Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: Föregångare: Bildad genom sammanslagning av: Sammandrag af Riksbankens och de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning. [Stockholm : Kungl. Bankinspektionen], Täckningsår: och: Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm : Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], Täckningsår: Efterföljare: Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. Bankinspektionen, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, Uppgifter om bankerna (Statistiska meddelanden. Ser. E ; Bd 7). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) Vid digitaliseringen har innehållsförteckning och titelsida skapats och lagts till. urn:nbn:se:scb-smsre-07

3 STATISTISKA MEDDELANDEN Ser. E. Band VII. UPPGIFTER OM BANKERNA 1918 AF KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4 INNEHÅLL Uppgifter om bankerna den 31 januari 1918 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 januari Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 januari Register Uppgifter om bankerna den 28 februari 1918 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 28 februari Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 28 februari Register Uppgifter om bankerna den 30 mars 1918 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 mars Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 mars Register Uppgifter om bankerna den 30 april 1918 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder. 5-7.

5 Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 april Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 april Register Uppgifter om bankerna den 31 maj 1918 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 maj Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 maj Register Uppgifter om bankerna den 29 juni 1918 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 29 juni Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 29 juni Register Uppgifter om bankerna den 31 juli 1918 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 juli Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 juli Register.. 28.

6 Uppgifter om bankerna den 31 augusti 1918 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder 5-7. Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 augusti Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 augusti Register. 28. Uppgifter om bankerna den 30 september 1918 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 september Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 september Register Uppgifter om bankerna den 31 oktober 1918 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 oktober Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 oktober Register Uppgifter om bankerna den 30 november 1918 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder. 5-7.

7 Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 november Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 november Register. 28. Uppgifter om bankerna den 31 december 1918 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 december Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 december Register. 28. Uppgifter om bankerna för år 1918 av Kungl. Bankinspektionen Uppgifter om bankbolagen för år Uppgifter om bankbolagens bokslut för år Solidariska bankbolag Bankaktiebolag Sammandrag Procentberäkning Anmärkning Sammanställning av uppgifter om bankbolagen för åren Bankbolagens antal vid slutet av åren samt antalet likviderande och nya bankbolag under nämnda år Bankkontorens antal samt antalet invånare per bankkontor vid slutet av åren Bankbolagens fonder vid slutet av åren efter disposition av nettovinsten.. 29.

8 Sammanlagda beloppet av de hos bankbolagen på giroräkning, löpande räkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning innestående medel, antalet dylika räkningar, ävensom medelbeloppet per räkning den 31 december åren Inrikes växlar, liggande i bankbolagens portföljer, ävensom av bankbolagen hos Sveriges riksbank och i utlandet rediskonterade inrikes växlar den 31 december åren Utestående lån den 31 december åren Utestående å kreditiv- och löpande räkningar den 31 december åren Fördelning efter den ställda säkerheten av utestående lån samt beviljad kredit å kreditiv- och löpande räkningar den 31 december åren Bankbolagens inhemska utlåning och inlåning samt extra upplåning den 31 december åren Bokförda värdet av bankbolagens obligationer och aktier den 31 december åren Bankbolagens ställning till utlandet den 31 december åren Bankbolagens omslutning den 31 december åren Bankbolagens sammanlagda nettovinst och dennas förhållande till de egna fonderna åren Disposition av bankbolagens nettovinst och andra disponibla medel åren

9 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JANUARI 1918 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1918 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER [180778]

10 2 Januari Solidariska

11 bankbolag. 3 1 ) Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utländska statspapper

12 4 Januari Solidariska bankbolag.

13 Januari Solidariska bankbolag. 5

14 6 Januari Solidariska

15 bankbolag

16 8 Januari B a n k- 1 ) Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utländska statspapper; 2) Därav kronor räntebärande ekattkammarväxlar och utländska statspapper.

17 aktiebolag. 9 1) Därar kronor räntebärande skattkammarväxlar.

18 10 Januari Bank-

19 aktiebolag. 11

20 12 Januari B a n k-

21 aktiebolag. 13

22 14 Januari B a n k-

23 aktiebolag. 15

24 16 Januari Bank- 1) Egna obligationer.

25 aktiebolag. 17

26 18 Januari Bank-

27 aktiebolag. 19

28 20 Januari Bank-

29 aktiebolag. 21

30 22 Januari B a n k-

31 aktiebolag. 23

32 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

33 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 januari

34 26 Sammandrag av riksbankens och bank- ] ) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

35 bolagens ställning den 31 januari

36 28 Register. Sid. i Sid. Affärsbanken, aktiobolaget... 13, 21, 25. Nya banken, aktiebolaget 11, 19, 25. Arbetareringens bank,»... 9, 17, 24. Nylands folkbank, > Blekinge bank, >... 8, 16, 24. Riksbanken 24, Bollnäs folkbank,... 11, 19, 25. Roslagens folkbank, aktiebolaget... 11, 19, 25. Boras folkbank, >... 12, 20, 25. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 16, 24. Enskilda banken i Vänersborg... 3, 7, 24. < Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 24. Gottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 25. j Skånska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 24. Gäfle folkbank, >. 13, 21, 25. j Smålands enskilda bank 2, 5, 24. Göteborgs bank, >. 9, 17, 24. > Stockholms enskilda bank 3, 6, 24. Göteborgs folkbank, >. 10, 18, 25. : Stockholms handelsbank, aktiebolaget 8, 16, 24. Goteborgs handelsbank, >. 9, 17, 24. Stockholms inteckningsgarantiaktiebo- Hallands lantmannabank >. 12, 20, 25. lag 8, 16, 24. Halmstads folkbank,.. 15, 23, 25. ; Stockholms privatbankaktiebolag.. 11, 19, 25. Hjo bank, >. 15, 23, 25. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 24. Hudiksvalls kreditbank, >. 15, 23, 25. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 13, 21, 25. Industri banken, 13, 21, 25. Svenska lantmännens bank» 13, 21, 25. Jämtlandsbanken, >. 14, 22, 25. Sydsvenska kreditakticbolaget.... 9, 17, 24. Jämtlands folkbank, >. 11, 19, 25. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24. Södra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24. Kullen, bankaktiebolaget 13, 21, 25. Tjänstemannabanken, aktiebolaget.. 10, 18, 24. Luleå folkbank, aktiebolaget , Upplands enskilda bank 4, 7, 24. Malmö folkbank, > , 18, 25. t Vara bank, aktiebolaget 15, 23, 25. Medelpads lantmannabank, akticbola- Värmlands enskilda bank 2, 5, 24 get 14, 22, 25. Värmlands folkbank, aktiebolaget 12, 20, 25. Mora folkbank, aktiebolaget.. 13, 21, 25. Ångermanlands folkbank, > 11, 19, 25. Mälareprovinsernas bank, i.. 9, 17, 24. Örebro enskilda bank 3, 6, 24. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 24. Örebro folkbank, aktiebolaget , 19, 25. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 12, 20, 25. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 24

37 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 28 FEBRUARI 1918 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1918 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER [181276]

38 2 Februari Solidariska

39 bankbolag. 3 ') Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och ntländska statspapper

40 4 Februari Solidariska bankbolag.

41 Februari Solidariska bankbolag. 5

42 6 Februari Solidariska

43 bankbolag

44 8 Februari Bankl ) Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utländska statspapper. ) Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utländska statspapper.

45 aktiebolag. 9 ') Därav kronor räntebärande Bkattkammarväxlar.

46 10 Februari Bank-

47 aktiebolag. 11

48 12 Februari Bank-

49 aktiebolag. 13

50 14 Februari Bank-

51 aktiebolag. 15

52 16 Februari Bank- ') Egna obligationer.

53 aktiebolag. 17

54 18 Februari B a n k-

55 aktiebolag. 19

56 20 Februari Bank-

57 aktiebolag. 21

58 22 Februari B a n k-

59 aktiebolag. 23

60 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

61 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 28 februari

62 26 Sammandrag av riksbankens och bank- ') De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

63 bolagens ställning den 28 februari

64 28 Register. Sid. Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 13, 21, 25. Nya banken, aktiebolaget 11, 19, 25. Arbetareringens bank, >... 9, 17, 24. Nylands folkbank, > 15, 23, 25. Blekinge bank,»... 8, 16, 24. Riksbanken 24, 26, 27. Bollnäs folkbank, >... 11, 19, 25. Roslagens folkbank, aktiebolaget... 11, 19, 25. Borås folkbank,»... 12, 20, 25. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 16, 24. Enskilda banken i Vänersborg... 3, 7, 24. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 24. Gottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 25. Skånska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 24. Gäfle folkbank, >. 13, 21, 25. Smalands enskilda back 2, 5, 24. Göteborgs bank, >. 9, 17, 24. Stockholms enskilda bank 3, 6, 24. esteborgs folkbank, >. 10, 18, 25. Stockholms handelsbank, aktiebolaget 8, 16, 24. Göteborgs handelsbank, >. 9, 17, 24. Stockholms inteckningsgarantiaktiebo- Hallands lantmannabank >. 12, 20, 25. lag 8, 16, 24. Halmstads folkbank, >. 15, 23, 25. Stockholms privatbankaktiebolag.. 11, 19, 25. Hjo bank, >. 15, 23, 25. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 24. Hudiksvalls kreditbank, >. 15, 23, 25. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 13, 21, 25. Industribanken, > 13, 21, 25. Svenska lantmännens bank >. 13, 21, 25. ' Jämtlandsbanken, >. 14, 22, 25. Sydsvenska kreditaktiebolaget.... 9, 17, 24. Jämtlands folkbank, >. 11, 19, 25. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24. Södra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24. Kallen, bankaktiebolaget 13, 21, 25. Tjänstemannabanken, aktiebolaget.. 10, 18, 24. Luleå folkbank, aktiebolaget , 22, 25. Upplands enskilda bank 4, 7, 24. Malmö folkbank, > , 18, 25. Vara bank, aktiebolaget 15, 23, 25. Medelpads lantmannabank, aktiebola- Värmlands enskilda bank 2, 5, 24. get 14, 22, 25. Värmlands folkbank, aktiebolaget 12, 20, 25. Mora folkbank, aktiebolaget.. 13, 21, 25. Ångermanlands folkbank, > 11, 19, 25. Mälareprovinsernas bank, >.. 9, 17, 24. Örebro enskilda bank 3, 6, 24. Norrköpings enskilda bank , 6, 24. Örebro folkbank, aktiebolaget , 19, 25. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 12, 20, 25. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 24.

65 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 MARS 1918 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1918 KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER [181753]

66 2 Mars Solidariska

67 bankbolag. 3 ) Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utländska statspapper

68 4 Mars Solidariska bankbolag.

69 Mars Solidariska bankbolag. 5

70 6 Mars Solidariska

71 bankbolag

72 8 Mars Bank- 1) Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utlandska statspapper. 2) Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utländska statspapper.

73 aktiebolag. 9 l ) Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar.

74 10 Mars Bank-

75 aktiebolag

76 12 Mars Bank-

77 aktiebolag. 13

78 14 Mars Bank-

79 aktiebolag. 15

80 16 Mars Bank- ') Egna obligationer.

81 aktiebolag. 17

82 18 Mars Bank-

83 aktiebolag. 19

84 20 Mars Bank-

85 aktiebolag. 21

86 22 Mars Bank-

87 aktiebolag. 23

88 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

89 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 mars

90 26 Sammandrag av riksbankens och bank- ') De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

91 bolagens ställning den 30 mars

92 28 Register. Sid. ' Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 13, 21, 25. Nya banken, aktiebolaget 11, 19, 25. Arbetareringens bank, >... 9, 17, 24. Nylands folkbank, > 15, 23, 25. Blekinge bank,»... 8, 16, 24. Riksbanken 24, 26, 27. Bollnäs folkbank, >... 11, 19, 25. Roslagens folkbank, aktiebolaget... 11, 19, 25. Borås folkbank, >... 12, 20, 25. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 16, 24. Enskilda banken i Vänersborg... 3, 7, 24. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 24. Gottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 25. Skånska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 24. Gäfle folkbank, >. 13, 21, 25. Smalands enskilda bank 2, 5, 24. Goteborgs bank,». 9, 17, 24. Stockholms enskilda bank 3, 6, 24. GSteborgs folkbank, >. 10, 18, 25. Stockholms handelsbank, aktiebolaget 8, 16, 24. Göteborgs handelsbank, >. 9, 17, 24. Stockholms inteckningsgarantiaktiebo- Hallands lantmannabank. 12, 20, 25. lag 8, 16, 24. Halmstads folkbank, >. 15, 23, 25. Stockholms privatbankaktiebolag.. 11, 19, 25. Hjo bank, >. 15, 23, 25. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 24. Hudiksvalls kreditbank, >. 15, 23, 25. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 13, 21, 25. Industribanken,. 13, 21, 25. Svenska lantmännens bank». 13, 21, 25. Jämtlandsbanken, >. 14, 22, 25. Sydsvenska kreditaktiebolaget.... 9, 17, 24. Jämtlands folkbank, >. 11, 19, 25. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24. Södra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24. Kallen, bankaktiebolaget 13, 21, 25. ' Tjänstemannabanken, aktiebolaget.. 10, 18, 24. Luleå folkbank, aktiebolaget , 22, 25. Upplands enskilda bank 4, 7, 24. MalmO folkbank, > , 18, 25. ' Tara bank, aktiebolaget 15, 23, 25. Medelpads lantmannabank, aktiebola- Värmlands enskilda bank 2, 5, 24. get 14, 22, 25. > Värmlands folkbank, aktiebolaget 12, 20, 25. Mora folkbank, aktiebolaget.. 13, 21, 25. Ångermanlands folkbank, > 11, 19, 25. Mälareprovinsernaa bank, >.. 9, 17, 24. Örebro enskilda bank 3, 6, 24. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 24. Örebro folkbank, aktiebolaget , 19, 25. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 12, 20, 25. Östergötlands enskilda bank... 2, 5, 24.

93 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 APRIL 1918 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1918 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER [182270]

94 2 April Solidariska

95 bankbolag. 3 ') Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utländska statspanpor

96 4 April Solidariska bankbolag.

97 April Solidariska bankbolag. 5

98 6 April Solidariska

99 bankbolag. 7 fi

100 8 April Bank- 1) Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utländska statspapper. 2) Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utländska statspapper.

101 aktiebolag. 9 ') Hanker, vars tillgångar och skulder övertagits av aktiebolaget köpmannabanken. har upphört med sin rörelse. -) Därav kronor räntebärauile skattkammarväxlar.

102 10 April Bank-

103 aktiebolag

104 12 April B a n k-

105 aktiebolag. 13

106 14 April Bank-

107 aktiebolag. 15

108 16 April B a n k- ') Egna obligationer.

109 aktiebolag. 17 ') Se sid. 9 not 1.

110 18 April B a n k-

111 aktiebolag. 19

112 20 April B a n k-

113 aktiebolag. 21

114 22 April B a n k-

115 aktiebolag. 23

116 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och ') Se sid. 9 not 1.

117 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 april

118 26 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De för banibolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker ntan allenast allmänheten.

