Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: Föregångare: Bildad genom sammanslagning av: Sammandrag af Riksbankens och de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning. [Stockholm : Kungl. Bankinspektionen], Täckningsår: och: Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm : Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], Täckningsår: Efterföljare: Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. Bankinspektionen, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, Uppgifter om bankerna (Statistiska meddelanden. Ser. E ; Bd 8). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) Vid digitaliseringen har innehållsförteckning och titelsida skapats och lagts till. urn:nbn:se:scb-smsre-08

3 STATISTISKA MEDDELANDEN Ser. E. Band VIII. UPPGIFTER OM BANKERNA 1919 AF KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4 INNEHÅLL Uppgifter om bankerna den 31 januari 1919 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 januari Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 januari Register Uppgifter om bankerna den 28 februari 1919 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 28 februari Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 28 februari Register Uppgifter om bankerna den 31 mars 1919 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 mars Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 mars Register Uppgifter om bankerna den 30 april 1919 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder. 5-7.

5 Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 april Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 april Register Uppgifter om bankerna den 31 maj 1919 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 maj Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 maj Register Uppgifter om bankerna den 30 juni 1919 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 juni Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 juni Register Uppgifter om bankerna den 31 juli 1919 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 juli Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 juli Register. 28.

6 Uppgifter om bankerna den 30 augusti 1919 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder 5-7. Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 augusti Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 augusti Register Uppgifter om bankerna den 30 september 1919 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 september Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 september Register Uppgifter om bankerna den 31 oktober 1919 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 oktober Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 oktober Register Uppgifter om bankerna den 29 november 1919 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder. 5-7.

7 Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 29 november Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 29 november Register Uppgifter om bankerna den 31 december 1919 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 december Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 december Register. 28. Uppgifter om bankerna för år 1919 av Kungl. Bankinspektionen Uppgifter om bankbolagen för år Uppgifter om bankbolagens bokslut för år Solidariska bankbolag Bankaktiebolag Sammandrag Procentberäkning Anmärkning Sammanställning av uppgifter om bankbolagen för åren Bankbolagens antal vid slutet av åren samt antalet likviderande och nya bankbolag under nämnda år Bankkontorens antal samt antalet invånare per bankkontor vid slutet av åren Bankbolagens fonder vid slutet av åren efter disposition av nettovinsten.. 29.

8 Sammanlagda beloppet av de hos bankbolagen på giroräkning, löpande räkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning innestående medel, antalet dylika räkningar, ävensom medelbeloppet per räkning den 31 december åren Inrikes växlar, liggande i bankbolagens portföljer, ävensom av bankbolagen hos Sveriges riksbank och i utlandet rediskonterade inrikes växlar den 31 december åren Utestående lån den 31 december åren Utestående å kreditiv- och löpande räkningar den 31 december åren Fördelning efter den ställda säkerheten av utestående lån samt beviljad kredit å kreditiv- och löpande räkningar den 31 december åren Bankbolagens inhemska utlåning och inlåning samt extra upplåning den 31 december åren Bokförda värdet av bankbolagens obligationer och aktier den 31 december åren Bankbolagens ställning till utlandet den 31 december åren Bankbolagens omslutning den 31 december åren Bankbolagens sammanlagda nettovinst och dennas förhållande till de egna fonderna åren Disposition av bankbolagens nettovinst och andra disponibla medel åren

9 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VIII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JANUARI 1919 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1919 K UNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER [190918]

10 2 Januari Solidariska

11 bankbolag. 3 ') Därav kronor utländska statspapper

12 4 Januari Solidariska bankbolag.

13 Januari Solidariska bankbolag. 5

14 6 Januari Solidariska

15 bankbolag

16 8 Januari Bank- 1) Därav kronor utländska statspapper. 2) Därav kronor statspappor.

17 aktiebolag. 9 ') Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utländska statspapper. 2) Därav l kronor räntebärande skattkammarväxlar.

18 10 Januari B a n k-

19 aktiebolag. 11

20 12 Januari B a n k-

21 aktiebolag. 13

22 14 Januari Bank-

23 aktiebolag. 15

24 16 Januari B a n k- ') Därav kronor egna obligationer.

25 aktiebolag. 17

26 18 Januari B a n k-

27 aktiebolag. 19

28 20 Januari B a n k-

29 aktiebolag. 21

30 22 Januari B a n k-

31 aktiebolag. 23

32 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

33 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 januari

34 26 Sammandrag av riksbankens och bank- ') De för bankbolagen här upptajrna beloppen avse icke banter och sparbanker, men ingår däri disponerat belopp å den riksgäldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

35 bolagens ställning den 31 januari

36 28 Register. Sid. Ararsbanken, aktiebolaget... 13, 21, 25. Bollnäs folkbank,»... 11, 19, 25. Borås bank, >... 14, 22, 25. Boris folkbank,»... 11, 19, 25. Dalarnes folkbank, >... 13, 21, 25. Dalslands bank,» , 22, 25. Enskilda banlfen i Vänersborg.... 3, 7, 24. Gottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 24. Gävleborgs folkbank,». 13, 21, 25. Göteborgs bank,» '. 9, 17, 24. Goteborgs folkbank, >. 10, 18, 24. Göteborgs handelsbank, >. 9, 17, 24. Eallauds lantmannabank >. 12, 20, 25. Hjo bank, >. 15, 23, 25. Hudiksvalls kreditbank,.. 15, Indnstribanken,». 12, 20, 25..Tämtlandsbanken,». 13, 21, 25. Jämtlands folkbank, >. 10, 18, 24. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24. Kreditbanken, aktiebolaget... 15, 23, 25. KSpmannabaoken, >... 14, 22, 25. Luleå folkbank, >... 15, 23, 25. Medelpads lantmannabank, aktiebolaget 13, 21, 25. Mellersta Sverige, bankaktiebolaget. 15, 23, 25. Hälareprovinsernas bank, aktiebolaget 9, 17, 24. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 24. Sid. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 11, 19, 25. Nya banken, >. 11, 19, 25. Nylands folkbank,. 15, 23, 25. Privatbanken,». 10, 18, 25. Riksbanken 24, 26, 27. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 16, 24. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 24. Skånska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 24. Smålands enskilda bank 3, 6, 24, Stockholms enskilda bank 3, 6, 24. Stockholms handelsbank, aktiebolaget 8, 16, 24. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 16, 24. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 24. Snndsvalls kreditbank, aktiebolaget. 13, 21, 25. Svenskajlantmännens bank >. 12, 20, 25. Sydsvenska kreditaktiebolaget.... 9, 17, 24. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Södra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24. Upplands euskilda bank 4, 7, 24. Värmlands enskilda bank 2, 5, 24. Värmlands folkbank, aktiebolaget 12, 20, 25. Ångermanlands folkbank,» 11, 19, 25. Örebro folkbank, > 11, 19, 25. Örebro läns bank, > 13, 21, 25. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 24. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 14, 22, 25.

37 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VIII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 28 FEBRUARI 1919 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1919 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER [191404]

38 2 Februari Solidariska

39 bankbolag. 3 ') Därav kronor utländska statspapper, ti

40 4 Februari Solidariska bankbolag.

41 Februari Solidariska bankbolag. 5

42 6 Februari Solidariska

43 bankbolag. 7 f

44 8 Februari Bank- 1) Därav kronor utländska statspapper. s ) Därav kronor statspapper.

45 aktiebolag. 9 ') Därav kronor räntebärande skattkamtnarväxlar och utländska statspapper. s ) Därav kronor räntebärande skattkummarväxlar.

46 10 Februari B a n k- ') Banken, som försatts i konkurs, har upphört med sin rörelse.

47 aktiebolag. 11

48 12 Februari Bank-

49 aktiebolag. 13

50 14 Februari Bank-

51 aktiebolag. 15

52 16 Februari B a n k- ') Därav kronor egna obligationer.

53 aktiebolag. 17

54 18 Februari Bank- 1) Se sid. 10 not 1.

55 aktiebolag. 19

56 20 Februari Bank-

57 aktiebolag. 21

58 22 Februari Bank-

59 aktiebolag. 23

60 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

61 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 28 februari ) So sid. 10 not 1.

62 26 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker, men ingär däri disponerat belopp å den riksgäldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

63 bolagens ställning den 28 februari

64 28 Register. Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 13, 21, 25. Bollnäs folkbank, >... 11, 19, 25. Borås bank,»... 14, 22, 25. Boris folkbank,»... 11, 19, 25. Dalarnes folkbank,»... 13, 21, 25. Dalslands bank, >... 14, 22, 25. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 24. Gottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 24. Gävleborgs folkbank,». 13, 21, 25. Gateborgs bank,.. 9, 17, 24. Goteborgs folkbank, >. 10, 18, 24. GSteborgs handelsbank, >. 9, 17, 24. Hallands lantmannabank >. 12, 20, 25. Hjo bank,». 15, 23, 25. Hudiksvalls kreditbank, >. 15, 23, 25. Industri banken,.. 12, 20, 25. Jftmtlandsbanken,.. 13, 21, 25. Jämtlands folkbank, >. 10, 18, 24. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24. Kreditbanken, aktiebolaget... 15, 23, 25. Köpmannabanken, >... 14, 22, 25. Luleå folkbank, , 23, 25. Medelpads lantmannabank, aktiebolaget 13, 21, 25. Mellersta Sverige, bankaktiebolaget. 15, 23, 25. Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget 9, 17, 24. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 24. Sid. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 11, 19, 25. Nya banken, >. 11, 19, 25. Nylands folkbank, >. 15, 23, 25. Privatbanken, >. 10, 18, 25. Riksbanken 24, 26, 27. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 16, 24. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 24. Skånska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 24. Smålands enskilda bank 3, 6, 24. Stockholms enskilda bank 3, 6, 24. Stockholms handelsbank, aktiebolaget 8, 16, 24. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 16, 24. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 24. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 13, 21, 25. Svenska lantmännens bank >. 12, 20, 25. Sydsvenska kreditakticbolaget.... 9, 17, 24. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Södra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24. Upplands enskilda bank 4, 7, 24. Värmlands enskilda bank, 2, 5, 24. Värmlands folkbank, aktiebolaget 12, 20, 25. Ångermanlands folkbank, > 11, 19, 25. Örebro folkbank, > 11, 19, 25. Örebro läns bank, > 13, 21, 25. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 24. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 14, 22, 25.

65 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VIII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MARS 1919 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1919 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER [191935]

66 2 Mars Solidariska

67 bankbolag. 3 l ) Därav kronor utländska statspapper. l

68 4 Mars Solidariska bankbolag.

69 Mars Solidariska bankbolag. 5

70 6 Mars Solidariska

71 bankbolag

72 8 Mars Bank- 1) Därav kronor utländska statspapper. J ) Därav kronor statspapper.

73 aktiebolag. 9 1) Därav kronor räntebärande akattkamniarväxlar och ntländska statspapper. J ) Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar.

74 10 Mars Bank-

75 aktiebolag. 11

76 12 Mars Bank-

77 aktiebolag. 13

78 14 Mars Bank-

79 aktiebolag. 15

80 16 Mars B a n k- 1) Därav kronor egna obligationer.

81 aktiebolag. 17

82 18 Mars Bank-

83 aktiebolag. 19

84 20 Mars Bank-

85 aktiebolag. 21

86 22 Mars Bank-

87 aktiebolag. 23

88 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

89 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 mars

90 26 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker, men ingår däri disponerat belopp å den riksgäldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

91 bolagens ställning den 31 mars

92 28 Register. Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 13, 21, 25. Bohusbanken,»... 15, 23, 25. Bollnäs folkbank, >... 11, 19, 25. Borås bank, >... 14, 22, 25. Boras folkbank,»... 11, 19, 25. Dalarnes folkbank,»... 12, 20, 25. Dalslands bank, >... 14, 22, 25. Enskilda banken i Vänersborg... 3, 7, 24. Gottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 24. Gävleborgs folkbank,». 13, 21, 25. Goteborgs bank,». 9, 17, 24. Goteborgs folkbank, >. 10, 18, 24. Göteborgs handelsbank, >. 9, 17, 24. Hallands lantmannabank >. 11, 19, 25. Hjo bank,.. 15, 23, 25. Hudiksvalls kreditbank, >. 15, 23, 25. Industribanken,». 12, 20, 25..Tämtlandsbanken, > 13, 21, 25. Jämtlands folkbank,.. 10, 18, 24. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24. Kreditbanken, aktiebolaget... 15, 23, 25. KSpmannabanken, >... 13, 21, 25. Lnlea folkbank,,... 15, 23, 25. Medelpads lantmannabank, aktiebolaget 13, 21, 25. Mellersta Sverige, bankaktiebolaget. 14, 22, 25. Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget 9, 17, 24. Sid. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 24 Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 11, 19, 25. Nya banken, >. 11, 19, 25. Nylands folkbank,».15, 23, 25. Riksbanken 24, Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 16, 24. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 24. Skånska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 24. Smalands enskilda bank 3, 6, 24. Stockholms enskilda bank 3, 6, 24. Stockholms handelsbank, aktiebolaget 8, 16, 24. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, IG. 24. Sandsvalls enskilda bank 3, 7, 24. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 13, 21, 25. Svenska lantmännens bank > 12, Sydsvenska kreditaktiobolaget.... 9, 17, 24. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Södra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24. Upplands enskilda bank 4, Värmlands enskilda bank 2, 5, 24. Värmlands folkbank, aktiebolaget 12, 20, 25. Ångermanlands folkbank, > 10, 18, 25. Örebro folkbank, > 11, 19, 25. Örebro läns bank,. 13, 21, 20. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 24. Övre Västcrdalarnes bank, aktiebolaget 14,

93 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VIII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 APRIL 1919 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1919 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER [192451]

94 2 April Solidariska

95 bankbolag. 3 ') Därav kronor utländska statapapper,

96 4 April Solidariska bankbolag.

97 April Solidariska bankbolag. 5

98 6 April Solidariska

99 bankbolag

100 8 April B a n k- l ) Därav kronor utländska statspapper. 2) Därav kronor statspapper.

101 aktiebolag. 9 1) Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar ocli utländska statspappor. 2 ) Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar.

102 10 April Bank-

103 aktiebolag. 11

104 12 April B a n k-

105 aktiebolag. 13

106 14 April B a n k-

107 aktiebolag. 15

108 16 April Bank- ') Därav kronor egna obligationer.

109 aktiebolag. 17

110 18 April B a n k-

111 aktiebolag. 19

112 20 April B a n k-

113 aktiebolag. 21

114 22 April B a n k-

115 aktiebolag. 23

116 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

117 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 april

118 26 Sammandrag av riksbankens och bank- 1 ) De för bankbolagen bär upptagna beloppen avse icke banker och»parbanker, men ingår däri disponerat belopp å den riksgäldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

119 bolagens ställning den 30 april

120 28 Register. Sid. -Affärsbanken. aktiebolaget... 13, 21, 25. Bohusbanken, > , 23, 25. Bollnäs folkbank, >... 11, 19, 25. Borås bank,»... 14, 22, 25. Boras folkbank, >... 11, 19, 25. Balarnes folkbank,»... 12, 20, 25. Dalslands bank,»... 14, 22, 25. Enskilda banken i Vänersborg... 3, 7, 24. Gottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 24. Gävleborgs folkbank,.. 13, 21, 25. <35teborgs bank,. 9, 17, 24. Göteborgs folkbank,.. 10, 18, 24. Göteborgs handelsbank, >..9, 17, 24. Ballands lantmannabank > 11, 19, 25. fljo bank,». 15, 23, 25. Hudiksvalls kreditbank, >. 15, 23, 25. Industribanken,». 12, 20, 25. Jämtlandsbankcn, >. 13, 21, 25. Jämtlands folkbank, >. 10, 18, 24. Kopparbergs onskilda bank 2, 5, 24. Xrcditbanken, aktiebolaget... 15, 23, 25. Köpmasnabanken, i... 13, 21, 25. Luleå folkbank, >... 15, 23, 25. Medelpads lantmannabank, aktiebolaget 13, 21, 25. Mellersta Sverige, bankaktiebolaget. 14, 22, 25. Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget 9, 17, 24. Sid. Norrköpings enskilda bank '3, 6, 24 Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 11, 19, 25. Nya banken, >. 11, 19, 25. Nylands folkbank, >. 15, 23, 25. Riksbanken 24, 26, 27. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 16, 24. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 24. Skånska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 24. Smålands enskilda bank 3, 6, 24. Stockholms enskilda bank 3, 6, 24. Stockholms handelsbank, aktiebolaget 8, Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 16, 24. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 24. Sundsvalls kredilbauk, aktiebolaget. 13, 21, 25. Svenska lantmännens bank >. 12, 20, 25. Sydsvenska kreditakticbolaget... 9, 17, 24. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Södra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24: Upplands enskilda bank 4, 7, 24. Värmlands enskilda bank 2, 5, 24. Värmlands folkbank, aktiebolaget 12, 20, 25. Ångermanlands folkbank, i 10, 18, 25. Örebro folkbank, > 11, 19, 25. Örebro läns bank, > 13, 21, 25. Östergötlands enskilda bank , 5, 24. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 14, 22, 25.

121 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VIII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MAJ 1919 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1919 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER [192911]

122 2 Maj Solidariska

123 bankbolag. 3 1) Därav kronor utländska statspapper

124 4 Maj Solidariska bankbolag.

125 Maj Solidariska bankbolag. 5

126 6 Maj Solidariska

127 bankbolag

128 8 Maj B a n k- ') Därav kronor utländska statspapper. 2 ) Därav kronor statspapper.

129 aktiebolag. 9 ") Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar och utländska statspapper. ') Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar.

130 10 Maj Bank-

131 aktiebolag. 11

132 12 Maj Bank-

133 aktiebolag. 13

134 14 Maj B a n k-

135 aktiebolag. 15

136 16 Maj B a n k- 1) Därav kronor egna obligationer.

137 aktiebolag. 17

138 18 Maj Bank-

139 aktiebolag. 19

140 20 Maj B a n k-

141 aktiebolag. 21

142 22 Maj B a n k-

143 aktiebolag. 23

144 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

145 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 maj

146 26 Sammandrag av riksbankens och bank- ') De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker, men ingår däri disponerat belopp å den riksgäldskontoret ar vissa banker lämnade kredit.

147 bolagens ställning den 31 maj

148 28 Register. Sid. Affärsbanken. aktiebolaget... 13, 21, 25. Bohusbanken, >... 15, 23, 25. Bollnäs folkbank, >... 11, 19, 25. Borås bank,»... 14, 22, 25. Boris folkbank,»... 11, 19, 25. Dalarnes folkbank, >... 12, 20, 25. Dalslands bank, >... 14, 22, 25. Enskilda banken i Vänersborg... 3, 7, 24. Oottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 24. ö&rleborgs folkbank, >. 13, 21, 25. Göteborgs bank,». 9, 17, 24. Göteborgs folkbank, >. 10, 18, 24. Göteborgs handelsbank, >. 9, 17, 24. Hallands lantmannabank >. 11, 19, 25. Hjo bank,.. 15, 23, 25. Hudiksvalls kreditbank, >. 15, 23, 25. Industribanken, >. 12, 20, 25. Jämtlandsbanken, >. 13, 21, 25. Jämtlands folkbank,.. 10, 18, 24. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24. Kreditbanken, aktiebolaget... 15, 23, 25. Köpmannabanken, >... 13, 21, 25. Lnlea folkbank, >... 15, 23, 25. Medelpads lantmannabank, aktiebolaget 13, 21, 25. Mellersta Sverige, bankaktiebolaget. 14, 22, 25. H&lareprovinsernas bank, aktiebolaget 9, 17, 24. Sid. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 24 Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 11, 19, 25. Nya banken,». 11, 19, 25. Nylands folkbank, >. 15, 23, 25. Riksbanken 24, 26, 27. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 16, 24. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 24. Skånska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 24. Smalands enskilda bank 3, 6, 24. Stockholms enskilda bank 3, 6, 24. Stockholms handelsbank, aktiebolaget 8, 16, 24. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 16, 24. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 24. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 13, 21, 25. Svenska lantmännens bank >. 12, 20, 25. Sydsvenska kreditaktiebolaget.... 9, 17, 24. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Södra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24. Upplands enskilda bank 4, 7, 24. Värmlands enskilda bank 2, 5, 24. Värmlands folkbank, aktiebolaget 12, 20, 25. Ångermanlands folkbank, > 10, 18, 25. Örebro folkbank, 11, 19, 25. Örebro läns bank,» 13, 21, 25. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 24. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 14, 22, 25.

149 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VIII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 JUNI 1919 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1919 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER [193461]

150 2 Juni Solidariska

151 bankbolag. 3 1) Därav kronor utländska statspapper

152 4 Juni Solidariska bankbolag.

153 Juni Solidariska bankbolag. 5

154 6 Juni Solidariska

155 bankbolag

156 8 Juni Bank- 1) Därav kronor utländska statspapper. 2) Därav kronor statspapper.

157 aktiebolag. 9 1) Därav kronor utländska statspapper.») DäraT kronor räntebärande skattkammarväxlar.

158 10 Juni Bank-

159 aktiebolag. 11

160 12 Juni Bank-

161 aktiebolag. 13

162 14 Juni Bank-

163 aktiebolag. 15

164 16 Juni B a n k- 1) Enligt meddelande från banken har vid redovisningen av upplåningen mot pant av egna eller belånade värdepappet ultimo februari ultimo maj icke inräknats vissa reverelån ho8 riksbanken. 2 ) Egna obligationer.

165 aktiebolag. 17

166 18 Juni Bank-

167 aktiebolag. 19

168 20 Juni Bank-

169 aktiebolag. 21

170 22 Juni Bank-

171 aktiebolag. 23

172 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

173 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 juni

174 26 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker, men ingår däri disponerat, belopp å den riksgäldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

175 bolagens ställning den 30 juni

176 28 Register. Sid. Affärsbanken. aktiebolaget... 13, 21, 25. Bohusbanken,»... 15, 23, 25. Bollnäs fplkbank,»... 11, 19, 25. Borås bank,»... 14, 22, 25. Boris folkbank, >... 11, 19, 25. Dalarneg folkbank,»... 12, 20, 25. Dalslands bank, >... 14, 22, 25. Enskilds banken i Vänersborg.... 3, 7, 24. Gottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 24. Gavleborgs folkbank,». 13, 21, 25. G5teborg» bank,». 9, 17, 24. GBteborgs folkbank, >. 10, 18, 24. GBteborgs handelsbank,». 9, 17, 24. Hallands lantmannabank >. 11, 19, 25. Hjo bank,.. 15, 23, 25. Hudiksvalls kreditbank,., 15, 23, 25. Industribanken, >. 12, 20, 25. Jämtlandsbanken,.. 13, 21, 25. Jämtland» folkbank, >. 10, 18, 24. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24. Kreditbanken, aktiebolaget... 15, 23, 25. KBpmannabanken,»... 13, 21, 25. Lnlea folkbank,»... 15, 23, 25. Medelpads lantmannabank, aktiebolaget 13, 21, 25. Mellersta Sverige, bankaktiebolaget. 14, 22, 25. M&lareprovinsernas bank, aktiebolaget 9, 17, 24. Sid. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 24 Norrköpings folkbank, aktiebolaget, 11, 19, 25. Nya banken, >. 11, 19, 25. Nylands folkbank,.. 15, 23, 25. Riksbanken 24, 26, 27. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 8, 16, 24. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 24. Skånska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 24..Smilande enskilda bank 3, 6, 24. Stockholms enskilda bank 3, 6, 24. Stockholms handelsbank, aktiebolaget 8, 16, 24. Stockholms inteckningggarantiaktiebolag 8, 16, 24. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 24. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 13, 21, 25. Svenska lantmannens bank >. 12, 20, 25. Sydsvenska kreditaktiebolaget.... 9, 17, 24. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. SSdra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24. Upplands enskilda bank 4, 7, 24. Värmlands enskilda bank 2, 5, 24. Värmlands folkbank, aktiebolaget 12, 20, 25. Ångermanlands folkbank, > 10, 18, 25. Örebro folkbank,. 11, 19, 25. Örebro läns bank, > 13, 21, 25. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 24. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 14, 22, 25-

177 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VIII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JULI 1919 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER [193976] STOCKHOLM 1919

178 2 Juli Solidariska

179 bankbolag. 3 1) Därav kronor utländska statspapper, l

180 4 Juli Solidariska bankbolag.

181 Juli Solidariska bankbolag. 5

182 6 Juli Solidariska

183 bankbolag

184 8 Juli Bank- 1) Därav kronor utländska statspapper. ') Därav kronor statspapper.

185 aktiebolag. 9 J ) Därav kronor utländska statspapper. 2) Därav kroaor räntebärande skattkammarväxlar.

186 10 Juli Bank-

187 aktiebolag. 11

188 12 Juli Bank-

189 aktiebolag. 13

190 14 Juli Bank-

191 aktiebolag. 15

192 16 Juli Bank- ') Egna obligationer.

193 aktiebolag. 17

194 18 Juli Bank-

195 aktiebolag. 19

196 20 Juli Bank-

197 aktiebolag. 21

198 22 Juli Bank-

199 aktiebolag. 23

200 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

201 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 juli

202 26 Sammandrag av riksbankens och bank- 1 De för bankbolagen här upptagna beloppen avbe icke banker och sparbanker, men ingår däri disponerat belopp å den riksgäldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

203 bolagens ställning den 31 juli

204 28 Register. Sid. Affärsbanken, aktiobolaget... 13, 21, 25. Bohusbanken,..»... 15, 23, 25. Bollnäs folkbank,»... 11, 19, 25. Boras bank,»... 14, 22, 25. Boris folkbank,»... 11, 19, 25. Dalarnes folkbank,»... 12, 20, 25. Dalslands bank,»... 14, 22, 25. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 24. Gottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 24. Gävleborgs folkbank, >.13, 21, 25. Göteborgs bank,.. 9, 17, 24. Goteborgs folkbank,.. 10, 18, 24. Göteborgs handelsbank, >. 9, 17, 24. Hallands lantmannabank >. 11, 19, 25. Hjo bank,.. 14, 22, 25. Hudiksvalls kreditbank,.. 15, 23, 25. Industribanken, >. 12, 20, 25. Jämtlandsbanken, >. 13, 21, 25. Jämtlands folkbank,». 10, 18, 24. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24. Kreditbanken, aktiebolaget... 15, 23, 25. Köpmannabanken, >... 13, 21, 25. Lnleä folkbank,»... 15, 23, 25. Medelpads lantmannabank, aktiebolaget 13, 21, 25. Mellersta Sverige, bankaktiebolaget. 14, 22, 25. Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget 9, 17, 24. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 24. Sid. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 11, 19, 25. Nya banken,». 11, 19, 25. Nylands folkbank, >. 15, 23, 25. Provinsbanken,». 15, 23, 25. Eiksbanken 24^ 26, 27. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 16, 24. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 24. Skånska handelsbanken, aktiebolaget, 9, 17,' 24. Smalands enskilda bank 3, 6, 24. Stockholms enskilda bank 3, 6, 24. Stockholms handelsbank, aktiebolaget 8, 16, 24. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8,'16, 24. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 24. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 12, 20, 25. Svenska lantmännens bank >. 12, 20, 25. Sydsvenska kreditaktiebolaget.... 9, 17, 24. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Södra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24. Upplands enskilda bank 4, 7, 24. Värmlands enskilda bank 2, 5, 24. Värmlands folkbank, aktiebolaget 11, 19, 25. Ångermanlands folkbank, > 10, 18, 25. Örebro folkbank, > 11, 19, 25. Örebro, läns bank, > 13, 21, 25. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 24. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 13, 21, 25

205 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VIII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 AUGUSTI 1919 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1919 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER [193808]

206 2 Augusti Solidariska

207 bankbolag. 3 1)Därav kronor utländska statspapper. l

208 4 Augusti Solidariska bankbolag.

209 Augusti Solidariska bankbolag. 5

210 6 Augusti Solidariska

211 bankbolag

212 8 Augusti B a n k - 1) Därav kronor utländska statspapper. 2 j Därav 7 ÖSB 449 kronor statspapper.

213 aktiebolag. 9 1) Därav kronor utländska statspapper.») Därav kronor räntebärande skattkammarväxlar.

214 10 Augusti Bank-

215 aktiebolag. 11

216 12 Augusti Bank-

217 aktiebolag. 13 l ) Banken, vars tillgångar och skulder övertagits av Upplands enskilda bank. har upphört med sin rörelse.

218 14 Augusti Bank-

219 aktiebolag. 15

220 16 Augusti Bank- ') Egna obligationer.

221 aktiebolag. 17

222 18 Augusti Bank-

223 aktiebolag. 19

224 20 Augusti Bank-

225 aktiebolag. 21 ') Se sid. 13 not. 1.

226 22 Augusti Bank-

227 aktiebolag. 23

228 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

229 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 augusti ') Se sid. 13 not 1.

230 26 Sammandrag av riksbankens och bank- 1 De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker, men ingår däri disponerat belopp å den riksgäldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

231 bolagens ställning den 30 augusti

232 28 Register. Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 13, 21, 25. Bohnsbanken,»... 15, 23, 25. Bollnäs folkbank, >... 11, 19, 25. Borås bank, >... 14, 22, 25. Boras folkbank, >... 11, 19, 25. Dalarnes folkbank,»... 12, 20, 25. Dalslands bank, >... 14, 22, 25. Enskilda banken i Vänersborg... 3, 7, 24. Gottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 24. GäTleborgs folkbank,». 13, 21, 25. Göteborgs bank,.. 9, 17, 24. GBteborgs folkbank, >. 10, 18, 24. Göteborgs handelsbank, >. 9, 17, 24. Hallands lantmannabank > 11, 19, 25. Hjo bank,.. 14, 22, 25. Hudiksvalls kreditbank,.. 15, 23, 25. Indnstribanken, >. 12, 20, 25. Jämtlandsbanken,.. 13, 21, 25. Jämtlands folkbank,». 10, 18, 24. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24. Kreditbanken, aktiebolaget... 15, 23, 25. KSpmannabanken, >... 13, 21, 25. Luleå folkbank, '... 15, 23, 25. Medelpads lantmannabank, aktiebolaget 13, 21, 25. Mellersta Sverige, bankaktiebolaget. 14, 22, 25. Hälareprovinsernas bank, aktiebolaget 9, 17, 24. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 24. Sid. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 11, 19, 25. Nya banken,». 11, 19, 25. Nylands folkbank,. 15, 23, 25. Provinsbanken,. 15, 23, 25. Riksbanken 24, 26, 27. Skandinaviska kreditaktiebolagct.. 8, 16, 24. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 24. Skånska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 24. Smalands enskilda bank 3, 6, 24. Stockholms enskilda bank 3, 6, 24. Stockholms handelsbank, aktiebolaget 8, 16, 24. Stockholms inteffkningsgarantiaktiebolag 8, 16, 24. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 24. Sundsvalla kreditbank, aktiebolaget. 12, 20, 25. Svenska lantmännens bank > 12, 20, 25. Sydsvenska kreditaktiebolaget... 9, 17, 24. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Södra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24. Upplands enskilda bank 4, 7, 24. Värmlands enskilda bank 2, 5, 24. Värmlands folkbank, aktiebolaget 11, 19, 25. Ångermanlands folkbank, > 10, IS, 25. Örebro folkbank, > 11, 19, 25. Örebro läns bank, > 13, 21, 25. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 24. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 13, 21, 25-

233 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VIII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 SEPTEMBER 1919 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1919 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER [194346]

234 2 September Solidariska

235 bankbolag. 3 1) Därav kronor utländska statspapper,

236 4 September Solidariska bankbolag.

237 September Solidariska bankbolag. 5

238 6 September Solidariska

239 bankbolag. 7 1) Enligt meddelande från banken har Vid redovisningen av upplåningen mot pant av egna eller belånade värdepapper ultimo angusti icke inräknats vissa reverslån hos riksbanken

240 8 September Bank - 1) Därav kronor utländska statspapper. ') Därav kronor statspapper.

241 aktiebolag. 9 1) Därav kronor utländska statspapper. 3 ) Därav kronor räntebäraude skattkammarväxlar.

242 10 September Bank-

243 aktiebolag. 11

244 12 September B a n k- 1) Banken, vars tillgångar och skulder övertagits av aktiebolaget Mälareprovinsernas bank, har upphört med sin rörelse.

245 aktiebolag. 13 1) Banken, vars tillgångar och sk ålder övertagits av aktiebolaget Mälareprovinsernas bank, har upphört med sin rörelse.

246 14 September B a n k-

247 aktiebolag. 15

248 16 September B a n k- 1) Utelöpande egna obligationer. 2 ) Enligt meddelande från banken har vid redovisningen av upplåningen mot pant av egna eller belånade värdepapper ultimo augusti icke inräknats vissa reversläm hos riksbanken.

249 aktiebolag. 17

250 18 September B a n k-

251 aktiebolag. 19

252 20 September B a n k- 1) Enligt meddelande från banken har vid redovisningen av upplåningen mot pant av egna eller belånade värdepapper ultimo augusti icke inräknats vissa reverslån hos riksbanken. ') Se sid. It uot 1.

253 aktiebolag. 21 ') Se sid. 13 not 1.

254 22 September B a n k-

255 aktiebolag. 23

256 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

257 25 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 september ) Se sid. 12 not 1. 2) Se sid. 13 not 1.

258 26 Sammandrag av riksbankens och bank- 1 De för bankbolagen bär upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker, men ingår däri disponerat belopp å den riksgäldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

259 bolagens ställning den 30 september

260 28 Register. Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 13, 21, 25. Bohosbanken,»... 15, 23, 25. Bollnäs folkbank, , 19, 25. Boris bank, >... 14, 22, 25, BorlB folkbank, >... 11, 19, 25. Dalarnes folkbank,»... 12, 20, 25. Dalslands bank, , 22, 25. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 24. Gottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 24. Göteborgs bank,». 9, 17, 24. Göteborgs folkbank, >. 10, 18, 24. Göteborgs handelsbank, >. 9, 17, 24. Hallands lantmannabank > -11, 19, 25. Hjo bank, >. 14, 22, 25. Hudiksvalls kreditbank,». 15, 23, 25. Indnstribanken,.. 12, 20, 25. Jämtlandsbanken,». 13, 21, 25. Jämtlands folkbank, >. 10, 18, 24. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24. Kreditbanken, aktiebolaget... 15, 23, 25. Köpmannabanken, >... 13, 21, 25. Loleft folkbank, >... 15, 23, 25. Medelpads lantmannabank, aktiebolaget 13, 21, 25. Mellersta Sverige, bankaktiebolaget. 14, 22, 25. H&lareprovinsernas bank, aktiebolaget 9, 17, 24. Norrköpings enskild» bank 3, 6, 24. Sid. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 11, 19, 25. Nya banken, >. 11, 19, 25. Nylands folkbank,». 15, 23, 25. Provinsbanken, >. 15, 23, 25. Riksbanken 24, 26, 27. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 16, 24. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 24. Skånska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 24. Smalands enskilda bank 3, 6, 24. Stockholms enskilda bank - 3, 6, 24. Stockholms handelsbank, aktiebolaget 8, 16, 24. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 16, 24. Sandsvalls enskilda bank 3, 7, 24. Sandsvalls kreditbank, aktiebolaget. lä, 20, 25. Svenska lantmännens bank > 12, 20, 25. Sydsvenska kreditaktiebolaget... 9, 17, 24. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Södra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24. Upplands enskilda bank 4, 7, 24. Värmlands enskilda bank 2, 5, 24. Värmlands folkbank, aktiebolaget 11, 19, 25. Ångermanlands folkbank, > 10, 18, 25. Örebro folkbank, > 11, 19, 25. Örebro läns bank, > 13, 21, 25 Östergötlands enskilda bank 2, 5, 24. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 13, 21, 85

261 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VIII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 OKTOBER 1919 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1919 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER. [194788]

262 2 Oktober Solidariska

263 bankbolag. 3 1) Därav kronor utländska stutspajipcr

264 4 Oktober Solidariska bankbolag.

265 Oktober Solidariska bankbolag. 5

266 6 Oktober Solidariska

267 bankbolag

268 8 Oktober B a n k- 1) Därav kronor utländska statepapper. 2) Därav kronor statspapper.

269 aktiebolag. 9 1) Banken, vars tillgångar och skulder övertagits av Skandinaviska kreditaktiebolagct, har opphsrt med sin rörelse. 2) Därav kronor utländska statspapper. 3 ) Därav 5UUOUU0 kronor räntebärande skattkammarväxlar.

270 10 Oktober B a n k-

271 aktiebolag. 11

272 12 Oktober B a n k-

273 aktiebolag. 13

274 14 Oktober B a n k-

275 aktiebolag. 15

276 16 Oktober B a n k- ') Utelöpande egna obligationer.

277 aktiebolag. 17 ') Se aid. 9 not 1.

278 18 Oktober B a n k-

279 aktiebolag. 19

280 20 Oktober B a n k-

281 aktiebolag. 21

282 22 Oktober B a n k-

283 aktiebolag. 23

284 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och ') Se sid. 9 not 1.

285 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 oktober

286 26 Sammandrag av riksbankens och bank- 1 De för bankbolasen här upptagna beloppen avse icke hanker och sparbanker, men ingår däri disponerat belopp ä den riksgäldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

287 bolagens ställning den 31 oktober

288 28 Register. Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 13, 21, 25. Bohusbanken, >... 15, 23, 25. Bollnäs folkbank, >... 11, 19, 25. Borås bank,»... 14, 22, 25. Boras folkbank,»... 11, 19, 25. Dalslands bank, >... 13, 21, 25. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 24. Gottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 24. Göteborgs bank, >. 9, 17, 24. Göteborgs folkbank,». 10, 18, 24. Göteborgs handelsbank, >. 9, 17, 24. Hallands lantmannabank > 11, 19, 25. Hjo bank,.. 14, 22, 25. Hudiksvalls kreditbank..15, 23, 25. Industribanken,». 12, 20, 25. Jämtlandsbanken, >.13, 21, 25. Jämtlands folkbank,». 10, 18, 24. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24. Kreditbanken, aktiebolaget... 14, 22, 25. Köpmannabanken. >... 13, 21, 25. Laleå folkbank, >... 15, Mellersta Sverige, bankaktiebolaget. 14, 22, 25. Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget 9, 17, 24. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 24. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 11, 19, 25. Nya banken. >. 11, 19, 25. Sid. Nylands folkbank, aktiebolaget , 25. Provinsbanken,»... 15, 23, 25. Riksbanken 24, 26, 27. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 16, 24. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 24. Skånska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 24. Smålands enskilda bank 3, 6, 24. Stockholms enskilda bank 3, 6, 24. Stockholms handelsbank, aktiebolaget 8, Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 16, 24. Sands valls enskilda bank 3, 7, 24. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget 12, 20, 25. Svenska lantmännens bank >. 12, 20, 25. Sydsvenska kreditaktiebolaget.... 9, 17, 24. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Södra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24. Upplands enskilda bank 4, 7, 24. Värmlands enskilda bank 2, 5, 24. Värmlands folkbank. aktiebolaget 12, 20, 25. Ångermanlands folkbank. > 10, 18, 25. Örebro folkbank,. 11, 19, 25. Örebro läns bank,. 13, 21, 25 Östergötlands enskilda bank 2, 5, 24. Övre Yästerdalarnes bank, aktiebolaget 13, 21, 25-

289 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VIII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 29 NOVEMBER 1919 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1919 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER [195208]

290 2 November Solidariska

291 bankbolag. 3 1) Därav kronor utländska statspapper

292 4 November Solidariska bankbolag.

293 November Solidariska bankbolag. 5 ') Enligt meddelande från banken har vid redovisningen av upplåningen mot pant av egna eller belånade värdepapper ultimo oktober icke inräknats vissa reverslan hos riksbanken.

294 6 November Solidariska

295 bankbolag

296 8 November B a n k- l ) Därav kronor utländska statspapper. «) Aktiebolaget Stockholms handelsbanks firma, har ändrats till aktiebolaget Svenska handelsbanken. ') Särar J kronor statspapper.

297 aktiebolag. 9 1) Banken, vars tillgångar och skulder övertagits av aktiebolaget Stockholms handelsbank, har upphört med sin rörelse. s ) Därav kronor rånteb&raode skaukammarvaxlar.

298 10 November B a n k-

299 aktiebolag. 11

300 12 November B a n k-

301 aktiebolag. 13

302 14 November B a n k-

303 aktiebolag. 15 1) Banken, vars tillgångar och skalder övertagits av aktiebolaget Mllareprovinsernas bank, har upphört med sin rörelse.

304 16 November B a n k- 1) Utelöpande egna obligationer. '') Se sid. 8 not 2.

305 aktiebolag. 17 1) Se sid. 9 not 1. 2) Enligt meddelande från banken har vid redovisningen av upplåningen mot pant av egna eller belånade värdepapper ultimo oktober icke inräknats vissa reverslån hos riksbanken.

306 18 November B a n k-

307 aktiebolag. 19

308 20 November B a n k-

309 aktiebolag. 21

310 22 November B a n k-

311 aktiebolag. 23 1) Se sid. 15 not 1

312 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och 1) Se sid. 8, not 2. 2) Se sid. 9 not 1.

313 25 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 29 november ) Se sid. 15 not 1.

314 26 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker, men ingår däri disponerat belopp å den riksgäldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

315 bolagens ställning den 29 november

316 28 Register. Sid. Affärsbanken, aktiobolaget.. 13, 21, 25. Bohnsbanken, >.15, 23, 25. Bollnäs folkbank, , 19, 25. Borås bank, , 22, 25. Boras folkbank, >... 11, 19, 25. Dalslands bank, , 21, 25. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 24. Sottlands bank, aktiebolaget. 10, 18, 25. Göteborgs bank, >. 9, 17, 24. Göteborgs folkbank, > 9, 17, 24. Göteborgs handelsbank, > 9, 17, 24. Hallands lantmannabank > 11, 19, 25. Hjo bank,». 14, 22, 25. HndiksTalls kreditbank,». 15, 23, 25. Indnstribanken,,. 12, 20, 25. Jämtlandsbanken, > 13, 21, 25. Jämtlands folkbank, >. 10, 18, 25. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24. Kreditbanken, aktiebolaget... 14, 22, 25. Köpmannabankcn, > , 25. L,nleå folkbank,»... 1.^ 23, 25. Mellersta S-verige, bankaktiebolaget. 14, 22, 25. Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget 9, 17, 24. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 24. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 11, 19, 25. Sid. Nya banken, aktiebolaget , 19, 25. Nylands folkbank, > , Provinsbanken,»... 15, 23, 25. Riksbanken 24, 26, 27. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 16, 24. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 24. Smalands enskilda bank 3, 6, 24. Stockholms enskilda Hank 3, 6, 24. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 16, 24. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 24. Snndsvalls kreditbank, aktiebolaget. 12, 20, 25. Svenska handelsbanken, >. 8, 16, 24. Svenska lantmännens bank, > 12, 20, 25. Sydsvenska kreditaktiebolaget.... 9, 17, 24. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Södra Sverige, bankaktiebolaget... 9, 17, 24. Upplands enskilda bank 4, 7, 24. Värmlands enskilda bank 2, 5, 24. Värmlands folkbank, aktiebolaget 12, 20, 25. Ångermanlands folkbank. > 10, 18, 25. Örebro folkbank, > 11, 19, 25. Örebro läns bank, > 13, 21, 25. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 24. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 13,

317 STATISTISKA MEDDELANDEN SER E. BAND VIII. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 DECEMBER 1919 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1920 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER [200163]

318 2 December Solidariska

319 bankbolag. 3 1) Därav kronor utländska statspapper,

320 4 December Solidariska bankbolag.

321 December Solidariska bankbolag. 5

322 6 December Solidariska

323 bankbolag

324 8 December B a n k- 1) Därav kronor utländska statspapper. 2) Därav kronor statspapper.

325 aktiebolag. 9 1) Aktiebolaget Göteborgs handelsbanks firma har ändrats till aktiebolaget Kordiska handelsbanken. 2) Därav kronor räntebärande akattkammarväxlar.

326 10 December B a n k-

327 aktiebolag. 11 1) Banken, vars tillgångar och skulder övertagits av Enskilda banken i Vänersborg, har npphört mcil sin rörelse.

328 12 December B a n k- 1) Banken, vars tillgångar och skulder övertagits av aktiebolaget Gateborgs handelsbank, har upphört med sin rörelse.

329 aktiebolag. 13

330 14 December B a n k-

331 aktiebolag. 15

332 16 December B a n k- 1) Egna obligationer.

333 aktiebolag. 17 1) Se sid. 9 not 1.

334 18 December B a n k-

335 aktiebolag. 19 ') Se sid. 11 not 1.

336 20 December B a n k- 1) Se sid. 12 not 1.

337 aktiebolag. 21

338 22 December B a n k-

339 aktiebolag. 23

340 24 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och 1) Se sid. 9 not 1.

341 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 december ) Se sid. 11 not 1. 2) Se sid. 12 not 1.

342 26 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De för bankbolagen här npptagna beloppen avse icke banker och sparbanker, men ingår däri disponerat belopp å deo riksgäldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

343 bolagens ställning den 31 december

344 28 Register. Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 13, 21, 25. Bohnsbanken,... 15, 23, 25. Bollnäs folkbank.»... 11, 19, 25. Borås bank, >... 14, 22, 25. Boris folkbank,»... 11, 19, 25. Dalslands bank,»... 13, 21, 25. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 24. Gottlands bank, aktiebolaget. 9, 17, 25. Göteborgs bank,» 9, 17, 24. Goteborgs folkbank, > 9, 17, 25. Hallands lantmannabanfe >. 11, 19, 25. «jo bank, >. 14, 22, 25. Hudiksvalls kreditbank. >. 15, 23, 25. Industribanken, >. 12, 20, 25. Jämtlandsbanken,». 13, 21, 25. Jämtlands folkbank, >. 10, 18, 25. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 24. Kreditbanken, aktiebolaget... 15, 23, 25. Köpmannabanken, >... 13, 21, 25. Lnlea folkbank, >... 15, 23, 25. Mellersta Sverige, bankaktiebolaget. 14, 22, 25. Uälareprovinsemaa bank, aktiebolaget 9, 17, 24. Nordiska handelsbanken > 9, 17, 24. Norrköpings enskilds bank 3, 6, 24. Sid. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 11, 19, 25. Nya banken, -. 11, 19, 25. Nylands folkbank,. 15, 23, 25 Riksbanken 24, 26, 27. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 16, 24. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 24. Smalands enskilda bank 3, 6, 24. Stockholms enskilda bank 3, Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 16, 24. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 24. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget 12, 20, 25. Svenska handelsbanken, > 8, 16, 24. Svenska lantmännens bank, > 12, 20, 25. Sydsvenska kreditaktiebolaget.... 9, 17, 24. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 24. Upplands enskilda bank 4, 7, 24. Värmlands enskilda bank 2, 5, 24. Värmlands folkbank, aktiebolaget 11, 19, 25. Ångermanlands folkbank, > 10, 18, 25. Örebro folkbank,» 10, 18, 25. Örebro läns bank,. 13, 21, 25. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 24. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 13, 21, 25

345 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND VIII. UPPGIFTER OM BANKERNA FÖR ÅR 1919 AV KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1920 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 36 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 36 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 00 publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 2 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 2 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 32

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 32 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 32 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 32 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER FFFS 2011:37 E-postadress Rapporten ska sändas till Finansinspektionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Likviditetsreserv

Läs mer

Riksbanken och statsskulden

Riksbanken och statsskulden Riksbanken och statsskulden 1668 2003 Klas Fregert Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet Roger Gustafsson Boverket februari 2007 Sammanställt för Riksbankens projekt om historisk statistik

Läs mer

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2002

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2002 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i september 00 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.03.2012-31.03.2012 Källa Vårdförbundet Totalt Vårdfokus 62 62 Vårdförbundet 22 22 Dagens Medicin 14 14 Landskrona Posten 13 13 Helsingborgs

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS)

SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) RolfAllan Norrmosse, SCB Dagordning. Bakgrund 2. Digitaliseringsprocessen Bildfångst och bildfiler OCRtolkning

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Media Monitor Report Maj 2012

Media Monitor Report Maj 2012 Utskriftsdatum: 2012-06-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Maj 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2003

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2003 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 004 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010

Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(6) Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010 Nya tabeller 4.5 Bankernas utlåning fördelad på löptid 4.6 Bostadsinstitutens utlåning fördelad på löptid

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2004

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2004 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 004 Publicerad i maj 005 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.01.2014-31.03.2014 Källa 01/14 02/14 03/14 Totalt Vårdfokus 31 32 31 94 Vårdförbundet 12 15 17 44 Dagens Medicin 6 12 9 27 Falu Kuriren 12

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2005. Publicerad i Maj 2006

Bank- och finansstatistik 2005. Publicerad i Maj 2006 Bank- och finansstatistik 005 Publicerad i Maj 006 INNEHÅLL Basfakta om svensk bankmarknad Bankaktiebolag Bankmarknaden i Sverige De stora svenska bankkoncernerna Sparbanker 4 Bankernas rörelseresultat,

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2014:1372 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 20 november 2014. Regeringen

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Instruktioner till undersökningen. Utländska handelskrediter

Instruktioner till undersökningen. Utländska handelskrediter Instruktioner till undersökningen Utländska handelskrediter Innehållsförteckning INLEDNING... 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER... 1 OM FÖRETAGET UPPHÖRT... 1 UPPGIFTER AVSEENDE FÖREGÅENDE

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

Finansforums Sparbarometer 1/99

Finansforums Sparbarometer 1/99 99-2-16 Finansforums Sparbarometer 1/99 Finansforum kommer med start fr o m 1999 att varje kvartal redovisa hur de svenska hushållens sparande utvecklas. I den här första rapporten redovisar vi vad som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2012:704 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2003:772 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003.

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O2:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer