INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, Bd Täckningsår: Årg med fransk parallelltitel i varje månadshäfte: Aperçu mensuel des chemins de fer suédois. - Årg även med innehållsförteckning på franska i varje månadshäfte. Föregångare: Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, Täckningsår: Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, Statens järnvägar. Statistisk ekonomisk översikt. Stockholm, Järnvägsstatistiska meddelanden. Årg (Statistiska meddelanden. Ser. D ; Bd 1). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-smsrd-01

3 STATISTISKA MEDDELANDEN. Ser. D. Band I. JÄRNVÄGSSTATISKA MEDDELANDEN UTGIVNA AV KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN ÅRG HÄFTEN STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1913.

4

5 INNEHÅLL. Sid. Sammandrag av svenska järnvägars trafikrapporter för januari Sammandrag av svenska järnvägars trafikrapporter för februari Sammandrag av svenska järnvägars trafikrapporter för mars Sammandrag av svenska järnvägars trafikrapporter för april Sammandrag av svenska järnvägars trafikrapporter för maj Sammandrag av svenska järnvägars trafikrapporter för juni Å statens järnvägar transporterat vagnslastgods jan. mars Sammandrag av svenska järnvägars trafikrapporter för juli Sammandrag av svenska järnvägars trafikrapporter för aug Å statens järnvägar transporterat vagnslastgods april juni Sammandrag av svenska järnvägars trafikrapporter för september Sammandrag av svenska järnvägars trafikrapporter för oktober Sammandrag av svenska järnvägars trafikrapporter för november Å statens järnvägar transporterat vagnslastgods juli sept Statens järnvägar 1912: Summarisk redovisning 161. Sammandrag av Svenska järnvägars trafikrapporter för december Sammandrag av Svenska järnvägars trafikrapporter för år

6

7 SAMMANDRAG AF SVENSKA JÄRNVÄGARS TRAFIKRAPPORTER FÖR JANUARI STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1912.

8 2 Trafikrapporter

9 januari

10 4 Trafikrapporter

11 januari

12 6 Trafikrapporter

13 januari

14 8 Trafikrapporter

15 januari

16 10 Trafikrapporter

17 januari

18 12 Trafikrapporter 1 ) I statuns järnvägars banlängd ingå ångfärjesträckorna Trälleborg Sassnitz och Malmö Köpenhamn med sammanlagdt 69 km. 2 ; Innefattar Bergslagernas (480 km.) och Lödöse Lilla Edet (15 km.). s ) Äges af staten men trafikeras af Frövi Ludvika järnväg 4 ) Innefattar Gäfle Dala (94 km.), Falun Rättvik HoTa (103 km.), Falun Västerdalarne (70 km.) och Hora Älfdalen (40 km.). 5» Trafikeras af statens järnvägar. ( Innefattar Kalmar (57 km.) och Nybro Säfsjöström (43 km.\ "') Innefattar Lund Trälleborg (43 km.) och Lund Käflinge (11 km.). 8 Innefattar Mora Vänern (257 km.) och Malung Limedsforsen (,'il km.).!, < Innefattar Stockholm Västerås Bergslagens (448 km.), Klaekhergs (5 km. 11, Norbergs 17 km.) och Spånga LBfsta (0 km.). 10 ) Äges af staten, men förvaltas som en enskild järnväg. 11 Innefattar Södra Dalarnes (67 km.) och Siljans (37 km.). 12 ; Innefattar Norsholm Jiersbo (32 kin.). Västervik Åtvidaberg liersbo (86 km.\ Hultsfred Jenny.66 km.) och Viiiimcrhy Spångenäs (18 km.). 13 > Innefattar Stockholm Kimbo 164 km.\ Uppsala Läniiu Norrtälje (82 km.), Itimbo Sund (39 km.) och Södra Koslags kustbana 16 km.\

19 13 januari Anm. Da resande och gods, som transporterats iifvor två eller flera järnvägar med hvar för sig själfstiindig förvaltning, upptagas i hvar oeh en af de resp. järnvägarnas rapporter, inga i de i tabellens början utförda totalsummorna en del, till sin omfattning oangifbara dubbelräkningar af rusande och gods. Från följande hufvudsakligen för godstrafik afsedda järnvägar insändas icke månatliga trafikrapporter till Kungl. Järnvägsstyrelsen: Gammelstad Karlsvik (6 km.), Aminebergs (11 km.) och Örebro Skebäck (5 km.) (normalspåriga) samt Falköping Uddagården (5km. Malma Haggården (2 km.) och Munkedals (6 km.) (smalspåriga). Arsredogörelser för nämnda banor återfinnas emellertid i Allmän svensk järnvägsstatistik.

20

21 SAMMANDRAG AF SVENSKA JÄRNVÄGARS TRAFIKRAPPORTER FÖR FEBRUARI STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1912.

22 16 Trafikrapporter

23 februari

24 18 Trafikrapporter

25 februari

26 20 Trafikrapporter

27 februari

28 22 Trafikrapporter

29 februari

30 24 Trafikrapporter

31 februari

32 26 Trafikrapporter 1: I statens järnvägars banlängd ingå ångfärjesträckorna Trälleborg Sassnitz oeh Malmö Köpenhamn med sanimanlagdt 09 km. 2 ) Innefattar Bergslagernas (486 km) och Lödöse Lilla Edet (15 km}. 3 Äges af staten men trafikeras af Frövi Ludvika järnväg. 4) Innefattar Gäfie Dala (94 km, Falun Rättvik Mora (103 km;, Falun Yästerdalarne (70 km) och Mora ÄJfdalen (40 km). 5) Trafikeras af statens järnvägar. 6) Innefattar Kalmar (57 km) och Nybro Säfsjöströni (43 km). 7) Innefattar Lund Trälleborg (43 km) och Lund Käflinge (11 km). 8) Innefattar Mora Vänern (257 km) och Malung Limedsforsen (,'il km). 9) Innefattar Stockholm Västerås Bergslagens (448 km\ Klackbergs (5 km) Norbergs (17 km) och Spånga Löfsta (6 km) 10) Ages af staten, men förvaltas som en enskild järnväg. 11) Innefattar Södra Dalarnes.(67 km; och Siljans (37 km. 12 Innefattar Norsholm Bersbo (32 kin), Västervik Åtvidaberg Bersbo,8(3 km), Ilultsfred Jenny (06 km och Vimmerby Spångenäs (18 km. 13) Innefattar Stockholm Uimbo (64 km) Uppsala Länna Norrtälje (82 km), Rimbo Sund (39 km) och Södra Roslags kustbana 16 km.

33 februari

34 28 Anmärkning. Då resande och gods, som transporterats öfver två eller flera järnvägar med livar för sig själfständig förvaltning, upptagas i hvar och en af de resp. järnvägarnas rapporter, ingå i de i tabellens början utförda totalsummorna en del, till sin omfattning oangif bara dubbelräkningar af resande och gods. Från följande hufvudsakligen för godstrafik afsedda järnvägar insändas icke månatliga trafikrapporter till Kungl. Järnvägsstyrelsen: Gammelstad Karlsvik (6 km), Ammebergs (11 km) och Örebro Skebäck (5 km) (normalspåriga) samt Falköping Uddagården (5 km), Malma Haggården (2 km) och Munkedals (6 km) (smalspåriga). Arsredogörelser för nämnda banor återfinnas emellertid i Allmän svensk järnvägsstatistik.

35 SAMMANDRAG AF SVENSKA JÄRNVÄGARS TRAFIKRAPPORTER FÖR MARS STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1912.

36 30 Trafikrapporter

37 mars

38 32 Trafikrapporter

39 mars

40 34 Trafikrapporter

41 mars

42 36 Trafikrapporter

43 mars

44 38 Trafikrapporter

45 mars

46 40 Trafikrapporter '). I statens järnvägars banlängd ingå ångfärjesträckorna Trälleborg Sassnitz och Malmö Köpenhamn med sammanlagdt 09 km. 2 ; Innefattar Bergslagernas (480 km) och Lödöse Lilla Edet (15 km). 3 ) Äges af staten men trafikeras af Frövi Ludvika järnväg. 4) Innefattar Gäne Dala (94 km), Falun Rättvik Mora (103 km), Falun Västerdalarne (70 km) och Mora Älfdalen (40 km). 5 ) Trafikeras af statens järnvägar. 6 ; Innefattar Kalmar (57 km) och Nybro Säfsjöström (43 km). ') Innefattar Lund Trälleborg (43 km) och Lund Käflinge (11 km). 8 ) Innefattar Mora Vänern (257 km) och Malung Limedsforsen (31 km). 9 ) Innefattar Stockholm Västerås Bergslagens (448 km), Klackbergs (5 km), Norbergs (17 km) och Spånga Löfsta (6 km). > ) Ages af staten, men förvaltas som en enskild järnväg. ") Innefattar Södra Dalarnes (67 km) och Siljans (37 km).,a ) Innefattar Norsholm Bersbo (32 km), Västervik Åtvidaberg llersbo (80 km), Hultsfred Jenny (06 km) och Vimmerby Spångcnäs (18 km). "'' Innefattar Stockholm Rimbo (64 km), Uppsala Länna Norrtälje (82 km), liimbo Sund (39 km) och Södra Roslags kustbana (16 km). r4 ) A Stafsjö järnväg, som trafikeras endast en del af året. upptog» trafiken år 1911 under mars manad, men under sir 1912 först under april.

47 mars

48 42 Anmärkning. Då resande och gods, som transporterats öfver två eller flera järnvägar med hvar för sig själfständig förvaltning, upptagas i hvar och en af de resp. järnvägarnas rapporter, ingå i de i tabellens början utförda totalsummorna en del, till sin omfattning oangifbara dubbelräkningar af resande och gods. Från följande hufvudsakligen för godstrafik afsedda järnvägar insändas icke månatliga trafikrapporter till Kungl. Järnvägsstyrelsen: Gammelstad Karlsvik (6 km), Ammebergs (11 km) och Örebro Skebäck (5 km) (normalspåriga) samt Falköping Uddagården (5 km), Malma Haggården (2 km) och Munkedals (6 km) (smalspåriga). Arsredogörelser för nämnda banor återfinnas emellertid i Allmän svensk järnvägsstatistik.

49 SAMMANDRAG AF SVENSKA JÄRNVÄGARS TRAFIKRAPPORTER FÖR APRIL STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1912.

50 44 Trafikrapporter

51 april

52 46 Trafikrapporter

53 april

54 48 Trafikrapporter

55 april

56 50 Trafikrapporter

57 april

58 52 Trafikrapporter

59 april

60 54 Trafikrapporter 1 I statens järnvägars banlängd ingå ångiarjesträckormi Trälleborg Sassnitz ocli Malmö Köpenhamn med sammanlagdt (19 kin. 2 Innefattar Bergslagernas (486 km) och Lödöse Lilla Edet (15 km). 3 ; Ages af staten men trafikeras af Frövi Ludvika järnväg. 4' Innefattar Gäfie Dala s94 km;, Falun llättvik Mora ij03 km), Falun Västerdalarne ^0 km 1 och Mora Älfdalen (40 km'. 5 : Trafikeras af statens järnvägar. Löfsta 6 Innefattar Kalmar,ö7 km) och Nybro Säfsjöström ;4o km). 7 ; Innefattar Lund Trälleborg (43 km; och Lund Käftinge (11 km). 8 9 Innefattar Mora Vänern.2bl km; och Malung Limedsforsen (31 km. Innefattar Stockholm Västerås Bergslagens (44S km\ Klackbergs (5 km\ Xorhcrgs 117 km) och Spånga ti km\ 10 Ages af staten, men förvaltas som en enskild järnväg Innefattar Södra Dalarnes (67 km Innefattar Norsholm liersbo,,'s2 km'', och Vimmcrby Spångenäs ;18 km. 13 Innefattar Stockholm Kimbn V16'J km 14 A Stafsjö år 1912 först under april. och Siljans (,'57 krn'. Västervik Åtvidaberg Bersbo (86 km\ Hultsfrcd Jenny ^S6 kno och ltimho Sund (J9 km'. järnväg, som trafikeras endast en del af året, upptogs trafiken år 1911 under mars månad, men

61 april

62 56 Anmärkning. Da resande och gods, som transporterats öfver tva eller flera järnvägar med livar för sig själfständig förvaltning, upptagas i kvar och en af de resp. järnvägarnas rapporter, inga i de i tabellens början utförda totalsummorna en del, till sin omfattning oangifbara dubbelräkningar af resande och gods. Frän följande bulvudsakligon för godstratik afsedda järnvägar insändas icke månatliga trafikrapporter till Kungl. Järnvägsstyrelsen: Gammelstad Karlsvik (6 km, Anmiebergs (11 km) ocb Örebro Skebäek 5 km) (nonnalspåriga; samt Falköping Uddagärden 5 km, Malnia Haggärden (2 km) och Munkedals 6 km smalspåriga,. Arsredogörelser för nämnda banor återfinnas emellertid i Allmän svensk järnvägsstatistik.

63 SAMMANDRAG AF SVENSKA JÄRNVÄGARS TRAFIKRAPPORTER FÖR MAJ STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1912.

64 58 Trafikrapporter

65 maj

66 60 Trafikrapporter

67 maj

68 62 Trafikrapporter

69 maj

70 64 Trafikrapporter

71 maj

72 66 Trafikrapporter

73 maj

74 68 Trafikrapporter 1) I statens järnvägars banlängd ingå ångfärjesträckoma Trälleborg Sassnitz och Malmö Köpenhamn med sammanlagdt 69 km. 2 ) Innefattar Bergslagernas (486 km) och Lödöse Lilla Edet (15 km). 3) Äges af staten men trafikeras af Frövi Ludvika järnväg. 4) Innefattar Gäfle Dala (94 km), Falun Rättvik Mora (inkl. Mora Älfdalen) (143 km) samt Falun Västerdalarne (70 km). 5 ) Trafikeras af statens järnvägar. 6) Innefattar Kalmar (57 km) och Nybro Säfsjöström (43 km). 6) Innefattar Lund Trelleborg (43 km) och Lund Käflinge (11 km). 8) Innefattar Mora Vänern (257 km) och Malung Limedsforsen (31 kin\ 9) Innefattar Stockholm Västerås Bergslagens (448 km), Klackbergs (5 km), Norbergs (17 km) och Spånga Löfsta (6 km\ 10) Ages af staten, men förvaltas som en enskild järnväg. 11) Innefattar Södra Dalarnes (67 km) och Siljans (37 km). 12 ) Järnvägen, som äges och trafikeras af Uppsala Enköpings järnvägsaktiebolag, öppnades lör allmän trafik den 14 maj ) Innefattar Xorsholm Kisten (32 km\ Västervik Åtvidaberg licrsbo (86 km), Hultsfred Västervik (66 km; och Vimmerby Spångcnäs (18 km). 14) Innefattar Stockholm Rimbo (162 km) och Rimbo Sund (39 km).

75 maj

76 70 Anmärkning. Då resande och gods, som transporterats öfver två eller flera järnvägar med hvar för sig själfständig förvaltning, upptagas i hvar och en af de resp. järnvägarnas rapporter, ingå i de i tabellens början utförda totalsummorna en del, till sin omfattning oangifbara dubbelräkningar af resande och gods. Från följande hufvudsakligen för godstrafik afsedda järnvägar insändas icke månatliga trafikrapporter till Kungl. Järnvägsstyrelsen: Gammelstad Karlsvik (6 km), Ammebergs (11 km) och Örebro Skebäck (5 km) (normalspåriga) samt Falköping Uddagården (5 km) Malma Haggården (2 km) och Munkedals (6 km) (smalspåriga). Arsredogörelser för nämnda banor återfinnas emellertid i Allmän svensk jämvägsstatistik.

77 SAMMANDRAG AF SVENSKA JÄRNVÄGARS TRAFIKRAPPORTER FÖR JUNI STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1912.

78 72 Trafikrapporter

79 juni

80 74 Trafikrapporter

81 juni

82 76 Trafikrapporter

83 juni

84 78 Trafikrapporter

85 juni

86 80 Trafikrapporter

87 juni

88 82 Trafikrapporter 1) I statens järnvägars banlängd ingå ångfärjesträckorna Trälleborg Sassnitz och Malmö Köpenhamn med sammanlagdt 69 km. 2 ) Innefattar Bergslagernas (486 km) och Lödöse Lilla Edet (15 km). 3 ) Äges af staten men trafikeras af Frövi Ludvika järnväg. 4) Innefattar Gäfle Dala (94 km), Falun Eättvik Mora (inkl. Mora Älfdalen) (143 km) samt Falun Västerdalarne (70 km). 5 ) Trafikeras af statens järnvägar. 6 ) Innefattar Kalmar (57 km) och Nybro Säfsjöström (43 km). 7) Innefattar Lund Trälleborg (43 km) och Lund Käflinge (11 km). 8 ) Innefattar Mora Vänern (257 km) och Malung Limedsforsen (31 km). 9 ) Innefattar Stockholm Västerås Bergslagens (448 km), Klackbergs (5 km), Norbergs (17 km) och Spånga Löfsta (6 km). 10 ) Åges af staten, men förvaltas som en enskild järnväg. 11) Innefattar Södra Dalarnes (67 km) och Siljans (37 km). 12) Innefattar Norsholm Eisten (32 km), Västervik Åtvidaberg Bersbo (86 km), Hultsfred Västervik (66 km) och Vimnierby Spångenäs (18 km). 13) Innefattar Stockholm Rimbo (162 km) och Bimbo Sund (39 km).

89 83 juni Anmärkning. Då resande och gods, som transporterats öfver två eller flera järnvägar med hvar för sig själfständig förvaltning, upptagas i hvar och en af de resp. järnvägarnas rapporter, ingå i de i tabellens början utförda totalsummorna en del, till sin omfattning oangifbara dubbelräkningar af resande och gods. Från följande hufvudsakligen för godstrafik afsedda järnvägar insändas icke månatliga trafikrapporter till Kungl. Järnvägsstyrelsen: Gammelstad Karlsvik (6 km), Ammebergs (11 km) och Örebro Skebäck (5 km) (normalspåriga) samt Falköping Uddagården (5 km), Malma Haggården (2 km) och Munkedals (6 km) (smalspåriga). Arsredogörelser för nämnda banor återfinnas emellertid i Allmän svensk järnvägsstatistik.

90 84 Å statens järnvägar transporteradt vagnslastgods januari mars 1912.

91 85

92

93 SAMMANDRAG AF SVENSKA JÄRNVÄGARS TRAFIKRAPPORTER FÖR JULI STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1912.

94 88 Trafikrapporter

95 juli

96 90 Trafikrapporter

97 juli

98 92 Trafikrapporter

99 juli

100 94 Trafikrapporter

101 juli

102 96 Trafikrapporter

103 juli

104 98 Trafikrapporter 1) 1 statens järntägars banlängd ingå ångfärjesträckorna Trälleborg Sassnitz och Malmö Köpenhamn med sammanlagdt 69 km. 2 ) Innefattar Bergslagernas (486 km) och Lödöse Lilla Edet (15 km). 3) Äges af staten men trafikeras af Frövi Ludvika järnväg. 4 ) Innefattar Gäfle Dala (94 km), Falun Rättvik Mora (inkl. Mora Älfdalen) (143 km) samt Falun Västerdalarne (70 km). 5) Trafikeras af statens järnvägar. 6 ) Innefattar Kalmar (57 km) och Nybro Säfsjöström (43 km). 7) Innefattar Lund Trälleborg (43 km) och Lund Käflinge (11 km). 8 ) Innefattar Mora Vänern (257 km) och Malung Limedsforsen (31 km\ 9 ) Innefattar Stockholm Västerås Bergslagens (448 km), Klackbergs (5 km\ Norbergs (17 km) och Spånga Löfsta (6 km). 10 ) Ägos af staten, men förvaltas som en enskild järnväg. 11) Innefattar Södra Dalarnes (67 km) och Siljans (37 kru\ 12) Innefattar Norsholm Risten (32 km), Västervik Åtvidaberg Bersbo (86 km), Hultsfred Västervik (66 km och Vimmerby Spångenäs (18 km). 13) Innefattar Stockholm Kimbo (162 km) och Kimbo Sund (39 km).

105 99 juli Anmärkning. Då resande och gods, som transporterats öfver två eller flera järnvägar med hvar för sig själfständig förvaltning, upptagas i hvar och en af de resp. järnvägarnas rapporter, ingå i de i tabellens början utförda totalsummorna en del, till sin omfattning oangifbara dubbelräkningar af resande och gods. Från följande hufvudsakligen för godstrafik afsedda järnvägar insändas icke månatliga trafikrapporter till Kungl. Järnvägsstyrelsen: Gammelstad Karlsvik (6 km), Ammebergs (11 km) och Örebro Skebäck (5 km) (uormalspåriga) samt Falköping Uddagården (5 km), Malma Haggården (2 km) och Munkedals (6 km) (smalspåriga). Arsredogörelser för nämnda banor återfinnas emellertid i Allmän svensk järnvägsstatistik.

106

107 SAMMANDRAG AF SVENSKA JÄRNVÄGARS TRAFIKRAPPORTER FÖR AUGUSTI STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1912.

108 102 Trafikrapporter

109 augusti

110 104 Trafikrapporter

111 augusti

112 106 Trafikrapporter

113 augusti

114 108 Trafikrapporter

115 augusti

116 110 Trafikrapporter

117 augusti

118 112 Trafikrapporter l ) I statens järnvägars banlängd inga ångfärjesträckorna Trälleborg Sassnitz och Malniö Köpenhamn med sammanlagdt 69 km. 2) Innefattar Bergslagernas (486 km) och Lödöse Lilla Edet (15 km). 3)Äges af staten, men trafikeras af Frövi Ludvika järnväg. 4) Innefattar Gäfle Dala (94 km), Falun Kättvik Mora (inkl. Mora Älfdalen) (143 km) samt Falun Västerdalarne (70 km). 5) Trafikeras af statens järnvägar. 6) Innefattar Kalmar (57 km) och Nybro Säfsjöström (43 km). 7) Innefattar Lund Trälleborg (43 km) och Lund Käflinge (11 km). 8) Innefattar Mora Vänern (257 km) och Malung Limedsforsen (31 km). 9) Innefattar Stockholm Västerås Bergslagens (448 km), Klackbergs (5 km), Norbergs (17 km) och Spånga Löfsta (6 km). 10) Äges af staten, men förvaltas som en enskild järnväg. 11) Innefattar Södra Balarnes (67 km) och Siljans (37 km). 12) Innefattar Norsholm Bisten (32 km), Västervik Åtvidaberg Bersbo (86 km), Hultsfred Västervik (66 km) och Vinimerby Spångenäs (18 km). 13) Innefattar Stockholm Rimbo (162 km) och Rimbo Sund (39 km).

119 113 augusti Anmärkning. Då resande och gods, som transporterats öfver tvä eller flera järnvägar med hvar för sig själfständig förvaltning, upptagas i hvar oc.h en af de resp. järnvägarnas rapporter, ingå i de i tabellens början utförda totalsummorna en del, till sin omfattning oangifbara dubbelräkningar af resande och gods. Från följande hufvudsakligen för godstrafik afsedda järnvägar insändas icke månatliga trafikrapporter till Kungl. Järnvägsstyrelsen: Gammelstad Karlsvik (6 km), Ammebergs (11 km) och Örebro Skebäck (5 km"! (normalspåriga) samt Falköping Uddagården (5 km\ Malma Haggården (2 km) och Munkedals (6 km) (smalspåriga). Arsredogörelser för nämnda banor återfinnas emellertid i Allmän svensk järnvägsstatistik.

120 114 Å statens järnvägar transporteradt vagnslastgods april juni (Preliminära uppgifter).

121 115

122 116

123 SAMMANDRAG AF SVENSKA JÄRNVÄGARS TRAFIKRAPPORTER FÖR SEPTEMBER STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1912.

124 118 Trafikrapporter

125 september

126 120 Trafikrapporter

127 september

128 122 Trafikrapporter

129 september

130 124 Trafikrapporter

131 september

132 126 Trafikrapporter

133 september

134 128 Trafikrapporter 1) 1 statens järnvägars banlängd ingå ångfärjesträckorna Trälleborg Sassnitz och Malmö Köpenhamn med sammanlagdt 09 km. Bandelen Bastuträsk Skellefteå Kallholmen (63 km): öppnades för allmän trafik den 5 september ) Innefattar Bergslagernas (486 k:n) och Lödöse Lilla Edet (ID km). 3 ) Äges af staten, men trafikeras af Frövi Ludvika järnväg. 4) Innefattar Gäfle Bala (94 km), Falun Rättvik Mora (inkl. Mora Älfdalen) (143 km) samt Falun Västerdalarne (70 km). 5) Trafikeras af statens järnvägar. 6 ) Innefattar Kalmar (57 km) och Nybro Säfsjöström (43 km). 7 ) Innefattar Lund Trälleborg (43 km) oeh Lund Käflinge (11 km). 81 Innefattar Mora Vänern (257 km) och Malung Limedsforsen (31 km) 1. 9) Innefattar Stockholm Västerås Bergslagens (448 km), Klackbergs (0 km), Norbergs (17 km) och Spånga Löfsta (0 km). 10 J Äges af staten, men förvaltas som en enskild järnväg. 11) Innefattar Södra Dalarnes (67 km) oeh Siljans (37 km). 12) Handeien Alsterbro Kråksmåla (10 km) af Mönsterås Åsheda järnväg öppnades för allmän trafik den 20 september ) Innefattar Norsholm Ristcn (32 km), Västervik Åtvidaberg Bersbo (86 kin\ Hultsfrcd Västervik (06 km) och Viinmerby Spångenas (18 km\ 14) Innefattar Stockholm Rimbo (162 km) och Kimbo Sund (39 km).

135 129 september Anmärkning. Då resande och gods, som transporterats öfvor två eller flera järnvägar med livar för sig själfständig förvaltning, upptagas i livar ock en af de resp. järnvägarnas rapporter, ingå i de i tabellens början utförda totalsummorna en del, till sin omfattning oangifbara dubbelräkningar af resande och gods. Från följande hufvudsakligen för godstrafik afsedda järnvägar insändas icke månatliga trafikrapporter till Kuugl. Järnvägsstyrelsen: Gammelstad Karlsvik (6 km\ Amnsebergs (11 km) och Örebro Skebäck (5 km; (normalspåriga) samt Falköping Uddagården i.5 km\ Mahua Haggården v2 km) och Munkedals (6 km) (smalspåriga). Arsredogörelser för nämnda banor återfinnas emellertid i Allmän svensk järnvägsstatistik.

136

137 SAMMANDRAG AF SVENSKA JÄRNVÄGARS TRAFIKRAPPORTER FÖR OKTOBER STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1913.

138 132 Trafikrapporter

139 oktober

140 134 Trafikrapporter

141 oktober

142 136 Trafikrapporter

143 oktober

144 138 Trafikrapporter

145 oktober

146 140 Trafikrapporter

147 oktober

148 142 Trafikrapporter ') I statens järnvägars banlängd ingå ångfärjesträokorna Trälleborg Sassnitz och Malmö Köpenhamn med sammanlagdt G9 km. Bandelen Bastuträsk Skellefteå Kallholmcn (63 km) öppnades för allmän trafik den 0 september ) Innefattar Bergslagernas (496 km) och Lödöse Lilla Edet (15 km). Bandelen liämshyttan Idkcrberget 10 km) öppnades för trafik den 1 oktober ) Äges af staten, men trafikeras af Frövi Ludvika järnväg. 4) Innefattar Gäfle Dala (94 km), Falun Kättvik Mora (inkl. Mora Älfdalen) (i43 km) samt Falun Västerdalarne (70 km). 5 ) Trafikeras af statens järnvägar. 6 ) Innefattar Kalmar (57 km) och Nybro Säfsjöström (43 km). 7) Innefattar Lund Trälleborg (43 km) och Lund Käflinge (11 km). 8) Innefattar Mora Vänern (257 km) och Malung Limedsforsen (31 km). 9) Innefattar Stockholm Västerås Bergslagens (448 km), Klackbergs (5 km), Norbergs (17 km) och Spånga Löfsta (6 kmj. 10) Äges af staten, men förvaltas som en enskild järnväg. 11) Innefattar Södra Dalarnes (67 km) och Siljans (37 km\ 12) Bandelen Alsterbro Kråksmåla (10 km) af Mönsterås Asheda järnväg öppnades för allmän trafik ilen 20 september ) Innefattar Korsholm Risten (32 km), Västervik Åtvidaberg Bersbo (86 km), Hultsfred Västervik (66 k">. och Vimmerby Spångenäs (18 km\ 14) Innefattar Stockholm Rimbo (162 km) och Rimbo Sund (39 km).

149 143 oktober Anmärkning. Då resande och gods, som transporterats öfver två eller flera järnvägar med livar för sig själfständig förvaltning, upptagas i livar och en af de resp. järnvägarnas rapporter, ingå i de i tabellens början utförda totalsummorna en del, till sin omfattning oangifbara dubbelräkningar af resande och gods. Från följande hufvudsakligen för godstrafik afsedda järnvägar insändas icke månatliga trafikrapporter till Kungl. Järnvägsstyrelsen: Gammelstad Karlsvik (6 kin), Ammebergs (11 km) och Örebro Skebäck (5 km) (normalspåriga) samt Falköping Uddagården (5 km), Malma Haggården (2 km) och Munkedals (6 km) (smalspåriga). Arsredogörelser för nämnda banor återfinnas emellertid i Allmän svensk järnvägsstatistik.

150

151 SAMMANDRAG AV SVENSKA JÄRNVÄGARS TRAFIKRAPPORTER FÖR NOVEMBER STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1913.

152 146 Trafikrapporter

153 november

154 148 Trafikrapporter

155 november

156 150 Trafikrapporter

157 november

158 152 Trafikrapporter

159 november

160 154 Trafikrapporter

161 november

162 156 Trafikrapporter 1) I statens järnvägars banlängd ingå ångfärjesträekoma Trälleborg Sassnitz och Malmö Köpenhamn med sammanlagt 69 km. Bandelen Bastuträsk Skellefteå Kallholmen (63 km) öppnades för allmän trafik den 5 september ) Innefattar Bergslagernas (486 km) och Lödöse Lilla Edet (15 km) samt Rämshyttan Idkerbcrgct (10 km) som öppnades för trafik den 1 oktober ) Äges av staten, men trafikeras av Frövi Ludvika järnväg. 4) Innefattar Gäfle Dala (92 km), Falun ltättvik Mora (inkl. Mora Älfdalcn) (145 km) samt Falun Västerdalarne (70 km). 5) Trafikeras av statens järnvägar. 6 ) Innefattar Kalmar (57 km) och Nybro Säfsjöström (43 km). 7) Innefattar Lund Trälleborg (43 km) och Lund Käflinge (11 km). 8) Innefattar Mora Vänern '257 km) och Malung Limedsforsen (31 km). 9) Innefattar Stockholm Västerås Bergslagens (448 km), Klackbergs (5 km), Norbergs (17 km) och Spånga Löfsta (6 kmj. 10 ) Äges av staten, men förvaltas som en enskild järnväg. 11) Innefattar Södra Dalarnes (67 km) och Siljans (37 km). 12) Bandelen Varberg Ullared (31 km) öppnades för allmän trafik den 1 april 1911 och delen Ullared Ätran (18 km) den 22 juli ) Bandelen Alsterbro Kråksmåla (10 km) av Mönsterås järnväg öppnades för allmän trafik uen 20 september ) Innefattar Norsholm Risten (32 km), Västervik Åtvidaberg Bersbo (86 km), Hultsfred Västervik (06 km) och Vimmerby Spångenäs (18 km\ 15) Innefattar Stockholm Rimbo (162 km) och Rimbo Sund (39 km). 16 ) Bandelen Asheda Virserum (27 km) av Växjö Virserums järnväg öppnades för allmän trafik den 23 december 1911.

163 157 november Anmärkning. Då resande och gods, som transporterats över tvä eller flera järnvägar med var för sig självständigförvaltning, upptagas i var och en av de resp. järnvägarnas rapporter, ingå i de i tabellens början utförda totalsummorna en del, till sin omfattning oangivbara dubbelräkningar av resande och gods. I järnvägsstatistiska meddelanden redovisade järnvägar tratikeras i allmänhet alla dagar under året; undantag härifrån göra emellertid Kumla Yxhult, Kärrgrufvan Klackberg, Laxå Röfors, Säfsnäs och Stafsjö järnvägar vilka endast trafikeras söckendagar. A Bångliammar Klotens järnväg framföras tåg i allmänhet endast helgfria lördagar och utgjorde för tiden januari november 1912 antalet trafikdagar 69. Från följande huvudsakligen för godstrafik avsedda järnvägar insändas icke månatliga trafikrapporter till Kungl. Järnvägsstyrelsen: Gammelstad Karlsvik (6 km), Ammebergs (11 km) och Örebro Skebäck (5 km) (normalspåriga) samt Falköping Uddagården (5 km), Malma Haggården (2 km) och Munkedals (6 km)(smalspåriga). Arsredogörelser för nämnda banor återfinnas emellertid i Allmän svensk järnvägsstatistik.

164 158 Å statens järnvägar transporterat vagnslastgods juli september (Preliminära uppgifter).

165 159

166 160

167 161 Statens järnvägar Summarisk redovisning. Debet. Bruttoinkomst kr Kredit. Driftkostnader kr Inbetalning till statskontoret» Resterande inbetalning till statskontoret av trafiköverskottsmedel» Summa kr A. Statistisk översikt för åren 1911 och l ) INR kr., utgörande under föregående år lyftade anslag, som under året överförts till ifrågararande konto.

168 162 A. Statistisk översikt för åren 1911 och 1912.

169 A. Statistisk översikt för åren 1911 och

170 164 A. Statistisk översikt för åren 1911 och 1912.

171 A. Statistisk översikt för åren 1911 och

172 166 A. Statistisk översikt för åren 1911 och 1912.

173 A. Statistisk översikt för åren 1911 och

174 168 B. Ekonomisk översikt för åren

175 169 B. Ekonomisk översikt för åren ) Till räntegivande rörelsegrenar hava räknats linjerna Stockholm central Göteborg, Stockholm central Ange med sidolinjer, Krylbo Hallsberg Mjölby med sidolinje Örebro Svarta, Lax! Charlottenberg gränsen, Falköping Nässjö, Katrineholm Malmö, Göteborg Malmö Trälleborg med sidolinjer, Luleå Gällivare med sidolinjer, Gällivare Riksgränsen samt ångfärjeledema Trälleborg Sassnitz och Malmö Köpenhamn; övriga linjer ha räknats tilf icke räntegivande rörelsegrenar; skillnaden mellan överskott och driftförlust (rad 21 rad 25) överensstämmer för aren ej fullt ined överskottet för samtliga linjer (rad 9), beroende därpå, att vissa inkomster och utgifter ej blivit fördelade på olika bandelar.

176 170 Trafikrapporter

177 december

178 172 Trafikrapporter

179 december

180 174 Trafikrapporter

181 december

182 176 Trafikrapporter

183 december

184 178 Trafikrapporter

185 december

186 180 Trafikrapporter

187 december

188 182 Trafikrapporter

189 år

190 184 Trafikrapporter

191 år

192 186 Trafikrapporter

193 år

194 188 Trafikrapporter

195 år

196 190 Trafikrapporter

197 år

198 192 Trafikrapporter

199 år

200 194 Anmärkning och noter. Då rosande och gods, som transporterats över två eller flera järnvägar med var för sig självständig förvaltning, upptagas i var och en av de resp. järnvägarnas rapporter, ingå i de i tabellens början utförda totalsummorna en del, till sin omfattning oangivbara dubbelräkningar av resande och gods. I järnvägsstatistiska meddelanden redovisade järnvägar trafikeras i allmänhet alla dagar under året; undantag härifrån göra emellertid Kumla Yxhult, Kärrgrufvan Klackberg, Laxå Bofors, Säfsnäs och Stafsjö järnvägar, vilka entlast trafikeras söckendagar. A Bånghammar Klotens järnväg framföras tåg i allmänhet endast helgfria lördagar och utgjorde för tiden januari december 1912 antalet trafikdagar 73. Frän följande huvudsakligen for godstrafik avsedda järnvägar insändas icke månatliga trafikrapporter till Kungl. Järnvägsstyrelsen: Gammelstad Karlsvik (6 km), Ammebergs (11 km) och Örebro Skebäck (5 km) (normalspåriga) samt Falköping Uddagården (5 km), Malma Haggården (2 km) och Munkedals (6 km) (smalspåriga). Arsredogörelser för nämnda banor återfinnas emellertid i Allmän svensk järnvägsstatistik. 1) I statens järnvägars banlängd ingå ångfärjesträckorna Trälleborg Sassnitz och Mulniö Köpenhamn med sammanlagt G9 km. Bandelen Bastuträsk Skellefteå Kallholmcn (Gli km) öppnades för allmän trafik den 5 september Bandelen Östersund Lugnvik (3 km) öppnades för trafik den 13 november Bandelen Häggcnås Ulriksfors (inr. sidobanorna Jämtlands Sikås Hammerdal och Ulriksfors Strömsund) (91 km) öppnades för trafik den 1 december ) Innefattar Bergslagernas (486 km) och Lödösc Lilla Edet (lä km") samt Rämshyttan Idkerberget (10 km) som öppnades för trafik den 1 oktober ) Äges av staten, men trafikeras av Frövi Ludvika järnväg. 4 ) Innefattar Gäfle Dala (92 km), Falun Rättvik Mora (inkl. Mora Älfdalcn) (115 km) samt Falun Västerdalarne '70 km). 5 ; Trafikeras av statens järnvägar 6 ) Innefattar Kalmar ('57 km) och Nybro Säfsjöström (43 km). 7 ) Innefattar Lund Trälleborg (43 km) och Lund Käflinge (11 km). 8). Innefattar Mora Vänern (257 km) och Malung Limedsforscn (31 km). 9 ) Innefattar Stockholm Västerås Bergslagens (448 km), Klackbergs (5 km), Norbergs (17 km) och Spånga Löfsta (6 km). 10 ) Äges av staten, men förvaltas som en enskild järnväg. 11) Innefattar Södra Dalarnes (07 km) och Siljans (37 km). 12) Järnvägen Uppsala Enköping (44 km) öppnades för allmän trafik den 14 maj ) Bandelen Varberg Ullared (31 km) öppnades för allmän trafik den 1 april 1911 och delen Ullared Ätran (18 km) den 22 juli ) liandelen Alsterbro Kråksmåla f 10 km) av Mönsterås järnväg öppnades för allmän trafik den 20 september ) Innefattar Korsholm Risten (32 km), Västervik Åtvidaberg -Bersbo (80 km), Hultsfred Västervik (66 km) och Vimmerby Spångenäs (18 km). 16 ) Innefattar Stockholm Rimbo T162 km) och Rimbo Sund (39 km). 17) Bandelen Asheda Virserum f27 km) av Växjö Virserums järnväg öppnades för allmän trafik den 23 december ) A Stafsjö järnväg, som trafikeras endast en del av året, upptogs trafiken år 1911 under mars månad, men år 1912 först under april.

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING TILL. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING TILL. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING TILL. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

A. Tidtabellen. 1. Tidtabell 129.

A. Tidtabellen. 1. Tidtabell 129. Ur Statens järnvägar: Trafikavdelningens berättelse år 1930 V. Persontrafiken. A. Tidtabellen. 1. Tidtabell 129. Tidtabell nr 129, som gällde vid 1930 års ingång, och för vilken närmare redogörelse finnes

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING TILL. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING TILL. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan Musikhus i kommunen Folkbildningsförbundet Musikrapport 2014 Kommuner Antal Studieförbund (antal) Alvesta 1 ABF Arboga 1 ABF Arjeplog 1 ABF Arvika 1 Askersund 1 Boden 1 Bollnäs 2 Studieförbundet Bilda,

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24 Boindex steg till 149,1 andra kvartalet 2010 husköpkraften ökar trots högre räntor Boindex steg till 149,1 andra kvartalet i år, från

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-03-08

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-03-08 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-03-08 Boindex sjönk till 132,3 fjärde kvartalet 2010 högre räntor och huspriser dämpar husköpkraften Boindex sjönk till 132,3 fjärde kvartalet

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2005-12-07

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2005-12-07 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2005-12-07 Boindex blev 150,7 tredje kvartalet i år husköpkraften stabiliserades på tillfredsställande nivå Lägre räntor och stigande inkomster

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014 Färre sökande ut i arbete Under oktober 2014 påbörjade 891 personer av de inskrivna arbetslösa

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

E20 byggs ut för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet

E20 byggs ut för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet byggs ut för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet 2010-07 I juni 2009 invigdes ny motorväg på en 12 km lång sträcka förbi Götene. Sträckan mellan Alingsås och Vårgårda är idag ej mötesseparerad landsväg.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 Fler övergångar till arbete I oktober 2015 påbörjade 929 personer av samtliga som var

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex sjönk marginellt till 141,0 fjärde kvartalet 2013 Stigande småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 141,0 fjärde

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex sjönk till 120,5 fjärde kvartalet i fjol Husköpkraften är nu den lägsta på mer än tio år Svenskarnas husköpkraft fortsatte att

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2006-03-09

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2006-03-09 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2006-03-09 Boindex blev 144,5 fjärde kvartalet ifjol högre räntor och huspriser försämrade husköpkraften Hushållen fick sämre råd med sina husköp

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING TILL. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Höghastighetståg. Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige. Oskar Fröidh forskare 5 februari 2009. oskar@infra.kth.se +46 87 90 83 79.

Höghastighetståg. Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige. Oskar Fröidh forskare 5 februari 2009. oskar@infra.kth.se +46 87 90 83 79. Höghastighetståg Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige forskare 5 februari 2009 +46 87 90 83 79 1 Varför ska vi åka så fort? 2 Marknad för tågtrafik en fråga om medelhastighet Klassiskt tåg Medelhastighet

Läs mer

891 Koncession den 24/3 1893 öppn. för trafik den 3/5 1893. SJ säkerhetsordning. 8är-bestämmelser för ensk. järnvägar, fastställda

891 Koncession den 24/3 1893 öppn. för trafik den 3/5 1893. SJ säkerhetsordning. 8är-bestämmelser för ensk. järnvägar, fastställda Överlämnas till Kungl väg- och vattenbyggnadsstyrelsen Säkerhe t sordning (tjänstgöringsreglemente) och Instruktio för konces s io n e r a d e enskilda järnvägar och spårvägar. G ä l l a n d e d e n 1.a

Läs mer

Postnummer Postort Kommun Antal Summa Befolkning över 20 år Andel

Postnummer Postort Kommun Antal Summa Befolkning över 20 år Andel Sveriges Radio har beställt uppgifter från SCBom så kallade ROT-avdrag i samtliga postnummerområden i Kalmar län. Här ser du dem sorterat efter andel per invånare över 20 år, där de med högst andel hamnar

Läs mer

Bilaga Avropsberättigade

Bilaga Avropsberättigade Bilaga Avropsberättigade Licensförsörjning 2010 1 (8) Avropsberättigade i ramavtalsområde Licensförsörjning 2010 Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Bantyp Bantyp ref RAPPORT 2009:4, Nationell plan - förklaring 111 (Kiruna mbg)-riksgränsen 2 Runt transportcentrum och mycket viktiga godsstråk 112

Bantyp Bantyp ref RAPPORT 2009:4, Nationell plan - förklaring 111 (Kiruna mbg)-riksgränsen 2 Runt transportcentrum och mycket viktiga godsstråk 112 Bandel Bantyp Bantyp ref RAPPORT 2009:4, Nationell plan - förklaring 111 (Kiruna mbg)-riksgränsen 2 Runt transportcentrum och mycket viktiga godsstråk 112 Kiruna C-Kiruna mbg 2 Runt transportcentrum och

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 Fått arbete I januari fick 1 067 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING TILL. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik / Statistiska

Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik / Statistiska INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1864-1913. Täckningsår: 1862-1910. Styrelsen för statens

Läs mer

Slutpresentation Nybro kommun

Slutpresentation Nybro kommun Slutpresentation Nybro kommun Äldreomsorg och funktionsnedsättning Utfall 2014 Mathias Sunnegård mathias.sunnegård@ensolution.se 070 210 87 07 1 Agenda exempel Förutsättningar Resultat för KPB Slutsats

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Trafik och bankapacitet

Trafik och bankapacitet Trafik och bankapacitet Slutseminarium 3 Gröna Tåget ett snabbtåg för nordiska förhållanden Jennifer Warg, Vectura på uppdrag av Oskar Fröidh, KTH 2012-01-25 Bakgrund och syfte Bakgrund Nya snabbtåg med

Läs mer

Tåglägesavgift, passage- och emissionsavgift

Tåglägesavgift, passage- och emissionsavgift Tåglägesavgift, passage- och emissionsavgift 1 Tåglägesavgift Tåglägesavgiften är en kilometerbaserad avgift som har tre nivåer: hög, mellan och bas. Den geografiska indelningen för de olika nivåerna redovisas

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv

Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Lunds universitetsbibliotek Bengt Werner, 1997 Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Placering: B 618 Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångar bildades

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2010 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Media Monitor Report December 2011

Media Monitor Report December 2011 Utskriftsdatum: 2012-01-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report December 2011 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Regional persontrafik i Bergslagen Möjliga strategier på längre sikt

Regional persontrafik i Bergslagen Möjliga strategier på längre sikt Järnvägens roll i transportförsörjningen 2 Regional persontrafik i Bergslagen Möjliga strategier på längre sikt Mora Malung Rättvik Leksand Gagnef Falun Hofors Storvik Sandviken Gävle Vansbro Ludvika Borlänge

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Annandag jul Torsdag Fredag Lördag Söndag Nyårsafton Nyårsdagen Onsdag Torsdag Fredag Tretton afton Trettondagen

Annandag jul Torsdag Fredag Lördag Söndag Nyårsafton Nyårsdagen Onsdag Torsdag Fredag Tretton afton Trettondagen 2-nov 03-dec 04-dec 05-dec 06-dec 07-dec 08-dec 09-dec 10-dec 11-dec 12-dec 13-dec Alla helgons Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 2:a Måndag Tisdag Onsdag Lucia dag Alingsås 10:00-16:00 10:00-19:00

Läs mer

Media Monitor Report Januari 2012

Media Monitor Report Januari 2012 Utskriftsdatum: 2012-02-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Januari 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.XII.2006 K (2006) 6719 slutlig Ärende: Statligt stöd N 431/2006 Sverige Regionalstödskarta 2007 2013 Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en elektronisk anmälan

Läs mer

Motion 1983/84:415. Agne Hansson m. fl. Järnvägssträckan Växjö-Hultsfred-Västervik m. m. Transportrådets bedömning

Motion 1983/84:415. Agne Hansson m. fl. Järnvägssträckan Växjö-Hultsfred-Västervik m. m. Transportrådets bedömning 16 Motion 1983/84:415 Agne Hansson m. fl. Järnvägssträckan Växjö-Hultsfred-Västervik m. m. Järnvägen Växjö-Hultsfred-Västervik bör hänföras till riksbanenätet eller erhålla ett statsbidrag av samma omfattning

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Sveriges officiella statistik i sammandrag Efterföljare: Statistisk årsbok för Sverige Anmärkning:

Sveriges officiella statistik i sammandrag Efterföljare: Statistisk årsbok för Sverige Anmärkning: INLEDNING TILL Sveriges officiella statistik i sammandrag / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : SCB, 1860-1913. Fr. o m. årgång 1871 publicerad som första nummer i Statistisk tidskrift.

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms Stockholms län Ekerö Ekerö Energi AB 5676 5901 4% Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm 5780 5825 1% Norrtälje Norrtälje Energi AB 5383 5768 7% Solna Vattenfall Sveanät AB, Huvudsta 4991 5745 15%

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2013:976 Utkom från trycket den 6 december 2013 utfärdad den 28 november 2013. Regeringen

Läs mer