Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: Föregångare: Bildad genom sammanslagning av: Sammandrag af Riksbankens och de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens ställning. [Stockholm : Kungl. Bankinspektionen], Täckningsår: och: Sammandrag af de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens till Kongl. Finansdepartementet ingifna uppgifter. [Stockholm : Bankinspektören, Kongl. Finansdepartementet], Täckningsår: Efterföljare: Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. Bankinspektionen, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, Uppgifter om bankerna (Statistiska meddelanden. Ser. E ; Bd 17). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) Vid digitaliseringen har innehållsförteckning och titelsida skapats och lagts till. urn:nbn:se:scb-smsre-17

3 STATISTISKA MEDDELANDEN Ser. E. Band XVII. UPPGIFTER OM BANKERNA 1928 AF KUNGL. BANKINSPEKTIONEN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4 INNEHÅLL Uppgifter om bankerna samt uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år 1928 av Kungl. Bank- och fondinspektionen Uppgifter om bankbolagen för år Uppgifter om bankbolagens bokslut för år Solidariska bankbolag 8-9. Bankaktiebolag Sammandrag Procentberäkning Sammanställning av uppgifter om bankbolagen för åren Bankbolagens antal vid slutet av åren samt antalet likviderande och nya bankbolag under nämnda år Bankkontorens antal samt antalet invånare per bankkontor vid slutet av åren Bankbolagens fonder vid slutet av åren efter disposition av nettovinsten Sammanlagda beloppet av de hos bankbolagen på checkräkning, uppsägningsräkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning innestående medel, antalet dylika räkningar, ävensom medelbeloppet per räkning den 31 december åren Inrikes växlar, liggande i bankbolagens portföljer, ävensom av bankbolagen hos Sveriges riksbank och i utlandet rediskonterade inrikes växlar den 31 december åren Utestående lån den 31 december åren Utestående å krediter i räkning (checkräkning samt rese- och byggnadskreditivräkning) den 31 december åren Fördelning efter den ställda säkerheten av utestående lån samt beviljade krediter i räkning den 31 december åren Bankbolagens inhemska utlåning och inlåning samt extra upplåning den 31 december åren Bokförda värdet av bankbolagens obligationer och aktier den 31 december åren Bankbolagens ställning till utlandet den 31 december åren

5 Bankbolagens omslutning den 31 december åren Bankbolagens sammanlagda nettovinst och dennas förhållande till de egna fonderna åren Disposition av bankbolagens nettovinst och andra disponibla medel åren Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år Fondkommissionärer. 29. Fondbörs 32. Uppgifter om bankerna den 31 januari 1928 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 januari Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 januari Register Uppgifter om bankerna den 29 februari 1928 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 29 februari Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 29 februari Register Uppgifter om bankerna den 31 mars 1928 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder

6 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 mars Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 mars Register Uppgifter om bankerna den 30 april 1928 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 april Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 april Register Uppgifter om bankerna den 31 maj 1928 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 maj Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 maj Register Uppgifter om bankerna den 30 juni 1928 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 juni Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 juni Register.. 20.

7 Uppgifter om bankerna den 31 juli 1928 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 juli Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 juli Register Uppgifter om bankerna den 31 augusti 1928 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 augusti Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 augusti Register Uppgifter om bankerna den 29 september 1928 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 29 september Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 29 september Register Uppgifter om bankerna den 31 oktober 1928 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder

8 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 oktober Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 oktober Register Uppgifter om bankerna den 30 november 1928 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 november Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 30 november Register Uppgifter om bankerna den 31 december 1928 Solidariska bankbolag. Tillgångar Solidariska bankbolag. Skulder Bankaktiebolag. Tillgångar Bankaktiebolag. Skulder Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 december Sammandrag av riksbankens och bankbolagens ställning den 31 december Register.. 20.

9 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XVII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA SAMT UPPGIFTER OM FONDKOMMISSIONÄRER OCH FONDBÖRS FÖR ÅR 1928 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1929 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

10

11 Uppgifter om bankbolagen för år Vid ingången av år 1928 voro 29 bankbolag i verksamhet, nämligen 9 Antal bankbolag den 1 solidariska bankbolag och 20 bankaktiebolag. jan Efter erhållen oktroj intill utgången av år 1937 har aktiebolaget Diskontobanken öppnat bankrörelse den 2 januari Nytt bankoolag. Under året har förlängd oktroj meddelats för aktiebolaget Borås bank och aktiebolaget Bohusbanken intill utgången av år 1938 samt för aktiebolaget Luleå folkbank och aktiebolaget Jordbrukarbanken intill utgången av år Av ovanstående framgår att under året de solidariska bankbolagens antal förblivit oförändrat, varemot bankaktiebolagens antal ökats med 1. Antalet bankbolag uppgick alltså vid 1928 års slut till 30. Förlängd oktroj. Antal bankbolag den 31 dec Enligt till bank- och fondinspektionen inkomna meddelanden utgjorde antalet av bankbolagens samtliga kontor vid 1928 års ingång st. och vid Antal bankkontor. årets utgång 1041 st., motsvarande vid jämförelse med landets folkmängd ett kontor på invånare. Antalet avdelnings- och expeditionskontor uppgick den 31 dec till 1011 st. Det högsta antalet avdelnings och expeditionskontor 268 st. faller på aktiebolaget Svenska handelsbanken, därefter komma Skandinaviska kreditaktiebolaget och aktiebolaget Göteborgs bank med 107 vardera. Sammanlagda beloppet av samtliga bankbolagens grund- och kommanditfonder har under år 1928 ökats med kr. eller 0 - l procent och utgjorde vid årets utgång kr. 13 bankbolag hade grundfond å minst 1 miljon men under 6 miljoner kr. och 17 å minst 6 miljoner kr. Fonder.

12 2 Bankernas reservfonder efter disposition av årsvinsten utgjorde vid 1927 års utgång kr. och vid 1928 års slut kr. ökningen för året utgjorde alltså kr. eller 2-6 procent. Bankbolagens samtliga egna fonder, d. v. s. grund-, kommandit-, reserv- och dispositionsfonder, utgjorde vid slutet av år 1927, sedan årsvinsten disponerats, sammanlagt kr. och vid 1928 års utgång, efter disposition av årets vinst, kr. ökningen belöpte sig alltså till kr. eller 09 procent. Med hänsyn till sammanlagda beloppet av samtliga egna fonder fördelade sig bankerna vid 1928 års utgång på följande sätt: minst 1 milj. kr. men under 6 milj. kr 13 st. > 6>»»» 18» > 4»»18»»»»30»» 5»» 30»,»» 100»» 5»»100»» 3» Inlåning. Sammanlagda beloppet av de hos bankbolagen på checkräkning, uppsägningsräkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning innestående medel, antalet dylika räkningar ävensom medelbeloppet per räkning, allt vid början och slutet av år 1928, utvisas av följande tabell: Inlåningen i förhållande till fonderna. Bankernas inlåning å nämnda räkningar den 31 dec i förhållande till deras egna fonder framgår av följande tablå:

13 3 Sammanlagda beloppet av inrikes växlar i bankbolagens portföljer, de rediskonterade växlarna således oberäknade, utgjorde den 31 dec kr. och den 31 dec kr. samt hade sålunda under året minskats med 2-7 procent. Beloppet rediskonterade inrikes växlar ökades under samma tid från kr. till kr. eller med 493 procent. Beloppet av utestående lån utgjorde den 31 dec kr. samt ökades under 1928 med kr. eller 1-1 procent till Inrikes växlar. Utestående lån.

14 4 kr. Antalet lån utgjorde den 31 dec st. och den 31 dec st. samt hade alltså ökats med st. Medelbeloppet per lån, som den 31 dec utgjorde kr., hade vid utgången av år 1928 minskats till kr. Utestående å Å krediter i räkning (checkräkning samt rese- och byggnadskreditivräkning) krediter i räkning. utestodo hos bankbolagen vid 1927 års utgång kr. å räkningar och vid 1928 års slut kr. å räkningar. Det utestående beloppet hade alltså ökats med kr. och antalet räkningar med 590 st. Medelbeloppet per räkning utgjorde den 31 dec kr. och vid 1928 års utgång kr. Fördelning Utestående lån samt beviljade krediter i räkning uppgingo den 31 dec. efter säkerheterna av 1928 för samtliga bankbolagen till kr. mot kr. den lån och be 3viljade dec och fördelade sig med avseende på den ställda säkerheten sålunda: krediter i räkning. Fordringar hos och skulder till inhemska banker. Bankbolagens fordringar hos varandra, hos vissa med banker jämställda inrättningar samt hos riksbanken (med undantag dock av bankbolagens tillgodohavande på giroräkning hos riksbanken, vilket räknas såsom kassatillgång) uppgingo vid 1927 års utgång till sammanlagt kr., medan skulderna belöpte sig till kr. och således med kr. översköto fordringarna. Vid slutet av år 1928 utgjorde dessa fordringar kr. och skulderna kr., vadan skulderna då överstego fordringarna med kr. Den överskjutande skulden har alltså under året ökats med kr. eller 10-7 procent. Förhållandet mellan Förhållandet mellan bankbolagens inhemska utlåning (inrikes växlar, utestående lån och utestående å krediter i räkning) och deras inlåning (inne- den inhemska ut- och stående å checkräkning, uppsägningsräkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning ävensom saldo av fordringar hos och skulder till inlåningen. inhemska banker) utvisas av följande sammanställning, som jämväl upptager bankernas extra upplåning (lån hos andra än banker och sparbanker, dock icke Stockholms inteckningsgarantiaktiebolags obligationslån).

15 I beloppet för extra upplåning ingår fyra bankers upplåning mot s. k. förlagsbevis med kr. år 1927 och kr. år Beloppet av bankbolagens utelöpande postremissväxlar uppgick ultimo dec till kr. och ultimo dec till kr. Postremissväxlar. Bokförda värdet av bankbolagens obligationer utgjorde vid slutet av år kr. och vid 1928 års utgång kr. samt av aktier resp och kr. Obligationer och aktier. Bankbolagens ställning till utlandet vid början och slutet av år 1928 utvisas av följande Ställning till utlandet. sammanställning. Bankbolagens omslutning, som vid ingången av år 1928 uppgick till Omslutning kr., utgjorde vid årets utgång kr. och hade alltså minskats med kr. eller 0-7 procent. Av bankbolagen i bokslut verkställda avskrivningar eller eljest upptagna förluster, vilka för år 1927 belöpte sig till kr., utgjorde för år kr. Bankbolagens sammanlagda nettovinst för år 1928 uppgick till kr. mot kr. för år 1927, utvisande sålunda en ökning med kr. Avskrivningar. Nettovinst. I förhållande till bankbolagens egna fonder utgjorde nettovinsten år 1927 Nettovinsten 6-5 procent och år procent. i förhållande till fonderna. Frånsett överföring från dispositionsfond till reservfond hava bankbolagen, Disponerade förutom nettovinsten, utdelat eller reserverat av i övrigt disponibla medel för medel. år kr. och för år kr. Summa disponerade medel utgjorde alltså för år kr. och för år kr. Huru medlen disponerats år 1928 utvisar följande tablå:

16 6 Räntesatser- De större bankernas in- och utlåningsräntor utgjorde ultimo varje månad: De mindre bankernas såväl in- som utlåningsräntor höllos i allmänhet 1/2 procent högre.

17 UPPGIFTER OM BANKBOLAGENS BOKSLUT FÖR ÅR 1928

18 8 Solidariska ') Beloppet utgör återbetalning av tillskott jämlikt 209 lagen om bankrörelse.

19 bankbolag. 9

20 10 Bank-

21 aktiebolag. 11

22 12 Bank-

23 aktiebolag. 13

24 14 Bankaktiebolag. ') Banken började sin rörelse den 2 januari 1928 med ett kapital av kronor.

25 Sammandrag. 15

26 16 Procentberäkning. Vid proccntberäkningcn har medtagits Diskoutobankens kapital kronor.

27 SAMMANSTÄLLNING AV UPPGIFTER OM BANKBOLAGEN FÖR ÅREN

28 18 Bankbolagens antal vid slutet av åren samt antalet likviderande och nya bankbolag under nämnda år. Bankkontorens antal samt antalet invånare per bankkontor vid slutet av åren

29 19 Bankbolagens fonder vid slutet av åren efter disposition av nettovinsten. 1) Solidariska bankbolag. 2) Bankaktiebolag 3) Samtliga bankbolag.

30 Sammanlagda beloppet av de hos bankbolagen på checkräkning, uppsägningsräkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning innestående medel, antalet dylika räkningar, ävensom medelbeloppet per räkning den 31 december åren Under 5-arsperioden: Ökning ( + ) eller minskning ( ) i procent: antal belopp checkräkning uppsägningsräkning + 21, sparkasscräkning depositions- och kapitalräkning ,8

31 21 Inrikes växlar, liggande i bankbolagens portföljer, ävensom av bankbolagen hos Sveriges riksbank och i utlandet rediskonterade inrikes växlar den 31 december åren Under 5-ärsperioden hava inneliggande växlar ökats med 52 procent, rediskonterade växlar minskats med 199 procent och sammanlagda beloppet av hos bankbolagen diskonterade inrikes växlar minskats med 1'9 procent. Utestående lån den 31 december åren Beloppet av utestående län har nnder 5-ärsperioden minskats med 111 procent. Antalet län har nnder samma tid ökats med st.

32 22 Utestående å krediter i räkning (checkräkning samt rese- och byggnadskreditivräkning) den 31 december åren Fördelning efter den ställda säkerheten av utestående lån samt beviljade krediter i räkning den 31 december åren

33 23 Bankbolagens inhemska utlåning (inrikes växlar, utestående lån och utestående å krediter i räkning) och inlåning (innestående å checkräkning, uppsägningsräkning, sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning ävensom saldo av fordringar hos och skulder till inhemska banker) samt extra upplåning (lån hos andra än banker och sparbanker, dock icke Stockholms inteckningsgarantiaktiebolags obligationslån) den 31 december åren Utlåningen har nnder 5-årsperioden minskats med kr. eller 90 procent och inlåningen med kr. eller 10-3 procent. Den extra upplåningen harfikatsmed kr. eller procent. Bokförda värdet av bankbolagens obligationer och aktier den 31 december åren

34 24 Bankbolagens ställning till utlandet den 31 december åren Under 5-arsperioden hava tillgodohavandena ökats med kr. eller 69'0 procent och skalderna ökats med kr. eller 149 procent. Bankbolagens omslutning den 31 december åren Under 5-arsperioden har omslutningen minskat» med kr. eller 76 procent.

35 25 Bankbolagens sammanlagda nettovinst och dennas förhållande till de egna fonderna åren Disposition av bankbolagens nettovinst och andra disponibla medel åren ') Fonderna hava här upptagits med inberäkning av under de löpande åren verkställda, men per 1 januari vartdera året beräknade kapitalökningar. Kommanditfonderna hava ej medtagits.

36

37 UPPGIFTER OM FONDKOMMISSIO NÄRER OCH FONDBÖRS

38

39 29 Uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs för år Fondkommissionärer. Vid ingången av år 1928 utövades fondkommissionsrörelse av 54 fondkommissionärer. Under året hava Gösta Moberg och Fondkommissionärsfirman Jacobson & Ponsbach erhållit tillstånd att driva fondkommissionsrörelse. Vid årsslutet var antalet fondkommissionärer 56, därav 23 bankbolag, 13 aktiebolag samt 20 enskilda personer och firmor. Följande förteckning upp-, tager fondkommissionärernas namn, därvid (m) betecknar medlem å Stockholms fondbörs, samt de 23 orter, varest rörelsen bedrevs vid huvud- eller avdelningskontor: Bankbolag: Aktiebolaget Borås bank Borås. > Diskontobanken (m) Stockholm. Enskilda banken i Vänersborg Vänersborg, Karlstad. Aktiebolaget Gotlands bank (m) Stockholm. > Göteborgs bank (m) Göteborg, Stockholm, Falun.» Göteborgs folkbank Göteborg.» Göteborgs handelsbank (m) Göteborg, Stockholm. > Jordbrukarbanken (m) Stockholm.» Jämtlands folkbank Östersund. > Kreditbanken (m) Stockholm. Skandinaviska kreditaktiebolaget (m) Göteborg, Stockholm, Malmö, Gävle, Hälsingborg, Norrköping, Örebro. Skaraborgs enskilda bank (m) Skövde, Stockholm. Smålands enskilda bank Jönköping, Malmö. Stockholms enskilda bank (m) Stockholm. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag (m)... Stockholm. Sundsvalls enskilda bank (m) Sundsvall, Härnösand, Stockholm. Antal fondkommissionärer den 1 jan Tillstånd att driva fondkommissionsrörelse. Antal fond kommissio närer den 31 dec