119 bolagens ställning den 30 april

120 28 Register. Sid. Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 13, 21, 25. Nya banken, aktiebolaget 11, 19, 25. Arbetareringens bank, >... 9, 17, 24. Nylands folkbank, > 15, 23, 25. Blekinge bank,»... 8, 16, 24. Riksbanken 24, 26, 27. Bollnäs folkbank, >... 11, 19, 25. Roslagens folkbank, aktiebolaget... 11, 19, 25. Bor&s folkbank, >... 12, 20, 25. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 16, 24. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 24. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 24. Gottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 25. ' Skånska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 24. Gäfle folkbank, >. 13, 21, 25. : Smalands enskilda banks 2, 5, 24. Osteborgs bank, >. 9, 17, 24. I Stockholms enskilda bank 3, 6, 24. Göteborgs folkbank, >. 10, 18, 25.! Stockholms handelsbank, aktiebolaget 8, 16, 24. Göteborgs handelsbank, >. 9, 17, 24. Stockholms inteckningsgarantiaktiebo- Hallands lantmannabank >. 12, 20, 25. ; lag 8, 16, 24. Halmstads folkbank, >. 15, 23, 25. i Stockholms privatbankaktiebolag.. 11, 19, 25. Hjo bank, >. 15, 23, 25.! Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 24. Hudiksvalls kreditbank. >. 15, 23, 25. i Sondsvalls kreditbank, aktiebolaget. 13, 21, 25. Industribanken,.. 13, 21, 25. i Svenska lantmännens bank > 13, 21, 25. Jämtlandsbanken,. 14, 22, 25. i Sydsvenska kreditaktiebolaget.... 9, 17, 24. Jämtlands folkbank, >. 11, 19, Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24. Södra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24. Sallen, bankaktiebolaget 13, 21, 25. i Tjänstemannabanken, aktiebolaget.. 10, 18, 24. Köpmanniibanken, aktiebolaget... 14, 22, 25. ; Upplands enskilda bank 4, 7, 24. Luleå folkbank,... 15^ 23, 25. j Vara bank, aktiebolaget 15, 23, 25. Malmö folkbank, >... 10, 18, 25. Värmlands enskilda bank 2, 5, 24. Medelpads lantmannabank, aktiebola- j Värmlands folkbank, aktiebolaget 12, 20, 25. get 14, 22, 25. i Ångermanlands folkbank, > 11, 19, 25. Hora folkbank, aktiebolaget.. 13, 21, 25. i Örebro enskilda bank 3, 6, 24. Mälareprovinsernas bank,».. 9, 17, 24. i Örebro folkbank, aktiebolaget , 19, 25. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 24. j Örebro läns bank, , 22, 25. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 12, 20, 25. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 24.

121 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MAJ 1918 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1918 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER [182730]

122 2 Maj Solidariska

123 bankbolag. 3 ") Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utländska statspapper

124 4 Maj Solidariska bankbolag.

125 Maj Solidariska bankbolag. 5

126 6 Maj Solidariska

127 bankbolag. 7 f

128 8 Maj B a n k- ') Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utländska statspapper. 2) Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utländska statspapper.

129 aktiebolag. 9 ') Därav kronor räntebärande skattkamniarväxlar.

130 10 Maj B a n k- 1) Banken, vars tillgångar och skalder övertagits av aktiebolaget industribanken, har upphört med sin rörelse.

131 aktiebolag. 11 ') Banken, vara tillgångar och skulder övertagit» av aktiebolaget industribankeii, har npphört med sin rörelse.

132 12 Maj B a n k-

133 aktiebolag. 13 ') Banken, vars tillgångar och skalder övertagits av aktiebolaget industribanken, har upphört med sin rörelse. 2 ) Aktiebolaget Gäfle folkbanks firmanamn har förändrats till aktiebolaget Gävleborgs folkbank.

134 14 Maj B a n k-

135 aktiebolag. 15

136 16 Maj B a n k- ') Egna obligationer.

137 aktiebolag. 17

138 18 Maj B a n k- ') Se sid. 10 not 1.

139 aktiebolag. 19 ') Se sid. 11 not 1.

140 20 Maj B a n k-

141 aktiebolag. 21 ') Se sid 13 not 1. 2 ) Se sid. 13 not 2.

142 22 Maj B a n k-

143 aktiebolag. 23

144 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och ') Se sid. 10 not 1.

145 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 maj l ) Se sid. 11 nut 1. 2 ) Se sid. 13 not 1. 3 ) Se sid. 13 nnt 2.

146 26 Sammandrag av riksbankens och bank- ') De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

147 bolagens ställning den 31 maj

148 28 Register. Sid.! Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 13, 21, 25. ' Nylands folkbank, aktiebolaget... 15, 23, 25. Blekinge bank, >... 8, 16, 24. ; Riksbanken 24, 26, 27. Bollnäs folkbank, >... 11, 19, 25. i Roslagens folkbank, aktiebolaget... 11, 19, 25. Borås folkbank, >... 12, 20, 25. ' Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 16, 24. Enskilda banken i Vänersborg... 3, 7, 24. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 24. Gottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 24. Skånska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 24. Gävleborgs folkbank, >. 13, 21, 25., Smålands enskilda bank 2, 5, 24. Göteborgs bank, >.9, 17, 24. : Stockholms enskilda bank 3, 6, 24. Göteborgs folkbank, >. 10, 18, 24. Stockholms handelsbank, aktiebolaget 8, 16, 24 Göteborgs handelsbank,». 9, 17, 24. i Stockholms inteckningsgarantiaktiebo- Hallands lantmannabank». 12, 20, 25. ' lag 8, 16, 24. Halmstads folkbank, >. 15, 23, 25. Stockholms privatbankaktiebolag.. 11, 19, 25. Hjo bank,». 15, 23, 25.! Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 24. Hudiksvalls kreditbank, >. 15, 23, «!5. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 13, 21, 25. Industri banken, >. 13, 21, 25. Svenska lantmännens bank > 13, 21, 25. Jämtlandsbanken,». 14, 22, 25. Sydsvenska kreditaktiobolaget.... 9, 17, 24. Jämtlands folkbank,». 11, 19, 24. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24. Södra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24. Kullen, bankaktiebolaget 13, 21, 25. i Tjänstemannabanken, aktiebolaget.. 10, 18, 24. Köpmannabanken, aktiebolaget... 14, 22, 25. I Upplands enskilda bank 4, 7, 24. Luleå folkbank, >... 15, 23, 25. i Vara bank, aktiebolaget 15, 23, 25. Malmö folkbank, ' >... 10, 18, 24. j Värmlands enskilda bank 2, 5, 24. Medelpads lantmannabank, aktiebola- > Värmlands folkbank, aktiebolaget 12, 20, 25. get 14, 22, 25. j Ångermanlands folkbank, > 11, 19, 25 Mora folkbank, aktiebolaget.. 13, 21, 25. Övre Västerdalarnes bank > 15, 23, 2.">. Mälareprovinsernas bank, >.. 9, 17, 24. Örebro enskilda bank 3, 6, 24. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 24. Örebro folkbank, aktiebolaget , 19, 25. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 12, 20, 25. i Örebro läns bank, > , 22, 25. Nya banken,, >. 11, 19, 25. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 24.

149 Medföljer såsom bilaga Post- och Inrikes Tidningar. STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 29 JUNI 1918 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1918 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER [183170]

150 2 Juni Solidariska

151 bankbolag. 3 ') Banken, vars tillgångar och skulder Svertagits av skandinaviska kreditaktiebolaget, har upphört med sin rörelse. s ) Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utländska statspapper

152 4 Juni Solidariska bankbolag.

153 Juni Solidariska bankbolag. 5

154 6 Juni Solidariska ') Se sid. 3 not 1.

155 bankbolag

156 8 Juni Bank- ') Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utländska statspapper. 2) Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar ock utländska statspapper. 3 ) Banken, vars tillgångar och skalder övertagits av aktiebolaget svenska lantmännens bank, har upphört med sin rörelse.

157 aktiebolag. 9 ') Härav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utländska statspapper. -) Därav kronor räntebärande skattkanimarväxlar.

158 10 Juni Bank-

159 aktiebolag. 11

160 12 Juni Bank-

161 aktiebolag. 13 ') Aktiebolaget Mora folkbanks firmanamn har ändrats till aktiebolaget Dalarnos bank.

162 14 Juni Bank-

163 aktiebolag. 15 ') Banken, vars tillgångar och skulder övertagits av svenska lantmännens bank, har upphört med sin rörelse.

164 16 Juni Bank- ') Egna obligationer. '-) Se sid. K not ii.

165 aktiebolag. 17

166 18 Juni Bank-

167 aktiebolag. 19

168 20 Juni Bank-

169 aktiebolag. 21 ') Se sid. 13 not 1.

170 22 Juni Bank-

171 aktiebolag. 23 ') Se sid. 15 not 1.

172 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och ') Se sid. 3 not 1. -) Se sid. 8 not 3.

173 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 29 juni l ) Se sid. 13 not 1. s ) Se sid. 15 not 1.

174 26 Sammandrag av riksbankens och bank- ') De för bankbolagen här upptagna beloppen arse icke banker otb. sparbanker, men ingår däri disponerat belopp å den riksgäldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

175 bolagens ställning den 29 juni

176 28 Register. Sid. Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 13, 21, 25. Nylands folkbank, aktiebolaget... 15, 23, 25. Blekinge bank, >... 8, 16, 24. Rikabanken 24, 26, 27. Bollnäs folkbank,... 11, 19, 25. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 16, 24. Borås folkbank, >... 11, 19, 25. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 24. Dalarnes folkbank, >... 13, 21, 25. Skånska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 24. Dalslands bank,»... 15, 23, 25. Smalands enskilda bank 2, 5, 24. Enskilda banken i Vänersborg... 3, 7, 24. Stockholms enskilda bank 3, 6, 24. Gottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 24. Stockholms handelsbank, aktiebolaget 8, Gävleborgs folkbank, «. 13, 21, 25. Stockholms inteckningsgarantiaktiebo- Göteborgs bank,.. 9, 17, 24. lag 8, 16, 24. Göteborgs folkbank,. 10, 18, 24. Stockholms privatbankaktiebolag.. 11, 19, 25. GSteborgs handelsbank, >. 9, 17, 24. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 24. Hallands lantmannabank 12, 20, 25. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget 13, 21, 25. Halmstads folkbank, >. 15, 23, 25. Svenska lantmännens bank > 12, 20, 25. Hjo bank,». 15, 23, 25. Sydsvenska kreditaktiebolaget... 9, 17, 24. Hudiksvalls kreditbank, >. 15, 23, 25. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Indnstribanken,.. 13, 21, 25. Södra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24. Jämtlandsbanken, 13, 21, 25. Tjänstemannabanken, aktiebolaget.. 10, 18, 24. Jämtlands folkbank, >. 10, 18, 25. Upplands enskilda bank 4, 7, 24. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24. Vara bank, aktiebolaget 15, 23, 25. Köpmannabanken, aktiebolaget... 14, Värmlands enskilda bank 2, 5, 24. Lnleä folkbank, '»... 15, 23, 25. Värmlands folkbank, aktiebolaget 12, 20, 25. Medelpads lantmannabank, aktiebola- Ångermanlands folkbank, > 11, 19, 25. get 14, 22, 25. Övre Västerdalarnes bank» 14, 22, 25. Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget 9, 17, 24. Örebro enskilda bank 3, 6, 24. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 24. Örebro folkbank, aktiebolaget , 19, 25. Norrköpings folkbank, aktiebolaget, 12, 20, 25. Örebro läns bank, > , 22, 25. Nya banken, >. 11, 19, 25. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 24

177 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JULI 1918 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1918 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER [183506]

178 2 Juli Solidariska

179 bankbolag. 3 1) Därav kronor utländska statspapper, fl

180 4 Juli Solidariska bankbolag.

181 Juli Solidariska bankbolag. 5

182 6 Juli Solidariska

183 bankbolag

184 8 Juli Bank- 1) Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och ntländskn statspapper. 2 ) Därav kronor utländska statspapper.

185 aktiebolag. 9 ') Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utländska statspapper. 2) Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar.

186 10 Juli Bank-

187 aktiebolag. 11

188 12 Juli Bank-

189 aktiebolag. 13

190 14 Juli B a n k-

191 aktiebolag. 15

192 16 Juli Bank- 1) Därav kronor egna obligationer.

193 aktiebolag. 17

194 18 Juli Bank-

195 aktiebolag. 19

196 20 Juli Bank-

197 aktiebolag. 21

198 22 Juli Bank-

199 aktiebolag. 23

200 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

201 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 juli

202 26 Sammandrag av riksbankens och bank- ') De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker, men ingår däri disponerat belopp å den riksgäldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

203 bolagens ställning den 31 juli

204 28 Register. Sid. I Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 13, 21, 25. Riksbanken 24, 26, 27. Bollnäs folkbank, >... 11, 19, 25. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 16, 24. Boras folkbank, >... 11, 19, 25. Skaraborga enskilda bank 3, 7, 24. Dalarnes folkbank, >... 13, 21, 25. Skånska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 24. Dalslands bank,»... 15, 23, 25. Smalands enskilda bank 3, 6, 24. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 24. Stockholms enskilda bank 3, 6, 24. Gottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 25. J Stockholms handelsbank, aktiebolaget 8, 16, 24. Gävleborgs folkbank,». 13, 21, 25. ' Stockholms inteckningsgarantiaktiebo- GBteborgs bank,». 9, 17, 84.! lag > 8, 16, 24. Göteborgs folkbank, >. 10, 18, 24. i Stockholms privatbankaktiebolag.. 11, 19, 25. Göteborgs handelsbank, >. 9, 17, 24. i Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 24. Hallands lantmannabank 12, 20, 25., Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 13, 21, 25. Hjo bank,. 15, 23, 25. i Sveneka lantmännens bank > 12, 20, 25. Hndiksvalls kreditbank,». 15, 23, 25. Sydsvenska kreditaktiebolaget.... 9, 17, 24. Indnstribanken, >. 13, 21, 25. ' Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Jämtlandsbanken,». 13, 21, 25. Södra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24. Jämtlands folkbank, >. 10, 18, 25. i Tjänstemannabanken, aktiebolaget.. 10, 18, 24. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24. Upplands enskilda bank 4, 7, 24. Köpmannabanken, aktiebolaget... 14, 22, 25. i Vara bank, aktiebolaget 15, 23, 25. Lnleå folkbank,»... 15, 23, 25. ; Värmlands enskilda bank 2, 5, 24. Medelpads lantmannabank, aktiebola- j Värmlands folkbank, aktiebolaget 12, 20, 25. get 14, 22, 25. Ångermanlands folkbank, > 11, 19, 25. Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget 9, 17, 24. Örebro folkbank, aktiebolaget > 11, 19, 25. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 24. Örebro läns bank, > 14, 22, 25. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 12, 20, 25. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 24. Nya banken,. 11, 19, 25. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 14, 22, 25. Nylands folkbank,». 15, 23, 25.

205 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 AUGUSTI 1918 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1918 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER [183907]

206 2 Augusti Solidariska

207 bankbolag. 3 ') Därav kronor utländska statspapper

208 4 Augusti Solidariska bankbolag.

209 Augusti Solidariska bankbolag. 5

210 6 Augusti Solidariska

211 bankbolag. 7

212 8 Augusti Bank-») Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utjändska statspapper. -) Därav kronor statspapper.

213 aktiebolag. 9 ') Därav kronor räntebärande skattkamimirväxlar och utländska statspapper. 3 ) Därav kronur räntehärande skattkammarväxlar.

214 10 Augusti Bank-

215 aktiebolag. 11 ') Stockholms privatbankaktiebolags firma har ändrats till aktiebolaget privatbanken.

216 12 Augusti Bank-

217 aktiebolag. 13

218 14 Augusti Bank-

219 aktiebolag. 15

220 16 Augusti Bank- ') Därav kronor egna obligationer.

221 aktiebolag. 17

222 18 Augusti Bank-

223 aktiebolag. 19 ') Se sid. 11 not 1.

224 20 Augusti Bank-

225 aktiebolag. 21

226 22 Augusti Bank-

227 aktiebolag. 23

228 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

229 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 augusti l ) Se sid. 11 not 1.

230 26 Sammandrag av riksbankens och bank- ') De för hankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker, men ingår däri disponerat belopp å den riksgäldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

231 bolagens ställning den 31 augusti

232 28 Register. Sid.! Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 13, 21, 25.! Privatbanken, aktiebolaget 11, 19, 25. Bollnäs folkbank, >... 11, 19, 25. j Riksbanken 24, 26, 27. Borås folkbank, >... 11, 19, 25. J Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8,16,24. Dalarnes folkbank,»... 13, 21, 25. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 24. Dalslands bank, >... 15, 23, 25.! Skänska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 24. Enskilda banken i Vänersborg... 3, 7, 24. j Smålands enskilda bank 3, 6, 24. Gottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 25. Stockholms enskilda bank 3, 6, 24. Gävleborgs folkbank, >. 13, 21, 25. ] Stockholms handelsbank, aktiebolaget 8, 16, 24. Göteborgs bank, >. 9, 17, 24. Stockholms inteckningsgarantiaktielio- Göteborgs folkbank,». 10, 18, 24. lag 8, 16, 24. Göteborgs handelsbank,». 9, 17, 24. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 24. Sallands lantmannabank >. 12, 20, 25. : Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 13, 21, 25. Hjo bank,. 15, 23, 25. i Svenska lantmännens bank > 12, 20, 25. Hudiksvalls kreditbank, >. 15, 23, 25. Sydsvenska kreditakticbolaget.... 9, 17, 24. IndnBtribanken, >. 13, 21, 25. j Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Jämtlandsbanken, s 13, 21, 25. Södra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24. Jämtlands folkbank,. 10, 18, 25. Tjänstemannabanken, aktiebolaget.. 10, 18, 24. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24. Upplands enskilda bank 4, 7, 24. Köpmannabanken, aktiebolaget... 14, 22, 25. ; Vara bank, aktiebolaget 15, 23, 25. Luleå folkbank, >... 15, 23, 25. i Varmlands enskilda bank 2, 5, 24. Medelpads lantmannabank, aktiebola- Värmlands folkbank, aktiebolaget 12, 20, 25. get 14, 22, 25. Ångermanlands folkbank,» 11, 19, 25. Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget 9, 17, 24. Örebro folkbank, > 11, 19, 25. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 24. Örebro läns bank,» 14, 22, 25. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 12, 20, 25. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 24. Nya banken,. 11,19,25. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 14,22,25. Nylands folkbank,». 15, 23, 25.

233 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 SEPTEMBER 1918 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1918 KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER [184411]

234 2 September Solidariska

235 bankbolag. 3 ') Därav kronor utländska statspapper,

236 4 September Solidariska bankbolag.

237 September Solidariska bankbolag. 5

238 6 September Solidariska

239 bankbolag

240 8 September Bank- ') Därav kronor utländska statspapper. 2 ) Därav kronor statspapper.

241 aktiebolag. 9 ') Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utländska statspapper. 3 ) Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar.

242 10 September Bank- ') Banken, vars tillgångar och skulder övertagits av Kopparbergs enskilda bank, har upphört med sin rörelse.

243 aktiebolag. 11

244 12 September Bank-

245 aktiebolag. 13

246 14 September Bank-

247 aktiebolag. 15

248 16 September Bank - ') Därav kronor egna obligationer.

249 aktiebolag. 17

250 18 September Bank- ') Se sid. 10 not 1.

251 aktiebolag. 19

252 20 September Bank-

253 aktiebolag. 21

254 22 September B a n k-

255 aktiebolag. 23

256 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och ') Se sid. 10 not 1.

257 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 september

258 26 Sammandrag av riksbankens och bank- ') De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker, men ing&r däri disponerat belopp å den riksgäldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

259 bolagens ställning den 30 september

260 28 Register. Sid. Sid. Affärsbanken, aktioboiaget... 13, 21, 25 ' Privatbanken, aktiebolaget 11, 19, 25 Bollnäs folkbank, >... 11, 19, 25. Riksbanken 24, Boras folkbank, >... 11, 19, 25. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 16, 24. Dalarnes folkbank, >... 13, 21, 25. Skaraborgs enskilda back 3, 7, 24. Dalslands bank, >... 15, 23, 25. Skånska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 24. Enskilda banken i Vänersborg... 3, 7, 24. Smalands enskilda bank...'... 3, 6, 24. Gottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 25. Stockholms enskilda bank 3, 6, 24. Gävleborgs folkbank, > 13, 21, 25. Stockholms handelsbank, aktiebolaget 8, Göteborgs bank, >. 9, 17, 24. Stockholms inteckningsgarantiaktiebo- Göteborgs folkbank, >. 10, 18, 24. lag b', 16, 24. Göteborgs handelsbank,. 9, 17, 24. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 24. Hallands lantmannabank > 12, 20, 25. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 13, 21, 25. Hjo bank,. 15, 23, 25. i Svenska lantmännens bank» 12, 20, 25. Hndiksvalls kreditbank, >. 15, 23, 25. Sydsvenska kreditaktiebolaget... 9, 17, 24. Industribanken, 13, 21, 25. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Jämtlandsbanken, > 13, Södra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24. Jämtlands folkbank, >.10, 18, 25. Tjänstemannabanken, aktiebolaget,. 10, 18, 24. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24. Upplands enskilda bank 4, 7, 24. Köpmannabanken, aktiebolaget... 14, 22, 25. Vara bank, aktiebolaget 15, 23, 25. Luica folkbank, >... 15, Värmland» enskilda bank 2, 5, 24. Medelpads lantmannabank, akticbula- Värmlands folkbank, aktiebolaget 12, 20, 25. get 14, 22, 25. i Ångermanlands folkbank, 11, 19, 25. Mälareprovinseruas bank, aktiei, laget 9, 17, 24. [ Örebro folkbank, > 11, 19, 25. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 24. j Örebro läns bank,» 14, 22, 25. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 12, 20, 25. i Östergötlands enskilda bank 2, 5, 24. Nya banken, >. 11, 19, 25. i Ö v re Västerdalarnes bank, aktiebolaget 14, 22, 25. Nylands folkbank,. 15, 23, 25.

261 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 OKTOBER 1918 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1918 KUNGL. BOKTRYCKERIET. F. A. NORSTEDT & SÖNER [184927]

262 2 Oktober Solidariska

263 bankbolag. 3 l ) Därav kronor utländska statspapper

264 4 Oktober Solidariska bankbolag.

265 Oktober Solidariska bankbolag. 5

266 6 Oktober Solidariska

267 bankbolag

268 8 Oktober B a n k- 1) Därav kronor utländska statspapper. ') Därav kronor statspapper.

269 aktiebolag. 9 ') Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utländska statspapper. s ) Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar.

270 10 Oktober B a n k-

271 aktiebolag. 11

272 12 Oktober Bank-

273 aktiebolag. 13

274 14 Oktober B a n k-

275 aktiebolag. 15

276 16 Oktober B a n k- ') Därav kronor egna obligationer.

277 aktiebolag. 17

278 18 Oktober B a n k-

279 aktiebolag. 19

280 20 Oktober B a n k-

281 aktiebolag. 21

282 22 Oktober B a n k-

283 aktiebolag. 23

284 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

285 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 oktober

286 26 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och iparbanker, men ingår däri disponerat belopp å den riksgäldakontoret av vissa banker lämnade kredit.

287 bolagens ställning den 31 oktober

288 28 Register. Sid. Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 13, 21, 25. Nylands folkbank, aktiebolaget... 15, 23, 25. Bollnäs folkbank,»... 11, 19, 25. Privatbanken, >... 10, 18, 25. Borås bank, >... 15, 23, 25. I Riksbanken 24, 26, 27. Borås folkbank, >... 11, 19, 25. i Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 16, 24. Dalarnes folkbank, >... 13, 21, 25. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 24. Balslands bank, >... 14, 22, 25. Skånska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 24. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 24. Smålands enskilda bank 3, 6, 24. Gottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 24. Stockholms enskilda bank , 6, 24. Gävleborgs folkbank,». 13, 21, 25. Stockholms handelsbank, aktiebolaget 8, 16, 24. Göteborgs bank, >. 9, 17, 24. Stockholms inteckningsgarantiaktiebo- Göteborgs folkbank,.. 10, 18, 24. lag 8, 16, 24. Göteborgs handelsbank, > 9, 17, 24. Sundsvalls enskilda bunk 3, 7, 24. Hallands lantmannabank > 12, 20, 25. Sandsvalls kreditbank, aktiebolaget. 13, 21, 25. Hjo bank, >. 15, 23, 25. Svenska lantmännens bank >. 12, 20, 25. Hudiksvalls kreditbank, >. 'l5, 23, 25. Sydsvenska kreditaktiobolaget.... 9, 17, 24. Indnstribanken, >. 12, 20, 25. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Jämtlandsbanken,». 13, 21, 25. Södra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24. Jämtlands folkbank,. 10, 18, 25. Upplands enskilda bank 4, 7, 24. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24. Vara bank, aktiebolaget 15, 23, 25. Köpmannabanken, aktiebolaget... 14, 22, 25. Värmlands enskilda bank 2, 5, 24 Luleå folkbank, >... 15, 23, 25. Värmlands folkbank, aktiebolaget 12, 20, 25. Medelpads lantmannabank, aktiebola- Ångermanlands folkbank, > 11, 19, 25. get 13, 21, 25. Örebro folkbank,» 11, 19, 25. Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget 9, 17, 24. Örebro läns bank,» 14, 22, 25. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 24. Östergötlands enskilda bank... 3, 5, 24. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 11, 19, 25., Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 14, 22, 25 Nya banken, >. 11, 19, 25.

289 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 NOVEMBER 1918 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1918 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER [185414]

290 2 November Solidariska

291 bankbolag. 3 ') Därav kronor otländska statspapper,

292 4 November Solidariska bankbolag.

293 November Solidariska bankbolag. 5

294 6 November Solidariska

295 bankbolag

296 8 November B a n k- 1) Därav kronor utländska statspapper. s ) Därav kronor statspapper.

297 aktiebolag. 9 ') Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utländska statspapper. -) Därav kronor räntebärande skattkammarväslar.

298 10 November B a n k-

299 aktiebolag. 11

300 12 November Bank-

301 aktiebolag. 13

302 14 November B a n k-

303 aktiebolag. 15 ') Banken, vars tillgångar och skalder övertagits av enskilda banken i Vänersborg, har upphört med sin rörelse.

304 16 November Bank- ') Därav kronor egna obligationer.

305 aktiebolag. 17

306 18 November Bank-

307 aktiebolag. 19

308 20 November B a n k-

309 aktiebolag. 21

310 22 November B a n k-

311 aktiebolag. 23 ') Se sid. 15 not 1.

312 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

313 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 november ') Sc sid. 15 not 1.

314 26 Sammandrag av riksbankens och bank- ') De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och»parbanker, men ingår däri disponerat belopp å den riksgftldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

315 bolagens ställning den 30 november

316 28 Register. Sid. Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 13, 21, 25. Nylands folkbank, aktiebolaget , 25. Bollnäs folkbank, >... 11, 19, 25. Privatbanken , 18, 25. Borås bank, >... 15, 23, 25. Riksbanken 24, 26, 27. Borås folkbank, >... 11, 19, 25. : Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 16, 24. Dalarnes folkbank, >... 13, 21, 25. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 24. Dalslands bank, >... 14, 22, 25., Skänska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 24. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 24. < Smalands enskilda bank 3, 6, 24. Gottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 24. Stockholms enskilda bank , 6, 24. Gävleborgs folkbank, >. 13, 21, 25. Stockholms handelsbank, aktiebolaget Göteborgs bank, >. 9, 17, 24. Stockholms inteckningsgarantiaktiebo- Göteborgs folkbank,. 10, 18, 24. lag 8, 16, 24. Göteborgs handelsbank, >. 9, 17, 24. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 24. Hallands lantniannabank >. 12, 20, 25. i Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 13, 21, 25. Hjo bank, >. 15, 23, 25. : Svenska lantmännens bank >. 12, 20, 25. Hudiksvalls kreditbank,». 15, 23, 25. Sydsvenska krcditaktiebolaget.... 9, 17, 24. Industribanken,. 12, 20, 25. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Jämtlandsbanken,». 13, 21, 25. ' SBdra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24. Jämtlands folkbank... 10,18,25. Upplands enskilda bank 4, 7, 24. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24., Vara bank, aktiebolaget 15, 23, 25. KSpmannabanken, aktiebolaget... 14, 22, 25. Värmland» enskilda bank 2, 5, 24. Lnleä folkbank,»... 15, '. Värmland» folkbank, aktiebolaget 12, 20, 25. Medelpads lantniannabank, akticbola- Ångermanlands folkbank. > 11, 19, 25. get 13, 21, 25. ' Örebro folkbank,» 11, 19, 25. H&lareprovinsernas bank, aktiebolaget 9, 17, 24. j Örebro läns bank, > 14, 22, 25. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 24. Östergotlands enskilda bank 2, 5, 24 Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 11, 19, 25. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget Nya banken,». 11, 19, 25.

317 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 DECEMBER 1918 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER [190247] STOCKHOLM 1919

318 2 December Solidariska

319 bankbolag. 3 1) Därav kronor ntländska statspapper,

320 4 December Solidariska bankbolag.

321 December Solidariska bankbolag. 5

322 6 December Solidariska

323 bankbolag

324 8 December B a n k- l ) Därav kronor utländska statspapper. 2) Därav kronor statspapper.

325 aktiebolag. 9 ') Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utländska statspapper. -) Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar.

326 10 December Bank-

327 aktiebolag. 11

328 12 December B a n k-

329 aktiebolag. 13

330 14 December B a n k-

331 aktiebolag. 15

332 16 December B a n k- ') Därav kronor egna obligationer.

333 aktiebolag. 17

334 18 December B a n k-

335 aktiebolag. 19

336 20 December B a n k-

337 aktiebolag. 21

338 22 December B a n k-

339 aktiebolag. 23

340 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

341 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 december

342 26 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker, men ingår däri disponerat belopp å den riksgäldakontoret av vissa banker lämnade kredit

343 bolagens ställning den 31 december

344 28 Register. Sid. Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 13, 21, 25. Nya banken, aktiebolaget... 11, 19, 25. Bollnäs folkbank, >... 11, 19, 25. Nylands folkbank,»... 15, 23, 25. Borås bank, >... 15, 23, 25. Privatbanken, >... 10, 18, 25. Boris folkbank,»... 11, 19, 25. Riksbanken 84, 26, 27. Dalarnes folkbank,»... 13, 21, 25. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 16, 24. Balslands bank, >... 14, 22, 25. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 24. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 24. Skånska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 24. Gottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 24. Smalands enskilda bank... 3, 6, 24. Gävleborgs folkbank,». 13, 21, 25. Stockholms enskilda bank 3, 6, 24, Göteborgs bank, >. 9, 17, 24. Stockholms handelsbank, aktiebolaget 8, 16, 24. Göteborgs folkbank, >. 10, 18, 24. Stockholms inteckningsgarantiaktiebo- Göteborgs handelsbank,». 9, 17, 24. lag 8, 16, 24. Hallands lantmannabank». 12, 20, 25., Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 24. Hjo bank,. 15, 23, 25. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 13, 21, 25. Hudiksvalls kreditbank,». 15, 23, 25. Svenska lantmännens bank >. 12, 20, 25. Industribanken, >. 12, 20, 25. Sydsvenska krcditaktiebolaget.... 9, 17, 24..lämtlandsbanken, >. 13, 21, 25. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Jämtlands folkbank,». 10, 18, 25. Södra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24. Upplands enskilda bank 4, 7, 24. Köpmannabanken, aktiebolaget... 14, 22, 25. Värmlands enskilda bank 2, 5, 24. Luleå folkbank, >... 15, 23, 25. Värmlands folkbank, aktiebolaget 12, 20, 25. Medelpads lantmanuabank, aktiebola- Ångermanlands folkbank,» 11, 19, 25. get 13, 21, 25. Örebro folkbank,» 11, 19, 25. Mellersta Sverige, bankaktiebolaget. 15, 23, 25. Örebro läns bank, > 14, 22, 25. Mälareprovinsemas bank, aktiebolaget 9, 17, 24. Östergötlands enskilda bank... 2, 5, 24 Norrköpings enskilda bank 3, 6, 24. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 14, 22, 25. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 11,!!), 25.

345 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VII. UPPGIFTER OM BANKERNA FÖR ÅR 1918 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1919 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

346

347 Uppgifter om bankbolagen för år Vid ingången av år 1918 voro 53 bankbolag i verksamhet, nämligen 12 solidariska bankbolag och 41 bankaktiebolag. Nio bankbolag hava under år 1918 upphört med sin rörelse, nämligen av de solidariska bankbolagen: Örebro enskilda bank, som uppgått i skandinaviska kreditaktiebolaget, och av bankaktiebolagen: aktiebolaget arbetareringens bank, som uppgått i aktiebolaget köpmannabanken, aktiebolaget Blekinge bank och aktiebolaget Halmstads folkbank, som uppgått i aktiebolaget svenska lantmännens bank, aktiebolaget Malmö folkbank, aktiebolaget Roslagens folkbank samt bankaktiebolaget Kullen, vilka övertagits av aktiebolaget industribanken, aktiebolaget tjänstemannabanken, som uppgått i Kopparbergs enskilda bank, och aktiebolaget Vara bank, som övertagits av enskilda banken i Vänersborg. Tre bankbolag hava ändrat firmanamn, nämligen aktiebolaget Gävle folkbank till aktiebolaget Gävleborgs folkbank, aktiebolaget Mora folkbank till aktiebolaget Dalarnes folkbank aktiebolaget privatbanken. och Stockholms privatbankaktiebolag till Efter erhållen oktroj hava sex bankaktiebolag under året öppnat bankrörelse, nämligen aktiebolaget Örebro läns bank, aktiebolaget köpmannabanken, aktiebolaget övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget Dalslands bank, aktiebolaget Borås bank och bankaktiebolaget mellersta Sverige. Av ovanstående framgår att under året de solidariska bankbolagens antal. minskats med 1 och bankaktiebolagens med 2. Antalet bankbolag hade alltså vid 1918 års slut nedgått till 50. Antal bankbolag den 1 ' jan Upphörda bankbolag. Nya bankbolag. Antal bankbolag den 31 dec Antal bankkontor. Enligt till bankinspektionen inkomna meddelanden utgjorde bankbolagens samtliga kontor vid 1918 års ingång 1050 st. och vid årets utgång 1319 st., motsvarande vid jämförelse med landets folkmängd ett kontor på 4402 invånare. Antalet avdelnings- och expeditionskontor uppgick den 31 dec till 1269 st. Det högsta antalet avdelnings- och expeditionskontor 189 st. faller på aktiebolaget Stockholms handelsbank, därefter komma aktiebolaget skånska handelsbanken med 92 och sydsvenska kreditaktiebolaget med 81.

348 2 Fonder. Summan av bankbolagens grund- och kommanditfonder har under år 1918 ökats med kr. eller 18-5 procent och utgjorde vid årets utgång kr. 3 bankbolag hade grundfond å över men under 1 miljon kr., 21 å minst 1 miljon men under 6 miljoner kr. och 25 å minst 6 miljoner kr. En bank aktiebolaget privatbanken har under år 1918 lidit så stora förluster, att för täckande av desamma bankens hela kapital ansetts komma att tagas i anspråk. Bankernas reservfonder efter disposition av årsvinsten utgjorde vid 1917 års utgång kr. och vid 1918 års slut kr. Ökningen för året utgjorde alltså kr. eller 12-7 procent. Bankbolagens samtliga egna fonder, d. v. s. grund-, kommandit-, reserv- och dispositionsfonder, utgjorde vid slutet av år 1917, sedan årsvinsten disponerats, sammanlagt kr. och vid 1918 års utgång, efter disposition av årets vinst, kr. Ökningen belöpte sig alltså till kr. eller 15-7 procent. Under året hava nya emissioner inbetalts med kr., varav kr. i samband med övertagande av annan bank. Utav emissionsbeloppet hava kr. tillförts grundfonder och kr. reservfonder. Med hänsyn till sammanlagda beloppet av de egna fonderna fördelade sig bankerna vid 1918 års utgång på följande sätt: Inlåning. Sammanlagda beloppet av de hos bankbolagen på giroräkning, löpande räkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning innestående medel, antalet dylika räkningar ävensom medelbeloppet per räkning, allt vid början och slutet av år 1918, utvisas av följande tabell:

349 Bankemas inlåning å nämnda räkningar den 31 dec i förhållande till deras egna fonder framgår av följande tablå: 3 Inlåningen i förhållande till fonderna

350 4 Inrikes väx lar. Sammanlagda beloppet av inrikes växlar i bankbolagens portföljer, de rediskonterade växlarna således oberäknade, utgjorde den 31 dec kr. och den 31 dec kr. samt hade sålunda under året ökats med 36.3 procent. Beloppet rediskonterade inrikes växlar ökades under samma tid från kr. till kr. eller med 700 procent. Utestående Beloppet av utestående lån utgjorde den 31 dec kr. lån. samt ökades under 1918 med kr. eller 15-7 procent till kr. Antalet lån utgjorde den 31 dec st. och den 31 dec st. samt hade alltså ökats med 148 st. Medelbeloppet per lån, som den 31 dec utgjorde kr., hade vid utgången av år 1918 ökats till kr. Utestående å Å kassa-, rese- och byggnadskreditivräkning samt löpande räkning vrtestodo kassa-, rese-hooch bygg- bankbolagen vid 1917 års utgång kr. å räkningar och nadskredi- tivräkning loppet hade alltså ökats med kr. och antalet räkningar med vid 1918 års slut kr. å räkningar. Det utestående be samt löpande räkning st. Medelbeloppet per räkning utgjorde den 31 dec kr. och vid 1918 års utgång kr. Fördelning Utestående lån samt beviljad kredit å kreditiv och löpande räkning uppgingo den 31 december 1918 för samtliga bankbolagen till kr. efter säkerheterna av lån, kreditiv- och lö mot kr. den 31 december 1917 och fördelade sig med avseende pande räkning. på den ställda säkerheten sålunda:

351 5 Bankbolagens fordringar hos varandra, hos vissa med banker jämställda inrättningar samt hos riksbanken (med undantag dock av bankbolagens tillgodohavande på giroräkning hos riksbanken, vilket räknas såsom kassatillgång) uppgingo vid 1917 års utgång till sammanlagt kr., medan skulderna belöpte sig till kr. och således med kr. översköto fordringarna. Vid slutet av år 1918 utgjorde dessa fordringar kr. och skulderna kr., vadan skulderna då överstego fordringarna med kr. Den överskjutande skulden har alltså under året ökats med kr. eller 54-0 procent.. Fordringar hos och skulder till inhemska banker. Förhållandet mellan bankbolagens inhemska utlåning (inrikes växlar, utestående lån, utestående å kassa-, reser- och byggnadskreditivräkning samt det mellan Förhållan den inhemska ut- och löpande räkning) och deras inlåning (innestående å giroräkning, löpande räkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning ävensom saldo inlåningen. av fordringar hos och skulder till inhemska banker) utvisas av följande sammanställning, som jämväl upptager bankernas extra upplåning (lån hos andra än banker och sparbanker, dock icke Stockholms inteckningsgarantiaktiebolags obligationslån). Beloppet av bankbolagens utelöpande postremissväxlar uppgick ultimo dec till kr. och ultimo dec till kr. Postremissväxlar. Bokförda värdet av bankbolagens obligationer utgjorde vid slutet av år kr. och vid 1918 års utgång kr. samt av aktier resp och kr. Obligationer och aktier. Ställning till utlandet. Bankbolagens ställning till utlandet vid början och slutet av år 1918 utvisas av följande sammanställning.

352 6 Omslutning. Bankbolagens omslutning, som vid ingången av år 1918 uppgick till 5 i kr., utgjorde vid årets utgång kr. och hade alltså ökats med kr. eller 29-7 procent. Avskrivningar kr., utgjorde för år kr. Denna summa omfattar Av bankbolagen verkställda avskrivningar, som för år 1917 belöpte sig till förutom nödvändiga avskrivningar även sådana, oftast av bolagsstämma beslutade, nedskrivningar, som mera hava karaktär av reservering. Nettovinst. Bankbolagens sammanlagda nettovinst för år 1918 uppgick till kr. mot kr. för år 1917, utvisande sålunda en ökning av kr. Nettorinstet n I förhållande till bankbolagens egna fonder, med inberäkning av de under de i förhållande til..löpande åren verkställda, men per 1 januari vartdera året beräknade kapitalökningar, utgjorde nettovinsten år procent och år procent. fonderna. På grund av vad här anförts beträffande avskrivningar äro i tabellen å sid. 23 och 24 procenttalen för nettobehållningens förhållande till bankernas eget kapital och medelomslutning icke fullt jämförliga. Disponerade medel. le Frånsett överföringar från dispositions- till reservfond hava bankbolagen, förutom nettovinsten, utdelat eller reserverat av i övrigt disponibla medel för år kr. och för år kr. Summa disponerade medel utgjorde alltså för år och för år 1918 % kr. Huru medlen disponerats år 1918 utvisar följande tablå:

353 De större bankernas in- och utlåningsräntor utgjorde ultimo varje månad: Räntesatser. 7 De mindre bankernas såväl in- som utlåningsräntor höllos i allmänhet 7» procent högre.

354

355 UPPGIFTER OM BANKBOLAGENS BOKSLUT FÖR ÅR 1918

356 10 Solidariska Notsiffrorna hänvisa till anmärkningarna sid. 25.

357 bankbolag

358 12 Solidariska bankbolag. Notsiffrorna hänvisa till anmärkningarna sid. 25.

359 Bankaktiebolag. 13

360 14 Bank- Notsiffrorna hänvisa till anmärkningarna sid. 25.

361 aktiebolag. 15

362 16 Bank- Notsiffrorna hänvisa till anmärkningarna sid. 25.

363 aktiebolag. 17

364 18 Bank- Notsiffrorna hänvisa till anmärkningarna sid. 25.

365 aktiebolag. 19

366 20 Bank- Notsiffrorna hänvisa till anmärkningarna sid. 25.

367 aktiebolag. 21

368 22 Sammandrag.

369 Procentberäkning. 23 Notsiffrorna hänvisa till anmärkningarna sid. 25.

370 24 Notsiffrorna hänvisa till anmärkningarna sid. 25.

371 25 Anmärkningar. 1 ) Kapitalökningen beräknad per 1 januari ) Därav kronor kapitalökning, beräknad per 1 jannari ) Banken har nnder året övertagits av skandinaviska kreditaktiebolaget. 4 ) Av de å vinst- och förlusträkning kvarstående medel från år 1917 hava till täckande av utgifter för skatter använts kronor. 5 ) Beloppet av å vinst- och förlusträkning kvarstående meäel från år 1917 har minskats med kronor, utgörande stämpelkostnad för under år 1917 nyemitterade lotter. 6 ) Därav 1025,556 kronor kapitalökning, beräknad per 1 januari ) Banken har under år 1918 beslutat att för övertagande av Vadsbo kreditbolag öka grundfonden med kronor genom utgivande av 1000 lotter med kuponger från och med vinstkupong för år 1918, vilken emission dock registreras först under år ) Banken har under året övertagits av aktiebolaget svenska lantmännens bank. 9 ) >» > > > > aktiebolaget köpmaunabanken. 10 ) > > > > > > Kopparbergs enskilda bank. 11 )» > > > > > aktiebolaget industribanken. 12 ) Häri ingår ett belopp av kronor, utgörande överskott å av 1918 års bolagsstämma avsatta medel för gäldande av kostnader ra. m. i samband med övertagandet av vissa banker. l3 ) Banken började sin rörelse den 2 april 1918 med ett kapital av kronor. 14 )» > > > > 3» > > >.» > 15 ) Häri ingår ett belopp av kronor, utgörande överskott å medel, som övertagna aktiebolaget arbetareringens bank reserverat för skatteutgifter. 16 ) Banken började sin rörelse den 27 maj 1918 med ett kapital av kronor. 17 )»» > > > 1 juni > > >. > » 18 ) > > >» > 18 okt. > > > > i kronor, varav den 31 december 1918 inbetalts kronor. 19 ) Banken började sin rörelse den 1 december 1918 med ett kapital av kronor, varav den 31 december 1918 inbetalts kronor. 20 ) Banken har under året övertagits av enskilda banken i Vänersborg. 21 ) lotter å tillhopa kronor, vilka utgivits i samband med övertagandet av aktiebolaget tjänstemannabanken, voro icke berättigade till ränteutdelning för år 1918 utan hava endast erhållit 8'33 procent vinstutdelning. 22 ) Vid procentberäkningen hava ej medtagits aktiebolaget privatbanken, aktiebolaget Örebro läns bank, aktiebolaget köpmannabanken, aktiebolaget övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget Dalslands bank, aktiebolaget Borås bank och aktiebolaget mellersta Sverige.

372

373 SAMMANSTÄLLNING AV UPPGIFTER OM BANKBOLAGEN FÖR ÅREN

374 28 Bankbolagens antal vid slutet av åren samt antalet likviderande och nya bankbolag under nämnda år. Bankkontorens antal samt antalet invånare per bankkontor vid slutet av åren

375 29 Bankbolagens fonder vid slutet av åren efter disposition av nettovinsten. 1) Solidariska bankbolag. 2) Bankaktiebolag 3) Samtliga bankbolag.

376 Sammanlagda beloppet av de hos bankbolagen på giroräkning, löpande räkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning innestående medel, antalet dylika räkningar, ävensom medelbeloppet per räkning den 31 december åren

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Media Monitor Report Maj 2012

Media Monitor Report Maj 2012 Utskriftsdatum: 2012-06-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Maj 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.03.2012-31.03.2012 Källa Vårdförbundet Totalt Vårdfokus 62 62 Vårdförbundet 22 22 Dagens Medicin 14 14 Landskrona Posten 13 13 Helsingborgs

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 00 publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Riksbanken och statsskulden

Riksbanken och statsskulden Riksbanken och statsskulden 1668 2003 Klas Fregert Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet Roger Gustafsson Boverket februari 2007 Sammanställt för Riksbankens projekt om historisk statistik

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 36 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 36 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 2 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 2 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.01.2014-31.03.2014 Källa 01/14 02/14 03/14 Totalt Vårdfokus 31 32 31 94 Vårdförbundet 12 15 17 44 Dagens Medicin 6 12 9 27 Falu Kuriren 12

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 Fått arbete I mars fick 1 455 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I mars för ett

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 32

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 32 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 32 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 32 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS)

SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) RolfAllan Norrmosse, SCB Dagordning. Bakgrund 2. Digitaliseringsprocessen Bildfångst och bildfiler OCRtolkning

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O2:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2002

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2002 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i september 00 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 Fått arbete I oktober fick 1 307 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 840 av

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2014:1372 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 20 november 2014. Regeringen

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 Fått arbete I november fick 1 112 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 685

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.02.2013-28.02.2013 Källa 02/13 Totalt Vårdfokus 36 36 Vårdförbundet 18 18 Dagens Medicin 14 14 Dagens Medicin 13 13 Landskrona Posten 12 12

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2012:704 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.06.2013-31.08.2013 Källa Vårdförbundet Totalt Vårdfokus 70 70 Vårdförbundet 34 34 Tidningarnas Telegrambyrå 31 31 TV4 29 29 Upsala Nya Tidning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015 Fått arbete I januari fick 1 298 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 792 av

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Svårast vid bostadsköpet

Svårast vid bostadsköpet Svårast vid bostadsköpet Undersökning från Länsförsäkringar 1 Riksgenomsnitt 40% 35% 35% 30% 25% 1 1 5% 0% Hålla planerad budget Budgivningen Pappershanteringen Finansiering\bolån Att man måste ha kontakt

Läs mer

Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010

Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(6) Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010 Nya tabeller 4.5 Bankernas utlåning fördelad på löptid 4.6 Bostadsinstitutens utlåning fördelad på löptid

Läs mer

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati ("bästa parti"). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati (bästa parti). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati Partisympatier i valkretsar, november 2015 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Producent: SCB, BV/DEM, Partisympatiundersökningen Förfrågningar: Johan Eklund, tfn 08-506 945 38, e-post: psu@scb.se

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer