Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: Föregångare: Bildad genom sammanslagning av: Sammandrag af Riksbankens och de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning. [Stockholm : Kungl. Bankinspektionen], Täckningsår: och: Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm : Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], Täckningsår: Efterföljare: Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. Bankinspektionen, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, Uppgifter om bankerna (Statistiska meddelanden. Ser. E ; Bd 35). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) Vid digitaliseringen har innehållsförteckning och titelsida skapats och lagts till. urn:nbn:se:scb-smsre-35

3 STATISTISKA MEDDELANDEN Ser. E. Band XXXV. UPPGIFTER OM BANKERNA 1946 AF KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4 INNEHÅLL Uppgifter om bankerna den 31 januari 1946 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 januari Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 januari Register Uppgifter om bankerna den 28 februari 1946 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 28 februari Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 28 februari Register. 18. Uppgifter om bankerna den 30 mars 1946 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 mars Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 mars Register Uppgifter om bankerna den 30 april 1946 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 april Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 april Register Uppgifter om bankerna den 31 maj 1946 Tillgångar

5 Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 maj Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 maj Register Uppgifter om bankerna den 29 juni 1946 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 29 juni Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 29 juni Register Uppgifter om bankerna den 31 juli 1946 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 juli Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 juli Register Uppgifter om bankerna den 31 augusti 1946 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 augusti Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 augusti Register. 18. Uppgifter om bankerna den 30 september 1946 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 september Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 september Register.. 18.

6 Uppgifter om bankerna den 31 oktober 1946 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 oktober Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 oktober Register Uppgifter om bankerna den 30 november 1946 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 november Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 november Register Uppgifter om bankerna den 31 december 1946 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 december Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 december Register Uppgifter om bankerna samt uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år 1946 av Kungl. bank- och fondinspektionen Uppgifter om bankaktiebolagen för år 1946 samt för åren Tab. 1. Antalet bankaktiebolag, som nybildats eller upphört under åren , samt i verksamhet varande bankaktiebolag vid slutet av åren Tab. 2. Bankaktiebolagens omslutning (inklusive rediskonterade växlar) vid slutet av varje femårsperiod under åren samt vid utgången av vart och ett av åren

7 Tab. 3. Bankaktiebolagens fonder vid slutet av åren efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner 4. Tab. 4. Egna fonder efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner samt omslutning för bankaktiebolag av olika storlek vid slutet av år Tab. 5. Bankaktiebolagens inlåning från allmänheten vid slutet av åren Tab. 6. Antalet av bankaktiebolagens inlåningsräkningar samt medelbeloppet per räkning vid slutet av åren Tab. 7. Förhållandet mellan bankaktiebolagens egna fonder och deras inlåning samt inlåningen i förhållande till omslutningen vid slutet av åren Tab. 8. Bankaktiebolagens utlåning till allmänheten vid slutet av åren Tab. 9. Bankaktiebolagens inrikes växlar vid slutet av åren Tab. 10. Bankaktiebolagens utestående lån vid slutet av åren Tab. 11. Bankaktiebolagens krediter i räkning (checkräkning samt rese- och byggnadskreditivräkning) vid slutet av åren Tab. 12. Fördelning efter den ställda säkerheten av sammanlagda beloppet av bankaktiebolagens utestående lån och beviljade krediter i räkning vid slutet av åren Tab. 13. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till andra inhemska banker m. fl. samt inhemska sparbanker vid slutet av åren Tab. 14. Förhållandet mellan bankaktiebolagens inlåning enligt tab. 5 och 13 jämte upplåning m. m. samt utlåning enligt tab. 8 och 13 vid slutet av åren Tab. 15. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till utlandet vid slutet av åren Tab. 16. Bokförda värdet av bankaktiebolagens inhemska och utländska obligationer, aktier och fastigheter vid slutet av åren Tab. 17. Bankaktiebolagens medelsdispositioner före eller i samband med bokslutet för åren

8 Tab. 18. Bankaktiebolagens nettobehållning ävensom vissa relativa tal rörande omkostnader, nettobehållning och utdelning för åren Tab. 19. De större bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor ultimo varje månad under år Tab. 20. Uppgifter om de särskilda bankaktiebolagens bokslut för år Tab. 21. Relativa tal rörande de särskilda bankaktiebolagens omkostnader, nettobehållning och utdelning för år Tab. 22. De särskilda bankaktiebolagens balansräkningar vid 1946 års utgång efter bokslutet och efter de dispositioner, som i samband därmed vidtagits vid ordinarie bolagsstämma Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år Fondkommissionärer. 22. Fondbörs 24.

9 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JANUARI 1946 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1946 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

10 2 Januari 1946.

11 3

12 4 Januari 1946.

13 5

14 6 Januari 1946.

15 7

16 8 Januari ) Därav kronor i preferensaktier.

17 1) Därav kronor i preferensaktier. 9

18 10 Januari )Därav kronor mot egna obligationer.

19 1) Därav kronor i preferensaktier. 11

20 12 Januari 1946.

21 13

22 14 Sammandrag av bankaktiebolagens 1) Därav utländska statspapper och obligationer kronor och svenska statens skattfcammarv&xlar sronor. 2) Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse kronor andra utländska kunder än banker och bankirer. 3) Därav rembourskrediter ii kronor.

23 ställning den 31 januari ) AV innestaende på inlåningsräkningarna äro JJ2 kronor från andra ntländska kunder än banker och bankirer. 2) Därav kronor egna obligationer. 3) Hog annan än Riksbanken

24 16 Uppgift på bankaktiebolagens in- och

25 utlåningsräntor den 31 januari

26 18 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget Diskontobanken, > 7. 13, 17. Gotlands bank, > 6, 12, 17. Göteborgs bank, > 3, 9, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 5, 11, 17. Hjo bank, >. 6, 12, 17. Inteckningsbanken aktiebolag.... 4, 10, 16. Jordbrnkarbanken, aktiebolaget... 7, 13, 17. Jämtlands folkbank, >... ö, 11, 17. Lnleå folkbank, >... 6, 12, 17. Skandinaviska Banken Aktiebolag.. 3, 9, 16. Sid. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 4, 10, 16. Skänska banken, aktiebolaget.... 5, 11, 17. Smålands bank, aktiebolaget 2, 8, 16. Sparbankernas Bankaktiebolag.... 7, 13, 17. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Svenska handelsbanken, > 5, 11, 16. Uplands enskilda bank aktiebolag.. 4, 10, 16. Wermlands enskilda bank > 2, 8, 16. Östergötlands enskilda bank aktiebolag 2, 8, 16.

27 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 28 FEBRUARI 1946 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1946 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

28 2 Februari 1946.

29 3

30 4 Februari 1946.

31 5

32 6 Februari 1946.

33 7

34 8 Februari ) Därav kronor i preferensaktier.

35 1) Därav kronor i preferensaktier. 9

36 10 Februari ) Därav kronor mot egna obligationer.

37 1) Därav kronor i preferensaktier. 11

38 12 Februari 1946.

39 13

40 14 Sammandrag av bankaktiebolagens 1) Därav utländska statspapper och obligationer 13 50? 391 kronor och svenska statens skattkammarväxlar kronor. 2) Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse kronor andra utländska knnder än banker och bankirer. 3 ) Därav rembonrskrediter kronor.

41 ställning den 28 februari ) AV innestående på inlåningsräkningarna äro kronor frän andra utländska kunder än banker och bankirer. 2) Därav kronor egna obligationer. 8 ) Hos annan an Riksbanken.

42 16 Uppgift på bankaktiebolagens in- och

43 utlåningsräntor den 28 februari

44 18 Register. Sid. Bobusbanken, aktiebolaget 7, 13, 17. Diskontobanken, > Gotlands bank, > 6, 12, 17. Goteborgs bank, > 3, 9, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 5, 11, 17. Hjo bank,». 6, IS, 17. Inteckningsbanken aktiebolag.... 4, 10, 16. Jordbrukarbanken, aktiebolaget... 7, 13, 17. Jämtlands folkbank, >... 5, 11, 17. Luleå folkbank, >... 6, 12, 17. Skandinaviska Banken Aktiebolag.. 3, 9, 16. Sid. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 4, 10, 16. Skånska banken, aktiebolaget.... 5, 11, 17. Smålands bank, aktiebolaget 2, 8, 16. Sparbankernas Bankaktiebolag.... 7, 13, 17. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Svenska handelsbanken, >. 5, 11, 16. Uplands enskilda bank aktiebolag.. i, 10, 16. Wermlands enskilda bank». 2, 8, 16. Östergötlands enskilda bank aktiebolag 2, 8, 16.

45 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 MARS 1946 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1946 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

46 2 Mars 1946.

47 3

48 4 Mars 1946.

49 5

50 6 Mars 1946.

51 7

52 8 Mars ) Därav kronor i preferensaktier.

53 1) Därav kronor i preferensaktier. 9

54 10 Mars ) Därav kronor mot egna obligationer.

55 1) Bärav kronor i preferensaktier. 11

56 12 Mars 1946.

57 13

58 14 Sammandrag av bankaktiebolagens 1) Därav utländska statspapper och obligationer kronor och svenska statens skattkammarväxlar kronor. 2) Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse kronor andra utländska kunder än banker och bankirer. 3) Därav rembourskrediter kronor.

59 ställning den 30 mars l ) Av innestående på inlåningsräkningarna äro kronor från andra utländska kunder än banker och bankirer. 2 ) Därav kronor egna obligationer. 3) Hos annan än Riksbanken.

60 16 Uppgift på bankaktiebolagens in- och

61 utlåningsräntor den 30 mars

62 18 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 7, IS, 17. Diskontobanken, > Gotlands bank, > 6, 12, 17. Göteborgs bank. > 3, 9, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 5, 11, 17. Hjo hank, >. 6, 12, 17. Inteckningsbanken aktiebolag.... 4, 10, 16. Jordbrukarbanken, aktiebolaget... 7, 13, 17. Jämtlands folkbank,»... 5, 11, 17. Luleå folkbank,»... 6, 12, 17. Skandinaviska Banken Aktiebolag.. 3, 9, 16. Sid. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 4, 10, 16. Skånska banken, aktiebolaget.... 5, 11, 17. Smålands bank, aktiebolaget 2, 8, 16. Sparbankernas Bankaktiebolag.... 7, 13, 17. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Svenska handelsbanken,». 5, 11, 16. Uplands enskilda bank aktiebolag.. 4, 10, 16. Wermlands enskilda bank». 2, 8, 16. Östergötlands enskilda bank aktiebolag 2, 8, 16.

63 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 APRIL 1946 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1946 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

64 2 April 1946.

65 3

66 4 April 1946.

67 5

68 6 April 1946.

69 7

70 8 April ) Därav kronor i preferensaktier.

71 l ) Därav kronor i preferensaktier. 9

72 10 April ) Därav kronor mot egna obligationer.

73 l ) Därav kronor i preferensaktier. 11

74 12 April 1946.

75 13

76 14 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 ) Därav utländska statspapper och obligationer kronor och svenska statens skattkammarväxlar kronor. 2) Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse kronor andra utländska kunder än banker och bankirer. 3) Därav rembourskrediter kronor.

77 ställning den 30 april ) AV innestående på inlåningsräkningarna äro kronor från andra utländska kunder an banker och bankirer. 2) Därav kronor egna obligationer. ") Hos annan än Riksbanken.

78 16 Uppgift på bankaktiebolagens in- och

79 17 utlåningsräntor den 30 april ~462008

80 18 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 7, 13, 17. Diskontobanken, > 7, 13, 17. Gotlands bank, > 6, 12, 17. Göteborgs bank, > 3, 9, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 5, 11, 17. Hjo bank, >. 6, 12, 17. Inteckningsbanken aktiebolag.... 4, 10, 16. Jordbrukarbankon, aktiebolaget... 7, 13, 17. Jämtlands folkbank, >... 5, 11, 17. Luleå folkbank, >... 6, 12, 17. Skandinaviska Banken Aktiebolag.. 3, 9, 16. Sid. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 4, 10, 16. Skånska banken, aktiebolaget.... 5, 11, 17. Smålands bank, aktiebolaget 2, 8, 16. Sparbankernas Bankaktiebolag.... 7, 13, 17. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sandsvalla enskilda bank, aktiebolag. 3, 9, 16. Snndsvalls kreditbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Svenska handelsbanken, >. 5, 11, 16. Uplands enskilda bank aktiebolag.. 4, 10, 16. Wermlands enskilda bank >. 2, 8, 16. Östergötlands enskilda bank aktiebolag 2, 8, 16.

81 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MAJ 1946 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1946 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

82 2 Maj 1946.

83 3

84 4 Maj 1946.

85 5

86 6 Maj 1946.

87 7

88 8 Maj ) Därav kronor i preferensaktier.

89 1) Därav kronor i preferensaktier. 9

90 10 Maj ) Därav kronor mot egna obligationer.

91 1) Därav kronor i preferensaktier. 11

92 12 Maj 1946.

93 13

94 14 Sammandrag av bankaktiebolagens 1) Därav utländska statspapper och obligationer kronor och svenska statens skattkammarväxlar kronor. 2 ) Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse kronor andra utländska kunder än banker och bankirer. 3) Därav rembonrskrediter kronor.

95 ställning den 31 maj ) Av innestående på inlåningsräkningarna äro kronor från andra utländska kunder än banker och bankirer. 2) Därav kronor egna obligationer. 3) Hos annan än Riksbanken.

96 16 Uppgift på bankaktiebolagens in- och

97 17 utlåningsräntor den 31 maj

98 18 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 7, 13, 17. Diskontobanken, > 7, 13, 17. Gotlands bank, > 6, 12, 17. Göteborgs bank, > 3, 9, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 5, 11, 17. Hjo bank, >. 6, 12, 17. Inteckningsbanken aktiebolag.... 4, 10, 16. Jordbrukarbanken, aktiebolaget... 7, 13, 17. Jämtlands folkbank, >... 5, 11, 17. Luleå folkbank, >... 6, 12, 17. Skandinaviska Banken Aktiebolag.. 3, 9, 16. Sid. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 4, 10, 16. Skånska banken, aktiebolaget.... 5, 11, 17. Smålands bank, aktiebolaget 2, 8, 16. Sparbankernas Bankaktiebolag.... 7, 13, 17. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag. 3, 9, 16. Snndsvalls kreditbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Svenska handelsbanken, >. 5, 11, 16. Uplands enskilda bank aktiebolag.. 4, 10, 16. Wermlands enskilda bank >. 2, 8, 16. Östergötlands enskilda bank aktiebolag 2, 8, 16.

99 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 29 JUNI 1946 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1946 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

100 2 Juni 1946.

101 3

102 4 Juni 1946.

103 5

104 6 Juni 1946.

105 7

106 8 Juni ) Därav kronor i preferensaktier.

107 l ) Därav kronor i preferensaktier. 2 ) Därav kronor i preferensaktier. 9

108 10 Juni ) Därav kronor mot egna obligationer.

109 1) Därav kronor i preferensaktier. 11

110 12 Juni 1946.

111 13

112 14 Sammandrag av bankaktiebolagens 1) Därav utländska statspapper och obligationer kronor och svenska statens skattkammarväxlar kronor. 2) Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse kronor andra utländska kunder än banker och bankirer. 3) Därav rembourskrediter kronor.

113 ställning den 29 juni ) Av innestäende på inlåningsräkningarna äro kronor från andra utländska knnder än banker och bankirer. 2) Därav kronor egna obligationer. a ) Hos annan än Riksbanken.

114 16 Uppgift på bankaktiebolagens in- och

115 17 utlåningsräntor den 29 juni ~462768

116 18 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 7, 13, 17. Diskontobanken, > , 13, 17. Gotlands bank, > 6, 12, 17. Göteborga bank, > 3, 9, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 5, 11, 17. Hjo bank, >. 6, 12, 17. Inteckningsbanken aktiebolag... 4, 10, 16. Jordbrukarbanken, aktiebolaget... 7, 13, 17. Jämtlands folkbank, >... 5, 11, 17. Luleå folkbank, >... 6, 12, 17. Skandinaviska Banken Aktiebolag.. 3, 9, 16. Sid. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 4, 10, 16. Skinska banken, aktiebolaget... 5, 11, 17. Smålands bank, aktiebolaget 2, 8, 16. Sparbankernas Bankaktiebolag... 7, 13, 17. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag. 3, 9, 16. Sandsvalls kreditbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Svenska handelsbanken,» 5, 11, 16. Uplands enskilda bank aktiebolag.. 4, 10, 16. Wermlands enskilda bank >. 2, 8, 16. Östergötlands enskilda bank aktiebolag 2, 8, 16.

117 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JULI 1946 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1946 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

118 2 Juli 1946.

119 3

120 4 Juli 1946.

121 5

122 6 Juli 1946.

123 7

124 8 Juli ) Därav kronor i preferensaktier.

125 1) Därav kronor i preferensaktier. 2 ) Därav kronor i preferensaktier. 9

126 10 Juli l ) Därav kronor mot egna obligationer.

127 l ) Därav kronor i preferensaktier. 11

128 12 Juli 1946.

129 13

130 14 Sammandrag av bankaktiebolagens 1) Därav utländska statspapper och obligationer kronor och svenska statens gkattkammarväxla' kronor. 2) Av inrikes växlar, lån och ntestående krediter i räkning avse kronor andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 ) Därav rembonrskrediter kronor.

131 ställning den 31 juli ) Av innestående på inlåningsräkningarna äro kronor från andra utländska kunder än banker och bankirer. 2) Därav kronor egna obligationer. 8 ) Hos annan än Riksbanken.

132 16 Uppgift på bankaktiebolagens in- och

133 17 utlåningsräntor den 31 juli

134 18 Register. Sid. Bohusbanken, aktiobolaget 7, 13, 17. Diskontobanken, > 7. 13, 17. Gotlands bank, > 6, 12, 17. Göteborgs bank, > 3, 9, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 5, 11, 17. Hjo bank, >. 6, 12, 17. Inteckningsbanken aktiebolag.... 4, 10, 16. Jordbrnkarbanken, aktiebolaget... 7, 13, 17. Jämtlands folkbank, >... 5, 11, 17. Luleå folkbank, >... 6, 12, 17. Skandinaviska Banken Aktiebolag.. 3, 9, 16. Sid. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 4, 10, 16. Skånska banken, aktiebolaget.... 5, 11, 17. Smalands bank, aktiebolaget 2, 8, 16. Sparbankernas Bankaktiebolag.... 7, 13, 17. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag. 3, 9, 16. Snndsvalls kreditbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Svenska handelsbanken, >. 5, 11, 16. Uplands enskilda bank aktiebolag.. 4, 10, 16. Wermlands enskilda bank >. 2, 8, 16. Östergötlands enskilda bank aktiebolag 2, 8, 16.

135 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 AUGUSTI 1946 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1946 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

136 2 Augusti 1946.

137 3

138 4 Augusti 1946.

139 5

140 6 Augusti 1946.

141 7

142 8 Augusti ) Därav kronor i preferensaktier.

143 1) Därav kronor i preferensaktier. 2 ) Därav kronor i preferensaktier. 9

144 10 Augusti ) Därav kronor mot egna obligationer.

145 1) Därav kronor i preferensaktier. 11

146 12 Augusti 1946.

147 13

148 14 Sammandrag av bankaktiebolagens 1) Därav utländska statspapper och obligationer 14 38! 2ÖI kronor och svenska statens skattkammarväxlar kronor. 2) Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avso kronor andra utländska kunder än banker och hankirer. 3 ) Därav remboarskrediter kronor.

149 ställning den 31 augusti ) Av innestående på inlåningsräkningama äro kronor från andra utländska ktmder än banker och bankirer. 2 ) Därav kronor egna obligationer. s ) Hos annan än Riksbanken.

150 16 Uppgift på bankaktiebolagens in- och

151 17 utlåningsräntor den 31 augusti

152 18 Register. Sid. Bohasbanken, aktiebolaget 7, 13, 17. Diskontobanken, > 7, 13, 17. Gotlands bank, > 6, 12, 17. Göteborgs bank, > 3, 9, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 5, 11, 17. Hjo bank, >. 6, 12, 17. Inteckningsbanken aktiebolag.... 4, 10, 16. Jordbrnkarbanken, aktiebolaget... 7, 18, 17. Jämtlands folkbank, >... 5, 11, 17. Luleå folkbank, >... 6, 12, 17. Skandinaviska Banken Aktiebolag.. 3, 9, 16. Sid. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 4, 10, 16. Skånska banken, aktiebolaget.... 5, 11, 17. Smålands bank, aktiebolaget 2, 8, 16. Sparbankernas Bankaktiebolag.... 7, 13, 17. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Svenska handelsbanken, >. 5, 11, 16. Uplands enskilda bank aktiebolag.. 4, 10, 16. "Wermlands enskilda bank >. 2, 8, 16. Östergötlands enskilda bank aktiebolag 2, 8, 16.

153 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 SEPTEMBER 1946 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1946 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

154 2 September 1946.

155 3

156 4 September 1946.

157 5

158 6 September 1946.

159 7

160 8 September ) Därav kronor i prefereinsaktiet.

161 1) Därav kronor i preferensaktier. 2) Därav kronor i preferensaktier. 9

162 10 September ) Därav kronor mot egna obligationer.

163 1) Därav kronor i preferensaktier. 11

164 12 September 1946.

165 13

166 14 Sammandrag av bankaktiebolagens 1) Därav utländska statspappor och obligationer kronor och svenska statens skattkammarväxlar kronor. 2 ) Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse kronor andra utländska kunder än banker och bankirer. 3) Därav rembourskrediter kronor.

167 ställning den 30 september ) Av innestäende på inlåningsräkningarna äro kronor frän andra utländska knnder än banker och bankirer. 2) Därav kronor egna obligationer. 8 ) Hos annan än Riksbanken.

168 16 Uppgift på bankaktiebolagens in- och

169 17 utlåningsräntor den 30 september

170 18 Register. Sid. Bohnsbanken, aktiebolaget 7, 13, 17. Diskontobanken, > 7, 13, 17. Gotlands bank, > 6, 12, 17. Göteborgs bank, > 3, 9, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget 5, 11, 17. Hjo bank, >. 6, 12, 17. Inteckningsbanken aktiebolag.... 4, 10, 16. Jordbrnkarbanken, aktiebolaget... 7, 13, 17. Jämtlands folkbank, >... 5, 11, 17. Luleå folkbank,»... 6, 12, 17. Skandinaviska Banken Aktiebolag.. 3, 9, 16. Sid. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 4, 10, 16. Skånska banken, aktiebolaget.... 5, 11, 17. Smålands bank, aktiebolaget 2, 8, 16. Sparbankernas Bankaktiebolag.... 7, 13, 17. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sandsvalls enskilda bank, aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Svenska handelsbanken, > 5, 11, 16. Uplands enskilda bank aktiebolag.. 4, 10, 16. Wermlands enskilda bank >. 2, 8, 16. Östergötlands enskilda bank aktiebolag 2, 8, 16.

171 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 OKTOBER 1946 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1946 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

172 2 Oktober 1946.

173 3

174 4 Oktober 1946.

175 5

176 6 Oktober 1946.

177 7

178 8 Oktober ) Därav kronor i preferensaktier.

179 1) Därav kronor i preferensaktier. s ) Därav kronor i preferensaktier. 9

180 10 Oktober ) Därav kronor mot egna obligationer.

181 1) Därav kronor i preferensaktier. 11

182 12 Oktober 1946.

183 13

184 14 Sammandrag av bankaktiebolagens 1) Därav ntländska statspapper cch obligationer kronor och svenska statens skattkammarväxl» r kronor. 2 ) Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse kronor andra ntländska kunder än banker och bankirer. 3 ) Därav remboarskrediter kronor.

185 ställning den 31 oktober ) Av innestående på inlåningsräkningarna äro kronor från andra utländska knnder än banker och bankirer. 2) Därav kronor egna obligationer. 3) Hos annan än Riksbanken.

186 16 Uppgift på bankaktiebolagens in- och

187 17 utlåningsräntor den 31 oktober

188 18 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 7, 13, 17. Diskontobanken, > Gotlands bank, > 6, 12, 17. Göteborgs bank. > 8, 9, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 5, 11, 17. Hjo bank, >. 6, 12, 17. Inteckningsbanken aktiebolag.... 4, 10, 16. Jordbrukarbanken, aktiebolaget... 7, 13, 17. Jämtlands folkbank, >... 5, 11, 17. Luleå folkbank, >... 6, 12, 17. Skandinaviska Banken Aktiebolag.. 3, 9, 16. Sid. Skaraborgs enskilda bank aktiebolag. 4, 10, 16. Skånska banken, aktiebolaget.... 5, 11, 17. Smålands bank, aktiebolaget 2, 8, 16. Sparbankernas Bankaktiebolag.... 7, 13, 17. Stockholms enskilda bank aktiobolag. 3, 9, 16. Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget , 17. Svenska handelsbanken, >. 5, 11, 16. Uplands enskilda bank aktiebolag.. 4, 10, 16. "Wermlands enskilda bank». 2, 8, 16. Östergötlands enskilda bank aktiebolag 2, 8, 16.

189 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 NOVEMBER 1946 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1946 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

190 2 November 1946.

191 3

192 4 November 1946.

193 5

194 6 November 1946.

195 7

196 8 November ) Därav kronor i preferensaktier.

197 1) Därav kronor i preferensaktier.») Därav kronor i preferensaktier. 9

198 10 November ) Därav kronor mot egna obligationer.

199 1) Därav kronor i preferensaktier. 11

200 12 November 1946.

201 13

202 14 Sammandrag av bankaktiebolagens 1) Därav utländska statspapper och obligationer kronor och svenska statens skattkammarväxlar kronor. 2) Av inrikes växlar, lin och utestående krediter i rakning avse kronor andra utländska kunder än banker och bankirer. 3) Därav rembourskrediter kronor.

203 ställning den 30 november ) Av innestående på iniåningsräkningarna äro kronor från andra utländska kunder än banker och bankirer. 2) Därav kronor egna obligationer. 3) Hos annan än Riksbanken.

204 16 Uppgift på bankaktiebolagens in- och

205 17 utlåningsräntor den 30 november

206 18 Register. Sid. Bohnsbanken, aktiobolaget 7, 13, 17. Diskontobanken. > , 17. Gotlands bank, > 6, 12, 17. Göteborgs bank. > 3, 9, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 5, 11, 17. Hjo bank,» 6, 12, 17. Inteckningsbanken aktiebolag.... 4, 10, 16. Jordbrnkarbanken, aktiebolaget... 7, 13, 17. Jämtlands folkbank. >... 5, 11, 17. Luleå folkbank, >... 6, 12, 17. Skandinaviska Banken Aktiebolag.. 3, 9, 16. Sid. Skaraborgs enskilda bank akiiebolag. 4, 10, 16. Skånska banken, aktiebolaget.... 5, 11, 17 Smålands bank, aktiebolaget 2, 8, 16. Sparbankernas Bankaktiebolag.... 7, 13, 17. Stockholms enskilda bank aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag. 3, 9, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Svenska handelsbankeu, >. 5, 11, 16. Uplands enskilda bank aktiebolag.. 4, 10, 16. Wermlands enskilda bank >. 2, 8, 16. Östergötlands enskilda bank aktiebolag 2, 8, 16.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR BAND IV STOCKHOLM 1925 1935 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 364778 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND IV: 1. JORDBRUKSKASSORNA

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1927:31 FINANSDEPARTEMENTET BETÄNKANDE MED FÖRSLAG ANGÅENDE AVVECKLINGEN AV AKTIEBOLAGET

Läs mer

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 ON ''of* National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 202 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 934:26 KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET UTREDNING I FRÅGA OM ANVÄNDANDET AV POSTSPARBANKENS

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR i 940 T IL L RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L S IN G F O R S 1941 STATSRÅDETS TRYCKERI D et ekonomiska livet i Finland år 1940... Industrin... Lantbruket... Arbetsmarknaden...

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1957. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1957. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1979. 1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen. 1911-1950 med

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1949 T ILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L SIN G FO R S 1950 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1949 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L SIN G FO R S

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1955

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1955 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1955 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT * HELSINGFORS 1955 sid. D

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar

Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar SFS nr: 1951:308 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L1 Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1951-06-01 Författningen har upphävts genom: SFS 1987:667 ----------- Upphävd:

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) PROSPEKT Teckning av Preferensaktier serie A Teckningsperiod 21 februari 2013 t.o.m. 19 april 2013 Sista likviddag den 26 april 2013 1 Definitioner Aktiebolagslagen Aktiebolagslag

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 -SOU STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1963:2 Inrikesdepartementet KOMMUNALFÖRBUNDENS LÅNERÄTT KOMMUNALRÄTTSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE

Läs mer

Den svenska kreditmarknaden

Den svenska kreditmarknaden Den svenska kreditmarknaden Svenska Bankföreningen 1999 FÖRORD Svenska Bankföreningen presenterar härmed den tjugonde bearbetade upplagan av Den Svenska Kreditmarknaden. Tyngdpunkten i framställningen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) Innehållsförteckning INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER

Läs mer

I^NVd Natoni RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1967

I^NVd Natoni RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1967 SUOMEN PANKIN K IR JASTO O JLS r H I M I^NVd Natoni 003 5599 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1967 * TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1968 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) PROSPEKT Teckning av Units Teckningsperiod 10 oktober t.o.m. 29 november 2013 Sista likviddag den 6 december 2013 1 Definitioner Aktiebolagslagen Aktiebolagslag (2005:551)

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB November Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2013-01-03 FM5001 M11 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Tillsammans äger vi Landshypotek Bank. Landshypotek ekonomisk förening Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014. Tillsammans äger vi Landshypotek Bank. Landshypotek ekonomisk förening Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank A Innehåll Tillsammans äger vi Landshypotek Bank 1 Några milstolpar genom historien 2 Ordförande har ordet 3 En egen bank för konkurrenskraftig

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Richard Widén 2013-05-20 LiÖ 2013-553 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB Bakgrund Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1959 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H ELSIN GFORS 1960 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1959 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H ELSIN GFORS 1960 INNEHÅLL

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 309

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 309 EMISSIONSBILAGA Lån 309 FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 309 Sverige Garanti Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 102 procent. Återbetalningsdag 2006-05-31 Risk En placering

Läs mer

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m.

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Inkomståret 2013 2013 Information till dig som lämnar kontrolluppgifter om: Ränteinkomster Ränteutgifter Tomträttsavgäld Obligationer Schablonintäkt på investeringssparkonto

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer