Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag af enskilda bankernas qvartals-uppgifter nr/kvartal. 1867: dec : mars. Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas samt Skandinaviska kreditaktiebolagets qvartals-uppgifter nr/kvartal. 1869: sep.-1871: juni Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas, Skandinaviska kreditbolagens samt Aktiebolaget Stockholm handelsbanks qvartals-uppgifter nr/kvartal. 1871: sep.-1872: sep. Sammandrag af de enskilda bankinrättningarnes qvartals-uppgifter. Stockholm : [Kongl. Finansdepartementet], nr/kvartal. 1872: dec.-1874:dec. Sammandrag af de solidariska bankernas samt aktiebankernas och kreditaktiebolagens uppgifter. Stockholm : [Kongl. Finansdepartementet], nr/månad. 1875: jan.-1888: dec. Sammandrag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. Stockholm : [Finansdepartementet], nr/månad. 1889: jan.-1901: juli Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm] : [Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], nr/månad. 1901: aug.-1903: dec. Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm] : [Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], nr/månad. 1904: jan.-1911: dec. I NationellaArkivDatabas (NAD), Finansdepartementets bankbyrå (arkiv) har följande skrivits om bakgrunden till Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter : [År 1868 inrättades] ett särskilt organ för den centrala tillsynen över det svenska affärsbankväsendet. Befattningshavaren erhöll år 1876 titeln bankinspektör. Kontrollorganen blev alltså dels centrala, finansministern och bankinspektören, dels lokala, länsstyrelserna, som för varje bank utövade kontrollen genom ombud; ett för granskning av ställningsöversikterna och övervakande av sedelutgivande affärsbankers del av de för sedelutgivningen m.m. reglerande bestämmelserna och det andra för deltagande i den årliga revisionen. De centrala och lokala organen arbetade dock oberoende av varandra. Denna ordning ändrades först genom 1903 års banklagar, som föreskrev, att de allmänna ombuden skulle lämna alla begärda upplysningar om vederbörande bank. År 1907 överflyttades den centrala banktillsynen från Finansdepartementet till ett nybildat ämbetsverk, Bankinspektionen, med bankinspektören som chef Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter Digitaliserad av Statistiska centralbyrån urn:nbn:se:scb-ens-bank-1902

3 Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter 1902

4 Innehållsförteckning Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 Januari Solidariska enskilda banker. Tillgångar. Januari Solidariska enskilda banker. Skulder. Januari Aktie-banker. Tillgångar. Januari Aktiebanker. Skulder. Januari Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 31 Januari Uppgift på riksbankens, de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas upp- och utlåningsränta den 31 Januari Utelöpande Enskilda Banksedlar den 31 Januari Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 28 Februari Solidariska enskilda banker. Tillgångar. Februari Solidariska enskilda banker. Skulder. Februari Aktie-banker. Tillgångar. Februari Aktiebanker. Skulder. Februari Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 28 Februari Uppgift på riksbankens, de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas upp- och utlåningsränta den 28 Februari Utelöpande Enskilda Banksedlar den 28 Februari Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 29 Mars Solidariska enskilda banker. Tillgångar. Mars Solidariska enskilda banker. Skulder. Mars Aktie-banker. Tillgångar. Mars Aktiebanker. Skulder. Mars Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 29 Mars Uppgift på riksbankens, de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas upp- och utlåningsränta den 29 Mars Utelöpande Enskilda Banksedlar den 29 Mars Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 30 April Solidariska enskilda banker. Tillgångar. April Solidariska enskilda banker. Skulder. April Aktie-banker. Tillgångar. April Aktiebanker. Skulder. April Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 30 April Uppgift på riksbankens, de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas upp- och utlåningsränta den 30 April Utelöpande Enskilda Banksedlar den 30 April

5 Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 Maj Solidariska enskilda banker. Tillgångar. Maj Solidariska enskilda banker. Skulder. Maj Aktie-banker. Tillgångar. Maj Aktiebanker. Skulder. Maj Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 31 Maj Uppgift på riksbankens, de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas upp- och utlåningsränta den 31 Maj Utelöpande Enskilda Banksedlar den 31 Maj Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 30 Juni Solidariska enskilda banker. Tillgångar. Juni Solidariska enskilda banker. Skulder. Juni Aktie-banker. Tillgångar. Juni Aktiebanker. Skulder. Juni Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 30 Juni Uppgift på riksbankens, de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas upp- och utlåningsränta den 30 Juni Utelöpande Enskilda Banksedlar den 30 Juni Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 Juli Solidariska enskilda banker. Tillgångar. Juli Solidariska enskilda banker. Skulder. Juli Aktie-banker. Tillgångar. Juli Aktiebanker. Skulder. Juli Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 31 Juli Uppgift på riksbankens, de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas upp- och utlåningsränta den 31 Juli Utelöpande Enskilda Banksedlar den 31 Juli Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 30 Augusti Solidariska enskilda banker. Tillgångar. Augusti Solidariska enskilda banker. Skulder. Augusti Aktie-banker. Tillgångar. Augusti Aktiebanker. Skulder. Augusti Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 30 Augusti Uppgift på riksbankens, de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas upp- och utlåningsränta den 30 Augusti Utelöpande Enskilda Banksedlar den 30 Augusti

6 Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 30 September Solidariska enskilda banker. Tillgångar. September Solidariska enskilda banker. Skulder. September Aktie-banker. Tillgångar. September Aktiebanker. Skulder. September Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 30 September Uppgift på riksbankens, de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas upp- och utlåningsränta den 30 September Utelöpande Enskilda Banksedlar den 30 September Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 Oktober Solidariska enskilda banker. Tillgångar. Oktober Solidariska enskilda banker. Skulder. Oktober Aktie-banker. Tillgångar. Oktober Aktiebanker. Skulder. Oktober Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 31 Oktober Uppgift på riksbankens, de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas upp- och utlåningsränta den 31 Oktober Utelöpande Enskilda Banksedlar den 31 Oktober Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 29 November Solidariska enskilda banker. Tillgångar. November Solidariska enskilda banker. Skulder. November Aktie-banker. Tillgångar. November Aktiebanker. Skulder. November Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 29 November Uppgift på riksbankens, de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas upp- och utlåningsränta den 29 November Utelöpande Enskilda Banksedlar den 29 November Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 December Solidariska enskilda banker.. Tillgångar. December Solidariska enskilda banker.. Skulder. December Aktie-banker. Tillgångar. December Aktiebanker. Skulder. December Sammandrag af Riksbankens och de Enskilda Bankinrättningarnes ställning den 31 December Uppgift på riksbankens, de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas upp- och utlåningsränta den 31 December Utelöpande Enskilda Banksedlar den 31 December Öfversigt af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas bokslut för år 1902 samt deras ställning efter disposition af vinstmedlen för samma år. Solidariska enskilda banker. Aktiebanker.

7 Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 Januari STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER 1902

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 28 Februari STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER 1902

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 29 Mars STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER 1902

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 30 April STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER 1902

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 Maj STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER 1902

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 30 Juni STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER 1902

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79 Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 Juli STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER 1902

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91 Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingi&a uppgifter för den 30 Augusti STOCKHOLM KUNGIi. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER 1902

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103 Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 30 September STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER 1902

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115 Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 Oktober STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER 1902

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127 Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 29 November STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER 1902

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139 Sammandrag af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för den 31 December STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER 1903

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151 ÖFVERSIGT af de solidariska enskilda bankernas och aktiebankernas bokslut för år 1902 samt deras ställning efter disposition af vinstmedlen för samma år. STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1903

152

153

154

155

156

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Projekt Stark lokal organisation

Projekt Stark lokal organisation Klubb 01 Projekt Stark lokal organisation Syfte Avdelningen ska bilda och upprätthålla klubbar som uppfyller kravet på att vara lokal facklig organisation enligt 16 och i övrigt enligt de riktlinjer som

Läs mer

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder 1(6) Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Månad / Kvartal 2004 FM0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Banker och kreditmarknadsföretag A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

KO:s beräkningsmodell

KO:s beräkningsmodell KO:s beräkningsmodell Innehåll Sid Beräkning av prisfördyring...1 årsförbrukning om 2 000 kwh/år (lägenhet eller villa utan elvärme)...2 5 000 kwh/år (lägenhet eller villa utan elvärme)...3 10 000 kwh/år

Läs mer

Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950

Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950 Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950 Sammanställd av Sigrid Ljunggren 1. 1885:57 Kongl. Maj:ts nådiga förordning, angående kontroll å handel med margarin

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1927:31 FINANSDEPARTEMENTET BETÄNKANDE MED FÖRSLAG ANGÅENDE AVVECKLINGEN AV AKTIEBOLAGET

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av säkerställda obligationer; SFS 2003:1223 Utkom från trycket den 14 januari 2004 utfärdad den 18 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om myndigheters bokföring; SFS 2000:606 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 31 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Det nya skatteförfarandet

Det nya skatteförfarandet BL Info BILAGA 2011-11-28 Det nya skatteförfarandet Innehåll Ny lag om skatteförfarande Begrepp s 2 Taxeringsår och inkomstår försvinner s 2 s 2 Proportionalitetsprincipen s 2 Deklaration och F-skatt Ändrad

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Bolånestatistik januari augusti 2004

Bolånestatistik januari augusti 2004 1 Bolånestatistik januari augusti 2004 Presentation hos Bankföreningen 16 september 2004 2 Bostadsutlåning från bostadsinstitut och banker Utlåning mot säkerhet i bostad, miljarder kronor, augusti 2003

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus; SFS 2006:125 Utkom från trycket den 7 mars 2006 Omtryck utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Stiborramverket del 1

Stiborramverket del 1 1 (7) 2015-03-31 Stiborramverket del 1 Ramverk för Stibor Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter Ekonomi och UF-företagande Övningsuppgifter CASE 1 - Facit Resultat- och likviditetsbudget SolKlart UF SolKlart UF kommer under sitt år som UF-företagare att köpa in och sälja vidare smarta solcellsladdare

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande Välkomna!

Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Hanna & Sara Dagens fokus: Från budget till bokslut - ett UFföretags ekonomiska delar Vilka ekonomiska delar ingår i UF-företagandet? 1. Starta Budgetering (ingår i

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-05-13 statliga stabilitetsåtgärderna Andra rapporten 2011 Avser första kvartalet 2011 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERING Marknadsräntornas utveckling

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Hoist Kredit AB Hoist Kredit AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 014 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

SFS 1998:1405 31 32 33 33 a

SFS 1998:1405 31 32 33 33 a Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; SFS 1998:1405 Utkom från trycket den 4 december 1998 utfärdad den 26 november 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR BAND IV STOCKHOLM 1925 1935 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 364778 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND IV: 1. JORDBRUKSKASSORNA

Läs mer

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Riktlinjer för lekmannarevision UPPGIFT ENLIGT TEXT PÅ JAK:S HEMSIDA Lekmannarevisorerna arbetar på föreningsstämmans uppdrag för att granska

Läs mer