Systematiskt arbetsmiljöarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematiskt arbetsmiljöarbete"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson ON 2013/ Omsorgsnämnden Systematiskt arbetsmiljöarbete Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner redovisningen. Bakgrund Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001;1 är arbetsgivaren skyldig att årligen följa upp och dokumentera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat. En enkät har därför besvarats av chefer, skyddsombud/ arbetsplatsombud, fackliga företrädare och andra med tilldelade arbetsmiljöuppgifter. Svaren redovisas i denna rapport Behov av åtgärder ska tas upp i lednings- och samverkansgruppen på respektive förvaltning. Så har också skett. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

2 Datum Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Omsorgsförvaltningen 2012 Sammanställt av kommunhälsan Ann-Sofi Carlsson Sinisa Vukovac Kommunledningskontoret Kommunhälsan Adress Box 611, Kalmar Besök Sveaplan 1, Kalmar Tel vx

3 2 (17) Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2012 Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 är arbetsgivaren skyldig att årligen följa upp och dokumentera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat. En enkät har därför besvarats av chefer, skyddsombud/ arbetsplatsombud, facklig företrädare och andra med tilldelade arbetsmiljöuppgifter. Svaren redovisas i denna rapport. Behov av åtgärder ska tas upp i lednings- och samverkansgruppen på respektive förvaltning. Innehållsförteckning Sida Bakgrundsuppgifter... 3 Uppgiftsfördelning... 5 Samverkan... 6 Kunskaper... 7 Aktiviteter... 9 Rutiner Ohälsa, olycksfall och tillbud Uppföljning Företagshälsovård Förbättringsförslag och förtydligande... 16

4 3 (17) Bakgrundsuppgifter Vilken roll har du i arbetsmiljöarbetet? A. Chef 33 45,8 B. Skyddsombud/arbetsplatsombud eller facklig företrädare C. Annan roll 3 4,2 Kön A. Kvinna 61 84,7 B. Man 11 15,3 Arbetsplats Avdelning, myndighet Bemanningsservice - Omsorgsförvaltningen Björketorp Bärnstenen Centralförvaltningen Gem 1 Herden/Getingen hemtjänst Sol 4 Herden/getingens hemtjänst HSL 2 HSL 2 HSL Rehab Jungmansgården, fregatten Kastanjen KHS - Kommunal Hjälpmedelssamverkan Lindsdal

5 Lindö hemtjänst Myndighet Norr 1 Norr 11 Norr 12 Bärnstenen och Diamantens hemtjänst Norr 14 Norr 14 Norr 3 Läckeby Hemtjänst Norr 5 Norr 6 Norr 7 Norr 7 Trädgården Norr 8 Norr 8 Norr11 Norr15 Norrlidshemmet Norrlidshemmet Norrlidshemmet Omsorgsförvaltning Norr 9 Omsorgskontoret Omsorgskontoret Omsorgskontoret Verksamhetsområde Norr Oxhagshemmet Oxhagshemmet Oxhagshemmet PA-avdelningen Riddaren Söder Söder 1 Malmen Söder 10 Söder 11 Söder 11 Söder 2 Söder 3 Söder 3 Söder 4 Söder 5 Söder 6 Söder 7 Team 4 Tegelvikens Hemtjänst Trädgården Trädgården kalmar Träffpunkt 4 (17)

6 5 (17) Uppgiftsfördelning Arbetsmiljöuppgifter har fördelats i lämplig omfattning i organisationen A. Instämmer helt 10 13,9 B. Instämmer i stort sett 33 45,8 C. Instämmer delvis 16 22,2 E. Kan inte svara 11 15,3 Jag bedömer att personer med tilldelade arbetsmiljöuppgifter har tillräckliga befogenheter A. Instämmer helt 12 16,7 B. Instämmer i stort sett 32 44,4 C. Instämmer delvis 13 18,1 D. Instämmer inte alls 6 8,3 E. Kan inte svara 9 12,5... resurser A. Instämmer helt 4 5,6 B. Instämmer i stort sett 26 36,1 C. Instämmer delvis 27 37,5 D. Instämmer inte alls 7 9,7 E. Kan inte svara 8 11,1

7 6 (17)... kunskaper A. Instämmer helt 6 8,3 B. Instämmer i stort sett 37 51,4 C. Instämmer delvis 17 23,6 D. Instämmer inte alls 4 5,6 E. Kan inte svara 8 11,1 När flera olika arbetsgivare bedriver verksamhet på samma arbetsställe är ansvarsfördelningen för arbetsmiljöfrågorna klargjord A. Instämmer helt 6 8,3 B. Instämmer i stort sett 20 27,8 C. Instämmer delvis 16 22,2 D. Instämmer inte alls 4 5,6 E. Kan inte svara 26 36,1 Samverkan Jag känner till innehållet i Kalmar kommuns samverkansavtal A. Instämmer helt 38 52,8 B. Instämmer i stort sett C. Instämmer delvis 10 13,9 D. Instämmer inte alls 4 5,6 E. Kan inte svara 2 2,8

8 7 (17) Jag upplever att samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare fungerar bra i samverkansgruppen/ skyddskommittén när det gäller arbetsmiljöfrågor A. Instämmer helt B. Instämmer i stort sett 24 33,3 C. Instämmer delvis 6 8,3 D. Instämmer inte alls 3 4,2 E. Kan inte svara 3 4,2 Arbetstagarna ges möjlighet att delta i arbetsmiljöarbetet A. Instämmer helt 38 52,8 B. Instämmer i stort sett 22 30,6 C. Instämmer delvis 6 8,3 D. Instämmer inte alls 3 4,2 E. Kan inte svara 3 4,2 Kunskaper Jag bedömer att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper om riskfaktorer, exempelvis hur ohälsa och olycksfall kan förebyggas A. Instämmer helt 12 16,7 B. Instämmer i stort sett 39 54,2 C. Instämmer delvis 19 26,4 E. Kan inte svara 0 0

9 8 (17) Jag bedömer att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper om friskfaktorer, exempelvis hur hälsa kan främjas A. Instämmer helt 10 13,9 B. Instämmer i stort sett 40 55,6 C. Instämmer delvis 19 26,4 D. Instämmer inte alls 3 4,2 E. Kan inte svara 0 0 Mina egna arbetsmiljökunskaper är tillräckliga för mitt uppdrag A. Instämmer helt 8 11,1 B. Instämmer i stort sett 44 61,1 C. Instämmer delvis 16 22,2 D. Instämmer inte alls 3 4,2 E. Kan inte svara 1 1,4 Vid introduktion av nyanställda ges information om arbetsmiljörisker, säkerhetsregler och andra arbetsmiljörutiner på arbetsplatsen A. Instämmer helt 16 22,2 B. Instämmer i stort sett 29 40,3 C. Instämmer delvis D. Instämmer inte alls 7 9,7 E. Kan inte svara 2 2,8

10 9 (17) Aktiviteter Vi genomför fysiska skyddsronder minst vartannat år A. Instämmer helt 33 45,8 B. Instämmer i stort sett 20 27,8 C. Instämmer delvis 6 8,3 D. Instämmer inte alls 8 11,1 E. Kan inte svara 5 6,9 Vi genomför brandskyddsronder varje kvartal A. Instämmer helt 21 29,2 B. Instämmer i stort sett 13 18,1 C. Instämmer delvis 10 13,9 D. Instämmer inte alls E. Kan inte svara 10 13,9 Vi använder medarbetarenkäten som ett underlag för att diskutera förbättringsområden i den psykosociala arbetsmiljön A. Instämmer helt 35 48,6 B. Instämmer i stort sett 26 36,1 C. Instämmer delvis 6 8,3 D. Instämmer inte alls 3 4,2 E. Kan inte svara 2 2,8

11 10 (17) Vi identifierar, bedömer och åtgärdar arbetsmiljörisker A. Instämmer helt 25 34,7 B. Instämmer i stort sett 33 45,8 C. Instämmer delvis 11 15,3 E. Kan inte svara 1 1,4 Vi tar hänsyn till arbetsmiljökonsekvenser när större förändringar i verksamheten planeras A. Instämmer helt 14 19,4 B. Instämmer i stort sett 26 36,1 C. Instämmer delvis 23 31,9 D. Instämmer inte alls 7 9,7 E. Kan inte svara 2 2,8 Vi upprättar handlingsplaner för de åtgärder som inte kan vidtas omedelbart A. Instämmer helt 15 20,8 B. Instämmer i stort sett 33 45,8 C. Instämmer delvis 15 20,8 D. Instämmer inte alls 6 8,3 E. Kan inte svara 3 4,2

12 11 (17) Rutiner Jag känner till arbetsmiljölagen och de föreskrifter inom arbetsmiljöområdet som gäller för vår verksamhet A. Instämmer helt 23 31,9 B. Instämmer i stort sett C. Instämmer delvis 12 16,7 D. Instämmer inte alls 0 0 E. Kan inte svara 1 1,4 Jag känner till Kalmar kommuns rutiner, processer och policys inom arbetsmiljöområdet A. Instämmer helt 25 34,7 B. Instämmer i stort sett 31 43,1 C. Instämmer delvis 12 16,7 E. Kan inte svara 2 2,8 Jag bedömer sammantaget att vi har de rutiner och metoder som behövs för att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete A. Instämmer helt 13 18,1 B. Instämmer i stort sett 44 61,1 C. Instämmer delvis 9 12,5 D. Instämmer inte alls 5 6,9 E. Kan inte svara 1 1,4

13 12 (17) Processen "Systematiskt arbetsmiljöarbete" i Kalmar kommuns verksamhetshandbok stödjer oss i det förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet A. Instämmer helt 20 27,8 B. Instämmer i stort sett 31 43,1 C. Instämmer delvis 11 15,3 E. Kan inte svara 8 11,1 Ohälsa, olycksfall och tillbud Vi arbetar föredömligt med arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågor A. Instämmer helt 21 29,2 B. Instämmer i stort sett 31 43,1 C. Instämmer delvis 12 16,7 D. Instämmer inte alls 4 5,6 E. Kan inte svara 4 5,6 Vi rapporterar arbetsskador A. Instämmer helt 44 61,1 B. Instämmer i stort sett 19 26,4 C. Instämmer delvis 5 6,9 E. Kan inte svara 2 2,8

14 13 (17) Vi följer upp arbetsskador A. Instämmer helt 33 45,8 B. Instämmer i stort sett 21 29,2 C. Instämmer delvis 6 8,3 D. Instämmer inte alls 5 6,9 E. Kan inte svara 7 9,7 Vi rapporterar tillbud A. Instämmer helt 31 43,1 B. Instämmer i stort sett 27 37,5 C. Instämmer delvis 10 13,9 E. Kan inte svara 2 2,8 Vi följer upp tillbud A. Instämmer helt 26 36,1 B. Instämmer i stort sett 24 33,3 C. Instämmer delvis 12 16,7 D. Instämmer inte alls 6 8,3 E. Kan inte svara 4 5,6

15 14 (17) Uppföljning Vi följer upp och utvärderar beslutade arbetsmiljöåtgärder A. Instämmer helt 19 26,4 B. Instämmer i stort sett 34 47,2 C. Instämmer delvis 11 15,3 E. Kan inte svara 6 8,3 Allvarliga arbetsmiljörisker och andra arbetsmiljöfrågor som inte kan lösas på arbetsplatsen förs vidare till en högre nivå i organisationen A. Instämmer helt 32 44,4 B. Instämmer i stort sett 21 29,2 C. Instämmer delvis 5 6,9 E. Kan inte svara 12 16,7

16 15 (17) Företagshälsovård Jag känner till kommunhälsans uppdrag och verksamhet A. Instämmer helt 34 47,2 B. Instämmer i stort sett 25 34,7 C. Instämmer delvis 10 13,9 E. Kan inte svara 1 1,4 Vi anlitar kommunhälsan när den egna verksamhetens resurser och kompetens inte räcker till A. Instämmer helt 34 47,2 B. Instämmer i stort sett 25 34,7 C. Instämmer delvis 7 9,7 D. Instämmer inte alls 1 1,4 E. Kan inte svara 5 6,9 När vi anlitar kommunhälsan får vi bra stöd A. Instämmer helt 29 40,3 B. Instämmer i stort sett 25 34,7 C. Instämmer delvis 12 16,7 D. Instämmer inte alls 0 0 E. Kan inte svara 6 8,3

17 16 (17) Förbättringsförslag och förtydliganden Det skulle vara regelbundna kontroll av arbetsmiljön i de arbetslag som finns i omsorgsförvaltningen för att få vetskap vad förbättringar kan göras. Cheferna känner till hur arbetssituationen och hur lokalerna ser ut, men inga åtgärder görs. Skyddsombuden skulle bli delaktiga i skyddsronderna, men vi har inte blivit tillfrågade. Vi har inte heller fått gå någon utbildning för skyddsombud. Samarbete med skyddsombud och chefer är a och o för genomgång av psykosociala arbetsmiljön och den fysiska arbetsmiljön. Detta saknas. Jag är helt ny som ao-ombud En tydligare och mer lätthanterlig verksamhetshandbok, med sökfunktion. På arbetsplatsnivå upplever jag att vi arbetar aktivt med arbetsmiljötänket och förebyggande åtgärder. Men inte alltid på förvaltningsnivå vad gäller förändringar. Uppföljningar av ex införandet av rätt till heltid känns en avsaknad av. Även en tydlighet när man inför förändringar, samt utvärderingar som vi verkligen kan använda oss av, som också är av en specifik karaktär, mer riktad mot respektive hemtjänst och boende. Att man tar fram faktiska uppgifter kring respektive enhet och arbetar utefter dem. Jag har precis börjat jobba som arbetsplatsombud. Har ej gått utbildning och har ej så mycket kunskaper. Under en tid har det skett ombyggnad på Bärnstenen med buller som är störande för både boende och personal och anhöriga. Och lukt och damm från olika material. Inte bra för arbetsmiljön. Föra upp problem gällande arbetsmiljön i god tid. Handlingsplaner och riktlinjer som följs upp noga. Allas ansvar och motivation för att skapa en trygg arbetsplats. Arbetsplatsträffar fungerar som en första åtgärd. Informera varandra, förbättra arbetsmiljön genom gott samarbete. ATT SKYDDSOMBUDEN NU SITTER I SAMVERKAN ÄR BRA. DET HAR DE INTE GJORT TIDIGARE Vid stora förändringar i en organisation som RÄTTEN TILL HELTID då MÅSTE det FINNAS en HANDLINGSPLAN som är känd i organisationen. Stöd funktionerna måste vara avpassade för behovet av stöd, bl.a. tekniskt och finnas tillgängliga. Informationen och besluten måste ske på ett tydligt sätt och förankras så de blir möjliga att verkställa. Det måste finnas en förståelse för konsekvenserna med förändringsarbetet och en respekt för arbetsmiljön. Detta påverkar i allra högsta grad psykosociala arbetsmiljön inom flera yrkesgrupper som är i det direkta förändringsarbetet. Jag upplever att ovanstående ej har skett

18 17 (17) Enkäten har fyllts i gemensamt i lokal samverkan Norr 10 (5 kvinnor, 1 man). Som förbättringsområden ser vi att verksamhetsboken ska bli användarvänlig och lättare att söka i. Vi önskar även att kommunhälsan tydliggör sitt uppdrag. En del anser att kommunhälsan har gett bra stöd, medan andra upplever att bemötandet har varit dåligt. När vi diskuterar i vilka situationer som bemötandet upplevs som dåligt är det i sådana situationer då personal ej har fått det stöd de önskat, men de har heller inte kunnat få det från kommunhälsan, då det i dessa ärenden ej varit i kommunhälsans uppdrag. Jag saknar framförhållning när det gäller det mesta på enheten. Att information, förändringsarbete, arbetsmiljöfrågor m.m., når ut till ALLA medarbetare i GOD tid. När detta förbättras kommer också arbetsmiljön bli avsevärt MKT bättre! Krånglig att fylla i. Mycket övergripande frågor. Utbildningar med klarare direktiv för att få en arbetsmiljö som fungerar. Viktigt att all personal får utbildning om vad som är viktigt i att ha en god arbetsmiljö. Upplever en avsaknad av brandskyddsutbildning samt vad som gäller brandskydd i hemtjänsten. Skriftlig plan (fastslå datum) för skydds- och brandrond/genomgång behövs. Jag tycker att allvarliga tillbudsanmälningar/riskanmälningar, ska återknytas, följas upp i större utsträckning, för att vara till hundraprocent säker att ex arbetsplatsen är trygg i ett långsiktigt perspektiv. Att man i ett tidigt skede gör en konsekvensanalys i ett förändrande i systematiskt arbetsmiljöarbete, som personalen får ta del utav, tidigt, för att kunna agera i förebyggande arbete på arbetsplatsen. T.ex. vid ombyggnation. Att man satsar på ett större förebyggande arbetsmiljöinsatser, för personalen, som t.ex. friskvård, och avsätter tid för det i befintligt schema. På så sätt visar Kalmar kommun att de bedriver en bra personalpolitik! Att arbetsplatsombuden får vara med från början när någon förändring är på gång. Få information i god tid. Som enhetschef är jag ansvarig för arbetsmiljön på enheten men har alltid en känsla av att jag inte ha full kontroll över läget. Vi ec skulle behöva ännu mer stöd i detta.

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-04-14 SKDN 2015/0096 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen Handläggare Datum 2016-02-02 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Serviceförvaltningen 2015 Sammanställt av kommunhälsan Ann-Sofi Carlsson Kommunhälsan Kommunledningskontoret Adress

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Linus Hellman 2016-03-10 SKDN 2016/0030 52904 Södermöre kommundelsnämnd Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2015 Förslag till beslut Södermöre

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum 2015-02-10 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Sammanställt av kommunhälsan Ann-Sofi Carlsson Sinisa Vukovac Kommunledningskontoret Kommunhälsan

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen 2018

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen 2018 Handläggare Datum FHV-administratör Ann-Sofi Carlsson 2019-02-01 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Barn- och ungdomsförvaltningen 2018 HR-enheten Kommunledningskontoret Adress Box 611,

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kristina Dahlén,0550-88052 kristina.dahlén@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-11-06 Ks/2014:118 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Arbetsmiljöplan

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen 2017

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen 2017 Handläggare Datum FHV-administratör Ann-Sofi Carlsson 2018-02-06 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Barn- och ungdomsförvaltningen 2017 Arbetsmiljöenheten Kommunledningskontoret Adress

Läs mer

Rapport årlig uppföljning SAM

Rapport årlig uppföljning SAM TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2018-05-14 SN 2018/0296.11.01 0480-45 00 00 Socialnämnden Rapport årlig uppföljning SAM Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun VK300S v1.0 040416, Flik 6.26 Arbetsmiljöpolicy 160216.docx FÖRFATTNINGSSAMLINGEN FLIK 6.26 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-18, 26 Ersätter Arbetsmiljöpolicy antagen av KF 2008-09-01 97, Arbetsmiljöprogram

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016. Folkhälsonämnden. Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016

Arbetsmiljöplan 2016. Folkhälsonämnden. Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016 1 Arbetsmiljöplan 2016 Folkhälsonämnden Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016 2 Innehåll Arbetsmiljöplan 2016... 1 Arbetsmiljöplan 2016 Folkhälsonämnden...

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN Barn- och skolförvaltning Lund Öster 1 Nyvångs ansvarsområde Dalby 2008-06-17 Ronny Christensson 046 / 35 79 01 ronny.christensson@lund.se SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

Verksamhetshandbok. GYF Systematiskt arbetsmiljöarbete Årlig uppföljning - Enkät. Systematiskt arbetsmiljöarbete - Årlig uppföljning

Verksamhetshandbok. GYF Systematiskt arbetsmiljöarbete Årlig uppföljning - Enkät. Systematiskt arbetsmiljöarbete - Årlig uppföljning Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Personal Arbetsmiljö personal 17.02 1(10) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Karita

Läs mer

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav.

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 2. För att arbetsmiljön påverkar produkternas

Läs mer

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07 ARBETSMILJÖ POLICY 1 Arbetsmiljöpolicyn, som också utgör policy mot kränkande särbehandlling, skall användas i det löpande arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats i kommunen. Den utgör ett redskap och

Läs mer

2009-03-06 RÖDSLE FÖRSKOLEOMRÅDE

2009-03-06 RÖDSLE FÖRSKOLEOMRÅDE 2009-03-06 RÖDSLE FÖRSKOLEOMRÅDE 2009 ARBETSMILJÖPLAN RÖDSLE BARNOMSORGSOMRÅDE Detta dokument är Rödsle Barnomsorgs internkontrollhandling. Handlingen är en sammanfattning av de handlingar som har inkommit

Läs mer

BILAGA 1. Arbetsmiljöuppgifter. B Bilaga 2

BILAGA 1. Arbetsmiljöuppgifter. B Bilaga 2 B Bilaga 2 BILAGA 1 Arbetsmiljöuppgifter Observera att de kommungemensamma arbetsmiljöuppgifter som beskrivs i denna bilaga kan komma att förändras i samband med att förändringar görs i lagar, avtal samt

Läs mer

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7)

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Inledning Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Högskolan Dalarna följer samverkansavtalet från 2003-05-09. Samverkansgrupper skall finnas

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Policy Systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr: 2013-110 Datum: 2013-09-13 Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Arbetet vid Södertörns

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

ARBETSMILJÖPLAN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARBETSMILJÖPLAN OCH RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2008 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 MÅLSÄTTNINGAR 3 NULÄGESBESKRIVNING. 4-6 DET SYSTEMATISKA

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Fastställd av kanslichefen efter behandling i skyddskommittén den 2005-06-03 Allmänt Arbetsmiljöverksamheten på Fackförbundet

Läs mer

Arbetsmiljöplan tekniska förvaltningen 2014

Arbetsmiljöplan tekniska förvaltningen 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Anna Norman,0550-88546 anna.norman@kristinehamn.se Datum 2014-06-02 Tn/2014:98 401 Organisation Arbetsmiljöplan tekniska förvaltningen 2014 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Inledning 2 2. Målsättning 2 2.1 Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö 2.2 Anpassning 2.3 Alkohol och droger 2.4 Rökning 3. Definition

Läs mer

Samverkansavtal Uppsala Kommun

Samverkansavtal Uppsala Kommun Samverkansavtal Uppsala Kommun SYFTE/GRUND o Medbestämmandelagen (MBL) Arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet.

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Ansvaret för arbetsmiljön

Ansvaret för arbetsmiljön Ansvaret för arbetsmiljön Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter är det regelverk som ställer minimikraven på arbetsmiljön. Utgångspunkten är att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Plats Östra Funkaboskolan PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 19 september 2012 kl. 13.00-14.55.

Barn- och ungdomsnämnden. Plats Östra Funkaboskolan PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 19 september 2012 kl. 13.00-14.55. Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 19 september 2012 kl. 13.00-14.55 Plats Östra Funkaboskolan Omfattning 69-77 ande Jonas Hellberg (S), ordförande Björn Brändewall (FP), 1:e vice ordförande Patricia

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07 Arbetsmiljöpolicy i Norbergs kommun Antagen i KF 65 2011-06-07 ARBETSMILJÖPOLICY Definition av begreppet arbetsmiljö Enligt Världshälsoorganisationen är begreppet arbetsmiljö en sammanfattande benämning

Läs mer

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal RIKTLINJER Ersätter alla tidigare kommentarer och riktlinjer Samverkansavtalets övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL),

Läs mer

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82 Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-18 Maria Ottosson Lundström Dnr:2013-82 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4

Läs mer

118 Dnr 234/16. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015

118 Dnr 234/16. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-04 Sida 14 (19) 118 Dnr 234/16 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015 Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete är en naturlig del i verksamheten

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Arbetsmiljöplan. för Virginska skolan läsåret 14/15

Arbetsmiljöplan. för Virginska skolan läsåret 14/15 Arbetsmiljöplan för Virginska skolan läsåret 14/15 Arbetsmiljöplan 2014-2015, Virginska skolan 1. Syfte Planens syfte är att beskriva hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är organiserat och hur det

Läs mer

Riskbedömning arbetsmiljö i vård- och omsorgsboenden

Riskbedömning arbetsmiljö i vård- och omsorgsboenden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monica Antonsson -0-07 ON /002 5501 Omsorgsnämnden Riskbedömning arbetsmiljö i vård- och omsorgsboenden Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar

Läs mer

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Barn- och utbildningsförvaltningen Flik 1:8 Antagen i CSG 140802 1(6) Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Förebyggande arbete Arbetet med att förebygga våld och hot om våld på arbetsplatsen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 10 1 Sammanfattning

Läs mer

Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite

Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Holmlund Jan Hagberg Therese Datum 2016-05-03 Diarienummer SCN-2015-0055 Socialnämnden Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite Förslag till

Läs mer

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21 Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER Arbetsanpassning Dokumentnamn Arbetsanpassning Dokumenttyp Riktlinje Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige Per Häggström

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats - en strategi för det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet i Närhälsan

Hälsofrämjande arbetsplats - en strategi för det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet i Närhälsan Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-10 PVV 361-2013 HR-avdelningen Handläggare Ulrika Dahl Eriksson, HR-chef Primärvårdsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats - en strategi för det systematiska hälso-

Läs mer

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet Med den här lathunden vill din fackliga organisation informera om

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

Bedömning av risker, konsekvensanalys och åtgärder enligt AFS 2001:1 i samband med förändring av stadsbibliotekets organisering 2011

Bedömning av risker, konsekvensanalys och åtgärder enligt AFS 2001:1 i samband med förändring av stadsbibliotekets organisering 2011 Bilaga 3 Riskbedömning 2 vid större förändringar Bedömning av risker, konsekvensanalys och åtgärder enligt AFS 2001:1 i samband med förändring av stadsbibliotekets organisering 2011 LK 2346 utg 2 (apr

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13611 su/adm 2016-03-11 3 Innehållsansvarig: Lena Lindberg, Vårdenhetschef, Rättspsykiatrisk akutenhet 6 (lenli48) Godkänd av: Alessio Degl'innocenti,

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter 13 Arbetsmiljö Vi arbetar konsekvent med arbetsmiljöfrågor för att du som personlig assistent ska trivas på din arbetsplats.

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Handlingsplan mot KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Antagen av Kommunfullmäktige 1998 Kf 47 ARBOGA KOMMUNS HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Målsättning Arboga kommuns målsättning är att arbetsmiljön på

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:57 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager Ärendet Produktionsutskottet

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN 1 2012-02-24 LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en avgörande

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅSEBRO SKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET Rektors beslut 101/2005 2005-03-02 Dnr CF 10-358/2004 ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET Inledning Anvisningarna gäller för medarbetare, studenter

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet Systematiskt Arbetsmiljöarbete Dnr: LiU-2012-01365 2012-10-26 Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet l. Allmänt Denna instruktion utgör tillsammans med lagstiftningen på området och universitetets

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer

Arbetsmiljöhandbok Aktivitet: 8. Blankett för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Dokumentet framtaget av: Lena Elf

Arbetsmiljöhandbok Aktivitet: 8. Blankett för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Dokumentet framtaget av: Lena Elf 1 (5) Datum: Arbetsplats: Samordningsförbundet Centrala Östergötland Deltagare / Carina Stålenmark, skyddsombud Frågeställning Ja Nej Åtgärder Ansvarig Klart Uppföljning Arbetsmiljöarbetet har skett i

Läs mer

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Innehåll A. Inledning B. Övergripande mål C. Policy D. Resursfördelning E. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare F. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Hälsa & Arbetsmiljö. Politikerutbildning våren 2019

Hälsa & Arbetsmiljö. Politikerutbildning våren 2019 Hälsa & Arbetsmiljö Politikerutbildning våren 2019 Olika perspektiv på hälsa FRISKFAKTORER Främja Hälsoarbetet (friskfaktorer, utgår från det friska, det som fungerar bra/bibehålla/utveckla) RISKFAKTORER

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Alkohol och droger på arbetsplatsen

Alkohol och droger på arbetsplatsen Kommunledning Personalavdelningen Diarienummer: 2015/52 Fastställd: 2001 Reviderad: 2015-03-04 RIKTLINJE Alkohol och droger på arbetsplatsen Alkohol och droger på arbetsplatsen 2/6 Inledning... 3 Syfte...

Läs mer

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan 2013 SKURUP KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Riktlinjer 3 1.2 Jämställdhet och likabehandling

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Fortsättningskurs

Systematiskt arbetsmiljöarbete Fortsättningskurs Systematiskt arbetsmiljöarbete Fortsättningskurs Maria Landberg Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Beskriver HUR arbetsgivaren förväntas arbeta förebyggande. 1 Arbetsolyckor Bidragande orsaker till

Läs mer

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3.

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3. 1 AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-26. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-08-26. Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-26 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid 15:00 Sammanträdesrum Bäve onsdagen den 2 september 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner

Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Ändring införd t.o.m. AFS 2003:4 AFS 2003:4 Omfattning: ändr 6 och 7 jämte kommentarer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola 1 Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola Fastställd av Kalix Folkhögskolas styrelse 2011-06-09 2 MÅL FÖR VERKSAMHETEN En god fysisk arbetsmiljö ändamålsenliga lokaler ändamålsenlig utrustning

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 1 (12) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet Enligt Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) en gång

Läs mer

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Överenskommelse av den 25 maj 2007 med ändringar av den 27 januari 2011. Giltigt från den 1 januari

Läs mer

skyddsrond: Digital arbetsmiljö

skyddsrond: Digital arbetsmiljö skyddsrond: Digital arbetsmiljö förvaltning eller motsvarande: datum: ansvarig chef: övriga deltagare: arbetsplats: skyddsombud: En skyddsrond för den digitala arbetsmiljön genomförs som en vanlig skyddsrond,

Läs mer

Ny AFS. Organisatorisk och social arbetsmiljö

Ny AFS. Organisatorisk och social arbetsmiljö Ny AFS Organisatorisk och social arbetsmiljö Ny AFS organisatorisk och social Organisatorisk och social arbetsmiljö arbetsmiljö - om hantering av psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljöverket har nu fattat

Läs mer

Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans

Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans Medlem: Servicegarant: Datum: Assistenter som medverkat: Ansvarig rådgivare/servicegrupp: Brukarkooperativet JAG Box 16145, 103 23

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR 1 (8) BILAGA 1: FÖRVALTNINGARNAS SVAR PÅ RESPEKTIVE FRÅGA 3a. Arbetsmiljöfaktorerna (psykologiska, fysiska och sociala) finns med när beslut ska fattas och åtgärder vidtas i det vardagliga arbetet. andel

Läs mer

Frågorna utgår från AFS grundpaket som är aktuella för samtliga arbetsplatser i Region Kronoberg.

Frågorna utgår från AFS grundpaket som är aktuella för samtliga arbetsplatser i Region Kronoberg. Genomförd senast 31 maj. Redovisas till verksamhetschef senast 15 augusti Checklista - Arbetsmiljörond Verksamhetsområde Arbetsplats Datum Ansvarig chef Medverkande skyddsombud Övriga medverkande Frågorna

Läs mer

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Omsorgsnämnden Tid Onsdagen den 23 oktober 2013 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4 Gruppmöten Majoriteten: Måndag 21 oktober kl. 17:30, Finngrundsgatan

Läs mer

Lokalt samverkansavtal 2015

Lokalt samverkansavtal 2015 LOKALT SAMVERKANSAVTAL Kommunledningsstaben 2014-11-14 Dnr 2014/438 Lokalt samverkansavtal 2015 Bakgrund De centrala parterna har kommit överens om ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom

Läs mer

Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07)

Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07) Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07) 1 Innehåll Arbetsmiljö... 3 Vidareutbildning för skyddsombud 1... 4 Vidareutbildning för skyddsombud 2... 6 Regionala skyddsombud... 7 Kurs för

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge

Arbetsmiljöpolicy. Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge Arbetsmiljöpolicy Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge Målsättning En atmosfär av delaktighet skall råda hos både personal, forskare, gästforskare och studenter. Institutionens strävan är att

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017

Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017 Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017 Denna skrift är utgiven av LU Byggnad vid Lunds universitet. Omslagsbild: Andrzej Ploski. Layout: Clyde Lange, Media-Tryck, Lunds universitet. Tryck: Media-Tryck

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2013-04-18 Reviderad 2013-04-01 1 Mål På vår arbetsplats Idrottens Hus, Östersund möts alla med respekt och behandlas utifrån allas lika värde. 1.2 På vår arbetsplats strävar vi efter att: -

Läs mer

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia 2014-06-12 ionsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia AcadeMedia AB l Org. nr: 556057-2850 Adolf Fredriks kyrkogata 2, Box 213, 101 24 Stockholm tel: 08-545 87 250, fax: 08-545 87 258 Internet: www.academedia.se

Läs mer

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Bilaga 11 Regionplane- och trafikkontoret 2007-11-07 RTN 2007-0373 Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Utgångspunkter Jämställdhetslagen Jämställdhetslagen reglerar kvinnors och

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer