Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: Föregångare: Bildad genom sammanslagning av: Sammandrag af Riksbankens och de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning. [Stockholm : Kungl. Bankinspektionen], Täckningsår: och: Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm : Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], Täckningsår: Efterföljare: Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. Bankinspektionen, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, Uppgifter om bankerna (Statistiska meddelanden. Ser. E ; Bd 11). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) Vid digitaliseringen har innehållsförteckning och titelsida skapats och lagts till. urn:nbn:se:scb-smsre-11

3 STATISTISKA MEDDELANDEN Ser. E. Band XI. UPPGIFTER OM BANKERNA 1922 AF KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4 INNEHÅLL Uppgifter om bankerna den 31 januari 1922 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 januari Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 januari Register Uppgifter om bankerna den 28 februari 1922 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 28 februari Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 28 februari Register Uppgifter om bankerna den 31 mars 1922 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 mars Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 mars Register Uppgifter om bankerna den 29 april 1922 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder. 5-7.

5 Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 29 april Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 29 april Register Uppgifter om bankerna den 31 maj 1922 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 maj Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 maj Register Uppgifter om bankerna den 30 juni 1922 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 juni Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 juni Register Uppgifter om bankerna den 31 juli 1922 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 juli Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 juli Register.. 24.

6 Uppgifter om bankerna den 31 augusti 1922 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 augusti Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 augusti Register. 24. Uppgifter om bankerna den 30 september 1922 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 september Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 september Register Uppgifter om bankerna den 31 oktober 1922 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 oktober Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 oktober Register Uppgifter om bankerna den 30 november 1922 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder. 5-7.

7 Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 november Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 november Register Uppgifter om bankerna den 30 december 1922 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 december Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 december Register. 24. Uppgifter om bankerna samt uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år 1922 av Kungl. Bank- och fondinspektionen Uppgifter om bankbolagen för år Uppgifter om bankbolagens bokslut för år Solidariska bankbolag Bankaktiebolag Sammandrag Procentberäkning Anmärkning Sammanställning av uppgifter om bankbolagen för åren Bankbolagens antal vid slutet av åren samt antalet likviderande och nya bankbolag under nämnda år Bankkontorens antal samt antalet invånare per bankkontor vid 26. slutet av åren Bankbolagens fonder vid slutet av åren efter disposition av nettovinsten.. 27.

8 Sammanlagda beloppet av de hos bankbolagen på giroräkning, löpande räkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning innestående medel, antalet dylika räkningar, ävensom medelbeloppet per räkning den 31 december åren Inrikes växlar, liggande i bankbolagens portföljer, ävensom av bankbolagen hos Sveriges riksbank och i utlandet rediskonterade inrikes växlar den 31 december åren Utestående lån den 31 december åren Utestående å kreditiv- och löpande räkningar den 31 december åren Fördelning efter den ställda säkerheten av utestående lån samt beviljad kredit å kreditiv- och löpande räkningar den 31 december åren Bankbolagens inhemska utlåning och inlåning samt extra upplåning den 31 december åren Bokförda värdet av bankbolagens obligationer och aktier den 31 december åren Bankbolagens ställning till utlandet den 31 december åren Bankbolagens omslutning den 31 december åren Bankbolagens sammanlagda nettovinst och dennas förhållande till de egna fonderna åren Disposition av bankbolagens nettovinst och andra disponibla medel åren Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år Fondkommissionärer. 37. Fondbörs 40.

9 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XI. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JANUARI 1922 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1922 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

10 2 Januari Solidariska

11 bankbolag. 3

12 4 Januari Solidariska bankbolag.

13 Januari Solidariska bankbolag S9.

14 6 Januari Solidariska

15 bankbolag. 7

16 8 Januari Bank- 1) Darav kronor statspapper.

17 aktiebolag. 9 1) Under denna rubrik har, i avvaktan på bolagsstämmas beslut, redovisats ett belopp, som frånhänts banken genom förskingring.

18 10 Januari Bank-

19 aktiebolag. 11

20 12 Januari Bank-

21 aktiebolag. 13

22 14 Januari Bank- 1) Egna obligationer.

23 aktiebolag. 15 1) Jämför noten å sid. 9.

24 16 Januari Bank-

25 aktiebolag. 17

26 18 Januari Bank-

27 aktiebolag. 19

28 20 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

29 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 januari

30 22 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De för backbolagea bär upptagna beloppen avsa icke banker och sparbanker otaa allenast allmänheten-

31 1) Häri inga. tillfälliga insättningar från riksgäldskontoret. 2) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas under ar bolagens ställning den 31 januari

32 24 Register. Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 12, 18, 21. Bohusbanken,»... 13, 19, 21. Bollnäs folkbank, >... 9, 15, 21. Borås bank,»... 13, 19, 21. Dalslands bank,... 12, 18, 21. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 20. Gottlands bank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Göteborgs bank,». 10, 16, 21. Göteborgs folkbank, >. 9, 15, 20. Hallands lantmannabank >. 11, 17, 21. Hjo bank, >.11, 17, 21. Jämtlandsbanken, >. 12, 18, 21. Jämtlands folkbank, >. 9, 15, 21. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 20. Kreditbanken, aktiebolaget... 13, 19, 21. Luleå folkbank, >... 10, 16, 21. Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget 10, 16, 21. Norden, bankaktiebolaget 13, 19, 21. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 15, 21. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 20. Sid. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 9, 15, 20. Riksbanken 20, 22, 23. Skandinaviska kreditaktiebolagct... 8, 14, 20. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 20. Skånska banken, aktiebolaget , 19, 21. Smålands enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 14, 20. Sundsvalls enskilda bank, 3, 7, 20. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Svenska handelsbanken, >. 8, 14, 20. Svenska lantmännens bank, > 11, 17, 21. Sydsvenska kreditaktiobolaget.... 9, 15, 21. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 20. Upplands enskilda bank 4, 7, 20. Värmlands enskilda bank 2, 5, 20. Örebro folkbank, aktiebolaget , 17, 21. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 20. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 12, 18, 21.

33 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XI. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 28 FEBRUARI 1922 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1922 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SONER

34 2 Februari Solidariska

35 bankbolag. 3

36 4 Februari Solidariska bankbolag.

37 Februari Solidariska bankbolag

38 6 Februari Solidariska

39 bankbolag. 7

40 8 Februari Bank- ') Därav kronor statspapper.

41 aktiebolag. 9 1) Under denna rubrik har, i avvaktan på bolagsstämmas beslut, redovisats ett belopp, som fränhänts banken genom förskingring.

42 10 Februari Bank-

43 aktiebolag. 11

44 12 Februari Bank-

45 aktiebolag. 13

46 14 Februari Bank- 1) Egna obligationer.

47 aktiebolag. 15 1) Jämför noten å sid. 9.

48 16 Februari Bank-

49 aktiebolag. 17

50 18 Februari Bank-

51 aktiebolag. 19

52 20 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

53 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 28 februari

54 22 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och aparbanker utan allenast allmänheten

55 bolagens ställning den 28 februari ) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas under år 1922.

56 24 Register. Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 12, 18, 21. Bohusbanken,»... 13, 19, 21. Bollnäs folkbank, >... 9, 15, 21. Boras bank, >... 13, 19, 21. Dalslands bank, >... 12, 18, 21. Enskilda banken i Vänersborg... 3, 7, 20. Gottlands bank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Göteborgs bank,. 10, 16, 21. Göteborgs folkbank,». 9, 15, 20. Hallands lantmannabank >. 11, 17, 21. Hjo bank,.. 11, 17, 21. Jämtlandsbanken, >. 12, 18, 21. Jämtlands folkbank, >. 9, 15, 21. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 20. Kreditbanken, aktiebolaget... 13, 19, 21. Luleå folkbank, >... 10, 16, 21. Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget 10, 16, 21. Horden, bankaktiebolaget 13, 19, 21. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 15, 21. Norrköping» enskilda bank 3, 6, 20. Sid. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 9, 15, 20. Riksbanken 20, 22, 23. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 14, 20. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 20. Skånska banken, aktiebolaget... 13, 19, 21. 'Smalands enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 14, 20. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 20. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Svenska handelsbanken, >. 8, 14, 20. Svenska lantmännens bank, > 11, 17, 21. Sydsvenska kreditaktiebolaget... 9, 15, 21. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 20. Upplands enskilda bank 4, 7, 20. Värmlands enskilda bank 2, 5, 20. Örebro folkbank, aktiebolaget... 11, 17, 21. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 20. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 12, 18, 21

57 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XI. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MARS 1922 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1922 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

58 2 Mars Solidariska

59 bankbolag. 3

60 4 Mars Solidariska bankbolag.

61 Mars Solidariska bankbolag

62 6 Mars Solidariska

63 bankbolag. 7

64 8 Mars Bank- 1) Därav kronor statapapper.

65 aktiebolag. 9

66 10 Mars Bank-

67 aktiebolag. 11

68 12 Mars Bank- 1) Banken, vars tillgångar och skulder övertagits av Södermanlands enskilda bank, har npphört med sin rörelse.

69 aktiebolag. 13

70 14 Mars Bank- 1) Egna obligationer.

71 aktiebolag. 15

72 16 Mars Bank-

73 aktiebolag. 17

74 18 Mars Bank- 1) Se sid. 12 not 1.

75 aktiebolag. 19

76 20 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

77 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 mars ) Se Bid. 12 not 1.

78 22 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker ock sparbanker stan allenast allmänheten

79 bolagens ställning den 31 mars ) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas nnder ar 1922.

80 24 Register. Sid. Affärabanken, aktiebolaget... 12, 18, 21. Bohnsbanken, >... 13, 19, 81. Bollnäs folkbank, >... 9, 15, 81. Borås bank,»... 13, 19, 21. Dalslands bank, >... 12, 18, 21. Enskilda banken i Vänersborg... 3, 7, 20. Gottlands bank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Göteborgs bank, >. 10, 16, 81. Göteborgs folkbank, >. 9, 15, 20. Hallands lantmannabank >. 11, 17, 21. Hjo bank,». 11, 17, 21. Jämtlandsbanken, >. 12, 18, 21. Jämtlands folkbank, >. 9, 15, 21. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 20. Kreditbanken, aktiebolaget... 13, 19, 21. Luleå folkbank, >... 10, 16, 21. Mälareprovmsernas bank, aktiebolaget 10, 16, 21. Norden, bankaktiebolaget 13, 19, 21. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 15, 21. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 20. Sid. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 9, 15, 20. Riksbanken 20, 22, 23. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 14, 20. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 20. Skånska banken, aktiebolaget... 13, 19, 21. Smålands enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 14, 20. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 20. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Svenska handelsbanken, >. 8, 14, 20. Svenska lantmännens bank, > 11, 17, 21. Svdsvenska kreditaktiebolaget... 9, 15, 21. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 20. Upplands enskilda bank 4, 7, 20. Värmlands enskilda bank 2, 5, 20. Örebro folkbank, aktiebolaget... 11, 17, 21. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 20. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 12, 18, 21.

81 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XI. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 29 APRIL 1922 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1922 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

82 2 April Solidariska

83 bankbolag. 3

84 4 April Solidariska bankbolag.

85 April Solidariska bankbolag ,

86 6 April Solidariska

87 bankbolag. 7

88 8 April Bank- 1) Därav kronor statspapper.

89 aktiebolag. 9

90 10 April Bank-

91 aktiebolag. 11

92 12 April Bank-

93 aktiebolag. 13

94 Bank- 1) Egna obligationer.

95 aktiebolag. 15

96 16 April Bank-

97 aktiebolag. 17

98 18 April Bank-

99 aktiebolag. 19

100 20 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

101 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 29 april

102 22 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

103 bolagens ställning den 29 april ) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas under ar 1922.

104 24 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget... 13, 19, 21. Bollnäs folkbank, >... 9, 15, 21. Borås bank, , 19, 21. Dalslands bank, >... 12, 18, 21. Enskilda banken i Vänersborg... 3, 7, 20. Gottlands bank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Göteborgs bank, >. 10, 16, 21. Göteborgs folkbank, >. 9, 15, 20. Hallands lantmannabank >. 11, 17, 21. Hjo bank,. 11, 17, 21. Jämtlandsbanken, >. 12, 18, 21. Jämtlands folkbank, >. 9, 15, 21. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 20. Kreditbanken, aktiebolaget... 13, 19, 21. Luleå folkbank,»... 10, 16, 21. Mälareprovinsernaa bank, aktiebolaget 10, 16, 21. Norden, bankaktiebolaget 13, 19, 21. Kordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 15, 21. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 20. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 9, 15, 20. Sid. Riksbanken 20, 22, 23. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 14, 20. Skaraborgs enskilda bank , 7, 20. Skånska banken, aktiebolaget... 13, 19, 21. Smålands enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 14, 20. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 20. Snndsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Svenska handelsbanken, >. 8, 14, 20. Svenska lantmännens bank, >. 11, 17, 21. Sydsvenska kreditaktiebolaget... 9, 15, 21. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 20. Upplands enskilda bank 4, 7, 20. Värmlands enskilda bank 2, 5, 20. Örebro folkbank, aktiebolaget , 17, 21. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 20. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 12, 18, 21

105 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XI. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MAJ 1922 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1922 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SONER

106 2 Maj Solidariska

107 bankbolag. 3

108 4 Maj Solidariska bankbolag.

109 Maj Solidariska bankbolag

110 6 Maj Solidariska

111 bankbolag. 7

112 8 Maj Bank- 1) Därav kronor statspapper.

113 aktiebolag. 9

114 10 Maj Bank-

115 aktiebolag. 11

116 12 Maj Bank-

117 aktiebolag. 13

118 14 Maj Bank- 1) Egna obligationer.

119 aktiebolag. 15

120 16 Maj Bank-

121 aktiebolag. 17

122 18 Maj Bank-

123 aktiebolag. 19

124 20 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens ocn bank-

125 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 maj

126 22 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

127 bolagens ställning den 31 maj ) Därav kronor till statsverket anvisade model att utbetalas änder ar 1922.

128 24 Register. Sid. Bohusbanken. aktiebolaget... 13, 19, 21. Bollnäs folkbank, > , 21. Borås bank,»... 13, 19, 21. Dalslands bank, >... lä, 18, 21. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 20. Gottlands bank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Göteborgs bank,». 10, 16, 21. Göteborgs folkbank,.. 9, 15, 20. Hallands lantmannabank >. 11, 17, 21. Hjo bank,. 11, 17, 21. Jämtlandsbanken, >. 12, 18, 21. Jämtlands folkbank,». 9, 15, 21. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 20. Kreditbanken, aktiebolaget... 13, 19, 21. Luleå, folkbank, >... 10, 16, 21. Mälareprovinsernaa bank, aktiebolaget 10, 16, 21. Norden, bankaktiebolaget 13, 19, 21. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 15, 21. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 20. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 9, 15, 20. Sid. Riksbanken 20, Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 14, 20. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 20. Skånska banken, aktiebolaget , 19, 21. Smalands enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms inteekningsgarantiaktiebolag 8, 14, 20. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 20. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Svenska handelsbanken, >. 8, 14, 20. Svenska lantmännens bank, >. 11, 17, 21. Sydsvenska kreditaktiebolaget.... 9, 15, 21. Södermanlands enskilda hank.... 4, 7, 20. Upplands enskilda bank 4, 7, 20. Värmlands enskilda bank 2, 5, 20. Örebro folkbank, aktiebolaget , 17, 21. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 20. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 12, 18, 21.

129 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XI. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 JUNI 1922 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1922 KUNGL. BOKTRYCKRIET. P. A. NORSTEDT & SONER

130 2 Juni Solidariska

131 bankbolag. 3

132 4 Juni Solidariska bankbolag.

133 Juni Solidariska bankbolag

134 6 Juni Solidariska

135 bankbolag. 7

136 8 Juni Bankl ) Därav kronor statspapper.

137 aktiebolag. 9

138 10 Juni Bank-

139 aktiebolag. 11

140 12 ni Bank-

141 aktiebolag. 13

142 14 Juni Bank- 1) Egna obligationer.

143 aktiebolag. 15

144 16 Juni Bank-

145 aktiebolag. 17

146 18 Juni Bank-

147 aktiebolag. 19

148 20 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

149 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 juni

150 22 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

151 bolagens ställning den 30 juni ) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas under ar 1922.

152 24 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget... 13, 19, 21. Bollnäs folkbank, >... 9, 15, 21. Borås bank,»... 13, 19, 21. Dalslands bank, >... 12, 18, 21. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 20. Gottlands bank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Göteborgs bank,». 10, 16, 21. Goteborgs folkbank, >. 9, 15, 20. Hallands lantmannabank >. 11, 17, 21. Hjo bank,. 11, 17, 21. Jämtlandsbanken, > 12, 18, 21. Jämtlands folkbank, >. 9, 15, 21. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 20. Kreditbanken, aktiebolaget... 13, 19, 21. Luleå folkbank,»... 10, 16, 21. Mälareprorinseroas bank, aktiebolaget 10, 16, 21. Norden, bankaktiebolaget 13, 19, 21. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 15, 21. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 20. NorrkSpings folkbank, aktiebolaget. 9, 15, 20. Sid. Riksbanken 20, 22, 23. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 14, 20. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 20. Skånska banken, aktiebolaget , 19, 21. Smålands enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 14, 20. Snndsvalls enskilda bank 3, 7, 20. Snndsralls kreditbank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Svenska handelsbanken, >. 8, 14, 20. Svenska lantmännens bank, > 11, 17, 21. Sydsvenska kreditaktiebolaget... 9, 15, 21. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 20. Upplands enskilda bank 4, 7, 20. Värmlands enskilda bank 2, 5, 20. Örebro folkbank, aktiebolaget , 17, 21. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 20. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 12, 18, 21.

153 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XI. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JULI 1922 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1922 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

154 2 Juli Solidariska 1) Hanken, värd tillgångar och skulder oivertagits av aktiebolaget Göteborgs bank, har upphört med sin rörelse.

155 bankbolag. 3

156 4 Juli Solidariska bankbolag.

157 Juli Solidariska bankbolag. 5 1) Se sid. 2 not

158 6 Juli Solidariska

159 bankbolag. 7

160 8 Juli Bank- ') Därav H kronor statapapper.

161 aktiebolag. 9 1) Banken, vars tillgångar och skulder övertagits av aktiebolaget Sydsvenska banken, har upphört med sin rörelse.

162 10 Juli Bank-

163 aktiebolag. 11

164 12 Juli Bank-

165 aktiebolag. 13

166 14 Juli Bank- 1) Egna obligationer.

167 aktiebolag. 15 1) Se sid. 9 not 1.

168 16 Juli Bank-

169 aktiebolag. 17

170 18 Juli Bank-

171 aktiebolag. 19

172 20 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank- 1) Se sid. 2 not 1.

173 21 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 juli ) Se sid. 9 not 1.

174 22 Sammandrag av riksbankens och bankl ) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och»parbanker utan allenast allmänheten.

175 bolagens ställning den 31 juli ) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas under aren 1922 och 1923.

176 24 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget , 21. Bollnäs folkbank, >... 9, 15, 21. Borås bank,... 12, 18, 21. Dalslands bank, >... 12, 18, 21. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 20. Gottlands bank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Göteborgs bank, >. 10, 16, 21. Göteborgs folkbank,». 9, 15, 20. Hallands lantmannabank >. 11, 17, 21. Hjo bank,.. 11, 17, 21. Jämtlandsbanken,.. 12, 18, 21. Jämtlands folkbank, i. 9, 15, 21. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 20. Kreditbanken, aktiebolaget... 13, 19, 21. Luleå folkbank, >... 10, 16, 21. Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget 10, 16, 21. Norden, bankaktiebolaget 13, 19, 21. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 15, 21. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 20. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 9, 15, 20. Sid. Riksbanken 20, 22, 23. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 14, 20. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 20. Skånska banken, aktiebolaget , 19, 21. Smålands enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 14, 20. Sandsvalls enskilda bank 3, 7, 20. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Svenska handelsbanken, >. 8, 14, 20. Svenska lantmännens bank,». 11, 17, 21. Sydsvenska banken,. 13, 19, 21. Sydsvenska kreditaktiobolaget.... 9, 15, 21. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 20. Upplands enskilda bank 4, 7, 20. Värmlands enskilda bank 2, 5, 20. Örebro folkbank, aktiebolaget , 17, 21. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 20. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 12, 18, 21.

177 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XI. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 AUGUSTI 1922 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1922 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

178 2 Augusti Solidariska

179 bankbolag. 3

180 4 Augusti Solidariska bankbolag.

181 Augusti Solidariska bankbolag

182 6 Augusti Solidariska

183 bankbolag. 7

184 8 Augusti Bank- 1) Därav kronor statspappet.

185 aktiebolag. 9

186 10 Augusti Bank- 1 Aktiebolaget Mälareprovinsernas bank, vars tillgångar och skulder övertagits av aktiebolaget Mälarebanken, har upphört med sin rörelse.

187 aktiebolag. 11

188 12 Augusti Bank-

189 aktiebolag. 13

190 14 Augusti Bank- 1) Egna obligationer.

191 aktiebolag. 15

192 16 Augusti Bank- 1) Se sid. 10 not. 1.

193 aktiebolag. 17

194 18 Augusti Bank-

195 aktiebolag. 19

196 20 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

197 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 augusti ) Se sid. 10 not 1.

198 22 Sammandrag av riksbankens och bankl ) De för bankbolagcn här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

199 bolagens ställning den 31 augusti ) Därav kronor till statsverket anvisade model att utbetalas under aren 1922 och 1923.

200 24 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget... 13, 19, 21. Bollnäs folkbank,.... 9, 15, 21. Borås bank, >... 13, 19, 21. Dalslands bank, i... 12, 18, 21. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 20. Gottlands bank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Göteborgs bank, >. 10, 16, 21. Göteborgs folkbank,.. 9, 15, 20. Hallands lantmannabauk >. 11, 17, 21. Hjo bank,. 11, 17, 21. Jämtlandsbanken, >. 12, 18, 21. Jämtlands folkbank, >. 9, 15, 21. Kreditbanken,». 13, 19, 21. Luleå folkbank,». 10, 16, 21. Mälarebanken,». 10, 16, 21. Norden, bankaktiebolaget 13, 19, 21. Nordiska handelabanken, aktiebolaget. 9, 15, 21. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 20. Norrkopings folkbank, aktiebolaget. 9, 15, 20. Sid. Riksbanken 20, 22, 23. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 14, 20. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 20. Skånska banken, aktiebolaget , 19, 21. Smålands enskilda bank 2, 5, 20. Stockholms enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 14, 20. Sundsvalls enskilda bank 3, 6, 20. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Svenska handelsbanken, >. 8, 14, 20. Svenska lantmännens bank, >. 11, 17, 21. Sydsvenska banken, >. 9, 15, 21. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 20. Upplands enskilda bank 4, 7, 20. Värmlands enskilda bank 2, 5, 20. Örebro folkbank, aktiebolaget , 17, 21. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 20. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 12, 18, 21.

201 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XI. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 SEPTEMBER 1922 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1922 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

202 2 September Solidariska

203 bankbolag. 3

204 4 September Solidariska bankbolag.

205 September Solidariska bankbolag. 5 1)För inlösen av under september manad fiirfallen r;iutokupong till bolagets lotter hava a for delta ändamål särskilt avsatt, under disnositionstond ieduvisal lielonn avförts ti kronor X00.

206 6 September Solidariska

207 bankbolag. 7

208 8 September Bank- 1) Därav kronor statspapper.

209 aktiebolag. 9

210 10 September Bank-

211 aktiebolag. 11

212 12 September Bank-

213 aktiebolag. 13

214 14 September Bank- 1) Egna obligationer.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR BAND IV STOCKHOLM 1925 1935 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 364778 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND IV: 1. JORDBRUKSKASSORNA

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1927:31 FINANSDEPARTEMENTET BETÄNKANDE MED FÖRSLAG ANGÅENDE AVVECKLINGEN AV AKTIEBOLAGET

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån.

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y, Sparbanksstatistik. 1, Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner,

Läs mer

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 ON ''of* National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 202 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 934:26 KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET UTREDNING I FRÅGA OM ANVÄNDANDET AV POSTSPARBANKENS

Läs mer

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1957. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1957. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1979. 1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen. 1911-1950 med

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR i 940 T IL L RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L S IN G F O R S 1941 STATSRÅDETS TRYCKERI D et ekonomiska livet i Finland år 1940... Industrin... Lantbruket... Arbetsmarknaden...

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1955

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1955 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1955 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT * HELSINGFORS 1955 sid. D

Läs mer

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. År 1951. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. År 1951. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1979. 1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen. 1911-1950 med

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1949 T ILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L SIN G FO R S 1950 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1949 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L SIN G FO R S

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1968

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1968 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1968 * TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1969 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1968 * * TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT * HELSINGFORS 1969 INNEHÅLL

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1941 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1942 STATSRÅDETS TRYCKERI

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1941 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1942 STATSRÅDETS TRYCKERI RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1941 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1942 STATSRÅDETS TRYCKERI Det ekonomiska livet i Finland år 1941. Innehåll: Sid. Det ekonomilika livet i Finland

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1956 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1956 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT ;S SUOMEN PANKIN K Ir. JA STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1956 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1957 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1956 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar

Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar SFS nr: 1951:308 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L1 Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1951-06-01 Författningen har upphävts genom: SFS 1987:667 ----------- Upphävd:

Läs mer

SJs lönsamhet är på spåret

SJs lönsamhet är på spåret DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2005 Utsikt från ett tågfönster i Jämtland. SJs lönsamhet är på spåret - SJ stärker sin ställning med nya tåg, enklare bokning och attraktiva priser Delårsperioden

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1928 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1929 STATSRÅDETS TRYCKERI Den ekonom iska utvecklingen är 1928. A llm änna d ra s... L an tb ru k et... In d u

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Stockholms Enskilda Bank 1856-1971 Ulf Olsson. I - Grundande, expansion och kris, 1856-1879 Banken grundas Expansion och kris

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Stockholms Enskilda Bank 1856-1971 Ulf Olsson. I - Grundande, expansion och kris, 1856-1879 Banken grundas Expansion och kris Stockholms Enskilda Bank 1856-1971 Ulf Olsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING I - Grundande, expansion och kris, 1856-1879 Banken grundas Expansion och kris II - Familjebank och finansgrupp, 1880-1919 K.A.Wallenbergs

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. I) TELEGRAFVÄSENDET. NY FÖLJD 26. TELEGRAF-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1886.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. I) TELEGRAFVÄSENDET. NY FÖLJD 26. TELEGRAF-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1886. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafväsendet. Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : Isaac Marcus, 1862-1911. Täckningsår: 1861-1910. 1909 ändrades

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1995 ref. 32

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1995 ref. 32 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1995 ref. 32 Målnummer: 992-93 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1995-06-30 Rubrik: Lagrum: Enligt upprättade lånehandlingar har ett kommanditbolag erhållit lån från komplementären

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 -SOU STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1963:2 Inrikesdepartementet KOMMUNALFÖRBUNDENS LÅNERÄTT KOMMUNALRÄTTSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Fredagen den 9 mars 2012 Innehållsförteckning 1. Styrelsens förslag till dagordning 2. Styrelsens förslag till struktur- och verksamhetsförändring

Läs mer

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor NOTERINGSDOKUMENT Daterad: 27 januari 2011 Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor Arrangör SEB Emissionsinstitut SEK Securities Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Sundsvalls kommun

Läs mer

I^NVd Natoni RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1967

I^NVd Natoni RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1967 SUOMEN PANKIN K IR JASTO O JLS r H I M I^NVd Natoni 003 5599 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1967 * TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1968 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR

Läs mer

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps 1(20) Emission av obligationslån 2013/2017 ISIN SE0005190253 om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) OBLIGATIONSVILLKOR 1. Definitioner 1 dessa villkor ( Villkoren

Läs mer

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL)

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) Erbjudande om att investera i vindkraft Inbjudan till teckning vid emission av Units Teckningstid 1 februari - 31 mars 2010 Sista likviddag 16 april 2010 29 januari 2010 i Om prospektet

Läs mer