Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: Föregångare: Bildad genom sammanslagning av: Sammandrag af Riksbankens och de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning. [Stockholm : Kungl. Bankinspektionen], Täckningsår: och: Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm : Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], Täckningsår: Efterföljare: Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. Bankinspektionen, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, Uppgifter om bankerna (Statistiska meddelanden. Ser. E ; Bd 39). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) Vid digitaliseringen har innehållsförteckning och titelsida skapats och lagts till. urn:nbn:se:scb-smsre-39

3 STATISTISKA MEDDELANDEN Ser. E. Band XXXIX. UPPGIFTER OM BANKERNA 1950 AF KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4 INNEHÅLL Uppgifter om bankerna den 31 januari 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 januari Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 januari Uppgifter om bankerna den 28 februari 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 28 februari Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 28 februari Uppgifter om bankerna den 31 mars 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 mars Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 mars Uppgifter om bankerna den 29 april 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 29 april Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 29 april Uppgifter om bankerna den 31 maj 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 maj Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 maj

5 Uppgifter om bankerna den 30 juni 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 juni Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 juni Uppgifter om bankerna den 31 juli 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 juli Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 juli Uppgifter om bankerna den 31 augusti 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 augusti Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 augusti Uppgifter om bankerna den 30 september 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 september Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 september Uppgifter om bankerna den 31 oktober 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 oktober Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 oktober Uppgifter om bankerna den 30 november 1950 Tillgångar

6 Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 november Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 november Uppgifter om bankerna den 30 december 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 december Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 december Uppgifter om bankerna samt uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år 1950 av Kungl. bank- och fondinspektionen Uppgifter om bankaktiebolagen för år 1950 samt för åren Tab. 1. Antalet bankaktiebolag, som nybildats eller upphört under åren , samt i verksamhet varande bankaktiebolag vid slutet av åren Tab. 2. Bankaktiebolagens omslutning (inklusive rediskonterade växlar) vid slutet av varje femårsperiod under åren samt vid utgången av vart och ett av åren Tab. 3. Bankaktiebolagens fonder vid slutet av åren efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner 4. Tab. 4. Egna fonder efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner samt omslutning för bankaktiebolag av olika storlek vid slutet av år Tab. 5. Bankaktiebolagens inlåning från allmänheten vid slutet av åren Tab. 6. Antalet av bankaktiebolagens inlåningsräkningar samt medelbeloppet per räkning vid slutet av åren Tab. 7. Förhållandet mellan bankaktiebolagens egna fonder och deras inlåning från allmänheten samt inlåningen i förhållande till omslutningen vid slutet av åren

7 Tab. 8. Bankaktiebolagens utlåning till allmänheten vid slutet av åren Tab. 9. Bankaktiebolagens inrikes växlar vid slutet av åren Tab. 10. Bankaktiebolagens utestående lån vid slutet av åren Tab. 11. Bankaktiebolagens krediter i räkning (checkräkning samt rese- och byggnadskreditivräkning) och rembourskrediter vid slutet av åren Tab. 12. Fördelning efter den ställda säkerheten av sammanlagda beloppet av bankaktiebolagens utestående lån, beviljade krediter i räkning och rembourskrediter vid slutet av åren Tab. 13. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till andra inhemska banker m. fl. samt inhemska sparbanker vid slutet av åren Tab. 14. Förhållandet mellan bankaktiebolagens inlåning enligt tab. 5 och 13 jämte upplåning m. m. samt utlåning enligt tab. 8 och 13 vid slutet av åren Tab. 15. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till utlandet vid slutet av åren Tab. 16. Bokförda värdet av bankaktiebolagens inhemska och utländska statspapper och obligationer, aktier samt fastigheter vid slutet av åren Tab. 17. Bankaktiebolagens medelsdispositioner före eller i samband med bokslutet för åren Tab. 18. Bankaktiebolagens nettobehållning ävensom vissa relativa tal rörande omkostnader, nettobehållning och utdelning för åren Tab. 19. De större bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor ultimo varje månad under år Tab. 20. Uppgifter om de särskilda bankaktiebolagens bokslut för år Tab. 21. Relativa tal rörande de särskilda bankaktiebolagens omkostnader, nettobehållning och utdelning för år Tab. 22. De särskilda bankaktiebolagens balansräkningar vid 1950 års utgång efter bokslutet och efter de dispositioner, som i samband därmed vidtagits vid ordinarie bolagsstämma

8 Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år Fondkommissionärer. 22. Fondbörs 24.

9 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JANUARI 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

10 2 Januari 1950

11 tal kronor

12 4 Januari 1950

13 tal kronor

14 6 Januari Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

15 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. ' Därav tkr. i preferensaktier

16 8 Januari Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

17 tal kronor

18 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 / : tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31 / : tkr.). 2 Åv in rikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31 / : tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå 4215 tkr. ( 31 / : tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

19 ställning den 31 januari tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningsräkningarna äro tkr. ( 31 / : tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 / : tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

20 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 januari

21 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 28 FEBRUARI 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

22 2 Februari 1950

23 tal kronor

24 4 Februari 1950

25 tal kronor

26 6 Februari Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav 4000 tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

27 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

28 8 Februari Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

29 tal kronor

30 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlax ( 31 /1 1950: tkr.) och nom tkr. svensk» statsobligationer ( 31 /1 1950: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31 /1 1950: tkr. andra utländska kunder an banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 31 /1 1950: tkr.) lan med statlig kreditgaranti.

31 ställning den 28 februari tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestäende på inlåningaräkningarna äro tkr. ( 31 /1 1950: tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 /1 1950: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

32 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 28 februari

33 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MARS 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

34 2 Mars 1950

35 tal kronor

36 4 Mars 1950

37 tal kronor

38 6 Mars Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

39 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

40 8 Mars Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

41 tal kronor

42 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkainmarväxlar ( 28 /2 1950: tkr.) ock nom tkr. svenska statsobligationer ( 28 /2 1950: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 28 /2 1950: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 28 /2 1950; tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

43 ställning den 31 mars tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräknidgar. 2 Av inneståendc på inlåningsräkningarna äro tkr. ( 28 /2 1950: tkr.) frän andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 28 /2 1950: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

44 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 mars

45 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 29 APRIL 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

46 2 April 1950

47 tal kronor

48 4 April 1950

49 tal kronor

50 6 April Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

51 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

52 8 April Här redovisas även kapitalsamlings- och lönaparräkningar.

53 tal kronor

54 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 /3 1950: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31 /3 1950: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31 /3 1950: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 31 /3 1950: tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

55 ställning den 29 april tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående pä. inläningsräkningarna äro tkr. ( 31 /3 1950: tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 / : tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

56 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 29 april

57 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MAJ 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER

58 2 Maj 1950

59 tal kronor

60 4 Maj 1950

61 tal kronor

62 6 Maj Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

63 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

64 8 Maj Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

65 tal kronor

66 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå. nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 29 /4 1950: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 29 /4 1950: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 29 /4 1950: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 29 /4 1950: tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

67 11 ställning den 31 maj tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkuingar. 2 Av innestäende på inlåningaräkningarna äro tkr. ( 29 /4 1950: tkr.) från andra ntländska kunder än banker och bankirer. 3 - Därav tkr. ( 29 /4 1950: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

68 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 maj

69 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 JUNI 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

70 2 Juni 1950

71 tal kronor

72 4 Juni 1950

73 tal kronor

74 6 Juni Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

75 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. - 3 Därav tkr. i preferensaktier.

76 8 Juni Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkuingar.

77 tal kronor

78 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 /5 1950: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31 /5 1950: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31 /5 1950: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå 5170 tkr. ( 31 /5 1950: tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

79 ställning den 30 juni tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningaräkningarna äro tkr. ( 31 /5 1950: tkr.) från andra utländska knnder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 /5 1950: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

80 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 juni

81 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JULI 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

82 2 Juli 1950

83 tal kronor

84 4 Juli 1950

85 tal kronor

86 6 Juli Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

87 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

88 8 Juli Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

89 tal kronor

90 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 30 / : tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 30 / : tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 30 / : tkr.) andra utländska kunder än banker ocb bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 30 / : tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

91 ställning den 31 juli tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräknidgar. 2 Av innestående på inlåningsrakningarna äro tkr. ( 30 / : tkr.) från andra utländska knnder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 30 / : tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

92 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 juli

93 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 AUGUSTI 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

94 2 Augusti 1950

95 tal kronor

96 4 Augusti 1950

97 tal kronor

98 6 Augusti Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

99 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

100 8 Augusti Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

101 tal kronor

102 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå. nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar (31/7 1950: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer (31/7 I960: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. (31/7 1950: tkr.) andra utländska kunder än hanker och bankirer. 3 Häri inga tkr. (31/7 1950: tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

103 11 ställning den 31 augusti tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlaningsräkningarna äro tkr. (31/7 1950: tkr.) från andra ntländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. (31/7 1950: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

104 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 augusti

105 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 SEPTEMBER 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

106 2 September 1950

107 tal kronor

108 4 September 1950

109 tal kronor

110 6 September Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

111 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

112 8 September Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

113 tal kronor

114 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 /8 1950: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31/8 1950: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31/8 1950: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 31/8 1950: tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

115 ställning den 30 september tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalaamlinga- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningaräkningaraa äro tkr. ( 31 /8 1950: tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 /8 1950: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

116 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 september

117 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 OKTOBER 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

118 2 Oktober 1950

119 tal kronor

120 4 Oktober 1950

121 tal kronor

122 6 Oktober Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

123 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

124 8 Oktober Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

125 tal kronor

126 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 /9 1950: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31 /9 1950: tkr.). 2 Ar inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31 /9 1950: tkr.) andra utländska knnder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 31 /9 1950: tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

127 11 ställning den 31 oktober tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningsräkningarna äro tkr. ( 31 /9 1950: tkr.) frän andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 /9 1950: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

128 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 oktober

129 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 NOVEMBER 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

130 2 November 1950

131 tal kronor

132 4 November 1950

133 tal kronor

134 6 November Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

135 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

136 8 November Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

137 tal kronor

138 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 / : tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31 / : tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31 / : tkr.) andra utländska knnder än banker och bankirer. 3 Häri ingå 6181 tkr. ( 31 / : 6020 tkr.) Un med statlig kreditgaranti.

139 ställning den 30 november tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningsräkningarna äro tkr. ( 31 / : tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 / : tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

140 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 november

141 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 DECEMBER 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1951 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

142 2 December 1950

143 tal kronor

144 4 December 1950

145 tal kronor

146 6 December Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav 4000 tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

147 tal kronor 1 Därav to. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

148 8 December Har redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

149 tal kronor

150 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 / : tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31 / : tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31 / : tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 31 / : 6181 tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

151 ställning den 30 december tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkniug;ir. 2 Av innestående på inlåningsräkningarna äro tkr. ( 31 / : tkr.) frän andra utländska kunder än hanker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 / : tkr.) egua obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

152 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 december

153 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA SAMT UPPGIFTER OM FONDKOMMISSIONÄRER OCH FONDBÖRS FÖR ÅR 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1951 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

154

155 Uppgifter om bankaktiebolagen för år 1950 samt för åren Vid ingången av år 1950 voro 21 bankaktiebolag i verksamhet. Förändring av antalet har icke ägt rum under året. Antalet bankkontor såväl huvud- som avdelningskontor utgjorde vid 1950 års ingång 1016 st. och vid årets utgång 1019 st., motsvarande vid jämförelse med landets folkmängd ett kontor på c:a invånare. Av antalet kontor vid utgången av år 1950 hade aktiebolaget Svenska handelsbanken 301 st., Skandinaviska Banken Aktiebolag 207 st. och aktiebolaget Göteborgs bank 101 st. Tab. 1. Antalet bankaktiebolag, som nybildats eller upphört under åren , samt i verksamhet varande bankaktiebolag vid slutet av åren

156 4 Tab. 2. Bankaktiebolagens omslutning (inklusive rediskonterade växlar) vid slutet av varje femårsperiod under åren samt vid utgången av vart och ett av åren ) Exklusive rediskonterade växlar. Medeltalet av bankaktiebolagens omslutning under år 1950 enligt av dem månadsvis avgivna översikter utgjorde tkr. Anm. Index för grosshandelspriser, jämfört med prisläget 1 juli juni 1914 såsom 100, utgjorde för sista kvartalet 1915 och i övrigt vid årets slut Tab. 3. Bankaktiebolagens fonder vid slutet av åren efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner. I fråga om fonderna ha under året följande förändringar inträtt. Reservfonderna ha i sex bankaktiebolag ökats med tillhopa tkr. Dispositionsfonderna ha i tre bankaktiebolag ökats med tkr.

157 5 Tab. 4. Egna fonder efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner samt omslutning för bankaktiebolag av olika storlek vid slutet av år ) Härav har endast ett bankaktiebolag egna fonder under 1 milj. kr. I förhållande till samtliga bankaktiebolags omslutning utgjorde deras egna fonder 8-6 %. Tab. 5. Bankaktiebolagens inlåning från allmänheten vid slutet av åren ) Häri inga kapitalsamlinga- och lönsparräkningar. 2 ) Härav inlåning från utlandet tkr » » » »

158 6 Tab. 6. Antalet av bankaktiebolagens inlåningsräkningar samt medelbeloppet per räkning vid slutet av åren Tab. 7. Förhållandet mellan bankaktiebolagens egna fonder och deras inlåning från allmänheten samt inlåningen i förhållande till omslutningen vid slutet av åren Tab. 8. Bankaktiebolagens utlåning till allmänheten vid slutet av åren ) Härav utlåning till utlandet tkr » » >

159 7 Tab. 9. Bankaktiebolagens inrikes växlar vid slutet av åren Tab. 10. Bankaktiebolagens utestående lån vid slutet av åren Tab. 11. Bankaktiebolagens krediter i räkning (checkräkning samt rese- och byggnadskreditivräkning) och rembourskrediter vid slutet av åren ) Ar 1916 ingå rembourskrediter i > Krediter i räkning>. 2 ) Härav rembourskrediter tkr.

160 8 Tab. 12. Fördelning efter den ställda säkerheten av sammanlagda beloppet av bankaktiebolagens utestående lån, beviljade krediter i räkning och rembourskrediter vid slutet av åren ) Härav mot obliaationer tkr > > (536» 2) Härav med statlig kreditgaranti tkr > Tab. 13. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till andra inhemska banker m. fl. samt inhemska sparbanker vid slutet av åren ) Med undantag av bankaktiebolagens tillgodohavanden på checkräkning hos riksbanken, vilka räknas såsom kassatillgång. Tab. 14. Förhållandet mellan bankaktiebolagens inlåning enligt tab. 5 och 13 jämte upplåning m. m. samt utlåning enligt tab. 8 och 13 vid slutet av åren ) Häri ingå Inteckningsbanken aktiebolags obligationslån m. m.

161 9 Tab. 15. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till utlandet vid slutet av åren ) Exklusive rediskonterade eller försålda växlar. Tab. 16. Bokförda värdet av bankaktiebolagens inhemska och utländska statspapper och obligationer, aktier samt fastigheter vid slutet av åren ) Härav bankfaatigheter tkr >

162 10 Tab. 17. Bankaktiebolagens medelsdispositioner före eller i samband med bokslutet för åren ) Häri ingår icke aktiebolaget Göteborgs handelsbank, som trader året trätt i likvidation. Efter avdrag av utskiftningsskatt tkr. återbetalades till aktieägarna tkr. Den 31 dec uppgingo bolagets fonder till tkr. och balanserade vinstmedel till 378 tkr. Tab. 18. Bankaktiebolagens nettobehållning ävensom vissa relativa tal rörande omkostnader, nettobehållning och utdelning för åren Jfr nppgifterna i tab. 21.

163 11 Tab. 19. De större bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor ultimo varje månad under år Riksbankens officiella %. diskonto, som sedan den 9 febr varit 2 1/2 %, är fr. o. m. 1 dee.

164 12 Tabell 20. Uppgifter om de särskilda 1) Häri ingår ett belopp av kronor, som tidigare varit avsatt för mötande av förluster men icke blivit för ändamålet erforderligt.

165 bankaktiebolagens bokslut för år

166 14 TABELL 20 (forts.). UPPGIFTER OM DE SÄRSKILDA

167 BANKAKTIEBOLAGENS BOKSLUT FÖR ÅR

168 16 TABELL 20 (forts.). UPPGIFTER OM DE SÄRSK. BANKAKTIEBOLAGENS BOKSLUT ) Se not 1 sid. 12.

169 Tab. 21. Relativa tal rörande de särskilda bankaktiebolagens omkostnader, nettobehållning och utdelning för år ) 1 procent av stamaktiekapitalet 7 och av preferensaktiekapitalet 5. 2 ) I brutto- resp. nettobehållningen har här icke inräknats det belopp av 600 tkr., som tidigare varit avsatt för mötande av förluster men icke blivit för ändamålet erforderligt. 3 ) I procent av stamaktiekapitalet lo och av preferensaktiekapitalet 4. 4 ) Innefattar jämväl under hösten 1950 lämnad förskottsutdelning å 6 procent. Tidigare tilllämpad uppdelning å två terminer av utdelningen avses skola upphöra. 5 ) I procent av stamaktiekapitalet 10 och av preferensaktiekapitalet 4'5. 6 ) Utdelning 5 procent jämte 10 procent bonus. Vid bolagsstämma den 30 mars 1951 har beslut fattats om bankens trädande i likvidation.

170 18 Tabell 22. De särskilda bankaktiebolagens balansräkningar vid 1950 års utgång vid ordinarie 1) Fr. o. m. den 1 januari 1951 är bankens firmanamn Sveriges Kredithank Aktiebolag.

171 efter bokslutet och efter de dispositioner, som i samband därmed vidtagits bolagsstämma. 19

172 20 TABELL 22 (forts.). DE SÄRSKILDA BANKAKTIEBOLAGENS BALANSRÄKNINGAR VID SAMBAND DÄRMED VIDTAGITS 1) Här redovisas även kapitalsamllngs- och lönsparräkningar. 2 ) Därav i preferensaktier: Wermlands enskilda bank aktiebolag i 000 tkr. Aktiebolaget Göteborgs bank tkr. Stockholms enskilda bank aktiebolag tkr. Aktiebolaget Svenska handelsbanken tkr. 3 ) Se not 1) sid. 18.

173 1950 ÅRS UTGÅNG EFTER BOKSLUTET OCH EFTER DE DISPOSITIONER, SOM I VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA. 21

174 22 Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år Fondkommissionärer. Vid ingången av år 1950 utövades fondkommissionsrörelse av 33 fondkommissionärer. Fondkommissionärerna Aktiebolaget Gr. Th. Lilning samt Thenberg & Kinde ha upphört med utövandet av fondkommissionsrörelse, den förstnämnde vid årets utgång och den sistnämnde under året. Den av Bankirfirman Richard Hägglöf bedrivna fondkommissionsrörelsen har överlåtits till ett nybildat bolag, Fondkommissionärsfirman Hägglöf, kommanditbolag. Vid årets slut var antalet fondkommissionärer sålunda 31, därav 18 bankaktiebolag, 4 aktiebolag, 3 kommanditbolag samt 6 enskilda personer och andra handelsbolag än kommanditbolag- Följande förteckning upptager fondkommissionärernas namn, därvid (m) betecknar medlem av Stockholms fondbörs, samt de 22 orter, varest rörelsen bedrevs vid huvud- eller avdelningskontor. För andra fondkommissionärer än bankaktiebolag angives dessutom storleken av det kapital, som fondkommissionären anmält sig disponera för rörelsen. Bankaktiebolag: Aktiebolaget Diskontobanken (m) Stockholm > Gotlands bank (m) Stockholm > Göteborgs bank (m) Göteborg, Stockholm Inteckningsbanken aktiebolag (m) Stockholm Aktiebolaget Jordbrukarbanken (m).... Stockholm» Jämtlands folkbank Östersund Skandinaviska Banken Aktiebolag (m)... Göteborg, Stockholm, Malmö, Borås, Eskilstuna, Hälsingborg, Norrköping, Nyköping, Örebro Skaraborgs enskilda bank aktiebolag (m).. Skövde, Stockholm Aktiebolaget Skånska banken (m) Malmö, Stockholm > Smålands bank Jönköping, Malmö Sparbankernas Bankaktiebolag (m).... Stockholm Stockholms enskilda bank aktiebolag (m). Stockholm Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag (m).. Sundsvall, Härnösand, Stockholm Aktiebolaget Sundsvalls kreditbank.... Sundsvall > Svenska handelsbanken (m).. Stockholm, Borås, Falun, Gävle, Göteborg, Hälsingborg, Härnösand, Kalmar, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Uppsala, Vänersborg, Västerås, Örebro Uplands enskilda bank aktiebolag (m)... Uppsala, Stockholm Wermlands enskilda bank aktiebolag... Karlstad Östergötlands enskilda bank aktiebolag (m) Linköping, Norrköping, Stockholm

175 23 Övriga fondkommissionärer: Anmält kapital kronor Bankiraktiebolaget E. Banck (m) Stockholm Aktiebolaget Bankirfirman Alfred Berg (m).... Stockholm Aktiebolaget Pondkommission (m) Stockholm H. O. Forssell (m) Stockholm, Göteborg Bankirfirman Fristedt & C:o kommanditbolag (m).. Stockholm Fondkommissionärsfirman Hägglöf, kommanditbolag (m) Stockholm Jacobson & Ponsbach (m) Stockholm Bankirfirman Willgodt Kullgren Göteborg Aktiebolaget Bankirfirman Langenskiöld (m)... Stockholm C. Bert. Lilja & Co. (m) Stockholm Obligationskassan Olofson & C:o Göteborg Wittenström & C:o.(m). Stockholm Bankirfirman E. Öhman j:or aktiebolag & Co. kommanditbolag (m) Stockholm Summa Ingen fondkommissionär är numera bunden av sådan försäkran, som omförmäles i 7 lagen om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet. Vid årets slut utövades fondkommissionsrörelse vid 63 kontor, vilka fördelade sig sålunda: bankaktiebolag 49, aktiebolag 4, kommanditbolag 3 samt enskilda personer och andra handelsbolag än kommanditbolag 7 kontor. Efter olika orter fördela sig ifrågavarande kontor på följande sätt: Stockholm 25, Göteborg 6, Malmö 4, Norrköping och Sundsvall vardera 3, Borås, Hälsingborg, Härnösand, Uppsala och Örebro vardera 2 samt Eskilstuna, Falun, Gävle, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Linköping, Nyköping, Skövde, Vänersborg, Västerås och Östersund vardera ett kontor. Enligt till bank- och fondinspektionen inlämnade uppgifter utgör sammanlagda beloppet av köpeskillingarna å av fondkommissionärer under 1950 utfärdade slutnotor: 1000 kr. Omsättningsvärdet kan beräknas till hälften av ovannämnda belopp. 1) Frånsett Thenberg & Kinde.

176 24 Fondstämpelavgift följande belopp: bar å under 1950 utfärdade slutnotor utgjorts med 1000 kr. Courtageinkomsten for året har varit: 1000 kr. Värdet av genom fondkommissionärer under åren 194G 1950 omsatta fondpapper samt därvid erlagd fondstämpelavgift och influtet courtage framgår av följande tablå: 1000 kr. Fondbörs. Antalet medlemmar av Stockholms fondbörs har under året förblivit oförändrat och uppgick alltså vid 1950 års utgång till 25. Ä fondbörsen voro vid utgången av år 1950 inregistrerade aktier i 90 bolag och till ett sammanlagt nominellt belopp av tkr., därav i 67 industribolag tkr., i 6 trafik- och rederibolag tkr., i 12 bankaktiebolag tkr. och i 5 försäkringsbolag tkr. Under året omsattes å fondbörsen värdepapper till ett sammanlagt belopp av tkr. mot tkr. under år 1949, därav obligationer tkr. respektive tkr. 1) Frånsett Thenberg & Kinde.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 00 publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010

Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(6) Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010 Nya tabeller 4.5 Bankernas utlåning fördelad på löptid 4.6 Bostadsinstitutens utlåning fördelad på löptid

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2014-03-26 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 2015-05-18 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 Rapporten

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705-1965, kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2015 kl. 14:00 i bolagets lokaler på

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

60 Stockholm-Göteborg

60 Stockholm-Göteborg 60 Stockholm-Göteborg Alla tåg Stockholm-Katrineholm-Hallsberg tab 61, Hallsberg-Laxå tab 64, Skövde-Göteborg tab 62, Alingsås-Göteborg tab 131, Övriga tåg Flen-Katrineholm tab 56/61 26 aug-14 dec 2013

Läs mer

60 Stockholm-Göteborg

60 Stockholm-Göteborg 60 Stockholm-Göteborg Alla tåg Stockholm-Katrineholm-Hallsberg tab 61, Hallsberg-Laxå tab 64, Skövde-Göteborg tab 62, Alingsås-Göteborg tab 131, Övriga tåg Flen-Katrineholm tab 56/61 29 jun-13 dec 2014

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014 Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014 Allmänt om verksamheten andra kvartalet 2014 I bankens arbete med att hjälpa sina kunder till en sund och hållbar ekonomi, är bokade möten med

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer