredare Folkhälsomyndigheten Olofsson Mikael Enhetschef Älvsbyns kommun Olofsson Susanne Enhetschef Landstinget Västernorrland Olsson Ann-Catrine Sjuksköterska Landstinget Dalarna Olsson Johanna Chef Hudiksvalls kommun Olsson Peter Socialsekreterare Åmåls kommun Olsson Robert Chef Landstinget Västmanland Olsson Ulrika Metodutvecklare Stockholms stad Olsson Yvonne Sektionschef Regionförbundet i Kalmar län Olsson Carolina Processledare Kunskap till Praktik Olsson Maria Politiker Borlänge kommun Paunia Marianne Forskningsass Lidingö stad Pedersen Lisa Gruppledare Uppvidinge kommun Pellikka Lisa Chefssekreterare/verksamhetsutvecklare Landstinget i Värmland Perkovic Gunilla Enhetschef Sigtuna kommun

16 Deltagare Namn Befattning Organisation Persson Helena Enhetschef Nyköpings Kommun Persson Christina Processledare Västmanlands kommuner och landsting Persson Kenneth Ordförande Borlänge kommun Pettersen Mariann Behandlingssekreterare Åmåls kommun Pettersson Erik Enhetschef Sandvikens kommun Pettersson Joakim Sektionschef Landstinget Västmanland Pettersson Kerstin Socialsekreterare Hallsbergs kommun Pettersson Christer Kassör Länkens Kamratförbund Plaenge Malin VD Bills bo & utbildningsgård Planck Wolther Enhetschef Gävle kommun Quist Lillemor Socialförvaltningschef Hallstahammars kommun Ragnevi Henrik Ledamot Riksförbundet Attention Rahm Mona IFO-chef Torsby kommun Ramsby Maud Vårdenhetschef Landstinget Gävleborg Reihammar Mats Avdelningschef Regionförbundet i Kalmar län Rickardsson Ann-Kristin Processledare Region Dalarna Riddersporre Kajsa Journalist Scriptura texter Ringkrans Pia Enhetschef Upplands-Bro kommun Rolf Karin Enhetschef Nyköpings kommun Roman Stefan Inspektör Inspektionen för vård och omsorg, IVO Ronsten Maria Förvaltningschef Smedjebackens kommun Ropponen Heli Enhetschef Borås stad Rudmark Hagström Johanna Enhetschef Uppsala kommun Rydell Carina Skötare Landstinget Blekinge Rönnerfors Jessica Kriminalvårdsinspektör Kriminalvården Saario Maria Strateg Socialförvaltningen Saker Else-Marie Enhetschef Lindesbergs kommun Salmén Jennie Psykiatrisamordnare Kristianstads kommun Samuelsson Maj-Stina Socialtjänstinspektör Stockholms stad Sandberg Jenny Sjuksköterska Norrbottens läns landsting Sandberg Per Förvaltningschef Växjö kommun Sandgren Eva Förvaltningschef Region Västerbotten Savelius Marjo Socialchef Arboga kommun Segerstedt Eva Vårdsamordnare/vik chef Piteå kommun Segerstedt Harald Verksamhetsstrateg Norrbottens läns landsting Semb Agneta Biträdande föreståndare Olivia - strukturerad öppenvård för kvinnor AB Sigfridsson Björn Samordnare Olofströms kommun Simemark Linda Rehabiliteringschef Rainbow Sivén Marita Enhetschef Västerås stad Sjögren Birgitta Socialnämndens ordförande Ånge kommun Sjölund Mariette Socialnämndens ordförande Hallstahammars kommun Skeidsvoll Lillemor Gruppchef Gävle kommun Sonnsjö Peter Verksamhetschef Kristianstads kommun Staav Lina Verksamhetsansvarig socialt arbete IOGT-NTO Stahl Ulrica Skötare Landstinget Blekinge Stare Veronica Enhetschef Västerås stad Steen Liselotte Sektionschef Beroendecentrum Stockholm Stenseth Anna Samordnande psykiatrichef Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Stenzelius Gunila Avdelningschef Danderyds kommun Stoij Tinna Vårdenhetschef Landstinget Kronoberg Stålhandske Peter Avdelningschef/nyckelperson Landstinget Blekinge

17 Deltagare Namn Befattning Organisation Sundblom Inger Gruppchef Gävle kommun Sundqvist Christina Psyk.ssk Landstinget i Värmland Sundström Roland Jämtlands Läns Brukarråd Svanhem Lotta Enhetschef Norrköpings kommun Svanqvist Peder Projektledare Katrineholms kommun Svedemo Majlise 2:e vice ordförande socialnämnden Fagersta kommun Svedström Gunilla Verksamhetschef Akademiska Barnsjukhuset Swensån Retzman Karin Processledare Värmlands läns vårdförbund Sysmäläinen Petra Gruppledare Uppvidinge kommun Söder Susanne Drogterapeut Statens Institutionsstyrelse Söderberg Susanne Affärsområdeschef Uppsala kommun Söderberg Tommy Enhetschef Göteborgs stad Högelius Sara Processledare Landstinget Blekinge Sömsk Camilla Avdelningschef IFO Smedjebackens kommun Ten Siethoff Maria Enhetschef Region Gotland Thambert Nelly Motivatör Kris-Stockholm Thienemann Ursula Verksamhetschef Landstinget i Östergötland Thorell Therese Utredare Stockholms stad Thoren Tarja Verksamhetschef Mölndals stad Thors Lottie Enhetschef Håbo kommun Tiderman Sofie Enhetschef Regionförbundet i Kalmar län Tiricke Helena 1:e socialsekreterare Region Gotland Tudén Peter Vårdenhetschef Landstinget i Jönköpings län Tylén Sofia Inspektör Inspektionen för vård och omsorg, IVO Uddbäck Lars Utveclingsledare Regionförbundet södra Småland Uddemar Lena Inspektör Inspektionen för vård och omsorg, IVO Ulcinjak Indira Enhetschef Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Utterdahl Marianne Landstingsråd Landstinget i Värmland Wadestig Cecilia Enhetschef Uppsala kommun Waern-Nyström Camilla Utvecklingsledare Vetlanda kommun Wahlbeck Yvonne Chef vuxensektionen IFO Östhammars kommun Wallerström Fredrik Enhetschef Nacka kommun Wallin Britta Enhetschef Västerås stad Vasarainen Wallin Silja Metodutvecklare Stockholms stad Vaz Contreiras Anna-Karin Förtroendevald (KD) Landstinget i Uppsala län Wedin Pernilla Enhetschef Mölndals stad Vejklint Mattias FoU-ledare Regionförbundet Jönköpings län Wessman Christina Enhetschef Region Dalarna Westling Annica Verksamhetschef IFO Strängnäs kommun Westman Eva Gruppchef Gävle kommun Westman Monica Områdeschef IFO Kalix kommun Widner Ingela Enhetschef Örebro kommun Wikström Ulrik Biträdande vårdenhetschef Landstinget i Jönköpings län Vilhelmsson Måns Förtroendevald (M) Landstinget i Uppsala län Wistedt Johanna Skyddsvärnet i Stockholm Viuhko Lidner Lisa Kurator Örebro läns landsting Wolgast Henrik Överläkare Landstinget Dalarna Zetterberg Pia Ledamot hälso- och sjukvårdsstyrelsen Landstinget i Uppsala län Zolkowska Krystyna Chefsöverläkare Psykiatri Skåne Åkerblom Fia Missbrukssjuksköterska Landstinget Dalarna Åkerlund Britta Avdelningschef Sollentuna kommun

18 Deltagare Namn Befattning Organisation Åkesson Ida Verksamhetschef Karlshamns kommun Åsbrink Per Verksamhetsutvecklare Sandvikens kommun Ängeslevä Jocelyne Utredare Stockholms läns landsting Öfverström Wedin Benita Avdelningschef Norrtälje kommun Öhagen Maria Vårdenhetschef Landstinget Gävleborg Øiern Tone Kommunikasjonsrådgiver Oslo universitetssykehus Öquist Ingrid Förtroendevald Jönköpings kommun Örnberg Daniel Utvecklingsledare FoU Välfärd, Region Västerbotten Östermark Ragnar Enhetschef Beroendeenheten Region Gotland Östling Madeleine 1:e socialsekreterare Norrtälje kommun Östlund Mona Psykolog Landstinget Västmanland

19 Föreläsare Namn Befattning Organisation Ahlgren Henrik FoU-ledare Regionförbundet Jönköpings län Andersson Långdahl Gun-Eva Leg.Psykolog Specialist Klinisk och Pedagodisk Psykologi Skellefteå kommun Baumgren Gisela Enhetschef Beroendecentrum Stockholm Bergdahl Ted Moderator Berglind Elisabeth Psykiatrisjuksköterska Landstinget Västmanland Bildås Patrik Klient Fagersta kommun Borg Stefan Docent och specialist i psykiatri Beroendecentrum Stockholm Brännström Jan Utvecklingsledare Umeå kommun Carlberg Alec Ordförande Rainbow-Sweden Claesson Åsa Utvecklare/processledare Region Halland Eliasson Benitha Vetenskaplig ledare Kommunförbundet Norrbotten Eriksson Therese Utvecklingschef Maskrosbarn Fahlke Claudia Professor Göteborgs universitet Franck Johan Verksamhetschef Beroendecentrum Stockholm Fridell Mats Professor Lunds Universitet Furén-Thulin Åsa Sektionschef Sveriges Kommuner och Landsting Gurner Ulla Seniorkonsult Haag Benny Skådespelare Hagberg Peter Utvecklingsledare Kommunförbundet Skåne Haggren Gunvi Förbundssekreterare Verdandi Hansen Frid KoRus - Sør, Borgestadklinikken Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Henningson Helena Projektledare Sveriges Kommuner och Landsting Henriksson Annica Utvecklingsledare Kommunförbundet Skåne Heule Cecilia Universitetslärare Lunds Universitet Hjern Anders Professor/barnläkare Karolinska Institutet Holmberg Robert Universitetslektor Lunds universitet Johnsson Britta Regional utvecklingsledare Region Dalarna Jönsson Ann Utredare Socialstyrelsen Karlsson Hans Avdelningschef Sveriges Kommuner och Landsting Kassfeldt Ulf Verksamhetsutvecklare Högskolan Dalarna Kjell Ewa Processledare/enhetschef Region Dalarna Leifman Håkan Chef/forskare (CAN) Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning Lindström Karin Handläggare Sveriges Kommuner och Landsting Lundström Mattsson Åsa Handläggare Stiftelsen Allmänna Barnhuset Magnusson Åsa Områdeschef Region Skåne Nilsson Ingvar Nationalekonom & sommelier SEE & OFUS Nohrstedt Britt-Marie Rådgivare/behandlare Fagersta kommun Nordström Annika Forskningsledare Region Västerbotten Olsson Helén Utvecklingsledare Regionförbundet i Uppsala län Palo Bengt Förbundschef Värmlands läns Vårdförbund Pernu Kristian Frivårdsinspektör Landstinget Västmanland Runevad Lennart Verksamhetsutvecklare Region Halland Psykiatri Scheffel Birath Christina Samordnande psykolog Beroendecentrum Stockholm Segerstedt Eugenia Doktorand Kommunförbundet Norrbotten Sjödin Jacke Konsult Skoog Viktoria Foskare Kommunförbundet FoU Västernorrland Strandlund Cecilia FoU-ledare FoUrum Regionförbundet Jönköpings län Sulin Teemu Föreläsare Fagersta kommun Svanberg Ingegerd Teamchef Bodens kommun Svenonius Camilla Utbildare Verdandi Sölling Aili Specialistsjuksköterska BoP-teamet, Psyk.kliniken Ryhov, Jönköping

20 Föreläsare Namn Befattning Organisation Taus Jennie Specialistsjuksköterska Psykiatri BoP-teamet, Psyk.kliniken Ryhov, Jönköping Trygg Olivia Generalsekreterare Stiftelsen Trygga Barnen Uppström Daniel Koordinator Beroendecentrum Stockholm Widerlöv Malin Projekledare Rainbow Sweden Viggesjöö Jessica Vice ordförande Jämtlands läns brukarråd Von Reis Anna Utvecklingsledare Kommunförbundet Skåne von Schewen Helena Sektionschef Maria Ungdom Stockholms läns landsting (SLSO) Wulfstrand-Byhlin Ann-Mari Ombudsman Verdandi Örebro Öberg Annika Familjestödjare RFHL - Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende