Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: Föregångare: Bildad genom sammanslagning av: Sammandrag af Riksbankens och de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning. [Stockholm : Kungl. Bankinspektionen], Täckningsår: och: Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm : Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], Täckningsår: Efterföljare: Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. Bankinspektionen, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, Uppgifter om bankerna (Statistiska meddelanden. Ser. E ; Bd 39). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) Vid digitaliseringen har innehållsförteckning och titelsida skapats och lagts till. urn:nbn:se:scb-smsre-39

3 STATISTISKA MEDDELANDEN Ser. E. Band XXXIX. UPPGIFTER OM BANKERNA 1950 AF KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4 INNEHÅLL Uppgifter om bankerna den 31 januari 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 januari Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 januari Uppgifter om bankerna den 28 februari 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 28 februari Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 28 februari Uppgifter om bankerna den 31 mars 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 mars Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 mars Uppgifter om bankerna den 29 april 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 29 april Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 29 april Uppgifter om bankerna den 31 maj 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 maj Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 maj

5 Uppgifter om bankerna den 30 juni 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 juni Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 juni Uppgifter om bankerna den 31 juli 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 juli Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 juli Uppgifter om bankerna den 31 augusti 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 augusti Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 augusti Uppgifter om bankerna den 30 september 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 september Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 september Uppgifter om bankerna den 31 oktober 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 31 oktober Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 oktober Uppgifter om bankerna den 30 november 1950 Tillgångar

6 Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 november Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 november Uppgifter om bankerna den 30 december 1950 Tillgångar Skulder Sammandrag av bankaktiebolagens ställning den 30 december Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 december Uppgifter om bankerna samt uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år 1950 av Kungl. bank- och fondinspektionen Uppgifter om bankaktiebolagen för år 1950 samt för åren Tab. 1. Antalet bankaktiebolag, som nybildats eller upphört under åren , samt i verksamhet varande bankaktiebolag vid slutet av åren Tab. 2. Bankaktiebolagens omslutning (inklusive rediskonterade växlar) vid slutet av varje femårsperiod under åren samt vid utgången av vart och ett av åren Tab. 3. Bankaktiebolagens fonder vid slutet av åren efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner 4. Tab. 4. Egna fonder efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner samt omslutning för bankaktiebolag av olika storlek vid slutet av år Tab. 5. Bankaktiebolagens inlåning från allmänheten vid slutet av åren Tab. 6. Antalet av bankaktiebolagens inlåningsräkningar samt medelbeloppet per räkning vid slutet av åren Tab. 7. Förhållandet mellan bankaktiebolagens egna fonder och deras inlåning från allmänheten samt inlåningen i förhållande till omslutningen vid slutet av åren

7 Tab. 8. Bankaktiebolagens utlåning till allmänheten vid slutet av åren Tab. 9. Bankaktiebolagens inrikes växlar vid slutet av åren Tab. 10. Bankaktiebolagens utestående lån vid slutet av åren Tab. 11. Bankaktiebolagens krediter i räkning (checkräkning samt rese- och byggnadskreditivräkning) och rembourskrediter vid slutet av åren Tab. 12. Fördelning efter den ställda säkerheten av sammanlagda beloppet av bankaktiebolagens utestående lån, beviljade krediter i räkning och rembourskrediter vid slutet av åren Tab. 13. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till andra inhemska banker m. fl. samt inhemska sparbanker vid slutet av åren Tab. 14. Förhållandet mellan bankaktiebolagens inlåning enligt tab. 5 och 13 jämte upplåning m. m. samt utlåning enligt tab. 8 och 13 vid slutet av åren Tab. 15. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till utlandet vid slutet av åren Tab. 16. Bokförda värdet av bankaktiebolagens inhemska och utländska statspapper och obligationer, aktier samt fastigheter vid slutet av åren Tab. 17. Bankaktiebolagens medelsdispositioner före eller i samband med bokslutet för åren Tab. 18. Bankaktiebolagens nettobehållning ävensom vissa relativa tal rörande omkostnader, nettobehållning och utdelning för åren Tab. 19. De större bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor ultimo varje månad under år Tab. 20. Uppgifter om de särskilda bankaktiebolagens bokslut för år Tab. 21. Relativa tal rörande de särskilda bankaktiebolagens omkostnader, nettobehållning och utdelning för år Tab. 22. De särskilda bankaktiebolagens balansräkningar vid 1950 års utgång efter bokslutet och efter de dispositioner, som i samband därmed vidtagits vid ordinarie bolagsstämma

8 Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år Fondkommissionärer. 22. Fondbörs 24.

9 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JANUARI 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

10 2 Januari 1950

11 tal kronor

12 4 Januari 1950

13 tal kronor

14 6 Januari Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

15 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. ' Därav tkr. i preferensaktier

16 8 Januari Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

17 tal kronor

18 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 / : tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31 / : tkr.). 2 Åv in rikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31 / : tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå 4215 tkr. ( 31 / : tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

19 ställning den 31 januari tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningsräkningarna äro tkr. ( 31 / : tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 / : tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

20 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 januari

21 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 28 FEBRUARI 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

22 2 Februari 1950

23 tal kronor

24 4 Februari 1950

25 tal kronor

26 6 Februari Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav 4000 tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

27 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

28 8 Februari Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

29 tal kronor

30 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlax ( 31 /1 1950: tkr.) och nom tkr. svensk» statsobligationer ( 31 /1 1950: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31 /1 1950: tkr. andra utländska kunder an banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 31 /1 1950: tkr.) lan med statlig kreditgaranti.

31 ställning den 28 februari tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestäende på inlåningaräkningarna äro tkr. ( 31 /1 1950: tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 /1 1950: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

32 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 28 februari

33 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MARS 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

34 2 Mars 1950

35 tal kronor

36 4 Mars 1950

37 tal kronor

38 6 Mars Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

39 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

40 8 Mars Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

41 tal kronor

42 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkainmarväxlar ( 28 /2 1950: tkr.) ock nom tkr. svenska statsobligationer ( 28 /2 1950: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 28 /2 1950: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 28 /2 1950; tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

43 ställning den 31 mars tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräknidgar. 2 Av inneståendc på inlåningsräkningarna äro tkr. ( 28 /2 1950: tkr.) frän andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 28 /2 1950: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

44 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 mars

45 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 29 APRIL 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

46 2 April 1950

47 tal kronor

48 4 April 1950

49 tal kronor

50 6 April Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

51 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

52 8 April Här redovisas även kapitalsamlings- och lönaparräkningar.

53 tal kronor

54 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 /3 1950: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31 /3 1950: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31 /3 1950: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 31 /3 1950: tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

55 ställning den 29 april tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående pä. inläningsräkningarna äro tkr. ( 31 /3 1950: tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 / : tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

56 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 29 april

57 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MAJ 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER

58 2 Maj 1950

59 tal kronor

60 4 Maj 1950

61 tal kronor

62 6 Maj Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

63 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

64 8 Maj Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

65 tal kronor

66 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå. nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 29 /4 1950: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 29 /4 1950: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 29 /4 1950: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 29 /4 1950: tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

67 11 ställning den 31 maj tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkuingar. 2 Av innestäende på inlåningaräkningarna äro tkr. ( 29 /4 1950: tkr.) från andra ntländska kunder än banker och bankirer. 3 - Därav tkr. ( 29 /4 1950: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

68 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 maj

69 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 JUNI 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

70 2 Juni 1950

71 tal kronor

72 4 Juni 1950

73 tal kronor

74 6 Juni Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

75 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. - 3 Därav tkr. i preferensaktier.

76 8 Juni Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkuingar.

77 tal kronor

78 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 /5 1950: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31 /5 1950: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31 /5 1950: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå 5170 tkr. ( 31 /5 1950: tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

79 ställning den 30 juni tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningaräkningarna äro tkr. ( 31 /5 1950: tkr.) från andra utländska knnder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 /5 1950: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

80 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 juni

81 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JULI 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

82 2 Juli 1950

83 tal kronor

84 4 Juli 1950

85 tal kronor

86 6 Juli Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

87 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

88 8 Juli Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

89 tal kronor

90 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 30 / : tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 30 / : tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 30 / : tkr.) andra utländska kunder än banker ocb bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 30 / : tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

91 ställning den 31 juli tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräknidgar. 2 Av innestående på inlåningsrakningarna äro tkr. ( 30 / : tkr.) från andra utländska knnder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 30 / : tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

92 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 juli

93 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 AUGUSTI 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

94 2 Augusti 1950

95 tal kronor

96 4 Augusti 1950

97 tal kronor

98 6 Augusti Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

99 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

100 8 Augusti Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

101 tal kronor

102 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå. nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar (31/7 1950: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer (31/7 I960: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. (31/7 1950: tkr.) andra utländska kunder än hanker och bankirer. 3 Häri inga tkr. (31/7 1950: tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

103 11 ställning den 31 augusti tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlaningsräkningarna äro tkr. (31/7 1950: tkr.) från andra ntländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. (31/7 1950: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

104 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 augusti

105 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 SEPTEMBER 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

106 2 September 1950

107 tal kronor

108 4 September 1950

109 tal kronor

110 6 September Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

111 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

112 8 September Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

113 tal kronor

114 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 /8 1950: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31/8 1950: tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31/8 1950: tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 31/8 1950: tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

115 ställning den 30 september tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalaamlinga- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningaräkningaraa äro tkr. ( 31 /8 1950: tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 /8 1950: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

116 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 september

117 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 OKTOBER 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

118 2 Oktober 1950

119 tal kronor

120 4 Oktober 1950

121 tal kronor

122 6 Oktober Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

123 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

124 8 Oktober Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

125 tal kronor

126 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 /9 1950: tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31 /9 1950: tkr.). 2 Ar inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31 /9 1950: tkr.) andra utländska knnder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 31 /9 1950: tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

127 11 ställning den 31 oktober tal kronor 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningsräkningarna äro tkr. ( 31 /9 1950: tkr.) frän andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 /9 1950: tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

128 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 31 oktober

129 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 NOVEMBER 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1950 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

130 2 November 1950

131 tal kronor

132 4 November 1950

133 tal kronor

134 6 November Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

135 tal kronor 1 Därav tkr. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

136 8 November Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

137 tal kronor

138 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 / : tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31 / : tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31 / : tkr.) andra utländska knnder än banker och bankirer. 3 Häri ingå 6181 tkr. ( 31 / : 6020 tkr.) Un med statlig kreditgaranti.

139 ställning den 30 november tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Av innestående på inlåningsräkningarna äro tkr. ( 31 / : tkr.) från andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 / : tkr.) egna obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

140 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 november

141 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 DECEMBER 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1951 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

142 2 December 1950

143 tal kronor

144 4 December 1950

145 tal kronor

146 6 December Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar. 2 Därav 4000 tkr. i preferensaktier. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

147 tal kronor 1 Därav to. i preferensaktier. 2 Därav tkr. egna obligationer. 3 Därav tkr. i preferensaktier.

148 8 December Har redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkningar.

149 tal kronor

150 10 Sammandrag av bankaktiebolagens 1 Häri ingå nom tkr. svenska statens skattkammarväxlar ( 31 / : tkr.) och nom tkr. svenska statsobligationer ( 31 / : tkr.). 2 Av inrikes växlar, lån och utestående krediter i räkning avse tkr. ( 31 / : tkr.) andra utländska kunder än banker och bankirer. 3 Häri ingå tkr. ( 31 / : 6181 tkr.) lån med statlig kreditgaranti.

151 ställning den 30 december tal kronor 11 1 Här redovisas även kapitalsamlings- och lönsparräkniug;ir. 2 Av innestående på inlåningsräkningarna äro tkr. ( 31 / : tkr.) frän andra utländska kunder än hanker och bankirer. 3 Därav tkr. ( 31 / : tkr.) egua obligationer. 4 Hos annan än Riksbanken.

152 Uppgift på bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor den 30 december

153 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XXXIX Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA SAMT UPPGIFTER OM FONDKOMMISSIONÄRER OCH FONDBÖRS FÖR ÅR 1950 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1951 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

154

155 Uppgifter om bankaktiebolagen för år 1950 samt för åren Vid ingången av år 1950 voro 21 bankaktiebolag i verksamhet. Förändring av antalet har icke ägt rum under året. Antalet bankkontor såväl huvud- som avdelningskontor utgjorde vid 1950 års ingång 1016 st. och vid årets utgång 1019 st., motsvarande vid jämförelse med landets folkmängd ett kontor på c:a invånare. Av antalet kontor vid utgången av år 1950 hade aktiebolaget Svenska handelsbanken 301 st., Skandinaviska Banken Aktiebolag 207 st. och aktiebolaget Göteborgs bank 101 st. Tab. 1. Antalet bankaktiebolag, som nybildats eller upphört under åren , samt i verksamhet varande bankaktiebolag vid slutet av åren

156 4 Tab. 2. Bankaktiebolagens omslutning (inklusive rediskonterade växlar) vid slutet av varje femårsperiod under åren samt vid utgången av vart och ett av åren ) Exklusive rediskonterade växlar. Medeltalet av bankaktiebolagens omslutning under år 1950 enligt av dem månadsvis avgivna översikter utgjorde tkr. Anm. Index för grosshandelspriser, jämfört med prisläget 1 juli juni 1914 såsom 100, utgjorde för sista kvartalet 1915 och i övrigt vid årets slut Tab. 3. Bankaktiebolagens fonder vid slutet av åren efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner. I fråga om fonderna ha under året följande förändringar inträtt. Reservfonderna ha i sex bankaktiebolag ökats med tillhopa tkr. Dispositionsfonderna ha i tre bankaktiebolag ökats med tkr.

157 5 Tab. 4. Egna fonder efter av bolagsstämma vidtagna dispositioner samt omslutning för bankaktiebolag av olika storlek vid slutet av år ) Härav har endast ett bankaktiebolag egna fonder under 1 milj. kr. I förhållande till samtliga bankaktiebolags omslutning utgjorde deras egna fonder 8-6 %. Tab. 5. Bankaktiebolagens inlåning från allmänheten vid slutet av åren ) Häri inga kapitalsamlinga- och lönsparräkningar. 2 ) Härav inlåning från utlandet tkr » » » »

158 6 Tab. 6. Antalet av bankaktiebolagens inlåningsräkningar samt medelbeloppet per räkning vid slutet av åren Tab. 7. Förhållandet mellan bankaktiebolagens egna fonder och deras inlåning från allmänheten samt inlåningen i förhållande till omslutningen vid slutet av åren Tab. 8. Bankaktiebolagens utlåning till allmänheten vid slutet av åren ) Härav utlåning till utlandet tkr » » >

159 7 Tab. 9. Bankaktiebolagens inrikes växlar vid slutet av åren Tab. 10. Bankaktiebolagens utestående lån vid slutet av åren Tab. 11. Bankaktiebolagens krediter i räkning (checkräkning samt rese- och byggnadskreditivräkning) och rembourskrediter vid slutet av åren ) Ar 1916 ingå rembourskrediter i > Krediter i räkning>. 2 ) Härav rembourskrediter tkr.

160 8 Tab. 12. Fördelning efter den ställda säkerheten av sammanlagda beloppet av bankaktiebolagens utestående lån, beviljade krediter i räkning och rembourskrediter vid slutet av åren ) Härav mot obliaationer tkr > > (536» 2) Härav med statlig kreditgaranti tkr > Tab. 13. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till andra inhemska banker m. fl. samt inhemska sparbanker vid slutet av åren ) Med undantag av bankaktiebolagens tillgodohavanden på checkräkning hos riksbanken, vilka räknas såsom kassatillgång. Tab. 14. Förhållandet mellan bankaktiebolagens inlåning enligt tab. 5 och 13 jämte upplåning m. m. samt utlåning enligt tab. 8 och 13 vid slutet av åren ) Häri ingå Inteckningsbanken aktiebolags obligationslån m. m.

161 9 Tab. 15. Bankaktiebolagens fordringar hos och skulder till utlandet vid slutet av åren ) Exklusive rediskonterade eller försålda växlar. Tab. 16. Bokförda värdet av bankaktiebolagens inhemska och utländska statspapper och obligationer, aktier samt fastigheter vid slutet av åren ) Härav bankfaatigheter tkr >

162 10 Tab. 17. Bankaktiebolagens medelsdispositioner före eller i samband med bokslutet för åren ) Häri ingår icke aktiebolaget Göteborgs handelsbank, som trader året trätt i likvidation. Efter avdrag av utskiftningsskatt tkr. återbetalades till aktieägarna tkr. Den 31 dec uppgingo bolagets fonder till tkr. och balanserade vinstmedel till 378 tkr. Tab. 18. Bankaktiebolagens nettobehållning ävensom vissa relativa tal rörande omkostnader, nettobehållning och utdelning för åren Jfr nppgifterna i tab. 21.

163 11 Tab. 19. De större bankaktiebolagens in- och utlåningsräntor ultimo varje månad under år Riksbankens officiella %. diskonto, som sedan den 9 febr varit 2 1/2 %, är fr. o. m. 1 dee.

164 12 Tabell 20. Uppgifter om de särskilda 1) Häri ingår ett belopp av kronor, som tidigare varit avsatt för mötande av förluster men icke blivit för ändamålet erforderligt.

165 bankaktiebolagens bokslut för år

166 14 TABELL 20 (forts.). UPPGIFTER OM DE SÄRSKILDA

167 BANKAKTIEBOLAGENS BOKSLUT FÖR ÅR

168 16 TABELL 20 (forts.). UPPGIFTER OM DE SÄRSK. BANKAKTIEBOLAGENS BOKSLUT ) Se not 1 sid. 12.

169 Tab. 21. Relativa tal rörande de särskilda bankaktiebolagens omkostnader, nettobehållning och utdelning för år ) 1 procent av stamaktiekapitalet 7 och av preferensaktiekapitalet 5. 2 ) I brutto- resp. nettobehållningen har här icke inräknats det belopp av 600 tkr., som tidigare varit avsatt för mötande av förluster men icke blivit för ändamålet erforderligt. 3 ) I procent av stamaktiekapitalet lo och av preferensaktiekapitalet 4. 4 ) Innefattar jämväl under hösten 1950 lämnad förskottsutdelning å 6 procent. Tidigare tilllämpad uppdelning å två terminer av utdelningen avses skola upphöra. 5 ) I procent av stamaktiekapitalet 10 och av preferensaktiekapitalet 4'5. 6 ) Utdelning 5 procent jämte 10 procent bonus. Vid bolagsstämma den 30 mars 1951 har beslut fattats om bankens trädande i likvidation.

170 18 Tabell 22. De särskilda bankaktiebolagens balansräkningar vid 1950 års utgång vid ordinarie 1) Fr. o. m. den 1 januari 1951 är bankens firmanamn Sveriges Kredithank Aktiebolag.

171 efter bokslutet och efter de dispositioner, som i samband därmed vidtagits bolagsstämma. 19

172 20 TABELL 22 (forts.). DE SÄRSKILDA BANKAKTIEBOLAGENS BALANSRÄKNINGAR VID SAMBAND DÄRMED VIDTAGITS 1) Här redovisas även kapitalsamllngs- och lönsparräkningar. 2 ) Därav i preferensaktier: Wermlands enskilda bank aktiebolag i 000 tkr. Aktiebolaget Göteborgs bank tkr. Stockholms enskilda bank aktiebolag tkr. Aktiebolaget Svenska handelsbanken tkr. 3 ) Se not 1) sid. 18.

173 1950 ÅRS UTGÅNG EFTER BOKSLUTET OCH EFTER DE DISPOSITIONER, SOM I VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA. 21

174 22 Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år Fondkommissionärer. Vid ingången av år 1950 utövades fondkommissionsrörelse av 33 fondkommissionärer. Fondkommissionärerna Aktiebolaget Gr. Th. Lilning samt Thenberg & Kinde ha upphört med utövandet av fondkommissionsrörelse, den förstnämnde vid årets utgång och den sistnämnde under året. Den av Bankirfirman Richard Hägglöf bedrivna fondkommissionsrörelsen har överlåtits till ett nybildat bolag, Fondkommissionärsfirman Hägglöf, kommanditbolag. Vid årets slut var antalet fondkommissionärer sålunda 31, därav 18 bankaktiebolag, 4 aktiebolag, 3 kommanditbolag samt 6 enskilda personer och andra handelsbolag än kommanditbolag- Följande förteckning upptager fondkommissionärernas namn, därvid (m) betecknar medlem av Stockholms fondbörs, samt de 22 orter, varest rörelsen bedrevs vid huvud- eller avdelningskontor. För andra fondkommissionärer än bankaktiebolag angives dessutom storleken av det kapital, som fondkommissionären anmält sig disponera för rörelsen. Bankaktiebolag: Aktiebolaget Diskontobanken (m) Stockholm > Gotlands bank (m) Stockholm > Göteborgs bank (m) Göteborg, Stockholm Inteckningsbanken aktiebolag (m) Stockholm Aktiebolaget Jordbrukarbanken (m).... Stockholm» Jämtlands folkbank Östersund Skandinaviska Banken Aktiebolag (m)... Göteborg, Stockholm, Malmö, Borås, Eskilstuna, Hälsingborg, Norrköping, Nyköping, Örebro Skaraborgs enskilda bank aktiebolag (m).. Skövde, Stockholm Aktiebolaget Skånska banken (m) Malmö, Stockholm > Smålands bank Jönköping, Malmö Sparbankernas Bankaktiebolag (m).... Stockholm Stockholms enskilda bank aktiebolag (m). Stockholm Sundsvalls enskilda bank, aktiebolag (m).. Sundsvall, Härnösand, Stockholm Aktiebolaget Sundsvalls kreditbank.... Sundsvall > Svenska handelsbanken (m).. Stockholm, Borås, Falun, Gävle, Göteborg, Hälsingborg, Härnösand, Kalmar, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Uppsala, Vänersborg, Västerås, Örebro Uplands enskilda bank aktiebolag (m)... Uppsala, Stockholm Wermlands enskilda bank aktiebolag... Karlstad Östergötlands enskilda bank aktiebolag (m) Linköping, Norrköping, Stockholm

175 23 Övriga fondkommissionärer: Anmält kapital kronor Bankiraktiebolaget E. Banck (m) Stockholm Aktiebolaget Bankirfirman Alfred Berg (m).... Stockholm Aktiebolaget Pondkommission (m) Stockholm H. O. Forssell (m) Stockholm, Göteborg Bankirfirman Fristedt & C:o kommanditbolag (m).. Stockholm Fondkommissionärsfirman Hägglöf, kommanditbolag (m) Stockholm Jacobson & Ponsbach (m) Stockholm Bankirfirman Willgodt Kullgren Göteborg Aktiebolaget Bankirfirman Langenskiöld (m)... Stockholm C. Bert. Lilja & Co. (m) Stockholm Obligationskassan Olofson & C:o Göteborg Wittenström & C:o.(m). Stockholm Bankirfirman E. Öhman j:or aktiebolag & Co. kommanditbolag (m) Stockholm Summa Ingen fondkommissionär är numera bunden av sådan försäkran, som omförmäles i 7 lagen om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet. Vid årets slut utövades fondkommissionsrörelse vid 63 kontor, vilka fördelade sig sålunda: bankaktiebolag 49, aktiebolag 4, kommanditbolag 3 samt enskilda personer och andra handelsbolag än kommanditbolag 7 kontor. Efter olika orter fördela sig ifrågavarande kontor på följande sätt: Stockholm 25, Göteborg 6, Malmö 4, Norrköping och Sundsvall vardera 3, Borås, Hälsingborg, Härnösand, Uppsala och Örebro vardera 2 samt Eskilstuna, Falun, Gävle, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Linköping, Nyköping, Skövde, Vänersborg, Västerås och Östersund vardera ett kontor. Enligt till bank- och fondinspektionen inlämnade uppgifter utgör sammanlagda beloppet av köpeskillingarna å av fondkommissionärer under 1950 utfärdade slutnotor: 1000 kr. Omsättningsvärdet kan beräknas till hälften av ovannämnda belopp. 1) Frånsett Thenberg & Kinde.

176 24 Fondstämpelavgift följande belopp: bar å under 1950 utfärdade slutnotor utgjorts med 1000 kr. Courtageinkomsten for året har varit: 1000 kr. Värdet av genom fondkommissionärer under åren 194G 1950 omsatta fondpapper samt därvid erlagd fondstämpelavgift och influtet courtage framgår av följande tablå: 1000 kr. Fondbörs. Antalet medlemmar av Stockholms fondbörs har under året förblivit oförändrat och uppgick alltså vid 1950 års utgång till 25. Ä fondbörsen voro vid utgången av år 1950 inregistrerade aktier i 90 bolag och till ett sammanlagt nominellt belopp av tkr., därav i 67 industribolag tkr., i 6 trafik- och rederibolag tkr., i 12 bankaktiebolag tkr. och i 5 försäkringsbolag tkr. Under året omsattes å fondbörsen värdepapper till ett sammanlagt belopp av tkr. mot tkr. under år 1949, därav obligationer tkr. respektive tkr. 1) Frånsett Thenberg & Kinde.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR BAND IV STOCKHOLM 1925 1935 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 364778 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND IV: 1. JORDBRUKSKASSORNA

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1927:31 FINANSDEPARTEMENTET BETÄNKANDE MED FÖRSLAG ANGÅENDE AVVECKLINGEN AV AKTIEBOLAGET

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån.

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y, Sparbanksstatistik. 1, Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner,

Läs mer

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. År 1951. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. År 1951. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1979. 1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen. 1911-1950 med

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Juni. Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank. Publicerad -07-27. Innehållsförteckning 1. Inledning och

Läs mer

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 ON ''of* National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 202 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 934:26 KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET UTREDNING I FRÅGA OM ANVÄNDANDET AV POSTSPARBANKENS

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB November Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2013-01-03 FM5001 M11 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning: INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, 1860-1919. H. 165, utg. 1919 utgör register till 1860-1913. I Statistisk tidskrift årgångarna 1871-1913

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB April Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -05-29 FM5001 M04 Förändringar Finansmarknadsstatistik april

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB ember Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2014-01-29 FM5001 M12 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

Riksbankens författningssamling

Riksbankens författningssamling Riksbankens författningssamling RBFS 2014:2 ISSN 0349-8344 Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 2014:2) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik; beslutade den 26 maj 2014. RBFS

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1957. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1957. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1979. 1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen. 1911-1950 med

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Februari Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -03-27 FM5001 M02 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Augusti Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -09-25 FM5001 M08 Innehållsförteckning (klicka på tabellnamnet

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB i Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -07-27 FM5001 M06 Uppdaterad Finansmarknadsstatistik september

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Inbjudan till teckning av preferensaktier i Fastighets AB Balder (publ) Anmälan om teckning ska ske under perioden 23 september 4 oktober 2013 klockan 17.00 Broschyren är inte och skall inte anses utgöra

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1949 T ILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L SIN G FO R S 1950 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1949 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L SIN G FO R S

Läs mer