40 30 Aktiebolaget Sundsvalls kreditbank Sundsvall.» Svenska handelsbanken (m) Stockholm, Borås, Falun, Gävle, Göteborg, Hälsingborg, Härnösand, Kalmar, Malmö, Sundsvall, Uppsala, Västerås, Örebro, Östersund. > Sydsvenska banken (m) Malmö, Kristianstad, Stockholm. Södermanlands enskilda bank (m) Nyköping, Eskilstuna, Stockholm. Upplands enskilda bank (m) Uppsala, Stockholm, Sundsvall, Östersund. Värmlands enskilda bank Karlstad. Östergötlands enskilda bank (m) Linköping, Stockholm, Norrköping. Övriga fondkommissionärer: Stadsmäklare Ivar Ahlmark Göteborg. Aktiebolaget Bankirfirman Alfred Berg (m)... Stockholm. Fondkommissionärsfirman Einar Berg (m).... Stockholm. Aktiebolaget Bergenström & C:o (m) Stockholm.» Bernhardt & C:o (m) Stockholm.» M. Billing (m) Stockholm. Stadsmäklare John Blixén (m) Stockholm. > Sven Bökman Göteborg. Aktiebolaget Fondkommission (m) Stockholm. J. Fristedt aktiebolag (m) Norrköping, Stockholm. Bankirfirman Green & C:o (m) Stockholm. > Richard Hägglöf (m) Stockholm. Fondkommissionärsfirman Jacobson & Ponsbach (m) Stockholm. Stadsmäklare Willgodt Kullgren Göteborg. Aktiebolaget G. A. Kyhlberger (m) Stockholm. Bankirfirman Lagerström & C:o (m) Stockholm. i C. Bert. Lilja & C:o (m) Stockholm. Stadsmäklare Ernst Lindberg Hälsingborg. Arvid J. Lund (m) Stockholm. Aktiebolaget G. Th. Liining (m) Stockholm. Gösta Moberg Stockholm. Stadsmäklare Gustaf Nordin Norrköping. Kreditaktiebolaget Scania (m) Stockholm. Aktiebolaget H. Schultz (m) Stockholm.» Georg Strandberg (m) Stockholm.» Thure Strömbeck Göteborg.

41 Herman B,. Svensson (m) Stockholm. Mäklarefirman Tbenberg & Kinde Göteborg. Wigelius & Furstenberg aktiebolag (m) Stockholm, Göteborg. Bankirfirman Wittenström & C:o (m) Stockholm.» A. H. Zethrseus (m) Stockholm. Fondkommissionärsfirman Ebrenfrid Ähgren (m). Stockholm. Bankirfirman E. öhman j:or (m) Stockholm. Av dessa fondkommissionärer hava Stadsmäklare Ivar Ahlmark, Stadsmäklare Sven Bökman och Stadsmäklare Willgodt Kullgren i Göteborg, enligt 7 i Försäkran lagen om Stadsmäklare Gustaf Nordin i Norrköping, Stadsmäklare Ernst Lindberg i fondkom Hälsingborg samt Arvid J. Lund, Gösta Moberg och Herman R. Svensson i missions- rörelse och Stockholm avgivit sådan försäkran, som omnämnes i 7 av lagen om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet. Fondkommissionären Einar Berg fondbörsverksamhet. har under året återkallat en av honom tidigare avgiven dylik försäkran. Fondkommissionärerna utövade sin verksamhet vid 94 kontor, vilka med Antal fondkommissionskontor. hänsyn till olika slag av fondkommissionärer fördela sig sålunda: bankbolag 59, aktiebolag 15 samt enskilda personer och firmor 20 kontor. Efter olika orter fördela sig ifrågavarande kontor på följande sätt: Stockholm 42, Göteborg 11, Malmö, Norrköping och Sundsvall vardera 4, Hälsingborg och Östersund vardera 3, Borås, Falun, Gävle, Härnösand, Karlstad, Uppsala och Örebro vardera 2 samt Eskilstuna, Jönköping, Kalmar, Kristianstad, Linköping, Nyköping, Skövde, Vänersborg och Västerås vardera ett kontor. Bortsett från det kapital, som bankerna genom sina fond- och obligationsavdelningar engagerat i fondkommissionsrörelsen, uppgick vid 1928 års utgång missionärers Fondkom- kapital. sammanlagda beloppet av kapital, som fondkommissionärer anmält sig för rörelsen disponera, till kr., nämligen i fråga om aktiebolag till kr. samt beträffande enskilda personer och firmor till kr. Enligt till bank- och fondinspektionen inlämnade uppgifter utgör sammanlagda beloppet av köpeskillingarna å av samtliga fondkommissionärer under Omsättning. år 1928 utfärdade slutnotor kr. Därav belöpa kr. å slutnotor utfärdade av bankbolag och kr. å slutnotor, som utfärdats av övriga fondkommissionärer. Omsättningsvärdet kan beräknas till hälften av nyssnämnda belopp. 31 Fondstämpelavgift har under året utgjorts för av bankbolag utfärdade slutnotor med kr. och för av övriga fondkommissionärer utfärdade slutnotor med kr. eller sålunda med sammanlagt kr. Bankbolagen hava för år 1928 å sin fondkommissionsrörelse redovisat en courtageinkomst av kr. och övriga fondkommissionärer en dylik inkomst å kr. eller sålunda tillhopa kr. Fondstämpelavgift. Courtageinkomst.

42 32 Medeltalssiffror. Medeltalssiffrorna för år 1928 per fondkommissionskontor å omsättning, stämpelavgift och courtage, frånsett kontor inrättade av sådana fondkommissionärer, som under året börjat sin verksamhet, ställa sig något olika för bankbolag och övriga fondkommissionärer, såsom framgår av följande uppställning: Bankbolag. Övriga fondkommissionärer. Omsättning kr kr. Stämpelavgift » > Courtage 38008» 51250» En jämförelse mellan medeltalssiffrorna för å ena sidan omsättning samt å andra sidan stämpelavgift och courtage utvisar, att bankbolagen mer än övriga fondkommissionärer sysslat med de mindre stämpelkrävande och courtagegivande obligationsaffärerna. Tablå. Värdet av genom fondkommissionärer under åren omsatta fondpapper samt därvid erlagd fondstämpelavgift och influtet courtage framgår av följande tablå. Antalet börsmedlemmar. Å fondbörsen inregistrerat kapital. Fondbörs. Vid ingången av år 1928 var antalet medlemmar å Stockholms fondbörs 38 och vid utgången av samma år 41. Å fondbörsen voro vid utgången av år 1928 inregistrerade aktier och lotter i 100 bolag och till ett sammanlagt nominellt belopp av kr., därav i 58 industribolag kr., i 15 trafik- och rederibolag kr., i 14 bankbolag kr. och i 13 försäkringsbolag kr. Omsättning å fondbörsen. Under året omsattes å fondbörsen värdepapper till ett sammanlagt belopp av kr. mot kr. under år 1927.

43 STATISTISKA MEDDELANDEN Ser. E. BAND XVII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JANUARI 1928 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1928 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

44 2 Januari Solidariska

45 bankbolag. 3

46 4 Januari Solidariska ') Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 209 banklagen kronor. ) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

47 bankbolag. 5

48 6 Januari Bank-

49 aktiebolag. 7

50 8 Januari Bank-

51 aktiebolag. 9

52 10 Januari Bankaktiebolag.

53 Januari Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

54 12 Januari Bank - 1 ) Tillskott enligt 98 banklagen: kronor.

55 aktiebolag. 13 ') Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

56 14 Januari B a n k-

57 aktiebolag. 15 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

58 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

59 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 januari

60 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor utländska statspapper. 2) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse cke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

61 bolagens ställning den 31 januari ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas under år 1928.») Därav hos riksbanken kronor.

62 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 10, 15, 17. Borås bank, > 9, 15, 17. Dalslands bank,» 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 9, 14, 17. Göteborgs bank, >... 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, >.... 7, 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank,». 8, 13, 17. Jordbrukarbanken, >. 9, 14, 17. Jämtlands folkbank,» 7, 12, 17. Kreditbanken, > 9, 15, 17. Luleå folkbank,». 7, 13, 17. Norrköpings folkbank,». 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget. 6, 11, 16-. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smålands enskilda bank 2, 4, 16: Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms intecknibgsgarantiaktiebolag 6, 11, 16. Sundsvalls enskilda bank 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, > 6, 11, 16. Sydsvenska banken,». 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank.... 3, 5, 16. Upplands enskilda bank 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank 2, 4, 16. Örebro folkbank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Östergötlands enskilda bank 2, 4, 16.

63 STATISTISKA MEDDELANDEN Ser. E. BAND XVII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 29 FEBRUARI 1928 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1928 KUNGT. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

64 2 Februari Solidariska

65 bankbolag. 3

66 4 Februari Solidariska 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. ') Tillskott enligt 209 banklagen kronor.») Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

67 bankbolag. 5

68 6 Februari B a n k-

69 aktiebolag. 7

70 8 Februari Bank-

71 aktiebolag. 9

72 10 Februari Bankaktiebolag.

73 Februari Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lan mot s. k. förlagsbevis kronor.») Därav egna obligationer kronor.») Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

74 12 Februari Bank - 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

75 aktiebolag. 13 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

76 14 Februari Bank-

77 aktiebolag. 15 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

78 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

79 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 29 februari

80 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor utländska obligationer 2) De för bankbolagen här upptagna beloppen avs» icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

81 bolagens ställning den 29 februari ) Hår redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Däray kronor till stat»- verket anvisade medel att utbetalas nnder år ) Dårav hos riksbanken kronor.

82 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 10, 15, 17. Borås bank,» 9, 15, 17. Dalslands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 9, 14, 17. Göteborgs bank, >.... 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, >.... 7, 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank,». 8, 13, 17. Jordbrakarbanken, > 9, 14, 17. Jämtlands folkbank, > 7, 12, 17. Kreditbanken, > 9, 15, 17. Luleå folkbank, > 7, 13, 17. Norrköpings folkbank, > 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smålands enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag G, 11, 16. Sundsvalls enskilda bank 3, 5, 16. Sandsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, >. 6, 11, 16. Sydsvenska banken,» 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank.... 3, 5, 16. Upplands enskilda bank 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank 2, 4, 16. Örebro folkbank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Östergötlands enskilda bank 2, 4, 16.

83 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XVII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MARS 1928 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1928 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

84 2 Mars Solidariska

85 bankbolag. 3

86 4 Mars Solidariska 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 5 ) Tillskott enligt 209 banklagen kronor.») Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

87 bankbolag. 5

88 6 Mars Bank-

89 aktiebolag. 7

90 8 Mars Bank-

91 aktiebolag. 9

92 10 Mars Bankaktiebolag.

93 Mars Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot s. k. färlagsbevis kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

94 12 Mars Bank- 1 ) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

95 aktiebolag. 13 ) Har redovisas lån mot s. k. förlagabevis kronor.

96 14 Mars Bank-

97 aktiebolag. 15 l ) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

98 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

99 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 mars

100 18 Sammandrag av riksbankens och bankl ) Därav kronor utländska obligationer 2) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

101 bolagens ställning den 31 mars ) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav kronor till ståtaret anvisade medel att utbetalas under år ) Därav hos riksbanken kronor.

102 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 10, 15, 17. Borås bank, > 9, 15, 17. Balslands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 9, 14, 17. Goteborgs bank, >.... 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, >.... 7, 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank, >. 8, 13, 17. Jordbrnkarbanken, > 9, 14, 17. Jämtlands folkbank, >. 7, 12, 17. Kreditbanken, > 9, 15, 17. Lnleå folkbank,» 7, 13, 17. Norrköpings folkbank, >. 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget... 10, 15, 17. Smålands enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, 11, 16. Sandsvalls enskilda bank 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken,» 6, 11, 16. Sydsvenska banken, > 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank.... 3, 5, 16. Upplands enskilda bank 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank 2, 4, 16. Örebro folkbank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Östergötlands enskilda bank 2, 4, 16.

103 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XVII Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 APRIL 1928 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1928 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

104 2 April Solidariska

105 bankbolag. 3

106 4 April Solidariska 1) Här redovisas lån mot i. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 209 banklagen kronor.») Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

107 bankbolag. 5

108 6 April Bank-

109 aktiebolag. 7

110 8 April B a n k-

111 aktiebolag. 9

112 10 April Bankaktiebolag.

113 April Bankaktiebolag. 11 ') Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redovisas län mot a. k. förlagsbevis kronor.

114 12 April B a n k- ') Tillskott enligt 93 banklagen: kronor.

115 aktiebolag. 13 ') Här redovisas lin mot a. k. förtagsbevis kronor.

116 14 April Bank-

117 aktiebolag. 15 l ) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

118 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

119 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 april

120 18 Sammandrag av riksbankens och bank- ') Därav kronor utländska obligationer ) De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

121 bolagens ställning den 30 april ) Har redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronur. 2) Därav hos riksbanken kronor.

122 20 Register. Sid. Bohuasbanken, aktiebolaget 10, 15, 17. Borås bank,» 9, 15, 17.. Dalslands bank,» 9, 14, 17. Diskontobanken,» , 15, 17. Enskilda banken i Vänersborg... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 9, 14, 17. Göteborga bank, >.... 8, Göteborgs folkbank,».... 7, 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank,.. 8, 13, 17. Jordbrokarbanken,» 9, 14, 17. Jämtlands folkbank, 7, 12, 17. Kreditbanken, > 9, 15, 17. Luleå folkbank, >. 7, 13, 17. Norrköpings folkbank, > 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16 Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget... 10, 15, 17. Smålands enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningbgarantiaktiebolag 6, 11, 16. Sundsvalls enskilda bank 3, 5, 16. Sandsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, >. 6, 11, 16. Sydsvenska banken, >. 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank.... 3, 5, 16. Upplands.enskilda bank 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank 2, 4, 16. Örebro folkbank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Östergötlands enskilda bank 2, 4, 16

123 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XVII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 MAJ 1928 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1928 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

124 2 Maj Solidariska

125 bankbolag. 3

126 4 Maj Solidariska ') Här redovisas lån mot a. k. förlagsbevis kronor. ') Tillskott enligt 209 banklagen kronor.») Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

127 bankbolag. 5

128 6 Maj B a n k-

129 aktiebolag. 7

130 8 Maj B a n k-

131 aktiebolag. 9

132 10 Maj Bankaktiebolag.

133 Maj Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas l&n mot s. k. farlagsbevis kronor. 2)Därav egna obligationer kronor.») Här redovisas l&n mot s. k. förlagsbevis kronor.

134 12 Maj Bank- 1) Tillnkott enligt 92 banklagen: kronor.

135 aktiebolag. 13 ') Här redovisas ian mot s. k. förlagsbevis kronor.

136 14 Maj B a n k-

137 aktiebolag. 15 ') Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

138 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

139 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 maj

140 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav 192 2bl 349 kronor utländska obligationer ') De för bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

141 bolagens ställning den 31 maj ) Har redovisas Un mot s. k. förlagsbevis kronor.») Därav kr. till statsveiket anvisade medel att utbetalas under åren 1928 och «) Därav hos riksbanken kronor.

142 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 10, 15, 17. Borås bank, > 9, 15, 17. Dalslands bank,» 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 9, 14, 17. Göteborgs bank, >... 8, 13, 17. Göteborgs folkbank, >.... 7, lä, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank, >. 8, 13, 17. Jordbrakarbanken, > 9, 14, 17. Jämtlands folkbank, > 7, 12, 17. Kreditbanken, > 9, 15, 17. Luleå folkbank,» 7, 13, 17. Norrköpings folkbank, >, 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smalands enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, 11, 16. Sandsralls enskilda bank 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, > 6, 11, 16. Sydsvenska banken, > 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank.... 3, 5, 16. Upplands enskilda bank o, 5, 16. Värmlands enskilda bank 2, 4, 16. Örebro folkbank, aktiebolaget.... 8, 18, 17. Östergötlands enskilda bank 2, 4, 16.

143 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XVII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 30 JUNI 1928 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1928 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

144 2 Juni Solidariska

145 bankbolag. 3

146 4 Juni Solidariska 1) Här redovisas lån mot B. k. förlagsbevis kronor. ') Tillskott enligt 209 banklagen kronor. 3) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

147 bankbolag. 5

148 6 Juni Bank-

149 aktiebolag. 7

150 8 Juni Bank-

151 aktiebolag. 9

152 10 Juni Bankaktiebolag.

153 Juni Bankaktiebolag. 11 ') Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. >) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

154 12 Juni Bank-») Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

155 aktiebolag. 13 ') Har redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

156 14 Juni Bank-

157 aktiebolag. 15 ') Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

158 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

159 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 30 juni

160 18 Sammandrag av riksbankens och bank- ') Därav kronor utländska obligationer 2) De för tankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

161 bolagens ställning den 30 juni ') Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevia kronor. 2) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas nnder åren 1928 och ) Därav hos riksbanken kronor.

162 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 10, 15, 17. Borås bank, > 9, 15, 17. Dalslands bank, > 9, 14, 17. Diskontobanken,» 10, 15, 17. Enskilda banken i Vänersborg... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 9, 14, 17. Göteborgs bank, >.... 8, 13, 17. Göteborga folkbank,.... 7, 12, 16. Göteborgs handelabank, aktiebolaget , 17. Hjo bank,». 8, 13, 17. Jordbrnkarbanken, > 9, 14, 17. Jämtlands folkbank,». 7, 13, 17. Kreditbanken, >. 9, 15, 17. Luleå folkbank,» 7, 13, 17. Norrköpings folkbank, >. 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Skänska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smalands enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, 11, 16. Sundsvalls enskilda bank 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, > 6, 11, 16. Sydsvenska banken, > 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank , 16. Upplands enskilda bank 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank 2, 4, 16. Örebro folkbank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Östergötlands enskilda bank 2, 4, 16.

163 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XVII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 JULI 1928 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1928 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

164 2 Juli Solidariska

165 bankbolag. 3

166 4 Juli Solidariska») Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 209 banklagen kronor. 3) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

167 bankbolag. 5

168 6 Juli B a n k-

169 aktiebolag. 7

170 8 Juli B a n k-

171 aktiebolag. 9

172 10 Juli Bankaktiebolag.

173 Juli Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav egna obligationer kronor.») Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

174 12 Juli Bank- 1) Tillskott enligt 93 banklagen: kronor.

175 aktiebolag. 13 ') Har redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

176 14 Juli B a n k-

177 aktiebolag. 15 ') Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

178 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

179 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 juli

180 18 Sammandrag av riksbankens och bank- ') Därav kronor ntländska obligationer 2) De for bankbolagen har upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

181 bolagens ställning den 31 juli ) Här redovisas lån mot s. k. färlagsbevis kronor. ') Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas under åren 1928 och ) Därav hos riksbanken kronor.

182 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 10, 15, 17. Borås bank, > 9, 15, 17. Balslands bank,. 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 9, 14, 17. Göteborgs bank,».... 8, 13, 17. Göteborgs folkbank,».... 7, 12, 16. Göteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank,». 8, 13, 17. Jordbrukarbanken, >. 9, 14, 17. Jämtlands folkbank,». 7, 12, 17. Kreditbanken,». 9, 15, 17. Luleå folkbank,.. 7, 13, 17. Norrköpings folkbank, >. 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smålands enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, 11, 16. Snndsvalls enskilda bank 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken,». 6, 11, 16. Sydsvenska banken,» 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank.... 3, 5, 16. Upplands enskilda bank 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank 2, 4, 16. Örebro folkbank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Östergötlands enskilda bank 2, 4, 16.

183 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XVII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 31 AUGUSTI 1928 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1928 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

184 2 Augusti Solidariska

185 bankbolag. 3

186 4 Angusti So 1 i d a r is ka 1) Hår redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 209 banklagen kronor. ') Tillskott enligt 309 banklagen: kronor.

187 bankbolag. 5

188 6 Augusti Bank-

189 aktiebolag. 7

190 8 Augusti Bank-

191 aktiebolag. 9

192 10 Augusti Bankaktiebolag.

193 Augusti Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsberis kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

194 12 Augusti Bank- 1) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

195 aktiebolag. 13 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

196 14 Augusti Bank-

197 aktiebolag. 15 l ) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

198 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

199 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 31 augusti

200 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor utländska obligationer 2) De f8r bankbolagen här upptagna beloppen avse icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

201 bolagens ställning den 31 augusti ) Här redovisas län mot s. k. förlagsbevia kronor. 2) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas under aren 1928 och ) Därav hos riksbanken kronor.

202 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 10, 15, 17. Borås bank,» 9, 15, 17. Dalslands bank,» 9, 14, 17. Digkontobanken, > 10, 15, 17. Enskilda banken i Vänersborg... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 9, 14, 17. Göteborgs bank,».... 8, 13, 17. Göteborgs folkbank,».... 7, 12, 16. Göteborgs handelabank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank,». 8, 13, 17. Jordbrukarbanken, >. 9, 14, 17. Jämtlands folkbank, > 7, 12, 17. Kreditbanken, >. 9, 15, 17. Luleå folkbank,». 7, 13, 17. Norrköpings folkbank,». 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smålands enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, 11, 16. Sandsvalls enskilda bank 3, 5, 16. Sandsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, > 6, 11, 16. Sydsvenska banken, > 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank... 3, 5, 16. Upplands enskilda bank o, 5, 16. Värmlands enskilda bank 2, 4, 16. Örebro folkbank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Östergötlands enskilda bank 2, 4, 16.

203 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. E. BAND XVII. Arkivexemplar UPPGIFTER OM BANKERNA DEN 29 SEPTEMBER 1928 AV KUNGL. BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN STOCKHOLM 1928 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

204 2 September Solidariska

205 bankbolag. 3

206 4 September Solidariska 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Tillskott enligt 209 banklagen kronor. 3) Tillskott enligt 209 banklagen: kronor.

207 bankbolag. 5

208 6 September Bank-

209 aktiebolag. 7

210 8 September Bank-

211 aktiebolag. 9

212 10 September Bankaktiebolag.

213 September Bankaktiebolag. 11 1) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor. 2) Därav egna obligationer kronor. 3) Här redovisas lån mot s. k. förlagsbevis kronor.

214 12 September Bank-») Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

215 aktiebolag. 13 l ) Har redovisas län mot s. k. förlagsbevis kronor.

216 14 September Bank-

217 aktiebolag. 15 l ) Tillskott enligt 92 banklagen: kronor.

218 16 Uppgift på riksbankens, de solidariska bankbolagens och bank-

219 aktiebolagens in- och utlåningsränta den 29 september

220 18 Sammandrag av riksbankens och bank- 1) Därav kronor utländska obligationer 2) De för bankbolagen här upptagna beloppen ars» icke banker och sparbanker utan allenast allmänheten.

221 bolagens ställning den 29 september ) Här redovisas lan mot s. k. förlagsbevia kronor. 2) Därav kronor till statsverket anvisade medel att utbetalas under åren 1928 och ) Därav hos riksbanken kronor.

222 20 Register. Sid. Bohusbanken, aktiebolaget 10, 15, 17. Borås bank,» 9, 15, 17. Dalslands Jjank, > 9, 14, 17. Diskontobanken, > 10, 15, 17. Enskilda banken i Vänersborg.... 3, 5, 16. Gotlands bank, aktiebolaget.... 9, 14, 17. Göteborgs bank, >.... 8, Göteborgs folkbank, >.... 7, 12, 16. GSteborgs handelsbank, aktiebolaget. 7, 13, 17. Hjo bank,.. 8, 13, 17. Jordbrakarbanken, >. 9, 14, 17. Jämtlands folkbank,». 7, 12, 17. Kreditbanken, > 9, 15, 17. Luleå folkbank,». 7, 13, 17. Norrköpings folkbank,». 7, 12, 17. Riksbanken 16, 18, 19. Sid. Skandinaviska kreditaktiebolaget.. 6, 11, 16. Skaraborgs enskilda bank 3, 5, 16. Skånska banken, aktiebolaget , 15, 17. Smålands enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms enskilda bank 2, 4, 16. Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 6, 11, 16. Sundsvalls enskilda bank 3, 5, 16. Sundsvalls kreditbank, aktiebolaget. 9, 14, 17. Svenska handelsbanken, >. 6, 11, 16. Sydsvenska banken, >. 7, 13, 17. Södermanlands enskilda bank.... 3, 5, 16. Upplands enskilda bank 3, 5, 16. Värmlands enskilda bank 2, 4, 16. Örebro folkbank, aktiebolaget.... 8, 13, 17. Östergötlands enskilda bank 2, 4, 16.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012

Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012 Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012 Kod Kurs Ort Vecka Datum Datum 2 Sista Internat Runö 3 16-18/1 18/11 2011 Internat Runö 5 30/1-1/2 2/12 2011 huvud Internat Runö 5 30/1-1/2 2/12 2011 Internat Runö 5

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2003:772 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003.

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 00 publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 36 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 36 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 2 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 2 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Individual Accommodation

Individual Accommodation Sport Individual Individual Accommodation Client name: NEGOTIATED S SPORT INDIVIDUAL ARVIKA Economy Plus 1 595 806 896 1 526 1 616 Room 1 995 986 1 076 1 706 1 796 Superior 2 095 1 076 1 166 1 796 1 886

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Stor-Stockholms Privatläkar Service, SSPL-S AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Antal anvisningar och aktuell måluppfyllelse 2017 t o m vecka 3

Antal anvisningar och aktuell måluppfyllelse 2017 t o m vecka 3 Antal anvisningar och aktuell måluppfyllelse 2017 t o m vecka 3 Kommun Måluppfyllelse Andel (promille) Folkmängd 2015-12-31 Antal anvisade under året Rank ALE 107% 3,46 28 862 1 146 ARVIDSJAUR 140% 1,45

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november).

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november). rapport för 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget 46 (9 15 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Årsredovisning för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013.08.26 2014.12.31. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 Fått arbete I mars fick 1 455 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I mars för ett

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

IDROTTONLINEPROJEKTET

IDROTTONLINEPROJEKTET IDROTTONLINEPROJEKTET Projektet startade förra året på Skytteforum och pågår under 2012. Syfte: Att alla föreningar skall ha kommit igång i IdrottOnline och lagt in samtliga medlemmar i systemet innan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område; SFS 2014:1517 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 4 december

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 32

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 32 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 32 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 32 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Innehåll Vad är tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?...........5 Kan jag få tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?........5 Hur får jag tillstånd

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer