Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: Föregångare: Bildad genom sammanslagning av: Sammandrag af Riksbankens och de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning. [Stockholm : Kungl. Bankinspektionen], Täckningsår: och: Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm : Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], Täckningsår: Efterföljare: Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. Bankinspektionen, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, Uppgifter om bankerna (Statistiska meddelanden. Ser. E ; Bd 10). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) Vid digitaliseringen har innehållsförteckning och titelsida skapats och lagts till. urn:nbn:se:scb-smsre-10

3 STATISTISKA MEDDELANDEN Ser. E. Band X. UPPGIFTER OM BANKERNA 1921 AF KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4 INNEHÅLL Uppgifter om bankerna den 31 januari 1921 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 januari Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 januari Register Uppgifter om bankerna den 28 februari 1921 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 28 februari Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 28 februari Register. 26. Uppgifter om bankerna den 31 mars 1921 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 mars Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 mars Register Uppgifter om bankerna den 30 april 1921 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder. 5-7.

5 Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 april Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 april Register Uppgifter om bankerna den 31 maj 1921 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 maj Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 maj Register Uppgifter om bankerna den 30 juni 1921 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 juni Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 juni Register Uppgifter om bankerna den 30 juli 1921 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 juli Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 juli Register.. 26.

6 Uppgifter om bankerna den 31 augusti 1921 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 augusti Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 augusti Register Uppgifter om bankerna den 30 september 1921 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 september Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 september Register Uppgifter om bankerna den 31 oktober 1921 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 oktober Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 oktober Register Uppgifter om bankerna den 30 november 1921 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder. 5-7.

7 Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 november Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 november Register Uppgifter om bankerna den 31 december 1921 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 december Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 december Register Uppgifter om bankerna samt uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år 1921 av Kungl. Bank- och fondinspektionen Uppgifter om bankbolagen för år Uppgifter om bankbolagens bokslut för år Solidariska bankbolag Bankaktiebolag Sammandrag Procentberäkning Anmärkning Sammanställning av uppgifter om bankbolagen för åren Bankbolagens antal vid slutet av åren samt antalet likviderande och nya bankbolag under nämnda år Bankkontorens antal samt antalet invånare per bankkontor vid slutet av åren Bankbolagens fonder vid slutet av åren efter disposition av nettovinsten.. 25.

8 Sammanlagda beloppet av de hos bankbolagen på giroräkning, löpande räkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning innestående medel, antalet dylika räkningar, ävensom medelbeloppet per räkning den 31 december åren Inrikes växlar, liggande i bankbolagens portföljer, ävensom av bankbolagen hos Sveriges riksbank och i utlandet rediskonterade inrikes växlar den 31 december åren Utestående lån den 31 december åren Utestående å kreditiv- och löpande räkningar den 31 december åren Fördelning efter den ställda säkerheten av utestående lån samt beviljad kredit å kreditiv- och löpande räkningar den 31 december åren Bankbolagens inhemska utlåning och inlåning samt extra upplåning den 31 december åren Bokförda värdet av bankbolagens obligationer och aktier den 31 december åren Bankbolagens ställning till utlandet den 31 december åren Bankbolagens omslutning den 31 december åren Bankbolagens sammanlagda nettovinst och dennas förhållande till de egna fonderna åren Disposition av bankbolagens nettovinst och andra disponibla medel åren Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år Fondkommissionärer. 35. Fondbörs 38.

9 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND X. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JANUARI 1921 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1921 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

10 2 Januari Solidariska

11 bankbolag. 3

12 4 januari Solidariska bankbolag.

13 Januari Solidariska bankbolag. 5 t

14 6 Januari Solidariska

15 bankbolag. 7

16 8 Januari Bank- 1) Därav kronor Btatspapper.

17 aktiebolag. 9

18 10 Januari Bank-

19 aktiebolag. 11

20 12 Januari Bank-

21 aktiebolag. 13 1) Banken har upphört med sin rörelse och trätt i likvidation.

22 14 Januari Bankaktiebolag.

23 Januari Bankaktiebolag. 15 1) Egna obligationer.

24 16 Januari Bank-

25 aktiebolag. 17

26 18 Januari Bank-

27 aktiebolag. 19

28 20 Januari Bank- 1) Se sid. 13 not 1.

29 aktiebolag. 21

30 22 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

31 23 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 januari ) Se sid. 13 not 1.

32 24 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker, men ingär däri disponerat belopp ä den riksgäldskontoret ar vissa banker lämnade kredit.

33 bolagens ställning den 31 januari

34 26 Register. Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 12, 19, 23. Bohusbanken, >... 14, 21, 23. Bollnäs folkbank,»... 9, 16, 22. Borås bank,»... 13, 21, 23. Dalslands bank, >... 13, 20, 23. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 22. öottlands bank, aktiebolaget. 11, 19, 23. Göteborgs bank,. 11, 17, 23. Göteborgs folkbank, >. 9, 16, 22. Hallands lantmannabank >. 12, 19, 23. Hjo bank, >. 11, 18, 23. Jämtlandsbanken, >. 12, 19, 23. Jämtlands folkbank, >. 9, 16, 22. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 22. Kreditbanken, aktiebolaget... 13, 21, 23. Köpmannabanken, >... 13, 20, 23. Luleå folkbank, >... 10, 17, 23. Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget 10, 17, 23. Norden, bankaktiebolaget 14, 21, 23. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 23. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 22. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 9, 16, 22. Sid. Nylands folkbank, aktiebolaget , 17, 23. Riksbanken 22, 24, 25. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 15, 22. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 22. Skånska banken, aktiebolaget , 21, 23. Smalands enskilda bank 3, 6, 22. Stockholms enskilda bank 3, 6, 22. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 15, 22. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 22. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 19, 23. Svenska handelsbanken, >. 8, 15, 22. Svenska lantmännens bank, > 12, 19, 23. Sydsvenska kreditaktiebolaget.... 9, 17, 23. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 22. Upplands enskilda bank 4, 7, 22. Värmlands enskilda bank 2, 5, 22. Ångermanlands folkbank, aktiebolaget 11, 18, 23. Örebro folkbank, > 11, 18, 23. Örebro läns bank, > 13, 20, 23. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 22. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 13, 20, 23.

35 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND X. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 28 FEBRUARI 1921 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1921 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖSER

36 2 Februari Solidariska

37 bankbolag. 3

38 4 Februari Solidariska bankbolag.

39 Februari Solidariska bankbolag. 5 ti

40 6 Februari Solidariska

41 bankbolag. 7

42 8 Februari Bank- 1) Därav kronor statspapper.

43 aktiebolag. 9

44 10 Februari Bank-

45 aktiebolag. 11

46 12 Februari Bank-

47 aktiebolag. 13

48 14 Februari Bankaktiebolag.

49 Februari Bankaktiebolag. 15 1) Egna obligationer.

50 16 Februari Bank-

51 aktiebolag. 17

52 18 Februari Bank-

53 aktiebolag. 19

54 20 Februari Bank-

55 aktiebolag. 21

56 22 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

57 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 28 februari

58 24 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker, men ingår däri disponerat belopp å den riksgäldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

59 bolagens ställning den 28 februari

60 26 Register. Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 12, 19, 23. Bohnsbanken, >... 13, 21, 23. Bollnäs folkbank, >... 9, 16, 22. Borås bank, >... 13, 21, 23. Dalslands bank, >... 13, 20, 23. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 22. Gottlands bank, aktiebolaget. 11, 19, 23. Söteborgs bank,». 11, 17, 23. Göteborgs folkbank, >. 9, 16, 22. Hallands lantmannabank >. 12, 19, 23. Hjo bank,». 11, 18, 23. Jämtlandsbanken,. 12, 19, 23. Jämtlands folkbank,». 9, 16, 22. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 22. Kreditbanken, aktiebolaget... 13, 21, 23. Luleå folkbank, >... 10, 17, 23. Mälareprovinsernaa bank, aktiebolaget 10, 17, 23. Norden, bankaktiebolaget 14, 21, 23. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 23. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 22. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 9, 16, 22. Nylands folkbank, aktiebolaget , 17, 23. Sid. Riksbanken 22, 24, 25. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 15, 22. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 22. Skånska banken, aktiebolaget , 21, 23. Smålands enskilda bank 3, 6, 22. Stockholms enskilda bank 3, 6, 22. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 15, 22. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 22. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 19, 23. Svenska handelsbanken, >. 8, 15, 22. Svenska lantmännens bank, >. 12, 19, 23. Sydsvenska kreditaktiebolaget.... 9, 17, 23. Södermanlands enskilda bank.... 4, 7, 22. Upplands enskilda bank 4, 7, 22. Värmlands enskilda bank, 2, 5, 22. Ångermanlands folkbank, aktiebolaget 11, 18, 23. Örebro folkbank, > 11, 18, 23. Örebro läns bank,» 13, 20, 23. Östergötlands enskilda bank , 5, 22. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 13, 20, 23.

61 STATISTISKA MEDDELAN DEN SER. E. BAND X. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MARS 1921 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1921 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SONER

62 2 Mars Solidariska

63 bankbolag. 3

64 4 Mars Solidariska bankbolag.

65 Mars Solidariska bankbolag. 5 t

66 6 Mars Solidariska

67 bankbolag. 7

68 8 Mars Bank- 1) Därav kronor statspapper.

69 aktiebolag. 9

70 10 Mars Bank-

71 aktiebolag. 11

72 12 Mars Bank-

73 aktiebolag. 13

74 14 Mars Bankaktiebolag.

75 Mars Bankaktiebolag. 15 1) Egna obligationer.

76 16 Mars Bank-

77 aktiebolag. 17

78 18 Mars Bank-

79 aktiebolag. 19

80 20 Mars Bank-

81 aktiebolag. 21

82 22 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

83 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 mars

84 24 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker, men ingär däri disponerat belopp ä den riksgäldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

85 bolagens ställning den 31 mars

86 26 Register. Sid. Affärsbanken, aktiobolaget... 12, 19, 23. Bohusbanken,»... 13, 21, 23. Bollnäs folkbank, >... 9, 16, 22. Borås bank,»... 13, 21, 23. Dalslands bank, >... 13, 20, 23. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 22. Gottlands bank, aktiebolaget. 11, 19, 23. Göteborgs bank, >. 11, 17, 23. Göteborga folkbank,». 9, 16, 22. Hallands lantmannabank». 12, 19, 23. Hjo bank,». 11, 18, 23. Jämtlandsbanken, >. 12, ]9, 23. Jämtlands folkbank, >. 9, 16, 22. Kopparbergs enskilda bank , 5, 22. Kreditbanken, aktiebolaget... 13, 21, 23. Luleå folkbank, >... 10, 17, 23. Mäiareprovinsernas bank, aktiebolaget 10, 17, 23. Norden, bankaktiebolaget 14, 21, 23. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 23. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 22. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 9, 16, 22. Nylands folkbank, aktiebolaget , 17, 23. Sid. Riksbanken 22, 24, 25. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 15, 22. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 22. Skånska banken, aktiebolaget , Smålands enskilda bank 3, 6, 22. Stockholms enskilda bank 3, 6, 22. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 15, 22. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 22. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 19, 23. Svenska handelsbanken, >. 8, 15, 22. Svenska lantmännens bank, >. 12, 19, 23. Sydsvenska kreditaktiebolaget.... 9, 17, 23. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 22. Upplands enskilda bank 4, 7, 22. Värmlands enskilda bank 2, 5, 22. Ångermanlands folkbank, aktiebolaget 11, 18, 23. Örebro folkbank, 11, 18, 23. Örebro läns bank, > 13, 20, 23. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 22. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 13, 20, 23.

87 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND X. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 APRIL 1921 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1921 KUNGL. BOKTKYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

88 2 April Solidariska

89 bankbolag. 3

90 4 April Solidariska bankbolag.

91 April Solidariska bankbolag. 5 ti

92 6 April Solidariska

93 bankbolag. 7

94 8 April Bank- 1) Därav kronor statspapper.

95 aktiebolag. 9

96 10 April Bank-

97 aktiebolag. 11

98 12 April Bank-

99 aktiebolag. 13

100 14 April Bankaktiebolag.

101 April Bankaktiebolag. 15 l ) Egna obligationer.

102 16 April Bank-

103 aktiebolag. 17

104 18 April Bank-

105 aktiebolag. 19

106 20 April Bank-

107 aktiebolag. 21

108 22 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

109 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 april

110 24 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De för bankbolagcn här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker, men ingar däri disponerat belopp å den riksgäldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

111 bolagens ställning den 30 april

112 26 Register. Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 12, 19, 23. Bohusbanken, >... 13, 21, 23. Bollnäs folkbank, >... 9, 16, 22. Borås bank,»... 13, 21, 23. Dalslands bank, >... 13, 20, 23. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 22. Gottlands bank, aktiebolaget , 23. Göteborgs bank, >. 11, 17, 23. Göteborgs folkbank, > 9, l6, 22. Hallands lantmannabank > 12, 19, 23. Hjo bank, >. 11, 18, 23. Jämtlandsbanken, >. 12, 19, 23. Jämtlands folkbank,». 9, 16, 22. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 22. Kreditbanken, aktiebolaget... 13, 21, 23. Lnleå folkbank,»... 10, Mälareprovinsernas bank. aktiebolaget 10, 17, '23. Norden, bankaktiebolaget 14, 21, 23. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 23. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 22. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 9, 16, 22. Nylands folkbank, aktiebolaget , 17, 23. Sid. Riksbanken 22, 24, 25. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 15, 22. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 22. Skånska banken, aktiebolaget , 21, 23. Smålands enskilda bank 3, 6, 22. Stockholms enskilda bank 3, 8, 22. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 15, 22. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 22. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 19, 23. Svenska handelsbanken, >. 8, 15, 22. Svenska lantmännens bank, > 12, 19, 23. Sydsvenska kreditaktiebolaget.... 9, 17, 23. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 22. Upplands enskilda bank 4. 7, 22. Värmlands enskilda bank 2, 5, 22. Ångermanlands folkbank, aktiebolaget 11, 18, 23. Örebro folkbank, > 11, 18, 23. Örebro läns bank, > 13, 20, 23. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 22. Ovrc Västerdalarnes bank, aktiebolaget 13, 20, 23.

113 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND X. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MAJ 1921 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1921 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

114 2 Maj Solidariska

115 bankbolag. 3

116 4 Maj Solidariska bankbolag.

117 Maj Solidariska bankbolag. 5 t

118 6 Maj Solidariska

119 bankbolag. 7

120 8 Maj Bank- 1) Därav kronor statspapper.

121 aktiebolag. 9

122 10 Maj Bank- 1) Banken, vars tillgångar och skulder övertagits av Sundsvalls enskilda bank, har upphört med sin rörelse.

123 aktiebolag. 11

124 12 Maj Bank-

125 aktiebolag. 13

126 14 Maj Bankaktiebolag.

127 Maj Bankaktiebolag. 15 1) Egna obligationer.

128 16 Maj Bank-

129 aktiebolag. 17 1) Se sid. 10 not 1.

130 18 Maj Bank-

131 aktiebolag. 19

132 20 Maj Bank-

133 aktiebolag. 21

134 22 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

135 23 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 maj ) Se sid. 10 not 1.

136 24 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker, men ingår däri disponerat belopp å den riksgäldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

137 bolagens ställning den 31 maj ) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas under ar

138 26 Register. Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 12, 19, 23. Bohusbanken,»... 13, 21, 23. Bollnäs folkbank... 9, 16, 22. Borås bank,»... 13, 21, 23. Dalslands bank, , 20, 23. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 22. Gottlands bank, aktiebolaget , 23. Göteborgs bank, > -11, 17, 23. GBteborgs folkbank,» 9, 16, 22. Hallands lantmannabank >. 12, 19, 23. Hjo bank,.11, 18, 23. Jämtlandsbanken,. 12, 19, 23. Jämtlands folkbank, >. 9, 16, 22. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 22. Kreditbanken, aktiebolaget... 13, 21, 23. Luleå folkbank, >.10, 17, 23. Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget 10, 17, 23. Norden, bankaktiebolaget 14, 21, 23. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 23. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 22. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 9, 16, 22. Nylands folkbank, aktiebolaget , 23. Sid. Riksbanken 22, 24, 25. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 15, 22. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 22. Skånska banken, aktiebolaget , 21, 23. Smålands enskilda bank 3, 6, 22. Stockholms enskilda bank 3, 6, 22. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 15, 22. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 22. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 19, 23. Svenska handelsbanken, >. 8, 15, 22. Svenska lantmännens bank, >. 12, 19, 23. Sydsvenska kreditaktiebolaget.... 9, 17, 23. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 22. Upplands enskilda bank 4, 7, 22. Värmlands enskilda bank 2, 5, 22. Ångermanlands folkbank, aktiebolaget 11, 18, 23. Örebro folkbank, > 11, 18, 23. Örebro läns bank, > 13, 20, 23. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 22. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 13, 20, 23.

139 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND X. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 JUNI 1921 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1921 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

140 2 Juni Solidariska

141 bankbolag. 3

142 4 Juni Solidariska bankbolag.

143 Juni Solidariska bankbolag. 5 ti

144 6 Juni Solidariska

145 bankbolag. 7

146 8 Juni Bank- 1) Därav kronor statspapper.

147 aktiebolag. 9

148 10 Juni Bank-

149 aktiebolag. 11

150 12 Juni Bank-

151 aktiebolag. 13

152 14 Juni Bankaktiebolag.

153 Juni Bankaktiebolag. 15 1) Egna obligationer.

154 16 Juni Bank-

155 aktiebolag. 17

156 18 Juni Bank-

157 aktiebolag. 19

158 20 Juni Bank-

159 aktiebolag. 21

160 22 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

161 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 juni

162 24 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Be för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker, men ingår däri disponerat belopp å den riksgäldskontorei av vissa banker lämnade kredit.

163 bolagens ställning den 30 juni ) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas under år

164 26 Register. Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 12, 19, 23. Bohusbanken, , 23. Bollnäs folkbank, >... 9, 17, 22. Borås bank,» , 23. Dalslands bank, >... 13, 20, 23. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 22. Gottlands bank, aktiebolaget. 11, 19, 23. Göteborgs bank, >. 10, 17, 23. Göteborgs folkbank, >. 9, 16, 22. Hallands lantmannabank > 11, 19, 23. Hjo bank,». 11, 18, 23. Jämtlandsbanken, >. 12, 19, 23. Jämtlands folkbank, >. 9, 16, 22. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 22. Kreditbanken, aktiebolaget... 13, 21, 23. Luleå folkbank,»... 10, 17, 23. Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget 10, 17, 23. Norden, bankaktiebolaget 14, 21, 23. Nordiska handelabanken, aktiebolaget. 9, 17, 23. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 22. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 9, 16, 22. Sid. Riksbanken 22, 24, 25. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 15, 22. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 22. Skånska banken, aktiebolaget , Smalands enskilda bank 3, 6, 22. Stockholms enskilda bank 3, 6, 22 Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 15, 22. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 22. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 19, 23. Svenska handelsbanken, >. 8, 15, 22. Svenska lantmännens bank, >. 12, 19, 23. Sydsvenska kreditaktiebolaget.... 9, 17, 23. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 22. Upplands enskilda bank 4, 7, 22. Värmlands enskilda bank 2, 5, 22. Ångermanlands folkbank, aktiebolaget 11, 18, 23. Örebro folkbank, > 11, 18, 23. Örebro läns bank,» 13, 20, 23. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 22. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 13, 20, 23.

165 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND X. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 JULI 1921 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1921 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

166 2 Juli Solidariska

167 bankbolag. 3

168 4 Juli Solidariska bankbolag.

169 Juli Solidariska bankbolag. 5 t

170 6 Juli Solidariska

171 bankbolag. 7

172 8 Juli Bank- 1) Därav kronor statspapper.

173 aktiebolag. 9

174 10 Juli Bank-

175 aktiebolag. 11

176 12 Juli Bank-

177 aktiebolag. 13 1) Banken, vars tillgångar och skulder övertagits av aktiebolaget Göteborgs bank, har upphört med sin rörelse.

178 14 Juli Bankaktiebolag.

179 Juli Bankaktiebolag. 15 1) Egna obligationer.

180 16 Juli Bank-

181 aktiebolag. 17

182 18 Juli Bank-

183 aktiebolag. 19

184 20 Juli Bank- 1) Se sid. 13 not 1.

185 aktiebolag. 21

186 22 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

187 23 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 juli l ) Se sid. 13 not 1.

188 24 Sammandrag av riksbankens och bankl ) De för hankbolagen här npptagna beloppen avse icke banker och sparbanker, men ingår däri disponerat belopp å deu riksgäblskontoret av vissa banker lämnade kredit.

189 bolagens ställning den 30 juli ) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas under år

190 26 Register. Sid. Affärsbanken, aktiobolaget... 12, 19, 23. Bohusbanken, >... 13, 21, 23. Bollnäs folkbank, >... 9, 17, 22. Borås bank, >... 13, 21, 23. Dalslands bank, >... 13, 20, 23. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 22. Gottlands bank, aktiebolaget. 11, 19, 23. Göteborgs bank, >. 10, 17, 23. Göteborgs folkbank,». 9, 16, 22. Hallands lantmannabank. 11, 19, 23. Hjo bank,.. 11, 18, 23. Jämtlandsbanken,. 12, 19, 23. Jämtlands folkbank,». 9, 16, 22. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 22. Kreditbanken, aktiebolaget... 13, 21, 23. Luleå folkbank, >... 10, 17, 23. Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget 10, 17, 23. Norden, bankaktiebolaget 14, 21, 23. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 17, 23. Norrköpings enskilda bank , 6, 22. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 9, 16, 22. Sid. Riksbanken 22, 24, 25. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 15, 22. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 22- Skånska banken, aktiebolaget , 21, 23. Smålands enskilda bank 3, 6, 22. Stockholms enskilda bank 3, 6, 22 Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 15, 22. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 22. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 19, 23. Svenska handelsbanken, >. 8, 15, 22. Svenska lantmännens bank, >. 12, 19, 23. Sydsvenska kreditaktiebolaget.... 9, 17, 23. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 22. Upplands enskilda bank 4, 7, 22. Värmlands enskilda bank 2, 5, 22. Angormanlands folkbank, aktiebolaget 11, 18, 23. Örebro folkbank, > 11, 18, 23. Örebro läns b"ank,» 13, 20, 23. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 22. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 13, 20, 23.

191 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND X. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 AUGUSTI 1921 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1921 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

192 2 Augusti Solidariska

193 bankbolag. 3

194 4 Augusti Solidariska bankbolag.

195 Augusti Solidariska bankbolag. 5 ti

196 6 Augusti Solidariska

197 bankbolag. 7

198 8 Augusti Bank- 1) Därav kronor statspapper.

199 aktiebolag. 9

200 10 Augusti Bank-

201 aktiebolag. 11

202 12 Augusti Bank-

203 aktiebolag. 13

204 14 Augusti Bank- 1) Egna obligationer.

205 aktiebolag. 15

206 16 Augusti Bank-

207 aktiebolag. 17

208 18 Augusti Bank-

209 aktiebolag. 19

210 20 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och

211 bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 augusti

212 22 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker, men ingär däri disponerat belopp a den riksgäldskontoret av vibsa banker lämnade kredit.

213 bolagens ställning den 31 augusti ) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas under ar 1922.

214 24 Register. Sid. Affärsbanken, aktiobolaget... 12, 18, 21. Bohusbanken, >... 13, 19, 21. Bollnäs folkbank, >... 9, 15, 20. Borås bank, >... 13, 19, 21. Dalslands bank, >... 12, 18, 21. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 20. öottlandg bank, aktiebolaget , 21. Göteborgs bank, >. 10, 16, 21. Göteborgs folkbank, >. 9, 15, 20. Hallands lantmannabank >. 11, 17, 21. Hjo bank,.. 11, 17, 21. Jämtlandsbanken,». 12, 18, 21. Jämtlands folkbank, >. 9, 15, 20. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 20. Kreditbanken, aktiebolaget... 13, 19, 21. Lnleå folkbank, >... 10, 16, 21. Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget 10, 16, 21. Norden, bankaktiebolaget 13, 19, 21. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. B, 15, 21. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 20. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 9, 15, 20. Sid. Riksbanken 20, 22, 23. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 14, 20. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 20. Skånska banken, aktiebolaget , 19, 21. Smålands enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 14, 2d Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 20. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Svenska handelsbanken, >. 8, 14, 20. Svenska lantmännens bank, >. 11, 17, 21 Sydsvenska kreditakticbolaget.... 9, 15, 21 Södermanlands enskilda bank.... 4, 7, 20. Upplands enskilda bank 4, 7, Värmlands enskilda bank 2, 5, 20. Ångermanlands folkbank, aktiebolaget 11, 17, 21. Örebro folkbank, > 10, 16, 21. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 20. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 12, 18, 21

215 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND X. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 SEPTEMBER 1921 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1921 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

216 2 September Solidariska

217 bankbolag. 3

218 4 September Solidariska bankbolag.

219 September Solidariska bankbolag. 5 1) För inlösen av under september månad förfallen räntekupong till bolagets lotter hava å för detta ändamål särskilt avsatt, under dispositionsfond redovisat belopp avförts kronor. ti 21283S.

220 6 September Solidariska 1) För inlösen av under september månad förfalleu räntekupong till bolagets lotter hava a för detta ändamål särskilt avsatt, under dispositionsfond redovisat belopp avförts kronor.

221 bankbolag. 7 1) För inlösen av under september månad förfallen räntekupong till bolagets lotter hava å för detta ändamål särskilt avsatt, under dispositionsfond redovisat belopp avförts kronor.

222 8 September Bank- 2 ) Därav kronor statapapper.

223 aktiebolag. 9

224 10 September Bank-

225 aktiebolag. 11 1) Banken, vars tillgångar och skulder övertagits av aktiebolaget Svenska handelsbanken, har upphört med sin rörelse.

226 12 September Bank-

227 aktiebolag. 13

228 14 September Bank- ') Egna obligationer.

229 aktiebolag. 15

230 16 September Bank-

231 aktiebolag. 17 1) Se sid. 11 not 1.

232 18 September Bank-

233 aktiebolag. 19

234 20 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

235 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 september Se sid. 11 not 1.

236 22 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker, men ingår däri disponerat belopp å den riksgäldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

237 bolagens ställning den 30 september ) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas nnder år 1922.

238 24 Register. Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 12, 18, 21. Bohusbanken, >... 13, 19, 21. Bollnäs folkbank,.... 9, 15, 20. Borås bank,»... 13, 19, 21. Dalslands bank, >... lä, 18, 21. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 20. Gottlands bank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Göteborgs bank, >. 10, 16, 21. Göteborgs folkbank, >. 9, 15, 20. Hallands lantmannabank >. 11, 17, 21. Hjo bank,».11, 17, 21. Jämtlandsbanken, >. 12, 18, 21. Jämtlands folkbank,». 9, 15, 20. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 20. Kreditbanken, aktiebolaget... 13, 19, 21. Luleå, folkbank, >... 10, 16, 21. Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget 10, 16, 21. Norden, bankaktiebolaget 13, 19, 21. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 15, 21. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 20. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 9, 15, 20. Sid. Riksbanken 20, 22, 23. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 14, 20. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 20. Skånska banken, aktiebolaget , 19, 21. Smålands enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 14, 20. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 20. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Svenska handelsbanken,». 8, 14, 20. Svenska lantmännens bank,». 11, 17, 21. Sydsvenska kreditakticbolaget.... 9, 15, 21. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 20. Upplands enskilda bank 4, 7, 20. Värmlands enskilda bank 2, 5, 20. Ångermanlands folkbank, aktiebolaget 11, 17, 21. Örebro folkbank, 10, 16, 21. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 20. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 12, 18, 21.

239 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND X. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 OKTOBER 1921 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 19:31 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

240 2 Oktober Solidariska

241 bankbolag. 3

242 4 Oktober Solidariska bankbolag.

243 Oktober Solidariska bankbolag. 5 t

244 6 Oktober Solidariska

245 bankbolag. 7

246 8 Oktober Bank- 1) Därav kronor statspapper.

247 aktiebolag. 9

248 10 Oktober Bank-

249 aktiebolag. 11

250 12 Oktober Bank-

251 aktiebolag. 13

252 14 Oktober Bank- 1) Egna obligationer.

253 aktiebolag. 15

254 16 Oktober Bank-

255 aktiebolag. 17

256 18 Oktober Bank-

257 aktiebolag. 19

258 20 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

259 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 oktober

260 22 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De for bankbolagen här upptagna beloppen avse icke bauker uch sparbanker, men ingar däri disponerat belopp å den riksgäldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

261 bolagens ställning den 31 oktober ) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas under år 1922.

262 24 Register. Sid. Affärsbanken, aktiobolaget... 12, 18, 21. Bohusbanken,... 13, 19, 21. Bollnäs folkbank, >... 9, 15, 21. Borås bank, >... 13, 19, 21. Dalslands bank, >... 12, 18, 21. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 20. Gottlands bank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Göteborgs bank, >. 10, 16, 21. Goteborgs folkbank,.. 9, 15, 20. Hallands lantmannabank > 11, 17, 21. Hjo bank,.. 11, 17, 21. Jämtlandsbanken, >. 12, 18, 21. Jämtlands folkbank, >. 9, 15, 21. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 20. Kreditbanken, aktiebolaget... 13, 19, 21. Luleå folkbank, >... 10, 16, 21. Mälareprovinsernas bank, aktiebolaget 10, 16, 21. Norden, bankaktiebolaget 13, 19, 21. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9,15, 21. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 20. Sid. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 9, 15, 20. Riksbanken 20, 22, 23. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 14, 20. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 20. Skånska banken, aktiebolaget , 19, 21. Smålands enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 14, 20. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 20. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget 11, 17, 21. Svenska handelsbanken, > 8, 14, 20. Svenska lantmännens bank, > 11, 17, 21. Sydsvenska kreditaktiobolaget.... 9, 15, 21. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 20, Upplands enskilda bank 4, 7, 20. Värmlands enskilda bank 2, 5, 20. Örebro folkbank, > 11, 17, 21. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 20. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget ,

263 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND X. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 NOVEMBER 1921 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1921 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

264 2 November Solidariska

265 bankbolag. 3

266 4 November Solidariska bankbolag.

267 November Solidariska bankbolag. 5 f

268 6 November Solidariska

269 bankbolag. 7

270 8 November Bank- 1) Därav kronor statapapper.

271 aktiebolag. 9 1) Under denna rubrik har, i avvaktan på bolagsstämmas beslut, redovisats ett belopp, som frånhänts banken genom förskingring.

272 10 November Bank-

273 aktiebolag. 11

274 12 November Bank-

275 aktiebolag. 13

276 14 November Bank- 1) Egna obligationer.

277 aktiebolag. 15 1) Jämför noten å sid. 9.

278 16 November Bank-

279 aktiebolag. 17

280 18 November Bank-

281 aktiebolag. 19

282 20 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

283 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 november

284 22 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) De for bankbolagen här npptagna beloppen avse icke banker och sparbanker, men ingår däri disponerat belopp å den riksgäldskontoret av vissa banker lämnade kredit.

285 bolagens ställning den 30 november ) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas nnder år 1922.

286 24 Register. Sid. Affärsbanken, aktiebolaget... 12, 18, 21. Bohusbanken, >... 13, 19, 81. Bollnäs folkbank,»... 9, 15, 21. Borås bank, >... 13, 19, 21. Dalslands bank, >... 12, 18, 21. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 20. Gottlands bank, aktiebolaget. 11, 17, 21. ÖBteborgs bank,. 10, 16, 21. GBteborgs folkbank,. 9, 15, 20. Hallands lantmanna bank >. 11, 17, 2t. Hjo bank, >. 11, 17, 21. Jämtlandsbanken, >. 12, 18, 21. Jämtlands folkbank, >. 9, 15, 21. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 20. Kreditbanken, aktiebolaget... 13, 19, 21. Lnleft folkbank, >... 10, 16, SL llälareprovinseruas bank, aktiebolaget 10, 16, 21. Norden, bankaktiebolaget 13, 19, 21. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 15, 21. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 20. Sid. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 9, 15, 20. Riksbanken 20, 22, 23. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 14, 20. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 20. Skånska banken, aktiebolaget , 19, 21. Smålands enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 14, 20. Sandsvalls enskilda bank 3, 7, 20. Snndsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Svenska handelsbanken, >. 8, 14, 20. Svenska lantmännens bank, > 11, 17, 21. Sydsvenska kreditaktiebolaget.... 9, 15, 21. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 20. Upplands enskilda bank 4, 7, 20. Värmlands enskilda bank 2, 5, 20. Örebro folkbank, aktiebolaget , 17, 21. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 20. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 12, 18, 21.

287 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND X. UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 DECEMBER 1921 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1922 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

288 2 December Solidariska

289 bankbolag. 3

290 4 December Solidariska bankbolag.

291 December Solidariska bankbolag. 5 fl

292 6 December Solidariska

293 bankbolag. 7

294 8 December Bankl ) Därav kronor statspapper.

295 aktiebolag. 9 1) Under denna rubrik har, i avvaktan på bolagsstämmas beslut, redovisats ett belopp, som franhänts banken genom förskingring.

296 10 December Bank-

297 aktiebolag. 11

298 12 December Bank-

299 aktiebolag. 13

300 14 December Bank- 1) Egna obligationer.

301 aktiebolag. 15 1) Jamför noten ä sid. 9.

302 16 December Bank-

303 aktiebolag. 17

304 18 December Bank-

305 aktiebolag. 19

306 20 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

307 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 december

308 22 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Be för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker ntan allenast allmänheten.

309 bolagens ställning den 31 december ) Häri ingå tillfälliga insättningar från riksgäldskontoret. 2) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas under ar 1922.

310 24 Register. Sid. Arärsbanken, aktiebolaget... 12, 18, 21. Bohnsbanken, >... 13, 19, 21. Bollnäs folkbank, >... 9, 15, 21. Borås bank,»... 13, 19, 21. Dalslands bank, >... 12, 18, 21. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 7, 20. Gottlands bank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Göteborgs bank, >. 10, 16, 21. Göteborgs folkbank, >. 9, 15, 20. Hallands lantmannabank >. 11, 17, 21. Hjo bank,». 11, 17, 21. Jämtlandsbanken, >. 12, 18, 21. Jämtlands folkbank, >. 9, 15, 21. Kopparbergs enskilda bank 2, 5, 20. Kreditbanken, aktiebolaget... 13, 19, 21. Lnleå folkbank,»... 10, 16, 21. MälareprovinBernas bank, aktiebolaget 10, 16, 21. Norden, bankaktiebolaget 13, 19, 21. Nordiska handelsbanken, aktiebolaget. 9, 15, 21. Norrköpings enskilda bank 3, 6, 20. Sid. Norrköpings folkbank, aktiebolaget. 9, 15, 20. Riksbanken 20, 22, 23. Skandinaviska kreditaktiebolaget... 8, 14, 20. Skaraborgs enskilda bank 3, 7, 20. Skånska banken, aktiebolaget , 19, 21. Smålands enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms enskilda bank 3, 6, 20. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 8, 14, 20. Sundsvalls enskilda bank 3, 7, 20. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 11, 17, 21. Svenska handelsbanken, >. 8, 14, 20. Svenska lantmännens bank,» 11, 17, 21. Sydsvenska kreditaktiebolaget.... 9, 15, 21. Södermanlands enskilda bank... 4, 7, 20. Upplands enskilda bank 4, 7, 20. Värmlands enskilda bank 2, 5, 20. Örebro folkbank, aktiebolaget , 17, 21. Östergötlands enskilda bank 2, 5, 20. Övre Västerdalarnes bank, aktiebolaget 12, 18, 21

311 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND X. UPPGIFTER OM BANKERNA SAMT UPPGIFTER OM FONDKOMMISSIONÄRER OCH FONDBÖRS FÖR ÅR 1921 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN KUNGL. STOCKHOLM 1922 BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

312

313 Uppgifter om bankbolagen för år Vid ingången av år 1921 voro 41 bankbolag i verksamhet, nämligen 11 Antal bankbolag den 1 solidariska bankbolag och 30 bankaktiebolag. jan Efter erhållen oktroj har aktiebolaget Skånska banken under år 1921 öppnat bankrörelse. Under året hava aktiebolaget Svenska handelsbanken och aktiebolaget Sundsvalls kreditbatik erhållit förlängd oktroj intill utgången av år Nytt bankbolag. Förlängda oktrojer. Fyra bankaktiebolag hava under året trätt i likvidation, nämligen aktiebolaget Köpmannabanken, som överlämnat sin rörelse till Södermanlands enskilda bank, aktiebolaget Skånska banken, Värmlands enskilda bank, Upplands enskilda bank, Skandinaviska kreditaktiebolaget och aktiebolaget Svenska handelsbanken, aktiebolaget Nylands folkbank, som uppgått i Sundsvalls enskilda bank, aktiebolaget Örebro läns bank, som övertagits av aktiebolaget Göteborgs bank, samt aktiebolaget Ångermanlands folkbank, som uppgått i aktiebolaget Svenska handelsbanken. Upphörda bankbolag. Av ovanstående framgår att under året de solidariska bankbolagens antal Antal bankbolag den förblivit oförändrat, men bankaktiebolagens minskats med 3. Antalet bankbolag hade alltså vid 1921 års slut nedgått till 31 dec Enligt till bank- och fondinspektionen inkomna meddelanden utgjorde antalet av bankbolagens samtliga kontor vid 1921 års ingång 1410 st. och vid' bankkontor. Antal årets utgång st., motsvarande vid jämförelse med landets folkmängd ett kontor på invånare. Antalet avdelnings- och expeditionskontor uppgick den 31 dec till 1360 st. Det högsta antalet avdelnings- och expeditionskontor 270 st. faller på aktiebolaget Svenska handelsbanken, därefter komma Skandinaviska kreditaktiebolaget med 135 och aktiebolaget Nordiska handelsbanken med 129.

314 2 Fonder. Summan av bankbolagens grund- och kommanditfonder har under år 1921 minskats med kr. eller 3 - l procent och utgjorde vid årets utgång kr. 19 bankbolag hade grundfond å minst 1 miljon men under 6 miljoner kr. och 19 å mer än 6 miljoner kr. Bankernas reservfonder efter disposition av årsvinsten utgjorde vid 1920 års utgång kr. och vid 1921 års slut kr. Minskningen för. året utgjorde alltså kr. eller 6 - l procent. Bankbolagens samtliga egna fonder, d. v. s. grund-, kommandit-, reserv- och dispositionsfonder, utgjorde vid slutet av år 1920, sedan årsvinsten disponerats, sammanlagt kr. och vid 1921 års utgång, efter disposition av årets vinst, kr. Minskningen belöpte sig alltså till kr. eller 5'5 procent. I samband med övertagande av annan bank hava under året nya emissioner inbetalts med kr. Utav emissionsbeloppet hava kr. tillförts grundfonder och kr. reservfonder. Med hänsyn till sammanlagda beloppet av de egna fonderna fördelade sig bankerna vid 1921 års utgång på följande sätt: minst 1 milj. kr. men under 6 milj. kr 18 st.» 6»»»»18»» 4»» 1 8»»»»30»» 5»» 30»» » Inlåning. Sammanlagda beloppet av de hos bankbolagen på giroräkning, löpande räkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning innestående medel, antalet dylika räkningar ävensom medelbeloppet per räkning, allt vid början och slutet av år 1921, utvisas av följande tabell:

315 Bankernas inlåning å nämnda räkningar den 31 dec i förhållande till Inlåningen i deras egna fonder framgår av följande tablå: förhållande till fon derna- 3 f

316 4 Inrikes växlar. rediskonterade växlarna således oberäknade, utgjorde den 31 dec Sammanlagda beloppet av inrikes växlar i bankbolagens portföljer, de kr. och den 31 dec kr. samt hade sålunda under året minskats med 30-7 procent. Beloppet rediskonterade inrikes växlar ökades under samma tid från kr. till kr. eller med 3l procent. Utestående Beloppet av utestående lån utgjorde den 31 dec kr. lån. samt ökades under 1921 med kr. eller 9-9 procent till kr. Antalet lån utgjorde den 31 dec st. och den 31 dec st. samt hade alltså ökats med st. Medelbeloppet per lån, som den 31 dec utgjorde kr., hade vid utgången av år 1921 ökats till kr. Utestående å Å kassa-, rese- och byggnadskreditivräkning samt löpande räkning utestodo kassa-, reseoch bygg- hos bankbolagen vid 1920 års utgång kr. å räkningar och nadskredi- tivräkning vid 1921 års slut kr. å räkningar. Det utestående be hade alltså minskats med kr. och antalet räkningar med samt löpan loppede räkning st. Medelbeloppet per räkning utgjorde den 31 dee kr. och vid 1921 års utgång kr. Fördelning Utestående lån samt beviljad kredit å kreditiv och löpande räkning uppgingo den 31 december 1921 för samtliga bankbolagen till kr. efter säkerheterna av lån, kreditiv- och lö mot kr. den 31 dec och fördelade sig med avseende pande räkning. på den ställda säkerheten sålunda: Fordringar hos och skulder till inhemska banker. Bankbolagens fordringar hos varandra, hos vissa med banker jämställda inrättningar samt hos riksbanken (med undantag dock av bankbolagens tillgodohavande på giroräkning hos riksbanken, vilket räknas såsom kassatillg ng) uppgingo vid 1920 års utgång till sammanlagt kr., medan skulderna belöpte sig till kr. och således med kr. översköto fordringarna. Vid slutet av år 1921 utgjorde dessa fordringar kr. och skulderna kr., vadan skulderna då Överstego fordringarna

317 med kr. Den överskjutande skulden nar alltså under året minskats med kr. eller 19-3 procent. Förhållandet mellan bankbolagens inhemska utlåning (inrikes växlar, utestående lån, utestående å kassa-, rese- och byggnadskreditivräkning samt löpande räkning) och deras inlåning (innestående å giroräkning, löpande räkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning ävensom saldo av fordringar hos och skulder till inhemska banker) utvisas av följande sammanställning, som jämväl upptager bankernas extra upplåning (lån hos andra än banker och sparbanker, dock icke Stockholms inteckningsgarantiaktiebolags obligationslån). 5 Förhållandet mellan den inhemska ut- och inlåningen. Beloppet av bankbolagens utelöpande postremissväxlar uppgick ultimo dec till kr. och ultimo dec till kr. Postremissväxlar. Bokförda värdet av bankbolagens obligationer utgjorde vid slutet av år, Obligationer kr. och vid 1921 års utgång kr. samt av aktier och aktier. resp och kr. Bankbolagens ställning till utlandet vid början och slutet av år 1921 utvisas av följande sammanställning. till Ställning utlandet. Bankbolagens omslutning, som vid ingången av år 1921 uppgick till Omslutning kr., utgjorde vid årets utgång kr. och hade alltså minskats med kr. eller 5 - G procent. Av bankbolagen verkställda avskrivningar, som för år 1920 belöpte sig till kr., utgjorde för år kr. Bankbolagens sammanlagda nettovinst för år 1921 uppgick till kr. mot kr. för år 1920, utvisande sålunda en minskning med kr. I förhållande till bankbolagens egna fonder, med inberäkning av de under de löpande åren verkställda, men per 1 januari vartdera året beräknade kapitalökningar, utgjorde nettovinsten år procent och år "8 procent. Avskrivningar. Nettovinst. Nettovinsten i förhållande till fonderna.

318 Disponerade medel. 6 Frånsett Överföringar från dispositions- till reservfond hava bankbolagen, förutom nettovinsten, utdelat eller reserverat av i övrigt disponibla medel för år kr. och för år kr. Summa disponerade medel utgjorde alltså för år kr. och för år kr. Huru medlen disponerats år 1921 utvisar följande tablå: Räntesatser. De större bankernas in- och utlåningsräntor utgjorde ultimo varje månad: De mindre bankernas såväl in- som utlåningsräntor höllos i allmänhet 1/2 procent högre. Anm. Efter 1921 års utgång hava på grund av förluster, som till större delen på ett eller annat sätt äro att hänföra till år 1921, beslut fattats om rekonstruktion av Sydsvenska kreditaktiebolaget och aktiebolaget Mälareprovinsernas bank samt om Kopparbergs enskilda banks uppgång i annat bankbolag.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2015:817 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 26 november 2015.

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 00 publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 36 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 36 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2003:772 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Årsredovisning för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013.08.26 2014.12.31. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 2 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 2 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Riksbanken och statsskulden

Riksbanken och statsskulden Riksbanken och statsskulden 1668 2003 Klas Fregert Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet Roger Gustafsson Boverket februari 2007 Sammanställt för Riksbankens projekt om historisk statistik

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda 'tfårcg/ngfaeiem^ ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅRET SLUTANDE DEN 31 DECEMBER 1931 TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda *- -*- bolags ordinarie bolagsstämma avhålles i Helsingfors å Hotel Societetshuset onsdagen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR BAND IV STOCKHOLM 1925 1935 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 364778 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND IV: 1. JORDBRUKSKASSORNA

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Brf Hamngatan 32 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Årets resultat 226 957 Dispositionsfond 673 383 Återstår

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Stor-Stockholms Privatläkar Service, SSPL-S AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Norra Åbyggeby Vägförening (716459-4793) Räkenskapsåret 130101-131231 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning, tillgångar 3 Balansräkning,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2008.

Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2008. Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten Fondens avkastning skall användas till resestipendier för

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret 2015 uppgick till 19 010 tkr (15 403 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

Stiftelsen John Tjernelds Advokatfond Org.nr. 802003-5237. Sida 1 av 5

Stiftelsen John Tjernelds Advokatfond Org.nr. 802003-5237. Sida 1 av 5 Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2007. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten Fondens avkastning skall användas till resestipendier för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Balder

Årsredovisning. Brf Balder 1(7) Årsredovisning Brf Balder 11 Styrelsen för Brf Balder 11 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Blendafiber Ek.förening

Blendafiber Ek.förening Årsredovisning för Blendafiber Ek.förening Räkenskapsåret 2009-12-14-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer