Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: Föregångare: Bildad genom sammanslagning av: Sammandrag af Riksbankens och de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning. [Stockholm : Kungl. Bankinspektionen], Täckningsår: och: Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm : Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], Täckningsår: Efterföljare: Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. Bankinspektionen, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, Uppgifter om bankerna (Statistiska meddelanden. Ser. E ; Bd 14). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) Vid digitaliseringen har innehållsförteckning och titelsida skapats och lagts till. urn:nbn:se:scb-smsre-14

3 STATISTISKA MEDDELANDEN Ser. E. Band XIV. UPPGIFTER OM BANKERNA 1925 AF KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4 INNEHÅLL Uppgifter om bankerna samt uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år 1925 av Kungl. Bank- och fondinspektionen Uppgifter om bankbolagen för år Uppgifter om bankbolagens bokslut för år Solidariska bankbolag Bankaktiebolag Sammandrag Procentberäkning Sammanställning av uppgifter om bankbolagen för åren Bankbolagens antal vid slutet av åren samt antalet likviderande och nya bankbolag under nämnda år Bankkontorens antal samt antalet invånare per bankkontor vid slutet av åren Bankbolagens fonder vid slutet av åren efter disposition av nettovinsten Sammanlagda beloppet av de hos bankbolagen på giroräkning, löpande räkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning innestående medel, antalet dylika räkningar, ävensom medelbeloppet per räkning den 31 december åren Inrikes växlar, liggande i bankbolagens portföljer, ävensom av bankbolagen hos Sveriges riksbank och i utlandet rediskonterade inrikes växlar den 31 december åren Utestående lån den 31 december åren Utestående å kreditiv- och löpande räkningar den 31 december åren Fördelning efter den ställda säkerheten av utestående lån samt beviljad kredit å kreditiv- och löpande räkningar den 31 december åren Bankbolagens inhemska utlåning och inlåning samt extra upplåning den 31 december åren Bokförda värdet av bankbolagens obligationer och aktier den 31 december åren Bankbolagens ställning till utlandet den 31 december åren

5 Bankbolagens omslutning den 31 december åren Bankbolagens sammanlagda nettovinst och dennas förhållande till de egna fonderna åren Disposition av bankbolagens nettovinst och andra disponibla medel åren Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år Fondkommissionärer. 31. Fondbörs 34. Uppgifter om bankerna den 31 januari 1925 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 januari Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 januari Register Uppgifter om bankerna den 28 februari 1925 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 28 februari Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 28 februari Register Uppgifter om bankerna den 31 mars 1925 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder

6 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 mars Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 mars Register Uppgifter om bankerna den 30 april 1925 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 april Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 april Register Uppgifter om bankerna den 30 maj 1925 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 maj Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 maj Register Uppgifter om bankerna den 30 juni 1925 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 juni Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 juni Register.. 22.

7 Uppgifter om bankerna den 31 juli 1925 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 juli Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 juli Register Uppgifter om bankerna den 31 augusti 1925 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 augusti Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 augusti Register Uppgifter om bankerna den 30 september 1925 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 september Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 september Register. 22. Uppgifter om bankerna den 31 oktober 1925 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder

8 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 oktober Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 oktober Register Uppgifter om bankerna den 30 november 1925 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 november Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 november Register Uppgifter om bankerna den 31 december 1925 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 december Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 december Register.. 22.

9 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XIV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA SAMT UPPGIFTER OM FONDKOMMISSIONÄRER OCH FONDBÖRS FÖR ÅR 1925 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1926 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

10

11 Uppgifter om bankbolagen för år Vid ingången av år 1925 voro 32 bankbolag i verksamhet, nämligen 10 solidariska bankbolag och 22 bankaktiebolag. Antal bankbolag den 1 jan Under året hava Värmlands enskilda bank, Östergötlands enskilda bank, Smålands enskilda bank, Stockholms enskilda bank, Norrköpings enskilda bank, Sundsvalls enskilda bank, Enskilda banken i Vänersborg, Skaraborgs enskilda bank, Upplands Enskilda bank, Södermanlands enskilda bank och aktiebolaget Örebro folkbank erhållit förlängd oktroj intill utgången av år Förlängd oktroj. Efter erhållen oktroj har aktiebolaget Göteborgs handelsbank under år 1925 öppnat bankrörelse. Ett bankaktiebolag har under året trätt i likvidation, nämligen aktiebola- Nordiska handelsbanken, vars rörelse övertagits av aktiebolaget Göteborgs handelsbank. Nytt bankbolag. Upphört bankbolag. Av ovanstående framgår att under året både de solidariska bankbolagens Antal bankbolag den och bankaktiebolagens antal förblivit oförändrat. Antalet bankbolag uppgick alltså vid 1925 års slut till 31 dec Enligt till bank- och fondinspektionen inkomna meddelanden utgjorde antalet av bankbolagens samtliga kontor vid 1925 års ingång st. och vid Antal bankkontor. årets utgång st., motsvarande vid jämförelse med landets folkmängd ett kontor på invånare. Antalet avdelnings- och expeditionskontor uppgick den 31 dec till st. Det högsta antalet avdelnings- och expeditionskontor 2'2S st. faller på aktiebolaget Svenska handelsbanken, därefter komma aktiebolaget Göteborgs bank med 109 och Skandinaviska kreditaktiebolaget med 108. Summan av bankbolagens grund- och kommanditfonder har under år 1925 minskats med kr. eller 5-5 procent och utgjorde vid årets utgång fl 20ISS1 Fonder.

12 kr. 13 bankbolag hade grundfond å minst 1 miljon men under 6 miljoner kr. och 19 å minst 6 miljoner kr. Bankernas reservfonder efter disposition av årsvinsten utgjorde vid 1924 års utgång kr. och vid 1925 års slut kr. Minskningen för året utgjorde alltså kr. eller 0-3 procent. Bankbolagens samtliga egna fonder, d. v. s. grund-, kommandit-, reserv- och dispositionsfonder, utgjorde vid slutet av år 1924, sedan årsvinsten disponerats, sammanlagt kr. och vid 1925 års utgång, efter disposition av årets vinst, kr. Minskningen belöpte sig alltså till kr. eller 3-6 procent. Med hänsyn till sammanlagda beloppet av de egna fonderna fördelade sig bankerna vid 1925 års utgång på följande sätt: minst 1 milj. kr. men under 6 milj. kr 13 st.» 6»»»»18»» 6»» 18»»»»30» > 4»» 30 > > 9» Inlåning. Sammanlagda beloppet av de hos bankbolagen på giroräkning, löpande räkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning innestående medel, antalet dylika räkningar ävensom medelbeloppet per räkning, allt vid början och slutet av år 1925, utvisas av följande tabell: Inlåningen i förhållande till fonderna. Bankernas inlåning å nämnda räkningar den 31 dec i förhållande till deras egna fonder framgår av följande tablå:

13 3 Sammanlagda beloppet av inrikes växlar i bankbolagens portföljer, de rediskonterade växlarna således oberäknade, utgjorde den 31 dee kr. och den 31 dee kr. samt kade sålunda under året minskats med 0-9 procent. Beloppet rediskonterade inrikes växlar minskades under samma tid från kr. till (51 kr. eller med 23' 6 procent. Inrikes växlar.

14 Utestående lån. 4 Beloppet av utestående lån utgjorde den 31 dec kr. samt minskades under 1925 med kr. eller 1-4 procent till kr. Antalet lån utgjorde den 31 dec st. ock den 31 dec st. samt hade alltså ökats med 5102 st. Medelbeloppet per lån, som den 31 dec utgjorde kr., hade vid utgången av år 1925 minskats till kr. Utestående å Ä kassa-, rese- och byggnadskreditivräkning samt löpande räkning utestodo kassa-, reseoeh bygg- hos bankbolagen vid 1924 års utgång kr. å räkningar nadskredi- tivräkning och vid 1925 års slut kr. å räkningar. Det utestående samt löpande räkning. 511 st. Medelbeloppet per räkning utgjorde den 31 dec kr. beloppet hade alltså minskats med kr. och antalet räkningar med och vid 1925 års utgång kr. Fördelning efter säkerheterna av lån, kreditiv- och löpande räkning. Utestående lån samt beviljad kredit å kreditiv och löpande räkning uppgingo den 31 december 1925 för samtliga bankbolagen till kr. mot kr. den 31 dec och fördelade sig med avseende på den ställda säkerheten sålunda: Fordringar hos och skulder till inhemska banker. Bankbolagens fordringar hos varandra, hos vissa med banker jämställda inrättningar samt hos riksbanken (med undantag dock av bankbolagens tillgodohavande på giroräkning hos riksbanken, vilket räknas såsom kassatillgång) uppgingo vid 1924 års utgång till sammanlagt kr., medan skulderna belöpte sig till kr. och således med kr. översköto fordringarna. Vid slutet av år 1925 utgjorde dessa fordringar kr. och skulderna kr., vadan skulderna då överstego fordringarna med kr. Den överskjutande skulden har alltså under året ökats med kr. eller 7-9 procent. Förhållandet mellan Förhållandet mellan bankbolagens inhemska utlåning (inrikes växlar, utestående lån, utestående å kassa-, rese- och byggnadskreditivräkning samt den inhemska ut- och löpande räkning) och deras inlåning (innestående å giroräkning, löpande räkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning ävensom saldo inlåningen. av fordringar hos och skulder till inhemska banker) utvisas av följande sammanställning, som jämväl upptager bankernas extra upplåning (lån hos andra än banker och sparbanker, dock icke Stockholms inteckningsgarantiaktiebolags obligationslån).

15 5 I beloppet för extra upplåning ingår för år 1024 två bankers upplåning mot s. k. förlagsbevis med kr. och för år 1925 fyra bankers upplåning mot dylika bevis med kr. Beloppet av bankbolagens utelöpande postremissväxlar uppgick ultimo dec till kr. och ultimo dec till kr. Postremissväxlar. Bokförda värdet av bankbolagens obligationer utgjorde vid slutet av år kr. och vid 1925 års utgång kr. samt av aktier resp och kr. Obligationer och aktier. Bankbolagens ställning till utlandet vid början och slutet av år 1925 utvisas av följande sammanställning. till Ställning utlandet. Bankbolagens omslutning, som vid ingången av år 1925 uppgick till Omslutning kr., utgjorde vid årets utgång kr. och hade alltså minskats med kr. eller 2"9 procent. Av bankbolagen i bokslut verkställda avskrivningar eller eljest upptagna förluster, vilka för år 1924 belöpte sig till kr., xitgjorde för år kr. Aktiebolaget Nordiska handelsbanken beräknades vid sin uppgång i aktiebolaget Göteborgs handelsbank hava lidit förluster till ett belopp av kr. Bankbolagens sammanlagda nettovinst för år 1925 uppgick till kr. mot kr. för år 1924, iitvisande sålunda en minskning med kr. Avskrivningar. Nettovinst. I förhållande till bankbolagens egna fonder utgjorde nettovinsten år 1924 Nettovinsten 5-8 procent och år procent. i förhållande Ml fonderna.

16 6 Disponerade Bankbolagen hava, förutom nettovinsten, utdelat eller reserverat av i övrigt medel. disponibla medel för år kr. och för år kr. Summa disponerade medel utgjorde alltså för år kr. och för år kr. Huru medlen disponerats år 1925 utvisar följande tablå: Räntesatser. De större bankernas in- och utlåningsräntor utgjorde ultimo varje månad: De mindre bankernas såväl in- som utlåningsräntor 1/2 procent högre. höllos i allmänhet

17 UPPGIFTER OM BANKBOLAGENS BOKSLUT FÖR ÅR 1925

18 8 Solidariska

19 bankbolag. 9

20 10 Solidariska bankbolag.

21 Bankaktiebolag. 11

22 12 Bank- 1 ) Den fiirlast, som banken enligt bokslutet för år 1925 lidit, har med kronor drabbat bankens grundfond, vilken emellertid genom tillskott enligt 92 banklagen återställts till sitt beböriga belopp.

23 aktiebolag. 13 1) Banken har den 19 oktober 1925 övertagits av aktiebolaget Göteborgs handelsbank. 2) Banken började sin rörelse den 19 oktober 1925 med ett kapital av kr.

24 14 Bank-

25 aktiebolag. 15

26 16 Bankaktiebolag.

27 Sammandrag. 17

28 18 Procentberäkning. 1) Se sid. 13 not 1. 2 ) Se sid. 13 not 2.

29 SAMMANSTÄLLNING AV UPPGIFTER OM BANKBOLAGEN FÖR ÅREN

30 20 Bankbolagens antal vid slutet av åren samt antalet likviderande och nya bankbolag under nämnda år. Bankkontorens antal samt antalet invånare per bankkontor vid slutet av åren

31 21 Bankbolagens fonder vid slutet av åren efter disposition av nettovinsten. 1) Solidariska bankbolag. 2) Bankaktiebolag 3) Samtliga bankbolag.

32 Sammanlagda beloppet av de hos bankbolagen på giroräkning, löpande räkning, sparkassoräkning samt depositions- och kapitalräkning innestående medel, antalet dylika räkningar, ävensom medelbeloppet per räkning den 31 december åren Under 5-årsperioden:

33 23 Inrikes växlar, liggande i bankbolagens portföljer, ävensom av bankbolagen hos Sveriges riksbank och i utlandet rediskonterade inrikes växlar den 31 december åren Under 5-ärsperioden hava inneliggande växlar minskats med 56'2 procent, rediskonterade växlar minskats med ij8'3 procent och sammanlagda beloppet av hos bankbolagen diskonterade inrikes växlar minskats med 52-8 procent. Utestående lån den 31 december åren Beloppet av utestående lån har under 5-årsperioden minskats med 0'2 procent. Antalet län har under samma tid ökats med st.

34 24 Utestående å kreditiv- och löpande räkningar den 31 december åren Fördelning efter den ställda säkerheten av utestående lån samt beviljad kredit å kreditiv- och löpande räkningar den 31 december åren

35 25 Bankbolagens inhemska utlåning (inrikes växlar, utestående lån, utestående å kassa-, rese- och byggnadskreditivräkning samt löpande räkning) och inlåning (innestående å giroräkning, löpande räkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning ävensom saldo av fordringar hos och skulder till inhemska banker) samt extra upplåning (lån hos andra än banker, dock icke Stockholms inteckningsgarantiaktiebolags obligationslån) den 31 december åren Utlåningen har nnder 5-årspcrioden minskats med kr. eller 32'3 procent och inlåningen med kr. eller 34'1 procent. Den extra npplåningen har ökats med kr. eller 3 565'4 procent. Bokförda värdet av bankbolagens obligationer och aktier den 31 december åren

36 26 Bankbolagens ställning till utlandet den 31 december åren Under 5-årsperioden hava tillgodohavandena minskats med kr. eller 443 procent och skulderna minskats med kr. eller 15'5 procent. Bankbolagens omslutning den 31 december åren Under 5-årsperioden har omslutningen minskats med kr. eller 29-1 procent.

37 27 Bankbolagens sammanlagda nettovinst och dennas förhållande till de egna fonderna åren Disposition av bankbolagens nettovinst och andra disponibla medel åren ') Fonderna hava upptagits med inberäkning av under de löpande åren verkställda, men per 1 januari vartdera året beräknade kapitalökningar.

38

39 UPPGIFTER OM FONDKOMMISSIO- NÄRER OCH FONDBÖRS

40

41 31 Uppgifter om fondkoinmissionärer och fondbörs för år Fondkoinmissionärer. Antal fondkommissionärer den 1 jan av 55 fond Vid ingången av år 1925 utövades fondkommissionsrörelse koinmissionärer. Under året hava tre fondkommissionärer uppkört med sin rörelse nämligen: Fondkoinmissionärer, Aktiebolaget Nordiska handelsbanken, Allmänna kreditaktiebolaget i Stockholm och Bankirfirman Paulsen & C:o. under som upphört året. Under året hava Aktiebolaget Göteborgs handelsbank och Bankirfirman Fondkommissionärer, Green & C:o erhållit tillstånd att driva fondkommissionsrörelse. som börjat under året. Vid årsslutet var antalet fondkommissionärer 54, därav 24 bankbolag, 14 Antal fondkommissionärer den 31 aktiebolag samt 16 enskilda personer och firmor. Följande förteckning upptager fondkommissionärernas namn, därvid (m) betecknar medlem å Stockholms fondbörs, samt de 23 orter, varest rörelsen bedrevs vid huvud- eller dec avdelningskontor : Bankbolag: Aktiebolaget Borås bank Borås. Enskilda banken i Vänersborg Vänersborg, Karlstad. Aktiebolaget Gotlands bank (m) Stockholm.» Göteborgs bank (m) Göteborg, Stockholm, Falun.» Göteborgs folkbank Göteborg.» Göteborgs handelsbank (in) Göteborg, Stockholm.» Jordbrukarbanken (m) Stockholm:» Jämtlands folkbank Östersund.» Kreditbanken (m) Stockholm.» Mälarebanken (m) Stockholm. Norrköpings enskilda bank (ni) Norrköping, Stockholm. Skandinaviska kreditaktiebolaget (m) Göteborg, Stockholm, Malmö, Gävle, Hälsingborg, Norrköping, Örebro.

42 32 Skaraborgs enskilda bank (m) Skövde, Stockholm. Smålands enskilda bank Jönköping, Malmö. Stockholms enskilda bank (m) Stockholm. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag (m)... Stockholm. Sundsvalls enskilda bank (m) Sundsvall, Härnösand, Stockholm. Aktiebolaget Sundsvalls kreditbank Sundsvall.» Svenska handelsbanken (m) Stockholm, Borås, Falun, Gävle, Göteborg, Hälsingborg, Härnösand, Kalmar, Malmö, Sundsvall, Uppsala, Västerås, Örebro, Östersund.» Sydsvenska banken Malmö, Kristianstad, Stockholm. Södermanlands enskilda bank (m) Nyköping, Eskilstuna, Stockholm. Upplands enskilda bank (m) Uppsala, Stockholm, Sundsvall, Östersund. Värmlands enskilda bank Karlstad, Göteborg. Östergötlands enskilda bank (m) Linköping, Stockholm. Övriga fondkommissionärer: Stadsmäklare Ivar Ahlmark Göteborg. Aktiebolaget Bankirfirman Alfred Berg (m)... Stockholm. Einar Berg (m) Stockholm. Aktiebolaget Bergenström & C:o (m) Stockholm.» Bernhardt & C:o (m) Stockholm.» M. Billing (m) Stockholm. Stadsmäklare John Blixén (m) Stockholm. > Sven Bökman Gröteborg. Aktiebolaget Fondkommission (m) Stockholm. J. Fristedt aktiebolag (m) Norrköping, Stockholm. Bankirfirman Green & C:o (m) Stockholm.» Richard Hägglöf (m) Stockholm. Fondaktiebolaget Willgodt Kullgren Göteborg. Aktiebolaget G. A. Kyhlberger (m) Stockholm. Bankirfirman Lagerström & C:o (m) Stockholm.» C. Bert. Lilja & C.-o (m) Stockholm. Aktiebolaget G. Th. Liining (m) Stockholm. Stadsmäklare Gustaf Nordin Norrköping. Kreditaktiebolaget Scania (m) Stockholm. Aktiebolaget H. Schultz (m) Stockholm.» Georg Strandberg (m) Stockholm.» Thure Strömbeck Göteborg.

43 Herman R. Svensson (m) Stockholm. Mäklarefirman Thenberg & Kinde Göteborg. Stadsmäklare C. J. E. Thorngren Gävle. Wigelins & Filrstenberg aktiebolag (m) Stockholm, Göteborg. Bankirfirman "Wittenström & C:o (m) Stockholm.» A. H. Zethraens (ra) Stockholm. Fondkommissionärsfirman Ehrenfrid Ahgren (m). Stockholm. Bankirfirman E. Öhman j:or (m) Stockholm. Av dessa fondkommissiortärer hava Stadsmäklare Ivar Ahlmark och Stadsmäklare Sven Bökman i Göteborg, Stadsmäklare Gustaf Nordin i Norrköping, Stadsmäklare C. J. E. Thorngren i Gävle samt Einar Berg och Herman B. Svensson i Stockholm avgivit sådan försäkran, som omnämnes i 7 av lagen om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet. Förutnämnda 54 fondkommissionärer utövade sin verksamhet vid 93 kontor, vilka med hänsyn till olika slag av fondkommissionärer fördela sig sålunda: bankbolag 61, aktiebolag 16 samt enskilda personer och firmor 16 kontor. Efter olika orter fördela sig ifrågavarande kontor på följande sätt: Stockholm 40, Göteborg 12, Malmö, Norrköping och Sundsvall vardera 4, Gävle och Östersund vardera 3, Borås, Falun, Hälsingborg, Härnösand, Karlstad, Uppsala och Örebro vardera 2 samt Eskilstuna, Jönköping, Kalmar, Kristianstad, Linköping, Nyköping, Skövde, Vänersborg och Västerås vardera ett kontor. 33 Försäkran enligt i; 7 i lagen om fondkommishons- rörelse och fondbörsverksamhet. Antal fond kommissionskontor. Bortsett från det kapital, som bankerna genom sina fond- och obligationsavdelningar engagerat i fondkommissionsrörelsen, uppgick vid 1925 års utgång missionärers Fonäkom- kapital. sammanlagda beloppet av kapital, som fondkommissionärer anmält sig för rörelsen disponera, till kr., nämligen i fråga om aktiebolag till kr. samt beträffande enskilda personer och firmor till kr. Enligt till bank- och fondinspektionen inlämnade uppgifter utgör sammanlagda beloppet av köpeskillingarna å av samtliga fondkommissionärer under år 1925 utfärdade slutnotor kr. Därav belöpa kr. å slutnotor utfärdade av bankbolag och kr. å slutnotor, som utfärdats av övriga fondkommissionärer. Omsättningsvärdet kan beräknas till hälften av nyssnämnda belopp. Omsättning. Fondstämpelavgift har under året utgjorts för av bankbolag utfärdade slutnotor med kr. och för av övriga fondkommissionärer utfärdade slutnotor med kr. eller sålunda med sammanlagt kr. Bankbolagen hava för år 1925 å sin fondkommissionsrörelse redovisat en courtageinkomst av kr. och övriga fondkommissionärer en dylik inkomst å kr. eller sålunda tillhopa kr. Fondstämpelavgift. Courtageinkomst.

44 Med el I'alssiffror. 34 Medeltalssiffrorna för år 1925 per fondkominissionskontor å omsättning, stämpelavgift och courtage, frånsett kontor inrättade av sådana fondkommissionärer, som under året upphört med eller börjat sin verksamhet, ställa sig något olika för bankbolag och övriga fondkommissionärer, såsom framgår av följande uppställning: Bankbolag. Övriga fondkommissionärer. Omsättning kr kr. Stämpelavgift > > Courtage > > En jämförelse mellan medeltalssiffrorna för å ena sidan omsättning samt å andra sidan stämpelavgift och courtage utvisar, att bankbolagen mer än övriga fondkommissionärer sysslat med de mindre stämpelkrävande och courtagegivande obligationsaffärerna. Fondbörs. Antalet börsmedlemmar 38 och antalet outsiders 1. Vid utgången av samma år var antalet fond Vid ingången av år 1925 var antalet medlemmar å Stockholms fondbörs och outsiders. börsmedlemmar 39, varemot ingen fondkommissionär deltog i fondbörsens förhandlingar såsom outsider. Å fondbörsen inregistrerat kapital. Ä fondbörsen voro vid utgången av år 1925 inregistrerade aktier och lotter i 104 bolag och till ett sammanlagt nominellt belopp av kr., därav i 57 industribolag kr., i 17 trafik- och rederibolag kr., i 15 bankbolag kr. och i 15 försäkringsbolag kr. Omsättning å fondbörsen. Under året omsattes å fondbörsen värdepapper till ett sammanlagt belopp av kr. mot kr. under år 1924.

45 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XIV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JANUARI 1925 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1925 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

46 2 Januari Solidariska

47 bankbolag. 3

48 4 Januari Solidariska bankbolag.

49 Januari Solidariska bankbolag. 5 1) Här redovisas lån mot e. k. förlagsbcvia kronor. 2 ) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.») Tillskott enligt 20» banklagen: kronor.

50 6 Januari Solidariska

51 bankbolag. 7

52 8 Januari Bank-

53 aktiebolag. 9

54 10 Januari B a n k-

55 aktiebolag. 11

56 12 Januari Bankaktiebolag.

57 Januari Bankaktiebolag. 13 1) Egna obligationer. 2 ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbcvis kronor.

58 14 Januari Bank-

59 aktiebolag. 15

60 16 Januari Bank-

61 aktiebolag. 17 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

62 18 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

63 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 januari

64 20 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor utländska statspapper. 2 ) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

65 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2 ) Därav kronor till statserket anvisade medel att utbetalas under år ) Därav hos riksbanken kronor. v bolagens ställning den 31 januari

66 22 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 12, 17, 19. Borås bank, > 11, 17, 19. Dalslands bank, > 11, 16, 19. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 18. Gotlands bank, aktiebolaget , 16, 19. Göteborgs bank,» , Göteborgs folkbank, >.... 9, 14, 18. Hjo bank,» , 15, 19. Jordbrukarbanken, > , 16, 19. Jämtlands folkbank >.... 9, 14, 19. Kreditbauken, > , 17, 19. Luleå folkbank, > , 19. Mälarebanken, > , 15, 19. Norden, bankaktiebolaget 12, 17, 19. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 15, 19. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 18. Norrköpings folkbank, aktiebolaget.. 9, 14, 19. Sid. Riksbanken 18, 20, 21 Skandinaviska kreditaktiebolaget. 8, 13, 18. Skaraborgs enskilda bank 3. 7, 18. Skånska bunken, aktiebolaget... 12, 17, 19. Smålands enskilda bank 2, 5, 18. Stockholms enskilda bank 3, 6, 18. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 13, 18. Sundsvalls enskilda bank 3, G, 18. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 16, 19. Svenska handelsbanken,». 8, 13, 18. Sydsvenska banken, >. 9, 14, 19. Södermanlands enskilda bank.... 4, 7, 18. Upplands enskilda bank 4, 7, 18. Värmlands enskilda bank 2, 5, 18. Örebro folkbank, aktiebolaget , 15, 19. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 18.

67 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XIV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 28 FEBRUARI 1925 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1925 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

68 2 Februari Solidariska

69 bankbolag. 3

70 4 Februari Solidariska bankbolag.

71 Februari Solidariska bankbolag. 5 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 3) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

72 6 Februari Solidariska

73 bankbolag. 7

74 8 Februari B a n k-

75 aktiebolag. 9

76 10 Februari Bank-

77 aktiebolag. 11

78 12 Februari Bankaktiebolag.

79 Februari Bankaktiebolag. 13 1) Egna obligationer. 2) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

80 14 Februari B a n k-

81 aktiebolag. 15

82 16 Februari Bank-

83 aktiebolag. 17 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

84 18 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

85 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 28 februari

86 20 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor utländska statspapper. 2 ) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker ntan allenast allmänheten.

87 bolagens ställning den 28 februari ) Här redovisas lån mot 8. k. förlagsbevis kronor. 2 ) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas under år ) Därav hos riksbanken krönor.

88 22 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 12, 17, 19. Borås bank,» 11, 17, 19. Dalslands bank, > 11, 16, 19. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 18. Gotlands bank, aktiebolaget , 16, 19. Göteborgs bank, > , 15, 19. Göteborgs folkbank, >.... 9, 14, 18. Hjo bank,» , 15, 19. Jordbrukarbanken, > , 16, 19. Jämtlands folkbank, >.... 9, 14, 19. Kreditbanken,» , 17, 19. Luleå folkbank, >.... 9, 15, 19. Mälarebanken, > , 15, 19. Norden, bankaktiebolaget 12, 17, 19. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 15, 19. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 18. Norrköpings folkbank, aktiebolaget.. 9, 14, 19. Sid. Riksbanken 18, 20, 21 Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 8, 13, 18. Skaraborgs enskilda bank 3. 7, 18. Skånska banken, aktiebolaget... 12, 17, 19. Smålands enskilda bank 2, 5, 18. Stockholms enskilda bank 3, 6, 18. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 13, 18. Sundsvalls enskilda bank 3, 6, 18. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 16, 19. Svenska handelsbanken, >. 8, 13, 18. Sydsvenska banken, > 9, 14, 19. Södermanlands enskilda bank.... 4, 7, 18. Upplands enskilda bank 4, 7, 18. Värmlands enskilda bank 2, 5, 18. Örebro folkbank, aktiebolaget , 15, 19. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 18

89 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XIV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MARS 1925 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1925 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

90 2 Mars Solidariska

91 bankbolag. 3

92 4 Mars Solidariska bankbolag.

93 Mars Solidariska bankbolag. 5 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2 ) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 2) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

94 6 Mars Solidariska

95 bankbolag. 7

96 8 Mars Bank-

97 aktiebolag. 9

98 10 Mars Bank-

99 aktiebolag. 11

100 12 Mars Bankaktiebolag.

101 Mars Bankaktiebolag. 13 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2 ) Egna obligationer. 3 ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

102 14 Mars Bank-

103 aktiebolag. 15

104 16 Mars B a n k-

105 aktiebolag. 17 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

106 18 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

107 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 mars

108 20 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor utländska statspapper. 2 ) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

109 bolagens ställning den 31 mars l ) Här redovisas lån mot a. k. förlagsbevis kronor. 2 ) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas under år ) Därav hos riksbanken kronor.

110 22 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 12, 17, 19. Borås bank, > 11, 17, 19. Dalslands bank, > 11, 16, 19. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 18. Gotlands bank, aktiebolaget , 16, 19. Göteborgs bank, > , 15, 19. Göteborgs folkbank, >.... 9, 14, 18. Hjo bank, , 15, 19. Jordbrukarbanken, > , 16, 19. Jämtlands folkbank, >.... 9, 14, 19. Kreditbanken,» , 17, 19. Luleå folkbank,» , 19. Mälarebanken, > , 15, 19. Norden, bankaktiebolaget 12, 17, 19. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 15, 19. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 18. Norrköpings folkbank, aktiebolaget.. 9, 14, 19. Sid. Riksbanken 18, 20, 21. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 8, 13, 18. Skaraborgs enskilda bank 3. 7, 18. Skånska banken, aktiebolaget , 17, 19. Smålands enskilda bank 2, 5, 1. Stockholms enskilda bank 3, 6, 18. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 13, 18. Sundsvalls enskilda bank 3, 6, 18. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 16, 19. Svenska handelsbanken, >. 8, 13, 18. Sydsvenska banken, >. 9, 14, 19. Södermanlands enskilda bank.... 4, 7, 18. Upplands enskilda bank 4, 7, 18. Värmlands enskilda bank 2, 5, 18. Örebro folkbank, aktiebolaget , 15, 19. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 18.

111 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XIV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 APRIL 1925 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1925 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

112 2 April Solidariska

113 bankbolag. 3

114 4 April Solidariska bankbolag.

115 April Solidariska bankbolag. 5 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2 ) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 3) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

116 6 April Solidariska

117 bankbolag. 7

118 8 April Bank-

119 aktiebolag. 9

120 10 April Bank-

121 aktiebolag. 11

122 12 April Bankaktiebolag.

123 April Bankaktiebolag. 13 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2 ) Egna obligationer. 3 ) Här redovisas lan mot s. k. förlagsbevis kronor.

124 14 April Bank-

125 aktiebolag. 15

126 16 April Bank-

127 aktiebolag ) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

128 18 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

129 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 april

130 20 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor utländska statspapper. 2) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

131 bolagens ställning den 30 april ) Här redovisas län mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav hos riksbanken kronor.

132 22 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 12, 17, 19. Borås bank, > 11, 17, 19. Dalslands bank,» 11, 16, 19. Enskilda banken i Vänersborg... 3, 7, 18. Gotlands bank, aktiebolaget... 11, 16, 19. Göteborgs bank, >... 10, 15, 19. Göteborgs folkbank, >... 9, 14, 18. Hjo bank,»... 10, 15, 19. Jordbrnkarbanken, >... 11, 16, 19. Jämtlands folkbank, >... 9, 14, 19. Kreditbanken,»... 11, 17, 19. Luleå folkbank, >... 9, 15, 19. Mälarebanken, >... 10, 15, 19. Norden, bankaktiebolaget 12, 17, 19. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 15, 19. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 18. Norrköpings folkbank, aktiebolaget.. 9, 14, 19. Sid. Riksbanken 18, 20, 21. Skandinaviska kieditaktiebolaget.. 8, 13, 18. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 18. Skånska banken, aktiebolaget... 12, 17, 19. Smålands enskilda bank 2, 5, 18. Stockholms enskilda bank 3, 6, 18. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 18, 18. Sundsvalls enskilda bank 3, 6, 18. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 16, 19. Svenska handelsbanken, >. 8, 13, 18. Sydsvenska banken, > 9, 14, 19. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 18. Upplands enskilda bank 4, 7, 18. Värmlands enskilda bank 2, 5, 18. Örebro folkbank, aktiebolaget... 10, 15, 19. Östergötlands enskilda bank... S, 5, 18.

133 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XIV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 MAJ 1925 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1925 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

134 2 Maj Solidariska

135 bankbolag. 3

136 4 Maj Solidariska bankbolag.

137 Maj Solidariska bankbolag. 5 1) Har redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 3) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

138 6 Maj Solidariska

139 bankbolag. 7

140 8 Maj Bank-

141 aktiebolag. 9

142 10 Maj Bank-

143 aktiebolag. 11

144 12 Maj Bankaktiebolag.

145 Maj Bankaktiebolag. 13 1) Här redovisas län mot s. k. förlagsbcvis kronor. 2 ) Egna obligationer. 3) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

146 14 Maj Bank-

147 aktiebolag. 15

148 16 Maj Bank-

149 aktiebolag. 17 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

150 18 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

151 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 maj

152 20 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor utländska statspapper. 2) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

153 bolagens ställning den 30 maj ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevia kronor. 2 ) Därav hos riksbanken kronor.

154 22 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 12, 17, 19. Borås bank, > 11, 17, 19. Dalslands bank, > 11, 16, 19. Enskilda banken i Vänersborg... 3, 7, 18. Gotlands bank, aktiebolaget... 11, 16, 19. Göteborgs bank, >... 10, 15, 19. Göteborgs folkbank, >... 9, 14, 18. Hjo bank,»... 10, 15, 19. Jordbrukarbanken, >... 11, 16, 19. Jämtlands folkbank, >... 9, 14, 19. Kreditbanken, >... 11, 17, 19. Luleå folkbank, >... 9, 15, 19. Mälarebanken, >... 10, 15, 19. Norden, bankaktiebolaget 12, 17, 19. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 15, 19. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 18. Norrköpings folkbank, aktiebolaget.. 9, 14, 19. Sid. Riksbanken 18, 20, 21 Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 8, 13, l8 Skaraborgs enskilda bank 3. 7, 18 Skånska banken, aktiebolaget , 17, l9. Smålands enskilda bank 2, 5, 18 Stockholms enskilda bank 3, 6, 18 Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 13, l8 Sundsvalls enskilda bank 3, 6, 18. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 16, 19. Svenska handelsbanken, >. 8, 13, 18. Sydsvenska banken, >. 9, 14, 19. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 18. Upplands enskilda bank 4, 7, 18. Värmlands enskilda bank 2, 5, 18 Örebro folkbank, aktiebolaget... 10, 15, l9 Östergötlands enskilda bank 2, 5, 18

155 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XIV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 JUNI 1925 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1925 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

156 2 Juni Solidariska

157 bankbolag. 3

158 4 Juni Solidariska bankbolag.

159 Juni Solidariska bankbolag. 5 1)Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2 ) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 3 ) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

160 6 Juni Solidariska

161 bankbolag. 7

162 8 Juni Bank-

163 aktiebolag. 9

164 10 Juni Bank-

165 aktiebolag. 11

166 12 Juni Bankaktiebolag.

167 Juni Bankaktiebolag ) Här redovisas län mot s. k. förlagsbcvis kronor. 2) Egna obligationer. 3 ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

168 14 Juni Bank-

169 aktiebolag. 15

170 16 Juni Bank-

171 aktiebolag ) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

172 18 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

173 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 juni

174 20 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor utländska statspapper. 2 ) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

175 bolagens ställning den 30 juni ) Här redovisas lån mot s. k. färlagsbevis kronor. 2 ) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas under åren 1925 och ) Därav hos riksbanken kronor.

176 22 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 12, 17, 19. Borås bank, > 11, 17, 19. Balslands bank,. 11, 16, 19. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 18. Gotlands bank, aktiebolaget , 16, 19. Göteborgs bank, > , 15, 19. Göteborgs folkbank,».... 9, 14, 18. Hjo bank,» , 15, 19. Jordbrukarbanken, > , 16, 19. Jämtlands folkbank, >.... 9, 14, 19. Kreditbanken,» , 17, 19. Luleå folkbank, >.... 9, 15, 19. Hälarebanken, > , 15, 19. Norden, bankaktiebolaget 12, 17, 19. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 15, 19. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 18. Norrköpings folkbank, aktiebolaget.. 9, 14, 19. Sid. Riksbanken 18, 20, 21. Skandinaviska kreditaktiebolagct.. 8, 13, 18 Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 18 Skånska banken, aktiebolaget , 17, l9. Smålands enskilda bank 2, 5, 18 Stockholms enskilda bank 3, 6, 18 Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 13, 18 Sundsvalls enskilda bank 3, 6, 18 Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 16, 19. Svenska handelsbanken, >. 8, 13, 18 Sydsvenska banken, > 9, 14, 19. Södermanlands enskilda bank.... 4, 7, 18 Upplands enskilda bank 4, 7, 18 Värmlands enskilda bank 2, 5, 18 Örebro folkbank, aktiebolaget , 15, 19 Östergötlands enskilda bank 2, 5, 18

177 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XIV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JULI 1925 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1925 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

178 2 Juli Solidariska

179 bankbolag. 3

180 4 Juli Solidariska bankbolag.

181 Juli Solidariska bankbolag. 5 1) Här redovisas lån mot 8. k. färlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 2) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

182 6 Juli Solidariska

183 bankbolag. 7

184 8 Juli Bank-

185 aktiebolag. 9

186 10 Juli Bank-

187 aktiebolag. 11

188 12 Juli Bankaktiebolag.

189 Juli Bankaktiebolag. 13 1) Här redovisas lin mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Egna obligationer. 3) Här redovisas lån mot a. k. förlagsbevis kronor.

190 14 Juli Bank-

191 aktiebolag. 15

192 16 Juli Bank-

193 aktiebolag. 17 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor

194 18 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

195 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 juli

196 20 Sammandrag av riksbankens och bank- 1 ) Därav kronor utländska statspapper. 2) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

197 bolagens ställning den 31 juli ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas under åren 1925 och ) Därav hos riksbanken kronor

198 22 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 12, 17, 19. Borås bank, > 11, 17, 19. Balslands bank, > 11, 16, 19. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 18. Gotlands bank, aktiebolaget , 16, 19. Göteborgs bank, > , 15, 19. Göteborgs folkbank, >.... 9, 14, 18. Hjo bank,» , 15, 19. Jordbrukarbanken, > , 16, 19. Jämtlands folkbank, >.... 9, 14, 19. Kreditbanken, > , 17, 19. Luleå folkbank, >.... 9, 15, 19. Mälarebanken, > , 15, 19. Norden, bankaktiebolaget 12, 17, 19. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 15, 19. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 18. Norrköpings folkbank, aktiebolaget.. 9, 14, 19. Sid. Riksbanken 18, 20, 21. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 8, 13, 18. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 18. Skånska banken, aktiebolaget , 17, 19. Smålands enskilda bank 2, 5, 18. Stockholms enskilda bank 3, 6, 18. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 13, 18. Sundsvalls enskilda bank 3, 6, 18. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 16, 19. Svenska handelsbanken, >. 8, 13, 18. Sydsvenska banken, >. 9, 14, 19 Södermanlands enskilda bank.... 4, 7, 18. Upplands enskilda bank 4, 7, 18. Värmlands enskilda bank 2, 5, 18. Örebro folkbank, aktiebolaget , 15, 19. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 18.

199 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XIV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 AUGUSTI 1925 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1925 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

200 2 Augusti Solidariska

201 bankbolag. 3

202 4 Augusti Solidariska bankbolag.

203 Augusti Solidariska bankbolag. 5 1 ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2 ) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 3) Tillskott enligt 209 banklagen: 11340,000 kronor.

204 6 Augusti Solidariska

205 bankbolag. 7

206 8 Augusti Bank-

207 aktiebolag. 9

208 10 Augusti Bank-

209 aktiebolag. 11

210 12 Augusti Bankaktiebolag.

211 Augusti Bankaktiebolag ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2 ) Egna obligationer. 3 ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

212 14 Augusti Bank-

213 aktiebolag. 15

214 16 Augusti Bank-

215 aktiebolag. 17 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

216 18 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

217 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 augusti

218 20 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor utländska statspapper. 2 ) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

219 bolagens ställning den 31 augusti ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2 ) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas under åren 1925 och ) Därav hos riksbanken kronor.

220 22 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 12, 17, 19. Borås bänt, > 11, 17, 19. Dalslands bank, > 11, 16, 19. Enskilda banken i Vänersborg... 3, 7, 18. Gotlands bank, aktiebolaget... 11, 16, 19. Göteborgs bank, >... 10, 15, 19. Göteborgs folkbank, >... 9, 14, 18. Hjo bank,»... 10, 15, 19. Jordbrukarbanken, >... 11, 16, 19. Jämtlands folkbank, >... 9, 14, 19. Kreditbanken, >... 11, 17, 19. Luleå folkbank, >... 9, 15, 19. Mälarebanken, >... 10, 15, 19. Norden, bankaktiebolaget 12, 17, 19. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 15, 19. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 18. Norrköpings folkbank, aktiebolaget.. 9, 14, 19. Sid. Riksbanken 18, 20, 21. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 8, 13, 18 Skaraborgs enskilda bank 3. 7, 18. Skånska banken, aktiebolaget... 12, 17, 19. Smålands enskilda bank 2, 5, 18. Stockholms enskilda bank 3, 6, 18. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 13, 18. Sundsvalls enskilda bank 3, 6, 18. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 16, 19. Svenska handelsbanken, ^ 8, 13, 18. Sydsvenska banken, > 9, 14, 19. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 18. Upplands enskilda bank 4, 7, 18. Värmlands enskilda bank 2, 5, 18. Örebro folkbank, aktiebolaget... 10, 15, 19. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 18.

221 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XIV. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 SEPTEMBER 1925 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1925 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

222 2 September Solidariska

223 bankbolag. 3

224 4 September Solidariska bankbolag.

225 September Solidariska bankbolag. 5 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2 ) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor. 3) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

226 6 September Solidariska

227 bankbolag. 7

228 8 September Bank-

229 aktiebolag. 9 1) Viss del av rörelsen har under månaden överlåtits till aktiebolaget Sydsvenska banken.

230 10 September Bank-

231 aktiebolag. 11

232 12 September Bankaktiebolag.

233 September Bankaktiebolag. 13,1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Egna obligationer. 3) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

234 14 September Bank-

235 aktiebolag. 15 1) Se sid. 9 not 1.

236 16 September Bank-

237 aktiebolag. 17 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.,

238 18 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012

Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012 Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012 Kod Kurs Ort Vecka Datum Datum 2 Sista Internat Runö 3 16-18/1 18/11 2011 Internat Runö 5 30/1-1/2 2/12 2011 huvud Internat Runö 5 30/1-1/2 2/12 2011 Internat Runö 5

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Årsredovisning för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013.08.26 2014.12.31. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 00 publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 36 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 36 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2003:772 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003.

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 2 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 2 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2015:817 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 26 november 2015.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Stor-Stockholms Privatläkar Service, SSPL-S AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

Årsredovisning för BRF Fikonet. Org nr

Årsredovisning för BRF Fikonet. Org nr Årsredovisning för BRF Fikonet Org nr 769623-49 Styrelsen för BRF Fikonet får härmed avge årsredovisning för tiden 212-1-1-212-12-31, föreningens andra verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Brf Hamngatan 32 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Årets resultat 226 957 Dispositionsfond 673 383 Återstår

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november).

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november). rapport för 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget 46 (9 15 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2008.

Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2008. Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten Fondens avkastning skall användas till resestipendier för

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer