Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: Föregångare: Bildad genom sammanslagning av: Sammandrag af Riksbankens och de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning. [Stockholm : Kungl. Bankinspektionen], Täckningsår: och: Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm : Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], Täckningsår: Efterföljare: Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. Bankinspektionen, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, Uppgifter om bankerna (Statistiska meddelanden. Ser. E ; Bd 39). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) Vid digitaliseringen har innehållsförteckning och titelsida skapats och lagts till. urn:nbn:se:scb-smsre-39

3 STATISTISKA MEDDELANDEN Ser. E. Band XXXIX. UPPGIFTER OM BANKERNA 1950 AF KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4 INNEHÅLL Uppgifter om bankerna den 31 januari 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 januari Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 januari Uppgifter om bankerna den 28 februari 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 28 februari Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 28 februari Uppgifter om bankerna den 31 mars 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 mars Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 mars Uppgifter om bankerna den 29 april 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 29 april Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 29 april Uppgifter om bankerna den 31 maj 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 maj Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 maj

5 Uppgifter om bankerna den 30 juni 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 juni Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 juni Uppgifter om bankerna den 31 juli 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 juli Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 juli Uppgifter om bankerna den 31 augusti 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 augusti Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 augusti Uppgifter om bankerna den 30 september 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 september Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 september Uppgifter om bankerna den 31 oktober 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 oktober Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 oktober Uppgifter om bankerna den 30 november 1950 Tillgångar

6 Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 november Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 november Uppgifter om bankerna den 30 december 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 december Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 december Uppgifter om bankerna samt uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år 1950 av Kungl. bank- och fondinspektionen Uppgifter om bankaktiebolagen för år 1950 samt för åren Tab. 1. Antalet bankaktiebolag, som nybildats eller upphört under åren , samt i verksamhet varande bankaktiebolag vid slutet av åren Tab. 2. Bankaktiebolagens omslutning (inklusive rediskonterade växlar) vid slutet av varje femårsperiod under åren samt vid utgången av vart och ett av åren Tab. 3. Bankaktiebolagens fonder vid slutet av åren efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner 4. Tab. 4. Egna fonder efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner samt omslutning för bankaktiebolag av olika storlek vid slutet av år Tab. 5. Bankaktiebolagens inlåning från allmänheten vid slutet av åren Tab. 6. Antalet av bankaktiebolagens inlåningsräkningar samt medelbeloppet per räkning vid slutet av åren Tab. 7. Förhållandet mellan bankaktiebolagens egna fonder och deras inlåning från allmänheten samt inlåningen i förhållande till omslutningen vid slutet av åren

7 Tab. 8. Bankaktiebolagens utlåning till allmänheten vid slutet av åren Tab. 9. Bankaktiebolagens inrikes växlar vid slutet av åren Tab. 10. Bankaktiebolagens utestående lån vid slutet av åren Tab. 11. Bankaktiebolagens krediter i räkning (checkräkning samt rese- och byggnadskreditivräkning) och rembourskrediter vid slutet av åren Tab. 12. Fördelning efter den ställda säkerheten av sammanlagda beloppet av bankaktiebolagens utestående lån, beviljade krediter i räkning och rembourskrediter vid slutet av åren Tab. 13. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till andra inhemska banker m. fl. samt inhemska sparbanker vid slutet av åren Tab. 14. Förhållandet mellan bankaktiebolagens inlåning enligt tab. 5 och 13 jämte upplåning m. m. samt utlåning enligt tab. 8 och 13 vid slutet av åren Tab. 15. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till utlandet vid slutet av åren Tab. 16. Bokförda värdet av bankaktiebolagens inhemska och utländska statspapper och obligationer, aktier samt fastigheter vid slutet av åren Tab. 17. Bankaktiebolagens medelsdispositioner före eller i samband med bokslutet för åren Tab. 18. Bankaktiebolagens nettobehållning ävensom vissa relativa tal rörande omkostnader, nettobehållning och utdelning för åren Tab. 19. De större bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor ultimo varje månad under år Tab. 20. Uppgifter om de särskilda bankaktiebolagens bokslut för år Tab. 21. Relativa tal rörande de särskilda bankaktiebolagens omkostnader, nettobehållning och utdelning för år Tab. 22. De särskilda bankaktiebolagens balansräkningar vid 1950 års utgång efter bokslutet och efter de dispositioner, som i samband därmed vidtagits vid ordinarie bolagsstämma

8 Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år Fondkommissionärer. 22. Fondbörs 24.

9 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JANUARI 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

10 2 Januari 1950

11 tal kronor

12 4 Januari 1950

13 tal kronor

14 6 Januari Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

15 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. ' Därav tkr. i preferensaktier

16 8 Januari Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

17 tal kronor

18 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 / : tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31 / : tkr.). 2 Åv in rikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31 / : tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå 4215 tkr. ( 31 / : tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

19 ställning den 31 januari tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningsräkningarna äro tkr. ( 31 / : tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 / : tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

20 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 januari

21 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 28 FEBRUARI 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

22 2 Februari 1950

23 tal kronor

24 4 Februari 1950

25 tal kronor

26 6 Februari Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav 4000 tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

27 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

28 8 Februari Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

29 tal kronor

30 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlax ( 31 /1 1950: tkr.) och nom tkr. svensk» statsobligationer ( 31 /1 1950: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31 /1 1950: tkr. andra utländska kunder an banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 31 /1 1950: tkr.) lan med statlig kreditgaranti.

31 ställning den 28 februari tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestäende på inlåningaräkningarna äro tkr. ( 31 /1 1950: tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 /1 1950: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

32 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 28 februari

33 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MARS 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

34 2 Mars 1950

35 tal kronor

36 4 Mars 1950

37 tal kronor

38 6 Mars Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

39 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

40 8 Mars Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

41 tal kronor

42 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkainmarväxlar ( 28 /2 1950: tkr.) ock nom tkr. svenska statsobligationer ( 28 /2 1950: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 28 /2 1950: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 28 /2 1950; tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

43 ställning den 31 mars tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräknidgar. 2 Av inneståendc på inlåningsräkningarna äro tkr. ( 28 /2 1950: tkr.) frän andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 28 /2 1950: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

44 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 mars

45 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 29 APRIL 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

46 2 April 1950

47 tal kronor

48 4 April 1950

49 tal kronor

50 6 April Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

51 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

52 8 April Här redovisas även kapitalsamlings- och lönaparräkningar.

53 tal kronor

54 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 /3 1950: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31 /3 1950: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31 /3 1950: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 31 /3 1950: tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

55 ställning den 29 april tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående pä. inläningsräkningarna äro tkr. ( 31 /3 1950: tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 / : tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

56 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 29 april

57 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MAJ 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER

58 2 Maj 1950

59 tal kronor

60 4 Maj 1950

61 tal kronor

62 6 Maj Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

63 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

64 8 Maj Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

65 tal kronor

66 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå. nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 29 /4 1950: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 29 /4 1950: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 29 /4 1950: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 29 /4 1950: tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

67 11 ställning den 31 maj tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkuingar. 2 Av innestäende på inlåningaräkningarna äro tkr. ( 29 /4 1950: tkr.) från andra ntländska kunder än banker och bankirer. 3 - Därav tkr. ( 29 /4 1950: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

68 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 maj

69 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 JUNI 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

70 2 Juni 1950

71 tal kronor

72 4 Juni 1950

73 tal kronor

74 6 Juni Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

75 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. - 3 Därav tkr. i preferensaktier.

76 8 Juni Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkuingar.

77 tal kronor

78 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 /5 1950: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31 /5 1950: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31 /5 1950: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå 5170 tkr. ( 31 /5 1950: tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

79 ställning den 30 juni tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningaräkningarna äro tkr. ( 31 /5 1950: tkr.) från andra utländska knnder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 /5 1950: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

80 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 juni

81 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JULI 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

82 2 Juli 1950

83 tal kronor

84 4 Juli 1950

85 tal kronor

86 6 Juli Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

87 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

88 8 Juli Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

89 tal kronor

90 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 30 / : tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 30 / : tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 30 / : tkr.) andra utländska kunder än banker ocb bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 30 / : tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

91 ställning den 31 juli tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräknidgar. 2 Av innestående på inlåningsrakningarna äro tkr. ( 30 / : tkr.) från andra utländska knnder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 30 / : tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

92 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 juli

93 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 AUGUSTI 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

94 2 Augusti 1950

95 tal kronor

96 4 Augusti 1950

97 tal kronor

98 6 Augusti Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

99 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

100 8 Augusti Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

101 tal kronor

102 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå. nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar (31/7 1950: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer (31/7 I960: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. (31/7 1950: tkr.) andra utländska kunder än hanker och bankirer. 3 Häri inga tkr. (31/7 1950: tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

103 11 ställning den 31 augusti tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlaningsräkningarna äro tkr. (31/7 1950: tkr.) från andra ntländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. (31/7 1950: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

104 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 augusti

105 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 SEPTEMBER 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

106 2 September 1950

107 tal kronor

108 4 September 1950

109 tal kronor

110 6 September Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

111 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

112 8 September Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

113 tal kronor

114 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 /8 1950: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31/8 1950: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31/8 1950: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 31/8 1950: tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

115 ställning den 30 september tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalaamlinga- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningaräkningaraa äro tkr. ( 31 /8 1950: tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 /8 1950: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

116 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 september

117 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 OKTOBER 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

118 2 Oktober 1950

119 tal kronor

120 4 Oktober 1950

121 tal kronor

122 6 Oktober Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

123 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

124 8 Oktober Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

125 tal kronor

126 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 /9 1950: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31 /9 1950: tkr.). 2 Ar inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31 /9 1950: tkr.) andra utländska knnder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 31 /9 1950: tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

127 11 ställning den 31 oktober tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningsräkningarna äro tkr. ( 31 /9 1950: tkr.) frän andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 /9 1950: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

128 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 oktober

129 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 NOVEMBER 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

130 2 November 1950

131 tal kronor

132 4 November 1950

133 tal kronor

134 6 November Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

135 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

136 8 November Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

137 tal kronor

138 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 / : tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31 / : tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31 / : tkr.) andra utländska knnder än banker och bankirer. 3 Häri ingå 6181 tkr. ( 31 / : 6020 tkr.) Un med statlig kreditgaranti.

139 ställning den 30 november tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningsräkningarna äro tkr. ( 31 / : tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 / : tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

140 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 november

141 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 DECEMBER 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1951 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

142 2 December 1950

143 tal kronor

144 4 December 1950

145 tal kronor

146 6 December Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav 4000 tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

147 tal kronor 1 Därav to. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

148 8 December Har redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

149 tal kronor

150 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 / : tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31 / : tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31 / : tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 31 / : 6181 tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

151 ställning den 30 december tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkniug;ir. 2 Av innestående på inlåningsräkningarna äro tkr. ( 31 / : tkr.) frän andra utländska kunder än hanker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 / : tkr.) egua obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

152 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 december

153 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA SAMT UPPGIFTER OM FONDKOMMISSIONÄRER OCH FONDBÖRS FÖR ÅR 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1951 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

154

155 Uppgifter om bankaktiebolagen för år 1950 samt för åren Vid ingången av år 1950 voro 21 bankaktiebolag i verksamhet. Förändring av antalet har icke ägt rum under året. Antalet bankkontor såväl huvud- som avdelningskontor utgjorde vid 1950 års ingång 1016 st. och vid årets utgång 1019 st., motsvarande vid jämförelse med landets folkmängd ett kontor på c:a invånare. Av antalet kontor vid utgången av år 1950 hade aktiebolaget Svenska handelsbanken 301 st., Skandinaviska Banken Aktiebolag 207 st. och aktiebolaget Göteborgs bank 101 st. Tab. 1. Antalet bankaktiebolag, som nybildats eller upphört under åren , samt i verksamhet varande bankaktiebolag vid slutet av åren

156 4 Tab. 2. Bankaktiebolagens omslutning (inklusive rediskonterade växlar) vid slutet av varje femårsperiod under åren samt vid utgången av vart och ett av åren ) Exklusive rediskonterade växlar. Medeltalet av bankaktiebolagens omslutning under år 1950 enligt av dem månadsvis avgivna översikter utgjorde tkr. Anm. Index för grosshandelspriser, jämfört med prisläget 1 juli juni 1914 såsom 100, utgjorde för sista kvartalet 1915 och i övrigt vid årets slut Tab. 3. Bankaktiebolagens fonder vid slutet av åren efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner. I fråga om fonderna ha under året följande förändringar inträtt. Reservfonderna ha i sex bankaktiebolag ökats med tillhopa tkr. Dispositionsfonderna ha i tre bankaktiebolag ökats med tkr.

157 5 Tab. 4. Egna fonder efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner samt omslutning för bankaktiebolag av olika storlek vid slutet av år ) Härav har endast ett bankaktiebolag egna fonder under 1 milj. kr. I förhållande till samtliga bankaktiebolags omslutning utgjorde deras egna fonder 8-6 %. Tab. 5. Bankaktiebolagens inlåning från allmänheten vid slutet av åren ) Häri inga kapitalsamlinga- och lönsparräkningar. 2 ) Härav inlåning från utlandet tkr » » » »

158 6 Tab. 6. Antalet av bankaktiebolagens inlåningsräkningar samt medelbeloppet per räkning vid slutet av åren Tab. 7. Förhållandet mellan bankaktiebolagens egna fonder och deras inlåning från allmänheten samt inlåningen i förhållande till omslutningen vid slutet av åren Tab. 8. Bankaktiebolagens utlåning till allmänheten vid slutet av åren ) Härav utlåning till utlandet tkr » » >

159 7 Tab. 9. Bankaktiebolagens inrikes växlar vid slutet av åren Tab. 10. Bankaktiebolagens utestående lån vid slutet av åren Tab. 11. Bankaktiebolagens krediter i räkning (checkräkning samt rese- och byggnadskreditivräkning) och rembourskrediter vid slutet av åren ) Ar 1916 ingå rembourskrediter i > Krediter i räkning>. 2 ) Härav rembourskrediter tkr.

160 8 Tab. 12. Fördelning efter den ställda säkerheten av sammanlagda beloppet av bankaktiebolagens utestående lån, beviljade krediter i räkning och rembourskrediter vid slutet av åren ) Härav mot obliaationer tkr > > (536» 2) Härav med statlig kreditgaranti tkr > Tab. 13. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till andra inhemska banker m. fl. samt inhemska sparbanker vid slutet av åren ) Med undantag av bankaktiebolagens tillgodohavanden på checkräkning hos riksbanken, vilka räknas såsom kassatillgång. Tab. 14. Förhållandet mellan bankaktiebolagens inlåning enligt tab. 5 och 13 jämte upplåning m. m. samt utlåning enligt tab. 8 och 13 vid slutet av åren ) Häri ingå Inteckningsbanken aktiebolags obligationslån m. m.

161 9 Tab. 15. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till utlandet vid slutet av åren ) Exklusive rediskonterade eller försålda växlar. Tab. 16. Bokförda värdet av bankaktiebolagens inhemska och utländska statspapper och obligationer, aktier samt fastigheter vid slutet av åren ) Härav bankfaatigheter tkr >

162 10 Tab. 17. Bankaktiebolagens medelsdispositioner före eller i samband med bokslutet för åren ) Häri ingår icke aktiebolaget Göteborgs handelsbank, som trader året trätt i likvidation. Efter avdrag av utskiftningsskatt tkr. återbetalades till aktieägarna tkr. Den 31 dec uppgingo bolagets fonder till tkr. och balanserade vinstmedel till 378 tkr. Tab. 18. Bankaktiebolagens nettobehållning ävensom vissa relativa tal rörande omkostnader, nettobehållning och utdelning för åren Jfr nppgifterna i tab. 21.

163 11 Tab. 19. De större bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor ultimo varje månad under år Riksbankens officiella %. diskonto, som sedan den 9 febr varit 2 1/2 %, är fr. o. m. 1 dee.

164 12 Tabell 20. Uppgifter om de särskilda 1) Häri ingår ett belopp av kronor, som tidigare varit avsatt för mötande av förluster men icke blivit för ändamålet erforderligt.

165 bankaktiebolagens bokslut för år

166 14 TABELL 20 (forts.). UPPGIFTER OM DE SÄRSKILDA

167 BANKAKTIEBOLAGENS BOKSLUT FÖR ÅR

168 16 TABELL 20 (forts.). UPPGIFTER OM DE SÄRSK. BANKAKTIEBOLAGENS BOKSLUT ) Se not 1 sid. 12.

169 Tab. 21. Relativa tal rörande de särskilda bankaktiebolagens omkostnader, nettobehållning och utdelning för år ) 1 procent av stamaktiekapitalet 7 och av preferensaktiekapitalet 5. 2 ) I brutto- resp. nettobehållningen har här icke inräknats det belopp av 600 tkr., som tidigare varit avsatt för mötande av förluster men icke blivit för ändamålet erforderligt. 3 ) I procent av stamaktiekapitalet lo och av preferensaktiekapitalet 4. 4 ) Innefattar jämväl under hösten 1950 lämnad förskottsutdelning å 6 procent. Tidigare tilllämpad uppdelning å två terminer av utdelningen avses skola upphöra. 5 ) I procent av stamaktiekapitalet 10 och av preferensaktiekapitalet 4'5. 6 ) Utdelning 5 procent jämte 10 procent bonus. Vid bolagsstämma den 30 mars 1951 har beslut fattats om bankens trädande i likvidation.

170 18 Tabell 22. De särskilda bankaktiebolagens balansräkningar vid 1950 års utgång vid ordinarie 1) Fr. o. m. den 1 januari 1951 är bankens firmanamn Sveriges Kredithank Aktiebolag.

171 efter bokslutet och efter de dispositioner, som i samband därmed vidtagits bolagsstämma. 19

172 20 TABELL 22 (forts.). DE SÄRSKILDA BANKAKTIEBOLAGENS BALANSRÄKNINGAR VID SAMBAND DÄRMED VIDTAGITS 1) Här redovisas även kapitalsamllngs- och lönsparräkningar. 2 ) Därav i preferensaktier: Wermlands enskilda bank aktiebolag i 000 tkr. Aktiebolaget Göteborgs bank tkr. Stockholms enskilda bank aktiebolag tkr. Aktiebolaget Svenska handelsbanken tkr. 3 ) Se not 1) sid. 18.

173 1950 ÅRS UTGÅNG EFTER BOKSLUTET OCH EFTER DE DISPOSITIONER, SOM I VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA. 21

174 22 Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år Fondkommissionärer. Vid ingången av år 1950 utövades fondkommissionsrörelse av 33 fondkommissionärer. Fondkommissionärerna Aktiebolaget Gr. Th. Lilning samt Thenberg & Kinde ha upphört med utövandet av fondkommissionsrörelse, den förstnämnde vid årets utgång och den sistnämnde under året. Den av Bankirfirman Richard Hägglöf bedrivna fondkommissionsrörelsen har överlåtits till ett nybildat bolag, Fondkommissionärsfirman Hägglöf, kommanditbolag. Vid årets slut var antalet fondkommissionärer sålunda 31, därav 18 bankaktiebolag, 4 aktiebolag, 3 kommanditbolag samt 6 enskilda personer och andra handelsbolag än kommanditbolag- Följande förteckning upptager fondkommissionärernas namn, därvid (m) betecknar medlem av Stockholms fondbörs, samt de 22 orter, varest rörelsen bedrevs vid huvud- eller avdelningskontor. För andra fondkommissionärer än bankaktiebolag angives dessutom storleken av det kapital, som fondkommissionären anmält sig disponera för rörelsen. Bankaktiebolag: Aktiebolaget Diskontobanken (m) Stockholm > Gotlands bank (m) Stockholm > Göteborgs bank (m) Göteborg, Stockholm Inteckningsbanken aktiebolag (m) Stockholm Aktiebolaget Jordbrukarbanken (m).... Stockholm» Jämtlands folkbank Östersund Skandinaviska Banken Aktiebolag (m)... Göteborg, Stockholm, Malmö, Borås, Eskilstuna, Hälsingborg, Norrköping, Nyköping, Örebro Skaraborgs enskilda bank aktiebolag (m).. Skövde, Stockholm Aktiebolaget Skånska banken (m) Malmö, Stockholm > Smålands bank Jönköping, Malmö Sparbankernas Bankaktiebolag (m).... Stockholm Stockholms enskilda bank aktiebolag (m). Stockholm Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag (m).. Sundsvall, Härnösand, Stockholm Aktiebolaget Sundsvalls kreditbank.... Sundsvall > Svenska handelsbanken (m).. Stockholm, Borås, Falun, Gävle, Göteborg, Hälsingborg, Härnösand, Kalmar, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Uppsala, Vänersborg, Västerås, Örebro Uplands enskilda bank aktiebolag (m)... Uppsala, Stockholm Wermlands enskilda bank aktiebolag... Karlstad Östergötlands enskilda bank aktiebolag (m) Linköping, Norrköping, Stockholm

175 23 Övriga fondkommissionärer: Anmält kapital kronor Bankiraktiebolaget E. Banck (m) Stockholm Aktiebolaget Bankirfirman Alfred Berg (m).... Stockholm Aktiebolaget Pondkommission (m) Stockholm H. O. Forssell (m) Stockholm, Göteborg Bankirfirman Fristedt & C:o kommanditbolag (m).. Stockholm Fondkommissionärsfirman Hägglöf, kommanditbolag (m) Stockholm Jacobson & Ponsbach (m) Stockholm Bankirfirman Willgodt Kullgren Göteborg Aktiebolaget Bankirfirman Langenskiöld (m)... Stockholm C. Bert. Lilja & Co. (m) Stockholm Obligationskassan Olofson & C:o Göteborg Wittenström & C:o.(m). Stockholm Bankirfirman E. Öhman j:or aktiebolag & Co. kommanditbolag (m) Stockholm Summa Ingen fondkommissionär är numera bunden av sådan försäkran, som omförmäles i 7 lagen om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet. Vid årets slut utövades fondkommissionsrörelse vid 63 kontor, vilka fördelade sig sålunda: bankaktiebolag 49, aktiebolag 4, kommanditbolag 3 samt enskilda personer och andra handelsbolag än kommanditbolag 7 kontor. Efter olika orter fördela sig ifrågavarande kontor på följande sätt: Stockholm 25, Göteborg 6, Malmö 4, Norrköping och Sundsvall vardera 3, Borås, Hälsingborg, Härnösand, Uppsala och Örebro vardera 2 samt Eskilstuna, Falun, Gävle, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Linköping, Nyköping, Skövde, Vänersborg, Västerås och Östersund vardera ett kontor. Enligt till bank- och fondinspektionen inlämnade uppgifter utgör sammanlagda beloppet av köpeskillingarna å av fondkommissionärer under 1950 utfärdade slutnotor: 1000 kr. Omsättningsvärdet kan beräknas till hälften av ovannämnda belopp. 1) Frånsett Thenberg & Kinde.

176 24 Fondstämpelavgift följande belopp: bar å under 1950 utfärdade slutnotor utgjorts med 1000 kr. Courtageinkomsten for året har varit: 1000 kr. Värdet av genom fondkommissionärer under åren 194G 1950 omsatta fondpapper samt därvid erlagd fondstämpelavgift och influtet courtage framgår av följande tablå: 1000 kr. Fondbörs. Antalet medlemmar av Stockholms fondbörs har under året förblivit oförändrat och uppgick alltså vid 1950 års utgång till 25. Ä fondbörsen voro vid utgången av år 1950 inregistrerade aktier i 90 bolag och till ett sammanlagt nominellt belopp av tkr., därav i 67 industribolag tkr., i 6 trafik- och rederibolag tkr., i 12 bankaktiebolag tkr. och i 5 försäkringsbolag tkr. Under året omsattes å fondbörsen värdepapper till ett sammanlagt belopp av tkr. mot tkr. under år 1949, därav obligationer tkr. respektive tkr. 1) Frånsett Thenberg & Kinde.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 36 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 36 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012

Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012 Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012 Kod Kurs Ort Vecka Datum Datum 2 Sista Internat Runö 3 16-18/1 18/11 2011 Internat Runö 5 30/1-1/2 2/12 2011 huvud Internat Runö 5 30/1-1/2 2/12 2011 Internat Runö 5

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 2 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 2 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2003:772 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003.

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 00 publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 32

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 32 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 32 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 32 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Årsredovisning för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013.08.26 2014.12.31. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret 2015 uppgick till 19 010 tkr (15 403 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER FFFS 2011:37 E-postadress Rapporten ska sändas till Finansinspektionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Likviditetsreserv

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Stor-Stockholms Privatläkar Service, SSPL-S AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer